(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


چهارشنبه 18 شهريور 1388- شماره 19458
 

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
اولويت هاي دولت دهم (يادداشت روز)
فعالان سياسي: عوامل اصلي آشوب ها نبايد در حاشيه امن بمانند
سجده سرخ (به جاي گفت و شنود)
كيهان و خوانندگان
وزير دفاع آمريكا: آمريكا به دنبال رويكردهاي ديپلماتيك در برابر برنامه هسته اي ايران است
يك مقام مسئول در اطلاعات سپاه: اظهارات سردار جعفري تنها گوشه اي از حقايق پشت پرده است
پيشدستي ناشيانه اي كه دست سران مجمع را رو مي كند (خبر ويژه)
تير خلاص حزب مشاركت به شهروندي كه از چنگ تروريست ها گريخته بود (خبر ويژه)
حكم جلب علي كروبي به خاطر چك بلامحل شركت تلكام (خبر ويژه)
سند امنيتي اسرائيل؛ در برابر ايران تنها هستيم (خبر ويژه)
سران آشوب، روي موج ابوجهل! (خبر ويژه)
چرا عاقل كند كاري كه... (خبر ويژه)اولويت هاي دولت دهم (يادداشت روز)

با تشكيل اولين جلسه هيات وزرا در حرم رضوي، عملا چرخ دولت دهم به گردش افتاد. اكنون عرصه خدمت و تلاش براي پيشرفت و آباداني كشور مجددا به روي احمدي نژاد و تيم جديدش گشوده شده است. مردم در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري بار ديگر به آرمان هاي انقلاب راي داده و حاكميت گفتمان امام و انقلاب را كه گفتمان دولت اصولگراست، برگزيدند.
مسائلي كه در جريان انتخابات، خصوصا بعد از اعلام نتايج اتفاق افتاد، نشان داد كه دشمنان نظام و دنباله هاي داخلي آنان مصمم بودند تا در جغرافياي جمهوري اسلامي، براي بار دوم دولت اصولگرا شكل نگيرد. همه مخالفان داخلي و خارجي بر آن بودند تا با انتخاب فردي به جز احمدي نژاد، علم اصولگرايي و عدالت خواهي را به زير كشند. اما با درايت و هوشياري مردم انقلابي كه همواره منويات رهبري را ملاك تشخيص خويش قرار مي دهند، دسيسه دشمنان راه به جايي نبرد و با مشاركت چشمگير در انتخابات و راي بالاي 25ميليوني، بار ديگر پرچم اصولگرايي و خدمت به مردم و نظام را بر دوش احمدي نژاد گذاردند.
دولت دهم آغاز به كار كرده است و انتظار مي رود در اين دولت با توجه به تجربيات 4ساله اي كه اندوخته و ادامه طرحها و برنامه هايي كه از 4سال قبل آغاز شده اند، مسير شكوفايي و پيشرفت كشور با سرعت و هماهنگي بيشتري طي شود. رهبر معظم انقلاب درديدار دوشنبه اعضاي دولت هاي نهم و دهم، رهنمودهاي حكيمانه اي در بستر توصيه هاي دهگانه خطاب به رياست محترم جمهوري و اعضاي كابينه ايشان داشتند كه در آن گفتني ها همه گفته شده است اما در ذيل بيانات آن رهبر حكيم و فرزانه اين چند نكته نيز قابل طرح است؛
1- دومين دوره رياست جمهوري دكتر احمدي نژاد با آغاز چهارمين دهه انقلاب اسلامي كه دهه «پيشرفت و عدالت» نام گرفته، مصادف شده است. اين نامگذاري به خوبي جهت گيري آينده كشور را ترسيم كرده و نقشه راهي را نشان مي دهد كه برمبناي آن، ايران اسلامي بايد در مسير پيشرفت و توسعه بر مدار عدالت گام بردارد.
عدالت يكي از آرمانهاي بلند انقلاب اسلامي است. اگرچه اين شعار محوري در برنامه دولت هاي قبل از دولت نهم نيز همواره مطرح بوده است اما نگاه به مفهوم عدالت و چگونگي برقراري آن در جامعه متفاوت بوده و اجراي برخي از برنامه ها در ادوار گذشته، نه تنها به گسترش عدالت كمكي نكرده بلكه گاه به بسط اشرافي گري و شكاف عميق تر بين فقر و غنا نيز انجاميده است.
نگاه دولت اصولگرا به عدالت و توجه ويژه به اقشار ضعيف جامعه، توانست دامنه امكانات و طرحهاي سازندگي و آباداني را از مركز كشور و كلان شهرها به دورافتاده ترين نقاط كشور كشانده و طعم عدالت را به آنان بچشاند. مردم برخي از شهرهاي كوچك و روستاها كه تا ديروز حتي يك مدير مياني به چشم نديده بودند، پذيراي رئيس جمهور مردمي در جمع خود شدند. احمدي نژاد در عمر 4 ساله دولت نهم توانست در جهت توسعه عدالت گامهاي موثري برداشته و آغازگر طرحهايي چون سهام عدالت و هدفمندكردن يارانه ها باشد.
مردم برآورده شدن بخشي از آرزوهاي خود را در دستان دولت اصولگرا جستجو مي كنند و با راي 25ميليوني به كسي كه خود را رئيس جمهور همه مردم ايران مي داند، توقع دارند كه با بهره مندي از تجربه 4 ساله دولت نهم، بكارگيري نيروهاي كارآمد و اجراي طرحهاي كارساز، آرمان عدالت را تحقق يافته ببينند.
ايجاد و گسترش عدالت در جامعه همواره از سوي كساني كه از بي عدالتي سود مي برند، با مقاومت روبرو شده است. اين افراد ممكن است برخي از مناصب اقتصادي و حتي سمت هاي حكومتي را نيز در اختيار داشته باشند و در خفا از وضعيت تبعيض آميزي كه وجود دارد، حمايت هم بكنند. هرچند احمدي نژاد نشان داده كه در مسير تحقق عدالت با كسي تعارف ندارد اما مردم توقع دارند «مبارزه با فساد اقتصادي» و «حذف مفسدان و ويژه خواران» از حد شعار فراتر رفته و جامه عمل بپوشد.
برنامه ها و اقدامات چهارساله دولت نهم نشان داد كه بايد با پرهيز از شعارزدگي، به تلاش برنامه ريزي شده، هدفمند و همه جانبه دست زد. ملت نيز مي داند كه مبارزه با فساد اقتصادي و هر آنچه كه مانع اجراي عدالت در جامعه مي شود، كاري سخت، دشوار و طولاني است.
2- با وجود همه تلاش هاي صادقانه و مجدّانه اي كه در عرصه فرهنگ كشور صورت گرفت، هنوز كاستي هاي زيادي در زمينه هاي فرهنگي و اجتماعي وجود دارد كه بايد با يك خيزش عظيم راه را براي حاكميت ارزشهاي اسلامي بر جامعه، هموار كرد.
با توجه به تعدد مراكز تصميم گيري و موثر در امور فرهنگي و اجتماعي جامعه بايستي با تدوين نقشه جامع فرهنگي كشور، دست به مهندسي فرهنگي زده و با ايجاد نظامي هماهنگ و يكسان سازي هدف گذاريهاي فرهنگي و همچنين تمركز برنامه ها روي يك استراتژي مشخص و واحد، از چندباره كاري و برنامه هايي كه گاه در تقابل با يكديگر «فرصت»ها را مي سوزانند و راه را براي نفوذ فرهنگي دشمن باز مي كنند، پرهيز كرد.
هدف عمده «جنگ نرم» كه امروز كراراً در فرمايشات مقام معظم رهبري به آن اشاره شده و درباره آن هشدار مي دهند، چيزي جز فرهنگ جامعه و اعتقادات مردم نيست. ايران اسلامي اكنون با حملات شديد تبليغاتي و رسانه اي غرب مواجه است. جامعه ما اگر بخواهد در برابر بادهاي مسموم اين تهاجمات مقاومت كند بايد از نظر فرهنگي واكسينه شود. جوانان ما در خلال تحصيل دانش و علم اندوزي و در كنار كار و تلاش بايد از لحاظ معنوي و نهادينه شدن ارزش هاي اسلامي و انقلابي بصورت سيستماتيك تقويت و تجهيز شوند. آيا امروز نهادها و سازمانهايي كه در امور فرهنگي مردم دخيل اند، توانسته اند زمينه هاي اجراي اين مهم را فراهم آورند؟
عرصه فرهنگ، ميدان وسيعي است كه اركان مادي و معنوي حيات بشري را دربرمي گيرد. كار هرچه گسترده تر مي شود ابزار قوي تر و كاراتري مي طلبد. متوليان امور فرهنگي كشور بيش از آنكه به مصاديق و جزئيات بپردازند بايستي در انديشه تدوين نقشه جامع و مهندسي فرهنگي باشند تا بتوانيم در جبهه جنگ نرم نه تنها در مقابل حملات دشمن مقاومت كرده بلكه دست به حمله نيز بزنيم.
3-مقام معظم رهبري در ديدار اخير اعضاي هيا ت دولت نهم و دهم بر معيشت مردم تاكيد كرده و اشاره كردند؛ «بايد بگونه اي برنامه ريزي و تلاش كرد كه فشار تورمي به مردم از ابعاد مختلف كم شود.» اين يك واقعيت انكارناپذير است كه مردم ارزاني مي خواهند و بيش از اين تاب تحمل فشار اقتصادي بر روي شانه هاي خود را ندارند.
برنامه هاي درازمدت و زيربنايي دولت در حوزه اقتصاد بسيار لازم و حياتي است اما تدابير كوتاه مدت نيز مي تواند قدري از فشار اقتصادي و گراني و تورم بكاهد.
بالا رفتن قيمت ها- به هر دليل- زمينه ساز گسترش شكاف ميان افراد، ظهور طبقه فقير و غني و افزايش تبعيض در جامعه است. به همين دليل يكي از خواسته هاي بر حق مردم از دولت دهم، اتخاذ تدابيري جدي و موثر براي كنترل قيمت ها و كاهش تورم است. افزايش توليد و حذف واسطه ها در چرخه توزيع و كنترل قيمت ها مي تواند تا حدود زيادي نرخ گراني و تورم را پايين آورد.
اصلاح ساختارهاي اقتصادي، حمايت هاي كارساز از توليدكنندگان و رفع موانع توليد كالا و خدمات در كشور، ايجاد يك سيستم نظارتي متمركز و نظام مند براي كنترل قيمت ها، مبارزه جدي با جرائم اقتصادي، ايجاد تسهيلات و روان سازي واردات و صادرات و ايجاد امكانات برابر در نظام اشتغال از ديگر برنامه هايي است كه مردم از دولت جديد انتظار دارند. در اين زمينه ها كارهاي زيادي چه در دولت هاي سابق و چه در دولت نهم صورت گرفته، اما وجود برخي نارسايي ها نشان مي دهد كه بايستي با عزمي جدي تر و برنامه هايي دقيق تر امور اقتصادي كشور را به سامان رساند.
مردم در امتحان انتخابات پيروز شدند. اكنون نوبت پيروزي دولتمردان است.
حميد اميدي

 فعالان سياسي: عوامل اصلي آشوب ها نبايد در حاشيه امن بمانند

برخي فعالان سياسي با اشاره به استمرار اقدامات غيرقانوني و التهاب آور عوامل اصلي آشوب ها و اغتشاشات پس از انتخابات رياست جمهوري دهم خواستار برخورد قاطع و بدون ملاحظه دستگاه قضايي با اين افراد شدند.
در همين رابطه «هادي مقدسي» نايب رئيس كميسيون اجتماعي مجلس با اشاره به بيانيه اخير موسوي اظهار داشت: مماشات دستگاه قضايي با موسوي او را دچار توهم ساخته و بايد به قوه قضاييه گفت كه عدالت حكم مي كند به جاي برخورد با معلولان اين حوادث، عامل اصلي را محاكمه كند.
عضو كميسيون اجتماعي مجلس تصريح كرد: اقدامات اين عده نشان داده كه آنان دست بردار مقابله با نظام نيستند و بهتر است دستگاه قضايي به جاي برخورد با معلول ها با عاملان اصلي برخورد كند.
وي همچنين افزود: قوه قضائيه بايد با برخورد قاطع با اين عده، نتايج تحقيقات را به سمع و نظر مردم برساند چرا كه اين پيشنهاد تنها راه پايان يافتن اين وقايع تلخ است. به زعم بسياري از فعالان سياسي حال كه در جريان دادگاه هاي رسيدگي به اتهامات برخي عاملان اغتشاشات اخير، به وضوح از ميان اعترافات آنها نقش پر رنگ و اصلي موسوي قابل دريافت است، جاي هيچ گونه تعلل و مسامحه اي در برخورد جدي با او و احضارش به دادگاه وجود ندارد. «نورالله حيدري» عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس نيز در هين ارتباط گفت: با توجه به روندي كه در دادگاه حاكم است به اين نقطه مي رسيم كه گرچه جرم و جنايات موسوي و همفكرانش هنوز مشخص نشده اما بايد به دادگاه احضار شود و در مقابل فتنه اي كه برپا كرده پاسخگو باشند.
وي با اشاره به بيانيه ها و سخنراني هاي اخير موسوي و خاتمي و ملتهب كردن فضاي كشور از سوي آنان اظهار داشت: با توجه به شفافيت بعد از پخش دادگاه ها به صورت علني و مصاحبه هايي كه توسط موسوي و كروبي صورت گرفت جامعه دانشگاهي ما عمق فتنه را متوجه شد.
وي خطاب به دانشجويان و اساتيد اظهار داشت: اگر اطلاعيه هاي موسوي و همفكرانش و ساير فرماندهان آشوب را در ذهن بياوريد ترجماني از مقاصد آمريكاست و جاي شكي وجود ندارد كه موسوي و ساير همفكرانش مي دانند كه آمريكا چه مي خواهد.
عضو كميسيون آموزش مجلس همچنين از رئيس قوه قضائيه با توجه به شجاعت و جرأتش خواستار شد: موسوي را به دادگاه فرا خوانده تا پاسخگو باشد زيرا اگر اين اتفاق نيفتد فكر مي كند نظام ضعيف است و اقتدار ندارد.
«سيدعلي محمد موسوي مباركه» عضو كميسيون اجتماعي مجلس هم در اين باره ابراز داشت: انتظار افكار عمومي و جريان هاي سياسي منصف جامعه برخورد جدي با موسوي است.
وي افزود: موسوي مسبب اغتشاشات فراوان بوده است مردم و آسيب ديدگان حوادث اخير هر روز براي برخورد با موسوي لحظه شماري مي كنند اما وي همچنان با بيانيه هايش در كشور التهاب ايجاد مي كند.
«محمد كرمي راد» نماينده مردم كرمانشاه نيز دراين رابطه گفت: انتظار جامعه اين است كه سران اصلي وقايع پس از انتخابات بايستي محاكمه شوند و پاسخگوي رفتار خود باشند.
وي تاكيد كرد: سران اصلي اين وقايع بايستي محاكمه شوند و پاسخگو باشند زيرا انتظار جامعه اين است كه سران اصلي را بياورند تا بگويند چرا امنيت كشور را به خطر انداختند و با اين كار باعث سوءاستفاده دشمنان انقلاب شده اند.
«فرهاد تجري» عضو كميته ويژه مجلس در پيگيري حوادث اخير نيز رسيدگي به اتهامات افرادي كه نقش برجسته تري در ايجاد آشوب هاي اخير داشتند را از درخواست هاي مطرح شده از سوي اعضاي اين كميته در ديدار با دادستان جديد عمومي و انقلاب تهران عنوان كرد.
«محمود احمدي بيغش» عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز هم سو با ديگر نمايندگان با بيان اينكه قرار نيست در جمهوري اسلامي افرادي نظير موسوي كه به نظام آسيب رسانده اند در محيط امن و آرام نگهداري شوند، گفت: موسوي بايد پاسخگوي خون هاي به ناحق ريخته نزديك به 25 نفر در حوادث انتخابات باشد.
وي افزود: نمايندگان مجلس نيز به عنوان كساني كه دغدغه سلامت جامعه را دارا هستند از قوه قضائيه به عنوان امين مردم مي خواهند كه در قبال موسوي و يا هر شخص ديگر متهم در اغتشاش هاي اخير آنچه كه عدالت الهي است اعمال شود، يعني قوه قضائيه همان طور كه قاطعانه و به حق با كساني كه در خيابان ها به اموال عمومي آسيب رساندند برخورد كرده با موسوي هم كه هزاران جوان پاك ما را فريب داده است، برخورد قاطع كند.
«حسينعلي شهرياري» نماينده مردم زاهدان هم در سومين نطق خود در مجلس ابراز داشت: از قوه قضائيه مي خواهم كه با عاملين اصلي اغتشاشات برخورد كند و هيچ كس نبايد فكر كند كه مي تواند از دست قانون فرار كند.
همچنين «ولي اسماعيلي» عضو شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان مجلس نيز درباره وظيفه قوه قضائيه در راستاي برخورد با بيانيه ها و سخنراني هاي موسوي، خاتمي و كروبي گفت: اين قوه بايد با اين افراد برخورد كند و نگذارد بيشتر از اين از فضاي رأفت اسلامي سوءاستفاده شود.

 سجده سرخ (به جاي گفت و شنود)

در روزهايي كه شهادت مولايمان اميرمومنان عليه السلام را به سوگ نشسته ايم اين ستون را به قطعه اي كوتاه كه گويا از سركار خانم مسرور است اختصاص مي دهيم، قطعه اي در حال و هواي آن شب غمزده...
سر به آسمان بلند كرده بودي و زير لب، رمز رستگاري را زمزمه مي كردي، چشمان دخترت كلثوم، آكنده از بي قراري و نگراني. مرغابي ها دست به دامانت شدند و خواهش نرفتن را با زبان بي زباني با تو زمزمه كردند، حلقه در از كدام راز سر به مهر تو باخبر بود كه دست در دامانت زد و دامنگيرت شد؟!
از گلدسته هاي صبح، اذان مي باريد و اكنون تو در محراب عبادت، سر بر سرخ ترين سجده تاريخ داشتي؛ با فرقي شكافته. هنوز غصه بزرگت، تنهايي يتيماني بود كه از محبت دست هاي تو سرشار مي شدند و ديگر نمي شوند؛ و غصه هايي كه چاه و نخلستان از آن باخبرند و بس.

 كيهان و خوانندگان

¤ اگر نظام جمهوري اسلامي با احزاب و كساني كه اسامي كذب را به عنوان كشته شدگان و امثالهم در سايت ها مي نويسند قوي برخورد نكنند و محاكمه نكنند اين ها به اعمال خلاف خود ادامه خواهند داد تا آبروي نظام را ببرند.
قاسمي از يزد
¤ كساني كه در روزنامه هاي به اصطلاح اصلاح طلب خود تلاش مي كنند عدم آمادگي مصلي براي برگزاري نماز عيدفطر را سياسي جلوه دهند بيايند به نمايشگاه قرآن تا با چشم خود ببينند كه مصالح ساختمان و تيرآهن در محوطه مصلي پخش شده است و به هيچ وجه امكان برگزاري مراسم وجود ندارد.
علي اكبري
¤ آقاي عماد افروغ در مصاحبه اي كه اخيرا منتشر شده گفته است كه حضرت امام (ره) هيچگاه در حيات سياسي خود گروهي را حذف نكرده است. خواستم عرض كنم كه آقاي افروغ حداقل به صحيفه نور حضرت امام(ره) مراجعه كنند و ببينند كه حضرت امام (ره) صراحتاً منافقين، جبهه ملي و نهضت آزادي را حذف كرد.
يك هموطن
¤ مثلث فتنه خاتمي ، موسوي و كروبي هر روز گستاخ تر از قبل در سايت ها و رسانه هاي بيگانه لجن پراكني مي كنند و قول و قرار مي گذارند، بيانيه مي دهند و خط و نشان مي كشند، پس چرا مسئولان دستگاه قضايي به وظيفه خود عمل نمي كنند. از آقاي اژه اي به عنوان دادستان كل كشور تقاضا دارم با اشرافي كه بر اين جريان نفاق دارند وارد عمل شوند.
هاشم نوروزي از تهران
¤ تشكر مي كنم از مقاله آقاي اصغر طاهرزاده تحت عنوان «رسوب حقيقت انقلاب اسلامي» لازم به ذكر مي دانم كه يكي از مهمترين آفت هاي انقلاب اسلامي بي توجهي به فرهنگ اسلامي مي باشد كه متأسفانه در ساليان گذشته مخصوصاً بعد از جنگ تحميلي عمداً به فراموشي سپرده شد و حال آنكه به فرموده حضرت امام (ره)بايد توجه شود كه دشمن از ابتدا بر روي فرزندان ما سرمايه گذاري مي كند لذا واجب است كه در مقابل ناتوي فرهنگي، فرهنگ انقلاب اسلامي در جامعه رواج يابد. در غير اين صورت معلوم نيست درنسل هاي آينده بر سر انقلاب اسلامي چه خواهد آمد.
عليپور از مياندوآب
¤ وقتي مقاله مربوط به نيمه پنهان فرقه ضاله رام الله را خواندم تعجب كردم از مسئولين كشور كه اينقدر بي خيال و بي تفاوت از كنار اينگونه فرقه ها عبور مي كنند، خواهش مي كنم كه مسئولان امر در اين خصوص تلاش بيشتري داشته باشند.
جعفري
¤ چه از اين بهتر كه كسي در اغتشاشات هم اتوبوس آتش بزند و امنيت مردم را به خطر بيندازد و هم بخاطر اين شرارت ها و هتك حرمت نظام از دولت خسارت بگيرد و تازه طلبكار هم باشد. آيا در فرانسه هم با كساني كه در اعتراض به سياست هاي مسئولين اين كشور تعداد زيادي ماشين آتش زدند همين برخورد را كردند. اگر نه پس چرا يك عده مرتب مي گويند ما از كشورهاي اروپايي عقب هستيم.
عبدي
¤ تا قبل از اين به وطن فروشي آقاي شجريان شك داشتم ولي وقتي مصاحبه او را با رسانه هاي آمريكا و سلطنت طلب هاي مقيم خارج نگاه كردم با مطالبي كه در توهين به نظام و دولت ايران به زبان جاري كرد يقين كردم كه ايشان وطن فروش ارزان فروش است.
خليلي تحصيل كرده آمريكا
¤ فرزند دانشجويم پس از شركت در امتحان يكي از دروس دانشگاه با ناراحتي به منزل آمد و از تحركات ناپخته تعدادي از هواداران احساسي نامزد ناكام انتخابات كه بر طبل جهالت مي كوبد گلايه و شكايت كرد بلافاصله توصيه مقام معظم رهبري مبني بر اينكه در جنگ نرم دشمن، جوانان دانشجو بايد به منزله افسران نظام به مقابله بپردازند را يادآوري كردم. البته برخورد مسئولين قوه قضائيه با سران فتنه و حوادث اخير نقش به سزايي در مأيوس كردن توطئه گران دارد كه اميدواريم در اين مورد مماشات نشود.
محمودي
¤ ايستادگي كيهان و كيهاني ها روي مواضع حق و دفاع از نظام و مردم در برابر آشوب طلبي يك عده شكست خورده در انتخابات واقعاً ستودني است. براي يكايك شما بويژه مدير مسئول محترم ، اين عزيز خستگي ناپذير و نستوه در راه خدا دعا مي كنم.
عباسي فر
¤ بيانيه اخير آقاي ميرحسين موسوي نامزد شكست خورده انتخابات رياست جمهوري را خواندم غير از عقده گشايي مطلب مهم و به درد خوري از آن نديدم. جواب ايشان را در يك خط مي دهم و آن اينكه بنويسيد:
اي مگس عرصه سيمرغ نه جولانگه توست
عرض خود مي بري و زحمت ما مي داري
عليمرداني
¤ آقاي لاريجاني رياست محترم قوه قضائيه اگر بخواهد همه را راضي كند نتيجه مثل گذشته ميشود ولي اگر مي خواهد در روز قيامت شهداء از او شكايت نداشته باشند بايد مماشات را به كنار بگذارد و با هركس در هر مقام و موقعيت كه خلاف قانون عمل كرده برخورد كند.
گنجي جانباز انقلاب
¤ عمده مشكلات دانشگاه آزاد و نارضايتي دانشجويان آن به مديريت انتصابي اين موسسه علمي برمي گردد كه مردم و يا حداقل دانشجويان در اين انتصاب نقشي ندارند و هيچ كاره هستند پيشنهاد مي كنم فرآيند انتخاب رياست اين دانشگاه از طريق معرفي يك فرد از سوي رئيس جمهور و رأي اعتماد نمايندگان مجلس و يا از طريق شوراي عالي انقلاب فرهنگي باشد.
يك دانشجو
¤ در برنامه اخبار ورزشي شبكه 3 سيما مصاحبه اي پخش شد كه نشان مي داد موضوع اجبار بعضي از ورزشكاران فوتباليست به خوردن روزه در روز تمرين توسط مربي و مسئولين باشگاه مربوطه واقعيت دارد و شايعه نيست. اولا بنويسيد با وجود مراجع تقليد مسئولين باشگاه و مربيان چه كاره هستند كه تشخيص مي دهند كسي روزه بگيرد يا نگيرد ثانياً آيا نتيجه ميلياردها تومان هزينه از بيت المال براي فوتبال بايد حرمت شكني ماه رمضان و ضديت با دين بشود.
سينكي
پاسخ شركت راه آهن شهري(مترو)
در پاسخ به مطلب مندرج در مورخ 11/06/88 صفحه 2 ستون كيهان و خوانندگان با مضمون «بستن آبسردكن در ايستگاه ها» به اطلاع مي رساند اكثريت مسافران متروي تهران همان مردم متدين، شريف و شهيدپرور تهران هستند كه اعتقادات مذهبي و پايبند بودن به احكام اسلامي را در صحنه هاي مختلف از جمله اعياد، عزاداري ها در مناسبت هاي مذهبي و ماه مبارك رمضان طي سال هاي گذشته به اثبات رسانده اند، از طرف ديگر نيروهاي پليس مترو كه در ايستگاه هاي مترو مستقر مي باشند در صورت مشاهده هرگونه تظاهر به روزه خواري برخورد قانوني را انجام خواهند داد. اما ذكر اين نكته ضروري است كه درصدي از 000/700/1 سفري كه روزانه توسط متروي تهران انجام مي شود شامل مسافراني است كه به تهران سفر كرده و از مترو جهت سفرهاي درون شهري استفاده مي نمايند و همچنين افراد بيمار، سالمند و يا خردسالان و اطفالي مي شود كه نياز به برطرف نمودن تشنگي خود دارند و در صورت بسته شدن آبسردكن هاي موجود در ايستگاه ها، اين قشر از مسافران دچار مشكل خواهند شد.ولي قطعاً اين گونه افراد نيز با رعايت حال روزه داران گرامي از اين خدمات استفاده خواهند نمود.

 وزير دفاع آمريكا: آمريكا به دنبال رويكردهاي ديپلماتيك در برابر برنامه هسته اي ايران است

رابرت گيتس وزير دفاع آمريكا در گفت وگو با شبكه الجزيره بر موضع آمريكا در استفاده از رويكردهاي ديپلماتيك براي آنچه كه او «حل مسئله هسته اي ايران» مي ناميد، تاكيد كرد.
گيتس روز دوشنبه در گفت وگو با شبكه خبري الجزيره گفت: واشنگتن هنوز خواهان استفاده از رويكردهاي ديپلماتيك براي حل چالش ايران و برنامه هسته اي اين كشور است.
وي مدعي شد كه ايران بايد براي ايجاد اطمينان آمريكا در صلح آميز بودن برنامه هاي خود به بازرسان بين المللي اجازه ورود به تاسيسات هسته اي خود را بدهد.
اين در حالي است كه «محمد البرادعي» دبيركل آژانس انرژي اتمي در گزارش جديد خود از همكاري گسترده ايران با بازرسان آژانس خبر داده بود.
وي همچنين ادعا كرد: مسيري كه هم اكنون ايراني ها در آن گام نهادند نه تنها ضامن امنيت اين كشور نيست بلكه امنيت آن را تضعيف خواهد كرد.
گيتس در پاسخ به اين سؤال خبرنگار الجزيره در واشنگتن كه آيا آمريكا از تلاش ايران براي توليد سلاح هسته اي اطمينان دارد يا نه، گفت: هنوز به اين حد اطمينان نرسيده ايم.
خبرنگار الجزيره از وي پرسيد واشنگتن از تهران مي خواهد از برنامه هسته اي خود دست بردارد چرا كه آمريكا نگران اقدام ايران در توليد سلاح هسته اي است اما مردم منطقه مي گويند در حالي كه اسرائيل به طور علني داراي سلاح هاي هسته اي است چرا آمريكا به اين رژيم فشار نمي آورد و در مقابل ايران را تحت فشار قرار مي دهد. گيتس در پاسخ گفت: اين رهبران ايران هستند كه اسرائيل را تهديد مي كنند و از طرف اسرائيل تهديدي سر نزده است!
اين در حالي است كه مقامات تل آويو به كرات بر گزينه نظامي در برابر ايران تاكيد دارند.
گيتس درباره احتمال حمله رژيم صيهونيستي به ايران و ميزان آسيب پذير بودن نيروهاي آمريكايي در عراق در صورت چنين حمله احتمالي، در انتقاد از طرح موضوع حمله به ايران گفت: به اعتقاد ما ديپلماسي هنوز حرف هاي آخر خود را نزده است.
وزير دفاع آمريكا درباره حضور نيروهاي نظامي اين كشور در عراق نيز گفت كه اين نيروها تا پايان سال 2011 از عراق خارج خواهند شد و آمريكا بعد از اين زمان هيچ پايگاهي در عراق نخواهد داشت.
وي ابراز اطمينان كرد كه «نوري المالكي» نخست وزير عراق قادر به كنترل امنيت اين كشور بعد از خروج نيروهاي آمريكايي از عراق خواهد بود.
رابرت گيتس در ادامه با اشاره به موضوع افغانستان هرگونه قصد جديد آمريكا براي افزايش نيروها در اين منطقه را رد كرد و گفت بعد از افزايش نيروهايي كه «باراك اوباما» رئيس جمهور آمريكا تصميم به اجراي آن گرفت، ديگر نيروهاي آمريكايي در افغانستان افزايش نخواهند داشت.
تحريم عليه ايران
غيرسازنده است
از سوي ديگر، سخنگوي وزارت امورخارجه چين ديروز در گفت وگو با خبرنگاران تاكيد كرد كه اعمال تحريم هاي بيشتر عليه ايران غيرسازنده است.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، «ژيانگ يو» افزود: ما معتقديم كه تحت شرايط جاري، بايد تلاش هاي ديپلماتيك را شدت بخشيم و از سرگيري گفت وگوها با ايران در تاريخي سريع را محقق سازيم.
وي افزود: تحريم ها به تلاش هاي ديپلماتيك براي از سرگيري گفت وگوها كمك نخواهد كرد.

 يك مقام مسئول در اطلاعات سپاه: اظهارات سردار جعفري تنها گوشه اي از حقايق پشت پرده است

يك مقام مسئول در اطلاعات سپاه پاسداران افشاگري فرمانده كل سپاه درباره نيمه پنهان برخي از اشخاص به اصطلاح اصلاح طلب را تنها گوشه اي از حقايق پشت پرده آن ها دانست.
به گزارش سپاه نيوز اين مقام مسئول در معاونت اطلاعات و امنيت سپاه تاكيد كرد: مطالب عنوان شده از سوي سردار جعفري مستند به اطلاعات سپاه بود و نه صرفاً اعترافات متهمين اغتشاشات در دادگاه.
اين مقام مسئول افزود: برخي گروه ها و اشخاص باصطلاح اصلاح طلب، به گونه اي عجولانه و ناشيانه با بكار بردن تعابيري موهن و روش هاي ابهام آميز، با هدف كاهش اهميت اطلاعات افشا شده، قصد دارند مطالب بيان شده را تنها اعترافات متهمين قلمداد نمايند، در حالي كه اكثر موارد اعلام شده، اطلاعات مستندي است كه با برخي از اعترافات متهمين، تواتر شده است.
وي افزود: مستندات اطلاعات مربوطه كه بسيار فراوان و متعدد است به مقامات قضايي تحويل شده و در صورت نياز و صدور مجوز قضايي در اختيار افكار عمومي قرار خواهد گرفت تا مردم آگاه، مسؤمن و انقلابي كشورمان آزادانه و با آگاهي كامل، قادر باشند در رابطه با مدعيان آزادي و منحرفين از خط امام و انقلاب، قضاوت نمايند و دوستان و دشمنان واقعي نظام مقدس جمهوري اسلامي را تشخيص دهند.
اين مقام مسئول تأكيد كرد: ما نيز معتقديم دانستن، واقعاً حق مردم شريف و انقلابي ايران است كه بزرگترين حماسه ها را در عصر حاضر آفريدند و هنوز راهي طولاني و خطير در پيش رو دارند و از سويي توطئه هايي پيچيده همراه با دشمناني فراوان از خارج و داخل، اهداف والاي آنها را تهديد مي كند و ملت ايران بدون آگاهي كامل و شناخت واقعي از نخبگان سياسي فعلي كشور، اعم از انقلابي و غيرانقلابي، قادر به ايستادگي در برابر حوادث و پيمودن اين راه الهي نخواهد بود.

 پيشدستي ناشيانه اي كه دست سران مجمع را رو مي كند (خبر ويژه)

در پي افشاي نقش برخي سران جمع روحانيون در تدارك آشوب هاي خياباني و معارضه با نظام، اين گروه شيوه فرار به جلو را در پيش گرفت و ادعا كرد از سپاه و كيهان شكايت مي كند.
مجيد انصاري در گفت وگو با روزنامه زنجيره اي حيات نو- روزنامه اي كه بي نصيب از حاتم بخشي هاي شهرام جزايري نبوده- گفت: مجمع با كسي شوخي ندارد و موضوع شكايت بسيار جدي است. قوه قضائيه هم بايد به طور جدي به اين شكايت رسيدگي كند و جلوي اين تفرقه انگيزي ها و تهمت ها را بگيرد. در حال حاضر هم وكيل گرفته و در حال تنظيم شكايتي هستيم.
گفتني است برخي عناصر مجمع در نشست ها و سخنراني هاي خود از چند ماه قبل از انتخابات، نقش ويژه اي در القاي تقلب و ايجاد بدگماني در افكار عمومي نسبت به نظام ايفا كردند و شماري از آنها از طريق كميته هايي نظير صيانت از آراء مقابله با تقلب، عملاً در پروژه هاي عملياتي شده از سوي سرويس هاي اطلاعاتي آمريكا و انگليس و اسرائيل به ايفاي نقش پرداختند و پس از انتخابات نيز با دعوت به اغتشاش تلاش كردند انتخاب 5/24 ميليون نفري ملت را بي اثر سازند.
اظهارات برخي بازداشت شدگان از عمق نفاق و خيانت چند تن از سران مجمع روحانيون و تقليل جايگاه اين مجمع در حد گروهكي ضد انقلاب خبر مي دهد و طبيعي ترين انتظار اين است كه چهره هاي وفادار به نظام و انقلاب در مجمع ياد شده از مواضع مذكور اظهار برائت كنند. البته دادگاه هم فرصت مناسبي براي برداشتن نقاب از چهره عناصر مذبذب است هر چند كه جاي مدعي و متهم عوض شده باشد و متهمان دست پيش گرفته باشند.

 تير خلاص حزب مشاركت به شهروندي كه از چنگ تروريست ها گريخته بود (خبر ويژه)

دروغ بودن فهرست جعلي منتشره از سوي سايت حزب مشاركت درباره كشته شدگان اغتشاشات خياباني يكي پس از ديگري آشكار مي شود.
به دنبال آشكار شدن وجود نام هاي جعلي همچون محسن ايماني، ترانه موسوي و عليرضا توسلي در فهرست مذكور، اكنون خبر مي رسد كه نام احمد كارگرنجاتي هم با دغلبازي و شيادي در ليست ياد شده آمده و نامبرده- متأسفانه يا خوشبختانه- در قيد حيات است.
احمد كارگرنجاتي در وبلاگ خود ضمن ابراز تعجب از اقدام سايت نوروز نوشت: امروز صبح داشتم خبرهارو زير و رو مي كردم كه يهو چشمم خورد به خبر اعلام اسامي 72 نفر از كشته شدگان اغتشاشات اخير. اونقدر حس فضولي جلوي چشممو گرفت كه نفهميدم كي روي خبر كليك كردم و كي ليست اسامي كشته شده ها جلوم ظاهر شد. همين طور داشتم يكي يكي اسامي رو مي خوندم كه يكهو چشمم از حدقه بيرون افتاد (با حالت فنري تصور كنيد) و فكم رو زمين ولو شد آره، جالب بود، اسم خودمو توي ليست كشته شده ها ديدم. نكته جالبتر اينكه علت مرگم رو ضرب و شتم در بيمارستان عنوان كردند و باز نكته بسيار جالبتر اينكه الان من در قطعه 213 رديف 15 شماره 35 دفن شدم(!!)
اين وبلاگ نويس كه ظاهراً بايد قرباني مي شده و از دست اوباش اجير شده توسط افراطيون مدعي اصلاحات در رفته! مي افزايد:چند وقتيه حرف از دفن مخفيانه اجساد ميزدن و من باور نمي كردم! اما واقعاً اين دفن مخفيانه رو به قدري استادانه انجام دادن كه حتي خود من هم نفهميدم كي دفن شدم. اصلاً اونقدر كارشون رو خوب بلد بودن كه نفهميدم كي كشته شدم. عجب دنيائيه اين دنياي بعد از مرگ. همه چي عين قبل از مردنه و اصلاً هيچي تغيير نكرده. البته هنوز كسي براي سؤال و جواب سراغم نيومده. يا شايد سؤال و جواب هم مخفيانه انجام شده كه خودم نفهميدم.
به گزارش رجا نيوز، كارگرنجاتي در پست قبلي وبلاگ خود، سير هدف گلوله قرار گرفتن از سوي حاميان جنبش سبز را توضيح داده و به همراه انتشار تصاويري از خود در بيمارستان نوشته است: «مدتي بود كه به لطف دوستان سبزمون و با يك گلوله چند گرمي آمريكايي يا شايد هم انگليسي (بخاطر اينكه كاليبر گلوله از يك نوع سلاح نامتعارف در ايران بود) راهي بيمارستان شده بودم. البته هنوز بهبودي كامل حاصل نشده و بعد از يك مدت حركت چهارپايي (به كمك دو عصا) به تازگي به لطف فيزيوتراپ و آب درماني سه پايي (تك عصا) شديم.»
شايان ذكر است سايت وابسته به حزب مشاركت (نوروز) به همراه چند سايت همسو نظير موج سبز با فرار به جلو و براي كتمان نقش سران اين حزب در عمليات شكست خورده براندازي و آشوب، نقش وكيل مدافع قربانيان و آسيب ديدگان اغتشاشات را براي خود برگزيده اند و در اين راه از جعل شايعه و خبر و زنده به گور كردن شهروندان زنده هم دريغ نمي كنند.
به نظر مي رسد ستادي كه اين خبرها را جعل و منتشر مي كند و همزمان در تلاش است تا موسوي و كروبي را نيز فريب دهد، اطلاعات مهمي درباره شبكه اصلي ايجاد آشوب داشته باشد.

 حكم جلب علي كروبي به خاطر چك بلامحل شركت تلكام (خبر ويژه)

شركت ايرانسل اعلام كرد به خاطر چك بلامحل و برگشت خوردن آن، اقدام به شكايت از علي كروبي و ديگر امضا كننده چك كرده و به همين دليل هم حكم بازداشت براي هر دو نفر صادر شده است. پيش از اين منابع رسانه اي از صدور حكم جلب براي علي كروبي مدير شركت تلكام (يكي از چند شركت توزيع كننده محصولات ايرانسل) خبر داده بودند.
شركت ايرانسل اعلام كرد با شركت تلكام از سال 85 قرارداد توزيع سيم كارت و كارت شارژ داشته اما همكاري با اين شركت از اسفند سال گذشته به علت نپرداختن بدهي ها توسط شركت تلكام، از سوي ايرانسل قطع شده است.
شركت ايرانسل درباره علت شكايت و صدور حكم جلب براي علي كروبي توضيح داد: با وجود تأمين زمان مناسب به شركت پرشين تلكام از سوي ايرانسل، اين شركت نتوانست بدهي خود را پرداخت نمايد. ناچاراً ايرانسل براي وصول مطالبات خود از محل ضمانت نامه بانكي شركت پرشين تلكام كه توسط مؤسسه مالي اعتباري مولي الموحدين صادر شده بود اقدام نمود. به دليل استنكاف مؤسسه مالي اعتباري مولي الموحدين از پرداخت وجه معادل ضمانتنامه، ايرانسل نسبت به وصول طلب خود از طريق چك شركت پرشين تلكام اقدام نمود و به دليل بلامحل بودن چك فوق الذكر ايرانسل اقدام قانوني براي وصول طلب خود را به عمل آورد و به دليل برگشت چك، طي اقدام قضايي حكم بازداشت دو امضا كننده اين چك صادر شد كه يكي از آنها آقاي علي كروبي مي باشد.

 سند امنيتي اسرائيل؛ در برابر ايران تنها هستيم (خبر ويژه)

يك سند رسمي امنيتي رژيم صهيونيستي هشدار داد اين رژيم در صورت حمله و درگيري نظامي با ايران تنها خواهد ماند.
به نوشته روزنامه هاآرتص، اين سند كه از سوي دستگاه هاي امنيتي تهيه شده و ماه آينده در راستاي گزارش سالانه شوراي امنيت اسرائيل منتشر خواهد شد، تأكيد مي كند: اسرائيل با اين پيش فرض مواجه است كه در برابر ايران تنها خواهد بود. اين موضوع از جمله به احتمال نزديكي كشورهاي عربي و حتي آمريكا به ايران مربوط مي شود. اسرائيل تقريباً در برابر تهديدات استراتژيك و موشك هاي بالستيك ايران تنهاست. اسرائيل براي جلوگيري از نزديكي احتمالي واشنگتن و تهران بايد با آمريكايي ها همكاري بيشتري داشته باشد.
سند مذكور همچنين درباره تحولات فلسطين خاطرنشان كرد: بايد از برگزاري انتخابات در سرزمين هاي فلسطيني ممانعت كرد. با افزايش محبوبيت حماس، احتمال فروپاشي تشكيلات خودگردان محمود عباس قابل پيش بيني است. به هر نحو ممكن حتي به قيمت تنش با آمريكا بايد از برگزاري انتخابات فلسطين جلوگيري كرد.

 سران آشوب، روي موج ابوجهل! (خبر ويژه)

سايت وابسته به ستاد آشوب و رئيس گروهك نهضت آزادي با آگاهي از نقش موثر صداوسيما در رو كردن دست طراحان پروژه براندازي و متوقف كردن اين طرح آمريكايي، خواستار تحريم صداوسيما شدند.
موج سبز با ابراز هراس شديد نسبت به ميزگرد مشترك محمدعطريانفر، سعيد حجاريان و سعيد شريعتي و پاسخ هاي آنها به پرسش هاي چالشي مجري(حيدري)، خواستار تحريم رسانه ملي و نديدن اين ميزگرد شد. نگراني عناصر پشت پرده سايت مذكور از آن جهت قابل درك است كه طيف رسانه اي همسو با اين سايت، تلاش وسيعي را پس از برگزاري دادگاه متهمان اغتشاشات ترتيب دادند تا دادگاه ها را ساختگي و ناشي از خوراندن قرص هاي روانگردان، شكنجه و... جلوه دهند. آنها اكنون هراسانند كه سه متهم ياد شده با توضيحات صريح خود، دست شايعه سازان و نقش آفرينان حوزه جنگ رواني را بيش از گذشته رو كنند.
در همين حال ابراهيم يزدي رئيس گروهك نهضت آزادي در گفت وگو با روزنامه زنجيره اي اعتماد-روزنامه اي كه توليدات بي بي سي و راديو فردا را بدون ذكر مأخذ عيناً به نام خود چاپ مي كند!- مدعي شد اخبار را از طريق راديو و تلويزيون پيگيري نمي كند و فقط سريال جومونگ را مي بيند. وي اضافه كرد: «مدتي است با تلويزيون قهر هستم چون غيرقابل اعتماد است». يزدي خواستار مراجعه به روزنامه هاي زنجيره اي و اينترنت شد.
رئيس گروهك نهضت آزادي پاي ثابت رسانه هاي ضدانقلابي همچون بي بي سي، دويچه وله، روزآن لاين، راديو زمانه و... است و البته براي حفظ ظاهر و اينكه بيش از حد آمريكايي جلوه نكند، صداي آمريكا را استثنا كرده است هر چند كه در عمل برنامه هاي ديكته شده دستگاه هاي اطلاعاتي آمريكا را پي مي گيرد. سايت موج سبز نيز مشخصاً از سوي برخي گردانندگان سايت هاي ضد انقلابي نظير نوروز، امروز، روز آن لاين و راديو زمانه مديريت مي شود.
نگراني از آگاه شدن مردم و رو شدن دست سران فتنه هاي اخير- به اعتبار استفاده از برنامه هاي صداوسيما- همان شيوه اعراب جاهلي قافيه باخته (امثال ابولهب و ابوجهل) را تداعي مي كند كه از مردم مي خواستند پنبه در گوش خود فرو كنند يا دست بزنند و همهمه كنند تا حقايق را از زبان پيامبر(ص) نشوند.

 چرا عاقل كند كاري كه... (خبر ويژه)

روزنامه وطن امروز ضمن درج قصه اي طنز، از مصاحبه چند روز پيش خود با محمدرضا شجريان (به خاطر مصاحبه بعدي وي با صداي آمريكا و فحاشي عليه جمهوري اسلامي) ابراز ندامت كرد و نوشت: ما مصاحبه با شجريان را تكذيب مي كنيم!
اين روزنامه به قصه پسركي اشاره كرد كه با سنگ پراني، از پشت بام، شيشه همسايه را شكسته و به خاطر همهمه، خانواده خود را به پشت بام كشانده بود. «پسرك كه از ترس رنگ بر رخسار نداشت در پاسخ به اينكه چه كرده است كه محله اينگونه به هم ريخته، گفت: «من با سنگ شيشه همسايه را نشكسته ام!» اما اهالي خانه شيشه شكسته كه از جواب پسرك برآشفته بودند با اعتراض به پسرك گفتند رهگذران همه ديده اند كه تو بر بام به پرندگان سنگ مي زدي. اما پسرك كه حالا تازه فهميده بود چه كرده، بسيار محكم پاسخ گفت كه اصلا من بر بام نبوده ام كه بخواهم سنگي هم بيندازم! صاحب خانه شيشه شكسته كه از اين گفته پسرك از فرط تعجب چشمش از حدقه بيرون آمده بود بانگ برآورد كه هان اهل محل، من خود كلوخ بر پنجره خانه ام كوفتم و شيشه بشكستم و اين پسرك اصلا كلوخ اندازي نمي داند!!!».
وطن امروز اين ماجرا را در واكنش به اظهارات شجريان مبني بر تكذيب مصاحبه با اين روزنامه كه نوار صوتي آن موجود است، درج كرد و افزود: هرچند تا پيش از انتشار مصاحبه شجريان با صداي آمريكا، تلاش مي كرديم صحت مصاحبه خود را براي مخاطبان اثبات كنيم اما پس از گفت وگوي وي با VOA رسانه رسمي سازمان سيا تصميم گرفتيم كه... وطن امروز مصاحبه خود را تكذيب مي كند! ما با شجرياني كه درد دلش را با رسانه اي كه براي براندازي نظام اسلامي ايران طراحي شده و سابقه دشمني اش با ملت ايران بر كسي پوشيده نيست مطرح مي كند و اتفاقا از VOA به مردم، دولت و ايراني ها بي احترامي و جسارت مي كند، هيچ وقت و هيچ جا گفت وگو نكرده ايم. ما با شجريان ايراني گفت وگو كرده بوديم نه با شجريان گرم گرفته با بيگانه.»
گفتني است شجريان در حالي در گفت وگو با صداي آمريكا بر فقدان آزادي در ايران تاكيد و عليه نظام اسلامي اتهام پراكني كرد كه ولي نعمتان صداي آمريكا بزرگترين نقش را در سركوب حق آزادي و استقلال و انتخاب ملت ايران- از زمان اشغال ايران و سپس كودتاي 28مرداد- ايفا كردند و پس از انقلاب هم دست از دشمني با ملت ايران برنداشتند. صداي آمريكا توسط شماري از عناصر بدنام سلطنت طلب و بهايي اداره مي شود و حتي در ميان جريان هاي ضدانقلاب نيز به عنوان رسانه اي براي كارچاق كني و ترويج سلطنت طلبان نام برده مي شود. قرار گرفتن شجريان در خدمت چنين رسانه هاي سياه و بدنام در حالي است كه برخي رسانه هاي زنجيره اي همسو با صداي آمريكا مي كوشند وي را با آواز ربنايي كه چند ده سال پيش خوانده شده به ملت متدين و ضداستكباري ايران معرفي كنند تا سپس چنين القا كنند كه يك «ربنا»خوان، جمهوري اسلامي را متهم مكند !

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14