(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


چهارشنبه 14 اردیبهشت 1390- شماره 19918

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
مقصر «دوركاري» تو نبودي !
اختصاص 3 ميليارد دلار براي تقويت بنيه دفاعي كشور
خارج از دستور
دستور احمدي نژاد براي بررسي فوري ادعاي ارتباط يك زن رانت خوار با دفتر رئيس جمهور
آمريكا چگونه روس ها را در موضوع سپر دفاع موشكي دور زد
بازداشت دانشجويان شعاردهنده عليه عربستان در ورزشگاه آزادي
كرامت هاي معنوي حضرت فاطمه (س)مقصر «دوركاري» تو نبودي !

حسين قدياني

همين كه شنيدم تمام شد اين «دوركاري»، شكر گفتم خدا را و حيف كه پشت فرمان بودم و الا به جاي آنكه چندتايي بوق بزنم، سجده مي كردم به نشانه شكر. مثل الان كه باز هم مي خواهم بگويم؛ «خدايا! صدهزار مرتبه شكر كه برگشت». در تمام مدتي كه خيلي ها از سلامتي اش قطع اميد كرده بودند، دعا مي كردم برگردد. مي دانستم خدا رويم را زمين نمي اندازد. مثل اينكه خدا روي خيلي ها را در اين داغ و درد، زمين نيانداخت. مي دانستم خدا مهربان است و او را برمي گرداند به سر كارش. صحيح و سالم. با همان دشمن شكني. همان شور. همان نشاط. همان تيزبيني. همان دقت. همان وسواس. همان چيزهايي كه باعث شده بود دشمن حساس باشد روي نامش، و بي شرمانه دروغ بگويد درباره اش. سر همين، امروز كه فهميدم «دوركاري»اش تمام شد و همه چيز ختم به خير شده، خدا شاهد است نزديك بود از شدت خوشحالي بزنم زير گريه. كاش به بغضم مجال داده بودم باز شود. همه اش تقصير اين ترافيك لعنتي بود و چشمهايي كه داشت آدم را مي پاييد. تمام مدتي كه نگران حالش بودم، دعا دعا مي كردم تمام شود اين قصه پر غصه و برگردد. برگردد از خانه به سر كار. مثل هميشه. از صبح زود تا پاسي از شب. برگردد از «دور كاري» به «نزديك كاري» و همان باشد كه هميشه بود. با همان قوت. همان عزم. همان ايده هاي هميشگي. همان پروژه هاي نو به نو. همان طرح هايي كه درست مي خورد به حساس ترين نقاط استراتژيك دشمنان خارجي و منافقين داخلي. از قبل كه دورادور مي شناختمش تا امروز كه فكر مي كنم خوب مي شناسمش، هميشه و هميشه برايم «سرباز ولايت فقيه» بوده است. نه فقط در حرف، كه در عمل، و نه فقط در امل و آرزو، كه در ميدان كار و بازو. داغان مي شدم، بلكه خرد مي شدم، وقتي كه مي ديدم دشمن از «دوركاري»اش به خنده آمده و نيش مي زند ما را كه؛ «فلاني هم پر!» وقتي كه مي ديدم كنايه دشمن را، مي خواستم خرخره اش را پاره كنم، از بس كه روي اعصابم راه مي رفت ... و چرا دروغ؟! از بس تو با آن حال خراب، روي اعصابم راه مي رفتي، - يعني نمي خواستم همچين ببينمت!- حتي از خود تو هم ناراحت مي شدم مرد! آنقدر كه در تمام اين چند روز كه برايم چند قرن گذشت، با اينكه مي توانستم، اما هرگز نيامدم ديدنت. دلم نمي خواست تو را در اين وضع ببينم. مثل آن بچه اي بودم كه دوست ندارد مادرش را در حال مريضي ببيند و هميشه دوست دارد مادرش صحيح و سالم باشد. نيامدم ديدنت، هر چند كه نشاني خانه ات را داشتم و خوب مي دانستم وقتت كفاف ديدار چون مني را مي دهد. نيامدم ديدنت، اما خدا را شاهد مي گيرم، دعا مي كردم برگردي سر كارت و باز هم دشمن را بترساني و دوست را قوت قلب باشي. دورادور از بچه هاي دفتر مي پرسيدم حالت را و دعا مي كردم برگردي و بذر اميد بپاشي در دل اصحاب انقلاب اسلامي و عيان كني «نيمه پنهان» دشمناني را كه وقت «دوركاري» تو داشتند برايت به جاي «فاتحه»، مي خنديدند و مي خنديدند و مي خنديدند و طعنه مي زدند كه؛ «فلاني هم پر!»، اما تو برگشتي و با برگشتنت همه سربازان انقلاب اسلامي خوشحال شدند. دوست، شاد شد و دشمن، كه مدام داشت زخم زبان مي زد، باز هم فهميد كور خوانده است. از «دوركاري»ات بگويم. بگويم كه در اين «دوركاري» تو بي گناه بودي. اصولاً براي «بيماري»، با آدم «هماهنگي قبلي» نمي كنند، حتي اگر آن شخص در مقام عمل، سرباز ولايت فقيه باشد. ديگر همه فهميده اند كه اينجور چيزهافقط دست خداست. مرگ دست خداست. زندگي دست خداست. عزت دست خداست. ذلت دست خداست ... و تو وظيفه ات را داشتي خوب انجام مي دادي. در حوزه كاري ات مصداق بارز «همت مضاعف- كار مضاعف» بودي، وگرنه اين همه دشمن روي نامت حساس نبود و اين همه از تو كينه به دل نمي گرفت و اين همه در دوران مريضي و عمل جراحي و كما و درد و «دوركاري» و «خانه نشيني» قند در دل آب نمي كرد و براي نبودنت لحظه شماري نمي كرد. تو اما برگشتي سر كار، تا اعلام كني به دوست و دشمن كه دوره «دوركاري»ات تمام شده. تو برگشتي، اما در سكوت، بي آنكه حتي لازم باشد بابت اين «دوركاري» كه دست خودت نبود، از كسي تلويحاً عذرخواهي كني، يا نكني. تو برگشتي، ولي اصلاً لازم نبود كه بگويي «سرباز ولايت فقيه» هستي. مگر كسي شك داشت كه تو سرباز ولي فقيه هستي؟! مگر كسي شك داشت و شك دارد كه «سرباز ولايت فقيه» را بيش از حرف، به عمل مي سنجند؟! تو برگشتي، اما «تيتر يك» هيچ رسانه اي نشد برگشتنت، الا اينكه دوست مسرور شد و دشمن، مغموم. بر جسم تو مدتي بيماري غلبه داشت، اما اين چيزها كه دست من و تو نيست. دست خداست. خرده بايد بر آنان گرفت كه با دست خود، با دست دوستان ناباب شان، با خود بد تا مي كنند، و با دست خود، جان خود را بيمار مي كنند. بيماري تو انحراف نبود كه، حالا عذاب وجدان داشته باشي از خنده هاي دشمن وقت «دوركاري»ات. تو زير تيغ جراحان، وقتي كه حتي به هوش نبودي، چگونه مي توانستي از تخت بيماري بلند شوي و باز هم كيلومترها جلوتر از خط مقدم، «سردار جبهه فرهنگي» باشي و «نيمه پنهان» دشمن عيان كني؟! «دوركاري» تو «دوران نقاهت بعد از عمل» بود، نه ايام «وقاحت بعد از جمل». خوشحالم برگشتي به سر كار، «برادر حسن!» برگشتي به كيهان كه باز هم بازوي «برادر حسين» باشي. خوشحالم كه لازم نبود بگويي «سرباز ولايت فقيه» هستي. خوشحالم كه حتي هنگام «دوركاري» هم «سرباز ولايت فقيه» بودي و به درد نياوردي دل دلدار را، در روزهايي كه داشتي به شدت مثل يك مرد با درد دست و پنجه نرم مي كردي. خوشحالم از «سرباز ولايت فقيه» بودنت، كه تو را بي نياز كرده از اين ادعا. دعا مي كنم حالا كه «دوركاري»ات تمام شده، حالا كه زنده بودنت، خار چشم دشمن شده است، آنقدر «سرباز ولايت فقيه» باقي بماني، تا در راه حضرت ماه، شهيد شوي. جناب آقاي شايانفر! بلند بگو آمين، كه در اين «شبهاي فاطميه»، در اين «ليالي ولايت پذيري عملي» آنچه مستجاب مي شود، دعاي دل شكسته هايي است كه براي بي بي پهلو شكسته، هاي هاي اشك مي ريزند.

 با تصويب نمايندگان مجلس صورت گرفت
اختصاص 3 ميليارد دلار براي تقويت بنيه دفاعي كشور

اهالي خانه ملت از محل افزايش درآمد حاصل از صادرات نفت، مبلغ 3 ميليارد دلار را براي تقويت بنيه دفاعي كشور اختصاص دادند.
بهارستان نشينان ديروز هم مشغول رسيدگي به بخش هزينه اي لايحه بودجه بودند و در ادامه بررسي بندهاي الحاقي به اين لايحه، با تصويب بند الحاقي 17 مقر كردند كه از محل افزايش درآمد حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي، مازاد بر مبالغ مندرج در بند 12 اين قانون، رقم هايي به برخي اولويت هاي ياد شده اختصاص يابد.
مبالغ مندرج در بند الحاقي 17 كه به تصويب مجلس رسيد به اين شرح است:
سه ميليارد دلار براي تقويت بنيه دفاعي، دو ميليارد دلار به بخش سلامت براي هزينه در بخش بهداشت و درمان در جهت اجراي اهداف بند ب ماده 34 قانون برنامه پنجم توسعه، 100 ميليون دلار بابت احداث و بازسازي عتبات عاليات، 250 ميليون دلار بابت آشيانه جمهوري اسلامي ايران براي خريد هواپيما، بالگرد و ساير تجهيزات مورد نياز، يك ميليارد دلار بابت مهار آب هاي مرزي و مهار گرد و غبار استان هاي مرزي و ريزگردهاي استان ها و حفظ و احياي درياچه ها و تالاب هاي كشور.
براساس اين مصوبه يك ميليارد دلار بابت يارانه سود تسهيلات و جوايز صادراتي تأديه بدهي دولت و افزايش سرمايه ها، بانك هاي دولت و صندوق ضمانت صادرات، يك ميليارد دلار بابت صندوق بيمه محصولات كشاورزي و صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري كشاورزي، يك ميليارد دلار بابت صندوق نوآوري، شكوفايي و فناوري هاي نوين، 500 ميليون دلار بابت تضمين هاي ماده 62 قانون محاسبات عمومي كه درخصوص افتتاح اعتبار اسنادي براي خريد خدمات و كالاهاي وارداتي وزارتخانه ها موسسات و شركت هاي دولتي و نيز تامين 15درصد پيش پرداخت موضوع ماده مذكور، 62 ميليون دلار بابت تعديل و ساماندهي پره هاي صيادي، 200 ميليون دلار بابت بازپرداخت تعهدات ارزي و 500 ميليون دلار براي آبرساني به روستاهاي فاقد آب آشاميدني سالم براساس شاخص محروميت.
تبصره اين بند الحاقي تاكيد دارد كه اعتبار منظور شده در بند الف نسبت به ديگر اجزاي اين بند اولويت داشته و دولت موظف است همانند بودجه عمومي از ماه چهارم به اعتبار اين جز را هر ماه به ميزان يك دوازدهم علاوه بر صحن اعتبار چهار ماه اول آن واگذار كند.
بودجه دفاعي مستقيما
در اختيار وزارت دفاع قرار گيرد
احمد توكلي نماينده مردم تهران هنگام بررسي جزء الف بند الحاقي 17 لايحه بودجه سال 1390 درخصوص تخصيص 3 ميليارد دلار براي تقويت بنيه دفاعي از محل افزايش درآمد حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي اظهار داشت: اين موضوع كه دستور صريح مقام معظم رهبري براي آن وجود دارد در برنامه پنجم در نظر گرفته شده است.
وي درآمد ذكر شده در اين بند را مشكوك التحقق دانست و گفت: وقتي مقام معظم رهبري با اين شدت دستور مي دهند و با توجه به شرايط منطقه و دنيا و هدف هاي آمريكا اين موضوع مطرح شد لذا اين امر صد درصد لازم است كه كميسيون تلفيق آن را آورده است.
توكلي ادامه داد: از آنجا كه اين درآمد به راحتي قابل تحقق نيست بنده پيشنهادي را مطرح مي كنم كه با توجه به تشكيل جلسه امروز كميسيون تلفيق، عملا هزار و 200 ميليارد از آن تامين شود.
نماينده تهران در توضيح پيشنهاد خود گفت: يك بحث بنيه دفاعي است كه مورد تاكيد مقام معظم رهبري قرار گرفته و در برنامه پنجم آمده است و بحث ديگر اين است كه دو درصد هزينه هاي بودجه را در اختيار معاون رئيس جمهور قرار مي دهد تا براي مناطق محروم خرج كند.
وي با بيان اينكه 2 درصد مذكور حدود 3 هزار ميليارد تومان است، خاطرنشان كرد: در رديفي درباره اين موضوع آمده كه 900 ميليارد تومان آن براي بخش توليد و اقتصاد در اختيار معاون رئيس جمهور قرار گيرد و در رديف ديگر از آن آمده كه 900 ميليارد تومان آن براي گازرساني به روستا توسط معاون رئيس جمهور خرج شود.
به گفته توكلي، در جزء 70 رديف 550 هزار آمده كه معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري 900 ميليارد تومان مي تواند براي بخش فرهنگي خرج كند.
توكلي با اشاره به تجربه خرج بودجه هاي فرهنگي گفت: دوستان مي دانند كه اين پول هاي فرهنگي به كجا مي رود؛ وقتي در ساختمان قديم مجلس 500 نفر از اعضاي ستادهاي انتخاباتي احمدي نژاد جمع مي شوند و پول ها ظرف يكي 2 روز جمع مي شوند و در پايان كارت پول هديه 100 هزار توماني مي گيرند؛ اين پول اين گونه خرج مي شود.
اين نماينده مجلس هشتم خاطرنشان كرد: بنده پيشنهاد مي كنم به جاي اينكه اين پول در اختيار هدف هاي نامربوط كه هيچ ربطي به انقلاب اسلامي ندارد قرار بگيرد و يا در اموري مانند دخالت قوه مجريه در انتخابات مجلس است به كار گرفته شود، در اختيار بنيه دفاعي باشد تا خرج شود.
وي افزود: بنده پيشنهاد حذف جزء 70 رديف 550 هزار و جزء 42 اين رديف را دارم چرا كه بهتر است اين پول مستقيم در اختيار وزارت دفاع باشد كه در اين صورت خطر دخالت برخي از افراد منحرف بر انتخابات آينده را كاهش مي دهد و اين پول به صورت روشن در اختيار بنيه دفاعي قرار مي گيرد.
توكلي يادآور شد: اگر اين پيشنهاد راي بياورد بعدازظهر در كميسيون تلفيق مي توان اين جابه جايي رديف را انجام داد و در اين صورت اقلا از اين 3 هزار ميليارد تومان هزار و 200 ميليارد آن محقق خواهد شد.
علي لاريجاني كه بعد از استماع توضيحات توكلي از نماينده مخالف خواست تا توضيحاتي را ارائه دهد، بعد از صحبت هاي هدايتخواه و جمعي ديگر از نمايندگان در خصوص اين پيشنهاد گفت كه اين موضوع در موقع خودش مطرح مي شود.
سهم پايگاه هاي بسيج
از اعتبارات تملك دارايي
تعيين شد
نمايندگان همچنين سهم پايگاه هاي بسيج از اعتبارات تملك دارايي استاني را تعيين كردند.
به موجب بند الحاقي 8 لايحه بودجه، شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مكلف شد، يك درصد از اعتبارات تملك دارايي استاني را به منظور احداث و توسعه پايگاه ها و حوزه هاي مقاومت بسيج پيش بيني كنند.
مجلس همچنين به دولت اجازه داد كه مبلغ 20 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت ريالي با تضمين دولت با بازپرداخت اصل و سود آن را منتشر و درآمد حاصل از آن را صرف اجراي پروژه هاي بخش هاي آب و كشاورزي و منابع طبيعي كند.
به علاوه خانه ملتي ها مقرر كردند نحوه توزيع منابع حاصل بين بخش ها و پروژه هاي مختلف با پيشنهاد دستگاه هاي اجرايي ذي ربط و تاييد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تعيين مي شود.
به موجب مصوبه ديگر مجلس هم، 10 درصد اعتبارات پيش بيني شده در ماده 10 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و اعتبارات موضوع ماده 12 قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب 25 دي ماه 1386 معادل مبلغ 2 هزار و 500 ميليارد ريال به نسبت 40 درصد هزينه اي و 60 درصد تملك دارايي هاي سرمايه اي از جمله نوسازي، بازسازي و احداث پايگاه ها و انبارها و ساختمان هاي ستادي و اجرائي شبكه امداد و نجات جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و تامين امكانات، تجهيزات و خودروهاي امداد و نجات مورد نياز به منظور پيشگيري، آمادگي و مقابله با حوادث و سوانح و در راستاي اجراي وظايف مذكور در قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه به جمعيت اختصاص مي يابد تا مطابق اساسنامه آن به مصرف برسد.
مجلس در اجراي قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 8 اسفند ماه 1389 هم خزانه داري كل كشور را مكلف كرد با توجه به مكان و ميزان وصول جريمه هاي راهنمايي و رانندگي نسبت به واريز سهم هر يك از شهرداري ها و دهياري ها و ساير دستگاه هاي ذينفع براساس قانون فوق به ترتيب به حساب شهرداري ها و استانداري هاي محل وقوع تخلف جهت توزيع بين دهياري هاي استان و به حساب ساير دستگاه هاي ذينفع اقدام كند.
درآمد فروش اموال دستگاه ها صرف بازخريد نيروها مي شود
اهالي بهارستان همچنين مقرر كردند كه 100درصد درآمد حاصل از فروش اموال دستگاه هاي اجرايي، صرف بازخريد نيروهاي داوطلب مازاد غيرماهر يا پاداش پايان خدمت شود.
نمايندگان مجلس در اين مصوبه خود به دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري اجازه دادند اموال منقول و غيرمنقول خود را با رعايت قوانين و مقررات ناظر بر اموال دولتي به فروش برسانند و منابع حاصل از آن را به حساب رديف درآمدي 210205 واريز و معادل صددرصد آن را صرف تكميل طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي يا بازخريدي نيروهاي داوطلب مازاد غيرماهر يا پاداش پايان خدمت كنند.
بهارستان نشينان در تبصره يك اين بند مقرر كردند كه حداكثر پنج درصد از اعتبارات مذكور مي تواند صرف كمك به تعاوني هاي اعتبار و مصرف و مسكن، صندوق بازنشستگي مربوطه يا كاركنان دستگاه شود.
نمايندگان در ادامه همه دستگاه ها و مؤسسات متعلق به قواي سه گانه را موظف كردند كه حداقل يك دهم درصد از اعتبارات عمراني ساختماني خود را به منظور رعايت هرچه بهتر معماري اسلامي در ساختمان ها به خريد آثار هنري منقول و غيرمنقول اختصاص دهند.
مجلس با مصوبه اي، علاوه بر الزام تمام دستگاه هاي اجرايي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي بر وارد كردن كليه اطلاعات مربوط به هزينه كرد مبالغ دريافتي از محل بودجه عمومي، دولت را موظف به ارائه گزارشي از عملكرد دستگاه ها هر چهار ماه يك بار به مجلس كرد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين با اصلاح بندي از لايحه بودجه 90، با پرداخت هزينه هاي جاري دستگاه هاي اجرايي و دارندگان رديف وابسته به قوه مجريه براساس دستورالعمل معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور مخالفت كردند.
در صورت تصويب بند الحاقي 19 لايحه بودجه پرداخت هزينه هاي جاري دستگاه هاي اجرايي و دارندگان رديف وابسته به قوه مجريه از طريق ساز و كار «پرداخت حقوق كاركنان دولت از طريق وزارت اقتصاد» و براساس دستورالعمل معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور صورت مي گرفت.
مصطفي كواكبيان، نماينده سمنان در اخطاري مستند به اصل 137قانون اساسي، گفت: در اين بند الحاقي، اختيارات را از وزيران سلب و اجازه پرداخت هزينه را به معاونت برنامه ريزي داده ايم در حالي كه براساس اصل 137 هر وزير مسئول وظايف خودش در برابر مجلس و رئيس جمهور است و با اين بند ما اين اختيارات را نقض كرده ايم و وزير مسئوليتي در قبال بودجه ندارد.
پس از وارد دانستن اين اخطار از سوي رئيس مجلس، توكلي نيز در اخطار مشابهي به اصل 137 قانون اساسي، يادآور شد: در بودجه 86 تصميم گرفته شد حقوق و مزاياي كاركنان دستگاه هاي اجرايي مستقيماً توسط وزارتخانه اقتصاد داده شود كه اين اختيارات وزير را محدود مي كرد ولي در اين بند الحاقي هر خرجي كه وزير در سقف اعتبارات قانوني مي خواهد داشته باشد بايد از معاون رئيس جمهور اجازه بگيرد كه اين ساختارشكني جديدي است و اختيار وزير را از حيز انتفاع مي اندازد.
لاريجاني با توجه به اين اخطار خواستار توضيح اين موضوع از سوي نماينده دولت شد كه ممبيني در توضيحاتي گفت: معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در اين بند موظف شده براساس دستورالعمل كارش را انجام دهد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي اين اظهارات را قانع كننده ندانست و گفت: ما با تصويب اين بند پيچ جديدي براي وزيران ايجاد مي كنيم. چرا بايد چنين كاري صورت گيرد.
وي افزود: ما وزيران را مسئولان كار خود مي دانيم و بودجه هم براي همين مصوب مي شود كه آنها اجرا كنند. در حالي كه اين بند الحاقي مخل اصل 137 قانون اساسي است.
لاريجاني خطاب به نماينده دولت، اظهار كرد: توضيحات شما رافع نبود و اختيار وزير مختل مي شود.
رئيس مجلس در ادامه اخطار قانون اساسي را به راي مجلس گذاشت كه نمايندگان آن را وارد دانستند.
بنابراين به پيشنهاد توكلي مقرر شد حكم جزء يك بند واو تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه سال 86 ناظر بر پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان دولت از طريق وزارت اقتصاد به قوت خود تنفيذ شود.
براساس اين مصوبه شيوه پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان دستگاه هاي اجرايي همچون سال 86 توسط وزارت اقتصاد انجام مي شود.
توكلي در توضيحاتي درباره ارايه اين پيشنهاد، يادآور شد: دستگاه هاي اجرايي اعتبارات حقوق و مزايا را در طول سال خرج مي كنند و آخر سال با كسري مواجه مي شوند اما با تصويب اين بند از اين اتفاق جلوگيري مي كنيم.

 خارج از دستور

مباحثات حقوقي بين مجلس و دولت
در خصوص ادغام وزارتخانه ها بالا گرفت
بحث و اظهارنظرها در رابطه با نحوه ادغام وزارتخانه ها و چگونگي معرفي وزير چند روزي است كه ميان مجلس و دولت بالا گرفته است.
در اين ميان جواد جهانگيرزاده نماينده اروميه در گفت وگو با ايسنا با اشاره به اظهارات معاون پارلماني رئيس جمهور مبني بر اين كه وزارتخانه هاي جديد نيازي به معرفي وزير براي كسب راي اعتماد ندارند، گفت: براساس ماده 53 قانون برنامه پنجم كه دولت را مكلف كرده يك يا چند وزارتخانه را ادغام نمايد بايد تا پايان سال تعداد وزارتخانه ها از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه كاهش يابد ضمن اين كه در ذيل همين ماده تصريح شده است كه وظايف و اختيارات وزارتخانه هاي جديد با پيشنهاد دولت به تصويب مجلس مي رسد.
وي در همين زمينه اصل 137 قانون اساسي را مورد اشاره قرار داد كه براساس آن هر يك از وزيران، مسئول وظايف خاص خويش در برابر رئيس جمهور و مجلس هستند و تا زماني كه اين وظايف و اختيارات به تصويب مجلس نرسيده باشد امكان تعيين وزير توسط دولت ممكن نيست.
اين نماينده مجلس با يادآوري اين نكته كه اگر مجلس به نيكزاد به عنوان وزير مسكن راي اعتماد داده براساس وظايف مصرحه وزارت مسكن اين انتخاب صورت گرفته ادامه داد: مشخص نيست كه با افزايش قابل توجه وظايف اين وزارتخانه جديد و اختيارات وزير جديد نظر مجلس چگونه باشد البته اين به معناي مخالفت مجلس با ادامه وزارت نيكزاد نيست چرا كه وي جزو وزراي فعال و با ارتباطات مناسب با مجلس مي باشد.
جهانگيرزاده همچنين تذكر آيين نامه اي خود را مورد بحث قرار داد كه مورد تاييد رئيس مجلس قرار گرفته است و اظهار اميدواري كرد كه برداشت دولت نيز در اين خصوص منطبق با قانون باشد و از ايجاد هرگونه اصطكاك در روابط بين مجلس و دولت در اين خصوص جلوگيري شود.
در عين حال معاون حقوقي رئيس جمهور گفت: با توجه به ادغام وزارت راه و ترابري در وزارت مسكن قبل از پايان فرصت قانوني، ديگر نيازي به معرفي وزير راه براي تصدي اين وزارتخانه نيست.
فاطمه بداغي خاطرنشان كرد: قبل از اينكه فرصت قانوني براي معرفي وزير راه به پايان برسد دولت براساس قانون برنامه پنجم توسعه اقدام به ادغام وزارتخانه هاي مسكن و راه كرد كه در اين راستا وزير مسكن وظايف وزارت راه را نيز بر عهده گرفت.
وي افزود: ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه اين اختيار را به دولت داده تا دو يا چند وزارتخانه را در وزارتخانه هاي ديگر ادغام كند به نحوي كه تعداد وزارتخانه ها را از 21 به 17 كاهش دهد.
بداغي در خصوص راي اعتماد مجدد وزير مسكن و شهرسازي خاطرنشان كرد: ايشان پس از برعهده گرفتن تصدي وزارتخانه جديد نيازي به معرفي و راي اعتماد مجدد از مجلس ندارد چون قبلا ايشان يك بار اين راي اعتماد را از مجلس گرفته است.
معاون حقوقي رئيس جمهور تصريح كرد: در قانون اساسي موارد ضروري اخذ راي اعتماد از مجلس براي وزرا معلوم شده است و تغيير ساختار تشكيلات وزارتخانه ها دليلي براي اخذ راي اعتماد مجدد براي وزير سابق از مجلس نيست مگر اين كه دولت تصميم داشته باشد در صورت ادغام وزارتخانه ها، وزير جديد معرفي كند كه در اين صورت بايد به مجلس براي اخذ راي اعتماد معرفي شود.
وي در پايان گفت: وظايف و اختيارات وزارتخانه جديد در كارگروهي در حال بررسي است تا عنداللزوم به صورت لايحه اي تقديم مجلس شوراي اسلامي شود.

 سخنگوي كميسيون اصل 90 خبر داد
دستور احمدي نژاد براي بررسي فوري ادعاي ارتباط يك زن رانت خوار با دفتر رئيس جمهور

سخنگوي كميسيون اصل 90 از دستور احمدي نژاد براي بررسي فوري ادعاي ارتباط يك زن با دفتر رئيس جمهور خبر داد و گفت: رئيس جمهور از اين مسئله ابراز بي اطلاعي كرد اما قول داد كه با اين موضوع برخورد جدي شود.
حجت الاسلام حسين اسلامي نماينده مردم ساوه و سخنگوي كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با فارس، با اشاره به اينكه حساسيت دولت هاي نهم و دهم در برخورد با رانت خواري بيشتر از گذشته بوده است، گفت: اخيراً فردي با حيله هاي آنچناني توانسته بود چندين مجوز براي برپايي مراكز پذيرايي و سياحتي در نقاط مختلف كشور اخذ كند، اين فرد حتي در يكي از شهرها هم فرماندار را تهديد كرده بود كه اگر مجوز فعاليت به من ندهي، به فلاني در دفتر رئيس جمهور مي گويم كه با تو برخورد كند.
وي افزود: وقتي فرماندار آن شهر اين موضوع را با بنده در ميان گذاشت، قضيه را شخصاً به رئيس جمهور اطلاع دادم، تا موضوع اين زن و ارتباطش با دفتر رئيس جمهور روشن شود.
سخنگوي كميسيون اصل 90 تصريح كرد: رئيس جمهور هم شخصاً دستور بررسي فوري به موضوع را صادر كرده و دستور دادند كه چگونگي دريافت مجوزهاي قبلي نيز توسط اين زن بررسي شود.
اسلامي در پايان تأكيد كرد: رئيس جمهور از اين مسئله ابراز بي اطلاعي كرد اما قول داد كه با اين موضوع برخورد جدي شود.

 گزارش خبري
آمريكا چگونه روس ها را در موضوع سپر دفاع موشكي دور زد

آمريكا بدون جلب موافقت روسيه اعلام كرد درباره محل استقرار سامانه دفاع موشكي خود با روماني به توافق رسيده است.
آلن تاچر معاون وزير خارجه آمريكا و ترايان باسسكو رئيس جمهور روماني تصميم خود مبني بر ايجاد سامانه رهگير موشكي در پايگاه هوايي داوسلو نزديك مرز بلغارستان را امروز سه شنبه (13 ارديبهشت) در بخارست پايتخت روماني اعلام كردند.
روماني پيشتر با استقرار سامانه رهگير موشكي در خاك خود موافقت كرده بود اما مكان استقرار اين سامانه اعلام نشده بود.
استقرار سامانه رهگير موشكي روماني، مرحله دوم طرح چهار مرحله اي است كه دولت باراك اوباما رييس جمهور امريكا سال 2009 رئوس كلي آن را اعلام كرد. دولت اوباما آن سال طرح دولت جرج دبليو بوش رئيس جمهور قبلي آمريكا را مبني بر استفاده از سامانه هاي موشكي دوربرد مستقر در خاك لهستان براي مقابله با آنچه تهديد ايران و كره شمالي خوانده مي شد، كنار گذاشت.
تاچر به آسوشيتدپرس گفته است اين سامانه رهگير موشكي طبق برنامه قبلي تا سال 2015 به بهره برداري خواهد رسيد.
بر اساس گزارشي كه روزنامه كامرسانت چاپ مسكو در 12 اسفند 1389 منتشر كرده مشخصات طرح جديد دفاع موشكي آمريكا كه در4 مرحله تا سال 2020 اجرا خواهد شد، چنين است.
1- درمرحله اول تا پايان سال2011، ناوموشك انداز »مونتري« به سواحل اروپايي اعزام مي شود. علاوه بر اين تا پايان سال 2011، ايستگاه راداري زميني متحرك درجنوب اروپا مستقر خواهد شد. اين مرحله اجرا شده است. امريكا در چارچوب اجراي نخستين مرحله اين طرح، ماه مارس 2011 كشتي مجهز به سامانه شناسايي و انهدام موشكي موسوم به يو اس اس مانتري را در درياي مديترانه مستقر كرد.
2- درمرحله دوم اجراي طرح، رادارهاي مدرن و تكميل شده و سامانه هاي موشكي IB SM-3 Block در شرق اروپا مستقر خواهند شد. احتمال آن مي رفت كه اين موشك ها در روماني مستقر شوند. براساس زمان بندي تعيين شده اين مرحله تا پايان سال 2015 به اتمام مي رسد.
3- در مرحله سوم آمريكا پايگاه هاي سامانه هاي دفاع ضد موشكي را در لهستان مستقر مي كند. اين مرحله نيز تا پايان 2018 اجرا خواهد شد.
4- در چهارمين مرحله واشنگتن قراراست تا پايان 2020 دراروپا سامانه هاي دفاعي ضد موشكي موسوم به SM-3 Block IIB را مستقركند. رادارهاي اين سامانه قادرند نه فقط موشك هايي با برد متوسط بلكه موشك هاي بالستيكي قاره پيماي MBR با برد 5500 كيلومتر را رهگيري كنند.
آمريكا به رغم تلاش هايي كه انجام داد هنوز نتوانسته با روسيه در مورد مشاركت در اين طرح تفاهم كند. روس ها خواهان مشاركت برابر در فرماندهي دفاع موشكي هستند اما امريكا صرفا خواهان شريك شدن در امكانات هشدار دهي روسيه است و صريحا اعلام كرده روسيه را در فرماندهي سامانه مشاركت نخواهد داد.
آمريكا براي آنكه بتواند حمايت كشورهاي اروپايي را از طرح خود جلب كند اين طرح را از وضعيت صرفا آمريكايي خارج كرد در نشست سال 2010 ناتو در ليسبون آن را به طرحي تبديل كرد كه كل اعضاي ناتو در آن مشاركت دارند. در پايان آن نشست اعلام شد اين سامانه پس از استقرار كامل در سال 2020 از امنيت آمريكا و اروپا به طور يكسان حفاظت خواهد كرد.
روس ها مي گويند با توجه به وضعيت برنامه موشكي ايران اين ادعا كه اين برنامه براي مقابله با تهديد ايران اجرا مي شود قابل قبول نيست. يوگني بوژينسكي ژنرال بازنشسته و كارشناس مركز PIR centre مي گويد در تاريخ 5 آوريل 2011 در اين باره به كامرسانت مي گويد: »همه مي گويند كه ايران... ايران! ولي ايران فقط ازموشك هاي بابرد 1900-1800 كيلومتري برخوردار است، اما ايران به چه بردي نيازمند است؟ حداكثرنيازبه برد 2400 كيلومتري است تا موشك بتواندبه تل آويو برسد. اگر ايران حتي بخواهد موشك با برد بيشتر را بسازد، نمي تواند آنرا پنهاني انجام دهد، زيرا بايد ده ها بار چنين موشكي را آزمايش كند. درخاك ايران فقط امكان پرتاب موشك تا فاصله 2000 كيلومتري وجود دارد. ايران براي آزمايش موشك بابرد بيشتر بايد سرزميني مثل روسيه داشته باشد. همچنين براي كنترل آزمايش چنين موشكي، ماهواره وكشتي هاي متعددي لازم است. اما ايران ازچنين امكاناتي برخوردارنيست«. مقام هاي روسيه از اين استدلال نتيجه مي گيرند كه برنامه مشترك ناتو و امريكا -بويژه مرحله چهارم آن كه توان رهگيري موشك هاي بالستيك را دارد- بيش از آنكه سپري در مقابل ايران باشد تهديدي براي روسيه است و به همين دليل متقابلا تهديد كرده اند كه موشك هاي اسكندر را در سن پترزبورگ نزديكي خاك اروپا مستقر خواهند كرد. سرگي لاوروف، وزير خارجه روسيه در 11 اسفند 1389 در اين باره به راديو مسكو گفته است: «زماني كه به ما مي گويند سپرضد موشكي عليه شما نيست ما قبول داريم كه اوباما قصد ندارد كه به ما حمله كند. ما اطمينان داريم كه ناتو نيزاين كار را نخواهد كرد. اما دراين امورفقط نيت مهم نيست بلكه توان بالقوه هم واجب است. اين اولين باري نيست كه طي 20 سال اخيربه ما مي گويند كه «اين مسئله عليه شما نيست». اما بعدا مشكل آفرين مي شود. به همين خاطر بازهم تكرارمي كنم كه كليد همكاري هاي ما درامور سپرضد موشكي بايد وجود تضمين حقوقي توافقات باشد كه ضمانت كند سپر ضد موشكي دوطرف عليه يكديگر نيست».
نهايي شدن توافق آمريكا و روماني درباره استقرار مرحله دوم اين طرح 4 مرحله اي حاوي اين پيام براي روسيه است كه آمريكا بدون هماهنگي با آن در حال كامل كردن طرح خود است و اين احتمالا روابط روسيه و امريكا را كه تحت تاثير اقدام نظامي واشينگتن در ليبي سرد شده، بحراني تر خواهد كرد.
جزئيات اختلاف نظرها احتمالا در تاريخ 8 ژوئن2011 كه اجلاس وزراي دفاع كشورهاي عضو ناتو در بروكسل برگزار خواهد شد، خود را بهتر نشان مي دهد.

 بازداشت دانشجويان شعاردهنده عليه عربستان در ورزشگاه آزادي

نيروي انتظامي تعدادي از دانشجويان و جوانان شعاردهنده عليه آل سعود در ورزشگاه آزادي تهران را دستگير كرد.
به گزارش فارس، جمعي از دانشجويان دانشگاه هاي تهران و جوانان كشورمان با هدف اعلام انزجار از جنايات آل خليفه و آل سعود و ديكتاتوران حاكم بر كشورهاي عربي و حمايت از قيام مردمي كشورهاي عربي و اسلامي با حضور در ورزشگاه آزادي در روز بازي تيم هاي پيروزي و الاتحاد عربستان كه ديروز برگزار شد ، از موج بيداري اسلامي حمايت كرده و همدردي خود با مردم ستمديده كشورهاي بحرين، يمن، ليبي و ديگر كشورهاي منطقه را اعلام كردند.
دانشجويان و جوانان قبل از اين ديدار كه از ساعت 30:17 آغاز شد، در مسيرهاي منتهي به استاديوم آزادي با به اهتزاز درآوردن پرچم كشورهاي عربي و اسلامي و به تن كردن لباس تيم ملي اين كشورها جهانيان را متوجه جنايات آل خليفه و آل سعود كردند.
يكي از دانشجويان حاضر در اين حركت به خبرنگار فارس خبر داد كه نيروي انتظامي از ورود پرچم بحرين به داخل ورزشگاه ممانعت به عمل آورد ولي با اين وجود دانشجويان بر اعتراض شديد به آل سعود در اين بازي تأكيد دارند.
دانشجويان قبل از آغاز بازي پشت درب شرقي استاديوم آزادي تجمع كرده و شعارهايي همچون «مرگ بر آمريكا» ، «مرگ بر اسرائيل»، «مرگ بر آل خليفه » ، «مرگ بر آل سعود »، « الموت لآل سعود » و ... سر دادند.
براساس اين گزارش، با شروع ديدار تيم هاي پيروزي و الاتحاد عربستان دانشجويان در حالي كه نيروي انتظامي از ورود آن ها با پرچم بحرين به استاديوم ممانعت كرد، پرچم هاي خود را تحويل داده و وارد استاديوم شدند. اين دانشجويان در حين بازي شعارهايي همچون «پيروزي زلزله، آل سعود قاتله»، «پيروزي زلزله، آل سعود خائنه»، «بحرين بحرين » سر مي دادند.
البته اين پايان ماجرا نبود زيرا در جريان بازي نيز نيروي انتظامي تعدادي از دانشجويان و جوانان حاضر در استاديوم را كه شعار سر مي دادند، بازداشت كرد.

 كرامت هاي معنوي حضرت فاطمه (س)

در صحنه قيامت كه هيچ كسي حقّ سخن ندارد و گرفتار وحشت است ، فاطمه زهرا (س) از عظمت و وحشت آن روز با خبر است و از پيغمبر مي پرسد : من شما را در قيامت كجا ببينم ؟ فرمود : دم در بهشت ، پرچم حمد به دست من است : و ب يدي ل واء الحمد (1). پرچم حمد به دست كسي است كه در دنيا اهل حمد و ثناء باشد ،وقتي اهل حمد و ثناء شد ، به جائي مي رسد كه خدا نعمت هاي فراواني به او عرضه مي كند . وقتي نعمت هاي فراوان را به او عرضه كرد ، او اين نعمت ها را به ديگران مي دهد . وقتي اين نعمت ها را به ديگران داد ، مي شود ولي نعمت ديگران! وقتي ولي نعمت ديگران شد ، مشكور و محمود ديگران مي شود ، منتها به اذن خدا؛ حمد و ثناء در مقابل نعمت است . كسي حميد و محمود است كه ولي نعمت باشد !
اگر نعمتي از كسي به ديگري رسيد ، آن متنعّم از اين منع م حق شناسي مي كند و ثناي گوي اوست . گرچه همه ثناها به خدا بر مي گردد ؛ الحمد لله ، چون ربّ العالمين(2) است ، ولي ديگران كه مجاري نعمت اند ، مظاهر محمود بودن هستند. وقتي انسان ولي نعمت جامعه انساني شد ، محمود آنهاست . وقتي هم ولي نعمت مي شود كه نعمت هاي فراواني به او برسد . وقتي نعمت هاي فراوان به او مي رسد كه خود همه نعمت هائي را كه خدا به او داد ، بجا صرف بكند و نمازهاي واجب و مستحبّ و سائر فرائض و نوافل را انجام بدهد تا پرچم حمد به دست او باشد .
در سوره مباركه اسراء آمده است : و م ن اللّيل فتهجّد ب ه ناف لهً لك عسي أن يبعثك ربّك مقاماً محموداً (3). فرمود : شب برخيز ، نماز شب را احياء كن ، شايد به مقام حمد برسي ! مقام محمود منزلتي است كه ديگران در پيشگاه او حامد و شاكر و ثناگويند . ثناي درست كه مصون از تملّق است در برابر نعمت صحيح و منع م راستين است . اگر نعمتي دروغ بود ، ثنايش دروغ است . اگر نعمت راست بود ، ولي منعم دروغ بود ، ثنايش كاذب است . ولي اگر نعمت حق بود ، منعم حقيقي بود ، يعني اين نعمت از اين منعم به جامعه انساني رسيده است ، جامعه انساني ثناگوي چنين منعمي است . اين منعم مي شود « محمود » .
محمود بودن يك منزلت است ، يك درجه است كه هر كس به آن مقام نمي رسد و هيچ كسي در جوامع انساني به اندازه رسول گرامي (ص) حميد و محمود نيست ! آنطوري كه در ارشاد القلوب ديلمي آمده ، وجود مبارك پيغمبر فرمود : اجود الأجواد الله ربّ العالمين و أنا اجود ولد آدم (4). فرمود : بخشنده ترين بخشنده ها بالذّات ، ذات أقدس له است . ولي در بين بشر ، احدي به بخشندگي من نرسيد و نخواهد رسيد . سخن از جود و بخشش حاتم طائي و مانند آن نيست ! زيرا او بر فرض رمه شتر يا يك رمه گاو و گوسفند را قرباني مي كرد و مهمان نوازي مي كرد، يك ناني مي داد و يك گوشتي كه تن را مي پروراند . فرمود : من غذائي آوردم كه جان همگان را مي پروراند: يعلّ مهم الك تاب والح كمه و يزكّيه م .
مسائل مالي در پيشگاه آن حضرت مطرح نبود . بيش از اندازه اي كه ديگران جود مالي داشتند ، آن حضرت سخاي مالي داشت . امّا كالائي كه او آورد ، ديگران نياوردند . فرمود : أنا أجود ولد آدم . هيچ كسي به اندازه من بخشنده نيست . نه بخشش ظاهري ، نه بخشش باطني .
قهراً هيچ كسي به اندازه پيغمبر، حميد و محمود نيست و هيچ كسي به اندازه پيغمبر پرچمدار حمد و ثناء نيست و هيچ كسي در قيامت اين ل واي حمد را به دست نمي گيرد مگر پيغمبر، و طبق نقل مرحوم شيخ طوسي ، علي بن أبيطالب هم حامل اين پرچم و لواي حمد است كه فرمود : آدم وهر كس كه بعد او ميآيد تحت اين پرچمند (5).
شفاعت پيامبر (ص)
آنگاه فاطمه مي پرسد : من شما را كجا پيدا كنم ؟ فرمود : پرچم حمد به دست من است دم در بهشت ! عرض كرد : آن روز ، روز فزع اكبر است . اگر شما را آنجا نيافتم ، چه كنم ؟ فرمود : كنار حوض كوثر . عرض كرد : اگر آنجا نيافتم چه كنم ؟ فرمود : ع ند الصّ راط ، ع ند الح ساب ، ع ند الميزان ،در همه اين موارد من حضور دارم. عرض كرد : من اگر شما را اينجا نيافتم ، چه كنم ؟ فرمود : كنار جهنّم هستم كه دوستانم را از جهنّم باز مي دارم ! فاطمه (س) با شنيدن اين جمله خوشحال شد !
پس زن به جائي مي رسد كه در قيامت كه احدي حقّ حرف ندارد و حقّ حركت ندارد ، مانند پدرش و همسرش و ساير ائمه (عليهم السّلام) بر كلّ فضاي قيامت اينها اشراف دارند و مي توانند همه جا حضور پيدا كنند . اين كه گفته مي شود : وقتي فاطمه (س) عبور مي كند ، مي گويند : غضّوا ابصاركم (6)، نه به اين معناست كه شما چون نامحرميد ، چشم ها را بپوشانيد ، يا ديده ها را بشكنيد كه او را نبينيد ! آن روز سخن از محرم و نامحرم نيست ! چون قيامت ظرف تكليف نيست و اين دستور هم دستور تكويني است و نه تشريعي ! يعني شما توان آن را نداريد كه نور اين بي بي را ببينيد !! چشم ها را فرو بربنديد و ديده ها را بشكنيد ، توان آن را نداريد كه نورانيّت او را ببينيد !
نعمت والاي شفاعت حضرت زهرا (س) در قيامت
اين كه احياناً در بعضي از دعاها اينچنين آمده است كه : دست ما از ريشه چادر بي بي كوتاه نشود ، بر اثر يك روايتي است كه وجود مبارك بي بي (س) در قيامت چادري بر سر مي كند كه ريشه ها و دامنه هاي آن به تمام افراد شايسته اهل محشر مي رسد .منظور اين چادر ظاهري است يا پوشش رحمت است ؟!
اگر كسي طبق بيان پيغمبر كه فرمود : أنت م نّي و أنا م نك ، به منزله پيغمبر شد و پيغمبر هم رحمه ل لعالمين(7) است ،و ما ارسلناك لا كافّهً ل لنّاس (8)، قهراً چنين بانوئي مظهر رحمت جهانشمول ذات أقدس له خواهد بود .
اين بانو با آن تعليم و تزكيه توانست در حرمي راه پيدا كند كه فرشته امين در آن حرم نازل مي شود . لذا بعد از رحلت پيغمبر (ص) جبرئيل هم بر آن حضرت نازل مي شد . منتها وحي تشريعي تمام شد ، احكام فقهي تمام شد ، لكن وحي تسديدي، وحي هاي ا نبائي ، ملاح م ، اخبار غيبي تا روز قيامت ادامه دارد . چون رسالت و نبوّت ،قطع شدني است ، امّا ولايت قطع شدني نيست . تا روز قيامت انسانها مي توانند به مقام شامخ ولايت راه پيدا كنند .
معطر شدن به رايحه دل انگيز استغفار ، شرط طي راه اولياي خدا
ما براي اينكه اين راه را طي كنيم ؛ اوّلين شرط آن است كه خود را معطّر كنيم . معطّر كردن به اين است كه از بوي بد برهيم يا بد بو نباشيم يا اگر بوي بدي داشتيم و داريم ، آن را با عطر بر طرف كنيم . وجود مبارك اميرالمؤمنين طبق نقل مرحوم شيخ طوسي از رسول گرامي (ص) نقل كرد كه فرمود : تعطّروا ب الست غفار لا تفضحنّكم روائ ح الذّنوب (9). يعني با استغفار خود را معطّر كنيد تا بوي بد گناه شما را رسوا نكند. يك انسان گنه كار ، بد بو است و درقيامت بوي بد عدّه اي ظهور مي كند . آنها كه معطّرند ، خوشبويند ، هم براي خود راحتي آفريده اند ، هم براي ديگران . اگر كسي گناه نكرد كه معطّر است و اگر خداي ناكرده آلوده شد ، قبل از هر چيز شايسته است كه خود را معطّر كند به استغفار.
تعبد حضرت فاطمه (س)
و وجود مبارك فاطمه (س) چون اهل نيايش و استغفار و تعبّد بود ، به اينجا رسيده است . فاطمه نه چون دختر پيغمبر است به اينجا رسيده. براي اينكه پيغمبر فرزندان ديگري هم داشت . نه چون همسر علي بن أبيطالب است به اينجا رسيده! چون علي بن أبيطالب همسران ديگري هم بعد از فاطمه داشت . فاطمه نه چون مادر يازده امام است به اينجا رسيده. چون فاطمه بنت اسد مادر دوازده امام است ، ولي به اينجا نرسيد !!
فاطمه بنت اسد ، مادر اميرالمؤمنين (ع) ، مادر دوازده امام است و پيغمبر را وصيّ خود قرار داد و به پيغمبر عرض كرد : من از جريان قبر هراسناكم ، از جريان قيامت وحشتناكم ؛ وجود مبارك پيغمبر وصيّ او شد ، در مراسم تدفين او شركت كرد . امّا فاطمه بنت اسد كه مادر دوازده امام است ، به اين مقام نرسيده است ! تعبّد فاطمه(س) و اصرار فاطمه بر بندگي، او را به اينجا رسانده است .
در شرح حال آن بانو آمده است كه وقتي پيغمبر فرمود : پايان روز جمعه ، هنگامي كه نيمي از آفتاب در كرانه غرب غروب كرد و نيمي از قرص آفتاب هنوز روشن است و غروب نكرد ، آن لحظه ، لحظه استجابت دعاست . فاطمه (س) كسي را مأمور كرده بود كه در روزهاي جمعه به پشت بام برود ، آن لحظه خاصّي كه آفتاب در شرف غروب است ببيند و او را با خبر كند كه در آن لحظه خاصّ با راز و نيازمخصوص به سرببرد .
حرزي داشت كه ابن طاووس به طور مرسل اين حرز را كه وسيله صيانت اين بي بي از آفت هاي دنيا و آخرت است ، نقل مي كند كه بي بي نوشت : ب سم الله الرّحمن الرّحيم . يا حيّ يا قيّوم . اغ ثن ي ! اي خدائي كه زنده اي و قيّم و قيّوم موجودات ديگري ، مرا در پناه خود پناه ده ؛ و لا تك لن ي لي نفس ي طرفه عين ابداً (10). يك لحظه مرا به حال خود من وا نگذار ! فاطمه(س) با اين دعا و با آن شب زنده داري و با آن خضوع به جائي رسيده است كه رسول گرامي درباره او فرمود : تو از مني و من از تو ام . اگر تو به من بگوئي پدر ، براي من محبوبتر است و پيش خدا خوشايند بيشتر.
بيانات حضرت آيت الله جوادي آملي (دام ظلّه) در ديدار با جمعي از خواهران دانشجو به مناسبت ميلاد حضرت فاطمه زهرا (س) در قم ، 24 / 8 / 1374
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بحار الأنوار / 16 / 327 / باب 11 (2) حمد / 2 (3) اسراء / 79
(4) ارشاد القلوب / 1 / 14 / (5) بحار الأنوار / 40 / 82
(6) بحار الأنوار / 7 / 336 (7) انبياء / 107 (8) سباء / 28
(9) الأمالي للطوسي / 372 (10) مهج الدعوات / 5؛ حرز فاطمه الزّهراء (س)
خوان حكمت در ايام فاطميه، روزهاي زوج منتشر مي شود.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14