(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


یکشنبه 13 دي 1388- شماره 19549
 

بخشي از درآمد معادن به روستاهاي مجاور اختصاص مي يابد
واردات داروهاي تك نسخه اي بدون ايران كد ممنوع مي شود
افزايش صادرات غيرنفتي كشور در 9 ماه
براي اعتراض به واردات بي رويه جلسه نمايندگان مجلس با وزير بازرگاني برگزار مي شود
عليرغم تحريم اقتصادي ذخاير بنزين كشور افزايش يافت
بخش خصوصي در 54 فرودگاه كشور سرمايه گذاري مي كند
پالايشگاه ستاره خليج فارس در انتظار توجه مسئولان
اقتصاددانان آمريكايي و انگليسي: بحران اقتصادي ادامه دارد
درخواست معاون وزيرنيرو از دولت براي تامين 53 هزار ميليارد تومان منابع مالي
7 توليد كننده مصالح ساختماني غيراستاندارد معرفي شدند
وجود آب در بنزين سوپر داخلي
كوتاه اقتصاديبخشي از درآمد معادن به روستاهاي مجاور اختصاص مي يابد

وزير صنايع و معادن از بررسي طرحي كه به موجب آن روستاييان مجاور معادن كشور از منافع حاصل از معادن كشور بهره مند مي شوند، خبر داد.
علي اكبر محرابيان در گفت وگو با ايرنا، افزود: در اين طرح شرايطي براي روستاييان در نظر گرفته مي شود كه از منافع معادن مجاور روستاهاي خود برخوردار شوند.
وي خاطرنشان كرد: اين طرح توسط كارشناسان وزارت صنايع و معادن در دست بررسي هاي كارشناسي قرار گرفته كه به محض پايان جزييات آن اعلام خواهد شد.
وزير صنايع و معادن سپس با اشاره به اهميت معادن در توسعه صنعتي كشور، يادآور شد: ايران داراي ذخاير معدني غني زيادي است و همكاري دو بخش خصوصي و دولتي براي بهره برداري بهينه از ذخاير معدني كشور ضروري است.
محرابيان بر انجام اكتشاف بيشتر در معادن كشور تاكيد كرد و گفت: ذخيره احتمالي معادن كشور حدود 57ميليارد تن است و در سالهاي اخير براي انجام اكتشافات در معادن كشور اعتبارات مناسبي در نظر گرفته شده است.
وي يادآور شد: براي حمايت بيشتر از صنايع پايين دستي و ساخت ماشين آلات در كشور نرخ تعرفه واردات در اين بخش به گونه اي تعيين و برنامه ريزي شده است كه مواد معدني در داخل كشور فرآوري شوند.
براين اساس پيش بيني مي شود بخشي از درآمدهاي حاصل از بهره برداري معادن به منظور توسعه روستاهاي مجاور هزينه شود.

 از اول بهمن ماه
واردات داروهاي تك نسخه اي بدون ايران كد ممنوع مي شود

داروهاي تك نسخه اي وارداتي از اول بهمن ماه منوط به دريافت ايران كد بوده و كدگذاري آنها مستقيما از طريق مركز ملي شماره گذاري كالا و خدمات ايران انجام مي شود.
مهندس احمد غلامزاده مديرعامل مركز ملي شماره گذاري كالا و خدمات ايران به هماهنگي هاي جديد انجام شده با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در اين باره اشاره كرد و افزود: مقرر شد از تاريخ 1/11/88 واردات دارو منوط به داشتن كد ملي كالا توسط متقاضي باشد و شركتهاي واردكننده داروهاي تك نسخه اي مستقيما از طريق مركز ملي شماره گذاري كالا و خدمات ايران، كدهاي ملي خود را دريافت كنند.
وي تصريح كرد: همچنين اطلاع رساني به توليدكنندگان و عرضه كنندگان دارو درخصوص الزامي بودن اخذ كد ملي كالا جهت واردات از تاريخ مقرر توسط اداره كل دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت انجام پذيرفته و مركز ملي شماره گذاري كالا و خدمات ايران متعهد گرديد كد ملي متقاضيان داروهاي تك نسخه اي را مشروط به اينكه اطلاعات دارو به طور كامل ارايه شود ظرف مدت 2 ساعت صادر كند.
به گفته غلامزاده قرار است فهرست شركتهاي واردكننده داروهاي تك نسخه اي توسط اداره كل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت تهيه و در اسرع وقت به مركز ملي شماره گذاري كالا و خدمات ايران ارائه شود.

 افزايش صادرات غيرنفتي كشور در 9 ماه

در 9 ماهه سال جاري ارزش صادرات غير نفتي ايران با احتساب ميعانات گازي به 18 ميليارد و 127 ميليون و 220 هزار دلار رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 34/1 درصد كاهش داشت.
به گزارش روابط عمومي گمرك ايران، وزن اين ميزان صادرات غير نفتي 38 ميليون و 723 هزار تن بود كه از اين نظر 21/33 درصد رشد داشته است.
بنابراين گزارش: در مدت ياد شده بدون احتساب ميعانات گازي 14 ميليارد و 739 ميليون و 700 هزار دلار كالا صادر شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 21/4 درصد افزايش نشان مي دهد. همچنين وزن صادرات غيرنفتي كشورمان بدون احتساب ميعانات گازي 32 ميليون و 473 هزار تن بود كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 47/36 درصد رشد داشت.
همچنين در نه ماهه سال جاري 37 ميليارد و 35 ميليون و 740 هزار دلار انواع كالا وارد كشور شد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 08/13 درصد كاهش داشت.
اين گزارش حاكي است: وزن اين ميزان كالاي وارداتي 34 ميليون و 178 هزار تن بود كه از اين نظر واردات كشورمان 42/9 درصد رشد داشته است.
در مدت ياد شده ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي عمده ترين كالاي صادراتي كشورمان بود به نحوي كه اين كالا 30/5 درصد از كل صادرات غير نفتي كشور را در اين مدت به خود اختصاص داده و در مجموع طي اين مدت 780 ميليون و 500 هزار دلار از كالاي ياد شده به ساير كشورها صادر شد.
پسته تازه يا خشك كرده با 633 ميليون دلار در رتبه دوم قرار گرفت و 50/4 درصد از صادرات غيرنفتي را به خود اختصاص داد. پلي اتيلن گريد فيلم نيز در رتبه سوم قرار گرفت. پروپان و بوتان مايع شده ديگر اقلام عمده صادراتي كشورمان در مدت ياد شده بوده است.

 براي اعتراض به واردات بي رويه جلسه نمايندگان مجلس با وزير بازرگاني برگزار مي شود

عضو كميسيون كشاورزي مجلس از برگزاري جلسه اعضاي اين كميسيون با وزير بازرگاني براي رسيدگي به واردات بي رويه محصولات كشاورزي در آينده اي نزديك خبر داد.
داوود محمدجاني در گفت وگو با خبرگزاري فارس با بيان اينكه جلسه قبلي در كميسيون كشاورزي با حضور وزير بازرگاني در مورد مشكل واردات محصولات كشاورزي برگزار شد، گفت: مقرر شد ادامه مباحث در زمينه واردات و صادرات محصولات كشاورزي و سياست هاي حمايت از توليد كشاورزي با حضور اعضاي كميسيون، وزير بازرگاني و معاونان وي در محل وزارت بازرگاني برگزار شود.
وي افزود: اكثر نمايندگان كميسيون كشاورزي نسبت به واردات بي رويه ميوه و مركبات، برنج و حبوبات و آسيب به توليد داخلي اعتراض دارند و مراتب اعتراض خود را در جلسه آينده با حضور وزير بازرگاني به اطلاع وي خواهند رساند.
عضو كميسيون كشاورزي افزود: اميدواريم سوالي كه نمايندگان از وزير بازرگاني دارند در جلسه آينده پاسخ داده شود وگرنه اگر به خواست نمايندگان عمل نشد، راهكاري براي برنامه ريزي در مورد خود وزير خواهيم داشت.
نماينده آباده، بوانات و خرم بيد در مجلس افزود: همچنين در جلسه اي با وزير بازرگاني كه به طور غيررسمي برگزار شد، وي نيز قول داده آن مقدار از اختيارات وزارت جهاد كشاورزي در مورد واردات از جمله رعايت مسائل قرنطينه، محصولات كشاورزي، مقداري سختگيري شده تا واردات كمتري صورت گيرد و آسيب كمتري به توليد محصولات داخلي وارد شود.
محمد جاني در مورد ميزان واردات و نياز كشور گفت: متاسفانه مغايرتي كه بين گزارش هاي وزارت بازرگاني و وزارت جهاد كشاورزي در مورد مقدار نياز كشور به واردات محصولاتي مانند برنج، حبوبات و مركبات وجود دارد باعث واردات بيش از نياز به كشور و زيان به توليد داخل شده است.

 عليرغم تحريم اقتصادي ذخاير بنزين كشور افزايش يافت

مدير عامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران گفت: 80 درصد ظرفيت ذخيره سازي مخازن بنزين كشور در 9 ماه امسال تكميل شده و اين ميزان در قياس با مدت مشابه سال گذشته 600 ميليون ليتر افزايش يافته است.
«فريد عامري» تصريح كرد: به دليل پاره اي ملاحظات، نمي توان رقم دقيق ذخاير بنزين كشور را اعلام كرد اما در مجموع ذخيره سوخت مايع كشور نسبت به سال گذشته افزايش چشمگيري داشته است.
وي از افزايش 140 ميليون ليتري ذخيره نفت سفيد در انبارهاي كشور طي 9 ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و تصريح كرد: در اين دوره زماني يك ميليارد و 350 ميليون ليتر نفت سفيد در مخازن كشور ذخيره سازي شده است.
به گفته وي، در مدت زمان يادشده دو ميليارد و 200 ميليون ليتر نفت گاز در مخازن كشور ذخيره شده است كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش 70 ميليون ليتري را نشان مي دهد.
عامري، موجودي نفت كوره مخازن ذخيره سازي كشور در 9 ماه امسال را 710 ميليون ليتر اعلام و تصريح كرد: اين ميزان تقريبا مشابه سال گذشته است.
مدير عامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي كشور همچنين از افزايش ظرفيت ذخيره سازي سوخت مايع در نيروگاه ها خبر داد و گفت: بر اساس تصميم گيري شركت توانير، قرار است از شش ماه دوم امسال تا ابتداي شش ماه دوم سال 1389 حدود 800 ميليون ليتر به ظرفيت ذخيره سازي موجود نيروگاه ها افزوده شود.
عامري با بيان اينكه ظرفيت ذخيره سازي سوخت مايع نيروگاه ها امسال 500 ميليون ليتر افزايش يافته است، افزود: بر اساس برنامه ريزي صورت گرفته درماه هاي آذر، دي و بهمن ماه امسال روزانه به صورت ميانگين حدود 30 ميليون مترمكعب گاز و 70 ميليون ليتر سوخت مايع به نيروگاه ها تحويل داده مي شود.

 با 8هزار ميليارد تومان اعتبار
بخش خصوصي در 54 فرودگاه كشور سرمايه گذاري مي كند

مديركل دفتر بررسي هاي اقتصادي بازرگاني شركت فرودگاه هاي كشور از شناسايي 300 فرصت سرمايه گذاري به ارزش بالغ بر 8هزار ميليارد تومان در فرودگاه هاي كشور خبر داد.
رجب مهرجويي درگفت وگو با مهر گفت: با بررسي هاي انجام شده در 2 سال اخير حدود 300 فرصت سرمايه گذاري در 54 فرودگاه كشور شناسايي شده است.
مديركل دفتر بررسي هاي اقتصادي بازرگاني شركت فرودگاه هاي كشور با بيان اين كه بيشتر اين فرصت ها در فرودگاه هاي بين المللي كشور قرار دارند، از اتمام مطالعات مقدماتي براي واگذاري طرح هاي فرودگاهي به بخش خصوصي خبر داد.
وي در ادامه به سابقه 17 ساله سرمايه گذاري بخش خصوصي در فرودگاه هاي كشور اشاره و تصريح كرد: از ابتدا تاكنون بيش از 65 ميليارد تومان سرمايه گذاري با توجه به ارزش ريالي اين سال ها در فرودگاه هاي كشور انجام شده است.
اين مقام مسئول از فراهم شدن زمينه سرمايه گذاري 8 هزار ميليارد توماني درطرح هاي فرودگاهي كشور خبر داد و تصريح كرد: حدود 6 هزار ميليارد تومان از اين رقم به فرودگاه امام خميني(ره) و مابقي به 53 فرودگاه ديگر كشور مربوط مي شود.
مهرجويي با اشاره به اين كه اين سرمايه گذاري ها در يك بازده زماني 8 تا 10 ساله مي تواند به نتيجه برسد، تصريح كرد: بازگشت سرمايه همواره مورد توجه بخش خصوصي است، اين در حالي است كه براساس پيش بيني هاي انجام شده در دنيا صنعت هوانوردي در آينده براي آسيا خواهد بود، ضمن اين كه ايران با توجه به موقعيت جغرافيايي خود مي تواند از اين فرصت به بهترين نحو ممكن استفاده كند.

 پالايشگاه ستاره خليج فارس در انتظار توجه مسئولان

پيشرفت ساخت پالايشگاه ستاره خليج فارس پس از گذشت بيش از سه سال درحالي از مرز 20 درصد عبور نكرده است كه وزارت نفت پيش بيني مي كند با راه اندازي اين طرح تا سال 90، كشور از واردات بنزين خودكفا خواهد شد.
به گزارش مهر، افزايش واردات بنزين، اختصاص اعتبارات چندين ميليارد دلاري براي واردات اين فرآورده نفتي و اخيراً افزايش تهديدهاي خارجي مبني بر تحريم فروش سوخت به ايران موجب شده است كه وزارت نفت برنامه ساخت و توسعه 7 پالايشگاه جديد نفت و ميعانات گازي را در كشور آغاز كند.
در حال حاضر با گذشت بيش از 4 سال از آغاز اين برنامه محوري دولت، تنها ساخت پالايشگاه ميعانات گازي ستاره خليج فارس بندرعباس آغاز شده و اين درحالي است كه عمليات اجرايي 6 پالايشگاه باقي مانده و به دليل نامشخص بودن سرمايه گذاران در حالت تعليق قرار دارد.
براساس اعلام مسئولان مختلف وزارت نفت با ساخت پالايشگاه ستاره خليج فارس بندرعباس و توليد روزانه 35 ميليون ليتر بنزين، كشور تا سال 1390 از واردات اين فرآورده نفتي خودكفا مي شود.
هم اكنون با گذشت بيش از سه سال از آغاز عمليات اجرايي اين پالايشگاه ميعانات گازي، پيشرفت چنداني در ساخت اين واحد پالايشي حاصل نشده و پيش بيني مي شود با ادامه وضع موجود امكان خودكفايي كشور از واردات بنزين تا دو سال آينده فراهم نشود.
به گزارش مهر، سيد مسعود ميركاظمي وزير نفت (26 آبان 1388) در مراسم آغاز به كار طرح توليد ضربتي بنزين در واحدهاي پتروشيمي، پيشرفت ساخت پالايشگاه ستاره خليج فارس را 30 درصد عنوان كرده و گفته بود: سهم دولت در ساخت اين پالايشگاه به 40 درصد افزايش يافته است.
محمد اسماعيل كراچيان مديرعامل پالايشگاه ستاره خليج فارس هم اخيراً ميزان پيشرفت ساخت اين واحد پالايشي را 32 درصد اعلام كرده و اظهار داشته است: براساس برنامه زمان بندي ساخت اين پالايشگاه بايد تا سال 1390 به پايان برسد.
سيد نورالدين شهنازي زاده مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي هم پيشتر زمان تكميل ساخت ستاره خليج فارس را سال 1392 اعلام كرده، گفته بود: با راه اندازي اين طرح از واردات بنزين خودكفا مي شويم.

 اقتصاددانان آمريكايي و انگليسي: بحران اقتصادي ادامه دارد

اقتصاددان آمريكايي تصريح كرد بحران اقتصادي آمريكا در سال دو هزار و ده همچنان ادامه خواهد يافت.
به گزارش شبكه تلويزيوني فاكس نيوز، ماري اناستازيا اوگرادي گفت: «اقتصاد آمريكا در سال دو هزار و نه به شدت افول كرد. مردم آمريكا هنوز به شدت نگران وضعيت مسكن خود هستند. البته شاخصهاي اقتصادي گوياي آن است كه آمريكا در جهت بهبود وضعيت اقتصادي حركت مي كند. نمي توان گفت كه در سال جديد ميلادي اقتصاد آمريكا در وضعيت بسيار بهتري قرار بگيرد.»
هشدار اقتصاددان انگليسي
يكي از رهبران اقتصادي انگليس درخصوص ادامه بحران اقتصادي تا چند سال ديگر هشدار داد.
به گزارش تلويزيون اسكاي نيوز، رهبر سازمان هاي بزرگ تجاري انگليس به اين شبكه گفته است، سازمان هاي تحت نظارت او سال دو هزار و ده را بسيار بد شروع كرده اند. ريچارد لمبرت از مركز سي بي آي افزوده است، مشكل اعتبار هنوز مشكل اصلي بخش هاي تجاري است.
به گزارش اسكاي نيوز، لمبرت گفته است، سال دو هزار و ده همانطور شروع شد كه سال دو هزار و نه پايان يافت. اوضاع به گونه اي است كه اقتصاد تا چند سال ديگر نيز به ماههاي آغازين سال دو هزار و هشت خود بازنمي گردد. وي افزود، بحران بانكي همچنان پابرجاست و دورنمايي براي حل و فصل آن وجود ندارد.
لمبرت گفت، سرمايه هاي عمومي وضع بدي دارد و به زودي دولت انگليس ناچار مي شود هزينه هاي خود را هرچه بيشتر كاهش و يا ماليات هايي را افزايش دهد.
اسكاي نيوز افزود، با توجه به اينكه انتخابات سراسري انگليس در پيش است، مسئله بحران اقتصادي و تلاش براي حل آن اهميت زيادي مي يابد. بيش از هشتاد درصد راي دهندگان انگليسي نگران اقتصاد و ميزان بيكاري هستند.
سياهپوستان قربانيان اصلي
اكونوميست گزارش داد: با آنكه بسياري بر اين اعتقادند كه انتخاب باراك اوباما به عنوان رئيس جمهوري آمريكا بيانگر پاياني هميشگي براي تبعيض نژادي در اين كشور است اما آمار حكايت از اين دارد كه پديده بحران اقتصادي در ميان سياه پوستان آمريكا بيشتر از سفيدپوست ها قرباني داشته است.

 درخواست معاون وزيرنيرو از دولت براي تامين 53 هزار ميليارد تومان منابع مالي

معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا گفت: وزارت نيرو براي اتمام 420 طرح بزرگ نيمه تمام در بخش آب به 53 هزار ميليارد تومان منابع مالي نياز دارد.
محمدرضا عطارزاده در گفتگو با مهر گفت: طرحهايي هم مصوب سفرهاي استاني دولت است كه در بودجه امسال مقرر شده از محل مازاد درآمدهاي نفتي تامين اعتبار شوند.معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا افزود: متاسفانه با وجود اينكه اين طرح در مجلس به تصويب رسيده، ولي بودجه آن هنوز تخصيص نيافته است، بنابراين نياز است كه حداقل به جاي 3 تا 4 هزار ميليارد تومان كه در اين رابطه براي وزارت نيرو در نظر گرفته شده است، 11 تا 12 ميليارد تومان منبع مالي به اين وزارتخانه اختصاص يابد تا بتوان طرحها را در دو تا 4 سال آتي به اتمام رساند.
وي تصريح كرد: البته اگر طرحهاي جديدي نيز به اين تعداد اضافه شود، بايد براي تامين نياز آنها منابع مالي جديدي اضافه شود كه البته اميدواريم طرح هدفمند كردن يارانه ها به زودي به تصويب مجلس برسد و ما بتوانيم بخش مناسب تري از هزينه هاي آب را از مشاركت مردم و اعتبارات دولت تامين كنيم.

 7 توليد كننده مصالح ساختماني غيراستاندارد معرفي شدند

اداره كل استاندارد استان تهران از شناسايي و توقيف مصالح غيراستاندارد خبر داد.
مهدي پورهاشم مديركل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان تهران با اعلام اين خبر افزود: توليدكنندگان مصالح ساختماني با نام هاي تجارتي داريوش بتن، ميلاد بتن، پيشرو بتن، خليج بتن شرق، تيرچه سازي باقرنژاد، تيرچه عادل فتحي و تيرچه فتح ا... فتحي فاقد نشان استاندارد مي باشند.
وي در ادامه افزود: مصالح ساختماني فوق در راستاي كنترل بازار و همكاري با سازمان بازرگاني و تعزيرات حكومتي، توسط بازرسان اين اداره كل به دليل نداشتن پروانه كاربرد علامت استاندارد و توليد غيرمجاز، جمع آوري و از فعاليت واحدهاي مذكور نيز جلوگيري به عمل آمد.
پورهاشم با اشاره به تصويب نامه مورخ 13/12/84 هيئت وزيران يادآور شد: از تيرماه سال 88 توليد و عرضه كليه مصالح و فرآورده هاي ساختماني بدون پروانه كاربرد علامت استاندارد ممنوع است.
وي گفت: بر اين اساس مصرف كنندگان مصالح و فرآورده هاي ساختماني اعم از سازندگان و پيمانكاران موظف هستند از مصالح استاندارد و توليدكنندگان داراي پروانه كاربرد علامت استاندارد استفاده نمايند. وي متذكر شد: با همكاري و هماهنگي كليه سازمان هاي ذيربط در استان شامل استانداري، صنايع و معادن، مسكن و شهرسازي، بازرگاني، نظام مهندسي، فرمانداري ها و شهرداري ها از توليد، عرضه و به كارگيري مصالح غيراستاندارد جلوگيري خواهد شد و ضمن توقيف و جمع آوري مصالح ساختماني غيراستاندارد، نام واحدهاي متخلف نيز از طريق رسانه ها به مصرف كنندگان معرفي خواهد شد.

 دانشگاه امام خميني(ره) تاييد كرد
وجود آب در بنزين سوپر داخلي

شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي در حالي وجود آب در بنزين سوپر عرضه شده در جايگاههاي تهران را رد مي كند كه دانشگاه امام خميني(ره) با انتشار گزارشي از وجود آب در بنزين سوپر خبر داده است.
به گزارش مهر، دانشگاه امام خميني(ره) با انتشار گزارشي از وجود آب در بنزين سوپر عرضه شده در سطح جايگاههاي شهر تهران خبر داد و اعلام كرد: با انجام آزمايشهايي بر روي نمونه هايي از بنزين سوپر عرضه شده در جايگاههاي تهران وجود آب در بنزين سوپر تأييد شده است.
در همين حال محمد خانمحمدي عضو هيئت علمي بخش شيمي دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) اعلام كرده است: در آزمايشهايي كه تيم تحقيقاتي دانشگاه امام خميني بر روي نمونه هاي بنزين سوپر انجام داد و بررسي طيفهاي سيستم «FT IR» اسپكتروسكوپي طيف آب خالص در محيط بنزين مشخص شد و امكان تحليل داده ها نيز به صورت كمي وجود دارد.
به گفته وي براي اين كار از سه پمپ بنزين در نقاط مختلف سطح شهر نمونه گرفتيم كه در هر سه نمونه وجود آب با درصدهاي مختلف تأييد شده است.
ناصر رئيسي فر رئيس انجمن صنفي جايگاه داران بنزين كشور درباره وجود آب در بنزين سوپر عرضه شده در جايگاههاي تهران به مهر گفت: وجود آب در بنزين عرضه شده قابل تأييد است اما در شرايط فعلي امكان عرضه بنزين آغشته به آب به طور فراگير و گسترده در سطح جايگاههاي كشور وجود ندارد.
وي با تاكيد بر اينكه هم اكنون حدود 50درصد جايگاههاي سوخت كشور به سيستم اندازه گيري مانيتورينگ فرآورده هاي داخل مخزن مجهز شده اند، تصريح كرد: با تجهيز جايگاههاي بنزين به اين فنآوري امكان كنترل ميزان آب داخل مخازن جايگاههاي سوخت وجود دارد.
اين مقام مسئول با اشاره به اينكه امكان اختلاط آب و بنزين در انبارهاي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي و يا تخليه و بارگيري نفتكشهاي جاده پيما در انبار و يا جايگاه وجود دارد، تصريح كرد: اما با پايشهاي مستمر در جايگاهها امكان عرضه گسترده فرآورده نفتي مخلوط به آب وجود ندارد.در همين حال محمد ناصري سخنگوي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي در گفتگو با مهر با تاكيد بر اينكه هم اكنون تغييري در كيفيت بنزين سوپر عرضه شده در جايگاههاي تهران ايجاد نشده است، بيان كرد: قبل ا ز خروج نفتكشهاي حامل بنزين از انبارهاي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي به طور روزانه عمليات كنترل و كيفيت از فرآورده هاي نفتي انجام مي شود.اين مقام مسئول در شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي با اشاره به اينكه محموله هاي نفتي كه كيفيت آنها تأييد نشود از انبارهاي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ترخيص نخواهد شد، بيان كرد: در مجموع در كليه فرآورده هاي نفتي توليد شده درصد مجازي آب وجود دارد.وي در واكنش به گزارش هاي منتشر شده مبني بر وجود آب در بنزين سوپر، اظهار داشت: در حال حاضر روزانه از 2 هزار و 600 جايگاه موجود سوخت كشور به طور دائم عمليات كنترل و كيفيت فرآورده نفتي انجام مي شود.

 كوتاه اقتصادي

¤ بلومبرگ طي گزارشي با اشاره به پايبندي 57درصدي اعضاي اوپك به سهميه هاي توليد خود در ماه دسامبر توليد نفت ايران در اين ماه را 795/3ميليون بشكه در روز اعلام كرد.
¤ ميزان توليد سنگ آهن دانه بندي مجتمع جلال آباد زرند طي 9 ماهه منتهي به پايان آذر، در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 22درصد افزايش يافت.به گزارش روابط عمومي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو)، طي 9 ماهه منتهي به آذر در اين مجتمع 698 هزار و 388 تن سنگ آهن دانه بندي توليد شد، اين در حالي است كه ميزان توليد اين محصول در مدت مشابه سال گذشته 572هزار و 329تن بود.
¤ هيئتي مركب از طراحان، بافندگان و كارشناسان فرش دستباف ايران از سوي مركز ملي فرش ايران تا پايان سال جاري به نمايشگاه هايمتكستيل در فرانكفورت، نمايشگاه دموتكس در هانور، نمايشگاه آي ام ام در كلن و نيز نمايشگاه كفپوش و فرش دموتكس آسيا در چين اعزام مي شوند.
¤ ايرانسل طي جشنواره زمستان 88 خود كه از 12 دي 88 تا 12 فروردين 89 برگزار مي شود، «بسته افزايشي GPRS» در اختيار مشتركين سيم كارت هاي دائمي و اعتباري خود قرار داده است.به گزارش روابط عمومي ايرانسل، در اين طرح كليه مشتركين سيم كارت هاي دائمي و اعتباري ايرانسل مي توانند با خريد يك بسته افزايشي 10هزار ريالي 5مگابايت با خريد يك بسته 22هزار و پانصد ريالي 15مگابايت با خريد يك بسته 30هزار ريالي 30مگابايت و با خريد يك بسته 40هزار ريالي 50مگابايت از خدماتGPRS ايرانسل به صورت رايگان استفاده كنند.تاريخ انقضاي هر يك از بسته هاي افزايشي GPRS ايرانسل 30روز مي باشد و در صورتي كه هر يك از مشتركين قبل از اتمام دوره قبلي، بسته افزايشي GPRS ايرانسل را مجدداً سفارش دهند، مي توانند از باقي مانده اعتبار دوره قبل، برحسب كيلوبايت هاي باقي مانده به همراه تعداد روزهاي باقي مانده آن دوره، در دوره جديد استفاده كنند.
¤ پرداخت غيرحضوري قبوض كاركرد تلفن ثابت از طريق سيستم
پيام رسان 1818 در استان تهران طي دوره مهر و آبان 72درصد نسبت به دوره گذشته رشد يافت.به گزارش روابط عمومي شركت مخابرات استان تهران، طي دوره مهر و آبان سال جاري 158هزار مشترك قبوض تلفن ثابت خود را از طريق سيستم پيام رسان 1818پرداخت كردند اين در حاليست كه دوره گذشته (مرداد- شهريور) 92هزار مشترك از طريق سيستم بدهي خود را پرداخت كرده بودند.
¤ اكونوميست بدون تغيير پيش بيني قبلي خود اعلام كرد كه نرخ بيكاري ايران در سال جاري به 9/12درصد افزايش خواهد يافت.
¤ با اجراي عمليات كابل برگردان ارتباط تلفني مشتركين با پيش شماره هاي 7711، 7714، 7739،7778، 7779، 7796، 8895 الي 8899، 6670 الي 6675، 7700، 7730، 7731،5513، 5514، 5570 الي 5579، 8814، 8886، 8830 الي 8834، 8881 الي 8884 از امروز به مدت 72 ساعت دچار اختلال مي شود.

 

(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14