(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


سه شنبه 7 ارديبهشت 1389- شماره 19630
 

مناظره هاي خنثي

E-mail:shayanfar@kayhannews.ir
مناظره هاي خنثي

مناظرأ خنثي
اوّلين مناظرأ بين آقايان مهدي كروبي و محسن رضايي برگزار گرديد. مهدي كروبي در ابتدا در پاسخ به اين سؤال كه نظرسنجي و مشاهدات ميداني نشان از دغدغه هاي مردم در خصوص بيكاري و تورم دارد و آيا اولويت كاري شما بعد از انتخاب شدن در حول اين مسائل مي چرخد يا خير، گفت: كساني كه از سوي شوراي نگهبان براي نامزدي در انتخابات تأييد شده اند شايستگي اداره كشور را دارند و بنده فكر مي كنم در بين اين نامزدها خصوصياتي در بنده موجود است كه براي اداره كشور نسبت به ديگران تقدم دارم. وي با اشاره به سوابق كاري خود گفت: مدير اجرايي كشور بايد خصوصياتي در وي موجود باشد از جمله عقبه و سوابق كاري و بنده در اين راستا سوابق طولاني غير از مسائل مبارزاتي داشته ام و از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي مسؤوليتهاي سنگيني بر دوش بنده بوده و همواره به شكلي عمل كردم كه مورد تحسين قرار گرفته ام. كروبي با بيان اين كه در ابتداي پيروزي انقلاب وضع نهادهاي كشور نابسامان بود، افزود: در برهه اي كميته امداد، جهاد سازندگي، سپاه پاسداران و غيره با حكم امام خميني تأسيس شده بودند و در اسفندماه 7135 با حكم امام خميني كميته امداد به بنده واگذار شد، منتهي در اين حكم عسگر اولادي و يكي از دوستاني كه بنده تعيين مي كردم بايد همراه ما در كميته امداد بودند وليكن خطاب نامه امام به بنده بود. وي اضافه كرد: اكبر استاد از نيروهاي مؤتلفه اسلامي را بنده به عنوان نفر سوم در نظر داشتم كه عسگراولادي پيشنهاد كردند كه به جاي وي حبيب الله شفيق حضور داشته باشند كه بنده نيز براي شروع كار اين پيشنهاد را پذيرفتم و اگر در اين جهت پافشاري مي كردم حرف بنده مورد قبول واقع مي شد، اما چون بنا بر كار جمعي بود پيشنهاد عسگراولادي را قبول كردم. مسؤوليت بايد همراه با سعه صدر باشد. اين كانديداي انتخابات رياست جمهوري دهم با اشاره به اين كه پس از گذشت يك سال امام خميني از بين ما سه نفر حكم جداگانه اي براي اداره بنياد شهيد به بنده دادند، تصريح كرد: امام اين نظر را داشتند كه خانواده شهدا بايد از كميته امداد جدا شود، لذا حكمي براي بنده صادر كردند و در اين حكم 01 بند براي اجراي كار تعيين كرده بودند كه يكي از آن بندها به اين جانب اجازه مي داد كه به طور مستقيم با امام در ارتباط باشم. كروبي با تأكيد بر اين كه بنده خيلي مقيد به ارتباط با مردم هستم خاطرنشان كرد: مسؤوليت بايد همراه با سعه صدر باشد و مسؤول بايد با حفظ ارتباط خود با مردم حرمت آنان را نگه دارد و خود را صاحب انقلاب نداند. وي با اشاره به اين كه يك مسؤول كشوري جداي از اين كه نبايد مردم را تحقير كند، بايد ارتباطش را با اقوام مختلف حفظ كند، اظهار داشت: بنده با وجود مسؤوليتهاي ديگر وارد مجلس شدم و توانستم با اقوام ديگر به شكلي ارتباط برقرار كنم، هنوز با برخي از برادران اهل سنّت كه در مجلس اوّل و دوم بودند ارتباط تنگاتنگ دارم. رضايي در پاسخ به اين سؤال كه قبل از بيان ديدگاههاي خود آيا نسبت به سخنان كروبي نظري داريد يا خير، گفت: بنده نيز مباحث مربوط به ارتباط با مردم را كه كروبي بيان كردند قبول دارم ولي آن را كافي نمي دانم زيرا اوّلين كسي هستم كه به مردمي ترين شكل كار كرده ام و در دوران جنگ ناچار به استفاده از مردم بوديم و در بين آنان جواناني همچون شهدايي چون باكري، دقايقي، همت، متوسليان و باقري بودند و در آن جا انسان مي توانست به نيروي نهفته در دل مردم پي ببرد. كل كاركردهاي اقتصادي از مسير دولتي خارج شود كانديداي دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري دهم با تأكيد بر اين كه اولويت اوّل بنده اقتصاد است افزود: ايران در طي 010 سال گذشته گام افتخارآميزي برداشته و همواره براي استقلال و آزادي مردم مبارزه كرده است و امام خميني با انقلاب اسلامي همه فعاليتهاي آزاديخواهانه را در چارچوب انقلاب تثبيت كرد وليكن اگر بخواهيم روي اين بحث ايستادگي كنيم و فقط افراد را تغيير بدهيم صحيح نيست و ما اعتقاد داريم بايد صندلي ديگري در كنار دولت به معناي اقتصاد ايجاد شود كه در آن زندگي مردم بهبود يابد و تمدني تأثيرگذار در روابط بين الملل ايجاد شود. رضايي با اشاره به اين كه يك سري از مسائل اوّليه هنوز روي زمين مانده است، گفت: در مباحث اقتصادي خود 2 محور را مد نظر دارم، اوّل مديريت اقتصادي و در وهله دوم تأثير بر روي كيفيت زندگي مردم به نحو شايسته دارم. وي در پاسخ به اين سؤال كه مؤلفه هاي انقلاب اقتصادي شما حول چه مسائلي است، افزود: از نظر بنده بايد كل كاركردهاي اقتصادي را از مسير دولتي و رانتي خود خارج و به سمت ساختارهاي جديد كه بهره وري اش بالا است سوق داد و همان طور كه تحول در سياست رخ داده است تحول در بعد اقتصاد نيز بايد محقق شود. مديريت در كارها بايد همراه با درك خواسته هاي مردم باشد. كروبي در پاسخ به اين سؤال كه رضايي تعريضي به مباحث جنابعالي داشتند و خود را شروع كننده مردمي ترين دولت دانستند و اعتقاد داشتند كه صندلي جديدي بايد در كنار هيأت دولت گذاشت نظرتان چيست، گفت: رضايي نقاط خوبي فرمودند اما بنده در مقدمه خواستم بيان كنم كه حاكم بايد با داشتن روحيه مردمي دردهاي مردم را احساس كند و خود را در جايگاه ولي نعمت مردم تصور نكند و منظور بنده به اين شكل نبود كه حكومت بايد مانند بولدوزر كار كند. وي افزود: مديريت و نگاه مديريت در كارها بايد همراه با عواطف و درك خواسته هاي مردم باشد ضمن اين كه با برنامه ريزي بايد كارهاي كشور را به سامان رساند. كروبي با اشاره به سوابق عملياتي خود گفت: بنده 16 سال در مجلس بوده و 16 بودجه را تصويب كرده و براي برنامه هاي خود يك تيم قوي به همراه دارم. در حال حاضر تورم به 26 درصد رسيده است. كانديداي دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري با تأكيد بر اين كه تكميل نهضت ملي شدن نفت را با واگذاري سهام نفتي كه 50 سال قبل به دست آمده دولت تا به حال به مردم نمي داده است در اختيار مردم خواهم گذاشت، تصريح كرد: در اين راستا آنچه از درآمد صادرات نفت به دست آيد در بخشهاي زيربنايي مورد استفاده قرار خواهم داد و قسمتي را نيز در اختيار مردم خواهم گذاشت و پول آن را به قيمت روز به حساب مردم واريز خواهم كرد. وي خاطرنشان كرد: با احتساب قيمت فعلي نفت به حساب 6 دلار پايين تر از اين قيمت به افراد بالاي 18 سال ماهانه 70 هزار تومان مي رسد و در اين راستا مجموعه خوبي تشكيل داده ايم. وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا در بحث اقتصاد اعتقاد به انقلاب اقتصادي داريد يا خير؟ تصريح كرد: بنده شيوه فعلي را قبول ندارم ولي براي ايجاد تحول در كشور برنامه دارم و در اين جهت مي توانم دگرگوني بزرگي را ايجاد كنم. رضايي با تأكيد بر اين كه معتقد به انقلاب اقتصادي در كشور است، افزود: تفاوت نظر بنده با كروبي در اين است كه بهره چگونه به دست مردم برسد و در اين جهت ديدگاه من توليد و اشتغال است، لذا در اين راستا طرح ايجاد صندوق توسعه ملي را داده ام. رئيس جمهور بايد رئيس جمهور باشد و دولت كارآفرين، وي اضافه كرد: سهام نفت را با سرمايه گذاري اثر خود را در بخش توليد مي گذارد و سپس سود آن را از صندوق توسعه ملي به مردم مي دهد و آن پولي مازاد است كه در صندوق انباشت شده و اگر اين كار از ابتداي انقلاب صورت مي گرفت در حال حاضر 200 ميليارد دلار پول ذخيره شده داشتيم و از طرفي نيز ماهانه 100 هزار تومان مي توانستيم به مردم بدهيم و كارخانجات زيادي نيز در كنار آن احداث مي شد. رضايي با تأكيد بر اين كه سهامي كه بنده به مردم خواهم داد پايدار و رو به رشد خواهد بود، افزود: 70 هزار تومان الان 35 هزار تومان 4 سال پيش است و 70 هزار تومان 4 سال ديگر 15 هزار تومان الان خواهد بود و وقتي ما مي گوييم انقلاب اقتصادي منظورمان اين است كه همه شيوه ها را تغيير خواهيم داد. وي با تأكيد بر اين كه بايد الگو را تغيير داد و اين كار بايد از سطح بالا به پايين شروع شود، افزود: بنده در دولت ائتلافي خود از تمام ظرفيتها استفاده و با همه جناحها كار مي كنم البته نه با افراد تندرو، روحيه ما كار با نيروهاي ارزشي است و دولت ما جمعي است وليكن رئيس جمهور خودم خواهم بود. وي ادامه داد: نمي خواهم تيمي درست شود كه بخواهند رئيس جمهور را اداره كنند، بنده اعتقاد دارم رئيس جمهور بايد رئيس جمهور باشد و دولت كارآفرين. رضايي با اشاره به اين كه بايد به درآمد تجارت اهميت بيشتري داده شود، گفت: به ايرانگردي و جهانگردي بايد اهميت بيشتري داده شود و بنده ايرانگردي سلامت را با تأسيس بيمارستانهاي مدرن در چند نقطه كشور احيا خواهم كرد. كانديداي دهمين دوره انتخابات رياست جمهور دهم تصريح كرد: بنده با 8 تا 9 مزيت نسبي كه در كنار نفت و گاز خلق خواهم كرد مديريت كشور را سامان مي دهم و اگر امام خميني انقلاب اسلامي را با يك تيم پيشرو كه پشت سرش بود به پيروزي رساند بنده نيز انقلاب اقتصادي را با تيمي پيشرو كه در كنار خود دارم ايجاد خواهم كرد.
كروبي در پاسخ به اين سؤال كه رضايي از صندوق توسعه ملي سخن گفتند و آيا اعتقاد داريد كه با روش شما تطابقي دارد يا خير، افزود: احساس مي كنم نظرات بنده با رضايي در الفاظ متفاوت است و تنها ما مي گوييم نفت در اختيار دولت نباشد زيرا ما پولهاي در اختيار دولت سبب شده چنين اتفاقي رخ دهد و معتقديم كه نفت بايد در اختيار مردم باشد و حتماً نيز براي اين موضوع راهكارهاي قانوني مد نظرمان است. وي با اشاره به اين كه اگر سياستهاي خود را تغيير دهيم و روابط خود را با دنيا بهبود بخشيم قيمت نفت بالا خواهد رفت، افزود: كساني كه مبالغي كه از پول نفت پرداخت مي شود را احتياج ندارند در صندوقي برايشان ذخيره مي كنيم و بيمه تحصيلي را نيز احيا خواهيم كرد و در مرتبه بعدي با آموزش آن به صورت عمومي حقوق شهروندي را نهادينه و سپس با نظارت اين قانون را جامعه پذير خواهم كرد و از بانوان تحصيل كرده به عنوان پتانسيلي براي توسعه ملي بهره خواهم جست.
شب هيجاني جام جم
از آن جا كه خواسته يا ناخواسته انتخابات دوقطبي و يكي از نامزدهاي اصولگرايان و يا اصلاح طلبان به عنوان گزينه احتمالي مسند رياست جمهوري پيش بيني مي شد، در نتيجه مناظره محمود احمدي نژاد و ميرحسين موسوي به عنوان مهمترين مناظره شناخته شد. بسياري از تحليل گران مسائل سياسي پيروزي در اين مناظره را پيروزي در انتخابات و نقش آن را براي هركدام از نامزدها حياتي مي دانستند. در همين رابطه سعيد حجاريان (حامي موسوي) عدم حضور موسوي در مناظره با احمدي نژاد را شكست سه بر صفر و حضور وي را شكست شش بر صفر ارزيابي كرد.1 اين مناظره در 31 خرداد يعني در شب سالگرد ارتحال ملكوتي حضرت امام (ره) در حالي برگزار شد كه هاشمي رفسنجاني به عنوان يكي از بزرگترين حاميان موسوي در مرقد امام(ره) سخن مي گفت. احمدي نژاد در ابتداي مناظره با اشاره به حجم تخريبها عليه دولت نهم، گفت: اين ميزان هجمه عليه يك دولت، در سالهاي پس از انقلاب بي سابقه است. احمدي نژاد با بيان اين كه فضاي انتخابات بايد فضايي پرشور و نشاط و سرشار از منطق و دوستي و هم افزايي و برادري باشد گفت: در ابتدا مي خواهم از برخوردهاي بسيار غيرمنصفانه و ظالمانه گله بكنم. وي با تأكيد بر اين كه دروغ پردازيهاي بزرگ و تخريب بي سابقه اي كه عليه اين دولت انجام شده در طول تاريخ بعد از انقلاب ما بي سابقه است افزود: به نظرم علتش اين است دوستاني تصميم گرفتند وارد عرصه بشوند، احساس كردند كه در هيچ يك از عرصه هاي مثبت و سازنده قدرت رقابت با اين دولت را ندارند بخصوص در عرصه خدمات گسترده دولت كه بي نظير بود، در هر بخشي كه ما وارد مي شويم در مقايسه با دولتهاي قبل گرچه آنها خدمات ارزشمندي را داشتند دولت به اندازه چند دولت بوده است. احمدي نژاد با ابراز تأسف از انكار پيروزيهاي بزرگ ملّت در عرصه بين الملل و همچنين خدمات دولت گفت: اي كاش به جاي اين همه تخريب و اين تبليغات سنگين و بي سابقه يك برنامه اي ارائه مي شد. رئيس جمهور تصريح كرد: متأسفانه در تبليغات انتخاباتي به ملّت بزرگ ايران توهين شد كه من بسيار متأثر شدم. ما چرا بايد مردم را از خودمان نااميد كنيم، چرا بايد اين قدر خودمان را شيفته قدرت نشان بدهيم، من شخصاً علاقه مند به ورود به اين بحثها نبودم، 4 سال تحمل كردم و از همه توهينها و افترائاتي كه به خود من شد و نسبت داده شد، گذشت كردم. الان هم مي گذرم، بارها اعلام كردم من همه را بخشيده ام اما از توهين به مردم، توهين به انتخاب مردم، از توهين به فهم و شعور مردم و منافع مردم نمي توانم بگذرم، اجازه ندارم، مردم اين اجازه را نمي دهند كه وقتي كه حيثيت آنها مورد هجوم قرار مي گيرد، يك خادم آنها گذشت بكند. وي با بيان اين كه در ديدارهاي مردمي در شهرهاي گوناگون قشرهاي مختلف به طور گسترده از من مي خواهند كه از حق ّ آنها دفاع كنم گفت: به همين دليل بايد ريشه اين بداخلاقيها، اين جفاها و اين فريبها را به مردم بگويم. احمدي نژاد با اشاره به وعده قبلي خود به مردم اظهار داشت: باور من اين است كه امروز آقاي موسوي در برابر من نيست. تنها آقاي موسوي نيست، بلكه 3 دولت پي درپي در برابر بنده قرار گرفته اند. هم آقاي موسوي هم آقاي هاشمي و هم آقاي خاتمي كه اين سه در گذشته باهم بودند. در دور گذشته هم آقاي موسوي از آقاي خاتمي حمايت كرد و هم از آقاي هاشمي حمايت كرد و هم آقاي خاتمي از آقاي هاشمي حمايت كرد، درواقع اينها همه با هم بودند. وي با تأكيد بر اين كه از روز اوّلي كه اين دولت تشكيل شد، هجومها هم براي ضربه زدن آغاز شد افزود: البته مردم اينها را مي دانند اما بايد جوانها هم بدانند كه بنده در برابر يك كانديدا نيستم، در برابر مجموعه اي هستم كه با محوريت آقاي هاشمي و همكاري آقاي موسوي و خاتمي عليه بنده حركت كردند. احمدي نژاد ادامه داد: علت اين فشار سنگين به بنده در طول 4 سال و فشارهاي سنگين تر در ايام انتخابات به نظر من به يك مسأله برمي گردد به اين كه در اين 3 دوره ساختار اداري و حلقه هاي مديريتي شكل گرفت كه از مسير انقلاب و ارزشهاي انقلاب فاصله گرفت، نه اين كه در اين 3 دوره خدماتي نشد، چرا شد اما آرام آرام يك جرياني شكل گرفت كه خود را مالك ملّت، مالك انقلاب، حاكم بر مردم و دست خودش را در بيت المال و مسائل كشور باز مي ديد. وي با بيان اين كه در انتخابات قبلي از داخل و خارج از رقيب من پشتيباني شد اظهار داشت: در همان اوايل اين دولت، آقاي هاشمي پيغامي براي يكي از اين پادشاهان حاشيه خليج فارس فرستاد كه شما نگران نباشيد ظرف 6 ماه اين دولت ساقط مي شود كه بعداً افرادي رفتند، توضيح دادند و مسأله تا حدودي حل شد. رئيس جمهور تصريح كرد: معناي اين حرف به روشني طراحي هاي گسترده عليه اين دولت را مي رساند. ولي اين در حالي است كه دولت نهم در خدمت مردم بوده و در مدت كوتاه 4 سال افتخارات بزرگ در عرصه هاي داخلي و جهاني به وجود آورد و در عرصه هاي علمي فناوري، در عرصه هاي سياسي بخصوص در سياست خارجي امروز ملّت ايران عزيز و عزيزترين ملّتهاست اما همه اينها ناديده گرفته مي شود. وي با اشاره به اين كه سنگين ترين دروغها و تهمتها در طول چهار سال بخصوص در طول 3 ماه اخير به اين دولت نسبت داده شد، افزود: من البته آقاي موسوي را دوست دارم، هميشه هم به ايشان احترام گذاشته ام اما اتفاقي كه در اين 3 ماه افتاد براي من قابل توجيه نيست. رئيس جمهور خطاب به موسوي گفت: جناب آقاي موسوي براي اين كه متوجه شويم در كشور مشكل هست و اعتياد هست ما نياز نداريم كه يك بازيگر را بياوريم در اتوبوس تا بفهميم اعتياد هست. وي ادامه داد: شما چند تا سفر كرديد متوجه شديد كه در كشور مشكلات هست. آيا اين مشكلات در 4 سال ايجاد شده است؟ پس 42 سال چه؟ انگار يك گلستاني را دوستان و متحدان جنابعالي به بنده تحويل دادند و بنده اين را تبديل كردم به يك خرابه. احمدي نژاد تصريح كرد: شما 4 تا شهرستان و استان رفتيد، بنده همه ايران را ديده ام، اگر بنا باشد از مشكلاتي كه مردم دارند، صحبت كنم، تمام وقت اين مناظره را هم اختصاص بدهيم باز وقت كم مي آوريم. گويا تازه معلوم شده است در گذشته ما بيكاري نداشتيم، اعتياد نداشتيم، كارگاهها مشكل نداشتند، مشكلات اقتصادي و كشاورزي نبود، مشكل صنعت نبود، همه اينها در اين دوره؟ اي كاش شما برنامه ارائه مي داديد. وي اظهار داشت: من به شوخي در يك جايي گفتم خوب شد كه من هم داوطلبم والا اين 3 عزيزي كه امروز كانديدا هستند، چه مي خواستند به مردم بگويند و اين جمله را هم بگويم، در همين عرصه رقابت هم رقابتي بين 4 نفر نيست، 3 نفر عليه يك نفر است. همه حرفها حتي مناظره ديشب ( كروبي و رضايي) مناظره نبود عليه يك نفر بود، به نظرم اين فاقد منطق است. ميرحسين موسوي در ادامه اين مناظره با بيان اين كه دوست داشتم كه آقاي احمدي نژاد موفق باشند و بنده وارد اين عرصه نشوم گفت: اگر چنين اعتقادي پيدا مي كردم، قطعاً برخودم لازم مي ديدم كه در آن كاري كه هستم، باشم و وارد اين عرصه نشوم. وي با بيان اين كه هاشمي و خاتمي اشخاص بزرگي هستند كه خودشان بايد جواب بدهند گفت: من مشكلاتي در جامعه ديدم و احساس خطر كردم و وارد عرصه شدم. موسوي با بيان اين كه 4 سال (؟!) از اين مدتي كه ايشان مي فرمايند، مربوط به دوره بنده هست افزود: من هميشه ايران را دوست داشتم و ما دوست داشتيم كه ايران يك نقشي داشته باشد، به عنوان قدرت اوّل منطقه در همه شؤون علمي و اقتصادي، آبرو داشته باشد، الگويي باشد براي همه جهان. پس انقلاب كرديم، براي اينها انقلاب كرديم كه ايران بزرگ باشد و تأثيرگذار. موسوي با بيان اين كه مي توان 2 نوع مديريت داشت گفت: يكي مديريتي هست كه بر اساس ماجراجويي و بي ثباتي، رفتارهاي نمايشي و قهرمان نمايي و شعاري است، خيال بافي و خرافه گرايي است و خلاف گويي و پنهان كاري است، خودمحوري و قانون گريزي است، سطحي نگري و روزمرگي است و افراط و تفريط و يك موردي هم هست كه ما بياييم بر اصل متانت، رفتارهاي منطقي و كارشناسي شده واقع بيني و خرافه ستيزي، شفافيت و. . . قانونگرايي و اتكا به خرد جمعي دورانديشي و آينده نگري و اعتدال و ميانه روي كار كنيم. موسوي با بيان اين كه فكر مي كنم كه بنده 3 تا برنامه و مناظره دارم كه مورد علاقه مردم است و اينها را مكمل همديگر مي دانم گفت: برعكس آقاي احمدي نژاد فكر مي كنم كه اينها مي تواند فرصتي باشد كه بتدريج هم برنامه هايم را بگويم و هم نقطه نظراتم. وي با اشاره به موضوع سياست خارجي گفت: يكي از مشكلات ما عدم تناسب شعارهايي است كه داده مي شود تا عمل، شعارها بيشتر جنبه اسطوره پردازي و به نظر من يك مقدار زيادي خيال پردازي در مورد آينده جهان هست و متأسفانه آينده كشور در حال فرو ريختن است و تمدن دارد از بين مي رود و يا اين كه ما مديريت جهان را مي كنيم و امثال اينها، پشتوانه عملي به نظر من هيچي نيست. وي آزادسازي ملوانان انگليسي، درخواست ايران از عربستان براي دعوت از احمدي نژاد به آن كشور، 4 بار سفر به امريكا با اين ادعا كه امريكا در حال از بين رفتن است، مطرح كردن موضوع هولوكاست، سفر احمدي نژاد به ژنو و توهين به او را از جمله مصاديق ضعف سياست خارجي ايران برشمرد و گفت: اتفاقاً ما در زمينه سياست خارجي هم عزّت ملّت خودمان را مخدوش كرديم و آبروي كشور خودمان را برديم و هم توسعه داخل كشور خودمان را با مشكل مواجه كرديم، تنش وسيعي با كشورها ايجاد كرديم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ايران، 21/3/.1388

پاورقي

 

(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14