(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


شنبه 15 مرداد 1390- شماره 19992

تلطيف فضاي اطلاع رساني وظيفه مشترك خبرنگار و مسئول
زنان سرپرست خانوار در البرز بيمه مي شوند
درآمد 160 ميليون دلاري كشور از بخش صادرات آبزيان
ايران در كيهان
عضو شوراي شهر اصفهان: وضعيت زاينده رود هر روز بحراني تر مي شود
فرماندار تفت: خشكسالي، خودكفايي استان و شهرستان را تهديد مي كند
امامزاده: مازندران 263 كتابخانه كم دارد
بخشي از وظايف شركت توزيع برق به بخش خصوصي واگذار شد
استقبال گردشگران از جشنواره آش هاي سنتي درنير
وجود آثار ويرانگر سيل بر روستاي جهق كاشان
تشديد برخورد با دارندگان سلاح سرد در همدانبه بهانه 17 مرداد روز خبرنگار
تلطيف فضاي اطلاع رساني وظيفه مشترك خبرنگار و مسئول

خبرنگاري همچون بسياري از مشاغل در جامعه امروزي دچار مشكلات و چالش هايي است كه بررسي و تحليل آنها نيازمند فرصت كافي است؛ كه در اين نوشته اشاره به همه آنها امكان پذير نمي باشد. اما يكي از مهم ترين و اساسي ترين چالش هاي حوزه خبرنگاري كه مي توان آن را به ساير مشاغل نيز مرتبط دانست آگاهي از وظايف و مسئوليت هاست. آشنايي خبرنگار، مردم و مسئولان با وظايف و مسئوليت هاي يك خبرنگار يا حرفه خبرنگاري مهم ترين موضوعي است كه مي بايست به عنوان اولين گام از سوي شخص خبرنگار، مردم و مسئولان به عنوان مخاطبان اصلي به دقت مورد توجه قرار گيرد.
خبرنگار به عنوان نماينده افكار عمومي و شخصي كه بايد با دقت، ظرافت و رعايت انصاف و تقوي در حوزه فرهنگ عمومي نقش برجسته اي داشته باشد اولين شخصي محسوب مي شود كه مي بايست همواره وظايف و مسئوليت هاي خويش را به دقت بازنگري و آنها را براي وجدان خويش و چنانچه در كسوت استادي باشد براي شاگردان و حتي همكاران يادآوري كند. انتقادپذير باشد و به آنچه مي نويسد باور و اعتقاد قلبي داشته باشد و براي هر آنچه مي نويسد پاسخي قانع كننده داشته باشد. دور از تخيلات و شايعات و براساس مستندات قلم فرسايي كند.
اما نقش مردم و مسئولان در آشنايي با وظايف و مسئوليت هاي خبرنگار در مورد دوم واقعيتي مهم است كه در فرهنگ سازي و بهبود وضعيت فرهنگي و اطلاع رساني قابل توجه است.
مسئولان بايد در برابر پرسش هاي منطقي و بجاي خبرنگار پاسخگو باشند و بدون بازي هاي سياسي و تعارف هاي بي جا براي آنان وقت صرف كنند. با پاسخ هاي شفاف و قانع كننده در برابر سؤالات آنها از جامعه ابهام زدايي كنند و به چرخه فرهنگ سازي و اطلاع رساني دقيق و درست در جامعه كمك كنند.
و اما مردم به عنوان صاحبان اصلي حكومت و نظام بايد به اندازه وظايف و مسئوليت هاي يك خبرنگار از وي انتظار داشته باشند. خبرنگار و روزنامه واقعي را از خبرنگارنماها و روزنامه هاي زرد كه صرفا با هدف خاص سياسي و يا منفعت شخصي در جامعه تلاش مي كنند تشخيص دهند.
بهنگام انتقاد كنند و خبرنگاران را از پيشنهادهاي خوب در جهت كيفيت بخشي به خبر و تهيه اخبار آگاه كنند كه مردم به عنوان مخاطبان اصلي مي توانند نقش مهمي را در رونق بخشي يك روزنامه خوب در جامعه داشته باشند و خبرنگاران وظيفه شناس را به ايفاي نقش خود اميدوار و كمك كنند.
بنابراين آگاهي از وظايف و مسئوليت هاي انساني، قانوني و اخلاقي يك خبرنگار از سوي شخص خبرنگار، مردم و مسئولان نقش برجسته اي در تلطيف فضاي اطلاع رساني در كشور دارد كه خود اين موضوع هم نيازمند يك فرهنگي و اطلاع رساني است.
لذا به جاي انتقاد از بي توجهي به مشاغل و مسئوليت هاي خبرنگاران بهتر است اندكي نيز به ترويج وظايف و مسئوليت هاي آن پرداخته شود.
خبرنگار كيهان در اليگودرز

 زنان سرپرست خانوار در البرز بيمه مي شوند

كرج -خبرنگاركيهان:
مديركل تامين اجتماعي استان البرز از سهميه 10هزار نفري بيمه زنان سرپرست خانوار اين استان خبر داد.
«مرتضي سلامي» درجمع خبرنگاران اظهارداشت: شرط سني 54 سال و بيمه نداشتن اين زنان طي سال 88 به بعد، از شرايط تحت پوشش بيمه قرارگرفتن اين افراد است.
وي تصريح كرد: اطلاعات مربوط به زنان سرپرست خانوار، با همكاري بهزيستي و كميته امداد امام خميني (ره) روي سايت سازمان بيمه تامين اجتماعي قرارخواهد گرفت و اين اطلاعات مرجع سازماني براي اعطاي بيمه به اين افراد خواهد بود.
مديركل تامين اجتماعي استان البرز، صيادان شمال و جنوب كشور، زنبورداران و كارفرمايان صنفي كم درآمد را از ديگر گروه هايي ذكر كرد كه درسال جاري تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي قرارمي گيرند.
سلامي گفت: منابع مالي طرح به كمك دولت و از محل صرفه جويي و هدفمند سازي يارانه ها تامين مي شود و اقدامات اخيربا هدف سياست تعميم بيمه همگاني اجرا مي شود.
وي با اشاره به اينكه از 32ميليون بيمه شده كشور، بيش از يك ميليون نفر تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي استان البرز هستند گفت: از اين تعداد 315 هزار نفر بيمه شده اصلي، 76 هزار نفر مستمري بگير و باقي مقرري بيكاري دريافت مي كنند.

 درآمد 160 ميليون دلاري كشور از بخش صادرات آبزيان

گرگان- خبرنگار كيهان:
رئيس سازمان شيلات ايران، تعداد سايت هاي پرورش ميگو در كشور را 30 سايت اعلام كرد كه نزديك به سه هزار نفر در اين سايت ها مشغول به كار هستند.
امين الله تقوي در بازديدي كه از سايت پرورش ميگوي گميشان داشت گفت: سايت چهارهزار هكتاري ميگوي گميشان، امسال توانست مجوز فعاليت در چهارصد هكتار از اين سايت را گرفته و 70 هكتار از آن را زير كشت ميگو ببرد.
وي يادآور شد كه صادرات آبزيان در سال گذشته از نظر ريالي حدود 33درصد بالا رفته است و همچنين از نظر وزني حدود 45درصد فزوني داشته است.
وي خاطرنشان كرد صادرات ايران در بخش آبزيان به كشورهاي چين، ژاپن و بخشي از اتحاديه اروپا بوده است.
رئيس سازمان شيلات ايران گفت: در حال حاضر زمين هاي زيادي آماده زيركشت بردن پرورش ميگو است كه نياز داريم كساني در جهت سرمايه گذاري در اين بخش وارد عرصه توليد گردند كه حمايت از اين سرمايه گذاران يكي از سياست هاي سازمان شيلات است.
تقوي عنوان كرد: در سال گذشته 6200 تن ميگو در كشور توليد شد كه پيش بيني مي شود امسال اين روند رشد 20درصدي داشته باشد.
وي در اين خصوص گفت: سال گذشته توانستيم ميگو را در بازارهاي داخلي كشور عرضه كنيم و بايد گفت مصرف آبزيان از جمله ميگو در سبد خريد خانوار در حال افزايش است كه اين امر شرايط را براي توسعه ميگو فراهم مي كند.
تقوي اظهار داشت: يكي از ظرفيت هاي بالقوه در كشور در بخش آبزيان، بخش پرورش ميگو و همچنين صادرات آن است كه شيلات در سال گذشته حدود 160 ميليون دلار صادرات آبزيان داشته كه بخش عمده اي از آن مربوط به صادرات ميگو و بخش ديگر آن مربوط به ماهيان پرورشي بوده است.

 ايران در كيهان

اعطاي كارت ايران بانو
كرج- خبرنگار كيهان: در پي امضاي تفاهم نامه بين كميته امداد، امام خميني و يكي از بانك هاي استان البرز، دختران روستايي تحت حمايت كميته امداد صاحب كارت ايران بانو مي شوند.
مديركل كميته امداد امام خميني(ره) استان البرز با اعلام اين خبر گفت: براساس مفاد اين تفاهم نامه مقرر شد اعتبار مربوط به كمك هزينه تهيه جهيزيه دختران روستايي از محل 5درصد از 2درصد جوايز حساب هاي قرض الحسنه پس انداز بانك مزبور در استان البرز اختصاص يابد.
اعزام مبلغ به مناطق محروم
ساري- خبرنگار كيهان: مديركل اوقاف مازندران از اعزام 120 مبلغ به مناطق محروم استان در ماه رمضان خبر داد.
حجت الاسلام والمسلمين سيف الله سهرابي گفت: اين مبلغان در محل تبليغ خود به اقامه نماز جماعت با سخنراني در موضوعات مختلف، تفسير قرآن كريم و نهج البلاغه، تشكيل حلقه هاي معرفت با نوجوانان و جوانان و قرائت ادعيه ماه مبارك رمضان خواهند پرداخت. وي از ديگر برنامه هاي ماه مبارك رمضان در بقاع مقدس را برگزاري مراسم ترتيل خواني به صورت روزانه در امامزادگان و اهداي سبد كالا به محرومان و نيازمندان ذكر كرد.
نيروگاه شاهرود وارد مدار شد
شاهرود- خبرنگار كيهان: نيروگاه شاهرود به شبكه سراسري برق كشور پيوست بخش گاز اين نيروگاه شامل دو واحد به ظرفيت هر واحد 162 مگاوات است. اين نيروگاه با هدف پاسخ به نياز روزافزون مصرف برق منطقه ناشي از گسترش صنايع- توسعه كشاورزي و مصارف عمومي و خانگي و نيز بهبود وضعيت معيشتي مردم و اشتغالزايي ايجاد شده است.
برداشت گيلاس و آلبالو
¤ مدير كشاورزي شاهرود گفت 3 هزار و 752 تن آلبالو و گيلاس از باغات اين شهرستان در سال جاري برداشت شده است.
مرتضي معتمد افزود: سطح زير كشت باغات بارور گيلاس در اين شهرستان 244 هكتار و متوسط عملكرد 8 تن در هكتار شامل ارقام سياه مشهد و فرنگي است.
نياز مبرم به اهداي خون
بابل- خبرنگار كيهان: ترابي رئيس پايگاه انتقال خون بابل گفت: اين شهرستان به دليل دارا بودن بيمار تالاسمي و وجود دو بيمارستان بزرگ آيت الله روحاني و كودكان امير كلا نياز مبرم به اهدا خون شهروندان د ارد.
وي از تمامي روزه داران درخواست كرد كه بعد از افطار براي خون دادن به بيماران نيازمند به پايگاه هاي انتقال مراجعه كنند و مطمئن باشند خون دادن هيچ منافاتي با روزه گرفتن ندارد.
اختصاص بودجه براي توسعه
بناب- خبرنگار كيهان: نماينده مردم بناب در مجلس شوراي اسلامي از اختصاص يك درصد بودجه عمراني دستگاه هاي اجرايي براي توسعه فضاهاي فيزيكي مورد نياز بسيج خبر داد. ضياءالله اعزازي گفت: با اين مصوبه، مشكل محدوديت اماكن و ساختمان هاي مورد نياز بسيج برطرف مي شود.
افزايش رشته آموزشي
دهلران- خبرنگار كيهان: رئيس مركز آموزش فني و حرفه اي دهلران گفت: در سال جاري 13 رشته جديد ويژه برادران و خواهران به اين مركز اضافه شده است.
علي كرمي اين رشته ها را شامل لوله كشي گاز خانگي، تعمير خودروي سواري درجه يك، برقكاري صنعتي درجه يك، برقكاري ساختمان درجه يك معرقكاري چوب بدون قالب اعلام كرد.
رئيس مركز آموزش فني و حرفه اي دهلران گفت: در اين مركز آموزشي 34 حرفه در 13 كارگاه در مراكز ثابت و سيار شهري- پادگان آموزشي روستايي و عشايري شهرستان دهلران آموزش داده مي شوند.
بهره برداري از كنار گذر
مشهد- خبرنگار كيهان: معاون راهسازي اداره كل راه و ترابري خراسان رضوي از بهره برداري 2 پروژه كنار گذر در مسير بزرگراه ترانزيتي مشهد- دو غارون خبر داد.
مهندس محمدرضا اكبري افزود: يكي از اين 2 پروژه، كنار گذر روستاي كاريز شهرستان تايباد است كه به طول 5/7 كيلومتر با اعتباري بالغ بر 36 ميليارد ريال احداث و تكميل شده است. كه در مسير اين كنار گذر 2 دستگاه تقاطع غير هم سطح احداث شده است.
معاون راهسازي اداره كل راه و ترابري خراسان رضوي ادامه داد: كنار گذر احمدآباد- صولت در شهرستان تربت جام ديگر طرح افتتاح شده در مسير بزرگراه ترانزيتي مشهد- دو غارون است كه با 3/7 كيلومتر طول و با هزينه اي حدود 35 ميليارد ريال احداث شده است.
تشكيل نظام جامع
اصفهان- خبرنگار كيهان: مديركل آموزش فني حرفه اي استان اصفهان با اشاره به تشكيل نظام جامع ملي و مهارت و فناوري در فني و حرفه اي گفت: در نظام جامع ملي مهارت و فناوري افراد مي توانند كارشناسي ارشد و دكترا مهارتي دريافت كنند.
محمدعلي زارع افزود: اين نظام بر سه اصل آموزش، تعيين صلاحيت و شغل استوار است همچنين در اين نظام امكان آموزش افراد در محيط كار به صورت تجربي وجود دارد.
وي گفت: اخذ مجوز سه مركز دانشگاه علمي، كاربردي در 7 رشته آموزشي با ظرفيت 360 نفر دانشجو در اصفهان و كاشان كه از ترم پاييز سال جاري به صورت پودماني دانشجوي مقطع كارداني مي پذيرد از ديگر اقدامات فني و حرفه اي استان است.
صدور سبزيجات سالم
اهواز- خبرنگار كيهان: مدير جهاد كشاورزي انديمشك گفت: سالانه افزون بر دو هزار تن سبزيجات سالم و ارگانيك از اين شهرستان به آلمان، كانادا، امارات متحده عربي، تاجيكستان و چند كشور آسيايي و اروپايي صادر مي شود. سيد هدايت موسوي افزود: اين محصولات پس از گذشت از انجام آزمايشات مختلف و عدم وجود مواد شيميايي، سموم و مواد مضر به عنوان محصولات سالم و ارگانيك به كشورهاي ياد شده صادر مي شوند.
افتتاح يك باب مدرسه راهنمايي
قاين- خبرنگار كيهان: ساختمان مدرسه راهنمايي بركت چاهك موسويه قاين توسط مسئولان بنياد بركت افتتاح شد.ساختمان اين واحد آموزشي با زيربناي 440مترمربع در زميني به مساحت 2700 مترمربع و اعتباري بالغ بر يك ميليارد و 900 ميليون ريال از سرمايه بنياد بركت وابسته به ستاد اجرايي فرمان حضرت امام احداث و در اختيار دانش آموزان محروم روستايي قرار گرفته است.
كلنگ زني مراكز درماني
فسا- خبرنگار كيهان: كلنگ سه مركز «درمان گستر» 10 تختخوابي در مناطق ششده، زاهدشهر و دوگان و همچنين ساختمان دانشگاه پيام نور «زاهدشهر» با حضور معاون وزير بهداشت و درمان و مسئولان استان فارس و شهرستان فسا به زمين زده شد شايان ذكر است كه مراكز «درمان گستر»، هر كدام با اعتباري بالغ بر 15ميليارد ريال و ساختمان دانشگاه پيام نور بالغ بر 10ميليارد ريال به بهره برداري خواهد رسيد.

 عضو شوراي شهر اصفهان: وضعيت زاينده رود هر روز بحراني تر مي شود

اصفهان - خبرنگار كيهان:
رئيس كميسيون حمل ونقل و محيط زيست شوراي اسلامي شهر اصفهان اعلام كرد: يك سوم آب رها شده از سد زاينده رود تا پايين تر از سد نكوآباد كه سهم مردم اصفهان است، غيرمجاز برداشت مي شود.
فتح الله معين در جلسه شوراي اسلامي شهر اصفهان با بيان اين مطلب گفت: وضعيت زاينده رود هر روز بحراني تر مي شود و شهر اصفهان براي ادامه زندگي نيازمند جاري شدن آب زاينده رود است.
وي افزود: امروز يكي از مهم ترين مشكل سازمان پارك ها و فضاي سبز زنده نگه داشتن فضاي سبز شهر است چرا كه به دليل خشكي زاينده رود مجبوريم با صرف هزينه بالا به وسيله تانكر آبياري فضاي سبز را انجام دهيم.
رئيس كميسيون حمل ونقل و محيط زيست شوراي اسلامي شهر اصفهان اضافه كرد: مردم اصفهان سزاوار تحمل اين وضعيت نيستند.

 فرماندار تفت: خشكسالي، خودكفايي استان و شهرستان را تهديد مي كند

يزد- خبرنگار كيهان:
فرماندار تفت گفت: خشكسالي هاي پي درپي خودكفايي شهرستان تفت و استان يزد را تهديد مي كند.
سيداحمد عبودتيان در نشستي با خبرنگاران و اصحاب رسانه كه جهت اطلاع رساني از وضعيت خشكسالي شهرستان تفت در شهر نير برگزار شده بود، گفت: خشكسالي هاي پي درپي باعث كاهش چشمگير محصولات كشاورزي و دامي در اين شهرستان شده كه علاوه بر تبعات ظاهري آفتهايي را نيز به به دنبال دارد كه يكي از آنها مسئله خودكفا بودن اين شهرستان و استان يزد در زمينه هاي كشاورزي و دامي است كه در حال تهديد است.
وي افزود: يكي از آفت هاي بسيار مهم خشكسالي در حوزه سياسي اجتماعي درگيري هاي بين مردم است كه به علت از دست رفتن سرمايه عظيم خود، بر سر زدن چاه و يا آبرساني بيشتر به منطقه خود با يكديگر درگير شده و نزاع هاي جبران ناپذيري را بوجود مي آورد.
فرماندار تفت با اشاره به توليدات كشاورزي و دامي اين شهرستان و انتقاد از تقسيم اعتبارات گفت: از 367 روستاي شهرستان كه يك سوم روستاهاي استان را تشكيل مي دهد به 150روستا روزانه 3500 مترمكعب با تانكر آبرساني مي شود و اين شهرستان با داشتن بيشترين سطح زيركشت، بيشترين قنات و به عنوان قطب توليد محصولات كشاورزي و دامي بايد به تناسب بيشتري اعتبار دريافت كند كه متاسفانه اين مسائل در نظر گرفته نشده و سهم اين شهرستان نيز با سهم شهرستاني كه اصلاً قنات يا محصولات چشمگيري ندارد، مساوي تقسيم شده و اين بسيار ناعادلانه است و ما انتظار اعتبار ويژه اي داشتيم كه متاسفانه عملي نشد.

 امامزاده: مازندران 263 كتابخانه كم دارد

بابل - خبرنگاركيهان:
مديركل كتابخانه هاي عمومي مازندران گفت: تا رسيدن به افق 1404 مازندران به 263 كتابخانه نياز دارد.
محمد اسماعيل امامزاده در دومين جلسه شوراي اداري سال 90 و در جمع تمام همكاران ستادي گفت: با وجود ظهور عصر فن آوري، هيچ چيز جاي كتاب را نمي تواند پركند.
مديركل كتابخانه هاي عمومي مازندران ارزش كتاب را بسته به محتواي آن دانست و افزود: كتاب به انسان كمك مي كند كه مجموعه اي از تراوش ذهني و محصول يك عمر انديشه دانشمندان را به انسان انتقال دهد كه خروجي اين رويكرد به نوعي تفكر، معرفت و آگاهي منتج مي شود.
امامزاده وظيفه اصلي كتابداران را درسخنان رهبر معظم انقلاب ارتقاي مطالعه مفيد در جامعه ذكر كرد و گفت: تمامي همكاران بايد با نظارت، آسيب شناسي فعاليت ها، تقويت نقاط قوت خود و همكاران، تلاش براي رشد شاخص ها و... به منويات مقام معظم رهبري در راستاي ارتقاي مطالعه مفيد دست يابند.
اين مسئول فرهنگي خاطر نشان كرد: براي رسيدن به منويات رهبر انقلاب تا رسيدن به افق ايران 1404در زمينه احداث نيازمند 263 كتابخانه هستيم كه با حمايت استاندار مازندران و تفاهم نامه بين استانداري و نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور ساخت 78 باب كتابخانه در روستاهاي مازندران و با هزينه اي بيش از4 ميليارد تومان در طي دو سال به بهره برداري مي رسد.
مديركل كتابخانه هاي عمومي مازندران درپايان به منابع كتابخانه اي نيز اشاره كرد و گفت: درحال حاضر كتابخانه هاي عمومي مازندران با 870 هزار نسخه آماده ارائه خدمات به اعضا است كه اين رقم بايد در افق ايران 1404به 18ميليون نسخه برسد.

 بخشي از وظايف شركت توزيع برق به بخش خصوصي واگذار شد

خرم آباد - خبرنگار كيهان:
شركت توزيع برق لرستان بخشي از وظايف خود در ارائه خدمات به مردم شامل تغيير نام، تسويه حساب و صدور قبض المثني را به دفاتر پيشخوان محول كرد.
به گزارش روابط عمومي شركت توزيع برق استان لرستان، معاونت مالي و پشتيباني و مدير امور مشتركين اين شركت، گفت: به منظور تحقق سياست هاي دولت الكترونيك و نيز تسهيل در امر ارائه خدمات به مشتركان در جهت كاهش هزينه ها از جمله هزينه هاي حمل ونقل و كاهش مراجعات حضوري مردم، در قالب برنامه هاي مدون استانداري لرستان مبني بر بهره گيري مطلوب از ظرفيت هاي ايجاد شده از جمله دفاتر پيشخوان دولت طي مدت شش ماهه اخير در تمامي شهرهاي استان و تعدادي از بخش هاي تابعه مبادرت به عقد قرارداد با 60 دفتر پيشخوان شد.
احمد كوشكي اظهار داشت:علاوه بر انعقاد قرارداد، آموزش هاي لازم ارائه و به شبكه اينترانت شركت متصل شد كه خدماتي از قبيل، تغيير نام، تسويه حساب و صدور قبض المثني با بالاترين كيفيت در اين دفاتر انجام مي شود.
وي اضافه كرد: در آينده نزديك تعداد ديگري از خدمات قابل ارائه به اين دفاتر واگذار خواهد شد.

 استقبال گردشگران از جشنواره آش هاي سنتي درنير

اردبيل-خبرنگاركيهان:
ششمين جشنواره آش هاي سنتي در منطقه گردشگري بولاخلار شهرستان نيربا استقبال خوب مردم منطقه وگردشگران برگزار شد.
اين جشنواره در 60 غرفه و با عرضه آش و صنايع دستي برگزارشد كه از اين تعداد 45 غرفه براي عرضه 20نوع آش و 15 غرفه براي عرضه صنايع دستي و سوغات محلي در نظر گرفته شده بود.
اجراي برنامه هاي مختلف هنري، فرهنگي،طنز و مسابقات ورزشي از برنامه هاي جنبي اين جشنواره بود.
دراين جشنواره انواع آش از قبيل شله زرد، آش رشته كرمانشاهي، آش ترش زنجان، آش گوجه، آش قندانك، آش آلبالو، آش گيلديك، آش ميوه، يارما آشي و آش عدس به گردشگران و شركت كنندگان درجشنواره عرضه شد.
درپايان اين جشنواره و براساس اعلام رأي داوران مرضيه پور عالش در آش گيلديك از شهرستان نير، مهناز شاه علي نيا در آش يورد از اردبيل و خانم رقيه بلقندر در آش شعله قلم كار به ترتيب مقام هاي اول تا سوم را به دست آوردند.

 وجود آثار ويرانگر سيل بر روستاي جهق كاشان

روستا و روستا نشيني در ايران از جايگاه و اهميت بسيار برخوردار است و عدم توجه به فضاهاي روستايي و بي توجهي به توان و امكانات توليدي نواحي روستايي از مشكلات اساسي در دستيابي به توسعه روستايي است.
مشكلات و مسائل نواحي روستايي كشور بسيار است و هرناحيه روستايي مسائل و معضلات خود را دارد با وجود اين روستاهاي كشور در مجموع با مسائل و مشكلاتي مواجه اند كه توجه به آنها علاوه بر اينكه ضرورت برنامه ريزي توسعه روستايي را ايجاب مي كند بلكه بايد توجه خاصي به برنامه ريزي منطقه اي و محلي و برنامه ريزي نامتمركز كرد تا اولويت هاي موجود در هر منطقه به طور دقيق مشخص شود.
اگر برحسب اتفاق گذرتان به روستاي جهق كاشان بيفتد تصور خواهيد كرد كه گويا همين ديروز سيلي سهمگين اين روستا را كه تا چند سال پيش از لحاظ آباداني زبانزد خاص و عام بوده درهم كوبيده است، اما واقعيت چيز ديگري است.
پس از سيل ويرانگر سال 86 كه 50 درصد منازل و 70 درصد باغ هاي روستاي جهق را تخريب كرد اهالي اين روستا هنوز چشم انتظار مساعدت مسئولين و عملي شدن وعده و وعيد مديران استان اصفهان و شهرستان كاشان هستند تا بلكه اين روستا يك بار ديگر شكل گيرد.
اجراي سريع طرح هادي، ديواركشي رودخانه و پيش بيني مسيري براي هدايت سيل، آسفالت شدن دوكيلومتر باقي مانده جاده اين روستا كه از سال 87 تاكنون مسكوت مانده و همچنين مسئله گازرساني به روستاي جهق با توجه به قرارگرفتن در منطقه اي سردسير بسيار لازم و ضروري است. طرح بهسازي و لايروبي چشمه و قنوات كه تنها منبع ارتزاق اهالي روستا براي مصرف روزانه و آبياري مزارع و باغ ها محسوب مي شود و... از جمله مطالبات و خواسته هاي اهالي اين روستا به شمار مي رود كه تاكنون كمتر توجهي از سوي مسئولين مربوطه در جهت رفع اين معضلات شده است.
با توجه به اينكه طي چند سال اخير اكثر روستاها و حتي شهرهاي ايران با مشكل كم آبي و خشك شدن قنات و چشمه ها مواجه هستند اميد مي رود كه مسئولان كشور در جهت حفظ و بهسازي ساير چشمه هاي كشور از جمله قنات روستاي جهق گام هاي اساسي بردارند و بالايروبي قنات، تعويض مخازن آب و... از اين نعمت خدادادي به نحو مطلوب مراقبت كنند.
هادي اكبري بخشدار كاشان درخصوص بهسازي قنات روستاي جهق مي گويد: متأسفانه موضوع خشكسالي و كم آبي در اين چند سال اخير به اوج خود رسيده، به طوري كه ما درحال حاضر نزديك به 10 روستا در شهرستان كاشان داريم كه با تانكر مشكل كم آبي آنها را برطرف مي كنيم. چشمه روستاي جهق هم از اين قاعده مستثني نيست و يكي دوسال است كه نسبت به سال هاي گذشته دچار افت شديدي شده است كه قصد داريم با كمك مسئولان جهاد سازندگي، كارشناسان مربوطه و مشاركت و پيگيري اهالي اين روستا تا سقف 10 ميليون تومان بابت لايروبي و بهسازي چشمه اين منطقه هزينه كنيم تا هرچه زودتر دغدغه مردم اين روستا برطرف شود.
مسئله مهم ديگر عدم اجراي طرح هادي، ديواركشي رودخانه و آسفالت شدن مسير دوكيلومتري روستاي جهق است. هرچند كه تاكنون تنها 100 متر ديواركشي مسير رودخانه انجام و مسير جاده جديد اين روستا مشخص شده است اما قرار گرفتن سطح بالاتر رودخانه از باغ ها و منازل مردم كه پس از جاري شدن سيل 86 بوجود آمده سبب شده است تا با بروز هرگونه سيلي، دوباره آسيب جدي مالي و جاني مردم اين روستا را تهديد كند. موضوعي كه يك بار ديگر در سال 89 رخ داد و جاري شدن يك سيلاب منازل چندتن از اهالي اين روستا را با خسارت مالي روبه رو ساخت. اكبري با بيان اينكه ما به طور كامل با اين مشكلات در روستاي جهق آشنا هستيم مي گويد: ما هرسال بودجه اي در اختيار داريم و بر مبناي آن مي توانيم خدماتي را ارائه دهيم. با اين حال با اعتبار سال90 قصد داريم تا پايان سال جاري بحث آسفالت شدن مسافت باقي مانده جاده، تكميل پل ارتباطي (كه تنها سقف آن احداث نشده است) و همچنين ديواركشي يك طرف رودخانه به طول 300متر كه به سمت جاده خواهد بود را انجام دهيم تا ضمن تسهيل در رفت و آمد اهالي روستا، مسير اصلي براي گازرساني هم آماده شود.
دراين ميان صحبت هاي مهرداد علي اكبري رئيس اداره راه كاشان هم درخصوص بحث تكميل مسافت باقي مانده روستاي جهق خواندني است. او مي گويد: پروژه هاي عمراني، اعتبار سنگيني مي خواهد و با توجه به اينكه سال به سال اعتبار براي تكميل پروژه ها درنظر گرفته مي شود، آماده شدن اين پروژه ها از جمله بحث تكميل اين جاده زمان بر است.
آن طور كه شنيده ايم پيمانكار روستاي جهق از مردادماه سال89 تاكنون منتظر تأمين بودجه ازسوي حوادث غيرمترقبه استان اصفهان و اداره راه است تا با صرف هزينه اي بالغ بر 170 ميليون تومان كار خاكريزي، احداث سقف پل و ديوارچيني هاي مربوط به جاده و درنهايت آسفالت شدن مسير باقي مانده انجام شود. نكته جالب دراين باره اينكه پيمانكار جاده هنوز مبلغ 30 ميليون تومان بابت كارهاي انجام شده درسال هاي گذشته طلبكار است و يك سالي مي شود كه تمام وسايل مكانيكي و راه سازي اش در روستاي جهق مانده و خاك مي خورد!!
البته اين موضوع را علي اكبري رئيس اداره راه كاشان هم تأييد مي كند و مي گويد: شايد باورتان نشود تا همين حدي هم كه كار آماده سازي و آسفالت جاده روستاي جهق را انجام داده ايم به پيمانكار جاده بدهكار هستيم! و اميدواريم با اعتباري كه از سوي استانداري اصفهان به فرمانداري كاشان و سپس به اداره راه تخصيص مي يابد بتوانيم هرچه زودتر جاده اين روستا را تكميل كنيم. جدا از اين مشكلات بحث گازرساني به روستاي جهق هم يكي از مواردي است كه سخت ذهن اهالي را به خود مشغول كرده است. اين روستا با توجه به بافت جغرافيايي و قرارگرفتن درمنطقه كوهستاني يكي از سردترين مناطق كاشان به شمار مي رود و بسيار جاي تعجب دارد كه مسئولان اداره گاز استان اصفهان، خواسته اهالي روستاي جهق را همواره ناديده مي انگارند و از تأمين اين نياز ضروري و حياتي خودداري مي كنند. اينكه اهالي اين روستا به همراه مردم روستاهاي خرمدشت، نصرآباد و زنجانبر امسال هم با سرماي شديد چه خواهندكرد، خدا مي داند.
در حالي كه فرماندار وقت كاشان، سال 88 در همايش مسئولين و شوراها از گازرساني به تمام روستاهاي كاشان تا پايان سال 89 وعده داده بود مرتضي طوقياني مديرعامل گاز استان اصفهان ضمن رد هرگونه وعده و وعيد بابت اتمام گازرساني به روستاهاي كاشان در زمان خاص مي گويد: من 5 سال پيش كه دراين سمت مشغول به كار شدم تنها 2 روستا از 56 روستايي كه در طرح گازرساني قرار داشتند از اين امكانات استفاده مي كردند اما با تلاش و كوششي كه در دولت نهم و دهم صورت گرفت تاكنون به 48 روستا گازرساني شده است و 8 روستاي باقي-مانده كه روستاي جهق هم جزو آن محسوب مي شود و قراراست تا پايان سال91 بحث انتقال گاز به اين روستا به پايان برسد.
طوقياني گفت: 30 درصد كارهاي اجرايي در اين 8 روستا از جمله مشخص شدن پيمانكار، نقشه برداري، لوله گذاري اصلي و... انجام شده است و ما اميدواريم با كمك ساير ارگان هاي ذيربط بتوانيم تا پايان سال 91 روستايي بدون گاز در شهرستان كاشان نداشته باشيم.
در مجموع قرارگرفتن روستاي جهق در دره هاي عميق و طولاني و درنظرگرفتن تمهيدات لازمه از يك سو و مرتفـع شدن موانع و مشكلات مردم خسارت ديده ازسوي ديگر باعث شده تا تكرار اين حوادث با وسعت و خسارت بيشتر دور از ذهن نباشد.

 رئيس پليس امنيت استان خبر داد
تشديد برخورد با دارندگان سلاح سرد در همدان

همدان- خبرنگار كيهان:
رئيس پليس اطلاعات و امنيت عمومي فرماندهي انتظامي استان همدان گفت: تشديد مقابله با عرضه كنندگان و حاملان سلاح هاي سرد، اراذل و اوباش و مزاحمان نواميس و دارندگان تجهيزات دريافت از ماهواره در استان به اجرا درمي آيد.
سرهنگ علي اصغر خرم روي در گفت وگو با خبرنگاران افزود: براي جلوگيري از استفاده نامناسب از سلاح سرد در درگيري هاي فردي و جمعي، طرح جمع آوري اين سلاح ها از صنوف در همدان به اجرا درمي آيد.
وي ادامه داد: عرضه كنندگان و فروشندگان سلاح هاي سرد غيرمتعارف موظف به جمع آوري آنها از فروشگاه ها و محل هاي عرضه هستند و براي افرادي كه بنابه شرايط شغلي مجبور به استفاده از اين گونه سلاح ها هستند نيز مجوز صادر مي شود همچنين طرح ارتقاي امنيت اجتماعي به عنوان يك برنامه حجيم و گسترده طي سال اجرا مي شود اما در مقاطع خاص مانند فصل تابستان كه به خاطر شرايط طبيعي استان ورود مسافر افزايش مي يابد، اجراي آن شدت مي گيرد.
سرهنگ خرم روي خاطر نشان ساخت: بر همين اساس اجراي طرح شناسايي و دستگيري اراذل و اوباش و مزاحمان نواميس به عنوان بخشي از مطالبات مردمي، در تفرجگاه ها، اماكن توريستي و پارك هاي استان آغاز شده و با شدت ادامه دارد.
وي با اشاره به لزوم تشديد برخورد با استفاده كنندگان از تجهيزات دريافت ماهواره و عرضه كنندگان و نصابان آن، اظهار داشت: در اجراي اين طرح، ابتدا مجتمع هاي مسكوني و منازل شخصي داراي تجهيزات ماهواره اي شناسايي شده و با دادن اخطاريه به مديران مجتمع و صاحبان منازل، آنها موظف به جمع آوري تجهيزات هستند و در غير اين صورت پليس، با حكم ماموريت و ابلاغ قضايي نسبت به جمع آوري آنها اقدام خواهد كرد.
وي اعلام كرد: استفاده مجدد از تجهيزات دريافت از ماهواره، تشديد مجازات در پي خواهد داشت.
رئيس پليس اطلاعات و امنيت عمومي استان همدان در ادامه باتوجه به حلول ماه مبارك رمضان گفت: علاوه بر برخورد با تظاهر به روزه خواري، تعدادي از واحدهاي صنفي پذيرايي و رستوران ها، با توجه به موقعيت مكاني و ميزان تردد سافر، جهت ارائه خدمت به افراد داراي عذر شرعي با استفاده از پوشش هاي خاصي، انتخاب شده و مجوز دريافت كرده اند.

 

(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14