(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


پنجشنبه 16 ارديبهشت 1389- شماره 19638

قانون گسترش فرهنگ عفاف و حجاب اجرا مي شود؟ فرهنگسازي همپاي اهرم فشار -بخش دومقانون گسترش فرهنگ عفاف و حجاب اجرا مي شود؟ فرهنگسازي همپاي اهرم فشار -بخش دوم

ما بجاي حمله نظامي و بكارگيري بمب و سلاح هاي مخرب دامن هاي كوتاه و لباس هاي بدن نما بفرستيم. اگر بتوان بي بند و باري جنسي را در بين جوانان ترويج كنيم و آنها را وادار به رفتارهاي ضد اخلاقي و شئونات ديني و انساني كنيم ديگر هيچ نيازي به تهاجم نظامي و اعمال زور عليه آن ملت نخواهيم داشت. . .
اين ها توصيه يكي از مقامات ارشد سياسي آمريكا است كه برخي حركت هاي داخلي را
مي توان نشات گرفته از چنين سياستي دانست. از جمله حركت اعتراضي تعداد معدودي از دانشجويان به طرح مبارزه با بدحجابي و اجراي قانون حجاب وعفاف در دانشگاه تهران كه كليد خوردن پروژه نويني را از سوي براندازان آشكار مي كند.
معضل بدحجابي و بي حجابي معنويت نظام را تهديد مي كند و به نظر مي رسد جنگ نرم در حوزه فرهنگي از اين طريق آغاز شده است.
حضور برخي در مناطقي از قبيل پارك ها و تفرجگاه ها ،داخل ماشين هاي شخصي بدون حجاب و رعايت موازين شرعي تجربه كشف حجاب را آغاز كرده است و اين بي ترديد خطري جدي براي جامعه اسلاميمان تلقي مي شود.
خطري كه از سوي رژيم ايالات متحده آمريكا با سياست هاي مداخله جويانه در ايران به ويژه در سال 88 ماهيت خود را نشان داد و با پشتيباني گسترده مالي، سياسي و تبليغاتي در جريان آشوب هاي پس از انتخابات و حمايت از افراطيون اصلاح طلب و طيف مخالف نظام رنگي ديگر به خود گرفت.
پروژه بدحجابي در جنگ نرم
علاوه بر مقابله با ارزشهاي شناخته شده جمهوري اسلامي و اجراي سياست هايي به منظور براندازي نرم، يكي ديگر از اهداف مهم و راهبردي آمريكا در جنگ نرم به چالش كشاندن تبليغات و ارزش هاي ديني نظام اسلامي آن هم با بهره گيري از محصولات فرهنگي براي به فساد كشيدن جامعه ايران اسلامي و تضعيف باورهاي ديني و اعتقادي مردم و القاي فرهنگ غربي است.
نماينده ولي فقيه و امام جمعه ايلام در اين باره تاكيد مي كند: بطور قطع مي توان ادعا كرد بدحجابي و بي حجابي كه اكنون در سطح گسترده در تهران و ساير شهرستان هاي بزرگ ديده
مي شود نمونه بارزي از جنگ نرم دشمنان عليه ارزش هاي اسلامي است كه نيازمند برخورد جدي است.
البته نوع برخوردبابي حجابي از زبان
حجت الاسلام والمسلمين خاتمي امام جمعه موقت تهران رساتر است.
وي ضمن تاكيد به بدحجابي به عنوان مصداق بارز جنگ نرم و ضرورت برخورد با آن، با بيان اينكه خداوند نمي پسندد كار فرهنگي را بدون كار اجرايي انجام داد، تصريح مي كند: براي مقابله با هر فسادي، هم كار فرهنگي و هم كار اجرايي لازم است و اينكه كساني بگويند در مقابله با فساد تنها بايد به كار فرهنگي بسنده كرد ، با روش قرآن سازگار نيست .
حجت الاسلام خاتمي معتقد است: در يك جامعه پاك نبايد نامحرم هيچ جاذبه اي براي جامعه ايجاد كند كه اگر اين چنين شود فضاي امنيتي جامعه از بين خواهد رفت. اگر همه بندهاي مصوبه شوراي امنيت عمومي اجرا شود ، گام هاي موثري در خصوص امنيت عمومي جامعه برداشته مي شود و همگان خواهند ديد كه به فضل خدا از توطئه اي كه مهاجمان فرهنگي در حال اجراي آن هستند، جلوگيري خواهد شد . البته وظيفه نيروي انتظامي در اجراي مصوبات شوراي امنيت عمومي اعمال حدود ملاك ها و مصاديق بدحجابي در
بيست و يك بند تبيين شده است و انتظار مي رود مسئولان با احساس خطر و قاطعانه وارد عمل شوند و در اجراي مصوبات از مرز قانون خارج نشوند.
در مقابل جنگ رواني
چه كار كرده ايم؟
جنگ نرم از طريق كانال هاي مختلفي از فضاي واقعي گرفته تا دنياي مجازي در پي سست كردن ارزش ها و دستاوردهايي است كه ملت ايران
سال ها برايش جانفشاني و تلاش كرده است.
اما نوع تقابل مسئولان فرهنگي و نهادهاي متولي در اين زمينه آيا موفقيت آميز بوده است و آيا با شناخت دقيق از عمليات هاي رواني دشمن
توانسته ايم مقابله درخوري داشته باشيم،و اصولا خروجي برنامه هاي ما در نبرد نرم با دشمن چگونه بوده است؟
اين پرسشي است كه مصطفي اجتهادي استاد دانشگاه و جامعه شناس در گفت و گو با گزارشگر كيهان به آن اينطور پاسخ مي دهد: اينكه بگوييم بيگانگان حجاب و عفاف را مورد هجمه خود قرار
داده اند واقعيت است اما همه مساله اين نيست و بايد آشكار شود كه آيا برخورد مناسبي در تقابل با اين سياست ها شده است يا خير.
وي ادمه مي دهد: در حال حاضر درون
جامعه اي زندگي مي كنيم كه هر كدام از اعضاي آن به ويژه جوانان داراي من فردي خود هستند. اين منيت و فرد بودن بيشتر از اينكه تابع عقلانيت جمعي باشد به دنبال تجربه و نتيجه است. نسل هاي پيشين با عقلانيت و اعتقادات و باورهاي جمعي همراه بودند كه از جمله آن رعايت حجاب و انطباق با ارزش هاي جامعه بود اما اكنون هر فردي مطابق تجربيات مثبت يا منفي كسب شده توسط خودش قضاوت مي كند به همين علت برخي ارزش هاي مثبت را منفي و ارزش هاي منفي را در برخي مواقع مثبت ارزيابي مي كنند. در چنين عرصه اي زمينه سوء استفاده بيگانگان و روان شدن فرهنگ غربي فراهم مي شود. حال اگر قرار باشد از اهرم هاي فشار مثل گشت هاي ارشاد استفاده كنيم خود را در مقابل عقلانيت فردي قرار داده ايم كه تابع قضاوت هاي شخصي خود است و در اين صورت به نتايج مثبتي نمي رسيم.
اين كارشناس حوزه اجتماعي راهكارهاي لازم را اينطور برمي شمارد: بايد با ساماندهي تجربه به تجربيات مثبت دست يابيم كه نقش مهمي در ساماندهي فضاهاي تجربي و طراحي آن مي تواند داشته باشد. اگر اتفاق بيافتد حجاب را هم مي توان در اينجا گنجاند و ساماندهي كرد. اما اهرم فشار مثل گشت هاي ارشاد به تنهايي موثر نيستند و تكثر ذهنيت ها و عقلانيت ها در مقابل اهرم فشار مقاومت مي كنند. تقويت سيستم هاي آموزشي و تربيتي و برنامه هاي اساسي فرهنگي مي تواند كارگشا باشد. چرا كه در عصر حاضر بچه ها فقط دو تا سه سال اول زندگي نزد خانواده ها هستند سپس مهد كودك و مدرسه و دانشگاه محل آموزش و كسب تجربه خواهد شد و اين مراكز نيازمند طرح و برنامه جامع و بلندمدتي هستند.
البته به اعتقاد كارشناسان اجتماعي دانشگاه و دانشگاهيان در اين ميانه بايد به حدي مجهز باشند كه خود دچار يك «دوگانگي فرهنگي » نشوند، يعني شرايط به گونه اي پيش نرود كه دانشگاهيان نيز همچون عموم مردم در ميان دو نوع فرهنگ كه يكي ناشي از الگوي فرهنگ سنتي با سرچشمه اي از ارزش ها و ديگري الگوي غربي، سردرگم شوند.
اشاره به سخنان حضرت امام(ره) در همين باب خالي از لطف نيست كه مي فرمودند: «اما الآن در همه چيز، به گمان همه، يك نوع وابستگي داريم كه بالاتر از همه، يك وابستگي افكار است. افكار
جوان هاي ما، پيرمردهاي ما، تحصيل كرده هاي ما، روشنفكرهاي ما، بسياري از افكار وابسته به غرب است، وابسته به آمريكا است و لهذا حتي آنهايي كه سوءنيت ندارند و خيال مي كنند مي خواهند به مملكت خودشان خدمت بكنند،از باب اين كه راه را درست نمي دانند و باورشان آمده است كه ما بايد همه چيز را از غرب بگيريم، اين وابستگي را دارند و سرمنشأ همه وابستگي هاست. اگر ما وابستگي فرهنگي داشته باشيم دنبالش وابستگي اقتصادي هم هست، وابستگي اجتماعي هم هست، سياسي هم هست. »
بنابراين نقش دانشگاه را در كنار ديگر مراكز فرهنگي مي توان مهم ارزيابي كرد.
ترويج بدحجابي
به قشرهاي مختلف
مرور تاريخ ايران در قالب حجاب و عفاف نظير اجباري شدن بي حجابي براساس
دستور العمل هاي غربي در زمان رضاخان، زمينه سازي هاي رژيم پهلوي براي ممنوعيت حجاب در مراكز آموزشي در دهه پنجاه، تبديل شدن حجاب اسلامي به نماد زن انقلابي مسلمان در جريان انقلاب اسلامي، تعيين ضوابطي براي پوشش در قوانين و مقررات كشوري در چند دهه اخير همچنين تدوين منشور عفاف بيانگر آن است كه حجاب در تاريخ معاصر كشورمان همواره موضوعي بااهميت بوده است.
هرچند كه گفته مي شود به بار نشستن اقدامات فرهنگي زمان بر است و نمي توان يك معضل اجتماعي را در يك برهه كوتاه حل كرد، اما بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه در ساليان گذشته بيش از اينكه شاهد كاهش ناهنجاري هاي اخلاقي و اجتماعي باشيم، رشد روزافزون بدحجابي و تسري آن به قشرهاي مختلف جامعه موجبات نگراني روزافزون را در بين دلسوزان كشور فراهم آورده است.
موضوعي كه مژده مهدويان عضو انجمن اسلامي دانش آموزي در گفت و گو با خبرنگار سرويس گزارش كيهان بدان اشاره و تصريح
مي كند: هجمه فرهنگي غرب مساله اي بود كه نخستين بار مقام معظم رهبري به آن اشاره كردند و نسبت به خطرات تهاجم فرهنگي و شبيخون فرهنگي تاكيد كردند. مقابله با اين هجمه نياز به فرهنگ سازي در كنار حضور گشت هاي ارشاد به عنوان مكمل دارد.
وي كه ادامه فعاليت گشت هاي ارشاد را در شهرهاي بزرگ مفيد ارزيابي مي كند، مي گويد: فرهنگ سازي به تدريج تاثير خود را مي گذارد كه نمي توان شرايط حال حاضر را به اميد نتيجه بخش بودن درازمدت فرهنگ سازي به حال خود رها كرد. چرا كه همواره با افزايش روند بدحجابي در جامعه و تسري آن به ساير اقشار مواجهيم.
اين عضو فعال بسيج دانش آموزي ضمن اشاره به اهمال نهادهاي فرهنگي در كشور نسبت به اعمال فشار بيشتر دولت به اجراي قانون عفاف و حجاب تاكيد مي كند.
وي همچنين اضافه مي كند: اجراي قانون عفاف در صورتي موفقيت آميز است كه جلوي فرهنگ وارداتي غرب گرفته شود. نسل نوجوان امروز كه در آينده صاحب كرسي هاي قانون گذاري و اجرايي مي شوند در حال حاضر در مدارس حضور دارند و تنها سرگرمي شان تلويزيون است. در حالي كه بيشترين لطمات فرهنگي از جانب برخي توليدات صدا وسيما پس از ماهواره و اينترنت به جامعه تحميل مي شود.
وي پيشنهادات ديگرش را در خصوص مهار پديده بدحجابي اينطور عنوان مي كند: نظارت بر
فروشگاه هاي عرضه البسه به ويژه در شهرهاي بزرگ كه در حال حاضر محصولاتشان برگرفته از مدل هاي غربي و خوانندگان اروپايي و آمريكايي است. ضروري به نظر مي رسد . حتي رنگ مد سال از طريق همين فروشگاه ها به جامعه رخنه مي كند. تشويق طراحان و خياطان و توليدكننده ها به ارايه طرح هاي اسلامي منطبق با نياز جامعه هم
مي تواند راهكار اساسي باشد تا خودمان در پوشش و مدل توليد كننده و مستقل باشيم.
برخورد قهري كافي نيست
مقابله با بدحجابي در بدو امر نياز به عمق بخشي فرهنگ عفاف در نسل هاي بعدي انقلاب دارد.
سيد جواد زماني سخنگوي كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي فرهنگ عفاف را جزء مسايل اعتقادي شرعي و اصالتي جامعه مي داند و برخورد قهري با بدحجابي را به تنهايي كافي نمي داند.
وي در گفت و گو با گزارشگر كيهان همراهي فرهنگ سازي و استفاده از اهرم فشار را لازم و ملزوم يكديگر عنوان مي كند.
به اعتقاد وي اگر قادر به نهادينه كردن فرهنگ پوششي اسلامي نباشيم و تعريف دقيقي از مصونيت حجاب نداشته باشيم برخوردهاي ديگر پاسخگو نخواهد بود. تجربه اي كه قبلا كسب شد گوياي اين واقعيت است بنابراين بايد بعد فرهنگي و فقهي را تقويت كنند.
به گفته رييس مجمع نمايندگان استان كرمانشاه، اين وظيفه اي همگاني است كه تمامي اقشار مردمي، ارگان هاي حكومتي و رسانه ها بايد نقش آفريني كنند البته مجلس هم در صورت نياز حتما همراهي مي كند. همانطور كه خلأ قانوني در خصوص عفاف و حجاب وجود داشت . مجلس هم جزء اراده ملي است كه مي تواند كمك كند.
زماني درباره برخوردهاي مقطعي با پديده بدحجابي مي گويد:به عقيده بنده به هيچ عنوان برخوردهاي مقطعي و ضربتي با موضوع بدحجابي نمي تواند پاسخگو باشد،همچنين فعاليت هاي مقطعي كه بعضا ديده مي شود مانند نصب بيلبورد، برپايي سمينار و همايش و زيرنويس هاي تلويزيوني و غيره پاسخگو نخواهد بود،چرا كه برخورد با يك معضل فرهنگي مثل بي حجابي نيازمند ارايه راهكارهاي بلند مدت فرهنگي و كارشناسي است و با اجراي برنامه هاي كوتاه مدت و مقطعي نمي توان يك بيماري فرهنگي را براي هميشه درمان كرد .
گزارش روز

 

(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14