(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


شنبه 15 مرداد 1390- شماره 19992

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
الگوي كاهش جرايم (يادداشت روز)
كيهان و خوانندگان
هواخوري -گفت و شنود
نخستين جلسه كميته وحدت اصولگرايان تشكيل شد
ايران اجلاس جهاني حمايت از انتفاضه فلسطين را ميزباني مي كند
ايران براي ساخت مسكن در ونزوئلا قرارداد يك ميليارد دلاري امضا كرد
فرمانده نيروي دريايي رژيم اسرائيل: حزب الله قادر به محاصره ماست
روي آمريكا نمي شود حساب كرد شايد قفسي هم براي نتانياهو ساختند (خبر ويژه)
سؤالي كه حال اصلاح طلبان را بد مي كند؟ (خبر ويژه)
دور باطل ورشكستگي و بدهي اقتصاد مريض آمريكا را تهديد مي كند (خبر ويژه)
شوراي هيچ و پوچ و غيرقابل عرض (خبر ويژه)
بياييد ما بت پرست ها نيز روزه بگيريم! (خبر ويژه)
ناهار كديور با معاويه و نماز با علي(ع)! (خبر ويژه)الگوي كاهش جرايم (يادداشت روز)

در اين عبارات و گزاره ها كه حاوي حقايق و دقايقي غيرقابل انكار است، دقت كنيد؛
1- فارين پاليسي: «توازن قوا در خاورميانه بيش از پيش به سود ايران رقم خواهد خورد.»
2- دان مريدور معاون نتانياهو: «تحولات منطقه نشان مي دهد گسترش نفوذ ايران در مقابل هژموني آمريكا قرار گرفته است.»
3- موسسه بروكينگز: «براندازي در ايران غيرممكن است.»
4- شبكه خبري راشاتودي: «يك بعد قدرت ايراني ها حتي بيشتر از قدرت هسته اي است، اين معما بيگانگان را گيج كرده كه همه منتظرند حمله عليه ايران آغاز شود اما مردم ايران خيلي آرام هستند.»
5- واشنگتن تايمز: «انقلاب [امام] خميني همچنان در حال سركوب قدرت آمريكاست.»
6- نوام چامسكي: «آمريكا ديگر نمي تواند خواسته هاي خود را به ايران تحميل كند.»
7- هافينگتون پست: «قدرت نرم ايران، سدي در برابر آمريكاست.»
8- و... اينها تنها نمونه هايي از حجم انبوه و مطالب بسيار گسترده درباره اقتدار فزاينده جمهوري اسلامي ايران در معادلات منطقه اي و حتي فرامنطقه اي است كه در چهار، پنج ماه گذشته بر روي خروجي رسانه هاي خارجي قرار گرفته است.
اما موضوع يادداشت پيش روي نه به «جنگ نرم» دشمنان اختصاص دارد و نه احتمال «جنگ سخت» را عليه كشورمان مورد واكاوي قرار داده است.
اين نوشته تنها درصدد است تا با دريافتن علت العلل موفقيت جمهوري اسلامي چه در پهنه جنگ نرم يا سخت دشمنان، الگويي را استخراج كرده و استفاده از آن را در حوزه هاي اجتماعي و قضايي توجه داده تا در نهايت به نهادينه شدن يك مكانيسم بومي و موفق و كم هزينه منجر گردد.
حتي دشمنان بيروني نيز تاكيد مي ورزند كه علت اصلي موفقيت ايران اسلامي در برابر فشارهاي همه جانبه در كارزار سخت يا نرم، اتكا به ماهيت ايدئولوژيك انقلاب اسلامي و توان مردمي ملتي مومن و مسلمان بوده است.
امروزه در پي تحولات منطقه خاورميانه و شمال آفريقا طي هفت ماه گذشته، موج بيداري اسلامي ملت هاي منطقه و شعار نه شرقي، نه غربي برگرفته از انقلاب اسلامي ايران است كه در قامت يك الگوي كارا و نجات بخش در صحنه اجتماع و سياست رخ نموده است.
بنابراين در تمامي مصادر حكومتي بايد به الگوي بومي و اسلامي نزديك و نزديك تر شد و از ظرفيت هاي راهگشاي ديني و اعتقادي بهره برد.
مقدمه بحث كمي طولاني شد؛ اجازه بدهيد به مقوله و موضوع اصلي اين نوشته بپردازيم. در چند هفته گذشته منتهي به ماه مبارك رمضان با حوادث و ناهنجاري هاي اجتماعي روبرو بوديم كه بازتاب پررنگي در سطح جامعه و عموم مردم داشت. رويدادهايي چون قتل يك ورزشكار با سلاح سرد، مجروح و مضروب شدن يك طلبه جوان ناهي از منكر، حادثه پل مديريت و چند نمونه از اين دست باعث شد تا بار ديگر مباحث پردامنه اي چون «امنيت اجتماعي» و «راه هاي كاهش جرايم» يا «شيوه هاي مبارزه با ناهنجاري هاي اجتماعي» در رسانه ها و حتي محافل عمومي به پيش كشيده شود اما واقعيت اين است كه اين «چه بايد كرد؟» در قالبي منسجم و كاربردي ساماندهي نشده است.
اين نكته را نيز بايد خاطرنشان كرد كه بنابر گزارش هاي منتشر شده از سوي مقامات انتظامي و قضايي هر سال در كشور ما در ماه مبارك رمضان ميزان جرايم و تخلفات بطور چشمگيري كاهش پيدا مي كند.
اين اتفاق مبارك و اين عامل موثر كه ناشي از فضاي معنوي و ايماني ماه رمضان است بايد به عنوان يك الگوي بومي و ديني در ساير ماه ها نيز مورد بهره برداري و استفاده قرار بگيرد.
سال گذشته در ماه مبارك رمضان نگارنده در يادداشتي با عنوان «پدافند غيرعامل قضايي» نوشته بود: «آنچه ضرورت دارد تا تهديدات قضايي كه همانا جرم و جنايت است از جامعه رخت بربندد مي توان تحت عنوان پدافند غيرعامل قضايي صورت بندي و شكل دهي كرد؛ با اين توضيح كه پدافند غيرعامل هر اقدام غيرمسلحانه اي است كه موجب كاهش آسيب ها در هنگام جنگ و رويارويي با دشمن مي شود و پدافند غيرعامل قضايي هر اقدام غيرقضايي است كه موجب كاهش جرم و جنايت مي شود.»
از همين روي مهم ترين عاملي كه در قالب و شكل «پدافند غيرعامل قضايي» مي توان از آن بهره برد تمسك به الگوي رمضان و تعميق باورهاي ديني است. در بسياري از كشورهاي دنيا در مقوله پدافند غيرعامل قضايي كه منجر به پيشگيري از جرايم و كاهش جرم و جنايت مي شود از سيستم نظارت بيروني استفاده مي شود. يعني تقويت «نظارت» بر كردار و رفتار شهروندان از طريق قانون و نظارت همگاني كه خود يك سيستم كنترلي اجتماعي را به بار مي آورد. به عبارت ديگر؛ بيشتر تكيه بر آن است كه در موضوعات اجتماعي مردم همديگر را كنترل كنند و البته نهادها و ارگان هاي مربوطه نيز در زمينه نظارت بيروني به وظايف خودشان مي پردازند. اما در كشور ما علاوه بر استفاده از سيستم نظارت بيروني و همگاني، از مكانيسم ديگري به عنوان «نظارت دروني» مي توان استفاده كرد. وقتي آمارها و گزارش ها و اتفاق نظرهاي مسئولان انتظامي و قضايي و كارشناسان همگي حاكي از آن است كه در ماه مبارك رمضان منحني جرايم و تخلفات رو به نزول ميل مي كند، اين رويداد چيزي جز سيطره معنويت بر جامعه و تاثير عنصر ايمان و تقوا بر افراد نيست. اينجاست كه از ظرفيت شاخصي به نام «رمضان» به عنوان يك سيستم نظارت دروني بايد كمال استفاده را برده و تحقق آن را در ديگر ايام و ماه ها مهيا كرد.
حقوقدانان و جرم شناسان در مباحث مربوطه به پيشگيري از وقوع جرم به مباحث مبسوط و دقيقي پرداخته اند؛ از جمله نكات قابل توجه اين است كه اگر در پيشگيري از جرم بيشتر به پيشگيري كيفري بسنده شود و اجراي مجازات ها را تنها راهكار بدانيم قطعا در مسير پيشگيري از جرم به نقطه مطلوب نمي رسيم.
آنچه مورد تأكيد حقوقدانان و جرم شناسان است، اين كه «پيشگيري كيفري» بايد با «پيشگيري فرهنگي و اجتماعي» همراه باشد چرا كه در اين نوع از پيشگيري علل وقوع جرم از بين مي رود.
از همين رهگذر؛ نكته اي كه بايد به مطالب فوق علاوه كرد اين است كه در پيشگيري فرهنگي، عناصري چون «ايمان»، «تقوا»، «مسئوليت پذيري اخلاقي» و در يك كلام «باورهاي ديني» نقش ممتاز و برجسته و بسزايي دارد.
بنابراين ماه مبارك رمضان اين قابليت را داراست كه در حوزه و حيطه جرايم و ناهنجاري هاي اجتماعي نه به مثابه يك عامل تسكيني موقتي و كم بازدارنده بلكه با بازدارندگي موثر و قطع ريشه هاي ناهنجاري ها نقشي بي بديل را عملياتي نمايد.
اكنون بايد مسئولان مرتبط و دست اندركاران حوزه مسايل امنيت اجتماعي به جاي صرف هزينه هاي كلان به اسم كار فرهنگي كه بعضاً از مكانيسم هاي تقليدي از پيشگيري از جرم نشأت گرفته بر الگوي رمضاني پيشگيري از جرم همت بگمارند.
بدون ترديد بازدارندگي عقايد ديني در شكل نگرفتن ناهنجاري ها و جرايم كه تجلي آن به شهادت آمار و گزارش هاي مسئولان و نهادهاي ذي ربط در ماه مبارك رمضان به بار نشسته است يك فرصت و ظرفيت ويژه است تا با برنامه ريزي ها و تدوين يك مانيفست، اين الگو در سطح جامعه و در پهنه تمامي ماه هاي سال اجرايي شود.
كم توجهي در زمينه استفاده از الگوهاي ديني و تعميق باورها و ارزش ها در حوزه هاي اجتماعي و قضايي، در حالي است كه در نقطه مقابل دشمن مقوله تضعيف باورهاي ديني را نشانه رفته است.
و بالاخره بايد گفت؛ پيرامون پدافند غيرعامل قضايي و بخصوص استفاده و بهره گيري از الگوي ماه رمضان در كاهش جرايم و تخلفات و ناهنجاري ها، مجلس و رسانه ها وظيفه حساس و مهمي بر دوش دارند.
از آنجايي كه تمامي اقدامات و فعاليت هاي جاري در كشور بايد به موجب «قانون» باشد و به تعبيري «قانون» نرم افزار كشور براي حركت رو به پيشرفت و تعالي مادي و معنوي است؛ قوه مقننه نقش بزرگ و تعيين كننده اي دارد تا به الگوهاي ديني و از جمله الگوي مورد اشاره، جامه قانون بر تن كند و بستر عيني و اجرايي كار را فراهم نمايد.
از سوي ديگر؛ رسانه ها و صاحبان قلم و انديشه در استفاده بهينه و مؤثر از الگوها و ظرفيت هاي بومي و ديني در ذيل قالب پدافند غيرعامل قضايي كه خروجي آن كاهش جرايم و تخلفات و ناهنجاري ها است مي توانند همچون كاتاليزوري باشند كه به كار سرعت ببخشند.
حسام الدين برومند

 ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر: 33110065
تمام ساعات شبانه روز:33916546
سامانه پیام کوتاه: 30002323

كيهان و خوانندگان
< ¤ آمد رمضان، هست دعا را اثري
دارد دل من شور و نواي دگري
ما بنده عاصي و گنهكار توييم
اي داور بخشنده به ما كن نظري
«ماه ميهماني خداوند مبارك»
محمودي جعفري از كوهبنان كرمان
¤ نشريات خاكستري هزينه انتشار خود را از كجا تامين مي كنند كه برخي از آنها به صورت رايگان در بعضي از مراكز و اماكن عمومي عرضه مي شوند. از آنجا كه نظارت و كنترل روي آنها انجام نمي گيرد هر روز سخنان افراد حامي فتنه 88 را تيتر صفحه اول خود مي كنند.
7417---0913
¤ عفو و بخششي كه خاتمي براي خود و هم مسلكان خود به دنبال آن است مدتهاست به آنها اعطا شده ولي آن چيزي كه مانع از بازگشت آنها به دامن پر مهر و محبت جامعه است، عدم اظهار ندامت و پشيماني از آن همه خيانت و جنايتي است كه به حق مردم و دين روا داشته اند. باب توبه هميشه باز است ولي زبان و دلي كه اظهار ندامت نمي كند بدان جهت است كه گير تمنيات غربي ها و استكبار جهاني است و دل كندن از اين معضل اصل ماجراست.
محمودي
¤ از مسئولين دستگاه قضايي درخواست مي شود حرفهاي خود را به كرسي بنشانند و جامعه را براي اراذل و اوباش ناامن كنند.
1386---0936
¤ يك نفر به فردي كه شبانه قفل مغازه اي را مي بريد گفت چه مي كني جواب داد كمانچه مي زنم. به او گفت پس چرا صدا ندارد. جواب داد صداي آن فردا بلند مي شود. حالا حكايت سهل انگاري و قصور برخي مسئولين و عناصر فرهنگي كشورمان شده كه ممكن است نتايج چند سال مديريت آنان در آينده غيرقابل جبران بشود و علاج نداشته باشد.
8794---0913
¤ حق اين بود كه مسئولين اقليم كردستان عراق در جواب محبت هاي زيادي كه جمهوري اسلامي در حق آنان كرده و مي كند اجازه مي دادند و حتي همكاري مي كردند كه نيروي نظامي كشورمان با ورود به ارتفاعات اين اقليم بقاياي گروهك ضدانقلاب پژاك را در منطقه از بين ببرند.
عبدالله حكيمي
¤ براي خانم آمنه بهرامي كه با بخشش قاتل چشمان خود بار ديگر ايثار و از خودگذشتگي را به همه آموخت درود مي فرستم و از خداوند شفاي عاجل او را خواستارم.
جانباز يوسف خاني از تهران
¤ خانم آمنه از حق خود گذشت علي رغم جفاها و نامرديهاي آن جوان گستاخ كه تا آخرين لحظه به دشنام گويي مبادرت مي ورزيد ولي از نظام اسلامي و دستگاه قضايي درخواست مي شود به گونه اي نسبت به مجازات اين جاني مبادرت ورزد تا درس عبرتي براي ديگران باشد و از حق خود و مردم نگذرد.
0767---0912
¤ از دولت خدمتگزار درخواست مي شود با توجه به كاهش ساعت كاري در ماه مبارك رمضان فكري نيز براي نيروهاي شيفتي روزه دار نمايند. كاركنان شيفتي (خصوصي) مخابرات هميشه مورد بي مهري و مظلوم واقع شده اند.
1646---0919
¤ از مسئولين محترم استان بوشهر درخواست مي شود مشكل آب شرب مردم را حل كنند. اين زيبنده استان نيست كه در برخي نقاط آن همچون گذشته كه كپسول بر دوش به دنبال تهيه گاز مصرفي مي رفتند، اكنون با دبه هاي آب به دنبال آب بروند.
محمد منصوري از بوشهر
¤ ازدولت خدمتگزار درخواست مي شود در شهرهايي كه نرخ بيكاري در آنها از متوسط كشور بالاتر است پروژه هاي سدسازي با سرعت بيشتري تامين اعتبار شوند تا با تامين آب به رونق كشاورزي و اشتغال زايي كمك شود.
0046---0912
¤ از مسئولين درخواست مي شود جلوي لجام گسيختگي در افزايش قيمت ها را بگيرند بويژه برخي اقلام پرمصرف مردم را كه هر روز شاهد افزايش آن هستيم.
0290---0912
¤ بنده سوال مي كنم آيا دو ميليون نفر جمعيت كرج و اشتهارد بايد فقط دو نماينده در مجلس شوراي اسلامي داشته باشد.
7496---0912
¤ يك پزشك متخصص در استان خوزستان هستم و 17 سال سابقه خدمت پزشكي دارم با اين وصف حقوق دريافتي بنده ماهيانه 665 هزار تومان مي باشد. در ضمن از وعده و وعيدهاي وزير بهداشت در مورد پرداخت ها هيچ خبري نيست.
3627---0912
¤ از شركت واحد اتوبوسراني درخواست مي شود نسبت به راه اندازي خط فلكه چهارم تهرانپارس به پايانه شهيد حقاني از مسير بزرگراه شهيد زين الدين و شهيد همت اقدام نمايند كه با اين كار ضمن تسهيل تردد مردم ارتباط شرق به غرب تهران برقرار گردد.
5424---0912
پاسخ شهرداري منطقه يك
در پاسخ به پيام مندرج در مورخ 1/5/90 با موضوع «نظافت شهرك شهيد محلاتي» بدينوسيله ضمن تشكر از اين شهروند گرامي به آگاهي مي رساند: طبق گزارش ناحيه 10 اين منطقه با پيمانكار خدمات شهري محل مذكور براي بكارگيري نيروي جديد خدماتي هماهنگي هاي لازم انجام شده و در حال حاضر وضعيت نظافتي مناسب گزارش شده است.
پاسخ روابط عمومي شركت بهره برداري متروي تهران
در پاسخ به مطلب مندرج در روزنامه مورخ 23/4/90 صفحه 2 با مضمون «شناسنامه ايستگاه ها» به اطلاع مي رساند يكي از ابتكارات روابط عمومي شركت بهره برداري، تهيه و نصب تابلوهايي با مضمون تاريخچه و پيشينه نام ايستگاه هاي مترو در هر ايستگاه بوده است. برابر مصوبات شوراي اسلامي شهر تهران تعدادي از ايستگاه هاي مترو به نام بزرگان اسلام و شيعه نام گذاري شده است از جمله امام حسين(ع)، وليعصر(عج)، امام خميني(ره)، برخي نام بزرگان و شهداي انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي را بر خود دارند. از جمله شهيد بهشتي، شهيد مفتح، شهيد همت، شهيد باقري، شهيد نواب، نام بعضي از ايستگاه ها از بزرگان فرهنگ و ادب اين مرز و بوم برگزيده شده است مانند خيام، سعدي، مولوي، تعدادي از ايستگاه ها به نام محلات معروف تهران نام گذاري شده است از قبيل دروازه شميران، دروازه دولت، علي آباد، بهارستان. همه و همه اين نام ها در برگيرنده مفهومي است كه بايد به مسافران مترو به ويژه نسل جوان شناسانده مي شد. از اين رو در هر ايستگاه تابلويي به شرح نام ايستگاه پرداخته است و در سالن فروش بليت ايستگاه ها نصب شده است. هم اكنون از 72 ايستگاه متروي تهران و حومه در خطوط يك، دو،چهار و پنج، 42 ايستگاه داراي اين تابلو است. اين كار در ايستگاه هاي ديگر نيز در حال انجام است.»
¤از نيروي انتظامي و قضات متعهد درخواست مي شود برخورد جدي تري با كيف قاپ هاي فرديس كرج نمايند. متأسفانه روزي نيست كه صداي مردم به دنبال كيف قاپ ها و فريادهاي دزد آي دزد بلند نشود.
0634---0912
¤ شهرستان اميديه چندين سال است كه از ماهشهر جدا شده ولي با جمعيت بيش از صدهزارنفر فاقد نماينده در مجلس شوراي اسلامي است. از دولت و مجلس درخواست مي شود به اين موضوع توجه كنند.
1407---0916
¤ از رؤساي قواي محترم درخواست مي كنم با روابط عمومي هاي تحت امر خويش كه پاسخگوي مشكلات مردم كه در كيهان چاپ مي شود نيستند، برخورد نمايند. خيلي از مردم دسترسي به مسئولين و وزرا و شهرداري ها را ندارند و پيام و مشكل خود را با روزنامه كيهان مطرح مي كنند و روزنامه اقدام به چاپ مشكل افراد مي كند اما اغلب روابط عمومي ها پاسخ مشكل چاپ شده را نمي دهند.
8496---0937
¤ از رياست محترم جمهوري درخواست مي شود قبل از اتمام دوره دوم رياست جمهوري نسبت به اصلاح حقوق بازنشستگان اقدام نمايند.
يك بازنشسته 75ساله
¤ مردم در 9 دي خواستار محاكمه سران فتنه بودند ولي كار به جايي رسيده است كه يكي از سران فتنه با كمال بي شرمي بر سر رسيدن به قدرت شرط مي گذارد. خواهش مي كنم مردم انقلابي و ولايي را اين قدر دلسرد نكنيد.
5287---0914
¤ ما ساكنان شهرك بهارستان در شهرستان گرگان حدود 18 ساعت از شبانه روز آب نداريم درحالي كه ميلياردها مترمكعب آب از استان هاي مازندران و گلستان به دريا مي ريزد.
1233---0911
¤ از وقتي كه سريال جومونگ در كشور پخش شد، آمار چاقوكشي و قمه كشي نيز در جامعه زياد شده است. در هرحال اثر سوء اين گونه سريال ها را روي افراد جامعه نبايد ناديده گرفت.
2317---0913
¤ بعد از چندين سال يك دستگاه گيرنده ديجيتال با نام و عنوان «ايكس ويژن» خريداري كرده و به خانه آوردم با اين اميد كه بچه ها با ديدن برنامه شبكه هاي مختلف صداوسيما سرگرم بشوند ولي در عمل فقط شبكه پنج اضافه شد جالب اينكه در اين بين از ديدن شبكه استاني اصفهان محروم شديم. رسانه ملي كشور به جاي تبليغ بهتر است خدمات خودش را افزايش بدهد.
2141---0913
¤بنده واقعا متعجب مانده ام كه چرا در دولت آقاي هاشمي با اينكه مردم به زور مي توانستند يك موتوسيكلت بخرند كسي مثل الان عليه مسئولين نظام سرو صدا راه نمي انداخت.
1407---0916
¤ يكي از راه هاي حل معضل بدحجابي، هدايت توليدكنندگان پوشاك به دوخت و عرضه لباس هاي آبرومندانه و همچنين نصيحت خيرخواهانه خانم هاي بدپوشش با تعيين مهلت اصلاح براي آنان است. در ضمن تشويق خانم هايي كه حجاب اسلامي را رعايت مي كنند در اين راه بسيار موثر است.
3453---0919
¤ حوصله مردم شهرستان نيشابور از پايين بودن كيفيت تصاوير شبكه هاي سيما سر رفته است چرا امكان دريافت ديجيتالي شبكه هاي تلويزيون را دراين شهرستان فراهم نمي كنند؟
9671---0915
¤ نيروهاي قراردادي آموزش و پرورش همچنان منتظرند كه آقاي رئيس جمهور به وعده خويش مبني بر حل مشكل نيروهاي قراردادي اين وزارتخانه جامه عمل بپوشاند.
8343---0935
¤ چندين سال است كه شهرداري در منطقه شيان لويزان درحال احياي قنات مي باشد و مرتب پيمانكار عوض مي كند. با طولاني شدن پروژه به قضيه مشكوك شديم و از پيگيري ها به دست آمد كه زير خانه هاي ساخته شده دراين منطقه درحال سست شدن است. اين موضوع سخت موجب نگراني ساكنان شده است. تقاضاي ما اين است كه مسئولين شهرداري منطقه موضوع را جدي بگيرند و براي واحدهاي مسكوني منطقه تدبير درستي بينديشند كه چه بايد كرد؟
قادري
¤ كوچه شهيد اندرزگو واقع در ضلع جنوبي بيمارستان بازرگانان منشعب از خيابان ري فاقد پايه برق روشنايي و در هنگام شب تاريك است. از شهرداري منطقه درخواست رسيدگي و حل مشكل را داريم.
از ساكنان محل
¤ مطبوعات در صورتي كه صادقانه و با رعايت قداست قلم وظيفه اطلاع رساني خود را انجام بدهند رابطي امين بين مردم و حكومت و بالعكس خواهندبود. چرا بعضي از مسئولين از انتقادهاي بر حق تاب نياورده و به خبررساني نشريات اعتراض مي كنند. فراموش نكنيم كه اگر مطبوعات به وظيفه اطلاع رساني خود عمل نكنند رسانه هاي خارجي با هزاران تحريف و شايعات اعصاب و روان جامعه را به هم مي ريزند.
8986---0915
¤ سريال تلويزيوني «نابرده رنج» كه اختصاص به دوران دفاع مقدس داشت خوب به پايان نرسيد. چرا بايد قسمت پاياني اين سريال به جايي ختم شود كه بازمانده دفاع مقدس ولو اين كه در ابتدا به طمع چيز ديگري به جبهه رفته بود از مردم كرايه زيادتر بگيرد و از خدا طلب مرگ بكند. در حالي كه بايد خصلت هاي خوبي را از همرزمان شهيدش به ارث مي برد و به جامعه بعد از جنگ تزريق مي كرد.
فتاحي
¤ متأسفانه وضعيت حجاب در ادارات دولتي اسفناك شده است و كسي هم به آن رسيدگي نمي كند.
قاسمي- استان اصفهان
¤ تعدادي از شهداي گمنام جنگ تحميلي در بالاي كوه خضر شهر قم مدفون هستند و با توجه به اينكه مسجد خضر هم در آنجا قرار دارد و به نوعي محل گردشگري است مدتي بود كه عده اي براي مرمت و بازسازي محل در بالاي كوه مشغول به كار بودند. اما كار را به نيمه رسانده و رها كردند و در حال حاضر متأسفانه اين كوه چشم انداز نامطلوبي پيدا كرده است. از مسئولان قم تقاضا مي كنم كه به اين مسئله رسيدگي بكنند.
يك شهروند از قم
¤ با 7 سال سابقه جبهه و يك شهيد و يك جانباز نه مسكن دارم نه كار؟! با هفت سر عائله. چه كسي بايد مشكل ما ايثارگران را حل كند؟
8953---0936
¤ چرا سايت اصلاح آمار خانوار
Yaraneh amar org ir باز نمي شود؟
حسين زاده
¤ صاحب يك شركت كامپيوتري هستيم كه در زمينه امنيت مخابراتي فعاليت مي كنيم. تعدادي از نخبگان دانشگاه ها در اين شركت كار مي كنند از جمله يك خانم و آقا كه به معناي كامل كلمه متدين هستند. آنها از اينكه نتيجه آزمون دكتري آنها اعلام نمي شود و بلاتكليف هستند ناراحت مي باشند. اين درحالي است كه آمريكا كشوري كه دشمن ما است اين نخبگان را روي هوا مي زند و با وعده و وعيد به آن طرف آب مي برد. سؤال بنده اين است كه چرا در داخل كشور قدر نخبگان را نمي دانند و مشكلات آنان را حل نمي كنند؟
ياسيني
¤ هدف بهداشت و درمان در تأكيد بر بسته بندي مرغ، رعايت بهداشت و جلوگيري از آلوده شدن مرغ ها به ميكروب بوده است اما متأسفانه در برخي از كشتارگاه ها مرغ هاي ذبح شده را بدون شست وشو و درحالي كه آغشته به خون است بسته بندي كرده و به بازار عرضه مي كنند. لطفا رسيدگي فرماييد.
فواد كاسب- تهران
¤ از كارگردان و تهيه كننده سريال «نابرده رنج» به خاطر كپي برداري از فيلم هاي وسترن غربي انتقاد دارم.
جعفريان
¤ چرا اضافه كار كاركنان اداري هنرستان هاي فني حرفه اي در اسفند ماه سال 98 حذف شده است.
يكي از كاركنان هنرستان فني
¤ از جانبازان شيميايي هستم و به برخوردهاي توهين آميز برخي از مسئولان بنياد شهيد و ايثارگران اعتراض دارم.
طوسي- نكا
¤ مدتي است كه در راهروهاي واگن هاي مترو دستفروشي و تكدي گري رونق پيدا كرده و روز به روز اين موضوع به چالش عميق تري تبديل مي شود. جا دارد از مسئولين شهرداري و مترو سؤال شود باچه توجيهي از ادامه اين ناهنجاري اجتماعي جلوگيري نمي كنند؟
يك شهروند تهراني
¤ ايام ماه مبارك رمضان فرصت مناسبي است تا صدا و سيما همزمان با ساير نهادهاي فرهنگي و مذهبي با گزارش ها برنامه هاي ويژه و تأثيرگذار در تقويت و ترويج ارزش هاي اسلامي و انقلابي همتي مضاعف به خرج دهد.
رضايي
¤ تا كي بايد چشم انتظار محاكمه سران فتنه بمانيم؟ اينها مسببان اصلي خون جوانان هستند . تا كي بايد آزاد باشند و رجزخواني كنند و شرط بگذارند؟
8291---5309
¤ برخي از مسئولين مياني نظام بايد از وزير سابق بازسازي ژاپن ياد بگيرند كه به خاطرزدن چند كلمه حرف نامربوط به شهردار استعفا كرد.
4038---1109
¤ از مسئولين دولتي شهر مقدس قم درخواست مي شود ضمن ساماندهي مهاجرين افغاني نسبت به باز گرداندن آنها به وطنشان اقدام نمايند.
9805---2109
¤ مدت 8 ماه است كه در نوبت دريافت وام 7 ميليوني خريد خودرو هستم در صورتي كه تعدادي از افراد كه با بنده در نوبت بودند از طريق غيرعادي موفق شدند وام خود را دريافت نمايند گويا بازرسان نيز تواني براي جلوگيري از اين اقدام خلاف رئيس شعبه ندارند چه كسي پاسخگوي اين معضل است؟
يك شهروند از تويسركان
¤ آيا سزاوار است كه شهرستان آبادان با 072 هزار نفر جمعيت و روستاهاي انگشت شمار سه نماينده داشته باشد و شهرستان ايذه و باغملك با 053 هزار نفر و داشتن صدها روستا يك نماينده؟ از مجلس شوراي اسلامي درخواست مي شود نسبت به حل اين مشكل اقدام نمايند.
4008---6109
¤ از پيشنهاد مرجع شجاع و انقلابي حضرت آيت الله العظمي مكارم شيرازي مبني بر تشكيل دادگاه هايي مانند محكمه اميرالمؤمنين(ع) تقدير و تشكر مي كنم.
1189---5109
¤ در سال جهاد اقتصادي پيشنهاد مي شود براي استانداردسازي، هدفمندسازي و قانونمندسازي ارتقاي ارزش پول ملي در عرصه بين المللي و حذف صفرها اين طرح و قانون طي مراحلي با هماهنگي قواي سه گانه همراه با انتخابات مجلس در پايان سال جاري به همه پرسي گذاشته شود.
گودرزي
¤ تاكنون چندين نامه به رياست جمهوري داده ام اما پاسخي دريافت نكرده ام لطفا خواسته ام را چاپ كنيد تا شايد فرجي شود. بيشتر خواستار ديدارم هر چند شايد اين آرزو را به گور ببرم؟
4620---9109
¤ بلندگوي فروشندگان دوره گرد علاوه بر شهرها در روستاها نيز ايجاد مزاحمت مي كنند. چه سازماني مسئول برخورد با اين قبيل امور است؟
هادي باقري از روستاي قوج حصار شهرري
¤ ناحيه 01 شهرداري منطقه يك از آبياري درختان بزرگراه امام علي(ع) خودداري مي كند. لطفا مسئولين امر رسيدگي نمايند.
2398---9109
¤ چرا نام بانك ملي در خيابان شهيد كاشاني پور و ستارخان به نام شعبه خيابان «همايونفر» نامگذاري شده است؟ مسئولين فلسفه اين كار را بيان كنند.
براتي
¤ از وزارت جهاد كشاورزي درخواست مي شود ضمن تقسيم عادلانه آب كشاورزي جلو نزاع هاي متمادي برخي روستائيان را بگيرد و خشكسالي را هم جدي تلقي كند.
1158---6309
¤ چرا برخي مسئولين به جاي دعواهاي سياسي و اتهام زني به فكر حل مشكلات مردم مانند تورم بالا و اشتغال جوانان نيستند؟
0822---6109
¤ دستور العمل آمريكا به كشورهايي چون افغانستان و عراق و... اين است كه مفاهيم جهاد و شهادت از كتب درسي و آموزشگاهها و مدارس و نام مقدس بسم ا... از ابتداي كتب و سخنراني ها و... حذف شود. اين يعني دين از زندگي اجتماعي و سياسي بايد كنار گذاشته شود.
8728---9109
¤ از اهالي روستاي ورزنه گلپايگان براي آسفالت كوچه ها پول دريافت مي كنند آيا اين كار قانوني است؟ مگر بودجه اي از طريق استانداري اصفهان در اين خصوص واگذار نشده؟
4543---2109
¤ به مسئولين كشور بفرماييد با حرف و شعار نمي شود از نخبگان حفاظت كرد. وقتي دشمنان نظام براي ضربه زدن به كشور با هم، هم قسم شده اند در عمل بايد توطئه آنان را خنثي كرد.
2216---3109
¤ تعدادي نيروي جوان در حال طي كردن مراحل استخدامي در قوه قضائيه هستيم. سال گذشته از طريق ارسال نامه به معاونت نيروي انساني رياست جمهوري براي گرفتن مجوز استخدام اقدام شد، ولي تاكنون جواب نامه را نداده اند. چرا نبايد بعد از گذشت چندين ماه جواب نامه را بدهند و ما را از بلاتكليفي بيرون بياورند؟
غفاري
¤ با حذف يارانه شير و افزايش قيمت آن برخي كارخانه ها وزن شيرهاي پاكتي را نيز كم كرده اند. به عنوان مثال هر پاكت شير هراز با وزن 007 گرم در ميادين تره بار شهرداري به قيمت 575تومان به فروش مي رسد. چرا بايد از هر سو به مصرف كننده بيچاره اجحاف بشود؟
مجيدي از تهران
¤ ازمسئولين كشور انتظار داريم اولا به پيشنهادهاي سازنده اي كه مردم ارائه مي دهند گوش كنند و ثانياً در صورت امكان به بعضي از آنها ترتيب اثر بدهند تا بتدريج از مشكلات كشور كاسته بشود و امور سامان پيدا كند.
ايراني
¤ هر روز مسافرين زيادي از طريق راه آهن از سپيددشت به دورود و بالعكس جا به جا مي شوند. مشكلي كه در حال حاضر وجود دارد اين است كه وقتي از سامانه 931 شركت رجاء درباره ساعت رسيدن قطار به ايستگاه سپيددشت يا دورود سوال مي كنيم دقيق اعلام نمي كنند. بارها شده كه مسافرين چندين ساعت در ايستگاه معطل و سرگردان مانده اند.
الياسي
¤ دانشمندان ديني به ويژه امام راحل(ره) و مقام معظم رهبري كه به زبانهاي علمي و فقهي توانسته اند حقانيت و اهميت ولايت مطلقه فقيه را براي آبادكردن دنيا و آخرت مسلمانان بيان كنند، خدمت بزرگي به حقوق بشر درعصر حاضر نموده اند. امام راحل و رهبرمعظم انقلاب همچنين در جايگاه ولايت مطلقه فقيه حقيقت اين معني را به اثبات رسانده اند.
5090---3109
¤ چه ظلمي بيشتر از اينكه كودكان معصوم و بي گناه از آغاز زندگي با ترانه هاي عروسكهاي غربي باربي و عروسكهاي باردار رشد و نمو نمايند و قلبشان كدر شود؟ چه كسي متولي نظارت و برخورد است تا نگذارد دشمن در جنگ نرم و در سي سال آينده موفق شود فرزندانمان را به طور كلي از هويت ديني خود تهي كند.
0959---3109
¤ با اتوبوس بين شهري شيراز به عسلويه با 54 مسافر ساعت 31 حركت كرديم هرچه به راننده اصرار كرديم كه چند دقيقه براي نماز اول وقت توقف نمايد اعتنا نكرد و ساعت 71 در يك پمپ گازوئيل توقف كرد كه يك سرويس بهداشتي داشت. چه كسي متولي نظارت و برخورد است؟
6869---7109
¤ متأسفانه در تب و تاب بعضي مسائل جريان تغيير رئيس دانشگاه آزاد كه خواسته بسياري از افراد است به فراموشي سپرده شد. چرا؟!
8416---5109
¤ از سازمان ميراث فرهنگي مي خواهم تكليف پروژه پارك درون شهري انديمشك را روشن كنند.
3418---6109

 هواخوري -گفت و شنود

گفت: روزنامه صهيونيستي «هاآرتص» ابراز نگراني كرده است كه اگر شرايط منطقه به همين شكل پيش برود، بعيد نيست كه كنار قفس حسني مبارك، يك قفس هم براي نتانياهو آماده كنند.
گفتم: چه بهتر از اين؟!
گفت: بهتر از همه آن كه علاوه بر مبارك و نتانياهو و شيمون پرز بقيه جنايتكاران مثل علي عبدالله صالح و ملك عبدالله عربستان و پادشاه اردن و پادشاه بحرين و بن علي و... همه اين اجق وجق ها را درون يك قفس ريخته و يكجا محاكمه كنند و شرشان را از سر مردم جهان كم كنند.
گفتم: اي ول... تعدادي از ديوانه هاي زنجيري را با هواپيما از يك شهر به شهر ديگري منتقل مي كردند. ديوانه ها وسط راه سر و صدا مي كردند. خلبان به سرمهماندار گفت؛ يك جوري اينها را ساكت كن و بعد از چند دقيقه سكوت حكمفرما شد. خلبان پرسيد؛ چطوري ساكتشون كردي؟ گفت؛ در هواپيما را باز كردم و گفتم برويد توي حياط هواخوري!

 با حضور آيت الله مهدوي كني و آيت الله يزدي
 نخستين جلسه كميته وحدت اصولگرايان تشكيل شد

سرويس سياسي-
نخستين جلسه شوراي مركزي جبهه اصولگرايان به دعوت آيت الله مهدوي كني و آيت الله يزدي روز پنج شنبه تشكيل شد.
در اين جلسه آيت الله مهدوي كني دبيركل جامعه روحانيت مبارز و آيت الله يزدي رئيس جامعه مدرسين حوزه علميه قم با بيان مباني اسلامي و انقلابي وحدت اصولگرايان و دستاوردهاي مثبت وحدت نيروهاي مؤمن و انقلابي در طول تاريخ انقلاب اسلامي و لزوم عبرت آموزي از تفرقه نهضت هايي مانند مشروطيت، از تشكيل اين جلسه اظهار خشنودي كردند.
اين دو چهره برجسته روحاني، همچنين بر ضرورت تلاش براي شركت همه اصولگرايان در اين فرايند تاكيد و اظهار اميدواري كردند كه اصولگرايان با وحدت هرچه كامل تر زمينه را براي مشاركت گسترده تر ملت شريف ايران در انتخابات آينده مجلس شوراي اسلامي فراهم كنند.
در همين حال، جامعه روحانيت شيراز ضمن ابراز خرسندي از تشكيل كميته 15 نفره اصولگرايان با محوريت آيت الله مهدوي كني، رئيس مجلس خبرگان رهبري و همچنين حمايت از منشور جامعتين، بر تداوم وحدت و همدلي ميان تمام جريان هاي اصولگرايي تاكيد كرد.
در بخشي از اين بيانيه كه به امضاي محي الدين طاهري، دبير جامعه روحانيت شيراز رسيده تأكيد شده است كه انجام چنين تصميمي در مسير تبعيت از فرمايشات اخير رهبر معظم انقلاب اسلامي براي تشكيل مجلس مقتدر، كارآمد و ولايي است.
جامعه روحانيت شيراز در بيانيه خود اظهار اميدواري كرده است كه احزاب اصولگرا به دور از هرگونه سهم خواهي و پرهيز از هرگونه اخلال در جريان وحدت پيش آمده با هوشياري و آينده نگري در راستاي تحقق عيني و عملي وحدت اصولگرايان حول محور آن شخصيت ارزنده انقلاب اسلامي كه مورد تاييد مقام معظم رهبري و جريان اصولگراي كشور است، بيش از پيش بكوشند.
در پايان اين بيانيه جامعه روحانيت شيراز خطاب به آيت الله مهدوي كني اعلام كرده است كه حفظ محتواي وحدت، توجه به وحدت و اتخاذ مواضع صريح و آشكار هر يك از اعضاي كميته وحدت اصولگرايي در قبال مصالح امت اسلامي و رهبر فرزانه انقلاب اسلامي در منشور عالمانه اصولگرايي با محوريت حضرت عالي بر پايه انتخاباتي با نشاط و تشكيل مجلسي همسو با آرمان هاي امام راحل و رهبر حكيم انقلاب اسلامي را نويد مي دهد.
كميته سياسي جمعيت رهپويان انقلاب اسلامي هم با صدور بيانيه اي تأكيد كرد: وحدت اصولگرايان استراتژيك است و كميته 8+7 مسير وحدت اصولگرايان است.
جمعيت رهپويان انقلاب اسلامي با بيان اينكه جريان فتنه و جريان انحرافي دو لبه يك قيچي اند و درصدد ضربه به اصولگرايي هستند نوشت: از اين روست كه وحدت تمام جريانات اصولگرا با هر سليقه سياسي حول محور ولايت و با نفي فتنه و انحراف ضرورتي انكارناپذير است و لذا وحدت اصولگرايان مقوله اي استراتژيك در برابر حريفان فتنه گر و منحرف بيرون از دايره اصولگرايي است.
جمعيت رهپويان انقلاب اسلامي با تأكيد بر اينكه وحدت به معناي اجتماع افراد و گروه ها بر مبناي اصول و ارزشهاست نه اتحاد افراد با يكديگر، اعلام مي دارد اولاً از ايجاد هر ظرفيت و تشكيلات جديد در مجموعه اصولگرايان براي كمك به شفاف شدن مواضع افراد آن جريان و جلوگيري از تحيربخشي از بدنه اجتماعي اصولگرايان استقبال مي كند. ثانياً هرگونه حركت و اظهارنظري را كه به ايجاد تفرقه ميان اصولگرايان كمك نمايد از سوي هر شخص و گروهي مردود و غيراصولي مي داند. ثالثاً سهم خواهي از جانب اشخاص و گروه هاي حاضر در ساز و كار وحدت اصولگرايان را مذموم و مطرود مي داند و در اين مسير تشكيل كميته 8+7 را تلاش براي به ميدان آوردن تمام سلايق اصولگرايان حول ارزشها دانسته و تمام تلاش خود را به كار خواهد بست تا بهترين و شايسته ترين و كارآمدترين ها فارغ از وابستگي به جريان و گروه خاص، حتي منسوبين به خود براي راي آوري به مردم معرفي گردند تا مجلس نهم به مجلسي مطلوب و در تراز انقلاب اسلامي تشكيل شود.
سهم خواهي ممنوع
عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي با تأكيد بر تمركز همه اصولگرايان حول محور كميته 8+7 جبهه متحد اصولگرايان و آيت الله مهدوي كني گفت: هر شخص و گروهي سهم خواهي كند، اصولگرا نبوده و مسئول عواقب هرگونه تفرقه خواهد بود.
احمد نجابت با تأكيد بر مرزبندي اصولگرايان با فتنه و جريان انحرافي اظهار داشت: اگر اصولگرايان بر روي اين موارد اتحاد داشته باشند، اختلاف هاي ديگر حل مي شود.
نجابت با اشاره به اينكه گاهي بايد از منافع جناحي گذشت و بر روي اصول متمركز شد، گفت: با مباحث مطرح شده توسط آيت الله مهدوي كني، آيت الله يزدي و آيت الله مصباح -يزدي به تدريج به سمت وحدت مي رويم.
وي با بيان اينكه اصولگرايان نبايد اختلاف هاي خود را رسانه اي كنند، تصريح كرد: وظيفه اصولگراها اين است كه هم افزا باشند.
نجابت با بيان اينكه وظايف اصولگرايان براساس كميته وحدت اصولگرايان مشخص شده است، اظهار داشت: سهم خواهي آفت جان اتحاد است.
حجت الاسلام حسن نوروزي نماينده مردم رباط كريم و رئيس مجمع نمايندگان استان تهران هم با اشاره به مبناي فكري و حركتي اصولگرايان گفت: اصولگرايان مجموعه اي هستند كه مبناي فكري آنها فقط خط امام راحل و رهبر معظم انقلاب است؛ مبنايي كه آنها فقط از دريچه آن به موضوعات نگاه مي كنند.
وي خاطرنشان كرد: در طول سال هايي كه اصولگرايان مجلس و دولت را در اختيار داشتند، به خوبي توانستند كه در حوزه اجرا اقدامات قابل توجهي را عملياتي كرده و درحوزه تقنين نيز قوانين مناسبي وضع كنند.
رئيس مجمع نمايندگان استان تهران تصريح كرد: در اين بين براي انتخابات مجلس نهم، كميته 8+7 متشكل از اصولگرايان سنتي و جوان شكل گرفت تا اصولگرايان بتوانند با انسجام بيشتر و با قدرت، اكثريت مجلس نهم را به دست آورند.
وي، كميته 8+7 را نوع تكامل يافته جبهه اصولگرايان دانست و تأكيد كرد: اميدوارم كه با مديريت اصولگرايان توسط كميته 8+7، اكثريت مجلس نهم نيز در اختيار جبهه اصولگرايي قرار گيرد.
 ايران اجلاس جهاني حمايت از انتفاضه فلسطين را ميزباني مي كند

پنجمين كنفرانس بين المللي حمايت از انتفاضه فلسطين نهم و دهم مهرماه با حضور مقامات و شخصيت هاي سياسي جهان در تهران برگزار مي شود.
پنجمين كنفرانس بين المللي حمايت از انتفاضه فلسطين نهم و دهم مهرماه سال جاري مصادف با يكم و دوم اكتبر 2011 ميلادي به ميزباني مجلس شوراي اسلامي در تهران برگزار مي شود.
در اين اجلاس روساي تعداد زيادي از پارلمان هاي جهان، نمايندگاني از گروه هاي فلسطيني به ويژه گروه هاي مقاومت، شخصيت هاي ديني، حزبي و مذهبي جهان، سازمان هاي مردم نهاد و برخي جوانان و انقلابيوني كه در انقلاب هاي اخير منطقه نقش داشته اند، حضور خواهند داشت.
در اين ارتباط غضنفر ركن آبادي سفير جمهوري اسلامي ايران در بيروت نيز روز چهارشنبه با شيخ عبدالامير قبلان نايب رئيس مجلس اعلاي اسلامي شيعي لبنان ديدار و از وي براي حضور در اين كنفرانس دعوت كرد.
پيش از اين تعداد زيادي از مقام هاي كشورهاي اسلامي به اين اجلاس دعوت شده اند.

 ايران براي ساخت مسكن در ونزوئلا قرارداد يك ميليارد دلاري امضا كرد

مقامات ايراني و ونزوئلايي قراردادي به ارزش يك ميليارد دلار را براي ساخت خانه در ونزوئلا امضا كردند.
به گزارش پايگاه اينترنتي روزنامه وال استريت ژورنال، وزارت خارجه ونزوئلا با صدور بيانيه اي اعلام كرد: مسئولان اين كشور قراردادي به ارزش يك ميليارد دلار با مقامات ايراني امضا كردند كه طي آن ايران موظف به ساخت يك هزار دستگاه خانه مسكوني در اين كشور آمريكاي جنوبي خواهد بود. قرار است اين خانه هاي مسكوني در مدت هجده ماه در ايالت هاي ياراكوي، لارا و كارابوبو ساخته شوند.
براساس اين گزارش پيش بيني شده است، اين تعداد منزل مسكوني، پاسخگوي نياز 45 هزار نفر باشد.
كارشناسان سياسي اعلام كرده اند اين قرارداد بخشي از طرح هوگو چاوز براي احداث 2 ميليون دستگاه منزل مسكوني براي افراد بي بضاعت كشور مدت هفت سال است.
گفتني است، هوگو چاوز در آستانه انتخابات رياست جمهوري سال آينده ونزوئلا، اين اقدام را يكي از اولويتهاي كاري و برنامه خود اعلام كرده است. كارشناسان اقتصادي تاكيد كرده اند ونزوئلا كه از كمبود منزل مسكوني رنج مي برد با شركتهاي مختلف خارجي از كشورهاي چين، ايران، تركيه و بلاروس براي ساخت و سرمايه گذاري در بخش مسكن، قرارداد منعقد كرده است.
اين قرارداد درآمدهاي كلاني را نصيب كشورمان خواهد كرد.

 فرمانده نيروي دريايي رژيم اسرائيل: حزب الله قادر به محاصره ماست

فرمانده نيروي دريايي رژيم صهيونيستي نسبت به توانايي حزب الله لبنان براي محاصره دريايي اين رژيم هشدار داد.
«يارون لوي» با اشاره به توانايي نظامي حزب الله گفت: حزب الله موشك هاي دريايي پيشرفته ايراني در اختيار دارد و از نظر نظامي توانايي آن را دارد كه تجهيزات دريايي اسرائيل و حتي سكوهاي گازي در آبهاي منطقه اي اسرائيل را هدف قرار دهد. لوي در سخنراني خود در همايشي كه به ميزباني مركز مطالعات امنيت ملي دانشگاه تل آويو برگزار شد گفت: حزب الله موشك هاي ايراني مدل «اس802» زمين به دريا در اختيار دارد ضمن اينكه تلاش دارد موشك هاي پيشرفته روسي مدل ياخونيت را به دست آورد و در صورت تحقق اين خواسته موازنه نظامي در لبنان به هم خواهد ريخت. به گزارش پايگاه خبري الرساله نت، حزب الله در جنگ سي و سه روزه و پس از هدف قرار دادن دو ناو اسرائيلي مانع از آن شده بود تا نيروي دريايي اسرائيل در اين جنگ به كمك نيروهاي ديگر ارتش بشتابد.

 روي آمريكا نمي شود حساب كرد شايد قفسي هم براي نتانياهو ساختند (خبر ويژه)

راديو اسرائيل اعلام كرد پس از شروع محاكمه حسني مبارك، سران ديگر كشورهاي متحد آمريكا در خاورميانه روي حمايت كاخ سفيد حساب نمي كنند.
راديو اسرائيل گفت: رسانه هاي غربي و عربي به نتيجه گيري پيرامون آغاز محاكمه حسني مبارك پرداخته و معتقدند اين محاكمه بيش از هر زمان ديگري نشان مي دهد آمريكا در حال از دست دادن نفوذ خود در خاورميانه است.
راديو رژيم صهيونيستي تأكيد كرد: آقاي مبارك، قوي ترين فرد در كشورش و رهبر جهان عرب بود ولي در دادگاه او را در حالي كه بر روي برانكارد خوابانده بودند در قفسي جاي دادند. در اسرائيل، يك استاد دانشگاه، پروفسور ايتان گيلبواع كه پيشتر پست مشاور دفتر نخست وزيري و مشاور وزارت دفاع اسرائيل را برعهده داشته گفت: «آمريكا دوستي چون حسني مبارك را در چنگ مخالفان رها كرد و لذا كشورهاي ديگر كه مرتبه حسني مبارك را نداشته اند، ديگر نخواهند توانست به ايالات متحده اعتماد كنند و به آن كشور تكيه داشته باشند.
ايتان گيلبواع مي گويد: پرزيدنت اوباما خواست كه مصر به يك الگوي مردمسالاري در خاورميانه تبديل شود همچنان كه پرزيدنت جرج دبليو بوش نيز براي عراق همين آرزو را داشت، ولي در عمل چنين نشد.
همزمان با تحليل راديو اسرائيل، پرس تي وي در گزارشي از قول يك نماينده پارلمان اسرائيل اعلام كرد: بنيامين نتانياهو نخست وزير اسرائيل در زماني كه حسني مبارك هنوز رياست جمهوري مصر را برعهده داشت به وي پيشنهاد داده بود تا از تل آويو درخواست پناهندگي كند.
بنيامين بن اليعاذر گفته است كه تل آويو به مبارك پيشنهاد داده بود تا در شهر بندري ايلات واقع در سرزمين هاي اشغالي فلسطين در مجاورت درياي سرخ و واقع در مرز مشترك با صحراي سينا كشور مصر درخواست پناهندگي كند.
اين مقام سابق رژيم صهيونيستي در گفت وگو با راديو ارتش اسرائيل تأكيد كرد: «من در شرم الشيخ با مبارك ديدار كردم و به وي گفتم از اينجا فاصله بسيار اندك است و احتمالاً اين فرصت خوبي براي اوست تا خود را نجات دهد.»
همذات پنداري مقامات رژيم صهيونيستي با حسني مبارك در حالي است كه اين رژيم اكنون دستخوش اعتراضات گسترده خياباني است.
روزنامه النهار با اشاره به گسترش اين اعتراض ها مي نويسد: «اسرائيل مدعي دموكراسي دستخوش انقلاب شده است. رژيمي كه هر شب با كابوس جنگ صبح مي كرد براي پنهان كردن ضعف هايش مدعي دموكراسي بود، اكنون دچار انقلاب است. تظاهراتي كه ابتدا در اعتراض به مشكل مسكن راه افتاد به سرعت به طبقه متوسط تعميم يافت و خواسته ها تا تغيير اصلاح حقيقي دولت و وضعيت جامعه براي رسيدن به عدالت اجتماعي ارتقا يافت. اكنون تمامي زوج ها، جوانان، افراطيون، سربازها، نظاميان زن، روزنامه نگاران و فعالان مدني و سياسي در ميدان خيم تجمع مي كنند و همگي خواستار تغيير وضعيت موجود هستند. همگي آنها مي گويند بايد تغييرات و اصلاحات اساسي در دستور كار دولت قرار بگيرد. اين در حالي است كه از طرف ديگر فلسطيني ها مصمم هستند تقاضا براي تشكيل كشور مستقل فلسطيني را ماه آينده در سازمان ملل به تصويب برسانند. در تظاهرات خياباني اخير از جمله شعار داده مي شد؛ خانه اي براي ما يهوديان نساختيد، فقط خانه هاي اعراب را ويران كرديد. خانه بهانه است، معترضان بيش از اينها مي خواهند. آنها دنبال زندگي بهتري هستند. زندگي بهتر با اشغالگري زمين هاي ديگر ممكن نيست.
اين روزنامه مي نويسد: اكنون نتانياهو نيز مي شنود بي بي [بنيامين] برو! او با اين شعارها به ياد چه مي افتد؟ آيا برايش مبارك برو و بن علي برو و صالح برو زنده نمي شود؟ قطعاً تداعي مي شود. انقلاب اكنون به تل آويو رسيده است.

 سؤالي كه حال اصلاح طلبان را بد مي كند؟ (خبر ويژه)

يك پايگاه اينترنتي وابسته به اپوزيسيون خارج نشين از اصلاح طلبان خواست مانند باراك اوباما تكليف خود را با آشوب طلبان مشخص كنند و بگويند كه با جمهوري اسلامي هستند يا با اپوزيسيون.
سايت خودنويس كه توسط همكاران متواري نشريات زنجيره اي اداره مي شود با اشاره به شعار آشوبگران مبني بر «اوباما يا با آنها يا با ما» و اينكه اوباما مشخص كرد از معارضان جمهوري اسلامي حمايت مي كند، نوشت: ما بايد همان سؤال را خيلي قبل تر، از اصلاح طلبان مي پرسيديم و اينكه آيا در تلاش براي دفاع از ما هستند يا صرفا دنبال سهم خواهي از قدرتند. اصلاح طلبان با زرنگي از رو در رو شدن با اين سؤال طفره رفته اند، و هم حاكميت و هم مخالفان را نسبت به عيار واقعي شان در پايبندي به آرمان هاي دمكراتيك و آزادي و عدالت در ترديد نگاه داشته اند، تكنيكي كه رئيس معنوي جناح باقي مانده اصلاح طلب درون حاكميت يعني هاشمي استاد آن است. اما در اين سو، حاكميت امروز از اصلاح طلبان سؤالي را مي پرسد كه مخالفان بيشتر از هر كس ديگري نيازمند شنيدن جواب آن هستند. با آنهايي يا با ما؟ اصلاح طلبان امروز به خاطر فشاري كه حاكميت به آنها مي آورد، مجبورند تكليف خود را با نظام روشن كنند.
نويسنده با اشاره به شكست طيف مورد بحث در انتخابات رياست جمهوري و مجلس و اينكه «اصلاح طلبان اينك دوران خوشي ندارند»، مي افزايد: اين دوستان كه امروز طبق روشي نخ نما شده و بستن هزار عنوان شورا و سخنگو و سفير و عزيز و ناظم... «سبز» به خود، سعي در گروگان گرفتن جنبش سبز دارند، آنقدر بر دروغ خود پافشاري كرده اند كه خودشان نيز باورشان شده كه نماينده مخالفان هستند. غافل از اين كه تجربه 14 ساله عملكرد اين آقايان پيش روي همه است.
در همين حال يكي از كاربران شبكه بالاترين با حمله به خاتمي و مواضع زيگزاگ وي نوشت: آقاي خاتمي تو كه توان جلوگيري از تقلب در انتخابات سال 84 رياست جمهوري را نداشتني پس ساكت باش. آن زمان قدرت اجرايي دست تو بود و كاري نكردي حالا چه كار مي تواني بكني؟ وزير كشور خيانتكارت به ما خيانت كرد. بدبخت ما بالاتريني ها كه دل به اين ناتوان ترسو خوش كرده ايم.

 دور باطل ورشكستگي و بدهي اقتصاد مريض آمريكا را تهديد مي كند (خبر ويژه)

پايان موقت بحران بدهي هاي دولت در آمريكا نتوانست از سقوط بازارهاي مالي اروپا و آمريكا جلوگيري كند.
هراس از گسترش بحران بدهي ها در آمريكا و نگراني از گسترش مشكلات مالي در اروپا، به بازارهاي بورس كشيده شده و باعث سقوط ارزش شاخص ها در بازارهاي بورس شده است. ارزش سهام در نيويورك (داو جونز) 5 درصد و در بازارهاي عمده اروپا تا 4 درصد سقوط كرده است.
لري سامرز وزير خزانه داري پيشين آمريكا بروز ركود اقتصادي جديد در اين كشور را محتمل دانست. همزمان خوزه مانوئل باردسو رئيس كميسيون اتحاديه اروپا هشدار داد ممكن است ناتواني دولت هاي حوزه يورو گسترش يابد.
گزارش دويچه وله و بي بي سي حاكي است: بسياري از سرمايه گذاران اطمينان خود نسبت به بهبود اوضاع اقتصادي آمريكا را از دست داده اند و كاهش نرخ رشد و بازگشت دوره ركود را محتمل مي دانند. بورس نيويورك روز پنج شنبه بحراني ترين روز خود از ركود مالي 2008 (دو سال و نيم پيش) را پشت سر گذاشت.
شبكه يورو نيوز هم در گزارشي اعلام كرد: چشم انداز اقتصادي تيره آمريكا با توجه به افزايش بدهي هاي دولت اين كشور و بحران مالي دامنگير اتحاديه اروپا، نگراني سرمايه گذاران و صاحبان سهام را در بازارهاي بين المللي برانگيخته است.
راديو فرانسه در تحليل اين وضعيت آشفته اقتصادي مي گويد: توافق اخير كنگره و دولت آمريكا، دولت را فعلا از خطر ورشكستگي نجات مي دهد ولي مشكلات و ترديدهاي بسياري درباره اقتصاد آمريكا بر جاي گذاشته است. شاخص اصلي فعاليت هاي صنعتي و كارخانه اي آمريكا طي ماه گذشته به ميزان 8/4 درصد سقوط كرده است. تداوم كاهش فعاليت هاي صنعتي و توليدي، افزايش بيكاري را به دنبال خواهد داشت. در شرايطي كه آهنگ رشد اقتصادي آمريكا طي 6 ماه اول سال جاري عملا متوقف شده و نرخ بيكاري در حال افزايش است، تمامي چشم ها به سوي واشنگتن دوخته شده بود كه طرح و برنامه اي را پيشنهاد كند تا بتواند رشد اقتصادي را دوباره به اين كشور بازگردانده اما همانطور كه مشاهده كرديم، اين طرح نهايي نه تنها نمي تواند هيچ پاسخي به اين نگراني ها و مشكلات عمده اقتصادي آمريكا بدهد، بلكه مشكلات را تشديد كرده و براي آنان، آمريكايي را ترسيم مي كند كه در دور باطل بدهي هاي غيرقابل تصور افتاده و ورشكستگي در آينده اي نه چندان دور اين كشور را تهديد مي كند.
راديو فرانسه افزود:اين طرح، هيچ دردي را از اقتصاد مريض آمريكا درمان نمي كند و به منزله قرص مسكني است كه درد وي را براي مدت كوتاهي كاهش مي دهد. در نبود هيچ طرح پايه اي و اساسي براي بهبود اقتصاد اين كشور، مدت دو سال ديگر هم به سرعت سپري شده و دولت آمريكا در شرايط بسيار بدتري از امروز قرار خواهد گرفت.
اين رسانه فرانسوي تصريح مي كند: اقتصاد آمريكا در سراشيب راهي افتاده كه يونان در آن سقوط كرده است. بحران بدهي هاي آمريكا همچنان مشكلي بزرگ پيش پاي اقتصاد اين كشور و اقتصاد جهاني است.
«ميشل روكار» نخست وزير سابق فرانسه مي گويد: طوفان جديدي در راه است كه بيش تر از بحران سال هاي 2008-2007 بازارهاي مالي جهان را به زانو درخواهد آورد. وي نوشته است كه در سال 2008 اقتصاد غرب با انتقال بدهي هاي بخش خصوصي به بخش دولتي از گستره بحران جلوگيري نمود. اما در عمل پايه هاي بحران بزرگتري را طرح ريزي كرد كه بسياري از كشورهاي جهان هم اكنون بدان گرفتار آمدند.

 شوراي هيچ و پوچ و غيرقابل عرض (خبر ويژه)

جمعي از وبلاگ نويسان سبز ضمن انتشار نامه اي از گروه موسوم به شوراي هماهنگي سبز خواستند از سردرگمي و رخوت فعلي خارج شود.
در اين نامه آمده است: قريب 2 ماه از تشكيل شورا مي گذرد و اگر واقع بينانه به عملكرد نگاه شود، انفعال و بي تحركي مجموعه مذكور چنان بوده كه كارنامه كاركردش اصولا خالي تر از آن است كه قابل نقد باشد. نقدهايي كه درباره ماهيت، ساختار و شفافيت مكانيزم ها در اين شورا مطرح شده و مي شود، اگرچه در جاي خود قابل طرح و بررسي است، اما با درك حساسيت ها و شرايط موجود، مي توان از اين نقدها موقتا عبور كرد و تنها از منظر عملكرد شورا در مديريت اعتراضات و حوادث پيش روي جنبش سبز به بررسي و نقد شورا و تحرك اعضايش پرداخت. اما متاسفانه در اين سوي داستان نيز چيز چندان قابل عرضي وجود ندارد و بيم آن مي رود كه چنانچه اين سكوت و انفعال ادامه پيدا كند، نه تنها نقش اين شورا در سايه ترديد قرار گيرد، بلكه خلأ رهبري جنبش باعث ازهم پاشيدگي و فروپاشي جنبش شود.
نويسندگان نامه با بيان اينكه انتساب به موسوي و كروبي وجاهت نمي آورد، افزوده اند: انتظار بر اين نيست كه شورا در دام تندرويها بيفتد اما راه گريز از تندرويها، انفعال نيست. واقعيتي كه امروز شاهد آن هستيم اين است كه به واسطه سكوت و انفعال شورا، فاصله آن با بدنه هر روز بيش از ديروز مي شود. چنين سكوتي از يك طرف باعث يأس و سرخوردگي مي شود و از طرف ديگر، راه را براي ايجاد چندپارگي در جنبش و فرصت طلبي گروههايي كه در زمان حضور موسوي و كروبي در سايه قرار گرفته بودند باز مي گشايد. نجواهاي گاه به گاه، پراكنده و مبهم شوراي هماهنگي متناسب با نقش و جايگاه متصور شده براي اين شورا نيست. ادامه اين سكوت و ترديد در حركت و سردرگمي در يافتن نقشه راه، گرد نااميدي و يخ زدگي را به اپوزيسيون پاشيده و به جاي هماهنگي، ناهماهنگي را به ارمغان خواهد آورد.

 بياييد ما بت پرست ها نيز روزه بگيريم! (خبر ويژه)

ريك سايت صهيونيستي، پيشنهاد نبوغ آميزي براي خروج بقاياي فتنه سبز از بن بست مطرح كرد.
«بالاترين» با طرح پيشنهاد گرفتن روزه سياسي نوشت: ما كاربران سايت بالاترين و در صورت گسترده تر تمامي جوامع مجازي مي توانيم با اين حركت اتحاد خود را نشان دهيم. در صورت عملي شدن اين پيشنهاد و اطلاع رساني گسترده آن از طرف بالاترين و سايت هاي ديگر همه، چه مسلمان چه مسيحي چه بيخدا و چه بت پرست! همه و همه در آن شركت كنيم چون اين موضوع ربطي به مذهب و اسلام ندارد و صرفاً جهت ايجاد اتحاد و ايجاد همبستگي است. همچنين با عملي شدن و گسترده شدن اين پيشنهاد مي توان فضاي خشك و بي خبر و بي حركت اين روزها را به نفع جنبش سبز پيش برد.
نويسنده در عين حال نوشت: اين پيشنهاد ربطي به مذهب و اسلام ندارد و من كه اين پيشنهاد را داده ام هيچ اعتقادي به هيچ مذهبي ندارم[!]
ارائه اين پيشنهاد نبوغ آميز در حالي است كه اوباش و فتنه گران در جريان حاشيه سازي رسوا براي تظاهرات روز قدس سال 88 (جمعه آخر ماه مبارك رمضان)، مشغول سيگار كشيدن و آب خوردن بودند و در جريان نماز جمعه اي كه توسط هاشمي رفسنجاني اقامه شد، نماز را به صورت مختلط (زن و مرد) و با كفش خواندند!

 ناهار كديور با معاويه و نماز با علي(ع)! (خبر ويژه)

ارگان گروهك لائيك «اتحاد جمهوري خواهان» (مقيم آلمان) از تحولات مثبت در مواضع برخي عناصر اصلاح طلب شبه مذهبي استقبال كرد.
«ايران امروز» در تحليلي كه عيناً توسط جرس (سايت وابسته به محسن كديور) باز نشر داده شد، مي نويسد: تحولات مثبتي در مواضع برخي كنشگران ديني اصلاح طلب، رخ داده است. به تازگي آقاي كديور از حكومت سكولار طرفداري كرده است. مدتي پيش هم تاج زاده با الزام حجاب مخالفت كرد و آن را اختياري خواند. در پي اين تابوشكني، به تازگي نيز شاخه جوانان حزب مشاركت، به اقدامات نيروي انتظامي در طرح ارتقاي امنيت اخلاقي و اجتماعي اعتراض كرده است.
سايت ياد شده افزود: در عين حال بايد تاكيد كرد كه تابوشكني، پرهيز از مصلحت طلبي و برگزيدن مواضع جديد در صورت تداوم كارساز خواهد بود. يكي از ايرادات شوراي هماهنگي سبز اين است كه خواسته يا ناخواسته كوشيده تا حضور نيروهاي ديني را به كليت جنبش سبز تعميم دهد.
باز نشر اين تحليل آن هم از سوي جرس در حالي است كه سايت وابسته به محسن كديور، دو هفته پيش با مظلوم نمايي نوشت: جرس قرار است بخش مذهبي جنبش را پوشش دهد و بنابراين بايد مناسبت هاي مذهبي، انديشه و تفكرات مراجع و در راس آن امام خميني و حماسه هاي رزمندگان بيشتر مورد توجه قرار گيرد.
جرس در آن مطلب تصريح كرده بود: جامعه ايران بيش از 90 درصد مردمش مسلمانند و حتي افراد با ادعاي غربي و ماهواره داشتن هنوز از طرح امنيت اجتماعي ابراز خوشحالي مي كنند.
خاطرنشان مي شود كديور از جمله افرادي است كه علناً از محافل آمريكايي به اسم جايزه پول گرفته و به واسطه وي به بيت منتظري خط داده مي شد. او به تازگي لباس روحانيت را از تن درآورده است... تا كي نوبت فكل و كراوات شود.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14