(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


شنبه 25 ارديبهشت 1389- شماره 19645

ياد
باغچه ي دلم
يك سلام ويك جواب
جوابيه ي روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش
آخر الزمان و بازي هاي رايانه ايياد

باز مادر كنار عكس پدر
بغض كرد و به ياد او افتاد
تا كه اين عكس روي ديوار است
خانه او را نمي برد از ياد
¤
پدرم مرد جنگ بود و جهاد
زيرك و كاردان و ورزشكار
آدمي هيچ، او به عمر خودش
پشه را هم نكرده بود آزار
¤
پدري داشتم چو دسته گل
پر لبخند و باطراوت بود
مادرم گفت: بعد رفتن، او
از غم و غصه تا ابد آسود
¤
دستگير جماعت فقرا
پاي او جز به راه خير نرفت
مادرم گفت: دخترم پدرت
منقلب شد به سال پنجاهفت
¤
پدر نازنينت اي فرزند
سال پنجاه و هفت عاشق شد
شاه رفت و امام هم آمد
كشور ما پر از شقايق شد
¤
كرد صدام حمله بر ايران
سوي جبهه بسيج شد پدرت
رفت تا جان خود نثار كند
اينچنين شد كه رفت تاج سرت
¤
پدرت رفت و خاطرات پدر
تا هميشه نمي رود از ياد
كوچه و مدرسه به نامش شد
همه شاگرد و هست او استاد
امير عاملي

 باغچه ي دلم

مدتي بود كه در دلم دانه ي ايمان كاشته بودم ولي هر چه خاك و آب به او مي دادم باز هم جوانه نمي زد؛ دلم گرفت و لحظه اي فقط لحظه اي انديشيدم و دريافتم كه در قلبم نور نيست تا دانه ام رشد كند. رو به قبله نشستم و زارزار گريه كردم و گفتم: خدايا چه كنم تا در درونم نور بتابد؟ تو به من روشنايي بده. او گفت: فايده اي ندارد! گفتم: چرا؟ من خاك دارم آب هم مي دهم فقط نور ندارم. او گفت: تو مگر گل انتظار نمي خواهي؟ سرم را به نشانه ي رضا تكان دادم پرسيد: آيا خاك تو خالص است؟ آبي كه به خورد دانه مي دهي سرشار از عشق است. كمي فكر كردم و ديدم كه راست مي گويد. من تا بخواهم آب عشق به آن هسته بنوشانم آنقدر با اين كلمه بازي مي كنم كه تنها چند قطره از آن باقي مي ماند. با خود گفتم: آيا واقعا خالص هستم؟ بعد از مدتي سكوت ادامه دادم: خدايا! به من خلوص بده ،عشق بده. گفت: حاضري سختي بكشي فشار و درد را تحمل كني و بشكني؟ و من فقط گوش مي كردم. او به دانه اشاره كرد و گفت: همين دانه ي كوچك در زير خاك آنقدر فشار و درد مي كشد و تحمل مي كند و موجودات زير خاكي آنقدر اذيتش مي كنند تا از پوسته خود جدا شود و تازه آن موقع است كه خالص مي شود و از آب زندگي كه از عشق پر است، مي نوشد، و دست آخر محبت آفتاب در وجودش خانه مي كند. او خود را به خاطر خورشيد مي شكند و آن وقت تازه رشد مي كند و جوانه مي زند و هر روز با ديدن اين قرص نوراني طلايي كه معشوق دانه است رشد مي كند و بزرگ مي شود. تو سعي كن مثل دانه باشي، خاك را دنيا فرض كن كه موجودات زير خاكي تو را آزار مي دهند ولي تو به آن ها اعتنا نمي كني و از پوسته ي خود كه منيت توست جدا مي شوي و درد و فشار را تحمل مي كني ولي با نوشيدن آب عشق آن ها را نمي فهمي، تا مي شكني آن لحظه كه تو بر هوا و هوس خود غلبه كني و به عشق آفتاب وجودت جوانه مي زني و هر روز با ديدن او شاد مي شوي و گل مي دهي و وجود زيباي خود را براي عالميان به نمايش مي گذاري. هميشه اين را بدان دانه براي اينكه گلش را ببويند و او را تحسين كنند گل مي دهد. و تو براي مولايت تا افتخاري برايش شوي و تلاش كن آب پاش عمرت سرشار از عشق و علاقه بوده و خاك دنيايت بدون آلايش و گناه باشد. حال اين نكته را به ياد داشته باش كه فاطمه(س) هم دانه اي براي خودش بود ولي دنياي درونش آينه ي صاف بود و هر روز با ديدن پدر، عاشق تر از ديروز مي شد اين بود كه كه دانه اش به جاي چند گل به يك گلستان تبديل شد كه عطر آن تمام عالم را فرا گرفت ولي اين بوستان را گلچين بي مروت آتش زد و كودكان باغ نبوت را وحشت زده كرد، دل فاطمه(س) را خون كرد. اشك زينب(س) شيرزن كربلا دختر علي(ع) را درآورد و پهلوي مادرش را شكست و فاطمه(س) فقط صبر كرد و صبر. آن لحظه بود كه دل شكسته ي فاطمه(س) مرهمي نداشت و فقط معبودش را صدا مي زد و مي گفت: يا رب خودت مردمان اين ديار را هدايت كن. آن لحظه بود كه فاطمه(س) دوري پدر را به شدت احساس كرد. حرفش را شكستند و سكوت كرد و فقط آرام آرام گل برگ هايش پرپر مي شد و عطر ياس پراكنده در ميان گلستان. زهرا(س) تبديل به غمستان ياس ها شد و پژمرده به اميد فرزندش مهدي(عج) آرام در بستري از ياس و شقايق آرام گرفت، تا شايد ما شيعيان قلب آزرده اش را مرهم باشيم و ما چه بي محابا با گناهانمان قلب مهربانش را آزرديم . تو اينگونه نباش باغچه ي وجودت را به گلستان تبديل كن و در آن گل ياس ، شقايق و نرگس بكار تا هميشه اول به ياد صاحب صورت نيلگون شده ي بهترين بانوي عالم فاطمه ي زهرا(س) باشي و شقايق بكار تا هميشه عاشق معبود باشي و نرگس را آخر تا هرگز انتظار را فراموش نكني و چشم انتظار باشي و به گونه اي بكار كه از زاويه اي گل اول و زاويه ي ديگر آخرين گل باشد.
سحر عسگري
كلاس 2/3
مدرسه ي راهنمايي غيرانتفاعي نرگس
منطقه ي 11 تهران

 يك سلام ويك جواب
جوابيه ي روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش

اشاره :
در پي انتشار مطلب انتقادي ن - م - ر - ه
به قلم نجمه پرنيان ( از دوستان تيم ادبي و هنري صفحه ي مدرسه) كه در آن به نقد نمره ي مستمر و پاياني در آموزش و پرورش پرداخته بود ، جوابيه اي از سوي روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به دستمان رسيد كه ضمن تشكر از توجه ي مسئولين به صفحه ي مدرسه به نظرات دانش آموزان آن را مي خوانيم .
با سلام و تحيت
احتراماً، عطف به مطلب مندرج در آن نشريه مورخ
15/12/88 با عنوان «نمره مستمر» ضمن تشكر از نگاه دقيق و موشكافانه نگارنده مطلب به اطلاع مي رساند:
هدف از تغيير شيوه ارزشيابي و دخالت نمره مستمر در نمره پاياني رشد و ارتقاي دانش آموزان بوده اين ارزشيابي بخشي از فرآيند آموزش تلقي مي شود و بايد به معلم اطلاعات مستند و معتبري بدهد تا براساس آن بتواند مرحله بعدي تدريس خود را طراحي نمايد اما نبايد چنين تصور كرد كه افزايش تعداد دفعات سنجش دانش آموزان ارزشيابي را از نوع مستمر و پويا مي كند.
معلمان ممكن است هر هفته يا هر چند هفته يك آزمون طرح كنند و با سنجش و آزمون دانش آموزان را ارزيابي كنند اما آنچه يك بخش را از نوع رشددهنده مي كند، نحوه استفاده از نتايج ارزشيابي است اين كه چه كسي از آن استفاده مي كند. ارزشيابي مستمر نبايد با سنجش هاي متداولي كه ممكن است مكرر اتفاق بيفتد و حاصل آن ارائه يك نمره يا رتبه باشد و براي معلم و دانش آموز از آن هيچ بهره اي در تعيين فعاليت ها و تلاش هاي بعدي داشته باشد، يكسان تلقي شود.
ما نيز به اين امر واقفيم كه ارزشيابي مستمر از مسير واقعي خود منحرف شده و به سنجشهاي مكرر و ملال آوري تبديل شده است كه از نتايج آن صرفاً براي مقايسه و يا نمره دادن استفاده مي شود. اميدواريم با آموزش هاي لازم كه به معلمين داده مي شود بستر مناسبي براي ارائه شيوه هاي نوين سنجش و ارزشيابي در كلاس آماده شود و معلمين ما باهدف و شكل واقعي اجراي اين نوع ارزشيابي ها آشنا شوند.
علي فرهادي
رئيس مركز اطلاع رساني و روابط عمومي

 آخر الزمان و بازي هاي رايانه اي

امروزه يكي از اصلي ترين سرگرمي هاي جوانان و نوجوانان سراسر دنيا انجام بازي هاي رايانه اي است. بعضي از اين بازي ها كه محتواي كشت و كشتار دارند، به موضوع آخرالزمان پرداخته اند. از نكات جالب توجه در اين بازي ها، مكان هايي است كه جنگ در آن رخ مي دهد كه بي شباهت به مساجد مسلمانان نيست! در ارتباط با موضوع بازي هاي رايانه اي تماشاي لوح فشرده «آخرالزمان و بازي هاي رايانه اي» مؤسسه فرهنگي موعود عصر را به شما عزيزان پيشنهاد مي كنيم.در اين برنامه «مهندس مهدي حق وردي» به صحبت پيرامون بازي ها پرداخته اند، در كنار توضيحات ايشان براي آشنايي بيشتر با مباحث، قسمت هايي از بازي ها هم به نمايش درآمده است.
در اينجا قسمتي از مباحث مطرح شده را مي خوانيم:
«از نكاتي كه در بازي سام ماجراجو هست، اين است كه علاوه بر اينكه شما با نمادها و نقوش اسلامي و اسليمي روبرو مي شويد، چنانچه روي برخي از اين نقوش بزرگ نمايي انجام دهيم، حديث پيامبر صلوات الله عليه را در مورد حضرت علي عليه السلام مي بينيم كه در نگاه اول كاربر متوجه آن نمي شود. جالب اينجاست كه اين نوشته را به صورت نصفه- العلم و علي بابها- روي طرح هاي اسليمي نوشته شده است...»
در اين برنامه مهندس حق وردي درمورد بازي هايي مثل بازگشت به قلعه ولفن اشتاين، آژير قرمز، سام ماجراجو در پرسپوليس، آيين قاتل و... صحبت كرده اند:
«... در بازي آيين قاتل شخص ا صلي بازي يك مردي سفيدپوش، شيعه اسماعيلي است كه سوار بر اسب مي آيد و هدفش فقط جنگ و خونريزي است. وي مردي است فوق العاده خشن، نام او «الطير» است كه در طول بازي جملاتي بيان مي كند كه در كتاب مقدس آمده است...»
علاقه مندان براي تهيه اين اثر مي توانند به نمايشگاه هاي مؤسسه موعود مراجعه كنند و يا با شماره تلفن 8-66959197 تماس بگيرند.
تماشاي اين برنامه را به همه پدران و مادران به خصوص كساني كه براي رهايي از دست سؤالات فرزندانشان، آن ها را ساعت ها با رايانه تنها مي گذارند و همه معلمان محترم پيشنهاد مي كنيم.
منبع: سايت موعود
فرستنده: وحيد بلندي روشن

 

(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14