(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


پنجشنبه 16 ارديبهشت 1389- شماره 19638

كودك به تحرك نياز داردنه تكنولوژي
ارتباط نزديك بين مشكلات روحي و اعتياد
يادم نمي آيد! ترجمه؛ عليرضا سزاواركودك به تحرك نياز داردنه تكنولوژي

امروزه با رشد تكنولوژي و مدرن شدن زندگي، بسياري از خانواده ها نيز تمايل دارند تا فرزندانشان را با عصر جديد همراه كنند.
اين موضوع به هيچ وجه بد نيست. اما در برخي موارد والدين براي آموزش هاي مختلف به فرزندانشان عجله مي كنند. اين مسئله مسلماً نتايج و تاثيراتي بر كودك خواهد گذاشت كه ممكن است بلافاصله ديده نشود، اما به هر حال غير قابل انكار است. به عقيده روانشناسان و صاحب نظران تربيت كودك، برنامه ريزي دقيق براي بچه مثل اينكه او بايد در فلان موقع بايستد يا راه برود، كي صحبت كند و ... اصلاً مورد تاييد نيست. به علاوه بسياري از والدين به محض اينكه با مشاهده كمي تاخير در اين باره بشدت نگران مي شوند بايد به آنها يادآور شويم كه همه ما انسان ها رشد يكسان و مشخصي نداريم ،متاسفانه در اين ميان گاه والدين به بچه ها آموزش هايي مي دهند كه اصلاً متناسب او نيست.
در اينجا ممكن است بعضي پدر و مادرها بپرسند كه آيا توجه و رسيدگي ما نسبت به فرزندان و برانگيختن توانايي هاي آنها بي فايده است؟ البته كه نه. تحريك و برانگيختن توجه به توانايي كودكان به هيچ وجه رد شده نيست؛ بلكه نبايد در اين مسئله افراط به خرج داد. از آنجا كه والدين امروز معمولاً بخش زيادي از وقت خود را سركار و بيرون از منزل مي گذرانند، دوست دارند كه اين خلأ را با غوطه ور كردن كودك در درياي آموزش هاي مختلف، جبران كنند. چنين روشي براي آنها راهي است تا تقصيرات را از گردن خود رد كنند كه البته نتيجه آن خسته شدن بچه است. درست است كه كودك در سنين پايين خيلي زود همه چيز را ياد مي گيرد و برايش نيز مفيد خواهد بود، اما اين دليل نمي شود فشار زيادي به او بياوريم. بچه هاي كوچك نياز دارند كه احساسات مختلف، هيجانات و... بشناسند. اينكه مرتب ذهن كودك مشغول حفظ كردن و به خاطر سپردن مطالب گوناگون باشد، مجالي براي آموزش احساساتش باقي نمي گذارد.
والدين چه زماني بايد از خود بپرسند: «كافي است، ما زياده روي كرده ايم».
بچه هايي كه گرفتار عجله پدر و مادر هستند، ديگر زماني را مخصوص خودشان نخواهند داشت. آنها معمولاً نگران و مضطربند. از طرف ديگر، حتماً لازم نيست اين فشارها به شكلي خاص نمود پيدا كند. كودك اين كلافگي را به شكل هاي مختلفي به پدر و مادر نشان مي دهد. به عنوان مثال، ممكن است او از خوردن غذا امتناع كند كه در واقع مي خواهد به پدر و مادر بگويد: «بس كنيد، ديگر خسته شده ام.»
رشد استعدادهاي كودك به بهترين نحو
والدين بايد تا حدي خود را از دخالت در روند رشد كودك دور كنند. به عبارت ساده تر فقط كافي است به نيازهاي او پاسخ دهيم. به عنوان مثال بچه اي كه هنوز نمي تواند راه برود يا حرف بزند به طرف شما مي آيد تا او را در رشد حواس كمك كنيد. مطمئن باشيد طوري به شما نگاه مي كند يا دستش را دراز مي كند كه متوجه خواسته او مي شويد. همچنين مي توانيد بدون اجبار و اصرار اسباب بازي هايي متناسب با نياز او را در دسترسش بگذاريد.
در مورد بازي هاي آموزشي نيز بايد گفت كه اين وسايل به هيچ وجه به درد كوچولوي 2 يا 3 ساله نمي خورد. او نياز دارد كه اطرافش را لمس كند، به همه چيز دست بزند، بيرون برود؛ در واقع كودك يك كاوشگر تازه متولد شده است. هيچ چيز براي كودك تحريك كننده تر از اين نيست كه خودش جهان را ببيند. اگر محيط رشد كودك متناسب با رشد و شرايط او باشد و بتواند با پدر و مادرش ارتباط برقرار كند، هيچ نيازي نيست تا توانايي ها و استعدادهايش را زودتر از موقع تحريك كنيم.
مريم سادات كاظمي

 ارتباط نزديك بين مشكلات روحي و اعتياد

هيچكس از بلاي خانمانسوز اعتياد مصون نيست. نيمي از نوجواناني كه به مواد مخدر روي مي آورند از نظر رواني دچار مشكل هستند. درواقع ميان اعتياد و مشكلات روحي رابطه اي نزديك وجود دارد هرچند نمي توان گفت كه كداميك، منشأ ديگري است.
نوجوانان معتاد احساس پريشاني مي كنند و مشكلات بسيار جدي دارند. درواقع زماني كه پدر و مادر براي تأمين معاش، فعاليت خارج از منزل دارند كودكان به حال خود رها مي شوند و گاهاً انتظارات بالايي از فرزندان خود دارند. نوجوانان در اين شرايط به شدت احساس نگراني مي كنند و خواهان آرامش هستند. متأسفانه آنان در ابتدا از مواد مخدر استفاده مي كنند به اين آرامش ها دست مي يابند ولي اين وضعيت تداوم ندارد و نوجوان براي رسيدن به حالت اوليه به استفاده بيشتر دست مي زند.
مغز نوجوانان معتاد در گرفتن تصميمات منطقي دچار مشكل مي شود. والدين بايد اطلاعات خود را در مورد اعتياد افزايش دهند و هرچه زودتر براي درمان فرزند خود اقدام كنند.
علائم اعتياد
از روي دود مي توان به وجود آتش پي برد. به اين علائم توجه كنيد: افت تحصيلي، انتخاب دوستان جديد، كنارگذاشتن فعاليت هاي ورزشي، انزوا، تغيير شخصيت و بدبيني.
درصورت مشاهده اين علائم، نگراني خود را با فرزندتان درميان گذاشته و به او بگوئيد اوضاع را تحت نظر داريد.
بچه ها به والدين بي توجه احترام نمي گذارند و هرچند به استقلال اهميت مي دهند ولي به مراقبت نيازدارند.
استفاده از مواد مخدر اعتماد به نفس، حافظه و انگيزه را نابود مي كند.
عصبانيت زودهنگام و تمايل به خودكشي نيز مي تواند علائم ديگر اعتياد باشد. هرچه مصرف نوجوان شما بيشتر گردد، بيشتر شاهد احساسات منفي او خواهيد بود. در اين گونه موارد والدين متوجه تغييرات عمده اي در رفتار فرزندان خود مي شوند و بايد بيشتر مراقب وي باشند. ممكن است والدين با نوجواني روبرو شوند كه هيچگونه شباهتي با فرزند آنان ندارد.
طبيعتاً نوجوانان در زندگي خود با فراز و نشيب هاي زيادي روبرو مي شوند ولي اگر تغييرات عمده اي در او مشاهده كرديد مراقب باشيد او او را تنها نگذاريد.
نقش والدين
وقتي به اعتياد فرزند خود مشكوك شديد هرچه زودتر و قاطعانه تر واكنش نشان دهيد او ممكن است به شما دروغ بگويد. فريبكاري بخشي از اعتياد است، نه به اين خاطر كه فرد معتاد ذاتاً دروغگوست بلكه به اين علت كه نياز به مواد مخدر دارد. يادتان باشد براي فرد معتاد، مواد مخدر حكم پادزهر را دارد.
فراموش نكنيد مهمترين نقش شما حمايت از فرزندتان است. اگر او كار نيمه وقت دارد و شما مي دانيد دستمزد خود را صرف خريد مواد مخدر مي كند پولش را در بانك بگذاريد. فرزند شما بايد طعم عواقب ناخوشايند تصميمات خود را بچشد. بهتر است اتاق او را به دقت بگرديد.
والدين نبايد از محدود كردن آزادي فرزندان خود نگران باشند؛ زيرا اعتياد زندگي آنها را تهديد مي كند. همه جا را بگرديد، حتي داخل كفش ها را! همه داروها را در قفسه اي قرار داده و در آن را قفل كنيد.
حتي اگر فرزند شما معتاد نباشد ممكن است دوستان او اعتياد داشته باشند. بنابراين كاملاً مراقب باشيد.
وظيفه والدين
والدين نوجوانان معتاد دوران بسيار سختي را مي گذرانند و همواره نگران فرزند خود هستند.
اعتياد سمج ترين بيماري است؛ زيرا عملكرد مغز را تحت تأثير قرار مي دهد. فرد معتاد از درد ناشي از ترك كردن آگاه است و درواقع زنداني اعتياد خود مي باشد.
يادتان باشد وقتي نوجواني به يك ماده مخدر گرايش پيدا مي كند مغز او مستعد اعتياد به ساير مواد نيز خواهد شد. شما بايد قاطعانه رفتار كنيد و بدانيد فرزندتان بيمار است. فراموش نكنيد اين نوجواني كه پرخاش مي كند تحت تأثير مواد مخدر قرار دارد. اين اعتياد است كه دشمن شماست نه فرزندتان.
توصيه ما به والدين اين است كه با ملايمت رفتار كنند.البته كار بسيار سختي است ولي بايد فرزندتان از محبت شما مطمئن شود.
با يك پزشك متخصص مشورت كنيد و از معلم ها، اعضاي خانواده و دوستان كمك بخواهيد، نوجواناني كه از حمايت برخوردارند بهتر مي توانند اعتياد خود را ترك كنند.
با كودكان خود حرف بزنيد
بايد از سنين پائين درمورد اعتياد با كودك خود صحبت كنيد. بهتر است زماني كه در مدرسه ابتدايي تحصيل مي كند اين كار را انجام دهيد بدون اينكه او را بترسانيد.
توصيه مي كنيم با كودك خود درمورد مشكلات خانواده اي كه درگير معضل اعتياد شده حرف بزنيد.
كودكان بايد دلسوزي نسبت به ديگران را بياموزند.
معتادان هميشه به حمايت ما نياز دارند حتي اگر بارها اعتياد را ازسر بگيرند.
بهتر است درمورد ارزش هاي انساني با كودك خود صحبت كنيد و به او بگوئيد: «همگي ما دچار اشتباه مي شويم ولي مي توانيم اشتباهات خود را جبران كنيم.»
به كودكان خود بياموزيد راه هاي مختلفي براي عدم تأييد اقدامات توهين كنندگان وجود دارد.
آنها بايد بدانند كه قدرت تغيير اوضاع را دارند به ويژه زماني كه دست به دست يكديگر بدهند.
ترجمه از آذر شايان

 يادم نمي آيد! ترجمه؛ عليرضا سزاوار

هر فردي ممكن است بسياري از مطالبي را كه فراگرفته است، فراموش كند، هر چند كه مغز انسان همچون كامپيوتري پيشرفته مي تواند همه چيز را ثبت و ضبط كند. به هر حال هنگامي كه سعي نكنيم اطلاعات دريافتي را به ياد آوريم با مشكل حافظه مواجه خواهيم شد و درنهايت به تدريج آن را از دست خواهيم داد. مغز هم مانند اعضاي ديگر بدن به تمرينات رواني، جسمي و مواد غذايي نيازمند است. اگر مايل هستيد كه هرگز حافظه خود را از دست ندهيد به نكات زير توجه كنيد.
تمرينات ذهني انجام دهيد
بررسي ها نشان داده است كه محرك هاي مفيد ذهني و فكري باعث سلامتي مغز و تقويت حافظه مي شوند. به طور طبيعي و با افزايش سن، تغييراتي در حافظه ايجاد مي شود ولي با به كارگيري اين محرك ها از ميزان ضعف آن كاسته مي شود. يكي از روانشناسان كالج لندن به نام «جك بريسي» معتقد است كه انجام بازي هاي فكري، حل جدول و نيز افزايش علاقه فرهنگي و اجتماعي باعث افزايش عملكرد مغز مي شود.
استفاده از مواد معدني
آزمايش هاي انجام شده در دانشكده كينگز لندن و دانشگاه روچستر نيويورك بيانگر آن است كه نبود آهن در بدن نقش تعيين كننده اي در ميزان و عملكرد شناختي انسان ايفا مي كند. با كمبود اين ماده در بدن مقدار هموگلوبين خون كاهش يافته و در نتيجه اكسيژن كافي به مغز نمي رسد. ضمن آنكه آهن در انتقال اطلاعات به مغز نيز بسيار موثر است. همچنين كمبود «روي» كه در گوشت قرمز و بادام زميني به وفور يافت مي شود، در تضعيف حافظه نقش اساسي دارد.
نوشيدن قهوه
نوشيدن قهوه به دليل وجود كافئين در آن باعث بهبود عملكرد مغز مي شود زيرا كافئين باعث تحريك بسياري از قسمت هاي مغز مثل هوشياري، آگاهي، تمركز و خلق وخو مي شود. محققان دانشگاه آريزونا دريافتند افراد مسني كه به طور منظم روزانه نصف ليوان قهوه استفاده كرده اند در هنگام آزمايش حافظه نسبت به افرادي كه قهوه بدون كافئين نوشيده اند قابليت بيشتري از خود نشان داده اند. البته نوشيدن بيش از حد قهوه نيز عوارض جانبي مانند لرزش، اضطراب و عدم تمركز را به همراه دارد.
مصرف ماهي
اصلي ترين تركيب تشكيل دهنده پوسته سلول هاي مغزي، اسيد امگا 3 است كه در ماهي يافت مي شود.
مصرف زياد امگا 3 نه تنها باعث افزايش قدرت يادگيري و حافظه مي شود بلكه در تعادل خلق وخو نيز تأثير زيادي دارد. در ضمن به دليل آنكه براي رشد جنين مناسب است، خانم هاي باردار بايد زياد از آن استفاده كنند. همچنين ساردين كه سرشار از ماده «كولين» است در تقويت حافظه بسيار موثر است و به وفور در ماهي يافت مي شود. بنابراين حداقل هفته اي 3 وعده ماهي مصرف كنيد.
استفاده از سويا
بررسي هايي كه دكتر «ساندرا فايل» رئيس بيمارستان گاي لندن انجام داده است نشان مي دهد كه مصرف «ايزوفلاون» موجود در مواد غذايي سرشار از سويا به عنوان گيرنده هاي استروژن در مغز به ويژه گيرنده هاي موجود در هيپوكامپ (مهمترين بخش مغز كه مربوط به حافظه است)، فعاليت مي كند و در نتيجه ارتباط هاي عصبي جديدي در مغز تشكيل مي شود. بسياري از آزمايش هاي پزشكي بيانگر آن است كه افرادي كه به مقدار زياد سويا مصرف مي كنند در حافظه گفتاري، غيرگفتاري و انعطاف ذهني خود شاهد بهبود شاياني بودند.
انجام ورزش هاي روزانه
محققان دانشگاه دوك و استادان دانشكده پزشكي كاروليناي شمالي پس از بررسي هاي انجام شده همگي معتقدند كه انجام 10 دقيقه ورزش در روز به طور چشمگيري باعث تقويت مغز مي شود.
در ضمن هر نوع تحرك بدني باعث افزايش توانايي هاي قلب در ارسال خون به اعضاي بدن مي شود و بخش جلوي مغز را كه به برنامه ريزي، انضباط و توانايي انجام وظايف فكري مربوط است، به شدت فعال مي كند.
جويدن آدامس
دانشمندان در بررسي هاي انجام شده به اين نتيجه رسيدند كه فعاليت هيپوكامپ (مهمترين ناحيه مربوط به حافظه در مغز) با جويدن افزايش مي يابد و حتي گيرنده هاي انسولين در مغز هم با اين كار تحريك مي شوند. زيرا جويدن باعث كاهش انسولين مي شود و در ضمن بدن نياز به غذا پيدا مي كند. هر چند كه دكتر «آندر سكولز» معتقد است كه ساده ترين دليل اين است كه با جويدن، ضربات قلب بيشتر شده و در نتيجه اكسيژن بيشتري به مغز رسيده و توانايي مغز را افزايش مي دهد.

 

(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14