(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


يكشنبه 13 تير 1389- شماره 19685

مروري بر فعاليت هاي زيرزميني فرقه هاي ضاله- بخش پاياني
ادعاي طي الارض تا سقوط در مرداب توهماتمروري بر فعاليت هاي زيرزميني فرقه هاي ضاله- بخش پاياني
ادعاي طي الارض تا سقوط در مرداب توهمات

پريسا جلالي
خبر دستگيري «ب.م» جوان 30 ساله
كم سوادي كه عليرغم داشتن سابقه جرم از طريق برپايي دوره هاي «ابرآگاهي» از ساده لوحي برخي دختران و زنان جوان سوء استفاده مي كرد و ملغمه اي از عرفان هاي نوظهور را به خورد مشتريانش
مي داد تا آنها را طعمه نيات شوم خود كند مسرت بخش بود.
اما بار ديگر اين خبر كه مخاطبان را مغموم كرد فعاليت گسترده مدعيان عرفان هاي ساختگي و
فرقه هاي ضاله بود كه در هوس نابودي دين به شريان هاي عرفان و اعتقادات دست اندازي
مي كنند.
فعاليت مدعياني كه خود را منجي بشر وامام زمان معرفي مي كنند تا مدعيان نبوت و شفادهندگاني كه خود عليل دردهاي بي درمانند هم گهگاهي سوژه اي تلخ مي شود و متعاقب آن سرگذشت فريب خوردگاني كه نه دنيايي براي خود نگه داشته اند و نه آخرتي.
گريزي بر اعترافات برخي از اينان شايد عاملي باشد براي اينكه ديگر حسرت زندگي دين مدارانه بر دل هيچ جواني باقي نماند.
اظهار ندامت يك شيطان پرست
رنگ از رخساره پريده اش هر چهره اي را مغموم مي كند. صورت زرد او ديگر حكايت شعله هاي سركش آتش نيست كه روزي آن را نماد شيطان
مي دانست و براي هيجان بيشتر مي پرستيدش.
دست هاي لرزانش حتي قادر نيست قطرات اشكي كه روي گونه هايش را خيس كرده پاك كند. وقتي كه از خاطرات روزهاي خوش چندسال گذشته اش حرف مي زند با لرزه اي كه به جانش مي افتد چهره خشن زني كه روي لباسش حك شده موج مي خورد،
مي رقصد و باز دوباره آرام مي گيرد. گذشته را مرور مي كند؛ گويا حسرت عمر تلف شده اش تلنگري به همه وجودش است تا دوباره متولد شود.
نفرت سراسر وجودش را پر كرده، نيم نگاهي به انگشترهايي كه تمام انگشتانش را پر كرده است،
مي اندازد و مي گويد: هر وقت به ياد آن روز اول مي افتم كه چطور با وعده هاي احسان فريب خوردم و وارد اين گروه شدم از خودم متنفر مي شوم. همه نوع جرم انجام داده ام. اينها مجبورم كردند. مگر مي شود شخصي آنقدر حماقت كند كه حتي خدايش را هم از دست بدهد؟
- حالا كه در زنداني حسرت مي خوري! اگر دستگير نمي شدي؟
- اينطور نيست. من خيلي وقت بود كه
مي خواستم از اين گروه جدا شوم. آنها هر كاري خواستند با من و دختران و پسراني كه مانند من فريب اينها را خورده بوديم انجام دادند.
- عضو گروهي شدي كه خداي جديدي داشتند. چرا؟
- شايد كمي از خدا دلخور بودم. دوست داشتم آزاد و راحت باشم اما از همان بچگي يادم هست كه پدر و مادرم مانع آزادي هايم مي شدند و نمي گذاشتند براي خودم زندگي كنم. آنها هميشه مي گفتند نگران آينده اي هستند كه من براي خودم تصور كرده بودم. وقتي از طريق چت با احسان آشنا شدم و او گروهي را كه در آن عضو بود به من معرفي كرد، حس كردم به همه آزادي هايم رسيده ام اما حالا كه به همه
سوء استفاده هاي آنها فكر مي كنم مي بينم اسير و برده بودم اين را از خيلي وقت پيش فهميده ام اما تهديد كرده بودند و حال در زندانم.
دستهايش را روي چهره اش مي گذارد، هق هق گريه مي كند و. . .
آن ره كه تو مي روي ...
حكايت انسان هاي فريب خورده ديروز داستان زندگي امروز و يا شايد فرداي اغلب دختران و پسراني است كه گرفتار نيات سوء گروه هايي شده اند كه عرفان هاي توليدي غرب را به خورد جوانان و نوجوانان مي دهند.
شيادين كه خط سيري آنها به كابوهايي مي رسد كه روزگاري با هفت تير و امروز با اديان ساختگي و اوهام به ريشه دين نقش بسته در دل جوانان
حمله ور شده اند؛
- چرا دستگير شدي؟
- گفته ام امام عصر(عج) كه ظهور كنند با من ازدواج خواهند كرد!
- چرا اينطور گفته اي؟
- اين را من نمي گويم. اهل بيت(ع) اين خبر را آورده اند همانطور كه به شهربانو و نرجس خاتون(س) اينطور قول داده شد. ايشان را بارها با چهره واقعي شان ديده ام. البته چهره هاي متفاوت دارند اعم از چهره پير و جوان.
و مردي كه مدعي است عبادت صحيح را فقط او مي تواند آموزش دهد.
- چرا در زنداني؟
- گفتم نماز را نبايد به عباراتي كه بين مردم مصطلح است خواند چون اشتباهاتي در آن وجود دارد. تصميم گرفتم كلاسي داير كنم و نماز درست را آموزش دهم البته با كلمات و عبارات جديدتر.
ادعاي طي الارض يكي ديگر از ادعاهاي اين صنف است.
- چرا دستگير شدي؟
- چون مي توانم طي الارض كنم!
- به كجا؟
- به نجف، كربلا و ...
اجراي مراسم غسل تعميد زنان در انزلي توسط يك مرد منتسب به گروه مبلغ مسيحيت از كليساي ياران شيطان كه با حمايت مالي خارج از كشور و سازمان ملل فعاليت مي كنند به انضمام تشكيل جلسات وهابيون در يكي از شهرهاي استان گيلان را هم به همه داشته هاي ذهني تان از جنگ نرم كه به اعتقادات ديني و مذهبي مسلمانان مي تازد را اضافه كنيد.
نگراني والدين و علل فرقه سازي
علي رغم تلاش سربازان گمنام امام زمان(عج) و هوشياري مقامات انتظامي در مبارزه با عرفان هاي كاذب در دنياي واقعي و فضاي مجازي نگراني والدين از دام هاي پهن شده در انتظار جوانان و نوجوانان تداوم دارد.
الهام معروفخاني يكي از مادراني است كه در گفت و گو با خبرنگار سرويس گزارش كيهان به عقايد خرافي رواج يافته در برخي سايت هاي اينترنتي اشاره و تصريح مي كند:وجود برخي وبلاگ ها با متن و تصاوير موهوم از فرقه هاي مختلف موضوع ساده اي نيست كه بتوانيم نسبت به آن بي توجه باشيم.
وي ادامه مي دهد: حتي در دنياي واقعي اگر دقت كنيد مي بينيد چقدر اسباب و لوازم همين فرقه ها در بازار دستفروشان فروخته مي شود و جوانان هم به استناد اينكه جديد و مد شده مي خرند.
انگشترهاي تيره، دستبندهاي سياه و تيشرت هاي مارك دار با تصاوير مملو از خشونت و خون مصاديقي است كه اين مادر به آن اشاره دارد.
حسين خليلي دبير يك دبيرستان پسرانه هم ضمن تاكيد بر نظارت بيشتر به عرضه محصولات شيطان پرستي و فرقه هاي غربي به گزارشگر كيهان مي گويد: اغلب اين وسايل در ميان دانش آموزان ديده مي شود. بايد با اين تيپ هاي زننده و مدل هاي مو و لباس هايي كه بر تن دانش آموزان و بعضا دانشجويان است و اصراري كه براي حضور در محيط آموزشي با اين نوع پوشش را دارند برخورد شود.
وي اضافه مي كند: البته اين مدل ها توسط عرضه كنندگان پوشاك و البسه همچنين توليدكنندگان داخلي ترويج مي شود، خب طبيعي است جوانان هيجان جو هم مقلد باشند و بخواهند مصرف كنند. همين نوع پوشش به راحتي زمينه جذب جوانان را به فرقه هاي منحرف فراهم مي كند در حالي كه آن زمان براي جدا كردن جوان از اينها خيلي دير است.
خليلي نوجوانان و جوانان را در سنين حساسي مي داند كه القاي هر گونه شبهه در اعتقادات آنها مسيرشان را از واقعيات دور و منحرف خواهد كرد.
همان نكته اي كه دكتر حميد نگارش استاد دانشگاه صنعتي شريف بدان اشاره مي كند و مي گويد: يكي از حملات اين فرقه ها ترويج دين ستيزي در ميان نوجوانان و جوانان است و تلاش مي كنند با رواج ابتذال اهداف خود را تعقيب كنند. منشا اين خط فكري اوشو است كه از عرفان سكس و بي بند و باري سخن مي گويد. پائولوكوئيلو كه در اجلاس سوئيس دعوت مي شود و شيمون پرز او را به آغوش مي كشد و مي بوسد و به او مي گويد تو مروج افكار ما در دنيا هستي. ديگر نمونه ترويج افكار پوچ غربي است كه بايد نسبت به آن هوشيار باشيم.
به اعتقاد كارشناسان اسلامي تبيين و ترويج عقلانيت ديني توسط مسئولان فرهنگي براي از ميان برداشتن خرافات و جلوگيري از شيوع فساد يكي از راه حل هاي مهم در مبارزه با جهل است. حميد نگارش در همين زمينه حتي رواج انواع مواد تخديري و تلاش در افزايش تعداد معتادان را نيت شوم غرب در رواج پوچ گرايي عنوان مي كند.
از هدف هاي سياسي تا فرهنگي
طبق نظر محققين و صاحبنظران پيرامون
عرفان هاي كاذب، اشتراكات فرقه ها در مبحث تهي شدن انسان از روحيه جهادي خلاصه مي شود تا فرد مسلمان كه مي بايست در محيط پيرامون با ظلم و استثمار مقابله كند ديگر هيچ احساس تعلقي نسبت به پيرامون نداشته باشد و تنها به دنبال ارضاي نفسانيت خود باشد.
همان تاكيدي كه عبدالله اميدي فرد مدرس حوزه و دانشگاه بدان تاكيد كرده و يكي از تهديدهاي مستمر عليه مذهب حقه اماميه را پديد آمدن
فرقه هاي رنگارنگ كاذب مي داند.
وي در گفت و گو با خبرنگار سرويس گزارش كيهان مي گويد: فرقه سازي داراي سابقه ديرينه اي است. رواياتي هم در اين زمينه از امام پنجم(ع) از قول پيامبر اعظم(ص) نقل شده است كه فرموده اند: امت موسي بعد از او به هفتاد و يك فرقه، امت عيسي به هفتاد و دو فرقه و امت من بعد از من به هفتاد و سه فرقه منشعب مي شوند كه در هر امتي تنها يكي از اين فرقه ها اهل نجات است. در زمان حاضر هم قدرت هاي استعماري براي سرگرم كردن مردم و غفلت از حضور بيگانگان در سرزمين خود - گروه متال از فرقه بهاييت- و يا با هدف سودجويي عده اي افراد فرصت طلب از خلأهاي معنوي براي رسيدن به اهداف مادي و دنيوي خود فرقه هاي كاذب را خلق مي كنند.
اين استاد حوزه و دانشگاه ماهيت فرقه ها را اينطور توصيف مي كند: محتوا و درون مايه فرقه ها مختلف است به طوري كه اهداف سياسي تا اقتصادي و فرهنگي، اجتماعي و غيره را در پشت پرده نيات خود دارند. اهداف عرفاني مانند برخي فرقه هاي نوظهور عرفاني، اهداف سياسي مثل منافقين و گروهك فرقان، خرافه پرستي مثل شيطان پرستي و عوام فريبي مانند ارتباط با امامان به ويژه ارتباط با امام عصر(عج) و وظيفه حوزه هاي علميه، و دانشگاه ها در اين برهه بسيار حساس است. ارتباط صميمي ميان اساتيد متدين و دانشجويان، ايجاد بسيج فكري، اختصاص بخشي از بودجه پژوهشي و فعاليت هاي پژوهشي براي اين منظور، تبليغ صحيح معارف اسلامي و آموزش روحانيون متفكر و نوانديش همچنين تغيير و اصلاح شيوه هاي تبليغي با ايجاد رشته هاي تربيت مبلغ مي تواند موثر باشد.
وي البته نقش دولت و مردم را در اين راستا مهم ارزيابي مي كند و اظهار مي دارد: روشن ساختن افكار عمومي و بالابردن سطح معلومات مردم، مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماري اسراف، تبذير،
تجمل پرستي، اشاعه فحشا و غيره نقش مهم دولت است اما هوشياري مردم و برخورد مناسب در مقابل اينگونه غوغاسالاري ها و زيرنظر گرفتن افراد مدعي و معرفي كژيها به افراد ديگر هم مهم به نظر مي رسد.
طعمه خرافه پرستان در دانشگاه ها
امروز يكي از اهداف شوم خرافه پرستان رخنه در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي است و به نوعي مي خواهند ذهن و فكر جوانان دانشجوي ايراني را به سمت خود بكشانند.
البته محمد افكانه دبير اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان مستقل سراسر كشور به يكي از علل رسوخ عرفان هاي كاذب به محيط دانشگاه ها اشاره اي داشته و در گفت و گو با گزارشگر كيهان مي گويد: يكي از علل، خلأ عاطفي شكل گرفته در ميان جوانان در محيط هاي دانشجويي به ويژه خوابگاه ها است. ضمن اينكه نظارت كامل بر دانشجويان دور مانده از
خانواده ها وجود ندارد. البته مشكلات خانوادگي جوانان را نبايد فراموش كرد چرا كه عده اي براي فرار از اين مشكلات و گاهي براي يافتن فردي غمخوار به اين فرقه ها تمايل پيدا مي كنند.
وي معتقد است: آگاه سازي جوانان و بصيرت بخشي به جامعه در كنار اجراي برنامه هاي فرهنگي غني از سوي معاونت فرهنگي وزارت علوم و نهاد نمايندگي رهبري در دانشگاه ها و سازمان ملي جوانان و ديگر دستگاه هاي متولي در امور فرهنگي و جوانان لازمه مبارزه با فرقه هاي كذاب است.
افكانه با خطرناك توصيف كردن شرايط موجود و فعاليت هاي فرقه هاي ضاله اظهار مي دارد: بايد ضعف كارگروه هاي فرهنگي را بپذيريم. به ويژه در ميان دانشجويان مدل ها و برنامه هاي سابق را مطابق با تكنولوژي جديد و فضاي مجازي هماهنگ كنيم. چون يكي از شيوه هاي خطرناك براي جذب جوانان از طريق سايت ها است.
گزارش روز

 

(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14