(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


شنبه 25 ارديبهشت 1389- شماره 19645

ماهيگيري يادم بده!
نماينده ولي فقيه در استان : خوزستان از سياست بخشي نگري برخي مديران رنج مي برد
ايران در كيهان
معاون استاندار : وضعيت كنوني فارس در شأن مردم استان نيست
رئيس اتحاديه صنايع دستي اصفهان: اعتقادي به تعطيلي مغازه هاي فروش صنايع دستي خارجي ندارم
يادواره 43 شهيد كسليان سوادكوه برگزار مي شود
رقابت خرپاهاي ماكاروني در شاهرود
پارك علم و فناوري در دزفول احداث مي شود
موقوفه «عباسقلي خان» در كرج احيا مي شود
مديريت واحد ضرورت توسعه شهرهاي كشورماهيگيري يادم بده!

نامه اول
سلام عمو محمود، حالت خوبه؟ دوستام گفتن قراره بياي به شهر ما و هركس برات نامه بنويسه مي خوني و حرفشو گوش ميدي! من هم نامه نوشتم تا به تو بگم راه مدرسه ام دوره و خسته ميشم اگه همه اين راه رو پياده برم و بابام هم نمي تونه برام دوچرخه بخره، بيچاره قول هم داده؛ اما مي دونم كه نمي تونه، مي توني به من دوچرخه بدي...
نامه دوم
زني هستم خانه دار كه سرپرست يك خانواده پنج نفره هستم؛ به خاطر اينكه شوهرم كارش آزاد بود، زير نظر هيچ سازماني نيستيم و حقوق هم نداريم و من هر روز تمام فكر و ذكرم اين است كه چطور شكم بچه هايم را سير كنم، به اين خاطر نامه اي نوشتم تا شايد فكري به حالم كنيد و...
نامه سوم
پسري هستم داراي مدرك كارشناسي مكانيك كه هرچه در جستجوي كار مي روم كمتر مي يابم، نمي دانم چرا وقتي مسئولين مي دانند بازار كار يك رشته اشباع شده است باز هم اقدام به پذيرش دانشجو مي كنند؟ از شما خواهشمندم كه مرا براي دستيابي به يك شغل و ممر درآمد راهنمايي فرماييد...
نامه چهارم
پيرمردي كشاورز هستم كه در يكي از روستاهاي دور و فقير زندگي مي كنم وقتي جوان بودم از كشاورزي و گاوميش داري پول درمي آوردم اما حالا ديگر نمي توانم روي زمين كار كنم، گاوميش هايم را هم فروخته ام، ما شما رئيس جمهور عزيز را خيلي دوست داريم و هميشه برايتان دعا مي كنيم، چون به مردم و محرومين كمك مي كنيد از تو مي خواهم كه به من هم كمك كني...
و نامه هاي ديگري كه دي ماه سال 88 به كيسه هاي جمع آوري نامه نهاد رياست جمهوري ريخته شد و دقيقاً چهار ماه بعد در روزهاي ارديبهشتي از سال تازه شده آن كودك و آن زن و آن پسر جوان و آن پيرمرد روستايي در بازي روزگار قرعه به نام شان مي افتد و با آنها تماس تلفني برقرار مي شود كه چه نشسته ايد كه حاجات مورد اجابت قرار گرفته و جواب نامه هايتان رسيده، لطفاً به آدرس: ... تشريف بياوريد، جهت تحويل پاسخ...
و القصه، شخصيت هاي مطلب داستان گونه ما كار و زندگي را رها كرده و به اميد مساعدت و راه حل هاي كليدي جهت رفع مشكلاتشان، به آدرس مورد نظر مراجعه مي كنند و در پاسخ به درخواست هاي مختلف و گوناگون شان كه هر يك در حوزه اي خاص مي گنجد، يك پاسخ و آن هم كارت اعتباري دريافت مي كنند؛ كارتي كه مبلغي وجه نقد درون آن جهت پاسخگويي به نامه آنها ريخته شده است.
پرده اول:
كودك خوشحال و سرزنده، در حالي كه كارت اعتباري هديه رياست جمهوري عزيزش را در دست مي فشارد به رنگ و طرح و مدل دوچرخه اش فكر مي كند و دندان هاي سپيدش از ميان لبخند فراخش بيرون مي ريزد اما پدر بگونه اي كه دلبندش متوجه ناراحتي دروني اش نشود، به اين فكر مي كند كه امروز، اين نياز فرزندم را اين هديه مقطعي حل كرد، فردا كه اين بچه بزرگتر شد و نيازهايش نيز با او قد كشيد، چگونه از پس اين هزينه ها برآيد؟ او در فكر غوطه ور است اما لبخند دلخوش كنك به فرزندش را فراموش نمي كند و به او حق مي دهم چرا كه تني خسته و زخمي دارد از هجوم بار زندگي كه امنيتي دائمي، دوا و مرهم اوست.
پرده دوم
آن زن ميانسال از دريافت كارت اعتباري 200 هزار توماني شوكه شده، با حيرت مي گويد: «من از رئيس جمهور پول نخواسته بودم، نياز من را كه اين پولها حل نمي كند. گيريم كه اين پول را هم گرفتم و براي يك ماه خرج كردم، ماه بعد چه كنم؟» و حق داشت تعجب كند و دندان به عصبانيت روي هم بسايد چرا كه او راه حل خواسته بود و اكنون مسئله حل شده اي به او داده بودند و او همچنان در مواجهه با اين مسئله علم حل آن را ندارد.
پرده سوم
جوان شيك پوش و رعناي فارغ التحصيل دانشگاه هاي كشورمان آمده تا پاسخ نامه اش را بگيرد كه پس از اخذ كپي شناسنامه و كارت ملي و امضاء و اثر انگشت، يك كارت اعتباري محتوي وجه رايج مملكتي به او تحويل داده مي شود و او گيج و منگ به دنبال جوابي براي علامت سؤال هايي است كه مثل كارتون هاي تلويزيوني دور سرش مي چرخند. من به دنبال كار بودم...
پرده چهارم
پيرمرد كشاورز كه نامه را هم خودش ننوشته بود و داده بود پسر همسايه شان با دست خط خرچنگ قورباغه اش، پر از غلط و غلوط نوشته بود، بعد از اينكه قريب يك ساعت متصدي تحويل كارت را گيج كارهايش كرده بود و يك كارت عكس دار كه محتوي نام و نام خانوادگي و كدملي اش باشد، پيدا نمي كرد؛ بالاخره گره مشكلش به حول و قوه الهي گشوده شد و هديه اش را گرفت و دعاها كرد در حق رئيس جمهور.
و اين تنها يك فريم از سريال بلند داستان هايي است كه در حوزه هاي توزيع هداياي رياست جمهوري كليد خورد. مجموعه اي از اشكها و لبخندها و انگشت حسرت من بيننده در دهان، كه به عنوان ناظر بر اين اتفاق ها نظاره مي كنم و مي بينم سيل آدم هايي كه هر صبح از دور و نزديك اين شهر، سراسيمه به پايگاه هاي توزيع هداياي رياست جمهوري مي آيند. يكي به اين خاطر كه به او زنگ زده اند، ديگري به اين خاطر كه شنيده دارند به آنهايي كه نامه نوشته اند، زنگ مي زنند و سومي به خاطر اينكه فكر كرده به همه آنهايي كه نامه نوشته اند چيزي مي رسد به همين خاطر با دلايلي موجه و غيرموجه زحمت كيلومترها راه را به جان خريده اند و از دورترين روستاها به مركز شهر آمده اند و قريب 10 روز است باري بر مشكلات شهر مشوش ما به لحاظ بار ترافيكي و ساير هزينه ها و نه خداي ناكرده به خاطر وجود عزيزشان كه ميهمانند و قدم شان بر روي چشم افزوده اند. چرا كه اگر يك حساب سرانگشتي و يك تأمل نه خيلي عميق صورت مي گرفت، راه حل هايي كاربردي تر كه تا اين حد مردم را به زحمت نيندازد هم پيدا مي شد.
و مي شد نامه ها را براساس مناطق مسكوني دسته بندي كرد و با يك تيم هر روز يكي دو منطقه را پوشش داد. اين كار هم هزينه كمتري در برداشت و هم آنان از نزديك با وضعيت زندگي فرد نويسنده نامه و صحت ادعاهاي او آشنا مي شدند.
سؤالي كه در اين ميان بايد پرسيد اين است كه آيا محتواي تمامي نامه ها پيرامون مسائل مالي و اقتصادي بود؟ كه قطعاً پاسخش منفي است. پس چه فكري براي ساير نامه ها شد و آيا آنها با ديدن و شنيدن خبرهاي اين ماجرا از نوشتن نامه پشيمان مي شوند و پيش خود آرزو مي كنند كه اي كاش ما هم نوشته بوديم كه مشكل مالي داريم!...
و آيا هيچ انديشيده ايد كه اين اقدام چه عواقبي در سفر چهارم رئيس جمهور به استان خوزستان در پي خواهد داشت و سير نامه هاي كمك و استمداد چند برابر خواهد شد و آن وقت اگر هر يك از اين نامه ها پاسخ قانع كننده اي دريافت ننمايند چه نقدها به پاي دولت و نظام نوشته خواهد شد و چه حرفها كه زده نخواهد شد؟!
و آيا زندگي خانواده اي كه سال هاست در رنج فقر و نداري به سر مي برد و سر ماه كه مي شود با هزاران فكر و حساب و كتابي كه هميشه مي لنگد، روزگار مي گذراند با يك شوك اقتصادي زودگذر متحول مي شود؟ شايد سفره و شكم خالي آنها امروز با يك ماهي پر شود اما همين كه صرافت سيري از سرشان افتاد، فرياد خواهند زد كه «من ماهي نمي خواهم، ماهيگيري يادم بده!»...
فاطمه زورمند
خبرنگار كيهان در اهواز

 نماينده ولي فقيه در استان : خوزستان از سياست بخشي نگري برخي مديران رنج مي برد

اهواز- خبرنگار كيهان:
نماينده ولي فقيه در استان خوزستان در جلسه شوراي اداري اين استان ضمن انتقاد از سياست بخشي نگري برخي از مديران خوزستاني، اظهار داشت: يكي از دلايلي كه تصميم هاي بزرگ و سرنوشت ساز در اين استان به ثمر نمي نشيند، ناشي از نگاه بخشي مديران است.
آيت الله «سيدمحمدعلي موسوي جزايري» خاطرنشان كرد: متاسفانه اين مشكل در همه دستگاههاي اجرايي خوزستان به نحوي مشهود است و شايد بتوان گفت علت توسعه نيافتگي اين استان ناشي از اين ديدگاه و شيوه عمل مي باشد كه بايد اصلاح شود.
امام جمعه اهواز همچنين تصريح كرد: نمونه شدن يك مدير همواره نشان دهنده موفقيت آن مدير در رسيدگي به مشكلات مردم نمي باشد. مديران دستگاههاي اجرايي بايد دندان طمع را كشيده و دنبال تقديرنامه و كسب عنوان نمونه از مافوق خود نباشند بلكه با خدمت به مردم و كمك به حل مشكلات استان خوزستان اجر و مزد واقعي خود را از خداوند درخواست كنند.
آيت الله «موسوي جزايري» افزود: توصيه من به مديران دستگاههاي اجرايي اين است كه برنامه ها و طرحهاي عام المنفعه اي را كه سود آنها به عموم مردم استان مي رسد جايگزين تصميم گيري هاي شخصي و بخشي نگر نمايند تا شاهد رشد و توسعه استان باشيم.
استاندار خوزستان نيز در اين نشست ضمن تشريح اهم فعاليت هاي خود در سال جاري، اذعان داشت: اولين و مهمترين برنامه درنظر گرفته شده در سال جاري اشتغال است. بنابراين همه دستگاههاي اجرايي بايد در راستاي ايجاد اشتغال پايدار تلاش كنند و در برنامه كاري خود مسئله اشتغال را با جديت دنبال كنند.
«سيدجعفر حجازي» افزود: دستگاههاي عمراني بايد با فراهم كردن زيرساخت هاي لازم براي ايجاد فرصت هاي شغلي هرچه سريعتر اين مسئله را حل نمايند. همچنين در بخش فرهنگي، رسانه ها بايد در رابطه با فرهنگ كار و كارآفريني در خوزستان اطلاع رساني كنند.
در اين مراسم طي حكمي از سوي وزير كشور سيدمحمدعلي پورموسوي به سمت معاون جديد سياسي اجتماعي خوزستان منصوب شد.

 ايران در كيهان

كمبود نمازخانه
اصفهان -خبرنگاركيهان: يك هزار و 100مدرسه در استان اصفهان نمازخانه ندارد.
محمد حسين سجاد مديركل نوسازي مدارس استان اصفهان با اعلام اين مطلب فوق گفت: براي ساخت يك نمازخانه درهر مدرسه حدود 50ميليون تومان بودجه نياز است.
برگزاري جلسه قرآني
سمنان -خبرنگاركيهان: نشست تخصصي با حضور 40نفراز خواهران و برادران حافظ و قاري قرآن شهرستان سمنان در مسجد وليعصر اين شهرستان برگزار شد. دراين جلسه استاد محمد جواد پناهي از قاريان ممتاز بين المللي درخصوص آموزش قرآن و فوائد آن مطالبي را عنوان كرد.
توليد آبزيان
¤ مديرامور شيلات سازمان جهاد كشاورزي استان سمنان از رشد 30درصدي توليد آبزيان درسال گذشته خبر داد. مسعود مهدوي گفت: بهره برداران در 117 باب از استخرهاي كشاورزي 135 هزار قطعه از انواع ماهيان گرمايي و بيش از يك ميليون و 125 هزارقطعه، بچه ماهي از نوع قزل آلا در40 باب مزرعه پرورش ماهيان سردابي استان رها كردند.
تجليل از پيشكسوتان
اسفراين - خبرنگاركيهان: همايش پيشكسوتان فرهنگي استان خراسان شمالي در شهرستان اسفراين برگزار شد. محمد محمدزاده فرماندار اسفراين در اين همايش گفت: از كل اعتبارات شهرستان مبلغ يك ميليارد و 300ميليون ريال به بخش فرهنگي و آموزش و پرورش اختصاص يافته است.
خسارت به كشاورزي
اردبيل -خبرنگاركيهان: حوادث غيرمترقبه درسال گذشته بيش از 2ميليارد به استان اردبيل خسارت زد. سرپرست معاونت عمراني استانداري اردبيل در جلسه شوراي هماهنگي مديريت بحران استان با اعلام مطلب بالا افزود: حدود 84 درصد اين ميزان خسارت به بخش كشاورزي و دامي، 12درصد به تاسيسات زيربنايي و نزديك به چهاردرصد آن به بخش مسكوني و معيشتي وارد شد.
تخصيص اعتبار
¤ اعتباري معادل 60ميليارد ريال براي ساماندهي و عمران شهري گرمي مغان اختصاص يافته است. كاظم دبير فرماندار گرمي با اعلام مطلب بالا افزود: اعتبار ياد شده صرف گشايش چهار راه مركز شهر و اتمام نقشه برداري و مطالعات اجرايي آن خواهد شد.
صادرات كالا
اراك- خبرنگار كيهان: طي سال گذشته 562 ميليون دلار محصولات صنايع استان مركزي به خارج صادر شد. به گزارش روابط عمومي سازمان صنايع و معادن استان اين ميزان صادرات از 40 واحد صنعتي بوده است.
ساخت موج نگار
بندرعباس- خبرنگار كيهان: سازمان بنادر و دريانوردي يك دستگاه بويه موج نگار را جهت اندازه گيري پارامترهاي دريايي در تنگه استراتژيك هرمز نصب و راه اندازي كرد. مديركل مهندسي سواحل و بنادر سازمان ضمن بيان اين مطلب افزود: بويه موج نگار مذكور توسط متخصصان كشور طراحي و ساخته شده است.
كاهش بيماري تالاسمي
ساري- خبرنگار كيهان: با اجراي طرح هاي تشخيصي قبل از تولد رشد بيماري تالاسمي در مازندران متوقف شده است. مديركل انتقال خون مازندران با اعلام اين خبر در آئين گراميداشت روز جهاني تالاسمي در ساري افزود: هم اكنون 3 هزار بيمار تالاسمي در مازندران زندگي مي كنند.
برگزاري جشن تكليف
گناباد- خبرنگار كيهان: جشن تكليف 600نفر دانش آموز دختر دبستان هاي شهرستان گناباد خراسان رضوي در مهديه اين شهرستان برگزار شد. در اين مراسم امام جمعه گناباد درباره فريضه نماز سخنراني كرد.
سرمايه گذاري در برق
اهواز- خبرنگار كيهان: 12 پروژه برق در مناطق مختلف شهر آبادان با 171 ميليارد ريال سرمايه گذاري اجرا خواهد شد. مديريت برق ناحيه جنوب با اعلام اين خبر گفت: اين پروژه ها در قالب احداث شبكه هاي فشار متوسط، فشار ضعيف ونصب انواع مختلف ترانس است كه در مناطقي چون ذوالفقاري، احمد آباد، كوي كارگر غربي، تنگه ها و چند نقطه ديگر اجرا مي شود.
برگزاري مسابقه
اوز- خبرنگار كيهان: دانش آموزان مدارس شهر اوز با شركت در يك مسابقه ابتكاري خدمات معلم را نقاشي كردند. رئيس اداره آموزش و پرورش منطقه اوز در استان فارس با اعلام اين خبر گفت: 96 تن از دانش آموزان علاقمند به صورت حضوري و در مدت كمتر از 60 دقيقه با ترسيم فعاليت هاي معلم و جايگاه والاي معلمان در اين مسابقه شركت كرد.
بهره برداري از كارخانه
¤ كارخانه توليد در و پنجره دو و سه جداره در لارستان مورد بهره برداري قرار گرفت. فرماندار لارستان با اعلام اين خبر گفت: اين كارخانه با هزينه اي معادل 3ميليارد و 700ميليون ريال با همكاري بخش خصوصي ساخته شده است.
راه اندازي آموزشكده
رشت- خبرنگار كيهان: مديرعامل جمعيت هلال احمر گيلان از راه اندازي مركز آموزش هاي تخصصي امداد دريايي و آموزشكده سوانح و حوادث در اين استان خبر داد. به گفته دكتر جمشيدي همچنين توسعه آموزش هاي عمومي و تخصصي نيز از ديگر كارهايي بود كه در سال گذشته توسط هلال احمر گيلان با موفقيت انجام شد.

 معاون استاندار : وضعيت كنوني فارس در شأن مردم استان نيست

شيراز- خبرنگار كيهان:
در حمايت و راه اندازي صنايع مادر از پروژه هايي كه زمينه شكوفايي مناطق محروم استان را فراهم كند به صورت ويژه حمايت خواهيم كرد.
«محمدحسين فروزان مهر» معاون برنامه ريزي استانداري فارس در جمع مديران كارخانه ذوب آهن پاسارگاد با بيان اين مطلب گفت: وضعيت كنوني استان فارس با توجه به جايگاه و اقتدار فرهنگي و مذهبي آن سزاوار و در شأن مردم فارس نيست.
وي افزود: راه اندازي صنايع مادر در فارس با فعال سازي صنايع پايين دستي مي تواند زمينه ايجاد اشتغال پايدار را فراهم كند.
وي با تأكيد بر رعايت عدالت سرزميني در گسترش مراكز صنعتي در استان گفت: در بخش صنعت نگاه ما تنها به مركز استان معطوف نشده و آنچه كه استراتژي مديران استان را در اين حوزه حساس و تأثيرگذار مشخص مي كند تنها قابليت ها و مزيت هاي صنعتي در نقاط مختلف استان است.
وي بر ضرورت تغيير رويكردها در حوزه سرمايه گذاري در فارس تأكيد كرد و افزود: مديران بايد به دنبال سرمايه گذاران بدوند. وي اظهار داشت: ادبيات كار در حوزه صنعت استان درحال تغيير است و ما براي شكوفايي صنعت فارس قصد داريم كمتر حرف زده و بيشتر عمل كنيم.
گفتني است مرحله اول كارخانه بزرگ ذوب آهن پاسارگاد فارس تا پايان سال جاري به بهره برداري مي رسد كه با تكميل ظرفيت نهايي اين پروژه بزرگ در مجموع براي 20 هزار نفر به صورت مستقيم و غيرمستقيم ايجاد اشتغال مي شود.

 رئيس اتحاديه صنايع دستي اصفهان: اعتقادي به تعطيلي مغازه هاي فروش صنايع دستي خارجي ندارم

اصفهان- خبرنگار كيهان:
رئيس اتحاديه صنايع دستي استان اصفهان گفت: اعتقادي به تعطيلي مغازه هاي فروش صنايع دستي خارجي ندارم.
غلامعلي فيض الهي با اظهار اين مطلب گفت: در حال حاضر بهاي صنايع دستي خارجي در مقايسه با صنايع داخل بسيار ارزان تر است كه دولت بايد در حمايت از توليدكنندگان داخل اقدامي مؤثر انجام دهد.
وي افزود: در راستاي اجرايي شدن مصوبه هيئت دولت، 5 مغازه فروشنده صنايع دستي خارجي فاقد پروانه كسب در ميدان امام اصفهان تعطيل خواهد شد كه با اين اقدام انتظار مي رود تا آن دسته از فروشندگاني كه مبادرت به فروش صنايع دستي خارجي مي كنند صرفاً به فروش صنايع دستي داخلي عمل كنند.
وي با اشاره به اينكه اكنون نزديك به 70 درصد از كالاهايي كه در ميدان امام اصفهان به فروش مي رسد خارجي است، افزود: انتظار مي رود تا در سريعترين زمان ممكن كارگروه فروش صنايع دستي در استانداري اصفهان تشكيل شود تا در اين زمينه اقدام زيربنايي صورت گيرد.
رئيس اتحاديه صنايع دستي استان اصفهان گفت: دولت بايد از واردات اين كالاها جلوگيري به عمل آورد و يا به گونه اي بر واردات اين صنايع ماليات وارد كند تا در نهايت حمايتهاي لازم از صنايع دستي داخل انجام شود.
وي اضافه كرد: با واردات صنايع دستي از كشورهاي چين، هند و پاكستان و فروش اين كالاها با قيمتي پائين در بازارهاي صنايع دستي استان اصفهان، در سه سال گذشته نزديك به 800 نفر از فعالان صنايع دستي بدنبال تعطيل شدن كارگاه هاي صنايع دستي شغل خود را از دست داده اند.

 يادواره 43 شهيد كسليان سوادكوه برگزار مي شود

سوادكوه- خبرنگار كيهان:
هفتمين يادواره 43 تن از شهيدان منطقه كسليان به ميزباني مردم روستاهاي بهمنان، اميركلا و ولوكش برگزار مي شود.
اين مراسم همه ساله در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا«س» باشكوه خاص و با حضور مردم ولايتمدار شهرستان سوادكوه و شهرهاي اطراف در يكي از روستاهاي دهستان كسليان برگزار مي شود و امسال در 28 ارديبهشت روستاي ولوكش ميزبان خيل عظيم رهروان ولايت با انجام برنامه هاي متنوع فرهنگي، مداحي و سخنراني خواهد بود.
لهراسب رحمتي دبير ستاد هفتمين يادواره 43 شهيد منطقه كسليان با اشاره به حق بزرگي كه شهيدان بر گردن ما دارند برگزاري اين مراسم را يادآوري به خود براي ادامه راه الهي دانست.
وي از مردم فهيم، ارزشي و انقلابي سوادكوه، مسئولان و كاركنان ادارات و نهادها، شوراهاي شهر و روستا، دهياري ها و پايگاه هاي مقاومت شهرستان براي ارائه هر نوع پيشنهاد و راهكار مناسب به منظور برگزاري باشكوه اين مراسم و استمرار خط سرخ شهادت دعوت به همكاري كرد.
دبير ستاد يادواره هفتم تصريح كرد: به علت گستردگي كارها هر نوع كمك و ياري مردم شريف سوادكوه باعث كيفيت بخشي به مراسم خواهد شد.

 رقابت خرپاهاي ماكاروني در شاهرود

شاهرود- خبرنگار كيهان:
رقابت خرپاهاي ماكاروني در دانشگاه صنعتي شاهرود برگزار شد.
به منظور ارزيابي قدرت تحليل سازه هاي خرپايي و آشنايي دانشجويان با الگوهاي علمي سازه هاي عمراني، پنجمين دوره مسابقات خرپاي ماكاروني 18 و 19 ارديبهشت ماه جاري در مجتمع فرهنگي شقايق هاي دانشگاه صنعتي شاهرود برگزار شد.
دكتر محمود رحيمي مدير انجمن هاي علمي دانشگاه صنعتي شاهرود با اعلام اين خبر گفت: اين دوره از مسابقات در سطح دانشگاه هاي استان سمنان و در دو بخش مقاومت خرپا در برابر بارهاي متغير و زيبايي خرپا با داوري اساتيد و اعضاي هيئت علمي دانشكده عمران دانشگاه صنعتي شاهرود برگزار شد.
وي گفت: اين مسابقات همه ساله به همت انجمن علمي دانشجويي عمران با شركت تيم هاي متعدد و به منظور مشخص شدن سطح علمي دانشجويان و انتخاب بهترين نوع سازه در اين دانشگاه برپا مي شود. به گفته دكتر رحيمي در حاشيه برگزاري اين مسابقه، نمايشگاه خرپاي زيبا برگزار شد و به زيباترين خرپا 000/50 ريال تعلق گرفت. و همچنين به تيم هاي اول تا چهارم به ترتيب 4، 3، 2 و 1 ميليون ريال وجه نقد اهداء شد.

 پارك علم و فناوري در دزفول احداث مي شود

دزفول- خبرنگار كيهان:
فرماندار ويژه شهرستان دزفول از احداث پارك علم و فناوري در اين شهرستان خبر داد.
غلامرضا اخوان صباغ افزود: مقدمات كار براي ايجاد چنين پاركي در شمال خوزستان درحال انجام است.
وي از دستگاه هاي اجرايي، نخبگان، علاقه مندان بخش خصوصي و نيز دانشگاه هاي منطقه براي تسريع در ايجاد اين پارك علمي دعوت به همكاري كرد. «كيوان بختيار» يكي از مبتكران دزفولي خاطرنشان كرد: كه با ايجاد پارك علم و فناوري در منطقه وب سايتي نيز براي ارايه كارهاي انجام شده و خدمات فن آوري ايجاد و در اختيار جامعه هدف قرار مي گيرد.
وي افزود: ايجاد اين پارك علم و فناوري زمينه ساز تحقق موضوع شهروند الكترونيك در منطقه خواهد بود و هم اكنون در مرحله تعيين متولي اجرايي اين پارك هستيم.

 موقوفه «عباسقلي خان» در كرج احيا مي شود

كرج- خبرنگاركيهان:
موقوفه 950هكتاري «عباسقلي خان» در شهرستان كرج احيا مي شود.
حجت الاسلام والمسلمين «حسين نظري» رئيس اداره اوقاف و امور خيريه كرج با اعلام اين خبر گفت: اين موقوفه از مهمترين موقوفات كرج است كه احياي كامل آن نتايج درخشاني به همراه خواهد داشت.
وي افزود: اين موقوفه از اول شهرك صنعتي بهارستان آغاز مي شود و تا پل كردان ادامه دارد كه اين امر نشان مي دهد موقوفه ياد شده بسيار وسيع است.
نظري اظهار داشت: مراكز ديگري از قبيل سها، مپنا و شهرك اميرالمؤمنين در محدوده اين موقوفه قرار دارد.
رئيس اداره اوقاف و امور خيريه تصريح كرد: به اين ترتيب بخشي از اتوبان كرج- قزوين نيز از داخل موقوفه ياد شده مي گذرد ضمن اينكه تلاش مي كنيم تا احياي اين موقوفه به صورت كامل صورت گيرد.
وي بيان كرد: احياي موقوفات كرج با جديت دنبال مي شود زيرا وسعت قابل توجهي از موقوفات در اين شهرستان قرار دارد كه بازپس گيري آنها اهميت فراواني براي اين شهرستان دارد.

 مديريت واحد ضرورت توسعه شهرهاي كشور

گزارش از : خبرنگار كيهان در مشهد
مديريت واحد شهري جايگاهي محوري و تعيين كننده در راستاي ساخت و ساز و توسعه شهرهاي كشور را دارد.
هر روز و در گوشه و كنار خيابان هاي شهرهاي بزرگي نظير مشهد شاهد فعاليت هاي گوناگون به منظور ارائه خدمات شهري هستيم. با طلوع خورشيد، شهرداري خياباني را آسفالت مي كند و با غروب خورشيد آسفالت، براي اجراي طرح فاضلاب شهري شكافته مي شود. در خياباني به علت حضور گسترده ادارات و كمي عرض خيابان، ترافيك شديدي ايجاد مي شود و راهنمايي و رانندگي با كوچكترين تردد برگ جريمه اي چند هزار توماني صادر مي كند.
و اكنون حكايت مديريت واحد شهري و ارائه خدمات از سوي سازمان هاي ذيربط همان حكايت آب در هاون كوبيدن است و هرز رفتن اعتبارات و ريختن بودجه هاي ريالي و ارزي در درون گودالي به وسعت بي انتها!!
موازي كاري در ارائه خدمات شهري معضل كلان شهرهاي كشور
نماينده مردم مشهد در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به ضرورت اجراي مديريت جامع شهري گفت: درحال حاضر موازي كاري ها و نبود مديريت يكپارچه در ارائه خدمات شهري زمينه ساز مشكلات متعددي براي شهروندان است. عفت شريعتي با اشاره به از هم گسيختگي هاي اجرايي در ارائه خدمات شهري از سوي سازمان ها و ارگان هاي ذيربط افزود: بروز اين موازي كاري ها علاوه بر از هم گسيختگي در مديريت شهري، زمينه ساز كاهش روند توسعه شهري به ويژه در اجراي پروژه هاي عمراني و شهري خواهد بود.
استاد دانشگاه فردوسي مشهد نيز گفت: با روند كنوني، يك افق 50ساله براي تحقق مديريت واحد شهري و آمادگي شهرها براي پذيرش اين مسئوليت نياز است.
شمس الدين ناظمي هماهنگي در سطح كلان و در بين مديران را لازمه تحقق مديريت واحد شهري عنوان كرد و گفت: عدم مديريت واحد شهري اكنون در كلان شهرهاي ايران به چالش و معضل فراروي مديريت شهرها و ارائه خدمات مبدل شده است.
وي با بيان اين كه يك افق زماني طولاني براي آمادگي كشور در رابطه با پذيرش طرح جامع مديريت واحد شهري نياز است گفت: فضاي كنوني شهرها ازنظر مديريتي بيان گر اين واقعيت است كه براي رسيدن به اين هدف و ايجاد يك هماهنگي در بين سازمان هاي خدمات دهنده مستلزم گذشت زمان طولاني است.
استاد دانشگاه فردوسي مشهد در رابطه با نحوه مديريت و برخورد با موازي كاري انجام شده از سوي ارگان ها و سازمان هاي خدمات دهنده گفت: براساس پژوهش هاي انجام شده و براي تحقق ايجاد يك مديريت در سطح كلان بايد به سمت ايجاد هماهنگي منسجم بين سازمان هاي خدمات دهنده با محوريت شهرداري ها گام برداريم.
برنامه ريزي براساس منافع سازماني
يكي ديگر از اساتيد دانشگاه فردوسي مشهد در اين زمينه گفت: متأسفانه درحال حاضر برنامه ريزي هاي سازمان هاي متولي در ارائه خدمات شهري براساس منافع آن ها صورت مي گيرد كه اين موضوع مانع تحقق مديريت واحد در سطح كلان خواهدشد.
حبيب الله ريحاني مديريت واحد شهري را امري پذيرفته و بديهي در كشورهاي توسعه يافته عنوان كرد و گفت: در كشورهاي توسعه يافته، مديريت شهرها از يك سرچشمه واحد هدايت مي شود؛ امري كه در كشورهاي درحال توسعه تاكنون به صورت مدون و هدايت شده محقق نشده است.
وي در رابطه با راهكارها و ساز و كارهاي مديريت واحد شهري در كشور گفت: هدف گذاري بر مبناي چشم اندازهاي مشخص در جهت توسعه شهري و برنامه ريزي براساس اين هدف گذاري ها مي تواند بستر ايجاد نوعي هماهنگي در سطح مديريت كلان شهري را ايجاد نمايد.
ريحاني در ادامه تدوين قانوني مشخص در راستاي اجراي مديريت واحد شهري را ضروري دانست و اظهار داشت: براي تحقق اين هدف بايد الزامات قانوني و هدف گذاريهاي مربوط در جهت كاهش پراكندگي هاي مديريت ايجاد شود. مديريت كنوني شهرها مديريتي توزيعي است.
مدير برنامه و مطالعه استراتژيك سازمان اقتصادي رضوي نيز در رابطه با مديريت كنوني شهرها گفت: درحال حاضر سيستم مديريت در شهرهاي كشور فاقد يكپارچگي لازم، و مديريت در شهرها مديريتي توزيعي است.
نصرالله خاني با اشاره به تعارضات موجود در اداره شهرهاي كشور افزود: وجود تعارضات در كارهاي اجرايي سازمان هاي ارائه دهنده خدمات شهري علاوه بر موازي كاري و هرز رفتن اعتبارات، موجب نارضايتي و سردرگمي شهروندان در مواجه شدن با برنامه ريزي هاي چندگانه اين سازمان ها خواهدشد.
وي ادامه داد: در شهرهاي بزرگي نظير مشهد كه داراي جاذبه هاي گردشگري و توريستي فراواني است برنامه ريزي هاي گوناگوني براي گردشگري اين شهر از سوي سازمان هاي متعدد نظير استانداري، ميراث فرهنگي و گردشگري، شهرداري، فرمانداري صورت مي گيرد، كه اين خود زمينه ساز كاهش اثر بخشي برنامه هاي اين سازمان ها، نبود متولي خاص در پاسخگويي مشكلات ايجاد شده و كاهش رضايت شهروندان و زائرين را به دنبال خواهد داشت.
مدير برنامه و مطالعه استراتژيك سازمان اقتصادي رضوي با اشاره به ضرورت تدوين قانوني مشخص براي اجراي مديريت واحد شهري خاطرنشان كرد: تدوين قانون مديريت واحد شهري و اجراي آن در شهرهاي كشور علاوه بر ايجاد يكپارچگي در سيستم مديريت شهري، زمينه ساز نوعي تعامل مثبت بين سازمان هاي ارائه دهنده خدمات و كاهش دوباره كاري هاي موجود است.
خاني تأكيد كرد: هم اكنون فارغ از مباحث مذكور هدف اصلي درخصوص مديريت واحد شهري ايجاد هماهنگي در فعاليت هاي اجرايي و شهري ميان نهادهاي ذيربط و جلوگيري از دوباره كاري، اسراف و سردرگمي است.

 

(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14