(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(4(صفحه (2.3.10


یکشنبه 09 تـیـر 1392 - شماره 50529

صفحه (10)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
در پوشش حقوق شهروندي! (يادداشت روز)
کيهان و خوانندگان
حساب (گفت و شنود)
با حضور رئيس جمهور دومين سد بزرگ استان زنجان افتتاح شد
رئيس جمهور در اواسط هفته جاري به مسکو سفر مي‌کند
سرپرست دادگاه‌هاي کيفري استان تهران خبر داد: سخنگوي قوه قضائيه اين هفته درباره پرونده کهريزک اطلاع‌رساني مي‌کند
دلار گران بود غُر مي زدند
ارزان شد باز هم غُر مي زنند!(خبر ويژه)
شبکه عنکبوت فعال مي‌شود(خبر ويژه)
اپوزيسيون با دست خود شعار انتخابات آزاد را دفن کرد(خبر ويژه)
اصلاح‌طلبان خود را آلترناتيو روحاني مي‌دانند(خبر ويژه)
رهبر عالي ايران بار ديگر مانند يک استراتژيست ماهر جلوه کرد(خبر ويژه)
اکونوميست: مشکل غرب افراد نيست
حکومت ديني و شير پارسي است(خبر ويژه)
 


اين روزها و در پي انتخاب حجت‌الاسلام دکتر روحاني به عنوان رئيس‌جمهور کشورمان، جريان و جماعتي شناخته شده و سابقه‌دار تلاش مي‌کنند مطالباتي را در پوشش به اصطلاح حقوقي مطرح نمايند که شواهد و قرائن غيرقابل خدشه حاکي از آن است که پروژه‌اي با اهداف شوم و همسو با جريانات اپوزيسيون نظام در دستور کار قرار گرفته است.
محور و تمرکز اصلي اين مطالبات به اصطلاح حقوقي بر موضوع «حقوق‌شهروندي» اختصاص دارد.
بدون شک کليد واژه حقوق شهروندي همچون بسياري از واژگان ديگر مانند «حقوق‌بشر» از مفاهيمي است که في‌نفسه بار ارزشي دارد و گستره وسيعي را نيز شامل مي‌شود.
يادداشت پيش‌روي؛ در مقام تبيين و تشريح حقوق شهروندي و مباحث پيراموني آن نيست، چرا که دايره وسيعي از مباحث و مجادلات درباره موضوع ياد شده وجود دارد و در اين مقال نمي‌گنجد.
در اين يادداشت بحث اصلي بر سر اين است که هدف جريان و جماعتي که اين روزها به يکباره حامي حقوق شهروندي شده‌اند چيست؟ چه پروژه‌اي را به صحنه آورده‌اند؟ سناريوهاي اين پروژه بر چه محورهايي استوار است؟
آيا جريان مورد اشاره به حقوق شهروندي باور دارد؟ و بطور مشخص اين سؤال کليدي بايد مورد واکاوي قرار بگيرد که مراد و منظور اين جماعت از حقوق شهروندي چيست؟ آيا تلاش‌ها و تحرکات گسترده و جهت‌دار آنها در فضاي رسانه‌اي و مجازي که مدام «حقوق‌ شهروندي» را پمپاژ مي‌کنند با واقعيت و حقيقت «حقوق شهروندي» همخواني دارد؟
در اين باره گفتني‌هاي زيادي هست که برخي از آنها قابل اعتناست؛
1ـ آنچه که درباره حقوق شهروندي طي هفته‌هاي اخير گفته مي‌شود و بر روي آن مانور مي‌دهند عمدتاً از ناحيه دو طيف است که طيف بيروني، مبحث حقوق شهروندي را در ذيل همان پروژه «حقوق‌بشر» پيگيري و رهگيري مي‌کند. هدف اين طيف که دشمني ديرينه با نظام جمهوري اسلامي و ملت انقلابي ايران دارد افزايش فشارها و تهمت‌ها عليه کشورمان است.
در واقع «حقوق‌بشر» و يا «حقوق شهروندي» دستاويزي است تا آنها جنگ رواني و رسانه‌اي بر ضد جمهوري اسلامي ايران را بصورت مداوم در دستور کار داشته باشند.
با توجه به اينکه در بيش از سه دهه گذشته، اين طيف که همانا جبهه مخالفان ملت ايران هستند همواره از اهرم حقوق‌بشر در مواجهه با ايران اسلامي استفاده کرده‌اند؛ بنابراين رفتارشناسي آنها در طرح «حقوق‌ شهروندي» پيچيده نيست و تجربه گذشته آشکارا نشان مي‌دهد اکنون به موازات تابلوي دروغين حقوق‌بشر، تابلوي مزورانه و منافقانه حقوق شهروندي را بلند نموده‌اند!
گفتني است؛ در تمامي سال‌هاي اخير هر بار فشارها و تهديدها عليه کشورمان اوج گرفته است، همزمان و بلافاصله بحث «حقوق‌بشر» نيز از سوي اين طيف به ميان کشيده شده که نمونه بارز آن در بحث تحريم‌هاي دو سال گذشته است که همواره گزارش‌ها و قطعنامه حقوق بشري بر ضد جمهوري اسلامي، پيوست پروژه تحريم‌هاي ضد ايراني بوده است.
اکنون نيز طرح حقوق شهروندي و به دنبال آن ادعاهايي واهي عليه نظام جمهوري اسلامي از سوي طيف بيروني و بدخواهان ملت ايران، در راستاي هجمه به ساختارهاي حقوقي نظام است که البته طرفي نخواهند بست، چرا؟ چون آحاد ملت ايران بارها و در عمل و از جمله انتخابات 24 خرداد ثابت کرده‌اند که مدافع ساختارهاي حقوقي نظام هستند و اعتماد آميخته به باورشان به اين ساختار و ساز وکارها را به جهانيان نشان دادند.
براي همين است که در پي انتخابات اخير رياست جمهوري در کشورمان رسانه‌هاي غربي و عبري از مدل دموکراسي واقعي و اعتماد مردم به ساختار نظام به هراس افتادند و البته ناگزير به حضور پرشکوه مردم اذعان کردند.
اما درباره طيفي که - خواسته يا ناخواسته - دنباله‌رو طيف بيروني است و عملا در زمين دشمن بازي مي‌کند بايد گفت اين طيف يک مشکل اساسي دارند و آن فاصله گرفتن با قانون و آموزه‌هاي اسلامي است. طرح «حقوق شهروندي» و به اصطلاح پيگيري آن از سوي طيف ياد شده عمدتا بخاطر اين است که با رعايت کردن احکام و آموزه‌هاي ديني سر ناسازگاري دارند.
به عبارت روشن‌تر در پوشش «حقوق شهروندي» - که در جاي خود خواسته بحق آحاد مردم و مسئولان ارشد نظام است - اهداف و خواسته‌هاي سکولارمآبانه را دنبال مي‌کنند.
به عنوان نمونه طيفي که امروز ژست حقوق شهروندي را در برخي رسانه‌هاي داخلي و يا رسانه‌هاي اپوزيسيون خارج‌نشين پيش کشيده‌اند همان جماعتي هستند که به «قانون مجازات اسلامي» بارها حمله کرده‌اند و بيرون از بستر انتقاد حقوقي و فني، به حاشيه رفتن قوانين اسلامي را پي گرفته‌اند که البته ناکام بوده‌اند.
مثال و نمونه ديگر در اين باره، بحث طرح امنيت اجتماعي و مبارزه با سلب‌کنندگان امنيت است که همواره مورد اعتراض اين جماعت بوده است و با ژست حقوق شهروندي به ميدان آمده‌اند ولي هيچ‌گاه پاسخ ندادند که اگر اشرار و سلب‌کنندگان امنيت رها باشند، «حق مردم چه مي‌شود»؟
2- نکته ديگر اين است که اکنون کساني به دروغ‌ حامي «حقوق شهروندي» شده‌اند که خود سابقه آشکار و روشني در نقض حقوق شهروندي و حقوق ملت ايران داشته‌اند. آيا عجيب نيست کساني که به حقوق ملت ايران احترام نگذاشتند و در دروغي بزرگ و تاريخي، شبهه تقلب در انتخابات سال 88 را پيش کشيدند اکنون رگ گردن برجسته کرده و شعار حقوق شهروندي سر مي‌دهند؟!
اين جماعت سناريوي ناشيانه‌اي به صحنه آورده‌اند و مي‌خواهند با هياهو و شلوغ کردن و شلتاق‌ها، خودشان را از جنايات فتنه 88 تطهير نمايند.
آنچه که اين جماعت در پوشش حقوق شهروندي به ميان مي‌آورند يک سلسله خواسته‌هاي غيرقانوني و نامشروع است که در هيچ دادگاهي محلي از اعراب ندارد و هيچ منصفي آن را برنمي‌تابد.
3- ناگفته پيداست که «حقوق شهروندي» بايد در چارچوب «قانون» باشد. بيرون از بستر قانون، آنچه که در پوشش حقوق شهروندي از آن دم مي‌زنند نقض آشکار حقوق مردم و شهروندان است.
طبيعي است کساني که طبق قانون و براساس راي دادگاه صالح به جرايم امنيتي محکوم شده‌اند بايد مجازات قانوني اعمال متجاوزانه و جنايت‌کارانه‌شان را تحمل نمايند.
درخواست آزادي براي محکومان فتنه که به حقوق مسلم ملت ايران خدشه وارد کردند ولو با ژست حقوق شهروندي، نقض حقوق شهروندان و مردماني است که خالصانه و با شور و شعور، حماسه آفريدند.
به تعبير حکيمانه رهبر انقلاب، گفتمان مردم در انتخابات 24 خرداد، «گفتمان قانون‌گرايي» بوده و مردم در همه جا از ضرورت پايبندي به قانون سخن مي‌گويند.
مشت قانون‌گريزان که اکنون برخي از آنها خود را از حاميان حقوق شهروندي جا زده‌اند براي آحاد ملت ايران باز شده است و تحرکات ناشيانه‌شان در پوشش مسايل حقوق بشري، رسوايي آنها را از بين نمي‌برد و حافظه تاريخي مردم جنايات فتنه‌گران و قانون‌گريزان را فراموش نمي‌کند.
4- و بالاخره بايد گفت؛ قانون اساسي و بسياري از قوانين موضوعه از جمله «قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 1383» به روشني و با دقت بر حفظ حقوق شهروندي و تضمين حقوق ملت اصرار و تاکيد دارد و طبيعي است که رئيس‌جمهور منتخب که در آينده مسئول اجراي قانون اساسي است نسبت به مقوله حقوق شهروندي اهتمام ويژه داشته باشد.
اين اهتمام ويژه ترجماني از خواست و دغدغه رهبر معظم انقلاب و ملت بزرگ ايران است که همه نهادها و قوا بايد در اين زمينه به دولت منتخب و حجت‌الاسلام والمسلمين روحاني کمک نمايند تا فرصت‌طلبان و موج‌سواران که سابقه قانون‌گريزي و فتنه‌گري دارند مجالي براي توطئه پيدا نکنند.
حسام‌الدين برومند

 


33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه‌روز
سامانه پيام کوتاه 30002323
* کيهان تنها روزنامه‌اي است که هميشه خدمات دولت را به طور چشمگير پوشش مي‌دهد و تنها روزنامه‌اي است که در کنار انتقادهاي خود به دولت، دستاوردهاي آن را هم مطرح مي‌کند و در يادداشت اخير مدير مسئول کيهان حتي به نامزدهاي اصولگراي رياست جمهوري انتقاد شديد شده بود که چرا در کنار انتقادات خود به خدمات برجسته و کم‌نظير دولت اشاره نکرده‌اند. ولي روزنامه‌ها و سايت‌هاي تحت امر حلقه انحرافي، کيهان را به سياه‌نمايي متهم مي‌کنند. به نظر من از اين مي‌ترسند که آقاي احمدي‌نژاد با مشاهده انصاف کيهان به نفوذي بودن حلقه انحرافي پي ببرد.
شاهنگي و ده‌ها پيام مشابه ديگر طي چند روز اخير
کيهان: و اين همه در حالي است که روزنامه ايران، خبرگزاري ايرنا و ساير روزنامه‌ها و سايت‌هاي وابسته به حلقه انحرافي به جاي حمايت از دکتر احمدي‌نژاد و انعکاس خدمات وي، بيشترين تيتر و خبر و گزارش خود را به دفاع از ليدر حلقه انحرافي اختصاص مي‌دهند و کار را به جايي رسانده‌اند که آشکارا از برخي اقدامات احمدي‌نژاد اعلام برائت مي‌کنند مثلا مي‌نويسند، خانه‌نشيني او مورد تأييد مشايي نبود!! و يا مشايي و بقايي با افشاگري احمدي‌نژاد در مجلس موافق نبودند!!
* اميدواريم آقاي روحاني از اين به بعد هم مواضع انقلابي داشته باشند و تحت تدابير حکيمانه رهبر معظم انقلاب کشور را به اوج اقتدار برسانند.
قاسمي
* جشن و سرور مردم پس از انتخابات امسال حاکي از همدلي و هم‌راز بودن 75 ميليون ايراني در اعتماد به نظام بود. در ضمن نشان داد موذيان تاريخ و فتنه‌گران و اصحاب زر و زور نتوانستند خللي در انتخابات وارد کنند. حال نوبت منتخب مردم است که پس از نشستن بر کرسي امور اجرايي کشور اين همدلي و وحدت را در جهت منافع ملي و عزم عمومي به کار گيرد و آن را رونق بخشد. و از همه مهمتر با انتخاب صالحان و نيکان براي اداره کشور موجب يأس و نااميدي دشمنان در دخالت در امور کشور بشود و به کساني که درگذشته آب به آسياب دشمن ريخته‌اند اجازه نزديک شدن به خود را ندهد.
محمودي
* در اين روزها که استکبار جهاني و صهيونيزم بين‌المللي به کمک سلفي‌هاي تکفيري به جان شيعيان مظلوم در اقصي نقاط منطقه افتاده‌اند و آنها را به خاک و خون مي‌کشند بر متوليان اجلاس بيداري اسلامي، تقريب مذاهب و... است که با تشکيل اجلاس فوق‌العاده و دعوت از علماي شيعه و سني جهان اسلام و استفاده از رهنمودهاي امام خامنه‌اي آتش تفرقه و فتنه‌ها را خاموش کنند و مسلمين را نسبت به نقشه‌هاي شياطين آگاه نمايند.
2105---0917
* از برخي کساني که بعد از انتخابات رياست‌جمهوري 92 اين‌گونه از منتخب ملت حمايت کردند و پيام تبريک فرستادند سوال مي‌کنيم چرا در سال‌هاي 84 و 88 همين حمايت‌ها را از منتخب ملت نکردند؟
9532---0919
* از آقاي روحاني رئيس‌جمهور منتخب کشورمان مي‌خواهم تحت هيچ شرايطي رسيدگي به امور جانبازان و ايثارگران را فراموش نکند.
خزايي از شمال کشور
* به کساني که مي‌گويند آقاي روحاني مديون جريان اصلاح‌طلب و حامي فتنه‌گران است بايد گفت خير، آقاي روحاني رئيس‌جمهور منتخب همه مردم و يک اعتدال‌گراست.
2991---0912
* از آقاي روحاني که با راي ملت به عنوان رئيس‌جمهور همه مردم ايران انتخاب شده است خواهش مي‌کنيم هيچ‌گاه از عوامل فتنه حمايت نکند.
احمدي
* هدف نهايي گروه 1+5 به بهانه مذاکرات هسته‌اي يک دسيسه‌چيني است تا نظام مقتدر و مستقل و پيشرفته ايران اسلامي را که موجب بيداري ملت‌هاي مظلوم در سراسر کره زمين گشته و موجوديت اين طاغوتيان را به خطر انداخته است به خيال خام خودشان سرنگون کنند و ان‌شاءالله اين آرزو را به گور خواهند برد. بنابراين نبايد به نتايج اين مذاکرات دل بست، چرا که بارها خودشان اعلام کرده‌اند هيچ انحرافي از سوي ايران ديده نمي‌شود.
يک دبير بازنشسته
* آقاي مرسي اين راه را که تو مي‌روي به گورستان است نه راه انقلاب. همنوا و همسو شدن با آمريکا همان و به سرنوشت مبارک و قذافي و بن علي دچار شدن همان.
8575---0937
* اميدوارم اين رويه زشت از جامعه زدوده شود. قبول داريم که آقاي احمدي‌نژاد اين دو سال آخر خوب کار نکرده است اما حداقل در سال‌هاي قبل اقدامات شايسته‌اي در مناطق دورافتاده و محروم انجام داده است.
عليمرداني
* آقاي نتانياهو اين تو هستي که براي زندگي خود يکي از اين دو راه را بايد انتخاب کني نه ايران. 1- تسليم در برابر حق و حقيقت و احترام گذاشتن به موجوديت يکپارچه فلسطين و حقوق‌ ديگر مسلمانان جهان 2- انداختن خود به درون آتشي که توسط آمريکا و اسرائيل آن را شعله‌ور ساخته‌ايد.
غلامرضا عوني
* در جريان دو نيم شدن کشتي حامل سلاح‌هاي ارسالي آمريکا به تروريست‌ها بايد به ناباوران گفت همان‌طور که نيمه شب هلي‌کوپترهاي متجاوز آمريکا در طبس از سوي خداوند قادر زمين‌گير شدند، اين بار نيز خداوند با اين افشاگري خواسته به آنها اتمام حجت کند که دست از اين جنايت‌ها بردارند.
رضا سرابي
* حمايت دولت تروريستي آمريکا از جنايتکاران و دست‌پرورده‌هاي خود در سوريه همان روش دولتمردان گذشته آمريکاست که اينک اوباما به کار گرفته است. و متأسفانه شوراي امنيت سازمان ملل هم چشم خود را به روي جنايت‌کاران بسته است و هيچ واکنشي از خود بروز نمي‌دهد.
6046---0910
*به نخست‌وزير ترکيه مي‌گويم مشکل شما ميدان تقسيم نيست بلکه باعث شرمندگي است که شما به خاطر پول و دلارهاي نفتي نوکري پادشاه عربستان را مي‌کنيد و به خاطر همين دلارها هزاران نفر از مردم سوريه را قتل‌عام کرديد. بايد پاسخگوي اين خونهاي به ناحق ريخته باشيد.
7684---0911
* اميدواريم دولت جديد تکليف شرکتهاي پيمانکاري را که به صورت پيماني با برخي مراکز دولتي همکاري کرده و به کارگران خود اجحاف مي‌کنند، روشن سازد.
اميد
* در اخبار درج شده بود تمام مطالبات بازنشستگان تا پايان خرداد پرداخت مي‌شود اما متاسفانه ما بازنشستگان نزد زن و فرزند شرمنده شديم چون هيچ يک از مطالبات به ما پرداخت نشده است.
يک بازنشسته تامين اجتماعي
* براستي وقتي از پرداخت طلب حقوق آزادگان سخن به ميان مي‌آيد مي‌گويند بودجه نيست پس چطور بودجه از بيت‌المال براي فوتباليست‌ها هست که علاوه بر حقوق ماهيانه ميليوني، در هر بازي برد علاوه بر سفرهاي سياحتي به خارج از هديه‌هاي 50 ميليوني و اجازه ورود خودروي خارجي را هم دارند؟! اين چطور با عدالت سازگاري دارد؟
آزاده جعفرزاده
* شبکه جام‌جم در استان گلستان از طريق گيرنده‌هاي ديجيتال هم قابل دريافت نيست. وقتي در استان‌هاي اطراف اين شبکه بخوبي دريافت مي‌شود چرا نوبت به اين استان که مي‌رسد بايد شاهد چنين مشکلي باشيم.
5431---0912
* 4 ماه است که از حقوق ما بابت بيمه طلايي فرهنگيان کسر مي‌شود ولي از کارت بيمه خبري نيست. مسئولين امر رسيدگي نمايند.
9746---0911
* وقتي همه ملت از واژه تومان براي واحد پول کشور استفاده مي‌کنند چرا از به کارگيري واژه ريال دست نمي‌کشيم؟ ريال وحي منزل نيست که نتوانيم آن را تغيير بدهيم.
7902---0919
* به مسئولين محترم قوه قضائيه عرض مي‌کنم همان‌طوري که بي‌ملاحظه‌ از رئيس‌جمهور طرح شکايت مي‌شود و فورا اقدام به صدور احضاريه مي‌نمايند نسبت به اطاله‌دادرسي به پرونده امثال بنده که از سال 66 تا به حال در بلاتکليفي به سر مي‌برد نيز اقدام عاجل نمايند.
بابايي- جاده ساوه

 


گفت: شبکه تلويزيوني «الجزيره» متعلق به امير قطر اعلام کرد که انتخابات رياست جمهوري در ايران غيردموکراتيک بوده است و خواستار رعايت دموکراسي در ايران شد!
گفتم: همين قطر فسقلي که پادشاه آن را انگليس تعيين مي‌کند و چند روز قبل سلطنت به روش موروثي به فرزند او واگذار شد؟!
گفت: تازه، برخي از گروه‌هاي اپوزيسيون و سايت‌هاي وابسته به فتنه آمريکايي- اسرائيلي 88 انتقال قدرت از پادشاه به پسرش را آرام و قابل تقدير دانسته‌اند!
گفتم: چه عرض کنم؟! پس حتما حساب ما ضعيف است که هر جوري محاسبه مي‌کنيم نمي‌توانيم هيچکدام از آنها را آدم حساب کنيم!

 


محمود احمدي‌نژاد صبح ديروز با استقبال امام جمعه و استاندار زنجان وارد فرودگاه اين شهر شد.
به گزارش ايرنا از پايگاه اطلاع‌رساني رياست‌جمهوري،‌«علي‌نيکزاد» وزير راه و شهرسازي، «مجيد نامجو» وزير نيرو و «غلامحسين الهام» معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهوري، احمدي‌نژاد را در اين سفر همراهي مي‌کنند.
آبگيري سد تالوار
براساس همين گزارش با حضور رئيس‌جمهور آبگيري سد تالوار دومين سد بزرگ استان زنجان آغاز شد.
احداث و آبگيري سد تالوار از طرح‌هاي مهر ماندگار زنجان است که با بهره برداري از آن 3 استان زنجان، همدان و کردستان از مزاياي آن بهره‌مند مي‌شوند.
نوع اين سد خاکي سنگ ريزه‌اي با هسته رسي است که طول تاج آن 529 متر، ارتفاع سد از پي 88 متر و حجم آب تنظيمي آن 215 ميليون متر مکعب است.
سد تالوار آب مورد نياز 7 هزار و 500 هکتار از اراضي دشت‌ خورخوره در شهرستان بيجار استان کردستان، 24 هزار و 500 هکتار از اراضي دشت گرماب و بزينه رود در شهرستان قيدار استان زنجان و آب شرب شهرستان همدان را به ميزان 89 ميليون متر مکعب در سال، تأمين و تنظيم مي‌کند.
اين سد با حجم کل 500 ميليون متر مکعب، سالانه 231 ميليون متر مکعب آب را تنظيم مي‌کند.
حوضه آبريز سد تالوار 6 هزار و 441 کيلومتر مربع و ميزان آورد متوسط رودخانه 283 ميليون متر مکعب در سال و سيستم سر ريز آن اوجي شکل آزاد است.
اين طرح براي 12 هزار نفر به طور مستقيم و 8 هزار نفر به طور غيرمستقيم شغل ايجاد مي‌کند.
لازم به ذکر است که مطالعه اجراي سد تالوار در سال 70 مورد تصويب قرار گرفت و در شهريور ماه سال 75 عمليات اجرايي و ساخت آن آ‌غاز شد.
شرکت در شوراي اداري استان
به گزارش فارس احمدي‌نژاد ظهر ديروز ضمن شرکت در شوراي اداري استان، زنجان را ديار سرافرازي و همدلي دانست و اظهار داشت: مردم اين ديار در طول تاريخ مبلغ عشق به پيامبر و آل پيامبر و عشق به همه خوبي‌ها بوده‌اند.
رئيس‌جمهور به نقش مهم مردم زنجان در تاريخ انقلاب اسلامي اشاره کرد و افزود: تاريخ اين استان سرشار از افتخارآفريني بوده و در دوران انقلاب هم پيشگام بوده‌اند.
وي به پيشتازي مردم استان در عرصه عمران و آباداني اشاره و از حضور مجدد خود در زنجان ابراز خوشحالي و رضايت کرد.
احمدي‌نژاد به پروژه‌هاي افتتاح شده در سفر خود به استان زنجان اشاره و اضافه کرد: سد تالوار با توان آبگيري 500 ميليون متر مکعبي با 163 ميليارد تومان اعتبار احداث شده است.
رئيس‌جمهور جذب سرمايه خارجي را مهم‌ترين ويژگي پروژه پارس حيات دانست و ادامه داد: با راه‌اندازي اين پروژه ضمن جذب سرمايه، بيش از يک هزار نفر مشغول به کار مي‌شوند.
وي سرعت رشد استان زنجان را قابل توجه دانست و اضافه کرد: اين سرعت رشد بايد در همه ابعاد حفظ شود.
احمدي‌نژاد با اشاره به چند برابر بودن کارهاي انجام شده در طول عمر دو دولت نهم و دهم گفت: موفقيت‌هاي اين دولت‌ها ناشي از همدلي اعضاي آن است.
بازگشت به تهران
رئيس‌جمهور پس از بهره برداري و افتتاح طرح‌هاي صنعتي و عمراني در زنجان اين استان را به مقصد تهران ترک کرد.
واگذاري واحدهاي
مسکن مهر
کليد واحدهاي مسکن مهر زنجان توسط رئيس‌جمهور به صاحبان آنها اهدا شد.
مديرکل راه و شهرسازي استان زنجان امروز در حاشيه مراسم افتتاح اين واحدها با اشاره به اينکه 12 هزار واحد مسکن مهر در شهرها و روستاهاي زنجان با حضور رئيس‌جمهور افتتاح شده است، اظهار کرد: از اين تعداد 8 هزار واحد در شهرها و 4 هزار واحد در روستاها ساخته شده است.
حافظ باباپور با بيان اينکه از 8 هزار واحد مسکن مهر ساخته شده 6 هزار و 500 هزار واحد در شهرهاي بالاي 25 هزار نفر جمعيت احداث شده است، اضافه کرد: زنجان، خدابنده، خرم‌دره و ابهر جزو شهرهاي بالاي 25 هزار نفر جمعيت استان محسوب مي‌شوند.
وي با اعلام اينکه هزار واحد مسکن مهر به شهرهاي زير 25 هزار نفر جمعيت اختصاص دارد، گفت: 500 واحد مسکن مهر نيز در بافت فرسوده استان تحويل مردم مي‌شود.
باباپور با اشاره به 16 هزار واحد مسکن مهر 99 ساله که زمين اين واحدها را دولت تحويل مردم داده است، اضافه کرد: برآورد ارزش اين زمين‌ها 500 ميليارد تومان است.
مديرکل راه و شهرسازي استان زنجان تصريح کرد: دولت تاکنون 50 ميليون ريال به ازاي هر واحد مسکن مهر يارانه مستقيم پرداخت کرده است.

 


رئيس جمهور در اواسط هفته جاري براي شرکت در اجلاس سران کشورهاي صادرکننده گاز به روسيه سفر مي‌کند.
محمود احمدي‌نژاد در اين سفر ضمن سخنراني در اين اجلاس با تعدادي از سران شرکت‌کننده در اين اجلاس ديدار و گفت‌وگو خواهد کرد.
وي همچنين در اين سفر با برخي مقامات روس از جمله ولاديمير پوتين در ارتباط با مسائل منطقه و بين‌المللي گفت‌وگو خواهد کرد.
گفتني است، اجلاس سران کشورهاي صادرکننده گاز دو روزه خواهد بود و در روز نخست (دوشنبه 10 تيرماه) اجلاس نشست سران برگزار مي‌شود و در روز دوم (سه‌شنبه 11 تيرماه) ديدارهاي دوجانبه بين مقامات شرکت‌کننده برگزار خواهد شد.

 


سرپرست دادگاه‌هاي کيفري استان تهران تصريح کرد: سخنگوي قوه قضائيه هفته جاري درباره پرونده کهريزک اطلاع‌رساني مي‌کند.
قاضي محسن افتخاري در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به اظهارات اخير رئيس‌شعبه 76 دادگاه کيفري استان تهران مبني بر صدور حکم پرونده کهريزک تا پايان هفته قوه قضائيه، گفت: اطلاعات مربوط به پرونده کهريزک را در اختيار سخنگوي قوه قضائيه قرار خواهيم داد و ايشان در اين هفته نسبت به آن اطلاع‌رساني خواهند کرد.
وي از بيان جزئيات ديگر درباره اين پرونده خودداري کرد.
رسيدگي به پرونده قضات کهريزک با برگزاري 11 جلسه دادگاه انجام شد.

 


به گزارش «مشرق»، انتخاب حسن روحاني به عنوان يازدهمين رئيس‌جمهور ايران، اميد مردم نسبت به رفع سوءمديريت و بهبود شرايط اقتصادي کشور را به همراه داشته است. همين اميدواري و اعتماد، تبعاتي-هرچند گذرا- چون کاهش محسوس قيمت دلار را در يکي دو هفته اخير به همراه داشت. گسترش انتشار خبر کاهش نرخ ارز که با افت قيمت جهاني طلا نيز توأم شده است، در ميان عامه مردم به عنوان نخستين جرقه‌هاي مثبت روي کارآمدن دولت حسن روحاني، مطرح شده است. کاهش نرخ ارز، انتظار مردم براي کاهش قيمت‌ها در ساير بازارها را هم به دنبال داشته است؛ چرا که در دو سال اخير قيمت بسياري از کالاها به بهانه‌ گراني دلار، بالا رفته بود. با اين حال، به رغم استقبال عامه مردم و همينطور فعالان اقتصادي از کاهش اخير نرخ ارز، جريان‌هاي اصلاح‌طلب که همواره منتقد مديريت اقتصادي دولت دهم و خصوصا افزايش قيمت دلار در دو سال اخير بوده‌اند، واکنش‌هاي متناقضي نسبت به اين پديده از خود بروز داده‌اند و حتي با عصبانيت از کاهش قيمت دلار، انتقاد کرده‌اند.
مروري بر نشريات اصلاح‌طلب‌ طي روزهاي اخير از ناخرسندي آنها از کاهش قيمت دلار، حکايت دارد.
سه‌شنبه هفته گذشته روزنامه شرق از کاهش نرخ ارز انتقاد کرد و به نقل از سعيد ليلاز مدعي شد دلار بايد چهارهزار تومان باشد تا دولت از پس کسري بودجه برآيد.
وي افزود: «افت قيمت دلار به زير سه‌هزارتومان به هيچ‌وجه به صلاح نيست و نبايد از اين اتفاق اظهار خوشحالي کرد. حتي اگر تحريم‌ها هم برداشته شوند، دليلي ندارد که قيمت دلار به کمتر از سه هزار تومان کاهش يابد.»
سعيد شيرکوند معاون وزارت اقتصاد دولت خاتمي نيز به روزنامه شرق گفته است: «از مجموع متغيرهاي موثر، روي نرخ ارز، به نظر مي‌آيد نرخ 3100 تا 3400 تومان براي دلار، طبيعي است. در اين شرايط حتي اگر درآمدهاي نفتي کشور به وضعيت پيشين بازگردد، کاهش دوباره قيمت ارز، معقول و منطقي به نظر نمي‌آيد.»
روزنامه بهار هم که متعلق به طيف تندروتر اصلاح‌طلبان است، در روزهاي اخير تحليل مشابهي ارائه داده و نسبت به کاهش قيمت دلار، ابراز نگراني کرده است.
اين روزنامه نوشت: «حالا که قرار است دولت بعدي بيايد، نرخ دلار را پايين کشيده‌اند تا دولت را با دلار زير سه هزار تومان تحويل دهند و دو ماه بعد از مستقر شدن دولت يازدهم دوباره فتيله بالا کشيده مي‌شود تا گفته شود دولت تدبير هم نتوانست بازار را آرام کند.»
رسانه‌هاي اصلاح‌طلب توضيح نداده‌اند که چرا تا قبل از انتخابات رياست‌جمهوري، به طور مطلق از افزايش نرخ دلار، انتقاد مي‌کردند اما پس از انتخابات، تغيير موضع داده‌اند.
يادآور مي‌شود نشريات زنجيره‌اي طي 18 ماه گذشته همواره جلوتر از نرخ جاري بازار ارز حرکت کرده و بارها به قصد ايجاد التهاب بيشتر، قيمت‌هاي به مراتب بالاتر را تبديل به تيترهاي اصلي خود نموده و اقدام به سياه‌نمايي کردند و اکنون هشدار آنها درباره پايين آمدن نرخ ارز نشان مي‌دهد که يکي از دو نگراني آنها - از نگاه خود آنها- دروغ و مزورانه بوده است.

 


شبکه عنکبوت براي طرح مطالبات ضد انقلابي از رئيس‌جمهور منتخب فعال شد.
اين شبکه طيفي از روزنامه‌نگاران زنجيره‌اي (غالباً متواري و بعضا مقيم ايران)، شماري از اعضاي حزب استعماري بهائيت، تعدادي از اعضاي حزب منحله مشارکت، و شماري از عناصر گروهکي متواري فعال در فتنه سبز را شامل مي‌شود. اخيرا دو طيف از وابستگان به اين شبکه که غالبا در فضاي مجازي فعال هستند با امضاي دو نامه تحت عنوان «روزنامه‌نگاران» و «کنشگران سياسي و اجتماعي و حقوق بشري» به طرح مطالبات جريان‌هاي ضد انقلاب پرداخته و خواستار دور کردن سايه فضاي امنيتي از فعاليت‌هاي رسانه‌اي شدند. آنها همچنين خواسته‌اند انجمن صنفي روزنامه‌نگاران- که در دوره اصلاحات تبديل به مرکز حمايت از پايگاه‌هاي مطبوعاتي دشمن شده بود- احيا شود. در يکي ديگر از همين نامه‌ها ادعا شده که تبعيض عليه اقليت‌هاي مذهبي وجود دارد که بايد رفع شود و در ادامه اذعان شده که منظور از اقليت مذهبي، همان حزب صهيونيستي بهائيت (فرقه دست‌ساز انگليس) است!
پيش‌بيني مي‌شود انتشار اين قبيل نامه‌هاي زنجيره‌اي براي اعمال فشار به رئيس‌جمهور جديد در آينده تشديد نيز بشود و اين در حالي است که مجرمان امنيتي در هر کشوري در معرض مجازات و محدوديت قرار مي‌گيرند.
رسانه‌هايي نظير بالاترين، گويانيوز، روزنت، جرس، کلمه و... در اختيار شبکه عنکبوت قرار دارند يا از اين شبکه حمايت مي‌کنند.

 


«اميد کاذب، به يأس و شکست‌هاي بزرگ‌تر مي‌انجامد. حسن روحاني حتي اصلاح‌طلب هم نيست».
فريدون احمدي از عناصر ضد انقلاب خارج‌نشين و فعال در طيف موسوم به «اتحاد براي دموکراسي» ضمن بيان اين مطلب در مصاحبه با «اخبار روز» مي‌گويد: اميد به تغيير خوب است اما اگر کاذب باشد به يأس و شکست‌هاي بزرگ‌تر مي‌انجامد. روحاني اصلاح‌طلب نيست و از اعتدال و تعادل سخن مي‌گويد. اينکه ما از جنبش سبز به زرد و بنفش تنزل کنيم، تأسف‌بار است، عقبگرد و نشانه استيصال است.
وي درباره به حاشيه رفتن سران فتنه سبز مي‌گويد: دولت روحاني خواهد کوشيد جنبش سبز و سران نمادين آن را به حاشيه رانده و در اذهان به فراموشي بسپارد. مواضعي که توسط روحاني تحت نام افراط طرد شده و اعتدال در برابر آن نهاده مي‌شود در يک سوي آن همان جنبش سبز را مدنظر دارد. اين موضع نظام است و با تاسف شاهد آن هستيم که نيروهايي در صفوف اپوزيسيون نيز به جد مي‌کوشند همين سياست را پيش برند و وضعيت کنوني را ناشي از افراط‌گرايي و جنبش سبز جلوه دهند.
علي کشتگر از سران گروهک منحله فدائيان خلق نيز گفته است: روحاني حتي اصلاح‌طلب هم نيست.
او مي‌افزايد: توهم امروز نسبت به روحاني نااميدي فردا را به دنبال خواهد داشت. و هرکس که بيشتر به اين توهم دامن زده باشد، مسئوليت‌ بيشتري در خلع سلاح و نااميدي مخالفان ايفا کرده است. خواسته‌هاي اپوزيسيون اساسا امکان تحقق در جمهوري اسلامي و هيچ نظام ديني ديگري ندارد.
با اين حال فواد تابان سردبير پايگاه اينترنتي اخبار روز درباره غافلگيري اپوزيسيون از حماسه مشارکت 73درصدي مردم مي‌گويد: غالبا اپوزيسيون به نديدن و نفهميدن روندها و وضعيت‌ها محکوم مي‌شود. بخشي از اين نديدن و نفهميدن طبيعي است. ما تحليلگر هستيم، جادوگر نيستم، غيبگو هم نيستيم. براساس آن چه که ديده مي‌شود مي‌توانيم قضاوت و ارزيابي کنيم. از اين رو مواقعي پيش مي‌آيد که غافلگير مي‌شويم. اين را نمي‌توان فقط به حساب ضعف اپوزيسيون گذاشت. بخشي از آن، حاصل وضعيت به شدت غيردموکراتيک و «زرنگي‌هاي» حکومت در استفاده از اين وضعيت است که به منظور غافلگير کردن اپوزيسيون صورت مي‌گيرد.
او پيش‌بيني کرده که جنبش (فتنه) سبز تبديل به زائده‌اي در حاشيه شود. تابان مي‌گويد: خطر تبديل اصلاح‌طلبان و اپوزيسيون به بخشي از زائده حکومت وجود دارد. اکنون ما مي‌بينيم که بخش بزرگي از اپوزيسيون موضوع انتخابات آزاد را فراموش کرده و غرق در ابراز رضايت از وضعيت موجود است. سياست قواعد خود را دارد. نمي‌شود در اوج يک انتخابات، شعار «انتخابات آزاد» را فراموش کرد و کنار گذاشت، از نتايج يک انتخابات غيرآزاد و ضددموکراتيک احساس رضايت کرد و آن را پيروزي خواند و در عين حال مدعي شد که ما طرفدار انتخابات آزاد هستيم.

 


طيفي از اصلاح‌طلبان دنبال حمايت توأم با فاصله‌گذاري نسبت به رئيس‌جمهور منتخب هستند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، برخي اصلاح‌طلبان در جلسات خود اين موضوع را مطرح کرده‌اند که ما نبايد بيش از حد خود را به روحاني نزديک کنيم تا در صورتي که وي نتوانست به مطالبات مردم پاسخ بگويد ما به عنوان آلترناتيو وارد صحنه شويم. اين افراد تاکيد کرده‌اند ناکامي احتمالي روحاني نبايد به نام ما تمام شود.
در همين حال گفته مي‌شود در ديدارهايي که رئيس‌جمهور منتخب با اهالي رسانه داشته وي خواستار اين شده که رسانه‌ها به سطح مطالبات و توقعات مردم دامن نزنند. از گمانه‌زني درباره کابينه يازدهم خودداري کنيد چرا که بنده تاکنون با هيچ وزيري براي کابينه صحبت نکرده‌ام.
اين گزارش همچنين مي‌افزايد: جمعي از حاميان محمدرضا عارف از وي خواسته‌اند طرح تشکيل يک حزب فراگير و ملي را ارائه دهد. همچنين گفته مي‌شود جريان اصلاح‌طلب در تدارک است با پرچمداري عارف در انتخابات آينده مجلس ليست انتخاباتي ارائه دهد.
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان حاکي است براساس نظرسنجي‌اي که پس از انتخابات رياست‌جمهوري برگزار شده است، 56 درصد مردم اولويت نخست خود را حل معضلات اقتصادي دانسته‌اند. 17درصد هم تحول در سياست خارجي را از رئيس‌جمهور منتخب درخواست کرده‌اند و 5 درصد هم آزادي‌هاي بيشتر فرهنگي را مطالبه کرده‌اند.

 


يک انديشکده آمريکايي در ارزيابي انتخابات ايران نوشت آيت‌الله خامنه‌اي رهبر عالي ايران بار ديگر ثابت کرد که يک استراتژيست چيره‌دست و قهار است.
انديشکده گيت استون خاطرنشان کرد: ايراني‌ها بهترين استراتژيست‌ها در خاورميانه و حتي بهتر از استراتژيست‌هاي غرب هستند و به همين دليل است که ايراني‌ها به طور مداوم غرب را در تنگنا قرار مي‌دهند و بر آن برتري مي‌يابند.
هارولد رود تحليلگر آمريکايي در اين گزارش تحليلي مي‌نويسد: تقريبا حتمي است که ما به حسن روحاني رئيس‌جمهوري جديد ايران زمان مي‌دهيم تا موقعيت خود را مستحکم کند و از اين طريق به ايران حتي زمان بيشتري مي‌دهيم تا توانايي هسته‌اي خود را توسعه دهد. اين معناي انتخابات رياست‌جمهوري اخير ايران است که توسط رهبر عالي ايران تدارک شد.
وي مي‌افزايد: برگزاري انتخابات اخير يک حرکت ماهرانه از سوي رهبر جمهوري اسلامي و پيروزي براي وي در کنار شکست براي غرب و اسرائيل بود.

 


«انتخاب حسن روحاني به رياست‌جمهوري ايران، آن تغييري را که غرب در انتظار آن است برآورده نمي‌سازد».
نشريه انگليسي اکونوميست در تبيين اين ارزيابي خود نوشت: اگر مردم ايران به شعارها و قولهاي روحاني اميد بسته باشند دليلي ندارد که غرب هم نسبت به رئيس‌جمهور جديد ايران زيادي خوش‌بين باشد.
اکونوميست با اشاره به گسترش نفوذ منطقه‌اي ايران در کنار پيشرفت دانش هسته‌اي مي‌نويسد: شير پارسي با همه مشکلات، همچنان پنجه در پنجه غرب مي‌افکند و اثري از اينکه حکومت ديني تبديل به دموکراسي [غربگرا] شود، نيست. روحاني را در واقع اصلا نمي‌توان يک رفرميست (اصلاح‌طلب) به حساب آورد. روحاني 64ساله در حقيقت يکي از سياستمداران وفادار به جمهوري اسلامي است. او سالها شوراي امنيت ملي ايران را هدايت کرده و از جمله 8 نامزدي بود که با وجود رد صلاحيت افرادي مانند هاشمي، تأييد صلاحيت شد.
نويسنده اين گزارش در ادامه مي‌افزايد: همه اين پيشرفتهاي ايران، بي‌اثر بودن سياستهاي غرب در مقابل ايران را ثابت مي‌کند. در اين سالها مذاکرات پشت سرهم براي آنکه ايران را ملزم سازد که برنامه اتمي خود را کنار بگذارد بدون نتيجه جريان داشته است. در عرصه‌اي که «قدرت پارسي» رو به گسترش است، مصلحت نيست غرب از خاورميانه عقب‌نشيني کند.
اکونوميست در تحليل ديگري تأکيد کرده است: رهبر جمهوري اسلامي و حسن روحاني بيش از 40 سالي است که با يکديگر آشنا بوده و روحاني پيش از تصدي مسئوليت جديد، دبير شوراي عالي امنيت ملي و سرپرست هيئت مذاکره‌کننده اتمي ايران بوده است. درباره سياست ايران در قبال سوريه نيز بايد گفت تلقي عمومي بر اين است که حسن روحاني در راستاي سياست جمهوري اسلامي و همانند سلف خود، به حمايت از رژيم سوريه ادامه خواهد داد. سياستي که بسط نفوذ «محور شيعه» را در منطقه دنبال مي‌کند و از جنوب لبنان، مقر حزب‌الله، تا سوريه و عراق گسترده شده است.

 


صفحه (10)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(12(صفحه(9(صفحه(4(صفحه (2.3.10