(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


پنجشنبه 6 خرداد 1389- شماره 19655

فرصتي براي دشمن شناسي
واكاوي جايگاه رسانه هاي بيگانه در افكارعمومي ايرانيان -بخش پايانيفرصتي براي دشمن شناسي
واكاوي جايگاه رسانه هاي بيگانه در افكارعمومي ايرانيان -بخش پاياني

ايرج نظافتي
«هم اكنون سه هزار شبكه تلويزيوني و 45 هزار شبكه فارسي زبان و فضاي مجازي عليه كشور فعالند تا تفكر امام و انديشه بسيجي را كه حماسه فتح خرمشهر را رقم زد بي رمق نشان دهند.»
اين سخنان را چند روز پيش سيدمحمد حسيني، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در جمع بسيجيان شهرستان محمودآباد بيان كرده است.
براساس آمار اعلام شده توسط وزير ارشاد مي توان گفت كه امروز ايران اسلامي در يك نبرد تمام عيار نرم قرار دارد و دشمنان استكباري درتلاشند تا شايد بتوانند با ابزارهاي رسانه اي بر باورها و ارزش هاي راستين و شناخته شده جامعه تأثير بگذارند و با همسو كردن برخي از خواصي كه در امتحان انتخابات سال گذشته كارنامه مردودي خود را دريافت كرده اند، درصدد ضربه زدن به عقايد و باورهاي ديني و مذهبي مردم هستند.
اما در آن سوي ميدان دشمن، مردمي متعهد و انقلابي قرار دارند كه حماسه بزرگ نهم دي و 22 بهمن 88 را آفريدند و تمامي ترفندهاي رسانه اي دشمنان را نقش برآب كردند.
اگر منصفانه و كارشناسانه درباره جايگاه و اعتبار واقعي رسانه هاي بيگانه در نزد ملت ايران يك نظرسنجي صورت بگيرد بدون شك نتايجي غير از تنفر بيش از حد مردم از اين رسانه ها خروجي ديگري اين نظرسنجي نخواهد داشت.
دروغگويي، مهمترين مشخصه
رسانه هاي بيگانه
يكي از بارزترين مشخصه رسانه هاي ضدانقلابي در افكار عمومي ايرانيان دروغگويي و وارونه جلوه دادن حقايق جامعه توسط اين رسانه ها است، به گونه اي كه اكثر مردم در گفت وگو با گزارشگر كيهان بر اين موضوع تأكيد فراوان دارند.
محسن رستمي، كارمند يك شركت خصوصي كه در خيابان وليعصر مخاطب سؤال ما قرار مي گيرد در پاسخ به اين سؤال كه چند درصد اخبار و گزارشات شبكه هاي ماهواره اي فارسي زبان دشمنان ايران اسلامي را قبول داريد، مي گويد: «حقيقتا بنده قبل از اينكه اقدام به خريد ماهواره بكنم شايد برخي شايعات را تا حدودي مي پذيرفتم اما از وقتي كه به اصرار بچه هايم يك ماهواره اي خريداري كردم و برنامه هاي متعدد رسانه هاي فارسي زبان از جمله صداي آمريكا و بي بي سي را ديدم، من و ديگر اعضاي خانواده ام به اين نتيجه رسيديم كه انصافا بيش از 80 تا 90 درصد اخبارشان غيرواقعي و سياه نمايي است و هدفشان تخريب فكر مردم عليه جمهوري اسلامي است.»
وي در ادامه سخنانش مي گويد: «شبكه اي مثل صداي آمريكا هر شب فردي را به عنوان كارشناس يا تحليل گر مسائل سياسي يا استاد دانشگاه معرفي مي كند و يك سري تحليل هاي يك طرفه و كاملا جهت دار را مطرح مي كنند كه معمولا اظهارنظرهاي آنان با هيچ عقل و منطقي سازگار نيست.»
ميترا امجديان كه خود را كارشناس علوم اجتماعي معرفي مي كند درباره نوع پوشش دهي اخبار رسانه هاي بيگانه مي گويد: «به عقيده بنده شبكه هاي ماهواره اي كه از سوي دشمنان كشورمان هدايت مي شوند شعور سياسي و درك عميق و تسلط كامل مردم بر اخبار و رويدادها را ناديده مي گيرند و فكر مي كنند كه مثلا با سخنان سراسر كذب و بي اساس فرد دروغگويي همچون نوري زاده، مردم به راحتي اظهارات او را مي پذيرند، اين درحالي است كه هويت اين رسانه ها براي اكثريت مردم كاملا آشكار است.»
امجديان از منظر ديگري به رسانه هاي ضدانقلاب نگاه مي كند و مي گويد: «اگر از زاويه ديگري به اصل وجودي رسانه هايي همچون بي بي سي فارسي، صداي آمريكا، راديو فردا، راديو زمانه و... توجه كنيم خواهيم ديد كه وجود اين شبكه ها آنچنان زياني براي جامعه ما ندارند بلكه سبب روشن شدن افكار عمومي در زمينه ماهيت خود آنها خواهد شد.» از اين كارشناس مسائل اجتماعي مي خواهم تا در اين باره بيشتر توضيح دهد، مي گويد: «به بيان ساده تر بايد گفت كه مردم ايران امروز بسيار آگاهند و با اهداف پنهان و آشكار اين رسانه ها آشنا هستند و قطعا هيچگاه فريب جريان سازي هاي كذب آنان قرار نخواهد گرفت. براي ادله محكم اين عرايضم مي توان به اين مسئله اشاره كرد كه در جريان فتنه سال گذشته همين رسانه ها براي ايجاد بحران و ترسيم فضاي غيرواقعي از جامعه ايران بسيار تلاش كردند و انتظار داشتند كه مردم هم با آنان همراه شوند اما ديديم كه مردم نه تنها با آنان همراه نشده بلكه چه بسيار افرادي كه به خيال بافي و تخيل پردازي اين رسانه ها خنديدند.»
«امير اصغرزاده» دانشجوي رشته مديريت فرهنگي در دانشگاه جامع علمي كاربردي هم به گزارشگر كيهان مي گويد: «مسلما رسانه هاي دشمن كه امروز به صورت شبكه هاي تلويزيوني فارسي زبان يا سايت هاي اينترنتي فعاليت دارند جايگاهي در بين مردم ايران ندارند، چون اگر واقعا جايگاهي داشتند بايد در براندازي نظام حداقل كاري مي كردند.»
بي اعتنايي مردم
به شبكه هاي ماهواره اي دشمن
در جريان فتنه پس از انتخابات سال گذشته شبكه هاي ماهواره اي فارسي زبان كه اغلب از جانب دشمنان استكباري جمهوري اسلامي هدايت مي شوند نشان دادند كه هيچگونه پايگاهي در ميان ملت ايران ندارند و عموما مردم به اخبار و گزارشات آنها اعتنايي نمي كنند.
عباس انساني، عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت در گفت وگو با خبرنگار سرويس گزارش كيهان مي گويد: «امروز اين واقعيت براي مردم ايران روشن شده كه هدف رسانه هاي فارسي زبان ماهواره اي خيرخواهي يا دلسوزي براي ما نيست بلكه هدفشان ضربه زدن به اصل جمهوري اسلامي و مردم سالاري ديني است.»
عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت در ادامه به افرادي از داخل كشور اشاره مي كند كه طرف گفت وگو با رسانه هاي ضدانقلاب مي شوند و عليه منافع ملي و همسو با خواست اين رسانه ها سخناني را بر زبان مي آورند. وي مي گويد: «با توجه به اينكه هر رفتاري از سوي شهروندان در هر نظامي بايد تابع چارچوب هاي خاصي باشد كه در آن منافع ملي و خط قرمزهاي آن نظام رعايت شود، حال شهروندان ايراني هم از اين قاعده مستثني نيستند، با اين حال فكر مي كنم هيچ نظامي بر نمي تابد كه افراد خاصي بيايند و اين خط و مرزها را ناديده بگيرند و اگر كسي مرتكب چنين خطايي شد بايد به عنوان يك مجرم با او برخورد شود.»
انساني به خطوط قرمز در جوامع غربي اشاره مي كند و مي گويد: «نمونه بارز وجود چنين خطوط قرمزي در حكومت هاي غربي را در مسئله هلوكاست مي توان مطرح كرد، از اينكه اگر فردي برخلاف آن سخن بگويد از بسياري حق و حقوق اجتماعي محروم مي شود، حال بايد در جمهوري اسلامي هم با افرادي كه اين حريم ها را رعايت نمي كنند برخورد قاطعانه صورت بگيرد، گرچه بايد اعتراف كرد كه جمهوري اسلامي براي آزادي بيان احترام خاصي قائل است و از ظرفيت بالايي برخوردار است.»
عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت معتقد است، در جمهوري اسلامي بايد با افرادي كه قصد سوءاستفاده از آزادي بيان را دارند و مي خواهند از اين ظرفيت بالاي نظام در تحمل انتقاد و ديدگاه مخالف سوءاستفاده كنند برخورد نمايد.
مبارزه با امپرياليسم رسانه اي
شبكه هاي ماهواره اي و اينترنتي غربي كه امپرياليسم رسانه اي را تشكيل مي دهند به راحتي ميلياردها دلار را براي دخالت در امور داخلي ايران هزينه مي كنند.
يك كارشناس حقوقي در اين باره مي گويد:
«با اين حال فرد يا افرادي كه در داخل كشور با اين رسانه ها گفت وگو مي كنند بايد مطلع باشند كه با انجام مصاحبه با اين شبكه ها خود به خود آغاز يك عمل مجرمانه را كليد زده اند و خواسته و ناخواسته شريك جرم همان رسانه نيز به حساب مي آيند.»
دكتر محمد كرمي راد، عضو هيئت رييسه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با گزارشگر كيهان درباره افرادي كه طرف گفت وگو با رسانه هاي ضد انقلاب قرار مي گيرند، مي گويد: «هرگونه مصاحبه با رسانه هاي برانداز و مخالف جمهوري اسلامي توسط افراد حقيقي و حقوقي و بيان سخناني عليه امنيت ملي قطعاً جرم محسوب مي شود و به نوعي همسويي با آن رسانه و اهداف گردانندگان آن تلقي مي شود و دستگاه قضايي بايد با اين افراد برخوردي قاطعانه انجام دهد.»
كرمي راد درعين حال هرگونه گفت وگو با رسانه هاي دشمن را برخلاف امنيت ملي مي داند و مي گويد: «بدون شك بايد با افرادي كه از تريبون بيگانه دستاوردها و ارزش هاي نظام را زير سؤال مي برند برخورد شود و چنين افرادي نبايد هم عليه كشور سخن بگويند و هم به راحتي از حق و حقوق شهروندي برخوردار باشند.»
فرصتي طلايي براي دشمن شناسي
همچنان كه در گزارش ديروز كيهان اشاره كرديم بسياري از افراد وجود رسانه هاي بيگانه را نعمتي براي شناخت دشمن مي دانند و معتقدند كه اين رسانه ها باعث مي شوند تا دشمنان جمهوري اسلامي بيشتر خود را نشان بدهند.
حجت الاسلام حميد رسايي، عضو كميسيون فرهنگي مجلس در گفت وگو با گزارشگر كيهان مي گويد: «از حقوق طبيعي افراد، يكي اين است كه در اظهارنظر خود آزاد باشند، حال وجود رسانه هاي دشمن به خوبي چهره و ويژگي هاي شخصيتي افراد را نشان مي دهد و مشخص مي كند كه فرد طرف گفت وگو با رسانه دشمن چقدر به ارزش ها و معيارهاي شناخته شده كشورش پايبند است.»
رسايي در ادامه اين بحث مي افزايد: «گاهي آزادي عمل برخي افراد طرف گفت وگو با رسانه هاي بيگانه سبب مي شود تا آن فرد نشان دهد در بزنگاه هايي كه دشمن از طريق رسانه به دنبال موج آفريني براي ايجاد يك بحران در كشور است، چقدر به منافع ملي، ديني و انقلابي پايبند است و عمق كينه و نفرت او چقدر و چگونه است، اگر از اين منظر به رسانه هاي بيگانه نگاه كنيم خواهيم ديد كه وجود آنها يك نعمت بزرگي براي جمهوري اسلامي در اين سال ها بوده است.»
اين عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي وجود رسانه هايي همچون بي بي سي فارسي يا صداي آمريكا را فرصتي براي دشمن شناسي مي داند و مي گويد: «بنده معتقدم كه وجود اين رسانه ها، آن هم باتوجه به شناخت عميقي كه مردم از اهداف پشت پرده آنها دارند، هيچگونه ضرر و زياني براي ما ندارند و باعث مي شوند تا ما دشمنان خود را بهتر بشناسيم و افراد نيز باتوجه به فضايي كه توسط رسانه هاي دشمنان در اختيار مي گيرند چهره واقعي خود را نشان دهند.»
بسياري از مردم در گفتگو با گزارشگر كيهان براين باورند كه برنامه هاي شبكه هاي تلويزيوني و ماهواره اي دشمن به نوعي آب در هاون كوبيدن است چراكه هويت گردانندگان آنها و اهدافي كه دنبال مي كنند براي مردم كاملاً مشخص است. از همين رو افرادي كه از چهره هاي سياسي و عضو احزاب داخلي هستند و يا آنها را به عنوان چهره هاي اجتماعي و فرهنگي مي شناسيم، اگر با اين رسانه ها وارد بحث و گفتگو شوند از يك طرف به رسانه دشمن اعتبار مي بخشند و از طرف ديگر اعتبار خود را در ميان مردم از دست مي دهند.
گزارش روز

 

(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14