(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


چهارشنبه 15 ارديبهشت 1389- شماره 19637

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
دو فوريت استخدام كليه معلمان حق التدريسي تصويب شد
تصويربرداري جنگنده ارتش از ناو هواپيمابر آمريكا در خليج فارس
گزارشي از نشست خبري نمايشگاه بين المللي كتاب تهران مصلا
نگاه امام(ره) به شرايط كنوني جهانديروز با رأي نمايندگان مجلس
دو فوريت استخدام كليه معلمان حق التدريسي تصويب شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به دوفوريت طرحي رأي مثبت دادند كه در صورت تصويب نهايي كليه معلمان حق التدريسي در اولويت استخدام وزارت آموزش و پرورش قرار مي گيرند.
به گزارش خبرنگار امور مجلس كيهان در نشست علني ديروز خانه ملت بررسي دو فوريت طرح الحاق دو ماده به قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين در دستور كار قرار گرفت كه در نهايت با 178 رأي موافق به تصويب رسيد.
پيش از تصويب دو فوريت طرح فوق محمد حسين فرهنگي، نماينده مردم تبريز از طراحان اين طرح درباره لزوم تهيه و پيشنهاد آن گفت: نظر به اينكه وزارت آموزش و پرورش درصدد جذب نيروي انساني و معلمان جديد مي باشد و در تصميمات جاري آن به اولويت حق التدريسان در مقاطع مختلف توجه نشده است، طرح فوق با قيد دو فوريت و با هدف اصلاح سياست جاري تهيه و پيشنهاد شده است.
در صورت تصويب نهايي طرح فوق و در صورت وجود مجوز جذب استخدام، وزارت آموزش و پرورش مكلف مي شود كليه معلمان حق التدريسي را در تمام مقاطع در اولويت قرار دهد. استخدام جديد هنگامي مجاز خواهد بود كه استخدام حق التدريسان با رعايت مفاد قانوني انجام شده و پايان يافته باشد.براين اساس وزارت آموزش و پرورش موظف مي شود نسبت به استخدام پنج هزار نفر از مراقبان بهداشت در مدارس نيز اقدام كند.
پذيرش دانشجو
در آموزشكده هاي فني حرفه اي
در ادامه جلسه ديروز نمايندگان مجلس دو فوريت طرح پذيرش دانشجو در آموزشكده هاي فني و حرفه اي، مراكز تربيت معلم و دانشگاه شهيد رجايي را تصويب كردند.
در صورت تصويب نهايي اين طرح وزارت آموزش و پرورش موظف مي شود براي سال تحصيلي 1390-1389 نسبت به پذيرش دانشجوي روزانه و شبانه از بين داوطلبان آزمون در مقطع كارداني (پيوسته و ناپيوسته) و همچنين كارشناسي ناپيوسته حداقل برابر با ظرفيتي كه در سال 1389-1387 پذيرش شده است، براي آموزشكده هاي فني و حرفه اي، مراكز تربيت معلم و دانشگاه شهيد رجايي اقدام كنند.
همچنين در صورت تصويب نهايي اعتباراتي كه براي پذيرش دانشجو در مقاطع كارداني و كارشناسي ناپيوسته در مراكز فوق الذكر به وزارت آموزش و پرورش اختصاص يافته است، صرفا جهت دانشجويان و پذيرش دانشجو در مراكز مذكور است و در امر ديگري قابل هزينه كردن نيست. اين اعتبارات صددرصد تخصيص يافته تلقي مي شود. همچنين در صورت تصويب نهايي مجلس پذيرش دانشجو در اين مراكز حداقل 5 سال ديگر ادامه مي يابد و هرگونه تغيير پس از بازنگري در ساختار آموزشي كشور و تهيه سند ملي آموزش هاي فني و حرفه اي و تصويب آن در مجلس خواهد بود.
صدا و سيما موظف به توليد برنامه هاي كشاورزي شد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين در بخشي از جلسه روز گذشته سازمان صدا و سيما را به توليد و پخش برنامه هاي روزانه با هدف افزايش بهره وري بخش كشاورزي موظف كردند.
بر اين اساس سازمان صدا و سيما بايد علاوه بر برنامه هاي راديو و تلويزيوني گروه جهاد در كليه شبكه هاي سراسري داخلي راديو و تلويزيون و همچنين شبكه هاي استاني متناسب با موضوعات خاص استاني و كشوري با ايجاد گروه دانش ترويج و توسعه بخش كشاورزي و منابع طبيعي نسبت به تهيه و پخش برنامه هاي ويژه بخش كشاورزي اقدام كند.
براساس مصوبه مجلس، سازمان هواشناسي كشور موظف شد آخرين اطلاعات پردازش شده و يافته ها و پيش بيني ها و تحليل هاي هواشناسي مورد نياز بخش كشاورزي را به صورت روزانه، هفتگي، ماهيانه و دوره اي در اختيار شبكه هاي راديويي و تلويزيوني سراسري و مراكز استان ها قرار دهد.
پاسخ وزير اقتصاد
مجلس را قانع كرد
مجلسيان همچنين از توضيحات وزير اقتصاد در پاسخ به سوال يكي از نمايندگان قانع شدند.
به گزارش فارس، سوال موسي الرضا ثروتي نماينده بجنورد و جاجرم از وزير امور اقتصاد و دارايي درخصوص ضرورت اجراي قانون و اجراي اصل 48 قانون اساسي و بودجه هاي سنواتي و برنامه چهارم توسعه در زمينه هاي بانكي، گمركات، اشتغال و توسعه بورس و سرمايه گذاري خارجي در دستور كار قرار گرفت.
سيدشمس الدين حسيني وزير اقتصاد و دارايي در پاسخ به سوالات ثروتي نماينده مجلس اظهار داشت: اين سوالات به عملكرد وزارت اقتصاد برنمي گردد ولي اگر مورد خاصي درخصوص عدم اجراي قانون در اين وزارتخانه مد نظر شما است مطرح كنيد تا پاسخ هاي لازم داده شود.
وي همچنين درخصوص انتقال دفاتر و حساب هاي مالي شركت هاي دولتي كه از نظر نماينده بجنورد اجرا نشده است خاطرنشان كرد: اين موضوع به قانون بودجه سال 1385 برمي گردد و شركت هاي وزارت اقتصاد و دارايي شامل اين موضوع نبوده بلكه مخاطب آن دستگاه هاي اجرايي بوده است.
وزير اقتصاد درخصوص سوال ديگر ثروتي درباره ناديده گرفتن اصل 48 قانون اساسي در وزارت اقتصاد و دارايي يادآور شد: چه امكاناتي در اين وزارتخانه بوده كه ما آنرا به صورت نامتوازن توزيع كرديم.
حسيني با اشاره به توزيع متوازن منابع بانكي در استان هاي مختلف كشور گفت: اين وزارتخانه به اين موضوع كاملا توجه كرده است. وي همچنين خطاب به ثروتي تاكيد كرد: شما از پشت تريبون مجلس مي گوييد جمهوري اسلامي ايران به پولشويي بي توجه بوده و اين قابل قبول نيست.
وي افزود: ايران پاك ترين كشور به لحاظ پولشويي است. بهتر است شما اين حرف ها را جاي ديگر تكرار نكنيد.
حسيني با بيان اينكه ايران در مقابله با پولشويي در دنيا بي نظير است گفت: سوالات مطرح شده كلي است و پاسخ به آنها زمان بيشتري را نياز دارد.
ابوترابي فرد كه بخشي از رياست جلسه علني مجلس را برعهده داشت، خطاب به ثروتي در تذكري آئين نامه اي و با استناد به ماده 193 آئين نامه داخلي اظهار داشت: هرچقدر كه سوال مطرح شده كلي تر باشد از صراحت آن كاهش مي يابد و سوال مبهم تر مي شود. لذا بهتر است شما سوالاتتان را صريح بيان كنيد تا پاسخ هاي شفاف تري مطرح شود.
نمايندگان مجلس بعد از شنيدن سخنان وزير اقتصاد و نماينده بجنورد با توجه به اينكه نماينده سوال كننده از وزير قانع نشده بود با 132 راي موافق، 42 راي مخالف و 12 راي ممتنع از مجموع 196 نماينده حاضر قانع شدن خود از پاسخ هاي وزير اقتصاد را مطرح كردند.
دولت براي اسلامي شدن دانشگاه ها تدبيري بينديشد
نماينده مردم مشهد در مجلس با اشاره به ناهنجاري هاي سياسي و فرهنگي در دانشگاهها گفت: دولت بايد براي اسلامي شدن دانشگاهها تدبيري بينديشد.
سيدامير حسين قاضي زاده در نطق ميان دستور جلسه علني ديروز مجلس اظهار داشت: متاسفانه بعد از تاكيدات فراوان امام(ره) در خصوص اسلامي شدن دانشگاه ها هنوز شاهد برون داد هاي جريانات فتنه و انواع ناهنجاري هاي سياسي و فرهنگي در دانشگاه هستيم.
وي در ادامه اين سوال را مطرح كرد كه چرا جامعه اي كه در دهه هاي اخير به عنوان اسوه بي بديل جهان اسلام شناخته شده و مي رود تا تمدني نوين را در جهان جا بيندازد بايد شاهد ترويج مسائلي باشد كه حتي در جوامع سكولار هم از رونق افتاده است.
به گزارش فارس نماينده مردم مشهد خاطرنشان كرد: ملت ايران به خوبي مي داند كه اين شبكه خبيث در سياست هاي ضد فرهنگي، سياسيون شهوت پرست هستند كه جوانان ما را نردبان دست يابي به آمال پليد خود مي دانند. قاضي زاده گفت: سئوال من به عنوان نماينده مردم از دولت اصولگرا اين است كه شما در مقابل چشمان بهت زده مردم چه مي كنيد و چه تدبيري براي اسلامي شدن دانشگاه ها انديشيده ايد و نتيجه عملي آن چه بوده است چرا كه امروز ديگر سخن از كشف حجاب نيست بلكه سخن از تخريب سلامت اجتماع كه همان عفاف است، مي باشد.
عده اي قصد
تطهير سران فتنه را دارند
نماينده مردم تهران در مجلس گفت: عده اي با ملاقات هاي خود قصد بازسازي چهره سران فتنه را دارند.
الياس نادران در نطقش افزود: اين عده مي خواهند سران فتنه را تطهير نمايند و حضور آنها را در جامعه عادي كنند؛ همه بايد بدانند كه آغوش رأفت اسلامي به روي همه باز است، حتي منافقان فريب خورده، ولي اين شرط زماني محقق خواهد شد كه از گذشته خود توبه كنند، مواضع اشتباه خود را اصلاح نمايند و از مواضع غلط خود كه به راي مردم تمكين نكردند و جمهوريت نظام را مخدوش كردند، استغفار كنند تا بتوانند در صفوف متحد ملت قرار بگيرند و براي خود جايگاهي پيدا كنند.
وي همچنين با اشاره به سخنراني رئيس جمهور در سازمان ملل اظهار داشت: از رياست جمهوري تشكر مي كنم كه در عرصه بين المللي با شجاعت، مقاومت، پايداري، عقلانيت، صلح طلبي و عدالت خواهي حرف ملت ايران را به گوش جهانيان رساند.
سخنان رئيس جمهور فرياد مظلوميت و عدالت خواهي ملت ايران بود
نماينده مردم رودسر در مجلس با اشاره به سخنراني احمدي نژاد در سازمان ملل گفت: آنچه رئيس جمهور در اين اجلاس بيان كرد، فرياد مظلوميت، عدالت خواهي و حق طلبي ملت سرافراز ايران بود كه به رساترين بيان مطرح شد. اسدالله عباسي با بيان اينكه حضور هوشمندانه رئيس جمهور در اين اجلاس و ايراد سخنراني شجاعانه و عزتمندانه جاي تقدير فراوان دارد، خاطرنشان كرد: تبعا دنيا پيام ملت ايران و مقام معظم رهبري را از زبان رئيس جمهور دريافت كرده و ديدگاه ها و پيشنهادات وي چالشي بزرگ براي زياده خواهان و بدخواهان و افقي روشن و اميدبخش براي ملت ها و دولت هاي آزاده و آزادي خواه خواهد بود.

 فرمانده نيروي دريايي ارتش خبر داد
تصويربرداري جنگنده ارتش از ناو هواپيمابر آمريكا در خليج فارس

فرمانده نيروي دريايي ارتش از تصويربرداري جنگنده «اف 27» ارتش از ناو هواپيمابر آيزنهاور آمريكا در خليج فارس خبر داد.
به گزارش خبرگزاري ها همزمان با آغاز رزماش بزرگ ولايت 89 در آبهاي نيلگون خليج هميشه فارس و درياي عمان جنگنده پيشرفته «اف 27» ارتش جمهوري اسلامي ايران موفق شد با ورود به آب هاي آزاد خليج فارس از ناوهواپيمابر آيزنهاور عكسبرداري هاي شناسايي كنند.
بنابراين گزارش امير دريادار حبيب الله سياري فرمانده نيروي دريايي ارتش گفت: اگرچه اين عمليات از سوي ناو آمريكايي مورد اعتراض قرار گرفت اما ما قاطعانه تاكيد كرديم كه اين كار حق قانوني ما بوده است.
سياري كه در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوال آن ها سخن مي گفت درباره موقعيت ناو آمريكايي و علت اعتراض اين ناو از عكسبرداري جنگنده ايراني گفت: ناو آمريكا معمولا در آن منطقه يعني آب هاي سواحل پاكستان حضور دارد چرا كه از آب هاي آزاد محسوب مي شود. هواپيماي F27 فرنشيپ نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران بر فراز ناو آمريكايي حاضر شد و اقدام به گرفتن عكس و تصويربرداري كرد كه مورد اعتراض هم واقع شد ولي ما پاسخ داديم كه ما حق شناسايي داريم و هر تحركي كه در نزديكي آبهاي ما انجام شود از سوي ما رصد مي شود و ما هميشه در حال گشت زني هستيم و تحركات را كنترل مي كنيم.
در همين حال آمريكا به دليل نگراني از واكنش كشورهاي عربي، ماجراي پرواز هواپيماي ايراني بر فراز ناو آمريكايي در خليج فارس را مخفي و خبر آن را با تاخير بسيار منتشر كرد.
سايت خبري ديكا متعلق به رژيم صهيونيستي در اين باره نوشت: اطلاعات امنيتي فاش شده نشان مي دهد كشورهاي عربي حوزه خليج فارس از اينكه ناوگان پنجم دريايي آمريكا و ناو هواپيمابر آمريكايي ايزنهاور از مقابله نظامي با هواپيماي شناسايي ايران خودداري كرده بودند، نگران هستند.
در روز 21 آوريل گذشته هم يك فروند هواپيماي شناسايي و بدون سرنشين ايران در فاصله بسيار نزديكي از ناو هواپيمابر آمريكايي ايزنهاور به پرواز درآمد اما اين مطلب چند روز بعد اعلام شد.
بنابراين گزارش جزئيات اين ماجرا نيز اين گونه بود كه يك فروند هواپيماي شناسايي ايراني از نوع فوكر اف 27 به مدت 20 دقيقه بر فراز منطقه درياي عمان پرواز كرد و در ارتفاع حدود 250 متر از ناو هواپيمابر ايزنهاور به پرواز درآمد.
آغاز رزمايش بزرگ ولايت 89
در خليج فارس و درياي عمان
فرمانده نيروي دريايي ارتش ديروز در ادامه مصاحبه خود با خبرنگاران از آغاز رزمايش بزرگ ولايت 89 در روز چهارشنبه (امروز) در آب هاي نيلگون خليج فارس و درياي عمان خبر داد.
سياري وسعت محل اين رزمايش را مساحتي بيش از 250 هزار كيلومتر مربع اعلام كرد و افزود: منطقه رزمايش در آب هاي جنوب و جنوب شرقي كشور از تنگه هرمز تا درياي عمان و نيز آب هاي آزاد سواحل پاكستان و هندوستان و تا مدار 22 درجه ادامه دارد.
سياري تفاوت اصلي رزمايش ولايت 89 با ديگر رزمايش ها را راهبردي بودن اين رزمايش دانست و اظهار كرد: بخش زيادي از اين رزمايش در آب هاي آزاد انجام خواهد شد و اين مساله نشان دهنده راهبردي بودن اين رزمايش است. دليل حضور نيروي دريايي در آ ب هاي آزاد اين است كه بتوانيم از مرزهاي آبي كشور و منافع ملي دفاع كنيم و اين امر بدون حضور يك نيروي دريايي قدرتمند در منطقه امكان پذير نيست.
وي در ادامه به اهميت دريا و حمل ونقل دريايي در جهان اشاره كرد و گفت: استفاده از دريا مي تواند در رشد و توسعه كشور بسيار موثر واقع شود و اگر بتوانيم از نعمت خدادادي درياي عمان كه به آبهاي آزاد راه دارد استفاده كنيم مي توانيم به يك توسعه پايدار دست يابيم. امروزه «بالغ بر 09 درصد تجارت جهاني و حمل ونقل كالا در دنيا از طريق دريا انجام مي شود و حدود 500 هزار كشتي تجاري در آب هاي دنيا حركت مي كنند چرا كه با يك مقايسه حمل ونقل با هواپيما، كاميون، قطار و كشتي مي توانيم متوجه مي شويم كه حمل ونقل دريايي با حجم بالاتر و قيمت ارزان تر انجام مي شود.
سياري با اشاره به اهميت ويژه منطقه خليج فارس و تنگه هرمز اظهار كرد: 60درصد نفت و 45درصد گاز جهان در منطقه خليج فارس قرار دارد و 30درصد از انرژي مورد نياز آمريكا، 50درصد از انرژي مورد نياز غرب اروپا و 90درصد انرژي مورد نياز ژاپن از اين منطقه تامين مي شود و سالانه حدود 17هزار كشتي نفت كش از تنگه هرمز عبور مي كند. همه اينها نشان دهنده اهميت اين منطقه و نيز دلايلي براي حضور آمريكا در اين منطقه و پيگيري منافع نامشروع اين كشور در اين منطقه است.
وي وجود پديده تروريسم دريايي و دزدي دريايي را از جمله مشكلات موجود در دريا عنوان كرد و گفت: به دليل وجود پديده دزدي دريايي در منطقه خليج عدن، امروز بيش از 20 كشور دنيا در خليج عدن حضور دارند. در ابتدا دزدي دريايي در اين منطقه در نزديكي سواحل سومالي انجام مي شد ولي كم كم گستره بيشتري را در برگرفت به طوري كه حتي تا فاصله بيش از 200 كيلومتر از ساحل نيز اقدام به دزدي دريايي مي شود، در حال حاضر هفتمين ناوگروه اعزامي نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران در خليج عدن حضور دارد و هر كشتي كه از خليج عدن عبور كند تحت اسكورت نيروي دريايي خواهد بود.
وي در ادامه كنترل و هدايت رزمايش بزرگ دريايي ولايت 89 از منطقه دوم دريايي جاسك را از جمله ويژگي هاي مهم اين رزمايش عنوان كرد و افزود: كنترل، مديريت و هدايت اين رزمايش براي اولين بار از منطقه دوم دريايي ولايت در جاسك انجام مي شود كه اين مسئله از ويژگي هاي مهم اين رزمايش به حساب مي آيد. اين رزمايش طي شش مرحله و در هشت روز انجام خواهد شد كه مرحله عمليات رواني، مرحله گسترش، مرحله فاز تاكتيكي و مرحله پرتاب ها از جمله اصلي ترين مراحل اين رزمايش محسوب مي شود.
سياري همچنين به كارگيري ناوشكن جماران و آزمايش زيردريايي هاي جديد، سلاح هاي جديد از گونه هاي مختلف نظير توپ 76 و 40 ميلي متري و همچنين بكارگيري سامانه هاي راداري و جنگ هاي الكترونيكي را از ديگر ويژگي هاي اين رزمايش، برشمرد و عنوان كرد: در مرحله پرتاب ها در اين رزمايش پرتاب موشك هاي مختلف سطحي، زيرسطحي، هوايي و اژدر را شاهد خواهيم بود و در مرحله آخر رزمايش نيز نمايش قدرت نيروها را شاهد خواهيم بود كه طي آن يگان هاي مختلف حاضر در رزمايش يك رژه بزرگ دريايي را انجام خواهند داد.
در اين رزمايش يگان هاي شناور سطحي رزمي، پشتيباني خدمات رزمي، زيردريايي هاي كلاس طارق و كلاس غدير و كلاس السابحات، يگان هاي پروازي نيروي دريايي، سامانه هاي متحرك آمادي، بهداشتي و ارتباطي، يگان هاي تفنگدار، تكاوري و غواصي و يگان هاي نيروهاي مختلف ارتش حضور دارند.
اميردريادار سياري در ادامه اين نشست خبري در پاسخ به پرسش يكي از خبرنگاران درباره برگزاري رزمايش دريايي سپاه و ارتش طي دو هفته گذشته گفت: برگزاري رزمايش دريايي سپاه و نيروي درياي ارتش نشان دهنده يك پيوستگي است و اين مطلب را مي رساند كه ما دفاع از آب ها و منافع كشور را از آب هاي خليج فارس، تنگه هرمز به سمت آبهاي آزاد آغاز مي كنيم چرا كه معتقديم امنيت خليج فارس در گروي تامين امنيت درياي عمان است.

 گزارشي از نشست خبري نمايشگاه بين المللي كتاب تهران
مصلا ميزبان نمايشگاه كتاب بيست و سه

در آستانه افتتاح نمايشگاه بين المللي كتاب تهران نشست خبري بيست و سومين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران صبح چهارشنبه 15ارديبهشت قبل از افتتاح نمايشگاه، با حضور محسن پرويز رئيس، محمود سالاري مدير كميته ناشران داخلي و محمدرضا وصفي مدير كميته ناشران بين الملل برگزار شد.
امسال هم مثل هر سال با هدف ايجاد فضايي مناسب در عرصه انديشه و فرهنگ و كمك به رونق بازار كتاب و مبادله تجارب در زمينه صنعت نشر كشور، نمايشگاه كتاب با حضور 1129ناشر داخلي و ناشر خارجي از 80 كشور جهان در مصلاي امام خميني(ره) آغاز مي شود.
نبود مكان مناسبي درخور نمايشگاه كتاب تهران
محسن پرويز، رئيس بيست و سومين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران گفت: يكي از مسائلي كه متاسفانه در برگزاري نمايشگاه سايه مي اندازد و باعث مي شود ما بخشي از توان و انرژي نيروهاي فرهنگي خود را صرف آن كنيم كه مي تواند صرف برنامه ريزي بهتر نمايشگاه و توسعه امور فرهنگي شود، نبود مكاني درخور برگزاري نمايشگاه كتاب است.
پرويز عنوان كرد: عملا به دليل اينكه نمايشگاه مهمان اين چند سال مصلا و قبلش شركت سهامي نمايشگاه ها بود، مسائل حاشيه اي بخشي از وقت همكاران ما را گرفت.
رئيس بيست و سومين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران عنوان داشت: امسال اولين مكاتبات درباره افتتاحيه و اختتاميه نمايشگاه در تيرماه سال 88 با وزير وقت ارشاد صورت گرفت. چون بايد از مسئولان اجرايي حاضر در مراسم افتتاحيه و اختتاميه دعوت به عمل مي آمد اما وقتي به زمان تحويل گرفتن محل نزديك شديم با پيمانكار جديدي مواجه شديم كه در مصلا مستقر شده بود و فعاليتش را براي ساخت رواق ها گسترش داده بود. گرچه بايد به فال نيك بگيريم كه بعد از سه سال فاز يك مصلا انجام شده است اما عملا رواق ها را به دليل ساخت و ساز از دست داديم.
طرح موضوع با رئيس جمهور و نصب سازه در محوطه مصلا
محسن پرويز گفت: با طرح موضوع با رئيس جمهور، ايشان با تخصيص اعتبارات مناسب دستور دادند در فضاهاي مصلا سازه هاي شكيل نصب شود تا اين مشكل برطرف شود كه برخي اين فضاها را به اشتباه پاركينگ ناميدند.
معاون امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اضافه كرد: در نهايت با احداث 50 هزار مترمربع سازه در شمال و شرق مصلا بخش هاي كودك و نوجوان، دانشگاهي و كمك آموزشي به اين سالن ها منتقل شد.
تسهيلات ويژه براي دانشجويان
محسن پرويز از ارائه تسهيلات جديد به بازديدكنندگان با توجه به پيشنهادات مطرح شده و نظر رئيس جمهور گفت: يكسري كارت خريد كتاب هاي داخلي براي دانشجويان مراجعه كننده درنظر گرفته شده كه ثبت نام براي دريافت كارت ها غيرحضوري و از طريق سايت wwwtibfnet است.
به گفته پرويز دانشجويان مي توانند با پرداخت مبلغ 01 يا 02هزار تومان در مرحله ثبت نام كارت هاي 02 يا 04هزار توماني (يعني دو برابر مبلغ اوليه) دريافت كنند.
رئيس بيست و سومين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران همچنين از رايزني با پست خبر داد كه به موجب آن هزينه ارسال كتاب در نمايشگاه تا سقف 5كيلوگرم را نمايشگاه بر عهده مي گيرد.
او با بيان اينكه كارت هاي خريد كتاب هاي خارجي هم امسال به صورت غيرحضوري ثبت نام شده، گفت: ما ظرف 5 سال قبل براي ارائه خدمات نمايشگاهي به ناشران داخلي هزينه هاي دريافتي را اساساً اضافه نكرديم؛ يعني هزينه غرفه ها همان است كه سال 48 بود و اين موضوع با هدف كمك نشر كشور صورت مي گيرد به همين دليل مي بينيد كه تقاضاي افزايش غرفه از سوي ناشران زياد است.
حضور 017هزار عنوان
كتاب خارجي
در ادامه محمدرضا وصفي دبير كميته ناشران بين المللي با بيان اينكه آغاز فعاليت اين بخش از شهريور سال گذشته بوده است، گفت: امسال 017هزار عنوان كتاب خارجي را تا اين لحظه داشته ايم.
او درباره ورود كتاب ها براي عرضه در بيست و سومين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران گفت: نخست بارهاي دريايي به ايران مي رسد بعد بارهاي زميني، ريلي و در انتها بارهاي هوايي وارد تهران مي شوند. وصفي گفت: امسال با حجم بالايي از كتاب وارد شده روبرو هستيم. همچنين هواپيمايي تخفيف ويژه اي را براي حمل كتاب در نظر مي گيرد.
امسال 08 كشور خارجي و 098 ناشر بين المللي در بيست و سومين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران حضور دارند كه در لحظات آخر كشور فيليپين هم به اين كشورها اضافه شد.
آمار ناشران داخلي
مدير كميته ناشران داخلي در ادامه به ارائه آمار تا پايان روز دوشنبه 6 ارديبهشت سال 98 پرداخت و گفت: 9112 ناشر در نمايشگاه امسال حضور دارند كه در متراژي مفيد (صرفاً غرفه ها و فارغ از مشاعات و راهروها) 31هزار متر كتاب هايشان را عرضه مي كنند.
دلايل محروميت برخي ناشران
و انتقاد پرويز از مهاجراني
رئيس نمايشگاه كتاب تهران درباره ممنوعيت حضور تعدادي از ناشران هم گفت: نه فقط در چند دوره اخير بلكه در 22 دوره گذشته تعدادي از ناشران مجاز به شركت در نمايشگاه نبوده اند. اين اضافه بر كساني است كه شرايط عادي حضور را نداشته اند چرا كه تعداد آثار منتشر شده بعضي از ناشران در حد و اندازه اي نيست كه در نمايشگاه حاضر شوند. تعداد ناشران فعال كشور 0400 ناشر است كه در سال بيش از 4 عنوان كتاب منتشر مي كنند. اما بيش از 0900 ناشر مجوز نشر كتاب دارند كه بعضي از اين ناشران نمي خواهند فعاليت كنند و اين يك مشكل است.
پرويز با انتقاد از عطاءالله مهاجراني وزير سابق فرهنگ و ارشاد اسلامي گفت: در دوره وزارت در صفحه يكي از روزنامه ها مقاله اي نوشته بودند با اين مضمون كه «از پنجره اتاقم حياط وزارتخانه را مي ديدم سوال كردم اين همه تردد براي چيست؟ گفتند ناشران براي مجوز نشرشان مي آيند. من فكر كردم مگر كسي شناسنامه مي گيرد آن را ساليانه تمديد مي كند كه هر ساله مجبور است مجوز نشر را تمديد كند؟»
پرويز اضافه كرد: اي كاش آن روز ايشان اذعان مي كردند كه اين اظهارات كوته بينانه و غير كارشناسانه بوده است تا اين عواقب را به بار نياورد. در هيچ كجاي دنيا شناسنامه را معادل پروانه كسب نمي گيرند.
شناسنامه هويت يك فرد است و هيچ وقت تغيير نمي كند اما يك بقال ممكن است دو روز ديگر مغازه اش را قصابي كند.
نمايشگاه محل فرهنگي
و نه سياسي
معاون امور فرهنگي وزير ارشاد گفت: از ديد ما نمايشگاه يك محل فرهنگي است و بهره برداري سياسي معنا پيدا نمي كند.
پرويز درباره وقوع حاشيه هايي در نمايشگاه كتاب همچون نمايشگاه مطبوعات گفت: كتاب با مطبوعات فرق مي كند و در مطبوعات جنبه سياسي پررنگ تر است؛ به خصوص در كشور ما كه خلأ حزب وجود دارد و خيلي موقع مطبوعات به جاي حزب عمل مي كنند.
معاون فرهنگي وزير ارشاد درباره نحوه تامين امنيت نمايشگاه به هنگام حضور احتمالي برخي چهره هاي سياسي در آن با توجه به مسائل رخ داده در نمايشگاه مطبوعات سال گذشته گفت: نمايشگاه يك محل فرهنگي است و بهره برداري سياسي از آن معنا ندارد. نمايشگاه كتاب هم با نمايشگاه مطبوعات فرق دارد و آدم هايي كه در مطبوعات فعاليت مي كنند، علي الخصوص در كشوري كه خلأ فعاليت حزبي وجود دارد، از مطبوعات به عنوان تريبون احزابشان استفاده مي كنند و به همين خاطر آن مسائل هم پيش مي آيد.
تامين امنيت نمايشگاه
رئيس بيست وسومين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران درباره نحوه تامين امنيت اين دوره با توجه به فضاي موجود در كشور گفت: مصلا امسال به طور كامل زير پوشش دوربين است و اين به خاطر ممانعت از هرگونه اتفاقي است. فضاي بيروني نمايشگاه را به طور كامل مجهز به دوربين كرده ايم و كل فضا به صورت محسوس و نامحسوس كنترل مي شود و اميدوارم با همكاري خوبي كه با نهادهاي انتظامي و امنيتي داريم، مشكلي از اين بابت پيش نيايد.

 نگاه امام(ره) به شرايط كنوني جهان

ابراهيم حاجي محمدزاده
حضرت امام يكي از وظايف بسيار مهم روحانيت و علماي متعهد به ارزش هاي اسلام ناب محمدي(ص) را مقابله جدي با بليه فرهنگ سلطه در عصر حاضر مي دانند.
«و يكي از مسائل بسيار مهمي كه به عهده علما و فقها و روحانيت است مقابله جدي با دو فرهنگ ظالمانه و منحط اقتصادي شرق و غرب و مبارزه با سياست هاي اقتصاد سرمايه داري و اشتراكي در جامعه است، هر چند كه اين بليه دامنگير همه ملت هاي جهان گرديده است و عملاً بردگي جديدي بر همه ملت ها تحميل شده و اكثريت جوامع بشري در زندگي روزمره خود به اربابان زر و زور پيوند خورده اند و حق تصميم گيري در مسايل اقتصاد جهان از آنان سلب شده و علي رغم منابع سرشار طبيعت و سرزمينهاي حاصلخيز جهان و آب ها و درياها و جنگل ها و ذخاير، به فقر و درماندگي گرفتار آمده اند و كمونيست ها و زراندوزان و سرمايه داران با ايجاد روابط گرم با جهانخواران حق حيات و ابتكار عمل را از عامه مردم سلب كرده اند و با ايجاد مراكز انحصاري و چند مليتي عملاً نبض اقتصاد جهان را در دست گرفته اند و همه راههاي صدور و استخراج و توزيع و عرضه و تقاضا و حتي نرخ گذاري را به خود منتهي نموده اند...»(1)
و لازمه تداوم سلطه اقتصادي فوق را در بسط فرهنگ زبوني در مقابل غرب توسط تئوريسين هاي وابسته به سازمانهاي جاسوسي و وابستگان داخلي آنان مي دانند. امام(ره) با تذكر مسئله فوق مي فرمايند:
«... و با القاي تفكرات و تحقيقات خودساخته ، به توده محروم باورانده اند كه بايد تحت نفوذ ما زندگي كرده و الا راهي براي ادامه حيات پابرهنه ها، جز تن دادن به فقر باقي نمانده است و اين مقتضاي خلقت و جامعه انساني است كه اكثريت قريب به اتفاق گرسنگان در حسرت يك لقمه نان بسوزند و گروهي اندك هم از پرخوري و اسراف و تعشيها جانشان به لب آيد. بهرحال اين مصيبتي است كه جهانخواران به بشريت تحميل نموده اند...»(2)
بعنوان مثال يكي از نمونه هاي روشن وادادگي در مقابل شيطان بزرگ و القاء وحشت از آمريكا در دوران اصلاحات، سخنان صريح و روشن آقاي بهزاد نبوي يكي از تئوريسين هاي آن دوران است و عجيب تر اينكه به اشاعه فرهنگ ذلت و نكبت جهانخواران نام خط امامي بودن مي گذارند:
«... ما خط امامي هستيم هيچ منطقي حكم نمي كند كه يك كشور جهان سومي به جنگ با ابرقدرت جهان برود. اين سخنان را مي گويم شايد برخي جبهه بگيرند كه فلاني از آمريكا مي ترسد. بله من مي ترسم، من به خاطر كشورم، مردمم و انقلابم از آمريكاي تا بن دندان مسلح مي ترسم... من اگر موقعيتي پيش بيايد به آمريكا مي روم و با نمايندگان آمريكا دست مي دهم و مذاكره هم مي كنم و نيازي هم نمي بينم كه از كسي اجازه بگيرم.»(3)
حضرت امام با اشاره به سوابق استكباري شيطان بزرگ و واقعيت هايي كه همه روزه در مقابل چشم مردم دنيا مي گذرد خطاب به اينگونه افراد مي فرمايند:
«نكته مهمي كه همه ما بايد به آن توجه كنيم و آن را اصل و اساس سياست خود با بيگانگان قرار دهيم اين است كه دشمنان ما و جهانخواران تا كي و تا كجا ما را تحمل مي كنند و تا چه مرزي استقلال و آزادي ما را قبول دارند. به يقين آنان مرزي جز عدول از همه هويتها و ارزش هاي معنوي و الهي ما نمي شناسند. به گفته قرآن كريم، هرگز دست از مقاتله و ستيز با شما برنمي دارند مگر اينكه شما را از دينتان برگردانند. ما چه بخواهيم و چه نخواهيم صهيونيست ها و آمريكا و شوروي در تعقيبمان خواهند بود تا هويت ديني و شرافت مكتبي مان را لكه دار نمايند...»(4) و در پاسخ تبليغات سوء آينده مغرضين و مرعوبان غربزده مي فرمايند:
«بعضي مغرضين ما را در اعمال سياست نفرت و كينه توزي در مجامع جهاني توصيف و مورد شماتت قرار مي دهند و با دلسوزيهاي بيمورد و اعتراض هاي كودكانه مي گويند جمهوري اسلامي سبب دشمني ها شده است و از چشم غرب و شرق و اياديشان افتاده است، كه چه خوب است به اين سأال پاسخ داده شود كه ملت هاي جهان سوم و مسلمانان و خصوصاً ملت ايران، در چه زماني نزد غربيها و شرقيها اعتبار داشته اند كه امروز بي اعتبار شده اند.»(5)
و با ارائه دقيق آينده سازش با خواسته هاي استكبار جهاني در دنياي كنوني مي فرمايند:
«... آري اگر ملت ايران از همه اصول و موازين اسلامي و انقلابي خود عدول كند و خانه عزت و اعتبار پيامبر و ائمه معصومين- عليهم السلام- را با دست هاي خود ويران نمايد آن وقت ممكن است جهانخواران او را به عنوان يك ملت ضعيف و فقير و بي فرهنگ به رسميت بشناسد ولي در همان حدي كه آنها آقا باشند و ما نوكر، آنها ابرقدرت باشند ما ضعيف آنها ولي و قيم باشند ما جيره خوار و حافظ منافع آنها، نه يك ايران با هويت ايراني- اسلامي، بلكه ايراني كه شناسنامه اش را آمريكا و شوروي صادر كند، ايراني كه ارابه سياست آمريكا و شوروي بكشد و امروز همه مصيبت و عزاي آمريكا و شوروي، شرق و غرب در اين است كه نه تنها ملت ايران از تحت الحمايگي آنان خارج شده است كه ديگران را هم به خروج از سلطه جباران دعوت مي كند...»(6)
و اما، برخلاف كساني كه در مقابل آمريكا وحشت زده و مرعوب هستند، حضرت امام(ره) با شناخت دقيق از اوضاع كنوني عالم پيروزي انقلاب اسلامي و تداوم مبارزه عليه استكبار جهاني را نعمتي براي تمامي بشريت مي دانند:
«... و اهل معرفت مي دانند كه شدت بر كفار كه از صفات مومنين است و قتال با آنان نيز رحمتي است و لذا از الطاف خفيه حق است، و كفار و اشقيا در هر لحظه كه بر آنان مي گذرد بر عذاب آنان كه از خودشان است افزايش كيفي و كمي الي مالانهايه له حاصل مي شود، پس قتال آنان كه اصلاح پذير نيستند رحمتي است در صورت غضب و نعمتي است در صورت نقمت، علاوه بر آن رحمتي است بر جامعه، زيرا عضوي كه جامعه را به فساد كشاند چون عضوي است در بدن انسان كه اگر قطع نشود او را به هلاكت كشاند. و اين همان است كه نوح نبي الله- صلوات الله و سلامه عليه- از خداوند تعالي خواست (و نوح عرض كرد: خدايا هيچ يك از كافران را در روي زمين زنده مگذار، اگر آنها را باقي گذاري بندگانت را گمراه مي كنند و فرزندي جز فاجر و كافر به دنيا نمي آورند سوره نوح آيه 26-27) و خداوند تعالي مي فرمايند (و با آنان جهاد كنيد تا فسادي باقي نماند سوره بقره آيه 193) و بدين انگيزه و نيز انگيزه سابق، تمام حدود و قصاص و تعزيرات از طرف ارحم الراحمين رحمتي است بر مرتكب و رحمتي است بر جامعه. از اين مرحله بگذرم...» نامه اخلاقي عرفاني امام(ره) به حاج احمد خميني(ره)(7)
و با تاكيد بر پيروزي روش مبارزاتي انبياء در مقابله با تمامي توطئه هاي شيطاني و بن بست هايي كه به زعم خويش در دنياي كنوني ايجاد نموده اند مي فرمايند:
«... ما بايد خود را آماده كنيم تا در برابر جبهه شرق و غرب، جبهه قدرتمند اسلامي- انساني با همان نام و نشان اسلام و انقلاب ما تشكيل شود و آقايي و سروري محرومين و پابرهنگان جهان جشن گرفته شود. مطمئن باشيد قدرت هاي شرق و غرب همان مظاهر بي محتواي دنياي مادي اند كه در برابر خلود و جاودانگي ارزش هاي معنوي قابل ذكر نمي باشند...»(8)
و بمانند تمامي انبيا و اولياء و تمامي پيروان صديق آنان تحقق حقيقت فوق را در گرو بندگي و انجام تكليف مي دانند:
«... برادرهاي من، خواهرهاي من، ما در يك موقعيتي واقع هستيم كه بايد هوشيارانه با آن مواجه باشيم. ما با يك ابرقدرتي در طرف غرب و يك ابرقدرتي در طرف شرق مواجه هستيم كه هر دوي آنها مي خواهند ما را ببلعند. ما به خواست خداي تبارك تعالي و همت برادرها و خواهرهاي ايماني درمقابل همه آنها با قاطعيت ايستاده ايم و اجازه نخواهيم داد كه هيچ قدرتي با ما مواجهه كند، و تصرف در مقدرات ما كند. شما هيچ از اين قدرت هاي بزرگ نترسيد كه شما در پناه خدا هستيد و قدرت ها همه فاني هستند در مقابل قدرت خداي تبارك و تعالي. چنانچه گفته مي شود كه دولت آمريكا مي خواهد نظامي بياورد و اين مملكت را به خاك و خون بكشد، باور نكنيد اولا و ثانيا اگر بيايد. خواهد سزاي خودش را ببيند ما از محاصرات اقتصادي و محاصرات نظامي و دخالت هاي نظامي ابرقدرت ها نمي ترسيم. فرضا كه آنها وارد بشوند در اينجا ما با قدرت در مقابلشان ايستادگي مي كنيم و ساير ملت هاي اسلامي هم در مقابلشان هستند، با قدرت، ما بايد به پيش برويم تا اين كه احكام اسلام را در مملكتمان بلكه در منطقه بلكه در دنيا پياده كنيم. مهم اينست كه ما تكليفي ادا مي كنيم، تكليف ما اينست كه درمقابل ظلم ها بايستيم. تكليف ما اين است كه با ظلم ها مبارزه كنيم، معارضه كنيم، اگر توانستيم آنها را به عقب برانيم كه بهتر و اگر نتوانستيم به تكليف خودمان عمل كرديم. اين طور نيست كه ما خوف اين را داشته باشيم كه شكست بخوريم، اولا كه شكست نمي خوريم. خدا با ماست و ثانيا بر فرض اين كه شكست صوري بخوريم شكست معنوي نمي خوريم و پيروزي معنوي با اسلام است. با مسلمين است با ماست...(9)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) صحيفه امام ج 20 ص 339 (2) صحيفه امام ج 20 ص 340
(3) كيهان 25/2/1388 ص 14 (4) (5) (6) صحيفه امام ج 21 ص 91 و 90
(7) صحيفه امام ج 16 ص 217 (8) صحيفه امام ج 21 ص 91
(9) صحيفه امام ج 12 ص 306

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14