(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


چهارشنبه 16 فروردین 1391- شماره 20174

ضرورت بررسي موفقيت ها و ناكامي هاي سالي كه گذشت ( بخش پاياني)
تلاش و پشتكار لازمه راه موفقيتضرورت بررسي موفقيت ها و ناكامي هاي سالي كه گذشت ( بخش پاياني)
تلاش و پشتكار لازمه راه موفقيت

حسن آقايي
... زندگي خود سرمنشأ خاطره هاي زيبنده در تارك تماميت ارزش ها و جلوه هاي دنياست. بهار ديدبان فصل ها و همه مان در عبور از خطوط سفيد گذرهاي زمان و مكان نقطه هايي را نشان مي كنيم تا سرماي كهنه جان و دل و روح را در آفتاب روان انگيز سال نو بزداييم، آراسته و پيراسته تر از ديروزها قباي هستي را در نسيم هنگامه رويش سبزه و گل هاي هزار رنگ مخملگون از هر غبار نظيف كنيم... و اين همه يعني نوعي دگرگون كردن انديشه، سنجش ميزان اهتمام ورزيدن براي ايجاد تحولات ضروري مفيد و مثبت در فرصت هاي مناسب زندگاني كه همانا خاطره نيك و شاد است.
در روزهاي پرشور و شوق سال نو ادامه گفت وگو با مردماني شاغل، اداري، دانشگاهي، مغازه دار، بازنشسته و...، اين پرسش است: علت و تأثير نامرادي و راهكار جبران آن چيست، و دست آخر يك خاطره خوش و خوب تعريف كنند كه مي خوانيد.
ايمان و اراده، عبور از نامرادي ها
دلايل و انگيزه هاي تأثير رواني و راه هاي جبران نامرادي در تحقق و پيشرفت اهداف چرخه زندگاني از ديدگاه «ابراهيم تاج الدين» كارمند دانشگاه تهران چنين تعاريفي است:
وي دلايل عدم موفقيت شخص در هدفش را عمدتا در نداشتن همت والا و ضعف انگيزه و اشتياق مي داند و مي افزايد: «چنين فردي از نظر روحي ممكن است مأيوس و گوشه نشين شود.» به گفته او انسان اگر جدا خواستار دستيافت به امور شاخص و متحولانه زندگي در چارچوب هدفش باشد در صورت احتمال عدم توفيق در وهله اول اصلا نبايد نااميد شود. وي بر اين باور است كه يك شكست اصلا به اين معنا نيست كه انسان روحيه اش درهم ريخته شود و از هدف و انگيزه خود دست بردارد.» وي مي گويد: «اين طرز فكر و خواستن بي توجهي و قدرناشناسي به توانمندي هاي خويشتن و حق انساني است. درحالي كه بايد حركت كرد و زمين گير نشد و شكست را مقدمه پيروزي ناميد.
گفته وي در همين ارتباط حاكي از آن است كه شخص ناموفق در موردي، براي جبران عدم موفقيت نيز مي تواند با فرد يا افرادي ذي صلاح و صاحب نظر آشنا مشورت كند. تبادل افكار با چنين اشخاصي به عنوان راهنما و حامي در رفع مشكل مؤثر خواهد بود.»
«تاج الدين» در ادامه بيان نظرش با اين گفت كه انسان چنانچه ايمان محكم و اعتماد به اراده قومي خود داشته باشد در هر حال برابر شكست، قصد و منظور خود را رها نمي كند، تعريف مي كند: «در جبهه بچه هايي ديده مي شدند كه مورد اصابت گلوله دشمن قرار گرفته و مجروح شده بودند اما در همان وضع باز به سمت هدف و دفع متجاوز مي رفتند كه درواقع به دفاع از هدف محق خود ادامه داده و مقاومت مي كردند.»
...پل موفقيت افراد مصمم
«اسلامي» گلفروش در ميان انواع گل هاي رنگارنگ مغازه اش هيچ كلامش بدون تبسم و هيچ جمله اش بدون لبخند نيست، بر اين باور است كه هر شكستي در گذرگاه زندگي افراد مصمم مي تواند پلي باشد براي عبور به سوي پيروزي. او مي افزايد: «ممكن است هر كس در موردي اشتباه كاري كند. در آن صورت بايد سعي نمايد منظورش را رها نكند.» وي همچنين معتقد است «شخص نامراد با علت جويي، تجربه، فكر متمركز و پشتكار خواهد توانست شكست خود را جبران كند.»
«معتمدي» دانشجوي علوم ارتباطات، پيرامون موضوع عدم موفقيت بااين اشاره كه ناكامي در هدف، گاه تأثير نامطلوب بر روحيه برخي افراد مي گذارد، راهكار هايي جهت حصول توفيق مطرح مي كند.
وي كه ضمن تحصيل دانشگاهي، به عنوان معلم در يك واحد آموزشي فعاليت مي كند، مي افزايد: «به نظرم در مقابل ناموفق شدن، تجديد كار و فعاليت مضاعف مي تواند جبراني بر ناكامي ها باشد.
در اين حالت، شخص مي تواند از طريق ايجاد ارتباط قوي اجتماعي، مشورت با خانواده و دوستان صميمي مشكل نامرادي خود را در ميان بگذارد. با اين اقدام و همياري مؤثر احساس تنها ماندن نخواهد كرد ضمن آن كه مشاوره اطرافيان راهكارهايي درخور و مناسب پيش روي او مي گذارند. در چنين موقعيتي يك نكته با اهميت اين است كه شخص نخست تصميم جدي تر براي شناخت نقاط ضعف و قوتش و در بازنگري مدنظر داشته باشد.»
شروع ديگربار از صفر
«اكبريان» زرگر، نظرش درباره نامرادي فرد در خواسته اش، چنين است: «شخص اين فكر و گمان را نداشته باشد كه با موفق نشدن در هدفش دنيا به آخر رسيده است، بلكه بايد با عزم بيشتر علت ناكامي را بررسي و كار را از صفر و با اميدواري و خودباوري دنبال كرد.»
وي معتقد است: مأيوس شدن انسان در هر زمينه اي هيچ فايده اي ندارد. شخص اگر دلبستگي و اراده قوي به كاري معقولانه داشته باشد شكست هم بخورد بايد آن را تجربه اي براي پيشرفت مقصودش بداند.»
نظر «نجفي» مدير نمايندگي صندوق نسوز، حاكي از آن است كه شخص در بررسي علت ناموفقيتش درك كند كه اصولاً هدفش درست و منطقي بوده بلكه يك جاي كار ايراد داشته است، اين نگاه در پيشرفت و پيگيري هدف مؤثر است. در هر صورت شخص بايد تلاش كند اشتباهات را اصلاح كند. كلاً انسان با پشتكار و خوش بيني مي تواند به هدفش برسد.»
ميليون ها خاطره خوش
از «دكتر بهرام عكاشه» استاد زلزله شناس كشور، مي خواهم يك خاطره خوش خود را شرح دهد. وي مي گويد خاطراتش شغلي است و چنين مي افزايد: «براي ما افتخار است كه بيش از دو و نيم ميليون نفر از جوانان كشور دانشجو و درحال تحصيل و افزون بر 14-12ميليون دانش آموز داريم. باتوجه به وجود چنين سرمايه هاي علمي، من افق هاي بسياري براي كشورمان مي بينم.» صرف چنين تعريف و تمجيد استاد از برخورداري ميليون ها دانش آموخته در مقاطع گوناگون تحصيلي در جامعه مان استنباط اين است كه فعاليت در عرصه هاي فراگيري دانش و بينش، خاطره شيرين و ماندگار دكتر محسوب مي شود.
ره آورد دو سفر
خاطره «سيدشهاب الدين قطب شريف» دانشجوي مهندسي صنايع كنترل محصولات، حال و هواي ديگري دارد. وي با اين نظر كه انسان براي وارد شدن و حركت در مسير حق همواره نيازمند يك نيروي محركه است، عقيده دارد حضور در اماكن متبركه بهترين نيروي محركه است. او درباره خاطره اش مي گويد: «در ابتداي سال90 با توفيق خداوندي سفري به مناطقي در گستره عملياتي دفاع مقدس داشتم و پس از آن بلافاصله به پابوس آقا علي ابن موسي الرضا«ع» مشرف شدم. حقيقتاً اين دو سفر آن بركات بي شماري را به همراه داشت كه هرچه شكر گويم مطمئن خواهم بود نخواهم توانست حق امام رئوف و شهداي عزيز را ادا كنم.»
وي در بخش ديگري ادامه مي دهد: «به تمام دوستانم كه خواننده آنچه كه مي گويم هستند پيشنهاد مي كنم بهترين خاطره را با ياد شهدا به ذهن بسپارند و شروع براي پيمودن مسير موفقيت را چنين نقطه روشني قرار دهند.»
«مشحون» بهترين خاطره اش در سال90 اين است كه دكتر عباسي وزير ورزش و جوانان كشور دستور داده سالن ورزشي مجاور استاديوم شهيد كشوري كه سالن دووميداني سابق بوده، خانه بسكتبال در مركز شهر تهران باشد.
رفع مشكل گروهي
«خانم حيدري» كارمند شاغل در يك شركت حمل ونقل درپي اقدامات مداوم اداري و سرانجام موفقيت آميز كه باعث رفع مشكلات بيمه تكميلي و... رانندگان مرتبط با كار شركت شده را خاطره خوش خود مي داند. او در اين باره توضيح مي دهد: «از طريق شركت متبوع و پيگيري هاي امور اداري كمك كردن و راهنمايي موفق شدم زمينه هاي برخورداري رانندگان از بيمه تكميلي درماني، عمر و حوادث جاده اي را فراهم كرده و دغدغه خاطرشان از اين بابت برطرف شود. اين توفيق و كسب رضايت آنان برايم خاطره اي خوش است.»
خاطره از نوع دينمداري
خاطره سال90 «بهمن امامي» پژوهشگر علوم ارتباطات، گشودن پنجره اي با چشم اندازي زيبنده در سفر به يك كشور داراي تجليات فرهنگ، روابط آرامش بخش و روش اجتماعي اسلام محوري است.
به گفته وي در مالزي فرهنگ مداري دين مبين اسلام در رفتار و كردار مردم اين كشور توسعه يافته عجين شده كه احساسي خوب و آرامش بخش نيز براي ديداركنندگان از اين سرزمين است. در همين ارتباط همچنين مي توان به وضوح پايبندي رعايت مباني اسلامي خصوصاً در مراسم عيد فطر اشاره كرد كه در اين روز بيشتر مردم از صبح تا شب در خانه شان ضيافت برگزار كرده و از ديگران پذيرايي مي كنند.
محبتي كه خاطره شد
«يعقوبعلي رجبي» شاغل در واحد حمل ونقل دانشگاه، در همراهي سفرهاي پژوهشي اساتيد و دانشجويان خاطراتي متفاوت در كارنامه اش دارد از جمله يك خاطره اش مربوط به جبهه است. او مي گويد: «زمان جنگ عده اي از دانشجويان را براي انجام امور درماني- بهداشتي به كردستان برده بودم. هوا خيلي سرد شده بود و لباس گرم مناسب نداشتم. سرماي شديد رنج آور بود. زنده ياد شهيدچمران در جمع همرزمان اين وضع مرا كه ديد كاپشن گرمكن خود را از تن درآورد و به من داد و گفت بپوش سرما نخوري. تشكر كردم و كاپشن را پوشيدم و از سرما محفوظ و راحت شدم.»
بازنشسته «حجت ساكي» قبولي يكي از فرزندان دخترش در كنكور دانشگاه در رشته پزشكي را خاطره خوش خود مي خواند.»
خاطره شيرين سال90 «معتمدي» دانشجو، ديدار دوستان به وطن بازگشته اش است.
او مي گويد: «پس از حدود دو سال دوستانم به ايران آمدند و همديگر را ديديم. آنان از تجربه هاي دور از كشورمان و وضعيت محيط و زندگي آنجا تعريف كردند و اين كه مهمترين مشكل زندگي در خارج كشور احساس دلتنگي در غربت و دوري از خانواده شان است. اين ديدار شوق انگيز دوستانه شيرين ترين خاطره ام در سال گذشته است.»
موفقيت پسر در رشته مهندسي كشاورزي و فرزند دختر از كارداني به كارشناسي حسابداري، خاطره اي خوش براي پدر «رحمان نجفي» نيز است.»
«اسلامي» گلفروش قبول شدن در رشته مورد علاقه اش مهندسي مكانيك را خاطره خوب و خوش سال90 مي خواند. از او مي پرسم: بين تحصيل دانشگاهي و گلفروشي كدام را ارجح مي داند؟. با تبسم جواب مي دهد: «اول درس و بالا بردن دانش، بعد كسب و كار.»
اتكاء شخص به خود سرآغاز شرايط افزوني توفيق و شادابي جسم و احساسات مثبت مي شود. ليكن ناكامي گاه ممكن است مانع اشتياق به كار شده و فرد آن گونه كه لازم است پيگير انجام كار منظور نشده و انتظار كمك در جهت موفق شدن خود دارد.
مثبت و منفي هاي كاميابي و ناكامي
از «محمد كيوان زاده» روان شناس، سؤال مي كنم تأثير رواني موفقيت و نامرادي در شخص چيست؟ وي پاسخ مي دهد: «موفقيت برآمده از افزايش اعتماد به نفس است، اعتماد به نفس باعث مي شود شخص در ابعاد و زواياي مختلف زندگي كارش را با پيروزي انجام دهد. موفقيت همچنين سبب ايجاد شادماني تمام جنبه هاي جسماني و عاطفي فرد مي شود.»
وي درباره تأثير نامرادي اظهار مي كند: «شكست در كار موردنظر، شخص را به سمت عدم اعتماد به نفس يا گوشه گيري سوق مي دهد تا حدي كه گاه او از تمام فعاليت هاي اجتماعي و عوامل زندگي دست مي كشد كه در حقيقت دچار شكست مطلق مي شود. از سوي ديگر در برابر اين فعل و انفعالات نيز بايد گفت يك موقع شكست باعث پشتكار بيشتر شخص مي شود و با همين كوشش در كار به موفقيت بزرگ تر مي رسد. موضوع ديگر در اين مباحث آن است شخصي كه هيچ كار و تلاش در جهت توفيق هدفش انجام نمي دهد مثلاً براي امتحان كنكور درس نمي خواند يا جواني براي ازدواج خود تصميم نمي گيرد اين قبيل افراد در برابر وظايف الزامي پيشرفت زندگي خود فقط مي گويند اگر شانس با ما يار باشد كارها انجام مي شوند. آنان با اين وضع و نظر توقع دارند موفق شوند درحالي كه بايد كارشان را به مصلحت خود انجام بدهند و نتيجه آن را به خدا واگذار كنند.»
گزارش روز

 

(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14