(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(4(صفحه (2.3.10


دوشنبه 09 اردیبهشت 1392 - شماره 20476

PDF نسخه

صفحه (10)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
آب هم از آب تكان نمي خورد ! (يادداشت روز)
كيهان و خوانندگان
لب مرز (گفت و شنود)
جمعي از چهره هاي سياسي آمريكا خطاب به اوباما: سياست انزواي ايران با گسترش انقلاب اسلامي به منطقه شكست خورد
خزاعي در ديدار رئيس مجمع عمومي سازمان تأكيد كرد
ضرورت برگزاري نشست خلع سلاح هسته اي با حضور سران كشورهاي دنيا
قاضي خراساني خبر داد
محكوميت 3 نماينده مجلس متهم در پرونده فساد بزرگ بانكي
ايران تغيير نمي كند
آمريكا بايد روش خود را تغيير دهد (خبر ويژه)
فشار اصلاح طلبان روي ستاد حسن روحاني (خبر ويژه)
سايت شخصي هاشمي نسخه سه نامزد اصلاح طلب را پيچيد (خبر ويژه)
اعتراف كنيد
تا گناهان شما سبك شود(خبر ويژه)
 
آب هم از آب تكان نمي خورد ! (يادداشت روز)


خداي مهربان بر درجات شهيد محراب، حضرت آيت الله دستغيب شيرازي بيفزايد. آن شهيد بزرگوار درباره شرايط استعاذه- پناه بردن به خدا از شر شيطان- تمثيل گويا و زيبايي داشت و مي فرمود «اگر همراه خود غذايي كه باب ميل سگ است داشته باشيد، حتي در صورتي كه آن را از چشم پنهان كرده و مثلا در پارچه اي پيچيده باشيد، سگ گرسنه با حس بويايي و شامّه تيزي كه دارد، به دنبال شما راه مي افتد، چرا كه گرسنه است و غذاي باب ميل خود را نزد شما مي يابد. در اين حالت اگر ده ها بار هم او را برانيد و بر سرش فرياد برآريد، دست از تعقيب شما برنمي دارد. دل انسان هم از همين زاويه مورد توجه شيطان است. كسي كه صفات زشتي نظير حب جاه، مقام دوستي، شهرت طلبي، حب دنيا، قدرت طلبي، حسادت، بخل و... را در دل خويش جاي داده است، درون خود را به چراگاه شيطان تبديل كرده است و مادام كه اين صفات زشت را در دل دارد، اگر هزاران بار هم به زبان «اعوذ بالله من الشيطان الرجيم» بگويد، نتيجه اي ندارد، زيرا در حالي به زبان شيطان را مي راند كه در عمل، او را به ميهماني دل خويش دعوت كرده و برايش سفره گسترده است. براي رهايي از شر شيطان كه «عدو مبين» است بايد آن صفات زشت را از دل خود بيرون بريزد- برگرفته و اقتباس از كتاب استعاذه شهيد دستغيب شيرازي».
اين روزها برخي از كساني كه به گونه اي آشكار و به گواهي صدها سند غيرقابل انكار در جريان فتنه 88 نقش ستون پنجم مثلث آمريكا، اسرائيل و انگليس را برعهده داشته اند و «مفسد في الارض» گوياترين واژه براي نشان دادن وطن فروشي و خيانت آنان است، به ظاهر- تاكيد مي شود كه به ظاهر- براي كانديداتوري در انتخابات رياست جمهوري پيش روي خيز برداشته اند و با سازي كه به وضوح از آن سوي مرزها كوك شده است، ترانه بازگشت به مسئوليت هاي كليدي نظام را زمزمه مي كنند. كه بايد پرسيد در كجاي دنيا و براساس كدام نظام حقوقي در جهان، به ستون پنجم شناخته شده دشمن اجازه نفس كشيدن مي دهند؟! نامزد شدن براي پست هاي كليدي كه جاي خود دارد! آيا سران و عوامل فتنه آمريكايي- اسرائيلي 88 مي توانند فقط يك نمونه -تأكيد مي شود فقط يك نمونه- از اقدامات پلشت خويش را آدرس بدهند كه با توصيه مستقيم مثلث آمريكا، اسرائيل و انگليس صورت نگرفته باشد؟! آيا، ادعاي تقلب در انتخابات، با هدف مشخص حمله به جمهوريت نظام و به توصيه جرج سوروس صهيونيست مطرح نشده بود؟! آيا شعار نه غزه، نه لبنان، جانم فداي ايران!! خواسته رژيم صهيونيستي براي روز قدس نبود؟! و آيا شعار به نفع آمريكا در روز جهاني مبارزه با استكبار، حذف قيد اسلام از جمهوري اسلامي ايران، دريافت كمك مالي از ملك عبدالله سعودي و چند كشور اروپايي، ائتلاف آشكار و اعلام شده با منافقين و بهايي ها و سلطنت طلب ها و ماركسيست ها و كومه له و عبدالمالك ريگي... و صدها جنايت ديگر از سوي سران و عوامل فتنه صورت نپذيرفته بود؟ و آيا اين همه، مصداق بارز خيانت و جنايت نيست؟! و آيا شيمون پرز با تأكيد بر اين كه «اصلاح طلبان بزرگترين سرمايه اسرائيل در ايران هستند»! و نتانياهو با اعلام اين كه «اصلاح طلبان به نمايندگي از اسرائيل با جمهوري اسلامي مي جنگند»! و اوباما، با انتشار اين بيانيه كه «حمايت از جنبش سبز(!) يكي از اهداف استراتژيك آمريكاست»! بر هويت وطن فروشانه اصحاب و سران فتنه انگشت تأييد و تأكيد نگذاشته بودند؟!
گفتني است سران و عوامل فتنه در برابر كمترين انتقادي كه از سوي يك گروه و يا يك مسئول دست چندم عليه آنها مطرح مي شد و يا مي شود، ساكت نمي نشستند و با استفاده از رسانه هايي كه در داخل و خارج كشور در اختيار داشتند به مقابله برمي خاستند ولي در اعتراض به آنچه سران رژيم صهيونيستي به صراحت درباره هويت و ماموريت آنها بر زبان آورده و منتشر كرده بودند كمترين اعتراضي از خود نشان ندادند. اگرچه در صورت اعتراض هم، هويت واقعي آنها قابل انكار نبود.
شهيد دستغيب مي فرمودند- و سخني بديهي و حكيمانه نيز هست- كه وقتي كساني درون خويش را به چراگاه شيطان تبديل كرده و براي شيطان سفره گسترده اند، اگر هزار بار هم «اعوذبالله من الشيطان» بگويند، نتيجه اي ندارد و حال آن كه سران و عوامل فتنه حتي به زبان و براي حفظ ظاهر نيز عليه شيطان بزرگ موضعي نگرفته و از يك «اعوذبالله» خشك و خالي و زباني هم خودداري ورزيده و مي ورزند. يعني دهها بار از افراد فاسدي كه در تمثيل شهيد دستغيب آمده است، فاسدترند... و معلوم نيست با چه رويي از بازگشت خويش به مسئوليت ها سخن مي گويند؟!... فاعتبروا يا اولي الابصار!
اكنون به اين نكته توجه فرمائيد. سال 1363 است. آقاي خاتمي وزير ارشاد وقت است و سومين جشنواره سينمايي فجر در حال برپايي و انجام است. خبرنگاري از آقاي خاتمي مي پرسد؛ «آيا افرادي كه در عرصه فرهنگ و هنر آلوده به فساد بوده اند، مي توانند دوباره به اين عرصه بازگشته و فعاليت كنند»؟ حالا جواب آقاي خاتمي را بخوانيد؛ «به نظر اينجانب كساني كه مروج پليدترين جنبه هاي فرهنگ ضد اسلامي بوده اند، نبايد كارهاي فرهنگي و از جمله وجهه فرهنگي سينما را به آنان سپرد، هرچند اگر مدعي باشند كه توبه كرده اند. بسيار خوب، در جامعه مي توانند به فعاليت هاي مختلفي مشغول شوند ولي در صحنه فرهنگ و هنر جايي براي آنان نيست. اين اصل، صرفنظر از اين كه خود، يكي از مصاديق بارز پالايش فرهنگي است، حداقل احترامي است كه به انقلاب خونبار اسلامي مي گذاريم».
اكنون بايد از آقاي خاتمي پرسيد؛ چگونه است كه حضرتعالي حضور افراد فاسد و بدسابقه را در عرصه سينما نمي پذيريد ولي انتظار داريد كساني كه دست به صدها مورد از فساد، خيانت و جنايت زده اند در كليدي ترين پست ها و مسئوليت هاي نظام نظير رياست جمهوري به كار گرفته شوند؟! آيا از نظر شما، مسئوليت ساخت يك فيلم سينمايي و يا مديريت يك مجله از مسئوليت رياست جمهوري بااهميت تر است كه افراد فاسد و بدسابقه در آنجا حق حضور ندارند ولي نامزدي براي رياست جمهوري حق مسلم آنهاست؟! تازه، اين در حالي است كه به قول شما آن هنرپيشه هاي فاسد توبه هم كرده اند ولي شما و دوستانتان از يك اعلام توبه ظاهري هم خودداري كرده ايد!
آقاي خاتمي مي گويد؛ «حذف عناصر فاسد فرهنگي حداقل احترامي است كه به انقلاب خونبار اسلامي مي گذاريم» و بايد پرسيد؛ يعني به كارگيري افراد صدها برابر فاسدتر، نظير اصحاب فتنه آمريكايي- اسرائيلي 88، بي احترامي به ملت و انقلاب خونبار اسلامي نيست؟!
برخي از كساني كه خود در فتنه آمريكايي- اسرائيلي 88 از آتش بياران معركه بوده اند، به اين سخن رهبر معظم انقلاب كه مي فرمايند «همه سليقه ها مي توانند در انتخابات حضور داشته و نامزد معرفي كنند» استناد كرده و زمينه را براي حضور و نامزدي يكي از سران فتنه مساعد معرفي مي كنند و حال آن كه اولا؛ حضرت آقا بلافاصله پس از تاكيد بر حضور همه سليقه ها، بر ضرورت تاييد صلاحيت ها از سوي شوراي نگهبان اشاره مي فرمايند و بديهي است كه عوامل و سران فتنه نه فقط كمترين صلاحيتي براي حضور در كم اهميت ترين پست هاي كليدي نيز ندارند، بلكه بايستي در انتظار محاكمه و مجازات هم باشند و ثانيا؛ سخن از حضور همه سليقه هاي سياسي است كه در چارچوب نظام قابل تعريف هستند و البته اين تعريف، شامل آن عده از اصلاح طلبان كه در فتنه 88 حضور و دخالتي نداشته اند نيز مي شود ولي اصحاب فتنه در بستر يك سليقه سياسي قابل تعريف نيستند، بلكه وطن فروشاني هستند كه آنها را فقط در قالب «ستون پنجم دشمن» مي توان تعريف كرد.
همين جا، لازم است به اين هشدار حضرت امام- رضوان الله تعالي عليه- اشاره كنيم كه مي فرمودند؛ «از تجربه تلخ روي كار آمدن انقلابي نماها و به ظاهر عقلاي قوم كه هرگز با اصول و اهداف روحانيت آشتي نكرده اند عبرت بگيرند كه مبادا گذشته تفكر و خيانت آنان فراموش و دلسوزي هاي بي مورد و ساده انديشي ها سبب مراجعت آنان به پست هاي كليدي و سرنوشت ساز نظام شود» (صحيفه امام(ره) جلد 21 ص 285).
قمپز درمي كنند كه انتخابات بدون حضور ما- فتنه گران- پرشور نخواهد بود! كه بايد پرسيد مگر انتخابات مجلس نهم را با صراحت تحريم نكرده بوديد؟ نتيجه چه بود؟! برخلاف توهم شما و انتظار اعلام شده مديران بيروني فتنه، نزديك به 65 درصد واجدين شرايط در آن شركت كردند، بسيار بيشتر از چند انتخابات مشابه قبلي... آيا باز هم تصور مي كنيد كه چيزي بيشتر از «هيچ» هستيد؟!
شما به فرموده خداوند تبارك و تعالي: دوست داريد كه نظام الهي كوتاه بيايد «ودّوا لو تدهن فيدهنون» اما به قول امام راحلمان(ره) كه احياگر اسلام ناب محمدي(ص) است؛ درباره كساني كه روزي در مسئوليت بوده و سپس به خيانت آلوده و بركنار شده اند؛
«امروز هيچ تاسفي نمي خوريم كه آنان در كنار ما نيستند، چرا كه از اول هم نبوده اند. انقلاب به هيچ گروهي بدهكاري ندارد». (صحيفه امام ج 12 ص 628)
اصحاب فتنه و حلقه انحراف كه اين روزها با يكديگر گره خورده اند كمترين ترديدي ندارند كه صلاحيت آنها براي نامزدي در انتخابات پيش روي رد خواهد شد. بنابراين سؤال آن است كه اينهمه بازي آمدن و نيامدن براي چيست؟ پاسخ اين پرسش به نوشته ديگري نياز دارد و در اين مختصر به اجمال بايد گفت آنان با بهره گيري از شگرد «حركت از پله دوم» اولا در پي آنند كه گذشته خيانت بارشان به فراموشي سپرده شود آنگونه كه انگار مسئله اصلي، حضور يا عدم حضور آنها در انتخابات است و نه جنايات و خيانت هاي آنان و ثانيا؛ فضا را ملتهب نشان بدهند...
و در اين باره باز هم گفتني هايي هست... و اما، به قول حضرت آقا در ديدار اخير كارگران شريف كشور با ايشان «هركه با اين ملت داراي انگيزه عميق الهي در افتد، قطعا برخواهد افتاد»... و ديديد كه افتادند و افتاديد و آب هم از آب تكان نخورد.

حسين شريعتمداري

 

كيهان و خوانندگان


سامانه پيام كوتاه 30002323
¤ خدا را شكر قدرت سپاه و بسيج به لطف و عنايت رهبري مثل روزهاي جنگ پابرجاست. به راستي كدام نهاد، توان بسيج ميليوني مردم را دارد. تنها همين دليل براي دشمني ضدانقلاب با بسيج و سپاه بس است. كساني كه از اين توان مردمي ناراحتند نمي توانند عصبانيت خود را كتمان كنند.
محمود خراساني-مشهد مقدس
¤ در جواب آن آقايي كه در مصاحبه اي گفته بنده با اجازه از آقاي هاشمي و خاتمي براي كانديداتوري در صحنه حاضر شدم اول بايد تاسف خورد دوم اينكه رهبر انقلاب بارها بر مرزبندي با فتنه گران تاكيد نموده اند و سوم اينكه مردم به خواص مردود راي نخواهند داد.
سوري از تهران
¤ سالها فتنه گران به دنبال تقابل مردم و نظام بودند و مردم نيز در 9 دي پاسخ آنان را دادند چرا حال برخي از مسئولين از فرمول سوخته فتنه گري مي خواهند بهره ببرند؟
9309---0937
¤ اينكه آقاي احمدي نژاد رياست محترم جمهوري گفته علت عدم استقبال مردم اصفهان از ايشان در سفر استاني عدم اطلاع رساني به موقع بوده درست نيست بلكه علت آن ولايتمداري و بالا رفتن بصيرت مردم و استشمام انحراف و فتنه گري از افرادي است كه دور ايشان حلقه زده اند.
7418---0913 و 3762---0936
¤اعضاي شوراي نگهبان با توجه به نامزدهاي مورد پسند آمريكا در كشورها كه نمونه بارز جنايتهايشان را پس از اعلام نتايج آراء در ايران سال 88 ديديم نبايد اين بار صلاحيت چنين افرادي را تاييد كنند.
غلامرضا عوني
¤ با خبر شديم سرپرست سابق امور اجتماعي-فرهنگي استانداري اصفهان به منظور پرهيز از برگزاري مراسم موسيقي در روز وفات حضرت ام البنين در مراسم سفر استاني آقاي رئيس جمهور كه از سوي حلقه انحرافي با هدف تبليغ انتخاباتي برگزار شد استعفا كرده است. واقعا بايد به چنين انسان متعهدي آفرين و دست مريزاد گفت.
8202---0919
¤ ما يك رئيس جمهوري مي خواهيم كه ولايتمدار باشد، در مقابل سختي ها ايستادگي كند و در مقابل فساد دستگاه ها و سران فساد بايستد.
يك شهروند
¤ از كساني كه داعيه رياست جمهوري دارند انتظار مي رود در سفرهايي كه به استان ها دارند به ريخت و پاشها توجه كنند. برخي بنرهايي نصب مي كنند كه تخلف محسوب مي شود. چطور فردا اين مجري قانون مي خواهد با تخلفات مشابه مخالفت و مبارزه كند.
3875---0916
¤ ضمن تشكر فراوان از خدمات بي بديل دولت به ويژه مسئله آبرساني استان قم، اميد است در باقيمانده عمر دولت كاري كه خداي ناكرده موجب خبط عمل شود صورت نگيرد كه انقلاب نمونه هاي فراواني از اين عبرت ها دارد. اميدواريم شما الگو باشيد نه عبرت.
نيكنام- قم
¤ اين جاي تاسف است كه پس از گذشت يك ماه قيمت خودرو مشخص نباشد و هيچ قدرت اجرايي نتواند جلوي اين مافيا را بگيرد و تاسف بارتر اينكه مردم هر روز دغدغه سبد كالايي داشته باشند يك روز نبود روغن و گراني آن، يك روز گوشت و مرغ و يك روز تخم مرغ و سيب زميني و پياز و تاسف بارتر اين كه مسئولين اجرايي هركدام سخني مخالف يكديگر دارند و رياست محترم قوه مجريه نيز در پي سفرهاي استاني است كه در اين چند صباح آخر به سفرهاي تبليغات انتخاباتي تبديل شده است.
محمودي
¤ غبار غليظ موجود در ايستگاه متروي تجريش و همچنين خرابي پله هاي برقي اين ايستگاه موجب اذيت مسافرين به ويژه سالمندان و بيماران شده است. انتظار مي رود مسئوليني كه مدعي اند عميق ترين ايستگاه متروي خاورميانه را ساخته اند به رفع مشكل هاي ياد شده اقدام نمايند.
احسان گل محمدي ظهوري
¤ چرا پل روگذر خودرو و تقاطع غيرهمسطح در بلوار شاهد شهر مشهد مقدس براي كاهش ترافيك و صرفه جويي در سوخت، وقت و... مسير قاسم آباد- بلوار توس و شهرك سعادت احداث نمي شود؟!
9918---0935
¤ براي مسكن مهر فرون پاكدشت از هر كدام از اعضا مبلغ 25 ميليون تومان پول گرفتند، قرار بود در سال 90 تحويل بدهند سال 92 هم فرا رسيد ولي باز از تحويل اين واحدها خبري نشد. حتي به مرحله عقد قرارداد هم نرسيده است. تكليف ما بعد از چهار سال چه مي شود؟
حسيني
¤ مگر مسئولان نمي گويند جمعيت ما رو به سالمندي مي رود؟ لطفاً براي زوجهاي جوان تسهيلاتي فراهم شود تا بتوانند در روزهاي پس از تولد فرزندانشان مدت زمان بيشتري در كنار آنها باشند تا در آينده فرزندان با اعتماد به نفسي تحويل جامعه دهند.
8705---0919
¤ آسيب ديدگي زمين چمن استاديوم آزادي به واسطه برگزاري جشنواره سازمان ميراث فرهنگي با 50 ميليارد تومان هزينه، و اعتراض شديد اهالي ورزش و فوتبال به اين عمل غيراصولي و غيرعقلاني سند بي كفايتي برگزاركنندگان اين مراسم است.
8516---0919
¤ وقتي انبوه جوانان تحصيل كرده بيكار و مجرد با سن هاي بالاي 30 سال را مي بينم دلم مي سوزد و سخت ناراحت مي شوم. چرا مسئولين احساس مسئوليت نمي كنند و به جاي خدمت، تشويش و اختلاف در جامعه ايجاد مي كنند.
1933---0933
¤ مسئولين امر از هوشمند شدن كارتهاي پايان خدمت گفتند ولي هيچ خبري نشد. اگر مقدمات كار مهيا نيست چرا اعلام مي كنند؟
1607---0918
¤ 3800 متر زمين براي كشاورزي در روستاي پيركلاه چاه دوم رشت دارم چندين سال است كه باير است. اخيراً بعد از 33 سال ازدواج و كمي پس انداز براي تهيه مسكن قصد فروش آن را كردم اما به دليل در حريم بودن هيچ كسي راضي به خريد آن حتي براي كشاورزي نشد. حال از وزارت نيرو درخواست مي كنم حداقل پول زمين را كه آن را در حريم قرار داده به ما بدهد تا بتوانيم سرپناهي براي خود دست و پا كنيم.
6409---0930
¤ صاحب خانه بنده در شهرري براي يك واحد آپارتمان 65 متري غير از 7 ميليون تومان پول پيش مبلغ 600 هزار تومان اجاره بها تعيين كرده است. به خدا قسم از اين همه بي سر و ساماني و آشفته بازار مانده كه سر به بيابان بگذارم. چرا نظارت و كنترلي در كار نيست؟
3060---0936

 

لب مرز (گفت و شنود)


گفت: يك روزنامه زنجيره اي با حروف درشت در صفحه اول خود تيتر زده است كه «اصلاح طلبان سياست انتقام گيري ندارند»!
گفتم: درست نوشته. چون مثلث آمريكا و اسرائيل و انگليس در جريان فتنه 88 آنها را به خاك سياه نشاندند ولي به جاي انتقام هنوز هم مجيز اين مثلث را مي گويند.
گفت: مرد حسابي! منظورش انتقام از اصولگرايان است كه با پيش كشيدن گفتمان امام و انقلاب، پته آنها را روي آب انداخته اند.
گفتم: ولي فتنه گران با پاره كردن عكس حضرت امام(ره)، شعار دادن به نفع اسرائيل و آمريكا و... سعي كردند از امام و انقلاب انتقام بگيرند.
گفت: ولي نتوانستند.
گفتم: خب! به اصولگرايان چه ربطي دارد كه نتوانستند.
گفت: چه عرض كنم؟! شايد سفارش و اندرزهاي اصولگرايان را بدجوري فهميده اند!
گفتم: پزشك به شخصي كه از درد پا گله داشت، گفت؛ بايد روزي يك كيلومتر راه بروي... مريض بعد از چند ماه به دكتر زنگ زد و گفت؛ رسيده ام لب مرز، بروم يا برگردم؟!

 

جمعي از چهره هاي سياسي آمريكا خطاب به اوباما: سياست انزواي ايران با گسترش انقلاب اسلامي به منطقه شكست خورد


جمعي از كارشناسان سياسي و مقام هاي سابق آمريكايي در گزارشي با نقد سياست خارجي كاخ سفيد در قبال ايران، سياست انزواي جمهوري اسلامي را شكست خورده ارزيابي كردند.
پس از خبر اجمالي كريستين ساينس مانيتور، «جوزف فارا» نويسنده، روزنامه نگار و سردبير و موسس سايت افشاگر «ورلدنت ديلي» ابعاد بيشتري از اين گزارش را منتشر كرد.
عنوان اين گزارش 84 صفحه اي، «گزينه هاي راهبردي براي ايران: توازن فشار با ديپلماسي» است و مقامات ديپلماتيك، نظامي و اطلاعاتي آمريكا از دولت هاي پيشين اين كشور آن را امضا كرده اند.
در اين گزارش از دولت آمريكا خواسته شده بار ديگر با تقويت رويكردهاي ديپلماتيك در برابر ايران، از فشار تحريم هاي اقتصادي وارد شده بر ايران و تهديدهاي حمله نظامي بهره برداري كند.
«زبيگنيو برژينسكي»، مشاور اسبق امنيت ملي آمريكا، «ريچارد لوگار»، رئيس اسبق كميته روابط خارجي سناي آمريكا، «توماس پيكرينگ»، سفير اسبق، «مايكل هايدن»، رئيس اسبق سازمان سيا، «فرانك ويزنر»، «ليسلي گلب» و «جوزف ناي»، سفراي اسبق آمريكا و «لي هميلتون» و «كارلا هيلز»، مولفان گزارش رسمي آمريكا درباره حادثه 11 سپتامبر از جمله مقامات و كارشناسان امضاكننده اين گزارش هستند.
اين گزارش تصريح مي كند: «تقويت رويكردهاي ديپلماتيك كه در آن وعده هاي كاهش تحريم ها در قبال همكاري راستين ايران در نظر گرفته شده باشد مي تواند به حل اختلافات هسته اي با ايران پايان داده و با اين كشور توافق ايجاد كند.»
در بخشي از اين گزارش با عنوان «درك مطالبات ايران و آمريكا» تاكيد شده است: «ايران به احتمال زياد خواستار احترام، به رسميت شناخته شدن نقشش در منطقه، حقوق كامل خود به موجب قوانين بين المللي و معاهده منع گسترش، خروج نيروهاي آمريكا از خاورميانه، رفع تمامي تحريم ها، راه حل تك كشوري در مناقشه اسرائيل-فلسطين و برخي اهداف ديگر است.»
در ادامه اين گزارش از دولت آمريكا خواسته شده با «ايجاد فضايي مبتني بر احترام متقابل» گفت وگوها با ايران را آغاز كند.
بخش ديگري از گزارش اين مقامات آ مريكايي به ضعف ها و ناكارآمدي هاي سياست هاي آمريكا در قبال ايران اختصاص دارد.
مقامات آمريكايي تصريح كرده اند تاثير تحريم هاي آمريكا بر روي برنامه هسته اي ايران، برخلاف آنكه مقامات آمريكايي ادعا كرده اند، بسيار «بحث انگيز» بوده است، زيرا نظام تحريم ها از سال 2002 تاثيري در ساخت، نصب و راه اندازي سانتريفيوژهاي ايران نداشته است.
ضعف دوم سياست هاي آمريكا، به نوشته اين كارشناسان، ناتواني آمريكا در اثرگذاري و تضعيف نفوذ منطقه اي ايران بوده است.
اين گزارش مي نويسد: «نه تحريم هاي اقتصادي و نه تلاش ها براي انزواي سياسي ايران از توانايي ايران براي حمايت از حماس و حزب الله نكاسته اند.»
گزارش مذكور مي افزايد: «نفوذ ايران در منطقه و وفاداراني كه اين كشور در ميان برخي گروه هاي غيردولتي دارد تنها به منافع مالي وابسته نيست، بلكه اشتراك منافع راهبردي و پيوندهاي مذهبي، تاريخي، قومي و ايدئولوژيك هم در اين ميان نقش دارند.»
در اين گزارش همچنين آمده است: «ايران همچنان با تقريبا تمام كشورها در منطقه، به استثناي اردن و مصر (تا زمان نگارش اين گزارش) رابطه دارد، از اعضاي فعال اوپك و سازمان همكاري اسلامي است و در سال جاري رياست جنبش غيرمتعهدها را به عهده دارد.»
به گزارش فارس، گسترش ايدئولوژي ايران به كشورهاي منطقه، سومين ضعف سياست هاي آمريكا در قبال ايران است كه اين كارشناسان به آن اشاره مي كنند: «يكي از هدف هاي سياست انزواي ايران اين بود كه از گسترش انقلاب اسلامي ايران جلوگيري شود.»
اين گزارش مي افزايد: آمريكا در پيگيري اين سياست شكست خورده است زيرا ايران توانسته در ميان اكثريت شيعه عراق و در ميان جمعيت شيعيان بحرين، يمن و عربستان مقبوليت كسب كند.
مقامات و كارشناسان آمريكايي مي نويسند: «با در نظر گرفتن حضور نيروهاي شيعه در سرتاسر خاورميانه، پيش بيني اينكه چگونه نيروهاي سياسي اسلامي منطقه تحت تاثير تجربه ايران قرار خواهند گرفت، دشوار است.»
بيش از اين گزارش، كريستين ساينس مانيتور نيز ابعادي از آن را به نقل از برخي مقامات سابق آمريكايي منتشر كرده بود.

 

خزاعي در ديدار رئيس مجمع عمومي سازمان تأكيد كرد
ضرورت برگزاري نشست خلع سلاح هسته اي با حضور سران كشورهاي دنيا


نماينده كشورمان نزد سازمان ملل بر ضرورت اهتمام در برگزاري نشست مجمع عمومي اين سازمان در خصوص خلع سلاح هسته اي با مشاركت گسترده سران كشورهاي جهان تأكيد كرد.
محمد خزاعي كه به عنوان رئيس گروه جنبش غيرمتعهدهاي سازمان ملل با «ووك جرميچ» رئيس مجمع عمومي درباره اهميت برگزاري «نشست عاليرتبه مجمع عمومي سازمان ملل با موضوع خلع سلاح هسته اي» در اواخر شهريور گفت وگو مي كرد، از رئيس مجمع عمومي و همچنين دبير كل سازمان ملل خواست به برگزاري هرچه منظم تر و وسيع تر نشست خلع سلاح هسته اي با مشاركت گسترده سران كشورهاي دنيا، اهتمام ورزند.
سفير و نماينده كشورمان نزد سازمان ملل در اين ديدار كه سفيران و نمايندگان كشورهاي مصر، ونزوئلا، اندونزي، كوبا و تعدادي از كارشناسان ذيربط حضور داشتند، ابراز اميدواري كرد مجموعه اركان سازمان ملل بويژه دبيرخانه اين سازمان، نهايت تلاش خود را براي برگزاري اجلاس ياد شده در سطح سران اعمال كند.
وي سپس برخي از اقداماتي را كه ضروري است از هم اكنون تا زمان برگزاري اين نشست صورت گيرد، تشريح كرد و با اشاره به وجود زرادخانه هاي هسته اي در اختيار چند كشور بزرگ دنيا و همچنين ضرورت عاري سازي جهان و بويژه منطقه خاورميانه از هر نوع سلاح هسته اي بر اهميت برگزاري اين اجلاس در سطح سران كشورها تأكيد كرد.
خزاعي همچنين تأكيد كرد: جمهوري اسلامي ايران به عنوان رئيس جنبش غيرمتعهدها براي همكاري با سازمان ملل متحد براي برگزاري اين اجلاس، اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
در اين ديدار نمايندگان كشورهاي ياد شده نيز هر يك درباره ضرورت و نحوه برگزاري اين اجلاس اظهار نظر كردند. ووك جرميچ، رئيس مجمع عمومي سازمان ملل متحد نيز در اين ديدار با قدرداني از اهتمام نماينده كشورمان و جنبش غيرمتعهدها، آمادگي خود را براي همكاري در برگزاري موفق اين اجلاس اعلام كرد.
نشست عاليرتبه مجمع عمومي سازمان ملل متحد درباره خلع سلاح هسته اي كه به پيشنهاد جنبش غير متعهدها و تصويب مجمع عمومي سازمان ملل، قرار است اواخر شهريور و با حضور سران كشورهاي جهان در نيويورك برگزار شود، از مهمترين نشستهاي سازمان ملل در سطح سران كشورهاي عضو اين سازمان جهاني است.
جنبش غيرمتعهدها امحاء سلاح هاي هسته اي و از بين رفتن تهديد ناشي از آن را خواستار است و مقامات كشورهاي عضو اين جنبش همواره بر اين خواست مشترك تأكيد كرده اند.

 

قاضي خراساني خبر داد
محكوميت 3 نماينده مجلس متهم در پرونده فساد بزرگ بانكي


رئيس دادگاه شعبه 76 كيفري استان تهران از صدور احكام 3 نماينده مجلس متهم در پرونده فساد بزرگ مالي خبر داد.
«سيامك مدير خراساني» روز يكشنبه در گفت وگو با ايرنا افزود: آخرين دادگاه سه نماينده مجلس متهم در پرونده فساد بزرگ مالي هفته گذشته برگزار شد.
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا اين سه نماينده تبرئه شده اند يا خير؟ اضافه كرد: اين سه نماينده محكوم شده اند اما به دليل اين كه حكم قطعي نشده نمي توان جزييات آن را اعلام كرد.
اين پرونده در حالي براي رسيدگي به دادگاه كيفري استان تهران فرستاده شده كه تاكنون به اتهامات 55 متهم پرونده فساد بزرگ مالي رسيدگي و حكم اعدام چهار محكوم اصلي پرونده نيز تاييد و براي اجرا به شعبه اجراي احكام دادسراي تهران ارسال شده است.
براساس تبصره ماده 4 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب اصلاحي 81 تنها دادگاه كيفري استان تهران صلاحيت رسيدگي به جرائم برخي از اشخاص را دارد.
در بخش دوم تبصره ماده چهار قانون ياد شده آمده است: رسيدگي به تمامي اتهامات اعضاي تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، وزرا و معاونين آنها، معاونان و مشاوران روساي سه قوه، سفرا، دادستان و رئيس ديوان محاسبات، دارندگان پايه قضايي، استانداران، فرمانداران و جرائم عمومي افسران نظامي و انتظامي از درجه سرتيپ و بالاتر و مديران كل اطلاعات استان ها در صلاحيت دادگاه كيفري استان تهران است؛ به استثناي مواردي كه در صلاحيت ساير مراجع قضايي است.

 

ايران تغيير نمي كند
آمريكا بايد روش خود را تغيير دهد (خبر ويژه)


يك روزنامه آمريكايي در گزارشي نوشت: تحريم ها رفتار ايران را تغيير نداده و اكنون برخي مقامات و تحليلگران آمريكايي مي گويند بايد به سمت روند ديپلماتيك چرخش كرد.
كريستين ساينس مانيتور خاطر نشان كرد: كارشناسان مسائل ايران معتقدند اعمال تحريم هاي فلج كننده نتوانسته است رفتار اين كشور را تغيير دهد و واشنگتن بايد خط مشي خود را در قبال تهران تغيير دهد.
اين روزنامه مي نويسد:منتقدان مي گويند تلاش هاي دولت «باراك اوباما»، رئيس جمهوري آمريكا براي پايان دادن به برنامه هسته اي ايران بيشتر بر تدابير تنبيهي و كمتر اقدامات ديپلماتيك استوار است كه در نهايت مذاكرات را بي نتيجه مي سازد. بسياري از منتقدان معتقدند اتكاي بيش از حد دولت اوباما به فشار و تحريم ها مي تواند دست يافتن به تعامل ديپلماتيك را در مذاكرات هسته اي آمريكا با ايران با خطر مواجه سازد.
اين گزارش مي افزايد: دولت اوباما چندين مرحله تحريم هاي فلج كننده را عليه بانك مركزي و صادرات نفت اين كشور اعمال كرده است. هدف از اين اقدام فشار آوردن بر ايران براي تعليق حساس ترين بخش هاي فعاليت هسته اي اش بوده است. اما يك سال مذاكرات فشرده و در سطح مقامات بلندپايه ايران و قدرت هاي جهاني به نتيجه مشخصي نرسيده است. اكنون تعدادي از مقامات آمريكايي و تحليلگران مي گويند اتكاي كاخ سفيد به روند فشار مي تواند تاثير منفي داشته باشد و خواستار چرخشي به سوي روند ديپلماتيك براي متوازن سازي مجدد اين روند هستند.
«جان ليمبرت»، از مقامات سابق وزارت خارجه در امور ايران (از سال هاي 2009 تا 2010) مي گويد: زماني كه آنها در مورد خط مشي به اصطلاح دوسويه در وزارت امور خارجه صحبت مي كردند من هم در اين وزارت خانه بودم و روشن بود اين روند كاملا بي معني است؛ زيرا هرگز دو سو نداشت. تحريم و فشار هر دو سويه اين روند بود؛ 95 درصد تحريم بود و تازه اين در بهترين شرايط مطرح مي شد.
ليمبرت مي افزايد: يكي از دلايل تمركز آمريكا بر افزايش و اعمال تحريم ها اين بود كه آنها مي دانستند چطور آنها را اعمال و اجرا كنند، با آن آشنا بودند و براي اجراي آنها مجبور نبودند با ايراني ها به تعامل برسند؛ بلكه بايد با انگليسي ها، روس ها و چيني ها تعامل مي كردند. هيچ كس نمي داند چطور بايد ديپلماسي انجام دهد و هر بار كه خواسته ايم اين كار را بكنيم، شكست خورده ايم و وقتي شكست مي خوريم برمي گرديم و همان كاري را مي كنيم كه مي دانيم چطور بايد انجام دهيم.ليمبرت كه اكنون در دانشكده نيروي دريايي آمريكا تدريس مي كند خواستار اولويت بندي مجدد راهبرد آمريكا در برابر ايران با تاكيد بيشتر بر ديپلماسي و انگيزه هاي واقعي مانند كاهش اساسي تحريم ها در ازاي مصالحه اي از سوي ايران شده است.
به گزارش كريستين ساينس مانيتور پيكرينگ و ليمبرت از جمله 35 كارشناس و تحليلگري بودند كه به همراه «زيبگيو برژينسكي»، مشاور امنيت ملي «جيمي كارتر»، رئيس جمهوري پيشين آمريكا، «رايان كروكر»، سفير پيشين آمريكا در افغانستان و عراق، «لي هميلتون»، عضو پيشين كنگره و «مايكل هيدن»، رئيس پيشين سازمان مركزي جاسوسي آمريكا، گزارش «پروژه ايران» را مبني بر لزوم توجه بيشتر بر فعاليت هاي ديپلماتيك براي رسيدن به تعامل با ايران امضا كرده اند.
انديشكده بنياد «كارنگي براي صلح بين الملل»، و «فدراسيون دانشمندان آمريكايي»، نيز در اين ماه در گزارشي تاكيد كردند: تمركز بيش از حد بر تهديدها و تحريم سياستگذاران آمريكايي را به لفاظي هاي بي دليل واداشته است.

 

فشار اصلاح طلبان روي ستاد حسن روحاني (خبر ويژه)


رئيس و سخنگوي ستاد انتخاباتي حسن روحاني كناره گيري وي به نفع شخص ديگر و از جمله اسحاق جهانگيري را مردود دانستند.
محمدباقر نوبخت سخنگوي ستاد انتخاباتي حسن روحاني احتمال كناره گيري وي به نفع اسحاق جهانگيري را تكذيب كرد و در گفت وگو با تسنيم، در خصوص اخباري مبني بر صحبت هاشمي رفسنجاني با حسن روحاني براي كناره گيري وي به نفع اسحاق جهانگيري، اظهار داشت: اين خبر بي پايه اي است.
وي گفت: هر جلسه اي با آيت الله هاشمي داشتيم، وي همواره در خصوص فعاليت دوستان نسبت به معرفي شخصيت ممتاز روحاني به جامعه تاكيد داشت. از نظر آيت الله هاشمي، حسن روحاني شخصيت معتبر و مناسبي است و آنچه كه در جلسات ما از وي دريافت كرديم، اين بود.
وي اضافه كرد: ضمن اينكه جهانگيري شخصيت محترمي است، اما كناره گيري روحاني به نفع جهانگيري حرف بي پايه و اساسي است.
نوبخت در ادامه در خصوص شايعات مطرح شده در مورد كانديداتوري هاشمي رفسنجاني گفت: طي جلساتي كه با آيت الله هاشمي داشتيم، وي در تمام جلسات به عدم حضور خودش در انتخابات تاكيد داشت و به همين جهت ما را ترغيب مي كرد كه از روحاني به نحوي شايسته حمايت كنيم.
از سوي ديگر محمدرضا نعمت زاده رئيس ستاد انتخابات حسن روحاني در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت: اخبار منتشر شده درباره كناره گيري حسن روحاني به نفع اسحاق جهانگيري كذب محض است و صحت ندارد.
وي افزود: حسن روحاني به نفع هيچ كس صحنه انتخابات رياست جمهوري را ترك نخواهد كرد.
يادآور مي شود كه در جلسه اعلام نامزدي حسن روحاني، ياسر و فاطمه هاشمي حضور داشتند.

 

سايت شخصي هاشمي نسخه سه نامزد اصلاح طلب را پيچيد (خبر ويژه)


يك حامي هاشمي رفسنجاني مي گويد نامزدهاي اصلاح طلبان به درد نمي خورند و خود هاشمي بايد نامزد شود.
وب سايت شخصي هاشمي در مطلبي به قلم صادق زيباكلام و با عنوان «آقاي هاشمي حتماً بايد بياييد» نوشت: آقاي هاشمي، نيامدن شما يعني انتخاب يك رئيس جمهور اصولگراي ديگر و در نتيجه تداوم همه اين روال براي 4 سال ديگر. متأسفانه به ميدان فرستادن محمدرضا عارف، اسحاق جهانگيري يا دكتر حسن روحاني دردي را در حد انتظار دوا نمي كند. كم نيستند كساني مرددند كه آمدن آقاي هاشمي ممكن است آنان را در كنار وي قرار دهد.
زيباكلام ضمن به كار بردن ابيات دفاع از انقلاب كه به وي نمي آيد، مي نويسد: آقاي هاشمي! صد البته كه اصولگرايان از همان روز اول كه شما اعلام كنيد مي خواهيد در انتخابات شركت نماييد خط آتشي در برابر شما ايجاد خواهند كرد اساسي! اي بسا اصولگرايان سنتي و مدرن، جبهه پايداري و همه آنان كه ظرف 8 سال گذشته قدرت را در دست داشته اند اما امروز دچار اختلاف شده اند يكبار ديگر و به واسطه رويارويي با اصلاح طلبان و هاشمي متحد شده و به ميدان بيايند، يقيناً از هر تاكتيك كه بتوانند جلوي پيروزي شما را بگيرند استفاده خواهند كرد.
اما آقاي هاشمي شما آمدنتان را به مردم و به همه آنان كه همچنان پاي انقلاب و نظام ايستاده اند مديونيد. شما آمدنتان را به همه تلاش هايي كه در اين 34 سال براي تداوم انقلاب و نظام صورت گرفته مديونيد. يادتان باشد... در مسلخ عشق جز نكو را نكشند.
همزمان محمدجواد حق شناس از اعضاي حزب اعتماد ملي به «فرارو» گفت: با توجه به كاهش احتمال نامزدي خاتمي در انتخابات بحث حضور هاشمي رفسنجاني نه به عنوان بازي ساز بلكه به عنوان بازيگر افزايش يافته و به گفته وي در اين مقطع مسئله نيامدن هاشمي رفسنجاني در انتخابات به عنوان نامزد، ديگر به اندازه گذشته قطعي نيست و احتمال آمدن ايشان بيش از پيش افزايش يافته است.
وي گفت: در سال هاي اخير هاشمي رفسنجاني ترجيح داده است بيش از بازيگري به بازي سازي و بازيكن سازي بپردازد به خصوص پس از سال 88 هاشمي رفسنجاني نقش اثربخشي و تأثيرگذاري را در بازي سازي و بازيكن سازي ديده است و بر همين اساس ترجيح مي دهد كه در انتخابات رياست جمهوري سال 92 نيز فردي با پشتوانه و حمايت معنوي او در معرض قضاوت افكار عمومي قرار گيرد.
حق شناس ادامه داد: هر چند هنوز هم به نظر مي رسد كه ترجيح هاشمي اين است كه در اين دوره از انتخابات آقاي خاتمي نامزدي خود را اعلام كنند اما به دليل خصوصيت شخصي آقاي خاتمي كه قدرت ريسك پايين و نگراني از راي نياوردن و البته ساير دلايلي كه ايشان مطرح كرده و يا نمي توانند مطرح بكنند اين احتمال كاهش پيدا كرده است.
هاشمي اكنون در آستانه 80 سالگي به سر مي برد. او چند ماه پيش اعلام كرده بود با توجه به سنش توانايي كار اجرايي را ندارد.
يادآور مي شود محمدرضا عارف اخيراً در جمع دانشجويان دانشگاه اميركبير با ابراز تأسف از اينكه اصلاح طلبان نتوانستند به نتيجه قطعي در يك زمان خوب برسند گفت: ما زمان طلايي را از دست داديم، اكنون نزديك به 40 روز تا انتخابات مانده و هنوز جبهه اصلاحات تكليفش مبني بر اينكه نامزد انتخاباتي اش چه كسي است، مشخص نيست. بخشي از اين آفت فرهنگي است؛ چرا كه ما شعار خوب مي دهيم و مي گوييم اجماع را قبول داريم اما اگر به ما ختم شود، اگر به ديگري ختم شود قبول نداريم. بخشي ديگر ناشي از خود بزرگ بيني است و بخشي نيز ناشي از عدم تحمل ديگران است.
صادق زيباكلام نيز به روزنامه اعتماد گفته است: بعيد مي دانم هيچ كدام از اين آقايان (روحاني، عارف و جهانگيري) بتوانند شانس پيروزي داشته باشند. او مي افزايد: به نظر من اين واقعيت تلخ كه هنوز اصلاح طلبان هيچ برنامه مشخصي براي انتخاباتي كه قرار است 48 روز ديگر برگزار شود ندارند را به ضعف رهبري اصلاح طلبان نسبت مي دهم و به هيچ وجه معتقد نيستم كه اصولگرايان يا دولت مسئول تشتتي هستند كه الان گريبان اصلاح طلبان را گرفته است. فكر مي كنم بايد صادقانه اعلام كنم آشفتگي اي كه در وضعيت اصلاح طلبان امروز شاهد هستيم ناشي از خود اصلاح طلبان است و به هيچ وجه به جاي ديگري ربطي ندارد.

 

اعتراف كنيد
تا گناهان شما سبك شود(خبر ويژه)


خاتمي مي گويد نامزدي وي در انتخابات به ضرر اصلاح طلبان تمام مي شود.
وي اخيراً در ملاقات با گروه موسوم به انجمن اسلامي معلمان كه توسط شماري از عناصر وابسته به حزب مشاركت اداره مي شود، گفته است: در زمينه مسائل روز حرف هايم تكراري مي شود. همه قبول داريم كه وضع بدي است و بايد از آن بيرون برويم. صحبت بر سر اين كه چگونه بيرون برويم. آيا فقط آمدن هست كه ما را به اين نتيجه مي رساند؟ آيا آمدن فرد خاص و گرايش خاص وضع را بهتر مي كند يا بدتر؟ آيا فردي كه به عنوان يك شهروند عادي هم محدوديت زيادي براي صحبت كردن و اظهارنظر و سفر كردن دارد به سادگي اجازه مي دهند اوضاع به دست او سپرده شود؟
وي با ادعاي اينكه «بيان اشتباه و جبران آن فضاي باز و گفت وگو مي خواهد. اگر اين فضا باز شود مسلماً اولين كس من و شما خواهيم بود كه اشتباهات را مي گوييم و آسيب شناسي مي كنيم» افزوده است: اگر نگذارند فرد مورد نظر شما بيايد چه پيش خواهد آمد؟ حاصل كار چه خواهد بود؟ كساني كه اميد بسته اند دوباره مأيوس نمي شوند؟ كينه ها بيشتر نمي شود؟ و آيا در اين صورت اوضاع بدتر نمي شود و درها مسدودتر نمي گردد؟ ما به فكر بهبود اوضاع و تغيير فضا به صورتي هستيم كه كينه ها كمتر شود و بتوانيم حرف بزنيم. براي انتخابات شرط گذاشته نمي شود، ولي آيا نبايد انتظار داشت كه نتيجه انتخابات تأمين آزادي ها، باز شدن فضا، تغيير فضاي امنيتي به سياسي و... باشد؟ اما نتيجه انتخابات بايد اين باشد و تغيير فضاي امنيتي را به دنبال داشته باشد. ولي اگر كاري كنيم كه محصوران و زندانيان آزاد نشوند، بلكه به تعداد زنداني ها اضافه شود و فضاي امنيتي بيشتر شود به هدفمان نرسيده ايم.
مظلوم نمايي هفته هاي اخير در ملاقات هاي محفلي مختلف و دروغ و تحريف هايي كه وي در بيان ماوقع مرتكب مي شود، همچنان نشانه عدم صداقت وي در قبال انقلاب و جمهوري اسلامي است و اين در حالي است كه وي يكي از نقش آفرينان نقشه جبهه استكبار براي دامن زدن به فتنه و بي ثباتي و تحميل هزينه هاي هنگفت به ملت ايران بود. او به همين دليل نيز برخلاف تظاهر، حاضر نيست به موازات ابراز ندامت در جلسات محفلي، علناً نيز به طراحي فتنه سال 88 از سوي سرويس هاي اطلاعاتي جبهه استكبار و ميدانداري گروهك هاي قسم خورده ضد انقلاب شهادت دهد و اذعان كند كه نقش آفريني برخي مدعيان اصلاح طلبي در اين حركت ساختارشكنانه، بي وفايي در حق مردم و نظام، و خودكشي سياسي اين جريان بوده است. او قطعاً مي داند كه ترغيب وي به نامزدي ادامه همان نقشه شكست خورده محافل ضد انقلاب مي باشد و در اين نيز ترديد ندارد كه با توجه به سوابقش حتماً رد صلاحيت خواهد شد منتها با بي صداقتي مي خواهد مسئوليت اين موضوع را متوجه جمهوري اسلامي كند كه اين نيز خيانت مضاعف است.

 


صفحه (10)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(4(صفحه (2.3.10