(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


دوشنبه 28 دي 1388- شماره 19562
 

حديث دشت عشق
هيئت ايراني حاضر در عربستان:
اين كار سياسي بود لغو بازي هاي كشورهاي اسلامي براي حفظ نام «خليج فارس»
اخبار كوتاه از فوتبال
انتخاباتي كه 10 نامزد داشت احمد پناهي، رئيس جديد فدراسيون كاراته
پيروزي اوساسونا با نكونام بارسلونا جبران كرد ، رئال مادريد باخت
افزايش روحيه در اردوي تيم نفت روس ها به ايران رسيدند
خواندني از ورزش ايرانحديث دشت عشق

به ياد پاسدار شهيد «حسن هراتي اسكندري»
زخم از ستاره بر تنش افزونتر
شهيد «حسن هراتي اسكندري» در هفتم مردادماه سال 1340 در روستاي محمدآباد هراتي در شهرستان زابل و در خانه اي روستايي، ديده به جهان گشود. پدر خانواده با كشاورزي و دامداري روزگار مي گذراند و در حالي كه كمرش در زير بار سنگين زندگي، خميده و دستانش ترك خورده بود، به همراه مادري صبور و فداكار مي كوشيد تا فرزنداني راست كردار، مؤمن و با تقوا بپروراند.
در روستاي زادگاهش از كمترين امكانات رفاهي خبري نبود. ابتداي زندگي را در چادر گذراند تا در برابر خشونت سرما و گرماي سيستان، صبوري و پايداري خود را چون درختان كويري بيازمايد. با بهتر شدن زندگي، چادرنشيني را ترك گفته و خانه اي از گل و خشت ساختند؛ اما بازهم انبوه مشكلات چتر نامهرباني اش را بر آنها مي گسترد؛ باز هم از برق و آب لوله كشي و بهداشت خبري نبود. از آنجا كه در روستاي آنها مكتب خانه نبود تا در كنار او به فراگيري قرآن بپردازد، مشقت راه را با جان و دل تحمل مي كرد و به روستاي همجوار مي رفت تا با آيات و آواي ملكوتي قرآن آشنا شود. در شش سالگي براي گذراندن دوران ابتدايي به مدرسه بهرام گور در روستاي كرباسك رفت، زيرا روستايشان فاقد مدرسه بود و حسن مجبور بود هر روز فاصله دو روستا را پياده طي كند تا به مدرسه برسد؛ دوري از پدر و مادر را تحمل مي كرد و بدون توجه به دشواري ها از تحصيل دست برنداشت و هنگام ظهر، كنار ديوار يا سايه درختي مي نشست، دستمالش را با دست هاي كودكانه مي گشود، تكه ناني خشك از درون آن برمي داشت و براي رفع گرسنگي به دندان مي گرفت و هنگام غروب دوباره به روستا بازمي گشت. بدين ترتيب دوران تحصيل ابتدايي را با موفقيت پشت سر گذاشت، اما چون در روستاهاي اطراف، مدرسه راهنمايي وجود نداشت و او در عطش آموختن مي سوخت، ناچار غربت شهر را پذيرفت و در سال 55-54 روانه زابل شد و در مدرسه راهنمايي ناصرخسرو به تحصيل پرداخت. شوق حسن به آموختن باعث شد تا همه مشكلات را پشت سر بگذارد و فقط به درس خواندن بينديشد؛ لذا با تعدادي از دوستان خانه اي در شهر اجاره كردند كه هر دو نفر در ماه بايد ده تا پانزده تومان كرايه مي پرداخت. او هفته اي يكبار به روستاي خود مي رفت و در بازگشت، مايحتاج يك هفته اش را كه مقداري نان و كشك بود، به شهر مي آورد.پس از پايان دوره راهنمايي در سال 58-57 به هنرستان فني شهرستان زابل راه يافت و در رشته برق مشغول به تحصيل شد. سال اول دبيرستان بود كه انقلاب اسلامي ايران به پيروزي رسيد. با اينكه نوجوان بود، اما دلبستگي عجيبي به انقلاب و امام داشت.
بسيج عمومي مردم براي حضور در جنگ، انقلاب ديگري را برپا داشت و حسن كه خود را عضو خانوده ميهن اسلامي مي دانست، براي حضور بيشتر در متن وقايع انقلاب اسلامي كه تازه تأسيس شده بود، به پاخاست، و عشق به ادامه تحصيل را لحظه اي رها نكرد. در آزمون عمومي شركت كرد و در رشته نقشه كشي دانشگاه يزد قبول شد. مدتي در دانشگاه درس خواند، اما دفاع از ميهن و حضور در جبهه را عاشقانه ترين وظيفه خود مي دانست. با اين عقيده دانشگاه را رها كرد و با اين كه مسئوليت سرنوشت سازي در حراست از ميهن اسلامي در سپاه داشت، اما نتوانست از پيوند قلبي خود با جهاد و شهادت دست بردارد؛ به هر كار و هر كس متوسل شد تا مسئولان سپاه را متقاعد كند كه با اعزام او به جبهه موافقت كنند. در مدت حضور در جبهه طعم شيرين بيشتر عمليات ها را چشيد. در عمليات والفجر8، مهران، كربلاي4، و كربلاي5 حماسه آفريد و از چندين عمليات نشان افتخار زخم و جراحت گرفت. در عمليات والفجر8 تنش را به تركش و گلوله دشمن سپرد، در عمليات آزادسازي مهران شيميايي شد. پوست بدنش سوخت و براي مدتي تسلط بر اعصاب خود را از دست داد. در مرحله اول عمليات كربلاي5 از ناحيه صورت، پهلو و گردن مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به صف شهيدان گلگون كفن پيوست. اما به علت آتش پرحجم و گسترده دشمن انتقال پيكر مطهر ايشان به پشت خط ميسر نشد و سي ونه روز در خاك دشمن ماند؛ تا در كربلاي شلمچه جسم پاك او را به سوي خانواده و يارانش باز گرداندند و پس از تشييع شكوهمندي كه سزاوار سردار رشيد اسلام بود، در مزار شهداي روستاي كرباسك به خاك سپرده شد تا پس از سالها كوشش و مجاهدت آرام گيرد.
به ياد پاسدار شهيد «حسن هراتي اسكندري»
زخم از ستاره بر تنش افزونتر

شهيد «حسن هراتي اسكندري» در هفتم مردادماه سال 1340 در روستاي محمدآباد هراتي در شهرستان زابل و در خانه اي روستايي، ديده به جهان گشود. پدر خانواده با كشاورزي و دامداري روزگار مي گذراند و در حالي كه كمرش در زير بار سنگين زندگي، خميده و دستانش ترك خورده بود، به همراه مادري صبور و فداكار مي كوشيد تا فرزنداني راست كردار، مؤمن و با تقوا بپروراند.
در روستاي زادگاهش از كمترين امكانات رفاهي خبري نبود. ابتداي زندگي را در چادر گذراند تا در برابر خشونت سرما و گرماي سيستان، صبوري و پايداري خود را چون درختان كويري بيازمايد. با بهتر شدن زندگي، چادرنشيني را ترك گفته و خانه اي از گل و خشت ساختند؛ اما بازهم انبوه مشكلات چتر نامهرباني اش را بر آنها مي گسترد؛ باز هم از برق و آب لوله كشي و بهداشت خبري نبود. از آنجا كه در روستاي آنها مكتب خانه نبود تا در كنار او به فراگيري قرآن بپردازد، مشقت راه را با جان و دل تحمل مي كرد و به روستاي همجوار مي رفت تا با آيات و آواي ملكوتي قرآن آشنا شود. در شش سالگي براي گذراندن دوران ابتدايي به مدرسه بهرام گور در روستاي كرباسك رفت، زيرا روستايشان فاقد مدرسه بود و حسن مجبور بود هر روز فاصله دو روستا را پياده طي كند تا به مدرسه برسد؛ دوري از پدر و مادر را تحمل مي كرد و بدون توجه به دشواري ها از تحصيل دست برنداشت و هنگام ظهر، كنار ديوار يا سايه درختي مي نشست، دستمالش را با دست هاي كودكانه مي گشود، تكه ناني خشك از درون آن برمي داشت و براي رفع گرسنگي به دندان مي گرفت و هنگام غروب دوباره به روستا بازمي گشت. بدين ترتيب دوران تحصيل ابتدايي را با موفقيت پشت سر گذاشت، اما چون در روستاهاي اطراف، مدرسه راهنمايي وجود نداشت و او در عطش آموختن مي سوخت، ناچار غربت شهر را پذيرفت و در سال 55-54 روانه زابل شد و در مدرسه راهنمايي ناصرخسرو به تحصيل پرداخت. شوق حسن به آموختن باعث شد تا همه مشكلات را پشت سر بگذارد و فقط به درس خواندن بينديشد؛ لذا با تعدادي از دوستان خانه اي در شهر اجاره كردند كه هر دو نفر در ماه بايد ده تا پانزده تومان كرايه مي پرداخت. او هفته اي يكبار به روستاي خود مي رفت و در بازگشت، مايحتاج يك هفته اش را كه مقداري نان و كشك بود، به شهر مي آورد.پس از پايان دوره راهنمايي در سال 58-57 به هنرستان فني شهرستان زابل راه يافت و در رشته برق مشغول به تحصيل شد. سال اول دبيرستان بود كه انقلاب اسلامي ايران به پيروزي رسيد. با اينكه نوجوان بود، اما دلبستگي عجيبي به انقلاب و امام داشت.
بسيج عمومي مردم براي حضور در جنگ، انقلاب ديگري را برپا داشت و حسن كه خود را عضو خانوده ميهن اسلامي مي دانست، براي حضور بيشتر در متن وقايع انقلاب اسلامي كه تازه تأسيس شده بود، به پاخاست، و عشق به ادامه تحصيل را لحظه اي رها نكرد. در آزمون عمومي شركت كرد و در رشته نقشه كشي دانشگاه يزد قبول شد. مدتي در دانشگاه درس خواند، اما دفاع از ميهن و حضور در جبهه را عاشقانه ترين وظيفه خود مي دانست. با اين عقيده دانشگاه را رها كرد و با اين كه مسئوليت سرنوشت سازي در حراست از ميهن اسلامي در سپاه داشت، اما نتوانست از پيوند قلبي خود با جهاد و شهادت دست بردارد؛ به هر كار و هر كس متوسل شد تا مسئولان سپاه را متقاعد كند كه با اعزام او به جبهه موافقت كنند. در مدت حضور در جبهه طعم شيرين بيشتر عمليات ها را چشيد. در عمليات والفجر8، مهران، كربلاي4، و كربلاي5 حماسه آفريد و از چندين عمليات نشان افتخار زخم و جراحت گرفت. در عمليات والفجر8 تنش را به تركش و گلوله دشمن سپرد، در عمليات آزادسازي مهران شيميايي شد. پوست بدنش سوخت و براي مدتي تسلط بر اعصاب خود را از دست داد. در مرحله اول عمليات كربلاي5 از ناحيه صورت، پهلو و گردن مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به صف شهيدان گلگون كفن پيوست. اما به علت آتش پرحجم و گسترده دشمن انتقال پيكر مطهر ايشان به پشت خط ميسر نشد و سي ونه روز در خاك دشمن ماند؛ تا در كربلاي شلمچه جسم پاك او را به سوي خانواده و يارانش باز گرداندند و پس از تشييع شكوهمندي كه سزاوار سردار رشيد اسلام بود، در مزار شهداي روستاي كرباسك به خاك سپرده شد تا پس از سالها كوشش و مجاهدت آرام گيرد.

 هيئت ايراني حاضر در عربستان:
 اين كار سياسي بود لغو بازي هاي كشورهاي اسلامي براي حفظ نام «خليج فارس»

سرويس ورزشي-
بالاخره پس از حرف و حديث هاي بسيار سران ورزش ايران نتوانستند ISSF را براي حك كردن نام خليج فارس بر روي مدال هاي دومين دوره بازي هاي كشورهاي اسلامي قانع كنند و ميزباني اين رقابت ها پس از ماه ها برنامه ريزي و صرف هزينه هاي فراوان از جمهوري اسلامي ايران گرفته شد.
اصرار كشورهاي عربي و اعضاي هيئت اجرايي اعضاي كميته نظارتي و هماهنگي فدراسيون همبستگي كشورهاي اسلامي (issf) بر حذف نام خليج فارس از روي آرم مسابقات و پافشاري نمايندگان اعزامي كشورمان بر درج اين نام ملي و ارزشمند در نهايت به لغو ميزباني ايران از اين دوره از پيكارها انجاميد.
به دنبال اختلافات موجود بين issf و كميته برگزاري دومين دوره بازي هاي همبستگي كشورهاي اسلامي عصر روز شنبه جلسه فوق العاده اي با حضور اعضاي هيئت اجرايي issf و مسئولين ستاد برگزاري دومين دوره بازي هاي همبستگي كشورهاي اسلامي در محل كميته ملي المپيك عربستان سعودي تشكيل شد.
در ابتداي اين نشست نمايندگان فدراسيون همبستگي كشورهاي اسلامي كه براي بازديد وضعيت آمادگي ايران در چند نوبت به كشورمان سفر كرده اند، تكميل كليه زيرساخت ها و اماكن ورزشي، تجهيزات و تدارك نيروي انساني براي برگزاري مسابقات در ايران را اذعان نموده و از اين حيث از ايران تقدير كردند و پس از آن در خصوص رفع خطر آنفلوآنزاي نوع A در ايران پرس وجو شد كه هيئت ايراني توضيح داد از اين بابت ديگر خطري ورزشكاران را تهديد نمي كند و در صورت رفع ساير مشكلات، طي 15 روز آينده نامه رسمي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ايران مبني بر تأييد اين مسئله به عربستان ارسال خواهد شد.
سپس بحث به موضوع اصلي كشيده شد و جدي ترين مورد اختلاف كه ديگر طرفين با رودربايستي و در لفافه راجع به آن صحبت نمي كردند، مورد توجه قرار گرفت و مسئولان حاضر از فدراسيون همبستگي كشورهاي اسلامي مجدداً يادآور شدند، تعدادي از كشورهاي مسلمان مخالف درج نام خليج فارس در مدارك و نقشه هاي دومين دوره بازيهاي كشورهاي اسلامي بوده و خواستار حذف نام خليج فارس از كليه مدارك، مدال ها، لوگوها، كتابچه هاي فني و ساير اسناد بازيها شده اند.
استدلال مسئولان فدراسيون همبستگي كشورهاي اسلامي براي تحت فشار قرار دادن ايران صرفاً در اين نشست بر اين امر استوار بود كه عربستان ميزبان دوره اول بازيها كه در مداركش از عنوان خليج عر بي استفاده نموده بود با اعتراض جمهوري اسلامي ايران مبني بر سياسي شدن اين حوزه و دامن زدن به اختلافات با درج يك نام جعلي، اين نام به كلي حذف شده است و براي حفظ همان وحدت ميان كشورهاي اسلامي نيز ايران بايد اين نام را حذف كند.
پس از طرح اين درخواست نامشروع به ايران، هيئت اعزامي ايران به عنوان نماينده ستاد برگزاري بازيها در ايران، تأكيد كرد كه نام خليج فارس در تمامي اسناد بين المللي و حتي سازمان ملل متحد به ثبت رسيده و ايران نمي تواند با حذف اين نام، به مصالحش پشت پا بزند و در اين رابطه نيز اسنادي به امضاء رسيده است اما عرب ها حاضر به پذيرش اين موضوع نمي شوند و تنها راهكار روي ميز را لغو اين بازيها اعلام مي كنند و لغو رسمي اين بازيها بدين شكل از سوي ايشان اعلام مي شود.
هاشمي طبا: خودمان
بهانه دست آقايان داديم
رئيس اسبق سازمان تربيت بدني پيرامون لغو ميزباني ايران در رقابت هاي كشورهاي اسلامي گفت: اين موضوع ريشه در سياست هاي غلط ورزشي ما در بعد بين المللي دارد.
مصطفي هاشمي طبا اظهار داشت: اين موضوع كه ستاد برگزاري مسابقات كشورهاي اسلامي ميزباني ايران را لغو مي كند اتفاقي بد با ابعاد گسترده است. واقعاً جاي تاسف دارد كه ما نمي توانيم ميزباني مسابقات اسلامي را برعهده داشته باشيم. حال چه شده كه اين اتفاق افتاده بايد از آقايان مسئول پرسيد. وقتي ما در مرحله اول خودمان مسابقات را به تعويق انداختيم در واقع بهانه را به دست ستاد مركزي اين مسابقات داديم. البته بنده در جريان مكاتبات صورت گرفته نيستم اما به نظرم مسائل قابل حل بوده و مي توانستيم با يك سياست درست مانع اين اتفاق شويم.
شهنازي: اين كار سياسي بود
اما شهنازي دبير اجرايي دومين دوره بازيهاي كشورهاي اسلامي كه خودش نيز در عربستان حاضر بود در اين خصوص گفت: ما نهايت سعي خود را براي برگزاري مسابقات كرديم. اما آنها اصرار داشتند و مي گفتند كه بايد نام خليج فارس را حذف كنيد ما هم بايد از منافع ملي دفاع مي كرديم. نمي توان به خاطر يك مسابقات اصول مملكت را زير پا گذاشت. ما هم از گرفتن امتياز ميزباني ناراحتيم، انواع توضيحات را داديم و تمام سعي خود را كرديم و گفتيم راه حل ديگري پيش پاي ما بگذاريد تا ما همچنان ميزبان بمانيم اما، آنها بدون ارائه هيچ دليل منطقي امتياز ميزباني را از ما گرفتند. ما مي گفتيم كه اين مسابقات دارد در محدوده كشور ايران انجام مي شود و اين حق ماست و شما بايد آن را رعايت كنيد اما بيشتر كشورهاي حوزه خليج فارس كارشكني كردند. به نظر من كار سياسي انجام شد به خصوص اينكه مقر ISSF در عربستان است.

 اخبار كوتاه از فوتبال

آغاز مرحله سوم درمان حجازي از 16 روز ديگر
آتيلا حجازي فرزند ناصر حجازي درباره آخرين وضعيت دروازه بان اسبق تيم ملي ايران گفت: خدا را شكر، چند روز پيش مرحله دوم درمان پدرم انجام شد و پنج شنبه و جمعه هم براي پياده روي به خيابان رفت. خوشبختانه درحال حاضر همه چيز خوب است و روحيه وي هم همان طور كه مدنظرمان بود در شرايط خوبي است.وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا قرار بود ناصر حجازي براي تماشاي بازي استقلال و تراكتورسازي به ورزشگاه برود، گفت: اين امكان فعلاً وجود ندارد چراكه هم هوا آلوده است و هم اينكه فاصله تا ورزشگاه آزادي دور است. حجازي در پايان گفت: بين هر دوره درمان بيست روز طول مي كشد و درمان مرحله سوم پدرم شانزده روز ديگر آغاز مي شود.
پيشنهاد وسوسه انگيز باشگاه النصر به نصرتي
كاپيتان تيم فوتبال تراكتورسازي تبريز از باشگاه النصر امارات پيشنهاد دريافت كرده است. مسئولان باشگاه النصر امارات براي جذب محمد نصرتي با باشگاه تراكتورسازي وارد مذاكره شده اند.
نصرتي كه سابقه بازي در النصر را دارد، از روز گذشته با ناصر شفق براي جدايي از اين تيم جلسه داشته است. درصورت قبول اين پيشنهاد از سوي باشگاه تراكتورسازي، بعد از جدايي پيمنتا، نصرتي دومين بازيكني است كه از تيم تبريزي جدا مي شود. ظاهراً مبلغ قرارداد پيشنهادي النصر براي جذب نصرتي يك ميليارد و 600ميليون تومان است و آنان خواهان قراردادي يك ساله ونيمه با وي هستند. هم اكنون ايمان مبعلي در النصر حضور دارد.
پيروزي و استقلال در جام حذفي تهران
دو تيم فوتبال پيروزي و استقلال تهران از سال آينده با تيم هاي اصلي خود موظف به حضور در رقابت هاي جام حذفي تهران شدند. مهدي انوري دبير هيئت فوتبال تهران اظهار داشت: براساس برنامه ريزي هايي كه با حضور كارشناسان فوتبال صورت گرفت مقرر شد رقابت هاي حذفي قهرماني تهران طي ماه هاي خرداد و تيرماه سال 89 برگزار شود تا دو تيم تهراني استقلال و پيروزي كه خودشان را براي حضور در ليگ برتر آماده مي كنند، بتوانند از اين بازي ها به عنوان بازي هاي خوب تداركاتي شان استفاده كرده و نقاط ضعف و قوت خود را در آن بيشتر ببينند.
آجورلو مديرعامل استيل آذين
مديرعامل اسبق باشگاه پاس به عنوان مديرعامل باشگاه استيل آذين انتخاب شد.پس از پايان نشست روز گذشته هيات مديره باشگاه استيل آذين، مصطفي آجورلو به اتفاق آرا به عنوان مدير عامل جديد اين باشگاه انتخاب شد. امير مهريزي مدير عامل سابق باشگاه در اين جلسه از سمت خود كناره گيري كرد.خبر ديگر از استيل آذين اينكه مخالفت اعضاي هيئت مديره باشگاه با جدايي علي كريمي و پيوستنش به تيم الاهلي امارات سبب شد كه كاپيتان سرخپوشان تهراني تا پايان فصل در اين تيم ماندگار شود. اين بازيكن در اظهار نظري جالب علت ماندنش در تيم استيل آذين را هواداران پيروزي دانست و ابراز اميدواري كرد كه پيروزي با علي دايي در ليگ موفق شود.
دو عضوجديد در كميته فني فدراسيون فوتبال
نايب رئيس دوم فدراسيون فوتبال و رئيس سازمان ليگ برتر به جمع اعضاي كميته فني فدراسيون فوتبال اضافه خواهند شد.
هومن افاضلي دبيركميته فني فدراسيون فوتبال ضمن تاييد اين خبر اظهار داشت : كميته فني به منظور برنامه ريزي براي تيم هاي ملي، نياز بود تا درجريان برنامه هاي سازمان ليگ برتر قرار داشته باشد و هماهنگي هاي لازم را با اين سازمان انجام دهد كه به همين منظور از عزيز محمدي براي حضور در جلسات كميته فني دعوت كرديم. وي تصريح كرد : از بين مربيان فوتبال كشور نيز يك نفر به جمع اعضاي كميته فني اضافه خواهد شد كه احكام اين عزيزان بزودي از سوي رئيس فدراسيون فوتبال صادر خواهد شد. در حال حاضر اعضاي كميته فني فدراسيون فوتبال را فريدون معيني (رئيس كميته جوانان)، مرتضي محصص (رئيس كميته آموزش)، احمد هاشميان (رئيس كميته پزشكي)، مربيان تيم هاي ملي شامل؛ افشين قطبي (تيم ملي بزرگسالان)، غلامحسين پيرواني (تيم اميد)، علي دوستي (تيم جوانان) و اعضاي كميته فني تيم هاي ملي شامل؛ همايون بهزادي ، اميرحاج رضايي، بيژن ذوالفقارنسب ، محمود ياوري، منصورابراهيم زاده ، كريم باقري و هومن افاضلي تشكيل مي دهند.

 انتخاباتي كه 10 نامزد داشت احمد پناهي، رئيس جديد فدراسيون كاراته

مجمع انتخاباتي فدراسيون كاراته صبح روز يكشنبه با انتخاب احمد پناهي به عنوان رئيس به كار خود پايان داد.
در اين مجمع كه صبح ديروز با حضور حميد سجادي معاون سازمان تربيت بدني در محل سالن اجتماعات آكادمي ملي المـپيك برگزار شد، عباس احمد پناهي به عنوان رئيس چهارسال آينده فدراسيون كاراته انتخاب شد. انتخابات قرار بود با شركت 19 نامزد برگزار شود كه تعداد آنها به 10 نامزد تقليل يافت و در نهايت احمد پناهي با اكثريت آرا به عنوان رئيس انتخاب شد.
پناهي با 27 راي، عليرضا آهي و احمد صافي كه به ترتيب 14 و 4 راي كسب كردند را پشت سر گذاشت و به عنوان رئيس چهارسال آينده فدراسيون كاراته انتخاب شد.
اما برگزاري اين مجمع نيز حواشي خاص خود را به همراه داشت نخست اينكه جلسه با يك ساعت ونيم تأخير آغاز و در ابتدا از ورود خبرنگاران به داخل جلسه ممانعت به عمل آمد كه با حضور سجادي خبرنگاران اجازه ورود پيدا كردند.

 پيروزي اوساسونا با نكونام بارسلونا جبران كرد ، رئال مادريد باخت

هفته هجدهم رقابت هاي لاليگا با پيروزي بارسلونا و اوساسونا و شكست رئال مادريد آغاز شد.
شنبه شب با انجام سه ديدار هجدهمين هفته رقابت هاي فوتبال دسته اول باشگاه هاي اسپانيا آغاز شد. در اين ديدارها بارسلونا با شكست چهار بر صفر سويا انتقام خود از اين تيم را به خاطر حذف از رقابت هاي جام حذفي باشگاه هاي اسپانيا گرفت. اسكوده (49 گل به خودي)، پدرو (70) و ليونل مسي (85 و 90) گلزنان آبي اناري ها در ديدار با سويا بودند.
رئال مادريد هم در خانه آتلتيك بيلبائو با تك گل دقيقه سوم ليورنته تن به شكست داد تا فاصله اش با بارسا در صدر جدول رقابت ها به پنج امتياز افزايش پيدا كند.
اوساسونا هم در شبي كه جواد نكونام را در تركيب اصلي خود مي ديد با نتيجه دو بر صفر از سد اسپانيول گذشت. خوان فران (7) و والتر پاندياني (9) گلزنان اسوسونا در بازي برابر اسپانيول بودند. نكونام در اين مسابقه كه دو اخراجي داشت تا پايان در ميدان حاضر بود اما مسعود شجاعي فرصت حضور در ميدان را پيدا نكرد.
در جدول اين رقابت ها بارسلونا با 46 امتياز همچنان بدون شكست صدرنشين است. رئال مادريد با 41 امتياز در مكان دوم جاي دارد. والنسيا هم با 35 امتياز و يك بازي كمتر سوم است. اوساسونا با پيروزي شنبه شب 20 امتيازي شد و در مكان دوازدهم جدول جاي گرفت.

 افزايش روحيه در اردوي تيم نفت روس ها به ايران رسيدند

دو كشتي گير روس تيم نفت بامداد ديروز وارد ايران شدند ولي سبك وزن خارجي صنايع و معادن، همداني ها را در مبارزه هاي پاياني ليگ همراهي نخواهد كرد.
درحالي كه از هفته هاي پيش بحث عدم حضور خارجي هاي نفت درمرحله نيمه نهايي و نهايي ليگ مطرح شده و مربيان اين تيم مدعي دراين باره اظهار نظري قطعي نداشتند، حاجي مراد گاتسالوف و بلال ماخوف ساعت 45/2 بامداد (يكشنبه) وارد ايران شدند و در هر 2مبارزه امروز اين تيم تهراني را همراهي خواهند كرد. گاتسالوف وماخوف در اوزان 96و 120كيلو روي تشك خواهند رفت.درعين حال تيم صنايع و معادن همدان كه خيالش بابت حضور هر 2 خارجي اش درايران راحت بود. به دليل نيامدن نريمان اسرافيلوف فقط مي تواند از مراد گايداروف بلاروس درمرحله نيمه نهايي و نهايي ليگ استفاده كند.
با حضور اين دو كشتي گير روس، مسلما تيم نفت با روحيه بالا به مصاف صنايع و معادن همدان مي رود.

 خواندني از ورزش ايران

¤ محمدرضا تابش نايب رئيس فراكسيون ورزش مجلس گفت: باشگاهداري دولتي باعث ايجاد رشد نامتوازن ورزش، ترويج واسطه گري، گراني ورزش و ورزشكار و ايجاد زمينه هاي فساد در ورزش خواهد شد.
¤ تيم واليبال پيكان در ديداري معوقه از هفته دوم ليگ برتر واليبال مقابل پتروشيمي بندرامام، تيمي كه هدايت آن با مصطفي كارخانه است به برتري 3-2 رسيد.

                    

(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14