(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


دوشنبه 21 آذر 1390- شماره 20094

كوتاه اقتصادي
كشف ميدان بزرگ گازي در درياي خزر
رئيس كل گمرك: واردات ميوه در مقابل صادرات بسيار ناچيز است
تسهيلات صندوق توسعه ملي براي بهينه سازي مصرف انرژي واحدهاي توليدي
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت خبر داد تأمين ارز واردات از طريق صادرات
امضاي موافقتنامه با 60 كشور دنيا براي حمايت از سرمايه گذاري خارجي
وزير جهاد كشاورزي: دامداران بايد به دنبال كاهش قيمت تمام شده باشند
براي تعادل بازار پيش فروش سكه بزودي آغاز مي شود
صالح آبادي پيشنهاد كرد پيش فروش سكه در بورس كالا
شناسايي 100 فرصت سرمايه گذاري در حوزه راه و ترابري
110هزار متقاضي مسكن مهر از امروز صاحب خانه مي شوندكوتاه اقتصادي

¤ سازمان خصوصي سازي 28 آذر 100 درصد از سهام توليد نيروي برق خليج فارس را به وكالت از سازمان تأمين اجتماعي به صورت بلوكي در بازار سوم فرابورس عرضه مي كند. به گزارش روابط عمومي فرابورس ايران، معاون نظارت و عمليات فرابورس با اعلام اين خبر افزود: ارزش پايه شركت توليد نيروي برق خليج فارس 2 هزار و 932 ميليارد و 160 ميليون ريال برآورد شده است. سازمان خصوصي سازي 340 ميليون سهم از اين شركت را كه قيمت پايه هر سهم 8 هزار و 624 ريال تعيين شده، روز دوشنبه 28 آذر به صورت يكجا و در بازار سوم و با شرايط نقد عرضه مي كند. محمد تبار ادامه داد: در حال حاضر شركت توانير مالك 100 درصد سهام آن محسوب مي شود. سرمايه اين شركت نيز 340 ميليارد ريال است. زمينه فعاليت توليد نيروي برق خليج فارس، توليد و فروش انرژي برق در چارچوب مقررات و ضوابط بازار برق، انجام اقدامات لازم به منظور ارتقاء بهره وري، بهينه سازي و توسعه ظرفيت نيروگاه است.
¤ وزير صنعت، معدن و تجارت از رويكرد جديد اين وزارتخانه مبني بر لزوم تقويت بخش خصوصي در صنعت خودرو، گفت: با نسخه دولتي در صنعت خودرو مخالفم. مهدي غضنفري اظهار داشت: يكي از مهمترين تغييراتي كه در ديدگاه ما وجود دارد اين است كه بايد صنعت خودرو با پشتوانه بخش خصوصي و استراتژي متناسب با اين بخش پيش رود.
¤ رئيس هيأت عامل سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) از اعلام نهايي طرح هاي نيمه تمام آماده واگذاري تا پايان سال خبر داد. خدامراد احمدي با اشاره بر ضرورت واگذاري هرچه سريع تر طرح هاي نيمه تمام دولتي به بخش خصوصي، بر ضرورت بسترسازي مناسب براي تشويق سرمايه گذاران جهت مشاركت در طرح هاي نيمه تمام دولت تأكيد كرد. وي گفت: تمام طرح هاي نيمه تمام كه مجوز واگذاري آنها از سوي دولت و مجلس شوراي اسلامي صادر شده است، تا پايان سال واگذار مي شود.
¤ آزمون جامع توسعه 2 ساله شد. اداره آموزش مؤسسه اعتباري توسعه با نياز سنجي دقيق و با توجه به طرح نظام جامع آموزشي در جهت افزايش كارايي همكاران اقدام به برگزاري دوره هاي مختلف آموزشي مورد نياز به صورت مستمر كرد و نسبت به ميزان اثربخشي آموزش ها در دانسته هاي همكاران به برگزاري دومين آزمون جامع اقدام كرد. در اين آزمون كشوري كه به صورت سراسري در تهران در دانشگاه اميركبير و در شهرستان ها در مراكز آموزشي با حضور قريب به 300 نفر از همكاران برگزار شد، پرسنل شعب مؤسسه در تمامي سطوح شغلي، كاركنان واحدهاي ستادي تا سطح رؤساي دواير و كاركنان شركت توسعه داران اميد شاغل در مؤسسه اعتباري توسعه، شركت كردند.مستخدمين حسيني مديرعامل مؤسسه اعتباري توسعه با بيان اين كه زيربناي كليه فرآيندها در مؤسسه اعتباري توسعه ارتقاء دانش و مهارت هاي علمي است، گفت: پايه ريزي سيستم بر مبناي علمي و آموزشي سبب برنامه ريزي دقيق جهت تحقق اهداف آموزشي شد و از سال گذشته ارائه آموزش هاي عملياتي به همراه آموزش هاي تئوري به صورت همزمان موجبات ارتقا علم و دانش همكاران در ارائه خدمات را فراهم آورد.
¤ با اجراي عمليات كابل برگردان ارتباط تلفني مشتركين با پيش شماره هاي 3325، 3378، 3379، 3330 الي 3336، 4450 الي 4457، 7711، 7712، 7714، 7739، 7778، 7779، 7796، 7732 الي 7735، 3358، 3359 و در مركز مخابرات شهيد صدوقي فرديس يك كرج با پيش شماره هاي 650 الي 659 از امروز به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.

 وزير نفت خبر داد
كشف ميدان بزرگ گازي در درياي خزر

وزير نفت از كشف يك ميدان بزرگ گازي با ذخيره 50 تريليون فوت مكعب گاز خبر داد.
رستم قاسمي صبح ديروز در يك نشست خبري با اعلام كشف اين ميدان اظهار كرد: اين ميدان با فعاليت نيروهاي صنعت نفت و با فناوري حفاري در آب هاي عميق در عمق 700 متري درياي خزر و در انتهاي بخش مرزي كشف شده است.
وي گفت: در اين ميدان چند برابر ميزان پيش بيني هاي قبلي گاز كشف شده است.
وزير نفت افزود: در محلي كه اين مخزن قرار گرفته عمق آب بيش از 700 متر است و تا امروز بيش از 2400 متر توانستيم عمليات حفاري انجام دهيم تا به مخزن برسيم.
قاسمي تصريح كرد: اين مخزن مشترك نيست و در انتهاي بخش مرزي در آب هاي ايران قرار گرفته است.
وي درباره ظرفيت ذخاير موجود در اين مخزن گفت: ظرفيت اين مخزن گازي بيش از پيش بيني هاي انجام شده است و پيش از اين سهم ايران در درياي خزر 11 تريليون فوت مكعب گاز اعلام شده بود اين در حالي است كه تنها در همين مخزن چند برابر گاز وجود دارد.
وزير نفت تصريح كرد: اين مخزن مشترك نيست و بلوك هاي ديگري هم هست كه هم اكنون به دنبال اكتشاف آنها هستيم.
وي كشف اين مخزن را از نظر بكارگيري فناوري هاي جديد مهم ارزيابي و تصريح كرد: دستيابي به فناوري اكتشاف و حفاري در آب هاي عميق يكي از موضوع هاي مورد توجه در كشف اين مخزن جديد است و هم اكنون كشورهاي محدودي به اين فناوري دست يافته اند و در خاورميانه اين فناوري وجود ندارد اين در حالي است كه ايران در منطقه خاورميانه داراي فناوري اكتشاف و حفاري در آب هاي عميق است.
قاسمي گفت: كشف اين مخزن در درياچه خزر كه از نظر ويژگي ها در مقايسه با خليج فارس و درياي عمان بزرگ تر و پيچيده تر است با تكيه بر تلاش چند ساله متخصصان داخلي و مردان صنعت نفت انجام شد. وي تصريح كرد: با كشف اين مخزن منابع قابل توجهي به ذخاير كشور افزوده خواهد شد همچنين خبر خوشي براي ساكنان و مردمان شمال كشور است.
وزير نفت تصريح كرد: تلاش ها براي اكتشاف در درياچه خزر به سال هاي پيش از انقلاب برمي گردد و پس از انقلاب نيز اكتشاف در آب هاي عميق در اين درياچه انجام شد كه پس از پيگيري هاي بسيار بيش از 46 بلوك در اين درياچه شناسايي شده كه عمده آنها در آب هاي عميق هستند و بيش از 8 بلوك اصلي در اين درياچه مورد توجه قرار گرفته است.
وزير نفت با تاكيد بر اين كه خزر درياچه صلح و آرامش براي همه همسايگان است، با بي اثر خواندن تحريم ها و تهديدهاي دشمنان گفت: در بخش پژوهش و فناوري با ساختار پژوهشي كه تعريف شده است و قطب بندي مراكز پژوهشي و دانشگاه ها گام هاي خوبي براي رفع نيازهاي صنعت نفت برداشته شده و بيش از 800 پروژه پژوهشي و فناوري توسط مراكز پژوهشي داخل كشور در زمينه صنعت نفت در راستاي نيازهاي صنعت نفت در حال انجام است. قاسمي در پاسخ به سؤالي مبني بر اين كه در صورت ايجاد تحريم هاي جديد نفتي از سوي اتحاديه اروپا ايران دچار مشكل مي شود و يا خير؟ گفت: ما به هيچ عنوان نگران تحريم هاي جديد نيستيم، زيرا ايران براي 18 درصد صادراتي كه به اروپا انجام مي دهد جايگزين دارد و اگر اتحاديه اروپا به دنبال تحريم نفتي ايران باشد، يقينا بازار نفت دنيا را تحت تاثير قرار خواهد داد و موجب نوسانات شديد قيمتي مي شود. به همين دليل اتحاديه اروپا هرگز به دنبال تحريم هاي جديد نفتي عليه ايران نخواهد بود.
سكوي حفاري نيمه شناور ايران- اميركبير، كه فعاليت آن در درياي خزر منجر به كشف ذخاير جديد گاز براي كشور شده است مي تواند در سطح آب به صورت نيمه شناور، عمليات حفاري را تا عمق 1030 متري سطح دريا و تا شش هزار متري بستر دريا انجام دهد. وزن اين سكوي نيمه شناور، بدون متعلقات آن 14 هزار تن است و با ادامه فعاليت آن كار اكتشاف در آب هاي عميق جنوب درياي خزر امكان پذير است.

 رئيس كل گمرك: واردات ميوه در مقابل صادرات بسيار ناچيز است

رئيس كل گمرك گفت: از زمان ابلاغ نامه اول وزير صنعت تاكنون مجموع ميوه هاي وارداتي به غير از موز از 31 خرداد تاكنون 19 ميليون دلار بوده و اين همه جنجال و سر و صدا در كشور به راه افتاده است و به نظر مي رسد مشكلات چيزهاي ديگري است.
عباس معمارنژاد در گفت وگو با خبرگزاري فارس، با بيان اينكه به تازگي نامه اي از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت براي گمرك ارسال نشده است، اظهار داشت: نامه جديدي را كه وزير جهاد كشاورزي به آقاي غضنفري ارسال كرده رونوشت آن براي ما هم فرستاده شده اما به طور جداگانه نامه اي خطاب به ما ارسال نشده است.
وي با بيان اينكه اين برنامه، تأكيدي بر نامه هاي قبلي است، در خصوص برخي انتقادات نسبت به مدت زياد اعتبار ثبت سفارشات، گفت: هر ثبت سفارشي اعتبار داشته باشد، از نظر ما به معناي مجوز ورود كالا است.
رئيس كل گمرك ادامه داد: بر اساس قانون صادرات و واردات، ثبت سفارش تا 6 ماه اعتبار دارد و حتي فرد مي تواند 2 روز قبل از پايان مهلت، گشايش اعتبار دوباره انجام دهد كه اين خود يك سال ديگر به مهلت اعتبار واردات كالا مي افزايد.
معمارنژاد ضمن تأكيد بر اينكه اين نامه خليليان با رعايت مقررات ماده 8 و 11 قانون صادرات و واردات اجرا مي شود، گفت: وزير صنعت، معدن و تجارت نامه اي در مورد ممنوعيت واردات و صادرات در 31 خرداد به گمرك ابلاغ كرده و اگر يك روز قبل از ابلاغ اين نامه ثبت سفارشي صورت گرفته باشد تا 6 ماه بعد كه 30 آذر است، مهلت واردات اعتبار دارد.
وي خاطرنشان كرد: طبق آيين نامه مقررات صادرات و واردات ما مجري مقرراتي هستيم كه وزارت صنعت، معدن و تجارت به ما ابلاغ مي كند، بنابراين نامه اي كه به آقاي غضنفري تقديم شده بايد به عنوان بخشنامه به ما ابلاغ شود كه هنوز اين نامه ابلاغ نشده است.
رئيس كل گمرك در همين باره اضافه كرد: قبلا نامه اي براي جلوگيري از واردات همه كالاهاي ذكر شده در نامه جديد ارسال شده بود و از زمان ابلاغ نامه تاكنون مجموع ميوه هاي وارداتي به غير از موز از 31 خرداد تاكنون 19 ميليون دلار بوده و اين همه جنجال و سروصدا در كشور به راه افتاده است. به گفته وي تنها ميزان واردات موز حدود 190 ميليون دلار بوده است.
معمارنژاد در خصوص ميزان صادرات ميوه در اين مدت بيان كرد: يك ميليارد و 200 ميليون دلار صادرات در 8 ماه گذشته صورت گرفته است كه در برابر حجم واردات قابل مقايسه نيست.
وي گفت: با احتساب موز بيش از 200 ميليون دلار مجموع واردات ميوه در اين مدت بوده اما آيا 19 ميليون دلار واردات بدون احتساب موز بازار 75 ميليوني كشور را به هم مي ريزد؟
معاون وزير اقتصاد در پاسخ به اين سؤال كه آيا اين آمار را به مسئولان وزارت جهاد كشاورزي ارائه كرده ايد، اظهار كرد: بله، بارها ميزان واردات ميوه را اعلام كرده ايم اما به نظر مي رسد مشكلات چيزهاي ديگري است.

 عضو هيئت عامل اعلام كرد
تسهيلات صندوق توسعه ملي براي بهينه سازي مصرف انرژي واحدهاي توليدي

عضو هيئت عامل صندوق توسعه ملي گفت: يكي از اولويت هاي صندوق توسعه، اعطاي تسهيلات بازسازي و بهينه سازي مصرف انرژي است ولي اين تسهيلات شامل تعميرات دوره اي كارخانه ها نمي شود.
محمود دودانگه در گفت وگو با خبرگزاري فارس با بيان اينكه تسهيلات صندوق توسعه ملي بر مبناي اساسنامه اين صندوق و نظام نامه اعطاي تسهيلات صورت مي گيرد، اظهار داشت: بانك هاي عامل در چارچوب نظام نامه اعطاي تسهيلات مي توانند طرح هاي مختلف را بپذيرند و پس از بررسي اهليت متقاضي و براساس توجيه پذيري فني، اقتصادي و نرخ بازگشت طرح ها، واجدين شرايط را به صندوق توسعه ملي معرفي كنند تا از تسهيلات اين صندوق برخوردار شوند.
وي با بيان اينكه بانك صنعت و معدن با صندوق توسعه ملي قرارداد عامليت دارد، گفت: در اين راستا در مرحله اول، قرارداد اعطاي 5/2 ميليارد دلار تسهيلات از محل صندوق منعقد شده و در مرحله دوم نيز قرار است 5/2 ميليارد دلار از طريق اين صندوق به طرح هاي داراي شرايط اعطا شود.
دودانگه تصريح كرد: طبق اعطاي تسهيلات صندوق توسعه ملي، يكي از اولويت هاي اعطاي تسهيلات اين صندوق سرمايه گذاري در بازسازي و بهينه سازي مصرف انرژي است و از طرفي با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، بنگاه هاي توليدي نيازمند بازسازي خطوط توليد و تكنولوژي انرژي بر خود هستند.
وي تصريح كرد: به اين ترتيب واحدهاي توليدي با استفاده از تسهيلات صندوق توسعه ملي مي توانند تجهيزات با انرژي بري پايين تري را جايگزين كنند و در واقع يكي از اولويت هاي صندوق براي اعطاي تسهيلات همين محور يعني بازسازي و بهينه سازي مصرف انرژي است.
عضو هيئت عامل صندوق توسعه ملي با اشاره به واكنش روابط عمومي صندوق توسعه ملي نسبت به صحبت هاي غضنفري، وزير صنعت مبني بر توافق اين صندوق با وزارت صنعت در راستاي اختصاص يك ميليارد دلار به اجراي طرحهاي بزرگ بازسازي واحدهاي صنعتي گفت: احتمالا سوء برداشتي صورت گرفته وگرنه با توجه به اينكه يكي از اولويت هاي صندوق پرداخت تسهيلات براي بازسازي و بهينه سازي مصرف انرژي است، مي توانيم بنگاه هاي توليدي نيازمند جايگزيني تكنولوژي و خطوط توليد را در جهت صرفه جويي در مصرف انرژي در صندوق توسعه ملي پذيرا باشيم و مشكلي براي پرداخت تسهيلات در اين حوزه وجود ندارد.
وي با تاكيد بر اينكه سرمايه گذاري در بازرسي و بهينه سازي مصرف انرژي از طريق تسهيلات صندوق توسعه ملي امكان پذير است، توضيح داد: وقتي عنوان بازسازي مطرح مي شود ذهن ها به سمت تعمير و نگهداري جهت دهي مي شود در حالي كه مي توان از تسهيلات صندوق توسعه ملي در جهت تغيير تكنولوژي، تامين تجهيزات و خريد دستگاه هايي كه منجر به توسعه توليد، اصلاح الگوي مصرف و كاهش مصرف انرژي شوند استفاده كرد.
دودانگه ادامه داد: منظور از بازسازي با استفاده از تسهيلات صندوق توسعه ملي در واقع بهينه سازي تكنولوژي توليد است و تعميرات دوره اي شامل دريافت اين تسهيلات نمي شود.
وي افزود: تعميرات دوره اي را نمي توان مصداق سرمايه گذاري توسط صندوق توسعه ملي قلمداد كرد.
وي تصريح كرد: به عنوان مثال اگر يك دستگاه ريخته گري داراي مصرف انرژي بالايي باشد مي توان با استفاده از تسهيلات صندوق توسعه ملي دستگاهي با مصرف انرژي پايين را جايگزين آن كرد.
عضو هيئت عامل صندوق توسعه ملي افزود: در مورد نگهداري و تامين كه اساسا نياز ارزي بالايي ندارند نمي توانيم از تسهيلات صندوق استفاده كنيم.
وي با بيان اينكه بهينه سازي مصرف انرژي با نگاه به خط توليد مصداق دريافت تسهيلات صندوق است، گفت: برداشت روابط عمومي صندوق توسعه ملي، اعطاي تسهيلات جهت نگهداري و تعمير بوده در حالي كه هدف وزارت صنعت بازسازي و بهينه سازي خطوط توليد و اصلاح تكنولوژي واحدها است.

 معاون وزير صنعت، معدن و تجارت خبر داد تأمين ارز واردات از طريق صادرات

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: براساس تصميمات جديد براي كنترل بازار، ارز مورد نياز براي واردات حداقل 240 قلم كالا، از طريق صادرات تأمين خواهد شد.
حميد صافدل در نشست مطبوعاتي ديروز خود با رسانه ها با اشاره به تمهيدات در نظر گرفته شده براي كنترل بازار ارز گفت: در حال حاضر تأمين ارز مورد نياز واردات تعدادي از كالاها كه فهرست آن ظرف 2 هفته آينده منتشر خواهد شد، از طريق صادرات تأمين خواهد شد؛ به اين معنا كه در گروه كالاهايي كه غير از مواد اوليه هستند و جزء كالاهاي غير ضرور يا به اصطلاح لوكس قرار مي گيرند، بايد ارز حاصل از واردات خود را از طريق صادرات كالا به دست آورند و دولت موظف به تأمين ارز مورد نياز آنها نيست.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سؤالي افزود: اين به مفهوم ممنوعيت ورود كالاها نيست بلكه با طي مراحل قانوني و پرداخت تعرفه مي توانند وارد كشور شوند.
وي تصريح كرد: در گروه اول اين كالاها، 240 قلم كالا شناسايي شده است ولي احتمالاً به ارقام بيشتري تسري مي يابد و ظرف 2 هفته آينده، فهرست كامل آن منتشر خواهد شد.
صافدل همچنين در خصوص پرداخت جوايز صادراتي نيز گفت: براساس هماهنگي هاي به عمل آمده، ظرف روزهاي گذشته 100 ميليارد تومان از منابع جوايز صادراتي در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرارگرفته است كه به زودي به صادر كنندگان پرداخت مي شود.
وي در بخش ديگري از سخنان خود در خصوص تغيير در نحوه ارايه كارت بازرگاني اظهار داشت: تفاهم نامه اي به تازگي ميان سازمان توسعه تجارت ايران و اتاق هاي بازرگاني و تعاون به امضا رسيده كه در چارچوب آن، قرار بر اين است كه در حوزه آموزش و رتبه سنجي كارت هاي بازرگاني مواردي لحاظ شود.
صافدل درمورد واردات خودرو در 8 ماهه ابتداي سال جاري گفت: در اين مدت 20 هزار و 310 دستگاه به ارزش 536 ميليون دلار وارد كشور شده است.
وي همچنين به بيان آمارهاي صادراتي كشور در 8 ماهه ابتداي سال جاري پرداخت و تصريح كرد: در 8 ماهه ابتداي سال جاري، 28 ميليارد دلار صادرات بدون احتساب ميعانات گازي و 40 ميليارد دلار با احتساب ميعانات گازي صورت گرفته، اين در حالي است كه صادرات خدمات فني و مهندسي نيز در اين مدت به 2 ميليارد و 862 ميليون دلار رسيده است.
به گفته رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران، براساس تفاهمات صورت گرفته، مهلت ثبت سفارش كالاهاي كشاورزي كاهش خواهد يافت.

 وزير اقتصاد خبر داد
امضاي موافقتنامه با 60 كشور دنيا براي حمايت از سرمايه گذاري خارجي

وزير امور اقتصادي و دارايي دعوت از سرمايه گذاران خارجي براي مشاهده فرصت هاي سرمايه گذاري در ايران و نحوه حمايت دولت از آنها را پيشنهاد كرد و از امضاي 60 موافقتنامه جلب و حمايت متقابل از سرمايه گذاري خارجي خبر داد.
سيد شمس الدين حسيني درگفتگو با مهر جذب سرمايه هاي خارجي را يكي از راهكارهايي دانست كه كشورهاي ميزبان مي توانند از پس انداز كشورهاي سرمايه فرست استفاده كنند.
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به رشد سرمايه گذاري دركشور، تصريح كرد: درسالهاي اخير با وجود تحريم ها، مشكلات نقل و انتقال پول، فشارها وغيره سرمايه گذاري دركشور افزايش يافته است.
وي به سرمايه گذاري حدود 4 ميليارد دلاري دركشور اشاره و عنوان كرد: اين درحالي است كه اين رقم پيش از اين حدود يك ميليارد و 600 ميليون دلار بوده است.
حسيني با تاكيد بر معرفي فرصت هاي سرمايه گذاري دركشور، عنوان كرد:كشورمان داراي ظرفيت هاي اقتصادي بالايي براي سرمايه گذاري است كه بايد از اين فرصت ها استفاده كرد.
سخنگوي اقتصادي دولت از امضاي موافقت نامه هايي براي جلب و حمايت قبل از سرمايه گذاري خارجي با 60 كشور دنيا خبر داد و افزود: با تمام كشورهاي همسايه اين موافقت نامه ها امضا شده است.
وي ادامه داد: همچنين با 40كشور دنيا نيز موافقتنامه معافيت از اخذ ماليات مضاعف منعقد شده و اين امر نشان دهنده مبادلات بالاي اقتصادي و مالي كشورمان با ساير كشورهاي دنيا است.
وزير اقتصاد با بيان اينكه قانون تشويق وحمايت از سرمايه گذاري خارجي، سرمايه گذاري دركشورمان را طي سالهاي اخير بهبود بخشيده است، اظهار داشت: البته جلب و حمايت ازسرمايه گذاري خارجي دركشورمان قدمت طولاني دارد.
وي دعوت مداوم از سرمايه گذاران خارجي براي مشاهده فرصت هاي سرمايه گذاري درايران و همچنين نحوه حمايت دولت از سرمايه گذاران را پيشنهاد كرد.

 وزير جهاد كشاورزي: دامداران بايد به دنبال كاهش قيمت تمام شده باشند

وزير جهاد كشاورزي با بيان اينكه واردات شير خشك همچنان ممنوع است، گفت:قيمت 600 تومان خريد شير از دامدار براي رسيدن به قيمت واقعي مناسب است و دامداران بايد به دنبال كاهش قيمت تمام شده باشند.
صادق خليليان درگفت وگو با خبرگزاري فارس، درخصوص جزئيات آخرين تصميم ستاد تنظيم بازار در مورد شير و فرآورده هاي آن گفت: واردات شير خشك همچنان ممنوع بوده و ممنوعيت آن ادامه خواهد داشت.
وزير جهاد كشاورزي با بيان اينكه قيمت خريد شير از دامدار به 600 تومان افزايش يافته است،افزود: قيمت پايه خريد شير از دامدار درابتداي سال 520 تومان تعيين شده بود و خوشبختانه به طور متوسط دركشور به اين رقم رسيديم و از آن نيز عبوركرديم.
خليليان گفت:در 6ماهه دوم سال اين قيمت تجديد نظر شد و 600 تومان در برخي استان ها تعيين و مورد توافق هم قرار گرفته است.
وزير جهاد كشاورزي گفت: فكر مي كنم اين گام دومي كه برداشته شده مناسب است تا به قيمت خريد واقعي شير برسيم.
وي ادامه داد: دامداران هم بايستي بهره وري و كارايي خودشان را افزايش دهند و نمي توانيم قيمت خريد شير از دامدار را مرتب افزايش دهيم.
خليليان افزود: اگر قيمت تمام شده يك منطقه بالاست نمي توانيم همان قيمت را براي خريد شير از دامدار درنظر بگيريم بلكه دامداران هم در پايين آوردن قيمت تمام شده شير بايد تلاش كنند.
وزير جهاد كشاورزي تاكيد كرد: قيمت پايه متوسط كشوري كه بهره وري درآن لحاظ شده براي خريد از دامدار تعيين مي شود و همه دامداران بايد خودشان را به آن قيمت برسانند.
به گزارش فارس اخيرا برخي در داخل كشور با بهانه كافي نبودن شيرخام دركشور به دنبال واردات شيرخشك بودند.
اتاق كشاورزي ايران را
به هرطريقي تشكيل مي دهيم
وزير جهاد كشاورزي با تاكيد بر تشكيل اتاق تخصصي بخش كشاورزي مستقل از اتاق بازرگاني ايران گفت: به هرطريقي «اتاق كشاورزي ايران» را توسط توليدكنندگان بخش كشاورزي تشكيل مي دهيم.
صادق خليليان درپاسخ به اين كه به رغم قول شما براي تشكيل اتاق كشاورزي، مجلس با ادغام با اتاق بازرگاني موافق است، اظهار داشت: آنچه كه من به عنوان مسئول بخش نگاه مي كنم اين است كه فعالان بخش كشاورزي بايد بتوانند مستقلا خودشان تصميم بگيرند و از حقوق خودشان دفاع كنند.
وزير جهاد كشاورزي درپاسخ به اينكه مجلس به دنبال تفكيك وظايف 2وزارتخانه جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت است آيا ادغام اتاق 2 وزارتخانه توجيه دارد، گفت: براي ما قابل قبول نيست كه نام كشاورزي پسوند اتاق ديگري باشد، شأن كشاورزي هم چنين اجازه اي را نمي دهد، بنابر اين به دنبال تشكيل «اتاق كشاورزي ايران» توسط توليدكنندگان خود هستيم و اين را به هر طريقي دنبال مي كنيم و هر چقدر زمان ببرد در تشكيل آن مصر هستيم و تلاش مي كنيم تا اين اتاق تشكيل شود.
خليليان افزود: خبرنگاران هم بايد تلاش كنند تا در تجزيه و تحليل ها و مصاحبه با فعالان بخش كشاورزي به تشكيل اين اتاق كمك كنند.
وزير جهاد كشاورزي تأكيد كرد: با مستقل شدن اتاق كشاورزي توليدكنندگان از حقوق خودشان دفاع مي كنند و منافع بخش كشاورزي هم مستقيم نصيب توليدكنندگان مي شود.
به گزارش فارس اخيراً وزير جهاد كشاورزي از تشكيل «اتاق كشاورزي» خبر داده بود اما برخي در مجلس به دنبال ادغام آن با اتاق بازرگاني فعلي هستند كه در اينصورت با طرح تفكيك وظايف كشاورزي از وزارت بازرگاني منافات خواهد داشت، چرا كه مجلس طرح يك فوريتي تفكيك وظايف بخش كشاورزي از وزارت صنعت، معدن و تجارت را تصويب كرده و درصدد است بررسي طرح دوفوريتي با وقوع جنجال وارداتي بين 2 وزارتخانه به زودي آغاز كند اما همچنان برخي به ادغام مسئوليت ها تأكيد دارند.

 براي تعادل بازار پيش فروش سكه بزودي آغاز مي شود

رئيس كل بانك مركزي پيش فروش سكه در معاملات آتي با قيمت 842 هزار تومان را غيراقتصادي دانست و از برنامه اين بانك براي پيش فروش سكه خبر داد.
محمود بهمني صبح ديروز در نشست صبحانه خوري با فعالان بخش خصوصي به تشريح برخي سياست هاي ارزي و صادراتي پرداخت.
وي به مصوبه جديد دولت اشاره كرد و گفت: هفته گذشته از دولت مصوبه جديدي درباره بدهي حساب هاي ذخيره ارزي دريافت كرديم مبني بر اينكه از اين پس كساني كه به اين حساب بدهكار هستند جرايم ديركردشان بخشيده و بدهي آنها تقسيط خواهد شد.
رئيس كل بانك مركزي تأكيد كرد: به زودي اين بخشنامه به سيستم بانكي توسط بانك مركزي ابلاغ مي شود.
بهمني درباره مطالبات معوق نيز تصريح كرد: اينكه مي گويم كل مطالبات معوق نزديك 500 هزار ميليارد ريال است شامل بدهي هايي مي شود كه مربوط به 30 الي 40 سال گذشته بوده كه از همين رو بانك مركزي اين مورد را به شوراي پول و اعتبار برد تا تكليف اين بخش از بدهي ها مشخص شود.
وي در ادامه به ارائه گزارشي درباره بازار فعلي ارز و سكه پرداخت و گفت: بانك مركزي بارها اعلام كرده كه به اندازه ذخاير 10 سال طلا دارد، از همين رو باز هم تأكيد مي كنم كه مشكلي براي سكه نداريم.
وي اضافه كرد: حتي اگر نتوانيم قيمت طلا را پايين بياوريم قيمت سكه را مطابق جهاني بدون لحاظ كارمزد و سود تعيين كرده و شمش و سكه را وارد بازار خواهيم كرد.
رئيس كل بانك مركزي در همين ارتباط به قيمت هاي پيش فروش سكه در معاملات آتي بورس اشاره و تصريح كرد: در معاملات آتي قيمت سكه به 842 هزار تومان رسيد اين در حالي است كه قيمت سكه ظرف 3 الي 4 ماه به اين شدت افزايش پيدا نخواهد كرد.
بهمني اضافه كرد: مگر سكه چه مقدار مي تواند طي 3 ماه سود داشته باشد؛ بانك مركزي به همين خاطر وارد عمل شده و سكه را با قيمت 540 هزارتومان در بازار پيش فروش مي كنيم.
رئيس كل بانك مركزي همچنين در اين نشست خطاب به فعالان صادراتي، گفت: دغدغه ما براي كنترل بازار ارز بسيار بيشتر از شما است، ارز را نگه داشته و كنترل كنيم.
وي اضافه كرد: كوچك ترين حركت هاي سياسي در مسائل اقتصادي اثر مي گذارد و اجازه نمي دهد كنترل نرخ ارز صورت گيرد.
بهمني ادامه داد: مسائل ارزي به صورت مستقيم وابسته به مسائل تحريم است هر چند ما اعتقادي به اين تحريم ها نداريم و آنها را غيراصولي مي دانيم؛ اما اگر بانك مركزي را تحريم كنند به مثابه اين است كه ما چند سال در شعب ابيطالب ماندگار شده ايم. در اين حالت بايد با سياست گذاري از اين منطقه بيرون بياييم.
رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه نرخ تورم مهرماه 1/19 درصد محاسبه شده، گفت: بر اساس برآورد بانك مركزي نرخ تورم آبان ماه 8/19 درصد محاسبه شده است.
رئيس كل بانك مركزي با تأكيد بر اينكه حباب 80 هزارتوماني در بازار سكه طبق وعده قبلي تركيد، گفت: پيش فروش سكه بدون هيچ محدوديتي در روزهاي آينده در تمام بانك ها آغاز مي شود.
بهمني در حاشيه نشست صبحانه با فعالان بخش خصوصي به ميان خبرنگاران آمد و در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس كه تا چه حد حباب 80 هزار توماني بازار سكه از هفته گذشته كه وعده داده بوديد كاهش يافته اظهار داشت: بنده اعلام كرده بودم 70 الي 80 هزار تومان قيمت سكه را كاهش خواهم داد كه همين اتفاق هم افتاد و قيمت ها پايين آمدند.
وي افزود: با اين وجود قيمت هاي بازار نمي خواهد كاهش پيدا كند چرا كه فعالان بازار سكه را با قيمت هاي بالا خريداري كرده اند و نمي خواهند در قيمت هاي پايين متضرر شوند.
رئيس كل بانك مركزي در همين ارتباط با تأكيد بر اينكه شعب فروشنده سكه در بانك ملي از 200 شعبه به 300 شعبه افزايش پيدا كرده گفت: بانك مركزي اعلام كرده اين شعب به 400 شعبه افزايش پيدا كند تا مشكلي در توزيع سكه نباشد.
بهمني با اذعان بر اينكه كار كشور و كليه واحدهاي بانكي «سكه فروشي» نيست، تصريح كرد: اما به 20 هزار واحد بانكي اعلام خواهيم كرد كه بانك مركزي سكه را به اين واحدها پيش فروش خواهد كرد تا در ماه هاي آتي دريافت كنند.
وي در بخش ديگري از سخنان خود در واكنش به اظهاراتي مبني بر ترس بانك مركزي از اتمام ذخاير سكه و طلا و تأثير آن در افزايش قيمت هاي بازار گفت: 5 ميليون قطعه سكه اي كه بانك مركزي پارسال از ضرب آنها خبر داده بود 2 بار تاكنون تجديد شده است.بهمني تصريح كرد: بانك مركزي از ابتداي سال تاكنون 20 تن طلا فروخته درحالي كه شايد بيشتر از اين ذخاير وارد كرديم و جايگزين كرديم.
رئيس كل بانك مركزي ادامه داد: بانك مركزي مرتب سكه را ضرب مي كند و شايد به همين خاطر هم مي گويم سكه را پيش فروش كنيم تا در اين فرصت سكه ضرب و وارد بازار نماييم.بهمني صراحتاً اعلام كرد: نوسانات بازار ارز و سكه اصلا بازي بانك مركزي نيست؛ طلا به اندازه كافي داريم اما بايد سكه را ضرب كنيم تا در اختيار افراد قرار گيرد.
رئيس كل بانك مركزي در پاسخ به سؤال خبرنگاري درباره تدوين بسته سياستي نظارتي سال 91 اظهار داشت: شوراي پول و اعتبار تدوين اين بسته را آغاز كرده است.
بهمني تأكيد كرد: تا پايان سال مواردي را كه احساس كنم نياز است، در بسته سال آينده اعمال خواهم كرد.
وي در پاسخ به سؤال فارس مبني بر اينكه آيا احتمال تعيين نرخ سود 91 به صورت شناور وجود دارد يا خير، افزود: اين احتمال وجود دارد شوراي پول و اعتبار نرخ سود بانكي سال آينده را به صورت شناور تعيين كند.
اين گزارش حاكي است: رئيس اتاق بازرگاني تهران با اعلام اينكه عدم استقلال بانك مركزي ام المصائب نظام بانكي ما است، گفت: بانك مركزي ابزار سياسي نيست و بايد استقلال داشته باشد.
يحيي آل اسحاق نيز در نشست صبحانه اتاق بازرگاني تهران كه ميزبان محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي بود، اظهار داشت: محور اقتصاد ما بانك است و بانك مركزي مادر همه بانك هاست و عليرغم حوادث متعددي كه در حوزه بانك و بانكداري داشته ايم، بحث عدم استقلال بانك مركزي ام المصائب نظام بانكي ما است.
وي افزود: اگر بانك مركزي استقلال داشته باشد، خيلي از عدم تعادل ها به تعادل و خيلي از نارسائي ها به نقاط مثبت تبديل مي شود.
رئيس اتاق بازرگاني تهران گفت: اگر يك آمار بگيريم و مقايسه كنيم در كشورهايي كه بانك ها از اقتدار و استقلال برخوردار هستند استقلال آنها در مسير خودش حركت مي كند.

 صالح آبادي پيشنهاد كرد پيش فروش سكه در بورس كالا

رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار از آمادگي اين سازمان براي پيش فروش سكه بهار آزادي در بورس كالاي ايران خبر داد.
علي صالح آبادي افزود: بانك مركزي مي تواند پيش فروش سكه را در بازار شفاف بورس كالا انجام دهد تا قيمت ها بر اساس مكانيزم عرضه و تقاضا مشخص شود.
وي به عمق رضايت و حجم مطلوب معاملات بازار آتي سكه طلا اشاره كرد و اظهار داشت: خوشبختانه معاملات آتي سكه به يك بازار رسمي و تحت نظارت تبديل شده است به طوري كه معاملات اين كالا با مكانيزم عرضه و تقاضا و درفضايي شفاف انجام مي شود.
سخنگوي سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: سرمايه گذاران در گذشته براي سرمايه گذاري در حوزه طلا بايد اين كالا را خريداري مي كردند اما آنان در حال حاضر مي توانند سرمايه گذاري خود را از طريق اوراق آتي سكه انجام داده و از سود پيش بيني شده آن، استفاده كنند.
وي تصريح كرد: بازار آتي سكه، امكان مناسبي براي بانك مركزي است تا پيش فروش سكه براي ماه هاي آينده را از طريق بورس كالا انجام دهد كه به طور حتم اين امر باعث مي شود تعادل در اين بازار ايجاد و نرخ ها به سمت ارزش واقعي خود حركت كند.رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: بورس كالا مي تواند با تفاهم بانك مركزي، بسترهاي لازم براي پيش فروش سكه را در اين شركت فراهم كند.

 شناسايي 100 فرصت سرمايه گذاري در حوزه راه و ترابري

معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به شناسايي 100 فرصت سرمايه گذاري با ارزش 70 ميليارد يورو در حوزه راه و ترابري، گفت: بخشي از طرح هايي كه در شركت ساخت انجام مي شود، با منابع دولتي است و براي باقي پروژه ها هم از سرمايه گذاران داخلي و خارجي دعوت شده است.
احمد صادقي در گفتگو با مهر درباره سرمايه گذاري بخش خصوصي در حوزه راه و ترابري گفت: فرصتهاي سرمايه گذاري با ارزش بيش از 70 ميليارد يورو در حوزه هاي مختلف شناسايي و آماده سازي شده است كه مشوق ها و قوانين حمايتي خاصي هم براي حضور سرمايه گذاران خارجي در اين طرح ها وجود دارد.
وي با بيان اينكه از كل اين فرصت هاي سرمايه گذاري حدود 80 درصد به زير بخش هاي شركت ساخت و توسعه تعلق دارد، بيان كرد: غير از بخش هوايي ديگر فرصت هاي سرمايه گذاري در اين حوزه مربوط به شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل است كه شامل طرح هاي راه آهن و ساخت آزادراه ها مي شود.
معاون وزير راه و شهرسازي افزود: بخشي از طرح هايي كه در شركت ساخت انجام مي شود با منابع دولتي است و براي باقي پروژه ها هم از سرمايه گذاران داخلي و خارجي دعوت شده است تا در اين پروژه ها حضور يابند.مدير عامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل با اشاره به عرضه فرصتهاي شغلي در نمايشگاه راه و شهرسازي، تصريح كرد: سرمايه گذاران مي توانند به روش هاي مختلف سرمايه گذاري از جمله تأمين منابع مالي، ساخت، بهره برداري و واگذاري، طراحي، تدارك، ساخت و تأمين مالي در طرح ها حضور و مشاركت داشته باشند.
صادقي با بيان اينكه تاكنون طرح هاي زيادي در قالب تفاهم نامه با بخش خصوصي به اجرا رسيده است، گفت: حضور بخش خصوصي مي تواند سرعت اجراي پروژه ها را افزايش داده و به توسعه بيشتر زيربناهاي حمل و نقل كمك كند.وي به موقعيت جغرافيايي خاص ايران اشاره كرد و گفت: ايران در مركز اتصال خاورميانه، آسيا و اروپا و همچنين دسترسي به آب هاي آزاد با بيش از 3700 كيلومتر مرز آبي در شمال و جنوب است؛ بنابراين زمينه توسعه زيربناهاي حمل و نقل و حضور گسترده سرمايه گذاران در كشور وجود دارد.

 110هزار متقاضي مسكن مهر از امروز صاحب خانه مي شوند

معاون وزير راه و شهرسازي از افتتاح 011هزار واحد مسكوني مهر در 12 استان كشور از امروز خبر داد.
احمد اصغري مهرآبادي درخصوص افتتاح واحدهاي مسكوني مهر تاكيد كرد روز دوشنبه (امروز) با حضور رئيس جمهوري درمازندران افتتاح مسكن مهر خواهيم داشت و مابقي واحدهاي مسكوني را هم استانداران پيگير هستند كه با رئيس جمهور يا معاون اول وي براي افتتاح در آنجا حضور يابند.
معاون وزير راه و شهرسازي افزود: درحال حاضر در 12 استان كشور 110هزار واحد مسكوني مهر آماده افتتاح است كه منتظريم با حضور مسئولان آنها را افتتاح كنيم و چون مردم تقاضاي سكونت دارند در برخي از جاها اعلام شده كه مردم به تدريج بروند سكونت كنند.
وي ادامه داد: برنامه ما اين است كه با حضور وزير راه و شهرسازي حداقل مسكن مهر 8 استان را افتتاح كنيم، اما به دليل شرايط جوي افتتاح ها به تاخير افتاد.
مديرعامل سازمان ملي زمين و مسكن درپاسخ به اين سوال كه آيا واحدهاي مسكوني آب، برق وگاز دارند افزود: تا زماني كه آب و برق و گاز اين واحدهاي مسكوني وصل نشده باشد آنها را افتتاح نمي كنيم.
وي ادامه داد: اين واحدهاي مسكوني كاملا آب و برق و گاز دارند و متقاضياني كه خيلي عجله داشتند در آنها سكونت كرده اند.
مهرآبادي در خصوص سكونت در واحدهاي مسكوني مهر تهران گفت: عمدتا واحدهاي مسكوني مهر تهران درشهرهاي جديد است البته درپاكدشت و اسلامشهر هم پروژه مسكن مهر داريم اما قابل قبول ما نيست چرا كه نظر ما اين است كه حجم پروژه ها درتهران بايد بيشتر شود.وي ادامه داد: به عنوان مثال درپاكدشت 3 هزار واحد مسكوني آماده است اما اين 3هزار واحد مسكوني در يك سايت 10هزار واحدي است و پراكنده و 200واحد مسكوني دريك جا و 300واحد مسكوني درنقطه ديگر است پس ما مي خواهيم يك پروژه 1000 واحدي را در يك نقطه آماده افتتاح كنيم.وي درخصوص دليل پراكندگي واحدهاي مسكوني مهر درتهران گفت: برخي از تعاوني هاي مسكن مهر و برخي از سازنده ها فعال هستند و كار را سريع آغاز كردند و برخي نيز به هر دليل با كندي درحال ساخت است و عقب مانده است.مهرآبادي درپاسخ به اين سوال كه آيا آورده متقاضيان مسكن مهر سال آينده افزايش مي يابد، افزود: بعيد است كه آورده براي مسكن مهر درسال آينده هم افزايش يابد چرا كه عمدتا واحدهاي مسكوني مهر از مرحله اسكلت گذشته و به مرحله سفت كاري رسيده است.
قراردادهاي مسكن مهر
از پرداخت ماليات معاف شدند
با تصويب كارگروه مسكن، قراردادهاي مسكن مهر از پرداخت ماليات بر نقل و انتقال قطعي املاك، ماليات بر درآمد و ماليات علي الحساب معاف شدند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، وزيران عضو كارگروه مسكن به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي قراردادهاي مسكن مهر را از پرداخت ماليات بر نقل و انتقال قطعي املاك، ماليات بر درآمد و ماليات علي الحساب معاف كردند.براساس اين مصوبه، قراردادهاي منعقده طرح مسكن ملكي و بافت فرسوده تا تاريخ 27/11/1390 (ده سال پس از اصلاحيه قانون ماليات مستقيم) مشمول موضوع ماده ( 69) قانون ماليات هاي مستقيم بوده و از پرداخت ماليات موضوع ماده (59) قانون ياد شده معاف است.
براين اساس، قراردادهاي مزبور مطابق ماده (77) قانون مالياتهاي مستقيم تنها مشمول ماليات مقطوع به نرخ ده درصد به ماخذ ارزش معاملاتي اعياني مورد انتقال بوده و از هرگونه ماليات بر درآمد علي الحساب موضوع ماده (104) قانون ماليات مستقيم معاف هستند.
همچنين قراردادهاي فوق از ماليات بر ارزش افزوده پرداختي بابت نهادهاي ساخت (مواد، مصالح و ساير) معاف هستند.

 

(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14