(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


سه شنبه 17 آبان 1390- شماره 20068

ايجاد نظام سالم در زندانيان و خانواده آنها با اجراي طرح روان درماني
شهر زيرزميني مترو در اشغال متكديان دستفروش
ازدواج به سبك اقوام ايراني
آسيب هايي كه سلامت جامعه را تهديد مي كنند
مهدكودك مساجد ضرورت ها و فوايدايجاد نظام سالم در زندانيان و خانواده آنها با اجراي طرح روان درماني

رئيس شوراي برنامه ريزي و مديريت بهداشت و روان و اصلاح رفتار زندانيان كشور گفت: اجراي درست طرح هاي روان درماني سبب ايجاد نظام سالم در زندانيان و خانواده آنها مي شود.
غلامعلي افروز رئيس شوراي برنامه ريزي و مديريت بهداشت و روان و اصلاح رفتار زندانيان كشور زن و شوهر را دو ركن اصلي داشتن خانواده سالم برشمرد و اظهار داشت: خانواده مانند باغي است كه مادران باغبان و پدران سنگربان آن هستند.
ريشه همه جرائم و بزه كاري ها به خانواده بازمي گردد و تربيت سالم از وقوع و بروز آن جلوگيري مي كند، اگر خانواده آرام داشته باشيم، بزه كاري نخواهيم داشت.
ايثار، گذشت، صداقت و احسان از مؤلفه هاي مهم درخانواده بوده و زماني فرزندان مطابق با فطرت پاكشان تربيت مي شوند كه خانواده مملو از صفات و ويژگي هاي اخلاقي باشد.
اگر محيط خانواده داراي آرامش باشد فرزندان غني به بار آمده و ما شاهد جرم و خنابت درجامعه نخواهيم بود.
خودبيني و خودپرستي علت بروز برخي رفتارهاي غير اجتماعي است. آسيب هاي شخصيتي زماني قابل مهار است كه انسان به دور از خودكامگي ها در راستاي مطلوب بودن گام بردارد.
رئيس شوراي برنامه ريزي و مديريت بهداشت و روان و اصلاح رفتار زندانيان كشور با اشاره به اثرگذاري رفتارهاي مثبت نگر مي گويد استفاده از مربيان و معلمان كارآزموده در طول مدت تحمل حبس باعث كاهش بزهكاري شده است.
اجراي درست طرح هاي روان درماني در زندان ها سبب ايجاد نظام سالم در زندانيان و خانواده آنها مي شود.
طرح هاي روان درماني بايد مبتني بر اصول و قواعد علمي بوده و با فرهنگ بومي استان مطابقت داشته باشد.
آسيب شناسي علل بيماري ها و ناراحتي هاي رواني و اجراي دوره هاي آموزشي خاص در مدت زمان اندك اقدامي قابل تحسين است.
با اجراي طرح روان درماني توحيدي، احساس خود ارزشمندي در زندانيان پديدار شده و از فشارهاي دروني آنها كاسته مي شود.
انسان ها فطرتا محبت آميز، ترغيب طلب و تهديد ستيز آفريده شده اند كه استفاده از اين ابزارها مي تواند تأثير به سزايي در اصلاح شخصيت افراد داشته باشد.
رئيس سازمان نظام روان شناسي و مشاوره كشور به فرمايشات حضرت علي (ع) اشاره كرد و گفت: هر كس شخصيت خويش را شريف بدارد از گناه ها و بزه ايمن مي شود.
لازمه مثبت انديشي در زندانيان، تكريم و اميد بخشي است و ترغيب و تشويق مثبت دراين افراد سبب اصلاح و ترميم شخصيت مي شود.
به گزارش روابط عمومي سازمان زندان ها رئيس شوراي برنامه ريزي و مديريت بهداشت و روان و اصلاح رفتار و زندانيان كشور درپايان تصريح كرد: هدف از اجراي برنامه هاي اصلاح و تربيت، انسان موجود را به انسان مطلوب تبديل كردن است.

 شهر زيرزميني مترو در اشغال متكديان دستفروش

روح الله امين آبادي
چندي پيش رئيس شوراي فرهنگي شركت بهره برداري مترو با اشاره به معضل دستفروشان در مترو گفت: هم اكنون قانوني وجود ندارد كه دست فروشي در مترو و يا جاي ديگر را جرم بداند، از طرفي وقتي حراست مترو يا مأموران انتظامي سعي در خارج كردن اين افراد از قطارهاي مترو را دارند با واكنش منفي ساير مسافران مواجه مي شوند. بايد در مترو جايي براي دست فروشان درنظر گرفته شود تا بتوانند در آن به كار و كاسبي بپردازند.
صرف نظر از اين كه با مشكل دستفروشان در مترو چگونه مي توان برخورد كرد سخن رئيس شوراي فرهنگي مترو با واقعيت هاي كنوني منطبق نيست.
1- الف- برخلاف نظر رئيس شوراي فرهنگي شركت بهره برداري مترو رهبر معظم انقلاب در پاسخ به استفتايي در زمينه خريد از دستفروش ها مي فرمايند «دست فروشي غيرقانوني است و كار غيرقانوني، غير شرعي است. اگر مي دانيد كه ارگاني با دست فروش ها برخورد مي كند و جلوي فعاليت آن ها را مي گيرد، خريد از آن ها غيرشرعي است.»
1- ب- عطف به بند قبلي درآمد حاصل از دست فروشي كه از طريق دروغ و مظلوم نمايي حاصل مي شود از اين منظر كه در آن تدليس رخ داده حرمت نيز دارد. در قانون مدني ايران بحث از تدليس در مواد 438 تا 440 در مبحث پنجم از مباحث مربوط به بيع كه به خيارات و احكام آن بازمي گردد، آمده است.
به موجب ماده 438 از قانون مدني، «تدليس عبارت است از عملياتي كه موجب فريب طرف معامله شود»، همچنين در ماده 439 به صراحت بيان شده است كه «اگر بايع تدليس نموده باشد، مشتري حق فسخ بيع را خواهد داشت و همچنين است بايع نسبت به ثمن شخصي در صورت تدليس مشتري».
گفتني است كه خيار تدليس بعد از علم به آن فوري است. علاوه بر حق فسخ، مغرور مي تواند خسارات مادي و معنوي خود را از تدليس كننده بگيرد.
دقت در قوانين مدني برخي كشورهاي اروپايي چون فرانسه نشان مي دهد كه در قوانين مدني اين كشورها تدليس سببي براي بطلان عقد است. در قسمتي از ماده 116 قانون مدني فرانسه آمده است: «تدليس سببي براي بطلان عقد است، هنگامي كه ترفندهاي اعمال شده توسط يكي از طرفين چنان باشد كه به وضوح برآيد كه بدون اين ترفندها طرف ديگر عقد را نمي بست...»
ج- مهدي جهانشيري وكيل و حقوق دان در گفت وگو با كيهان از منظر ديگري به موضوع دست فروشي پرداخته مي گويد: كالاهاي فروخته شده توسط يك دستفروش به اذعان خود دستفروش ها ارزان بوده و اين ارزاني به اين دليل مي باشد كه كالاهاي موردنظر از طرق غيرقانوني از جمله قاچاق تهيه و وارد كشور شده است لذا فروش اين كالاها مي تواند از منظر فروش كالاي قاچاق كه مشمول مقررات جزايي است مورد تحليل و بررسي قرار گيرد.
از سوي ديگر به اذعان كارشناسان اقتصادي فروش كالاهاي قاچاق ضربات مهلكي بر پيكره اقتصادي جامعه وارد مي كند.
2- ارائه غرفه به دستفروشان در مترو هرچند مي تواند به عنوان يك راه حل درنظر گرفته شود ولي بايد از رئيس شوراي فرهنگي مترو پرسيد با ارائه غرفه به چند دستفروش در مترو با ساير دستفروشان كه راه براي آنان باز شده چه بايد كرد.
توجه به اين نكته نيز ضروري است كه دستفروشان به صورت باندي كار مي كنند به عنوان نمونه اعضاي يك خانواده با حضور روزانه در مترو اقدام به دستفروش مي كنند، بچه ها فال مي فروشند، بزرگ ترها بادكنك، عروسك و يا خودكار و... مي فروشند. از اين جهت اگر به يكي از اعضاي خانواده غرفه داده شود ديگر اعضاي خانواده علاوه بر همكاري با وي به شغل سابق خود نيز خواهند پرداخت!
3- از سويي ديگر دستفروشان به علت درآمد بالايي كه از طريق دست فروشي كسب مي كنند حاضر نيستند به غرفه ها رفته و به صورت قانوني و آبرومند به كسب و كار بپردازند. بخش اعظم درآمد دستفروش ها از طريق مظلوم نمايي حاصل شده و از اين نظر وقتي دستفروشي مغازه دار مي شود اين حربه را از دست مي دهد و در نتيجه نمي تواند به سود پيشين دست يابد.
دليل رشد معضل دستفروشي در كشور كجاست آيا بيكاري دليل اصلي رشد روزافزون دستفروشي در كشور بايد تلقي شود و يا كمبود درآمد، تورم، نبود نظام تأمين اجتماعي همه گير و... همه اين دلايل مي تواند منطقي باشد ولي آيا ريشه اصلي همين ها هستند؟
نظرسنجي كه توسط يك گروه دانشجويي در بازار دستفروشي شهر تهران انجام شده نشان مي دهد تنها 44درصد از افرادي كه به دستفروشي مي پردازند بيكار هستند و 56 درصد جامعه آماري مورد سنجش دستفروشي شغل دومشان محسوب مي شود.
در همين نظرسنجي آمده است 48درصد از دستفروش ها به دليل درآمد به نسبت خوب كار دستفروشي به اين كار مشغول شده اند و 42درصد از دستفروش هايي كه در اين نظرسنجي شركت داشته اند از محل اين كار ماهيانه بين 300 تا 500 هزار تومان درآمد كسب مي كنند. با توجه به اين كه نظرسنجي فوق قبل از هدفمندي يارانه ها صورت گرفته است بايد درآمد واقعي دستفروش ها را بالاتر درنظر گرفت!
شوراي عالي كار اسفندماه سال گذشته در نشست شوراي اجتماعي كار ميزان حداقل دستمزد براي سال 90 را 330 هزار و 27 تومان تعيين كرد.
يك كارگر به ازاي متوسط روزانه هشت و نيم ساعت كار درآمد دارد درحالي كه دستفروشي كاري نيمه وقت محسوب مي شود و همان طور كه در بالا ذكر شد 44درصد از دستفروش ها در جمله افراد دو يا چند شغله قرار مي گيرند.
4- بر خلاف نظر يك عده كه مي پندارند دستفروشان از قشر ضعيف جامعه هستند اين گونه نيست، هر چند دستفروشي تكدي گري نيست ولي كم از گدايي ندارد چرا كه كسب درآمد در هر دو مورد از طريق مظلوم نمايي بوده و طبق اظهارات رئيس كميسيون اجتماعي شوراي اسلامي شهر تهران 90درصد از متكديان ميانگين درآمدشان از درآمدهاي كارمندان بيشتر است و به صورت سازمان يافته به فعاليت مي پردازند. دستفروشان نيز اين گونه اند، اين قشر خود را محروم و فقير نشان داده و از اين طريق و با برانگيختن حس رأفت مردم آنان را مجبور به خريد كالايي مي كنند كه به درد آنان نمي خورد. با توجه به استفاده روزانه ده ها هزار نفر از مترو اگر چند هزار نفر از اين دستفروشان خريد كنند اين شغل كاذب چقدر پردرآمد خواهد شد؟!
5- برخورد با دستفروشان هر چند براي انسان هاي رقيق القلبي مانند رئيس شوراي فرهنگي مترو عملي غيراخلاقي باشد ولي كمك بزرگي به اقتصاد جامعه است چرا كه برخورد نكردن با «دستفروشان» مغازه داري را كه با پرداخت ماليات و هزينه هاي جانبي چون پول آب و برق و گاز و تلفن طبق مقررات كشور كار مي كند ورشكسته كرده و فرهنگ كار و تلاش در كشور را از بين خواهد برد.
6- اگر دستفروشي جرم نيز نباشد طبق مقررات داخلي مترو ممنوع مي باشد از اين رو حراست مترو موظف است به وظايف قانوني خود عمل كند. چرا كه مترو يك شهر زيرزميني محسوب شده و مسلما بدون قانون و درنظر گرفتن محدوديت براي پاره اي از كارها اين شهر به هرج ومرج كشيده خواهد شد.

 ازدواج به سبك اقوام ايراني

سنت ازدواج در ميان ايرانيان محترم شمرده مي شود و هر كدام از آداب و رسومي كه براي باشكوه تر برگزار كردن آن اجرا مي كنند فلسفه اي دارد كه توجه به آن فرهنگ ازدواج ساده همراه با پايبندي به عقايد و مذهب را در ميان جوانان گسترش مي دهد.
تاريخچه برخي از رسوم در جشن عروسي، به پيش از تاريخ مي رسد. اين رسوم، در فرهنگ بسياري از ملل جهان مشترك است. تبادل حلقه ازدواج، تبادل مهريه و شيربها، هديه دادن گل، شام دادن در شب عروسي، شعرخواني، دعا و خواندن كتب مقدس مانند قرآن در فرهنگ ملل گوناگون به شكل هاي مختلف و با جزئياتي متفاوت وجود دارد. درعين حال امروزه برخي از زوج ها، مايلند مراسم عروسي خود را در مكان هاي عجيبي مانند معدن، داخل بلدوزر، در آسمان و حتي در فضا برگزار كنند.
اما در ميان ايرانيان سنت ازدواج محترم شمرده مي شود و هر كدام از آداب و رسومي كه براي باشكوه تر برگزار كردن آن اجرا مي كنند فلسفه اي وجود دارد كه توجه به آن، فرهنگ ازدواج ساده همراه با پايبندي به عقايد و مذاهب در ميان جوانان گسترش مي دهد.
در اين باره سپيده اميني راد، مردم شناس مي گويد: نمايش و شناساندن آداب و رسوم ايرانيان در بحث ازدواج مي تواند به آسان سازي ازدواج كمك كند چرا كه در بسياري از اقوام مراسم عروسي با كمترين هزينه و در عين حال باشكوه ترين مراسم برگزار مي شود. بنابراين مي توان گفت كه ايرانيان از ديرباز همه اقوام و فاميل را در برگزاري مراسم عروسي شركت مي دادند و هر رسمي كه بلد بودند را به كمك يكديگر اجرا مي كردند كه اين موضوع به باشكوه شدن يك مراسم ازدواج كمك شاياني مي كرد.
وي ادامه مي دهد: اگر سنت هاي ازدواج به جوانان اين دوره شناسانده شود چه بسا تجملاتي كه گريبان آنها را گرفته كمرنگ تر شود چون به طور حتم آنها مي گويند كه به عنوان مثال از قديم مهريه ايرانيان كم بوده و اكنون مهريه هاي بالا فرهنگي است كه از غرب ياد گرفته ايم بنابراين بهتر آن است كه مانند نياكانمان رفتار كنيم.
هزار و يك رنگ عروسي اقوام ايراني
بررسي برخي از آيين هاي ازدواج در ميان اقوام ايراني، نشان از مشاركت اقوام مختلف در برگزاري مراسم ازدواج، تهيه جهيزيه، شام عروسي و برپايي جشن ها دارد تا آنجا كه در ميان برخي از اقوام ايراني خانواده هاي عروس و داماد نه يك يا دو روز بلكه هفت تا ده شبانه روز مراسم جشن را ادامه دهند.
برخلاف برخي مناطق كه ميزان مهريه عروس را سكه به تعداد سال تولد نوعروسان تعيين مي كند، اين مرحله از عروسي تركمن بسيار ساده بوده است. شيربها نيز در گذشته به صورت مال، گوسفند، گاو، قوچ و شتر بود كه به عروس داده مي شود و به باور تركمن ها، شيربها جنبه هديه دادن دارد.
در ميان اقوام لر، معمولاً رسم براين است كه زنان فاميل دختري را براي پسر انتخاب مي كنند و چندين بار به خانه دختر رفت و آمد مي كنند تا حركات و رفتار او را در برخورد با مهمان و خانواده اش مورد ارزيابي قرار دهند پس از آن نوبت به آمد و شد ريش سفيدان است.
اين مرحله از عروسي در واقع پا درمياني افراد بزرگ طايفه و به نوعي تضمين دادن آنان به منظور تأييد داماد درمورد خصوصيات فردي و اجتماعي وي به خانواده عروس است.
پس از اينكه اين ريش سفيدان نظر خانواده عروس را جلب كردند مقدمه كار فراهم شده و خانواده و فاميل داماد پس از چند روز رسماً به خواستگاري عروس مي روند. پس از اين مرحله خانواده عروس نيز شرط هاي خود را براي قبول اين وصلت اعلام كرده و خانواده داماد بعد از چند روز رضايت خود را به خانواده عروس اعلام مي كند.
يكي از آداب ويژه مردم لر كه در آيين هاي عروسي مردم اين ديار رايج است اجراي مراسم هاي شاد به همراه بازي هاي سنتي و محلي است. ساز و سماع، كمانچه و تنبك از آلات موسيقي است كه در آيين عروسي لرها از آن استفاده مي شود.از نكات جالب مربوط به ازدواج در غالب نقاط گيلان به ويژه در مناطق روستايي يكي آن است كه پيوند دو خانواده اصولاً با ياري و همكاري در كار و زندگي آغاز مي شود. تأملي در قسمت هاي مختلف اين مراسم نشان مي دهد كه اگرچه از جهت مالي داد و ستدهايي در قالب هداياي مختلف بين دو خانواده صورت مي گيرد، كه البته بخش عمده آن جنبه كمك به عروس و داماد را دارد اما همكاري هاي مختلف بسيار چشمگير است.
پسران در شاليكاري، دوري شالي، كلش ريختن بام خانه ها، دروي گندم و ساير كارهاي كشاورزي و باغداري، دامداري، نوغان داري و غيره كه برعهده مردان است به كمك پدر نامزد خود به اصطلاح به ياوري مي روند. دامادها معمولاً اين كار را بعد از ازدواج نيز ادامه مي دهند.
در شرق گيلان نهالي را كه در خانه پدر عروس كنده اند همراهش مي كنند و اين نهال را عروس و داماد با هم در خانه داماد مي كارند. در بعضي از روستاهاي غرب و شرق گيلان مادر عروس پاي خروسي را كه از مادر داماد گرفته با رشته هاي رنگين ابريشمين به پاي مرغ مي بندد و آن مرغ و خروس را با عروس همراه مي كنند تا در خانه داماد بند از پاي آن برگيرند و در لانه اي كه آماده كرده اند جايشان دهند.
اجراي موسيقي سنتي و رقص محلي
يكي از بخش هاي مهم هر مراسم عروسي سنتي در شهرهاي ايران اجراي موسيقي هاي سنتي است. به عنوان مثال در قشم اين موسيقي سنتي «عضوا» ناميده مي شود. «عضوا» از قديم در قشم مرسوم بوده است كه طي آن داماد را به خانه عروس مشايعت مي كنند. «عضوا» معمولا در ساعات آخر جشن عروسي از جلوي بازار آغاز شده و به منزل عروس ختم مي شود. اجراكنندگان اين موسيقي سنتي به همراه داماد اين مسير را پياده طي مي كنند.
مهريه بالا نشانه سنگ بزرگ براي نزدن است
اما عروسي تركمن ها پر از رمز و رازي است كه به دوران هاي قديمي زندگي آن ها بستگي دارد، مراسم ازدواج در گذشته تاحدودي متفاوت تر از مراسم عروسي درحال است، ازدواج تركمن ها در گذشته چندين مرحله داشت. تصميم گيري پدر و مادر عروس، شيريني رد كردن، تعيين شيربها و روز عروسي از جمله مراحل جشن عروسي تركمن هاست كه نوع و شيوه اجرايي برخي از اين رسوم فرق كرده است. در ميان تركمن ها تعيين مهريه زياد توسط خانواده داماد همانند سنگ بزرگ براي نزدن به حساب مي آيد.
بوي عطر نارنج در مراسم ازدواج شيرازي ها
شيرازي ها خانه داماد و عروس را براي مراسم عروسي آذين بندي مي كنند و گلدان هاي سفالي كه معمولا داراي گل شمعداني است دور حوض مي گذارند. كف حياط فرش مي گسترند بعد از حضور همه مدعوين و گرم شدن مجلس به دنبال عروس مي روند.
معمولا زنان هنگام ورود به خانه عروس كل مي زنند و زناني كه در خانه عروس يعني از ياران نزديك او هستند با كل جواب مي دهند بعد بزرگتري كه همراه داماد است از پدر و مادر عروس اجازه مي خواهند كه او را با خود ببرند. عروس دست پدر و مادر خود را مي بوسد و خداحافظي مي كند بعد عروس را از زير قرآن مي گذرانند. هنگامي كه عروس به خانه داماد وارد مي شود يك نفر ظرفي را كه در آن عسل است جلو عروس مي آورد عروس انگشتش را كمي در آن زده به در خانه مي كشد و وارد مي شود. سيني ديگري كه يك جلد قرآن مجيد و يك ظرف و يك كاسه آب كه برگ سبز يا شاخه گل در آن مي افكنده اند و يا نارنجي كه روي آب كاسه افتاده جلوش آورده مي شود.
عروس قرآن را مي بوسد و از زير آن مي گذرد و ديگران ظرف نقل را روي سرش مي پاشند. بعد كاسه آب را كه نارنج يا برگ سبز يا شاخه گل در آن شناور است پيش پايش مي گذارند تا عروس از روي آن رد شود. عروس بايد طوري عبور كند كه پايش به ظرف اصابت كند و ظرف واژگون شود.
هفت شبانه روز عروسي در چهارمحال و بختياري
شايد بگوييد آن قدر مراسم ازدواج تشريفاتي و تجملاتي شده است كه ديگر نمي توان بيشتر از يك روز مراسم عروسي برگزار كرد و از مهمانان پذيرايي كرد اما در منطقه سامان چهارمحال و بختياري تا همين چند سال پيش هفت شبانه روز عروسي برگزار مي شد.
در روستاهاي اين استان عروسي ها هفت شبانه روز طول مي كشد و فاميل نزديك داماد و همه همسايگان هفت روز مانده به روز عروسي در خانه داماد جمع مي شوند و هر كدام مشغول كاري مي شود. همه دست به دست هم مي دهند و كارهاي عروسي را انجام مي دهند.
در عروسي هاي روستايي، اهالي روستا خودشان براي عروسي آشپزي مي كنند و اجاق هاي بزرگ گلي را به پا مي كنند و براي آتش زير ديگ ها همه مردان فاميل جمع مي شوند و از صحرا هيزم مي آورند تا در روز عروسي مشكلي نداشته باشند.
زنان فاميل از هفت روز قبل گردهم مي آيند و كارهايي از جمله پاك كردن سبزي براي قورمه و لپه براي قيمه و پوست كندن بادمجان و سرخ كردن، پاك كردن گوشت و مرغ و... انجام داده تا در روز عروسي كاري باقي نمانده باشد تا بتوانند سنت هاي عروسي را با خيال آسوده انجام بدهند.
ازدواج اقوام مختلف ايران در حافظه جهاني ثبت مي شود
به گزارش مهر، از نظر كارشناسان ميراث فرهنگي هر كدام از آداب و رسوم اقوام مختلف ايراني به دليل تنوع رسوم و ويژگي هاي خاص آن مي تواند در فهرست ميراث جهاني به ثبت برسد. به همين دليل معاون ميراث فرهنگي كشور با بيان اين كه پرونده ازدواج اقوام ايراني توسط كارشناسان ميراث فرهنگي تهيه و فرستاده شده است، گفت: اين پرونده به دليل شاخصه هاي خاص امسال در فهرست نمونه ميراث جهاني يونسكو ثبت خواهد شد.اما دريغ كه اين رسوم رو به نابودي رفته و اكنون دختران مهريه هايي هموزن سكه به اندازه سال تولدشان، ارتفاع كوه هيماليا و وزن كشتي تايتانيك طلب مي كنند كه مطمئنا تأثيري در دوام، پايداري و خوشبختي يك زندگي ندارد.

 آسيب هايي كه سلامت جامعه را تهديد مي كنند

كارشناسان اجتماعي معتقدند جامعه امروز ايران با انواع آسيب هاي اجتماعي كه سلامت فرد و خانواده را تهديد مي كند مواجه است اما آنچه بر آن توافق دارند و نسبت به روند رو به گسترش آن نگرانند پديده هاي طلاق و اعتياد است.
اعتياد، طلاق، فقر، بيكاري، كاهش ازدواج، گراني، ترافيك و... همه اين واژه ها دريچه هايي از معضلات اجتماعي هستند كه گريبان گير جامعه امروز ما هستند. اما اينكه سهم هر يك از اين معضلات و هزينه هايي كه به دنبال آن به جامعه وارد مي شود چقدر است موضوعي است كه كارشناسان در گفت وگو با مهر مطرح كردند. برخي جامعه شناسان و روانشناسان معتقدند كه نوع معضلات اجتماعي در دو سال اخير نسبت به سال هاي گذشته تغيير چنداني نداشته و جامعه همچنان از برخي از مشكلات تكراري و قديمي كه هنوز حل نشده اند، رنج مي برد.
مشكلاتي همچون اعتياد و افزايش آمار طلاق يكي از دو معضل اجتماعي پررنگي هستند كه جامعه شناسان و روان شناسان اجتماعي از آنها نام مي برند و معتقدند نه تنها مسئولان نتوانستند براي اين دو مشكل راهي پيدا و آن را حل كنند بلكه بي توجهي به اين دو مقوله موجب تشديد آنها نيز شده است.
اعتياد و طلاق در حال تشديد و رشد
هادي معتمدي، روان شناس و استاد دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي در اين باره مي گويد: هم اكنون جامعه ما از دو معضل مشكلات خانوادگي و اعتياد رنج مي برد و بيشترين مراجعات به مطب هاي روان شناسي مربوط به اين دو است.
معتمدي افزود: از هر 6 مراجعه كننده به مطب ها يكي مربوط به اعتياد است كه در دو سال اخير اعتياد به شيشه افزايش چشمگيري دارد. همچنين ازدواج هاي سريع و بدون بررسي دقيق و مسائل پيرامون آن از معضلات ديگري است كه هم اكنون جامعه ما را به خود دچار كرده و هر روز تعداد آن بيشتر مي شود، جوانان 18 تا 25 ساله كه در دام طلاق مي افتند و در انزوا و تنهايي خود زندگي مي كنند. نبود آموزش هاي دقيق و به موقع، قاچاق موادمخدر و دسترسي آسان جوانان به آن از علل بروز اين دو مسئله است كه مسئولان نيز به خوبي به آن واقف هستند.
تصادفات رانندگي و افزايش مرگ و مير
حسن عشايري، جامعه شناس و استاد دانشگاه اعتقاد ديگري در اين باره دارد و مي گويد: به اعتقاد من تصادفات رانندگي موجب افزايش مرگ و مير در چند ساله اخير شده است و بنياد بسياري از خانواده ها را از هم پاشيده و آنها را دچار مشكلات متعدد كرده است.
اين استاد دانشگاه افزود: اين آمار به شكل نجومي در سال هاي اخير افزايش داشته و هر روز گريبان گير تعداد زيادي از افراد جامعه مي شود كه جدا از خود شخص براي خانواده هايشان نيز تبعات گوناگون دارد.
عشايري، گراني را از ديگر مشكلات جامعه ايران در دو سال اخير عنوان كرد و گفت: تورم بيش از حد در قيمت ها موجب شده مردم در معيشت خود دچار مشكل شوند، پيدا كردن معلولات بعدي آن هم بسيار آسان است، نبود امكان ازدواج فرزندان، ناتواني در ادامه تحصيل، نداشتن امكان سفر و تفريح، عدم رسيدگي به بيماري هاي پنهان جسماني و روحي از تبعات گراني است كه به مقدار زياد مي توان در بين خانواده ها مشاهده كرد.
كميسيون اجتماعي مجلس چه مي كند؟
رئيس كميسيون اجتماعي مجلس با بيان اينكه موضوع بيكاري جوانان در دست بررسي اعضاي كميسيون است، گفت: هم اكنون اين موضوع خاص در دست بررسي است و مسئولان اين حوزه با حضور در مجلس بايد در اين زمينه پاسخگو باشند.
سليمان جعفرزاده افزود: اعتياد و طلاق نيز از موضوعات مهمي است كه جامعه از آن رنج مي برد و ما نسبت به آن آگاه هستيم و همواره بر روي اين دو موضوع تاكيد داريم، اما توان ما نيز تا حدي است.

 مهدكودك مساجد ضرورت ها و فوايد

آزاده لرستاني
طرح تشكيل «مهدكودك مساجد» علاوه بر آشنايي كودكان و نونهالان با دين اسلام، پاي خانواده ها را نيز به مسجد باز مي كند .
مسجد در هر شهر و در هر محله اي نمادي از وجود مسلمانان است، اهميت و جايگاه مساجد بر كسي پوشيده نيست، اينكه رهبر كبير انقلاب، امام خميني(ره) بر سنگر بودن مساجد تاكيد مي كنند، از نقش كليدي مسجد در ايجاد همدلي، وحدت و حفظ اصول و اعتقادات اسلامي نشان دارد .
در هياهوي تبليغاتي غرب و هجمه ضد اعتقادي دشمنان براي نسل هاي جديد، پناه بردن به مسجد بهترين راهكار است .
حضور كودكان و نونهالان در كنار والدين در هنگام نماز جماعت فرصت نيكويي است كه نوگلان را با آموزه هاي اسلامي آشنا كند، رفتار مهربانانه امام جماعت و ديگر نمازگزاران با كودكان ميل و رغبت آنها را به نماز افزايش مي دهد .
طرح تشكيل مهدكودك در هنگام نماز جماعت و استفاده از مربيان حرفه اي، منجر به انس اين نوگلان با دين اسلام خواهد شد و آنها را در برابر حوادث پرخطر تهاجم فرهنگي واكسينه مي كند .
اكنون در برخي مساجد شهر تهران شاهد تشكيل مهدكودك در هنگام نماز جماعت هستيم و روز افزوني تعداد جمعيت نمازگزاران در اين مساجد، بر تاثيرگذاري كودكان بر بنياد معنوي خانواده صحه مي گذارد .
به همين منظور براي بررسي ضرورت فراگير شدن طرح تشكيل مهدكودك در هنگام نماز جماعت در سراسر كشور، نظر كارشناسان امر را جويا شديم كه در ادامه مي آيد :
حضور كودكان در مساجد
حجت الاسلام حجت الله نيكي ملكي، معاون فرهنگي مركز رسيدگي به امور مساجد با اشاره به اينكه طرح تشكيل مهدكودك هنگام نماز جماعت در چند مسجد شهر تهران اجرا مي شود، در خصوص مزيت اين طرح اظهار داشت: وجود اين مهدكودك ها سبب مي شود كه كودكان والدين را به حضور در نماز جماعت ترغيب كنند، همچنين نونهالان از همان ابتدا در محيط مسجد پرورش مي يابند و خواهران و برادران ديگر خود را به مسجد مي كشانند، در نتيجه همه اعضاي خانواده مسجدي مي شوند .
وي با تاكيد بر اينكه بايد بر جاذبه هاي مساجد از نظر فرهنگي و معنوي افزود، خاطرنشان كرد: اين طرح، طرح بسيار جامعي است كه هيچ تبعات منفي ندارد، در مساجدي كه شاهد تشكيل مهدكودك در هنگام نماز جماعت بوديم، به طوري چشمگيري جمعيت نمازگزاران افزايش پيدا كرده است، لذا ائمه جماعات با سرمايه گذاري در اين طرح در جذب مردم به مساجد كوشا باشند .
ترغيب كودك به نماز
حجت الاسلام محمدصادق كفيل، رئيس مركز تخصصي نماز با بيان اينكه نبايد به بهانه وجود مهدكودك هنگام نماز جماعت، كودكان را به اجبار به مساجد آورد، ابراز داشت: تا قبل از 7 سالگي تمرين و اقامه نماز براي كودكان توصيه نشده است، لذا مادر با صميميت و محبت كودك را به مسجد بياورد، چنانچه به اجبار اين كار صورت گيرد، ضررش به مراتب بيشتر است .
وي تاكيد كرد: اگر هنگام نماز، بچه اي شيطنت كرد و مثلا مهر پدر يا مادرش را برداشت، به گونه اي كه والدين مجبور شدند، نماز را دوباره بخوانند. والدين اين كار را انجام دهند اما كودك را دعوا نكنند، تا او اين عمل را حمل بر بي محبتي كند و پاي دين بنويسد .
حجت الاسلام كفيل تصريح كرد: موضع گيري والدين بايد همراه با محبت باشد و ديگر نمازگزاران در مساجد نيز با شيطنت هاي كودكانه رفتار توأم با دورانديشي داشته باشند، تا كودك از مسجد زده نشوند .
حضور مربيان مهد كودك در هنگام نماز جماعت
حجت الاسلام سيدمحمد مهاجراني، نويسنده بيش از 40 كتاب درباره كودكان در اين خصوص بيان داشت: همان طور كه امام جماعت در قسمت آقايان علاوه بر اقامه نماز به كارهايي نظير هدايت ديني و رفع مشكلات مراجعين اقدام مي كند، چه خوب است در قسمت بانوان نيز مربياني باشند كه درباره نماز با كودكان صحبت كنند، يا اگر بچه اي در هنگام نماز سر و صدا مي كند به شكلي كه مزاحم ساير نمازگزاران نشود، با رفتاري سرشار از محبت او را ساكت كند تا موجب دل زدگي كودك به مسجد نشوند .
كودكم مسجد در انتظار تو لحظه شماري مي كند
نوگلان با حضور پر نشاط خويش، طراوتي خاص به مسجد مي بخشند، فرشتگاني كه با بودن در مسجد به آغوش بهشت پناه مي برند و به اين ترتيب بذري نو بر مساجد مي افشانند و در كنار درختان زندگي خود، سرسبزي دين را دو چندان مي كنند... ندايي به گوش مي رسد كه؛ «كودكم مشتاق تر از من به سوي مسجد پر مي گشايد ».

 

(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14