(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


چهارشنبه 19 خرداد 1389- شماره 19665

همزمان با هفته جهادكشاورزي 93 كشاورز نمونه معرفي مي شوند
100 پيشنهاد براي بهبود توليد توزيع و صادرات
يك مقام بانك مركزي: برخي موسسات اعتباري به هيچ مقامي پاسخگو نيستند
مركز توليد بيوايمپلنت پوششي بزودي درتهران افتتاح مي شود
10 هزار كارمند متقاضي ترك تهران
معرفي فناوري جديد ايران به دنيا
هشدار سفير جديد ايران بازار عراق را از دست ندهيم
121 نوع فعاليت كشاورزي بيمه شد
افزايش سرانه مصرف شير در كشور
كاهش مجدد شاخص بورس هاي آمريكا
كوتاه اقتصادي



همزمان با هفته جهادكشاورزي 93 كشاورز نمونه معرفي مي شوند

معاون تحقيقات، آموزش و ترويج وزارت جهادكشاورزي گفت: در هفته جهادكشاورزي (از 21 خردادماه) 93 كشاورز توليدكننده برتر اين بخش معرفي مي شوند.
جهانگير پرهمت در جمع خبرنگاران اعلام كرد: سي و يكمين سالگرد صدور فرمان امام خميني(ره) مبني بر تشكيل جهاد سازندگي از 21 تا 27خرداد به عنوان هفته جهاد كشاورزي معرفي شده است.
وي افزود: در اين هفته كشاورزاني معرفي مي شوند كه ركوردهاي بي نظير در توليد به دست آورده اند، از جمله توليدكنندگان برتر در گندم آبي با ركورد بي نظير 13 تن و 200 كيلو در هكتار، دانه روغني كلزا، 7 تن و 800 كيلو در هكتار، جو آبي 13 تن و 800 كيلو در هكتار، سيب درختي 164تن و 500 كيلو در هكتار و مركبات ركورد بي نظير 107 تن در هكتار براي اولين بار به دست آمده است.
معاون وزير جهاد كشاورزي گفت: 93 كشاورز برتر در 68 رشته شامل 11 كشاورز زن، و 82 كشاورز مرد با ميانگين سني 50 سال معرفي مي شوند كه جوان ترين آنها 23سال و مسن ترين 70 ساله خواهد بود.
پرهمت افزود: همچنين در هفته جهاد كشاورزي 10 طرح و پروژه مؤسسات تحقيقاتي كشاورزي رونمايي مي شود و 4 رقم نارنگي شامل: دو رقم پرنا و ورا ويژه جنوب كشور و دو رقم نوشين و شاهين ويژه شمال كشور براي نخستين بار به كشاورزان معرفي مي شود.
پرهمت افزود: دو رقم جديد نارنگي براي جنوب كشور داراي عملكرد 35 تا 40 درصد بيشتر از ارقام مشابه و دو رقم نارنگي نوشين و شاهين با 11 تا 15 درصد افزايش عملكرد نسبت به ارقام مشابه خواهند بود كه در 4 رقم نارنگي جديد ميزان ماده جامد و آب ميوه بيشتر بوده و كيفيت آن نسبت به ارقام موجود بالاتر است.
وي افزود: براي معرفي هر رقم از نارنگي هاي جديد10 تا 12سال كار پژوهشي انجام شده و از گونه هاي ژنتيكي داخل كشور استفاده شده است.معاون وزير جهاد كشاورزي افزود: همچنين به روش كشت بافت رقم جديد سوسن چهل چراغ كه در كوه هاي شمال كشور در منطقه گيلان گونه منحصر به فرد آن پيدا شده از طريق روش پيشرفته كشت بافت تكثير شده و از معرض انقراض نجات پيدا كرده است.

 



100 پيشنهاد براي بهبود توليد توزيع و صادرات

وزير بازرگاني با تشريح جزئيات جلسات كميته كاهش قيمت تمام شده، از عضويت 15 دستگاه اجرايي در اين كميته خبر داد و گفت: بيش از 100 پيشنهاد كميته به كميسيون اقتصادي دولت براي تصويب ارسال شد.
مهدي غضنفري ديروز در يك نشست خبري با اشاره به برگزاري جلسات كميته كاهش قيمت تمام شده گفت: بعد از طرح اين موضوع در وزارت بازرگاني و تشكيل كارگروه مربوطه كارگروهي در مأسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني شكل گرفته كه 15 دستگاه اجرايي عضو آن هستند و ماحصل كار آنها تدوين بيش از 100 پيشنهاد در حوزه بهبود فضاي كسب و كار، توليد، توزيع، صادرات و شناسايي راهكارهاي بهبود آن بوده است.
وزير بازرگاني افزود: مجموعه اين پيشنهادها به كميسيون اقتصادي دولت ارسال شده و بعد از بحث و بررسي در كميته هاي تخصصي به تصويب مي رسد.
وي تصريح كرد: هدف اصلي نهضت كاهش قيمت تمام شده شكار اتلاف ها و هزينه هاي اضافي پنهان در اقتصاد ايران است كه پيش بيني مي شود بعد از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها بايد از سر راه توليد بازار كشور برداشته شود.
غضنفري با اشاره به افتتاح يك واحد نان صنعتي در تبريز خاطرنشان كرد: ظرفيت فعلي توليد نان صنعتي در كشور به جز كارخانه اي كه امروز افتتاح مي شود 30 هزار تن است كه تا پايان سال 20 واحد نان صنعتي در كشور افتتاح خواهد شد و با افزايش 220 هزار تني توليد بعد از راه اندازي آنها توليد نان صنعتي در كشور به 250 هزار تن خواهد رسيد.
وزير بازرگاني همچنين در خصوص ايجاد واحدهاي استاندارد ذخيره سازي گندم در كشور گفت: تا پايان سال 88 در بخش هاي خصوصي و دولتي 7 ميليون تن به ظرفيت فضاهاي استاندارد نگهداري غلات در كشور اضافه شد و در سال جاري 970 هزار تن ظرفيت جديد ايجاد مي شود. ضمن اينكه براي سال آينده نيز احداث يك ميليون تن از اين فضاها برنامه ريزي شده است تا بتوان مجموع ظرفيت سيلوسازي در كشور را به 9 ميليون تن رساند.
به گفته غضنفري اگر ايران بخواهد به قطب تجارت غلات در منطقه تبديل شود بايد ظرفيت سيلوهاي خود را تا 18 ميليون تن افزايش دهد بنابراين وزارت بازرگاني از سرمايه گذاران درخواست مي كند تا براي احداث اين فضاها پيش قدم شوند.
وي در ادامه با اشاره به دريافت اطلاعات 800 هزار نفر از كارمندان دولت براي مشاركت در طرح ميزان گفت: به صورت نمونه براي وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و بازرگاني كارت صادر و خريدهايي انجام شده است، ضمن اينكه تا 3 هفته آينده 2 هزار فروشگاه آماده عرضه كالاها مي شوند.
وزير بازرگاني از افتتاح طرح ميزان 2 در آينده نزديك خبر داد و گفت: بر اين اساس تمام خريدهاي دولتي از طريق سامانه اي انجام مي گيرد كه از سوي وزارت بازرگاني برنامه ريزي شده است.
غضنفري با انتقاد شديد از مصوبه مجلس شوراي اسلامي مبني بر تصويب ماده 16 قانون بهره وري بخش كشاورزي گفت: به اعتقاد وزارت بازرگاني، ماده 16 متناسب با وضعيت بازار نيست و در تعارض با برنامه چهارم توسعه است.
وزير بازرگاني افزود: ارائه مجوز كار خوبي در تجارت نيست كه بتوان واردات محصولات كشاورزي را منوط به دريافت مجوز از وزارت جهاد كشاورزي كرد؛ اين امر فساد ايجاد مي كند.
وي تأكيد كرد: بايد براي واردات محصولات كشاورزي به جاي اينكه صدور مجوز را به يك دستگاه بسپاريم، مقررات اعلام كنيم تا همه براساس آن مقررات عمل كنند، اينكه صدور مجوز را به دست افرادي بسپاريم كه به يك نفر مجوز بدهند و به نفر ديگر مجوز ندهند، در واقع فساد ايجاد شده است.
غضنفري با تأكيد بر اينكه نبايد اجازه داد برخي در كشور امضاي طلايي داشته باشند، اظهار داشت: رأي مجلس براي وزارت بازرگاني محترم است و ما مجبور به اجراي آن هستيم، دليل انتقاد ما از ماده 16 اين است كه هنوز اين مصوبه به تأييد شوراي نگهبان نرسيده است و قابليت تغيير دارد.
وي با بيان اينكه بعد از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها، روزهاي سختي براي وزارت بازرگاني در راه خواهد بود، گفت: به طور قطع اين وزارتخانه كار سنگيني را به عهده دارد.
وي افزود: بايد مردم را آگاه كرد كه رابطه عرضه و تقاضا در اين ميان به هم نمي خورد و در شرايطي قرار نخواهيم گرفت كه تهاجم تقاضا به بازار را نظير ايام پاياني سال داشته باشيم. ضمن اينكه براي مدت زماني كه بعد از اجراي قانون، قيمت ها ممكن است بالا رود، وزارت بازرگاني تمهيدات لازم را انديشيده و با كمك توليدكنندگان، ذخيره مطلوبي از 13 قلم كالاي اساسي در كشور بوجود آمده است.

 



يك مقام بانك مركزي: برخي موسسات اعتباري به هيچ مقامي پاسخگو نيستند

مديركل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري بانك مركزي با بيان اينكه برخي از موسسات بدون مجوز از مديريت خارج شده اند و به هيچ مقامي پاسخگو نيستند، گفت: اين موسسات بدون مجوز از هيچ قاعده اي پيروي نمي كنند و هر كاري كه مي خواهند انجام مي دهند.
حميد تهرانفر در گفتگو با مهر در مورد ساماندهي موسسات مالي و اعتباري بدون مجوز گفت: بانك مركزي حجت را بر تمام اين موسسات تمام كرده و ديگر فرصتي باقي نمانده و هم اكنون زمان برخورد باآنها فرا رسيده است.وي افزود: سال گذشته تعداد زيادي از موسسات و تعاوني هاي بدون مجوز را زير چتر نظارتي بانك مركزي آورديم و تكليف آنها را مشخص كرديم.وي با تاكيد بر اينكه از اين پس برخوردها جدي تر خواهد شد، اظهار داشت: اخيرا بانك مركزي و تعاوني هاي اعتباري نيز جلساتي را در همين راستا تشكيل داده اند و بانك مركزي به آنها اعلام كرد كه بايد فعاليتهاي آنها با مجوز بانك مركزي باشد.تهرانفر با بيان اينكه برخي از موسسات بدون مجوز از مديريت خارج شده اند و به هيچ مقامي پاسخگو نيستند، تصريح كرد: اين موسسات بدون مجوز از هيچ قاعده اي پيروي نمي كنند و هر كاري كه مي خواهند انجام مي دهند.
وي ادامه داد: اين در حالي است كه بانكهاي خصوصي و دولتي براساس قوانين عمل مي كنند اما اين موسسات اينگونه نيستند، بنابراين بايد تحت نظارت بانك مركزي قرار گيرند.
اين مقام مسئول در بانك مركزي اضافه كرد: شرايط براي بانكهاي خصوصي دشوار است، زيرا بانكهاي خصوصي تمام ويژگي هاي يك بانك خصوصي را دارا هستند، اما از سوي ديگر تمام بازار در اختيار آنها نيست، به عبارت ديگر بازيگران بازار از امكانات يكسان برخوردار نيستند.

 



مركز توليد بيوايمپلنت پوششي بزودي درتهران افتتاح مي شود

وزير صنايع و معادن گفت: رويكرد دولت نهم و دهم در بين المللي كردن اقتصاد، صادرات غيرنفتي را
علي رغم بحران و ركود اقتصاد جهاني به دو برابر افزايش داد.
علي اكبر محرابيان در نشست رايزنان اقتصادي ايران با بيان اينكه توسعه به معني استفاده از ظرفيت هاي موجود براي ايجاد ظرفيت هاي جديد است، اظهار داشت: براساس شاخص هاي بين المللي از زمان تاسيس سازمان يونيدو (سازمان توسعه صنعتي سازمان ملل متحد) تا اجلاس قبلي اين سازمان، فاصله بين كشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه 10 برابر شده درحالي كه اين فاصله بايد روندي كاهشي داشته باشد.
وي با اشاره به روند رو به رشد صادرات توليدات ايراني طي 2سال اخير با وجود بحران اقتصادي دنيا گفت: اين مسئله نشان دهنده رويكرد بين المللي كردن اقتصاد در ايران است.
محرابيان در ادامه با بيان اينكه ايران در زمينه دانش بيوايمپلنت از پيشرفت هاي چشمگيري برخوردار است،گفت: تاكنون بيش از 7هزار و 500نفر در دنيا از اين طرح استفاده كرده اند و اين درحالي است كه قبلا اين فناوري فقط در انحصار چند شركت آمريكايي و يك شركت آمريكايي، اروپايي بود.
وي از افتتاح مركز توليد محصول بيوايمپلنت پوششي در اطراف تهران در آينده نزديك خبر داد وگفت: اگر اين فناوري را در زمان جنگ در اختيار داشتيم از بيش از 80درصد قطع عضوهايي كه در آن زمان اتفاق افتاد، جلوگيري مي شد.

 



معاون نوسازي و تحول اداري رئيس جمهور اعلام كرد
10 هزار كارمند متقاضي ترك تهران

معاون نوسازي و تحول اداري رياست جمهوري از ثبت نام بيش از 10 هزار و 500 نفر از كارمندان متقاضي ترك تهران خبر داد و گفت: دولت در مرحله اول به انتقال شركتها و در مرحله دوم به اتقال نيروي انساني خواهد پرداخت.
احمد بزرگيان با اعلام آخرين آمار ثبت نام افراد و كارمندان دولت براي خروج از پايتخت گفت: تاكنون بيش از 10 هزار و 500 نفر براي خروج از تهران ثبت نام كرده اند كه از اين تعداد 9 هزار و 472 نفر مرد و يكهزار و 122 نفر نيز زن هستند.
معاون نوسازي و تحول اداري رياست جمهوري با اشاره به اينكه 7 هزار و 560 نفر از ثبت نام شده ها داراي مدارك تحصيلي از فوق ديپلم تا دكترا هستند، اظهار داشت: 2 هزار و 800 نفر از افراد ثبت نام شده نيز داراي مدرك تحصيلي ديپلم و مابقي افراد زير ديپلم هستند.
به گزارش خبرگزاري مهر بزرگيان ادامه داد: براساس پيش بيني و برنامه ريزيهاي اوليه افراد مي توانند 3 استان، 3 شهر و شهرستان را كه مجموعا 9 انتخاب مي شود را براي سكونت انتخاب كنند كه براي كنترل و پيگيري اين موضوع نيز كد ويژه اي براي افراد متقاضي پيش بيني شده است.
وي با تاكيد بر اينكه براي ورود به سيستم و سامانه ثبت نام شدگان جهت استانداريها و دستگاهها كد و رمز ويژه پيش بيني شده است تا از اين طريق بتوانند وضعيت متقاضيان در استانها و شهرهاي خود را بررسي كنند، افزود: همچنين از اين طريق دستگاهها و استانداريها مي توانند شرايط انتقال افراد را نيز فراهم نمايند، ضمن اينكه با دسترسي به اطلاعات متقاضيان انتقال مي توانند نتيجه اقدامات خود را نيز به معاونت توسعه منابع انساني رياست جمهوري گزارش كنند.
معاون نوسازي و تحول اداري رياست جمهوري با اشاره به اينكه در حال حاضر نمي توان در مورد ميزان گرايش افراد متقاضي به استانهاي خاصي براي مهاجرت اظهارنظر كرد، گفت: از 10 هزار نفر از افراد ثبت نام شده بيش از 6 هزار و 100 نفر كارمند رسمي و پيماني هستند.
بزرگيان ضمن اشاره به اينكه خروج از تهران براي شركتهاي دولتي يك تكليف از سوي هيئت دولت است، اظهار داشت: در مجموع با توجه به اينكه وزارتخانه ها براي دستيابي به اين هدف دولت به صورت جدي وارد عمل شده اند، نتيجه كارها نيز رصد مي شود.
وي در زمينه پيش بيني تعداد خروج كارمندان دولت از تهران با اضافه شدن شركتها و كاركنان آنها، به اولويت بندي دولت در اجراي طرح اشاره كرد و بيان داشت: در برنامه ريزي كار به نحوي پيش بيني شده است كه ابتدا دولت به دنبال خروج و انتقال شركتها، سازمانهاي وابسته به دولت و موسسات مختلف است كه از اين طريق امكان خروج پرسنل آنها با ماموريتها نيز فراهم خواهد شد.
اين مقام مسئول در نهاد رياست جمهوري تصريح كرد: هرچند كه خروج شركتها و افراد از نظر دولت در يك دسته بندي قرار دارد ولي پس از فراهم شدن شرايط خروج شركتها از تهران، در مرحله دوم بحث انتقال نيروي انساني مدنظر قرار مي گيرد كه در اين بخش بحث امنيت اشتغال افراد و حفظ شرايط كاري نيز مدنظر است به نحوي كه با خروج بدون دغدغه شركتها، كاركنان آنها نيز از تهران خارج مي شوند.
بزرگيان با اشاره به اينكه براي اجراي طرح انتقال شركتها و افراد متقاضي از پايتخت در بخش دولتي زمينه كار فراهم شده است، خاطرنشان كرد: مطمئن هستيم پس از اعلام اخبار مربوط به انتقال اولين گروه از متقاضيان و شركتها، مردم متوجه خواهند شد كه دولت براي اجراي اين طرح مصمم است و در آن مقطع ممكن است افراد استقبال بيشتري نيز داشته باشند و خودشان در مورد كيفيت طرح قضاوت خواهند كرد.

 



معرفي فناوري جديد ايران به دنيا

عضو هيئت رئيسه اتاق ايران و چين گفت: حضور ايران در اكسپوي شانگهاي زمينه معرفي فناوري هاي جديد از جمله نانو و دانش روز ايران به دنيا را فراهم كرده و افزايش صادرات را در پي خواهد داشت.
علي حمزه نژاد گفت: اكسپو محلي براي نشان دادن ديروز، امروز و فرداي كشورهاي مختلف است بنابراين بايد با بهره گيري از اين فرصت بهينه قابليت هاي ايران را به دنيا معرفي كرد.
عضو هيئت رئيسه اتاق ايران و چين همچنين گفت: برگزاري اكسپو جنبه تجاري نداشته و هدف عمده آن معرفي امكانات، ظرفيت ها و تاريخچه كشورهاي مختلف است.
وي افزود: حضور در اكسپو صددرصد مي تواند به توسعه تجارت ميان كشورها كمك كند.
سمينار پيشرفت هاي اقتصادي ايران
سمينار پيشرفت هاي اقتصادي ايران و جذب سرمايه گذاري فردا با حضور رئيس اتاق بازرگاني شانگهاي و رئيس سازمان نوسازي صنعتي چين برگزار خواهد شد.
رئيس اتاق مشترك ايران-چين در گفت وگو با شابا با بيان اين مطلب گفت: در اين سمينار 200 شركت بزرگ چيني طرف معامله با ايران، هيئت 50 نفره از ايران ، رئيس اتاق تهران، رئيس اتاق مشهد و 50 نفر از فعالان اقتصادي ايران در چين حضور خواهند داشت.
اسدالله عسگراولادي با اشاره به حضور 192 كشور در اكسپوي شانگهاي گفت: ايران بواسطه غرفه مناسبي كه دارد و تعداد بازديدكنندگان جزء 10 كشور برتر شركت كننده در اكسپو قرار گرفته است. اين گزارش حاكي است: روز دوشنبه (17 خرداد ماه) غرفه ايران با استقبال بي سابقه بازديدكنندگان روبرو شد بطوريكه با بيش از 50 هزار نفر بازديدكننده در اين روز، ركورد بازديد از سالن ايران شكسته شد.
مديرعامل شركت نمايشگاههاي جمهوري اسلامي ايران و مسئول سالن ايران در نمايشگاه جهاني اكسپوي شانگهاي با بيان اين مطلب گفت: با توجه به در پيش بودن روز ملي ايران تعداد بازديدكنندگان روبه افزايش بوده و ما اميدواريم با برنامه هايي كه تدارك ديده شده اين ركورد به دست آمده در روزهاي آتي نيز شكسته شود.
چين با شكوه ترين سالن را بنا كرد
چين به عنوان كشور ميزبان اين دوره از اكسپو، با اختصاص مساحتي بالغ بر 16 هزار متر مربع، بزرگترين، پرهزينه ترين متنوع ترين و باشكوه ترين كوشك را تدارك ديده است.
پاويون چين سازه اي است كه ساختمان سرخ چين نام گرفته و 50 متر ارتفاع دارد، تركيب دائوگون سنتي چين در آن به كار رفته است.
ائوگون نوعي سازه مخصوص در معماري چين است كه با چفت و درهم تنيده شدن تار و پودهاي تيرهاي چوبي به يكديگر ساخته مي شود و مي تواند بار زيادي را تحمل كند پاويون چين با استفاده از 56 تيرچوبي ساخته شده و همزمان حس استحكام و زيبايي خوشنويسي چيني را القا مي كند.
معاون مسئول دفتر مدير پروژه اكسپوي شانگهاي در اين باره مي گويد: «پاويون ملي چين به رنگ قرمز با 56 ستون چوبي به نماد اتحاد 56 مليت كشور ساخته شده است.»

 



هشدار سفير جديد ايران بازار عراق را از دست ندهيم

تنها دغدغه ما توسعه صادرات به عراق و ماندگاري در بازار اين كشور است.
حسن دانايي فر سفير جديد ايران در عراق صبح ديروز در جمع فعالان بخش خصوصي اتاق تهران گفت: اگر نگاهي به ارقام صادرات به عراق بيندازيم مي بينيم سال 83 اين ميزان حدود 790 ميليون دلار بوده و پس از آن رشد قابل توجهي پيدا كرده و به ترتيب 1/1، 9/1، 8/2، 4/3 ميليارد دلار تا سال 87 افزايش يافته است. در سال گذشته نيز اين رقم به بيش از 6 ميليارد دلار افزايش پيدا كرد.
وي گفت: اين ارقام كه عنوان شد، از سال 85 به بعد علاوه بر صادرات كالا صادرات انرژي، برق و خدمات فني و مهندسي را هم در برمي گيرد. ما خوشبختانه در اين آمار رشد خوب و قابل توجهي را مشاهده مي كنيم كه هم به طور كل و هم جزيي مشهود است. براي مثال در بخش صادرات خدمات فني و مهندسي ما پيشرفت خوبي بين سال هاي 83 تا 87 داشتيم و تنها سال گذشته به دليل كاهش بودجه كشور عراق و اختصاص بيشتر بودجه به بخش جاري، عراق سرمايه كمتري براي هزينه كردن در بخش مهندسي و عمراني داشت كه صادرات ما در اين بخش كاهش يافت.
وي افزود: دغدغه اصلي ما معطوف به ماندگاري و حفظ بازار عراق مي شود. درست است كه در حال حاضر عراق بهترين شريك تجاري ما درعرصه صادراتي است اما ما بهترين شريك اقتصادي عراق نيستيم و تركيه صادرات بيشتري به عراق دارد. در كشور ما از هر سه دلار صادرات حدود يك دلار به عراق مي رود.
حسن دانايي فر گفت: بايد توجه داشته باشيم كه عراق در حال حاضر يك بازار آزاد رقابتي بين المللي است و نه يك بازار محصور و محدود كه تحت تحريم باشد. عراق اكنون كاملاً باز و آزاد است و همه از همه جاي دنيا مي توانند وارد اين بازار شوند پس كاملاً عقلي است كه ما نگران اين بازار باشيم.
يحيي آل اسحاق رئيس اتاق تهران نيز نسبت به آينده بازار عراق هشدار داد.
وي گفت: تنها در مقام اشاره بايد بگويم عراق در شرايط امروزي يك كشور خاص براي ايران است، براساس برخي اظهارنظرها عراق بزرگترين پايگاه سرمايه گذاري در خاورميانه در چند دهه آينده خواهد بود چرا كه ظرفيت هاي فراوان و منابع سرشاري دارد. وي افزود: كه اگر عراق براي جهان يك فرصت ويژه است چرا براي ما نباشد؟ و صحبت هايش را با طرح پرسشي ديگر ادامه داد كه چرا ما از اين فرصتي كه در همسايگي ما ايجاد شده استفاده نكنيم و روابطي ايجاد نكنيم كه منجر به سود دو طرفه و به نوعي روابط برد برد باشد.

 



121 نوع فعاليت كشاورزي بيمه شد

قائم مقام صندوق بيمه كشاورزي گفت: تهيه طرح جديد بيمه عوامل فاجعه آميز از سوي اين صندوق، نگراني دامداران از بابت ورود خسارت ناشي از بيماري تب برفكي را از بين مي برد.
محمدحسين صفرپور طاهر در گفت وگو با مهر گفت: در حال حاضر بالغ بر 121 فعاليت در زيربخش هاي زراعت، باغباني، دام، ماكيان، آبزيان و منابع طبيعي، همچنين بيمه دام سنگين و عوامل خطر نظير اختلالات عمومي اندام هاي حركتي، بيماري هاي داخلي، آسيب ها و بيماري هاي متعدد ناشي از عوامل طبيعي غيرقابل پيشگيري از جمله بيماري هاي عفوني به منظور حمايت نظام مند از بخش كشاورزي توسط صندوق بيمه محصولات كشاورزي تحت پوشش بيمه كشاورزي قرار گرفته است.
وي بيان كرد: در شرايط كنوني بيماري تب برفكي كه با كاهش توليد شير و گوشت در كشور همراه شده به عنوان يك بيماري عفوني مورد حمايت صندوق بيمه قرار دارد.
قائم مقام صندوق بيمه كشاورزي اظهار داشت: علاوه بر پوشش بيمه اي مذكور، به منظور جلوگيري از بروز و شيوع بيماري تب برفكي و تلفات ناشي از آن طرح جديدي در قالب بيمه حوادث فاجعه توسط اين صندوق تهيه و هم اكنون در مجمع عمومي به تصويب رسيده و اين طرح امكان حمايت جدي تر از جمعيت گوسفند، بز و گاو به عنوان بخش مهم سرمايه دامي كشور و بهداشت عمومي را فراهم مي كند.
وي تصريح كرد: با توجه به سياست هاي حمايتي دولت، طرح جديد مذكور براساس الگوها و استانداردهاي جهاني در مقابله با اين گونه حوادث به عنوان بيمه عوامل فاجعه آميز تهيه شده و مي تواند جايگزين مناسبي براي ساير روش هاي حمايتي در رويارويي با حوادث غيرمترقبه باشد.
صفرپور طاهر با اشاره به مزاياي اين طرح ملي خاطرنشان كرد: با توجه به شيوع فراگير بيماري تب برفكي پوشش بيمه اي با حداكثر كمك دولت در نظر گرفته شده و از سويي دامداران در اين طرح وجهي پرداخت نخواهند كرد، ضمن اين كه آرامش خاطر براي آنان فراهم شده و با توجه به فراگير بودن نوع پوشش بيمه اي، بهره مندي كليه دامداران از حمايت هاي دولت در نظر گرفته شده و در كنار آن امكان خريد بيمه نامه تكميلي به منظور پوشش ساير عوامل خطر نيز به وجود آمده است.
وي يكي ديگر از مزاياي بيمه عوامل فاجعه آميز را سهولت اجراي كار و عدم نياز به پلاك كوبي عنوان كرد و افزود: به منظور اجراي اين طرح رقمي بالغ بر 240 ميليارد ريال پيش بيني شده كه از محل اعتبارات بودجه مصوب سالجاري اختصاص يافته است.

 



افزايش سرانه مصرف شير در كشور

مديرعامل شركت صنايع شير ايران گفت: ميزان مصرف سرانه شير از 95 كيلوگرم كنوني تا پايان برنامه پنجم به 168 كيلوگرم افزايش مي يابد.
عبدالامير باروتكوب در يك نشست خبري گفت: وزارت جهاد كشاورزي ميزان توليد شير در كشور را سالانه رقمي بالغ بر 9 ميليون تن اعلام مي كند، ضمن اينكه 5/4 ميليون تن توسط صنايع لبني فرآوري مي شود.
مديرعامل شركت صنايع شير پگاه با بيان اينكه از 5/4 ميليون تن شير فرآوري شده توسط صنايع لبني بالغ بر يك ميليون تن توسط 14 شركت صنايع شير پگاه فرآوري مي شود، افزود: در حال حاضر ميزان مصرف سرانه شير در كشور 95 كيلوگرم است و تا پايان برنامه پنجم بايد به 168 كيلوگرم افزايش يابد.
وي بيان كرد: قيمت خريد تضميني شير بر اساس عرضه و تقاضا و متأثر از ميزان بار ميكروبي شير و همچنين بر اساس استانهاي مختلف به صورت صنعتي يا سنتي بودن توليد تعيين مي شود.
مديرعامل شركت صنايع شير پگاه با بيان اينكه ميزان مصرف شير پس از افزايش سهم يارانه اي هنوز مشخص و اعلام نشده است، افزود: افزايش توزيع شير يارانه اي به منظور بالابردن ميزان مصرف شير اعمال شده و از آنجائيكه اين طرح از 15 ارديبهشت ماه در تهران و از ابتداي خرداد در شهرستانها اجرايي شده؛ لذا هنوز اطلاعات دقيقي از ميزان مصرف مردم از شير يارانه اي وجود ندارد و تأثير آن در مصرف فرآورده هاي لبني نيز گزارش نشده است.

 



كاهش مجدد شاخص بورس هاي آمريكا

شاخص سهام بورس هاي آمريكا به پايين ترين حد خود در 4 ماه گذشته رسيد و رشد اشتغال كمتر از حد پيش بيني شده و نگراني از كاهش رشد جهاني اقتصاد در پي تشديد بحران بدهي اروپا علت اصلي اين كاهش بود.
به گزارش بلومبرگ، موضوع كاهش رشد مشاغل در آمريكا، كاهش شاخص سهام بورس كانادا را نيز به همراه داشت.
براساس اين گزارش شاخص سهام بخش هاي مالي و كالا پيشگام اين كاهش بودند.
طبق قانون بورس اوراق بهادار ايالات متحده، نوسان قيمت سهام اگر بيشتر از 10درصد در 5 دقيقه باشد باعث توقف معاملات مي شود كه كميسيون بورس و اوراق بهادار (SEC) اين كشور اجراي اين قانون را در معاملات به مدت دو هفته به تعليق درآورد.
به گفته يكي از مديران اجرايي پيشين «گروه نزدك OMX»، الزام شركت هاي مالي مبني بر صرف هزينه 4ميليارد دلاري در سال براي رديابي سفارش ها و داد و ستد اوراق بهادار كه از سوي«SEC» درخواست شده، بسيار پرهزينه بوده و امكان جمع آوري اطلاعات در زمان واقعي را نخواهد داشت.
دو قرباني تازه ركود اروپا
از بالكان
در شرايطي كه تمام توجه ها به كشيده شدن بحران اقتصادي اروپا به دو كشور پرتغال و اسپانيا متمركز بود، مجارستان و روماني خود را به عنوان دو قرباني تازه ركود اقتصادي اروپا معرفي كردند.
به گزارش پايگاه خبري ايربا، سخنگوي نخست وزير مجارستان در تازه ترين اظهارات خود نسبت به وضعيت بحراني اقتصاد مجارستان و تكرار بحران مالي يونان در اين كشور ابراز نگراني كرده است.
پيتر زيجارتو، دولت سابق اين كشور را به دستكاري آمار اقتصادي و پنهان كردن كسري بودجه در دولت متهم كرد. اين اظهارات كافي بود تا نگراني ها در خصوص وضعيت اقتصادي اين كشور اروپايي افزايش يابد و برخي ديگر از مقام هاي اين كشور اعلام وضع بحراني كنند. گفتني است، كسري بودجه مجارستان در سال 2009 بالغ بر 4 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور اعلام شده است كه پيش بيني مي شود اين رقم در سال جاري ميلادي به 3/9 درصد صعود كند. پيشتر هم دولت مجارستان در سال 2008 براي مقابله با آثار منفي بحران جهاني اقتصاد، 25ميليارد دلار از صندوق بين المللي پول وام اخذ كرده بود.در همين حال اتحاديه اروپايي اعلام كرد به دنبال راه حلي براي جلوگيري از كاهش ارزش يورو است.

 



كوتاه اقتصادي

¤ براي ارزيابي عملكرد، شناسايي و تقدير از دستگاه ها و كارمندان برگزيده و به منظور بهبود عملكرد، افزايش بهره وري دستگاه هاي اجرايي و نيز تقدير از تلاشگران عرصه خدمت به نظام مقدس جمهوري اسلامي و ملت شريف و بزرگوار ايران اسلامي، جشنواره شهيد رجايي در روز كارمند (چهارم شهريورماه سال جاري) برگزار خواهد شد.
¤ وزير صنايع و معادن گفت: بيش از 80 درصد صادرات غيرنفتي كشور سال گذشته به محصولات صنعتي و معدني اختصاص داشت و پيش بيني مي شود صادرات اين محصولات در سال جاري با رشد 25 درصدي همراه باشد.
¤ بانك ملي به مناسبت سالروز تولد حضرت فاطمه زهرا(س) به متولدين 13 خرداد امسال كه داراي نام هاي فاطمه و زهرا باشند، پلاك طلا هديه مي دهد.
¤ ميزان توليد آلومينيوم در واحدهاي آلومينيوم سازي طي 2 ماهه نخست سال جاري در مجموع به 51 هزار و 888 تن رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 9 درصد افزايش داشت و 100 درصد هدف پيش بيني شده برنامه را محقق كرد.به گزارش روابط عمومي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو)، در مدت ياد شده شركت آلومينيوم ايران (ايرالكو) 31 هزار و 390 تن، مجتمع آلومينيوم المهدي 18 هزار و 324 تن و واحد هرمزآل 2 هزار و 174 تن آلومينيوم توليد كردند.
¤ سازمان توسعه تجارت ايران براي ايجاد 9 دفتر تجاري جديد در كشورهاي مختلف از هيئت وزيران مجوز دريافت كرده است.
¤ مدير روابط عمومي بانك پارسيان در مراسم افتتاح شعبه
باغ سپهسالار اين بانك گفت: نوآوري و پيشرو بودن در عرصه خدمت دهي از اولويت هاي بانك پارسيان است.
¤ مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران ضمن هشدار نسبت به عواقب اتخاذ تصميمات عجولانه درباره تغيير سبد ارزي، توصيه هايي به بانك مركزي در اين باره ارائه كرد.سيدكمال سيدعلي در خصوص احتمال تغيير ذخاير ارزي كشور از يورو به دلار گفت: اينكه به محض رخ دادن يك اتفاق پولي و مالي در دنيا يا بروز نوساناتي بر روي نرخ نوع خاصي از ارز، تصميم گرفته مي شود كه ذخاير ارزي كشور تغيير يابد، به هيچ وجه منطقي و صحيح نيست.
¤ با اجراي عمليات كابل برگردان ارتباط تلفني مشتركين با پيش شماره هاي 5564، 5568، 5590 الي 5594، 5595 الي 5597، 5513، 5514، 5570 الي 5579، 2250 الي 2253، 2230 الي 2233، 2630، 2631، 7754 الي 7759 از امروز به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
¤ هيئت مديره بانك توسعه صادرات با تصويب سياست هاي اعتباري اين بانك در سال 89، سقف تامين مالي طرح ها را تا حدود 70 درصد مبلغ پروژه اعلام كرده است.
¤ مشاور بانك جهاني با بيان اين توصيه كه بانك مركزي ايران بايد سبد متنوعي از ارزهاي مهم دنيا را داشته باشد، گفت: بانك هاي مركزي نبايد به محض كاهش يا افزايش ارزش يك ارز به فكر تغيير تركيب سبد ارزي خود بيفتند.

 

(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14