(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


دوشنبه 21 آذر 1390- شماره 20094

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
مصر ، صندوق هاي سخنگو (يادداشت روز)
كاسه (گفت و شنود)
كيهان و خوانندگان
بازديد وزير كشور از ستاد انتخابات
رئيس جمهوري هفته جاري به كهگيلويه و بويراحمد سفر مي كند
شكوري راد: ما اصلاح طلبان، آره، نه، چي بگم؟! (خبر ويژه)
شوك جديد مردم مصر به رژيم صهيونيستي (خبر ويژه)
واشنگتن پست: فرار به جلو اوباما براي پذيرش ايران هسته اي است (خبر ويژه)
رژيم هاي پادشاهي بايد از جنوب خليج فارس برچيده شوند (خبر ويژه)مصر ، صندوق هاي سخنگو (يادداشت روز)

جايگاه مصر در جريان بيداري اسلامي شمال آفريقا، جايگاهي محوري است كمااينكه مصر در جهان عرب نيز از چنين جايگاهي برخوردار است براين اساس با تحليل مصر مي توان تا حد زيادي روند تحولات در اين دو حوزه -شمال آفريقا و جهان عرب- را ارزيابي نمود. در عين حال در تحليل روند تحولات كنوني مصر مهمترين شاخص و مدرك قابل استناد، انتخابات مصر مي باشد چرا كه در شرايطي كه وزن اجتماعي احزاب و افراد مشخص نباشد، بزرگي يا كوچكي تصاوير افراد يا سوابق حزبي و طايفه اي و يا تعداد رسانه هاي در اختيار، مي توانند تصوري را به وجود آورده و به گمانه هايي منجر شود. اما وقتي مردم به پاي صندوق مي آيند، ديگر جايي براي گمانه زني باقي نمي ماند. البته جريان بيداري اسلامي در شمال آفريقا در سه كشور- تونس، مراكش و مصر- طي دو ماه اخير شاهد برگزاري انتخابات بوده است و بر اين اساس مي توان تصوير نسبتا شفافي از روند تحولات اين منطقه ارائه داد:
1- انتخابات در مصر در شرايطي برگزار شد كه شوراي عالي نظامي مصر- نهاد به جاي مانده از رژيم سابق - به همراه ساير جريانات سكولار مصري و كشورهاي غربي و دولت هاي وابسته عرب، بطور مجدانه تلاش داشتند تا تحولات مصر را به رفتن خاندان مبارك محدود كرده و از تغيير نظام سياسي اين كشور و سرايت اين تغييرات به كشورهاي ديگري نظير عربستان جلوگيري نمايند. البته هم اكنون هم اين تلاش ها وجود دارد. نتيجه انتخابات به خوبي نشان داد كه اين تلاش ها تا چه اندازه موثر واقع شده و در آراء مردم اثر گذاشته است.
2- در دور اول انتخابات مصر حدود 52 درصد مردم در پاي صندوق هاي راي حضور يافتند كه اين عدد براي كشوري كه مشاركت مردم تا قبل از انقلاب بين 5/18 تا 35 درصد بوده است يك تحول مهم به حساب مي آيد. در عين حال بايد توجه داشت كه در همه كشورها رونق انتخابات مجلس از رياست جمهوري كمتر است. براساس نظام انتخاباتي مصر، برگزاري انتخابات در همه ايالت هاي مصر نزديك به 40 روز و طي سه نوبت انجام مي شود علاوه بر آن در هر دوره دوسوم از 498 عضو پارلمان از احزاب و يك سوم آن از ميان كانديداهاي خارج از ليست ها انتخاب مي شوند در عين حال احزاب مي توانند بعضي از افراد حزب خود را خارج از ليست كانديدا نمايند يا كانديداهاي غيرحزبي را مورد حمايت قراردهند. مرحله اول انتخابات در 9 استان شمالي شامل مهمترين استان هاي مصر- قاهره، اسكندريه، پورت سعيد، الفيوم، اسيوط، بحرالا حمر، كفرالشيخ، الاقصر و دمياط- در روزهاي ششم و هفتم آذرماه جاري برگزار شد و كار انتخاب نمايندگان مستقل -56 نفر- عمدتا به 14 و 15 آذر موكول گرديد. در انتخابات دور اول 50 حزب، 199 فهرست انتخاباتي 1452 نامزد حزبي و 108 نامزد مستقل شركت كردند كه بطور كلي در شش دسته- شامل اسلام گراها، ملي گراها، غرب گراها، چپگراها، عوامل رژيم گذشته و ناصريست ها- قرار داشتند در انتخابات دور اول اسلام گراها از حدود 7/9 ميليون راي 3/6 ميليون راي -يعني حدود 65 درصد آراء- را به خود اختصاص دادند كه شامل سه جريان اخوان المسلمين با حدود 6/36 درصد كل آراء و حدود 56 درصد آراء اسلام گرايان، جريان سلفي النور با حدود 3/24درصد كل آراء و حدود 3/37 درصد آراء اسلام گرايان و جريان الوسط با حدود 3/4 درصد كل آراء و حدود 5/6 درصد آراء اسلام گرايان مي شود. در مرحله بعد از 52 كرسي، 40 كرسي - يعني 77 درصد- به اسلام گراها شامل 35 كرسي اخوان و 5 كرسي جريان سلفي النور رسيد. با اين وصف مجموع كرسي هاي اسلام گراها در انتخابات اخير كه شامل 9 استان اصلي مصر مي شود به حداقل 116 كرسي از 168 كرسي يعني نزديك 70 درصد كرسي ها رسيد. اين در حالي است كه تعداد كرسي هاي 4 حزب متعلق به جوانان ميدان التحرير كه عمدتا اسلام گرا هستند نيز حداقل به 30 كرسي مي رسد و از اين رو كرسي هاي مجموع جريانات سكولار- غرب گرا، ملي گرا، چپگرا و ناصريست- حدود 20 كرسي است و اين همه در حالي است كه طي ماههاي اخير براي به قدرت رسيدن سكولارها ميليون ها دلار هزينه شد و اروپا و آمريكا و رژيم هاي وابسته عرب به انواع شيوه ها متوسل شدند. با اين وصف مي توانيم بگوئيم، شكست سكولارها يعني شكست مطلق غرب در مصر و به تبع آن شكست در شمال آفريقا.
3- در تحليل آراء جريانات اسلام گرا چند نكته قابل تامل وجود دارد. نكته اول اين است كه درباره گروه هايي كه اسلام گرا خوانده مي شوند مي توان قضاوت هاي مختلفي داشت ولي در اينكه رأي حدود 70 درصدي مردم مصر به اسلام گراها از عمق و علاقه مردم مصر به اسلام و اسلام گرايي حكايت مي كند، نمي توان كمترين ترديدي داشت و اين بدان معناست كه اسلام گرايي در مصر ريشه اي عميق دارد و آينده از آن اسلام گرايي است. نكته دوم اين است كه احزاب اسلام گرا در مصر تجربه حكومت داري نداشته و احتمال خطا و اشتباه درباره پاره اي از رفتارها و مواضع آنان وجود دارد كه قضاوت نهايي درباره آنان نبايد با استناد به اين خطاها صورت بگيرد كمااينكه خود ما در مرحله شكل دهي به نظام سياسي -سالهاي 57 و 58- خطاهايي - از قبيل ميدان دادن به غرب زدگان- داشته ايم ولي اين خطاها هويت و آينده انقلاب را به خطر نيانداخته چرا كه متن مردم دنبال حاكميت اسلام بودند. البته نبايد بروز خطا و اشتباه را كم اهميت تلقي كرد و جبران ناپذير بودن بعضي از خطاها را از نظر دور داشت. نكته سوم اين است كه جريان سلفي النور كه برخاسته از جريان تاريخي «التكفير و الهجره» است و نزديك به يك سوم آراء اسلام گراها را به خود اختصاص داده با پائين كشيدن تابلو تاريخي خود و با ابراز برائت از سلفي گري پا به انتخابات گذاشته و خود اين موضوع بيانگر آن است كه اين جريان واقعيت اجتماعي كه دوري از سلفي گري است را پذيرفته است و لذا امكان همگرايي آن با اخوان المسلمين وجود دارد. نكته چهارم اين است كه اخوان المسلمين مواضع اعلام شده اي درباره «حكومت اسلامي»، «غرب»، «رژيم صهيونيستي»، «نظام هاي سلفي و سكولار»، «جمهوري اسلامي ايران»، «فلسطين»، «حزب الله» و دهها مقوله ديگر دارد و رهبران آن بر آن مواضع تاكيد دارند حالا ممكن است بخشي يا افرادي - با موقعيت بالا يا پائين- موضعي بگيرند كه مغاير با مواضع شناخته شده اين جريان باشد ولي اين به معناي موضع راس و بدنه و نيروي اجتماعي- يعني حدود 11 ميليون نفر- كه به اخوان بعنوان جرياني كه دنبال شريعت و حكومت اسلامي است، راي مي دهند، نخواهد بود. كمااينكه بمحض اينكه فيلتمن معاون وزير خارجه آمريكا مدعي شد كه اخوان به آمريكا تعهد داده كه به پيمان خائنانه كمپ ديويد -يعني پذيرش رژيم صهيونيستي- وفادار بماند، اخوان المسلمين طي بيانيه اي اين ادعا را تكذيب كرد و اعلام نمود كه از نظر اخوان المسلمين و مردم مصر اين پيماني يكجانبه و براساس حفظ رژيم صهيونيستي و لذا مردود است. نكته پنجم اين است كه اسلام گرايي بعنوان يك انتخاب در هر كشور اسلامي با كشور ديگر تفاوت هايي دارد و از اين رو عصام العريان يكي از رهبران اخوان المسلمين در مصاحبه با بي بي سي و در پاسخ به اينكه آيا مدل شما تركيه خواهد بود، گفت: « ما به دنبال حكومت اسلامي مدل مصر هستيم» كه كاملا منطقي است. اما همانطور كه قبلا گفتيم اسلام در مصر و ساير كشورهاي آفريقا شباهت زيادي با اسلام تشيع دارد و با مدل هايي نظير اسلام سلفي- مدل وهابي و طالباني- و اسلام سكولار- مدل حزب عدالت و توسعه تركيه- به ميزان بسيار زيادي بيگانه است.
4- در حال حاضر بر سر ماموريت، مسئوليت و اختيارات مجلس آينده كه از انتخابات كنوني پديد مي آيد، ميان گروههاي پيروز انتخابات (و به تعبيري نيروهاي انقلاب) و شوراي نظامي مصر اختلاف نظر جدي وجود دارد. شوراي نظامي و حاميان بين المللي و منطقه اي آن، مجلس بر آمده از اين انتخابات را همان «مجلس عليا» و حيطه اختيارات آن را همان مي دانند اين در حالي است كه مجلس عليا يك مجلس مشورتي است كه حق انتخاب يا بركناري دولت را ندارد، قوانين آن تنها در صورتي لازم الاجراست كه رئيس جمهور آن را امضا كرده باشد و بطور كلي تنها در مواردي مي تواند قانون گذاري كند كه از سوي دولت به او محول شده باشد. در واقع نظاميان و غرب مي خواهند بگويند نظام لائيك، مستبد و غرب گراي گذشته باقي است و تنها خاندان مبارك كنار رفته اند و از اين روست كه شوراي عالي نظامي اصلاح قانون اساسي و انتخاب دولت را حق خود و نه حق مجلس مي داند. اين در حالي است كه اخوان المسلمين و ساير نيروهايي كه در انقلاب مصر مشاركت داشته اند مي گويند اولا مجلس فعلي نه مجلس عليا بلكه مجلس موسسان است و مهمترين ماموريت آن تاسيس يك نظام جديد از طريق تهيه قانون اساسي جديد است و ثانيا دولت جديد را بايد مجلس انتخاب كند چرا كه تنها نهاد مشروع فعلي، مجلسي است كه طي هفته هاي آينده تشكيل مي شود. مسلما اين چالش به راحتي حل نمي شود ولي مي توان پيش بيني كرد كه خود اين موضوع نيروهاي انقلاب را متحد مي كند و به «ميدان التحرير» مي كشاند شوراي نظامي هم در ده ماه اخير نشان داده است كه جز با فشاراجتماعي تسليم نمي شود.
5- اگرچه اسلام گراها اكثريت مطلق و جمعيت اخوان المسلمين اكثريت نسبي را دارند ولي به احتمال زياد ساختار نظام سياسي و دولت برآمده از آن تركيبي و چند ضعلي خواهد بود. نظاميان از قدرت مسلط به شريك در حكومت تبديل مي شوند و جريانهاي غيرمذهبي با سهم كمتر، در دولت حضور خواهند داشت. مسلما نه اسلام گراها حذف اين دو طيف را مدنظر دارند و نه آنان تمايلي به ترك صحنه سياست خواهند داشت.
تصوير انتخابات و نتايج انتخابات مصر تا حد زيادي معرف انتخابات تونس نيز هست كما اينكه تحولات مراكش تا آنجا كه به متن جامعه يعني توده هاي مردم برمي گردد، با آنچه در مصر اتفاق افتاد قابل تجزيه و تحليل است اما در عين حال سيستم پادشاهي مراكش فعلا با يك اقدام كاريكاتوري درصدد برآمده تا مردم را سرگرم كند. بحث در اين موارد را به يادداشت هاي بعدي مي سپاريم.
سعدالله زارعي

 كاسه (گفت و شنود)

گفت: شبكه آمريكايي CNN در گزارش خود به مقامات آمريكايي انتقاد كرد كه چرا تاكنون چندين بار نظر خود را درباره هواپيماي بدون سرنشين RQ170 تغيير داده اند!
گفتم: حيوونكي ها حق دارند! بدجوري قاطي كرده اند!
گفت: اول گفتند؛ اصلاً در ايران سقوط نكرده و بعد كه معلوم شد در ايران بوده، گفتند نقص فني پيدا كرده و پس از سقوط تكه تكه شده و بعد كه ديدند سالم است گفتند هواپيما متعلق به ناتو بوده نه آمريكا.
گفتم: شخصي به همسايه اش گفت؛ آن كاسه اي كه قرض گرفته بودي را پس بده! يارو گفت؛ اولاً كه كاسه ات از دستم افتاد و شكست، ثانياً، كاسه ات را پس داده بودم! ثالثاً اصلاً كاسه اي به من قرض نداده بودي!

 ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر: 33110065
تمام ساعات شبانه روز:33916546
سامانه پیام کوتاه: 30002323

كيهان و خوانندگان
¤ عاشوراي حسيني سال 90 به پايان رسيد اما نداي «هل من ناصرا ينصرني» امام حسين(عليه السلام) همچنان در گوش بشريت است... بنگر كه تو در كدام جبهه تاريخ ايستاده اي؟
8769---0919
¤ آمريكا با تمام وجود و هزينه هاي فراوان با سندسازي هاي دروغين درصدد برآمد ايران را در صحنه هاي بين المللي محكوم كند ولي در ماه محرم امدادهاي الهي شامل حال ملت ايران شد و نيروهاي سپاه پاسداران توانستند هواپيماي جاسوسي دشمن را به زمين نشانده و به غنيمت بگيرند. اين پيروزي بزرگ جاي تبريك دارد. از قول شهيد مظلوم بهشتي هم به آمريكا مي گوييم: آمريكا از دست ملت ايران عصباني باش و از اين عصبانيت بمير.
0170---0937 و 4396---0913
¤ با شكار شدن هواپيماي جاسوسي آمريكا توسط نيروهاي سپاه آمريكا بايد تجهيزات جاسوسي خود را به جاي رادار گريز، سپاه گريز درست كند. اين فقط يك چشمه از توانايي جوانان عاشورايي ايران اسلامي است. براي آزمودن ايران و ايرانيان بايد بيش از اين هزينه بدهند و ذليل شوند.
6333---0911 و حميد اصيل
¤ سپاس از لطف خداوند متعال در پيروزي بزرگ هدايت و بر زمين نشاندن هواپيماي جاسوسي آمريكا، براي روزنامه هاي غرب زده داخل متاسفم كه به طور كمرنگ به اين دستاورد مهم و تاريخي پرداختند.
7659---0913
¤ از اقدام نيروهاي مسلح و سپاه در شكار هواپيماي جاسوسي آمريكا تقدير و تشكر مي شود اگر تمام بخشهاي كشور مثل نيروهاي مسلح و سپاه كار مي كردند پيشرفتهاي چشمگيرتري نسبت به وضعيت فعلي داشتيم.
خانم احمديان
¤ پس از تعطيلي لانه عنكبوتي انگليس كه مامني براي فتنه سبز و سران آن بود برخي شايعات براي ايجاد ناامني به هنگام انتخابات مجلس و ايجاد درگيري و اغتشاش پس از آن مطرح است كه از اين طريق قصد القاي نگراني در بين مردم دارند. هرچند ملت هوشيارتر از قبل در صحنه اند و به رصد جريان انحرافي و فتنه گر پرداخته است از سوي ديگر با بسته شدن جاسوسخانه انگليس امكان انتقام جويي روباه پير شدت گرفته ولي بايد همه بدانند كه قانون حرف اول و آخر را مي زند. هرچند اغماض و قصورهايي براي سران فتنه صورت گرفت ولي دلسوزان نظام و احزاب فعال در انتخابات براي فراهم شدن جوي آرام و بي تنش همت گمارده و از ابراز هرگونه عقيده كه خارج از مصالح نظام است خودداري نمايند.
طالعي
¤ از اينكه روز جمعه اكثر كشورها عليه رژيم صهيونيستي 9 قطعنامه با راي بسيار بالا صادر كردند احساس خوشايندي دارم و بيداري مردم جهان را به وضوح مي بينم.
8404---0912
¤ تمام چشم هاي ملت ايران به سمت رايي است كه دادگاه اختلاس سه هزار ميليارد توماني قرار است صادر كند اگر همان گونه كه مسئولين قوه قضاييه قول داده اند افراد مجرم به اشد مجازات برسند اثر مثبت خودش را در جامعه خواهد گذاشت و اگر خداي ناكرده مسامحه اي صورت بگيرد دستگاه قضا ضربه بزرگي به اعتبار خودش در نزد ملت خواهد زد.
عليمرداني
¤ از دولت مي خواهم از ورود كالاهايي كه مشابه داخلي دارند بويژه توسط كشورهايي كه در تحريم ايران شريكند ممانعت به عمل آورد.
0046---0912
¤ مصاحبه آقاي صالحي وزير امور خارجه كشورمان با روزنامه آلماني درباره موضوع سفارت انگليس در تهران داراي نقاط ضعف زيادي بود.
قاسم زاده
¤ اخيرا خبرهايي از صدور بخشنامه هايي مبني بر عدم به كارگيري فارغ التحصيلان دانشگاه هاي پيام نور و علمي كاربردي شنيده مي شود. از وزارت علوم درخواست مي شود نسبت به چنين اقداماتي واكنش نشان دهد.
2859---0937
¤ كارگر آموزش و پرورش هستم در سال 85 بابت مسكن مهر 5 تا 7 ميليون تومان به حساب مسكن مهر واريز كردم تا ظرف 2 سال منزل تحويل شود اما پس از گذشت 5 سال و پرداخت 10 ميليون تومان هيچ خبري از تحويل مسكن نيست بلكه هر بار تقاضاي واريز سه ميليون تومان مي كنند. از مسئولين وزارت درخواست رسيدگي دارم.
7363---0935
¤ مدتي است كه سرقت از گاوصندوق هاي منازل و مغازه ها در استان مازندران به ويژه آمل باعث اضطراب و نگراني مردم شده است و با كمال تاسف طي اين مدت هيچ سرنخي از اين باندهاي سرقت به دست نيامده است چندي قبل فقط از منزل ما گاوصندوقي كه كليه اسناد و مدارك و حدود بيست ميليون تومان طلاي فرزندم كه تازه عروسي كرده بود را به سرقت بردند از فرمانده ناجا تقاضا مي شود با اعزام افراد كارشناس به دل نگراني هاي مردم با دستگيري و محاكمه سران باند سرقت مذكور خاتمه دهند.
يداللهي
¤ برخورد ميهمانداران هواپيمايي آتا متاسفانه اخلاقي نيست از مسئولين اين شركت درخواست مي شود اولا خودشان به تذكري كه به مسافران در مورد حجاب مي دهند عامل باشند ثانيا به تقاضاهاي منطقي مسافرين با پرخاشگري پاسخ ندهند.
7649---0913
¤ مدتي است كه بيمارستان 15 خرداد ورامين متعلق به بيمه خدمات درماني نوبت پذيرش خود را به صورت تلفني پيام گير قرار داده و از نوبت دهي حضوري خودداري مي نمايد. ولي به خاطر تماس هاي متعدد مردم تماس گرفتن با يك شماره تلفن از عهده بسياري خارج است چرا كه امروز (19/9/90) از ساعت 8 صبح تا 30/16 بنده موفق به تماس با شماره تلفن اعلام شده بيمارستان براي گرفتن نوبت نشدم و متاسفانه برخورد كاركنان نيز بسيار دور از انتظار است.
اصغر كردبچه
¤ ما دانشجويان و فارغ التحصيلان رشته حقوق از رئيس قوه قضاييه تشكر مي كنيم كه در جهت خدمت به مردم مانع انحصار كانون وكلا در جذب وكيل مي شوند و باعث پايين آوردن هزينه هاي وكالت براي مردم براساس ماده 187 شده اند.
جمعي از دانشجويان و فارغ التحصيلان رشته حقوق
¤ از دفتر رياست جمهوري مي خواهيم مصوبات سفرهاي استاني دولت در خراسان جنوبي را با جديت بيشتري پيگيري نمايند و موانع تسريع پروژه ها را برطرف سازند.
2773---0913
¤ با توجه به گذشت يك ماه از پايان سرشماري از مسئولين امر درخواست مي شود نسبت به پرداخت دستمزد آمارگيران اقدام نمايند.
5370---0935
¤ مكان پايانه جديد مسافربري شهرستان بوكان جاي مناسبي نيست و شهروندان در اين مورد انتقادهاي فراواني دارند متاسفانه مسئولين امر به اين انتقادها ترتيب اثر نمي دهند.
1277---0914
¤ وقتي برنامه هاي فوتبال و آشپزي به طور كامل از شبكه هاي سيما پخش مي شود بي انصافي است كه اول و آخر برنامه مداحي بيت رهبري را مي زنند و به صورت ناقص پخش مي كنند.
6216---0912
¤ سازمان فرهنگي- هنري شهرداري براي كسب درآمد بخشي از مجموعه ها و فرهنگسراهاي زيرمجموعه مثل موزه امام علي(ع) را به قيمت بي توجهي به ارزش هاي اخلاقي و مقدسات اجاره داده است و اكنون روابط دختر و پسر در اين اماكن اجاره اي نامناسب مي باشد.
4164---0919
¤ عزت و سربلندي ايران در به غنيمت گرفتن هواپيماي فوق پيشرفته و سري آمريكا و در مقابل، بي آبرويي و ذلت آمريكا در اين مصاف مزد عزاداري ملت براي امام حسين(ع) و اصحاب باوفاي ايشان در ماه محرم بود و ما از خداوند به خاطر اين مزد ممنون هستيم.
4636---0914
¤ بعد از بازنشستگي به شغل كشاورزي در اراك رو آوردم سال گذشته زمين هايي را كه كشت كرده بودم دچار سرمازدگي شد. براي دريافت بيمه اقدام كردم. همه عوامل، موضوع را تاييد كردند و پرونده به بانك كشاورزي تهران ارسال شد- اما هنوز از پرداخت خسارت خبري نشده و تكليف ما را روشن نمي كنند. در حالي كه وقتي خواستند از من كشاورز پول بيمه بگيرند چنين مشكلاتي وجود نداشت.
حسن مشهدي الكوبه

 بازديد وزير كشور از ستاد انتخابات

مصطفي محمدنجار از ستاد انتخابات واقع در وزارت كشور بازديد كرد.
براي اين دوره از انتخابات با توجه به اين كه قرار است در 10 درصد حوزه ها انتخابات به صورت رايانه اي برگزار شود، دوره هاي آموزشي در دو فرآيند اجرايي و قانوني و نرم افزاري و سخت افزاري برگزار شده است.
اين دوره هاي آموزشي از تهران شروع شده و در استان ها به صورت منطقه اي اجرا شده است.
براساس اين گزارش، شنبه و يكشنبه نام نويسي فرضي به صورت مانور انتخاباتي برگزار شده است و نتايج آن به ستاد انتخابات كشور ارسال مي شود.
 رئيس جمهوري هفته جاري به كهگيلويه و بويراحمد سفر مي كند

رئيس جمهوري و اعضاي هيئت دولت اواخر هفته جاري به كهگيلويه و بويراحمد سفر خواهند كرد.
به گزارش ايرنا معاون سياسي و امنيتي استانداري كهگيلويه و بويراحمد با بيان اين مطلب افزود: بررسي پروژه هاي سه دور سفرهاي گذشته، ديدار عمومي بامردم، سفر به شهرستان هاي مختلف استان، ديدار با نخبگان، علما و روحانيون و ديدار با خانواده معظم شهدا از مهمترين برنامه هاي پيش بيني شده سفر رئيس جمهور به كهگيلويه و بويراحمد است.
مرتضي رهنما اظهار داشت: بدون شك با اتخاذ تصميمات و برنامه هاي راهبردي هيئت دولت در اين سفر؛ به فرايند توسعه همه جانبه استان در حوزه ها و بخش هاي مختلف كمك خواهد شد.

 شكوري راد: ما اصلاح طلبان، آره، نه، چي بگم؟! (خبر ويژه)

عضو مركزيت حزب منحله مشاركت در كوران انقلاب ملت هاي مسلمان منطقه مي گويد بشر ديگر دنبال انقلاب نمي رود و اصلاحات را جايگزين آن كرده است.
علي شكوري راد در گفت وگو با يك گاهنامه گفته است: بشر از انقلاب هايي كه كرده با هزينه هاي بسياري كه برايش داشته خير چنداني نديده است. به همين دليل ديگر به دنبال انقلاب نمي رود و اصلاحات را جايگزين آن كرده است. امروز سخنان انقلابي مانند سابق شورآفرين نيستند بلكه سخن از صلح و مدارا و اصلاحات خريدار بيشتري در جهان دارد. چهره هايي مانند خاتمي و آن سوچي[برمه] در جهان امروز دلرباتر از بن لادن هستند.
وي همچنين بي آن كه به متواري شدن اعضاي مشاركتي و نهضتي «دفترتحكيم» و استخدام در رسانه هاي ضدانقلاب اشاره كند، ادعا كرد: دفتر تحكيمي كه مدافع وضع موجود است جعلي است.
شكوري راد با اعتراف تلويحي به انحراف جريان متبوع وي از خط امام مي گويد: دفتر تحكيم از بدو تاسيس خود را خط امامي و زماني خود را طرفدار اصلاحات مي دانست و بعضا پيشينه خط امامي خود را نفي مي كرد و امروز كه چند شقه شده و هر كدام هويت جديدي براي خود تعريف مي كنند، دفترتحكيم تمام شده است.
شكوري با ادعاي اينكه اساسا گفتمان غالب در جامعه عوض شده است و متناسب با آن جنبش دانشجويي هم تغيير گفتمان داده، تصريح كرد: در گفتمان غالب امروز دموكراسي و حقوق بشر محور قرار گرفته و اسلام كه پس از انقلاب اسلامي محور ثابت گفتماني در جامعه بوده به حاشيه رفته است(!) در اين حال كه گفتمان غالب دستخوش چنين تحولات شگرفي شده است اگر بنده نوعي نيز به هويت تاريخي خود يا تشكلي كه زماني به آن وابسته بوده ام يا الان هستم دل بسته باشم نمي توانم انتظار داشته باشم ديگران نيز مانند من دلبسته باشند و يا به منطق سخنان من توجه كنند. بنابراين ترجيح مي دهم ديگر در مورد آن صحبت نكنم(!)
يادآور مي شود در بحبوحه فتنه 88، شكوري راد به ريپورتر جزء شبكه دولتي انگليس (بي بي سي) تبديل شده بود. او تعمدا توضيح نمي دهد كه اگر ملت هاي منطقه گريزان از انقلاب بودند، چرا در منطقه اي حدفاصل تونس و ليبي و مصر تا بحرين و عربستان و يمن، جان خود را كف دست گذاشتند و با نظاميان رژيم هاي فاسد درگير شدند؟ و چرا با وجود ادعاي اصلاحات از سوي رژيم هايي چون رژيم مصر و يمن و بحرين و...، اين انقلاب ها ادامه دارد؟ ثانيا وي و هم طيفانش بايد توضيح بدهند كه آيا اوباشگري خياباني و ايجاد اغتشاش و آشوب، از جنس اصلاح طلبي بود كه سردمداران فتنه سبز مرتكب آن شدند؟ ثالثا كدام منطقي امضا مي كند كه از بين دو طيف مهره در خدمت غرب (تروريست هايي چون بن لادن و غربزدگاني چون آن سوچي و خاتمي) حتما بايد يكي را برگزيد؟! و مگر نه اينكه در راهپيمايي چند ميليون نفري نهم دي 88، خاتمي آماج اعلام انزجار مردم عاشورايي بود؟
نكته ديگر اين كه طبيعي است وقتي آقاي شكوري راد اعتراف مي كند طيف متبوع وي از «خط امام» و «اسلام» روگردان شده اند، تالي فاسد اين ارتجاع همين باشد كه مخالف انقلاب اسلامي شوند اما به جاي اينكه اعتراف كنند «ما تمام شده ايم» ادعا كنند دفتر تحكيم تمام شده، انقلاب تمام شده و ترهاتي از اين قماش، همان طور كه اكبر گنجي مفلوك زماني درباره حضرت امام خميني(ره) - پرچمدار اصلي خيزش اسلامي خاورميانه- تعبير مشابهي را به كار برد.
اما درباره برخي عناصر نفوذي در دفتر تحكيم كه بعدها متواري شدند و در واشنگتن و نيويورك يا لندن و پاريس و برلين پناهندگي گرفتند، بايد تصريح كرد كه برخي از همان ها اكنون مشغول دستمال كشيدن به چكمه آمريكايي ها هستند و نوكرانه تر از هر نوكري عليه ملت ايران و اعتقادات آنها حرف مي زنند و حتي آشكارا از حمله نظامي به ايران دفاع مي كنند.


 شوك جديد مردم مصر به رژيم صهيونيستي (خبر ويژه)

راديو اسرائيل از قول شوراي نظامي غيرقانوني مصر اعلام كرد: پيروزي اسلامگراياني نظير اخوان المسلمين در انتخابات مصر، در تضاد با خواسته ملت مصر است!
به گزارش راديو اسرائيل، يك ژنرال عضو شوراي نظامي با اشاره به پيروزي اسلامگرايان در انتخابات پارلماني مصر گفته است، قانون اساسي كه بايد تهيه شود، تحت نظر شوراي نظامي خواهد بود تا منافع و امنيت مصر به خطر نيفتد. مردم مصر هرگز نمي خواهند كساني بر آنها حكومت كنند كه منافع و اقتصاد آنها را به خطر بيندازند(!)
راديو اسرائيل مي گويد «از هفته پيش كه نتايج انتخابات پارلماني مشخص شد، شوراي نظامي و سكولارهاي مصر از اين نتايج سرخورده شده اند. تحليل گران راديو اسرائيل مي گويند وضعيت به وجود آمده، ثابت كننده درستي ارزيابي هاي آقاي حسني مبارك است كه از مسلط شدن اسلام گرايان و بر باد دادن دستاوردهايي كه مصر تاكنون داشته، عميقا نگران بود.»
در همين حال در پي انتشار برخي اخبار مبني بر توافق اخوان المسلمين با آمريكا براي به رسميت شناختن معاهده سازش كمپ ديويد، محمود حسين دبيركل اخوان المسلمين اين خبر را تكذيب كرد و گفت: هيچ توافقي دراين باره با آمريكا و اسرائيل وجود ندارد و هر ملت و مجلسي حق دارد در معاهدات بازنگري كند. از معاهده كمپ ديويد زمان بسياري سپري شده و اين معاهده بايد سرفرصت بازنگري شود.
يديعوت آحارونوت اخيرا به نقل از جفري فلتمن مشاور ارشد وزير خارجه آمريكا ادعا كرده بود با اخوان المسلمين بر سر حفظ پيمان كمپ ديويد به توافق رسيده است!
همزمان ايهود باراك وزير جنگ رژيم صهيونيستي، از تحكيم روابط جنبش حماس و اخوان المسلمين مصر ابراز نگراني كرد. به نقل از فلسطين اينفو، ايهود باراك پس از اعلام نتايج انتخابات پارلماني در مصر و پيروزي قاطع اسلام گرايان اعلام كرد ما از پارلمان جديد مصر انتظار داريم بر معاهده كمپ ديويد پايبند باشد.
باراك تاكيد كرد: بيشترين هراس اسرائيل از برقراري روابط مستحكم ميان اخوان المسلمين مصر و حماس به عنوان طرف حاكم بر نوار غزه است.
يادآور مي شود روزنامه صهيونيستي ها آرتص اخيرا در گزارشي تاكيد كرد از معاهده سازش كمپ ديويد فقط نامي باقي مانده و اين قرارداد عملا از اعتبار ساقط شده است.
هاآرتص مي نويسد: اسرائيل ديگر نمي تواند با تكيه بر قراردادهاي صلحي كه طي دهه هاي گذشته و پيش از انقلاب مصر امضا شده اند، به حيات خود ادامه دهد.
هاآرتص مي افزايد:پس از گذشت 32 سال از امضاي قرارداد صلح كمپ ديويد اكنون تنها اسمي از آن باقي است و پس از تحولات مصر اين قرارداد بجز يك توهم، چيز ديگري نيست.
اين روزنامه با اشاره به پيروزي احزاب اسلام گرا در مراحل اوليه انتخابات پارلمان مصر مي نويسد: اين مسئله به نگراني ها در داخل اسرائيل دامن زده و مصر را تبديل به يك دشمن براي اسرائيل مي كند. اكنون با توجه به تحولات پيش آمده، جلوگيري از وخيم تر شدن اوضاع بسيار سخت است.

 واشنگتن پست: فرار به جلو اوباما براي پذيرش ايران هسته اي است (خبر ويژه)

يك روزنامه آمريكايي معتقد است باراك اوباما با تغيير سياست پيشين درصدد پذيرش ايران هسته اي است هرچند كه اين پذيرش را به واسطه فرار به جلو و بازي با كلمات مي پوشاند.
روزنامه واشنگتن پست در گزارشي نوشت: باراك اوباما بلافاصله پس از رسيدن به رياست جمهوري اعلام كرد ايران هسته اي غيرقابل قبول است و فعاليت هاي هسته اي اين كشور بايد متوقف شود اما او اكنون سياست تحديد نفوذ و كنترل ايران را در پيش گرفته است. شعارهاي سال 2008 اوباما يك سال بعد با شكست مذاكرات اندكي رنگ باخت.
اين روزنامه افزود: تغييري ظريف اما قابل توجه در ادبيات اوباما ديده مي شود. او مي گويد ايران در مسير انزوا قرار دارد اما ديگر از برنامه هسته اي ايران به عنوان تهديدي غيرقابل قبول ياد نمي كند. در انزوا قرار دادن ايران اكنون به هدفي تبديل شده كه سياست لزوم توقف سريع برنامه اتمي ايران را گرفته است. تام دانيلون مشاور امنيت ملي آمريكا نيز از ادبيات مشابهي استفاده مي كند. او هم بارها در سخنراني خود از كلمه انزواي ايران سخن گفت اما ديگر از واژه غيرقابل قبول براي برنامه هسته اي ايران استفاده نكرد. اين در حالي است كه اوباما و دولت هاي پيش از اين وعده مي دادند با اتخاذ ديپلماسي دومسيره و سياست تشديد فشارها، فعاليت هاي هسته اي ايران را متوقف كنند. اكنون آن سياست شكست خورده و چين و روسيه نيز درباره فشار بيشتر بر ايران متقاعد نشده اند.
اين روزنامه مي نويسد: شكست دولت اوباما در جلب حمايت از استفاده از گزينه نظامي عليه ايران موجب تضعيف وعده هايش در زمينه جلوگيري از تبديل ايران به كشوري هسته اي و ناتواني وي در كسب حمايت گسترده بين المللي براي اعمال تحريم هاي شديدتر عليه اين كشور شد. هرچند دولت اوباما بارها از مد نظر بودن همه گزينه ها در رابطه با ايران سخن گفت اما از نظر مقامات آمريكايي چشم انداز حمله نظامي به ايران منتفي است.
واشنگتن پست مي افزايد: تحديد نفوذ مستلزم اعتبار است اما هشدارهاي مكرر آمريكا به ايران ديگر جايي براي اعتبار واشنگتن نگذاشته است. تلاش براي انزواي ايران در شديدترين حالت نيز ممكن است به اشاعه تسليحات هسته اي و بي ثباتي جهاني منتهي شود.

 رژيم هاي پادشاهي بايد از جنوب خليج فارس برچيده شوند (خبر ويژه)

خطيب جمعه منطقه «العواميه» عربستان اعلام كرد: تهديد و آدم كشي نيروهاي امنيتي سعودي، مردم را از پيگيري مطالبات خود باز نخواهد داشت.
شيخ نمرباقر النمر روحاني برجسته و خطيب جمعه العواميه طي سخناني در مسجد امام حسين عليه السلام، آل سعود را عامل ناامني در منطقه شيعه نشين الشرقيه توصيف كرد و گفت: مسئولان سعودي و نيروهاي امنيتي آنها در حال گسترش ناامني در منطقه الشرقيه هستند اما بايد بدانند كه مردم در برابر آنها مقاومت خواهند كرد و تهديدات نمي تواند آنها را از تحقق مطالباتشان بازدارد.
وي رژيم پادشاهي را مغاير با ارزش هاي اسلامي خواند و گفت: رژيم پادشاهي كه منافي دموكراسي و ارزش هاي اسلامي است، بايد از كشورهاي عرب حوزه خليج فارس برچيده شود زيرا مردم عربستان مخالف رژيم پادشاهي هستند و دولت تنها مي تواند به كشتار مردم بپردازد اما بايد بداند كه شهادت، عزت و كرامت و آينده رامي سازد.
به گزارش العالم، شيخ باقر النمر بر لزوم پايان كشتار مردم عربستان تاكيد كرد و گفت: مردم عربستان از مطالبات خود مبني بر دستيابي به آزادي كوتاه نمي آيند وي همچنين ادامه جنايات آل خليفه عليه مردم بحرين را محكوم كرد و گفت: مسئولان بحريني خود دستورات بيگانگان را اجرا مي كنند اما ملت را وابسته به بيگانگان قلمداد مي كنند و اين امر در عربستان نيز ديده مي شود و در حالي كه اعتراضات صورت گرفته كاملا ملي است اما آن را وابسته به بيگانگان جلوه مي دهند.
وي تصريح كرد: دولت بحرين از نظاميان آمريكايي و انگليسي براي سركوب مردم استفاده مي كند و در عربستان نيز از ما خواسته مي شود تا سكوت كنيم ولي ما به مقاومت ادامه خواهيم داد و اعتراض خود را دنبال مي كنيم.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14