(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


شنبه 6 خرداد 1391 - شماره 20218

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
چاره كار،توقف مذاكرات (يادداشت روز)
كرايه ! (گفت و شنود)
ايران كوتاه نيامد ادامه مذاكره با 1+5 در مسكو
كيهان و خوانندگان
واكنش 1+5 به مذاكرات بغداد
اگر سر دستمزد دعوا نشده بود قضيه لو نمي رفت! (خبر ويژه)
ما را كه به آمريكا وارد كرده ايد چرا از ليست خارج نمي كنيد؟! (خبر ويژه)
من مهم هستم حتي پس از لغو جلسه سخنراني! (خبر ويژه)
همجنس باز نيستند دگرباشان جنسي هستند! (خبر ويژه)چاره كار،توقف مذاكرات (يادداشت روز)

از اجلاس دو روزه بغداد و مذاكرات فشرده تيم هسته اي كشورمان با نمايندگان 1+5 اگرچه هنوز گزارش رسمي و اطلاعات دقيقي منتشر نشده است و طرفين درباره نتايج به دست آمده و يا بن بست هاي احتمالي به كلي گويي بسنده كرده اند ولي شواهد موجود و برخي از اظهارنظرهاي پيراموني حكايت از آن دارند كه آمريكا و متحدانش- مخصوصا انگليس- از اجلاس بغداد و پيش از آن، اسلامبول 2 و نيز مذاكرات بعدي در مسكو تامين نياز سياسي خود در شرايط بحران زده كنوني غرب را دنبال مي كنند تا آنجا كه مي توان گفت برخي از كشورهاي گروه 1+5 مذاكره را فقط براي مذاكره مي خواهند و نه حل مسائل فيمابين و يا ذوب شدن «يخ هاي مصنوعي» كه طي 10 سال گذشته در فضاي چالش هسته اي با ايران اسلامي پراكنده اند. اگر ماجرا اينگونه باشد- كه شواهد نشان مي دهد اينگونه است- موافقت ايران با ادامه مذاكرات در مسكو و يا هر نقطه ديگر جهان نياز به بازنگري و تجديدنظر جدي دارد و بيم آن مي رود كه ادامه مذاكرات، دستكم بدون تنظيم و تدوين يك چارچوب كاري -MODALITY- و الزام طرفين به حركت در بستر آن، بازي در زمين دشمن باشد. چرا...؟!
1- گروه كشورهاي 1+5 و پيش از آن تروئيكاي اروپايي شامل فرانسه، آلمان وانگليس براي اولين بار بعد از نزديك به 10 سال چالش هسته اي با ايران- از سال 2003 تاكنون- در اجلاس «اسلامبول2» برخي از خطوط قبلا قرمز! اعلام شده خود را تغيير دادند. به عنوان مثال با اظهارنظرهايي محتاطانه و بعضا دوپهلو، غني سازي اورانيوم تا 5 درصد را بخشي از حق هسته اي ايران دانستند و خانم اشتون كه نمايندگي 1+5 را برعهده داشت، از هرگونه اظهارنظري كه فضاي تفاهم و همكاري را تحت تاثير قرار بدهد جلوگيري كرد تا آنجا كه يادداشت «ژاك اوديبر» نماينده فرانسه را كه به روند نرم نشست، اعتراض داشت با بي اعتنايي محسوس ناديده گرفت و نماينده روسيه كه ظاهرا از توافق قبلي همكاران آمريكايي و اروپايي خود بي خبر بود و در آغاز نشست، سازي ناسازگار با روند اجلاس كوك كرده بود! بعد از پايان جلسه در ملاقات با آقاي دكتر جليلي عذر تقصير آورده و اظهاراتش را تاكتيكي! دانست.
اين جا به جايي خطوط قرمز كه با توجه به مقاومت سرسختانه و پرصلابت ايران در مقابل باج خواهي و زورگويي غرب دور از انتظار به نظر نمي رسيد در محافل ديپلماتيك و از جمله در ايران اسلامي نشانه هايي از تغيير راهبردي- و نه تاكتيكي- آمريكا و متحدانش در برنامه هسته اي كشورمان ارزيابي شد و اين تلقي را در پي داشت كه 1+5 در اجلاس بغداد نيز روندي مشابه اجلاس اسلامبول2 را دنبال خواهد كرد.
2- درباره اهميت جابه جايي خطوط به اصطلاح قرمز! آمريكا و متحدانش در نشست اسلامبول2 بايد توجه داشت كه طي نزديك به 10 سال گذشته هرگاه حريف غربي بر ضرورت «اعتمادسازي» از جانب ايران تاكيد مي كرد، منظور و ترجمه اعلام شده آن، اين بود كه جمهوري اسلامي ايران تمامي فعاليت هسته اي خود را متوقف كند. اين درخواست باج خواهانه در اجلاس 2004 لندن از سوي تروئيكاي اروپايي -انگليس، فرانسه و آلمان- با صراحت از تيم هسته اي وقت كشورمان خواسته شده بود! و در پي اعلام همين درخواست بود كه جمهوري اسلامي ايران فعاليت هاي هسته اي خود را كه بعد از اجلاس اكتبر 2003 تهران به حالت تعليق درآورده بود با فعال كردن كارخانه UCF اصفهان -تبديل كيك زرد به هگزا فلوئور اورانيوم UF6- از سرگرفت. بعد از اين اقدام كه به درستي نشان دهنده بي اعتمادي به حريف و ترفند فريب غرب در مذاكرات بود، آمريكا و متحدانش پرونده هسته اي ايران را برخلاف نص صريح بند «C» از ماده 13 اساسنامه آژانس به شوراي امنيت سازمان ملل فرستادند.
3- اجلاس بغداد با خوش بيني ياد شده و برگرفته از اجلاس اسلامبول 2 برگزار شد و هر چند كه طرفين با تفاوتي كم و بيش از كليات آن ابراز رضايت كرده اند ولي شواهد و قرائن موجود و اظهارنظر برخي از ديپلمات هاي حاضر در اجلاس و مقامات عالي رتبه كشورهاي متبوع آنها حكايت از آن دارد كه؛ آمريكا و اعضاي اروپايي گروه 1+5 علي رغم تظاهر به همكاري و حركت در بستر NPT و پادمان هاي مربوطه كه در اجلاس اسلامبول2 وعده داده بودند، بار ديگر درخواست هاي غيرقانوني و باج خواهانه پيشين را- اين دفعه با ادبياتي تقريبا متفاوت- مطرح كرده اند و در سوي ديگر، تيم هسته اي جمهوري اسلامي ايران با صلابت مثال زدني و درخور تحسين و با ارائه دلايل و اسناد مستحكم فني و حقوقي بر حقوق و بايسته هاي هسته اي ايران اسلامي تاكيد ورزيده و كمترين اجازه باج خواهي به حريف نداده است.
4- يكي از اصلي ترين مباحث مطرح شده در اجلاس- به قول دكتر جليلي، ناتمام مانده- بغداد كه طرفين با ادبياتي متفاوت به آن پرداخته اند بحث درباره غني سازي 20 درصدي اورانيوم بوده است.
خانم كاترين اشتون مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا كه مديريت -ظاهري- نشست را برعهده دارد بعد از پايان اجلاس به خبرنگاران مي گويد؛ «ما درباره غني سازي 20 درصدي مذاكره كرديم و البته حالا نمي خواهم دراين زمينه وارد جزئيات شوم». اما برخي ديگر از ديپلمات هاي آمريكايي و اروپايي مرتبط با 1+5 دراين باره توضيح بيشتري داده اند كه روزنامه آمريكايي «لس آنجلس تايمز» و روزنامه انگليسي «ديلي تلگراف» در شماره ديروز خود به آن اشاره كرده اند. روزنامه لس آنجلس تايمز به نقل از «ديپلمات هاي دست اندركار مذاكرات بغداد» مي نويسد؛ «گروه 1+5 خواستار توقف غني سازي 20درصدي اورانيوم از سوي ايران شده و در مقابل اعلام كرده است كه چنانچه ايران با اين پيشنهاد موافقت كند، 1+5 سوخت راكتور تحقيقاتي تهران را تامين خواهد كرد» روزنامه انگليسي ديلي تلگراف خبري با همين مضمون را از قول ديپلمات ها نقل مي كند با اين تفاوت كه مي نويسد «چنانچه ايران غني سازي 20 درصد را متوقف كند كشورهاي 1+5 راههاي تامين سوخت راكتور تهران را تسهيل- و نه تامين- خواهند كرد»!
اين پيشنهاد در حالي ارائه مي شود كه پيش از اين، جمهوري اسلامي ايران خواستار خريد اورانيوم 20درصد غني شده براي تامين سوخت راكتور تهران بود ولي گروه 1+5 از آن امتناع كرد و دانشمندان هسته اي كشورمان براي تامين نياز دارويي بيماران خاص ناچار به توليد اورانيوم 20 درصدي شدند.
اكنون بايد از 1+5 پرسيد؛ آيا معاهده NPT و پادمان هاي مربوطه توليد اورانيوم 20 درصدي را براي كشورهاي عضو ممنوع كرده است؟ پاسخ اين سوال منفي است. جالب -بخوانيد تأسف آور و نشانه پررويي- آن كه كشورهاي 1+5 توقف توليد اورانيوم 20 درصدي را گامي از سوي ايران در راستاي «اعتمادسازي»! مي دانند كه نيازي به گام متقابل ندارد! به بيان ديگر؛ ايران اورانيوم 20 درصدي كه خود توليد كرده است را به حريف واگذار كند و آنها در قبال اين اقدام، راههاي خريد دوباره آن را براي ايران تسهيل كنند! مسخره نيست؟! اين درخواست به اندازه اي مضحك است كه داد روزنامه آمريكايي كريستين ساينس مانيتور را نيز درآورده و مي نويسد؛ «اميدي به پيشرفت در مذاكرات بغداد ديده نمي شود» و توضيح مي دهد كه؛ «كشورهاي غربي فهرستي از درخواست هاي خود را به ايران ارائه كرده اند ولي در مقابل حاضر به دادن هيچ امتيازي نيستند و درباره كاهش تحريم ها هيچ تعهدي نمي دهند»!
5- بخش ديگري از مذاكرات بغداد كه از سوي ديپلمات هاي غربي به بيرون درز كرده و بعضا با صراحت از جانب مقامات بلندپايه كشورهاي متبوع آنها مطرح شده است را مي توان در اظهارنظرهاي جداگانه خانم «هيلاري كلينتون» وزيرخارجه آمريكا و «ويليام هيگ» وزير خارجه انگليس، ديد؛كلينتون مي گويد؛ «واشنگتن در تلاش است تا ضمن حفظ فشار بر ايران، در مذاكرات ژوئن اختلافات هسته اي خود با اين كشور را كاهش دهد»! و ويليام هيگ نيز اظهاراتي مشابه خانم كلينتون دارد. ترجمه صريح تر و بيرون از تعارفات ديپلماتيك اين اظهارات كه كاترين اشتون نيز با ادبيات ديگري در اجلاس بغداد به آن اشاره داشته، آن است كه تحريم هاي ناشي از قطعنامه هاي شوراي امنيت به اين شورا مربوط است و در حوزه مذاكرات نيست و تحريم هاي يكجانبه نيز به آمريكا مربوط مي شود و بيرون از محدوده مذاكرات است!! كه بايد پرسيد؛ پس مذاكرات براي چيست و ايران چه نيازي به اين مذاكرات دارد كه ناچار به شركت در آن باشد؟!
6- گروه 1+5 آشكارا از تن دادن به يك چارچوب كاري براي مذاكرات - مداليته- طفره مي رود، زيرا اين چارچوب در صورت تدوين كه تيم هسته اي كشورمان با هوشمندي اصرار بر آن دارد، مذاكرات را در بستري تعريف شده پيش مي برد. توضيح آن كه مداليته در فرهنگ سياسي و روند شناخته شده مذاكرات از دو ويژگي تعيين كننده برخوردار است. اول اين كه در مقابل هر گام يكي از طرفين مذاكره، ما به ازاء و گام متقابل را تعريف مي كند و دوم آن كه هدف نهايي يعني فرآيند مذاكرات را به وضوح روشن كرده و آدرس مي دهد. 1+5 اما از آنجا كه مذاكره را فقط براي مذاكره مي خواهد تاكنون به تدوين مداليته كه قانون شناخته شده مذاكرات است تن نداده است. گفتني است كه از اجلاس اكتبر 2003 تهران تا اجلاس لندن، مذاكرات ايران و غرب تابع هيچ چارچوب تعريف شده اي نبود و به همين علت، حريف غربي هر بار، ساز جديدي كوك مي كرد (فقدان تعريف گام هاي متقابل) و در حالي كه موضوع مذاكرات حل مسائل فيمابين بود، در اجلاس لندن با صراحت اعلام كرد مطمئن ترين تضمين ايران، آن است كه به طور كامل از فعاليت هسته اي دست بردارد (فقدان تعريف مشخصي از هدف نهايي و فرآيند).
7- و اما چرا آمريكا و متحدانش، مذاكره را فقط براي مذاكره مي خواهند؟ پرسشي است كه پاسخ آن در اين محدوده نمي گنجد و نوشته جداگانه اي مي طلبد و در اين وجيزه تنها مي توان به نياز آمريكا و متحدانش براي كنترل قيمت نفت، پيشگيري از ورود شوك ويرانگر به اقتصاد در حال سقوط غرب، يافتن راهي براي برون رفت و يا كاستن از آسيب جدي و شوك سنگيني كه انقلاب هاي اسلامي منطقه و از دست رفتن عقبه استراتژيك آمريكا و متحدانش در پي داشته است، انتخابات ماه نوامبر رياست جمهوري آمريكا و... اشاره كرد.
8- و بالاخره، با اين روال كه فقط به بخشي از آن اشاره شد، از هم اكنون مي توان حدس زد كه مذاكرات مسكو نيز، دستاوردي به دنبال نخواهد داشت و اگر قرار باشد مذاكرات در اين بستر صورت پذيرد- كه شواهد اينگونه نشان مي دهند- حضور ما در مذاكرات مسكو، تامين نياز دشمن به «مذاكره» است و بهتر آن كه در مذاكرات بعدي- چه مسكو و چه هر نقطه ديگر- شركت نكنيم.
در اين باره، باز هم خواهيم نوشت.
حسين شريعتمداري

 كرايه ! (گفت و شنود)

گفت: گروه 1+5 پيشنهاد كرده است كه ايران توليد اورانيوم 20 درصد غني شده را متوقف كند!
گفتم: ولي مطابق مفاد NPT توليد آن حق ايران است، ضمن آن كه توليد اورانيوم 20 درصدي براي مصارف دارويي و معالجه بيماران خاص ضروري است.
گفت: ايران قبل از توليد اين درجه از اورانيوم خواستار خريد آن شده بود كه 1+5 مخالفت كرد.
گفتم: خب! پس حالا حرف حسابشان چيست؟
گفت: حرف حساب كه در چنته 1+5 وجود ندارد ولي مي گويند توليد اورانيوم 20 درصدي را متوقف كنيد، آنچه توليد كرده ايد را به ما بدهيد و در عوض مي توانيد آن را دوباره بخريد!
گفتم: عجب خل و چل هايي؟!... يارو سوار تاكسي شده بود وقتي به مقصد رسيد، از راننده پرسيد كرايه چقدر مي شود؟ راننده تاكسي گفت؛ 100 تومن، يارو گفت؛ اما من پول ندارم! ولي براي اين كه مديون تو نباشم، همان راه را دنده عقب برگرد!

 گزارش كيهان از دو روز مذاكره فشرده در بغداد
ايران كوتاه نيامد ادامه مذاكره با 1+5 در مسكو

سرويس سياسي-
مذاكرات دوروزه ايران و گروه 1+5 در بغداد، عصر پنج شنبه در حالي به پايان رسيد كه به دليل ايستادگي تيم مذاكره كننده كشورمان بر حقوق مسلم ملت ايران و در مقابل ناهماهنگي و اختلاف نظر شديد ميان 1+5 نهايتا طرفين توافق كردند دور سوم گفت وگوها را 29 و 30 خرداد در مسكو برگزار كنند.
دور اول نشست بغداد 30/12 دقيقه چهارشنبه (3 خرداد) به وقت محلي آغاز شد و قرار بود دور دوم مذاكرات نيز پس از چند ساعت انجام شود اما به دليل اختلاف نظر شديد ميان گروه 1+5 و فشار لابي صهيونيست، در نهايت چهارشنبه شب به برگزاري نشست هايي بين معاونان جليلي و اشتون گذشت و ادامه مذاكرات به صبح روز پنج شنبه موكول شد.
در پايان دور اول گفت وگوها دو طرف از رد و بدل پيشنهاداتي به يكديگر خبر دادند. جمهوري اسلامي ايران بر مبناي مذاكرات استانبول 2 (26 فروردين) پيشنهاداتي جامع شامل 5 محور هسته اي و غيرهسته اي را به 1+5 ارائه كرد.
در همين رابطه، «مايكل مان» سخنگوي كاترين اشتون در جمع خبرنگاران اعلام كرد كه گروه 1+5 نيز پيشنهادات جديدي به ايران داده است.
وي بدون ذكر جزئيات گفت: در بسته پيشنهادي 1+5 به نگراني هاي اين كشور درباره غني سازي 20 درصدي ايران اشاره شده است.
اظهارات سخنگوي اشتون در حالي مطرح شد كه دكتر جليلي، در پايان مذاكرات بغداد دريافت هرگونه پيشنهاد خاص از سوي 1+5 را رد كرد.
روز اول مذاكرات با ديدار آقاي جليلي با خانم اشتون درباره بسته پيشنهادي ايران، به پايان رسيد.
صبح روز پنج شنبه پيش از شروع دور دوم گفت وگوها، اشتون و جليلي مجددا نيم ساعت ديدار دوجانبه داشتند. دو طرف همچنين پس از دور دوم گفت وگوها ميان ايران و 1+5، ظهر همان روز براي سومين بار با هم ديدار كردند. در اين ميان سخنگوي اشتون خبر از فضاي بهتر گفت وگوها نسبت به صبح روز قبل داد.
ديدار جداگانه نمايندگان چين و روسيه با دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان و مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا از ديگر برنامه هاي روز دوم مذاكرات بود.
پس از برگزاري دور سوم گفت وگوها ميان ايران و گروه 1+5 در عصر پنج شنبه، دكتر جليلي و خانم اشتون به صورت جداگانه در جمع خبرنگاران حاضر شده و نتايج مذاكرات را اعلام كردند.
جليلي: نتيجه مذاكرات بايد جلب اعتماد ملت ايران باشد
رئيس تيم مذاكره كننده كشورمان در جمع خبرنگاران درباره نتيجه مذاكرات دو روزه بغداد گفت: جلب اعتماد ملت ايران شرط اصلي ما براي تداوم گفت وگوها با 1+5 است.
دكتر جليلي در ابتداي نشست مطبوعاتي خود از دولت عراق براي ميزباني اين دوره از مسابقات قدرداني كرد و گفت: خوشحاليم كه امروز عراق شرايطي پيدا كرده كه بعد از سقوط ديكتاتوري صدام و خروج نيروهاي بيگانه در سايه وحدت روند سياسي مردم سالار و دموكراسي دارد.
وي افزود: بدون شك برگزاري چنين اجلاس هايي در عراق نشانگر جايگاه شايسته اين كشور و نقشي است كه مي تواند در صحنه بين الملل ايفا كند.
دبير شوراي عالي امنيت ملي براي مردم و دولت عراق آرزوي موفقيت كرد و گفت: اميدواريم در سايه وحدت و انسجام اين كشور به موقعيت ها و پيشرفت هاي بيشتري نائل شود.
مذاكره كننده ارشد ايران در ادامه به تشريح گفت وگوها پرداخت و گفت: گفت وگوها فشرده، طولاني و بسيار مفيد بود اما ناتمام ماند. هر دو طرف راه هايي داشتند و جمهوري اسلامي ايران نيز پيشنهاداتي داشت.
جليلي اضافه كرد: فضاي خوبي حاكم بود و دو طرف مسائل خود را به طور شفاف و صريح بيان كردند و نتيجه اين گفت وگوها اين بود كه توانستيم با ديدگاه هاي هم بهتر و بيشتر آشنا شويم.
جليلي در بخش ديگري از سخنان خود انرژي صلح آميز هسته اي را حق همه اعضاي ان پي تي دانست و با تكرار شعار «انرژي صلح آميز هسته اي براي همه، سلاح هسته اي براي هيچ كس» گفت: جمهوري اسلامي يك استثنا نيست و همانگونه كه طبق ان پي تي به تكاليفش عمل مي كند و عضو فعال ان پي تي و مدعي خلع سلاح و مبارزه با سلاح هاي كشتار جمعي است بر دفاع از حقوق خود و همه اعضاي ان پي تي تاكيد دارد.
دبير شوراي عالي امنيت ملي داشتن چرخه سوخت و غني سازي را حق مسلم مردم ايران خواند و گفت: بايد اعتماد ملت ايران جلب شود.
وي افزود: اميدواريم با مسير گفت وگو براي همكاري كه امروز تنها مسير براي حركت هاي اينچيني است، گفت وگوهاي موفق و رو به جلو را بيشتر از قبل داشته باشيم.
دبير شوراي عالي امنيت ملي با اشاره به طولاني بودن گفت وگوها گفت: ايده ها و موضوعات مختلف مطرح شد. طرفين ديدگاه هايشان را به صراحت بيان كردند و اين نشانگر جدي بودن گفت وگوها بود.
جليلي ادامه داد: طرفين اين نگاه را دارند كه گفت وگوها رو به جلو و موفق باشد.
مذاكره كننده ارشد ايران خاطر نشان كرد: ما به آنها گفتيم كه آماده ايم حتي اگر بخواهند فردا نيز گفت وگوها را ادامه دهيم.
وي در ادامه غني سازي اورانيوم را طبق معاهده ان پي تي جزو حقوق مسلم همه اعضا دانست و با اشاره به بازنگري در معاهده ان پي تي در سال 2011 تصريح كرد كه ايران با عنوان عضو فعال ان پي تي بر حق خود براي استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي به خصوص غني سازي اورانيوم تاكيد دارد.
دبير شوراي عالي امنيت ملي با اشاره به درخواست ايران از آژانس بين المللي انرژي اتمي براي تامين سوخت راكتور تحقيقاتي تهران خاطر نشان كرد: اين سازمان وظيفه دارد دسترسي به انرژي صلح آميز هسته اي را براي اعضاي «ان پي تي» تسهيل كند ولي متاسفانه اين كار با كارشكني روبرو شد و اين سوخت را در اختيار ملت ما قرار ندادند و ما سعي كرديم با ظرفيت بومي اين سوخت را تامين كنيم كه خوشبختانه به بركت فعاليت دانشمندان هسته اي، سوخت20 درصد توليد شد.
جليلي تاكيد كرد كه غني سازي براي مصارف صلح آميز جزو حقوق مسلم ايران است. همكاري در عرصه هاي مختلف هسته اي به خصوص در مورد راكتور تهران مي تواند موضوع گفت وگو براي همكاري باشد.
وي ادامه داد: آنچه امروز به پايان رسيده مسير فشار عليه ملت ايران است كه مسيري بن بست و بي نتيجه است و آنچه مي توان موفقيت را تضمين كرد و رو به جلو باشد بحث گفت وگو و همكاري است. جليلي اضافه كرد: اگر مي خواهند گفت وگوها موفق و رو به جلو باشد بايد در مسير گفت وگو براي همكاري باشد.
وي در پاسخ به سوال ديگري بر خلع سلاح جهاني و محكوميت سلاح هاي كشتار جمعي تاكيد كرد و افزود: امروز جمهوري اسلامي يكي از مدعيان خلع سلاح در سطح جهان است.
دبير شوراي عالي امنيت ملي فتواي مقام معظم رهبري در موردحرام بودن سلاح هسته اي را مورد اشاره قرار داد و افزود: اين فتوا ظرفيت بزرگي را براي خلع سلاح فراهم مي كند و مي تواند به عنوان فرصتي در مباحث خلع سلاح استفاده شود.
جليلي همچنين بر وجود توازن در حقوق و تكاليف براساس معاهده ان پي تي تاكيد كرد و افزود: نبايد براي هيچ يك از اعضا تكاليف بيشتر تحميل شود.
وي در بخش ديگري از سخنان خود تاكيد كرد كه 1+5 بسته اي به ايران ارائه نداده است بلكه يك پيشنهاد در مورد موضوعات غني سازي اورانيوم مطرح كرد.
دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان با اشاره به محورهاي غيرهسته اي مذاكرات نيز گفت: امنيت دريايي، مبارزه با موادمخدر و دموكراسي در بحرين از جمله محورهاي غيرهسته اي اين مذاكرات بود كه طرفين درباره اين موضوعات نظرات خود را اعلام كردند.
رئيس تيم مذاكره كننده 1+5 نيز با حضور در جمع خبرنگاران مطالبي مبهم و كلي را مطرح كرد كه نشان از نبود جمعبندي واحدي در ميان 1+5 نسبت به نتيجه مذاكرات بغداد بود.
وي ضمن قدرداني از دولت عراق براي برگزاري اين دوره از مذاكرات ايران و 1+5 بر استفاده صلح آميز ايران از انرژي هسته اي تاكيد كرد.
اشتون افزود: در اين مذاكرات خواستيم، اعتمادسازي كنيم ايران پيشنهاد خود را ارائه كرد. ما در 2 روز گذشته جلسات عمومي و دو جانبه برگزار كرديم و دلايلي داريم كه پيشرفت حاصل شده است.
اشتون ادامه داد: البته يك سري اختلافات باقي مانده و توافق كرديم كه مذاكرات را ادامه دهيم.
وي در بخش ديگري از سخنانش گفت: ما در مورد غني سازي 20 درصد صحبت كرديم و نمي خواهم وارد جزئيات در اين زمينه شوم «ما وجوه مشتركي داريم كه مي توانيم در مورد جزئيات مسئله در گفت وگوهاي بعدي صحبت كنيم.»
دور بعدي مذاكرات
29 و 30 خرداد در مسكو
مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا همچنين با بيان اينكه دور بعدي گفت وگوها در 18 و 19 ژوئن در مسكو برگزار خواهد شد، اظهار داشت: توافق كرديم در مورد راهبرد گام به گام مذاكرات را ادامه دهيم و تلاش كنيم كه مشكل را حل كنيم.
وي در پاسخ به سوالي با بيان اينكه مذاكره نيازمند زمان است، يادآور شد: در پروسه گام به گام اعتمادسازي و اميد به وجود مي آيد و مي توان مسائل را به شكل درست حل كرد. دلايل مشتركي وجود دارد كه ما به مذاكرات در آينده ادامه دهيم.
مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا اضافه كرد: ما تاريخ و محل ملاقات را تعيين و توافق كرديم با آمادگي كامل در مسكو حاضر شويم و مسائل را در آنجا مورد بحث قرار دهيم.
در مورد مكان دور بعدي مذاكرات، گزارش ها حكايت از آن دارد كه گروه 1+5 خواهان انجام اين گفت وگوها در ژنو پايتخت سوئيس داشتند كه «مايكل مان» سخنگوي كاترين اشتون مجبور به پاسخگويي شد و در جمع خبرنگاران در خصوص خبر برگزاري ادامه مذاكرات 1+5 با ايران پس از 3 هفته در ژنو عنوان كرد: اين خبررا تاييد نمي كنم و در اين خصوص كاترين اشتون سخن خواهد گفت.
گفته مي شود، جمهوري اسلامي ايران نيز چند كشور را به عنوان ميزبان بعدي مذاكرات پيشنهاد كرده بود و با برگزاري مذاكرات در مسكو نيز نظر مثبت داشته است.
گفتني است جديدترين گزارش «يوكيو آمانو» مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره برنامه هسته اي ايران ديروز جمعه منتشر شد.
اين گزارش شامل بخش هايي چون شفاف سازي موضوعات حل نشده، تاسيسات اعلام شده بر اساس توافق پادماني ايران و موضوعات مرتبط با غني سازي است.

 ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر: 33110065
تمام ساعات شبانه روز:33916546
سامانه پیام کوتاه: 30002323

كيهان و خوانندگان

¤ «در مدح امام هادي(ع)»
«نقي» نامي كه فخر آسمان است
تلفظ كردنش حظ دهان است
امام قد بلند ماه رويي
كه جد حضرت صاحب زمان است
به كوري دو چشم آن حقيري
كه از فرط حقارت، بد دهان است
به هر ديوار اين دنيا نوشتم
«نقي» زيباترين نام جهان است
0299---0912
¤ كيست كه آرزوي ياري امام زمان(عج) را داشته باشد ولي به ياري خلف صالح پير سفر كرده خميني كبير(ره) يعني امام خامنه اي نشتابد؟ خدايا تا ظهور دولت يار، امام خامنه اي را بر هدايت كشتي انقلاب اسلامي و اسلام ناب محمدي محافظت بفرما.
6233---0936
¤ اين روزها سران رژيم اشغالگر قدس خود را به آب و آتش مي زنند تا در مورد حق مسلم هسته اي ايران جامعه جهاني را با خود همراه نمايند ولي جامعه جهاني به اراجيف آنها توجهي نمي كند. براي نمونه تعطيلي انرژي هسته اي ايران از سوي 1+5 درخواست شده است اين در حالي است كه اين رژيم مستبد و سفاك هزاران كلاهك هسته اي دارد كه بيم تكرار وقايعي مثل ناكازاكي و هيروشيما مي رود و اگر سازمانهاي بين المللي دير بجنبند ملتها متضرر خواهند شد.
بختياري
¤ اين اولين بار نيست كه افراد كم خرد و نادان هجمه به سپاه مي كنند، برخي از روي ماموريت و برخي خود بزرگ بيني و جهالت و يا به قصد مطرح كردن خود در جامعه. ولي دريادلان سپاهي را چه باك كه به قداست راهشان مي انديشند و اينكه پيرمرادشان فرمود: اگر سپاه نبود كشور هم نبود. اي كاش اين افراد نام ديگري داشتند و پژواك صداي دشمنان ملت را به نام صداي ملت جا نمي زدند.
طالعي
¤ اگر مافياي دارو در كشور وجود ندارد چرا در سالي كه از سوي رهبر عزيز انقلاب سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني نامگذاري شده بايد شاهد باشيم قرص هاي «فوروزمايد» و «دي پي رمدامول» توليدشان در داخل قطع بشود و نوع خارجي اين دو قرص با هفت برابر قيمت وارد كشور بشود و از همه بدتر مشمول بيمه هم نشود. به اين نتيجه مي رسيم كه منافع يك عده در زمين خوردن توليد ملي است ولي چرا بايد اين عده در تصميم گيري هاي دارويي كشور دخالت داشته باشند و مسئولين وزارت بهداشت حرف آنان را بخوانند.
دكتر طوس زاده
¤ براي مبارزه با بي عفتي و بدحجابي در جامعه اسلامي پيشنهاد مي شود رسانه هايي مثل راديو و تلويزيون و مطبوعات با ادله مستحكم لزوم اين پوشش اسلامي و انساني را براي عموم تبيين كنند.
6263---0938
¤ از اقدام دولت براي مديريت سوخت به ويژه بنزين تشكر مي شود اما از اينكه به افزايش حقوق كارمندان چندان توجهي نمي شود انتقاد داريم.
1762---0919
¤ از بنيادشهيد و ايثارگران درخواست مي شود با راه اندازي سامانه پيام رساني نسبت به حقوق و مزاياي خانواده هاي تحت پوشش اطلاع رساني به روز داشته باشد. به علت نبودن سامانه پيام كوتاه بسياري از خانواده هاي تحت پوشش از حقوق و مزاياي خود بي خبر مي مانند و با بي توجهي بنياد حق و حقوقشان ضايع مي شود.
محمدرضا رضايي روزبهاني از اهواز
¤ چطور وزير محترم آموزش و پرورش در طرح 3+3+6 اعلام نموده معلم ششم ابتدايي فرقي نمي كند كه براي پسران خانم باشد يا آقا؟! با توجه به گسترش اطلاعات و دانايي دانش آموزان چطور تفاوت نمي كند كه پسر 13-12 ساله معلمش خانم باشد يا آقا؟ درخواست مي شود نسبت به اين اظهارات تجديدنظر شود.
زماني - فرهنگي
از مسئولين پاسگاه پليس راه اهواز -ملاثاني، مسجد سليمان و شوشتر درخواست مي شود با افزايش تعداد 4 كيوسك از اتلاف وقت مسافرين به ويژه خودروهاي فاقد كولر و گرماي خوزستان بكاهند.
2148---0937
¤ با توجه به گسترش فناوري ها آيا وزارت نيرو نمي تواند با طراحي جديد تحولي در قرائت كنتور برق، آب و گاز ايجاد كند كه هر ماهه نياز نباشد مأموران به در منازل مراجعه و بعضاً افراد تقلبي نيز به بهانه مأمور قرائت كنتور به سرقت و قتل و... اقدام نمايند. در صورت عدم امكان شايسته است مأمورين با لباس متحدالشكل و اتيكت نام و نام خانوادگي و كارت عكس دار به درب منازل مراجعه نمايند.
ابوطالب شاهپوري
¤ در حالي كه تورم 22% اعلام شده ولي مجلس با كسر 5 هزار ميلياردي عملاً جلوي افزايش 15% حقوق كارمندان را سد نمود و با توجه به اختلاف 7% با تورم حتي اين هم (15%) نيز جفا بر كارمندان است چه رسد به اينكه آن را به 12% كاهش دهند و اين تضييع حق كارمندان دولت است كه اميد مي رود به طريقي جبران شود.
8911--0915
¤ از گشت ارشاد ناجا درخواست مي شود سري به مراكز پليس +10 و آموزشگاههاي رانندگي و مربيان خانم هم بزنند.
8449---0919
¤ دو سال از ارتقاي شهر «رابر» از توابع استان كرمان به شهرستان مي گذرد. مع الوصف هنوز هيچ اقدامي براي آسفالت خيابان هاي شهر كه ابتدايي ترين خدمات شهري محسوب مي شود انجام نشده است. لطفاً به گوش مسئولين امر برسانيد.
7272---0935
¤ بيشتر داروهايي كه ما بيماران نياز داريم و پزشكان تجويز مي كنند شامل بيمه نمي شود و بايد به صورت آزاد تهيه بكنيم. چرا مسئولين محترم وزارت بهداشت و درمان در اين مورد اقدامي نمي كنند.
3218---0936
¤ از سال 86 ساكن شهرك راه آهن در منطقه 22 هستم. در اين منطقه علاوه بر كاهش فشار آب املاح زيادي در داخل آب آشاميدني مردم وجود دارد كه براي سلامتي مضر است.
7120---0912
¤ در نانوايي هاي بربري شهرستان گنبدكاوس آرد سفيد توزيع كرده اند. سؤال كرديم گفتند آرد مخصوص قنادي را به نانوايي ها مي دهند. توجه داشته باشيم كه آرد سفيد قنادي ها بدون سبوس مي باشد و ارزش غذايي ندارد.
مهرباني
¤ از پليس راهور و شهرداري درخواست مي شود با كساني كه در معابر عمومي و خيابانها و بزرگراهها به ايجاد راه بندان و ترافيك دامن مي زنند برخورد جدي نمايند. متأسفانه برخي تعميرگاههاي خودروها از جمله در منطقه 2 خيابان خسرو جنوبي و بسياري از مغازه داران چون مغازه يكي دو متر بيشتر نيست چندين متر پياده رو و خيابانها را با پارك خودروهاي متعدد اشغال و رفت و آمد مردم را مختل مي كنند.
رضايي
جوابيه روابط عمومي شركت برق تهران بزرگ
در پاسخ به مطلب مندرج در مورخ 27/2/91 روزنامه با عنوان «خاموشي معابر» در محدوده كوچه انتظار منشعب از خيابان نامجوي شمالي به آگاهي مي رساند: خاموشي معابر محدوده مذكور مرتفع و در حال حاضر از روشنايي مطلوب برخوردار مي باشد.
 واكنش 1+5 به مذاكرات بغداد

كشورهاي عضو گروه موسوم به 1+5 (آمريكا، روسيه، چين، فرانسه، انگليس و آلمان) واكنش هاي متفاوتي به مذاكرات 2 روزه بغداد نشان دادند.
وزارت خارجه روسيه ديروز با انتشار بيانيه اي، نشست بغداد را مثبت و سازنده خواند و اعلام كرد: اين نشست راه را براي ادامه مذاكرات هموار كرد.
در بيانيه وزارت امور خارجه روسيه آمده است: اعضاي گروه 1+5 در نشست بغداد آمادگي خود را براي بررسي جامع راه هاي حل و فصل سياسي برنامه هسته اي ايران با رويكرد فراهم آوردن زمينه اثبات صلح آميز بودن اين برنامه به جامعه جهاني و اعتمادآفريني در اين خصوص اعلام كرد.
در اين بيانيه تاكيد شده است: هر چند در نشست بغداد اختلاف نظرهايي ميان اعضاي گروه 1+5 و ايران وجود داشت، ولي در مجموع مذاكرات در محيط سازنده و كاري برگزار شد.
در بيانيه وزارت امور خارجه روسيه از اعلام آمادگي طرف هاي مذاكره در بغداد براي يافتن راهكارهاي قابل قبول و توافق براي برگزاري دور بعدي نشست در مسكو در روزهاي 29 و 30 خرداد ماه جاري به عنوان مصاديق مثبت بودن نشست بغداد ياد شده است.
در بيانيه خاطر نشان شده است: در نشست بغداد رايزني هاي سه جانبه ميان نمايندگان ايران، روسيه و چين نيز به عمل آمد. در بيانيه همچنين از ميزباني خوب دولت عراق براي برپايي نشست ايران و گروه 1+5 تقدير شده است.
به گزارش خبرگزاري رويترز هيلاري كلينتون، وزير امور خارجه آمريكا نيز دراين باره مدعي شد كه كشورش در تلاش است تا در عين حفظ فشار بر ايران، در مذاكرات ژوئن اختلافات هسته اي خود با ايران را كاهش دهد.
وي افزود: «همان طور كه در مسير گفتگوها حركت مي كنيم، همچنان فشارها را به عنوان جزئي از رويكرد دو بخشي خود ادامه خواهيم داد. تمام تحريم ها بر سر جاي خود خواهد ماند و در اين مدت سعي در حركت رو به جلو داريم.»
«ويليام هيگ» وزير امور خارجه انگليس هم ضمن اشاره به برخي اختلافات ميان ايران و 1+5 گفت: 1+5 آماده برداشتن گام هاي ملموس براي اعتمادسازي است.
وي افزود: شش كشور، متحد و آماده هستند تا گام هاي ملموسي براي اعتمادسازي بردارند. در راستاي اقدامات متقابل، رويكرد گام به گامي كه در استانبول بر سر آن توافق شد، ما به طور مفصل اين گام ها را مشخص كرده ايم و اميدواريم ايران اين گام ها را بردارد ما پاسخ آن را بدهيم. ما همچنان منتظر ايران هستيم تا به طور كامل در اين خصوص تعامل كند.
وزير امور خارجه فرانسه نيز اظهارات همتاي انگليسي خود را تكرار كرد و گفت:1+5 خواستار گام هاي عملي از سوي تهران براي حل ديپلماتيك برنامه هسته اي اش است.

 اگر سر دستمزد دعوا نشده بود قضيه لو نمي رفت! (خبر ويژه)

سرويس مخفي آمريكا در 5 سال گذشته، 64 مورد شكايت از سوء رفتار جنسي كارمندانش دريافت كرده است.
اين موضوع، در نخستين جلسه تحقيق درباره رسوايي جنسي اخير كارمندان اين سرويس در كلمبيا مطرح شد. «جوزف ليبرمن»، سناتور مستقل، كه در جلسه سنا حضور داشت اين موضوع را نگران كننده خوانده است.
منشأ تحقيقات در مورد تعداد زيادي از شكايت ها، ارسال ايميل هاي مستهجن بوده، اما يكي از آنها به دليل آميزش جنسي بدون رضايت فرد بوده است.
«مارك ساليون»، رئيس سرويس مخفي از طرف كل اين سرويس از مردم عذرخواهي كرد.
تاكنون هشت نفر از كارمندان سرويس مخفي كه دو نفر از آنها افراد عالي رتبه بودند، شغل خود را از دست داده اند. همچنين پاي چهار مامور ديگر و 12 كارمند ارتش نيز در اين شكايت ها به ميان كشيده شده است.
كارمندان سرويس مخفي براي حفاظت از باراك اوباما به شهر «كارتاخاناي كلمبيا» سفر كرده بودند.
اما رسوايي از آنجا آغاز شد كه اين ماموران مخفي، 20 روسپي را به هتل محل اقامت خود آورده بودند كه يكي از روسپي ها بر سر قيمت با آنها درگير مي شود كه اين درگيري باعث رسانه اي شدن اين جريان شد.
اما به عقيده سناتور ليبرمن، رئيس كميته امنيت ملي و همچنين سناتور سوزان كوولينز، رسوايي ها محدود به كلمبيا نبوده است!!
سناتور ليبرمن در آغاز سخنان خود گفت اگر مامور سرويس مخفي در كلمبيا با روسپي بر سر مبلغ دستمزد درگير نشده بود «دنيا از اين حكايت شرم آور مطلع نمي شد»!!!
سايت بي بي سي با انتشار اين گزارش اضافه كرد: از ميان 64 شكايتي كه از كارمندان سرويس اطلاعاتي در 5 سال گذشته ارائه شده، سه مورد به دليل داشتن رابطه نامناسب با افراد غيرآمريكايي بوده، اما يكي از آنها به دليل آميزش جنسي بدون رضايت قبلي بوده است. در مورد آخر، شكايت پيگيري نشده است.
بنابر شهادتي كه رئيس سرويس مخفي به كميته در سنا ارائه داد، شكايت رابطه جنسي توسط مراجع قضايي پيگيري شده بوده، اما تحقيقات ادامه پيدا نكرده است.
خانم كالينز، كه يك جمهوري خواه است، درباره وجود يك «فرهنگ» ميان كارمندان هشدار داد.
او گفت متاسفانه رسوايي «كارتاخانا» و اين كه اين كارمندان از اسامي واقعي خود براي بردن روسپي ها به داخل هتل استفاده كرده اند، نشان مي دهد اين مسئله به يك موضوع عادي در ميان كارمندان تبديل شده است.
به گزارش جام نيوز، روزنامه واشنگتن پست در گزارشي نوشته بود در سرويس مخفي آمريكا رفتارهاي اين چنيني به طور غيررسمي قابل قبول است.
اين در حالي است كه دولت آمريكا مدعي است كه مردان و زنان آمريكايي در اين كشور داراي امنيت كامل هستند و حتي مردم آمريكا بابت امنيتي كه دولتمردانشان مدعي آن هستند، ماليات پرداخت مي كنند اما از سوي ديگر مشاهده مي شود كه در داخل همين نيروهاي امنيتي چه مشكلات و خلاف قانون هايي وجود دارد كه دولتمردان آمريكايي بر آنها سرپوش مي گذارند و حتي به شكايات مردمشان هم رسيدگي نمي كنند.
ظاهرا به نظر مي رسد اينگونه مشغوليت ها و رسوايي ها در سرويس هاي مخفي آمريكاست كه مدام در محاسبات راهبردي دچار اشتباهات بزرگ مي شوند.

 ما را كه به آمريكا وارد كرده ايد چرا از ليست خارج نمي كنيد؟! (خبر ويژه)

گروهك تروريستي منافقين تلاش وسيعي را آغاز كرده است تا از فهرست گروه هاي تروريستي آمريكا حذف شود.
گروهك منافقين كه در روزهاي نخست پيروزي انقلاب تلاش داشت ژست مخالف با امپرياليسم آمريكا را بگيرد اين روزها به گزارش گاردين تلاش دارد براي خروج نام خود از فهرست گروه هاي تروريستي آمريكا با نمايندگان سنا لابي كند و براي اين منظور خود را به در و ديوار مي زند! راديو فردا به نقل از گاردين ضمن اشاره به اسامي حاميان گروهك تروريستي منافقين در دولت آمريكا از لابي گري در مورد گروهك منافقين با عنوان يكي از مؤثرترين لابي گري ها در تاريخ دو مجلس آمريكا نام برد.
سال گذشته نيز روزنامه فايننشال تايمز در گزارشي افشا كرده بود كه سازمان مجاهدين خلق (منافقين) رشوه كلان به برخي مقامات آمريكايي داده است تا نام اين گروهك را از فهرست گروه هاي تروريستي آمريكا خارج كند.
گاردين از چند رئيس سابق سازمان هاي سيا و اف بي آي و مقامات امنيتي سابق آمريكا و همين طور چندين ژنرال ارتش اين كشور به عنوان حاميان اين طرح منافقين پرده برداشت. حمايت مقامات آمريكايي از لابي منافقين در كنگره آمريكا در حالي است كه اين گروهك بين دهه هاي 70 و 80 ميلادي صدها عمليات تروريستي انجام داده كه موجب به شهادت رسيدن بسياري از مردم بيگناه كشورمان شده است.
روزنامه گاردين در گزارش خود به منابع مالي منافقين نيز اشاره اي كرده است. برخي از مقامات آمريكايي معتقد هستند پولي كه لابي منافقين خرج مي كند از منابعي چون عربستان سعودي و اسرائيل دريافت شده است.
مقامات آمريكايي كه گاردين به اسامي آنها اشاره اي نكرده است مي گويند اسرائيل براي ترور دانشمندان هسته اي ايران از منافقين استفاده كرده و در ازاي اين خدمت به آنها پول داده است.
از سوي ديگر و با جود تلاش گروهك نفاق براي خروج از ليست گروه هاي تروريستي كميته دفاع از قربانيان گروهك تروريستي منافقين در عراق اعلام كرد كه اين كميته به زودي تعدادي از جنايتكاران اين گروهك را از طريق دادگاههاي بين المللي تحت تعقيب قرار خواهد داد. نافع العيسي همچنين يادآور شد: در صورتي كه اعضاي گروهك منافقين كشور عراق را ترك كنند از طريق دادگاههاي بين المللي آنها را تحت تعقيب قرار خواهيم داد، چرا كه هرگز نمي توان از حقوق ملت و نقض حقوقي كه از سوي اعضاي گروهك تروريستي منافقين در قبال آنها انجام شده چشم پوشي كرد.
خاطرنشان مي شود؛ نزديكي گروهك تروريستي منافقين با آمريكا در حالي است كه چندي پيش نيز سيمور هرش روزنامه نگار كهنه كار آمريكايي فاش كرد كه تروريست ها در خاك آمريكا آموزش مي ديده اند.
اكنون آنچه كه منابع غربي نيز بدان اعتراف دارند اين است كه منافقين از رژيم صهيونيستي پول مي گيرند تا دانشمندان هسته اي ايران را ترور نمايند و از سوي ديگر به مقامات آمريكايي رشوه مي دهند تا از ليست گروه هاي تروريستي خارج شوند! طرفه آنكه در اين ميان آمريكايي ها كه به آموزش هاي تروريستي مشغول بوده اند ژست حقوق بشري نيز مي گيرند!

 من مهم هستم حتي پس از لغو جلسه سخنراني! (خبر ويژه)

وضعيت وخامت بار اپوزيسيون خارج نشين به جايي رسيده است كه رضا ربع پهلوي سخنران جلسه به اصطلاح حقوق بشري مي شود اما در حالي كه جلسه در ادامه لغو شده تا آبروريزي بيشتري صورت نگيرد آقاي سخنران كه محلي براي اراجيف خودش پيدا نكرده بود در گفت وگو با يك سايت ضدانقلاب مدام به جدول زد.
ربع پهلوي با بيان اينكه من وقتي وارد برلين شدم متوجه گشتم نشست حقوق بشري براي وضعيت ايران لغو شده گفت: «تا اين لحظه هم هيچ توضيحي داده نشده كه علت آن چيست» و بلافاصله وضعيت بهم ريخته و بلبشوي اپوزيسيون كه قادر نيست يك نشست چند نفري هم در خارج ترتيب دهد را برملا كرد و گفت: «تشكيل شوراي فراگير اپوزيسيون ضرورتي عاجل است».
ربع پهلوي همچنين در اظهاراتي پراكنده و مضحك خود را سخنگوي ملت بزرگ ايران جا زد و مدعي شد كه مسئله هسته اي در ايران براي مردم يك مسئله ثانوي است و خطاب به غربي ها گفت كه اگر مسئله حقوق بشر را در ايران مطرح نكنيد يعني اينكه دنبال منافع خودتان هستيد.
آقاي سخنران كه گويا صحبت هاي ارايه نشده اش در جلسه اي كه از شدت بي خاصيتي لغو گشته بود در سينه اش سنگيني مي كرد بدون ارايه هرگونه دليلي، سعي كرد تيم مذاكره كننده هسته اي كشورمان را ضعيف معرفي كند و گفت به زودي خبرش پخش مي شود!
ادعاي بچه گانه ربع پهلوي در اين باره در حالي است كه به اذعان منابع غربي، ايران نه تنها از مواضع خود در حقوق هسته اي اش عقب ننشست؛ در عين حال نتيجه اين گفت وگوها توافق بر تداوم مذاكرات تعيين گرديده است.
جالب اينجاست كه ربع پهلوي در بخش ديگري از اين اظهارات پراكنده و بي منطق پس از ژست حقوق بشري به ژست اخلاق و وجدان روي آورد و گفت كه ديكتاتوري باقي نمي ماند و صدام حسين وقذافي را مثال زد. آقاي ربع پهلوي كه ظاهراً از نبود محلي براي سخنراني رنج مي برده فراموش كرد كه از ديكتاتوري پدرش و جنايات و تجاوزاتي كه خاندان پهلوي بر ملت ايران روا داشته بودند سخن بگويد.

 همجنس باز نيستند دگرباشان جنسي هستند! (خبر ويژه)

به نظر مي رسد بعد از آن كه آمريكا به نتايج مطلوب خود در مذاكرات بغداد نرسيد و ايران مقتدرانه بر حقوق هسته اي خود پافشاري كرد بار ديگر بحث نخ نما شده حقوق بشر به عنوان يك اهرم به اصطلاح فشار پيش كشيده شده است.
وزارت خارجه آمريكا در بخشي از گزارش سالانه خود پيرامون حقوق بشر كه درست بعد از اتمام مذاكرات بغداد منتشر شده است با اشاره به حوادث سال 88 و با حمايت از فتنه گران مدعي شد: دولت ايران با معترضان به دليل ابراز نارضايتي برخورد كرد!
در اين گزارش كه صداي آمريكا بخش هايي از آن را منتشر كرده، ادعا گرديده است مجازات هاي سنگين و بدون تشريفات قانوني در ايران وجود دارد. بي آن كه گزارشگر وزارت خارجه آمريكا مصداقي براي ادعاي خود ارائه دهد.
صداي آمريكا در انتشار گزارش وزارت خارجه آمريكا چنان دچار دستپاچگي شده كه در متن خبر فارسي در چندين مورد اشتباهات فاحش ويرايشي و محتوايي را ناديده گرفته و از آن عبور كرده است.
وزارت خارجه آمريكا در بخش ديگري از گزارش خود برخورد با همجنس بازان در ايران را نيز محكوم كرد. و از اين گروه با عنوان دگرباشان جنسي! ياد كرده است. اين در حالي است كه پيش از اين نيز آمريكا و حاميان داخلي آنها، از اراذل و اوباش بازداشت شده و جاسوسان به دام افتاده در ايران با عنوان «دگرانديش»! ياد مي كردند.
متعاقب انتشار گزارش وزارت خارجه آمريكا سازمان حقوق بشري عفو بين الملل نيز با انتشار گزارشي از گسترش ابعاد نقض حقوق بشر در ايران خبر داد!
اين گزارش ها كه همزمان با مذاكرات 1+5 با ايران در بغداد منتشر مي شود به خوبي نشان مي دهد كه آمريكا و پاره اي از كشورهاي غربي پرونده هسته اي را به عنوان بهانه اي براي فشار به ايران در نظر گرفته و چون در مذاكرات هسته اي به نتيجه اي نرسيده اند درصدد هستند از موضع حقوق بشر براي فشار به ايران استفاده نمايند.
علاوه بر انتشار گزارش وزارت خارجه آمريكا و سازمان عفو بين الملل عليه ايران شيرين عبادي نيز با احساس مسئوليت(!) وارد ميدان شده و در نامه اي به گزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه حقوق بشر به وضعيت درياچه اروميه پرداخت!
شيرين عبادي كه گويا نتوانسته سوژه ادعايي جديدي مطرح كند اين بار موضوع درياچه اروميه را بهانه كرده است.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14