(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


چهارشنبه 18 مرداد 1391 - شماره 20277

اقيانوسها چگونه دي اكسيد كربن جذب مي كنند؟
پيشگيري از حوادث با فناوري
سرطان سينه در جواني كشنده تر است
تأثيرفلوكستين در درمان هاي ويروسي
نقش توارث در ژريم غذايي
اولين ماهي مبتلا به سرطان
موميايي 3هزار ساله
بداخلاقي در فضاي مجازي


اقيانوسها چگونه دي اكسيد كربن جذب مي كنند؟

گروهي از محققان انگليسي و استراليايي براي نخستين بار چگونگي جذب كربن توسط اقيانوس ها و ذخيره شدن كربن در اعماق اقيانوس ها را كشف كردند.
به گزارش مهر، اقيانوس منجمد جنوبي يكي از مهم ترين مناطق اقيانوسي براي فرو بردن كربن در دنيا است يعني حدود 40 درصد انتشار دي اكسيد كربن سالانه جهان را جذب مي كند.
اين دانشمندان نشان دادند كه به جاي آنكه كربن به طور يكنواخت به اعماق اقيانوس ها در مناطق گسترده جذب شود، توسط جريان هايي با عرض يك هزار كيلومتر در آب غوطه ور مي شود و از جو فاصله مي گيرد.
بادها، جريان ها و گردابهاي عظيم كه آبهاي سرد و گرم را در اقيانوس ها حركت مي دهند، مسيرهاي موضعي و به عبارتي قيف هايي براي ذخيره سازي كربن در اعماق اقيانوس ها فراهم مي كنند.
دكتر «جين باپتست سالي» از مركز تحقيقات قطب جنوب انگليس و مجري اين تحقيقات گفت: اقيانوس منجمد جنوبي پنجره عظيمي است كه به وسيله آن اتمسفر به دنياي زير اقيانوس مرتبط مي شود.
وي افزود: تاكنون دقيقا نمي دانستيم چه فرآيندهاي فيزيكي در جذب كربن به اعماق اقيانوس نقش دارد، اما به تازگي دريافته ايم اين فرآيندها تركيبي از بادها و جريان ها و گردابهايي است كه اين مسيرهاي غوطه وري كربن را به اعماق اقيانوس از سطح آن فراهم مي كند.
به گفته اين دانشمندان، اكنون به شناخت مهمي از سازوكارهاي جذب كربن توسط اقيانوس ها دست يافته ايم و از اين رو مي توانيم تاثيرات تغييرات اقليم و جذب كربن در آينده توسط اقيانوس ها را بهتر درك كنيم.
نتايج اين تحقيقات در نشريه Nature Geoscience منتشر شده است.
 


پيشگيري از حوادث با فناوري

استفاده از فناوري براي مقابله با حوادثي مثل سيل و طوفان بسيار ضروري است. هر ساله در بسياري از شهرهاي بزرگ حوادث پيش بيني نشده خسارت هاي سنگيني به مردم وارد مي كند.
اين مسئله كه جديدترين مورد آن در روسيه رخ داد و جان هزاران نفر را گرفت ضرورت پيشگيري از اين حوادث را نشان مي دهد.
يكي از شب هاي سرد زمستان سال 1954، طوفان شديدي خاك ريزهاي قديمي و سدهاي دريايي سواحل هلند را شكست. سيل 2 هزار نفر را كشت، 70 هزار نفر را آواره كرد و بيشتر از4 هزار ساختمان را ويران نمود. آب هاي سرد و شور، روستاها و مزارع را درياچه هايي كردند كه جسد گاوهاي مرده، اين جا و آن جا جزيره هاي سياه و سفيدشان بودند.
حادثه براي هلند هشدار بود. بيشتر از نصف هلند از جمله آمستردام و روتردام پايين تر از سطح دريا است و ممكن بود فاجعه خيلي وحشتناك تر باشد.
بنابراين، هلندي ها با صرف 8 ميليارد دلار در 25 سال، يك سيستم عظيم دفاع ساحلي در نقاط حساس احداث كردند كه هنوز در اين نوع تأسيسات يكي از بهترين ها است. سيستم دفاع ساحلي هلند حتي مي تواند در مقابل طوفان هاي شديدي كه هر 10 هزار سال يك بار اتفاق مي افتند، به راحتي تاب بياورد.
هلند، تنها يكي از شهرها و كشورهاي بيش از حد كم ارتفاع و طوفان خيز است كه توانسته اند با دانش، فن آوري و تخمين طوفان هايي را كه ممكن بود فاجعه بيافرينند مهار كنند.
در لندن، كناره تايمز را با دريچه هاي سيل بند مجهز كرده اند و در ونيز هم دارند همين كار را با ساحل آدرياتيك مي كنند.
در ژاپن آب بندهاي عظيم در ساحل اقيانوس آرام برپا مي كنند و حتي در سواحل بنگلادش، سرپناه هايي از جنس بتون ساخته اند كه در شرايط اضطراري، قربانيان بتوانند مدتي را زير آنها سر كنند.
اين گونه ابداع ها در ايالات متحده هم كم نيست. براي آب بندهاي كاليفرنيا يك شبكه سنسورهاي الكترونيكي تعبيه كرده اند كه وقتي يكي از ديواره ها سست شود، به ماموران حفاظتي هشدار مي دهد.
حالا كارشناسان روسي، اعتراف مي كنند كه اين پروژه ها، ارزش مطالعه و ايده گرفتن براي بازسازي شهرهاي سيل زده شان را دارد.
در اين ميان، دانشمندان هر چند كه به نيروي فناوري براي مقابله با حوادث ويرانگر قبلي اعتقاد دارند، خود طبيعت را هم به اندازه مهندس ها مفيد مي دانند. مدت ها قبل از آن كه كسي آب بند و دريچه بسازد، جزيره هاي ساحلي، همين كار را مي كردند. اما اكنون بيشتر اين جزيره ها، در طرح هاي توسعه ساحلي نابود شده اند. دانشمندان بر اين باورند كه وقتي نمي شود طبيعت را كنترل كرد، بهترين راه مقابله، اين است كه بفهميم طبيعت چه طور كار مي كند و مجبورش كنيم اين كار را به سود ما انجام دهد.
در تاريخ رويارويي بشر با دريا، تجربه 1953 هلند، نقطه عطف غم انگيزي است. سيل با سواحل هلند كاري كرد كه مشابهش در كاترنيا با نيواورلئان اتفاق افتاد. در هلند، وقتي يكي از خاكريزهاي حاشيه روتردام خراب شد و نزديك بود سيلاب به اين سو راه بيابد، يك ناخداي بومي قايقش را به طرف شكاف راند. خودش و قايقش را غرق كرد و شهر را نجات داد. همه ياد پطرس افتادند.
اما واكنش به فاجعه، سريع و شديد بود. دولت هلند جزيره هاي نزديك ساحل را با سد و ديوار و تأسيسات ساختماني ديگر به هم وصل كرد و يك سپر دفاعي ساخت. با اين كار، مساحت مناطق ساحلي در معرض خطر را تا حد زيادي كاست. براي مثال، خط ساحلي را در اين ناحيه بيشتراز 400مايل كم كرد.
دولت هلند، خاكريزها را هم بلندتر كرد و ارتفاع آنها را به حدود 13متر بالاتر از سطح درياي آرام رساند. (اين ارتفاع در مسكو نصف اين مقدار است). علاوه بر اين، يك مجموعه عظيم سيل بندهاي دريچه اي در مناطق خاص ساخته شد كه در هواي طوفاني بسته مي شوند، اما در ساير اوقات، باز مي مانند و مي گذارند آب دريا تا مدخل رودخانه ها وارد شود و اكوسيستم طبيعي و حيات وحش وابسته به آب هاي شور دست نخورده بماند.
هلندي ها، با تيم هاي بزرگ كارشناسان و پرسنل نگهداري اين تأسيسات گسترده را كه دلتا نام دارد محافظت مي كنند. هزينه نگهداري سالانه دلتا وركز حدود500ميليون دلار مي رسد. كم نيست، اما در مقايسه با توليد ناخالص ملي هلند زياد هم نيست و نوعي بيمه محسوب مي شود.
طوفان 1953 به انگلستان هم رسيد. سيل بيشتر از 300نفر را در حاشيه رود تايمز كشت، زمين هاي كشاورزي را از بين برد و از بيخ گوش لندن گذشت.
انگلستان هم با اجراي برنامه اي براي تنظيم بهتر امواج جزر و مدي كه از درياي شمال به طرف بالاي رود تايمز حركت مي كنند، به اين حادثه واكنش نشان داد.
مهندسان براي آنكه اين تأسيسات كمتر در جريان طبيعي آب رودخانه اختلال ايجاد كند، موانعي طراحي كردند كه نهايتاً در سال 1982 در منطقه وولريچ كنار تايمز نصب شد. درحالت عادي، دريچه هاي نيم دايره اي اين تأسيسات درون حفره اي از بتون، هم سطح با كف رودخانه قرار دارد و مانع جريان آب نيست. در مواقع ضروري، دريچه ها مي چرخند و بالا مي آيند و يك مانع 15متري كنار آب به وجود مي آيد. تا به حال بيشتر از 80بار اين مانع درست شده و جلوي سيلاب را گرفته است.
در ونيز، سيل سال1966 آسيب هاي گسترده و خسارت هاي مالي عظيمي برجا گذاشت. پروژه مهار سيل ها در ونيز را به دليل شباهتش با فيلم ده فرمان پروژه موسي نام گذاشتند. اين پروژه شامل 78 دريچه عظيم بود كه در مواقع اضطراري از كف درياي آدرياتيك بالا مي آمدند و جلوي موج هاي جزر و مدي بلند را مي گرفتند.
بحث هاي گسترده و دامنه دار بر سر كارآيي و ارزشمندي پروژه، شروع ساختش را تا ماه مي سال 2003 عقب انداخت.
مخالفان مي گفتند اجراي اين پروژه 4ميليارد و 500هزار دلاري، آبگير حساسي را كه شهر ونيز در آن قرار گرفته تهديد مي كند و به همين خاطر در مجموع چندان مفيد نيست. بنا است پروژه موسي تا سال 2014 تكميل شود.
در بنگلادش، زنگ بيدارباش به يك ناقوس مرگبار تبديل شد. موج هاي عظيم طوفان سال1991، بيشتر از 130هزار نفر را كشت. بعد از آن مؤسسات خيريه جهاني، صدها سرپناه بتوني در مناطق ساحلي برپا كردند كه در طوفان هاي اخير، جان هزاران نفر را نجات داد.
اما روشي كه در كاليفرنيا به كار گرفته اند بيشتر نرم افزاري است تا سخت افزاري. اين فناوري كه نامش بازتاب سنجي در محدوده زمان است، مانند رادار كار مي كند: پالسي از انرژي را در يك كابل هم محور مي فرستند. اين پالس وقتي به انتهاي كابل مي رسد يا به يك ناهنجاري- مثل خميدگي يا اعوجاج- در مسير برخورد مي كند، بازتاب مي دهد. اندازه گيري دقيق اين بازتاب ها در طول مسير كابل، مي تواند ناهنجاري هاي احتمالي مسير را آشكار كند.
 


سرطان سينه در جواني كشنده تر است

دبير اجرايي هفتمين كنگره سالانه انجمن علمي جراحان عمومي ايران گفت: ابتلا به سرطان سينه در سنين جواني كشنده تر و مرگ آورتر از دوران سالمندي است.
به گزارش فارس «سيدهاشم سيدمهدي» با اشاره به شيوع اين بيماري در دهه 4 و 5 زندگي اظهار داشت: ميزان مرگ و مير در سنين ابتلاي ميانسالگي (50 سال) بيش از سالمندي (70سال و بالاتر) است.
عضو هيئت مديره انجمن علمي جراحان عمومي ايران ادامه داد: از علل ابتلا به سرطان پستان وجود هورمون زنانه استروژن است كه در سنين ميانسالي از تخمدان ها ترشح مي شود از اين رو ابتلا به اين بيماري در سنين ميانسالي مرگ آورتر است.
دبير اجرايي هفتمين كنگره سالانه انجمن علمي جراحان عمومي ايران با اشاره به اهميت معاينات پزشكي افزود: نيمي از جمعيت سراسر دنيا را زنان تشكيل مي دهند اگرچه اين بيماري مردان را نيز مبتلا مي كند اما اصل گرفتاري در زنان است از اين رو پيشگيري، تشخيص و درمان اين بيماري اهميت خاصي دارد.
سيدمهدي درباره علت ابتلا به سرطان سينه گفت: هم اكنون بر روي مسئله ژن و كروموزم بسيار كار شده است خصوصا در خانواده هايي كه يك نفر از آنها مبتلاست.
وي ادامه داد: هم اكنون بر روي ژنBRCA2 و BRCA1 براي افرادي كه سابقه ابتلا اين بيماري در مادر يا نسل گذشته بوده است كار مي شود و چنانچه با اين بررسي ژني مشخص شود كه فرد استعداد بيشتري براي ابتلا به سرطان سينه دارد بيشتر رسيدگي و بررسي مي شود.
اين جراح عمومي با بيان اينكه سرطان سينه يك بيماري بيولوژيك است، افزود: براي تشخيص توده در ابتدا بايد نگاه سطحي در آيينه داشت و در صورت مشاهده عدم تقارن به پزشك مراجعه كرد همچنين تغييرات را با معاينه مستمر با كف دست حس كرد و چنانچه در معاينه اوليه فرد در ابتلا به بيماري مشكوك تشخيص داده شود راه هاي تشخيصي دقيق تر چون سونوگرافي، ماموگرافي، داكتوگرافي، ام.آر.آي و سپس روش هاي بيوپسي باز و Core Biopsy توصيه مي شود.
سيدمهدي با بيان اينكه شيوع تومورهاي سرطاني در ابتدا بسيار كوچك و غالبا از جنس آدنوفيبروم ها هستند، گفت: شيوع تومورهاي بدخيم در دهه چهارم و پنجم زندگي افزايش مي يابد.
وي ادامه داد: در ابتلا به اين سرطان وجود سابقه فاميلي و نيز ابتلا يك سينه مهم است همچنين مسائل خانوادگي طايفه اي اهميت دارد به طور مثال اين سرطان در گروهي از اقوام شيوع بيشتري دارد.
دبير اجرايي هفتمين كنگره سالانه انجمن علمي جراحان عمومي ايران به زنان توصيه كرد با معاينه سطحي و تشخيص به موقع و زودهنگام توده هاي سرطاني از بروز بسياري از عوارض و گرفتاري هاي بعدي بكاهيد.
هفتمين كنگره سالانه انجمن علمي جراحان عمومي ايران با موضوع بيماري هاي خوش خيم و بدخيم پستان ويژه پزشكان عمومي و متخصصان جراحي و داخلي به همراه كارگاه هاي آموزشي 29 تا 31 شهريور سال جاري در سالن همايش هاي بين المللي رازي تهران برگزار مي شود.
 


تأثيرفلوكستين در درمان هاي ويروسي

نتايج يك تحقيقات جديد نشان مي دهد كه داروي ضدافسردگي پروزاك (prozac) يا فلوكستين مي تواند به عنوان يك داروي ضدويروسي نيز مؤثر باشد.
به گزارش مهر، براساس تحقيقات جديد كه در مجله «عاملهاي ضدميكروبي و شيمي درماني» منتشر شده است، داروي پروزاك كه به عنوان فلوكستين شناخته مي شود، مي تواند براي درمان شرايط مختلفي كاربرد داشته باشد.
محققان دريافتند كه اين دارو از فرآيند توليد دوباره يك ويروس كه از آن به عنوان «coxsackievirus» ياد مي شود، جلوگيري مي كند و جزء گروهي از ويروسهاي روده اي و معده اي است. به واسطه جلوگيري از اين فرآيند، اين ويروس دوباره عود نمي كند و از بين مي رود.
گروه ويروسهاي روده اي و معده اي (Enteroviruses) بيش از 100 نوع ويروس هستند كه عامل عفونتهاي مهلك چون پوليوميليت و انسفاليت هستند. در حالي كه پوليوميليت (فلج اطفال) كاملا ريشه كن نشده است و هنوز هيچ درماني براي ويروس enteroviruses وجود ندارد.
محققان اظهار داشتند كه نتايج اين تحقيقات ضرورت انجام تحقيقات بيشتر دريافت چگونگي عملكرد داروي پروزاك و ساير داروهاي ضد افسردگي را به عنوان يك داروي ضدويروسي مورد تأكيد قرار مي دهد.
 


نقش توارث در ژريم غذايي

براساس نتايج دو تحقيق ژنتيكي، ما همان چيزي هستيم كه مادر، پدر و مادربزرگ و پدر بزرگ و اجدادمان به عنوان غذا مصرف كرده اند و آنچه كه ما مي خوريم بر DNA نوه هايمان درنسل هاي بعدي تاثيرگذار است.
به گزارش مهر، رژيم غذايي سالم باشد يا ناچيز مي تواند ماهيت DNA افراد را تغيير دهد و اين تغييرات به فرزندان و فرزندان آنها نيز مي رسد. درحالي كه اين تاثير سالها در حد گمانه زني باقي مانده بود، محققان طي دو تحقيق مستقل شيوه هاي اين تاثيرگذاري را بررسي كرده اند.
اين نتايج كه دربرگيرنده اپي ژنتيك (Epigncetic) نيز مي شود، مي تواند به توضيح علت افزايش خطرات ژنتيكي كه كودكان درمقايسه با والدين آنها براي ابتلا به بيماريهايي چون چاقي مفرط و ديابت روبه رو هستند، كمك كند.
نكته مهم دراين تحقيقات اين است كه عادات نادرست غذايي هر فرد به فرزندان و فرزندان آنها نيز مي رسد، حتي اگر آنها درنسل هاي بعدي تلاش كنند رژيم غذايي سالم تري در مقايسه با اجداد خود داشته باشند.
تحقيقات اخيرنشان داده است كه چگونه مواد غذايي مي تواند سلامت و ظاهر موشها را تغيير دهد. يك گروه از محققان با رياست «رندي جيتل» از دانشگاه دوك نشان داده اند كه چگونه لقاح مصنوعي موشها درمادرهاي مختلف تغييراتي در رنگ پشم، وزن و خطر ابتلا به بيماري هاي مزمن را براساس آنچه كه مادرانشان در دوران بارداري تغذيه كرده اند داشته اند.
مواد غذايي يا فقدان مواد غذايي محيط DNA را به نوعي تغيير مي دهد كه DNA يكسان دراين موش هاي شبيه سازي شده به حالت هاي مختلفي بيان شده است.
براساس اين تحقيق دردانشگاه دوك يك تحقيق جديد به رياست تورستن پلوش از دانشگاه گرونينگن هلند انجام شد.
اين گروه به ترسيم روش هاي مختلفي پرداختند كه طي آن تغذيه اپي ژنوم (epigenome) بسياري از حيوانات و انسان هاي بالغ را تغيير دهد.
اين تحقيق درمجله بيوشيمي به قلم «جوزم سي جيمنز شيلارون» از بيمارستان كودكان «سنت خوان دو دئو» در اسپانيا منتشر شده است.
محققان اظهار داشتند كه رژيم انسانهاي بالغ موجب ايجاد تغيير درتمام سلولهاي مي شود و اين تغييرات به نسلهاي بعدي نيز منتقل مي شود.
چنين تاثيراتي روي يك نسل مسئله شناخته شد ه اي بود. كودكاني كه در زمان قحطي هلند در پايان جنگ جهاني دوم متولد شدند در سالهاي بعدي زندگي خود درمعرض بيماريهاي مختلفي قرارگرفتند كه در آن ميان مي توان به بيماريهاي قلبي عروقي اشاره كرد.
درسال 2010 اين گروه تحقيقاتي هلندي يك گام فراتر گذاشته و دريافتند كه موش نر داراي نشانه هاي سندرم متابوليك چون مقاومت در برابر انسولين و چاقي بوده اند اين ويژگها را به فرزندان خود منتقل كرده اند.
اما براساس اظهارات محققان اين تحقيق،آنچه امروز جاي خالي آن حس مي شود درك اين است كه چنين اطلاعاتي چگونه نسل درنسل حفظ مي شود. برخلاف جهش ژني، تمام وروديهاي اپي ژنتيك به محيط DNA وقتي يك جنين شكل مي گيرد بايد فراموش شود، درحالي كه چنين اتفاقي نمي افتد.
 


اولين ماهي مبتلا به سرطان

نخستين نمونه گزارش شده سرطان پوست در نوعي ماهي آبزي وحشي، به طور ناباورانه اي به ملانوم شايع در انسان شباهت دارد.
به گزارش ايسنا، ماهي قزل آلاي مرجاني (coral trout) در تپه مرجاني Great Barrier Reef در استراليا زيست مي كند.
اين بدين معناست كه اين آبزي در قسمت زيرين سوراخ ازن قاره قطب جنوب (بزرگ ترين سوراخ ازني جهان) زندگي مي كند. اين سوراخ نتيجه تخليه ازن در جو است كه به طور طبيعي از انسان در مقابل پرتوهاي فرابنفش خورشيد محافظت مي كند.
به گفته مايكل سويت از دانشگاه نيوكاسل، تحقيقات بيشتري براي شناسايي عامل دقيق اين سرطان نياز است، اما با حذف ساير پارامترها از جمله پاتوژن هاي ميكروبي و آلودگي زيردريا، تشعشع فرابنفش محتمل ترين عامل ابتلاي اين ماهي به سرطان پوست است.
سويت و همكارانش 136 ماهي قزل آلاي مرجاني (Plectropomus leopardus) رابررسي كردند و دريافتند كه 20 قطعه از آنها يعني معادل 15 درصد، داراي لزيون هاي پوستي تيره بودند.
اين لزيون ها در اندازه هاي متفاوت و از سايز كوچك كه 5 درصد پوست را پوشانده بود، تا اندازه بزرگ كه تمامي بدن ماهي را شامل مي شد، مشاهده شدند. لزيون ها تقريباً با سرطان پوست شايع در انسان يكسان بودند.
هنگام ابتلا به ملانوم، ماهي علائم بيماري را از خود بروز مي دهد، فعاليت آن كاهش يافته و غذاي كمتري نيز مصرف مي كند، بنابراين از احتمال صيد آن نيز كاسته مي شود. اين بدين معناست كه درصد واقعي ماهيان مبتلا به اين نوع سرطان مي تواند بالاتر از ميزان مشاهده شده در مطالعه صورت گرفته باشد.
تا قبل از اين كشف، موارد ملانوم ناشي از تشعشعات اشعه فرابنفش در ماهيان فقط در شرايط آزمايشگاهي گزارش شده بود. اين ماهي ها به عنوان مدل هايي براي مطالعه سرطان پوست انسان مورد استفاده قرار مي گيرند.
جزئيات اين تحقيق علمي در مجله PLOS ONE انتشار يافته است.
 


موميايي 3هزار ساله

محققان يك موميايي از مصر باستان كه سن تقريبي آن به 3 هزار سال مي رسد را در مركز پزشكي منچستر رويال اينفيرمري در دانشگاه سي تي اسكن كرده اند تا رازهاي تمدن آن را كشف كنند.
به گزارش مهر، آخرين تكنيك هاي اشعهX مي تواند تصاوير سه بعدي از اين گنجينه هاي تاريخي كه در داخل تابوتهاي چوبي قرار دارند را بدون ايجاد صدمه و بازكردن آنها فراهم كند.
دكتر حلمي از دانشگاه منچستر مدير اين پروژه است. وي تاكنون 7 موميايي را از موزه بريتانيا آزمايش كرده است.
يكي از آنهاكاهني بوده كه با 11 طلسم طلايي به عنوان نشانه اي از جايگاه اجتماعي وي در آن زمان خاك شده بود. يك دختر 12 ساله و يك مرد بزرگسال نيز از ديگر نمونه ها بوده اند.
اين موميايي ها به مركز پزشكي رويال اينفيرمري در دانشگاه منچستر منتقل شده اند تا زير دستگاه اسكنري قرار بگيرند كه براي بيماران عادي استفاده مي شود.
نتيجه اين تصاوير چشم انداز منحصر به فردي از سلامت و رفتار مردم درسال 900 پيش از ميلاد مسيح بوده است، دوره اي كه مصريان از تكنيك هاي جديد حفظ و نگهداري درگذشتگان استفاده مي كردند.
ابرحلمي دانشجوي دكتراي دانشگاه منچستر است كه توانست متصديان موزه بريتانيا در لندن را متقاعد كند كه اين موميايي هاي ارزشمند را براي اين پروژه تحقيقاتي به دست وي بسپارند.
حلمي گفت: مصريان باستان هزاران سال اقدام به موميايي كردن اجساد مي كردند و تمام مدت به پاك كردن آنها مي پرداختند.
وي افزود: آنها مي خواستند كه اين اقدام به بهترين شكل انجام شود، از اين رو اجساد درگذشتگان را شبيه زماني درست مي كردند كه آنها در قيد حيات بودند و در چشمان آنها سنگ مي گذاشتند تا صورت آنها شبيه وقتي باشد كه نگاه زنده اي در آن جريان داشت.
اين محقق يادآورشد: آنچه كه همراه اين اجساد دفن شده و مواد استفاده شده در اين فرآيند به ما درباره خانواده آنها اطلاعاتي مي دهد و اين كه ما درمي يابيم كه آنها در آن زمان چه موادي در دسترس داشته اند.
 


بداخلاقي در فضاي مجازي

در حال حاضر رقابت و جنگ در فضاي مجازي در حال گسترش است. به همين دليل براي در امان بودن از اين مشكلات آگاهي از دانش كامپيوتر بسيار ضروري است.
بسياري از شركت ها و موسساتي كه داراي شبكه كامپيوتري هستند تصور مي كنند بهترين افرادي كه مي توانند نقاط ضعف امنيت شبكه آنها را شناسايي كنند، هكرها هستند، اما كارشناسان حوزه انفورماتيك به رؤساي اين شركت ها توصيه مي كنند، به استخدام هكرها نپردازند چون در نهايت اين افراد به ساختار شركت شان لطمه مي زنند.
خصوصيات اخلاق هكرهايي كه به صورت غيرقانوني وارد شبكه هاي كامپيوتري مي شوند در بسياري از موارد كاملا متفاوت با سياست ها و ارزش هاي مورد نظر شركت هاست، حتي اگر اين هكرها قول بدهند كه به اصول اخلاقي و سياست هاي شركتي كه قصد فعاليت در آن را دارند، پايبند باشند.
«پروفسور لوئيس ينگستروم» از دانشگاه استكهلم كه به تدريس درس امنيت انفورماتيك مي پردازد در اين مورد مي گويد: يك شركت علاقه مند به استخدام افرادي است كه ديدگاه هاي آنان، داراي نقطه مشترك با سياست هاي شركت باشد، اما در بسياري از مواقع ويژگي هاي اخلاقي هكرها با سياست هاي شركت ها و موسسات همخواني و سنخيت ندارد. البته نبايد فراموش كرد، هكرها به دليل اطلاعات كاملي كه از برنامه هاي كامپيوتري دارند مي توانند به راحتي نقاط ضعف شبكه هاي كامپيوتري را شناسايي كنند، اما چون در اغلب مواقع ديدگاه متفاوتي با شركت محل كار خود دارند نمي توانند موثر واقع بشوند.
البته برخي از شركت هاي تصور مي كنند در درازمدت قادر به تغيير خصوصيات اخلاقي و باورهاي دروني هكرها خواهند بود، اما تجربه نشان داده كه ويژگي هاي اخلاقي هكرها به ندرت تغيير مي كند. همچنين هكرها از كارگروهي متنفر هستند. به عبارتي ديگر آنها تحمل كار در يك گروه براي رسيدن به يك هدف واحد را ندارند. آنها علاقه مندند كه ساعت ها به تنهايي مقابل كامپيوتر خود در خانه بنشينند و به نوشتن برنامه بپردازند.
اين واقعيت در مورد يك نوجوان 16 ساله سوئدي كه اخيرا وارد شبكه شركت سيسكوسيستم آمريكا شد صدق مي كند. وي پس از ورود غيرقانوني به شبكه اين شركت به سرقت كدهاي مرجع پرداخت و با استفاده از اين كدها، به سيستم كامپيوتري ارتش آمريكا و ناسا حمله ور شد.
اين روزها بسياري از شركت ها از كارشناسان امنيتي در حوزه آي تي براي مقاوم كردن شبكه هاي كامپيوتري خود در برابر هكرها استفاده مي كنند چون اخيرا هم شدت حملات هكرها افزايش يافته و هم اين حملات مدرن و پيچيده تر شده است.
البته هدف برخي هكرها از ورود به سيستم كامپيوتري شركت ها يا ارسال برنامه هاي ضدويروسي از طريق كرم هاي اينترنتي، استخدام در اين شركت هاست. نكته جالب اينكه در بسياري از موارد، ترفند آنها نتيجه مي دهد و شركتي كه آنان به هك كردن شبكه كامپيوتريش پرداخته اند، پيشنهاد استخدام مي دهد.
به عنوان مثال چندي پيش يك جوان 18 ساله در آلمان اقدام به نوشتن كرم اينترنتي ساس كرد كه اين كرم وارد شبكه كامپيوتري هزاران شركت و 18 ميليون كامپيوتر شخصي در جهان شد. حتي برخي از شركت ها مجبور شدند براي چند روز شبكه كامپيوتر خود را تعطيل كنند تا به پاكسازي آن بپردازند.
در پي اين واقعه، يك شركت كامپيوتري در آلمان كه به توليد نرم افزارهاي امنيتي مي پردازد اين جوان را استخدام كرد تا وي با ايجاد فايروال هاي گوناگون از ورود ويروس به داخل شبكه هاي كامپيوتري جلوگيري بكند.
اما برخي از شركت ها حاضر به استخدام هكرها نيستند چون مشتريان آنها نمي خواهند كه اطلاعات شخصي آنها در اختيار فردي كه قبلا هكر بوده قرار بگيرد. همچنين در بسياري موارد، استخدام هكر توسط يك شركت، اعتبار آن شركت را زير سؤال مي برد. اگر شركت هاي بزرگ اقدام به استخدام هكرها كنند آنگاه دانش آموزان از خود سؤال مي كنند، اگر ويروس نويسي كار ناپسندي است پس چرا نويسندگان اين ويروس ها در شركت هاي بزرگ استخدام مي شوند. پس بهتر است كه ما هم به نوشتن ويروس هاي كامپيوتري بپردازيم تا اين كه پس از پايان تحصيلات خود، به سرعت استخدام بشويم. البته در برخي مواقع هكرها با نوشتن برنامه هاي ويروسي به هدف نهايي خود (استخدام در شركت ها) دست نمي يابند.
به عنوان نمونه چندي پيش يك جوان 26 ساله مجاري كه آرزوي كار در يكي از بزرگترين شركت هاي مخابراتي كشور سوئد را داشت اقدام به شناسايي نقاط ضعف شبكه كامپيوتري اين شركت كرد و براي اين كه قابليت هاي خود را نشان بدهد شبكه مورد نظر را هك كرد. يك سال پس از اين حمله وي كدهاي مرجع گوشي هاي تلفن اين شركت را در اينترنت فاش كرد. اما اين كار نه تنها منجر به استخدام اين مرد نشد بلكه مسئولان شركت مورد نظر او را به دادگاه كشاندند و به تحمل سه سال حبس محكوم شد.
 


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14