(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


دوشنبه 6 ارديبهشت 1389- شماره 19629
 

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
آرايش رزم در محفل بزم ! (يادداشت روز)
تأكيد نمايندگان بر اجراي قانون عفاف در گفت وگو با كيهان
قول! (گفت و شنود)
كيهان و خوانندگان
سخنگوي شوراي نگهبان: مشكلات قانوني تجميع انتخابات قابل رفع است
همكاري نزديك تركيه و برزيل درباره برنامه هسته اي ايران
مهمان پرست: عدم عضويت در شوراي حقوق بشر تأثيري بر فعاليت هاي ايران ندارد
اصرار بازيگر ناكام فتنه بر كتمان برخورد قاطع امام با گروهك هاي ضدانقلاب (خبر ويژه)
آقايي كه خيلي مشاور بود (خبر ويژه)
انگليس، ايستگاه آخر!(خبر ويژه)
آقاي موسوي! اگر قرائت تو احكام قرآن را تعطيل مي كند ما هم هستيم! (خبر ويژه)
پنتاگون: رزمنده هاي نخبه ايراني تا بيخ گوش ما در آمريكاي لاتين آمده اند (خبر ويژه)
هيجان زده شديم و گزافه گفتيم جمهوري اسلامي قدرتمندتر از اين حرف هاست (خبر ويژه)آرايش رزم در محفل بزم ! (يادداشت روز)

يادداشت امروز در پي آن است كه با استناد به شواهد و قرائن موجود، تصويري گويا از اردوگاه فروپاشيده فتنه گران ارائه دهد. در ترسيم تابلوي پيش روي از برخي اخبار موثق ولي ناگفته و منتشر نشده نيز استفاده شده است. اخباري كه شماري از افراد نزديك به اردوگاه فتنه با احساس مسئوليت ديني و ملي و به قيد غليظ و شديد براي مخفي ماندن نام خويش در اختيار نگارنده گذاشته اند. اين تابلو كه در پي ترسيم آن هستيم فقط چند صحنه از اردوگاه ياد شده را به نمايش مي گذارد و شرح بيشتر به فرصتي يا فرصت هاي ديگر موكول مي شود. ترسيم اين تابلو، از آن روي اهميت دارد كه اين روزها سران فتنه و رسانه هاي بيروني حامي فتنه نعل وارونه مي زنند و بعيد نيست برخي از ساده انديشان نيز «ردپا» را ديگرگونه تلقي كنند!
1- استاد دانشكده پزشكي در آزمون باليني دانشجويان پزشكي از دانشجويي پرسيد؛ فرض كنيد بيمار شما به عمل جراحي نياز دارد و بايد او را با استفاده از داروي هوش بري كلروفرم بيهوش كنيد، چه ميزان از اين دارو براي هوش بري او به كار مي بريد؟ و چگونه؟ دانشجو در پاسخ گفت؛ ابتدا 4 قاشق غذاخوري از محلول كلروفرم به او مي خورانيم و بعد... استاد ابرو درهم كشيد و دانشجو با نگاه به چهره استاد متوجه شد كه جواب به خلاف داده و در خلاف گويي به گزاف هم رفته است، با عجله گفت؛ استاد! اجازه بدهيد كمي فكر كنم و استاد شانه بالا انداخت و گفت؛ بايد پيش از اين فكر مي كردي، متاسفانه بيمار شما با همان تجويز اوليه، فوت كرده و جان به جان آفرين داده است!
در اظهارنظر سران فتنه و مواضع آنان كه اين روزها و هر از چندگاه بر زبان مي آورند و يا - به فرموده!- بر كاغذ مي دوانند دقت كنيد. تمامي آنها در يك نقطه اشتراك نظر دارند، اگرچه اين نكته را به تلويح و نه تصريح ابراز مي دارند. آن نكته اين كه مي دانند پروژه فتنه در اولين فاز حركت آن كه تجويز مثلث بيروني آمريكا، انگليس و اسرائيل بود، مرده است و از آنجا كه سران فتنه هويت خويش را آشكارا و بي پرده- و در توهم پيروزي- به مثلث ياد شده گره زده بودند، اكنون باور كرده اند با مرگ فتنه، آنها نيز مرده اند و يا اگر نمرده باشند، دستكم اين كه دچار مرگ مغزي شده اند و زندگي نباتي دارند! مديريت بيروني فتنه هم درباره سران فتنه دقيقاً به همين باور رسيده است. بعد از حماسه هاي بي نظير 9 دي و 22بهمن 88 مديران بيروني فتنه كه تا آن هنگام وانمود مي كردند همه تخم مرغ هاي خود را در سبد سران فتنه نهاده اند، به يك چرخش يكصدو هشتاد درجه اي دست زدند كه قطع اميد كامل آنها از كارآمدي فتنه را اعلام مي كرد. اوباما از ضرورت مذاكره با ايران سخن گفت، هيلاري كلينتون با عجله به منطقه سفر كرد و پروژه «ايران هراسي» را با جديت بيشتري پي گرفت. ترساندن كشورهاي همسايه از ايراني كه تا چند هفته قبل پايان اقتدار آن را فرياد مي زدند. ضرورت تحريم ايران- اين دفعه نه به گفته و خواسته شيرين عبادي براي حمايت از اصلاح طلبان بلكه- با هدف وادار كردن ايران مقتدر به مذاكره با 1+5 پيش كشيده شد. نتانياهو در اعلام شكست فتنه ترديدي به خود راه نداد. شبكه فاكس نيوز-ارگان پنتاگون- در اقدامي بي سابقه از حضور جمعيت چند ميليوني به حمايت از جمهوري اسلامي ايران و محكوميت فتنه گران در راهپيمايي 22بهمن خبر داد. واشنگتن پست اوباما و متحدانش را به اتهام سرمايه گذاري بي نتيجه و پرهزينه روي موسوي و خاتمي و كروبي، ملامت كرد. گروههاي ضدانقلاب كه تا آن هنگام در ائتلاف با سران فتنه بودند، درباره بي عرضگي آنها گفتند و نوشتند و...
در مصر باستان، غلامان و كنيزان فرعون را همراه با جسد او دفن مي كردند و براين باور بودند كه زندگي چاكران فرعون فقط در كنار او قابل تعريف است و پس از مرگ فرعون، آنها نيز مرده اند و بايد در جوار او به خاك سپرده شوند. خدا بر درجات امام راحل ما بيفزايد كه از آمريكا با عنوان فرعون جديد، ياد مي كردند و در جايي ديگر خطاب به كساني كه با خيانت به ملت و براي كسب قدرت دست به دامان آمريكا شده اند، مي فرمود «ابرقدرت ها، آن لحظه اي كه منافعشان اقتضا كند، شما و قديمي ترين وفاداران و دوستان خود را قرباني مي كنند و پيش آنان دوستي و دشمني و نوكري و صداقت ارزش و مفهومي ندارد» صحيفه امام(ره) جلد 20 ص .329
2- در اين نوشته محدود، نوبت به موسوي و كروبي نمي رسد. پرداختن به شرايط كنوني آن دو را به فرصت ديگري موكول مي كنيم. اما، به عنوان نمونه و فقط به عنوان نمونه در داستان زير دقت كنيد. داستاني عبرت آموز و ترحم برانگيز نسبت به پايان كار كساني كه در پايان كار خويش انديشه نكردند. بعد از حضور عده اي در مقابل منزل آقاي كروبي و اعتراض به اظهارات دشمن پسند وي كه ظاهراً با پاشيدن رنگ به در و ديوار محل سكونت او نيز همراه بود، آقاي موسوي در حالي كه از شنيدن اين خبر به شدت عصباني شده و كنترل خود را از دست داده بود، خطاب به چند تن از اطرافيان مي گويد؛ «اين يك توطئه از قبل طراحي شده براي خراب كردن من است»! چرا...؟! آقاي موسوي در ادامه مي گويد «اين عده با شعار دادن عليه آقاي كروبي و رنگ پاشيدن به در خانه او قصد داشته اند كه بگويند آقاي كروبي مهم تر از من است(!!) اگر چنين قصدي نداشتند، چرا عليه من شعار ندادند و چرا به در و ديوار خانه من رنگ نپاشيدند»؟!
اين ماجرا كه فقط يك نمونه از دهها و شايد صدها نمونه مشابه ديگر است، و با چند دست به ما رسيده است - و در صحت آن ترديدي نداريم- به وضوح نشان مي دهد كه آقايان از كجا به كجا رسيده اند؟ و چي فكر مي كردند و چي شده است؟! به اظهارنظرهاي آقايان موسوي و كروبي در اين روزها توجه كنيد. ناسزاگويي ها و پرده دري هاي آنان عليه نظام، قبل از آن كه با هدف به قول خودشان «مبارزه در بستر -به اصطلاح- جنبش سبز»! باشد، رقابت با يكديگر براي ابراز وجود است و هر يك از آنها با ناسزاگويي بيشتر عليه نظام اسلامي و ارزش هاي ديني و برجان نشسته مردم تلاش مي كنند حساسيت بيشتري برانگيخته و شعارهاي بيشتري عليه خود كسب كنند! تا از اين طريق بر ديگري فخر بفروشند كه اگر من- همان من كه امام(ره) مي فرمود شيطان است- از تو مهم تر نبودم، شعارها بر ضد من- باز هم همان من- بيشتر از تو نبود! آيا نمي بينيد كه علي رغم بي محلي مردم، هر روز بر غلظت ناسزاها مي افزايند؟! شما را به خدا كسب و كار جديد آقايان را ملاحظه بفرمائيد!
3- آقاي خاتمي اما، بعد از شكست فتنه و رسوايي حاصل از همراهي آشكار با مثلث بيروني آمريكا، انگليس و اسرائيل، راه ديگري را برگزيده است. در اظهارات اخير وي دقت كنيد؛
«ما قانون اساسي را قبول داريم»، «ما خواهان براندازي نظام نيستيم و خواست ما حفظ نظام است»! «اصرار ما اين بوده و هست كه بايد در چارچوب قانون عمل كنيم»! «حرف ما اصلاح طلبان بازگشت به كل قانون اساسي و پذيرش داوري آن است»!
اين سخنان از كسي است كه در جريان فتنه، همراه و همصدا با ساير سران فتنه و با پيروي از فرمول جرج سوروس صهيونيست- بعد از دوبار ملاقات با وي- و نسخه مايكل لدين و جين شارپ و ريچارد دورتي عمر نظام اسلامي را پايان يافته مي دانست، از پاره كردن عكس حضرت امام(ره)، اهانت به عاشوراي حسيني(ع) حمايت مي كرد، براي «جمهوري ايراني» به جاي «جمهوري اسلامي ايران» سينه چاك مي كرد، به پيروي آشكار از دستور ديكته شده آمريكا و انگليس و اسرائيل، در شيپور فريب و مضحك ادعاي «تقلب 11 ميليوني در انتخابات»! مي دميد، با منافقين، بهايي ها، سلطنت طلب ها، ماركسيست ها و تمامي گروههاي ضد انقلاب و دشمنان اسلام و امام(ره) در ائتلاف بود و... حالا چه شده و غير از شكست رسوايي برانگيز فتنه آمريكايي، انگليسي و اسرائيلي چه اتفاق- از نظر آقاي خاتمي- غير منتظره اي رخ داده است كه ايشان به ياد قانون اساسي و نظام و جمهوري اسلامي و امام(ره) و... افتاده است؟!
خاتمي در پي آن است كه دست هاي خود را بالا ببرد، بي آن كه هزينه خيانت خود را بپردازد و مجازات وطن فروشي خويش را تحمل كند! طرفه آن كه مي خواهد «نياز» خود را به عنوان «امتياز» بفروشد.آيا نظام و مردم مي پذيرند؟ معلوم است كه پاسخ منفي است. كسي مانع توبه او نيست، چرا كه توبه مجرمان و خيانت كاران -اگر موفق به توبه شوند- از بار گناه آنان نزد خداي رحيم و رحمان مي كاهد، اما خيانت- مخصوصاً خيانت به اسلام و مردم مسلمان، آنهم در همراهي با بيگانگان- نمي تواند بي مجازات و مكافات باقي بماند، چرا كه كمترين آثار سوء آن، تجري به خيانت از سوي افراد مشابه در حال يا آينده و تلقي كم هزينه بودن توطئه از سوي دشمنان است. خيانت كار بعد از مكافات مي تواند در ميان مردم به زندگي عادي خود ادامه دهد، ولي بديهي است كه مجرمان را پيشنماز نمي كنند و به امور حساس نمي گمارند.
4- اما، دست بالا بردن و تسليم خاتمي- ولو به ظاهر- براي يكي ديگر از دست اندركاران ناخوشايند است، او به خاتمي هشدار مي دهد كه اگر دست هاي خود را بالا ببري، در يك بازي «باخت- باخت» وارد شده اي، چيزي به دست نمي آوري و همه چيزت را هم از دست مي دهي! اين در حالي است كه شخص هشداردهنده، خود مدتي است دست ها را به صورت «نيمه بالا» درآورده است. يكي به نعل مي زند و يكي به ميخ. او مي داند كه فريب اوليه مردم به بهانه تقلب در انتخابات كارگر نبوده است، كف خيابان را به دليل هوشياري كساني كه با خوشبيني فريب خورده بودند، از دست داده اند. فتنه با شكست قطعي روبرو شده است. حاميان بيروني حاضر به سرمايه گذاري روي ورشكستگان نيستند. موسوي و كروبي از مصرف افتاده اند، اين دو در حلقه تنگ ضد انقلاب تابلودار قابل تعريف هستند و... پس چرا خاتمي را زينهار مي دهد كه مبادا دست هاي خود را بالا ببرد؟! اين حكايت ديگري دارد كه به آن خواهيم پرداخت. ان شاءالله.
5- و بالاخره، سخني هم با برخي از دوستان- فقط شمار اندكي از آنان- در ميان است كه به هوش باشند و خداي نخواسته در زمين دشمن بازي نكنند. فتنه و سران فتنه از نفس افتاده اند و اين روزها در محافل بزمي خود پز رزمي مي دهند و مثلا درباره تجمع اعتراض آميز در فلان روز و فلان محل خبر مي دهند. نه اين كه مردم و مسئولان مربوطه، هوشيار و پي گير نباشند، بلكه سخن آن است كه اين ترفندها فقط براي ابراز وجود است. بايد مراقب شكل هاي ديگري از توطئه بود.
حسين شريعتمداري

 تأكيد نمايندگان بر اجراي قانون عفاف در گفت وگو با كيهان

در پي افزايش انتقادات مردمي از رشد بي رويه پديده بي حجابي در كشور تعدادي از نمايندگان مجلس خواستار اجراي سريع و هماهنگ قانون عفاف و حجاب از سوي دستگاه هاي اجرايي شدند.
رئيس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در همين باره گفت: طرح حجاب و عفاف بايد مستمراً و به صورت عاقلانه اجرا شود و بر ضرورت حجاب و عفاف مخصوصاً در ادارات دولتي تأكيد شود چرا كه ادارات، الگوي عفاف و حجاب در جامعه به شمار مي روند.
حداد عادل ادامه داد: دانشگاه ها نيز ملزم به رعايت حجاب و عفاف هستند؛ اكثر دانشگاه هاي كشور دولتي هستند و حتي دانشگاه هاي غيردولتي هم به دليل اينكه از دولت مجوز گرفته اند بايد تابع ارزش هاي جامعه باشند كه اجراي اين امر مستلزم اين است كه همه در امر به معروف و نهي از منكر مراقب ارزش حجاب و عفاف در جامعه باشيم.
جعفري: ظاهر جامعه اسلامي هم بايد اسلامي باشد
بهروز جعفري عضو كميسيون فرهنگي مجلس نيز در گفت وگو با خبرنگار امور مجلس كيهان با اشاره به ضرورت اجراي قانون عفاف و حجاب گفت: ايران يك كشور اسلامي است بنابراين يك جامعه اسلامي بايد ظاهرش هم اسلامي باشد. يعني وقتي ما در خيابان هاي تهران به عنوان ام القراي جهان اسلام راه مي رويم با ظواهر اسلامي روبرو شويم و پوشش و حجاب زن و مرد متناسب با احكام مسلم و انكارناپذير دين مبين اسلام باشد.
وي افزود: امروزه بحث بي حجابي فراتر از يك معضل اجتماعي است و به عنوان بخشي از جنگ نرم و تهاجم فرهنگي دشمن مطرح است. به عبارت ديگر پديده بي حجابي يك امر غيرارادي نيست بلكه اراده دشمن پشت آن نهفته است.
جعفري اضافه كرد: عوامل فتنه نيز از بي حجابي به عنوان ابزار نافرماني مدني بهره گرفتند بنابراين به مساله بي حجابي بايد به ديده كلان نگريست.
نماينده سميرم در مجلس شوراي اسلامي در ادامه با بيان اينكه براي برخورد با بي حجابي بايد قانون عفاف و حجاب كه در سال 84 تصويب شد به مرحله اجرا درآيد گفت: در اين قانون براي 25 دستگاه اجرايي و فرهنگي و انتظامي كشور وظايف خاصي در نظر گرفته شده كه اين نشان از اهميت و ظرفيت بالاي قانون مذكور دارد.
وي با اظهار تاسف از توقف 4 ساله اجراي قانون عفاف و حجاب گفت: هم اكنون بستر براي اجراي اين قانون در ميان مردم فراهم است و فقط مسئولان امر در هر سه قوه و دستگاه هاي فرهنگي بايد هماهنگ با هم در جهت اجراي آن گام بردارند و از اقدامات سليقه اي پرهيز كنند.
آرين منش: حجاب باعث حفظ كيان خانواده مي شود
نماينده مردم مشهد در مجلس شوراي اسلامي مقوله حجاب را از بارزترين و ارزنده ترين نمودهاي فرهنگي و اجتماعي در تمدن ايران اسلامي دانست و گفت: حجاب يك پديده ارزشي مهم در تعاليم اسلامي است و اشاعه آن يك واجب شرعي و باعث حفظ كيان خانواده و دوام آن مي شود.
جواد آرين منش افزود: نقش الگويي حجاب بسيار حائز اهميت است و ما بايد شرايط مساعد اجتماعي را فراهم كنيم تا اين ارزش در جامعه ما نهادينه شود.
وي با اشاره به پيشينه قانون عفاف و حجاب گفت: شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي فرهنگ عمومي در سال 84 با تشكيل جلسات مكرري در نهايت موضوع پيگيري و ضرورت نظارت بر امر گسترش فرهنگ حجاب و عفاف را تصويب كردند. و بر همين اساس و نيز طبق ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه راهكارهاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب نيز در بهمن سال 84 در شوراي فرهنگ عمومي به تصويب رسيد و مقرر شد ستاد ويژه اي به رياست يكي از معاونين رئيس جمهور براي تدوين آئين نامه ها و شيوه نامه هاي قانون مذكور اقدام كند.
آرين منش با بيان اين كه شيوه نامه هاي اين قانون تدوين شد گفت: رئيس جمهور در دولت نهم به وزير ارشاد وقت قانون را ابلاغ كرد تا دبيرخانه اجراي اين قانون به منظور عملياتي كردن راهكارها در وزارت ارشاد تشكيل شود متاسفانه از آن زمان تاكنون كه بيش از چهار سال سپري شده هنوز اقدام خاصي در اين باره صورت نگرفته و حتي بعد از اين كه رئيس جمهور پس از دو سال ماموريت تشكيل دبيرخانه را از وزارت ارشاد به وزارت كشور سپرد هم تاكنون هيچ گونه اقدام عملي در جهت اجراي قانون عفاف و حجاب انجام نشده است.
وي سپس به وظايف هريك از دستگاه ها كه در قانون حجاب و عفاف به آنها تصريح شده اشاره كرد و گفت: اگر اين قانون صورت اجرايي پيدا كند تا حدود زيادي معضل بي حجابي در كشور برطرف خواهد شد.
كوچك زاده: فتنه گري ها مانع از پرداختن به امور اجتماعي شد
كوچك زاده نماينده مردم تهران در مجلس نيز با تاكيد بر اين كه براي برقراري شئونات اسلامي بايد اقدامات سلبي و ايجابي هماهنگ با هم صورت گيرد گفت: متاسفانه اقدامات فتنه گران در سال هاي اخير به ويژه سال 88 باعث شد تا مسئولان از پرداختن به امور فرهنگي و اجتماعي غفلت بورزند.
وي در عين حال تصريح كرد به اعتقاد من براي ترويج حجاب، همان قدري كه ما نيازمند برخوردهاي مجازات گونه هستيم به همان ميزان نيز محتاج اقدامات ريشه اي و اساسي در زمينه فرهنگ و اقتصاد مي باشيم. به عبارت ديگر براي رفع معضل بي حجابي بايد به ريشه ها نيز توجه كرد و عوامل معيشتي و اجتماعي موضوع را نيز مدنظر قرار داد.
ابطحي: همت مضاعفي براي ترويج حجاب لازم است
محمدجواد ابطحي نماينده مردم خميني شهر در مجلس هم با اشاره به نامگذاري سال 89 به نام همت مضاعف و كار مضاعف گفت: براي اجراي قانون عفاف و حجاب بايد همت مضاعفي به كار گرفت.
وي با انتقاد از سستي متوليان امور فرهنگي گفت: زماني كه نيروي انتظامي در حال اجراي طرح امنيت اجتماعي بود عده اي ضمن مخالفت با اين طرح مدعي شدند كه بايد كار فرهنگي كرد حال بايد از آنها پرسيد چرا با گذشت بيش از يكسال از توقف اجراي طرح امنيت اجتماعي شما كار فرهنگي نكرديد؟ چرا به جاي ترويج حجاب در ادارات و دانشگاه ها و... فرهنگ بي حجابي گسترش يافت؟ چرا با كساني كه قبح بي حجابي را شكستند برخورد نكرديد؟
وي تاكيد كرد انقلاب اسلامي ما بر پايه آموزه هاي ديني شكل گرفت و مردم انقلاب كردند تا ناهنجاري هاي دوران پهلوي خصوصاً فرهنگ برهنگي بر جامعه حاكم نباشد متاسفانه هم اكنون عده اي از روي عمد تلاش مي كنند تا ارزش هاي اسلامي به ويژه عفاف و حجاب را در جامعه اسلامي از بين ببرند و ريشه هاي اعتقادي مردم را در اين زمينه سست كنند.
اين نماينده مجلس در خصوص راهكارهاي پيشنهادي خود براي مقابله با بي حجابي نيز اظهار داشت: اولاً اصلاح نفس از خود انسان شروع مي شود و لذا پدر و مادرها بايد ابتدا از خود شروع كنند و سپس به مراقبت از فرزندانشان بپردازند ثانياً روحانيون و علما بايد به طور جدي در زمينه تشويق حجاب وارد شوند ثالثاً دستگاه هاي فرهنگي بايد وادادگي را رها كنند و محكم به اجراي قانون بپردازند و در برابر هجمه فرهنگي دشمن منفعل نشوند و كوتاه نيايند. رابعاً دولت بايد بر رعايت حجاب و عفاف در ادارات خصوصاً توسط كارمندان زن نظارت جدي نمايد.
وي در پايان تأكيد كرد اگر قانون عفاف و حجاب به طور كامل و مستمرا اجرا شود مفيد است نه مقطعي و صوري.
وزير كشور: ترويج عفاف و حجاب از ادارات شروع مي شود
وزير كشو هم با تاكيد بر اجراي قانون عفاف و حجاب گفت: برخي افراد بر اين اعتقادند كه وزارت كشور اقدامي در زمينه ترويج فرهنگ حجاب و عفاف انجام نداده است در حالي كه اقداماتي درحال انجام است اما در سال گذشته به دليل انتخابات و فتنه هاي پس از آن سرمان شلوغ بود و تا حدودي روند كار كند شد اما امسال با جديت بيشتري طرح پيگيري مي شود.
به گزارش ايلنا نجار در زمينه ترويج فرهنگ اسلامي در مهدكودك ها گفت: براي مهدكودك ها با همكاري بهزيستي و آموزش و پرورش برنامه جامعي داريم، هم اكنون در مهد كودك ها شاهد ناهنجاري هايي هستيم و اميدواريم با آموزش مربيان و آموزش بازي هاي مناسب به كودكان فرهنگ اسلامي را در مهد كودك ها شاهد باشيم.
نجار خاطر نشان كرد: ستاد صيانت از حقوق شهروندان با همكاري دستگاه هاي مختلف طرح حجاب و عفاف را پيگيري مي كند. ترويج فرهنگ حجاب و عفاف به صورت فراگير ابتدا از ادارات شروع مي شود.
وزير كشور تصريح كرد: وزارت كشور مشخص كرده است كه دستگاه هاي دولتي چه اقداماتي را در چه زمان بندي بايد در رابطه با ترويج فرهنگ حجاب و عفاف انجام دهند و حتي تا حدودي منابع مالي نيز بين دستگاه هاي دولتي تقسيم شده است.

 قول! (گفت و شنود)

گفت: تازه چه خبر؟!
گفتم: برخي از دست اندركاران فتنه شكست خورده گفته اند از اين پس بايد با مردم رابطه خوبي داشته باشيم.
گفت: يعني قرار است ديگر به مردم دروغ نگويند، با آمريكا و اسرائيل و انگليس عليه مردم همدست نشوند؟!
گفتم: چه عرض كنم؟!
گفت: يعني قرار است ديگر با منافقين و بهائيان و سلطنت طلب ها و ساير گروه هاي تروريست ائتلاف نكنند؟!
گفتم: نه بابا! كجاي كاري؟! باز هم به گونه اي بر وفاداري خود به مثلث آمريكا و اسرائيل و انگليس و اصرار بر ائتلاف با گروه هاي ضد انقلاب تاكيد كرده اند.
گفت: پس چگونه مي توان به قول آنها اعتماد كرد؟!
گفتم: يارو از خواب كه بلند شد گفت؛ زنده باد خودم كه از صبح تا حالا برخلاف روزهاي قبل، نه دروغ گفته ام، نه حرف بد زده ام، نه مال مردم خورده ام، نه چاقوكشي كرده ام و... مادرش گفت؛ مرد حسابي! از ديشب تا حالا كه خواب بودي، از رختخواب بيا بيرون تا معلوم بشه چيكاره اي!

 كيهان و خوانندگان

¤ دنيا شاهد بود كه در دادگاه شكايت خانم شيرين عبادي با افشاگري هاي مديرمسئول كيهان مشخص شد اين خانم چه آدم خائن، وطن فروش و جاسوسي است. ولي دادگاه جمهوري اسلامي و قاضي محترم با متانت و صبوري هم به سخنان وكيل آن خانم طرفدار بيگانه گوش مي داد و هم به سخنان مديرمسئول كيهان.
محمدرضايي از قزوين
¤ من آدم انقلابي نيستم ولي وطنم را خيلي دوست دارم. اسنادي كه در دادگاه از سخنان و مواضع شيرين عبادي توسط آقاي شريعتمداري ارائه شد، دل هر ايراني وطن دوست را به درد آورد. از افشاي اين اسناد متشكرم و به خاطر برخورد نكردن قوه قضائيه با اين وطن فروش متاسفم.
اسدالله سهمي
¤ در شرايطي كه قوه قضائيه پاي دلسوزان نظام را به دادگاه مي كشاند و آنها را به جرم حق گويي محاكمه مي كند باز خدا پدر مسئولين صدا و سيما را بيامرزد كه دفاعيات آقاي شريعتمداري در دادگاه را پخش مي كند كه امر بر مردم مشتبه نشود. ايستادگي مدير مسئول كيهان روي مواضع حق نظام و انقلاب را نيز مي ستاييم.
ايجادي
¤ دفاعيات منطقي و مستدل آقاي شريعتمداري را از تلويزيون ديدم و شنيدم حال سؤال بنده اين است كه با اين واقعيات موجود در مورد سرسپردگي عنصر معلوم الحال مثل خانم شيرين عبادي آيا وقت برخورد قانوني با ايشان نرسيده است؟
طلوع
¤ ما تا كي بايد منتظر باشيم كه قوه قضائيه سران فتنه را براي پاسخ به يك سري سؤالات درباره فتنه بعد از انتخابات به دادگاه فرا بخواند.اذهان عمومي واقعاً نسبت به نوع و شيوه عملكرد و عدالت گستري قوه قضائيه در پس اين ماجرا دچار ترديد و شك شده اند و منتظر هستند تا قوه قضائيه عدالت را نسبت به خاطيان و غائله آفرينان جاري كند.
زاهدي- رشت
¤ روزانه تعداد زيادي از انسان هاي بي گناه و مظلوم در كشورهاي اسلامي با آتش گلوله آمريكايي ها و اسرائيلي ها كشته مي شوند گويا خاك مرده روي بعضي سران كشورهاي منطقه پاشيده شده كه هيچ واكنشي از خود در اين مورد نشان نمي دهند. وقت آن رسيده كه همه ملت ها دست به دست يكديگر داده و با همت خود پاي جنايتكاران را از كشورهاي منطقه قطع كنند و شر ظلم و ظالم را براي هميشه از سر خودشان دور كنند.
گل محمد نورايي از مهدي شهر سمنان
¤ كارگردان سريال در چشم باد در اثر كوتاهي مسئولين بويژه مديران صدا و سيما توانسته در دو برنامه فصل جديد اين سريال تصوير يك زندگي آرام و بدون هيچ دغدغه اي را از آمريكا به بيننده القاء كند. در اين دو برنامه هيچ اثري از خيابان هاي شلوغ آمريكا و جنايت هايي كه در هر دقيقه در اين كشور روي مي دهد نيست گويا بهشت واقعي در غرب و همه كاستي ها و ناراحتي هاي زندگي در ديگر كشورهاي جهان مي باشد. چرا در اين سريال سعي شده كه چهره واقعي غرب و آمريكا از چشم بيننده پنهان باقي بماند.
نيل چيان از اصفهان
¤ بازنشستگان سال 88 از نظام هماهنگ حقوق برخوردار نيستند. براي چندمين مرتبه اين گلايه را مطرح مي كنم اميدوارم مسئولين امر نيم نگاهي هم به بازنشستگان اين سال داشته باشند.
غفاري از دزفول
¤ بعد از چند مورد انعكاس انتقادهاي مردمي از محاوره اي شدن بيان اخبار در تلويزيون در اين ستون و اينكه مقدار پخش موسيقي از تعداد اخبار بالا زده اميدوار بوديم كه مسئولين صدا و سيما بويژه مديريت شبكه يك سيما به اين انتقادها توجه نشان مي دادند ولي متأسفانه هيچ ترتيب اثر نداده اند و اوضاع به روال گذشته اجراء مي شود. چرا؟
طباطبايي
¤ براي فرزندم كه سن زير 18 سال دارد سهام عدالت در نظر گرفته نشده است. به مسئولان ذيربط هم مراجعه كرده ام اما پاسخ درستي به من نداده اند.
علي طالبي
¤ مدتي است كه متأسفانه در شهرستان اهواز استفاده از نمادهاي زرتشتي بويژه برچسب در شيشه پشت خودروها افزايش يافته است. اميد است كه مسئولان با اين پديده برخورد لازم بكنند.
جوانان مسجد اميرالمومنين آسياب آباد اهواز
¤ درباره بحث تعريض خيابان نظام آباد مي خواستم بدانم كه اين طرح چه زماني آغاز و در چه زماني به اتمام خواهد رسيد چون حدود 10 سال است كه محدوده طرح مشخص شده اما هيچ عملياتي نشده است.
شفاعتي
¤ از طرف اهالي شهرك نرگس شهرستان پاكدشت از نيروي محترم انتظامي شهرستان پاكدشت در خصوص تامين امنيت شهرك بخصوص در ايام نوروز تقدير و تشكر مي كنم و از شهرداري شهرك خواهش مي كنم كه در عمل به وعده هاي داده شده در خصوص ايجاد فضاي سبز و رسيدگي به امور عمراني و رفاهي تلاش بيشتري بكنند.
يك هموطن
¤ شهرك قائميه از توابع اسلامشهر از امكانات بسيار كم بهداشتي و رفاهي برخوردار است.
خانم ميرابي

 سخنگوي شوراي نگهبان: مشكلات قانوني تجميع انتخابات قابل رفع است

سخنگوي شوراي نگهبان در عين حال كه بر قابل رفع بودن مشكلات قانوني تجميع انتخابات تاكيد كرد اما گفت: اين مصوبه هنوز به شوراي نگهبان نرسيده است.
عباسعلي كدخدايي در گفت وگو با مهر در پاسخ به سؤالي درباره تجميع انتخابات و احتمال تمديد دوره فعلي شوراهاي شهر و روستا گفت: اخبار بررسي تجميع انتخابات در مجمع تشخيص مصلحت نظام و همچنين احتمال تمديد دوره فعلي شوراي شهر توسط كميسيون تخصصي امنيت داخلي و شوراهاي مجلس را تنها در رسانه ها مشاهده كرده ام و در صورت ارجاع مصوبه اي درباره اين امر مي توانيم اعلام نظر كنيم.
كدخدايي درباره حضور نماينده شوراي نگهبان در جريان بررسي لايحه ارسال شده از سوي شوراي عالي استان ها براي تجميع انتخابات در كميسيون تخصصي آن در مجلس نيز گفت: در اين جلسات نماينده اي از شوراي نگهبان حضور نداشته است.
گفتني است تجميع انتخابات شوراي شهر با رياست جمهوري از مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام در بررسي سياست هاي كلي انتخابات بوده است و تمديد دوره شوراي شهر كنوني تا انتخابات رياست جمهوري براي برگزاري هم زمان انتخابات اين دو نهاد از سوي شوراي عالي استان ها پيشنهاد و مورد تصويب كميسيون تخصصي مجلس قرار گرفته است ولي براي قانوني شدن اين امر بايد لزوماً به تصويب نمايندگان مجلس و تائيد شوراي نگهبان يا مجمع تشخيص مصلحت نظام برسد.

 همكاري نزديك تركيه و برزيل درباره برنامه هسته اي ايران

وزير امور خارجه تركيه از همكاري نزديك اين كشور با برزيل درباره برنامه هسته اي ايران خبر داد.
احمد داووداوغلو -وزير امور خارجه تركيه - روز شنبه پس از ديدار با وزير امور خارجه برزيل در استانبول در يك كنفرانس خبري مشترك گفت كه تركيه و برزيل اخيرا همكاري نزديكي در زمينه مسائل مربوط به برنامه هسته اي ايران داشته اند.
به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه خبري ورلدبولتين، وي تصريح كرد: ما بر همه سكوهاي جهاني با برزيل همكاري مي كنيم. اخيرا يك مكانيزم ملموس و نزديك همكاري بين دو كشور در زمينه تحولاتي كه درباره برنامه هسته اي ايران رخ مي دهد به وجود آمده است. اين مكانيزم علاوه بر آن تاثيرات مهمي بر روي راه حل اين گونه مسائل از طريق ابزار صلح آميز دارد.
داوود اوغلو تاكيد كرد كه تركيه و برزيل هر دو كمك به صلح و محافظت از ثبات منطقه را خواستار هستند.
برزيل و تركيه دو كشوري هستند كه بارها با حمايت از برنامه صلح آميز هسته اي ايران بر طريق گفت وگو و مذاكره در اين باره تاكيد دارند.
گفتني است؛ لوييس ايناسيو لولا داسيلوا رئيس جمهور برزيل اواخر ماه جاري (26 و 27 ارديبهشت) به تهران سفر مي كند.

 مهمان پرست: عدم عضويت در شوراي حقوق بشر تأثيري بر فعاليت هاي ايران ندارد

سخنگوي وزارت خارجه تصريح كرد كه عضويت و يا عدم عضويت در شوراي حقوق بشر تأثيري بر فعاليت هاي ايران نداشته و ما همچون گذشته در راه وحدت كشورهاي اسلامي ايفاي نقش مي كنيم.
به گزارش اداره كل اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه، رامين مهمان پرست سخنگوي وزارت امور خارجه در پاسخ به سؤال خبرنگاران در مورد تغيير نامزدي جمهوري اسلامي ايران براي عضويت در شوراي حقوق بشر، گفت: گروه كشورهاي آسيايي عضو سازمان ملل موضوع عضويت اعضا گروه در ارگان هاي بين المللي را مورد بحث و مشورت قرار دادند، در نتيجه اين مشورت ها گروه آسيايي توافق كرد با اتخاذ راهكارهايي به منظور تقويت همكاري و هماهنگي كشورهاي آسيايي، فضاي تعاملي بين اعضاي گروه براي عضويت در نهادهاي بين المللي ايجاد كند.
مهمان پرست افزود: براين اساس جمهوري اسلامي ايران در چارچوب توافق براي دريافت كرسي در نهاد معتبر و تأثيرگذاري چون كميسيون مقام زن و با هدف تقويت و تعميق همكاري و تعامل در بين گروه، در تصميم خود براي نامزدي حضور در شوراي حقوق بشر تجديد نظر كرد. همچنين برخي كشورهاي ديگر نيز جابجايي هايي در كانديداتوري خود در نهادهاي بين المللي ايجاد كردند.
وي با اشاره به نقش فعال و تعيين كننده جمهوري اسلامي ايران در روند تحولات شوراي حقوق بشر، اظهار داشت: عضويت و يا عدم عضويت در اين شورا تأثيري بر فعاليت هاي جمهوري اسلامي ايران نداشته و ما همچون گذشته در راه همبستگي و وحدت كشورهاي اسلامي و كشورهاي در حال توسعه ايفاي نقش كرده و به تلاش تأثيرگذار در اين زمينه ادامه خواهيم داد.

 اصرار بازيگر ناكام فتنه بر كتمان برخورد قاطع امام با گروهك هاي ضدانقلاب (خبر ويژه)

ميرحسين موسوي در ادامه روند فريبكارانه و بلافاصله پس از ملاقات با سران گروهك هاي ليبرال، و ضد خط امامي ديدار ديگري ترتيب داد و مدعي شد رويه حضرت امام نيز همين بود كه گروه هاي چپ و راست و غير مذهبي خدمت امام مي رسيدند!
سايت كلمه اسامي ديداركنندگان را منتشر نكرد و صرفاً آنها را جمعي از ايثارگران انقلاب معرفي كرد. براساس اين گزارش موسوي طي اظهاراتي كه بيشتر به حديث نفس مي ماند گفته است: ما متاسفانه با گذشت زمان ارتباط خودمان را با اين مردم از دست داديم و فكر كرديم كه بيشتر از آنها مي دانيم و مي توانيم به آنها هرچه خواستيم بگوييم و مردم هم بايد اطاعت كنند. از عقل جمعي استفاده نكرديم. موقعيت ها و مقام ها و ساخت قدرتي كه بر پايه منافع و فساد در بعضي ها شكل گرفت موجب شد رجوعمان به توده و اكثريت مردم كاهش پيدا كند وكم كم آن را از دست داديم و فقط پوسته اسلامي را نگه داشتيم.
وي به رغم رويه يك سال اخير خود در ايستادن كنار ظالمان و مستكبران دنيا و تخطئه حمايت ملت ايران از ملت هاي مظلوم فلسطين و لبنان- كه حتي در مناظره ها علني شد و به شعار به نفع اسرائيل و آمريكا در حاشيه تظاهرات روز قدس و 13 آبان منجر شد - ادعا كرد: آن وصيت حضرت علي(ع) در آخرين لحظات كه كونوا (كونا) للظالم خصما و للمظلوم عوناً، حامي مظلومين و مخالف ستمگران باشيد، يك توصيه فوق العاده است. يك نيروي مسلمان و ديني بايد شهرت به اين پيدا كند كه در كنار مظلومين است هر جا كه باشد و مخالف ظلم است هر جا كه مي خواهد باشد.
موسوي با اين حال توضيح نداد كه چرا سران رژيم هاي استكباري و جنايتكار دنيا از جمله آمريكا و اسرائيل و انگليس مكرراً از وي به صورت علني حمايت كردند و شجاعت او را ستودند؟
اين فعال ناكام فتنه كه در روز 22 بهمن مجبور به فرار از دست مردم معترض شد، در واكنش به جمع شدن بساط آشوب و اغتشاش و فاصله گرفتن مردم از فتنه گران، مردم را به ناآگاهي متهم كرد و گفت: ميزان حضور مردم در تجمع هاي خياباني معيار درستي براي سنجيدن جايگاه جنبش سبز نيست. ما نبايد بگوئيم كه خيابان ها زماني از جمعيت زياد و در زماني كم بود و براين اساس بسنجيم كه جنبش در كدام نقطه ايستاده است. بايد شاخص و اطلاعاتي داشته باشيم كه ببينيم آگاهي از حقوق چه قدر است... بايد دامنه آگاهي را به روستائيان ، كشاورزان، صنعتگران، كارگران و معلمان بكشانيم، به آنها بگوييم اين زندگي شايسته شما نيست]![
موسوي در مغالطه اي ديگر به ملاقات حضرت امام با سران گروه هاي گوناگون در اوايل انقلاب اشاره كرد و گفت: رعايت حقوق اساسي و عدالت و آزادي محقق نمي شود مگر آن كه همه ملت را دور هم جمع كنيم. هر كس كه قوانين را رعايت مي كند محترم است. روزهاي اول پيروزي انقلاب، گروه هاي چپ و راست حتي غيرمذهبي ها خدمت امام مي رسيدند و دائم با ايشان ملاقات مي كردند براي اينكه تصور بر اين بود كه نظامي داريم كه تمام اقشار را مي تواند در بر بگيرد. اين هيچ نوع منافاتي با جمهوري اسلامي، حكومت اسلامي و حكومت ديني نداشت. هم اكنون هم تصور و ايده اي كه جنبش سبز بايد ارائه دهد اين است كه بتواند بيشترين نيروي ممكن را دور خودش جمع كند.
وي البته به دليل كاملاً روشن در اين قسمت هم ترجيح داد به نوع برخورد شديد و قاطع حضرت امام با گروهك هايي چون جبهه ملي، نهضت آزادي، منافقين (مجاهدين خلق)، حزب خلق مسلمان، باند مهدي هاشمي و شخص منتظري- هنگامي كه خيانت هر يك از اين گروهك ها و اشخاص آشكار شد- اشاره نكند و توضيح نداد كه آيا در برگرفتن همه ملت و همه سلايق به مفهوم زد و بند با مفسدان اقتصادي و خيانتكاران سياسي و فرهنگي هم هست كه شخصاً به اين امر همت گمارده است؟!

 آقايي كه خيلي مشاور بود (خبر ويژه)

يك نماينده مجلس ششم، به عنوان معاون حقوقي و امور مجلس وزير صنايع منصوب شد. ايرج نديمي در مجلس ششم خود را دوم خردادي معرفي مي كرد اما بعدها به عنوان مشاور معاون پارلماني رئيس جمهور در دولت احمدي نژاد منصوب شد.
خبرگزاري مهر معاونت حقوقي وزارت صنايع را هشتمين پست نديمي خواند و نوشت «نديمي هم اكنون 1- مشاور معاونت امور مجلس رياست جمهوري 2- مشاور وزير صنايع و معادن 3- مشاور عالي اتاق تعاون ايران 4- مشاور ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز 5- عضو هيئت مديره شركت ايران خودرو مازندران 6- عضو هيئت مديره شركت پتروشيمي بوعلي سينا 7- عضو هيئت مديره شركت توسعه صنايع بهشهر و 8- عضو هيئت مديره شركت مديريت صنعت قند توسعه صنايع بهشهر است».

 انگليس، ايستگاه آخر!(خبر ويژه)

500 نفر از فرزندان مقامات دولتي سابق در انگليس به سر مي برند. همچنين حدود هزار نفر از مقامات سابق مقيم خارج كشور هستند.
محمد كرمي راد عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي با بيان اين مطلب گفت: 5 نفر از فرزندان يكي از مقامات بيش از 20بار در طول يك سال به خارج از كشور تردد دارند. وي در گفتگو با شبكه خبر دانشجو اضافه كرد: نزديك 1500 نفر از افرادي كه در دولت هاي گذشته مسئوليت داشته اند امروز مقيم خارج كشور هستند و 500 نفر از فرزندان اين قبيل مقامات به اسم تحصيل در انگليس به سر مي برند.
وي مهدي هاشمي را از جمله كساني دانست كه از رانت موفقيت پدر خويش سوءاستفاده مي كند. كرمي راد گفت: مسئولان قوه قضائيه بايد برخورد قاطعي با اين قبيل افراد كه دراغتشاشات سال گذشته دخيل بودند داشته باشند.
كرمي راد خاطرنشان كرد: مردم از قوه قضائيه توقع دارند در چالش هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي هيچ تبعيضي قائل نشود و مطابق اصول انقلابي و اسلامي عمل كند.
وي گفت: بايد كساني كه در برهم زدن اوضاع كشور نقش داشتند و با اقدامات و اظهارات خود زمينه توطئه را براي دشمن فراهم كردند، هرچه سريعتر به سزاي عمل خود برسند.

 آقاي موسوي! اگر قرائت تو احكام قرآن را تعطيل مي كند ما هم هستيم! (خبر ويژه)

«سخنان آقاي موسوي در ديدار فعالان ملي-مذهبي جاي بسي ياس و نوميدي است و مثل هميشه به دشواري مي توان جرقه اي در گفتارش جست وجو نمود. به جاي آن كه راه را بنمايد، بيشتر سبب حيراني و سرگرداني مي شود.»
ارگان رسانه اي گروهك فدائيان خلق كه به تازگي از توقيف پروانه فعاليت حزب مشاركت و سازمان مجاهدين (انقلاب) انتقاد كرده، با درج تحليل فوق نوشت: آقاي موسوي مي گويد «ما مبلغ قرائت رحماني از دين هستيم» اما به درستي روشن نيست كه قرائت رحماني از آئيني كه كيفردهي جزو اصول آن است، امكانپذير است يا نه و آيا مي توان احكام قرآني درباره «كفر» و «كافر» و «مشرك» و «منافق» را معوق گذارد و يا در توحيد و نبوت شك امامت را نفي كرد؟
نويسنده لائيك «اخبار روز» نوشت: نگارنده با ولايت فقيه در توافق كامل است كه حكومت ولايت، حكومت ناب محمدي]ص[ است.
اين سايت گروهكي در عين حال سخنراني ها و بيانيه پراكني موسوي را بي فايده خواند و نوشت: تا زماني كه آقاي موسوي مي تواند به بهانه سال نو به ديدار دوستان و حاميانش برود و سخنراني نمايد، به اين معناست كه رژيم از اين بابت هراسي به دل ندارد و زيان و خسارتي را متوجه خود نمي بيند. بلكه ممكن است كه آن را سودبخش هم ارزيابي كند. شايد به آن دليل باشد كه آقاي ميرحسين موسوي و ديگر يارانش را شيراني مي پندارد كه يال و كوپالشان را از دست داده اند.
مليحه محمدي يكي ديگر از عناصر سابقا چپ و به تازگي دموكرات و ليبرال شده نيز در سايت ايران امروز به توصيه موسوي به صبر و استقامت پرداخت و با اشاره به انتقاد محافل اپوزيسيون از اينكه «صبر و استقامت، خب كه چي» مي نويسد: در طرف مقابل نه تنها جمهوري اسلامي، كه انبوهي از همان مردم بند توهم نسبت به حاكميت و متوهم نسبت به ما ايستاده اند و بسياري از آنها مي توانسته اند با اعتقاد به احمدي نژاد راي داده باشند و از اپوزيسيون سبزها نگران باشند و آنها را برنتابند. اينها چنان كه ما براي چاره كردن غيض و غضب خود بيان مي كنيم، مزدور و جيره خوار رژيم نيستند. كار دشوارتر ما با اينهاست.
وي كه برخي بستگانش در آشوب ها فعال بودند و خود نيز در آن ايام هيجان زده بود اكنون مي نويسد؛ دوستاني كه تاكيد بر صبر و استقامت را دون شأن جنبش مي دانند، مي توانند بگويند در اين ميدان مبارزه در دستان ما چه هست و اقتدارگرايان حاكم كدام سلاح را از دست داده اند؟
آيا اگر رهبران جنبش سبز در داخل فرمان حمله به رژيم نداده اند از جانب ديگران در خارج هم صادر نشده است؟ كساني كه معتقدند مردم ايران براي حمله به رژيم چشم به دهان آنها دوخته اند، آيا فرمان حمله به زندان اوين را صادر نكردند؟

 پنتاگون: رزمنده هاي نخبه ايراني تا بيخ گوش ما در آمريكاي لاتين آمده اند (خبر ويژه)

همزمان با لاف بي حاصل مقامات آمريكايي مبني بر اين كه همه گزينه ها از جمله گزينه نظامي در مقابل ايران روي ميز است، پنتاگون در گزارشي به كنگره از نفوذ گسترده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در خاورميانه، شمال آفريقا و حتي آمريكاي لاتين خبر داد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه و روزنامه واشنگتن تايمز در گزارش پنتاگون آمده است: سپاه پاسداران و نيروي قدس آن از توانمندي هاي عملياتي در سراسر جهان و از جمله كشورهاي خاورميانه، شمال آفريقا و آمريكاي لاتين(ونزوئلا) برخوردار است. اين نيرو كه به خوبي در خاورميانه و شمال آفريقا مستقر شده، طي سال هاي اخير حضور فزاينده اي نيز در آمريكاي لاتين به ويژه ونزوئلا داشته است.
پنتاگون مدعي شد: براساس گزارش مقامات اطلاعاتي، سپاه قدس سرگرم گسترش شبكه هاي رزمنده و جنگجو در منطقه است كه در صورت آغاز درگيري بر سر برنامه هسته اي، براي حمله به آمريكا فراخوانده خواهند شد. اين شبكه ها به لحاظ تامين سلاح و آموزش تامين شده هستند.
گزارش پنتاگون در عين حال از نفوذ وسيع سپاه پاسداران در كشورهاي گوناگون به واسطه مؤسسات ديني و فرهنگي و خيريه حكايت مي كند و مي افزايد: نيروهاي قدس در افغانستان از طريق سازمان هاي مردم نهاد(NGO) و گروه هاي مخالف سياسي فعاليت مي كند. در عراق هم سفير فعلي و جديد هر دو از نيروي قدس هستند.
پنتاگون، نيروهاي قدس سپاه را «نيروهاي رزمنده و مبارزان نخبه ايراني» توصيف كرد و نوشت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به عنوان بازوي ايدئولوژيك ايران در سراسر جهان عمل مي كند و داراي ظرفيت و توانايي گسترده عملياتي است.
تلاش براي نظامي صرف نشان دادن حضور و نفوذ جمهوري اسلامي ايران در آمريكاي لاتين در حالي است كه به ويژه طي چند سال اخير و در كشورهاي گوناگون اين منطقه، همواره متحدان و دوستان ايراني كه داراي صبغه هاي ضد آمريكايي هستند، با رأي ملت ها روي كار آمده اند.
در همين حال يك مقام سابق پنتاگون به روزنامه تايمز گفت: ديگر تلاش براي ممانعت از اتمي شدن ايران ديرهنگام است.
روزنامه تايمز نام اين مقام آمريكايي را منتشر نكرد اما نوشت: اين مقام بلندپايه و سابق وزارت دفاع آمريكا دولت اوباما را به ناكارآمدي فاحش در برخورد با چالش ايران متهم مي كند و مي گويد «اول از تحريم هاي فلج كننده سخن به ميان آمد، بعداً گفته شد كه تحريم ها دردناك خواهند بود و حالا هم اصلاً معلوم نيست كه سختي تحريم ها در چه حد است. ظاهراً درجه شدت تحريم ها به تابعي از ميزان حمايت روسيه و چين بدل شده، ولي اين دو كشور حاضر نيستند كه در تحريم عليه بخش انرژي ايران سهيم شوند.»
علت امتناع مقام سابق پنتاگون از انتشار نام خود احتمالاً اين است كه در صورت اعلام نام وي، دولت آمريكا و حاميان آن در پاسخ خواهند گفت كه مگر دولت بوش طي 7-6 سال كش و قوس با ايران به چه نتيجه اي دست پيدا كرد؟

 هيجان زده شديم و گزافه گفتيم جمهوري اسلامي قدرتمندتر از اين حرف هاست (خبر ويژه)

مدير ارگان رسمي سازمان سيا پس از يك سال تلاش بي حاصل براي كودتاي رنگي در ايران اذعان كرد برخلاف تصور اوليه، تغيير در ايران به اين سادگي و از طريق چند پيامك و رسانه هايي همچون تويتر، فيس بوك و يوتيوب ممكن نيست.
راديو فردا اظهارات جفري گدمين مدير راديو اروپاي آزاد(راديو آزادي) و مدير مافوق خود را كه به صورت مقاله در روزنامه «يواس اي تودي» چاپ شده منتشر كرد. گدمين مي گويد: رسانه هاي مدرن مثل ارسال پيامك، تويتر، فيس بوك و يوتيوب نگرش و طرز فكر ما را در مورد بسياري از مسائل از جمله قدرت سياسي، اعتراض مدني و سياسي تغيير داده اند تا جايي كه طرفداران آن از انقلاب تويتري سخن گفتند. آنها به مولداوي و قرقيزستان استناد مي كنند اما همه چيز به اين سادگي روي نمي دهد و ضروري است ديدگاه خود در اين زمينه را مورد بازبيني قرار دهيم. نبايد تحت تاثير جو موجود هيجان زده شد. مورد ايران يك نمونه برجسته است. بسياري از ما به شكل زودهنگام از جنبش سبز و موفقيت هاي آن تقدير كرديم و استفاده از رسانه هاي ديجيتال را ستوديم اما پس از همه اينها چه اتفاق افتاد؟
وي اضافه مي كند: رژيم ايران طي يك سال گذشته در نبرد عرصه تكنولوژي به پيروزي رسيد. حكومت ايران با استفاده از تكنولوژي و ابزارهاي فني گوناگون شبكه هاي رسانه هاي گروهي مدرن را يا مسدود كرده، يا تحت نظر گرفته و يا حتي در آنها نفوذ كرده است. بسياري از ايرانيان مخالف حكومت به سختي مي توانستند اطلاعات لازم براي شركت در اجتماعات اعتراضي را به دست بياورند. به نظر مي رسد كه حكومت ايران از طريق نشر اطلاعات در موارد متعددي توانست حتي قبل از ورود مخالفان اجتماعات را برهم بزند. البته سركوب خشن هم در اين ميان نقش مهمي داشته است. اما به نظر مي رسد كه اين برتري تكنولوژيك و فني حكومت بود كه مانع پيشرفت جنبش سبز شد.
وي همچنان خواستار استفاده از رسانه هاي جديد و كمك آمريكا به اپوزيسيون جمهوري اسلامي در اين زمينه شد و گفت: آمريكا مخصوصا اگر تحريم ها به نتيجه نرسد از اپوزيسيون حمايت خواهد كرد اما در عين حال از پايان گرفتن جو فعلي كه رسانه هاي ديجيتال را به گزاف مي ستايد، شگفت زده نشويد.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14