(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


پنجشنبه 16 ارديبهشت 1389- شماره 19638

پاسخ هاي صريح و قاطع احمدي نژاد به توهم «نخبه ستيزي» در دولت نهم

E-mail:shayanfar@kayhannews.ir
پاسخ هاي صريح و قاطع احمدي نژاد به توهم «نخبه ستيزي» در دولت نهم

احمدي نژاد در ادامه مناظره خود با رضايي تصريح كرد: در طرحهاي اقتصادي كه ما تهيه كرديم، تقريباً از همه ظرفيت كارشناسي كشور استفاده كرديم، الا معدودي كه نخواستند همكاري كنند؛ بيش از هزار ساعت خود بنده در جلسه كارشناسان شركت كردم، همان كساني كه به قول حضرت عالي نامه نوشتند، ما با آنها جلسه گذاشتيم؛ آنها 13 بند را مطرح كردند كه 3 بند آن را خود رئيس ستاد جناب عالي ( دانش جعفري وزير سابق اقتصاد) جواب داد و وقتي به بند سوم رسيد، همه گفتند كفايت مي كند و ما اصلا ً بحثمان چيز ديگري است؛ ما گفتيم بحثهاي شما سياسي است نه بحثهاي اقتصادي والاّ رديف كردن ايرادات اقتصادي كشور كه كاري ندارد؛ 10 هزار ايراد در كشور هست اما بايد ببينيم كه دولتها چه روندي را طي كرده اند، آن هم با شاخصهاي كلان. احمدي نژاد تصريح كرد: شما گفتيد ما از نخبگان استفاده نمي كنيم، به نظر من اين يك توهين به دولت است؛ آقاي رضايي شما سطح تخصص دولت را ببينيد، قريب به اتفاق آنان دكتراي تخصصي جدّي دارند، يعني جدّي جدّي دكترا گرفته اند يعني رفته اند كنكور داده اند و به دانشگاه وارد شده اند و در كلاس درس خوانده اند و پاي درس استاد نشسته اند و از آن دكتراهايي كه مد شد و يك عده اي همه ريختند تا دكترا بگيرند، نيست و دكتراي تخصصي گرفته اند؛ شما هر اقتصادداني كه مي خواهيد بياوريد تا با وزير اقتصاد ما و وزير بازرگاني ما بحث كنند؛ براي اوّلين بار در تاريخ كشور كل ّ اصناف در كنار وزارت بازرگاني با هم در حال كنترل بازار هستند و ما كمترين تنش را داريم و خودشان شب عيد را كنترل كردند و اين يك مديريت بسيار خوب است كه بازار كنترل شده. در حالي كه تورم جهاني با افزايش قيمت نفت چند درصد بوده، اين جا چند درصد شده است، من خواهش مي كنم شما فقط به يك عده خاص نخبه نگوييد. شما چطور وزير بهداشت ما را نخبه تلقي نمي كنيد، وزير بازرگاني و وزير راه ما را نخبه تلقي نمي كنيد؟ اينها همه حلقه هاي مشورتي دارند؛ شما مي گوييد ما اسم آن را دولت سايه مي گذاريم، بله اين يك اسم است. اما مهم مشورت خواستن و نظر خواستن است و به همين دليل خود بنده كه مسؤول دولت هستم، به طور مستمر با كارشناسان اقتصادي از گروههاي مختلف جلسه داريم كه منتهي خبر همه آنها منتشر نمي شود و اين جلسات در هفته حداقل 5 ساعت است و من سؤال مي كنم، مي شنوم و آنها هم سؤال مي كنند.
وي ادامه داد: نبايد اين طور باشد كه شما فقط خودتان يا از دوستانتان را نخبه بدانيد و مخالفان دولت فقط نخبه باشند و آنها كه موافق دولت هستند نخبه نيستند، اين واژه هم از آن واژه هاي مظلومي است كه بايد بالاخره يك روزي به آن برسيم. احمدي نژاد با اشاره به محسن رضايي اظهار داشت: شما بحث امنيت را مطرح كرديد، و امنيت هم مقايسه اي است آقا محسن؛ آقاي رضايي عذر مي خواهم كه به خاطر احساس رفاقت، آقا محسن مي گويم. وي افزود: امنيت يك بحث مقايسه اي است و شما مي توانيد گزارش آن را سال به سال از نيروي انتظامي بخواهيد، تعداد بزه ها و جرمهايي كه در كشور اتفاق مي افتد روند كاهشي دارد، بجز جرمهاي ريز و جرمهاي ريز در بعضي از مناطق سال به سال رو به كاهش يا افزايش دارد و نمي توان گفت كه كل ّ روند آن كاهشي بوده است، اما جرمهاي اساسي نوعاً كاهشي بوده و اين هم به خاطر فضاي امنيت بالايي است كه به لطف خدا در كشور حاكم است و يك امنيت مردمي و عالمانه است كه امروز در كشور ما برقرار است. اين كانديداي دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري خطاب به رضايي تصريح كرد: در مورد ماليات، ممكن است در جايي مأمور مالياتي اشتباهي كند و مراجعه كند. ارتباط ما با مردم بسيار صميمي و دقيق است و رسيدگي مي كنيم و براي اصناف كه مي دانيم سال گذشته مشكل داشتند ويژه تصميم گرفتيم و براي صنعت هم تصميمات ويژه گرفتيم كه مراعات حال آنها را بكنند؛ اما اقتصاد و اداره كشور را نمي توان با حرفهاي كلّي مطرح كرد؛ بالاخره شما فرموديد كه تجربه شما خيلي بيشتر از من است و سن تان هم بالاتر از من است، اما شما بروكراسي كشور را نمي شناسيد. بله با مخالفين ما هم در تماس هستيد و مي آيند حرفهايي را به شما مي زنند و چه بسا، بسياري از اين اطلاعات را آنها به شما داده باشند، اما بروكراسي اداري كه در كشورهايي مثل ما وجود دارد، ايرادات اساسي دارد. آقاي رضايي و اين طور نيست كه شما يك حلقه به آن اضافه كنيد و يكدفعه شكوفا شود.
محسن رضايي با اشاره به مديريت امنيتي گفت: بنده در اين زمينه قبلاً هم گفته ام كه ما قوي ترين سازمان اطلاعاتي منطقه و قوي ترين پليس را داريم و قوي ترين نيروهاي مسلح را ما داريم، منتهي مديريت امنيتي ضعيف است، يعني شوراي امنيت كشور و شوراي امنيت ملي به نظر من بايد خيلي قوي تر عمل كنند، چون مصلحت نيست كه در چنين ايران مقتدري در منطقه ما شاهد چنين حوادثي باشيم و اين يك مسأله است.
وي افزود: بحث نخبگان نيز براي من بسيار جدّي است، آقاي احمدي نژاد از سؤال من در رفتند، من مي گويم نخبگان عظيمي كه در كشور هستند، تعداد اساتيد كشورمان را خود شما و مردم مي دانيد، ايران امروز يكي از پرنخبه ترين كشورهاي جهان است، من سؤالم اين است كه ما چگونه مي خواهيم اين امر را درگير امر توسعه كنيم نه درگير اجرائيات دولت و مسائل اداري كشور؛ يكي از پاسخ ها همين است كه بايد به سياستهاي اصل 44 عمل كرد و بايد كار را به آنها واگذار كرد، من در طرح هايم گفتم كه بايد 50 درصد از مدارس را به خود فرهنگيان بدهيم. من فكر مي كنم ايشان پاسخ من را ندادند.
رضايي تصريح كرد: بله، بعضي از دوستاني كه با ايشان هستند دوستان بسيار ارزشمندي هستند و من اگر رئيس جمهور شوم حتماً از بسياري از آنها استفاده مي كنم، مثل وزير اقتصاد كه من هم تأييد مي كنم و خود من هم در مجلس تأييد مي كنم كه ايشان بعد از آقاي دانش جعفري در مجلس رأي بياورند و ايشان از دوستان آقاي دانش جعفري هستند؛ منظور من اين نيست كه هر كار خوبي كه در گذشته شده را بيرون بريزيم و من حتماً اين كار را نخواهم كرد؛ مثل اين 12 سال گذشته كه اتوبوسي آمدند و رفتند، من حتماً اين گونه عمل نمي كنم؛ كارهاي خوبي كه آقاي احمدي نژاد كرده را من حتماً ادامه مي دهم اما حتماً جلوي كارهاي اشتباه و كاستي ها را مي گيرم؛ من منظورم اينها نيست، من مي گويم اين جمع عظيم نخبگان كشور را ما چه طور مي توانيم درگير امر توسعه بكنيم كه با سرعت بتوانيم به آن مقامي كه مي خواهيم در سطح جهان دسترسي پيدا كنيم و من سؤالم اين بود. محمود احمدي نژاد در ادامه مناظره، از محسن رضايي پرسيد: شما گفتيد دولت را در زمان جنگ شما اداره مي كرديد؟ اين جمله عين جمله اي بود كه شما گفتيد و ضبط هم شده الان. رضايي گفت: نوبت شما است و به صحبتهاي خود ادامه بدهيد. احمدي نژاد اظهار داشت: نوبت من است و از شما سؤال كردم.
رضايي اظهار داشت: بله من منظورم همين بود كه در دوران جنگ در بسياري از شهرستانها و استانها، اصلاً بار اصلي دولت بر دوش ما بود و در خود 5 استان جنگي، ما پاسدارهاي خود را مي فرستاديم و فرماندار و استاندار مي شدند و صبح تا شب ما با اينها ارتباط داشتيم و جلسه مي گذاشتيم؛ منظورم از اداره دولت اين بود و بيشتر تأكيد كردم كه در سه سال اوّل انقلاب كه دولت مستقر نشده بود، عملاً اداره دولت در اختيار ما بود، دوران جنگ هم تا مدتي اين گونه بود.
احمدي نژاد گفت: دقيقاً منظورتان از سه سال اوّل چه زماني است؟ رضايي پاسخ داد: از همان اوايل سال 58 كه سپاه تشكيل شد. احمدي نژاد اظهار داشت: يعني در سال 58 سپاه فرمانداران را نصب مي كرد؟ در آن زمان كه جنگ نبود. رضايي گفت: جنگ نبود اما سپاه بود. احمدي نژاد گفت: شما گفتيد در مناطق پنج گانه. رضايي گفت: دليل اين كه آقاي بازرگان مرتب مي گفت اينها در كار ما دخالت مي كنند، مربوط به همين بود ديگر.
احمدي نژاد پرسيد: يعني استانداران آقاي بازرگان فرمانداران شما را مي پذيرفتند؟ رضايي گفت: استانداران بازرگان نه اما فرمانداران عمدتاً بر عهده ما بود و كسي غير از اين نمي توانست باشد. احمدي نژاد گفت: يعني آقاي صباغيان كه وزير كشور بود از شما فرماندار مي پذيرفت؟ رضايي اظهار داشت: خوب شما تاريخ از يادتان رفته.
احمدي نژاد پاسخ داد: من يادم نرفته. رضايي اظهار داشت: چرا يادتان رفته. احمدي نژاد اظهار داشت: يعني آقاي مدني در خوزستان از سپاه فرماندارانش را گرفته بود؟ رضايي گفت: فرمانداران و بخشداران اكثر شهرستانها با ما بود. شما به تاريخ مراجعه كنيد. احمدي نژاد گفت: من كه بالاخره نمي گويم به اندازه شما، چون چيزهايي كه شما در مورد خودتان گفتيد، من هيچ وقت جرأت نمي كنم اين حرفها را در مورد خودم بزنم. اما به هر حال با ساختار اداري كشور آشنا هستم. شما فرموديد دولت را اداره مي كرديد، اين كه چند فرماندار بگذاريد تا اين كه دولت را اداره كنيد خيلي باهم فرق دارد، اداره دولت يعني سياست گذاريهاي اقتصادي، فرهنگي و سياسي دولت. اگر واقعاً اينها هم بوده، خوب من سؤالاتم را از آن جا از شما بپرسم كه بالاخره اقتصاد و مديريت زمان جنگ چه بود؟ رضايي در ميان سخنان احمدي نژاد اظهار داشت: آقاي احمدي نژاد، ما به دنبال چيز نيستيم. كه احمدي نژاد گفت: خوب شما چيزهايي فرموديد و من هم سؤالم را دارم مي پرسم. رضايي گفت: ما وقتي در مقابل 40 ميليون جمعيت مي خواهيم صحبت كنيم، هنرنمايي يا تبليغات كه نمي خواهيم بكنيم، شما فرموديد كه من از مسائل اداري اطلاع ندارم. احمدي نژاد گفت: من گفتم شما ساختار بروكراسي كشور را نمي شناسيد. رضايي گفت: شما فرموديد بنده از ساختارهاي بروكراسي اطلاع ندارم و من هم گفتم كه بالعكس است و ما از اوّلي كه در انقلاب شركت كرديم، بسياري از جاهاي دولت را ما اداره مي كرديم و بحث ما ساختار سياستهاي اقتصادي نبوده. شما الان سؤال تان اين است كه من گفتم كه سياستهاي اقتصادي و اداره كلان دولت را ما بر عهده داشتيم، نخير من چنين حرفي نزدم. بلكه منظور من اين بود كه اين كه شما مي گوييد با ساختارهاي اداري آشنا نيستيد، اين طور نيست و من آشنا بودم و دليلش اين بود كه آن اوايل انقلاب فعاليت داشتيم.
احمدي نژاد اظهار داشت: وقتي ما مي خواهيم اقتصاد را اصلاح كنيم، بايد بنيانها را درست كنيم و با شكلها مشكلي حل نمي شود؛ اين كه ما بياييم 9 فدرال درست كنيم، اين يك شكل و روش كار است و يا بياييم يك صندوق درست كنيم، اين هم يك روش كار است. اما در اقتصاد ما سؤالاتي اساسي مطرح است كه بايد به آنها پاسخ داده شود كه يك نمونه آن همين مصرف انرژي است. معادل 4 ميليون و 200 هزار بشكه معادل مصرف داخلي و شما هم قبول داريد كه اين اسراف است، از يارانه جدّي هم استفاده مي كند، يارانه اش هم ناعادلانه توزيع مي شود چون هر كس بيشتر مصرف مي كند بيشتر مي برد؛ پايه بسياري از بهره وريها همين است چون بسياري از صنايع ما با انرژي سروكار دارد و اصلاً مديريت منابع در روند تجربه آموزي، آموزش داده نمي شود يعني همه ياد مي گيريم اسراف كنيم و مصرف بيش از حد داشته باشيم، شما اين را مي خواهيد چه كار كنيد؟ يعني طرح شما براي حل اين مسأله چيست؟
وي تصريح كرد: بحث ديگر، بحث تسهيلات بانكي است، شما مي دانيد كه تسهيلات بانكي مثل خون در رگ است، شما آن را چه طور توزيع مي كنيد كه همه بخشهاي اقتصاد كشور را پاسخ دهد؟ رضايي در پاسخ اظهار داشت: من برنامه هاي مفصلي دارم كه مي توانيد به سايت من مراجعه كنيد و پاسخ سؤالاتتان را پيدا كنيد، چون من مفصل عرض كردم كه مي خواهيم يك انقلاب اقتصادي بكنيم و اگر اين انقلاب اقتصادي اتفاقاً فرم و شكل نداشته باشد، تبديل به حرفهاي شعاري مي شود كه ما مي گوييم مي خواهيم تحول اقتصادي درست كنيم. خب با چه شكلي؟ با چه مكانيزمي؟ با چه برنامه اي؟ اتفاقاً اين كه من شكل را هم ارائه مي كنم بيانگر اين است كه هم تئوري وجود دارد و هم راهكارهاي عملي. اما در مورد بحث يارانه ها انتقاد اصلي بنده به جناب عالي همين است كه شما يارانه ها را بيشتر به سمت مصرف مي بريد؛ يكي از ابعاد انقلاب اقتصادي ما اين است كه مي خواهيم يارانه ها را به سمت توليد و اشتغال ببريم كه توضيحات آن روشن است، به جاي اين كه ما بخواهيم ميوه به مردم بدهيم، مي خواهيم درخت ميوه به مردم بدهيم و يا به جاي آن كه ماهي بدهيم، مي خواهيم ماهيگيري و قلاب ماهيگيري بدهيم. احمدي نژاد در ميان حرفهاي رضايي گفت: يعني شما مي خواهيد تغيير قيمتها را براي مردم جبران نكنيد و به آنها كار ياد بدهيد. رضايي اظهار داشت: نه، ما بين هزينه و قيمت تفاوت قائل هستيم، يعني ما اوّل هزينه ها را كاهش مي دهيم اين خودروهاي بنجولي كه درست مي شود و اين آبگرمكن ها و كالاهايي كه كارخانجات دولتي به مردم تحميل مي كنند و هزينه ها را بالا مي برند، ما اوّل از اين جا شروع مي كنيم، نه اين كه قيمتها را بالا بياوريم. وي خطاب به احمدي نژاد تصريح كرد: اگر مجلس واقعاً طرح جناب عالي را تصويب كرده بود و تورم 60-70 درصد مي شد، معلوم نبود چه اتفاقي مي افتاد. احمدي نژاد گفت: كارخانجات را با كدام منابع اصلاح مي كنيد چون بالاخره اينها بايد نوسازي شود. چه كسي علاقه مند است اينها را نوسازي كند؟ وقتي انرژي ارزان دارد؛ كدام كارخانه حاضر است بيايد و نوسازي كند؟ رضايي پاسخ داد: اين هم يك اشكال ديگر دولت شما است.
احمدي نژاد گفت: اين اشكال دولت ما نيست، اشكال طرح شما است. رضايي پاسخ داد: شما امنيت سرمايه گذاري را نمي توانيد تأمين كنيد، من امنيت سرمايه گذاري را تأمين مي كنم و كارآفريني را حمايت مي كنم و از سرمايه گذاري خارجي استفاده مي كنم. احمدي نژاد گفت: شما در مورد كارخانه اي كه هم اكنون موجود است و كارآيي آن پايين است چه طور مي توانيد بازدهي اش را بالا ببريد وقتي كه انرژي ارزان در اختيارش است. رضايي تأكيد كرد: شما اگر امنيت مي داديد در اين 4 سال، مطمئن باشيد انگيزه پيدا مي كردند؛ الان ببينيد كه كارآفرينان خود را متعلق به دولت نمي دانند و ناامن هستند و شكافي احساس مي كنند، امروز مثلاً خصوصي سازي مي شود و فردا مثلاً طرف را داخل هيأت مديره راه نمي دهند.
محمود احمدي نژاد در بخش پاياني سخنان خود در مناظره خطاب به محسن رضايي كانديداي دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري گفت: تحليلي كه شما به كار برده ايد يك سلسله ادعاست و من با تمام احترامي كه براي شما قائل هستم، مي گويم دولت را زماني كه تحويل گرفته ايم 50 هزار بنگاه اقتصادي پروانه بهره برداري داشت كه الان اين ميزان به 80 هزار رسيده است و اين معنايش اين است كه امنيت اقتصادي بهتر از قبل است و ما يك واژه كلّي مي گوييم و درون آن معلوم نيست كه چه چيزي است و به نظرم ديگر براي من و شما خوب نيست كه با هم اين گونه صحبت كنيم. ما بايد واقعي صحبت كنيم. سؤال من از شما يك سؤال فني بسيار روشن است، من مي گويم كه بنگاههايي داريم به تعداد 80 هزار و اكنون در حال توليد هستند و اينها قيمتشان بالاست و انرژي ارزان استفاده مي كنند، شما اگر بخواهيد قيمت آن را پايين بياوريد چگونه عمل مي كنيد؟ يعني چه انگيزه اي ايجاد مي كنيد كه صاحب كارخانه نسبت به آوردن ماشين آلات جديد و براساس آن مصرف انرژي را پايين آورده و مديريتش را بهتر كند تا قيمت آن پايين بيايد و اين سؤال بسيار ساده اي است كه ما بتوانيم با يك رئيس كارخانه نيز حرف بزنيم. رضايي در پاسخ گفت: من اوّلين كاري كه مي كنم اين است كه در سيستم بانكي دخالت نمي كنم، شما دخالتهايي كه در سيستم بانكي كرده ايد، اساساً سيستم پول را به سمت ديگري برده ايد و ببينيد كه اين چه آثاري داشت. احمدي نژاد پرسيد كه ما چه دخالتي كرده ايم؟ و رضايي پاسخ داد: اين را بايد كارآفرينان بگويند، شما سيستم بانكي را و شوراي پول و اعتبار را منحل كرديد و خود جناب عالي رئيس كل ّ سيستم پولي كشور شده ايد. مگر مي شود در دنيا سيستم پولي كشور بدون متولي باشد؟ شما اين را برداشتيد و يكي از ناامني هايي است كه من مي گويم.
احمدي نژاد در پاسخ به رضايي گفت: جهت اطلاع جناب عالي شوراي پول و اعتبار هست و در كميسيون اقتصاد دولت باهم تشكيل مي شود و در آن نمايندگان ناظر مجلس در آن شركت مي كنند، دخالت در بانكها اين نيست كه شما مي گوييد. من اين را مي گويم چون قبل از شما هم گفته اند، همه بدانند تا قبل از اين دولت همه دولتها از بانك مركزي قرض گرفته اند بجز اين دولت، پس ما دخالت نكرده ايم. همين طور در تسهيلاتي كه شده است 8 درصد كل ّ تسهيلات به بنگاههاي كوچك اختصاص يافته است و اين هم آيين نامه مصوب دولت را دارد كه طبق قانون دولت فوق شوراي پول و اعتبار است و اين مصوبه را شوراي پول و اعتبار نيز تصويب كرده و 8 درصد پرداخت شده است و 900 هزار شغل ايجاد كرده و اگر اين به ميزان 20 درصد مي رسيد حتماً بيكاري كنوني ما زير 4 يا 5 درصد بود. رئيس جمهور اضافه كرد: من متأسفم كه بعضيها از 92 درصد كه بدون هيچ كنترل و نظارتي است دفاع مي كنند ولي با اين 8 درصد مي گويند كه دخالت است. اگر شما آيين نامه را خوانده باشيد دولت هيچ دخالتي در اين امر نيز نكرده است و در آن نوشته بانكها خودشان مسؤولند و خودشان نيز ارزيابند و خودشان نيز بايد كنترلها را انجام دهند، چه دخالتي كرده ايم، دولتهاي قبل از ما، آخرين دولت 14 درصد از منابع بانكي را شركتهاي دولتي گرفته اند اما در اين دولت اين ميزان به 8 درصد رسيده و آن 8 درصد نيز از سپرده هاي قانوني كم كرده و 100 درصد آن را به بخش خصوصي داده ايم. «مجري برنامه در اين لحظه به احمدي نژاد متذكر شد كه تنها دو دقيقه وقت دارد» احمدي نژاد گفت: بگذاريد آقاي رضايي صحبت كند.
مجري از احمدي نژاد خواست با توجه به اين كه رضايي 4 دقيقه وقت دارد احمدي نژاد صحبتهاي پاياني را بيان كند». احمدي نژاد بيان كرد: البته من نمي خواستم كه واقعاً اين طوري بشود كه ايراد بگيريم از دوستان خودمان، ولي بالاخره بعضي از مسائل را بايد اين جا مطرح بكنيم. آقاي محسن رضايي شما فرموديد كه از نخبگان استفاده مي كنيد و من نمي گويم كه نمي كنيد و دولت هم استفاده مي كند ولي هيچ دولتي و هيچ كسي نمي تواند همه نخبگان كشور را به كار بگيرد، براي اين كه خيلي از آنها علاقه مند نيستند و يا امكان آن برايشان وجود ندارد. ضمن اين كه شما مي توانيد جمع بندي كنيد كه در بهترين حالت اين است كه شما بيشتر نخبگان را درگير كنيد، شما دو سال قبل آمديد و در تلويزيون يك نظري داديد و گفتيد كه يك ماه ديگر جنگ مي شود آيا اين حاصل نظر نخبگان بود؟ بعداً گفتيد من چون اين موضوع را گفتم حمله برطرف شد و دشمن حمله نكرد. مي دانيد كه امريكا هرجا كه بخواهد حمله كند شش ماه قبلش خبر مي دهد. شما به عنوان يك سياستمدار اگر هم مي دانستيد آيا بايد مي گفتيد؟ يعني پشت جبهه مردم خودتان را خالي مي كرديد؟ در اين لحظه مجري برنامه به احمدي نژاد در خصوص پايان وقتش تذكر داد و به وي گفت: تنها 30 ثانيه وقت داريد كه خداحافظي كنيد كه احمدي نژاد با تقدير از محسن رضايي و مجري برنامه و نيز تحمل مردم، بيان كرد: تهمتهايي كه در اين مناظراتي كه غير از جلساتي كه من در آنها وجود داشتم به بنده زده شد و متأسفانه در حضور من استدلالي نداشته اند و پشت سر حرف زدند. وقت من محفوظ است كه بايد بيايم و ان شأالله به آنها پاسخ بدهم. رضايي نيز در مدت زمان 4 دقيقه باقي مانده از زمان مناظره اش با محمود احمدي نژاد گفت: آقاي احمدي نژاد به جاي اين كه مي آمد از آن اطلاعيه سازمانهاي اطلاعاتي امريكا به عنوان يك كار بزرگ دفاع مي كرد بايد از نيروهاي مسلح ايران، از رهبري و روشنفكران ايران كه با اقدام بازدارنده از حمله به امريكا جلوگيري كرده اند، تقدير مي كرد. سه بار آقاي بوش تصميم گرفت به ايران حمله كند اما اين اقدام خنثي شده، دهها مانور از سوي نيروهاي مسلح ما برگزار شد.»
پاورقي

 

(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14