(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


شنبه 15 مرداد 1390- شماره 19992

ورود ميلياردها دلار كالاي قاچاق به اسم ملواني و مرزنشيني
با تصويب شوراي گسترش آموزش عالي 26 رشته تحصيلي جديد ايجاد شد
فعاليت 100 گشت كنترل ترافيك در شب هاي ماه رمضان
 9 نفر از اراذل و اوباش در قائم شهر دستگير شدند
مردم تهران روزانه 7 تن آزبست مي بلعند
مديرعامل ستاد ديه كشور: بيست و يكمين جشن گلريزان فردا برگزار مي شود
در محور فيروزكوه رخ داد واژگوني تريلر حامل 6 خودرو صفر كيلومتر
63 عضو شركت هاي هرمي دستگير شدند
پخش ليزري اذان بر روي سازه برج ميلاد
جزئيات انفجار خط لوله نفت قلعه نار
2 جوان هنگام زورگيري دستگيرشدند
دستگيري 2 مسئول بانك تالش به اتهام سوءاستفاده از اسناد مشتريان
كودك ربوده شده پس از 5 سال آزاد شد
دستگيري اعضاي باند سوءاستفاده از كودكان در آمريكا
زندگي مشترك عكاس و روزنامه نگار فلسطيني
اعتياد 20 درصد دانشجويان روسيهمعاون ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز اعلام كرد
ورود ميلياردها دلار كالاي قاچاق به اسم ملواني و مرزنشيني

سرويس اقتصادي-
معاون ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز با بيان اينكه هم اكنون اسكله غيرمجاز نداريم، نسبت به ورود بدون نظارت كالاي ملواني و مرزنشيني به كشور انتقاد كرد.
مهدي ابويي در گفتگو با مهر در پاسخ به اين سؤال كه ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در سال 86 اعلام كرد كه ديگر اسكله غيرمجاز در كشور نداريم و اين اسكله ها ساماندهي شده اند، اما اخيرا رئيس جمهور اشاره اي به اسكله هاي غيرمجاز داشته اند، آيا هنوز اسكله غيرمجاز در كشور داريم؟ گفت: رئيس جمهور در سخناني كه در اين ارتباط مطرح كرد، عنوان كرد تمام مرزهاي قانوني بايد بسته شود، مال فلان نهاد و دستگاه، هركس يك جايي را سوراخ كرده و براي خود مي برد و مي آورد، اين غلط است. هيچكس نبايد مصونيت داشته باشد. اگر كالايي امنيتي، دفاعي و نظامي باشد، اشكالي ندارد و آنها مي توانند وارد شوند، از مرز قانوني وارد شوند. هيچ وزارتخانه اي حق ندارد اسكله يا مرزي داشته باشد خارج از كنترل گمرك.
معاون پيشگيري و هماهنگي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز با بيان اينكه برداشت بدي از مطالب عنوان شده توسط رئيس جمهور صورت گرفت، افزود: بحث رئيس جمهور اين بود كه هم اكنون بخشي از كالاي قاچاق از مبادي مجاز و حتي جايي كه گمرك مستقر است، صورت مي گيرد، به عنوان نمونه دولت مقرراتي را براي ملوانان تنظيم كرده مبني بر اينكه ملوانان مي توانند در هر سفري كه دارند، معادل 5/1ميليون تومان كالا با خود وارد كشور كنند.
وي تصريح كرد: اما اين رقم كالا عملا تبديل به 10 ميليون تومان يا 20 ميليون تومان مي شود كه از طريق گمرك و به صورت قانوني وارد كشور مي شود، در مجموع حجم كالايي كه از طريق ملواني وارد كشور مي شود، ميلياردها دلار است كه حجم كالا در پوشش كالاي ملواني، كالاي قاچاق رسمي است.
ابويي با تاكيد بر اينكه بخشي از اين موضوع متوجه گمرك و بخشي متوجه مسئولان دولتي در استانها است، عنوان كرد: استانداران و نمايندگان مجلس از اين وضعيت دفاع و حمايت مي كنند. به عبارت ديگر، اگر گمرك يا نيروي انتظامي بخواهند به صورت كامل اعمال مقررات كنند يعني اگر همان 5/1ميليون تومان بخواهد ثبت شود، اعتراض مي كنند.
وي تاكيد كرد: اين در حالي است كه اين كالاها متعلق به ملوانان نيست، بلكه براي صاحب كالاي قاچاق است كه از اين حق ملوان بدون ثبت ، كنترل، پرداخت حقوق گمركي و حق دولت استفاده مي كند، بنابراين صحبت و بحث رئيس جمهور اين بود كه چرا كالا بايد بدون پرداخت حقوق دولت وارد كشور شود. اين مقام مسئول در ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز تصريح كرد: هر كالايي كه وارد كشور مي شود، بايد ثبت شده و از لحاظ بهداشتي، استاندارد و سايرمسائل بررسي شود و در عين حال عوارض دولت را بپردازد، اينگونه نيست كه هركسي جايي را باز كند و خارج از قاعده بردارند و بياورند و عوارضش را ندهند و كنترل نشوند و اين معناي سخن رئيس جمهور است.
ابويي به مصوبه ديگري در اين خصوص اشاره و تصريح كرد: در برخي از استانهاي مرزي براي كمك به معيشت مرزنشينان مصوبه اي با كمك وزارت كشور اجرايي شد كه براساس آن، نقاطي را به عنوان معبر باز كردند كه گمرك هم در آنها مستقر نيست. براساس اين مصوبه هر مرزنشيني مي تواند از آن طرف مرز هفته اي مثلا 3 بار و هر بار به مبلغ 400 هزار تومان كالا وارد كشور كند، اين در حالي است كه در اين مناطق گمركي وجود ندارد؛ بنابراين كالاهايي كه وارد مي شود، ثبت، قيمت گذاري و كنترل نمي شود.
وي ادامه داد: در اين مناطق فقط نيروي انتظامي مستقر است كه داراي كارشناس قيمت گذاري نيست، بنابراين كالايي كه به اسم 400 هزار تومان وارد مي شود، شايد يك ميليون تومان باشد.
معاون پيشگيري و هماهنگي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز با اشاره به صحبتهاي رئيس جمهور در سفر استاني براي كمك به مرزنشينان گفت: معناي سخن رئيس جمهور اين بود كه اين كمك از طريق قانوني صورت گيرد، در سفر استاني رئيس جمهور به بوشهر در دور اول، رقم كالايي كه ملوانان مي توانستند وارد كشور كنند، معادل 400 هزار تومان بود كه اين مبلغ در اين سفر به 750 هزار تومان افزايش يافت، در دور دوم سفر استاني اين رقم 5/1 ميليون تومان شد.
وي افزود: ملوانان مجاز هستند كه به همان اندازه 5/1 ميليون تومان كالا وارد كشور كنند، نه اينكه به اسم كالاي ملواني و 5/1 ميليون تومان و كالاي مرزنشيني، به كام صاحبان كالا، شبكه هاي قاچاق، سودجويان و قاچاقچيان كالا وارد كشور شود.
به گفته وي، اينكه عنوان مي شود اسكله اي خارج از كنترل دولت نبايد باشد، به معناي وجود اسكله غيرمجاز نيست، در كشورمان برخي از دستگاهها مانند شيلات، سازمان بنادر و برخي ديگر از دستگاهها داراي اسكله هستند، اما اين اسكله ها مجوز دارند و كنترل مي شوند؛ بنابراين اسكله غيرمجاز نيستند، رئيس جمهور عنوان كرد كه مبادا از اين اسكله ها كه مجاز هم هستند، بدون حضور گمرك كالا وارد كشور شود.
ابويي با تاكيد بر اينكه پرونده اسكله هاي غيرمجاز در سال 86 بسته شده است، گفت: اسكله غيرمجاز در كشور نداريم و تمام اسكله ها مجاز و كنترل شده است، ولي نمي توان ادعا كرد كه تخلفي در اين اسكله ها صورت نمي گيرد.
وي از ساماندهي 201 اسكله و 12 خور (رودخانه اي كه وارد خشكي شده و از طريق آن كالا خارج مي كنند) در پي آن ساماندهي ها خبر داد و گفت: تمام خورها در كشور كنترل شده و گمرك در آنها مستقر است. خورهايي كه گمرك در آنها مستقر نيست، غيرمجاز است و اگر مشاهده شود كه از خوري به ويژه در سواحل جنوبي كالايي خالي مي شود، به شدت برخورد مي شود.
اين مقام مسئول در ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز از بسته شدن 34 اسكله غيرقانوني كه هيچ دستگاهي بر آنها نظارت نداشت، در پي همين ساماندهي ها خبر داد و افزود: اين اسكله ها اساسا خلاف قانون شكل گرفته بودند و هيچ دستگاهي نظارت بر آنها نداشت و متعلق به هيچ نهادي هم نبود، بنابراين از اين اسكله هاي بدون متولي قاچاق صورت مي گرفت كه تماما بسته شد، بسياري از آنها هم تخريب شدند، عوامل سودجو از اين اسكله ها براي كار خلاف و قاچاق استفاده مي كردند.
معاون ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز سازمان بنادر را متولي ارائه مجوز به اسكله ها دانست و گفت: تمام اسكله ها چه خصوصي، دولتي، متعلق به شيلات، نفت، تجاري و غيره بايد از سازمان بنادر با موقعيت سنجي كه صورت مي گيرد، مجوز دريافت كنند. تعداد اسكله هاي داراي مجوز براساس آخرين آمارهاي ستاد، 167 اسكله است.

 با تصويب شوراي گسترش آموزش عالي 26 رشته تحصيلي جديد ايجاد شد

شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم با ايجاد 5 رشته تحصيلي در مقطع دكتري، 12 رشته تحصيلي در مقطع كارشناسي ارشد و 9 رشته تحصيلي در مقطع كارشناسي در دانشگاه هاي كشور موافقت كرد.
ابوالفضل حسني مديركل دفتر گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري گفت: با تصويب شوراي گسترش آموزش عالي، رشته هاي دكتراي فيزيولوژي ورزشي در دانشگاه محقق اردبيلي، فيزيك گرايش اتمي مولكولي و شيمي گرايش شيمي معدني در دانشگاه لرستان، مديريت گرايش توليد و عمليات در دانشگاه مازندران و دكتراي پژوهش محور مهندسي هسته اي در پژوهشگاه علوم و فنون هسته اي ايجاد مي شوند.
وي افزود: اين شورا با ايجاد رشته هاي مقطع كارشناسي ارشد تربيت بدني گرايش مديريت ورزشي در دانشگاه اراك، فرش در دانشگاه هنر اسلامي قزوين، جغرافيا و برنامه ريزي روستايي در دانشگاه گيلان، مهندسي كشاورزي-علوم دامي گرايش تغذيه طيور در دانشگاه جيرفت، مهندسي معماري در دانشگاه شاهرود، پژوهش هنر در دانشگاه هاي شيراز و مازندران، زيست شناسي گرايش فيزيولوژي جانوري، علوم كامپيوتر-محاسبات علمي، شيمي دريا، زيست دريا و علوم دريايي و اقيانوس ها گرايش فيزيك دريا در دانشگاه مازندران نيز موافقت كرده است.
حسني خاطرنشان كرد: موافقت با ايجاد رشته هاي مقطع كارشناسي مهندسي منابع طبيعي-شيلات در دانشگاه جيرفت، فيزيك مهندسي در دانشگاه صنعتي قم، مهندسي معماري در دانشگاه قم، مهندسي شهرسازي در دانشگاه مازندران، مهندسي مكانيك و مهندسي صنايع-ايمني صنعتي در مجتمع آموزش عالي بم، مهندسي صنايع در دانشكده فني و مهندسي اسلام آباد غرب و مهندسي كشاورزي گرايش اقتصاد كشاورزي و مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار در دانشكده فني و مهندسي اسدآباد از ديگر مصوبات شوراي گسترش آموزش عالي است.

 فعاليت 100 گشت كنترل ترافيك در شب هاي ماه رمضان

رئيس پليس راهور تهران از فعاليت 100 گشت كنترل ترافيك در شب هاي ماه مبارك رمضان خبر داد و گفت: مأموران پليس ترافيك همسو با اجراي طرح اذان تا اذان تردد وسايل نقليه و شهروندان را كنترل مي كنند.
سردار حسين رحيمي اظهار داشت: با توجه به تغيير پيك ترافيك عصرگاهي تهران به ساعت 30/15 دقيقه تمركز و توان نيروهاي خود را براي رواني ترافيك عصرگاهي در تهران قرار داديم. شهروندان در ماه مبارك رمضان براي تامين مايحتاج خود و افطاري در ساعت عصرگاهي در خيابانها حاضر مي شوند كه همين امر باعث تغيير پيك ترافيك شده است.
وي ادامه داد: بار ترافيك از يك ساعت پس از افطار بار ديگر آغاز شده و ماموران توان خود را براي كاهش ترافيك در اين ساعات قرار مي دهند.
رئيس پليس راهور تهران به اجراي طرح اذان تا اذان اشاره كرد و افزود: همزمان با اجراي طرح اذان تا اذان و حضور شهروندان در سينماها و مراكز خدماتي، تفريحي باعث افزايش پيك ترافيك مي شود. به همين منظور صد گشت شبانه كنترل ترافيك را از اذان مغرب تا اذان صبح برعهده دارند.
به گزارش مهر سردار رحيمي تاكيد كرد: اين گشت ها به صورت محسوس و نامحسوس با تخلفات حادثه ساز همانند سرعت و سبقت غيرمجاز برخورد مي كند. تمركز پليس در اين ماه روي تخلفات شبانه رانندگي است.

 پس از يك هفته از حمله دسته جمعي اراذل و اوباش
 9 نفر از اراذل و اوباش در قائم شهر دستگير شدند

قائم شهر- خبرنگار كيهان:
با تلاش يك هفته اي دستگاه قضايي و نيروي انتظامي قائم شهر، تاكنون تعداد 9 نفر از اراذل و اوباش كه در يك حمله دسته جمعي اشتباهاً اعضاي يك خانواده را مورد ضرب و شتم قرار داده بودند، دستگير شدند.
دادستان عمومي و انقلاب شهرستان قائم شهر با اشاره به صدور احكام لازم براي پيگيري و دستگيري اين اراذل و اوباش گفت: تاكنون 9 تن از اين اراذل و اوباش با تلاش يك هفته اي دستگاه قضا و نيروي انتظامي دستگير شده اند. آنان به بهانه تصفيه حساب باندهاي شرارت قصد حمله به منزل يكي از اعضاي باند رقيب را داشتند كه متأسفانه اشتباهاً در اين يورش شبانه به خانه مسكوني فرد بي گناهي از شهروندان قائم شهري در همسايگي منزل مذكور حمله ور مي شوند و در اين تهاجم وحشتناك با استفاده از سلاح سرد از قبيل قمه ضمن شكستن شيشه هاي دو دستگاه خودروي پارك شده در داخل حياط و تخريب اموال منزل، علي رغم مقاومت ساكنان اين خانه به زور با شكستن در و پنجره وارد حريم خصوصي اين شهروند مي شوند.
حسين عشقي در ادامه افزود: متاسفانه اين افراد قانون شكن علاوه بر رعب و وحشت و ضرب و جرح اعضاي خانواده و تخريب اموال و وارد كردن خسارات سنگين به لوازم و امكانات موجود از محل متواري مي شوند.
متعاقب اين حادثه دلخراش و در ديدار معاون فرماندار و جمعي از مسئولان با خانواده آسيب ديده در محل اهالي منطقه ضمن ابراز نگراني از نبود امنيت لازم خواستار اقدامات جدي مسئولان ذيربط در توقف اين ناامني ها شدند.
به گزارش خبرنگار ما يكي از اعضاي خانواده آسيب ديده از حملات اشرار با ابراز تأسف از تخلفات آشكار و شكستن حريم خانواده گفت: اين عده كه به صورت دسته جمعي در تاريكي شب به منزل ما يورش آوردند با ايجاد رعب و وحشت براي اهل منزل به ويژه فرزندان و حتي طفل دو ساله و زخمي كردن مادر بيمار خانواده به وسيله قمه كه بعد از 2 ماه عمل جراحي قلب باز در حال استراحت بود، نهايت توحش و بي رحمي را به نمايش گذاشتند. طوري كه اين مادر بيمار با انتقال به بخش CCU بيمارستان شهرستان تحت مراقبت هاي ويژه قرار گرفت.

 مردم تهران روزانه 7 تن آزبست مي بلعند

مشاور محيط زيست معاون ترافيك شهرداري تهران گفت: مردم تهران روزانه 7 تن آزبست مي بلعند.
وحيد نوروزي تصريح كرد: تقريبا همه كاركنان جايگاه هاي بنزين به دليل تنفس آلاينده بنزن در معرض ابتلا به سرطان قرار دارند و علاوه بر اين رانندگاني كه به منظور سوخت گيري به اين جايگاه ها مراجعه مي كنند در معرض آسيب هاي اين آلاينده خطرناك هستند.
به گزارش ايسنا وي از ادامه مصرف آزبست در كشور با وجود گذشت 4 سال از مهلت 7 ساله ممنوعيت مصرف آزبست در ايران خبر داد و اضافه كرد: 11 سال از مصوبه به صفر رساندن مصرف آزبست در كشور مي گذرد، اما هنوز هيچ اتفاقي نيفتاده و بايد ديد چرا داد مدعيان آلودگي در ايستگاه هاي مترو در مقابل اتفاق غيرقابل بخشش ورود 7 تن آزبست به حلق مردم تهران در هر شبانه روز درنمي آيد؟!

 مديرعامل ستاد ديه كشور: بيست و يكمين جشن گلريزان فردا برگزار مي شود

بيست و يكمين مراسم جشن گلريزان فردا در تهران و با هدف كمك به زندانيان نيازمند جرايم غيرعمد و غيركلاهبردار برگزار مي شود.
سيداسدالله جولايي در گفت وگو با خبرنگاران با اعلام اين خبر افزود: اين وظيفه سازمان زندان هاست كه زنداني را تا زمان آزادي تحت پوشش حمايت خود قرار دهد.
وي گفت: با كمك 50 ميليارد توماني دولت، ستاد ديه توانست در فاصله 105روز سه هزار و 799 نفر از زندانيان جرايم غيرعمد را كه مبلغ بدهي شان 166 ميليارد تومان بود آزاد كند، بنابراين متولي آزادسازي زندانيان در كشور كاملاً مشخص است.
مدير عامل ستاد ديه با اشاره به برخي اخبار منتشر شده مبني بر اينكه دستگاهي غير از ستاد ديه قصد آزادسازي زندانيان چك را دارد، تاكيد كرد: آزادسازي زندانيان بايد در مسير اصلي خود باشد و مردم طبق اعتقادات خود به ستاد ديه و جشن هاي گلريزان براي آزادسازي زندانيان كمك خواهند كرد و اگر اين مبالغ در جاي ديگر خرج شود باعث به وجود آمدن شبهه در بين مردم خواهد شد.
جولايي يادآور شد: ستاد ديه هيچ گاه در كار سازمان هايي كه مسئوليت هايي مانند ازدواج، اشتغال و كمك به ايتام را دارند دخالت نمي كند. ما وظيفه خود را فقط شناسايي و بررسي كمك براي آزادي زندانيان بدهكار در جرايم غيرعمد مي دانيم.
وي افزود: جشن گلريزان از روز دوشنبه در سراسر كشور به خصوص شهرهايي كه در آن زندان وجود دارد برگزار خواهد شد و تا آخر ماه رمضان ادامه خواهد يافت.مديرعامل ستاد ديه كشور ابراز اميدواري كرد همچون 21 سال گذشته كه مسئولان و شهروندان به كمك زندانيان شتافته اند امسال نيز زندانيان را از خيرات خود بي نصيب نگذارند.

 در محور فيروزكوه رخ داد واژگوني تريلر حامل 6 خودرو صفر كيلومتر

فرمانده انتظامي شهرستان فيروزكوه از واژگوني يك دستگاه تريلر حامل شش خودرو در محور فيروزكوه خبر داد.
به گزارش خبرگزاري فارس از فيروزكوه به نقل از پايگاه اطلاع رساني پليس، فردين جوزاني گفت: در پي اعلام مركز فوريت هاي پليسي 110 مبني بر وقوع يك مورد واژگوني واقع در نزديكي تونل هرانده، ماموران انتظامي اين شهرستان بلافاصله براي بررسي موضوع به محل اعزام شدند.
وي اضافه كرد: با حضور ماموران در محل مشخص شد، يك دستگاه تريلر كشنده حامل شش خودرو وانت نيسان و هيوندا، كه در حال حركت به سمت فيروزكوه بود، واژگون شده است.فرمانده انتظامي شهرستان فيروزكوه ادامه داد: در اين حادثه راننده به شدت مجروح شد كه بلافاصله براي مداوا با آمبولانس به بيمارستان انتقال داده شد.رنجبر رئيس و كارشناس پليس راه فيروزكوه- دماوند كه از همان ابتدا در صحنه حضور داشت در بازديد از اين حادثه، علت واژگوني تريلر را بي احتياطي از جانب راننده به علت عدم توانايي در كنترل وسيله نقليه ناشي از خستگي و خواب آلودگي اعلام كرد.

 63 عضو شركت هاي هرمي دستگير شدند

كارآگاهان پليس آگاهي تهران بزرگ، با شناسايي 4 دفتر شركت هاي هرمي، 63 نفر از افرادي كه در اين دفاتر حضور داشتند را دستگير كردند كه از اين تعداد 17 نفر زن بودند.
سرهنگ اميدي در تشريح اين خبر گفت: برابر درخواست بسياري از مردم و شكايت آنان از شركت هاي هرمي و براساس اخبار و گزارش هاي رسيده از سوي شهروندان تهراني، كارآگاهان پليس آگاهي با شناسايي و مراجعه به چهار دفتر شركت هاي هرمي و انجام بررسي و تحقيقات لازم از مسئولين دفاتر اين شركت ها و حصول اطمينان از انجام فعاليت هاي غيرقانوني آنان در قالب شركت هاي هرمي، پس از هماهنگي با مراجع قضايي و در عملياتي هاي مختلف 63 نفر از افرادي را كه در اين دفاتر حضور داشتند، دستگير كردند.
وي خاطرنشان كرد: تعداد 17 تن از دستگيرشدگان زن بودند، پس از دستگيري متهمان و ادامه تحقيقات از آنان تعداد 46 نفر از اعضاي اصلي شركت هاي هرمي كه داراي زيرمجموعه بودند، شناسايي شدند.
به گزارش ايسنا معاون مبارزه با جعل و كلاهبرداري پليس آگاهي ناجا افزود: اعضاي اصلي اين شركت هرمي با صدور قرار قانوني روانه زندان شدند و دفاتر اين شركت ها پلمب شد.

 پخش ليزري اذان بر روي سازه برج ميلاد

مديرعامل برج ميلاد گفت: مقدمات لازم براي پخش ليزري اذان بر روي سازه برج ميلاد به صورت نمادين صورت گرفته است و همچنين در آينده نزديك خط قبله نوري به وسيله برج ميلاد اجرا خواهد شد.
رحيم مطهرنژاد با بيان اينكه «نمايشگاه هنري با موضوعات قرآني در طول ماه مبارك رمضان در گالري هاي برج ميلاد برپا خواهد شد» گفت: در اين ميان نمايشگاه آثار منتسب به امام علي(ع) به مناسبت ليالي قدر برپا مي شود و همچنين از اثر حجمي هنري با نام حضرت علي(ع) در نخستين روز از ماه مبارك رمضان رونمايي شد.
وي ادامه داد: همچنين مقدمات لازم براي پخش ليزري اذان روي سازه برج ميلاد به صورت نمادين انجام شده و در آينده نزديك نيز خط قبله نوري به وسيله برج ميلاد اجرا خواهد شد.
مطهرنژاد خاطر نشان كرد: همچنين در قالب ويژه برنامه هاي معاونت امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران، هر شب محفل انس با قرآن در محل گنبد آسمان برپا شده و آياتي از كلام الله مجيد توسط قاريان ممتاز بين المللي و ملي تلاوت خواهد شد.

 جزئيات انفجار خط لوله نفت قلعه نار

سرويس اقتصادي-
مديرعامل مناطق نفت خيز جنوب با تشريح جزئيات حادثه انفجار و آتش سوزي در خط لوله نفت قلعه نار به اهواز به عنوان بزرگترين خط لوله انتقال نفت ايران از مهار آتش سوزي اين خط لوله خبر داد.
هرمز قلاوند در گفتگو با مهر با بيان اينكه ساعت 30:1 بامداد 14 مردادماه خط لوله انتقال نفت قلعه نار به اهواز به دلايل نامشخصي دچار انفجار و آتش سوزي شده است، گفت: گستره اين آتش سوزي 300 متر در اطراف خط لوله بوده است كه ارتفاع فوران آتش به 40 متر بالغ مي شود.
مديرعامل شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب با تاكيد بر اينكه بلافاصله پس از انفجار و آتش سوزي در خطوط لوله قلعه نار به اهواز ستاد مديريتي بحران در سطح شركت ملي نفت ايران تشكيل شده است، تصريح كرد: هم اكنون نيروهاي پشتيباني، حراست و كارشناسان فني شركت هاي بهره برداري نفت خيز جنوب در سطح منطقه اعزام شده اند، اظهار داشت: با توجه به باتلاقي بودن منطقه و عدم وجود جاده هاي مناسب دسترسي اعزام تجهيزات به اين منطقه كمي زمانبر است.
اين عضو هيئت مديره شركت ملي نفت ايران با توجه به اينكه خط لوله قلعه نار به اهواز در جوار رودخانه شاهور دچار آتش سوزي شده است، تاكيد كرد: براي جلوگيري از ورود آلودگي هاي نفتي به اين رودخانه با استفاده از يك دستگاه لودر خاكريزي در بستر اين رودخانه ايجاد شده است.
وي همچنين از جمع آوري تمامي آلودگي هاي نفتي منتشر شده در بستر رودخانه از بدو ايجاد حادثه تاكنون خبر داد و افزود: اين خط لوله 20 اينچي از ظرفيت انتقال روزانه 3 تا 4 هزار بشكه نفت در روز برخوردار بوده است.
قلاوند همچنين در خصوص مهار آتش از خط لوله آسيب ديده قلعه نار به اهواز تاكيد كرد: جريان نفت در اين خط لوله متوقف شده است و تاكنون 70 درصد از عمليات مهار آتش با موفقيت انجام شده است.
مديرعامل شركت مناطق نفت خيز جنوب با تاكيد بر اينكه مهار آتش اين خط لوله آسيب ديده امروز (جمعه) به طور كامل انجام مي شود، خاطرنشان ساخت: علاوه بر كارشناسان و مديران شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب و شركت هاي بهره برداري برخي دستگاه ها و بسيج نيز در عمليات مهار اين خط لوله آسيب ديده مشاركت مي كنند.
علت اين حادثه از سوي كارشناسان در دست بررسي است.

 2 جوان هنگام زورگيري دستگيرشدند

2 مرد جوان كه از سارقان سابقه دار بودند در آخرين اقدام خود در حين زورگيري دستگير شدند.
18 تيرماه امسال فردي با مراجعه به گشت كلانتري 118 ستارخان مستقر در ميدان آزادي به ماموران گفت: 2 جوان دقايقي پيش اقدام به زورگيري و سرقت گوشي تلفن همراه من كردند.
با اظهارات اين مرد، ماموران با اجراي طرح مهار در محدوده خيابان آزادي، دو جوان حدودا 30 ساله را كه سوار بر يك دستگاه خودرو مسافركش در حال تردد در خيابان آزادي بودند شناسايي و پس از توقف خودرو، در ابتداي خيابان استاد معين آنان را دستگير و در بازرسي بدني از آنها تعدادي گوشي تلفن همراه متعلق به افراد غير و همچنين گوشي تلفن همراه متعلق به مالباخته را كشف كردند.
با تشكيل پرونده مقدماتي و به دستور بازپرس پرونده، متهمان جهت رسيدگي تخصصي به موضوع، در اختيار پايگاه پنجم پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفتند.
به گزارش فارس بررسي ها نشان داد سجاد و عباس دو زورگير دستگير شده از جمله مجرمان سابقه داري هستند كه بارها و بيش از 10 مرحله در سال هاي اخير و به اتهام ارتكاب به جرايم مختلف از جمله زورگيري، شرارت، موادمخدر، جيب بري، سرقت از راننده و غيره دستگير و روانه زندان شده اند؛ سجاد داراي بيش از 10 فقره سابقه دستگيري از سال 75 و به اتهام ارتكاب جرايم مختلف بوده و عباس نيز از سال 74 تاكنون بارها به اتهام جرايم مختلف دستگير و روانه زندان شده است.

 دستگيري 2 مسئول بانك تالش به اتهام سوءاستفاده از اسناد مشتريان

سرويس شهرستانها-
دو نفر از مسئولان بانكي در شهرستان تالش كه به بهانه پرداخت وام و با سوءاستفاده از اسناد و مدارك مشتريان اقدام به دريافت تسهيلات بانكي كرده بودند دستگير شدند.
به گزارش اداره اجتماعي پليس آگاهي ناجا، سرهنگ كريمي رئيس پليس آگاهي استان گيلان درباره اين خبر گفت: در پي شكايت تعدادي از مشتريان بانكي در شهرستان تالش مبني بر اينكه بدون دريافت تسهيلات، از بانك به آنها اطلاع داده شده است كه داراي اقساط معوقه مي باشند.
كارآگاهان پليس آگاهي با جمع آوري اسناد و مدارك موجود و تحقيقاتي كه از كاركنان بانك به عمل آوردند، مشخص شد، دو نفر از مسئولان بانك به هويت (ي-ك) و (ف- الف) با سوءاستفاده از بي سوادي تعداد 9 نفر از مشتريان و با اخذ مدارك و دريافت اسناد سفيد امضاء از آنها در فرمهاي مربوطه و با وعده هاي واهي پرداخت تسهيلات، مدتي اين افراد را در انتظار قرار داده و اقدام به فريب آنان كرده اند.
كريمي در ادامه اين خبر افزود: متهمان، ابتدا منكر انجام هرگونه اتهامي شدند، اما با توجه به مدارك و مستندات به دست آمده و اظهارات شاكيان، به اتهام سوءاستفاده و جعل اسناد شخصي مالباختگان اعتراف كردند.

 كودك ربوده شده پس از 5 سال آزاد شد

دادستان رودبار از آزاد شدن كودكي پس از پنج سال از چنگال ربايندگان در جنوب استان كرمان خبر داد.
ايرج صادقي در گفت وگو بامهر اظهار داشت: پنج سال پيش كودكي چهار ماهه روبه روي كميته امداد شهرستان رودبار در جنوب كرمان ربوده شده بود كه با پيگيريهاي صورت گرفته اين كودك پس از سالها از چنگال آدم ربايان خارج شد.
وي ادامه داد: پنج سال پيش مادر پسربچه كه براي خريد نان به نانوايي مراجعه كرده بود، كودكش را به يك خانم سپرد و زن مذكور كودك را ربوده و از آن زمان تاكنون پسر بچه ربوده شده در گرو يك زن و مرد در شهرستان قلعه گنج بسر مي برد.
دادستان رودبار گفت: طي هفته گذشته گزارشهايي از محل اختفاي كودك به دست آمد و ماموران قلعه گنج در يك عمليات موفق به پيدا كردن اين كودك شدند.
وي گفت: اين پرونده در حال بررسي است و بزودي نتايج آن اعلام مي شود.

 دستگيري اعضاي باند سوءاستفاده از كودكان در آمريكا

اريك هولدر، وزير دادگستري آمريكا، از دستگيري 52 نفر از اعضاي يك باند پورنوگرافي كودكان در ايالات متحده و 13 كشور ديگر خبر داد.
به گزارش برنا به نقل از خبرگزاري ها، وي اعلام كرد كه اين پرونده 20 متهم ديگر نيز دارد كه هنوز دستگير نشده اند.به گفته هولدر، متهمان با راه اندازي يك سايت اختصاصي، تصاوير و ويديوهاي آزار و اذيت جنسي كودكان زير 12 ساله را با هم مبادله مي كردند، وب سايت اين افراد كه حدود 600 عضو داشت، تعطيل شده است.مقام هاي آمريكايي مي گويند عمليات بين المللي كه به دستگيري متهمان منجر شده، بيش از 20 ماه طول كشيده است. برخي از كودكاني كه تصاويري آنها در اين وب سايت منتشر شده است، نوزاد بودند.به گفته وزارت دادگستري ايالات متحده، 43 متهم در آمريكا دستگير و نه نفر نيز در كشورهايي نظير كانادا، دانمارك، اكوادور و قطر بازداشت شده اند. اين وزارتخانه مي گويد كه متهمان از نام هاي مستعار آنلاين استفاده مي كردند تا هويتشان فاش نشود. مشتركان وب سايت مذكور موظف به ارسال مستمر تصاوير و ويديوهاي آزار و اذيت جنسي كودكان بودند تا اشتراك آنها لغو نشود.مقام هاي آمريكايي مي گويند مشتركاني كه خود كودكي را مورد آزار جنسي قرار مي دادند و تصاوير آنرا آپلود مي كردند نامشان به يك فهرست ويژه اضافه مي شد و بدون محدوديت به تمام تصاوير و ويديوهاي سايت دسترسي پيدا مي كردند. به گفته آنها، 13 نفر از متهمان در آمريكا اتهامات وارده را پذيرفته اند.

 زندگي مشترك عكاس و روزنامه نگار فلسطيني

مومن فايض، عكاس فلسطيني زندگي مشترك خود را با «ديما عايده» خبرنگار در نوار غزه آغاز كرد.
به گزارش الجزيره فايض سال 2008 و تا زماني كه اسرائيلي ها جنگ 23 روزه غزه را آغاز نكرده بودند، لذت راه رفتن و روي دو پا ايستادن را درك مي كرد. شايد در حال عكاسي بود كه يكي از موشك هاي اسرائيلي براي هميشه او را از پاهايش جدا كرد. فايض براي درمان به عربستان سعودي منتقل شد.فايض درست در زماني كه با پاهايش در بيمارستان وداع مي كرد به روي عشق تازه اش لبخند زد.
ديما روزنامه نگاري كه براي مصاحبه با او به بيمارستان آمده بود هم به لبخند عاشقانه او لبيك گفت و حالا اين دو زوج جوان در خانه اي كوچك در نوار غزه با يكديگر زندگي مي كنند.

 اعتياد 20 درصد دانشجويان روسيه

براساس اخبار منتشر شده تقريباً از هر ده دانش آموز سال هاي آخر دوره متوسطه و هر پنج دانشجو در روسيه، يك نفر مواد مخدر مصرف مي كند.
به گزارش ريانووستي، يوگني بريون كارشناس ارشد در معالجه مواد مخدر وزارت بهداشت و توسعه اجتماعي روسيه در سخناني با بيان اين مطلب افزود: 13-10 درصد از دانش آموزان سال هاي آخر و 30-15 درصد دانشجويان مواد مخدر مصرف مي كنند.به گفته بريون، تأثير پيشگيري در اين مرحله باعث مي شود تا تعداد مصرف كنندگان مواد روانگردان به ميزان 5 تا 7 برابر كاهش يابد.جهت پيشگيري از اعتياد در ميان جوانان در سايت سازمان فدرال نظارت بر گردش مواد مخدر روسيه مطالب ويژه اي منعكس شده كه تاكنون بيش از 5/7 ميليون نوجوان آنها را مطالعه كرده اند. اين مطلب را «ولاديمير گالوبوفسكي» رئيس اداره تأمين همكاري هاي بين وزارتخانه اي سازمان فدرال نظارت بر گردش مواد مخدر روسيه اعلام كرد.

 

(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14