(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


چهارشنبه 2  تير  1389- شماره 19677

اسكناس10 هزار توماني وارد بازار شد
معاون توانير: مراكز تجاري پرمصرف برق را تعطيل مي كنيم
كاهش قيمت سكه بهار آزادي در بازار
شعب و بيمارستان هاي تأمين اجتماعي واگذار مي شود
دبير اتحاديه بارفروشان تهران: واحدهاي صنفي ميوه را تا 200 درصد بالاتر از ميدان بار مي فروشند
رئيس سازمان امور مالياتي: ميانگين ماليات پرداختي اصناف 700 هزار تومان است
بررسي فرصت ها و چالش هاي بخش معدن كشور
يوآن چين سقوط كرد
فعاليت شركت هاي ايراني در امارات متوقف نشده است
كوتاه اقتصادياسكناس10 هزار توماني وارد بازار شد

دبيركل بانك مركزي با بيان اينكه اسكناس هاي 10 هزار توماني از امروز وارد بازار خواهند شد گفت: ورود اسكناس هاي 10 هزار توماني به معناي خروج چك پول ها از شبكه بانكي نيست و بانك مركزي فعلا هيچ برنامه اي در اين زمينه ندارد.
سيدمحمود احمدي ديروز در مراسم رونمايي از اسكناس هاي 10 هزارتوماني اسكناس را تابلوي فرهنگ و اعتقادات هر كشوري دانست و افزود: اسكناس 10 هزار توماني تلفيقي از هنر اسلامي، طراحي ويژه و نكات امنيتي بالايي است كه حاصل زحمات مجموعه يك هزار نفري كارشناسان بانك مركزي است.
احمدي با بيان اينكه نگهداري اسكناس در كشور بسيار نامطلوب است، تصريح كرد: در حال حاضر 10 قطعه اسكناس ريز و درشت در جامعه وجود دارد كه هزينه هاي توليد، توزيع و استفاده اسكناس در مبادلات را بالا دانست و اين امر را موجب صدمه زدن در نگهداري اسكناس ذكر كرد. وي سرانه مصرف اسكناس در ايران را 100 قطعه و در ديگر كشورها را كمتر از 40 قطعه اعلام كرد.
دبيركل بانك مركزي در خصوص هزينه هاي توليد اسكناس در كشور گفت: سالانه قريب 30 ميليارد تومان هزينه ريالي اسكناس در كشور است.
احمدي با اشاره به اينكه از سال 82 تاكنون كاغذ مورد نياز اسكناس در داخل كشور توليد مي شود، اظهار داشت: به مردم اطمينان مي دهيم كاغذ توليد داخلي در حد استانداردهاي خوب دنيا و حتي بالاتر از آنها است.
احمدي تاكيد كرد: مكانيزم امنيتي اسكناس هاي توليد شده در بانك مركزي بيش از 70 درصد استانداردهاي كشورهاي اروپايي است.به گفته احمدي هدف از انتشار اسكناس 10 هزار توماني جمع آوري اسكناس هاي ريز از سطح جامعه است و بانك مركزي مي خواهد با اين كار تسهيل را در مبادلات جاري مردم فراهم كند.گزارش خبرنگار ما حاكي است: در مراسم رونمايي اسكناس 10 هزار توماني، قياسوند رئيس اداره نشر اسكناس و خزانه عباسي مدير كارخانه توليد كاغذ اسناد بهادار و صنيعي مديركل سازمان توليد اسكناس و مسكوك بانك مركزي توضيحاتي درباره چاپ اين اسكناس ارائه دادند.

 معاون توانير: مراكز تجاري پرمصرف برق را تعطيل مي كنيم

معاون توانير از برنامه ريزي براي اصلاح الگوي مصرف بخش تجاري كشور خبر داد و گفت: با همكاري دستگاه قضا، مغازه هاي پرمصرف برق را تعطيل مي كنيم.
غلامرضا خوش خلق در گفتگو با مهر با تاكيد بر اينكه واحدهاي تجاري نيز بايد الگوي مصرف برق را رعايت كنند، گفت: تا به حال براي كنترل و مديريت مصارف برق بخش تجاري، سياست خواهشي و توصيه اي در نظر گرفته شده است؛ اما بنا داريم كه در بخش تجاري، اگر اجازه داده شود و بسته مرتبط با آن در دولت به تصويب رسد، قيمت برق بخش تجاري را نيز متناسب با ميزان مصرف اصلاح كرد.
معاون توانير افزود: در حال نهايي كردن الگوي مصرف برق بخش تجاري در كشور هستيم، همانطور كه در قانون تبيين شده است، الگوي مصرف بخش تجاري در حال تجديدنظر نهايي است، بر اين اساس اگر اين بخش بالاتراز حد الگو مصرف كند، بايد هزينه تمام شده را بپردازد.
وي تصريح كرد: ازسوي ديگر، در رابطه با استفاده از لامپهاي التهابي نيز، توانير تاكنون به صورت توصيه اي و دستورالعملي برخورد كرده و بعضا در مقاطعي كه سيستم قضايي همراهي كرده، حتي كار به تعطيل موقت واحد تجاري نيز رسيده است.
خوش خلق ادامه داد: حال به صورت كلي در حال اخذ مصوبه اي هستيم كه اگر واحدي در حد نامتعارف مصرف داشت، با آن برخورد شود. البته توانير قصد ندارد نوع مصرف را محدود كند، اما اگر واحدهاي تجاري با الگوهاي مصرف همراهي نكنند و بخواهند براي كالاهايي كه مي تواند با شيوه ديگري به تبليغ آنها بپردازند، مصارف برق خود را افزايش دهند، مجوزهايي را كسب خواهد كرد كه برخورد قانوني صورت دهد، در اين موارد كار به تعطيلي واحدها مي انجامد
جريمه پرمصرف ها از 15 تير
معاون وزير نيرو در ا مور برق و انرژي جزئيات جديدي از جريمه مشتركان پرمصرف (دهك هاي هشتم، نهم و دهم) كه قرار است از 15 تيرماه جاري اعمال شود اعلام كرد و گفت: مشتركان دهك دهم و نهم پرمصرف برق 100درصد جريمه خواهند شد.
محمد بهزاد در گفت وگو با خبرگزاري فارس گفت: دولت با افزايش تعرفه برق مشتركان پرمصرف تجاري و مشتركان دهك دهم موافقت كرده و اين تعرفه ها از 15 تيرماه جاري قابل اجرا خواهد بود.
وي ادامه داد: براي شهروندان عادي الگوي مصرف در ماه هاي غيرگرم در مناطق عادي 200 كيلووات ساعت و در ماه هاي گرم 300 كيلووات ساعت است، بنابراين افرادي كه بيش از اين ميزان برق مصرف كنند بالاي الگوي مصرف خواهند بود و در حقيقت الگوي مصرف را رعايت نكرده اند.
وي درباره نحوه جريمه دهك دهم پرمصرف تاكيد كرد: قرار شد دهك دهم كه در مناطق عادي زندگي مي كنند به طور متوسط براي هر كيلو وات ساعت 26 تومان (ميانگين قيمت برق خانگي در كشور 165 ريال است) بپردازند و در بخش محاسبه تعرفه هاي پلكاني نيز با توجه به شدت مصرف آنها اين هم به صورت پلكاني افزايش پيدا كند و تا دو برابر اين مبلغ يعني 52 تومان از آنها دريافت شود.
بهزاد گفت: دولت مقرر كرده است كه دهك دهم و نهم پرمصرف برق كه بيش از الگوي مصرف تعيين شده، برق مصرف كنند 100درصد جريمه شوند.معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي افزود: دهك هشتم نيز در اين مصوبه 30 تا 60درصد جريمه خواهند شد.وي تصريح كرد: اعمال اين جريمه ها كه قرار است از 15 تيرماه جاري اجرايي شود حدود 2 ماه طول مي كشد تا بر روي قبوض برق مشتركان مزبور قابل رويت شود.

 كاهش قيمت سكه بهار آزادي در بازار

رئيس اتحاديه كشوري طلا و جواهر از كاهش 19 دلاري بهاي طلا در بازارهاي جهاني در مقايسه با روز گذشته خبر داد و گفت: ديروز هر قطعه سكه بهار آزادي طرح جديد 307 هزار تومان و طرح قديم 312 هزار تومان معامله شد.
محمد كشتي آراي در گفت وگو با فارس از كاهش 19 دلاري بهاي طلا در بازارهاي جهاني در مقايسه با روز گذشته خبر داد و اظهار داشت: قيمت هر اونس طلا در بازارهاي جهاني با 19 دلار كاهش از 1259 دلار روز گذشته به 1240 دلار در روز جاري رسيد.
كشتي آراي با تاكيد بر اينكه هر گرم طلاي 18 عيار با كاهش 350 توماني به 30 هزار و 800 تومان رسيده است، گفت: هر قطعه سكه بهار آزادي طرح جديد با چهار هزار تومان كاهش به ارزش 307 هزار تومان، طرح قديم با 3 هزار تومان كاهش در مقايسه با روز گذشته به 312 هزار تومان، نيم سكه با دو هزار تومان كاهش به 155 هزار تومان و ربع سكه با يك هزار تومان كاهش به 78 هزار تومان رسيد و در بازارهاي داخلي معامله شدند.

 شعب و بيمارستان هاي تأمين اجتماعي واگذار مي شود

سازمان تأمين اجتماعي يك سازمان يك سويه نيست و متعلق به همه كشور است و موفقيت اين سازمان مي تواند براي كل كشور ايجاد امنيت كند و اگر مشكلي هم براي آن پيش بيايد براي آينده همه ما چالش آفرين است.
علي ذبيحي مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي در نشست صبحانه صبح ديروز با فعالان بخش خصوصي در اتاق بازرگاني تهران ضمن مطلب فوق گفت: در برخي رسانه ها اعلام مي كنند كه سه جانبه گرايي در سازمان تأمين اجتماعي رعايت نمي شود بنابراين من به دنبال آن هستم تا زمينه مثبتي ايجاد كنم تا به اين ابهام پاسخ دهم. در همين راستا من تصميمي گرفته ام كه شايد معاونين من هم از آن خبر نداشته باشند و آن اين است كه از سه گروه بازنشستگان، كارفرمايان و كارگران مشاوري براي خود انتخاب كنند تا بتوانند زمينه شوراهاي مشورتي را فراهم كند.
وي افزود: ما به دنبال آن هستيم كه تصدي گري سازمان تأمين اجتماعي را به بخش خصوصي واگذار كنيم به طوري كه در نظر داريم تا بيمارستان ها را به شكل شركت تعاوني درآوريم و پرسنل بيمارستانها سهامداران آن باشند. حتي شعبات بيمه را مي خواهيم تبديل به بنگاه هاي كوچك اقتصادي كنيم تا اين شعبات به صورت خودگردان امور جاري را انجام دهند. اين ها ايده آل ها و خواسته هاي ما است.
ذبيحي با بيان اينكه با ساز و كارها و قوانين سي سال پيش نمي توان امروز فعاليت اقتصادي انجام داد گفت: اينكه شستا تصدي گري مي كند ما بي تقصيريم چون ما هم از دولت طلب هايي داريم كه دولت به شكل سهام به ما مي دهد.اين گزارش حاكي است: در اين نشست، يحيي آل اسحاق از الزام ايجاد رابطه منطقي ميان فعالان بخش خصوصي و سازمان تامين اجتماعي سخن گفت و بر اهميت رفع موانع موجود تاكيد كرد.


 دبير اتحاديه بارفروشان تهران: واحدهاي صنفي ميوه را تا 200 درصد بالاتر از ميدان بار مي فروشند

واحدهاي صنفي سطح شهر تهران ميوه را با قيمت هاي 100 الي 200 درصد بالاتر از فاكتور مي فروشند.
علي حاج فتحعلي دبير اتحاديه بارفروشان تهران با اعلام اين مطلب گفت:در ميدان بزرگ ميوه و تره بار تهران، اتحاديه صنف بارفروشان سال گذشته اقدام به دو كار مهم و اساسي با كمك سازمان بازرسي و نظارت وزارت بازرگاني نمود يكي متحدالشكل شدن فاكتورهاي فروش و ديگري خالص فروختن كليه ميوه ها و تره بار اعم از داخلي و خارجي كه اين دو عمل باعث جلوگيري از تخلفات احتمالي و گرفتن بهانه از دست ميوه فروشان سطح شهر گرديد.
وي گفت: كليه ميوه هايي كه از ميدان بزرگ ميوه و تره بار از درهاي خروجي خارج مي شود با نظارت و كنترل مسئولان وزارت بازرگاني خارج گرديده و اگر ميوه فروشي فاكتور خريد را دريافت نكرده باشد متخلف محسوب شده و مي بايست پاسخگوي مسئولان بازرسي باشد.
وي افزود: بين مسئولان اتحاديه ميوه و سبزي سطح شهر هيئت عالي وزارت بازرگاني و سازمان حمايت از مصرف كننده توافقي شده كه ميوه فروشان سطح شهر نهايتا 30 درصد به قيمت فاكتورهاي صادر شده اضافه نموده و از مصرف كنندگان دريافت نمايند اما متاسفانه در سطح شهر شاهد هستيم كه از 100 درصد الي 200 درصد بعضي از اقلام را به نسبت خريد اضافه مي كنند و در حق مصرف كنندگان اجحاف مي نمايند.

 رئيس سازمان امور مالياتي: ميانگين ماليات پرداختي اصناف 700 هزار تومان است

رئيس سازمان امور مالياتي كشور از وجود بيش از 6 هزار ميليارد تومان ماليات معوقه خبر داد و گفت: اگر اصناف اعتراضي به ماليات دارند، اين مشكل آنهاست و ما به عنوان سازمان امور مالياتي از قول خود از تفاهم نامه سه جانبه امضا شده عدول نكرده ايم.
به گزارش خبرنگار ما، دكتر علي عسگري در نشست خبري خود با خبرنگاران با بيان اين مطلب افزود: امسال نيز همانند سالهاي گذشته تفاهم نامه اي بين شوراي اصناف، وزارت بازرگاني و سازمان امور مالياتي براي تعيين ماليات اصناف در ارديبهشت ماه منعقد شد كه سازمان امور مالياتي از قول خود در اين تفاهم نامه عدول نكرده است.عسگري با بيان اينكه صنعت 25 درصد از توليد ناخالص داخلي كشور را به خود اختصاص داده است گفت: اگرچه گفته مي شود كه اين بخش مشكلات زيادي از نظر پرداخت ماليات دارد و ركود در بخش صنعت حاكم است، اما واقعيت چيز ديگري است و حدود 70 درصد شركت هاي بخش خصوصي با سازمان امور مالياتي هيچ مشكل مالي درباره پرداخت ماليات ندارند. رئيس سازمان امور مالياتي افزود: اين شركت ها سود ابرازي خود را به ما اعلام و سازمان نيز طبق قانون 25 درصد از اين سود را به عنوان ماليات دريافت مي كند. وي ادامه داد: در 30 درصد بقيه صنعت كشور نيز حدود 10 درصد مؤديان خوش حسابي هستند كه تقاضا دارند ماليات را به صورت تقسيطي پرداخت كنند. 20 درصد باقيمانده صاحبان صنايع شامل دو گروه هستند كه برخي از آنها داراي مشكلاتي در اداره واحد صنعتي خود هستند و 5 درصد نيز مشكلي ندارند، اما بدحساب هستند. بنابراين از نظر سازمان امور مالياتي بين 90 تا 95 درصد از صنايع كشور مشكل خاصي در پرداخت ماليات با سازمان ندارند.
عسگري با اعلام اينكه هم اكنون بيش از 6 هزار ميليارد تومان ماليات معوقه وجود دارد گفت: در سال 1388، بالغ بر 980 ميليارد تومان ماليات معوقه وصول شد كه نسبت به رقم 370 ميليارد توماني سال 87 از رشد مناسبي برخوردار بوده است كه اميدواريم اين روند در سال جاري نيز ادامه يابد.
رئيس سازمان امور مالياتي افزود: در قانون بودجه سال جاري 2 هزار ميليارد تومان مربوط به ماليات مشاغل و اصناف تصويب شده كه سازمان مالياتي در قالب تفاهم نامه سه جانبه از آنها دريافت مي كند.
وي افزود: با توجه به وجود واحدهاي صنفي فراوان در كشور كه تعداد آنها به 6/2 تا 7/2 ميليون واحد مي رسد سرانه ماليات هر واحد صنفي به طور ميانگين 700 هزار تومان است كه رقم زيادي به شمار نمي رود.

 همزمان با هفته صنعت و معدن صورت مي گيرد
بررسي فرصت ها و چالش هاي بخش معدن كشور

نخستين همايش «معدن، فرصت ها و چالش ها» با هدف ايجاد ارتباط بين بخش هاي مختلف معدنكاري و بهره گيري از توانمندي هاي داخلي در بخش معدن كشور روز هفتم تيرماه در تهران برگزار مي شود.
دبير علمي اين همايش در جمع خبرنگاران گفت: اين همايش در آستانه روز صنعت و معدن و با همكاري سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو)، بانك صنعت و معدن، اتاق بازرگاني تهران و زنجان، اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان محصولات معدني ايران و برگزار خواهد شد.
مجتبي فتحي افزود: ايران توانمندي هاي زيادي در بخش معدن دارد اما براي توسعه و رونق اين بخش نياز به سرمايه گذاري هاي زيادي توسط دولت و بخش خصوصي است.
وي يادآور شد با توجه به ريسك بالاي سرمايه گذاري در بخش معدن، ضروري است كه در بخش اكتشاف، سرمايه گذاري ها توسط دولت انجام و پس از تعيين ذخاير ادامه كار به بخش خصوصي واگذار شود.
فتحي گفت: بخش خصوصي كمترين نقش را در حوزه معدني كشور دارد، چرا كه بازگشت سرمايه در اين حوزه بسيار طولاني است.
عضو اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان محصولات معدني ايران، همچنين بر لزوم برنامه ريزي براي افزايش بيشتر صادرات مواد معدني تاكيد كرد و گفت: براي تحقق اهداف صادراتي در بخش معدن كميته صادرات در خانه معدن ايران تشكيل شده و بطور جدي بحث صادرات محصولات معدني را پيگيري مي كند.
فتحي افزود: ايران اكنون در بخش طراحي و مهندسي بخش معدن از توانمندي هاي بسيار بالايي برخوردار است بنابراين بايد از صادرات مواد خام معدني جلوگيري شود و مواد معدني به صورت فرآوري شده و با ارزش افزوده بالا صادر شود.
وي تصريح كرد هم اكنون كمترين ميزان سرمايه گذاري با وجود توانمندي هاي داخلي، در بخش معدن صورت مي گيرد در حالي كه در بخش معدن جزء 20 كشور برتر دنيا هستيم.
اين فعال حوزه معدني كشور در ادامه نبود سيستم ارزيابي كيفي محصولات صادراتي معدني را يادآور شد و گفت: محصولات صادراتي اين حوزه كه عمدتا ماشين آلات معدني هستند، توسط هيچ مرجعي مورد ارزيابي كيفي قرار نمي گيرد.
فتحي افزود: اين موضوع سبب شده تا برخي از بازارهاي هدف صادراتي كشور در اختيار رقباي خارجي قرار گيرد.
در همين حال مهدي عباسي چهره ماندگار صنعت و معدن ايران نيز گفت: تبيين دستاوردهاي علمي و انتقال آن به فعالان بخش معدن تنها يك هدف را دنبال مي كند و آن توسعه بازار فعاليت هاي معدني است و از اين طريق مي توان ارزش افزوده بسيار بالايي را براي كشور ايجاد كرد.
وي با بيان اينكه بخش معدن ايران در مقايسه با ساير رقباي خارجي از مزيت هاي بالايي برخوردار است افزود: در بخش تامين ماشين آلات معدني امكان طراحي و توليد 95درصد از نياز داخلي وجود دارد و تاكنون صادرات به بسياري ازكشورهاي دنيا را تجربه كرده ايم.

 بلومبرگ گزارش داد
يوآن چين سقوط كرد

يوآن چين با بيشترين كاهش ارزش در مقايسه با دو سال گذشته روبه رو شد.
به گزارش خبرگزاري بلومبرگ، دخالت بانك مركزي چين در محدود كردن سود يوآن پس از حضور 2 ساله، سبب شد تا قيمت اين ارز به پائين ترين سطح طي 2 سال گذشته برسد.
براساس اين گزارش، قيمت هر يوآن در سيستم معاملات بين المللي چين در شانگهاي با كاهش 17/0درصدي رو به رو شد، اين در حالي است كه، چين درصدد است تا با تقويت يوآن از انتقادهاي كارشناسان در خصوص شركت هاي تجاري خود كاسته و همچنين با كنترل تورم ايجاد شده از صادرات خود نيز حمايت كند. معاملات يوآن ديروز با 42/0درصد افزايش بيشترين ميزان افزايش را نسبت به سال 2005 در بر داشت.
افزايش ارزش يوآن به ضرر صادركنندگان چيني و به نفع واردكنندگان خواهد بود. كارشناسان اقتصادي چين نيز به شدت از اقدام بانك مركزي اين كشور براي افزايش ارزش يوآن انتقاد مي كنند و بر اين باورند كه پكن تسليم فشارهاي بين المللي شده است. از سوي ديگر برخي كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه با توجه به افزايش چشمگير نرخ تورم در اقتصاد چين اين كشور بايد با افزايش ارزش يوآن از وقوع بحران مالي ديگري جلوگيري كند.

 نايب رئيس شوراي تجاري ايران در دبي
فعاليت شركت هاي ايراني در امارات متوقف نشده است

نايب رييس شوراي تجاري ايران در دبي، تاكيد كرد كه فعاليت هيچكدام از شركت هاي ايراني عضو اين شورا در امارات متحده عربي متوقف نشده است.
به گزارش شبكه خبري العالم « مرتضي معصوم زاده »در گفت وگو با روزنامه الشرق الاوسط گفت: هيچكدام از شركت هاي ايراني عضو شوراي تجاري ايران در امارات خبري درباره بسته شدنشان توسط مسئولان اماراتي نداده اند و تنها منبع خبر بسته شدن 40 شركت، رسانه ها هستند.
معصوم زاده در گفت وگو با الشرق الاوسط مي افزايد: 8 هزار شركت ثبت شده ايراني در امارات فعاليت مي كنند كه صاحبان آنها ايراني هستند و يا ايراني ها در آن شريكند و البته همه اين شركت ها عضو شوراي تجاري ايران نيستند.
وي به تجارب 30 ساله خود در همكاري با اماراتي ها اشاره كرد و همكاري هاي ما با امارات هميشه دوستانه، قانوني و آشكار بوده است.
به نوشته اين روزنامه، جمهوري اسلامي ايران و امارات فعاليت ها و همكاري هاي تجاري حياتي و گسترده اي دارند اگرچه سال گذشته حدود 400 شركت ايراني در اميرنشين دبي بدليل ركود اقتصادي جهاني، بسته شد.
گفتني است برخي رسانه ها طي روزهاي گذشته اعلام كردند كه 40 شركت اماراتي و يا خارجي به دليل نقض تحريم هاي غيرقانوني عليه ايران توسط مقامات اماراتي تعطيل شده اند.
از سوي ديگر روزنامه القدس العربي در شماره سه شنبه خود نوشت كه شركت هاي تصفيه و پالايش نفت در امارات بيشترين ضرر را در نتيجه تحريم هاي جديد عليه ايران متحمل مي شوند.القدس العربي با اشاره به روابط قوي اقتصادي ايران و امارات، به نقل از گلف نيوز كه خبر خود را از يك منبع ناشناس نقل كرده است، افزود: مسئولان اماراتي بيش از 40 شركت را به بهانه نقض تحريم هاي اعمال شده عليه جمهوري اسلامي ايران بسته اند.
القدس العربي در ادامه به نقل از كارشناسان اضافه
مي كند: با توجه به حجم بالاي مبادلات تجاري ايران و كشورهاي حوزه خليج فارس، اين كشورها در نتيجه تحريم ها از نظر اقتصادي و مالي بسيار متضرر مي شوند.

 كوتاه اقتصادي

¤ شركت نفت فلات قاره ايران اعلام كرد: تاسيسات منطقه قشم و ميدان مشترك هنگام هفتم تير ماه جاري بطور رسمي افتتاح مي شود.
¤ با امضاي تفاهم نامه اي ميان سازمان حمايت از مصرف كنندگان و شوراي اصناف كشور، بازرسي خرده فروشي به اصناف واگذار شد.
¤ معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي در واكنش به اعلام وزارت برق عراق گفت: ايران صادرات برق به عراق را متوقف نكرده و در حال حاضر 500 مگاوات برق به مناطق مختلف اين كشور صادر مي شود.
¤ طرح توسعه 2500راسي دامداري مهدشت ساري با افزايش 1300راس دام مولد با حضور محمد فروزنده رئيس بنياد مستضعفان، مورد بهره برداري قرارگرفت.
¤ ايرانسل از عرضه بسته هاي افزايشي نامحدود اينترنت همراه (GPRS) به مشتركين سيم كارت هاي دائمي و اعتباري خود خبر داد.
¤ رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران بر انعقاد موافقتنامه ترجيحات تعرفه اي بين ايران و قزاقستان تاكيد كرد و گفت: انعقاد قرارداد ياد شده سبب گسترش روابط تجاري دو كشور خواهد شد.
¤ معاون منابع انساني وزير صنايع با اشاره به اجراي طرح آمايش صنعت و معدن گفت: با اجراي اين طرح شكاف موجود بين مناطق توسعه يافته و كمتر برخوردار از عدد 18 به 8 رسيده است.
¤ بانك مسكن تا بيستم خرداد ماه سال جاري 791/7 ميليارد ريال تسهيلات مسكن روستايي به متقاضيان پرداخت كرد.
¤ رئيس اتاق تهران درخواست كرد تا كارگروهي متشكل از نمايندگان بخش خصوصي و سازمان تامين اجتماعي تشكيل شود تا مسايل پيش رو در اين كارگروه مورد بحث و گفت وگو قرار گيرد.

 

(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14