(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


چهار شنبه 12 خرداد 1389- شماره 19660

واكاوي مواجهه با فتنه گران ديروز و امروز از نگاه امام و رهبري
تدبير ولي فقيه زمان و شعله هاي سركش فتنه -بخش نخستواكاوي مواجهه با فتنه گران ديروز و امروز از نگاه امام و رهبري
تدبير ولي فقيه زمان و شعله هاي سركش فتنه -بخش نخست

پريسا جلالي
« شما ديديد كه آقاي بني صدر حسابش را جدا نكرده، خدا مي داند كه من مكرر به اين گفتم كه آقا، اينها تو را تباه مي كنند. اين گرگهايي كه دور تو جمع شده اند و به هيچ چيز عقيده ندارند، تو را از بين
مي برند، گوش نكرد، هي قسم خورد كه اينها فداكار هستند... واللّه قسم، من از ابتدا با انتخاب شما مخالف بودم، ولي در آن وقت شما را ساده لوح مي دانستم كه مدير و مدبر نبوديد... واللّه قسم، من رأي به رياست جمهوري بني صدر ندادم و در تمام موارد نظر دوستان را پذيرفتم. »
عبارات ارزشمند فوق ايرادات تاريخي و البته به روزي است كه پيرفرزانه انقلاب سال ها پيش در مواجهه با فتنه گران داخلي بر زبان راند و امروز با گذشت چندين سال هنوز در برخورد با فتنه جويان قابل استناد است.
شخصيت والاي عبادي و سياسي امام راحل در حل و رفع تمامي مشكلاتي كه گريبانگير جامعه اسلامي ايران بود زبانزد بسياري از متفكران داخلي و خارجي است.
تاريخ اشخاص كاريزمايي بسياري را مي شناسد كه رهبري انقلابها و كودتاهاي بزرگ را به عهده گرفته بودند. ليكن آنها به كرات به خاطر نبود برنامه صريح اقدامات ، نبود توان روحاني يا ناكامل بودن شخصيت دروني خويش آرزوهاي ملت خود را فريب دادند و اين امر منجر به خدشه دار شدن ايده هاي اوليه و برقراري رژيم هاي استبدادي مي شد.
اما امام خميني با اعتبار عظيم، ذخاير علمي مقتدر و تجربه كار سازماني به سوي انقلاب آمد. امام خميني(ره) رهبري ديني بود و زندگي پرهيز كارانه او همراه با رياضت هم مرز بود.
پيروي ازقرآن و مكتب بزرگ امامان شيعه باعث شد حس ششم سياسي، نافذ بودن و دور انديشي بنيانگذاركبير انقلاب اسلامي ايران تقويت شود و توانايي اتخاذ تصميمات موزون و مطابق با هدف، تاثير گذاري اخلاقي بر ملت ايران و ايجاد جو معنوي مساعد در كشور را بدست آورد.
چنانكه در باب حق طلبي و حق خواهي ايشان در نزاع با منافقين و افشاي ماهيت آنها متذكر شد «من با خداي خود عهد كردم كه از بدي افرادي كه مكلف به اغماض آن نيستم هرگز چشم پوشي نكنم. من با خداي خود پيمان بسته ام كه رضاي او را بر رضاي مردم و دوستان مقدم دارم؛ اگر تمام جهان عليه من قيام كنند دست از حق و حقيقت برنمي دارم.
(صحيفه نور، ج 21، ص: 332)
هرچند همه تلاش امام راحل در زمان حياتشان اين بود تا جايي كه امكان دارد آتش فتنه روشن نشود اما در مواردي از قبيل تحركات منافقان، ليبرال ها، جبهه ملي، ملي گرا، جبهه خلق مسلمان و ديگر مسايل مشابه مواضعي برگرفته از موازين اسلام و منبعث از قرآن كريم و سنت الهي اتخاذ مي كردند كه در برخي شرايط مدارا و بعضي مواقع هم برخوردهاي تندي در نظر مي گرفتند.
بني صدر زمان و مهلت پاياني
بازتاب مبارزه امام خميني(ره) با فتنه جويان و منافقين را مي توان در برخورد ايشان با موضوع بركناري بني صدر دانست كه البته احترام به راي و نظر مردم در اولويت تصميمات ايشان قرار مي گرفت.
همان رفتاري كه امروز رهبر معظم انقلاب در نحوه برخورد با سران فتنه در پيش گرفته اند.
تجمع مردمي مقابل ساختمان قوه قضائيه در مطالبه از اين قوه در مورد نتيجه شكايات ملت از سران فتنه انعكاس لبريز شدن صبر اقشار مردمي است كه نزديك به دوازده ماه شاهد فراز و نشيب رفتاري سران فتنه بوده اند و با آشكار شدن ماهيت دروني اين افراد خواهان محاكمه و قطع يد آنها به دست اندازي بيشتر بر منابع بيت المال هستند.
كساني كه مي توان در فهرست اقداماتشان هتك حرمت ساحت مقدس حضرت سيدالشهدا(ع) در روز عاشورا، هتك حرمت بنيانگذار جمهوري اسلامي و رهبر معظم انقلاب، اختلال و مزاحمت در كسب و كار و زندگي مردم و ضربه زدن به اقتصاد كشور، ريختن خون انسان هاي مظلوم و بي گناه، ايجاد ناامني و آشوب در كشور خصوصا در تهران، تخريب و غارت اموال عمومي و بيت المال را به عينه ديد، البته حمايت از گروه هاي تروريستي و ملاقات هاي پشت پرده با متوليان طرح براندازي و انقلاب هاي مخملي را نمي توان از قلم انداخت.
تجمع جنبش مردمي موج قانون براي پيگيري سرنوشت تومار شكايت ميليوني مردم از سران فتنه با در دست داشتن پلاكارهايي با مضمون «سران فتنه را محاكمه كنيد»، « حامي تروريست ها اعدام بايد گردد» و «نتيجه ارسال يك ميليون امضا براي محاكمه سران فتنه به كجا انجاميد؟» نمونه هايي از شكايت هاي مردمي بود كه چندي پيش اعتقاد ملت را بر محاكمه سران فتنه قوت بخشيد.
مساله اي كه اغلب مخاطبان در هر قشري از سطح شهر تهران بدان اذعان داشته و بر نحوه مقابله با فتنه گران مطابق نظر رهبري تاكيد كرده اند.
اين موضوع بهانه اي شد تا به سطح شهر برويم؛ مسير نه چندان كوتاه ميدان انقلاب تا مقابل در دانشگاه تهران، كتاب فروشي هاي متعدد و دانشجويان، كسبه، رانندگان تاكسي و اتوبوس كه ايستگاه هايشان را براي اتراق انتخاب كرده اند در يك عصر اداري و پررفت و آمد بهترين مكاني است كه مي توان از هر قشري در آن يافت تا نظرش را پيرامون نحوه برخورد با سران فتنه جويا شد.
سيد عليرضا موسوي راننده تاكسي خطي است كه هر چند صندلي هايش تكميل شده و قصد حركت دارد اما لحظه اي تامل مي كند تا به سوالمان پاسخ دهد.
وي در گفتگو با خبرنگار سرويس گزارش روز كيهان در فرصت اندكش استفاده مي كند تا به اين نكته بسنده كند كه بني صدر زمان، ديگر فرصتش به سر آمده و نبايد درنگ كرد، كه در اين هنگام پا روي گاز مي گذارد و از محل دور مي شود.
اندكي مدارا فقط براي روشنگري بيشتر
با وجود اعتراضات مردمي نسبت به مداراي قوه قضائيه در جريان برخورد با سران فتنه برخي هنوز معتقدند فرصت براي بازگشت فريب خوردگان هست و قدري بيشتر بايد براي افشاي ماهيت فتنه جويان تامل كرد تا شناخت مردمي كامل تر شود.
خانم جزايري دانشجوي دانشكده علوم رشته
زيست شناسي سلولي هم ديگر فردي است كه حاضر به گفتگو مي شود تا به قول خودش شايد گفته هايش
درد دلي از زخم فتنه با اهالي رسانه باشد تا به گوش مسئولان برسد.
اين خانم جوان عقيده دارد: اتفاقاتي كه طي ماه هاي اخير رخ داد چهره سران فتنه را به مردم نشان داد. اين افراد با تظاهر به اسلام اقدامات زيادي انجام دادند. تنها روش براي مقابله با اين منافقين روشنگري و هوشياري مردم است. تا زماني كه مردم هوشيار نباشند و شناختي از واقعيت ها كسب نكنند نمي توان برخورد ضربتي داشت.
جزايري همچنين اضافه مي كند: به اعتقاد من مدارا در حال حاضر مناسبتر است چون احساس مي كنم هنوز جواناني هستند كه با وجود صحنه هايي كه اينان از اقدامات منفي خود به تصوير كشيده اند غافلند. به همين منظور صدا و سيما، نخبگان و گروه هاي دانشجويي در اين فضاي آرام بهترين استفاده را در معرفي چهره هاي منافق بايد داشته باشند تا مردم خودشان قضاوت كنند.
هرچند اغلب مخاطبان موافق محاكمه فوري
سران فتنه هستند برخورد با عده معدودي از افراد كه خود را دوم خردادي قلمداد مي كنند و اصلا اعتقادي به فتنه و فتنه گري در جمهوري اسلامي ندارند، شايد بيانگر صحت ادعاي خانم جزايري باشد كه هنوز عده اي از جوانان غافل و نيازمند روشنگري بيشتري هستند.
اميرتيمور جوان ديگري است كه با وي مصاحبه مي كنيم اما اصلا اعتقادي به فتنه و فتنه گري ندارد.
وي با همين ديدگاه در گفت و گو با خبرنگار سرويس گزارش كيهان پيرامون سران فتنه اينطور
مي گويد: سران فتنه لقبي است كه براي سركوب اصلاح طلبان داده شده اما اين افراد تلاش هاي زيادي براي پيروزي انقلاب، حضور در جنگ و غيره هم
داشته اند كه به هيچ عنوان سابقه انقلابي آنان را
نمي توان انكار كرد.
اين اظهارات در حالي مطرح مي شود كه بسياري از تحليل گران سياسي معتقدند امروز كساني مدعي خط امام هستند كه درعمل حامي فتنه گران بوده اند.
خانم سلماني دانشجوي مديريت خدمات بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشكي تهران هم پاسخ خوبي براي اين جوان دارد وقتي كه طي گفت و گويش به گزارشگر كيهان مي گويد: قوه قضائيه بعد از قضيه نهم دي ماه سال 88 وقتي مردم خواستند اين افراد محاكمه شوند بايد تاكنون اقدام مي شد.
وي ادامه مي دهد: اگر تاحالا امت حزب الله كاري نكرده اند به اين دليل بود كه حضرت آقا اعلام كردند اجازه دهيد مسئولان تا جايي كه برعهده شان است اقدام كنند مسئولان آنقدر كوتاه آمدند كه خانم رهنورد وقتي با آن مجله فرانسوي مصاحبه كردند كه براي 22 خرداد برنامه دارند و ختم درگذشتگان شان را مي خواهند بگيرند و نظام را تهديد كردند كه اگر اتفاقي براي خود و خانواده شان بيافتد نظام را مقصر مي دانند اين يعني هم صداو سيما و هم قوه قضائيه كم كاري مي كنند و لازم است كه در برخورد با سران فتنه تعلل نكنند.
سلماني تاكيد مي كند كه اگر مسئولان نخواهند بيايند وارد مرحله عمل شوند مردم شروع مي كنند به اجراي همان هشدارهايي كه داده بودند. وصيت نامه امام راحل بند ميم و تمامي قضايايي كه مربوط به اين بند باشد را مردم مي خواهند خودشان اجرا كنند.
مواجهه با خط امامي هاي معاند
به اعتقاد كارشناسان، مداراي رهبري معظم انقلاب با سران فتنه احترام ايشان به راي و خواست مردم بوده است دقيقا رويه اي كه امام خميني(ره) در برخورد با بني صدر و منافقان داشته اند.
رضا صالح نيا كارشناس سياسي در گفت و گو با گزارشگر كيهان نحوه برخورد مقام معظم رهبري را با منافقان و فتنه جويان، چنين رفتاري را عينا تداعي كننده مدارا و تعامل امام راحل با بني صدر و جريان حامي وي مي داند.
وي مي گويد: امام خميني بعد از فرار بني صدر تاكيد كردند كه به بني صدر راي ندادم ولي در جريان كارهاي او بودم اما از آنجا كه راي مردم را داشت اجازه دادم كه همه مردم به خوبي او را بشناسند.
صالح نيا ادامه مي دهد: ايشان با صبوري و تلاش فراوان برخورد با فتنه را به عنوان راه حل نهايي انتخاب مي كردند. اما حتي در برخورد با فتنه ها، تمهيدي اتخاذ مي كردند تا حداقل ضايعات و حداكثر فوايد در اين برخورد انجام شود.
وي در ادامه اظهاراتش تصريح مي كند: سران فتنه اي كه امروز با اين اسامي خوانده مي شوند برخي نخبگان سياسي بودند اما حال چهره واقعي اين افراد آشكار شده و مي توان به وضوح به ماهيتشان پي برد. فحاشي به رييس جمهور نخستين اقدام آنها بود تا جايي كه حتك حرمت به ساحت امام حسين(ع) و امام خميني و سپس برنامه هاي ضدامنيتي در راستاي اقدامات اينها قرارگرفت.
وي مي گويد: به نظر مي رسد مهلت داده شده براي بازگشت سران فتنه به سر آمده و بايد مسئولان مربوطه برخورد جدي و محاكمه سران فتنه را در صدر كارها قرار دهند.
گزارش روز

 

(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14