(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


چهارشنبه 19 خرداد 1389- شماره 19665

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
سقف جريمه رانندگي 200 هزار تومان تعيين شد
پروژه جديد آمريكا براي كاستن از مخالفت ها در نيويورك
سردار عراقي: طرح جامع نيروي زميني سپاه ابلاغ شد
تحليل يك رسانه غربي از بي اساس بودن ادعاي تقلب در انتخابات رياست جمهوري دهم
هيئت رئيسه كميسيون هاي تلفيق و امنيت ملي مجلس مشخص شدند
مهمان پرست :غرب فرصت بيانيه تهران را از دست ندهد
طرح دوفوريتي مجلس براي تجديدنظر در رابطه ايران و آژانس انرژي اتمي
افشاگري محقق ربوده شده ايراني درباره سندسازي آمريكا عليه ايران
تهيه طرح مهار تهديدات اينترنتي توسط مركز بررسي جرايم سازمان يافته سپاهبا تصويب مجلس
سقف جريمه رانندگي 200 هزار تومان تعيين شد

با تصويب نمايندگان مجلس سقف جريمه رانندگي 200 هزار تومان تعيين شد.
به گزارش خبرنگار امور مجلس كيهان در نشست علني ديروز خانه ملت رسيدگي به لايحه نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جريمه هاي مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسايل نقليه ادامه يافت و چند ماده ديگر از اين لايحه به اين شرح تصويب شد:
ماده 10- ماموران راهنمايي و رانندگي موضوع اين قانون موظفند در صورت مشاهده تخلفات زير به شرح مقرر اقدام نمايند:
الف- چنانچه وسيله نقليه داراي عيب و نقص فني موثر بوده و احتمال ايجاد خطر يا وقوع تصادف وجود داشته باشد، وسيله نقليه مذكور به تعميرگاه اعزام مي گردد.
ب- در مواردي كه قرائن و شواهد حاكي از حالت مستي يا استفاده راننده از موادمخدر و روانگردان باشد ماموران با استفاده از تجهيزات لازم نسبت به تشخيص اين حالت اقدام مي نمايند و در صورت اثبات حالت مستي و بي ارادگي حاصل از مصرف مسكرات و موادمخدر و روانگردان از رانندگي فرد مورد نظر جلوگيري و ضمن صدور قبض جريمه به مبلغ 000/000/2 ريال و ضبط گواهينامه به مدت شش ماه توسط نيروي انتظامي و جهت اقدام قانوني به مرجع صالح قضايي معرفي مي شود.
جريمه راننده بدون گواهينامه
ج- در صورتي كه راننده بدون داشتن گواهينامه مبادرت به رانندگي نمايد وسيله نقليه متوقف و راننده به مرجع قضائي معرفي مي گردد.
د- هرگاه راننده به صورت همزمان مرتكب دو تخلف از تخلفات موضوع اين قانون گردد، وسيله نقليه براي مدت حداكثر هفتاد و دو ساعت توقيف مي شود.
ماده 11- هرگاه وسيله نقليه مطابق قانون به توقفگاه اعزام گردد ترخيص آن منوط به پرداخت كليه جرائم و تسليم مفاصا حساب و ارائه اصل رسيد خودرو يا دستور مقام قضائي مي باشد و در صورت ظن قوي در عدم مالكيت، ارائه مدارك مثبته مالكيت ضروري است.
ماده 12- وزارت راه و ترابري و شهرداريها بنا به تشخيص و اعلام راهنمايي و رانندگي موظفند محلهايي را كه توقف وسايل نقليه در آنها به هر ميزان موجب بروز خطر وكاهش ظرفيت و انسداد راه مي شود با نصب علامت مخصوص مشخص نمايند. در صورت توقف وسايل نقليه در اين قبيل محلها و ترك آن يا امتناع راننده از حركت و همچنين توقف خودرو در پياده روها، ماموران موضوع اين قانون مكلفند ضمن صدور قبض جريمه نسبت به انتقال وسيله نقليه مطابق ماده (13) اين قانون اقدام نمايند.
تبصره- علامت مخصوص موضوع اين ماده علامت توقف ممنوع منضم به علامت حمل با جرثقيل مي باشد.
شرايط حمل خودروي
توقيف شده
ماده 13- در مواردي كه طبق اين قانون انتقال وسيله نقليه ضرورت داشته باشد، وسيله نقليه با استفاده از وسايل مطمئنه كه براي اين كار معمول است حسب مورد به نزديكترين توقفگاه يا مقر انتظامي يا راهنمايي و رانندگي مربوط يا تعميرگاه انتقال مي يابد. هزينه هاي حمل و نقل و توقف وسيله نقليه حسب مورد به عهده متخلف، مالك، متصرف يا قائم مقام قانوني آنان خواهد بود. هزينه هاي ياد شده برابر تعرفه هايي مي باشد كه به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 1- در صورتي كه در اثر حمل يا نگهداري خساراتي به خودرو يا محموله آن وارد شود جبران آن با حمايت راهنمايي و رانندگي از خسارت ديده حسب مورد بر عهده حمل كننده يا نگهدارنده است.
تبصره 2- در كليه موارد اگر قبل از حمل يا در حين حمل خودرو، مالك آن حاضر شود و تقاضاي تحويل خودرو را نمايد ماموران مكلفند ضمن صدور قبض جريمه خودرو را به وي تحويل نمايند.
كميته شناسايي و تحريم كالاهاي صهيونيستي
تشكيل مي شود
نمايندگان مجلس با دو فوريت طرحي موافقت كردند كه در صورت تصويب نهايي آن كميته اي براي شناسايي و تحريم كالاهاي صهيونيستي تشكيل مي شود.
دو فوريت طرح اصلاح قانون حمايت از انقلاب اسلامي فلسطين مصوب 1369به بحث و بررسي گذاشته شد كه در نهايت با 143راي موافق، 12راي مخالف و 8 راي ممتنع از مجموع 197نماينده حاضر به تصويب رسيد.
پيش از تصويب دو فوريت طرح فوق، كاظم جلالي سخنگوي كميسيون امنيت ملي مجلس با اشاره به جنايات اخير رژيم صهيونيستي و فشار افكار عمومي جهان بر اين رژيم گفت: با عنايت به اين فشار بسيار بالاي افكار عمومي بر ضد جنايات رژيم صهيونيستي ضروري است كه در اين خصوص مجلس شوراي اسلامي هم اقدامات جدي انجام دهد.
وي سپس به طرح اصلاح قانون حمايت از انقلاب اسلامي فلسطين براي تحريم جدي كالاهاي اسرائيلي اشاره كرد و افزود: در اين طرح با الحاق چهار تبصره به قانون فعلي گفته شده كه اولاً يك كميته از وزارتخانه هاي خارجه، اقتصاد و دارايي، بازرگاني، اطلاعات و نفت، بانك مركزي و صدا و سيما تشكيل مي شود تا فهرستي از شركت ها و كمپانيهاي توليدكننده كالاهاي صهيونيستي را تهيه كنند.
جلالي با بيان اينكه كميته مذكور بايد ظرف دو ماه ليست مورد نظر را تهيه كند ادامه داد: در قانون فعلي هم مشخص شده كه بايد ليست ارائه شود اما چون مرجع آن بطور مشخص معين نشده و لذا برغم پيگيري هاي مكرري كه انجام شد متاسفانه نتوانستيم به جمع بندي برسيم اما در طرح اصلاحي، وزارت امور خارجه موظف شد كه فعاليت اين كميته را به شكل ساليانه به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي ارائه كند. از طرف ديگر وزارت امور خاجه موظف است كه با مجامع جهاني و بين المللي مثل سازمان كنفرانس اسلامي، غيرمتعهدها و غيره رايزني كند تا كالاهاي رژيم صهيونيستي در آن كشورها و مجامع هم تحريم شود.
طبق اين طرح سازمان صدا و سيما هم موظف است براساس ليستي كه توسط اين كميته ارائه مي شود از تبليغ هر نوع كالاهايي كه به نوعي شركتهاي صهيونيستي در توليد آن دخيل هستند جلوگيري كند.
كاظم جلالي افزود: مجلس شوراي اسلامي هم بايد پيشتاز براي اين كار باشد و خود مجلس هم بايد در نهادهاي بين المللي و اجلاس ها و كنفرانسهاي بين المللي پارلماني در دنيا اين موضوع را پيگيري كند تا اين مسئله به يك عرف تبديل شود و همه كشورها در اين خصوص قانون گذاري كنند.
پس از اظهارات فوق، كواكبيان نماينده اقليتي سمنان قصد مخالفت با طرح مذكور را داشت كه لاريجاني خطاب به وي گفت: به نظر نمي آيد بخواهيد حرف حسابي در اين موضوع بزنيد.
در ادامه براي دو فوريت اين طرح راي گيري به عمل آمد كه به تصويب رسيد.

 گزارش اختصاصي كيهان از آخرين رايزني ها درباره قطعنامه جديد
پروژه جديد آمريكا براي كاستن از مخالفت ها در نيويورك

سرويس سياسي-
گزارش ها حاكي از آن است كه ايالات متحده آمريكا بدون آن كه قادر به ايجاد اجماع در بين اعضاي شوراي امنيت شده باشد، قصد دارد به زودي قطعنامه تحريم ها عليه ايران را به رأي بگذارد.
گزارش هاي دريافتي كيهان نشان مي دهد آمريكا از رئيس مكزيكي شوراي امنيت درخواست كرده پيش نويس قطعنامه چهارم تحريم ها روز چهارشنبه به رأي گذاشته شود. سوزان رايس سفير آمريكا در سازمان ملل روز سه شنبه به خبرنگاران گفت، «قطعنامه اين هفته به رأي گذاشته خواهد شد». گزارش هاي ديگر موجود در اختيار كيهان هم نشان مي دهد پيش نويس قطعنامه با سربرگ شوراي امنيت چاپ شده و در اختيار اعضا قرار گرفته ولي همچنان مذاكرات در مورد ضمائم قطعنامه- كه اسامي افراد و شركت هاي مشمول تحريم در آن آمده- نهايي نشده است.
در كنار اين موضوع تركيه و برزيل بعدازظهر دوشنبه گذشته از شوراي امنيت خواستند قبل از رأي گيري در مورد قطعنامه در اين مورد جلسه علني برگزار شود تا اعضا بتوانند ديدگاه هاي خود را در مورد قطعنامه بيان كنند. آنگونه كه منابع خبري گزارش داده اند اعضاي شوراي امنيت با برگزاري جلسه علني موافقت نكرده اند ولي عصر دوشنبه يك جلسه غيرعلني و پشت درهاي بسته برگزار شده و اين جلسه ديروز(سه شنبه) هم ادامه داشته است.
يك ديپلمات ايراني مرتبط با موضوع هسته اي به كيهان گفت: «ما مدت هاست منتظر اين قطعنامه هستيم و عقيده داريم اين قطعنامه نه تنها مشكلي از آمريكا حل نمي كند بلكه برخي گزينه هاي سودمند روي ميز را هم حذف خواهد كرد».
اشاره اين ديپلمات ايراني به موضوع بيانيه تهران و توافقي است كه ميان ايران، برزيل و تركيه مبني بر امانت گذاري 1200 كيلوگرم اورانيوم كم غني شده در تركيه صورت گرفت مطابق آنچه در اين بيانيه آمده، «امانت گذاري» تنها زماني انجام خواهد شد كه ايران به موافقت نامه كتبي با اعضاي گروه وين(روسيه، فرانسه و آمريكا) دست پيدا كرده باشد. آمريكايي ها برخلاف قولي كه به تركيه و برزيل داده بودند با بيانيه تهران مخالفت كرده و گفتند روند تصويب قطعنامه در شوراي امنيت را ادامه خواهند داد. اين موضوع اكنون به چالشي جدي در روابط برزيل و تركيه با آمريكا تبديل شده چرا كه آنها عقيده دارند در اين توافق درخواست هاي آمريكا را كه در نامه اي مكتوب به اين دو كشور منتقل شده بود لحاظ كرده اند و به همين دليل ديگر دليلي براي صدور قطعنامه وجود ندارد. دقيقا به همين دليل است كه اين دو كشور به صراحت گفته اند به هرگونه قطعنامه آتي رأي منفي خواهند داد.
پروژه جديد آمريكا
ديپلمات ايراني ياد شده در عين حال از پروژه جديدي پرده برداشت كه آمريكايي ها به تازگي براي كاهش فشارهاي بين المللي بر روي خود طراحي كرده اند.
وي گفت: «آمريكايي ها بنا دارند قطعنامه را بدهند و بعد بلافاصله در نامه اي به آقاي آمانو اعلام كنند با مذاكره در مورد بيانيه تهران موافق هستند.» اين ديپلمات ايراني هدف از اين مانور تازه را در تنگنا قرار دادن تركيه و برزيل ذكر كرد.
اين در حالي است كه تحليلگران در تهران عقيده دارند تلاش، آمريكا براي جدا كردن دو روند بيانيه تهران و قطعنامه هاي شوراي امنيت از همين حالا محكوم به شكست است. آمريكايي ها مي خواهند طوري وانمود كنند كه گويي موضوع بيانيه تهران و مبادله سوخت فقط مكانيسمي براي تامين سوخت راكتور تهران است اما صدور قطعنامه ها مسئله اي جداست كه به عدم پايبندي ايران به درخواست هاي قطعنامه هاي قبلي بازمي گردد.
ديپلمات ايراني كه با كيهان سخن مي گفت، در اين مورد اظهار داشت: «از نظر ما دو موضوع بيانيه تهران و قطعنامه ها كاملا با يكديگر مرتبط هستند و اگر بنا باشد قطعنامه اي صادر شود بدون شك همان طور كه رئيس جمهور هم اعلام كرده ديگر مذاكره اي در مورد مبادله سوخت انجام نخواهد شد و اين گزينه از روي ميز برداشته مي شود.» اين ديپلمات ايراني تاكيد كرده «اگر قطعنامه اي صادر شود آمريكايي ها فرصتي بسيار بزرگ را به بهايي اندك خواهند فروخت آنها خود مي دانند كه هيچ قطعنامه اي ايران را متوقف نمي كند و فقط در پي نمايش هستند كه تازه آن را هم به دليل از دست رفتن اجماع بين المللي به بدترين شكل ممكن اجرا كرده اند.»
گزارش هاي موجود نشان مي دهد در قطعنامه آتي 3 حوزه بانك، كشتيراني و تسليحات مورد اشاره قرار گرفته اند اما غربي ها قادر به اعمال هيچ تحريم قدرتمندي نبوده اند.

 سردار عراقي: طرح جامع نيروي زميني سپاه ابلاغ شد

جانشين نيروي زميني سپاه از ابلاغ طرح جامع نيروي زميني سپاه خبر داد.
سرتيپ پاسدار «عبدالله عراقي» جانشين نيروي زميني سپاه در جريان بازديد از تيپ مكانيزه رمضان مستقر در كيلومتر 30 اتوبان تهران- قم، با اشاره به ابلاغ طرح جامع نيروي زميني سپاه گفت: در طرح جديد، نيروي زميني سپاه به عنوان يك نيروي چابك و حرفه اي تعريف شده كه قادر به پاسخگويي به تهديدهاي سخت و نيمه سخت مسلحانه باشد.
جانشين نيروي زميني با اشاره به تغيير ساختار نيروي زميني سپاه بر آمادگي كاركنان در ابعاد مختلف معنوي، رزمي و آمادگي جسماني تاكيد كرد.
وي افزود: طبق تعريف جديد، نيروي زميني بايد نيرويي حرفه اي باشد و اين مي طلبد همه رده ها بسيج شوند و در سلسله مراتب پشتيباني نيرو قرار گيرند.
عراقي با تاكيد بر تقويت ابعاد معنوي، بصيرت سياسي، امام شناسي و دشمن شناسي گفت: باتقوا بودن لازمه كار است اما كافي نيست و بايد در كنار آن آموزش حرفه اي را فرا گرفت و آمادگي جسماني تحصيل كرد چرا كه با جسم ضعيف نمي توان كاري كرد.
جانشين نيروي زميني سپاه با اشاره به نقش آفريني تيپ مكانيزه رمضان در طول هشت سال دفاع مقدس اظهار داشت: انتظار آن است كه در شرايط فعلي نيز سطح آمادگي تيپ به سطحي از مطلوبيت برسد كه تحت هر شرايطي آماده دفاع است.
عراقي در بخش ديگري از سخنان خود با ارزيابي مناسب از عملكرد گردان هاي امام حسين(ع) گفت: بايد سطح آمادگي اين گردان ها را به جايي برسانيم كه چابك و توانمند بتوانند با كمترين تلفات بر دشمن پيروز شوند.
جانشين نيروي زميني سپاه با برشمردن ويژگي هاي جنگ هاي آينده كه كوتاه مدت و مبتني بر اشراف اطلاعاتي دشمن همراه با آتش پرحجم هوايي خواهد بود تاكيد كرد: يگان هاي مكانيزه نيروي زميني سپاه با تغيير تاكتيك و چابك سازي بايد در خدمت جنگ هاي آينده باشند.

 تحليل يك رسانه غربي از بي اساس بودن ادعاي تقلب در انتخابات رياست جمهوري دهم

سرويس سياسي-
پايگاه اينترنتي ميدل ايست آنلاين در تحليلي ضمن پاسخگويي به برخي شبهات موجود درخصوص سلامت انتخابات رياست جمهوري سال گذشته ايران، ادعاي تقلب در آن را پوچ و كاملاً بي اساس دانست.
ميدل ايست آنلاين در مقاله اي كه به تاريخ 17 خرداد 89 با عنوان «يك سال پس از انتخاب دوباره احمدي نژاد» منتشر شد، نوشت: به رغم آنكه مدرك مستندي دال بر دستكاري شدن انتخابات تاكنون ارايه نشده و نتايج سه بررسي مستقل پس از انتخابات قوياً نشان دهنده درستي آمار رسمي است، اما صداي مخالفت ها در رسانه هاي غربي درخصوص اين كه آراي انتخاباتي دزديده شده، همچنان ادامه دارد.
اين مقاله اضافه كرد: اخيراً و در آستانه سالگرد انتخابات رياست جمهوري در ايران، رسانه ها بار ديگر به سياست خود يعني تخريب چهره حكومت ايران و ياد كردن از انتخابات سال گذشته بازگشته اند.
«رابرت پري» نويسنده و خبرنگار، در اين خصوص خاطرنشان مي كند رسانه هاي آمريكا بدون در دست داشتن مدرك مستندي براي تاييد ادعاهاي خود، اين انتخابات را تقلبي فريبكارانه مي خوانند.
نويسنده اين تحليل ادامه داد: مطلبي كه در ادامه مي آيد پاسخي نكته به نكته به تمامي مسايل ساختگي و نقص همه ادعاها درخصوص تقلب در انتخابات رياست جمهوري ايران است.
براساس اين گزارش، كريم سجادپور از موسسه كارنگي در اين خصوص ادعا كرد: اعلام نتايج براي انتخاباتي كه شمارش آرا در آن به صورت دستي صورت مي گيرد بسيار سريع بوده است. وي در شبكه سي ان ان با اشاره به اين مطلب خاطرنشان كرد: شمارش اوليه پنج ميليون از مجموع سي ونه ميليون راي در تنها دو ساعت زمان غيرممكن است.
ميدل ايست عنوان كرد: بسيار عجيب است كه وي در حالي اين اظهارات را بيان مي كند كه تنها چند روز پيش از آن نتايج انتخابات پارلماني لبنان ساعاتي پس از پايان انتخابات اعلام شده بود به علاوه در انتخابات رياست جمهوري ايران در سال 2005 نيز نتايج تا پيش از نيمه شب اعلام شده بود. علاوه بر اين براساس يكي از تحليل هاي صورت گرفته بر نتايج انتخابات در برخي از مجموع 45 هزار و 632صندوق راي تنها سيزده راي ريخته شده بود؛ چقدر زمان نياز است تا اين تعداد راي شمرده شود.
زمان زيادي لازم نيست. با توجه به اين كه هر يك از حوزه هاي انتخاباتي به طور مستقل نتايج را به شكل الكترونيكي به وزارت كشور اعلام مي كردند لذا سخن گفتن از تقلب انتخاباتي درست و منطقي به نظر نمي رسد.
اين مقاله در ادامه با اشاره به اين ادعا كه آراء بدون شمارش و از پيش تعيين شده بود اضافه كرد: بايد نقش وزارت كشور در اين امر شناخته شود. وظيفه اين وزارتخانه در تمامي اين موارد تطبيق و فهرست بندي اطلاعات به دست آمده از حوزه هاي انتخاباتي مختلف در سراسر كشور است. اين در حالي است كه شمارش آرا در سطح محلي صورت مي گرفته است. علاوه بر اين شمارش آرا تحت نظر بيش از چهل هزار ناظر از جمله افرادي از طرف موسوي صورت گرفته است.
نتايج انتخابات به طور متحد برگزار شد و در آرا از جمله آراي ماخوذه در استانهاي زادگاه نامزدهاي رقيب اختلافات منطقه اي ديده نمي شد.
ميدل ايست آنلاين با طرح يكي ديگر از ادعاها نوشت: يك ادعاي پوچ ديگر اين است كه شمار شركت كنندگان در بسياري از مناطق بيش از واجدين شرايط آن منطقه بوده و اين خود نشان دهنده تقلب در انتخابات است.
اين مقاله در پاسخ چنين ادعايي يادآور شد: بايد توجه داشت كه ايراني ها با در دست داشتن كارت شناسايي معتبر مي توانند در هر كجاي كشور راي خود رابه صندوق بريزند.
در ماه ژوئن بسياري از ايرانيان كه در شهرهاي بزرگ زندگي مي كنند تعطيلات خود را در سواحل درياي خزر مي گذرانند و جاي شگفتي نيست كه شمار راي دهندگان در استان مازندران بيش از واجدين شرايط باشد در سال 1997 نيز كه محمد خاتمي در انتخابات به پيروزي رسيد اين اتفاق رخ داده بود. در شميران كه در حومه تهران قرار دارد نيز شمار راي دهندگان از واجدين شرايط بسيار بالاتر بود در اين منطقه ميرحسين موسوي شصت و سه درصد آرا را به خود اختصاص داد.
اين تحليل اضافه كرد: در همين حال بايد توجه داشت كه در گذشته نيز رئيس جمهوري كه بر مسند كار بوده در دوره دوم نيز توانسته به آساني بار ديگر انتخاب شود.
نويسنده اين گزارش در نهايت نتيجه گرفت: درست است كه رسانه هاي غربي از دولت احمدي نژاد حمايت نمي كنند اما حداقل انتظار اين است كه آنها به استانداردهاي خبرنگاري و يا دست كم به برخي اقدامات بي طرفانه توجه داشته باشند.
در طول يك سال گذشته اين رسانه ها همواره از گزارش هاي مربوط به تقلب انتخاباتي كه از جنبش سبز منتشر مي شد استفاده مي كردند و به موضوع بيطرفي و حقيقت اعتنايي نداشتند. و با واكنش مخالف نسبت به نتايج انتخابات و مخالفت با اكثريت مردم ايران و همچنين نپذيرفتن واقعيت، دشمني بي منطقي را عليه جمهوري اسلامي از خود شكل دادند.

 هيئت رئيسه كميسيون هاي تلفيق و امنيت ملي مجلس مشخص شدند

اعضاي هيئت رئيسه كميسيون هاي تلفيق برنامه پنجم توسعه و امنيت ملي مجلس مشخص شدند.
انتخابات هيئت رئيسه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ديروز برگزار شد كه براساس آن علاءالدين بروجردي نماينده بروجرد به عنوان رئيس، حجت الاسلام حسين ابراهيمي به عنوان نايب رئيس اول، اسماعيل كوثري نماينده تهران به عنوان نايب رئيس دوم، كاظم جلالي نماينده شاهرود به عنوان سخنگو، شبيب جويجري نماينده اهواز به عنوان دبير اول و فاطمه آليا به عنوان دبير دوم اين كميسيون انتخاب شدند.
همچنين در انتخابات هيئت رئيسه كميسيون تلفيق، باهنر به عنوان رئيس، حجت الاسلام محمدحسن ابوترابي فرد نماينده قزوين و رضا عبداللهي نماينده ماه نشان به عنوان نواب و محمدمهدي مفتح نماينده رزن به عنوان سخنگوي كميسيون تلفيق انتخاب شدند.
علي اصغر يوسف نژاد نماينده ساري و جواد آرين منش نماينده مشهد هم به عنوان دبيران اين كميسيون تعيين شدند.

 مهمان پرست :غرب فرصت بيانيه تهران را از دست ندهد

سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان با اشاره به برخي تلاشها براي صدور قطعنامه جديد عليه ايران تاكيد كرد كه غرب بايد فرصت بيانيه تهران را از دست ندهد.
به گزارش ايسنا، رامين مهمان پرست صبح ديروز در نشست هفتگي اش با خبرنگاران در مورد تلاش برخي از كشورها براي صدور قطعنامه اي عليه ايران اظهار كرد: فكر مي كنيم بيانيه تهران فرصت ارزشمندي است كه فضا را براي همكاري هاي سازنده همه كشورها در جهت فعاليت هاي صلح آميز هسته اي آماده كرده است. استفاده كردن از اين فرصت ارزشمند و حركت به سمت همكاري هاي سازنده حتما به حركت هاي تخريبي و غير سازنده اي كه نتيجه اي در برنخواهد داشت ترجيح دارد.
وي هم چنين با اشاره به نامه اي كه ايران به مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي نوشته است گفت: انتقادي كه از آمانو صورت گرفته به اين دليل است كه در گزارشي كه منتشر شده متاسفانه اشاره اي به بيانيه اي مهم تهران نكرده اند و اين جاي تعجب و گلايه دارد.
مهمان پرست هم چنين در مورد تلاش 1+5 براي تصويب قطعنامه اي عليه ايران نيز گفت: ما اميدواريم از اين فرصت استفاده مطلوبي كنند تا به نكات ارزشمند بيانيه تهران بيش تر توجه شود و اين فرصت را از دست ندهند. حركت هايي كه در جهت مقابله با بيانيه تهران انجام مي شود را اقدامات نادرستي مي دانيم.
خبرنگار ي به فيلم منتشر شده از شهرام اميري، تبعه ايراني كه در عربستان ربوده شد و اظهارات وي در اين فيلم ويدئويي پرسيد كه مهمان پرست گفت: اين فيلم و اظهارات اميري در آن، مباحثي كه قبلا مطرح كرده ايم در مورد اين كه اين تبعه كشور ما با همكاري سرويس هاي امنيتي آمريكا و عربستان سعودي ربوده شده است را تاييد مي كند. آمريكايي ها براي اين كه به اهداف خود برسند و سندسازي كنند به هر اقدامي دست مي زنند، اين اقدامات غيرانساني و خلاف مقررات بين المللي است و حتما به طور جدي پيگيري خواهد شد. ما اجازه نمي دهيم با اتباع ما اين گونه برخورد كنند و ما از مجاري مختلف قانوني اين مساله را پيگيري خواهيم كرد.
خبرنگار ديگري پرسيد برخي از رسانه ها از احتمال مبادله شهرام اميري با سه تبعه آمريكايي نوشته اند كه مهمان پرست گفت: اصولا مبادله كساني كه از نظر سيستم قضايي پرونده شان در دست بررسي باشد كار درستي نيست و ما هيچ رويكردي در اين زمينه نداريم.
وي توضيح داد: سه تبعه آمريكايي كه به دليل ورود غير قانوني به كشورمان در منطقه حساس بازداشت شده اند پرونده شان در راس پيگيري است و تحقيقات در مورد آنان ادامه دارد و هر زماني كه تحقيقات به پايان برسد حكم قضايي صادر خواهد شد و اما موضوع شهرام اميري بحث يك شهروند ايراني است كه ربوده شده و هيچ جرمي ندارد و برخلاف همه اصول انساني مدت زيادي است كه در حبس به سر مي برد و هيچ گونه اجازه اي براي دسترسي كنسولي به ايشان و بررسي وضعيت جسماني وي در اختيار ما قرار داده نشده است. اين كار را آدم ربايي تلقي مي كنيم و حتما با آن برخورد خواهيم كرد.
خبرنگاري به حضور وزير امور خارجه كشورمان در نشست فوق العاده سازمان كنفرانس اسلامي اشاره كرد و پرسيد راهكار وزارت خارجه براي تحقق پيشنهادات ده گانه ايران در اين نشست چيست؟ كه سخنگوي دستگاه ديپلماسي كشورمان با اشاره به اقدام رژيم صهيونيستي در حمله به كاروان آزادي غزه و واكنش و اقدامات ايران در اين رابطه گفت: آقاي متكي با دبيركل سازمان كنفرانس اسلامي تماس تلفني داشت و خواستار اقدام جدي كشورهاي اسلامي در اين رابطه شد و بر اساس پيشنهاد وي و برخي وزيران خارجه كشورهاي اسلامي اجلاس اضطراري كميته اجرايي تشكيل شد و پيشنهادات كشورها مطرح شد. درخواست شكستن حصر غزه با كمك همه كشورها مطرح شد و درخواست محاكمه سران رژيم صهيونيستي در جنايت جنگي كه انجام مي دهند اعلام شد و در رايزني هايي كه هم اكنون نيز در جريان است اين موارد بحث مي شود.
مهمان پرست تاكيد كرد آن چه كه در حال حاضر بايد در دستور كار همه كشورها باشد شكستن حصر مردم مظلوم فلسطين و غزه است كه ادامه جنگ 22 روزه ناجوانمردانه رژيم صهيونيستي محسوب مي شود.
او ادامه داد: ما به كمك ساير كشورها در حال پيگيري اقداماتي هستيم. بايد نمايندگان همه كشورها كه آمادگي كمك رساني به مردم غزه را دارند، با كمك هم از همه راه هاي موجود زميني، دريايي و هوايي كمك رساني را آغاز كنند و نشان دهند كه رژيم صهيونيستي پس از شكست هاي سنگيني كه در جنگ هاي 33 روزه و 22 روزه متحمل شد دچار اشتباه بزرگ تري شده است و هر چقدر به اقدامات خود ادامه دهد به نقطه پاياني اش نزديك مي شود.
سخنگوي دستگاه ديپلماسي كشورمان در مورد مواضع مقامات روسي عليه كشورمان و احتمال تجديد نظر در روابط با اين كشور گفت: كشورها در روابط شان منافع دو طرف و ارتقاي آن را دنبال مي كنند، و بر اساس پيشينه تاريخي و جنبه هاي راهبردي و همه موضوعاتي كه به شكل گيري رابطه كمك مي كند همكاري مي كنند. رويكردهاي اشتباه و غلط مي تواند در روابط اثر منفي داشته باشد هر چند كه توصيه ما اين است كه از ظرفيت هاي فراواني كه كشورهاي بزرگ و مختلف در منطقه دارند بايد استفاده مثبت شود و براي صلح و امنيت منطقه و رفاه ملت ها برنامه ريزي كنند. حركت كردن به سمت منافع زودگذر به نفع مردم منطقه نخواهد بود.

 اقدام متقابل در صورت تصويب قطعنامه جديد عليه ايران صورت مي گيرد
طرح دوفوريتي مجلس براي تجديدنظر در رابطه ايران و آژانس انرژي اتمي

رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس اعلام كرد: در صورتي كه شوراي امنيت قطعنامه تحريم جديدي را عليه ايران صادر كند، طرحي دوفوريتي براي تجديدنظر در رابطه ايران و آژانس انرژي اتمي ارائه مي كنيم.
علاءالدين بروجردي نماينده مردم بروجرد و رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با فارس به بيانيه تهران و قطعنامه اي كه اخيراً كشورهاي 1+5 براي تحريم ايران دنبال مي كنند، اشاره و تأكيد كرد: بيانيه بسيار مهمي كه تحت عنوان «بيانيه تهران »در جهت حل موضوع سوخت رآكتور تهران و با همراهي دو كشور تركيه و برزيل صادر شد، مورد استقبال گسترده جهاني قرار گرفت و انتظار اين بود كه هم كشورهاي 1+5 و هم مجموعه شوراي امنيت سازمان ملل متحد، از اين بيانيه، استقبال كنند كه البته برخي از اعضا به صورت انفرادي اين كار را انجام دادند و بيانيه تهران مورد استقبال آنها واقع شد.
رئيس كميسيون امنيت ملي در ادامه توضيح داد: اين كشورها و شوراي امنيت مي توانستند با عملي شدن مفاد بيانيه تهران، نقطه پاياني بر مسئله اي به نام صدور قطعنامه جديد تحريم ايران بگذارند كه لازم به يادآوري است فضاي حاكم بر اكثريت اعضاي سازمان ملل متحد بعد از صدور بيانيه تهران همين گونه بود.
وي با ذكر اين نكته كه آمريكايي ها همواره مهمترين رسالت خودشان را در سطح جهاني «حمايت بدون منطق از رژيم صهيونيستي » مي دانند، اعلام كرد: با توجه به وضعيتي كه امروز رژيم صهيونيستي پس از حمله وحشيانه به كاروان آزادي در سطح جهاني و جامعه بين المللي پيدا كرده و به شدت در افكار عمومي جهاني زير سؤال رفته و اكثريت كشورها نيز عليه اين رژيم بسيج شده و اين حركت جهاني عليه آنها (رژيم صهيونيستي) ادامه دارد، آمريكايي ها با هدف «نجات صهيونيست ها از اين گرداب »، دنبال يك فضاسازي جديد و يك طراحي سياسي- تبليغاتي در سطح جهان هستند، به همين دليل فشار آوردند كه قطعنامه جديد تحريم ايران روز چهارشنبه در شوراي امنيت سازمان ملل متحد به رأي گذشته مي شود.
رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در عين حال اعلام كرد كه بدون ترديد اين اقدام آمريكايي ها «يك اقدام سياسي براي نجات صهيونيست ها» از وضعيت بدي است كه گرفتار آن شدند.
بروجردي در اين خصوص گفت: اگر اين اقدام از سوي شوراي امنيت سازمان ملل صورت گيرد، ما در مجلس «طرحي دوفوريتي را براي تجديد نظر در رابطه بين ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي » دنبال خواهيم كرد تا در همكاري جمهوري اسلامي ايران با آژانس، تجديدنظر صورت گيرد.

 افشاگري محقق ربوده شده ايراني درباره سندسازي آمريكا عليه ايران

سرويس سياسي-
محقق ايراني ربوده شده توسط آمريكا گفت: هدف اصلي از شكنجه هاي من اين بود كه اعلام كنم يك لپ تاپ حاوي اسرار محرمانه برنامه هسته اي نظامي ايران را به آمريكا آورده ام.
شهرام اميري كارشناس و محقق دانشگاه صنعتي مالك اشتر كه سال گذشته در مدينه منوره ربوده شده بود، در يك پيام تصويري كه در تاريخ 17 فروردين 89 ضبط شده و به روشي خاص به دست دستگاه هاي اطلاعاتي جمهوري اسلامي ايران رسيده است، به تشريح نحوه ربايش و وضعيت كنوني خود پرداخت.
اميري در اين سند تصويري ارسالي كه دوشنبه شب از صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران پخش شد، با بيان اينكه هم اكنون در شهر توسان ايالت آريزوناي آمريكا هستم گفت: در تاريخ 13 خرداد 88 در يك عمليات مشترك بين تيم هاي ترور و ربايش سازمان اطلاعات آمريكا (CIA) و استخبارات عربستان سعودي، در مدينه منوره دزديده شدم. سپس من را به يك خانه در يك جايي نامعلوم در عربستان بردند و در داخل آن به من آمپول بي هوشي زدند و وقتي به هوش آمدم در راه انتقال به سمت كشور آمريكا بودم.
وي افزود: در طي 8 ماه كه در آمريكا نگهداري شدم تحت شديدترين شكنجه ها و فشارهاي روحي گروه هاي بازجويي سازمان اطلاعات آمريكا قرار گرفتم و هدف اصلي آنها از اين فشارها اين بود كه از من مي خواستند در يك مصاحبه تلويزيوني با يكي از شبكه هاي خبري آمريكا ادعا كنم كه فرد مهمي در برنامه هسته اي ايران بوده و به درخواست خودم به آمريكا پناهنده شدم و در اين فرآيند پناهندگي، يك سري مدارك و اسناد مهم را از كشورم به همراه يك لپ تاپ كه حاوي اسرار محرمانه برنامه هسته اي نظامي ايران است، به آمريكا منتقل كردم.
اين تبعه ربوده شده ايراني خاطرنشان كرد: هدف اصلي از اين قضيه فشار سياسي به جمهوري اسلامي ايران و در واقع محكوم كردن و اثبات دروغ هايي است كه آمريكا مدام عليه جمهوري اسلامي ايران مطرح مي كند. اميري همچنين از سازمان ها و نهادهايي كه در خصوص مسئله حقوق بشر فعاليت مي كنند خواست موضوع وي را با جديت پيگيري كنند.
وي ادامه داد: من واقعاً به ناحق از يك كشور ثالث دزديده شده و به آمريكا آورده شده ام و درخواستم اين است كه اين سازمان ها تمام تلاش و توان خود را براي آزادي من و برگشتم به كشور عزيزم ايران انجام بدهند. اين تبعه ربوده شده ايراني همچنين در اين پيام تصويري خطاب به خانواده اش گفت: از خانواده ام مي خواهم اگر روزي اين سخنراني من را ديدند و صحبت هاي آخر من را شنيدند، صبور باشند.
نكته مهم درباره سخنان اميري اين است كه وي در اين سخنان تأكيد مي كند همه تلاش آمريكايي ها اين بوده كه او را متقاعد كنند انتساب اسناد جعلي موجود در يك لپ تاپ آمريكايي به خود را بپذيرد. اين در حالي است كه اميري فقط يك كارشناس «فيزيك بهداشت» در دانشگاه مالك اشتر بوده و تخصص او هيچ ربطي به برنامه هسته اي ندارد. نكته كليدي در اينجا اين است كه ادعاهاي فعلي آمريكايي ها عليه برنامه هسته اي ايران هم براساس اسنادي است كه ادعا مي كنند در سال 2004 از يك لپ تاپ ايراني به دست آورده اند. افشاگري اميري - كه كيهان درباره چگونگي آن به زودي گزارش ها يي منتشر خواهد كرد- نشان مي دهد موضوع لپ تاپ اساساً يك دروغ بافي و سندسازي از جانب آمريكايي هاست و هيچ اصالتي ندارد.

 صادقيان خبر داد
تهيه طرح مهار تهديدات اينترنتي توسط مركز بررسي جرايم سازمان يافته سپاه

مسئول مديريت رسانه مركز بررسي جرايم سازمان يافته سپاه از تهيه طرح مهار تهديدات اينترنتي توسط اين مركز خبر داد.
مجيد صادقيان كه ديروز در همايش تخصصي امنيت ملي و فضاي سايبر كه در دانشگاه عالي دفاع ملي برگزار شد طي سخناني با موضوع «ديپلماسي عمومي، آخرين گزينه براي تهديد امنيت ملي با تكيه بر فضاي مجازي» با يادآوري اينكه از ديرباز شيطان در پي استعمار انسان ها بوده و استعمارگران نيز مي كوشند تا ماحصل زحمات بشر را به يغما ببرند، اشكال استعمار در گذر زمان را استعمار سخت با تكيه بر راهكار نظامي، استعمار نو با نفوذ در حاكميت ها و دولت ها و نيز استعمار فرانو با هدايت افكار عمومي عنوان كرد و افزود: يكي از اشكال ديپلماسي، ديپلماسي سنتي است كه براساس روابط بين دولت ها و حاكميت ها تعريف مي شود و در صورت بروز تيرگي ديپلماتيك، علاوه بر قطع همه روابط بين دو كشور، موجب عدم برقراري ارتباط با ملت ها نيز مي شود.
به گزارش فارس، صادقيان اظهار داشت: اما در ديپلماسي عمومي كه مكمل ديپلماسي سنتي است، در صورت قطع ارتباط دولت ها، ارتباط ملت ها با يكديگر از بين نمي رود و اين گزينه به عنوان آخرين راهكار مقابله با ايران در دستور كار غرب قرار گرفته است.
وي همچنين به سخنان هيلاري كلينتون وزيرخارجه آمريكا در 30 دي ماه 88 اشاره كرد و گفت: در اين سخنان كلينتون مي گويد ما به عنوان وزارتخانه گام هايي براي يافتن راه حل هاي ديپلماتيك براي امنيت جهاني دنياي اينترنت برداشته ايم و افراد زيادي در وزارت خارجه به اين كار گماشته ايم و آنها به هم پيوسته اند و سال ها پيش اداره اي براي هماهنگ كردن سياست هاي خارجي در فضاي مجازي تأسيس كرديم.
صادقيان ادامه داد: متأسفانه در كشور ما نقص عمده اين است كه مجموعه اقدامات ما در خصوص اينترنت حاكميتي نيست و هر كس كار خود را مي كند در حالي كه شاهد بوديم در جريان فتنه انتخابات عمده اقدامات جريان فتنه در فضاي مجازي شكل مي گرفت.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با تأكيد بر اينكه فضاي اينترنت براي كساني كه مي خواهند پاك عمل كنند، امن است، به سايت توييتر اشاره كرد و گفت: توييتر در فتنه پس از انتخابات نقش بي سيم اغتشاشگران را بر عهده داشت و بعد از آن نيز كتابخانه ملي آمريكا 400ميليون توييت آن را براي بررسي محتوا جمع آوري كرده است.
مسئول مديريت رسانه مركز بررسي جرائم سازمان يافته سپاه ادامه داد: توييت در واقع پيامك هاي 140 حرفي است كه مي توان مانند اس ام اس آن را از طريق سايت توييتر رد و بدل كرد.
«ابراهيم حسن بيگي» رئيس دانشگاه عالي دفاع ملي نيز در ادامه اين همايش با مقايسه عملكرد دولت هاي گذشته با دولت فعلي در زمينه فضاي سايبر گفت: در دولت هاي هفتم و هشتم كار جدي در اين زمينه نشد جز اينكه سندي به نام سند «افتا» در اين رابطه به تصويب رسيد كه معتقدم آن نيز به دليل تلاش شخص آقاي عارف بود.
وي خاطرنشان كرد: البته اين سند اشكالاتي داشت كه ما نيز همان زمان منتقد آن بوديم چراكه با توجه به يكپارچگي در اين حوزه، برخي بخش هاي كشور مانند بخش دفاع يا حقوقي- قضايي ديده نشده بود.
رئيس دانشگاه عالي دفاع ملي تصريح كرد: اواخر دولت آقاي خاتمي با تغييراتي كه در اين سند صورت گرفت اين سند به تصويب دولت رسيد و تنها تغيير آن اين بود كه به جاي سند ملي عنوان سند راهبردي امنيت فناوري اطلاعات به آن اطلاق شد.
حسن بيگي ادامه داد: ما در جمع بندي دوباره آقاي عارف دوباره اعتراض كرديم اما ايشان گفت ما نام آن را سند راهبردي گذاشتيم و شما نيز خودتان براي بخش دفاع سند تهيه كنيد كه اين استدلال، استدلال درستي نبود.
وي گفت: در مجلس البته با اين سند موافقت نشد و در دولت نهم نيز گرچه اصلاحاتي صورت گرفت اما جدي پيگيري نشد.
«ابوالحسن فيروزآبادي» از كارشناسان مسائل ICT نيز در اين همايش گفت: بايد نهادهاي سياست گذاري، قانون گذاري، نظارت و ارزيابي و حمايتي در حوزه فضاي سايبر شكل بگيرد.
وي در ادامه اظهار داشت: اگر نگاه ما به فضاي سايبر نگاه ابزاري باشد ما بايد به آن آموزش از راه دور بگوييم ولي اگر نگاهمان هدف گرا باشد بايد به آن آموزش الكترونيك بگوييم و به آن تأكيد كنيم.
فيروزآبادي در ادامه خاطرنشان كرد: اگر نگاهمان هدف گرا و رويكردمان شبكه اي باشد بايد بدانيم روش هاي فيلترينگ غيركارا است و پاسخگو نمي باشد و بايد به سمت شناخت اين فضا پيش برويم.
وي افزود: ما بايد سايت هايي جايگزين سايت هاي گوگل، يوتيوب و توييتر و... توليد كنيم تا اطلاعاتمان توسط اين سايت ها بررسي نشود.
رئيس مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه يكي ديگر از سخنرانان اين همايش بود.
حجت الاسلام «حميد شهرياري» با اشاره به حوادث پس از انتخابات رياست جمهوري در سال گذشته اظهار داشت: در فتنه اخير ارزشي به نام امنيت اجتماعي مورد غفلت قرار گرفت و در پي آن بود كه لشكركشي هاي خياباني صورت گرفت كه اين يك نوع كفران نعمت الهي بود.
وي خاطرنشان كرد: كشور ما در قياس با كشورهاي ديگر از سطح امنيتي بالايي در جامعه برخوردار است اما اين غفلت از امنيت اجتماعي باعث شد تا صدماتي در سال گذشته متوجه جامعه ما شود. هرچند مردم به زودي متوجه شدند كه اين امنيت چه ارزشي دارد و اگر اين غفلت ادامه داشت، براي جامعه مصيبت بار بود.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14