(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


دوشنبه 25 اردیبهشت 1391 - شماره 20208 

چگونگي تبديل بنزين 100 به 400 تومان
موج دوم كاهش قيمت سكه در راه است
حقوق و مزاياي بازنشستگان و مستمري بگيران تامين اجتماعي افزايش مي يابد
كوتاه اقتصادي
مستندات انتقال آب خزر به سازمان بازرسي ارائه مي شود
از هفته آينده ايران به سوريه و لبنان برق صادر مي كند
اختصاص تسهيلات ارزان قيمت براي توسعه صنايع تبديلي كشاورزي
انتقال 80 هزار كارمند از تهران به شهرستان ها
اجراي 120 طرح صنعتي با سرمايه گذاري 5 هزار ميليارد تومان
افزايش 6 ميليارد دلاري مبادلات غيرنفتي ايران و هند
اعطاي 35 ميليون تومان وام خريد مسكن به خبرنگاران
بسته حمايت گمرك از توليد اعلام شدمدير سامانه هوشمند سوخت اعلام كرد
چگونگي تبديل بنزين 100 به 400 تومان

مدير سامانه هوشمند سوخت چگونگي تبديل بنزين 100 توماني به 400 توماني از ابتداي خردادماه را اعلام كرد.
محسن روحاني در گفت وگو با ايسنا در مورد چگونگي تبديل بنزين 100 توماني باقي مانده در كارت هاي سوخت به 400 توماني از ابتداي خردادماه گفت: دارندگان بنزين يارانه اي از اول خردادماه با مراجعه به جايگاه هاي سوخت بايد نسبت به تبديل بنزين 100 توماني خود به 400 توماني اقدام كنند.
وي ادامه داد: بنزين 100 توماني ذخيره در كارت سوخت در اولين سوخت گيري كه از اول خردادماه انجام بگيرد به بنزين با نرخ 400 توماني تبديل خواهد شد.
وي با اشاره به اين كه البته مقدار سوخت گيري ممكن است صفر ليتر باشد، توضيح داد: يعني اين كه دارندگان اين نوع سهميه با قراردادن كارت سوخت خود در كارت خوان پمپ بنزين و وارد كردن رمز كارت، نازل سوخت را برداشته و دوباره بر سر جاي خود قرار دهند.
روحاني گزينه مراجعه حضوري دارندگان كارت سوخت به شركت پخش مناطق براي تبديل بنزين يارانه اي به نيمه يارانه اي را نيز رد كرد.

 با آغاز مرحله جديد تحويل سكه هاي پيش فروشي
موج دوم كاهش قيمت سكه در راه است

عضو هيئت مديره بانك ملي ايران از آغاز فاز دوم تحويل سكه هاي پيش فروشي از چند روز آينده با نرخ هاي جديد خبر داد.
عباس كمره اي در گفتگو با مهر با اشاره به كاهش قيمت سكه هايي كه بانك ملي از مردم خريداري مي كند (575 هزار تومان)، گفت: بانك مركزي قيمت سكه هاي پيش فروشي كه مردم قصد دارند آنها را به بانك ملي بفروشند كاهش داده است.
مديركل سابق ريالي و نشر بانك ملي با بيان اينكه در روزهاي ابتدايي تحويل سكه هاي پيش فروشي قيمت سكه هايي كه بانك از پيش خريداران مي خريد، 636 هزار تومان بود، تصريح كرد: زمان تحويل سكه ها از تاريخ دوم ارديبهشت ماه جاري بود.
عضو هيئت مديره بانك ملي ايران افزود: بانك مركزي پيش از اين نيز اعلام كرده بود كه قيمت سكه هايي كه از مردم مي خرد بر اساس قيمت هاي جهاني طلا و با در نظر گرفتن ساير پارامترها است، بنابراين با توجه به كاهش نرخ ها، بانك مركزي هم نرخ سكه ها را كاهش داد.
كمره اي با تاكيد بر اينكه بانك مركزي اعلام كرده بود كه قيمت ها را ثابت نگه نمي دارد و با رصد كردن نرخ جهاني طلا و ارز، به صورت روزانه نرخ سكه هايي كه مي خرد را اعلام مي كند، تصريح كرد: البته بايد توجه داشت كه استقبال از دريافت اوراق گواهي سپرده بسيار افزايش يافته است.
وي با اعلام اينكه در حال حاضر تمايل بيشتر به سمت تحويل اوراق گواهي سپرده با نرخ 24 درصد است، گفت: از ابتداي زمان تحويل سكه ها از تاريخ دوم ارديبهشت ماه جاري تاكنون بالغ بر يك ميليون و 300 هزار قطعه سكه به مردم تحويل داده شده است.
عضو هيئت مديره بانك ملي ايران اضافه كرد: تا تاريخ 29 ارديبهشت ماه جاري قيمت سكه هايي كه به مردم تحويل داده مي شود با نرخ پيش خريد 546 هزار تومان است كه با احتساب نرخ 5 درصد ماليات بر ارزش افزوده يعني 27 هزار و 300 تومان، نرخ سكه 573 هزار و 300 تومان مي شود.
وي اظهار داشت: از تاريخ 29 ارديبهشت ماه سال جاري كه مرحله دوم تحويل سكه هاي پيش فروش آغاز مي شود، قيمت هاي جديد اعمال خواهد شد، زيرا نرخ و شرايط پيش فروش سكه ها در مرحله دوم از سوي بانك مركزي تغيير كرده است كه در زمان سررسيد نرخ ماليات بر ارزش افزوده هم محاسبه مي شود.
گفتني است طي روزهاي اخير نرخ هر قطعه سكه طرح جديد در بازار آزاد به شدت كاهش يافته و به زير 600 هزار تومان رسيده است.
در همين حال مديركل اداره بررسي ها و سياست هاي اقتصادي بانك مركزي گفت: مطابق پيش بيني ها، با توجه به تحولات بازار داخلي و جهاني طلا در روزهاي اخير و جذابيت اوراق گواهي سپرده، استقبال از اين ابزار به طور فزاينده اي رو به افزايش است، به گونه اي كه استفاده از ابزارهاي جايگزين به بيش از 4 برابر سكه هاي دريافتي رسيده است؛ در واقع به ازاي هر سكه دريافتي، بيش از 4 سكه به اوراق گواهي سپرده يا ساير ابزارهاي جايگزين تبديل مي شود.
پيمان قرباني ضمن تاكيد مجدد بر امكان استفاده از اوراق گواهي سپرده براي تمامي افرادي كه در طرح پيش فروش سكه مشاركت نموده اند (صرف نظر از موعد تحويل سكه ها در سال جاري)، گفت: با توجه به اينكه در زمان تحويل سكه بخش عمده اي از سكه هاي پيش فروش شده در اواخر هفته جاري و هفته آينده فرا مي رسد، به هموطناني كه موعد تحويل سكه هاي آن ها در فاصله زماني مزبور قرار دارد و تمايل دارند از اوراق گواهي سپرده به جاي سكه استفاده نمايند توصيه مي شود، به منظور پرهيز از ازدحام در شعب بانك ملي و صرفه جويي در وقت و زمان خود، زمان مراجعه به بانك را به تاخير نيانداخته و طي روزهاي آتي به شعب مربوطه مراجعه نمايند.

 با ايجاد شركت سرمايه گذاري نوين
حقوق و مزاياي بازنشستگان و مستمري بگيران تامين اجتماعي افزايش مي يابد

مديرعامل جديد صندوق تامين اجتماعي در مراسم روز زن، اقدامات 40 روزه خود را اعلام كرد.
سعيد مرتضوي ابتدا گفت: با انعقاد تفاهم نامه اي با وزارت بهداشت، بيمارستان ميلاد به قطب درمان تخصصي و فوق تخصصي پزشكي در كشور تبديل خواهد شد.
وي گفت: مجوز پيوند كبد، كليه و مغز استخوان از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي اين بيمارستان گرفته شده است.
مديرعامل صندوق تامين اجتماعي به پرداخت مطالبات معوق مراكز طرف قرارداد به مبلغ 1100 ميليارد تومان اشاره كرد و افزود: مطالبات بيمارستان ها، پزشكان، دندانپزشكان، داروخانه ها و مراكز تصويربرداري و ساير مراكز طرف قرارداد با تامين اجتماعي طي 40 روز گذشته پرداخت شده و مطالبات آنها هم اكنون به روز شده است.
مرتضوي منتفي كردن انتقال بيمارستان شهيد دكتر لبافي نژاد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را جزو عملكرد خود در ايام گذشته برشمرد و گفت: تمهيدات لازم براي ابقاي اين بيمارستان مهم و ممتاز در صندوق تامين اجتماعي كشور انجام شده است.
مرتضوي خاطرنشان كرد: در طول 40 روز گذشته و با پيگيري هاي مستمر، مسائل مربوط به 62 هزار ميليارد ريال ماليات موضوع مطالبات سازمان امور مالياتي به حساب صندوق تامين اجتماعي و اعاده اجرائيه اين موضوع نيز در حال حل وفصل شدن است.
مديرعامل صندوق تامين اجتماعي كشور در بخش ديگري از سخنان خود به وصول مطالبات صندوق تامين اجتماعي به ميزان 35 هزار ميليارد تومان از طريق واگذاري سهام دولت در 21 شركت و بانك اشاره كرد و گفت: همان طور كه گفته شده اين مطالبات از سال 1357 معوق مانده بود.
مرتضوي در ادامه گفت: طرحي تدوين شده است كه با وصول مطالبات از محل واگذاري سهام شركت ها، شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي نوين (شستان) ايجاد شود كه در 3 هلدينگ صنايع نفت و گاز، صنايع فلزي و مواد و بانك و بيمه فعاليت خواهد كرد.
وي خاطرنشان كرد: كارشناسان معتقدند با شروع فعاليت شستان و كسب درآمد 21 شركت، صندوق تامين اجتماعي قادر خواهد بود به حقوق و مزاياي بازنشستگان و مستمري بگيران سراسر كشور مبلغ قابل توجهي اضافه كند كه اميدواريم با تصويب هرچه سريع تر اين موضوع در هيئت امنا اين مهم محقق شود.

 كوتاه اقتصادي

¤ مركز مديريت توسعه ملي اينترنت با اعلام ممنوعيت استفاده از پست الكترونيك خارجي در مراودات بانكي ، چاپار را به عنوان يكي از سرويس دهندگان رسمي كشور در حوزه پست الكترونيك داخلي معرفي كرد.حجت الاسلام سعيد سالاريان قائم مقام دبير شوراي عالي اطلاع رساني گفت: سرويس پست الكترونيك چاپار (www.chMail.ir) تحت عنوان ChMail (سي-اچ-ميل) اواسط اسفندماه سال گذشته آغاز به كار كرده است.
¤ حجم كل نقدينگي كشور در سال 90 با 4/19 درصد رشد نسبت به سال 89 به حدود 352 هزار و 207 ميليارد تومان رسيده در حالي كه اين رقم در شش ماه اول سال گذشته 350 هزار ميليارد تومان برآورد شده بود.رشد نقدينگي از سال 76 تا سال 90 به شدت متفاوت بوده است. سال 76 رشد نقدينگي
2/15 درصد بود اما در سال 77 اين رشد به 4/19 درصد، سال 78 به 1/20 درصد و در سال 79 براساس آمارها 2/29 درصد بوده است.يكي از علل اصلي افزايش رشد نقدينگي سال 78 و 79 افزايش درآمدهاي نفتي بوده است.از سال 80 تا پايان سال 86 همواره رشد نقدينگي بالاي 20 درصد گزارش شده است. سال 80 افزايش نقدينگي در سطح 8/28 درصد بوده و در سال هاي 81 تا 86 به ترتيب 2/30 درصد، 26 درصد، 2/30 درصد، 3/34 درصد، 4/39 درصد و 7/27 درصد بوده است.اما در سال 87 به دليل اعمال سياست هاي انضباط پولي رشد نقدينگي با 12 درصد كاهش به 9/15 درصد رسيد.در سال 88 نقدينگي با 8 درصد رشد به 9/23 درصد رسيد و در سال 89 اين نرخ با 3/1 درصد رشد به 2/25 درصد رسيد.حجم كل نقدينگي در سال 84 بالغ بر 70 هزار ميليارد تومان بوده و اين ميزان در سال 85 به 128 هزار ميليارد تومان رسيده كه 58 هزار ميليارد تومان افزايش نشان مي دهد.
¤ سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز فعاليت صندوق سرمايه گذاري «امين آشنا ايرانيان» را صادر كرد.به گزارش پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه (سنا)، كارشناس مديريت نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار، افزود: صندوق سرمايه گذاري امين آشنا ايرانيان، صندوقي در اوراق بهادار با درآمد ثابت است. حداقل سود سالانه 20 درصد براي آن پيش بيني شده است كه عوايد آن در مقاطع شش ماهه به سرمايه گذاران پرداخت خواهد شد.
¤ بانك پاسارگاد در اقدامي ديگر جهت رفاه حال مشتريان، امكان ارسال پيامك واريز به سپرده را جهت كليه مشترياني كه پيامك برداشت آنها فعال بوده، به صورت رايگان، ايجاد كرد.به گزارش روابط عمومي بانك پاسارگاد، در اين طرح براي اطلاع رساني جهت واريز پول بيش از يك ميليون ريال و واريز يارانه زير يك ميليون ريال پيامك ارسال مي شود. در اين خدمت براي واريز سود، پيامك ارسال نمي شود.لازم به ذكر است از يك سال پيش با راه اندازي بانكداري مجازي و ايجاد خدمات مديريت متمركز بانكي (كربانكينگ) اين امكان براي بانك پاسارگاد فراهم شد كه كليه خدمات و محصولاتي كه در سطوح بين المللي مطرح است، پياده سازي و نوآوري كند.
¤ مديرعامل شركت مديريت منابع آب ايران گفت: 56 سد در كشور در قالب طرح مهر ماندگار به بهره برداري خواهد رسيد كه برخي از آنها در قالب آبگيري و هم بهره برداري خواهد بود.محمد حاج رسولي ها با اشاره به اينكه ظرفيت مخازن اين سدها 10 برابر ظرفيت سالانه تكميل سدهاي كشور است، افزود: در ميان اين56 سد برخي از پروژه ها نيز فاز اولشان به نتيجه خواهد رسيد، يعني برخي از اين پروژه ها تنها آبگيري مي شود اما كارهاي تكميلي مثل آسفالت و نصب دريچه ها يك مقدار ديرتر بهره برداري مي شود.

 معاون وزير نيرو اعلام كرد
مستندات انتقال آب خزر به سازمان بازرسي ارائه مي شود

معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا گفت: دولت مستندات خود در خصوص انتقال آب خزر به مناطق مركزي را آماده كرده و بزودي آن را به سازمان بازرسي ارايه خواهد كرد.
محمدرضا عطارزاده در گفت وگو با خبرگزاري فارس در خصوص درخواست سازمان بازرسي براي دريافت مستندات دولت براي انتقال آب خزر به مناطق مركزي، افزود: سازمان بازرسي هم مانند ساير سازمان هاي ديگر از ما درخواست كرده كه مستندات خود را در خصوص طرح دولت براي انتقال آب خزر به مناطق مركزي ايران به اين سازمان ارائه كنيم.
وي افزود: اين مستندات را آماده كرده ايم اما بايد اذعان كنيم ما براي تمام طرح هاي خود چند جريان مطالعاتي داريم كه در خصوص طرح مزبور پس از خلاصه كردن، آن را به سازمان بازرسي ارائه خواهيم كرد.
عطارزاده با بيان اين كه طرح انتقال آب خزر در طول دو سال به اتمام خواهد رسيد افزود: كارهاي اجرايي و جاده اي اين طرح آغاز شده و در حال ترميم جاده هستيم و بقيه كارهاي مطالعاتي نيز انجام شده است.
معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا تاكيد كرد: سازمان بازرسي با اين طرح مخالفتي نداشته و اعلام كرده اطلاعات بيشتري مي خواهد. بنابراين ما قصد نداريم كه به آنها براي شروع كار اطلاعات بدهيم ولي چون ابهاماتي داشتند از ما خواسته اند كه مستندات را ارائه كنيم.
عطارزاده در ادامه گفت: نه براي اين طرح بلكه براي ساير طرح ها نيز ما در ابتداي كار براي سازمان بازرسي اطلاعات نمي فرستيم و اگر مشكل و خلاف قانوني در مسير پروژه ديدند به ما تذكر مي دهند.
وي گفت: سازمان بازرسي گفته است چون اين طرح، طرح بزرگ، ملي و طرح ويژه اي است، ابهاماتي در آن است پس ما نيز براي اطلاع رساني بيشتر مستندات خود را به سازمان بازرسي ارائه خواهيم كرد.
بنابراين گزارش: طرح انتقال آب درياي خزر به مناطق مركزي ايران، 28 فروردين ماه سال جاري با حضور رئيس جمهور در ساري آغاز شد.
بررسي هاي اوليه اين پروژه شامل مطالعات مكان يابي و تعيين مسير بهينه آب از سواحل جنوبي درياي خزر به نواحي منطقه مركزي كشور است.
براساس طرح هاي اوليه اين پروژه با احداث كارخانه «آب شيرين كن» با ظرفيت حدود 200 ميليون متر مكعب در سال به همراه سازه هاي دريايي جهت استحصال آب از درياي خزر كه به وسيله خطوط لوله و با انتخاب «بهترين مسير كه از كمترين مشكلات زيست محيطي و بالاترين بهره وري و هزينه اجرايي بهينه برخوردار باشد»، اجرا خواهد شد.
به گفته مقامات ايران، اين يروژه در چند مرحله انجام خواهد شد. شيرين سازي آب خزر، يكي از بخش هاي اين پروژه توسط شركت خاتم الانبياء انجام خواهد شد كه هزينه آن 2 ميليارد دلار اعلام شده است.
انتقال اوليه 200 ميليون متر مكعب آب به استان هاي مركزي ايران، رساندن اين رقم به 500 ميليون متر مكعب و نهايتا، تكميل اين پروژه با ايجاد كانالي براي اتصال درياي خزر به خليج فارس صورت خواهد گرفت.

 از هفته آينده ايران به سوريه و لبنان برق صادر مي كند

مشاور امور بين الملل معاون وزير نيرو درامور برق و انرژي از آغاز صادرات برق به كشورهاي سوريه و لبنان از هفته آينده خبر داد.
عبدالحميد فرزام بهبودي درخصوص انتقال برق از ايران به لبنان، گفت: ايران آمادگي كامل براي انتقال برق به اين كشور را دارد و از هفته آينده انتقال برق به اين كشور به طور رسمي آغاز خواهد شد.
وي بيان كرد: خطوط ارتباطي ايران شامل 3خط 400 كيلو ولت و يك خط دو مداره 132 كيلو ولت و يك خط دو مداره 63 كيلو ولت است كه يكي از خط ها هفته گذشته از نظر فني مورد تاييد قرارگرفته و دو خط ديگر ديروز (يكشنبه) مورد بررسي قرار گرفت كه در صورت نهايي شدن هفته آينده شاهد عملياتي شدن ارسال 50مگاوات برق به لبنان خواهيم بود.
فرزام بهبودي يادآور شد: تامين برق لبنان از سوي ايران از جمله توافق هايي بود كه بهمن ماه سال گذشته در نشست مشترك وزيران برق و انرژي 4 كشور ايران، عراق، سوريه و لبنان در تهران صورت گرفت و در اين نشست مقرر شد برق رساني به لبنان در دو فاز انجام شود.
به گفته مشاور امور بين الملل معاون وزير نيرو، صادرات برق ايران به كشورهاي سوريه و لبنان در فاز نخست 50مگاوات و در فاز دوم تا حجم 200 مگاوات برق خواهد بود.
فرزام با بيان اينكه در زمان حاضر حجم صادرات برق ايران به عراق يكهزار مگاوات در فاز نخست است، اضافه كرد: وزارت نيرو درنظر دارد اين ميزان را به يكهزار و 200 مگاوات افزايش دهد تا كشور عراق 50 مگاوات از اين 200 مگاوات افزايش را به كشور سوريه ترانزيت كند.
وي با اشاره به مشكلاتي كه بر سر ايجاد هماهنگي بين ايران و لبنان براي انتقال برق وجود داشت، گفت: لبنان با جمهوري اسلامي ايران مرز خاكي ندارد و از اين رو از ميان دو مسير تركيه - سوريه - لبنان وعراق -سوريه -لبنان مسير دوم انتخاب شد چرا كه اين گزينه براي صادرات ميسرتر بود.
فرزام اضافه كرد: فاز نخست صادرات برق ايران به لبنان قرار بود از ارديبهشت ماه سال جاري آغاز شود كه پيگيري هاي لازم در كميسيون هاي مربوطه انجام شده و خوشبختانه همه شرايط فراهم است ضمن آنكه عراق هم هفته گذشته مجوزهاي لازم براي عملياتي شدن صادرات برق به لبنان را اخذ كرده است.
وي يادآور شد: با تضمين تامين برق مورد نياز عراق توسط ايران، اين كشور نيز پذيرفته كه زمينه انتقال 50 مگاوات برق ايران به سوريه و لبنان را فراهم كند.
فرزام بهبودي درپايان گفت: در زمان حاضر تمام اطلاعات شبكه عراق براي كنترل بهره برداري و رسيدن به اهداف مورد نظر دريافت شده است.

 اختصاص تسهيلات ارزان قيمت براي توسعه صنايع تبديلي كشاورزي

وزارت جهاد كشاورزي براي توسعه صنايع تبديلي حمايت هاي ويژه از جمله تسهيلات ارزان قيمت اختصاص مي دهد.
صادق خليليان وزير جهاد كشاورزي در گفت وگو با پايگاه اطلاع رساني دولت درخصوص توسعه صنايع تبديلي در بخش كشاورزي اظهار كرد: تسهيلات ارزان قيمت با نرخ 7 درصد در اختيار سرمايه گذاران اين بخش قرار مي گيرد و اولويت با سرمايه گذاراني است كه در مناطق محروم بخواهند صنايع تبديلي را مستقر كنند.
خليليان گفت: براي سرمايه گذاري در بخش صنايع تبديلي با توجه به اولويت هاي تعيين شده از سوي وزارت جهاد كشاورزي محدوديتي نداريم.
وزير جهاد كشاورزي به ارائه تسهيلات و زمين در مناطق محروم به سرمايه گذاران اين بخش اشاره كرد و افزود: هر تعداد سرمايه گذار در بخش صنايع غذايي و فرآوري محصولات كشاورزي وجود داشته باشد، حمايت مي كنيم.
خليليان گفت: محصولات كشاورزي عموماً در مناطق دور از مركز توليد مي شود، حمل و نقل مواد اوليه و خام موجب افزايش هزينه ها مي شود، لذا استقرار صنايع تبديلي بخش كشاورزي نزديك محل توليد، موجب كاهش هزينه و ضايعات، نگهداري طولاني تر و فراهم شدن امكانات بيشتر براي توسعه صادرات مي شود.
وزير جهاد كشاورزي درباره قيمتهايي كه براي خريد تضميني محصولات كشاورزي تعيين مي شود، اظهار داشت: بجز دو قيمتي كه مربوط به قيمت گندم مي شد، مابقي قيمتها براساس پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و با بررسي هاي كارشناسي شده، تنظيم و تصويب مي شود.
خليليان گفت: قيمتهاي خريد تضميني گندم كمتر از آنچه كه وزارت جهاد كشاورزي پيشنهاد داده بود، تعيين شد كه اين قيمت مورد تأييد نيست و بر اساس رايزني انجام شده، اميدواريم اين قيمتها اصلاح شود.
خليليان همچنين درباره مطالبات چايكاران گفت: پرداخت مطالبات چايكاران با اقداماتي كه صورت گرفت، از اوايل ارديبهشت ماه آغاز شده و مشكلي در اين زمينه وجود ندارد.

 سال گذشته انجام شد
انتقال 80 هزار كارمند از تهران به شهرستان ها

معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور از خروج 80 هزار كارمند از تهران به شهرستان ها خبر داد.
لطف الله فروزنده در گفت وگو با فارس درباره ادامه روند انتقال كاركنان اظهار داشت: هر كسي مايل باشد به شهرستان منتقل شود، موافقت مي كنيم.
معاون رئيس جمهور ادامه داد: رويكردمان اين است كه هر كسي از كلان شهرها به شهرستان ها منتقل شود تبديل وضعيت مي كنيم يعني اگر كارمند قراردادي بوده و از كلان شهري مثل تهران، اصفهان، شيراز و... به شهرستاني منتقل مي شود تبديل وضعيت شده و پيماني مي شود.
فروزنده در پاسخ به اينكه آيا بنا به بازگشت كاركنان از شهرهاي خودشان به مراكز استان نيست، تصريح كرد: خير؛ بنايي بر اين نيست. ما اصلاً سيستممان به سمت تمركززدايي پيش مي رود خوشبختانه سال گذشته غير از 30 هزار كارمندي كه از تهران خارج شده اند 50 هزار نفر هم با تمايل خودشان به شهرستان ها رفته اند.
وي افزود: امسال هم هدف گذاري 50 هزار نفر را داريم و سيستم ما به سمت تمركززدايي پيش مي رود.
معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در پاسخ به اينكه چند درصد از شركت ها و سازمان هايي كه قرار بود از تهران خارج شوند، خارج شده اند؟ گفت: تقريباً آنهايي كه شركت هاي وابسته به دستگاه ها بودند يا ادغام شدند يا براساس اصل 44 واگذار شدند به خارج از شهر انتقال يافتند. ما در اين پروژه اي كه حدود 160 شركت را پيش بيني كرده بوديم تقريباً تكليف تمامشان روشن شده است.
فروزنده درباره طرح دوركاري كاركنان نيز گفت: در طرح دوركاري با شروع كار، بعضي دستگاه ها تا 40 درصد در اين زمينه عمل كرده اند. در حال حاضر هم كميته كارشناسي در هر دستگاهي وجود دارد كه مشاغلي كه قابليت دوركاري دارند را مشخص مي كند تا در يك زمان بندي واگذار شود.
وي درباره طرح الكترونيكي كردن نيز گفت: اين طرح براي فعاليت هاي تصدي گري است فعاليت هاي تصدي گري دولت بناست به سمت پيشخوان هاي شهري و روستايي برود و از كانال آن ها انجام شود اما كار اداري، مطالعات، حسابرسي، بررسي و نظارت لازم دارد.

 رئيس هيأت عامل ايدرو خبر داد
اجراي 120 طرح صنعتي با سرمايه گذاري 5 هزار ميليارد تومان

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام كرد: سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در سال جاري 120 طرح صنعتي با سرمايه گذاري 5 هزار ميليارد توماني به اجرا درمي آورد.
سيد مجيد هدايت ديروز در نشست خبري خود با خبرنگاران افزود: بخشي از اين سرمايه گذاري توسط سازمان گسترش و بخش ديگر توسط بخش خصوصي و تسهيلات بانك ها تأمين خواهد شد.
رئيس هيئت عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) در تشريح جزئيات اين طرحها گفت: 110 طرح از اين تعداد در سال گذشته شروع شده كه شامل 4 هزار و 838 ميليارد تومان سرمايه گذاري است و 5 طرح از اين تعداد نيز طرح هاي نوسازي صنايع است كه با سرمايه گذاري 85 ميليارد تومان به اجرا درمي آيد.
هدايت ادامه داد: 2 طرح كلي با 74 زيرپروژه براي توسعه دانش فني با دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي در دست اجرا است كه با 53 ميليارد تومان سرمايه گذاري انجام مي گيرد.
وي با بيان اين كه ايدرو در 2 پروژه بزرگ ملي پيمانكاري 34 درصد سهم دارد، افزود: مجموع سرمايه گذاري پروژه هاي ايدرو به رقمي بيش از 18 ميليارد دلار بالغ مي شود كه بخش عمده اي از آنها ظرف 5/2 تا 3 سال آينده به بهره برداري مي رسند.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در خصوص برنامه هاي ايدرو براي سرمايه گذاري در طرح هاي صنعتي بويژه در مناطق كمتر توسعه يافته اظهار داشت: دولت اجازه داده ايدرو در طرح هايي كه بخش خصوصي كمتر رغبت به سرمايه گذاري دارد بالاي 50 درصد وارد شود و پيش بيني ما اين است كه در سال جاري سهم ايدرو از منابع نقدي در اين پروژه ها 500 ميليارد تومان، سهم بخش خصوصي 285 ميليارد تومان و سهم تسهيلات بانكي يك هزار و 68 ميليارد تومان باشد.
هدايت در همين حال پيش بيني كرد: در مجموع يك هزار و 850 ميليارد تومان از سرمايه گذاري هاي مذكور در طرح هاي صنعتي در سال جاري به ثمر برسد.
وي از تجاري سازي به عنوان يك چالش مهم صنعتي كشور نام برد و اضافه كرد: گسترش تجاري سازي فناوري ها و توسعه صادرات يكي از اهداف غايي صنعت و فناوري محسوب مي شود كه ايدرو به آن بسيار بها داده و توفيقاتي نيز در اين مسير داشته است.
هدايت خاطرنشان كرد: صنايع الكترونيك، توليد مواد نوتركيب، زيست فناوري، نانو فناوري، اپتيك و ليزر، اتوماسيون صنعتي و سيستم هاي هوشمند، فناوري اطلاعات، هوا فضا و انرژي هاي نو، از جمله مهمترين حوزه هاي فعاليت ايدرو در صنايع پيشرفته به شمار مي روند.

 دبيركل اتاق تهران اعلام كرد
افزايش 6 ميليارد دلاري مبادلات غيرنفتي ايران و هند

دهلي نو با وجود فشارهاي غرب، تحت تأثير قرار نگرفته و استقلال خود را در عرصه بين المللي حفظ كرده است.
نمايندگان بخش خصوصي ايران كه ماه جاري براي توسعه روابط تجاري و صنعتي با هندوستان سفري 6 روزه به اين كشور داشتند، مي گويند: با وجود فشارهاي غرب بر دهلي نو، نتايج سفر نشان مي دهد اين كشور تحت تأثير فشارها قرار نگرفته و استقلال خود را در عرصه بين المللي حفظ كرده است.
به گفته اين نمايندگان، هرچند كه همزمان شدن اتفاقي سفر هيئت بخش خصوصي ايران و مقامات آمريكايي به هند باعث شده بود تا طرف هاي آمريكايي فشار بيشتري را به دولت دهلي نو در پيوستن به تحريم ايران بياورند، اما هند اعلام كرد كه ايران براي اين كشور جايگاهي استراتژيك دارد.
به گزارش ايرنا، محمد مهدي راسخ دبيركل اتاق تهران در نشستي با رسانه ها، دستاوردهاي سفر به دو شهر بمبئي و دهلي نو را مثبت و رضايت بخش ارزيابي كرد.
دبيركل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران، يكي از برنامه هاي راهبردي بخش خصوصي را اولويت بخشيدن به توسعه مناسبات با كشورهاي همسايه عنوان كرد و گفت: در ميان 16كشور همسايه، هند از جايگاه خاصي براي ما برخوردار است.
راسخ تصريح كرد: همسايگان ايران نقش مهمي در كاهش آثار تحريم بر ايران داشتند و به همين دليل بخش خصوصي براي توسعه روابط با آنها ارزش بالايي قائل است.
دبيركل اتاق ايران با بيان اين كه، استقبال طرف هندي از حضور هيئت ايراني در اين كشور بي نظير بوده است، گفت: انرژي مهمترين محور گفت وگو ميان دو طرف بود و مواد غذايي، كشاورزي، دارو و تجهيزات، نساجي، ماشين آلات، سنگ آهن، موادمعدني، محصولات پتروشيمي، شيميايي، فناوري اطلاعات و سرمايه گذاري مشترك از ديگر محورهاي گفت وگو در اين كشور بود.
وي اين توضيح را داد كه انرژي يكي از برنامه هاي استراتژيك هند در اقتصاد اين كشور محسوب مي شود و دهلي نو براي توسعه مراودات خود با ايران در اين خصوص تأكيد بسياري دارد.
ترسيم افق مبادلات تا سقف 25ميليارد دلار ديگر موضوعي بود كه طرف ايراني و هندي در آن خصوص به توافق رسيده اند و بر اين اساس دو طرف بر آن هستند تا رقم مبادلات غيرنفتي را از 4ميليارد دلار كنوني به 10ميليارد دلار برسانند.
در زمان حاضر ميزان مبادلات ايران و هند 14ميليارد دلار است كه بخش عمده آن صادرات نفت و مشتقات آن به اين كشور مي باشد.
راسخ گفت كه در توافقات مقرر شد تا بخش خصوصي ايران نسبت به واردات شكر، كنجاله، ذرت، برنج و گندم (منوط به گفت وگوهاي بعدي)، آهن، استيل و ماشين آلات صنعتي اقدام كند.
دبيركل اتاق تهران، فرآورده هاي پتروشيمي، كود اوره، حلال ها، فرش، پسته، محصولات شيميايي و موادغذايي را از عمده اقلامي برشمرد كه طرف هندي مايل به واردات آنها از ايران بوده است.
وي تصريح كرد: قراردادي در خصوص واردات برخي اقلام صنعتي در حوزه نفت و گاز نيز ميان بخش خصوصي ايران و هند به امضا رسيد.
اين فعال بخش خصوصي به مصوبه اخير دولت درباره 24 ميليارد دلار واردات مواد اوليه توليد و كالاهاي اساسي گفت: هندي ها اميدوار هستند تا اين مصوبه زمينه توسعه روابط فيمابين را گسترش دهد.
راسخ سرمايه گذاري و حضور در پروژه هاي مشترك، نفت و گاز و پتروشيمي، بنادر، راه آهن، كريدور شمال و جنوب، اجراي پروژه هاي مشترك در كشورهاي عراق، افغانستان و پاكستان و انجام پروژه هاي پيمانكاري را از ديگر محورهاي توافق برشمرد.دبيركل اتاق تهران، تسريع در فرآيند تاسيس شعبه بانك هاي ايراني در هندوستان، درخواست تسريع فرايند گشايش اعتبار اسنادي و حل مشكلات پيش پرداخت در معاملات را از جمله محورهاي درخواستي با مقامات بانكي اين كشور برشمرد.
وي همچنين از سفر قريب الوقوع هيئت تخصصي، داروسازي و تجهيزات پزشكي با توجه به پيشرفت اين كشور در زمينه دارو و نياز ايران به واردات دارو خبر داد.

 نيكزاد خبر داد
اعطاي 35 ميليون تومان وام خريد مسكن به خبرنگاران

وزير راه و شهرسازي از تصويب وام ساخت و خريد مسكن براي خبرنگاران خبر داد.
علي نيكزاد گفت: براساس مصوبه شوراي عالي مسكن، براي ساخت مسكن مبلغ 400 ميليون ريال و براي خريد مسكن نيز مبلغ 350 ميليون ريال تسهيلات در اختيارات خبرنگاران سراسر كشور قرار مي گيرد.
وي يادآور شد: وام خريد و ساخت مسكن خبرنگاران در شوراي عالي مسكن با تاكيد رئيس جمهوري به تصويب رسيده و به زودي به خبرنگاران واجد شرايط پرداخت مي شود.
وزير راه و شهرسازي تصريح كرد: اين تسهيلات با سود 12درصد و با معرفي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به خبرنگاران متاهلي كه فاقد مسكن بوده و تاكنون از دولت تسهيلات مسكن، زمين و يا واحد مسكوني يارانه دار دريافت نكرده اند، تعلق مي گيرد.وي اظهار كرد: رئيس جمهوري اسلامي ايران 18 مرداد ماه سال گذشته در مراسم بزرگداشت روز خبرنگار، وعده اعطاي وام مسكن 30 ميليون توماني را به خبرنگاران داده بود و ما نيز پيگير اجرايي شدن اين وعده بوديم و پيشنهاد داديم كه سقف اين تسهيلات به 400 ميليون ريال افزايش يابد كه با نظر موافق دكتر احمدي نژاد نهايي شد.
مهندس نيكزاد در ادامه با اشاره به فعاليت چشمگير دولت نهم و دهم در ساماندهي عرضه و تقاضاي مسكن در سطح كشور از طريق طرح مسكن مهر گفت: در دولت نهم و دهم ساخت 4 ميليون و 244 هزار واحد مسكوني آغاز شد كه تعدادي از آنها افتتاح شده و تعدادي ديگر نيز تا آخر دولت دهم به بهره برداري مي رسد.وي با اشاره به افزايش سقف وام ساخت مسكن روستايي از 100 ميليون ريال به 125 ميليون ريال از اول سال جاري اظهار داشت: همه اقشار مردم از خدمات دولت در بخش مسكن راضي هستند.

 بسته حمايت گمرك از توليد اعلام شد

گمرك جمهوري اسلامي ايران بسته حمايتي خود از توليد را اعلام كرد.
به گزارش روابط عمومي گمرك، بسته ياد شده شامل دو بخش است كه براساس بخش اول به گمركات سراسر كشور ابلاغ گرديده تا در پرداخت حقوق ورودي به واحدهاي توليدي تسهيلات اعطا نمايند.
بنابراين گزارش: ترخيص كالا با اخذ ضمانت نامه بانكي، ترخيص نسيه قطعات و مواد اوليه، اعمال تخفيف تعرفه اي، معافيت ماشين آلات توليد از پرداخت حقوق ورودي، استرداد حقوق ورودي مواد اوليه و تجهيزات وارداتي واحدهاي توليدي، اخذ تضمين بيمه اي از جمله تسهيلاتي خواهند بود كه گمركات در سالجاري جهت حمايت از كار و سرمايه ايراني ارائه مي كنند.
همچنين براساس بخش دوم بسته حمايتي از توليد، گمركات سراسر كشور در انجام تشريفات گمركي واحدهاي توليدي تسهيلات ويژه ارائه خواهند داد.
بنابراين گزارش: ايجاد سرويس ارزيابي ويژه براي واحدهاي توليدي، اولويت در ايجاد انبارهاي اختصاصي براي واحدهاي توليدي، كاهش برخي مراحل ترخيص مواد اوليه واحدهاي توليدي، هدايت اظهارنامه هاي وارداتي واحدهاي توليدي و صادركنندگان نمونه به مسيرهاي سبز و زرد از تسهيلاتي است كه در گمرك اعطا مي شود.
ترخيص بدون وقفه كالاهاي وارداتي واحدهاي توليدي معرفي شده، انجام تشريفات ارزيابي در محل كالاهاي صادراتي بدون محدوديت زماني و مكاني، اختصاص مسير يا درب خروج مرزي ويژه براي صادرات، پذيرش نمونه هاي صادرات واحدهاي توليدي و رسيدگي خارج از نوبت به ارزش اظهارنامه هاي واحدهاي توليدي از ديگر تسهيلاتي خواهد بود كه گمركات سراسر كشور در سال جاري به واحدهاي توليدي اعطا خواهند كرد.

 

(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14