(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(9(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


شنبه 28 آذر 1388- شماره 19538
 

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
اين 10 روز (يادداشت روز)
كيهان و خوانندگان
كفن (گفت و شنود)
پيشنهاد ايران در كنفرانس كپنهاگ 2011، سال اصلاح الگوي مصرف
مديرمسئول كيهان در اجتماع پرشور بسيجيان:
مردم ما دريافته اند كه امام حسين(ع) بيشتر از آب ،تشنه لبيك بود
برجك يكي از ستادهاي جنگ رواني پريد (خبر ويژه)
نوه رضا قلدر: پدرم ديكتاتور نبود، فقط آزادي سياسي نمي داد! (خبر ويژه)
پاك كردن ننگ با ننگ بزرگتر (خبر ويژه)
نهضت آزادي: كنترل سبزها از دست موسوي و كروبي خارج شده (خبر ويژه)
دفاع از خميني تيشه زدن به ريشه جنبش سبز است (خبر ويژه)اين 10 روز (يادداشت روز)

تحولات رخ داده در فاصله 10 روزه 16 تا 27 آذر 88، يك نماي فشرده اما بسيار دقيق از سرنوشت و آينده جريان فتنه در ايران به دست مي دهد. روز 16 آذر به گفته سران فتنه بنا بود جبران آبروريزي 13 آبان باشد -و به همين دليل آنرا ايستگاه آخر خواندند- اما خود به آبرو ريزي بزرگتري تبديل شد. جامعه دانشگاهي كه اصلاح طلبان ساده دلانه آن را ملك طلق خود مي دانستند، در آن روز خود را تقريبا به طور كامل از پروژه هاي جريان فتنه كنار كشيد. مهم تر از آن، طبقه متوسط شهري در تهران هم هيچ انگيزه اي براي پيوستن به آشوبگراني كه در يكي دو دانشگاه تهران تجمع كرده بودند از خود نشان نداد در حالي كه سران فتنه تصور مي كردند قادر خواهند بود از طريق كاتاليزوري به نام دانشگاه، شبكه هاي اجتماعي ساخته شده توسط سرويس هاي اطلاعاتي غربي در ميان طبقه متوسط را هم فعال كرده و يك آشوب شهري جديد در تهران بوجود بياورند.
ميرحسين موسوي -كه اين روزها ديگر در حال نزديك شدن به پايان كار است- در بيانيه روز 15 آذر خود، گويي حدس زده باشد كه احتمال بي اعتنايي مردم به فراخوان فتنه گران در 16 آذر وجود دارد، روزهاي 17 و 18 آذر را هم به عنوان جايگزيني براي آن مشخص كرده بود. اين دو روز احتمالا بايد جزو سخت ترين روزهاي بعد از انتخابات براي فتنه گران بوده باشد. اهانت به امام توسط هوادارن موسوي در روز 16 آذر موجي از خشم و اعتراض انقلابي درون و بيرون دانشگاه عليه سران فتنه بوجود آورد كه اثرات آن اكنون كل معادلات سياسي كشور را جابجا كرده است. بر مبناي برخي شواهد، اتاق فكر جريان فتنه كه در لندن و واشينگتن مرتبا تشكيل جلسه مي دهد، تصور مي كرد جسارت به امام درون دانشگاه با شكستن خط قرمزهاي 30 ساله نظام، عرصه هاي جديدي براي فعاليت پيش روي سبزها در ايران خواهد گشود و به همين دليل هم بود كه تصاوير اين اهانت را با ولع از شبكه هاي خبري خود پخش مي كرد. اما دقيقا به اين دليل كه سرويس هاي غربي مثل دوستان داخلي شان، هيچ محاسبه درستي از ميزان ارادت مردم ايران به امام و خلف او نداشتند، اين به اصطلاح «پروژه» تبديل به موجي بزرگ شد و به جانب طراحان آن بازگشت. مردم ايران اكنون يك هفته است كه در اعتراض به اين اهانت بزرگ از پاي ننشسته اند. ديروز و در آخرين پرده از اين خشم مقدس، مردم مومن در سراسر ايران خواستار محاكمه و مجازات سران فتنه شدند در حالي كه هيچ نشاني از فتنه گران نه در خيابان هاي تهران و نه در هيچ شهر ديگري از شهرهاي كشور نبود. فرداي روز 16 آذر نوشتيم كه سوت پايان در ايستگاه آخر به صدا درآمده است، حالا پس از 10 روز مي توان گفت كه همه چيز تمام شده و دانشگاه كه بنا بود فتنه سبز را احيا كند، آن را يكباره و به سرعت دفن كرده است.
كل ماجراهاي پس از انتخابات رياست جمهوري، از خرداد ماه به اين سو را به يك معنا، از منظر تغييرات نمودار سرمايه اجتماعي اصلاح طلبان مي توان بازسازي كرد. پيش از انتخابات مهم ترين عاملي كه سران جريان اصلاحات را به سمت راديكاليسم سوق داد و باعث شد در يك ماه آخر كليت نظام را به جاي دولت آماج حملات خود قرار دهند، اين بود كه تصور مي كردند يك لشگر بزرگ از طبقه متوسط شهري در تهران و سراسر كشور پشت آنها ايستاده است. اين براي اصلاح طلبان كه در دو سال آخر حضور در دولت (1384-1382) حسرت جمع شدن فقط چند صد نفر در حمايت از خود را مي خوردند، يك صحنه رويايي بود. فراخواني اين سرمايه اجتماعي به خيابان و به راه اندازي آشوب هاي شهري از بيش از دو ماه قبل از انتخابات علاوه بر اينكه تمريني بود براي آشوب هاي بعد از انتخابات، عمدتا به اين دليل انجام شد كه اصلاح طلبان مي خواستند گزينه «تسليم يا آشوب» را پيش روي نظام بگذارند و از آن بخواهند كه از ميان آنها يكي را انتخاب كند. برخي از سران اين جريان -كه امروز ارتباطات آنها با طراحان كودتاهاي مخملي در خارج از ايران محرز شده است- همان مقطع مي گفتند كه چه ببازند و چه ببرند به حضور خياباني نياز دارند. اگر انتخابات را بردند با كشاندن مردم به خيابان قادر خواهند بود امتيازهاي بزرگ از نظام مطالبه كنند و بلافاصله سراغ ايجاد تغيير شكل در ساختار نظام به آن روشي كه در جزوه تاملات راهبردي حزب مشاركت شرح داده شده بروند. و اگر انتخابات را باختند، با طرح مسئله تقلب، سرمايه راي خود را به سرمايه آشوب تبديل كنند و نظام را وادار سازند كه يا در مقابل خواست غيرقانوني آنها تسليم شود يا ريسك فرو رفتن كشور در گرداب آشوب هايي مزمن و طولاني مدت را بپذيرد.
اين سناريو پس از انتخابات مو به مو اجرا شد اما در حين اجرا به مشكلاتي برخورد كه پيش تر پيش بيني نشده بود. در يك تحليل بسيار فشرده سرمايه اجتماعي جريان اصلاح طلب پس از انتخابات دچار 5 بحران اساسي شد كه در نتيجه اين بحران ها اولا سرمايه اجتماعي موجود در سبد راي اين جريان به شدت كاهش يافت، ثانيا درصد بسيار كوچكي از سرمايه راي موسوي به عنوان سرمايه آشوب وارد خيابان شد و ثالثا سرمايه آشوب اين جريان نيز به سرعت از حالت خود جوش وخود انگيخته خارج شد و به سمت وضعيت هاي سازمان يافته ميل كرد. نتيجه اين حركت از وضعيت خود جوش به سمت وضعيت سازمان يافته اين بود كه شبكه هاي ساخته شده توسط سرويس هاي اطلاعاتي دشمن كه از حيث تعداد بسيار كم شمار ولي از جهت الگوي رفتار به شدت راديكال هستند، تحركات خياباني اين جريان را تحت سلطه خود درآوردند و ماجرا به اهانتي شبيه آنچه در 16 آذر ديديم ختم شد.
بحران هاي تغيير دهنده وضعيت سرمايه اجتماعي اصلاح طلبان در ميان طبقه متوسط شهري را مي توان به اين شكل خلاصه كرد. 1-طبقه متوسط جامعه ايران خيلي زود و بلكه در همان يكي دو ماه بعد از انتخابات فهميد كه موسوي در مورد انقلابي، خط امامي و قانونگرا بودن خود دروغ مي گويد و اساسا اعتقادي به اين مفاهيم ندارد. اين وضعيت بحراني را بوجودآورد كه بايد آن را «بحران ايدئولوژي و اعتبار» ناميد. 2- اين بخش از جامعه ايراني در زماني بين 4 تا 5 ماه دريافت كه كل داستان تقلب در انتخابات رياست جمهوري هم دروغي بيش نيست و نظام راي موسوي را چنان كه بوده خوانده است. اين وضعيت بوجود آورنده پديده اي است كه مي توان آن را «بحران آگاهي» خواند. 3- آن بخش از سرمايه راي موسوي در تهران كه چند باري حضور در خيابان را تجربه كرده بود به سرعت دريافت نظام مستحكم تر از آن است كه بتوان با اين روش ها از آن امتيازي گرفت و اين درك و دريافت وضعيتي را بوجود آورد كه مي توان آن را «بحران نتيجه» خواند به اين معنا كه ديگر كمتر كسي باقي مانده بود كه به نتيجه بخش بودن اين حركات اميدي داشته باشد. 4- پس از گرايش تحركات خياباني به سمت آشوب، برخورد قاطع نظام با آشوبگران در چند مرحله، به بروز «بحران اراده» در ميان آنها منجر شد 5- و نهايتا پس از چند ماه فتنه گري با تمام توان، حاميان جريان فتنه درون حكومت به ناتواني خود در تاثيرگذاري بر اراده سطوح بالاي نظام پي بردند و همين باعث شد برخي از آنها منفعل شوند و برخي ديگر نغمه آشتي و سازش سر دهند. بوجود آمدن اين وضعيت در بين حاميان حكومتي جريان فتنه، در ميان آشوبگران كف خيابان كه همواره به نزاع درون حكومت دل بسته و از آن تغذيه مي كردند، بحراني بوجود آورد كه بايد آن را «بحران تكيه گاه» ناميد. از اين 5 بحران دو بحران اول بيشتر روي سرمايه راي اصلاح طلبان اثر كرده و علاوه بر ايجاد ريزش در آن، مانع تبديل شدن آن به سرمايه آشوب شده است و 3 بحران بعدي هم در تضعيف جنبه خودانگيخته سرمايه آشوب فتنه گران و همچنين مرگ بخش سازمان يافته آن موثر بوده است.
نتيجه اين تحليل به عيني ترين شكل ممكن خود را در روز جمعه نشان داد. پس از 16 آذر و زماني كه مردم تهران و ديگر شهرهاي بزرگ از كنار همه جزع و فزع فتنه گران بي تفاوت گذشتند اين نگراني در بين سران فتنه بوجود آمد كه ته مانده هاي سرمايه اجتماعي آنها هم در حال از دست رفتن است و جز مشتي آشوبگر كسي براي آنها نمانده است. در حالي كه خروش انقلابي مردم در 10 روز گذشته هر روز بيشتر از روز قبل اين موضوع را مسجل مي كرد، علامت بزرگ «دفن شدن فتنه سبز اموي» روز جمعه پديدار شد. در حالي كه اصلاح طلبان پس از 22 خرداد همواره تلاش كرده اند از هر فرصتي و از جمله فرصت تجمعات انقلابي مورد حمايت نظام براي حضور در خيابان و عرض اندام استفاده كنند، در تظاهرات روز جمعه هيچ نشاني از آشوبگران ديده نشد و براي اولين بار از 22 خرداد 88 سران فتنه به اين نتيجه رسيدند كه مطلقا نبايد ريسك دعوت از هوادارانشان براي ايجاد تجمع موازي در كنار تظاهرات مردمي عليه اهانت كنندگان به امام را بپذيرند. اگرچه مجمع روحانيون مبارز به عنوان اتاق فكر داخلي جريان فتنه به همراه موسوي ادعا كرده اند كه در صدد دريافت مجوز براي برگزاري يك راه پيمايي مستقل هستند ولي ناگفته پيداست كه اين چيزي بيش از يك توجيه خنك و خنده دار نيست. احتمالا همه چيز به اين بر مي گردد كه فتنه گران پيام روزهاي 16 تا 27 آذر را تا حدودي دريافت كرده و فهميده اند كه ديگر كسي از مردم پاي كار آنها نيست و الا در چند ماه گذشته ديده ايم تا زماني كه مي دانستند هنوز كسي به حمايت از آنها به خيابان خواهد آمد، هرگز به فكر مجوز گرفتن و تجمع مستقل برپا كردن نيفتادند!
بزرگي مي گفت اين هنوز آغاز معجزات محرم است. منتظر بسي بيش از اينها بايد بود.
مهدي محمدي

 كيهان و خوانندگان

¤ برخي تصور مي كنند بيش از سه ميليون دانشجو صدايي غير از صداي جمهوري اسلامي دارند، در اشتباه به سر مي برند. خروش دانشجويان و ملت باغيرت را طي چند روز اخير مشاهده نمايند و آنگاه به قضاوت بنشينند كه اكثريت ملت، دانشجو، دانش آموز و... همه و همه با كدامين صدا در حركتند؟
سهرابي از اردبيل
¤ ما همان نسل جوانيم كه ثابت كرديم
در ره عشق سزاوارتر از صد مرديم
هر زمان بوي خميني به سر افتد ما را
دور سيدعلي خامنه اي مي گرديم
شعباني فر از قم
¤ قوه قضائيه ديگر منتظر چيست كه با سران فتنه برخورد نمي كند و آنها را به پاي ميز محاكمه نمي كشاند؟ مگر آنها به امام راحل(ره) و ملت ما بدترين توهين ها را نكردند؟
عيدزاده از بندرعباس
¤ ميرحسين موسوي يا واقعاً جاهل است يا خودش را به تجاهل زده است. چطور مي تواند از يك طرف موجب شادي آمريكا و رژيم صهيونيستي و بزرگ ترين دشمنان امام خميني(ره) شود و از طرف ديگر ادعا كند كه طرفدار امام راحل است. به ايشان بفرمائيد كه دست از دروغ و تظاهر بردارد، چون مردم هوشيارند و تفاوت خائن و خادم را مي شناسند.
دربندي از تهران
¤ يكي از اصلاح طلبان گفته كه دولت مجوز راهپيمايي بدهد تا ياران امام به خيابان بريزند. در شرايطي كه همه ياران امام طي يك هفته اخير اعتراض كردند، بيان چنين سخناني توهين به مردم است. يعني به نظر اين گروه از اصلاح طلبان، هيچ يك از افرادي كه در روزهاي گذشته عليه توهين به ساحت مبارك حضرت امام تظاهرات نمودند، يار امام (ره) نبودند؟
جهانگيري(پدر شهيد) از قم
¤ يكي از پايگاه هاي اصلي جريان فتنه، شبكه بي بي سي فارسي است كه با تفكر ضاله بهائيت اداره مي شود. از رسانه هاي متعهد تقاضا مي شود كه درباره اين شبكه افشاگري نمايند.
دهقان از هشتگرد
¤ با توجه به اين كه در ابتداي انقلاب اسلامي بني صدر با ظاهر زنانه فرار كرد، يكي از پياده نظامهاي اغتشاشگران هم قصد داشت با لباس زنانه فرار كند و يكي از اصلاح طلبان هم گفته بود كه اگر در انتخابات شكست بخورند با لباس زنانه فرار خواهد كرد. خواستم به مسئولان امنيتي كشورمان هشدار دهم كه تا همه فتنه گران با چنين ترفندي از كشور فرار نكرده اند، به تخلفات آن ها رسيدگي شود!
سيدعرب از شيراز
¤ به قول آيت الله نوري همداني، امام ما كوثر است، دشمن او ابتر است. به اميد اين كه مسئولان كشور، به خصوص مديران موسسه تنظيم و نشر آثار امام، در حفاظت از اين چشمه كوثر هوشيارانه تر عمل كنند و آب در آسياب دشمنان ابتر آن حضرت نريزند.
حسن فرجي
¤ لطفاً گفت وگوي آقاي رحيميان، نماينده ولي فقيه در بنياد شهيد با فقيه عاليقدر آيت الله بهاء الديني را كه در آن گفته شده بود كه بعد از رحلت امام خميني(ره) حضرت آيت الله خامنه اي، رهبر جهان اسلام خواهد شد، يك بار ديگر براي آگاهي نسل جوان و كوري چشم دشمنان چاپ بفرمائيد.
علي عيوضي
¤ به منافقان مي گويم كه تا آخرين نفس در حمايت از ارزش هاي انقلاب و دفاع مقدس و خط امام و رهبري ايستاده ايم؛ اي مگس، عرصه سيمرغ نه جولانگه توست، عرض خود مي بري و زحمت ما مي داري.
رضا پيروزي از گلپايگان
¤ از اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مسئولان آموزشي كشور تقاضا مي شود كه درباره طرح تاثير نمرات دوره تحصيلي بر كنكور بازنگري شود. چون سطح امكانات آموزش و تدريس در كشور ما يكسان نيست و در اين طرح، حق افرادي كه امكانات آموزشي سطح پائين تري دارند ضايع مي شود.
يك شهروند از بهشهر
¤ از مسئولين محترم موسسه كيهان تقاضا داريم سامانه پيام كوتاه در كيهان را راه اندازي نمايند تا از اين طريق پيام خود را ارسال نمائيم.
عسگر رجايي زاده از شيراز
¤ از شركت اتوبوسراني تهران و حومه تقاضا مي شود نسبت به راه اندازي خط ويژه خواهران بويژه در اول صبح قبل از ساعت 7 در مسير راه آهن - ولي عصر(عج) اقدام نمايند چرا كه آقايان اجازه سوار شدن به خانمها را نمي دهند اگر هم سوار شويم مجدداً آقايان به قسمت خانمها هجوم مي آورند و در صندلي هاي جلو مي نشينند و ما معذب هستيم و در مسير ،خانمي توان سوار شدن ندارد.
خانم تيموري
¤ از شهرداري محترم منطقه 9 تهران تقاضا مي شود كه يك تابلو براي مشخص كردن محل جدا شدن لاين تندرو و كندروي بزرگراه فتح به سمت شادآباد نصب شود.
ميرزايي از تهران
¤ 34 كيلومتر از جاده رامهرمز- بندر امام در جنوب كشور كم عرض و پر پيچ و خم بوده و همچنين پرترافيك مي باشد. اين راه بخشي از جاده ترانزيتي بندرامام- رامهرمز، لردگان اصفهان است كه روزانه دهها هزار كاميون، تريلر، تانكر مايحتاج مردم را از بندر به ساير نقاط كشور انتقال مي دهند. به منظور كاهش تلفات انساني و سرمايه هاي ملي درخواست دوبانده شدن اين 34 كيلومتر جاده را داريم.
دكتر ساقي رامهرمزي
¤ روز پنجشنبه مورخ 19/9/88 با اتومبيل سمند خود از جاده هراز عازم شهرهاي شمالي كشور بودم. در طول مسير، خودرو با يك مشكل مواجه شد متاسفانه تا به مقصد برسم حتي يك خودرو امداد مربوط به شركت ايران خودرو در طول راه مشاهده نكردم. مسئولان امر رسيدگي نمايند.
فروتن
پاسخ روابط عمومي شركت آب و فاضلاب تهران
در پاسخ به درج خبري در روزنامه وزين و پرباركيهان به تاريخ 21/9/88، در شماره 19532 درخصوص تبصره 3 قبوض آب لازم مي داند به آگاهي برساند:
«كليه محاسبات انجام شده بر روي قبض براساس ابلاغيه تعرفه هاي سال 88 مي باشد و آيتم ها به صورت مجزا و مشخص شده در قبوض درج گرديده است. در ضمن اجراي قانون ماليات برارزش افزوده مطابق بخشنامه وزارت محترم اقتصاد و دارايي 3% آب مصرفي محاسبه و در قبوض مشتركين لحاظ مي گردد.»
پاسخ روابط عمومي وزارت بهداشت
در پاسخ به مطلب مندرج با موضوع: «كوچك بودن راه پله هاي بيمارستان امام رضاي تبريز» مورخ 21/6/88 به آگاهي مي رساند: «ساخت بيمارستان امام رضاي تبريز كه از بيست سال پيش آغاز شده بود در دولت نهم افتتاح شد. اما متأسفانه پله هاي اين بيمارستان كوچك طراحي شده است كه اخيراً ساخت پله بزرگ طراحي شده و اجراي آن با پانصدميليون تومان اعتبار در شرف اتمام و بهره برداري است.»
پاسخ روابط عمومي ناجا
در پاسخ به مطلب مندرج در صفحه 2 مورخ 18/8/88 روزنامه تحت عنوان «تامين امنيت مجتمع آموزشي دخترانه امام خميني شهرك خاتم الانبياي كرج به اطلاع مي رساند فرماندهي انتظامي استان تهران در خصوص موضوع فوق اعلام داشته به واحدهاي گشتي كلانتري 12 چمران ابلاغ شد براي مدرسه فوق گشت زني بيشتري داشته تا موارد خاصي پيش نيايد.»
روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق غرب استان تهران
در پاسخ به مطلب مندرج مورخ 28/7/88 درخواست رفع مشكلات روشنايي جاده مخصوص كرج حدفاصل كيلومتر 15 تا 17 به آگاهي مي رساند: بنابر گزارش منطقه برق شرق كرج و با توجه به آنكه محل خارج از محدوده خدمات شهري است پس از اخذ اعتبارات استاني در سال آينده نسبت به اجراي طرح احداث سيستم روشنايي در آدرس فوق اقدام مي گردد.

 كفن (گفت و شنود)

گفت: مدتي است كه مقامات آمريكايي و اسرائيلي از سرمايه گذاري كلاني كه روي فتنه كرده اند ابراز نگراني كرده و به شدت عصباني هستند.
گفتم: يعني از فتنه اي كه به راه انداخته اند پشيمان شده اند يا از اين كه هزينه هاي كلان مالي و سياسي به پاي سران فتنه ريخته و نتيجه اي نگرفته اند عصباني هستند؟
گفت: از پولي كه خرج كرده اند نگران نيستند ولي از اين كه با دست خودشان ستون پنجم خود در داخل كشور را لو داده اند، خيلي دمغ شده اند.
گفتم: اما حماقت و بي شعوري آمريكا و اسرائيل خيلي به نفع جمهوري اسلامي ايران تمام شد و ايران اسلامي با اندك هزينه اي خط نفاق را كشف كرد.
گفت: يكي از روزنامه هاي آمريكايي نوشته است بعد از اين ماجرا ديگر نمي توان روي موسوي و خاتمي و كروبي سرمايه گذاري كرد.
گفتم: يكي از بزازها براي دوستش درد دل مي كرد و مي گفت؛ خانوم اومده پارچه خريده، رفته اونو بريده و دوخته و تو عروسي پوشيده و باهاش پز داده و قر داده، بعد اونو شكافته و آورده و ميگه از رنگش خوشم نيومده؟! دوستش پرسيد؛ حالا پارچه رو پس گرفتي؟ و بزاز جواب داد؛ نه! قرار شده باهاش كفن بدوزه!

 پيشنهاد ايران در كنفرانس كپنهاگ 2011، سال اصلاح الگوي مصرف

سرويس سياسي-
رئيس جمهور كشورمان در كپنهاگ پيشنهاد كرد كه براي بهبود وضعيت اقليمي و زيست محيطي در جهان سال 2011 به نام سال اصلاح الگوي مصرف و كاهش آلودگي درجهان اعلام و براي توسعه فرهنگ قناعت انساني برنامه ريزي شود.
محمود احمدي نژاد در نشست سران كشورهاي جهان در اجلاس جهاني تغييرات آب و هوايي گفت: بخشي از وضعيت فعلي آلودگي زيست محيطي ناشي از مصرف گرايي در جهان است.
وي پيشنهادات جمهوري اسلامي ايران را در هفت محور به اين اجلاس ارايه كرد و از جمله اين پيشنهادات را تشكيل كارگروهي متشكل از انديشمندان دلسوز بشريت از كشورهاي داوطلب براي متعادل كردن مصرف در جهان و توزيع عادلانه عنوان كرد.
پيشنهاد ديگر ايران كه از سوي احمدي نژاد در اين اجلاس مطرح شد اين بود كه كشورهاي صنعتي جهان تعهدات بين المللي را در خصوص مسايل زيست محيطي بپذيرند و الزام به پرداخت جريمه به كشورهاي خسارت ديده پيش بيني و اعلام شود. احمدي نژاد در سخنان خود هزينه هاي ميلياردي براي جنگ افغانستان و عراق را مورد اشاره قرارداد و با بيان اينكه بيش از 250 ميليارد دلار در لشگركشي به افغانستان و حدود 1000 ميليارد دلار در جنگ عراق هزينه شده است، اظهار داشت: آيا بهتر نيست بخشي از اعتبارات نظامي برخي كشورها به ارتقاي رفاه مردم و كاهش آلودگي ها اختصاص يابد.
رئيس جمهور كشورمان همچنين بر رفع نگاه انحصارطلبانه در حوزه فناوري هاي نوين براي متنوع كردن منابع انرژي را مورد تأكيد قرارداد و بر استفاده از منابع پاك مانند باد، خورشيد، امواج دريا، حرارت زمين و انرژي هسته اي تأكيد كرد.
احمدي نژاد همچنين ايجاد صندوق تسهيلات جهاني محيط زيست را براي تأمين بودجه مورد نياز مورد تأكيد قرار داد.
قيمت نفت بايد واقعي شود
رئيس جمهور كشورمان همچنين در حاشيه اجلاس جهاني تغييرات آب و هوايي در ديدار با دبير كل اوپك واقعي شدن قيمت نفت را راهكاري براي حفاظت از محيط زيست جهاني و بهبود شرايط آب و هوا دانست.
احمدي نژاد پنج شنبه شب در ديدار عبدالله سالم البدري دبير كل اوپك كه درحاشيه جهاني تغييرات آب و هوا برگزار شد، اظهار داشت: نظام سلطه با خريد ارزان نفت از كشورهاي داراي اين ذخايراستراتژيك و افزايش مصرف باعث گسترش آلودگي هوا و تخريب محيط زيست مي شود. ضمن آنكه كالاهاي توليدي خود را با قيمت هاي بسيار بالا به ملت ها مي فروشد.
همچنين احمدي نژاد در ديدار با عبدالله گل رئيس جمهور تركيه در حاشيه اين اجلاس گفت: ايران و تركيه مي توانند نقشي مأثر در جلوگيري از ادامه تخريب محيط زيست در جهان ايفا كنند.
رئيس جمهور كشورمان در حاشيه اجلاس جهاني تغييرات آب و هوايي به طور جداگانه با نخست وزير يونان و نخست وزير سنگاپور ديدار و گفت وگو كرد.
احمدي نژاد شامگاه پنج شنبه هم در ضيافت شام ايرانيان مقيم دانمارك و دانشجويان كشورهاي حوزه اسكانديناوي از آنان خواست كه سفيران فرهنگي كشورمان در اقصي نقاط جهان باشند. همچنين رئيس جمهور در ديدار با گروه هاي اسلامي مقيم دانمارك كه در هتل محل اقامت وي صورت گرفت تنها راه نجات بشر را بازگشت به ارزش هاي الهي و ديني كامل برشمرد و گفت: هم كساني كه به دنبال راه ديگري براي سعادت هستند در گمراهي به سر مي برند.

 مديرمسئول كيهان در اجتماع پرشور بسيجيان:
مردم ما دريافته اند كه امام حسين(ع) بيشتر از آب ،تشنه لبيك بود

براي ارزيابي شعارها و تابلوها بايد عملكردها و رفتارها را با آن مقايسه كرد وگرنه، عمرسعد هم عصر عاشورا با شعار يا خيل الله اركبي يعني اي سپاهيان خدا سوار شويد، فرمان حمله به اردوگاه امام حسين عليه السلام را صادر كرد و صدام هم در جريان جنگ تحميلي كلمه «الله اكبر» را به پرچم عراق اضافه كرد.
مديرمسئول كيهان كه در اجتماع پرشور بسيجيان در مسجد نوريان تهران شركت كرده بود گفت؛ فتنه اخير اگرچه تلخي هايي داشت ولي يك موهبت بزرگ الهي بود و از چهره خط نفاق جديد و برخي خواص آلوده پرده برداشت. شريعتمداري با اشاره به اسنادي كه از وطن فروشي و خيانت سران فتنه حكايت مي كرد، افزود: اين اسناد كمترين ترديدي باقي نمي گذارد كه در فتنه اخير موسوي و خاتمي و كروبي نقش ستون پنجم آمريكا و اسرائيل را بر عهده داشته اند و همانگونه كه ديده مي شود هيچيك از مواضع و عملكرد آنها بيرون از فرمول ديكته شده دشمن نبوده است. مديرمسئول كيهان گفت؛ با توجه به همين فرمول بود كه مسير حركت جريان فتنه را از قبل پيش بيني مي كرديم و مراحل مختلف آن را برمي شمرديم، و اضافه كرد؛ «تشكيل كميته صيانت از آراء» پيشنهاد جرج سوروس صهيونيست بود كه خاتمي دوبار به صورت پنهاني با وي ملاقات كرده بود. كيهان بعد از تشكيل اين كميته پيش بيني كرد كه فتنه گران براي پيروزي در انتخابات نيامده اند و به زودي يك «نماد» كه در ميان مردم مقدس باشد برمي گزينند كه مدتي بعد موسوي «رنگ سبز» را معرفي كرد. انتخاب رنگ سبز پيشنهاد مشترك جين شارپ و مايكل لدين بود. در ادامه ماجرا و با توجه به فرمول ياد شده نوشتيم كه سران فتنه بعد از اعلام آراء ادعا مي كنند در انتخابات تقلب شده است و سپس از هواداران خود براي حضور در خيابان ها و آشوب و بلوا دعوت مي كنند. در همان هنگام برخي از دوستان كه ماجرا را به دقت دنبال مي كردند، مي گفتند؛ احتمالا موسوي و خاتمي بعد از اين پيش بيني ها به خاطر حفظ وجهه خود از انجام مراحل بعدي صرفنظر كنند تا وابستگي آنها افشاء نشود و پاسخ ما اين بود كه موسوي و خاتمي مامورند و در اختيار خودشان نيستند كه به ميل خود تصميم بگيرند و ديديد و ديديم كه چنين بود.
شريعتمداري در ادامه سخنان خود گفت؛ امروزه شناسايي خط نفاق دشوار نيست و با اندكي دقت مي توان منافقين را در هر لباسي كه هستند و زير هر تابلويي كه جمع شده اند، شناخت و در توضيح گفت؛ به قول قرآن، منافقين در خلوت با شياطين خود يعني دشمنان اسلام در تماس هستند و خواسته هاي آنان را دنبال مي كنند و امروزه در عصر ارتباطات، خواسته هاي دشمن قابل درك است بنابراين افراد و جرياناتي كه اين خواسته ها را در جامعه مسلمين دنبال مي كنند اگر تابلوي اسلام را برافراشته باشند به يقين منافق هستند و از آنجا كه سران فتنه در تمامي مراحل، اهداف آمريكا و اسرائيل را دنبال كرده اند و در همان حال ادعاي خط امامي داشته اند، مصداق واقعي «خط نفاق» هستند. شريعتمداري در ادامه گفت؛ از ديگر ويژگي خط نفاق كه در قرآن كريم به صراحت از آن ياد شده اين است كه در پوشش يك واژه ارزشي نظير اصلاح طلبي دست به فساد مي زنند و اينجاست كه اهل بصيرت با شناختي كه از اصلاح و فساد دارند، آنان را شناسايي مي كنند و به فرموده قرآن، «هنگامي كه به آنها گفته مي شود در زمين فساد نكنيد، پاسخ مي دهند ما در پي اصلاح هستيم، يعني اصلاح طلبيم»!
مديرمسئول كيهان از مراجعه به «سوابق افراد» و «حال فعلي» آنها به عنوان دو معيار ديگر براي شناخت خط نفاق ياد كرده و گفت: افراد بدسابقه و بي ريشه نظير موسوي و خاتمي كه حتي يك سيلي هم براي انقلاب نخورده اند و يا كساني كه سابقه گروهكي در پرونده خود دارند، شايسته مديريت جامعه و يا تصدي پست هاي كليدي نيستند و از سوي ديگر داشتن سابقه خوب به تنهايي كافي نيست بلكه به قول امام راحل(ره) «ميزان حال فعلي افراد است» و از قضا حضرت امام(ره) كه به يقين از خيانت برخي از خواص باخبر بود اين معيار را در وصيت نامه خويش و بعد از اشاره به افرادي كه به گونه اي در يك مقطع زماني مورد تائيد ايشان بوده اند، بيان فرموده است.
مديرمسئول كيهان با اشاره به تاكيد رهبرمعظم انقلاب بر كسب بصيرت، گفت؛ در عاشورا كساني كه نقشه راه را در اختيار داشتند از فاصله هاي دور خود را به كربلا رساندند و برخي هم كه نقشه راه را نداشتند، با اينكه در كنار امام حسين(ع) بودند، فرزند پيامبرخدا(ص) و امام بر حق را تنها گذاشتند. ولي امروزه مردم ما به بركت انقلاب و امام و رهبري هوشيارند و به فراست دريافته اند كه مولاي شهيدشان بيشتر از آن كه تشنه آب باشد، تشنه لبيك بوده است.
شريعتمداري گفت؛ يكي از ترفندهاي دشمن آن است كه فتنه گران را مخالف دولت معرفي مي كند و حال آن كه براي سران فتنه و كساني كه از آن سوي مرزها فتنه را مديريت مي كردند، دولت و انتخابات بهانه بود آنها اسلام و انقلاب و امام(ره) را نشانه رفته بودند.
شريعتمداري در ادامه سخنان خود به پرسش هاي حاضران پاسخ گفت. وي در پاسخ اين پرسش مكرر كه چرا علي رغم خيانت موسوي و كروبي و خاتمي دستگاه قضايي آنها را محاكمه و مجازات نمي كند؟ گفت؛ طي چندماه گذشته غبارها فرو نشسته و محكوميت سران فتنه در افكارعمومي قطعي شده است بنابراين به نظر مي رسد كه نوبت محاكمه و پيگرد قضايي سران فتنه فرا رسيده است. و افزود، اظهارات اخير رئيس قوه قضائيه از نزديكي زمان محاكمه آنان خبر مي دهد.
مديرمسئول كيهان در پاسخ به سوالي پيرامون مواضع حجت الاسلام سيدحسن خميني گفت؛ انتظار آن بود كه ايشان عليه اهانت هاي پي درپي سران فتنه و عوامل آنها به ساحت مقدس حضرت امام(ره) و تحريف آشكار نظرات مبارك آن حضرت كه با نفي آشكار آموزه هاي امام راحل(ره) همراه بود خروش بردارند ولي متاسفانه نه فقط صدايي به اعتراض بلند نكردند، بلكه در مواردي نيز با اين جماعت همخواني داشتند كه انشاءالله اين برداشت صحيح نباشد، ضمن آن كه موسسه تنظيم و نشر آثار امام(ره) تقريباً به طور كامل با فتنه انگيزان همصدا بود. شريعتمداري در توضيح بيشتر گفت؛ ملاك نزديكي به حضرت امام(ره) پيروي از ايشان است كه ولي فقيه اصلي ترين معيار آن است، همانگونه كه خداي سبحان نزديكترين افراد به حضرت ابراهيم(ع) را كساني مي داند كه از پيامبر اكرم(ص) پيروي مي كنند.
يكي از حاضران درباره اظهارات آقاي هاشمي رفسنجاني در مشهد سوال كرد و مديرمسئول كيهان در پاسخ گفت؛ اينكه آقاي هاشمي بخشي از اظهارات منتشر شده خويش در مشهد را تكذيب كرده اند جاي خوشوقتي است ولي سوال اين است كه چرا اين تكذيب با يك هفته تاخير صورت پذيرفته است؟ شريعتمداري در پاسخ به پرسش ديگري درباره استعفاي آيت الله جوادي آملي از امامت جمعه قم گفت؛ حضرت آيت الله جوادي آملي از استوانه هاي ارزشمند و كم نظير انقلاب هستند، بنابراين توضيح خود ايشان قابل قبول است و نه شايعاتي كه دشمنان مي سازند، مخصوصاً آن كه آيت الله جوادي آملي در نمازجمعه قم به عنوان يك نمازگزار حضور پيدا كردند و در مصاحبه اي شايعات پراكنده شده را تكذيب فرمودند.
يكي از حاضران با ابراز تاسف از خيانت موسوي پرسيد مگر موسوي در دوران حضرت امام(ره) نخست وزير نبود؟ و مديرمسئول كيهان در پاسخ گفت؛ تأسف آور است اما عجيب نيست، مگر «شريح» در دوران حضرت امير عليه السلام قاضي كوفه
دارالخلافه حضرت نبود؟ و مگر «طلحه» لقب طلحه الخير نداشت؟ به گفته حكيمانه حضرت امام(ره) ميزان حال فعلي افراد است.

 برجك يكي از ستادهاي جنگ رواني پريد (خبر ويژه)

يكي از پايگاه هاي اينترنتي عمده جريان فتنه و آشوب پس از 5 ماه فعاليت ناكام، كركره فعاليت خود را پائين كشيد.
اين سايت تشكيل شده پس از انتخابات كه اساساً با هدف جنگ رواني، اغوا و تحريك و فريب عناصر ميداني توسط شماري از عناصر ضد انقلاب داخلي و خارجي راه اندازي شده بود، اعلام كرد فعاليت خود را متوقف مي كند.
«موج سبز» طي 5 ماه اخير تبديل به ترمينالي براي همكاري ارگانيك طيفي از افراطيون مجاهدين و مشاركت، باند مهدي هاشمي معدوم در قم و تهران(عناصر نفوذي در بيت آقايان منتظري و صانعي)، گروهك نهضت آزادي، ادوار تحكيم، طيفي از عناصر لائيك، و طيف گسترده اي از عناصر سكولار مقيم آمريكا و اروپا شده بود و از يك مركزيت مشترك به توليد انبوه شايعات دروغين مي پرداخت. بسترسازي فكري و اجرايي براي آشوب هاي خياباني، آموزش شيوه هاي براندازي و مراحل عملياتي آن و... از جمله برنامه هاي اجرايي «موج سبز» به شمار مي رفت. جالب اين كه سايت ياد شده در هريك از پروژه هاي آشوب پيش رو اعلام مي كرد اين آخرين ايستگاه در فروپاشي نظام است. آنها همواره با اغراق و فريب و بزرگ نمايي رفتار مي كردند كه هرچند در روزهاي اول جذاب مي نمود اما به تدريج سايت ياد شده را تبديل به چوپان دروغگو كرد.
اما گردانندگان موج سبز اكنون با اذعان به كم آوردن مدعي شده اند به وضعيت دشوار و نفس گيري رسيده اند «اكنون شرايط نفس گير، ادامه شكل فعلي سايت را دشوارتر ساخته و شايد مانند روزهاي آغازين، نياز مبرمي هم به حضور ما نيست]![... البته نبود پشتوانه و منابع، گاه از كيفيت و محتواي كار مي كاست و سرعت كار، گاه باعث عدم دقت و صحت خبرها مي شد».
در همين حال سايت ضد انقلابي خودنويس كه از آمريكا مديريت مي شود با اشاره به تطميع «موج سبز» اعلام كرد شبكه موج سبز لو رفته و تعدادي از اعضاي آن در ايران دستگير شدند. اين سايت اضافه كرد: شبكه هاي داخلي كم امنيت شده اند و به نظر مي رسد خارج شدن تعدادي از روزنامه نگاران آن لاين از ايران، باعث انتقال مركز هدايت اين شبكه ها از داخل به خارج شود.

 نوه رضا قلدر: پدرم ديكتاتور نبود، فقط آزادي سياسي نمي داد! (خبر ويژه)

رضا ربع پهلوي ضمن حمايت مجدد از جريان فتنه سبز در اظهارنظري مضحك گفت رژيم پدرش توتاليتر (ديكتاتور) نبوده و تنها مشكل آن دوران نبودن آزادي سياسي بوده است!
پاسخ هاي رضا پهلوي به خبرنگار بي بي سي چنان مضحك است كه احتياج به هيچ شرح و توضيحي ندارد؛
«¤ خيلي جالب است آقاي پهلوي كه شما در بين همه كشورهاي توتاليتري كه نام برديد از كشورهاي مختلف از آمريكاي لاتين تا منطقه، نامي از ايران نبرديد.
- خوب براي اينكه گفتم ذات اين نظام امروز...
¤ نه، من منظورم نظام پادشاهي بود قبل از انقلاب ايران
- خوب نه به آن توتاليتر كه نمي شود گفت
¤ پس چه مي شود گفت؟
- به نظر من ايرادي كه در آن زمان، به نظام آن زمان مي گرفتند نبود فضاي آزاد سياسي بود. ولي اگر شما به تاريخ بيش از سه هزارساله كشورمان نگاه كنيد به آنچه كه به هويت و تاريخ و تمدن مملكتمان برمي گردد، بخصوص اگر به مساله حقوق بشر نگاه كنيد مي بينيد خيلي از ايراني ها اين را افتخار خود مي دانند كه اولين زمينه حقوق بشر از ايران بود و از زمان كوروش كبير بود كه اصلاً اولين زمينه هاي حقوق بشر در آن زمان پايه ريزي شد. آقا رضا ربع پهلوي بدون اشاره به اين كه كوروش چه ربطي به رضاقلدر و محمدرضاي آدمكش دارد، گفت؛ به نظر من اين جزو تجربيات و تاريخچه مملكتمان است. مهم براي من اين است كه آيا واقعاً ما امروز مي توانيم برسيم به آن مرحله اي كه دموكراسي را به معناي اخص كلمه در مملكتمان اجرا كنيم و اينكه آيا جامعه امروز به اين درجه از آگاهي مسئوليت شهروندي خودش رسيده يا نه و جواب اين سوال آري است. من وقتي كه از نزديك دنبال مي كنم موجي را كه امروز در مملكت هست، نهضت مردمي كه به نام جنبش سبز معروف است، وقتي به ذات و خواسته اش دقت مي كنم واقعاً حس مي كنم و فكر مي كنم كه جامعه ما به اين درجه از درايت رسيده است و از اين لحاظ من خوش بين هستم.»
ربع پهلوي در ادامه مصاحبه مدعي شد اكثريت مردم ايران پادشاهي را به جمهوري ترجيح مي دهند. يكي ديگر از ادعاهاي مضحك نوه رضا قلدر اين است كه او هدف سياسي نداشته و فقط دنبال منافع ملت ايران است! البته لازم نيست ايشان از اين جهت نگران باشند چون ملت ايران به اندازه كافي طعم دلسوزي هاي پدربزرگ فاسد و پدرفاسدترش را چشيده اند.

 پاك كردن ننگ با ننگ بزرگتر (خبر ويژه)

اعلام برگزاري راهپيمايي سراسري در دفاع از حضرت امام خميني(ره)، جريان رسانه اي و سياسي همسو با بيگانگان را سر درگم كرد.
به دنبال اعلام خبر راهپيمايي مذكور در روز چهارشنبه گذشته، سايت هاي اينترنتي داخلي و خارجي كه طي 6ماه گذشته باني تجمعات ضدانقلابي بوده اند، اين بار هم به طوري غريزي از عناصر ضدانقلاب خواستند با حضور در راهپيمايي روزجمعه همانند روزهاي قدس و 13 آبان به ايجاد اختلال و اغتشاش بپردازند. شبكه هايي نظير تويتر و سايت هاي آشوب طلبي نظير موج سبز و... آگهي هايي را تحت عنوان گروه هاي فعال جنبش سبز منتشر كردند كه دعوت مي كرد افراد دنباله رو آنها با حضور در راهپيمايي جمعه ]ديروز[، اين راهپيمايي را نيز مانند روزهاي 13 آبان، روز قدس، 16 آذر سبز(!) كنند.
محمد صادقي سرپرست صفحه هواداران ميرحسين موسوي فيس بوك به راديو فرانسه گفت: در سايت ايشان (موسوي) و بعضي از سايت هاي هوادار ديگر، بر مبناي استراتژي هميشگي جنبش سبز، يعني سبز كردن راهپيمائي هاي عمومي، فراخواني داده شده بود كه به شركت در راهپيمائي دعوت مي كرد.
اما روز پنج شنبه (روز قبل از راهپيمايي ورق برگشت و ميرحسين موسوي به همراه فرزند كروبي و مجمع روحانيون مبارز اين -بار موضعي ديگر اتخاذ كردند و اعلام نمودند در راهپيمايي روز جمعه شركت نمي كنند.
اين موضع گيري مي توانست متضمن چند معناي همزمان باشد. اول اينكه روش قبلي در دعوت به تجمع و اغتشاش و تندروي جواب نداده و برعكس، به ريزش مرتب نيروها در 3 مناسبت روزقدس، روز 13آبان و روز 16 آذر منجر شده است دوم، سران فتنه طي يك هفته اخير مورد شماتت شديد جريان هاي ضدانقلاب و گروهك ها قرار داشته اند كه چرا اظهار وفاداري به امام خميني مي كنند در حالي كه حركت پس از انتخابات براي «امام زدايي» و شكستن ميراث امام خميني يعني «جمهوري اسلامي و ولايت فقيه» بوده است. بنابراين عناصر ترجيح دادند با دعوت از مردم براي حضور در راهپيمايي دفاع و بيعت مجدد با امام خميني، جرم! خود در دفاع از انقلاب اسلامي را نزد گروهك ها و ضدانقلاب سنگين تر نكنند و بازي دو سر باخت را بيش از اين درباره حضرت امام ادامه ندهند. معناي سوم ماجرا اين بود كه آنها همچنان بر ايجاد انشقاق و دودستگي در ميان ملت متحد ايران اصرار دارند. به همين دليل هم بود كه موسوي و كروبي و مجمع روحانيون (مجيد انصاري) در اظهارات مختلف اعلام كردند مايلند راهپيمايي ديگري غير از راهپيمايي روزجمعه برگزار كنند.
البته با توجه به اينكه حاميان حضرات در روز قدس به نفع اسرائيل، در روز ملي مبارزه با استكبار (13آبان) به نفع آمريكا و در هر دو اين روزها عليه «جمهوري اسلامي» و «ولايت فقيه» شعار داده و كار را به جسارت به حضرت امام كشانده بودند، مي شد پيش بيني كرد قرار است در پوشش تجمع براي دفاع از امام خميني، به نيابت از دشمنان باز هم به سوي جبهه خودي شليك كنند و اين به مصلحت سران فتنه نبود. سران فتنه مي دانستند كه اصل راهپيمايي عليه منافقين است و فتنه گران را در جايگاه اتهام مي نشاند و اگر هم كساني در آن برخلاف موج ملي، تحركات ضدانقلابي در پيش بگيرند باز هم به ضرر سران فتنه است. غافل از اين كه اين بار ننگ «عدم همراهي با جنبش ملي دفاع از امام خميني» را به جان خريدند و باز هم ماهيت واقعي خود را نشان دادند.
آنچه عبرت انگيز است اصرار مجمع روحانيون در همراهي با جريان فتنه است تا آنجا كه اين طيف- كه تمام آبرو و حيثيت خود را از انقلاب و جمهوري اسلامي و امام خميني دارد- حاضر نشد با راهپيمايي باشكوه و ملي «بيعت مجدد با امام خميني» همراهي كند.
محمدتقي كروبي پسر كروبي هم ماهيت توقع سران فتنه را آشكار كرد و در گفت وگو با راديو فردا (ارگان سازمان سيا) هدف اصلي از درخواست تجمع جداگانه را نه اعتراض به كساني كه عليه تصوير حضرت امام جسارت كرده و به مقدسات اسلامي در اين چند ماهه تعرض كرده اند بلكه «راهپيمايي عليه پخش جسارت به عكس امام از سوي صداوسيما»!! عنوان كرد.

 نهضت آزادي: كنترل سبزها از دست موسوي و كروبي خارج شده (خبر ويژه)

رئيس گروهك نهضت آزادي مي گويد جنبش سبز از كنترل سران آن خارج شده است.
درحالي كه عناصر ورشكسته اي چون موسوي و كروبي اصرار دارند خود را رأس و نه كارگزار فتنه پس از انتخابات معرفي كنند ابراهيم يزدي به راديو زمانه گفت جنبش سبز از كنترل رهبران آن خارج شده و آنها ديگر نمي توانند اين جريان را كنترل كنند.
عباس ميلاني از عناصر چپ نما و ضد انقلاب مقيم آمريكا هم كه در استخدام موسسات ضد ايراني نومحافظه كار قرار دارد، به روزنامه آلماني دي سايت گفت: موسوي و كروبي فقط ظاهرا رهبر هستند و هدايت جنبش توسط اينترنت انجام مي شود.
رئيس گروهك نهضت آزادي به اين واقعيت غيرقابل انكار اشاره نكرد كه موسوي و خاتمي و كروبي نيز از آن سوي مرزها مديريت مي شوند.

 دفاع از خميني تيشه زدن به ريشه جنبش سبز است (خبر ويژه)

گستاخي محافل فتنه گر در اسائه ادب به تصوير حضرت امام خميني، تبديل به بازي دوسرباخت براي اين محافل شده است. آنها ابتدا با ديدن موج خشم و انزجار عمومي مجبور شدند به صورت ظاهري عليه اين گستاخي موضع بگيرند اما اكنون محافل ضدانقلاب مي گويند چنين موضع گيري هايي به مفهوم عقب نشيني و شكست حركتي است كه اساسا براي هجمه به امام و ميراث فكري او تدارك شده بود.
در اين زمينه سايت خودنويس (راه اندازي شده از سوي يكي از روزنامه نگاران زنجيره اي فراري) هشدار داد مواضع اخير عليه پاره شدن پوستر آيت الله خميني، حمايت از ولايت فقيه و نقض غرض است.
سايت ضدانقلابي روزنت هم تصريح كرد اين واكنش انفعالي، نتيجه ديوانگي و انداختن سنگ در چاه است. موضع سايت روزنت از آن جهت قابل تامل است كه گردانندگان اين سايت ضدانقلابي، تلاش كرده اند چهره آدم هاي عاقل و اهل تدبير را به خود بگيرند و ديوانگاني را كه سنگ به چاه انداخته و جريان فتنه را به مخمصه انداخته اند كسان ديگري كه جاهلند! معرفي كنند، حال آن كه همين سايت از بانيان ساختارشكني و افراطي گري در حوادث پس از انتخابات بود و از جمله از حذف اسلام از «جمهوري اسلامي» و نيز حذف مرگ بر آمريكا و اسرائيل و سر دادن شعار به نفع آمريكا و اسرائيل در روزهاي 13آبان و روز قدس- كه همه نشان دهنده ماهيت فتنه گران بود- ابراز ذوق زدگي و هيجان مي كرد.
سايت خودنويس در واكنش توام با عصبانيت خود مي نويسد: بعد از ماجراي پاره شدن پوستر آيت الله خميني، سبزها بر آن شده اند با شعارهايي در حمايت از آيت الله خميني و تظاهرات احتمالي، زيركي به خرج دهند غافل از اينكه سر دادن شعار در حمايت از خميني، تاييد ايدئولوژي و حكومت او يعني ولايت فقيه است. رفتارهاي احساسي و راديكال آفت جنبش سبز از همان ابتدا بوده و سودي ندارد. نمونه اين رفتارها را مي توان در حمايت از آيت الله خميني ميان سبزها ديد كه اغلب براي دهن كجي به رژيم و بدون تحليل صورت مي گيرد در حالي كه بالابردن عكس خميني و سردادن شعار در حمايت از او نه تنها دهن كجي به نظام نيست بلكه تيشه به ريشه خود در جنبش زدن است. حمايت از خميني يعني حمايت از نظام ولايت فقيه.
سايت روزنت نيز كه توسط شماري از عناصر فراري مدعي اصلاح طلبي و تعدادي از سلطنت طلبان اداره مي شود، در مطلبي به قلم كاظميان (از عناصر وابسته به نهضت آزادي) ماجراي اخير را انداختن سنگي در چاهي توسط جاهلي (ديوانه اي) و درماندگي هزار عاقل توصيف كرد. نويسنده كه خود از عناصر راديكال و از دعوت كنندگان به تندروي در ماه هاي اخير به شمار مي رود، از كوره به در رفته و از اقدام عناصر تندرو در جسارت به تصوير امام خميني به عنوان «اقدام نابخردانه اي كه جنبش سبز را به تهديد و مخاطره انداخته» ياد مي كند و مي افزايد: سبزها و سران آنها اكنون به اتخاذ مواضع واكنشي و نوعي عقب نشيني وادار شده اند.
از سوي ديگر سايت گروهك فدائيان خلق(اخبار روز) هم با اظهار ناراحتي نسبت به «تظاهر به دفاع از امام» مي نويسد: گيريم كه عكس خميني را آتش زده اند. آيا ما بايد عكس خميني را به دست بگيريم و خاك در چشم خود بپاشيم؟! اين فرو رفتن است نه فرا رفتن. اين موضع، تدافعي و احساس ضعف است كه احساس قوت به دشمن مي دهد.
گفتني است طي چند روز اخير بسياري از عناصر ضدانقلاب در رسانه هاي وابسته به آنان، تظاهر سران فتنه به دفاع از حضرت امام را قابل درك! دانسته اما آن را «جام زهر» و «ايجاد تناقض و فروپاشي در درون جنبش سبز كه طيف عمده آن اعتقادي به خميني ندارند» توصيف كرده اند.
برخي از اين عناصر حتي به امثال موسوي و كروبي هشدار داده اند كه حركت بعد از انتخابات اساسا براي «كنار زدن ]امام[ خميني» بوده و قرار نبوده با نقض غرض، سبزها از خميني دفاع كنند.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(9(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14