(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


شنبه 22 مهر 1391 - شماره 20330

معاون سابق ارزي:
دخالت دستگاه ها در بانك مركزي مانع تك نرخي شدن ارز است
مركز مبادله: هيچ مشكلي در تامين ارز نداريم
كوتاه اقتصادي
يك مقام مسئول
بانك مركزي بازار سكه را به طور دقيق رصد مي كند
متقاضيان مشاغل خانگي 5ميليون تومان تسهيلات مي گيرند
معاون سازمان توسعه تجارت:
آسيب تحريم ها به صادرات غيرنفتي بسيار اندك بوده است
سازمان بين المللي كار اعلام كرد
وجود بيش از 200 ميليون بيكار در جهان
وزير اقتصاد:
تحريم ايران هزينه سنگيني به كشورهاي غربي تحميل كرده است
رئيس اتحاديه باغداران
امسال نياز به واردات ميوه نيست حتي شب عيد
امضاي 14 ميليارد دلار قرارداد جديد نفتي
قيمت نفت از 115 دلار عبور كرد
ممبيني: اصلاح قانون بودجه 91 دولت را گرفتار مي كند
رئيس كانون صنفي شركت هاي حمل كالا بيان كرد
انتقاد از عدم ارائه تسهيلات به ناوگان حمل بار
بزودي آغاز مي شود
حفاري دومين چاه نفت در خزر


معاون سابق ارزي:

دخالت دستگاه ها در بانك مركزي مانع تك نرخي شدن ارز است

معاون سابق ارزي بانك مركزي با بيان اينكه نبايد متوليان سياست هاي پولي و مالي با يكديگر خلط شود، دخالت برخي دستگاه ها در بانك مركزي را مانع تك نرخي شدن ارز اعلام كرد.
سيدكمال سيدعلي در گفت وگو با فارس اظهار داشت: در تمام دنيا وقتي كه راجع به استقلال بانك مركزي صحبت مي شود اين استقلال در چارچوب وظايف بانك مركزي مانند سياست هاي پولي است.
وي افزود: كنترل حجم نقدينگي، نظارت بر عملكرد بانك ها و مديريت بازار ارز، برعهده بانك مركزي است و وقتي بانك مركزي زيرمجموعه دستگاه يا سه قوه قرار گيرد، به معناي نبود استقلال بانك مركزي است.
معاون سابق ارزي بانك مركزي در مورد تعيين رئيس كل بانك مركزي با راي اعتماد مجلس، گفت: اگر سازوكار به گونه اي باشد كه رئيس كل بانك مركزي از مجلس راي اعتماد بگيرد، وي براي گرفتن راي اعتماد بايد با تمام نمايندگان رايزني داشته باشد و ممكن است به دليل نيازهاي حوزه هاي انتخابي به تسهيلات و حمايت هاي اعتباري بانك مركزي، در اخذ راي مشكلاتي براي فردي كه براي اين جايگاه پيشنهاد شده به وجود بيايد.
وي ادامه داد: اگر رئيس جمهور يا مجلس بخواهد استقلال بانك مركزي را مخدوش كند مسائل فعلي مانند ارز و نرخ سود به وجود مي آيد، در صورتي كه بانك مركزي زيرمجموعه وزير اقتصاد شود موجب خلط سياست هاي پولي و مالي خواهد شد و به همين دليل بايد بازار پول و سرمايه و سياست هاي مالي و پولي متولي مجزايي داشته باشند.
سيدعلي با بيان اينكه به دليل لزوم تفكيك متوليان سياست هاي پولي و مالي چند سال پيش رئيس كل بانك مركزي جاي وزير اقتصاد را در رياست شوراي پول و اعتبار گرفت، گفت: گفته شد، براي پاسخگو بودن رئيس كل بانك مركزي به مجلس اين اقدام صورت مي گيرد، در حالي كه اين براي يك مقطع زماني خاص است، در تمام كشورها بانك هاي مركزي مستقل هستند حتي اگر در مقاطعي رئيس كل بانك مركزي در دولت حضور داشته باشد.
وي در مورد نوع ارتباط رئيس كل بانك مركزي با مجلس در ساير كشورها، گفت: در اغلب كشورها رئيس كل بانك مركزي بايد بعد از تصويب ترازنامه سالي يك يا دو بار گزارشي از وضعيت اقتصادي كشور ارائه دهد، براي شرايط اقتصاد در آينده پيش بيني هايي مي كند و در مورد ميزان رشد اقتصادي، تورم، حجم نقدينگي و وضعيت اشتغال تحليل هاي بانك مركزي را ترسيم مي كند و در نهايت اهداف اقتصادي بانك مركزي در يك سال آينده را مطرح مي نمايد.
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: اگر طرح زيرمجموعه شدن بانك مركزي در وزارت اقتصاد اجرايي شود، تنها پاك كردن صورت مساله است و براي اينكه نمايندگان از رئيس كل بانك مركزي سوال كنند يا بتوانند او را استيضاح كنند مطرح شده است.
سيدعلي تاكيد كرد: شرايط فعلي انتخاب رئيس كل بانك مركزي مناسب است و تنها بايد اين جايگاه و فردي كه در اين سمت قرار مي گيرد بررسي شود تا اين مشكلات به وجود نيايد.
وي در پاسخ به اين سوال كه استقلال بانك مركزي چگونه تحقق مي يابد، گفت: آنچه كه در تمام دنيا وجود دارد اين است كه تعيين نرخ سود، حفظ ارزش پول و مديريت نرخ ارز برعهده بانك مركزي است و اين نهاد تنها متولي سياست گذاري و اجرا در اين بخش است اما هم اكنون نهادهاي مختلفي راجع به سياست هاي پولي و به ويژه ارز تصميم گيري مي كنند.
معاون سابق ارزي با اشاره به يكي از اثرات مثبت استقلال بانك مركزي در سياست گذاري و اجرا گفت: سال 81 كه سياست يكسان سازي نرخ ارز اجرايي شد هيچ نهادي نحوه اجراي آن را براي بانك مركزي تعيين نكرد، در واقع بانك مركزي بدون دخالت دستگاهي اين سياست را اجرايي كرد.
وي گفت: يكسان سازي الزاماتي داشت مانند خصوصي سازي، آزادسازي و چندين اقدام ديگر از جمله حذف پيمان ارزي و مقررات زدايي كه همه اين موارد بدون تصويب مجلس توسط بانك مركزي صورت مي گرفت.
سيدعلي در پاسخ به اين سوال كه راهكاري وجود دارد تا بدون اينكه بانك مركزي به زيرمجموعه وزارت اقتصاد ملحق شود، نمايندگان بتوانند از رئيس كل بانك مركزي سوال كنند، گفت: وقتي يك تيم اقتصادي متشكل از وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزي است نمي توان، يك نهاد را مسئول مشكلات اقتصادي دانست.
 


مركز مبادله: هيچ مشكلي در تامين ارز نداريم

سخنگوي مركز مبادلات ارزي تاكيد كرد:اين مركز هيچ مشكلي در تامين منابع ارزي متقاضيان واجد شرايط ندارد.
صمد كريمي در گفت وگو با فارس با تكذيب عدم عرضه يورو براي متقاضيان در اين مركز يادآور شد: با توجه به اينكه عرضه ارز در بازار بين بانكي (مركز مبادلات ارزي) براساس منابع عرضه كنندگان صورت مي گيرد، تامين تقاضاي واردكنندگان وابسته به حجم عرضه روزانه بوده و اين امر روندي پويا دارد.
به گفته كريمي، بديهي است با توجه به حجم تقاضا شايد برخي مواقع مشكلاتي در تامين برخي ارزها باشد اما اين موارد بسيار محدود بوده و اين مركز تاكنون توانسته ارز مورد نياز كليه متقاضياني كه مدارك آنان كامل بوده و در گروه هاي 3 تا 6 كالائي قرار داشته اند را تامين نمايد. براين اساس اين مركز هيچ مشكلي در خصوص تامين منابع ارزي با توجه به هماهنگي هاي صورت گرفته با عرضه كنندگان، واردكنندگان و شبكه بانكي ندارد.
سخنگوي مركز مبادلات ارزي در ادامه با اشاره به اينكه تا پايان وقت اداري روز 4شنبه هفته گذشته تعداد كل ثبت سفارش هاي پذيرفته شده در اين مركز به بالاترين حد خود طي يك روز رسيد و ركورد 306 فقره را شكست، گفت: تا پايان وقت اداري روز 5شنبه هفته گذشته تعداد كل واحدهاي توليدي كه نسبت به تامين ارز آنها جهت واردات مواد اوليه، كالاهاي واسطه اي، سرمايه اي و ماشين آلات اقدام شده به 2157 واحد رسيد.
كريمي در ادامه در مورد غربالگري گروه هاي كالائي دريافت كننده ارز (با نرخ مرجع و غيرمرجع) توسط وزارت صنعت معدن و تجارت (مركز توسعه تجارت) گفت: اين اقدام به صورت پويا انجام و به بانك مركزي و ساير نهادهاي ذيربط اعلام گرديده است.
از سوي ديگر بانك مركزي نيز براي تسريع در تامين ارز متقاضيان واجد شرايط بخشنامه اي را به بانك هاي كشور ابلاغ كرد.
در بخشنامه بانك مركزي آمده است: كليه شعب ارزي بانكهاي كشور مطابق با بخشنامه صادره موظفند پس از اختصاص كدتخصيص ارز و واريز وجه ريالي توسط واردكنندگان به حساب بانك عامل، در اسرع وقت نسبت به خريد ارز اختصاص يافته از طريق اتاق معاملات بانكها و انتقال آن به بانك كارگزار خارجي اقدام كنند.
تكذيب
ثبت شركت هاي صوري
در همين حال معاون سازمان توسعه تجارت با رد برخي ادعاهاي مطرح شده درباره ثبت شركت هاي صوري براي دريافت ارز از مركز مبادله دارندگان و متقاضيان ارز، از كساني كه در اين باره اظهارنظر نادرست كرده اند به شدت گلايه كرد.
كيومرث فتح الله كرمانشاهي در گفت وگو با ايسنا با بيان اين كه متاسفانه برخي فقط منتظرند دولت اقدامي انجام بدهد و بدون اطلاع داشتن از ابعاد آن به تقبيحش بپردازند گفت: برخي از كساني كه درباره مركز مبادله دارندگان و متقاضيان ارز اظهارنظر كرده اند حتي با سازو كار اين مركز هم آشنايي ندارند.
او با اشاره به اين كه دريافت ارز از مركز مبادله به شرط ثبت سفارش واردات كالا است، گفت: ثبت سفارش كالا نيز مانند روش قبل در حال انجام است. بنابراين مركز مبادله فقط به دارندگان برگه ثبت سفارش خدمات ارائه مي كند.
كرمانشاهي با بيان اين كه ادعاي ثبت شركت هاي صوري براي دريافت ارز از مركز مبادله كاملا بي اساس است، گفت: اگر چنين روشي وجود داشته، قبلا هم بوده و مقامات نظارتي به آن رسيدگي مي كنند. اما اين كه پس از راه اندازي مركز مبادله، تعداد اين شركت هاي به اصطلاح صوري يا مجازي يا هرچه كه برخي ادعا مي كنند افزايش داشته ادعايي بي اساس است.
تامين ارز
يكهزار واحد بخش خصوصي
يحيي آل اسحاق رئيس اتاق بازرگاني تهران هم مي گويد: تاكنون هزار واحد بخش خصوصي وارد مركز مبادله ارز شده اند و به عنوان مصرف كننده از اتاق مبادلات ارزي ارز مورد نياز خود را دريافت كرده اند.
رئيس اتاق تهران با بيان اين كه عليرغم همه محدوديت ها مي توان در سايه تدبير مشكلات را حل كرد، گفت: براساس تصميمات دولت و مجلس قرار است روزانه 150 ميليون دلار ارز به بازار تزريق شود در اين شرايط قطعا نيازها و تقاضاها نيز قابل مديريت مي شود.
آل اسحاق افزود: در حال حاضر بزرگترين مشكل ما حجم نقدينگي سرگردان است كه بايد جذب و صرف افزايش توليد در داخل كشور شود.
وي در گفت وگو با ايسنا با تاكيد بر اين كه كسر بودجه دولت با كمك مجلس بايد حل شود تصريح كرد: تمامي عوامل تاثيرگذار بر سياست هاي ارزي ما بايد يكي شود زيرا حل تمامي اين مشكلات تنها با تدبير قابل حل است و منابع و مصارف نيز بايد در راستاي مديريت ارز صرف شود.
پرداخت ارز به كالاهاي اولويت 8 در آينده نزديك
از سوي ديگر معاون وزير صنعت و تجارت هم از پرداخت ارز مركز مبادله به كالاهاي با اولويت 8 در آينده نزديك خبر داد.
حميد صافدل به ايسنا گفت: به زودي مي توانيم به متقاضياني كه كالاهاي آن ها در گروه هشتم اولويت قرار دارند از طريق اتاق ارزي، ارز بدهيم.
وي تصريح كرد: تاكنون اولويت هاي 3 تا 6 ارز خود را از مركز مبادله دريافت كرده اند و از روز چهارشنبه گذشته هم آمادگي براي پذيرش متقاضيان اولويت 7 را اعلام كرده ايم.
 


كوتاه اقتصادي

¤به رغم سياست تحريم واشنگتن عليه ايران مبادلات تجاري ايران و آمريكا در 8 ماه سال 2012 با رشد 32 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شد و به 200 ميليون دلار رسيد. دفتر آمار آمريكا در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد: ايران و آمريكا در 8 ماه 2011 حدود 6/151 ميليون دلار مبادله تجاري داشته اند.
¤بانك مركزي نسبت به فعاليت غيرقانوني شركت هاي مدعي پرداخت تسهيلات از طريق سيستم بانكي هشدار داد. روابط عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام كرد: اخيرا مشاهده شده برخي از شركت ها با درج آگهي در جرايد و با دادن وعده هاي پوشالي ارائه «تسهيلات از طريق شبكه بانكي» مبادرت به فريب مشتريان و كلاهبرداري از متقاضيان استفاده تسهيلات بانكي مي نمايند.بانك مركزي با اعلام مجدد غيرقانوني بودن فعاليت اين مراكز، به هموطنان موكدا هشدار مي دهد هنگام مشاهده چنين موسساتي، ضمن اجتناب از مراجعه به آنها، در اسرع وقت مراتب را به نهادهاي انتظامي اطلاع دهند.
¤معاون ساخت راه روستايي وزير راه از خريد و نصب 345 تابلو راهنمايي و رانندگي با هزينه 6/4 ميليارد تومان در جاده هاي روستايي خبر داد و از عملكرد اداره كل حمل و نقل روستايي در نوسازي ناوگان روستايي، انتقاد كرد. سيدحسين ميرشفيع با اشاره به خريد و نصب علائم راهنمايي و رانندگي در محورهاي روستايي، تصريح كرد: 345 عدد انواع تابلوهاي ايمني در اشكال مختلف طي يك سال اخير خريداري و در تمام محورهاي روستايي كار شده است.
¤معاون امور توليدات گياهي وزير جهاد كشاورزي گفت: طي تفاهمنامه اي با شركت ملي پتروشيمي مقرر شد 3 ميليون و 200 هزار تن كود اوره مورد نياز كشاورزان در سال 92 تامين شود. ناصر توكلي در پاسخ به اينكه با توجه به آغاز كشت پاييزه چه برنامه اي براي تامين كود شيميايي مور نياز كشاورزان داريد، گفت: اكثر ستادهاي تامين و توزيع كود شيميايي استانها و شهرستانهاي كشور فعال شده است و در تلاشيم كشاورزان هيچ مشكلي در تامين كود نداشته باشند.
¤طي 6 ماه اول سال 571 ميليون دلار محصول فولادي، آلومينيوم و سنگ آهن به خارج صادر شد.به گزارش روابط عمومي ايميدرو، در اين مدت بخش فولاد بيشترين صادرات را به خود اختصاص داده و با رشدي 14 درصدي در ارزش و 15 درصدي در تناژ نسبت به مدت مشابه سال قبل 307 ميليون دلار محصول صادر كرد. براساس اين گزارش: در اين مدت صادرات محصولات فولادي رشد قابل توجهي داشته و بالعكس صادرات فولاد خام با هدف جلوگيري از خام فروشي با 79 درصد كاهش روبه رو شده است. بخش آلومينيوم نيز با صدور 78 هزار تن محصول به 188 ميليون دلار درآمد ارزي دست يافت. در مدت ياد شده همچنين بخش سنگ آهن كشور نيز حدود 633 هزار تن ماده معدني به ارزش 3/77 ميليون دلار را به خارج صادر كرد.
¤مدير كل دفتر صنايع نساجي، پوشاك و چرم وزارت صنعت، معدن و تجارت از رشد 42 درصدي تمامي كالاهاي نساجي، پوشاك، چرم و كفش در مدت 6 ماه سال جاري به نسبت مدت مشابه سال قبل خبر داد. مهدي اسلام پناه افزود: اين صنعت در مدت مذكور بالغ بر 500 ميليون دلار از نظر ارزي صادرات داشته كه اين رقم در زمان مشابه سال قبل حدود 350 ميليون دلار بوده است.
 


يك مقام مسئول

بانك مركزي بازار سكه را به طور دقيق رصد مي كند

مدير اداره بررسي ها و سياست هاي اقتصادي بانك مركزي از رصد دقيق بازار سكه توسط اين بانك خبر داد.
پيمان قرباني گفت: بانك مركزي كماكان در حال ايفاي تعهدات خود در بخش سكه هاي پيش فروش بوده و همچنان مشغول رصد دقيق بازار و پيگيري تحولات موجود در بازار سكه است. لذا هر زمان كه لزوم ورود به اين بازار از سوي بانك مركزي احساس شود اين بانك با آمادگي كامل و بهره گيري از تمام توان، طرح هاي مورد نظر خويش را به اجرا مي گذارد.
وي در ادامه با اشاره به اين مطلب كه در سال گذشته 6/9 ميليون سكه پيش فروش شد، افزود: اين پيش فروش در 5 مرحله و به صورت دو مرحله 4 ماهه، يك مرحله 6 ماهه، يك مرحله 8 ماهه و يك مرحله 9 ماهه انجام شد.
مدير اداره بررسي ها و سياست هاي اقتصادي بانك مركزي ايفاي تعهدات اين بانك در بخش پيش فروش سكه و تحويل آن به خريداران را مطلوب ارزيابي نمود و از افرادي كه موعد سررسيد دريافت سكه هايشان فرا رسيده يا از زمان آن گذشته، درخواست كرد هرچه زودتر نسبت به مراجعه به بانك مربوطه و دريافت سكه هايشان اقدام نمايند.
وي در ادامه گفت: سكه هايي كه موعد سررسيد آنها فرا رسيده است تا 2 ماه در بانك نگهداري مي شود تا افراد براي دريافت آن مراجعه كنند و پس از اين مدت، اين سكه ها به سرپرستي شعب بانك ملي در استان مربوطه ارجاع داده مي شود. لذا هموطناني كه بعد از گذشت مدت زمان فوق، تصميم به دريافت سكه هاي خود بگيرند، مي بايست با مراجعه به سرپرستي امور شعب بانك ملي در استان، پرداخت ماليات بر ارزش افزوده و هزينه نگهداري اشياء گرانبهاي اماني، مبادرت به دريافت سكه هاي خود نمايند.
 


متقاضيان مشاغل خانگي 5ميليون تومان تسهيلات مي گيرند

معاون وزير تعاون، كار و رفاه با اعلام شناسايي 315 رشته مشاغل خانگي مجاز، گفت: سقف تسهيلات پرداختي به متقاضيان مستقل 50 ميليون ريال و دوره تنفس بازپرداخت آن 5 سال است.
محمدحسين فروزان مهر در گفتگو با مهر با بيان حداقل و حداكثر تسهيلات قابل پرداخت به متقاضيان مشاغل خانگي، گفت: طبق شرايط صندوق مهر امام رضا(ع)، حداكثر تسهيلات قرض الحسنه پرداختي به متقاضيان مستقل مشاغل خانگي 50 ميليون ريال است.
معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اظهار داشت: با اين حال حداكثري نيز براي پرداخت به متقاضيان پشتيبان طرح هاي مشاغل خانگي در نظر گرفته شد كه مبلغ آن يك ميليارد ريال است.
 


معاون سازمان توسعه تجارت:

آسيب تحريم ها به صادرات غيرنفتي بسيار اندك بوده است

معاون سازمان توسعه تجارت با تأكيد بر اينكه اقتصاد نفتي ضربه پذير است، گفت: تحريم كمترين آسيب را به صادرات غيرنفتي زد.
كيومرث كرمانشاهي در گفت وگو با خبرگزاري فارس با تأكيد بر اينكه صادركنندگان طلايه داران و افسران مقابله با تحريم ها هستند اظهار داشت: ما در مسيري حركت مي كنيم تا بتوانيم با استفاده از ارز حاصل از صادرات، ارز مورد نياز واردات را تأمين كنيم.
وي افزود: در 6 ماهه اول سال جاري 21 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي و 26 ميليارد دلار واردات صورت گرفته است و حركت و سياست اقتصادي كشور آن است تا نسبت صادرات به واردات يكي باشد.
معاون كل سازمان توسعه و تجارت گفت: نسبت به مدت مشابه سال قبل صادرات محصولات پتروشيمي 27 درصد و صادرات ميعانات 17 درصد كاهش داشته است در حالي كه ساير كالاهاي غيرنفتي با رشد 30 درصدي در صادرات مواجه بوده اند.
وي افزود: آمارها نشان مي دهد كه اقتصاد نفتي يك اقتصاد ضربه پذير است و در شرايط تحريم مشخص شد كه صادرات غيرنفتي كمترين آسيب را ديده است.
وي افزود: اين قضيه به ما ثابت مي كند بايد در اقتصاد مقاومتي به صادرات غيرنفتي توجه دوچندان شود و براساس سند ملي، صادرات همه 32 دستگاه تعيين شده در اين سند به وظايف خود عمل كنند و توجه به توسعه صادرات غيرنفتي افزايش پيدا كند.
كرمانشاهي گفت: از مسئولين مي خواهيم تا به هيچ وجه تصميمات بازدارنده براي صادرات غيرنفتي اخذ نكنند و به همين منظور هم به صادركنندگان بايد لقب صف شكنان تحريم داده شود.
وي افزود: روز 29 مهرماه از صادر كنندگان نمونه سال قبل طي مراسمي ويژه با حضور رئيس جمهور تقدير مي شود و همچنين به سه شركت كه طي 5 سال متوالي صادركننده نمونه بوده اند لوح بلورين صادركننده ممتاز داده مي شود.
وي افزود: در سال توليد ملي بايد واردات در راستاي توليد و توليد در راستاي صادرات باشد.
 


سازمان بين المللي كار اعلام كرد

وجود بيش از 200 ميليون بيكار در جهان

سازمان بين المللي كار وابسته به سازمان ملل با هشدار درباره بحران اقتصادي و افزايش ميزان بيكاري در دنيا اعلام كرد: هم اكنون آمار بيكاري در جهان از مرز 200 ميليون گذشته است.
به گزارش ايرنا، رئيس سازمان بين المللي كار با اعلام اينكه نرخ بيكاري در سال آينده به 207 ميليون نفر خواهد رسيد گفت: اكنون روشن است كه چشم انداز بدي در پيش رو داريم و بايد اقدامات بين المللي بيشتري صورت گيرد.به گفته گاي رايدر، نرخ بيكاري سال آينده 3 ميليون بيشتر از برآوردهاي اين نهاد بين المللي است.رئيس سازمان بين المللي كار افزود: سال 2013 هفت ميليون نفر به تعداد بيكاران در جهان افزوده خواهد شد.رايدر اجراي سياست هاي شديد انقباض اقتصادي و مالي در كشورهاي غربي را داراي پيامدهاي وخيم و منفي براي اقتصاد آن كشورها دانست.گزارش نهادهاي بين المللي نشان مي دهد، بحران اقتصادي در جهان كه دامنگير قدرت هاي اقتصادي چون آمريكا و اتحاديه اروپا شده است، سهم بزرگي در افزايش بيكاري داشته است.
 


وزير اقتصاد:

تحريم ايران هزينه سنگيني به كشورهاي غربي تحميل كرده است

وزير اقتصاد با انتقاد از سياست تحريم غرب عليه ايران هشدار داد، آن هايي كه تحريم ها را تحميل كردند بهاي آن را خواهند پرداخت.
به گزارش فارس به نقل از فرانس پرس، سيدشمس الدين حسيني كه براي شركت در نشست مشترك بانك جهاني و صندوق بين المللي پول به توكيو سفر كرده است طي سخناني هشدار داد غرب هزينه تحريم هاي خود عليه ايران را پرداخت خواهد كرد.
حسيني با انتقاد از سياست تحريم غرب تصريح كرد: تحريم ها بخشي از يك جنگ اقتصادي عليه ايران هستند و در حالي كه ايران به سمت تجارت با كشورهاي ديگر روي مي آورد شركت هاي غربي زيان خواهند ديد.
وي كه در جريان يك مصاحبه مطبوعاتي سخن مي گفت افزود: تحريم ها تنها بر اقتصاد ايران تاثير نمي گذارند بلكه كشورهاي ديگر و شركت هاي خارجي هم تحت تاثير تحريم ها قرار مي گيرند.
وزير اقتصاد در ادامه گفت: تركيه هم اكنون جاي آلمان به عنوان يك شريك تجاري مهم را براي ما گرفته است و چين هم ممكن است سهم ژاپن از بازار ايران را بدست بياورد.
حسيني هشدار داد: آن هايي كه تحريم ها را تحميل كردند بهاي آن را خواهند پرداخت.
همچنين وزير اقتصاد ايران با اشاره به انحصاري بودن مديريت بانك جهاني توسط آمريكا و صندوق بين المللي پول توسط اروپا گفت: اين نظام انحصاري به استقلال اين دو نهاد مهم بين المللي آسيب مي زند.
حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي جمهوري اسلامي ايران در نشست مجمع عمومي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول از مباني، ساختار و مديريت نهاد بين المللي پولي و مالي جهاني انتقاد كرد و گفت: سلطه چند ارز بر همه اقتصادهاي جهان مشكل آفرين شده است.
وي با اشاره به انحصاري بودن مديريت بانك جهاني توسط آمريكا و صندوق بين المللي پول توسط اروپا تصريح كرد: اين نظام انحصاري به استقلال اين دو نهاد مهم بين المللي آسيب مي زند و جز بي ثباتي نتيجه براي كشورهاي در حال توسعه نخواهد داشت.
وي ابراز اميدواري كرد رئيس جديد بانك جهاني بتواند در مسير تحقق اهداف اساسنامه بانك و كمك به توسعه منصفانه گام بردارد.
در اين نشست جيم يونگ كيم رئيس جديد بانك جهاني گفت: تاكنون بازسازي اروپا، كمك به كشورهاي در حال توسعه، مبارزه با فقر و توسعه دانش از اهداف رئيسان پيشين در تاسيس بانك جهاني بوده است.
وي تصريح كرد: در دوره رياست جديد تلاش خواهيم كرد بانك جهاني به حل كننده مسائل كشورهاي در حال توسعه تبديل شود.
كريستين لاگارد رئيس صندوق بين المللي پول هم تنها راه چيره شدن بر بحران اقتصادي جهاني را همكاري كشورهاي غربي دانست.
بنابراين گزارش، شصت و هفتمين اجلاس مجمع عمومي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول ديروز با حضور وزيران ومقامات عاليرتبه اقتصادي و مالي 185 كشور در توكيو برگزار شد.
محور مذاكرات ديروز اجلاس مجمع عمومي بررسي چشم انداز آينده نه چندان اميدوار كننده اقتصاد جهاني بود.
 


رئيس اتحاديه باغداران

امسال نياز به واردات ميوه نيست حتي شب عيد

رئيس اتحاديه باغداران ايران گفت: باغداران ايران امسال با افزايش دو ميليون تن ركورد 20 ميليون محصولات باغي را به ثبت رساندند.
مجتبي شادلو در گفت وگو با خبرگزاري فارس، در پاسخ به اينكه رمز موفقيت بخش باغداري در سال جاري چه بوده است، اظهار داشت؛ پيام مقام معظم رهبري در ابتداي سال جاري نويد مناسبي براي كشاورزان بود و آنها احساس كردند دوباره بوي پيام هاي اول انقلاب به مشام مي رسد.
رئيس اتحايه باغداران ايران افزود: در سالهاي اول انقلاب توليد و كشاورزي محور توسعه معرفي شد و در برنامه پنجم توسعه نيز به آن تاكيد شد اما طي سال هاي گذشته به اين پيام ها و شعارها عمل نشد.
وي افزود: با شنيدن اين پيام ها كشاورزان كه به شدت به پيام هاي رهبري اعتقاد دارند تلاش خود را مضاعف كردند و اكنون ثمره اين تلاش را مي بينند.
شادلو افزود: كارشناسان هم مسير علمي را به كشاورزان ارائه كردند و در سايه رعايت اين دستورالعمل ها از سوي باغداران امسال افزايش 35 درصدي توليد محصولات باغي را در كشور شاهد خواهيم بود.
وي افزود: امسال 5/3 ميليون تن سيب در كشور توليد شد كه با در نظر گرفتن مصرف استاندارد جهاني يك ميليون تن آن بايد صادر شود.
وي همچنين وضعيت توليد ساير محصولات باغي را بسيار مناسب عنوان كرد و گفت: توليد نخيلات كشور در وضعيت بسيار مناسبي است و نسبت به سال گذشته عملكرد و كيفيت بهتري دارد.
شادلو همچنين از افزايش 20 درصدي توليد پسته در سال جاري خبر داد و گفت: توليد امسال علاوه بر اينكه از نظر كميت افزايش داشته كميت بهتري هم دارد.
شادلو همچنين گفت: در حال حاضر تمام ميوه هاي مصرفي، توليد داخل است و محدوديت قانوني هم براي آن در نظر گرفته شده است اما در برخي موارد به صورت غيرقانوني شاهد ميوه هاي لوكس در بازار هستيم كه با عدم استقبال مردم مواجه مي شود.
وي پيش بيني كرد با توجه به وضعيت خوب توليد مركبات و سيب امسال هيچ نيازي به واردات اينگونه محصولات حتي در زمان شب عيد نيست.
رئيس اتحاديه باغداران ايران گفت: در حال حاضر 98 درصد كشاورزي توسط بخش خصوصي انجام مي شود و توليدكنندگان به رغم مشكلات زياد بعد از هدفمندي يارانه ها كه براي آنها مشكلاتي ايجاد شد همچنان به تلاش خود با موفقيت ادامه مي دهند.
وي ادامه داد: در سايه اين تلاش ها توليد محصولات باغي كشور 35 درصد نسبت به سال گذشته افزايش يافته است.
شادلو خاطرنشان كرد: به دليل عدم نظارت بر توزيع و قيمت در بازار بسياري موارد كشاورزان با مشكلات زيادي مواجه مي شوند و توليد آنها را تحت تاثير قرار مي دهد.
رئيس اتحاديه باغداران ايران تصريح كرد: در صورتي كه طرح انتزاع وظايف كشاورزي به تصويب نهايي برسد بسياري از مشكلات توزيع در بازار محصولات كشاورزي نيز برطرف خواهد شد.
 


امضاي 14 ميليارد دلار قرارداد جديد نفتي

مدير عامل شركت نفت فلات قاره با اشاره به امضاي 14 ميليارد دلار قرارداد جديد نفت و گاز در منطقه خليج فارس از آغاز عمليات توسعه اي 9 طرح ميادين نفت، گاز و پروژه هاي افزايش ظرفيت فرآورش نفت خبر داد.
محمود زيركچيان زاده در گفت وگو با مهر با بيان اينكه در حال حاضر شركت نفت فلات قاره به عنوان يكي از بزرگترين شركتهاي نفت و گاز فراساحلي منطقه خاورميانه طلايه دار استفاده از تكنولوژي و فن آوري هاي جديد استخراج نفت و گاز است، گفت: در دو سال گذشته 20 ميليارد دلار قرارداد پروژه جديد امضا شده است ضمن آنكه هم اكنون 14 ميليارد دلار قرارداد جديد نفت و گاز آماده امضا با پيمانكاران است.
مديرعامل شركت نفت فلات قاره با اعلام اينكه در شرايط فعلي امضاي اين 14 ميليارد دلار قرارداد جديد نفتي در مرحله اخذ مجوز است، تصريح كرد: سال گذشته قرارداد چندين ميدان نفت و گاز همچون فروز B، لاوان، فرزاد A امضا شد.
وي با بيان اينكه برنامه ريزي براي امضاي قرارداد طرح توسعه ميادين نفت و گاز فرزاد A و B، سروش، طرح ساخت تأسيسات جديد نفتي خارگ، طرح توسعه ميادين نفتي اسفنديار، آلفا، توسن و طرح هاي جانبي ديگر در دستور كار قرار دارد، اظهار داشت: براين اساس با توسعه ميادين آلفا روزانه 5 هزار بشكه و ميدان نفتي توسن روزانه تا سقف 10 هزار بشكه نفت خام قابل برداشت خواهد بود.
اين مقام مسئول همچنين ظرفيت تأسيسات جديد فرآورش نفت خارگ را 200 هزار بشكه عنوان كرد و افزود: با توسعه ميدان نفتي آلفا، نفت توليدي پس از انتقال به سكوي رسالت به منطقه لاوان و با توسعه ميدان نفتي توسن، نفت استخراجي به منطقه عملياتي جزيره قشم منتقل خواهد شد.
در شرايط فعلي، ايران در منطقه خليج فارس تعداد 17 ميدان دريايي و تأسيسات فرآورش و بهره برداري نفت با ظرفيت روزانه يك ميليون و 240 هزار بشكه، بيش از 100 سكوي سرچاهي، 500 حلقه چاه توليد نفت، 50 حلقه چاه تزريق آب، 2 حلقه چاه تزريق گاز و بيش از سه هزار و 600 كيلومتر خطوط لوله زيردريائي در عمق 80 متري زير دريا در مدار بهره برداري قرار داده است.
هم اكنون يك مجموعه يكپارچه اي براي استخراج، توليد و صادرات نفت خام در خليج فارس ايجاد شده است، به طوري كه تاكنون امكان ذخيره سازي حدود 24 ميليون بشكه نفت خام در 34 مخزن فراهم شده است.
در حال حاضر 30 ميدان نفت و گاز و 98 مخزن هيدروكربوري در خليج فارس در حوزه فعاليت هاي نفت فلات قاره وجود دارد، بر اين اساس 6/94 ميليارد بشكه نفت خام درجا و 06/15 ميليارد بشكه ذخيره نفت خام اوليه در منطقه خليج فارس شناسايي شده است.
همچنين تاكنون وجود
5/161 تريليون فوت مكعب ذخيره گاز درجا در خليج فارس تثبيت شده است همچنين مطابق با مطالعات انجام شده حجم ذخاير گاز همراه نفت در ميادين خليج فارس نيز حدود 33 تريليون فوت مكعب برآورد شده است.
 


قيمت نفت از 115 دلار عبور كرد

به دنبال كاهش چشمگير تعداد بيكاران آمريكايي قيمت جهاني نفت افزايش يافت و به بالاي 115 دلار در هر بشكه رسيد.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اينترنتي آسوشيتدپرس، كاهش تعداد بيكاران آمريكايي نشانگر بهبود نسبي وضعيت اقتصادي اين كشور و رشد و تقاضاي انرژي در بزرگترين اقتصاد جهان خواهد بود.
براساس اين گزارش: قيمت هر بشكه نفت سبك آمريكا در بازار نيويورك براي تحويل در ماه نوامبر با 833 سنت افزايش به 4/92 دلار رسيده است. قيمت نفت روز گذشته نيز با 82 سنت افزايش به بيش از 07/92 دلار رسيده بود. قيمت هر بشكه نفت برنت درياي شمال در بازار لندن نيز طي دو روز گذشته بيش از يك دلار افزايش داشته و به 22/115 دلار رسيده است.
وزارت كار آمريكا در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد: تعداد بيكاران اين كشور طي هفته گذشته بيش از 339 هزار نفر كاهش داشته است كه اين بيشترين كاهش بيكاران آمريكايي در چهار سال گذشته به شمار مي رود.
افزايش قيمت جهاني نفت در روزهاي گذشته تحت تاثير افزايش تنشهاي سياسي بين سوريه و تركيه بوده است. افزايش تنش بين تركيه و سوريه مي تواند توليد نفت در شمال عراق را با كاهش روبرو سازد.
 


ممبيني: اصلاح قانون بودجه 91 دولت را گرفتار مي كند

معاون بودجه معاونت برنامه ريزي رئيس جمهور معتقد است اصلاح بودجه 91 توسط مجلس نه تنها ضرورتي ندارد بلكه دولت را گرفتار مي كند.
رحيم ممبيني در گفت وگو با ايسنا با بررسي ابعاد طرح دو فوريتي اصلاح قانون بودجه 91 در مجلس اظهار كرد كه اين طرح دو فوريتي دو بخش مربوط به منابع و مصارف را دربرمي گيرد.
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور افزود: در بخش مربوط به منابع آمده كه بانك مركزي ارز را به قيمت آزاد روز بفروشد اما بحث ما به عنوان دولت اين است كه اين مطلب جديد نيست و عين آن در بند 2 و3قانون بودجه وجود دارد و آمده كه ارز ناشي از فروش نفت سهم درآمد عمومي دولت به نرخ روز فروخته شود لذا اين موضوع جديد نيست و تكرار آن ضرورتي ندارد.
ممبيني در ادامه با اشاره به اين كه در هيچ جاي قانون بودجه سال 1391 قيد نشده كه ارز به نرخ مرجع فروخته شود بلكه آمده به قيمت روز فروخته شود، گفت: اگر نمايندگان مجلس در ارتباط با اجراي قانون بودجه ابهام دارند از بانك مركزي توضيح بخواهند و در واقع ضرورتي ندارد كه همانند حكمي كه موجود است را تكرار كنيم.
وي در ادامه با اشاره به بخش مربوط به مصارف اضافه كرد: در اين بخش تكاليفي براي دولت در نظر گرفته شده است كه با بودجه نويسي و قوانين موجود سازگاري ندارد زيرا در قانون برنامه و بودجه مصوب 1351، ماده 224 قانون برنامه پنجم و همچنين قانون بودجه سال 1391 آمده كه دولت مكلف است متناسب با وصول درآمدها تخصيص دهد.
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي با اشاره به اينكه تخصيص براساس اولويت انجام مي شود، اظهار كرد: اول بايد حقوق و موارد اجتناب ناپذير پرداخت شود بنابراين اين كه تكليف شود دولت بايد اين مبلغ را از محل منابع عمومي به بخش عمراني پرداخت كند، تكليفي نشدني است و در صورتي كه دولت از طريق ظرفيت هاي قانوني موجود مانند فروش اوراق مشاركت، فروش سهام و اموال نقدينگي لازم را براي طرح هاي عمراني فراهم خواهد ساخت.
ممبيني تاكيد كرد: البته بودجه عمراني از اولويت هاي دولت است و هر مقدار صرفه جويي صورت بگيرد به بخش هاي عمراني داده مي شود.
وي با اشاره به اين كه صحبت ما اين است كه چنين چيزي به دولت تكليف نشود تا بتواند متناسب با اختياراتي كه دارد تصميم گيري كند، اضافه كرد: در بند ديگر نيز آمده كه رديف هاي مربوط به وجوه اداره شده و يارانه سود تسهيلات 100درصد داده شود كه مانند موضوع پروژه هاي عمراني است كه بايد متناسب با درآمدهاي وصولي اقدام كرد.
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور گفت: در شرايطي كه بودجه انقباضي است تقاضا از مجلس كمك به دولت است اين در حالي است كه با تصميمات اين چنيني دولت عملا گرفتار مي شود.
ممبيني با ابراز اميدواري نسبت به اين كه آنچه كار را روان تر مي كند دنبال شود، تصريح كرد: با توجه به قوانين موضوعي متعدد موجود ضرورتي به اين گونه طرح ها نيست و در واقع به اندازه كافي قانون براي اجراي آنچه مد نظر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است وجود دارد و تعدد قوانين كار را مشكل مي كند.
 


رئيس كانون صنفي شركت هاي حمل كالا بيان كرد

انتقاد از عدم ارائه تسهيلات به ناوگان حمل بار

رئيس كانون انجمن صنفي شركت هاي حمل كالا گفت: دولت پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها با وجود وعده هاي زياد، يك ريال تسهيلات نوسازي براي كاميون پرداخت نكرده است.
حسين احمدي زاده در گفت و گو با فارس با انتقاد از كم كاري دولت براي ارائه تسهيلات نوسازي ناوگان كاميوني، اظهار داشت: حمل و نقل از اركان اصلي تجارت است ضمن آنكه در بخش داخلي و بين المللي حمل و نقل موجبات توسعه را فراهم مي كند.
وي با بيان اينكه رانندگان ناوگان عمومي همراهان هميشگي دولت بخصوص در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها بودند، گفت: مقرر شده بود پس از اجراي اين قانون و افزايش نرخ ها، دولت يارانه هاي حمايتي به راننده ها ارائه دهد، اما حمايت خاصي انجام نشد.
رئيس كانون انجمن صنفي شركت هاي حمل و نقل كالا با بيان اينكه در ازاء اين افزايش نرخ ها، بخش حمل و نقل عمومي يارانه اي دريافت نكرد، گفت: در اين راستا هيچ حمايتي هم از تشكل هاي كشوري حمل و نقل در بخش بار و مسافر انجام نشد.
احمدي زاده اضافه كرد: قرار بود از محل درآمد حاصل از صرفه جويي مصرف سوخت و اصلاح يارانه ها، تسهيلاتي در اختيار بخش خصوصي براي نوسازي و تجهيز ناوگان قرار گيرد كه اين مورد هم اجرايي نشد.
وي با تأكيد بر اينكه يكي از اهداف صرفه جويي در مصرف حامل هاي انرژي، نوسازي ناوگان عنوان شده بود، افزود: در فشارهاي اقتصادي، بايد حمايت ها پررنگ شود اما متأسفانه ما شاهد ايجاد خود تحريمي در كشور هستيم و شرايطي به وجود آورده ايم كه از خارجي ها بدتر كرده ايم.
احمدي زاده اضافه كرد: اگر 6 ماه پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، با درآمد حاصله، تسهيلاتي اختصاص مي يافت و شركت هاي خصوصي تا 30 هزار دستگاه كاميون وارد مي كردند، ترددهاي يك سر خالي از بين مي رفت و نوسازي ناوگان كاميوني صورت مي گرفت.
رئيس كانون انجمن صنفي شركت هاي حمل و نقل كالا اضافه كرد: دولت متأسفانه به دنبال تحقق اهداف برنامه پنجم و سند چشم انداز نيست و عملاً توجهي به پيشنهادات تشكل هاي خصوصي ندارد.
وي با اشاره به عدم توجه دولت به نوسازي ناوگان كاميوني و انحصاري بودن واردات كاميون ها با برندها و مارك هاي خاص، يادآور شد: واردات كاميون براي بخش خصوصي واقعي غيرممكن است، اين در حالي است كه كارخانه هاي شبه دولتي علاوه بر دريافت تمامي مزايا، خود واردكننده كاميون با برندهاي خاص هستند، به طور انحصاري چند كاميون چيني وارد مي كنند و تأكيد دارند كه بايد همين كاميون ها خريداري شود، بخش خصوصي هم كه دستش به جايي بند نيست، مجبور است همين كاميون هاي بي كيفيت را خريداري كند.
 


بزودي آغاز مي شود

حفاري دومين چاه نفت در خزر

مديرعامل شركت نفت خزر از آغاز شمارش معكوس براي حفاري دومين حلقه چاه اكتشاف نفت و گاز ايران توسط سكوي نيمه شناور اميركبير در آب هاي عميق خزر خبر داد و اعلام كرد: اكتشاف نفت و گاز در آبهاي ساحلي استان گلستان آغاز شد.
علي اصولي در يك گردهمايي با حضور مديران صنعت نفت با بيان اينكه به زودي دومين حلقه چاه اكتشاف نفت و گاز ايران توسط سكوي نيمه شناور اميركبير در آب هاي عميق درياي خزر حفاري مي شود، گفت: منبع نفتي جديد در فاصله يكهزار و 500 متري چاه نفتي سردار جنگل قرار دارد.
به گفته مديرعامل شركت نفت خزر در حال حاضر سكوي اكتشافي ايران اميركبير آماده حفاري در اين منطقه است.
اين مقام مسئول با بيان اينكه حجم نفت درجاي چاه نفتي سردار جنگل 2 ميليارد بشكه برآورد شده اظهار داشت: در لايه نخست اين چاه نفتي 500 ميليون بشكه نفت خام قابل استخراج است.
وي با يادآوري اينكه با بهره برداري از چاه دوم به لايه هاي زيرين چاه نخست دست مي يابيم، از آغاز لرزه نگاري در آبهاي ساحلي استان گلستان خبر داد و تأكيد كرد: تا پايان امسال خبرهاي خوشي براي مردم خواهيم داشت.
در همين حال رستم قاسمي وزير نفت پيشتر با تأييد كشف ذخاير جديد نفت خام توسط ايران در درياي خزر، گفته بود: نخستين مشعل نفت بر روي سكوي اميركبير در درياي خزر نصب شده است.
با تكميل بخشي از مطالعات اكتشافي در ميدان گازي سردار جنگل در آب هاي عميق درياي خزر، شركت ملي نفت ايران موفق به كشف ذخاير عظيم نفت خام در اين منطقه شده است.
بنابراين گزارش: آذر ماه سال گذشته با گذشت يك دهه از آغاز ساخت فعاليت هاي اكتشافي ايران و ساخت سكوي نيمه شناور اميركبير، ايران در آبهاي عميق درياي خزر يك مخزن با ذخيره 50 تريليون فوت مكعبي گاز طبيعي كشف كرد.
 


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14