(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


دوشنبه 28 دي 1388- شماره 19562
 

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
جنگ اراده ها (يادداشت روز)
كيهان و خوانندگان
گزارش خبري كيهان از نشست بي نتيجه 1+5
دعا (گفت و شنود)
آيت الله جوادي آملي: اختلافات بايد بر اساس قانون و نظر رهبري حل شود
شيوع بيماري آلزايمر در جماعت لندن نشين! (خبر ويژه)
ازهاري مي گفت نواره من ميگم نوار نيست، فتوشاپه! (خبر ويژه)
جاروكش هاي موساد و سيا آفتابي شدند (خبر ويژه)
پايان يك مخملي ديگر (خبر ويژه)
ضرب الاجل به سر رسيد... اوباما به جايي نرسيد (خبر ويژه)جنگ اراده ها (يادداشت روز)

نشست روز شنبه گروه 6 در نيويورك تا آنجا كه به ايران مربوط مي شود، داراي «قدرت پيام رساني» اندكي بود. پيش از تشكيل نشست- كه تا لحظه آخر پا در هوا بود- رسانه هاي غربي سر و صداي فراواني راه انداخته بودند كه گزينه تحريم قطعي است و ايران ديگر زماني براي از دست دادن ندارد. تشكيل نشست نيويورك پس از آن اظهارنظرهاي غلاظ و شداد، و بعد اعلام صاف و ساده اين نكته بعد از نشست كه «فعلاً تصميمي گرفته نشد» در نگاه اول، نشان دهنده اين است كه غربي ها همچنان «حرف زدن» را بخش مهمي از ديپلماسي در مقابل ايران مي دانند، در حالي كه در عمل فعلاً اتفاق مهمي در راه نيست.
به اين موضوع اما عميق تر هم مي توان نگاه كرد. واقعاً چه اتفاقي در حال رخ دادن است، از يك طرف طرف هاي غربي پيشنهادي به ايران داده اند كه ايران حاضر به پذيرش آن نيست و اين پيشنهاد را ترفندي موذيانه مي داند و از طرف ديگر، در صورتي كه معامله اي شكل نگيرد تنها راه پيش پاي طرف هاي غربي اين است كه وارد فاز تحريم شوند، يعني همان كاري كه جرج بوش 3 سال متوالي انجام داد و نهايتاً هم دريافت كه بهتر است به جاي هدر دادن وقت خود در شوراي امنيت، رو در رو با ايران به عنوان كشوري كه آمريكا بيش از هر كشور ديگر در خاورميانه به آن نيازمند است، به مذاكره بنشيند.
اوباما پس از ورود به كاخ سفيد با درك صحيح اين نكته كه اولاً تحريم «نهايتاً» راه حلي براي مسئله هسته اي ايران نيست و هيچ وقت هم نبوده و ثانياً نيازهاي منطقه اي آمريكا حادتر از آن است كه بخواهد براي هميشه خود را معطل موضوع هسته اي ايران نگهدارد، سعي كرد- يا درست تر، وانمود كرد سعي مي كند- سياستي جديد در مقابل ايران در پيش بگيرد. حالا پس از يك سال اوباما ادعا مي كند سرخورده شده و قصد دارد به جاي الگوي تعامل از روشي ديگر در مقابل ايران استفاده كند، موضعي كه در تهران خنده دار به نظر مي رسد چرا كه هيچ وقت كسي احساس نكرد كه از ناحيه طرف مقابل صداقتي وجود دارد تا لازم ببيند براي جلوگيري از سرخوردگي آقاي رئيس جمهور كاري انجام بدهد. ارسال چند پيام تبريك و تكه پاره كردن مقاديري تعارفات به اضافه شعارهايي در اين باره كه آمريكا آماده گفت وگوست - بي آن كه ايران تمايلي به مذاكره داشته باشد- طبعاً نمي توانست حتي يك تغيير تاكتيكي هم باشد چه رسد به اينكه آمريكايي ها انتظار داشته اند ايران از اين بازي هاي خنك ذوق زده شود و خود را در آغوش دشمنان ديرينه اش بيندازد.
نكته كليدي تر اين است كه آمريكايي ها به روي خود هم نمي آورند كه در ماه هاي گذشته چگونه به صراحت از جمعي آشوبگر در ايران حمايت كرده و به صراحت تقويت آنها در ايران را هدف خود خوانده اند. آمريكايي ها مذاكره با ايران را بيش از يك سال- از ژوئن 2008 تا اكتبر2009- به تاخير انداختند تا ببينند آيا دوستانشان در ايران، همان ها كه جرج بوش روز ترك كاخ سفيد از دوران همكاري با آنها به عنوان «دوراني خوش» ياد كرد، مي توانند دولت را به دست بگيرند يا نه و بعد كه ديدند اتفاق مطلوب آنها رخ نداد، تمام قد و با همه توان به حمايت از آشوبگران در ايران پرداختند تا لااقل اگر نتوانستند جلوي ظهور مجدد دولت اصولگرا در ايران را بگيرند، آن را به اندازه اي ضعيف كنند كه بتوان هر توافقي را به آن تحميل كرد. خوشمزه ترين قسمت ماجرا اين است كه آمريكايي ها به تازگي با همراهي دوستان انگليسي و فرانسوي خود اصرار دارند كه اگر به سراغ تحريم ها مي روند نه به اين دليل است كه واقعا يك منطق ديپلماتيك جدي پس آن وجود دارد بلكه از آن روست كه احساس مي كنند اكنون در فضاي داخلي ايران فرصتي بزرگ براي آنها بوجود آمده كه نبايد آن را از دست بدهند. از مدت ها قبل تحليل صهيونيست ها اين بود كه- و چند بار هم به صراحت گفتند- غرب بايد هر كار از دستش برمي آيد براي تقويت ناآرامي ها در ايران بكند و اعمال يك دور جديد از تحريم ها بهترين كار است چرا كه باعث خواهد شد پيوند ميان مردم و نظام سست شود و نظام جمهوري اسلامي پشتوانه مردمي تصميمات خود را از دست بدهد. اين ديدگاهي نيست كه غربي ها هرگز توانسته باشند در مورد آن به اجماعي درخور دست يابند. حقيقت اين است كه اين ديدگاه يعني ديدگاهي كه معتقد است تحريم پشتوانه مردمي نظام را ضعيف مي كند حتي در خود غرب هم در اقليت قرار دارد و به جز محافل بسيار راديكال صهيونيستي كسي از آن دفاع نمي كند. هرگونه تحريم جديد درون جامعه ايراني مستقيما به معناي تلاش غرب براي سخت تر كردن زندگي مردم ايران تفسير خواهد شد و از آنجا كه تلاش هاي دولت و نظام اين اراده غربي ها را خنثي مي كند- تجربه 3 قطعنامه قبلي تحريم به خوبي اين موضوع را نشان داده- اتفاقا مردم و نظام به يكديگر نزديكتر و عليه دشمن غربي متحدتر خواهند شد. اين تحليل ساده اي است كه بسيار بعيد است آمريكايي ها در فهم آن دچار مشكل باشند.
براي پاسخ دادن به اين سؤال كه آمريكايي ها در اين بازي ناشيانه چه مقصودي را دنبال مي كنند خصوصا پس از نشست نيويورك هنوز اطلاعات كافي در دست نيست ولي برخي قرائن هست كه مي تواند كمك كننده باشد.
اولين نكته اين است كه خروجي نشست نيويورك به جاي آن كه پيش نويس يك قطعنامه باشد، اعلام آمادگي گروه 1+5 براي انجام يك دور جديد مذاكرات با ايران بوده است. اگر توجه كنيم كه تا همين چند هفته قبل اعضاي گروه 6 به صراحت مي گفتند «ديگر هيچ مذاكرات فني در مورد پيشنهاد وين با ايران انجام نخواهند داد» معلوم مي شود كه تا اينجاي كار موضوع به ضرر ايران پيش نرفته است. نكته دوم مربوط به اين است كه اگر چه طرف هاي غربي با تاكيد معناداري گفته اند «مذاكرات در مورد تحريم شروع شده» اما آنها جز درباره دو نكته همچنان هيچ موافقت دستجمعي ندارند و آن دو نكته هم يكي اين است كه هر اقدامي در آينده ضرورتا بايد اجماعي باشد و ثانيا پاسخ ايران به پيشنهاد وين كافي نبوده است. هيچ موافقتي در مورد نوع يا زمانبندي تحريم ها وجود ندارد و اين موضوعي است كه غربي ها خود به آن تصريح كرده اند. يك تحليل بسيار جالب در مورد مخالفت برخي كشورها با تحريم هاي جديد اين است كه آنها عقيده دارند آمريكا با تحريم هاي جديد اصلا به دنبال حل موضوع هسته اي نيست بلكه فقط مي خواهد به دوستان خود در داخل ايران كمك كند و از آنجا كه دوستان آمريكا داخل ايران ضرورتا دوست همه اعضاي گروه 6 نيستند آنها به موافقت با تحريم ها روي خوش نشان نداده اند.
نهايتا از جمع اين دو موضوع با هم كه 1- غرب مي خواهد دور جديدي از مذاكرات را آغاز كند و 2- حداكثر چيزي كه شروع شده مذاكرات در مورد تحريم هاست، مي توان نتيجه گرفت هدف نشست نيويورك و در واقع استراتژي فعلي غرب فقط اين است كه يك گام به سمت راديكال كردن فضا بردارند و انتظار داشته باشند كه اين گام آنها- كه به شكل اعلام آغاز مذاكرات در مورد تحريم برداشته شده- با توجه به فضاي داخل ايران اثر خود را در مذاكرات آينده به شكل تعديل مواضع ايران در مورد پيشنهاد وين نشان دهد.
ملاحظه مي كنيد كه غربي ها همچنان به تضعيف اراده ايران دل بسته اند نه انجام اقدامات واقعا موثر و اين موضوعي است كه ناكارآمدي آن اگر تا حالا براي غربي ها آشكار نشده باشد بايد در خرد سياسي مجموعه آنها جداً ترديد كرد.
مهدي محمدي

 كيهان و خوانندگان

¤ به صدا و سيما به خاطر دعوت از برخي چهره هاي اصلاح طلب در برنامه رو به فردا انتقاد دارم. يكي از اين چهره هاي هتاك برنامه به ظاهر مناظره با وقاحت تمام به شعور مردمي كه با 24 ميليون راي رئيس جمهور خود را انتخاب كرده اند توهين كرد و دروغ هايي را درباره استان فارس گفت كه به غير از همفكران خودش كسي باور نمي كند.
يك شهروند شيرازي
¤ آقاي زاكاني نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي در برنامه مناظره شبكه سوم سيما از زبان آقاي هاشمي رفسنجاني بيان كرد كه آقاي موسوي ابطال انتخابات را كف مطالبات خود مي داند بايد براي ثبت در تاريخ مشخص شود كه اين فرد زياده طلب غير از ابطال انتخابات به روش ديكتاتوري ديگر دنبال چه زورگويي هاي ديگر بوده است. به همين دليل بايد اين سران فتنه محاكمه بشوند و حقايق بيشتري براي ملت معلوم گردد.
قاسمي
¤ وقتي افراد فريب كاري مثل يكي از مدعيان اصلاح طلبي شركت كننده در برنامه رو به فردا كه اعلام كرد به آقاي ميرحسين موسوي راي داده بعنوان عضو حزب اعتماد ملي خودش را نزديك آقاي كروبي جا بزند معلوم است كه چه بر سر آن شيخ آوردند. در ضمن از آقاي شريعتمداري مدير مسئول محترم روزنامه بخاطر حضور فعال در مناظره و بيان مطالب محكم و مستدل در افشاء جريان فتنه تشكر و قدرداني مي كنم.
بخشي از تهران
¤ روزنامه هاي زنجيره اي دوم خردادي به قدري از استدلال هاي محكم آقاي شريعتمداري در مناظره تلويزيوني ناراحت شده بودند كه هيچكدام صحبت هاي ايشان را در اين مناظره پوشش ندادند. در ضمن مسئولين محترم صدا و سيما پاسخ بدهند كه با چه توجيهي از افراد رد صلاحيت شده اند براي حضور در مناظره برنامه رو به فردا در شبكه سوم دعوت مي كنند.
افشار
¤ در مناظره چند شب قبل شبكه سوم سيما عضو مركزي حزب اعتماد ملي بيان كرد كه در انتخابات به آقاي ميرحسين موسوي راي داده است. از همين يك جمله مي توان فهميد كه وضع اين حزب چقدر به هم ريخته بود در حالي كه دبيركل اين حزب يعني آقاي كروبي نامزد رياست جمهوري بوده اعضاء اين حزب مثل آقاي اطاعت به ايشان راي نداده اند اصلا معلوم نيست اين جماعت به چه چيزي معتقد و پايبند هستند؟
روشن
¤ اين آقاياني كه بعنوان مخالف دولت در برنامه مناظره تلويزيوني شركت مي كنند قبلا خودشان از مسئولين اجرايي كشور بوده اند. راست و حسيني چه كاري براي مردم انجام دادند كه حال ژست مخالف به خود گرفته اند، مردم خيلي خوب در جريان گذشته و حال افراد مدعي هستند و خيلي بهتر از اين آقايان مسائل را تحليل مي كنند.
اسفندياري
¤ بعضي از افرادي كه به نمايندگي از كانديداهاي شكست خورده در انتخابات در مناظره هاي تلويزيوني حاضر مي شوند اظهارات احساسي و بي ربط با موضوع مناظره مطرح مي كنند كه نشان از كينه آنان از چندين شكست پي درپي در انتخابات گذشته دارد. در ضمن آنچه كه همراهان جريان فتنه در خارج از كشور اين روزها در جسارت به مقدسات و ارزشهاي ديني به زبان جاري كرده اند ثابت مي كند اگر فتنه گران در انتخابات پيروز مي شدند معلوم نبود چه بر سر دنيا و آخرت مردم مي آوردند. بر همين اساس تاكيد مي كنيم كه ترحم به اغتشاشگران وسران فتنه ظلم بزرگي به مردم و نظام خواهد بود.
محمودي
¤ مردم ايران حاضر هستند، گرسنه بخوابند، جانشان را بدهند، مالشان وهمه هستي شان را فدا كنند ولي اسلام و ولايت زنده بماند و اين تنها ويژگي است كه اصلاح طلبان فاقد آن بوده و قادر به درك آن نيستند.
احمد رضازاده
¤ آقاي شريعتمداري مديرمسئول محترم روزنامه در برنامه مناظره با آقاي كواكبيان حرف دل مردم ايران را زد كه از اين بابت تشكر مي كنم. در ضمن مطمئن هستم بعضي از افرادي كه در اين برنامه مناظره بعنوان جريان مخالف شركت مي كنند از قبل هماهنگي هاي لازم را با سران فتنه كرده اند كه در اين برنامه ها چگونه با لطايف الحيل از جرائم مرتكب شده سران فتنه بكاهند و آنان را كه مجرم هستند به عنوان فعال سياسي خطا رفته جلوه بدهند.
ابوالحسني
¤ به نظر من ضرر پخش مناظره ها از تلويزيون بيشتر از فايده آن است چون بعضي ازكساني مخالف صحبت مي كنند به هيچ اخلاقي پايبند نبوده و حرمت ميليون ها مردمي كه در 9 دي براي دفاع از مقدسات و ولايت مطلقه فقيه در صحنه حاضر شده بودند نگاه نمي دارند.
يك هموطن
¤ من شخصاً فكر مي كردم كه مدعيان اصلاح طلب اطلاعات عميق و جدي نسبت به مسائل و حوادث روز دارند اما كساني كه در اين مناظره ها ادعاي علمداري احزاب و گروه هاي منتسب به دوم خرداد را داشتند هيچ كدام از حرف هايشان مستند نبود و اين احساس به مخاطبين دست مي داد كه آن ها فقط مي خواهند شعار بدهند و لابه لاي شعارهايشان چند تا ناسزا هم نثار مردم و نظام كنند. من هنوز متوجه نشده ام كه اين ها چه مي خواهند و به دنبال چه هستند؟! نمي دانم چرا نمي فهمند كه با يك ملت طرف هستند آن هم ملتي كه 30 سال بعد از انقلاب را تجربه كرده است.
كريمي از همدان

 گزارش خبري كيهان از نشست بي نتيجه 1+5

سرويس سياسي-
نشست نمايندگان پنج عضو دائم شوراي امنيت به همراه آلمان بدون دستيابي به توافق خاصي درباره ايران پايان يافت و تنها بار ديگر اختلافات ميان اعضا درباره نحوه مواجهه با موضوع هسته اي ايران را آشكار كرد.
در اين نشست كه شنبه شب در نيويورك برگزار شد، ويليام برنز از آمريكا، جيمز آدامز از انگليس، سرگئي ريابكوف از روسيه، املي هارپر از آلمان، جاكويس آدوبرت از فرانسه و از چين هم كنگ يانگ(مشاور سفير چين در سازمان ملل) به مدت دو ساعت و نيم درباره نحوه تعامل يا برخورد با موضوع هسته اي ايران بحث و تبادل نظر كردند.
«سرگئي ريابكوف» نماينده روسيه در گروه 1+5 در پايان مذاكرات نيويورك در جمع خبرنگاران با بي نتيجه دانستن اين نشست گفت: اين نشست به نظر بي نتيجه بوده است و ما تصميم فوري اتخاذ نكرديم.
وي افزود: ما درباره آهنگ دوگانه(مذاكره و تحريم) صحبت كرديم اما به اين معنا نيست كه ما بايد اولي را رها كنيم.
نماينده روسيه در مذاكرات همچنين تصريح كرد كه مسكو معتقد است در صورتي كه دور جديد تحريم ها بر ضد ايران به اجرا گذاشته شود اين تحريم ها موفقيت آميز نخواهد بود.
وي همچنين گفت: با اشاره به اينكه ايران از روند گفت وگوها خارج نشده، بلكه تنها بر منافع خود براي ادامه آنها اصرار دارد، تاكيد كرد: اين گفت وگوها بايد عميق، معقولانه و مبتني بر نتيجه باشد.
«جاكويس آدوبرت» نماينده فرانسه در توجيه بي نتيجه بودن اين مذاكرات مدعي شد، از ابتدا هم قرار نبود در اين نشست تصميم خاصي گرفته شود و ما در آن تنها به بررسي و بازنگري برنامه پرداختيم.
وي افزود: اين يك نشست براي اتخاذ تصميم نبود.
اظهارات نماينده فرانسه در مذاكرات نيويورك كه نشان دهنده بي نتيجه بودن اين نشست است در حالي مطرح شد كه ويليام برنز، معاون سياسي وزير امور خارجه آمريكا و نماينده اين كشور در 1+5 بدون پذيرش حضور در جمع خبرنگاران تنها مدعي شد كه اين مذاكرات سازنده و موفق بوده است.
در همين رابطه، خبرگزاري فرانسه نيز گزارش داد كه شنبه شب پس از نشست شش كشور، «رابرت كوپر»، سخنگوي اين گروه، به خبرنگاران گفت كه حداقل اجماع ميان شش كشور براي بررسي «مرحله بعدي» وجود داشته است.
وي افزود: «ما دنبال كردن يك راه حل مذاكراتي را ادامه خواهيم داد اما بررسي ارزيابي هاي بيشتر و مناسب را نيز آغاز كرده ايم.»
براساس اين گزارش كوپر به عنوان ميزبان و رئيس نشست 1+5 به عنوان يك ناهار كاري هيچ خبر جديدي به خبرنگاران اعلام نكرد.
بسياري از خبرگزاري هاي خارجي علت بي نتيجه ماندن نشست نيويورك را اختلاف نظر ميان اعضاي گروه 1+5 بر سر نحوه برخورد با برنامه هسته اي ايران قلمداد كردند.
بر اين اساس اختلاف ميان اعضاي دائم شوراي امنيت در گفت وگوهاي نيويورك كه در محل دفتر اتحاديه اروپا برگزار شد به حدي بود كه به نوشته روزنامه «واشنگتن پست» چين به اعزام هيأتي در سطح پايين به مذاكراتي كه براي مقامات ارشد كشورهاي عضو برنامه ريزي شده بود بسنده كرد كه اين مسئله به خودي خود نشانه اي از عدم اهميت اين نشست از ديدگاه پكن بود و اين در حالي است كه پنج كشور ديگر شركت كننده در اين مذاكرات مقام هاي بلندپايه خود را فرستاده بودند.
چين قبل از اين مذاكرات نيز اعلام كرده بود كه هيات بلندپايه اي از طرف اين كشور در مذاكرات نيويورك به منظور تحريم هاي اقتصادي جديد عليه ايران بر سر برنامه هاي هسته اي كشورمان شركت نخواهد كرد و بدين ترتيب اميدهاي برخي از اعضاي دائم شوراي امنيت درباره يك پيش نويس قطعنامه شوراي امنيت براي چهارمين دور تحريم هاي اقتصادي عليه ايران نقش برآب شد.
«ژانگ يسيوي» نماينده دائم چين در شوراي امنيت كه رياست دوره اي شوراي امنيت در ماه ژانويه را دارد تاكيد كرد كه پكن با تحريم هاي جديد اقتصادي عليه ايران مخالف است. روسيه نيز با تحريم اقتصادي شديد عليه كشورمان مخالفت كرده است.
نااميدي برخي كشورهاي تندرو در گروه 1+5 از نتايج نشست نيويورك به حدي بود كه يك ديپلمات غربي درباره اين نشست گفت: ما با اين نشست تنها مي خواستيم پيامي به ايران بفرستيم كه موضوع تحريم را از قلم نمي اندازيم.
روزنامه «نيويورك تايمز» نيز قبل از نشست نيويورك به نقل از «ويتالي چوركين»، نماينده دائم روسيه در شوراي امنيت گزارش داده بود كه آمريكا و متحدان اين كشور در شوراي امنيت «احساساتي» نباشند و صبر و شكيبايي پيشه كنند.
براساس اين گزارش حتي به اعتقاد بسياري از ناظران سه تحريم اقتصادي پيشين فقط موجب تقويت ساختارها، خودكفايي و عدم وابستگي ايران به جهان خارج شده و ناكارآمد بوده و به شكست انجاميده است و چهارمين تحريم اقتصادي احتمالي نيز شكست ديگري براي كشورهاي تحريم كننده خواهد بود، شكستي كه به ويژه به اعتقاد ناظران براي آمريكا «فاجعه آميز» خواهد بود.
بازتاب شكست
مذاكرات 1+5
بي نتيجه ماندن نشست نيويورك در بسياري از رسانه هاي منطقه و جهان بازتاب هاي گسترده اي داشته است.
شبكه تلويزيوني العربيه درباره اين نشست گزارش داد: موضع مخالف چين تحريم هاي جديد عليه ايران را در هاله اي از ابهام قرار داده است.
شبكه تلويزيوني بي بي سي عربي نيز اعلام كرد كه نشست كشورهاي عضو گروه موسوم به 1+5 در نيويورك بدون دستيابي به نتيجه اي در خصوص اعمال تحريم هاي جديد عليه ايران به پايان رسيد.
مخالفت چين با تحريم هاي جديد عليه ايران و اقدام اين كشور در فرستادن نماينده اي سطح پائين به مذاكرات نيويورك از نكات كليدي گزارش رسانه هاي غربي درباره اين نشست بود.
روزنامه آمريكايي واشنگتن پست در اين باره نوشت: اقدام چين باعث بهت و حيرت كشورهاي 1+5 شد.
واشنگتن پست افزود: اين اقدام چين باعث بهت و حيرت چهار كشور غربي حاضر در جلسه شده است آنها اميدوار بودند مقدمات تهيه پيش نويس يك قطعنامه ديگر شوراي امنيت در جلسه نيويورك فراهم شود.
خبرگزاري فرانسه هم گزارش داد: مخالفت چين با تحريم ايران عامل بي نتيجه بودن مذاكرات 1+5 شد. خبرگزاري رويترز و شينهوا هم در گزارش هاي خود به بي نتيجه بودن نشست نيويورك اذعان كردند.
شبكه تلويزيوني الجزيره هم يكي ديگر از رسانه هايي بود كه درباره اين نشست گزارش داد.
حضور فرستاده سطح پائين چين در نشست گروه 1+5 در نيويورك نشان مي دهد كه چين به آغاز گفت وگوي جدي درباره اعمال تحريم هاي جديد عليه ايران تمايل ندارد.
روزنامه آمريكايي كريستين ساينس مانيتور نيز در شماره ديروز خود نوشت: چين روند تحريم هاي سازمان ملل عليه ايران را كند كرد.

 دعا (گفت و شنود)

گفت: رئيس خبرگزاري ايسنا در دولت اصلاحات طي مقاله اي تلاش كرده است كه خيانت هاي موسوي را ماست مالي كند و از جمله نوشته، شعارهاي آشوبگران ربطي به موسوي نداشته است!
گفتم: اين آقاي فاتح در خبرگزاري ايسنا به حمايت از مدعيان اصلاحات سينه چاك مي كرد و بعد هم با بورسيه همان ها براي تحصيل به انگليس فرستاده شد و در جريان انتخابات به طور ناگهاني به ايران آمد و مسئول كميته رسانه و تبليغات ستاد موسوي شد و قبل از پايان رأي گيري اعلام كرد موسوي پيروز شده است! و بعد هم دوباره با عجله به انگليس برگشت.
گفت: با اين حساب بايد هم خيانت ها و جنايات موسوي را ماله كشي كند!
گفتم: يكي نيست از اين آقاي فاتح بپرسد، چرا خود موسوي از همه اين آشوب ها حمايت كرده و حتي اهانت كنندگان به ساحت امام حسين(ع) را «مردم خداجو» ناميده است و...؟!
گفت: فاتح در نوشته خود دقيقا همان اتهام نخبه كشي كه بي بي سي به جمهوري اسلامي زده بود را تكرار كرده است و...
گفتم: بي نمازي براي رد گم كردن به نماز ايستاده بود. بعد از نماز متوجه شدند كه دارد زير لب چيزي مي گويد! خوب كه گوش كردند شنيدند كه مي گويد؛ خدايا! مي داني من براي فريب اين جماعت نماز خواندم، پس خودت قبولش نكن!

 آيت الله جوادي آملي: اختلافات بايد بر اساس قانون و نظر رهبري حل شود

آيت الله جوادي آملي در درس تفسير قرآن كريم و در جمع طلاب و فضلاي حوزه علميه قم به ريشه يابي وقايع اخير از ديدگاه قرآن پرداخت و گفت: اگر اختلافي است بايد بر اساس قانون و مطلبي كه رهبري مي فرمايد عمل كرد.
آيت الله جوادي آملي مفسر قرآن كريم ديروز در درس تفسير قرآن و در حضور صدها تن از طلاب و فضلاي حوزه علميه قم كه در مسجد اعظم قم گردهم آمده بودند در تبيين آياتي از قرآن كريم گفت: خداوند فرموده است كه دلها را بر اساس شرايطي منقلب مي كنيم و اگر كسي بخواهد محبت وي در دل ها جاي بگيرد اين كار در اختيار خداوند است زيرا او مقلب القلوب است.
ايشان در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به قابل فهم بودن قرآن براي همه خاطر نشان كرد: اگر جامعه اي گرفتار اختلاف شد بايد ديد منشأ آن چيست. ما سه نوع اختلاف داريم. نخست اختلاف علمي است. اختلاف علمي بين صاحب نظران است. چه در حوزه و چه در دانشگاه اختلاف علمي چيز مقدس و منزهي است. پزشكي مي گويد اين بيمار با عمل درمان مي شود ديگري مي گويد با دارو درمان مي شود. در فتواهاي فقها هم همين طور است. نظرات حكما هم همين طور است. اين اختلاف علمي چيز خوبي است و قابل حل هم نيست.
آيت الله جوادي آملي با اشاره به قسم دوم اختلاف ها گفت: قسم دوم اختلاف، اختلاف حقوقي است. اختلافي كه بر اثر بدرفتاري ايجاد شده است بايد صبورانه و حليمانه رفتار كرد تا نظام حفظ شود.
اين مفسر قرآن كريم نوع ديگر اختلاف را اختلافي معرفي كرد كه نوعي عذاب الهي است و در تبيين آن بيان داشت: اين نوع اختلاف را خود خداوند القا مي كند و چاره اي جز ناله و زاري و سحر خيزي و اشك شبانه ندارد تا رفع شود.
وي در تبيين اختلاف بر مبناي عذاب الهي به آيات قرآن كريم استناد كرد و افزود: قرآن كريم درباره يهودي ها و مسيحيان به اين نوع اختلاف اشاره كرده است. بر اساس آيه 64 سوره مائده خداوند براي يهوديان نصيحت، كرامت، معجزه و حتي «من و سلوي» را فرستاد اما آنها به جان هم افتادند. خداوند مي فرمايد كه همه راه هاي حق را براي اين ها باز كرديم اما آنها به بيراهه رفتند. از آن به بعد ما اينها را به جان هم انداختيم الي يوم القيامه.
وي در تطبيق وقايع فعلي جامعه با زمان گذشته بيان داشت: انقلاب اسلامي نظير انقلاب پيامبر (ص) است. خداوند فرمود ما يك كاري كرديم كه نه دوست فكر مي كرد نه دشمن. در جريان انقلاب اسلامي نيز همين طور بود. هيچ دوست و دشمني فكر نمي كرد كه انقلاب پيروز شود.
آيت الله جوادي آملي افزود: بر اساس آيات قرآن كريم خداوند مي فرمايد اولين كسي كه شما را بر يهودي ها پيروز كرد ما بوديم. شما كوخ نشين ها را ما بر كاخ نشين ها پيروز كرديم بعد شما رشد كرديد و در جنگ هاي بعدي پيروز شديد. براي اولين بار وقتي ما شما را پيروز كرديم شما فكر نمي كرديد. زيرا تصور مي كرديد كه اينها كاخ دارند، حصن دارند، قلعه دارند اما آنها فرار كردند. آنها هم تصور نمي كردند كه متواري شوند. اين پيروزي براي دوست و دشمن باور كردني نبود.
وي در تطبيق اين مباحث با انقلاب اسلامي ايران گفت: اين جريان دقيقا مثل انقلاب اسلامي ايران است زيرا دوست و دشمن، پيروزي انقلاب اسلامي را تصور نمي كرد.خب حيف است كه اين انقلاب از دست برود. اگر خداي ناكرده اين انقلاب كمي آسيب ببيند ديگر مانند جريان صفويه نيست كه بعد از آن زنديه و قاجار و پهلوي بيايد. اگر معاذالله ضربه ببيند رفت كه رفت. خدا آن روز را نياورد.
اين مفسر برجسته قرآن كريم در ادامه بحث افزود: اين رهبر، دولت، نظام و ملت را بايد با دعا حفظ كرد. اگر اختلافي است بايد بر اساس قانون و مطلبي كه رهبري مي فرمايد عمل كرد.
اين استاد سطح عالي حوزه علميه قم بر اساس آيه 54 سوره مائده افزود: براساس اين آيه اكنون كه اسلام آمده اگر شما اسلام را ياري نكنيد من يك گروهي را مي آورم بهتر از شما. دنيا كه تمام نشده است. معاذالله كسي فكر نكند كه اگر انقلاب را ياري نكرديم تمام مي شود. وعده الهي است. عمده خسارت بر خود ماست. در ذيل اين آيه آمده است در اينجا پيامبر (ص) دست بر روي دوش سلمان گذاشت و فرمود قوم اين شخص هستند كه هم محب خدايند و هم محبوب او.
آيت الله جوادي آملي گفت: ما هر جا هستيم بايد منشأ خير و بركت باشيم. كسي نبايد بگويد به ما چه. آدم هر جا هست بايد منشأ نفع و بركت باشد. اگر خداي نكرده ما هم راه پيشينيان را در اين انقلاب طي نكرديم به همين عواقب دچار خواهيم شد.

 شيوع بيماري آلزايمر در جماعت لندن نشين! (خبر ويژه)

رئيس كميته رسانه تبليغات در ستاد ميرحسين موسوي با انكار نقش نامبرده در برپايي فتنه و آشوب هاي خياباني مدعي شد شعارهاي جمهوري ايراني و نه غزه نه لبنان ربطي به موسوي ندارد.
ابوالفضل فاتح كه مدت ها در انگليس اقامت داشته، مي نويسد: كيست كه نداند شعار جمهوري ايراني و نه غزه نه لبنان و توهين به رهبري و اصل ولايت فقيه ربطي به مهندس نداشت.
اين ادعا در حالي مطرح مي شود كه شعارهاي «نه شرقي، نه غربي، جمهوري ايراني» (حذف اسلامي) و «نه غزه، نه لبنان، جانم فداي ايران» (در حمايت از رژيم صهيونيستي) اولين بار در تجمع حاشيه عناصر ضد انقلاب در روز جهاني قدس- به دعوت موسوي و كروبي- سر داده شد، همچنان كه در تجمعات ديگري از اين دست عليه ولايت فقيه شعار داده شد و سرانجام كار به آتش زدن تصوير حضرت امام و شكستن حرمت امام حسين(ع) در روز عاشورا انجاميد. جالب اينكه برخلاف تلاش فاتح براي تبرئه موسوي، وي بيانيه 17 خود را پس از حرمت شكني آشكار روز عاشورا صادر كرد و عناصر هتاك را «مردم خداجو» خواند. اين در حالي است كه فاتح همان بيانيه رسوا را «تاريخي و مصلحانه كه ان شاءالله بركاتش روز به روز آشكارتر خواهد شد» توصيف مي كند.
فاتح نيز مانند اقدام اخير شبكه انگليسي بي بي سي، براي مظلوم نمايي به نفع موسوي و فتنه گران، به ماجراي قتل اميركبير-نخبه كشي- استناد كرد بدون آن كه اذعان كند اميركبير با توطئه انگليسي ها و توسط عناصر سرسپرده آنها- امثال ميرزا آقاخان نوري- به شهادت رسيد و امروز همان انگليسي ها صراحتاً از موسوي و فتنه سبز وي حمايت مي كنند و شبكه بي بي سي نيز به طور مطلق جانبدار آنهاست. مصاحبه كذايي همسر ميرحسين موسوي با بي بي سي بلافاصله پس از انتخابات و القاي تقلب از اين طريق هم هنوز از ذهن مردم نرفته است.
فاتح در ادامه با ساختن چهره اي خيرانديش و داراي دغدغه براي موسوي و بي آن كه به حمايت هاي آشكار استكبار جهاني از نامبرده اشاره كند نوشت: «اين شانس بزرگ انقلاب و نظام ماست كه رهبران منتقدانش موسوي و خاتمي و كروبي اند. شخصيت هايي كه دست آخر هر بحران و رخدادي را هر چند بزرگ به نفع انقلاب اسلامي و مردم فيصله مي دهند. به ياد دارم موسوي مي گفت دل من براي انقلاب، مردم و جمهوري اسلامي مي سوزد كه گرفتار اين همه بي تدبيري، دروغ و ظلم شده است. ما را چه به بيگانه، ما را چه به معاندان، ما را چه به ساختارشكني؟ ان شاءالله روزي ابعاد توطئه هايي نظير پاره كردن تصوير امام و برخي وقايع عاشورا و ترور و قتل مردم بي دفاع آشكار خواهد شد».
فاتح توضيح نمي دهد چرا موسوي حاضر نشد «توطئه روز عاشورا» را محكوم كند بلكه توطئه گران را «مردم خداجو» لقب داد و اگر رفتارهاي وي به خاطر دلسوزي براي انقلاب و مردم بود، بدنام ترين دشمنان ملت نظير رژيم اسرائيل، انگليس، آمريكا، سلطنت طلبان (رضا ربع پهلوي)، سركرده منافقين، بهايي ها و... به طور مداوم از عملكرد وي حمايت كردند. مگر حضرت امام نفرموده بود اگر دشمن از شما تعريف كرد، در عمل و رفتار خود شك كنيد؟ آيا مفهوم دلسوزي، روي آوردن به قانون شكني و ديكتاتوري و تحريك به اغتشاش و آشوب است؟
يكي ديگر از نكات جالب ادعاهاي فاتح درباره مصاحبه موسوي با نشريه تايم (هفته نامه آمريكايي) است. در اين مصاحبه كه دقيقا يك روز پيش از انتخابات منتشر شد موسوي مي گويد: «در واقع دگرگوني و تغيير در ساختار قدرت با فشار بر رهبري در جهت پذيرش بيشتر افكار عمومي رخ خواهد داد.»
وي در اين مصاحبه در پاسخ به اين سؤال كه اگر انتخابات را ببازد، آن وقت چه مي شود پاسخ داده بود: «تغييرات مدتهاست كه آغاز شده است. تنها گوشه اي از اين تغييرات به پيروزي در انتخابات مربوط مي شود و بخش هاي ديگر تغيير ادامه خواهند يافت و هيچ عقبگردي در كار نخواهد بود.»
جالب آن كه فاتح اين مصاحبه را اول به تايمز لندن (روزنامه انگليسي) منتسب كرده و بعد از بيخ و بن منكر قضيه مي شود و از قول موسوي مي گويد، مگر ممكن است من چنين حرف هايي زده باشم؟!
بعد هم تايمز لندن و سي ان ان را به گاوبندي با كانديداي رقيب متهم مي كند كه بايد از او پرسيد اولا آيا جناب مهندس در اين هفت ماه كه 17 بيانيه صادر كرده زبان نداشت كه راجع به اين موضوع اظهارنظر كند، ثانيا رسانه هاي خارجي مثل سي ان ان و بي بي سي و تايم و غيره... در ستاد كدام كانديد شعبه زده و مستقيم برنامه پخش مي كردند؟ كدام كانديد هنوز انتخابات تمام نشده رسانه هاي خارجي را جمع كرد و ادعاي پيروزي كرد؟
البته آقاي فاتح نيز به همراه كميته رسانه اي كذايي نقش گسترده اي در زمينه سازي القاي تقلب- و فريب شخص موسوي - داشته كه وقت ديگري بايد بررسي شود.
ظاهرا آب و هواي لندن آقاي فاتح را هم مانند مهاجراني و ساير حاميان لندن نشين سران فتنه دچار آلزايمر سياسي كرده است!

 ازهاري مي گفت نواره من ميگم نوار نيست، فتوشاپه! (خبر ويژه)

موج انفجار جمعيت در تظاهرات تاريخي 9 دي، برخي عناصر ضد انقلاب را به پريشان گويي واداشته است. مجيد محمدي از عناصر فراري ضد انقلاب كه از طريق فحاشي هاي گاه و بيگاه به ملت ايران در ارگان سازمان سيا ارتزاق مي كند، در يكي از همان تحليل هاي سفارشي و باسمه اي مدعي شد تظاهرات در ايران تبديل به صنعت دولتي شده و در تظاهرات روز 9 دي چند ده هزار نفر به واسطه سانديس و تي تاپ به خيابان آورده شده اند.
اين خودزني رسانه اي در حالي است كه راديو فردا دو روز پيش به نقل از روزنامه نيويورك تايمز اذعان كرد «سايت هاي مخالف جمهوري اسلامي تعداد شركت كنندگان در تظاهرات تهران را دست كم يك ميليون نفر اعلام كرده اند و اين در حالي بود كه جمعيت فقط در تهران تا 4 ميليون نفر برآورد شد.»
عضو فراري حلقه كيان در ادامه عقده گشايي خود در راديو فردا نوشت: شركت كنندگان در راهپيمايي ها كارمنداني توده وار هستند كه اضافه كار و پاداش دريافت مي كنند و با راه آهن و اتوبوس به راهپيمايي آورده مي شوند.
گويا عقده هاي اين ضد انقلاب ورشكسته خالي نشده بود كه پس از چند فحاشي مفصل، به حماقت 3 دهه پيش سرلشكر ازهاري تأسي كرد و نوشت: اگر سفارش براي تظاهرات چند ده ميليوني باشد، جمعيت بيشتري توسط فتوشاپ توليد مي شوند و از آرشيوسازمان صدا و سيما فيلم هاي تظاهرات قبلي كه با هلي كوپتر فيلم برداري شده بيرون مي آيد و در ميان تصاوير روز قرار داده مي شود(!)
ملت ايران در راهپيمايي روزهاي منتهي به انقلاب و در واكنش به ادعاي ازهاري مبني بر اينكه صداي ملت انقلابي صداي نواري است، شعار مي دادند ازهاري بيچاره بازم بگو نواره، نوار كه پا نداره!
نامبرده همچنين نوشته است: در جمهوري اسلامي صنعتي براي نمايش مردمي بودن حكومتي كه با سركوب مخالفان شكل گرفته به تدريج پايه ريزي شد كه تاكنون تداوم يافته است. اين صنعت عمدتاً منكر مشاركت و رقابت سياسي درجامعه سياسي و از مجراي احزاب و نهادهاي مدني و مبتني بر نمايش حضور خياباني بخشي از جامعه توده وار و كارمند است.
اين نابغه!! فراري اشاره اي به اين حقيقت نكرد كه ملت ايران طبق قانون اساسي، بهترين وجه مشاركت را در انتخابات و رقابت سياسي جست و جو مي كنند همچنان كه 40 ميليون نفر (85 درصد واجدين شرايط) آراي خود را در صندوق اعتبار نظام ريختند اما وقتي دشمن، نا اميد از انتخابات و دموكراسي، طمع كرد به واسطه برخي عناصر آلوده، بخت خود را در اردوكشي خياباني بيازمايد، همان مردم پاسخ دشمن و عناصر آلت دست وي را با راه انداختن اقيانوس جمعيت در خيابان دادند.

 جاروكش هاي موساد و سيا آفتابي شدند (خبر ويژه)

پادوهاي رسانه اي سازمان سيا و موساد براي رد گم كني در ترور سبعانه شهيد دكتر مسعود علي محمدي، توجيهات و مغالطه هاي جالبي ارائه مي دهند.
رضا تقي زاده مستخدم ارگان رسمي سازمان سيا(راديو فردا) در اين زمينه مدعي دخالت حزب الله لبنان در ترور دكتر علي محمدي شد! وي در گفت وگو با يكي از رسانه هاي ضد انقلاب گفت: در عكس هايي كه در اينترنت از محل حادثه گرفته شده، يكي از چهره هاي حزب الله لبنان ديده مي شود كه سرگرم رفت و روب محل ترور است. به نظر من اگر قرار باشد روي عامل خارجي تكيه كنيم، بايد روي اين افراد درنگ شود.
اين جاروكش سازمان سيا احتمالا خيلي به مغز خود فشار آورده كه اين ادعا را مطرح كرده و حتما بايد مراقب باشد كه به خاطر نبوغ فراوان دزديده نشود چرا كه هر انسان با بهره هوشي متوسط مي داند براي جاروكشي كردن خيابان، از كشور ديگر آدم نمي آورند تا او را مقابل دوربين ببرند!!
وي در عين حال گفت: اگر قرار باشد آمريكا و كشورهاي ديگر توانسته باشند به راحتي نفوذ كرده و بمب منفجر كنند، مسئولان امنيتي بايد پاسخگو باشند كه چطور امكان انجام چنين طرح هايي را داده اند.
اين اظهارات در حالي است كه بمب گذاري هايي از اين دست ارزش و پيچيدگي عملياتي چنداني ندارد و با توجه به استخدام تروريست هاي وابسته به گروهك هاي منافقين، ريگي، انجمن پادشاهي ها و حتي طيفي از عناصر تندرو سلفي از سوي سازمان هاي جاسوسي موساد و سيا، انجام چنين ترورهاي كوري نياز به ارسال تروريست از اسرائيل و آمريكا ندارد. از سوي ديگر رسانه هاي همسو با سازمان هاي جاسوسي مذكور تلاش كرده اند اين ترور جنايتكارانه را به اختلافات انتخاباتي و سليقه هاي سياسي داخل ايران نسبت دهند و همين «تفسيرگذاري»، خود علت ترور را نيز روشن مي كند.
در همين حال عليرضا نوري زاده مستخدم مشترك موساد و سيا، در تحليل مشابهي، به اظهارات شك برانگيز احمد شيرزاد(عضو بدسابقه فراكسيون مشاركت در مجلس ششم) استناد كرد و مدعي شد شهيد علي محمدي در آغاز طرفدار انقلاب بوده ولي در ماه هاي اخير تغيير رويه داده است(!) وي نيز به سياق همكار جاسوس خود- تقي زاده- گفت: عضو حزب الله لبنان لحظاتي پس از ترور در صحنه با ژست هاي مختلف ديده مي شود.
گفتني است همزمان با طراحي سايت وزارت خارجه رژيم صهيونيستي و سرداده شدن شعار صهيونيستي «نه غزه، نه لبنان، جانم فداي ايران» در حاشيه تظاهرات روز قدس از سوي عوامل ميداني فتنه سبز، سايت هاي ضد انقلابي وابسته به محافل آمريكايي و صهيونيستي ادعا كردند نيروهاي مردمي و بسيجي كه به مهار آشوبگران پرداخته اند، از لبنان آورده شده و وابسته به حزب الله لبنان هستند!!

 پايان يك مخملي ديگر (خبر ويژه)

دويچه وله آلمان از «پايان عصر انقلاب نارنجي (مخملي) در اوكراين» خبر داد. اين رسانه آلماني با اشاره به پيش افتادن نامزد مخالفان (ويكتور يانكوويچ) در نظرسنجي هاي انتخابات رياست جمهوري اوكراين و پشت كردن مردم به نامزد مخملي ها نوشت: ويكتور يوشچنكو از سران نارنجي ها ديگر از هيچ شانسي براي پيروزي برخوردار نيست اما تنها نامزدي است كه شعار عضويت در پيمان ناتو را مي دهد.
دويچه وله اضافه كرد: يوشچنكو تنها رهبر يك انقلاب ]كودتاي[ مخملي نيست كه پس از يك دوره، از سوي مردم ديگر انتخاب نمي شود. پيش از او نيز لخ والسا رهبر جنبش همبستگي لهستان پس از يك دوره رياست جمهوري ديگر انتخاب نشد. يوشچنكو مانند بسياري ديگر دچار «بيماري كاخ نشيني» شد و «بله قربان گويان» مانع از اجراي روند رفرم گشتند. مبارزه با فساد در حد سخن باقي ماند و گزارش هايي از زندگي شبانه پسرش صفحات روزنامه ها را پركرد. 70 درصد مردم خواهان يك «دست قدرتمند» براي مبارزه با فساد و تغيير هستند.

 ضرب الاجل به سر رسيد... اوباما به جايي نرسيد (خبر ويژه)

يك سلطنت طلب فراري و همكار صهيونيست وي در مؤسسه هادسن آمريكا، ضرب الاجل هاي دولت اوباما عليه جمهوري اسلامي ايران را بي حاصل توصيف كردند.
نازنين انصاري و جاناتان پاريس در روزنامه وال استريت ژورنال نوشتند: ضرب الاجل اوباما به ايران در زمينه برنامه هسته اي (مبادله اورانيوم غني شده در خارج از كشور) 31 دسامبر يعني 19 روز پيش پايان يافت. اين ثابت مي كند كه سياست هاي به كار رفته براي تغيير رفتار جمهوري اسلامي كارايي ندارد.
وال استريت ژورنال همچنين با اشاره به حمايت برخي گردانندگان فتنه سبز از تحريم ايران نوشت: «نمايندگان جنبش سبز مي دانند كه نقش جامعه بين المللي در فشار به ايران هم اساسي و محوري است اگرچه سنگيني تغيير رژيم، بر دوش مخالفان در داخل قرار دارد. سران جنبش سبز به حمايت خارجي از حقوق بشر و دموكراسي در كنار تقاضاي بين المللي براي توقف توليد سوخت هسته اي توسط جمهوري اسلامي اميد بسته اند».
مؤسسه هادسن يكي از موسسات آمريكايي فعال در حوزه براندازي است كه عناصر سلطنت طلب را در پوشش و حمايت خود دارد. نازنين انصاري در كنار همكاري با موسسه ياد شده، با صداي آمريكا، بي بي سي و نشريه سلطنت طلبان در لندن همكاري دارد و تا همين اواخر در پوشش خبرنگار به كشور تردد داشته است.
نشست اخير 1+5 در نيويورك براي تشديد تحريم ها همچنان كه پيش بيني مي شد بي نتيجه پايان يافت. روزنامه كريستين ساينس مانيتور با اشاره به موضع مخالف چين و روسيه و تاكيد بر لزوم ادامه ديپلماسي نوشت: «ترجمه اين رفتار اين است كه پكن آب سردي بر دور سوم تحريم هاي بين المللي ايران ريخت».
ژانگ يسوني، نماينده چين در شوراي امنيت سازمان ملل، پيش از اين نشست گفته بود كه پكن با وضع تحريم هاي تازه عليه ايران مخالف است.
روزنامه كريستين ساينس مانيتور به نقل از كنت كاتزمن كارشناس مسائل ايران و خاورميانه در سرويس پژوهشي كنگره آمريكا مي نويسد: «اين رفتار چين شگفت انگيز نيست. مدتي است كه آنها مي گويند زمان تحريم هاي تازه فرا نرسيده و ديپلماسي هنوز ناكارآمد نشده است».

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14