(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


سه شنبه 31 فروردين 1389- شماره 19624
 

وقتي تجديد نظرطلبان مدعي پيروي از خط امام (ره) شدند !

E-mail:shayanfar@kayhannews.ir
وقتي تجديد نظرطلبان مدعي پيروي از خط امام (ره) شدند !

عليرضا نوري زاده (روزنامه نگار سلطنت طلب) با حمله به احمدي نژاد و متهم كردن وي به سركوب نهادهاي مدني گفت: «او رژيم را قوي كرد. . . جمهوري اسلامي امروز مانند گذشته به غرب باج نمي دهد. اكنون حاكميت يكپارچه شده و غرب مثل گذشته نمي تواند از اختلاف اصولگرايان و اصلاح طلبان بهره برداري كند. . . دولت امريكا با هر نگرشي مجبور به كنار آمدن و سازش با احمدي نژاد است. اگر در انتخابات قبلي كسي ديگر به جاي احمدي نژاد روي كار مي آمد، مجبور مي شد با غرب سازش كند. »1
با نزديكتر شدن زمان برگزاري انتخابات دهم تحركات جديدي در داخل و خارج از كشور براي جلوگيري از انتخاب مجدّد احمدي نژاد شكل گرفت. در خارج از كشور دشمنان ديرينه انقلاب اسلامي ضربات سختي را از مردم انقلابي ايران خورده بودند و بويژه پس از روي كار آمدن دولت نهم، آمال و آرزوهاي خود را بر باد رفته مي ديدند، برآن شدند تا با استفاده از رسانه هاي جمعي خود حجم حملات خود را عليه دولت نهم و شخص احمدي نژاد چندين برابر كنند و بدين ترتيب با حذف نام احمدي نژاد راه خود را در رسيدن به اهداف شومشان هموارتر كنند. رضا سراج (رئيس سازمان بسيج دانشجويي) در ديدار با دانشجويان با اشاره به نتايج تحقيقات مركز مطالعات سياسي رژيم صهيونيستي گفت: «اين مركز پس از پيروزي گفتمان اصولگرايي در انتخابات 84، اعلام كرد كه بهترين راه مقابله با برنامه هسته اي ايران، تغيير ساختار سياسي در ايران و بازگرداندن ميانه روها و مصلحت گراها به قدرت است. » وي ضمن اشاره به سخن كسينجر (سياستمدار برجسته امريكايي) كه گفته بود: پيروزي اصولگرايان در سال 84 را پاياني بر طرح خاورميانه بزرگ مي دانم»، اظهار داشت: «راهبرد جديد واشنگتن اعتبارزدايي از رهبري، برچيدن عمود ولايت فقيه، تجزيه، تحقير و كنار زدن گفتمان انقلاب، امام و رهبري و در سطح پاياني خارج كردن معتقدان به اين گفتمان از صحنه است.»2 در همين رابطه روزنامه تايمز انگليس تنها راه متوقف كردن برنامه هسته اي ايران را شكست احمدي نژاد دانست. 3 همچنين روزنامه لس آنجلس تايمز در مقاله اي به رقابتهاي انتخاباتي ايران اشاره كرده و نوشت: « گروههاي اصلاح طلب و محافظه كار به هم پيوسته اند و در پشت صحنه رقابت را به گونه اي هدايت مي كنند تا از رسيدن احمدي نژاد به رياست جمهوري براي بار دوم جلوگيري كنند. »4
روزنامه لس آنجلس تايمز در دعوت خود به بسيج همگاني عليه احمدي نژاد نوشت: « اصلاح طلبان و حتي محافظه كاران به گرد هم جمع شده اند و جبهه اي را تشكيل داده اند تا در انتخابات بر احمدي نژاد غلبه كنند. »5
روزنامه الحيات چاپ لندن نوشت: « رئيس جمهور آينده ايران هركس كه باشد بهتر از احمدي نژاد خواهد بود. »6
مجله امريكايي نيوزويك ضمن تخريب دكتر احمدي نژاد نوشت: 0 «ميرحسين موسوي رأي آورترين كانديداي ايران است. »7 روزنامه عبري زبان هاآرتص رژيم صهيونيستي در گزارشي بيان كرد كه وزارت خارجه اين رژيم تبليغات جهاني عليه احمدي نژاد و دولت وي را آغاز كرده است. اين وزارتخانه با ارسال تلگراف محرمانه به تمامي سفارتخانه هاي تل آويو در خارج خواستار به راه انداختن تظاهرات گسترده، در مقابل سفارتخانه هاي ايران در سراسر جهان و پخش تصاوير جعلي از اعدام در ايران و شكنجه در زندانهاي ايران شده است. . . اين تبليغات با هدف ضربه زدن به وجهه دولت احمدي نژاد و غير دموكراسي نشان دادن وضعيت ايران انجام مي گيرد. »8
تقي رحماني (عضو گروهك نهضت آزادي) ضمن بيان اين كه رأي دادن به موسوي يا كروبي تفاوت چنداني ندارد، گفت: «مهم جلوگيري از ادامه روند رياست جمهوري احمدي نژاد است. »9 جميله اشكوري (حامي كروبي) در يزد گفت: «اگر جوانان و دانشجويان نسبت به انتخابات بي تفاوت باشند وقايع 4 سال گذشته در كشور تكرار خواهد شد. »10 همچنين محمدرضا خاتمي (نايب رئيس مجلس ششم) در بروجرد اولويت دولت موسوي را توقف روند كنوني در كشور دانست11 و در تعريف اصلاحات گفت: «اصلاحات يعني انقلاب اسلامي و امام!». 12
محمد عطريانفر (عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران) در همايش موسوي ضرورت جامعه با اشاره به طرح دولت وحدت ملي مطرح شده توسط ناطق نوري گفت: « ناطق نوري اساساً همكاري با احمدي نژاد را حرام مي داند و موسوي را همراهي مي كند. » وي در ادامه با بيان اين كه طرفداران ديروز احمدي نژاد از وي امروز حمايت نمي كنند، خاطرنشان كرد: «اكبر ناطق نوري كه احمدي نژاد و احمدي نژادها از نردبان وي بالا رفتند، اساساً همكاري با احمدي نژاد را حرام مي دانند و موسوي را همراهي
مي كنند. »13 درپي اين اظهارات، ناطق نوري سخنان عطريانفر در اين همايش را تكذيب كرد. 41
مجموعه اصلاح طلبان نيز از ماهها قبل تلاش بسياري براي جلوگيري از پيروزي مجدّد احمدي نژاد انجام دادند كه مي توان به سياه نماييها و تخريبها، القأ ناكارآمدي دولت نهم اشاره كرد. سيد محمد خاتمي در اين باره با تأكيد بر اين كه نبايد اجازه دهيم شرايط انتخابات 84 تكرار شود، گفت: «اگر واقعاً بخواهيم آنچه در سال 84 رخ داد را تكرار كنيم، اوّلاً ما بايد خودمان را ملامت بكنيم، چون مردم آن دفعه هم به صحنه آمدند و سر جمع در مرحله اوّل حدود 60 درصد آرا را به اصلاح طلبان دادند اما نتيجه چه شد كه وضعيت ديگري پيش آمد؟آيا مي خواهيم اين وضع تكرار شود؟»15
عيسي سحرخيز (حامي كروبي) نيز با ارزيابي انتخابات رياست جمهوري اظهار داشت: «بايد همچنان راهبرد حذف احمدي نژاد را دنبال كنيم. »16
فائزه هاشمي رفسنجاني در مراسم سالگرد دوم خرداد كه با حضور سيد محمد خاتمي در ورزشگاه 12 هزار نفري آزادي برگزار شد، ضمن تخريب احمدي نژاد از ملّت خواست كه «تلاش كنند تا اين چهار سال دوباره تكرار نشود و دوباره برنگردد. »17در اين مراسم از مجري برنامه گرفته تا بازيگران و كارگردانان مدعو مراسم و جمعيت داخل سالن با سخنان و حركات زننده خود، بي سابقه ترين اهانتها و فحاشيها را عليه احمدي نژاد در آستانه برگزاري انتخابات دهم انجام دادند. در اين مراسم عاتقه صديقي (همسر شهيد رجايي) ضمن انتقاد از احمدي نژاد، در ميان سوت و كف حضار، موسوي را شبيه ترين فرد به شهيد رجايي دانست. وي در همايش فرهنگيان استان اصفهان با تأكيد دوباره بر حرف خويش، خطاب به احمدي نژاد گفت: «آقاي احمدي نژاد! به پايان راهي بينديشيد كه درپيش گرفته ايد. »18
عطأالله مهاجراني (وزير ارشاد دولت اصلاحات) در نشست انتخاباتي انجمن اسلامي دانشجويان در لندن با انتقاد از سياستها و عملكردهاي دولت نهم گفت: «من به عنوان يك تحصيل كرده در مسائل تاريخي مي توانم بگويم دولت احمدي نژاد ضد تجربه ترين دولت تاريخ ايران بوده است. . . اميدوارم در انتخابات هر فرد ديگري غير از احمدي نژاد انتخاب شود و اين دوره كه با احمدي نژاد آغاز شده تا چهار سال ديگر ادامه پيدا نكند. »19
كرباسچي (رئيس ستاد انتخابات كروبي) در جمع حاميان كروبي در دانشگاه پيامبر اعظم(ص) با اشاره به شعار تغيير كروبي گفت: «اگر از فرصت انتخابات استفاده نكنيم بايد 4 سال تأسف بخوريم. »20
كلام هدايت
انتخابات در هر كشور نشانه مردم سالاري و شاخص وجود آزادي و معيار شركت مردم در سرنوشت خود و علاقه مندي به نظام حاكم است. پس از پيروزي انقلاب اسلامي در سال 57 به رهبري حضرت امام خميني(ره) و استقرار نظام سياسي جديد تحت عنوان جمهوري اسلامي ايران الگوي تازه اي را از مردم سالاري ديني به جهانيان عرضه كرد و آنها را تحت تأثير خود قرار داد. در طول سي سال از عمر گرانمايه انقلاب اسلامي، انتخابات مختلفي در كشور برگزار گرديده است. بيگانگان علي رغم برخوردهاي دوگانه همواره با حضور مشتاقانه مردم، در اين صحنه ناكام مانده اند.
اصل حضور مردم در انتخابات و مشاركت با نشاط آنان، از اسلامي بودن نظام و پيوند عميق مردم با ولايت نشأت مي گيرد. حضور مردم در انتخابات، يك آزمايش الهي است كه به سرنوشت اسلام در دنياي كنوني مرتبط است. انتخاب اصلح، آزمايش ديگري است كه با توجه به معيارها و ملاكهاي تعيين شده مصداق آن را پيدا كرده و انتخاب مي كنند. تعابيري كه توسط رهبر كبير انقلاب اسلامي و رهبر معظّم انقلاب در خصوص انتخابات به كار گرفته شده است، نشان از اهميت بالاي انتخابات و ضرورت حضور حداكثري مردم دارد و اين مستقل از انتخاب چه فردي مي باشد.
برخورداري مقام معظّم رهبري از صلاحيتهاي علمي، اخلاقي، تقوايي، عدالت، فقاهت، در كنار اشراف همه جانبه ايشان به امور كشور و مصلحتهاي نظام و انقلاب اسلامي و آگاه به اين عرصه، همچنين اشرافيت كامل ايشان به ترفندها و توطئه هاي دشمنان انقلاب اسلامي؛ ضرورت مراجعه به آرا ايشان را در عرصه مهمي چون انتخابات رياست جمهوري بيش از پيش نمايان مي سازد. بويژه آن كه بخش عظيمي از مردم به واسطأ تكليف شرعي كه از ناحيه ولايت فقيه متوجه آنان مي شود، در انتخابات شركت مي كنند.
معظّم له در خصوص انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري در ديدارهاي خود با اقشار مختلف جامعه بيانات مهم و ارزشمند و راه گشايي فرمودند كه با توجه به اهميت آن در اين جا به گوشه ايي از سخنان ايشان مي پردازيم:
انتخابات يك حق ّ است
در اوّلين روز فروردين سال 88 مقام معظّم رهبري طي سخنان مهمي در جوار بارگاه ملكوتي حضرت علي ابن موسي الرضا (ع) نكاتي را در مورد انتخابات بيان نمودند:
« انتخابات در كشور ما حركت نمايشي نيست. پايه نظام ما همين انتخابات است. يكي از پايه ها، انتخابات است. مردم سالاري ديني با حرف نمي شود؛ مردم سالاري ديني با شركت مردم، حضور مردم، اراده مردم، ارتباط فكري و عقلاني و عاطفي مردم با تحولات كشور صورت مي گيرد. اين هم جز با انتخاب صحيح و همگاني و مشاركت وسيع مردم ممكن نيست. اين مردم سالاري، عامل پايداري ملّت ايران است. اين كه شما توانسته ايد در طول اين سي سال از نهيب ابرقدرتها نترسيد، اين كه ابرقدرتها غير از نهيب هم نتوانسته اند ضربه اساسي به شما بزنند، اين كه جوانان كشور در ورود به ميدانهاي گوناگون اين شجاعت و اخلاص را نشان مي دهند، ناشي از مردم سالاري ديني است؛ اين را بايد خيلي قدر بدانيم. . . انتخابات هم حق ّ ملّت است، هم يك وظيفه ملي است. نظام جمهوري اسلامي، نظامهاي انتصابي قدرتها را فسخ كرد و انتخاب مردم را در مديريت كشور داراي نقض كرد. اين حق ّ آحاد ملّت است كه بتواند انتخاب كند و در تعيين مدير كشور داراي نقش باشند. از سوي ديگر وظيفه هم هست. به خاطر اين كه اين شركت مي تواند روح نشاط و احساس مسؤوليت را هميشه در كشور زنده نگه دارد و حضور مردم در صحنه را به رخ دشمنان اين ملّت بكشد. انتخابات فقط يك وظيفه نيست، فقط يك حق ّ نيست، هم حق ّ شماست و هم وظيفه عمومي است. . . يك رأي هم اهميت دارد. هرچه انتخابات پرشورتر باشد؛، عظمت ملّت ايران بيشتر در چشم مخالفان و دشمنانش ديده خواهد شد. . . مسأله فقط يك مسأله سياسي و فردي و اخلاقي محض نيست. يك مسأله همه جانبه است. انتخابات با سرنوشت مردم سر و كار دارد. بخصوص انتخابات رياست جمهوري سپردن رياست قوّه مجريه به دست يك نفر و يك مجموعه است. . . يك مطلب هم خطاب به نامزدهاي محترمي كه يا تا به حال اعلام حضور كرده اند يا بعد از اين اعلام حضور خواهند كرد عرض بكنم. كساني كه براي انتخابات خود را نامزد مي كنند، بدانند كه انتخابات يك وسيله اي است براي بالا بردن توان كشور، براي آبرومند كردن ملّت، انتخابات فقط ابزاري براي قدرت طلبي نيست. اگر بناست اين انتخابات براي اقتدار ملّت ايران باشد، پس نامزدها بايستي به اين اهميت بدهند و اين را در تبليغاتشان، اظهاراتشان و در حضورشان رعايت كنند. مبادا نامزدها در اثبات فعاليتهاي انتخاباتي خودشان جوري رفتار كنند و حرفي بزنند كه دشمن را به طمع بيندازند. رقابتها را منصفانه كنند، حرفها را منصفانه كنند، از جاده انصاف خارج نشوند. خوب به طور طبيعي هر نامزدي حرفي دارد و حرف مقابل خود را رد مي كند، اين رد و ايراد في نفسه اشكالي ندارد؛ اما مشروط بر اين كه تويش بي انصافي نباشد، كتمان حقيقت نباشد. . . در مورد موضع رهبري در مورد انتخابات؛، گمانه زني و شايعه و اينها هميشه بوده و خواهد بود. بنده يك رأي دارم و آن را در صندوق مي اندازم. به هيچ كس هم نخواهم گفت به چه كسي رأي داده ام و به چه كسي رأي بدهيد يا رأي ندهيد. اين تشخيص مردم است. من از دولتها هميشه دفاع مي كنم. . . منتها اگر دولتي بيشتر مورد تهاجم قرار گرفت و احساس كردم حملات غير منصفانه اي مي شود، بيشتر دفاع مي كنم. . . بنده از هر حركت خوبي، از هر اقدام خوبي، از هر پيشرفتي، از هر خدمتي به مردم، از هر دلجويي از محرومين، از هر ايستادگي در مقابل ظلم و استكبار استقبال مي كنم و از آن كسي كه اين كار را كرده است تشكر و سپاسگزاري مي كنم. هر دولتي باشد، اين وظيفه من است.»21
شاخصهاي انتخاب اصلح
ايشان همچنين قبل از برگزاري انتخابات رياست جمهوري دهم در سفر خود به استان كردستان و ديدار با اقشار گوناگون اين استان در مورد شاخصهاي انتخاب اصلح در انتخابات رياست جمهوري بيانات مهمي را ايراد نمودند. معظّم له در اين باره فرمودند:
«من نسبت به شخص، هيچ گونه نظري ابراز نمي كنم. شاخصهايي وجود دارد. بهترين آن كسي است كه درد كشور را بفهمد، درد مردم را بداند. با مردم يگانه و صميمي باشد. از فساد دور باشد. دنبال اشرافيگري خود نباشد. آفت بزرگ ما اشرافيگري و تجمل پرستي است. فلان مسؤول اگر اهل تجمل و اشرافيگري باشد، مردم را به سمت اشرافيگري و به سمت اسراف سوق خواهد داد. ايني كه ما گفتيم امسال سال حركت به سوي اصلاح الگوي مصرف است، يعني سالي است كه ملّت ايران تصميم بگيرد كه با اسراف مبارزه كند. نمي گوييم بكلّي و يكباره در طول يك سال، اسراف تمام بشود، نه؛ ما واقع بين تر از اين هستيم. مي دانيم اين كار مال ساليان پي در پي است و بايد كار بشود تا به اين فرهنگ برسيم، بايد اين كار را شروع كنيم. يكي از اساسي ترين كارها براي اين كه ما جلوي اسراف را بگيريم، اين است كه مسؤولين كشور، خودشان، كسانشان، وابستگانشان، اهل اسراف و اشرافيگري نباشند. چطور مي توانيم اگر خودمان اهل اسراف باشيم، به مردم بگوييم اسراف نكنيد. اوّلين كار اين است كه ما مسؤولين كشور را، افرادي انتخاب كنيم كه مردمي باشند، ساده زيست باشند، درد مردم را بدانند و خودشان از درد مردم احساس درد كنند. اين همه به نظر من شاخص مهمي است. آگاهانه بگرديد؛ بپرسيد؛ و به آنچه كه رسيديد و تشخيص داديد، با قصد قربت اقدام كنيد، با قصد قربت پاي صندوق انتخابات برويد و خداي متعال اجر خواهد داد. »22
نامزدها از روي انصاف و صدق و صفا تبليغات كنند
نكته آخر در باب انتخابات اين است كه نامزدهاي محترمي كه تا كنون نام نويسي كرده اند و مشغول تبليغات و اظهاراتي هستند - اگرچه حالا وقت قانوني هم نرسيده، اما تبليغات مي كنند، اشكالي ندارد - سعي كنند با انصاف عمل كنند. اثبات و نفي شان با توجه به حق ّ و صدق باشد. چيزهايي را كه انسان مي شنود، باور نمي كند كه از زبان نامزدها و آن كساني كه دنبال اين مسؤوليت هستند، از روي صدق و صفا خارج شده باشد. گاهي انسان حرفهاي عجيب و نسبتهاي عجيبي مي شنود. اين حرفها مردم را نگران مي كند، كسي را هم به گوينده اين حرفها دلبسته و علاقه مند نمي كند! نامزدهاي محترم توجه داشته باشند؛ اذهان عمومي را تخريب نكنند. اين همه نسبت خلاف دادن به اين و آن، تخريب كننده اذهان مردم است. واقعيت هم ندارد. خلاف واقع هم هست. بنده كه از همه اين آقايان اوضاع كشور را بيشتر مي دانم و بهتر خبر دارم. مي دانم كه بسياري از اين مطالبي كه به عنوان انتقاد درباره وضع كشور و وضع اقتصاد و اينها مي گويند، خلاف واقع است. اشتباه مي كنند، ان شأالله اشتباه است. »23
معظّم له در ديدار دانشگاهيان استان كردستان نيز ضمن بيان اين كه ايران اسلامي اكنون در سطح بين المللي داراي عزّت است، فرمودند:
«امروز يعني در دوران سرافرازي ملّت ايران و نظام اسلامي، وقتي كسي جنايات آمريكا و صهيونيستها را در تريبونهاي جهاني مطرح مي كند، ملّتهاي جهان از انقلاب اسلامي درس مي گيرند و شجاع مي شوند. اما متأسفانه در داخل عده اي احساس خجالت و شرمندگي مي كنند. همان گونه كه در رژيم طاغوت هم برخي از خواندن نماز در ميان جماعت و در ملأ عام احساس شرمندگي مي كردند. »24
1-همان، 12/2/.1388
2-كيهان، 41/2/.1388
3-همان.
4- ايران، 81/3/.1388
5-كيهان، 91/3/.1388
6- همان.
7-همان.
8-همان، 02/3/.1388
9-كيهان، 42/2/.1388
10-آفتاب يزد، 91/2/.1388
11-همان، 02/2/.1388
12-همان، 32/2/.1388
13- كيهان، 3/3/.1388
14-همان.
15- آفتاب يزد، 7/2/.1388
16-كيهان، 61/3/.1388
17-همان، 3/3/.1388
18-آفتاب يزد، 31/3/.1388
19-همان، 4/3/.1388
20-همان، 9/3/.1388
21- سخنراني در جمع زائران حرم مقدّس رضوي، 1/1/.1388
22-سخنراني در اجتماع مردم سنندج، 22/2/.1388
23-سخنراني در جمع مردم سنندج، كيهان، 22/2/.1388
24-سخنراني در جمع مردم سنندج، كيهان، 82/2/.1388

 

(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14