(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


سه شنبه 10 شهريور 1388- شماره 19451
 

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
رهبر معظم انقلاب تأكيد فرمودند اساتيد دانشگاه ، فرماندهان جبهه جنگ نرم
پاسخ رهبر معظم انقلاب به دغدغه هاي دكتر روح الاميني
تمبر يادبود جشنواره فرهنگي امام رضا (ع) منتشر مي شود
قيمت هندوانه مرغوب در اردبيل به 150تومان رسيد
بزرگترين فرش هشت ضلعي جهان در نائين بافته شد
مراسم قاليشويان مشهد اردهال به ثبت ميراث معنوي كشور مي رسد
آيت الله خزعلي: وهابيت اصلي ترين دشمن شيعه و سني است
بانوي مبتكر قمي چادر جديدي طراحي كردرهبر معظم انقلاب تأكيد فرمودند اساتيد دانشگاه ، فرماندهان جبهه جنگ نرم

رهبر فرزانه انقلاب دانشجويان را افسران جوان جبهه مقابله با جنگ نرم و اساتيد دانشگاه ها را فرماندهان اين جبهه دانستند و تأكيد كردند: دانشجويان ضمن دارا بودن فكر، عمل و بصيرت در صحنه نيز حضور دارند و با آزمودن صحنه در چارچوب كار مي كنند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري، جمعي از اساتيد و اعضاي هيأت علمي، نخبگان و رئيسان دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي عصر امروز با حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي ديدار و گفت وگو كردند.
حضرت آيت الله خامنه اي رهبر انقلاب اسلامي در اين مراسم با اشاره به وظيفه خطير دانشگاهيان و اساتيد دانشگاه براي استمرار و جهش در حركت علمي كشور تأكيد كردند: يكي از پايه هاي اصلي تحقق پيشرفت و عدالت در دهه آينده، گسترش علم و تعميق آن در كشور است.
ايشان برگزاري جلسات هر ساله با اساتيد دانشگاه ها و نخبگان علمي را، مظهري نمادين از اهتمام و احترام ويژه نظام جمهوري اسلامي به علم و حاملان علم دانستند و افزودند: رسيدن كشور به رتبه علمي واقعي خود، نيازمند نهادينه شدن علم، و برقراري توازن و تعادل واقعي در رشته هاي گوناگون علمي است.
رهبر انقلاب اسلامي با تأكيد بر ضرورت توجه بيش از پيش به پژوهش خاطرنشان كردند: پژوهش ها بايد تابع نيازهاي واقعي كشور باشد.
حضرت آيت الله خامنه اي افزودند: انعكاس پژوهش ها در مجامع جهاني ضروري است اما نبايد ملاك پيشرفت علمي كشور، درج مقالات در برخي مجامع جهاني باشد.
ايشان با اشاره به اظهارات برخي اساتيد دانشگاه در خصوص نقشه جامع علمي كشور، خاطرنشان كردند: اين سخنان نشانگر اين است كه تلاش مسئولان مرتبط با مسائل علمي و دانشگاه ها در خصوص تهيه نقشه جامع علمي كشور هنوز به مرحله عمل نرسيده و تلاش ها نيمه كاره بوده است.
رهبر انقلاب اسلامي با تأكيد بر ضرورت توجه جدي و تسريع در ارائه نقشه جامع علمي كشور افزودند: برنامه ريزي كنوني در رشته هاي گوناگون علمي از يك تقسيم عادلانه و منطبق با نياز كشور برخوردار نيست و اين مشكل با ارائه نقشه جامع علمي قابل حل است.
حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به تحصيل حدود دو ميليون دانشجو از سه ميليون و نيم دانشجوي كشور در رشته هاي علوم انساني تأكيد كردند: اين مسئله نگران كننده است زيرا توانايي مراكز علمي و دانشگاه ها در زمينه كار بومي و تحقيقات اسلامي در علوم انساني و همچنين تعداد اساتيد مبرز و معتقد به جهان بيني اسلامي رشته هاي علوم انساني در حد اين تعداد دانشجو نيست.
ايشان افزودند: بسياري از علوم انساني مبتني بر فلسفه هايي است كه مباني آنها ماديگري و بي اعتقادي به تعاليم الهي و اسلامي است و آموزش اين علوم موجب بي اعتقادي به تعاليم الهي و اسلامي مي شود و آموزش اين علوم انساني در دانشگاه ها منجر به ترويج شكاكيت و ترديد در مباني ديني و اعتقادي خواهد شد. رهبر انقلاب اسلامي تأكيد كردند: مراكز تصميم گيري اعم از دولت، مجلس، و شورايعالي انقلاب فرهنگي بايد اين موضوع را مورد توجه جدي قرار دهند.
حضرت آيت الله خامنه اي همچنين با تأكيد برپرهيز از افزايش تشكيلات در بخش هاي مربوط به مسائل علمي خاطرنشان كردند: بايد به جاي افزايش تشكيلات، تشكل ها و سازمان هاي موجود را تقويت و كارآمد كرد، و در وزارت علوم و ديگر مراكز، از انسان هاي عالم، انقلابي، شجاع و خوش فكر، بهره گرفت.
ايشان لزوم تسهيل ارتباط وزارت علوم و شورايعالي انقلاب فرهنگي با نخبگان علمي و استفاده از نظرات آنان را نيز مورد تأكيد قرار دادند.
رهبر انقلاب اسلامي افزودند: حمايت از دانشگاهيان سياست هميشگي نظام جمهوري اسلامي است اما از دانشگاهيان نيز انتظار است كه در سايه اين حمايت معنوي و مادي، خود را حقيقتاً در قبال نسل دانشجو، آينده علمي كشور، و اصلاح نظام آموزشي مسئول بدانند و حضور خود را در دانشگاه ها تقويت كنند.
حضرت آيت الله خامنه اي با تأكيد بر اهتمام به گسترش فضاي معنويت در دانشگاه ها خاطرنشان كردند: هرچه جوانان و دانشجويان داراي تعبد و تدين بيشتر باشند، عمل، رفتار و فكر آنها از آسيب كمتري برخوردار خواهد بود و جامعه، بهره بيشتري از آنان خواهد برد.
ايشان در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به مسائل اخير بعد از انتخابات رياست جمهوري افزودند: اين مسائل، كشور را در معرض يك آزمون سياسي تعيين كننده قرار داد و نظام جمهوري اسلامي به دليل ظرفيت بالاي خود توانست براين مسائل فائق آيد.
رهبر انقلاب اسلامي خاطرنشان كردند: بروز چنين حوادث و مسائلي براي نظام جمهوري اسلامي چندان خلاف انتظار نبوده و نيست و دلايل آنهم، رسالت نظام اسلامي، و وجود آزادي هاي مختلف در چارچوب اسلام، در جامعه است.
حضرت آيت الله خامنه اي با تأكيد بر اينكه اعتقاد نظام اسلامي به آزادي، يك مسئله واقعي و غير تاكتيكي است، افزودند: آزادي در نظام اسلامي، آزادي واقعي است كه در چارچوب اسلام تعريف شده است و جمهوري اسلامي، آزادي غير واقعي و مورد نظر غرب را مطلقاً قبول ندارد و در اين خصوص هيچ رودربايستي هم با غرب نخواهد داشت.
ايشان در تبيين وظيفه قشرهاي مختلف بهنگام بروز حوادثي همچون حوادث پس از انتخابات رياست جمهوري، خاطرنشان كردند: قطعاً انتظاري كه از اساتيد دانشگاه ها در اين جنگ و مبارزه نرم مي رود فراتر از انتظاري است كه از دانشجويان وجود دارد.
رهبر انقلاب اسلامي افزودند: دانشجويان افسران جوان اين جبهه هستند كه ضمن دارا بودن فكر، عمل و بصيرت، در صحنه نيز حضور دارند و با آزمودن صحنه، در چارچوب، كار مي كنند اما اساتيد دانشگاه ها فرماندهان جبهه جنگ نرم هستند.
حضرت آيت الله خامنه اي تأكيد كردند: فرماندهان اين جبهه بايد با شناخت مسائل كلان، شناسايي دشمن و كشف اهداف او، طراحي كلان انجام دهند و براساس اين طراحي حركت كنند.
ايشان افزودند: استادي كه بتواند، اين نقش را ايفا كند، استادي شايسته براي حال و آينده نظام جمهوري اسلامي خواهد بود.
رهبر انقلاب اسلامي مهمترين وظيفه اساتيد را در شرايط كنوني، بالا بردن قدرت تحليل دانشجويان، و ايجاد فضاي اميد، نشاط و كار علمي در دانشگاه ها دانستند و افزودند: بايد درست در جهت مخالف برنامه دشمن كه به دنبال ايجاد فضاي يأس و نااميدي در دانشگاه ها است، حركت، و محيط درس و دانشگاه ها را فضاي اميد به آينده كرد.
حضرت آيت الله خامنه اي يكي ديگر از وظايف دانشگاه ها و اساتيد را ميدان دادن به اظهارنظر دانشجويان برشمردند و تأكيد كردند: بهترين زمينه براي ايجاد فضاي اظهارنظر آزاد، تسريع در راه اندازي كرسي هاي آزادانديشي در دانشگاه ها است.
ايشان افزودند: اگر بحث هاي تخصصي در زمينه هاي سياسي، اجتماعي و حتي فكري و مذهبي در محيط هاي سالم و با حضور افراد توانمند در بحث، انجام شود، ضايعات كشاندن اينگونه بحث ها به محيط هاي اجتماعي بوجود نخواهد آمد.
رهبر انقلاب اسلامي همچنين با اشاره به آسيب هاي وارد شده به برخي افراد در حوادث بعد از انتخابات رياست جمهوري افزودند: همه افرادي كه در اين حوادث دچار آسيب شده اند، بدانند نظام، تصميم بر مجامله و گذشت ندارد و همانگونه كه با افرادي كه صريحا با نظام مقابله مي كنند از موضع قانون و حق برخورد مي كند، اگر كار بد و جنايتي انجام شده باشد، با عوامل اين اقدامات نيز از موضع قانون و حق، برخورد خواهد شد.
در ابتداي ديدار، آقايان و خانم ها:
-دكتر رضا محمدزاده استاد دانشگاه امام صادق(ع) در رشته فلسفه و كلام
-دكتر عبدالحسين روح الاميني، استاد دانشكده داروسازي دانشگاه تهران
-دكتر مهرانگيز زماني متخصص زنان از دانشگاه علوم پزشكي همدان
-دكتر محمدرضا مرندي عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي در رشته علوم سياسي
-دكتر كمال محامدپور، دانشيار دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي در رشته مخابرات
-دكتر رفيع زاده استاد دانشگاه اميركبير در رشته مهندسي شيمي پليمر
-دكتر فريد عزيزي استاد فوق تخصص غدد از دانشگاه شهيد بهشتي
-دكتر غلامعلي افروز عضو هيات علمي دانشكده روان شناسي دانشگاه تهران
- و دكتر اكرم اماني عضو هيئت علمي انستيتو پاستور ايران و رئيس آزمايشگاه شيمي دارويي
به طرح نظرات و پيشنهادهاي خود در زمينه هاي مسائل دانشگاهي، علمي و موضوعات فرهنگي، اجتماعي و سياسي پرداختند.
محورهايي كه در اين ديدار مورد تاكيد اساتيد و محققان قرار گرفت عبارتند از:
-توجه به معنويت در كنار مباحث آموزشي دانشگاه ها
- ضرورت حمايت از مطالعات ميان رشته اي به ويژه در بخش علوم ديني
-بازمهندسي علم و تكنولوژي به منظور پيشرفت كيفي علوم
-گسترش فرهنگ پاسخگويي، قبول مسئوليت و عذرخواهي در حوادث و مسائل مختلف
- لزوم تفاوت قائل شدن ميان افراد و شخصيت ها و نظام اسلامي
- شفاف سازي فرآيندهاي ارتقاي اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها
- ناديده گرفته شدن منافع ملي از جانب برخي نخبگان سياسي و احزاب و گروه ها در حوادث بعد از انتخابات
- مشخص نبودن مباني و خطوط قرمز رقابت سياسي در كشور
- لزوم اعلام نظر صريح نظام در خصوص احزاب و نخبگان سياسي كه خواسته يا ناخواسته در مسير براندازي قرار گرفتند.
- واگذاري برخي وظايف آموزشي، پژوهشي و اجرايي به دانشگاه ها
- بازنگري مستمر دروس و منابع آموزشي به منظور ارتقاي سطح علمي دانشگاه ها
- ضرورت استيفاي حقوق آسيب ديدگان حوادث اخير
- برخورد قاطع و بدون ملاحظه با عوامل اصلي اغتشاش هاي بعد از انتخابات
- مصون نماندن منسوبان برخي صاحبان مناصب از پيگيري قضايي
- توجه بيش از پيش شورايعالي انقلاب فرهنگي به منظور تسريع در ارائه نقشه اجرايي مهندسي فرهنگي
- اهتمام بيشتر دولت براي گسترش حوزه مشورتي با نخبگان
- ضرورت تبيين حد و مرز تغييرات در دولت
- لزوم بازتعريف رابطه كنوني دانشگاه ها با مراكز صنعتي
- تسريع در شناسايي و مجازات عوامل حمله به كوي دانشگاه تهران
- افزايش بودجه پژوهشي و هدفمند كردن آن در راستاي اهداف ملي
- پرهيز از تصميم گيري هاي آني و شتابزده در مسائل علمي و پژوهشي
- و لزوم حمايت مادي و معنوي از محققان، پژوهشگران و نخبگان علمي
در پايان اين ديدار نماز جماعت مغرب و عشا به امامت حضرت آيت الله خامنه اي اقامه شد و سپس حاضران روزه خود را به همراه رهبر انقلاب اسلامي افطار كردند.

 پاسخ رهبر معظم انقلاب به دغدغه هاي دكتر روح الاميني

رهبر معظم انقلاب يكشنبه شب به دو دغدغه دكتر روح الاميني درباره لزوم تدوين مهندسي و مديريت پروژه هاي كلان علمي و مظلوميت نظام در حوادث پس از انتخابات و كشته شدن فرزندش در اين حوادث پاسخ داد.
به گزارش دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت الله العظمي خامنه اي دومين سخنران جلسه پيش از افطار اساتيد دانشگاه ها با رهبر معظم انقلاب به سخنان دكتر عبدالحسين روح الاميني رئيس انستيتو پاستور ايران اختصاص داشت كه فرزندش در اغتشاشات اخير بازداشت شد و در بازداشتگاه كهريزك فوت كرد.
روح الاميني سخنان خود را در دو بخش و در بخش اول به لزوم تدوين مهندسي و مديريت پروژه هاي كلان علمي و فناوري براي انجام كارهاي فاخر پرداخت. وي در اين رابطه با گله از چند شغله بودن و كم كاري برخي مسئولان به خاطره اي از سال هاي دهه شصت با آيت الله خامنه اي اشاره مي كند كه ايشان از قول سياست نامه خواجه نظام الملك گفته بودند: «مردي و كاري، كاري و مردي!» و رهبر انقلاب، لبخند بر لب، بلافاصله گفته او را اصلاح مي كنند: «هرگز مردي را دو كار مفرماي، مردي و كاري!» روح الاميني مي گويد: «حالا حافظه من ديگر...(خنده و صلوات حضار) مضمون اين بود، هنوز هم در گوشم زنگ مي زند اين جمله!»
روح الاميني بخش دوم سخنان را به سرمايه اجتماعي كشور اختصاص داد و از همه خواست كه به رفتار و گفتارشان توجه كنند تا باعث بي اعتمادي مردم و از بين رفتن اين سرمايه نشوند.
روح الاميني از نبود فرهنگ عذرخواهي و استعفا در ميان مسئولان و كارگزاران نظام گله كرد و آن را سبب بي اعتمادي مردم دانست.
روح الاميني نظام را بزر گترين مظلوم فتنه اخير معرفي كرد و گفت: «بعضي ها فكر مي كنند ما كه از نظام دفاع مي كنيم، از حق مان هم مي گذريم. خون خواهي در رابطه با عزيز از دست رفته ما- محسن ما- به عهده نظام است. جواني بوده در اين جامعه كه نظام در خون خواهي او مقدم است. وقتي در آن آيه شريفه مي فرمايد: «ولكم في القصاص حياه » آن فرد را نمي خواهد برگرداند، اين حيات جامعه است و تضمين اين حيات است.
ان شاءالله اين پاسخگويي، قبول مسئوليت و عذرخواهي در رده هاي مختلف تعريف بشود تا ما برسيم به آن وجه كه شهيد مطهري در ابتداي پيروزي انقلاب فرمودند كه «اليوم يئس الذين كفروا من دينكم». كه ان شاءالله دشمنان ما بدانند آب در هاون مي كوبند.
دكتر روح الاميني تاكيد كرد: ما يك خانواده بزرگيم با همه مصيبت ها و گرفتاري ها و با همه خوبي ها و خوشي ها. درهم است اين شور و شيرين. خودمان اداره مي كنيم و احتياجي به دخالت آن ها نيست. البته اين نافي تكليف و وظيفه ما نيست. ان شاءالله دعا كنيد براي ما كه مشمول اين فراز زيارت امين الله باشيم كه «صابره علي نزول بلائك، شاكره لفواضل نعمائك». ان شاءالله ذخيره آخرت ما باشد و بتوانيم بر اين بليه اي كه بر ما آمد، صبر كنيم. اما به فرموده والده آن عزيز، محسن ما خونش رنگين تر از ديگران نيست. محسن ما رفت، محسن هاي مردم را دريابيد! و از رهبري تشكر مي كند كه از 40 روز پيش و اولين ساعاتي كه در جريان حوادث قرار گرفتند- در حالي كه او امروز دارد شكايتش را مطرح مي كند- به طور ويژه پيگير ماجراي قتل مشكوك فرزندش و ديگر آسيب ديدگان حوادث اخير بوده اند، دستور تعطيلي آن بازداشتگاه را صادر كرده اند و مسئولين هم به شدت پيگير آن بوده اند. روح الاميني در پايان صحبت هايش از رهبري مي خواهد «رويه ها اصلاح شود تا اين ضايعات را كمتر داشته باشيم و اين مظلوميت مضاعف نظام را هم پيش رو نداشته باشيم. ان شاءالله در حق ما و در حق همه جوانان كشور دعا بفرمائيد كه عاقبت به خير شويم!»
معتقد به ايستادن در موضع قانون و حق هستيم
بنابراين گزارش سخنان روح الاميني كه به پايان رسيد رهبر معظم انقلاب كه طبق معمول در پايان سخنان سخنرانان سخنراني مي كرد از حاضرين اجازه خواست كه پاسخ ايشان را به طور مجزا ارائه كند كه مشروح آن در زير مي آيد:
اولا طيب الله انفاسكم. خيلي خوب صحبت كرديد. ثانيا اين نكته لزوم پاسخگويي كه آقاي روح الاميني اشاره كردند، كاملا درست است؛ ما اين را تصديق مي كنيم. جزو اعتقادات بنده است از سابق. در طول اين سالها گاهي اتفاق افتاده كه از كسي تخلفي سر زده؛ يك قول و يك نظر اين بوده كه به خاطر خدماتي كه اين شخص كرده، از آن تخلف بگذريم! يك حرف ديگر اين بوده كه ما تخلف را در وزن خودش و اندازه خودش محاسبه كنيم؛ به معناي واقعي كلمه؛ آثار تخلف را هم بر آن بار كنيم؛ به جاي خود از خدمات هم تقدير كنيم. بنده به اين نظر دوم هميشه معتقد بودم و الان هم معتقدم.
اين را هم اين برادر عزيزمان و خانواده محترمشان، هم همه كساني كه در اين قضايا يك آسيبي بر آنها وارد شده- به هر نوعي، از سوي هر كسي- بدانند كه بناي نظام و تصميم نظام بر مجامله كردن نيست. همانطور كه ما با كساني كه با نظام صريحا معارضه مي كنند، بناي بر مجامله نداريم، معتقد به ايستادن در موضع قانون و موضع حق هستيم، عينا همان طور، اگر چنانچه در مجموعه منتسب به نظام، تخلفي انجام بگيرد، كار بدي انجام بگيرد، خداي نكرده جنايتي انجام بگيرد، باز هم اعتقاد من همين است. ما در موضع قانون، در موضع حق بايد بايستيم. خداي متعال كمك كند بتوانيم اين چيزي را كه مي خواهيم، انجام بدهيم. مسئولين دارند تلاش مي كنند در اين زمينه؛ ان شاءالله كه همين خواهد شد.
حالا اين بخش قضيه، صورت قضيه است. قالب و جسم قضيه اين است. روح قضيه اين است كه هر حادثه اي در عالم اتفاق مي افتد، اين حادثه يك محاسبه اي پيش خداي متعال دارد. هيچكدام از لذت ها و رنج هاي ما، از شادي ها و غم هاي ما در اين دنيا بدون مابه ازا در محاسبه الهي نيست؛ هيچ كدام. هر سختي اي كه ما اينجا تحمل كنيم- چه به شكل بيماري باشد، چه به شكل تهي دستي باشد، چه به شكل مظلوم واقع شدن باشد، چه به شكل فقدان هاي دردناك باشد- هرچه باشد، پيش خداي متعال يك ما به ازاي نيك دارد. هرچه از اين كفه، كم بشود در آن كفه جبران خواهد شد؛ بدون ترديد. اين را بايد بدانيم. لذا همه اين مصائبي كه بر ما در زندگي وارد مي شود، پيش خداي متعال اجر دارد. حتي حوادث بي اختيار. هيچ كس به اختيار خود بيمار نمي شود. اما در روايات دارد كه بيمار و دردمند به خاطر بيماري پيش خداي متعال ماجور است. يعني در حساب الهي، هيچ كدام از رنج هاي ما بدون پاسخ بدون مابه ازا باقي نخواهد ماند.
اين را فقط براي اين نگفته اند كه ما تسلي پيدا كنيم در مواجهه با رنج هاي جهاني، زورآزمايي نكنيم. نه، آن زورآزمايي هم به نوبه خود مجاهدتي است كه هم لازم است و هم داراي اجر است. خطاست اين تهمتي كه در طول سالهاي متمادي از سوي گروههايي به اسلام زده مي شود كه در اسلام مي گويند: صبر كنيد بر اين مصيبت ها به معناي اين كه تحمل كنيد، مقابله نكنيد تا آن كساني كه مصيبت ها را وارد مي كنند، راحت بتوانند خودشان را از سختي ها و پيگيري ها و انتقام ها رها كنند. نه، اين جور نيست قضيه. ايني كه اسلام به ما مي گويد اين مصيبت پيش خدا اجر دارد، معنايش اين نيست كه ما براي جبران اين مصيبت، براي جلوگيري از مصائب مشابه، براي كم كردن همين مصيبت تلاشي نكنيم. نه، اين تلاش هم لازم است. بنابراين اجر الهي هم هست. اين را هم شما بدانيد ما از اولي كه اين قضايا براي چند نفري از قبيل شما اتفاق افتاد كه بعضي شان از دوستان خود من بودند، بيشترين دعاي من براي بازماندگان بوده. آن درگذشتگان كه درگذشته اند و رفته اند و سر و كارشان با خداست اما اين بازماندگان، دچار دردهايي هستند. بيشترين دعاي ما براي اين بوده كه خداي متعال آرامشي به اينها بدهد. ان شاءالله موفق و مويد باشيد. خدا تاييدتان كند.»
حاشيه هايي ديگر
از ديدار اساتيد با آقا
¤ وقتي صحبت هاي خانم دكتر زماني از دانشگاه علوم پزشكي همدان در 8 بند كه بيشتر جنبه اجرايي داشت تمام شد رهبر معظم انقلاب خطاب به ايشان گفتند: «شما يادداشت تان را لطف كنيد به من بدهيد» و خانم دكتر هم «چشم» گفت و نشست.
¤ وقتي مجري در ميانه جلسه محدوديت وقت را به اساتيد يادآور مي شود و بار ديگر از رهبر انقلاب براي ادامه جلسه اجازه مي گيرد، آقا مي گويند: «بله، بله صحبت كنند آقايان! حتما!».
¤ آخرين سخنران رسمي جلسه، دكتر افروز روان شناس و چهره تلويزيوني آشنا براي بسياري از حضار است. مجري برنامه ضمن معرفي و دعوت از او براي ايراد سخن مي گويد: «آقاي دكتر افروز من 54 دقيقه صحبت دارم اما اين قابليت را دارم كه در 5 دقيقه آن را ارائه كنم!» و رهبري هم با حضار مي خندد!
¤ ساعت 01 دقيقه از 91 گذشته كه مجري مي گويد نوبت استفاده از رهنمودهاي رهبري رسيده اما آقا مي گويند: «خانم ها مثل اين كه گله دارند؛ (خنده مهمانان!) يك نفر از خانم ها اگر در فهرستتان داريد، خوب است صحبت كنند...» و بلافاصله خانم دكتر اماني رئيس آزمايشگاه شيمي دارويي انستيتو پاستور پشت ميكروفون قرار مي گيرد. او ابتدا توضيح مي دهد كه چگونه اين ديدار قسمتش شده: «چند شب پيش از تلويزيون، برنامه دانشجويان را مي ديدم. الان كه مدت سي سال است انقلاب شده، من فقط موفق شدم دوبار حضرت امام خميني را در قم ببينم اما شما را هرگز نتوانستم افتخار پيدا كنم. همين طوري توي دلم گفتم: خدايا مي شود من ايشان را ببينم و كمي هم درد دل هايم را بگويم؟ نمي دانم خدا چگونه اين دعاي من را قبول كرد. اي كاش طلب مغفرت گناهانم را كرده بودم كه به اين زودي به من جواب داد!» باز هم خنده اي بر لب رهبر و مهمانانش مي نشيند!

 تمبر يادبود جشنواره فرهنگي امام رضا (ع) منتشر مي شود

ساري- خبرنگار كيهان:
با توافق مديران كل فرهنگ و ارشاد اسلامي و پست مازندران تمبر يادبود نامه اي به امام رضا«ع» در اين استان منتشر مي شود.
«محمداسماعيل امامزاده» مديركل فرهنگ و ارشاداسلامي مازندران با اعلام اين خبر افزود: اين تصميم به مناسبت برگزاري چهارمين جشنواره سراسري نامه اي به امام رضا(ع) در مهرماه سال جاري اتخاذ شده است.
وي گفت: جشنواره نامه اي به امام رضا(ع) در 3 سال گذشته تجربه هاي موفق و ارزنده اي داشت.
وي انتشار تمبر يادبود جشنواره امام رضا(ع) را حركت ابتكاري و براي اولين بار دانست و افزود: انتشار اين تمبر رويداد فرهنگي ماندگار محسوب مي شود.
امامزاده گفت: جشنواره فرهنگي بين المللي امام رضا(ع) در تمامي استان هاي كشور و 20 كشور جهان برگزار مي شود.
وي اضافه كرد: تمامي مردم در گروه هاي مختلف سني مي توانند ارادت و محبت خود را به ساحت قدسي امام رضا(ع) در قالب نامه هاي سرشار از سادگي روايت كنند.

 قيمت هندوانه مرغوب در اردبيل به 150تومان رسيد

ركورد ارزاني هندوانه در اردبيل طي چند روز اخير با تنزل كم سابقه قيمت اين ميوه جاليزي به پايين ترين حد خود شكسته شد.
به گزارش خبرنگار ايرنا اين روزها ساكنان اردبيل شاهد حراج بي سابقه محصول هندوانه و تنزل قيمت آن به پايين ترين حد ممكن هستند به نحوي كه حجم زيادي از اين محصول كه روي هم انباشته شده اند چهره اين شهر به ويژه در حاشيه خيابان ها و ميادين را دگرگون كرده است.
هر كيلوگرم از بهترين و مرغوب ترين هندوانه در اردبيل به قيمت يك هزار و 500ريال فروخته مي شود و اين درحاليست كه حدود يك هفته قبل اين محصول در خوشبينانه ترين حالت، پنج هزار ريال نرخ داشت.
اين روزها هر كيلوگرم هندوانه را در اردبيل مي توان با قيمت كمتر از يك هزار ريال هم خريد.
خبرهاي دريافتي از پارس آباد مغان، حاكي است كه قيمت هر كيلوگرم هندوانه در اين شهرستان به 500ريال تنزل يافته است.
در زمان حاضر هر كيلوگرم خربزه مشهد بين دو هزار و 500 تا چهارهزار ريال، خربزه شيراز چهارهزار ريال، خربزه كردستان سه هزار ريال، خيار مرغوب سه هزار ريال و گوجه فرنگي بين دو هزار و500 تا چهارهزار ريال در خرده فروشي هاي شهر اردبيل عرضه مي شوند.
يك جاليزكار در شهرستان پارس آباد مغان علت ارزاني كم سابقه محصول هندوانه را فراواني بيش از حد كشت اين محصول در سال جاري در منطقه ذكر كرد.
يك هندوانه كار پارس آبادي هم گفت: مبلغي كه محصول هندوانه را به نرخ آن مي فروشيم حتي هزينه برداشت آن از زمين را هم جبران نمي كند.
در اين حال نماينده مردم شهرستان هاي اردبيل، نير و نمين و عضو كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي معتقد است: قيمت خريد محصولات كشاورزي بايد قبل از انجام عمل كشت به كشاورزان اعلام شود.
به گفته قاسم محمدي اين كار سبب مي شود كه كشاورزان قبل از انجام كشت محصولي وضعيت محصول و نيز صرفه اقتصادي آن را ارزيابي و براساس آن نسبت به تعيين سطح كشت و كاشتن و يا نكاشتن آن محصول برنامه ريزي و اقدام كنند.
وي اظهار داشت: با تأسف در كشورمان نرخ خريد تضميني محصولات كشاورزي پس از كشت محصولات به كشاورزان اعلام مي شود و اين موضوع زيان هاي فراواني را به اين گروه زحمتكش و تلاشگر در جامعه كه نقش اساسي در توليد را دارند وارد مي كند.

 بزرگترين فرش هشت ضلعي جهان در نائين بافته شد

اصفهان- خبرنگار كيهان:
رئيس اداره فرش نائين گفت: بزرگترين فرش هشت ضلعي جهان كه به همت خيران محلي نائين تهيه شده بود به حسينيه سنگ اين شهرستان اهداء شد.
«علي اكبر شهرياري» در آئين رونمايي و پهن كردن اين فرش در حسينيه كوي سنگ نائين افزود: اين فرش هشت ضلعي ماشيني دست بافت گونه كه براي نخستين بار در جهان بافته شده است به اين حسينيه اهداء شد تا مردم با سمبل فرش نائين بيشتر آشنا شوند.
وي گفت: اين فرش كه جنس آن از الياف صددرصد اكريليك مرغوب است با الهام از نقوش اصيل ايراني و طبيعت كويري شهرستان و نيز معماري سنتي وقف اين حسينيه شده است.
شهرياري به مشخصات بزرگترين فرش هشت ضلعي جهان اشاره كرد و افزود: اين فرش 500 شانه با تراكم 1200 و به متراژ 125 متر مربع با هزينه اي بالغ بر 200 ميليون ريال در يك كارخانه بافته شده است. رنگ زمينه اين فرش دستباف گونه كرم با حاشيه هاي خاكي و رنگ هاي استفاده شده در آن رنگ نائيني است.
رئيس اداره فرش نائين با اشاره به مراحل آماده سازي اين فرش گفت: آماده سازي اين فرش از مراحل اوليه تا تحويل حدود 6 ماه به طول انجاميد كه اين مراحل شامل طرح اوليه نقشه فرش، آماده سازي نقش، رنگ و نقطه، بافت و چندين مرحله ديگر بوده است.
وي با اشاره بر نقشه اصيل نائيني اين فرش افزود: طرح اوليه نقشه اين فرش توسط استاد ولي اله شرعي نائيني از طراحان معروف فرش نائين آماده شده و رنگ و نقطه آن نيز توسط استاد حاج محمد سعيدي زاده نائيني صورت گرفته است

 مراسم قاليشويان مشهد اردهال به ثبت ميراث معنوي كشور مي رسد

كاشان - خبرنگار كيهان:
مراسم قاليشويان مشهد اردهال كاشان براي ثبت در ميراث معنوي كشور آماده مي شود.
عباس تراب زاده معاون فرهنگي و ارتباطات اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كاشان افزود: در حال حاضر پرونده ثبت اين مراسم توسط معاونت فرهنگي و ارتباطات اين اداره در حال آماده شدن است.
وي گفت: پس از آماده شدن پرونده براي بررسي و ثبت در فهرست ميراث ملي و معنوي كشور به سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ارسال مي شود.
به گفته وي، درصدد هستيم پس از اين مراحل براي ثبت جهاني اين مراسم نيز اقدام كنيم.
آئين سنتي، مذهبي قاليشويان كه همه ساله در دومين جمعه مهر در مشهد اردهال در 42 كيلومتري غرب كاشان برگزار مي شود، تنها آيين مذهبي است كه به تقويم خورشيدي برپا مي شود.
در اين مراسم، شركت كنندگان كه از اطراف براي برگزاري اين مراسم مي آيند در حالي كه چوب هايي بدست دارند قالي را به نماد شستن پيكر مبارك علي ابن محمد باقر (ع) در چشمه شاهزاده حسين مي شويند.

 آيت الله خزعلي: وهابيت اصلي ترين دشمن شيعه و سني است

دبير كل بنياد بين المللي غدير گفت: امروز خطر وهابيت در جهان اسلام بسيار زياد است و وهابيت اصلي ترين دشمن شيعه و اهل سنت است.
به گزارش خبرگزاري فارس از كرمانشاه آيت الله ابوالقاسم خزعلي يكشنبه شب گذشته در دومين همايش مسئولان و مديران استان كرمانشاه و دوازدهمين جشنواره شهيد رجايي گفت: شيعه و سني برادرند و وحدت آنان موجب وحدت اسلام و بركت آن در دنياست اما وهابيت و افكار وهابي دشمن هر دو اينهاست و براي تفرقه و نابودي اسلام تلاش مي كند.
وي افزود: اگر امروز مي آيند و خانه حضرت خديجه(س) را كه خانه پيامبر و محل نزول وحي بوده تخريب مي كنند و در اقدامي توهين آميز آن را تبديل به توالت عمومي مي كنند، نبايد ساده از كنار آن گذشت و اين توهين به اسلام و بزرگان اسلام است.
خزعلي تاكيد كرد: اينها تداوم مسير همان هايي است كه آمدند و قبر حضرت خديجه (س) را خراب كردند و حتي قبر عايشه را هم خراب كردند. پس اين حركات با هر بهانه اي انجام شود عليه اسلام و عليه هم شيعه و هم سني است.
دبير كل بنياد بين المللي غدير تصريح كرد: دنيا ديد كه ملت شيعه ايران و دولت شيعه ايران در نبرد غزه به ياري ملت مظلوم و مسلمان سني غزه رفت و بحث امروز ما بحث اسلام است نه آن چيزي كه دشمنان و وهابيت مي خواهند.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به برگزاري جشنواره شهيد رجايي، مديران استان كرمانشاه را به تبعيت عملي از مسير و راه شهداي گرانقدر به ويژه شهيد رجايي فراخواند و گفت: شما امروز الگوها و مسير مشخصي براي مديريت اسلامي داريد و تفكر و مسير مطهري، بهشتي، رجايي و باهنر و حتي دوران رياست جمهوري رهبر معظم انقلاب را داريد كه ايشان همان زمان در جمع طلاب مشهد فرمودند: والله العلي العظيم من از شما طلبه ها يك درجه بالاتر نيستم فقط مسئوليتم بيشتر است و امروز هم كه 20 سال است انقلاب را رهبري مي كنند الگوي مناسب مديريت اسلامي و انقلابي براي همه هستند.
خزعلي افزود: امروز خوشبختانه احمدي نژاد هم در همان مسير گام برمي دارد و به مردم خدمت مي كند و دوست و دشمن هم به تلاش و كوشش و خستگي ناپذيري اش اعتراف دارند.
وي ادامه داد: مواضع ضداستكباري و ضد تبعيض وي در محافل مختلف افتخار جمهوري اسلامي است و براي نمونه سخنان وي در ژنو و آن لحظه اي كه اسرائيل را مصداق بارز تبعيض معرفي كرد و دنيا برايش جشن گرفت از خاطر كسي نمي رود.
وي تاكيد كرد: در عربستان و در حال احرام بستن بودم كه يك فرد مكي درباره انتخابات از من پرسيد و من نظرم را گفتم و او پاسخ داد اگر كسي غير از احمدي نژاد مي آمد كار شما با آمريكا و مسائلتان طور ديگري مي شد.
وي افزود: در انتخابات هم ديديد تلاش هاي ناجوانمردانه زيادي در خارج و داخل شد و همه قسم خورده بودند كه در مقابل اين دولت بايستند ولي چون خدمت كرده و مردم قدر اين خدمت را مي دانستند ديديد كه چگونه شد و رئيس جمهور با 24 ميليون راي انتخاب شد.

 بانوي مبتكر قمي چادر جديدي طراحي كرد

بانوي قمي چادر جديدي را طراحي كرده است كه به استفاده از مقنعه و پوشش هاي ديگر نياز ندارد.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي مركز رشد دانشگاه قم، «منصوره وطني» با بيان اينكه چادر جديد در ظاهر هيچ تفاوتي با چادر سنتي ندارد، تصريح كرد: چادر جديد طوري طراحي شده كه نياز به استفاده از مقنعه و پوشش هاي ديگر نيست.
اين بانوي مبتكر كه ايده خود را در مركز رشد دانشگاه قم به ثبت رسانده است، افزود: تاكنون حمايت هاي مالي لازم براي عرضه اين محصول به بازار پوشاك صورت نگرفته است بنابراين چادر جديد فعلا در حد يك ايده باقي مانده است.
وطني در خصوص هدف خود از طراحي اين چادر گفت: سعي كردم در يك اقدام عملي وارد عرصه توليد وبازار شده و فرهنگ مهجور و مظلوم حجاب را با طراحي يك الگوي كامل از چادر نهادينه كنم.
اين بانوي مبتكر اظهار داشت: معتقدم ما هيچ نيازي به تغيير ماهيت چادر سنتي نداريم و بايد به همان فرم چادر پايبند باشيم، به همين دليل چادري طراحي كردم كه در ظاهر تفاوتي با چادر سنتي ندارد اما سعي كرده ام معايب چادر را براي خانم هايي كه هنگام رانندگي يا در محيط كار نياز به آزادي دست هايشان دارند، برطرف كنم.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14