(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


شنبه 25 ارديبهشت 1389- شماره 19645

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
همين امروز دريابيد (يادداشت روز)
ديوانه ها (گفت و شنود)
كيهان و خوانندگان
حضور مقام هاي عالي رتبه بيش از 10 كشور در اجلاس گروه 15
 مواد هسته اي ايران فقط در پروژه هاي صلح آميز استفاده شده است
يك قطار اپوزيسيون كه بدون هزينه اي براي جمهوري اسلامي محو شدند (خبر ويژه)
خودمان هم نمي فهميم چه مي گوييم! (خبر ويژه)
گفتيم خالي ببند اما نه آنطور كه خودت هم باور نكني! (خبر ويژه)
جوابيه مجمع تشخيص مصلحت نظام و توضيحات كيهان (خبر ويژه)
مرگ سران فتنه به روايت همكار رسانه اي سازمان سيا (خبر ويژه)
نگاه متفاوت ايران و آمريكا به مذاكرات داسيلوا در تهرانهمين امروز دريابيد (يادداشت روز)

يك روز پس از آنكه كميته اجرايي سازمان آزاديبخش فلسطين و كميته مركزي جنبش فتح با تصميم محمود عباس براي از سرگيري «مذاكرات غيرمستقيم» با رژيم صهيونيستي موافقت كردند، «اسحاق آهرونوويچ» وزير امنيت داخلي اين رژيم با صراحت و قاطعيت اعلام كرد تخريب هزاران منزل فلسطيني در قدس شرقي را از فردا- سه شنبه هفته قبل- آغاز مي كند. اين عمليات آغاز شد و همزمان با آن، واحدهاي مهندسي اسرائيل كه از سوي پليس اسرائيلي بيت المقدس حفاظت و پشتيباني مي شدند، ساخت 12 هزار واحدمسكوني- براي استقرار حدود 50 هزار صهيونيست جوان در قدس شرقي- را آغاز كردند!
آنچه اين روزها در فلسطين مي گذرد ملغمه اي از اقدامات تجاوزكارانه، توجيه گرانه، انفعال و انتظار است. رژيم صهيونيستي تجاوز مي كند، آمريكايي ها توجيه مي كنند، دولت هاي عربي و اسلامي منفعلند و فلسطيني ها منتظرند تا دستي از غيب بيرون آيد و آنان را نجات دهد! رژيم صهيونيستي در شرايطي تخريب منازل فلسطيني در قدس شرقي را دنبال مي كند و يهودي سازي كامل آن را مدنظر دارد كه آمريكايي ها رئيس تشكيلات فلسطين را به آغاز مذاكره با اسرائيل و رها كردن پيش شرط قبلي خود- مبني بر توقف ساخت شهرك هاي جديد- متقاعد كرده اند و بعضي از محافل سياسي عرب، آن را تنها راه نجات! فلسطيني ها ارزيابي كرده اند.
روزنامه سعودي الحيات دو روز پيش- و درست در زماني كه تخريب منازل فلسطيني در قدس شرقي شروع شده بود - به درج تحليل مبسوطي درباره اهميت روند سازش با رژيم تل آويو دست يازيد كه تيتر آن اين بود: «فلسطيني ها بايد به اوباما اعتماد كنند». در اين صحنه آمريكايي ها به فلسطيني ها مي گويند، پيش شرط ها را كنار بگذاريد و به چيزي غير از مذاكره فكر نكنيد! چند روز پيش جرج ميچل فرستاده ويژه اوباما به سرزمين هاي اشغالي به فلسطيني هايي كه از او دستور كار مذاكراتي كه او همواره بر آن تاكيد مي كند را خواسته بودند، گفت: «پيش از مذاكره هيچ طرحي وجود ندارد!» در واقع براي آمريكايي ها مذاكره دو طرف اهميت دارد و نه آنچه در اين مذاكرات مطرح مي شود.
اقدامات يكه تازانه طرف صهيونيستي، اقدامات جامع و عاجل كشورهاي عربي و اسلامي را طلب مي كند اما با اين وجود اكثريت كشورهاي عرب و مسلمان از كنار اين اقدامات عبور و بعضي از آنان فقط ابراز تاسف كرده اند. در اين ميان مهمترين عبارتي كه از يكي از كشورهاي عرب همسايه فلسطين شنيده شد اين بود كه: «اظهارات وزير امور داخلي اسرائيل درباره تخريب منازل عرب هاي ساكن قدس شرقي نااميد كننده است»! اين در حالي است كه اكثر 54 كشور اسلامي و 22 كشور عرب ظرفيت بالايي در مقابله با سياست هاي صهيونيستي دارند. سكوت و انفعال مسلمان ها و عرب ها در مقابل محاصره 4 ساله غزه كار را به تخريب منازل فلسطيني در قدس شرقي كشاند. در واقع كشورهاي اسلامي- عربي خود عامل اصلي ويراني منازل مسلمين- در بيت المقدس هستند و البته شايد كمي خوشبينانه است كه ما از كشورهاي عرب عضو اتحاديه اي كه انگليسي ها در سال 1324 - در پايان جنگ جهاني دوم- آن را با مشاركت اوليه 7 كشور اصلي عرب- مصر، سوريه، عراق، يمن، لبنان، اردن و عربستان- تشكيل دادند و همواره هدايت آن را در اختيار داشته اند، توقع واكنش داشته باشيم!
در اين صحنه فلسطيني ها «در انتظار» به سر مي برند. البته وضع فلسطيني ها تا حد زيادي قابل تامل است. اسرائيل در حال حاضر فلسطيني ها را به 4 بخش تقسيم كرده است يك بخش فلسطيني هاي ساكن در مناطق 1948 هستند كه در شمال، مركز و جنوب فلسطين در زير سيطره مستقيم رژيم صهيونيستي زندگي مي كنند. جمعيت اين ها حدود 5/1 ميليون نفر مي شود، يك بخش فلسطيني هاي ساكن در اردوگاههاي فلسطيني در 4 كشور عرب همسايه خود مي باشند. جمعيت اين ها از 5 ميليون نفر تجاوز مي كند. يك بخش فلسطيني هاي ساكن در 7 شهر كرانه باختري است كه جمعيت آنان حدود 2/2 ميليون نفر مي باشد و يك بخش فلسطيني هاي ساكن باريكه غزه مي باشد كه جمعيت آنان حدود 5/1 ميليون نفر است. اسرائيلي ها توانسته اند حدود 10 ميليون فلسطيني را هم جدا كرده و هر كدام را با دغدغه هاي فراواني مواجه نمايند.
بعضي از تحليلگران خوش باور گمان مي كردند كه اسرائيل براي تقويت سازشكاران به موازات اعمال فشار به ساكنان باريكه غزه و دولت اسماعيل هنيه، آزادي هايي را به ساكنان كرانه باختري و دولت خودگردان مي دهد. تخريب منازل ساكنان عرب قدس شرقي و يهودي سازي مسجد حضرت ابراهيم - عليه السلام- در شهر الخليل و تلاش براي يهودي كردن مسجدالاقصي اين تصور خوش باورانه را باطل كرد. با اين وصف اين تحليل بايد فراگير شود كه: «براي اسرائيل هيچ چيز مهمتر از تثبيت موقعيت خود نيست كه آن را با قبول فلسطيني ها در همسايگي خود در تضاد مي بيند» بنابراين ترديدي نبايد كرد كه تل آويو فقط به مذاكره اي تن مي دهد كه نتيجه آن تثبيت موقعيت رژيم صهيونيستي باشد. اما در خصوص اين موضوع چند نكته اساسي به چشم مي خورند:
1- تخريب هزاران منزل فلسطيني در قدس شرقي مي تواند به دو صورت هيجاني و عادي انجام شود به عبارت ديگر سوال اين است كه رژيم صهيونيستي وقتي مي تواند به مرور و بصورت يك منزل يك منزل به هدف خود برسد، چرا به جاي اين سياست كم هزينه، بصورت تهاجمي و با اعلام وزارتخانه امنيتي آن وارد ميدان شده است؟ به نظر مي آيد اسرائيل يا زمان لازم را در اختيار ندارد و يا تخريب منازل فلسطيني با بهره گيري از شيوه اي تهاجمي را براي دست يافتن به اهداف ديگري- كه رسماً اعلام نمي شوند- دنبال مي كند. اگر نگاهي به روند امور بياندازيم درمي يابيم كه رژيم صهيونيستي توامان از «شكست در تهاجم نظامي» و «شكست اخلاقي» رنج مي برد اين رژيم از سال 1363- اولين ضربه سنگيني كه در لبنان دريافت كرد- تاكنون شكست هاي فراواني را متحمل شده كه شكست 4 سال پيش در جنگ 33 روزه نقطه اوج آن بود. از سوي ديگر وضعي كه براي اين رژيم در دو جنگ 33روزه و 22 روزه پيش آمد، اسرائيل را با «شكست فاحش اخلاقي» مواجه كرد. گزارش حدود 500 صفحه اي ريچارد گلدستون كه 2000 سند به آن پيوست شده بود، اوج بحران اخلاقي اين رژيم را به تصوير كشيد و در واقع نشان داد كه حتي غرب هم نمي تواند بحران نامشروع و ظالمانه بودن اقدامات تل آويو را انكار كند. بر اين اساس مي توانيم بگوئيم اسرائيل در اين فضا تلاش مي كند كه حرف آخر خود -يهودي سازي بيت المقدس كه مسلمين و مسيحي ها نمي توانند در برابر آن سكوت نمايند- را بزند و ضمناً به دنيا بگويد اگر ما را در مواجهه با موج سنگين اسلام گرايي رها كنيد، هيچ محدوده اي را از تعرض خود، استثنا نمي كنيم.
2- رژيم صهيونيستي اين نكته را بخوبي مي داند كه مجال زيادي ندارد و فضاي بين المللي و منطقه اي با سرعت زيادي ضد اسرائيلي مي شود و حاميان غربي كه تاكنون با قاطعيت از همه اقدامات اين رژيم حمايت مي كردند اينك به «اما» و «اگر»ها روي آورده اند و در بعضي از اين كشورها حتي دستگيري مقامات اسرائيلي بعنوان «جنايتكار جنگي» زمزمه شده است و مخالفان اسرائيل توانسته اند از ظرفيت قضايي كشورهاي حامي اين رژيم براي طرح دعاوي خود استفاده نمايند. اسرائيل اين فرآيند را كنترل ناپذير ارزيابي مي كند و معتقد است «مشكل اخلاقي» غرب براي پذيرش اقدامات اسرائيل روز به روز افزايش مي يابد و به موازات آن اقدامات نظامي فلسطيني ها عليه رژيم تل آويو روز به روز «اخلاقي تر» مي شود. اين شرايط دولت نتانياهو را نگران كرده و اقداماتي كه قرار بود در يك فرايند 30-20 ساله انجام شود را جلو انداخته است.
3- كشورهاي عربي در شرايط فعلي دچار بحران توانايي و انگيزه شده اند. مصر كه بزرگترين كشور عرب همسايه فلسطين است و زماني پيشتاز مبارزه ضد اسرائيلي شناخته مي شد تا جايي كه از نفس افتاده است دولت قاهره ديگر هيچ جايگاهي در تحولات منطقه اي ندارد و عليرغم واگذاري پي در پي نقش هاي ويژه از سوي غرب به آن، نتوانسته تاثيري بر منطقه عربي بگذارد. تا جايي كه عربستان سعودي از حماس و جهاد درخواست مي كند كه به مصر اجازه دهند وارد معادله فلسطين شود. وضع اردن از مصر هم وخيم تر است، اردن در فاصله سالهاي 1357 تا 1375 نقش زيادي در جهان عرب و بخصوص در موضوع فلسطين داشت، اينك اردن رسماً مشاركت در مسايل منطقه اي را كنار گذاشته و از سوي كسي هم به بازي گرفته نمي شود. عربستان سعودي به دليل مسافت زيادي كه با فلسطين دارد و رويكردي كه در طول سه دهه گذشته در مورد فلسطين داشته است، نمي تواند نقش اثباتي داشته باشد و تنها زماني از رهبران آن سخن به ميان مي آيد كه يك طرح آمريكايي- اسرائيلي درباره فلسطين مطرح باشد. در واقع مي توان گفت دولت هاي عربي چه به انفراد و چه به اتفاق خنثي شده اند و تاثيرگذاري -مثبت يا منفي- آنان در موضوع فلسطين از بين رفته است. اسرائيل در اين فضا، خيلي صريح حرف مي زند و مطمئن است كه در كشورهاي عربي با واكنشي مواجه نمي گردد.
4- اسرائيلي ها در جمعبندي تحليلي از اوضاع كرانه باختري در سال 2009 گفتند: «اسرائيل آرام ترين سال را پشت سر گذاشته است» اين در حالي است كه در ماه آغازين اين سال اسرائيل در غزه درگير يك جنگ بزرگ بود. در سال 2009 در كرانه باختري حداقل 2000 عضو جهاد اسلامي و حدود 8000 عضو حماس به اتهام اقدامات تروريستي عليه اسرائيل توسط نيروهاي امنيتي آقاي محمود عباس دستگير و روانه زندان شدند و همزمان با آن، تشكيلات خودگردان ليست كاملي از نيروهاي مقاومت را به پليس و دستگاه امنيتي اسرائيل تحويل داد. يعني رژيم صهيونيستي در شرايطي به تخريب منازل فلسطيني در قدس شرقي دست مي زند و امام جمعه قدس را به مدت شش ماه از ورود به مسجد الاقصي منع مي كند و مسجد حضرت ابراهيم-عليه السلام- در الخليل را به معبد يهودي ها تبديل مي كند كه عباس هرگونه مانعي را از سر راه اسرائيل برداشته است!
5- آمريكايي ها احياي روند سازش را بسيار حياتي مي دانند چرا كه در استراتژي آنان موضوع فلسطين كليد همه مسايل منطقه حساس خاورميانه- از جمله موضوع ايران- است و متهم بودن آمريكا به اينكه موضوع اصلي را رها كرده و ديگران را به موضوعات فرعي مي كشاند، راه را براي حركت آمريكا در خاورميانه ناهموار كرده است. البته آمريكايي ها نمي توانند با برخورد كاريكاتوري و سطحي اين مشكل كليدي خود را حل نمايند.
6- واگذاري تصميمات سياسي راجع به فلسطين به «اتحاديه عرب» براي آن است كه جناح سازشكار فلسطيني- تشكيلات خودگردان و... - مشروعيت سياسي، اخلاقي و حتي حقوقي خود را از دست داده اند و اعضاي اتحاديه عرب حداقل از مشروعيت حقوقي برخوردار مي باشند اما واقعيت اين است كه بدون قبول اين نقش براي اتحاديه مذكور از سوي مردم و دولت قانوني فلسطين، اين مشروعيت حقوقي هم مخدوش است.
7- ويران سازي منازل فلسطيني نشان داد كه اسرائيل يك گام به جلو برداشته و از مسئله ساخت شهرك هاي يهودي به تخريب منازل فلسطيني رسيده است و اين بيانگر موضع سازش ناپذير آنان در پاي ميز مذاكره است.
8- اما همه آنچه گفته شد نشان مي دهد كه مسئله فلسطين در اين فرايندها نمي گنجد و قابل حل و فصل نيست، مقاومت و مردم فلسطين و جنبش فراگير اسلام گراي مدافع آن در منطقه سرنوشت فلسطين و اسرائيل را رقم خواهند زد. اسرائيل در نقشه جغرافيايي، ميدان را به مقاومت خواهد باخت.
سعدالله زارعي

 ديوانه ها (گفت و شنود)

گفت: يكي از ضدانقلابيون فراري كه از چند سال قبل به آمريكا پناهنده شده خطاب به فتنه گران داخلي گفته است در ايران بمانيد و به خارج از كشور نياييد.
گفتم: چرا؟!
گفت: اين ضدانقلاب فراري خطاب به آنها مي گويد بعد از پناهنده شدن فقط چندماه از شما كار مي كشند و بعد به كلي فراموش مي شويد و هيچ كاري از دستتان برنمي آيد.
گفتم: حيوونكي ها به چه بدبختي و فلاكتي افتاده اند.
گفت: ضدانقلاب مورد اشاره نوشته است كه خروج ضدانقلابيون داخلي از كشور به نفع جمهوري اسلامي ايران است.
گفتم: حرف حساب زده... مي گويند تعدادي ديوانه زنجيري را با هواپيما به شهر ديگري منتقل مي كردند. ديوانه ها با لگدپراني به يكديگر تعادل هواپيما را برهم زده بودند و خلبان به مهماندار گفت، يك كاري بكن. چند دقيقه بعد ديگر خبري از آن سر و صداها نبود. خلبان از مهماندار پرسيد؛ چه كردي؟ و مهماندار گفت؛ هيچي! در هواپيما را باز كردم و به آنها گفتم برويد توي حياط هوا بخوريد!

 كيهان و خوانندگان

سامانه پيام كوتاه 30002323
¤ همه دنيا بدانند كه ما فرزندان ايران زمين از هيچ تهديدي حتي تهديد به حمله هسته اي نمي هراسيم و خم به ابرو نمي آوريم. يكايك ما جان خود را كه امانت الهي است فداي عزت و اقتدار اسلام و كشورمان ايران عزيز مي كنيم.
يك پيام
¤ از فتنه گري كه حرمت شكنان روز عاشورا در سال 88 را افراد خداجو مورد خطاب قرار بدهد انتظار مي رفت كه در حمايت از افراد بمب گذار و قاتل شهروندان و وابسته به بيگانگان بيانيه صادر بكند. آقاي موسوي با اين رفتار پرونده سياه خود را سياهتر كرد و يك روزي بايد پاسخگوي تمام رفتار و گفتار خود باشد.
محمودي
¤ روزنامه كيهان را مرتب مي خوانم و لذت مي برم از اينكه مدير مسئول محترم روزنامه يك تنه در مقابل دشمنان و افراد خود فروخته ايستاده و افشاگري مي كند. بايد خداوند را بخاطر داشتن اين چنين سرمايه هايي شاكر باشيم. پيشاني يكايك كيهاني ها را از راه دور يعني بندر امام مي بوسم.
سيد
¤ از روزنامه كيهان تقاضا داريم تحقيق بكند گزارش روزنامه همشهري در تاريخ 21/2/89 در مورد آلودگي برنجهاي وارداتي چقدر صحت دارد. اگر اين گزارش واقعيت داشته باشد يعني برنج هاي وارد شده به كشور آلوده باشند بايد گفت كه وزارت بهداشت در حق مردم ظلم كرده است و اين قصور و بي توجهي آنان به بهداشت و سلامتي شهروندان قابل بخشش نيست.
يك شهروند
¤ وقتي مسئولين كشور مثل وزير مسكن مصاحبه مي كنند و به مردم مي گويند براي خريد مسكن اقدام نكنيد ارزان تر مي شود بالطبع در بازار مسكن ركود ايجاد مي شود و باز مردم ضرر مي كنند. اجازه بدهند خريد و فروش مسكن رونق بگيرد و مردم به رفع گرفتاريهاي خود برسند.
پناهي
¤ افشاگريهاي حجت الاسلام شجوني در مورد وضعيت فكري و رفتاري مرد خاكستري اصلاحات واقعا جاي تامل دارد كه در اين مدت گرفتار چه انديشه هاي خطرناكي بوده ايم. واقعا لطف خداست كه چهره واقعي و ماهيت اين افراد براي ملت رو مي شود.
عليزاده
¤ با اينكه در تمامي مراحل گزينش نهايي و آزمون هاي هلال احمر بعنوان جستجوگر پذيرفته شده ام حال بعد از 2 سال به بنده مي گويند رشته شما مورد نياز نيست پس چرا از اول اعلام نكردند. چرا اجازه داده مي شود با چند سال عمر جوانان بازي بكنند و هيچ كس هم قبول مسئوليت نكند.
سجاد برادري
¤ ما رانندگان مسافربري برون شهري همين الان كه در هر سرويس چهار مسافر سوار مي كنيم و به مقصد مي رسانيم با كمبود مالي روبرو هستيم چه برسد به اينكه قانون بگذارند و سوار شدن بيش از دو نفر مسافر در صندلي عقب اتومبيل را ممنوع اعلام كنند. با اين قوانين محدود كننده قشر ما راننده جماعت از كجا و چگونه خرجي زندگي خود را در بياورند.
خداويسي
¤ وجود انواع ناهنجاري هااز جمله بدحجابي در بين كاركنان دستگاههاي دولتي نشان از اين دارد كه گزينش كم رنگ بوده و حساسيت هاي لازم در اين مرحله بعمل نيامده است و يا بهتر بگوييم بعضي از افراد سفارشي پذيرفته شده اند. بنابراين يكي از راههاي درمان پديده و معضل بدحجابي اهميت دادن به گزينش دقيق در دستگاههاي دولتي است.
رضايي
¤ چند ماه از اسقاط كردن تاكسي پدرم مي گذرد و از تحويل تاكسي جديد خبري نيست. مي گويند بين ايران خودرو و سازمان تاكسيراني اختلاف بوجود آمده است. عرض مي كنم چرا بايد سرمايه و عمر مردم در اختلاف مسئولين و دستگاهها با يكديگر بسوزند.
سياحي
¤ به گوش يكايك مسئولين برسانيد كه فقط در سايه نظارت پاك، آن هم در تمام زمينه ها كشور پايدار خواهد ماند و عدالت واقعي برپا مي شود.
تهراني
¤ از نحوه اخبار گفتن در شبكه هاي يك و سه انتقاد دارم. در بخش اخبار اين دو شبكه به نحو سبك اخبار گفته مي شود. اميدوارم انتقادم مورد توجه مسئولين قرار بگيرد و اگر وارد دانستند در جهت اصلاح گام بردارند.
خورشيدي
¤ شركت تاكسيراني با آگهي كه در روزنامه هاي كثيرالانتشار چاپ كرده تنها تعميرگاه باقي مانده رانندگان تاكسي در ميدان آزادي را به فروش گذاشته است. دقيقا بر خلاف آنچه انتظار مي رفت يعني بجاي اينكه با افزايش تعداد تاكسي هاي پايتخت فكري براي افزايش تعميرگاه بشود برعكس عمل مي شود.
شهيدي يكي از هزاران راننده تاكسي
¤ وقتي از طريق اخبار راديو و تلويزيون اعلام شد روزهاي شنبه و يكشنبه 25 و 26ارديبهشت ماه تعطيل است بلافاصله اقدام به خريد بليت هواپيما براي مسافرت كردم حال كه دولت با عقب نشيني از گفته قبلي خود فقط مدارس را تعطيل اعلام كرده براي پس دادن بليت ها اقدام كردم گفتند چون بليت از نوع چارتر است پس گرفته نمي شود. عرضم اين است كه مسئول اين خسارت ها به شهروندان چه كسي است.
يك شهروند تهراني
¤ فروش بنزين توسط افراد دوره گرد در سطح جاده هاي كشور بصورت يك امر عادي و رايج درآمده است. سؤال مي كنم اگر انفجاري صورت بگيرد و مشكل ساز بشود و تعدادي از هم وطنان كشته بشوند كدام مسئول جوابگو خواهد بود.
شيرازي
¤ از برادران زحمتكش نيروي انتظامي تقاضا مي كنم كه با خانم هاي بدحجابي كه با لباس مردانه و با ظاهري بسيار زننده در منطقه خيابان شريعتي بيرون مي آيند برخورد كنند.
يكي از اهالي
¤ از نيروي انتظامي تقاضا مي كنم كه طرح امنيت اخلاقي را در فرديس كرج كه بداخلاقي بي داد مي كند پياده كنند.
محمدي
¤ يك خودرو مزدا صفر گرفته ام هنوز 10 روز از تاريخ تحويل آن نگذشته بود كه ديفرانسيل آن به صدا درآمد. به نمايندگي كه بردم معلوم شد كه يك پيچ اضافي در ديفرانسيل جا مانده است. به هر حال سه روز است كه خودرو بنده در نمايندگي خوابيده، تا اين لحظه 70 هزار تومان هم از من پول دريافت كرده اند ولي از تحويل خودرو خبري نيست. لطفا مسئولان بفرمايند كه خسارت هاي مادي و معنوي بنده را چه كسي بايد بدهد.
يك شهروند از رامسر

¤ وزارت امور خارجه به تازگي، به بهانه ايجاد راه دسترسي به چاپخانه اين وزارتخانه، پارك صدف واقع در منطقه يك تهران را حصاركشي كرده و مانع دسترسي شهروندان به اين پارك شده است.
كلانتري
¤ مردم روستاي ميان آباد اسلامشهر از آب شرب مناسب محروم هستند. لطفا رسيدگي شود.
يك هموطن از اسلامشهر
¤ در مورد تاخير در صدور كارت پايان خدمت سربازان گزارش تهيه كنيد. متاسفانه تاخيرها گاهي به 3 تا 5 ماه مي انجامد.
رضا
¤ از شركت واحد اتوبوسراني تقاضا مي شود نسبت به كنترل و نظارت مسير آذري به خليج فارس عنايت بيشتري نمايند. متاسفانه بسيار بي نظم است. هرگاه نيز اعتراض مي شود بيان مي دارند كه هركاري مي خواهيد انجام دهيد. هرچه هم تماس گرفته مي شود كسي پاسخگو نيست.
حائري
¤ چرا در دانشگاه تبريز به دانشجويان كارشناسي ارشد شبانه وام دانشجويي نمي دهند در صورتي كه در تمام دانشگاهها بدون استثنا (دانشگاه تهران، شريف، اميركبير و...) اين وام در اختيار دانشجويان قرار مي گيرد. آيا كسي هست كه اين مشكل را حل كند. من يك معلم بازنشسته و مستاجر هستم و توان پرداخت اين هزينه سنگين را ندارم.
محمد اميري راد
¤ به مسئولين آب و فاضلاب كشور بگوييد ما با آب هميشه گل آلود لوله كشي بروجرد چه كنيم؟
شهرزاد مولايي تاري از بروجرد

 وزير خارجه خبر داد
حضور مقام هاي عالي رتبه بيش از 10 كشور در اجلاس گروه 15

وزير امور خارجه كشورمان از حضور مقام عالي رتبه بيش از 10 كشور جهان در اجلاس گروه 15 تهران خبر داد.
منوچهر متكي در حاشيه بازديد از بيست و سومين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران در پاسخ به سؤالي در خصوص سطح هيئت هاي شركت كننده در چهاردهمين اجلاس سران گروه 15 كه در 27 ارديبهشت در تهران برگزار مي شود، گفت: بيش از 10 كشور در سطح رؤساي جمهور، معاونان و وزرا در اين اجلاس شركت مي كنند، وقتي حدنصاب را در چارچوب كاري 6 كشور داريم اين حضور (اجلاس تهران) حضوري پررنگ و قوي است.
وي يادآور شد: البته همه كشورها در سطوح ديگر نيز در اين اجلاس شركت مي كنند. وزير خارجه افزود: حركتي را آغاز كرديم كه گروه 15 يك جهش جديدي بر اساس تدوين نقشه راه جديد و مكانيسم ها و راهكارهايي كه همكاري هاي اقتصادي بين كشورهاي عضو گروه را ارتقا ببخشد، داشته باشد و اين مجموعه با توان اقتصادي بتواند در حوزه منطقه اي و جهاني ايفاي نقش كند.
راه يكجانبه
راه شكست خورده است
وي در پاسخ به پرسشي در خصوص مذاكره تلفني اوباما و مدودوف كه عنوان شده تحريم ها عليه ايران در دستور كار جدي تري قرار گيرد اظهار داشت: ما توصيه هايمان را به همه طرف ها كرديم كه راه كدام و چاه كدام است. اگر صدها چراغ وجود دارد و فردي بيراهه مي رود بالاخره مي افتد و جزاي خود را مي بيند.
وزير خارجه كشورمان تجربه كردن تجربه هاي شكست خورده را كار عقلا و سياستمداران شاخص و برجسته ندانست و افزود: اميدواريم به واقعيات تمكين كنند و راه درست و صحيح و مورد توافق همه طرف ها را انتخاب كنند. وزير خارجه راه يكجانبه را راهي شكست خورده خواند و افزود: راه ناعادلانه، راه به مقصد نارسيده است.
چاوز: فشارهاي بين المللي
بر ايران بايد كاهش يابد
رئيس جمهور ونزوئلا ضمن تاكيد بر اين موضوع كه ايران به هيچ عنوان تهديدي براي جهان نيست، از جامعه بين المللي خواست تا فشارها بر تهران را كاهش دهند.
هوگو چاوز با بي اساس دانستن اتهامات غربي ها بر ضد ايران تصريح كرد: آنها ايران را به ساخت بمب اتمي متهم مي كنند ولي خودشان را نمي بينند؟
چاوز گفت: هيچ شواهدي در تناقض با آنچه كه دولت ايران به جهان مي گويد، وجود ندارد و اين به اين معنا خواهد بود كه آنها (ايراني ها) در حال ساخت هيچ بمبي نيستند.
رئيس جمهور ونزوئلا همچنين تلاش هاي برزيل براي كاهش تنش هاي بين المللي با ايران را اقدامي بسيار جالب توصيف كرد و ديدار «لوئيس ايناسيو لولا داسيلوا» رئيس جمهور برزيل را طي يك هفته آينده از تهران تحسين كرد.

 گزارش جمع بندي ساليانه آژانس خطاب به شوراي حكام
 مواد هسته اي ايران فقط در پروژه هاي صلح آميز استفاده شده است

به گفته يك مقام آگاه،آژانس بين المللي انرژي اتمي طي گزارش ساليانه SIR اعلام كرد:مواد هسته اي ايران فقط در پروژه هاي صلح آميز استفاده شده است.
اين مقام آگاه در گفت و گو با فارس افزود:آژانس بين المللي انرژي اتمي طي يك گزارش ويژه صلح آميز بودن محل استفاده تمامي مواد هسته اي ايران را تأييد كرد.
وي ادامه داد:آژانس بين المللي انرژي اتمي طي گزارشي با عنوان «اجراي پادمان در سال 2009 » (SIR) خطاب به 35 عضو شوراي حكام اعلام كرد: بازرسي هاي به عمل آمده از ايران در طول سال 2009 به اين نتيجه رسيده است كه كليه مواد هسته اي اظهار شده ايران در فعاليت هاي صلح آميز باقي مانده و هيچگونه انحرافي به جانب مقاصد نظامي نداشته است.
گزارش هاي SIR ساليانه يكي از معتبرترين گزارش هايي است كه آژانس خطاب به اعضاي شوراي حكام منتشر مي كند و در آن جمع بندي نهايي ديدگاه هاي خود را عرضه مي نمايد.
اين در حالي است كه خبرگزاري رويترز ديروز طي گزارشي تلاش كرد از بحراني شدن روابط ايران و آژانس خبر بدهد.

 يك قطار اپوزيسيون كه بدون هزينه اي براي جمهوري اسلامي محو شدند (خبر ويژه)

يكي از عناصر ضدانقلاب پناهنده شده به آمريكا ضمن تحقير هم قطاران خود اعلام كرد اغلب مخالفان پناهنده شده خاصيت خود را از دست داده اند. امير فرشاد ابراهيمي از آمريكا خطاب به عناصر معاند با جمهوري اسلامي گفت: از كشور خارج نشويد!
وي در وبلاگ خود (گفتني ها) با ابراز نگراني از بي خاصيت شدن عناصر ضدانقلاب به ويژه پس از خروج از كشور نوشت: كم نيستند افراد شناخته شده و مطرح از فعالان سياسي و روزنامه نگاران كه تصميم به خروج از كشور دارند. حتماً خيلي از شماها اعتقاد داريد جمهوري اسلامي از اين خروج ها مي ترسد چون از ايران بسته به فضاي دموكرات مي آيند و امكانات زيادي به دست مي آورند تا حرفشان را منتشر كنند اما تجربه شخصي و شواهد و دلايل بسياري وجود دارد كه اين طور نيست و جمهوري اسلامي مي داند كه اگر اين افراد از كشور بروند آرام آرام از عرصه عمومي و ميدان حذف خواهند شد.
ابراهيمي بي آن كه متذكر شود اغلب خارج شدگان دنبال فرصت طلبي و پناهنده شدن به كعبه آمال خود هستند نه خروج از كشور براي مبارزه، مي نويسد: جمهوري اسلامي به خوبي واقف است كه با توجه به شرايط خارج از كشور، مخالفان براي امرار معاش يا تلاش براي رساندن صداي خود به داخل مجبور خواهند شد به كارهاي ديگري بپردازند يا اگر نهايتاً خوش شانس باشند با گروهها و رسانه ها و سازمانهايي كه جمهوري اسلامي مي خواهد، كار خواهند كرد. گروه ها و رسانه ها و سازمان هايي كه در چشم بسياري از ايرانيان هم بسيار بدنام هستند و مردم به آنها اقبالي ندارند. اين امر متاسفانه دقيقاً درباره خيلي ها اتفاق افتاده است از اكبر گنجي، مهرانگيزكار، علي افشاري و محسن سازگارا و شيرين عبادي بگير تا به فخرآور و احمد باطبي و شادي صدر و... برس! و اين چنين است كه همه اين افراد هر كدام به گونه اي محو شدند بدون آن كه جمهوري اسلامي حتي هزينه اي براي آن بدهد.
وي با توطئه و پروژه جمهوري اسلامي توصيف كردن فرار عناصر مذكور از كشور نوشت: اين امر متاسفانه دقيقاً درباره خيلي ها اتفاق افتاده است. از من مي شنويد اگر يك فعال سياسي يا روزنامه نگار يا مخالف شرايط امروز هستيد و نمي خواهيد اعتبار خود را در چشم مردم از دست بدهيد بهتر است ايران را ترك نكنيد.
برخلاف ادعاي اين متهم پرونده نوارسازان واقعيت اين است كه شمار زيادي از عناصر فرصت طلب براي مبارزه پناهنده نمي شوند بلكه شلوغ بازي در داخل در موارد بسياري تنها براي فريب كشورهاي غربي است تا از اين طريق به جيره و مواجبي دست پيدا كنند. امثال گنجي و افشاري و باطبي و صدر و عبادي و سازگارا نمونه هاي مستند اين رويه است. در عين حال جز موارد اندكي، بسياري از اين كلاهبرداران پس از استفاده شدن اوليه توسط كلاهبرداران غربي، مانند دستمال يك بار مصرف -زنده زنده- به زباله دان تاريخ سپرده مي شوند به نحوي كه بسياري از آنها امروز با فلاكت در غرب سر مي كنند و كسي سراغي از آنها نمي گيرد.

 خودمان هم نمي فهميم چه مي گوييم! (خبر ويژه)

شيپورچي فتنه سبز همچنان به نواختن شيپور از سرگشاد آن ادامه مي دهد.
موسوي كه به تازگي از 5 تروريست اعدامي وابسته به دو گروهك پژاك و تندر حمايت كرده است، در ديدار جمعي از بازداشت شدگان آشوب هاي خياباني هم مدعي شد: ما بدون نگاه به ايدئولوژي افراد و بدون توجه به طرز فكر آدمها و حتي وابستگي جمعيتي و حزبي آنها، بايد از حقشان دفاع كنيم و روبروي ظلم و ستم ايستادگي نماييم و لزوماً هم نبايد همفكر و هم عقيده او باشيم. و اگر اين مسئله در جامعه ما نهادينه شود، ما گامي بسيار بزرگ به جلو برداشته ايم.
وي در عين حال تعمداً به صدها شهروند و زن و كودك بي گناه كه طي چند سال اخير توسط «بزهكاران خطرناك» وابسته به گروهك هاي منافقين، ريگي، پژاك، تندر و ... به سبعانه ترين وجه ترور شده اند، حتي اشاره اي هم نكرد و يادآور لزوم دفاع از حق حيات آنها نشد. موسوي همچنين توضيح نداد كه آيا به بهانه دفاع از حق مي توان با عناصري نظير رضا پهلوي، مسعود رجوي، گروهك ريگي، همكاران ساواك و وابستگان به لانه جاسوسي آمريكا هم پيمان شد؟!
موسوي همچنين علت تظاهر به دفاع از قانون اساسي را اين گونه عنوان كرد كه «براي اجماع نسبي جمع عظيم مردم، اجراي بدون تنازل قانون اساسي را مطرح كرديم كه تعداد زيادي بتوانند با هم يكي شوند»! وي در عين حال براي رفع شائبه وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي و اينكه از سوي گروهك هاي طلبكار ضد انقلاب متهم به وفاداري به نظام اسلامي نشود، گفت: البته متعاقب ايجاد بحث پيرامون اجراي قانون اساسي، مسئله اي مطرح گرديده مبني بر اينكه قانون اساسي وحي منزل نيست و مردم حق دارند در آينده هم، همين قانون را دگرگون كنند و مطابق با شرايط، به سمت آنچه كه مي خواهند، آنرا تغيير دهند. اما در موقعيت فعلي و در مسير حركت جنبش، «بخشي از مطالبات» را مطابق با قانون اساسي موجود، مي توانيم مرتب تر و با پشتوانه بيشتري عنوان كنيم و بعدها بتدريج خواهيم توانست آنرا نيز با همان مكانيسمي كه در خود آن است، تغييرش دهيم.
وي در اين باره هم توضيح نداد كه بخش ديگر مطالبات فتنه سبز چيست كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي نمي گنجد؛ حذف اسلام و جمهوريت و ولايت فقيه و حاكميت؟ يا حذف استقلال كشور و وابستگي به آمريكا و اسرائيل؟
موسوي در ادامه اظهارات رياكارانه مدعي شد «جنبش سبز نه اسلحه دارد و نه روش مسلحانه را اتخاذ كرده است. به نظر ما تروريسم در هر شكل و حالت و ملت و قوم آن طرد و محكوم است». برخلاف اين ادعا، گروهك هاي تروريستي گوناگوني هم از موسوي و فتنه سبز حمايت كرده و هم در جريان آشوب هاي خياباني مكمل پروژه سران فتنه در ايجاد رعب و آتش افروزي براي واداشتن نظام به عقب نشيني و امتيازدهي بودند و شماري از آنها سرصحنه دستگير شدند.
موسوي در ادامه سخنان نابسامانش از همه قاچاقچي ها، جنايتكاران و آدم كش ها، اشرار و قداره كش هايي كه به واسطه جنايت هاي متعدد محكوم به اعدام شده اند حمايت كرد و با لحني كه دقيقاً لحن وزارت خارجه آمريكا و انگليس است گفت: به نظر شما نظام دچار مشكل نشده كه آن قدر آمار اعدام بالاست؟ آيا اين وهن اسلام نيست.

 گفتيم خالي ببند اما نه آنطور كه خودت هم باور نكني! (خبر ويژه)

برخي دست اندركاران فتنه سبز در خارج كشور كه در اوج آشوب هاي خياباني از مرز تشويق علني خشونت و بمب سازي و آتش افروزي هم عبور كردند، روزگار فلاكت باري را سپري مي كنند.
در اوج آشوب هاي سال گذشته 3 مهره فرصت طلب وصل شده به سازمان سيا، بيش از ديگران در شبكه هاي ماهواره اي خودنمايي كردند، محسن سازگارا، محسن مخملباف و عليرضا نوري زاده. آنها به خاطر شخصيت و آگاهي و جايگاه سياسي روي آنتن هاي غربي قرار نداشتند بلكه قرار بود در آن ايام غبارآلود و پرالتهاب چند كار را انجام دهند. 1- توليد و انتشار انبوه دروغ ها و شايعات با هدف القاي پيدايش يك جنبش سياسي2- ارائه آخرين نسخه هاي سازمان سيا درباره عمليات ميداني، شورش، ساخت بمب، ترور، حمله به مراكز عمومي و خصوصي به قصد آتش افروزي و بزرگ نشان دادن مقياس آشوب 3- هماهنگي سران داخلي فتنه با سازمان هاي جاسوسي سيا و دو سازمان موازي (موساد و سيا).
اما اكنون كه آن سناريو به كلي بي مايه و پوك درآمده و از اين حضرات به عنوان 3 كله پوك ياد مي شود، رسانه هاي مورد بحث هم كمتر حاضر هستند با ميدان دادن به اينها، حيثيت حرفه اي خود را به زير سؤال ببرند.
در اين ميان محسن سازگارا ضمن كنار گذاشته شدن از سوي بسياري از رسانه هاي ضدانقلاب آمريكايي و انگليسي، در اينترنت نيز مورد هجو قرار گرفته است. سايت صهيونيستي بالاترين به نقل از يكي از كاربران دايمي خود نوشت: آقاي سازگارا مدتهاست كه ايميل هايت را نديده از اينباكس حذف مي كنم. اگر چه زماني با اشتياق ايميل هاي ارسالي از گروه سازگارا را تعقيب مي كردم اما مدتيست كه به محض ديدن پيام هاي ايشان آنها را حذف مي كنم! دليلش اين است كه به نظرم آقاي سازگارا از جو عمومي حاكم بر جامعه به واسطه دوري جغرافيايي درك درستي ندارند. من دچار دلزدگي و بي ميلي نسبت به برنامه هاي آنها شده ام، طوري كه ديگر برنامه هاي روزانه آقاي نوري زاده را هم نمي بينم و دليل هم دارم. اول اين كه با وجود هدف گرفتن مخاطبان بسياري، از سليقه و نيازهاي آنها بي اطلاعند و شايد دغدغه حفظ اين رويه، بيشتر از اين دغدغه كه چه بگويند. دوم اين كه متكلم وحده شده اند و در اين عرصه فراخ، بسيار حرف و موضوع تكراري را ارائه مي دهند بدون اين كه به سؤالات پاسخ بگويند سوم اين كه گويي استراتژي و چارچوب خاصي را در نظر ندارند كه در قالب آن فعاليت كنند و سخن برانند و باري به هر جهت و بي توجه به افكار عمومي همواره سخناني مي گويند كه بسيار شنيده شده است.

 جوابيه مجمع تشخيص مصلحت نظام و توضيحات كيهان (خبر ويژه)

مجمع تشخيص مصلحت نظام در واكنش به خبر ويژه كيهان چهارشنبه 22/2/89 با عنوان «دشمني با اسلام و امام(ره) و نيت مصلحانه!» جوابيه اي ارسال داشته است كه ابتدا متن جوابيه مجمع و سپس توضيحات كيهان از نظرتان مي گذرد.
مدير مسئول محترم روزنامه كيهان
با سلام
در پي درج مطلبي در صفحه 2 روزنامه مورخ 22/2/89 مبني بر «دشمني با اسلام و امام(ره) و نيت مصلحانه» به نقل از يك سايت خبري به اطلاع مي رساند اداره كل روابط عمومي مجمع براساس سياست هاي خبري خود، متن خبر اين ديدار را به طور رسمي در همان روز انجام ديدار، به رسانه هاي خبري مخابره كرد.
قابل ذكر است همان گونه كه قبلا نيز به طور رسمي اعلام شده، انتشار هرگونه مطلبي خارج از اخبار رسمي مخابره شده توسط اين اداره كل، فاقد سنديت بوده و مورد تأييد نمي باشد.
اداره كل روابط عمومي
كيهان: خبر ويژه كيهان با ذكر منبع از سايت جرس- اتاق فكر فتنه در لندن- گرفته شده بود. سايت جرس با اشاره به ملاقات آقاي هاشمي رفسنجاني با جمعي از آزادشدگان حوادث پس از انتخابات و شماري از اعضاي احزاب مشاركت، سازمان مجاهدين(انقلاب) و كارگزاران آورده بود؛
«هاشمي رفسنجاني در لابلاي سخنان زندانيان آزاد شده، از شرايط زندان و اتفاقات پيش آمده پرس و جو مي كرد و آنان را به استقامت و مدارا فرا مي خواند و تاكيد مي كرد كه سرانجام سختي، پيروزي و آساني است. وي از زندانيان و فعالان سياسي مي خواست دستگيري ها و زندان رفتن ها را از بعد منفي نگاه نكنند چرا كه زنداني شدن افرادي كه نيت مصلحانه دارند]؟![ در مجموع سازنده بوده و ثمراتي هم به دنبال دارد... گرچه ممكن است بازداشت ها باعث شود برخي كنار بكشند اما عده قابل توجهي را در هدف خود ثابت قدم تر كرده و شك نبايد كرد كه اين زندان رفتن ها در مجموع سازنده است.
گزارش جرس از قول هاشمي رفسنجاني مي افزايد: «جاي دلسردي نيست. وقتي كسي وارد فعاليت سياسي مي شود نبايد فكر كند معادلات آن قدر ساده است كه با چند راهپيمايي همه چيز حل مي شود. در هر حال نااميدي به خودتان راه ندهيد.»
كيهان با اشاره به اين خبر و هويت افراد بازداشت شده كه مخالفت آشكار با انقلاب و نظام و امام(ره) از جمله جرايم آنهاست، از آقاي هاشمي رفسنجاني پرسيده بود «آيا دشمني با اسلام و امام(ره) مي تواند با نيت مصلحانه صورت پذيرفته باشد»؟!
متأسفانه جوابيه مجمع تشخيص چند پهلوست و به صراحت توضيح نمي دهد كه آيا ملاقات مورد اشاره اساساً انجام نگرفته و يا انجام گرفته و آقاي رفسنجاني سخنان ياد شده را مطرح نكرده است. در جوابيه فقط آمده است كه «روابط عمومي مجمع براساس سياست هاي خبري خود، متن خبر اين ديدار را به طور رسمي در همان روز انجام ديدار، به رسانه هاي خبري مخابره كرده است» ولي خبر مورد اشاره در سايت مجمع ديده نمي شود، بلكه خبري با مضمون «ديدار گروهي از روزنامه نگاران و جوانان احزاب با آقاي هاشمي رفسنجاني» در سايت مجمع آمده است كه تاريخ آن 15/2/89 است و حال آن كه خبر مورد اشاره روز سه شنبه 21/2/89 روي سايت جرس قرار گرفته و در همان روز -يعني قبل از كيهان- از سوي سايت هاي ضدانقلابي و حامي فتنه گران، نظير سايت كلمه متعلق به موسوي، سايت نوروز متعلق به حزب مشاركت، سايت امروز، ارگان سازمان مجاهدين، سايت پارلمان نيوز متعلق به فراكسيون اقليت مجلس و خبرگزاري ايلنا، وابسته به مدعيان اصلاحات و... نيز نقل شده بود و انتظار مي رفت روابط عمومي مجمع حداقل، با ارسال جوابيه براي سايت پارلمان نيوز و خبرگزاري ايلنا، خبر ياد شده را تكذيب كند.
و بالاخره، كيهان از اين كه مجمع تشخيص خبر ديدار آقاي هاشمي رفسنجاني با زندانيان آزاد شده را هر چند ديرهنگام و به گونه اي مبهم تكذيب كرده، خوشحال است و از آنجا كه خبر ياد شده، قبل از كيهان در سايت هاي حزب مشاركت و سازمان مجاهدين و اقليت مجلس و خبرگزاري ايلنا آمده بود، انتظار آن است كه مجمع تشخيص مصلحت، سايت هاي مورد اشاره را دروغگو، توهم پراكن و جعل كننده خبر معرفي كند كه متأسفانه نكرده است چرا كه كيهان خبر مورد تكذيب مجمع را به نقل از سايت جرس آورده و صحت و سقم آن را از آقاي هاشمي جويا شده بود. اما، وقتي اين خبر از سوي مجمع تشخيص تكذيب مي شود، به مفهوم آن است كه سايت هاي مورد اشاره، دروغگو، توهم پراكن و جعل كننده خبر هستند... اگر مجمع اين نتيجه منطقي را قبول دارد، چرا اعلام نمي كند؟!

 مرگ سران فتنه به روايت همكار رسانه اي سازمان سيا (خبر ويژه)

يك همكار رسمي و رسانه اي سازمان جاسوسي سيا اعلام كرد ارتباط شبكه هاي ضد انقلاب از هم گسيخته شده و افرادي نظير موسوي و كروبي هم تاثير خود به نفع اپوزيسيون را از دست داده اند.
رضا تقي زاده در گفت وگو با راديو زمانه از «سرخوردگي اپوزيسيون» خبر داد و گفت: ارتباط فكري و سران تاثيرگذار جنبش سبز با بدنه نسبت به گذشته به مراتب كاهش پيدا كرده است. اكنون ديگر بدنه تاثير چنداني از صدور اعلاميه ها نمي گيرند.
وي همچنين گفت: تا 6 ماه پيش، آقاي موسوي و كروبي در زندان خطرناك تر بودند و دردسر و آزارشان بيشتر بود تا به صورت آزاد و كنترل شده، ولي حالا با توجه به اين كه افكار عمومي در دنيا فراموشكار هستند و تاثيرگذاري اين دو بر جريان هاي داخلي ايران نيز كاهش پيدا كرده، حالا زنداني كردن آنها و اعمال كنترل بيشتر شايد بيش از پيش در جهت مصالح رژيم باشد و هزينه كمتري داشته باشد.
شايان ذكر است ارگان هاي رسانه اي وابسته به سازمان هاي جاسوسي در غرب كه پشت صحنه فتنه سال 88 قرار داشتند، پيش بيني كرده بودند پس از مصرف كساني چون موسوي و كروبي، به شايعه بازداشت و دستگيري آنها دامن بزنند و زمينه دستگيري اين دو را براي چهره سازي و قهرمان سازي فراهم كنند اما بي اعتنايي به فحاشي هاي رو به تشديد اين عناصر باعث نشد تا روند سوخت و سوز اين مهره ها شتاب گيرد و حال آن كه امثال كروبي و موسوي به ويژه از 22 بهمن به بعد به اعتبار فضاحتي كه به بار آورده بودند، ترجيح مي دادند زودتر بازداشت و به خلوت زندان پناه ببرند و پاسخگوي دوست و دشمن نباشند.

 گزارش خبري - تحليلي كيهان
نگاه متفاوت ايران و آمريكا به مذاكرات داسيلوا در تهران

سرويس سياسي-
در حالي كه تا چند روز ديگر رئيس جمهور برزيل با حضور در تهران براي يافتن راهي ميانه در مذاكرات هسته اي تلاش خواهد كرد، آمريكايي ها از هم اكنون بي علاقگي خود را به حصول هرگونه توافق اعلام مي كنند.
لولا داسيلوا رئيس جمهور برزيل كه براي سفر به تهران تداركات گسترده اي از جمله رايزني هاي مداوم با آمريكا، روسيه و تركيه انجام داده و به گفته منابع غربي پيشنهاد جديدي براي عرضه دارد، روز يكشنبه وارد تهران خواهد شد.
در همين حال، هيلاري كلينتون وزيرخارجه آمريكا روز جمعه به صراحت گفت تغييري در مواضع تهران مشاهده نمي كند و به همين دليل اميدي به موفقيت سفر لولا به تهران ندارد. سوزان رايس سفير آمريكا در سازمان ملل هم كه متولي مذاكرات تحريم ايران است به فاصله اندكي از وزيرخارجه آمريكا اعلام كرد سفر رئيس جمهور برزيل به تهران از سرعت اعمال تحريم ها عليه ايران نخواهد كاست. اين اظهارات دو مقام رسمي ايالات متحده توسط يك ديپلمات ناشناخته پي گيري شد كه روز پنج شنبه به خبرگزاري فرانسه گفت: «سفر لولا به تهران آخرين فرصتي است كه قبل از تحريم ها به ديپلماسي داده خواهد شد».
اين قبيل موضع گيري هاي آمريكا دقيقاً در تقابل با اظهارات بارها اعلام شده آنها در چند هفته گذشته قرار دارد كه بر همكاري كامل خود با برزيل براي يافتن يك راه حل مرضي الطرفين براي موضوع مبادله سوخت تاكيد كرده اند. كارشناسان در تهران عقيده دارند آمريكا بسيار نگران است پيشنهاد لولا به گونه اي باشد كه تمامي توجيهات آمريكا براي مخالفت با فرمول هاي جديد مبادله مواد هسته اي را از بين ببرد و به همين دليل مقام هاي آمريكايي از همين حالا تمامي تلاش هاي خود را براي ناكام ماندن اين سفر به كار گرفته اند.
نقش برزيل در مباحثات ديپلماتيك مربوط به برنامه هسته اي ايران از زماني جدي شد كه اين كشور به عنوان عضو غيردائم شوراي امنيت سازمان ملل به مخالفت با درخواست آمريكا براي صدور قطعنامه جديد تحريم عليه ايران پرداخت. اساس موضع برازيليا در مخالفت با تحريم ايران اين بوده است كه اين كشور عقيده دارد تحريم قادر به متوقف كردن برنامه هسته اي ايران نخواهد بود ضمن اين كه اساسا ايران تخلفي مرتكب نشده كه مستحق تحريم باشد. علاوه بر اين ديدگاه رسمي دو عامل ديگر هم در مخالفت برزيل با تحريم ايران موثر بوده است. عامل اول اين است كه لولا داسيلوا رئيس جمهور برزيل، شديدا علاقمند به ارتقاي جايگاه كشور خود در معادلات جهاني است و مسئله ايران را فرصتي براي تحقق اين موضوع مي داند. عامل دوم اما مهمتر است و آن هم اين است كه برزيل تصور مي كند اگر به تحريم ايران در شوراي امنيت راي مثبت بدهد در واقع خودش را تحريم كرده است چرا كه برنامه هسته اي برزيل بسيار شبيه برنامه ايران است به علاوه برزيل در آستانه گسترش شديد روابط تجاري خود با تهران است كه طبعا در اثر تحريم هاي جديد دچار مشكل خواهد شد.
بنابراين برزيل با همكاري كشورهايي چون تركيه تلاش كرده است كه نقش نوعي «طرف ثالث» را در احياي پيشنهاد مبادله مواد هسته اي(پيشنهاد وين) ايفا كند.
گزارش هايي وجود دارد كه نشان مي دهد برزيل و تركيه آماده هستند به عنوان كشورهاي امين خود را براي ميزباني مبادله مواد هسته اي بين ايران و غرب كانديدا كنند و آمريكا هم كه تا امروز دائما تاكيد مي كرد هرگونه مبادله بايد با فاصله زماني يك سال و 3 ماه در يك بسته و جايي خارج از ايران انجام شود طي مكاتباتي با برازيليا و آنكارا موضع خود را تعديل كرده است.
با اين وجود ديپلمات ها در تهران مي گويند از آنجا كه ايران مبادله همزمان در خاك ايران- در يك يا چند بسته- را تنها تضمين عيني قابل قبول مي داند اين موضع را در مقابل هيچ پيشنهادي تغيير نخواهد داد و هر راه حل ميانه اي براي آن كه از جانب ايران قابل بررسي باشد بايد اين موضوع را لحاظ كند.
علاوه بر اين ايران اكنون خود در حال غني سازي اورانيوم در حد 20 درصد است و تاكنون موفق شده چند كيلوگرم اورانيوم 20 درصد توليد نمايد. در كنار غني سازي 20 درصد ايران تلاش هاي خود براي توليد صفحه هاي سوخت راكتور تهران را هم تشديد كرده و گزارش هاي رسيده به كيهان حكايت از آن دارد كه اين صفحه ها طي 3-2 ماه آينده به طور كامل آماده استفاده خواهد شد. بنابراين بي نتيجه ماندن تلاش هاي كشورهاي واسطه تنها به تشديد فرايند غني سازي و توليد سوخت در ايران و از دست رفتن فرصتي ديگر براي آمريكا خواهد انجاميد و روي اراده ايران تاثيري نخواهد داشت.
ميانجيگري برزيل
در بحران هسته اي ايران برخلاف منافع آمريكاست
در حالي كه برزيل سعي دارد نقش ميانجي را در بحران هسته اي ايران ايفا كند آمريكا نگران است كه ايفاي اين نقش مانع تلاش هاي آن در وضع تحريم بر ضد ايران شود.
به گزارش فايننشال تايمز، روز يكشنبه وقتي لولا داسيلوا رئيس جمهور برزيل با محمود احمدي نژاد در تهران ديدار مي كند جاه طلبي برزيل براي ايفاي نقش بزرگتر در امور جهاني و عزم آن براي بي فرجام كردن طرح هاي آمريكا در قبال ايران محقق خواهد شد.
براساس اين گزارش، هدف از ديدار داسيلوا تقويت تلاش هاي ديپلماتيك براي حل مسئله هسته اي ايران است و در حالي كه داسيلوا اميدوار است راهي براي حل اين بحران پيدا كند آمريكا نگران است كه اين اقدام وي مانعي بر سر راه تلاش ها براي كسب موافقت كشورها با قطعنامه تحريم ايران در سازمان ملل شود.
فايننشال تايمز اضافه كرد: مقامات آمريكا خاطرنشان كرده اند كه تلاش جداگانه برزيل در يافتن راه حلي ديپلماتيك و همچنين تلاش هاي ساير قدرت هاي نوظهور همچون تركيه چالشي جديد براي سياست خارجي آمريكا محسوب مي شود.
«توماس شانون» سفير آمريكا دربرزيل به اين روزنامه گفت جسارت يافتن برزيل در عرصه جهاني و تلاش اين كشور براي اعمال نفوذ سبب برخورد آن با منافع آمريكا در برخي زمينه ها از جمله ايران خاورميانه و هائيتي شده است.
وي افزود: در حالي كه ظهور برزيل در اين عرصه به طور كلي مثبت است اما براي آمريكا چالش برانگيز است و ما به اين فكر مي افتيم كه در روابط با برزيل بازنگري كنيم.
طبق اين گزارش، لولا داسيلوا قرار است جمعه و پيش از عزيمت به ايران در مسكو درباره مسئله هسته اي ايران با ديميتري مدودف رئيس جمهور روسيه گفت وگو كند.
فايننشال تايمز ادامه داد: هرچند مسكو اعلام كرده است كه از اقدامات هدفمند بر ضد تهران حمايت مي كند اما خبرگزاري رسمي برزيل ديروز گزارش داد كه رئيس جمهور اين كشور درپي جلب موافقت مدودف در حمايت نكردن از تحريم هاي ايران در شوراي امنيت است. اين در حالي است كه كاخ سفيد گفت مدودف و اوباما درگفت وگوي تلفني ديروز خود موافقت كردند كه تلاش هاي خود را براي حصول نتيجه هرچه سريعتر درباره قطعنامه تحريمي متمركز كنند.
اين گزارش در نهايت تاكيد كرد: وضع تحريم هاي جديد يكي از اولويت هاي اصلي دولت اوباما در عرصه بين الملل است هيلاري كلينتون وزير خارجه اين كشور در ماه مارس به برزيل سفر كرد تا داسيلوا را متقاعد كند كه از تحريم ها در شوراي امنيت حمايت كند اما موفق نشد. برخي مقامات آمريكايي اميدوارند چنانچه ايران در اين سفر هيچگونه نرمشي نشان نداد داسيلوا نيز با تحريم هاي شوراي امنيت همراه شود.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14