(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


سه شنبه 7 ارديبهشت 1389- شماره 19630
 

كيفيت خودروهاي داخلي چگونه است؟ رضايتمندي مشتري يك اصل فراموش شده -بخش پايانيكيفيت خودروهاي داخلي چگونه است؟ رضايتمندي مشتري يك اصل فراموش شده -بخش پاياني

ايرج نظافتي
امروز يكي از دغدغه هاي مهم مشتريان خودروهاي ايراني كيفيت قطعات و بدنه آنهاست. از همين رو بايد اذعان داشت يكي از مشكلات پردردسر مردم در اين باره به استفاده خودروسازان از برخي قطعات غيراستاندارد و تقلبي برمي گردد و همين مسئله اعتراض و گلايه بسياري از مردم را به دنبال داشته است.
اين در حالي است كه موضوع بالا بردن كيفيت خودروهاي توليد داخل در اولويت كاري خودروسازان داخلي نبوده، بلكه آنچه كه براي آنها از اهميت ويژه اي برخوردار است بالا رفتن آمار توليد و تعدد نوع خودروهاست.
بر همين اساس بايد گفت كه رقابت خودروسازان داخلي در توليد بيشتر محصولات و ايجاد تنوع در مهندسي شكل و شمايل ظاهري آنها خلاصه شده و آنچه كه در اين ميان مورد غفلت واقع شده كيفيت و مرغوبيت محصول توليدي است.
توليد خودروهاي صفركيلومتري كه صاحبان خود را با هزار و يك مشكل پيچيده و لاينحل روبرو كرده و هر روز در تعميرگاه هاي خدمات پس از فروش حاضر مي شوند و بعضا با جواب هاي سربالا و توجيهات غيرقابل قبول نمايندگي هاي فروش روبرو مي شوند گواهي است بر اين مدعا.
با اين حال خودروسازان داخلي اگر توصيه هاي حكيمانه رهبر فرزانه انقلاب حضرت آيت الله خامنه اي مبني بر ارتقاي سطح كيفي محصولات داخلي را مدنظر قرار دهند قطعا مي توان آينده روشني را براي صنعت خودروسازي كشورمان ترسيم كرد.
توليد بيشتر، كيفيت بهتر
در صنعت خودروسازي زماني مي توان به فكر توليد بيشتر و تنوع در مدل ها و طرح ها بود كه سطح كيفيت هر روز بهتر از قبل و كاملا ملموس باشد. توصيه مقام معظم رهبري در بازديد نوروزيشان از نمايشگاه توانمندي هاي صنعت خودروسازي را بخوانيد: «با وجود پيشرفت هاي ارزشمند در صنعت كشور اما بايد با كار، تلاش و پيگيري دوچندان و خستگي ناپذير و تكيه بر دانش و علم و ارتقاي كيفيت محصولات داخلي يك حركت جهشي در بخش صنعت انجام شود.»
در ميان خودروهاي توليد داخل گفته مي شود كه پرايد از شركت سايپا و روآ محصول ايران خودرو از درجه كيفي بسيار پاييني در مقايسه با ساير محصولات داخلي برخوردارند، اين در حالي است كه طي يك آمار غيررسمي حدود هفتاد درصد خودروهاي سواري در ايران از آن پرايد است.
با اين حال سؤالي كه مطرح مي شود اين است كه خودروسازان داخلي چه زماني به فكر ارتقاء سطح كيفي محصولات خود خواهند بود و كدام دستگاه قانوني بايد پيگير اين موضوع باشد؟
علي خاكساري، كارشناس سيستم حمل و نقل خودرو در اين باره مي گويد: «با مديريت كنوني صنعت خودروسازي در ايران، اين صنعت هيچگاه قادر به افزايش كيفيت محصولات خود نيست.»
وي با اشاره به لزوم ايجاد تغييرات اساسي و بنيادين در بدنه دو شركت بزرگ توليدكننده خودرو در ايران مي گويد: «به دليل تشكيل ساختار انحصاري در صنعت خودروسازي كشور طي 15سال گذشته به هيچ وجه دو غول بزرگ توليد خودرو در ايران امكان حركت به سمت افزايش كيفيت و رقابت سالم را ندارند.»
خاكساري با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري در جمع خودروسازان ايران اظهار مي دارد: «صحبت هاي رهبر معظم انقلاب درخصوص افزايش كيفيت خودروسازي و عملكرد بهينه خودروسازان سند و حجت است، چون تقريباً هيچ يك از توليدات دو خودروساز بزرگ كشورمان از لحاظ فني سلامت كامل ندارند.»
قطعات بي كيفيت چيني
ارتباط نادرست و تأمل برانگيزي كه بين خودروسازان ايران و برخي قطعه سازان داخلي كه به اسم قطعه ساز، قطعات بسيار بي كيفيت مي سازند يا قطعات چيني نامرغوب را به اسم قطعات داخلي عرضه مي كنند موجب شده خودروسازي كشور در مسير غلط به راه خود ادامه دهد.
يك كارشناس حمل ونقل درا ين باره مي گويد: «طبق پيش بيني هاي كارشناسان و باتوجه به وضعيت موجود تا سال 2020 حدود90درصد خودروهاي دنيا در كشور چين با كيفيت مطلوب و قيمت مناسب توليد خواهد شد، حال اگر طي 20سال گذشته كشورمان نتوانسته صنعت خودروسازي را گسترش و توسعه دهد قطعاً طي 10سال آينده نيز با مديريت كنوني به جايگاه مطلوبي دست نخواهد يافت و قادر به رقابت با خودروهاي ارزان قيمت و با كيفيت چيني نخواهد بود، چون بي كيفيت ترين خودروهاي چيني نسبت به بهترين خودروهاي توليد داخلي داراي ارجحيت هستند.»
وي با اشاره به اينكه قطعاً رهنمودهاي رهبري در افزايش كيفيت توليد خودرو و تغيير سياست هاي كنوني خودروسازان داخلي مؤثر خواهد بود، مي گويد: «بدون شك صنعت خودروسازي كشور با اين گونه هدايت ها و رهنمودهاي مقام معظم رهبري از مسير انحرافي خود بازگشته و به مسير اصلي خود و بهره مطلوب دست خواهد يافت، بايد در اين راستا صنعت خودرو با مديريت صحيح، اصولي و فني طبق اهداف منطقي اقتصادي هدايت شود.»
استانداردهاي جهاني رعايت نمي شود
يكي از انتقادهاي مطرحي كه به خودروهاي داخلي وارد است رعايت نكردن استانداردهاي جهاني در توليد اين محصولات است.
سرهنگ سيدهادي هاشمي، رييس پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ مي گويد: «سه ميليون و هشتصدهزار دستگاه خودرو در پايتخت تردد مي كنند كه اين تعداد خودرو به اندازه 48ميليون دستگاه خودروي استاندارد آلودگي توليد مي كنند و اين موضوع نشان مي دهد كه خودروسازان داخلي نسبت به قوانين و استانداردهاي زيست محيطي بي توجه هستند.» سرهنگ هاشمي با انتقاد از عدم رعايت استانداردهاي لازم از سوي خودروسازان داخلي مي گويد: «شركت هاي خودروساز داخلي هنوز نتوانسته اند توليدات خود را به شرايط استاندارد جهاني و روز به لحاظ رعايت مقررات زيست محيطي برسانند.»
اين سخنان رييس پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ درحالي مطرح مي شود كه چندي پيش هم شاهد گلايه هاي تند ديگر فرماندهان ناجا از عدم رعايت استانداردهاي لازم از خودروسازان داخلي بوديم كه بعضاً نداشتن ترمز ABS و ايمن نبودن بدنه خودروها را عنوان مي كردند، اما اينك رييس پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ بر ايجاد آلودگي هاي محيط زيستي توسط خودروهاي داخلي سخن مي گويد.
سرهنگ هاشمي مي گويد: «امروزه بيش از 80درصد آلودگي هاي هواي تهران ناشي از تردد خودروها و موتورسيكلت هاست، ولي باز هم خودروسازان داخلي توجه چنداني به استانداردها در توليد نمي كنند.»
رييس پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ با اشاره به اينكه به دفعات براي رفع مشكلات خودروهاي توليد داخل و رساندن آنها به شرايط استاندارد روز به خودروسازان داخلي مهلت داده شده مي گويد: «عدم اجراي تعهدات و يا تأخير در اجراي آن هميشه دامن مردم را گرفته است.»
تحول اساسي در خدمات پس از فروش
خودروسازان بايد امسال در كنار افزايش كيفيت توليدات خود به وعده هايي كه در مورد توليد و ارايه محصولات جديد داده اند نيز عمل كنند، اما اين نكته را هم نبايد فراموش كرد كه جلب رضايت مشتري حرف اول را مي زند و يكي از همين راه هاي جذب مشتري تحول در تعميرگاه هاي خدمات پس از فروش و ارتقاي سطح كيفي قطعات است.
سيدمجيد هدايت، رئيس هيئت عامل سازمان گسترش (ايدرو) از بازنگري آيين نامه هاي موجود خدمات پس از فروش ايران خودرو و سايپا، دو خودروساز بزرگ كشور و اتخاذ راهكارهاي مناسب براي توسعه و ارتقاي كيفيت خدمات و به تبع آن رضايت مشتريان خبر مي دهد و مي گويد: «در جلسات هيئت مديره دو خودروساز بزرگ كشور بر لزوم ارائه خدمات بهتر و جلب رضايت مردم شريف كشورمان تأكيد شده و براي افزايش رقابت بين ارايه دهندگان خدمات و شكستن انحصار در اين زمينه، مقرر شد تعداد نمايندگان مجاز ارايه دهنده خدمات پس از فروش افزايش چشمگير داشته باشند.»
هدايت مي گويد: «تدوين آيين نامه هاي جديد در حوزه هاي كيفيت، ايمني، تحقيق و توسعه، كاهش قيمت و افزايش بهره وري در خودروسازان در دستور كار ايران خودرو و سايپا قرار گرفت.»
وي با تأكيد بر تلاش بيشتر قطعه سازان خودرو در بخش مربوط به كيفيت و قيمت قطعات، مي گويد: «براي بقا و استحكام صنعت خودرو لازم است قيمت ها را متناسب ساخته و كيفيت را ارتقاء دهيم.»
رئيس هيئت عامل سازمان گسترش (ايدرو) با اشاره به لزوم شناسايي و معرفي سازندگان قطعات بي كيفيت تصريح مي كند: «افزايش كيفيت خدمات به مشتريان نيازمند ساخت قطعات باكيفيت است كه در اين رابطه انجمن قطعه سازان بايد كمك كند تا سازندگان قطعات بي كيفيت شناسايي شوند، انجمن قطعه سازان بايد نقاط قوت قطعه سازي را اعلام تا سرمايه گذاري ها بدان سمت سوق پيداكنند.»
از طرفي هم «كيانوش پورمجيب» معاون كيفيت ايران خودرو مي گويد: «در راستاي تحقق رهنمودهاي مقام معظم رهبري در زمينه جهش كيفي در توليد و خدمات پس از فروش شوراي عالي كيفيت در ايران خودرو با حضور مدير عامل و قائم مقام وي تشكيل شده است.»
معاون كيفيت ايران خودرو مي گويد: «به دنبال اجراي موفق پروژه هاي كيفيت در سال 88، ايران خودرو برنامه ارتقاي جهشي كيفيت را با سرعت و جديت بسيار بيشتري در سال 89 ادامه مي دهد، مجموعه هايي مانند گيربكس، ديسك و صفحه و كمك فنر كه عارضه هاي طولاني برخي خودروها به شمار مي رود از محورهاي بهبود جهشي كيفيت در سال جاري است.»
معاون كيفيت ايران خودرو مي گويد: «قبل از تحويل خودرو به مشتري ايرادات احتمالي نيز مرتفع خواهد گرديد و مقوله صيانت از مشتري عملا انجام مي گيرد.»
توليد يك ميليون و چهارصد هزار خودرو در سال 88
براساس آمار منتشر شده از روابط عمومي وزارت صنايع و معادن، طي سال 1388 خودروسازان داخلي كشورمان موفق به توليد يك ميليون و 417 هزار و 580 دستگاه انواع خودرو شدند كه نسبت به مدت مشابه 2/9 درصد رشد را نشان مي دهد، گرچه آمارهاي منتشر شده سازمان گسترش (ايدرو) حكايت از توليد يك ميليون و 354 هزار دستگاه خودرو در سال 88 دارد كه 9 درصد رشد را نشان مي دهد.
براساس اين گزارش، جمع كل خودروهاي توليد شده طي 12 ماهه سال گذشته در شركت ايران خودرو بالغ بر 559 هزار و 391 دستگاه، در شركت سايپا 328 هزار و 42 دستگاه، در شركت پارس خودرو 279 هزار و 617 دستگاه توليد شد.
خودروهاي سواري توليد شده طي 12 ماهه سال گذشته شامل پرايد نسيم و صبا 449 هزار و 490 دستگاه، پژو 405 انژكتوري 137 هزار و 731 دستگاه، پژو 206 معمولي به تعداد 110 هزار و 994 دستگاه، پرايد نسيم و صباي دوگانه سوز به تعداد 93 هزار و 310 دستگاه، پژو پارس بالغ بر 86 هزار و 249 دستگاه، سمند 84 هزار و 485 دستگاه و تندر 90 بالغ بر 32 هزار و 249 دستگاه بود.
برپايه اين گزارش آمده است در ساير گروه هاي خودروسازي نيز طي 12 ماهه سال گذشته در گروه وانت 187 هزار و 435 دستگاه، گروه كاميون 29 هزار و 208 دستگاه، گروه دو ديفرانسيل 8 هزار و 517 دستگاه، گروه ميني بوس 3 هزار و 676 دستگاه و در گروه اتوبوس بالغ بر 2 هزار و 711 دستگاه خودرو توليد شده است.
و اما در شركت ايران خودرو در سال جاري توليد و عرضه خودروي چيني جايگزين پيكان به عنوان مهمترين برنامه مطرح است و براساس وعده هاي داده شده اين خودرو از نيمه دوم سال جاري وارد بازار مي شود.
همچنين شركت سايپا به عنوان دومين شركت خودروسازي توليد و عرضه مينياتور را در سال جاري در دستور كار خود دارد.
گزارش روز

 

(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14