(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


دوشنبه 9 آذر 1388- شماره 19524
 

كنكور فصلي راه چاره است ؟كنكور فصلي راه چاره است ؟

صديقه توانا
كنكور درحالي در آبان 86 با تصويب قانون «پذيرش دانشجو در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور» علي رغم انتقادات برخي كارشناسان و متوليان آموزش عالي كشور حذف و سوابق تحصيلي جايگزين آن شد كه با گذشت دوسال از تصويب قانون حذف كنكور، هنوز دغدغه هايي درخصوص قابليت اجرايي آن از سوي مسئولان مطرح مي شود.
به گفته مجريان قانون مذكور، هنوز بستر هاي اجراي اين قانون در وزارت آموزش و پرورش مهيا نشده است، اين درحالي است كه با حذف كنكور، سرنوشت داوطلبان براي ورود به دانشگاه را امتحانات نهايي و كشوري رقم خواهد زد كه مواد آن را آموزش و پرورش تهيه مي كند.
توزيع عادلانه و همسان امكانات آموزشي دركل كشور، رتبه بندي دبيرستان ها و هم سان سازي معدل ها و سوابق تحصيلي، فراهم كردن تمهيدات امنيتي براي آزمون ها، جلوگيري از اعمال سلايق در ارائه نمره و تهيه استاندارد ملي در تدريس و تصحيح دروس امتحاني و... از مهمترين ضرورت هاي حذف كنكور است كه هنوز به عنوان دغدغه اصلي از سوي مسئولان مطرح مي شود.
درحالي كه تا سال اجراي اين قانون تنها دوسال باقي است، دكتر دانشجو وزير علوم با بيان اينكه بسترهاي لازم براي حذف كنكور فراهم نشده، پيشنهاد داده كه زمان اجراي اين قانون حداقل تا سال 92 و 93 تمديد شود و براي كاهش استرس و نقش داوطلبان و خانواده ها، كنكور به جاي سالي يك بار، به صورت فصلي و 4 بار در سال برگزار شود.
كنكور، غولي در ذهن جوانان
به منظور روشن شدن قانون حذف كنكور و مسائل حاشيه اي آن با دكتر طيبه صفايي نايب رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس به گفت وگو پرداختيم. وي در ابتدا به دلايل توقف اين قانون اشاره مي كند و به گزارشگر كيهان مي گويد: «اين قانون درحال حاضر جزو دستور جلسه كميسيون است، اما هنوز وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم درخصوص مواد محتوا و درصدهاي آن به توافق نرسيده اند و گزارشي به كميسيون ارائه نشده است.
اما اجراي اين قانون بايد از ابتدا براي داوطلبان مشخص شود، چون هميشه از كنكور غولي در ذهن جوان ها ايجاد شده و همواره سد راه آنها بوده است و با به هم خوردن اين برنامه ريزي ها و تغيير و تحول آن، روحيه و امنيت خاطري كه انتظار مي رود، داوطلبان قبل از ورود به كنكور بايد داشته باشند، به خطر مي افتد. بنابراين بايد هرگونه تصميم گيري با كارشناسي قوي صورت بگيرد و وزارت علوم و آموزش و پرورش هرچه زودتر با يكديگر دراين زمينه به تفاهم برسند.»
وي در پاسخ به اين سؤال كه دلايلي كه براي تاخير در ارائه اين گزارش ها به كميسيون اعلام شده شامل چه مواردي مي باشد، چنين مي گويد: «براساس صحبت هاي چندماه پيش، گويا اشكالاتي در نرم افزارها و سيستم رايانه اي آموزش و پرورش وجود داشته است كه بعداز اين گزارش، كميسيون تاكيد كرد هر مشكلي هست خيلي زود برطرف شود و طرحي به صورت كامل به مجلس ارائه شود كه هنوز اين اتفاق نيفتاده است.»
وي درباره زمان اجراشدن اين قانون چنين مي گويد:«مراجعه كنندگان بسياري از داوطلبان و خانواده هاي آنها داشته ايم كه نگراني و اضطراب از سرنوشت كنكور در رفتار و گفته هاي آنها به خوبي نمايان بوده است و البته به خانواده ها دراين باره حق مي دهيم كه نسبت به اين موضوع نگران باشند و خواهان آن باشند كه زودتر تكليف اين موضوع روشن شود.»
دكتر صفايي در ادامه به محتواي قانون حذف كنكور مصوبه سال 86 اشاره مي كند و مي گويد: «قانون حذف كنكور كه مصوبه تحصيلي و پرورشي دانش آموزان را براي ورود به كنكور مطرح مي كند، ماده دوم اين قانون به پذيرش دانشجو در مقاطع مختلف تحصيلي اشاره دارد و اين گونه مطرح مي كند كه ورود دانشجو به دانشگاه ها بايد براساس سوابق تحصيلي دانشجو در طول 7 سال گذشته صورت پذيرد.»
وي مي گويد: «همانگونه كه مي دانيد اين قانون بايد تا پايان سال اول برنامه توسعه پنجم يعني از سال 89 اجرايي شود، همچنين براساس اين قانون تبصره اي دارد كه از سال 86 وزارتخانه هاي علوم، بهداشت و درمان و دانشگاه آزاد و آموزش و پرورش براساس آن مجازند داوطلبان ورود به مقطع كارداني را براساس سوابق تحصيلي پذيرش كنند كه اين موضوع نيز هنوز اتفاق نيفتاده است.»
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در ادامه گفته هاي خود علت اجرايي نشدن اين قانون را عدم همكاري وزارتخانه هاي مربوط عنوان مي كند و مي گويد: «طبق ماده 4 اين قانون قراربود كميته اي متشكل از وزارتخانه هاي علوم، آموزش و پرورش، سازمان سنجش و رئيس دانشگاه آزاد اسلامي تشكيل شود تا موانع و مشكلات اجراي اين طرح مورد بررسي قرار گيرد اما متاسفانه اين كميته به شكلي اين قانون را در اين مدت ناديده گرفته است.»
وي در پاسخ به اين سؤال كه در صورت تمديد زمان براي اجراي قانون، چه ضمانتي وجود دارد كه تا سال 93 اين طرح اجرايي شود مي گويد: «قطعا دو وزير علوم و آموزش و پرورش را به مجلس دعوت خواهيم كرد و از آنها براي اجرا شدن اين قانون تا سال ياد شده تعهد خواهيم گرفت چرا كه اين موضوع باعث نگراني بسياري از داوطلبان كنكور شده است.»
فيلتر ورودي
كنكور به منظور ايجاد يك فيلتر ورودي براي دانشگاه ها، متعاقب افزايش نياز و ارتقاي سطح علمي افراد جامعه متناسب با پيشرفت علم و دانش در سطح دنيا و با توجه به محدوديت امكانات وضع شده است.
كاظم عسگري استاد دانشگاه و جامعه شناس در گفت وگو با گزارشگر كيهان نظرش را در مورد ضرورت حذف كنكور اين طور بيان مي كند: «درنظر گرفتن خطوطي قرمز رنگ براي ورود به دانشگاه ها ديرپايي است هواي ذهن پژوهندگان جوان دانش را به شدت به خود معطوف كرده است و آنها را در ابتداي راه زندگي، با دست و پنجه نرم كردن با اين مسئله روبرو مي كند.»
اين جامعه شناس مي گويد: امروزه در جامعه ما افق نگاه دانش آموزان فراسوي مرز كنكور شكل گرفته و دست نايافته هاي زندگي را براي آنان متجلي ساخته است و رقابت بهترين شكل حضور در آزموني اين چنين حياتي به نظر مي رسد، ليكن حسادت، چشم و هم چشمي، سرخوردگي و انزوا و نااميدي، مجموعه اي از ناهنجاري هاي فردي و اجتماعي محسوب مي شود و متاسفانه به عنوان جايگزين نامناسب به جاي رقابت سالم در خانواده ها مطرح مي گردد.»
عسگري اضافه مي كند: «وقتي افق زندگي موفق در وراي كنكور شكل مي گيرد و تنها راه سعادت در پشت ديوارهاي بلند كنكور جست وجو مي شود، گذشتن از اين سد فولادين با اين هجمه متقاضي قطعا نه به عنوان يك وسيله بلكه به عنوان يك هدف، كنكور را مطرح مي سازد، اين تغيير جايگاه كنكور از يك وسيله به يك هدف تبعات اجتماعي بسيار زيادي را درپي خواهد داشت و در صورت عدم نيل به اين هدف كاذب ناهنجاري هاي احتمالي آتي جوانان از حداقل هاي اين تغيير غيرعلمي به حساب مي آيد.»
اين استاد دانشگاه در ادامه خاطر نشان مي كند: «تفكر شكل گرفته امروز در مسير حذف كنكور كه در نوع خود يك انقلاب فرهنگي در اين حوزه به شمار مي رود، نگاهي عادلانه و از كار كارشناسي در حيطه باروري علم و دانش كاربردي محسوب مي شود. شايد با اجرايي شدن اين قانون نه تنها گره هاي بسياري از مشكلات سازمان هاي مرتبط كه در رسيدگي به ناهنجاري هاي اجتماعي گشوده خواهد شدكه آرامش حاكم بر جوانان مضطرب و نگران، فضاي واقعي تري از دانشگاه و اهداف آن را در مقابل ديدگان اين حجم عظيم افراد گشوده مي كند و هدف گرايي علمي در اين مسير رخ نمايي جمعي پيدا مي كند و عموم خانواده ها كه دغدغه اصلي امروزشان موفقيت فرزندان در كنكور است را به آرامش مي رساند.»
عدم تناسب عرضه و تقاضا
«يكي از مهمترين دلايلي كه باعث برگزاري آزموني به نام كنكور شده است، عدم تناسب عرضه و تقاضاي ورود به تحصيلات دانشگاهي است.»
كيومرث امجديان كارشناس وزارت آموزش و پرورش در گفت وگو با گزارشگر روزنامه كيهان با بيان مطلب فوق مي گويد: «وقتي متقاضي ورود به دانشگاه بيش از امكان تحصيلات دانشگاهي مي باشد قطعا بايد به دنبال ساز و كاري بود تا اين مسئله حل شود و لذا تا زماني كه ما نتوانيم بين عرضه و تقاضا تناسبي ايجاد كنيم، حذف كنكور قابل تامل خواهد بود.»
وي با اعلام اينكه موافق اجراي طرح حذف كنكور مي باشد، خاطرنشان مي كند: «با حذف كنكور عدالت آموزشي برقرار مي شود و همه فرصت تحصيل را پيدا مي كنند، اما اين كار به الزاماتي احتياج دارد كه ارزشيابي دقيق و علمي در آموزش و پرورش و بهبود روشها و ابزار سنجش نيز از جمله اين الزامات است.»
وي با اشاره به اينكه ارزشيابي فعلي براساس تمركز بر سطح دانش و دانش سنجي مي باشد، مي گويد: «اين ارزشيابي بايد در حيطه هاي ديگر عاطفي، رواني و حركتي هم لحاظ شود، همچنين در مورد بهبود روشها و ابزار سنجش بايد گفت: روشهاي امروزي بيشتر از طريق مقايسه بچه ها با يكديگر صورت مي گيرد، و ميزان تحقق زياد مدنظر نيست، و نكته ديگر اينكه نگاه به آزمون و ابزارها به حفظ مطالب است كه اين مسائل نياز به اصلاح دارد و تا زماني كه حذف كنكور اجرا شود بايد براي ورود به دانشگاه سنجش و ارزشيابي و صلاحيت تحصيلات مدرسه اي را هم درنظر بگيريم و شرط معدل به تنهايي كارساز نيست.»
وي نظرش را در مورد شرط معدل اين طور بيان مي كند: «اگر در سوابق تحصيلي دانش آموز فقط معدل را در نظر بگيريم، در مدارس مختلف ممكن است اين نمره دهي تحت تأثير وضعيت مدرسه قرار گيرد و مديريت مدرسه در تعيين معدل و كاهش يا افزايش نمره دخالت كند و اين مسئله باعث رواج فساد اداري مي شود، بنابراين شرط معدل به تنهايي براي ورود به دانشگاه خطرناك است، لذا بايد آزمون ملي براي سنجش يادگيري در سطح دوره تحصيلي كه معادل كنكور است و ويژگي آن فرق مي كند لحاظ شود.»
امجديان اضافه مي كند: «آموزش عالي درحال حاضر بايد تناسب بين عرضه و تقاضا را فراهم كند و تا زماني كه اين تناسب ايجاد نشود آموزش عالي زير سؤال است و از آن طرف هم آموزش و پرورش بايد سنجش دقيقي را براي قبل از ورود به دانشگاه انجام دهد تا براساس آن زمينه حذف كنكور فراهم شود.»
حذف كنكور، نظارت و برنامه ريزي دقيق
فرهاد بشيري نماينده مردم پاكدشت و عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس نيز در مورد دلايل و ضرورت هاي حذف كنكور و به تعويق افتادن اجراي آن تا سال 93 به گزارشگر كيهان مي گويد: «با توجه به اينكه كنكور در زندگي دانش آموزان اهميت دارد، لازم است كار كارشناسي دقيقي روي آن صورت گيرد و با توجه به اينكه 80 درصد بار مسئوليت برعهده آموزش و پرورش است، ظرفيت ها و امكانات لازم پاسخگوي اين كار نيست و ما در جلسه اي كه با مسئولان وزارت علوم و آموزش و پرورش داشتيم، نگراني هاي اين مسئله مطرح گرديده و قرار شد به زودي تكليف كنكور مشخص شود.»
وي در ادامه به موانع پيش روي حذف كنكور اشاره مي كند و مي گويد: «با توجه به اينكه براي سنجش نياز به معيارهاي دقيقي داريم، چنانچه اين معيارها دقيق نباشد و نظارت اصولي صورت نگيرد، در دوره متوسطه براي ورود به دانشگاه قطعا با مشكل روبرو مي شويم. لذا بايد توانايي، لياقت و استعداد افراد را درست بسنجيم و اين امر نياز به فاكتورهايي در آموزش و پرورش دارد كه يقينا رسالت وزارتخانه بسيار خطير خواهد بود. البته در اين موضوع آموزش و پرورش به تنهايي دخيل نيست، بلكه نياز به تعامل و همفكري وزارت علوم و سازمان سنجش و مسئولان دارد تا ان شاءالله با استرس روحي و رواني كمتري به مرحله اجرا درآيد.»
وي نظرش را در مورد پيشنهاد وزير علوم براي برگزاري كنكور در 4 مرحله اين طور بيان مي كند: «به نظرم اين پيشنهاد بسيار خوبي است كه چنانچه دانش آموزي نتوانست به دليل اضطراب در مرحله اول يا دوم در آزمون ورودي قبول شود، شانس خود را باز هم امتحان كند.»
برگزاري كنكور فصلي
اما محمدتقي بطحايي رئيس دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي نيز در مورد برگزاري كنكور در چهار مرحله چنين مي گويد: «از آنجايي كه كنكور يك پديده ملي است، به همين سادگي نمي توان بر روي آن بحث كرد و به همين دليل تغيير يا حذف كنكور نياز به كار كارشناسي بيشتري دارد.» بطحايي با بيان اينكه ما بايد در اين زمينه از تجربه دانشگاه هاي دنيا نيز استفاده كنيم تأكيد مي كند: «براي اجراي طرح جديد درباره كنكور نبايد نسنجيده تصميم گيري كرد. بحث امتحان و كنكور هميشه براي دانش آموزاني كه درس نخوانده اند استرس زا بوده و اگر اين كنكور، 2، 3 و يا 4 بار در سال نيز برگزار شود، باز هم براي اين دسته از دانش آموزان استرس به همراه خواهد داشت.»
امير طاهرخاني عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس هم كه با نظر رئيس دانشگاه خواجه نصير موافق است در اين مورد چنين مي گويد : «اكنون بايد به سمت حذف كنكور برويم و اگر بخواهيم بحث برگزاري كنكور فصلي را مطرح كنيم مشكلات روحي و رواني زيادي براي دانش آموزان ايجاد مي شود و به مشكلات قبلي آنها مي افزايد.»
اما عليرضا زاكاني عضو ديگر كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس نظر ديگري دارد و مي گويد: « اين پيشنهاد، طرح بسيار خوبي است كه بزرگترين فايده آن حذف استرس دانش آموزان است. عملي شدن اين طرح به شرطي كه زمان بندي آن با شرايط جذب دانشجو در دانشگاه ها در نيم سال هاي مختلف هماهنگ شود مي تواند تأثيرگذار باشد.»
زاكاني در مورد بحث تعويق طرح حذف كنكور اضافه مي كند: «در اين خصوص اجراي قانون اصل است و اگر مشكلي در رابطه با آن وجود داشته باشد وزارت علوم مي تواند پيشنهاد خود را در قالب يك لايحه ارائه دهد تا مجلس در مورد آن اقدام كند. و در اين مسئله بايد با برنامه ريزي بهتري عمل كرد و ساير نهادهاي مرتبط مانند وزارت آموزش و پرورش نيز به وظايف خود عمل كنند تا برنامه ها به خوبي پيش برود.»
محمدرضا شعباني نماينده مردم كرمانشاه و عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس هم در گفت وگو با گزارشگر كيهان با اشاره به اينكه در اين كميسيون جلسات متعددي پيرامون حذف كنكور برگزار شده و كميسيون مصر است كه اين طرح از سال 90 اجرا شود اما با توجه به اينكه آقاي دانشجو آمادگي خود را براي سال 93 اعلام كرده اند، مي گويد: «اجراي اين طرح نياز به تمهيدات بيشتري دارد چون كار واقعا سختي پيش رو داريم و با توجه به اينكه سازمان سنجش مجموعه عريض و طويلي است كه از اول با جريان كنكور به وجود آمده است و زياد با اين پيشنهاد موافق نيستند، ولي اميدواريم به زودي با نظر مجلس و مركز پژوهش ها به يك جمع بندي خوبي برسيم چون كنكور اضطراب زيادي در دانش آموزان به وجود مي آورد و از نظر روحي و رواني آنان را با مشكلات عديده اي مواجه مي كند.»
وي در مورد برگزاري 4 مرحله اي كنكور كه از سوي وزير علوم پيشنهاد شده مي گويد: «در اين مورد هم صحبت شده و در جلساتي كه با مسئولان آموزش و پرورش و سازمان سنجش خواهيم داشت در مورد جزئيات آن صحبت مي شود و چون كار ظريف و مشكلي در پيش رو داريم به سادگي نمي توانيم آن را به مرحله اجرا درآوريم اما در كل حذف كنكور سود بيشتري از اجراي آن دارد.»

 

(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14