(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


پنجشنبه 7 مرداد 1389- شماره 19701

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
ديكته هاي پرغلط (يادداشت روز)
كيهان و خوانندگان
نارگيل (گفت و شنود)
رامين: رئيس جمهور دستور اصلاح قانون انحصار آگهي هاي دولتي را داده است
وزيرخارجه چين: پكن گفت وگو با تهران را ترجيح مي دهد
دولت مصر اجازه صدور ويزا براي هيئت پارلماني ايران را صادر كرد
افشاي 90 هزار سند جنگ افغانستان سرپوش كدام واقعيت؟!
هاشمي رفسنجاني: موسوي در خدمت جنگ نبود بلكه كارشكني مي كرد (خبر ويژه)
رئيس سابق سيا: من گفتم؟! من غلط كردم اگر گفته باشم! (خبر ويژه)
حقوقدان نروژي هويت شيرين عبادي را لو داد (خبر ويژه)
همه دوستان محمدرضا پهلوي به او خيانت مي كردند جز انورسادات خائن! (خبر ويژه)
استاد دانشگاه تل آويو: اسرائيل يك دروغ تاريخي است (خبر ويژه)
اين جمع از هم پاشيده (خبر ويژه)
وقف بي وقف! (خبر ويژه)ديكته هاي پرغلط (يادداشت روز)

اتحاديه اروپا و كانادا چند روز پيش تحريم هاي جديدي را عليه ايران تصويب كردند كه شامل ممنوعيت سرمايه گذاري در بخش نفت و گاز و همچنين اعمال محدوديت هاي بيشتر در كشتيراني و بانكداري است. علاوه بر آن به موجب اين تحريم هاي غيرقانوني، 41 نفر از مقامات جمهوري اسلامي، 57 شركت و زيرمجموعه هاي آن و همچنين 15شركت وابسته به سپاه نيز در فهرست تحريم هاي خصمانه اتحاديه اروپا قرار گرفتند.
آمريكا در جريان تصويب آخرين قطعنامه اعمال تحريم عليه ايران در شوراي امنيت سازمان ملل، تلاش زيادي كرد تا اجماع اعضاي اين شورا و همينطور كشورهاي غربي را بر ضد جمهوري اسلامي به دست آورد، اما اين خواسته برآورده نشد و ابتكار بيانيه 3جانبه تهران تلاشهاي آمريكا را بي ثمر گذاشت. پس از آن كاخ سفيد دست به اقداماتي فراقطعنامه اي زد و در همين راستا اتحاديه اروپا و كانادا را وادار كرد تا فراتر از قطعنامه شوراي امنيت، تحريم هاي جديد ديگري عليه ايران به تصويب برسانند.
اتحاديه اروپا عليرغم آنكه 27 عضو داشته و قاعدتا بايستي در تصميم گيريهاي خود مستقل عمل نمايند، اما عملا ديكته خود را از روي دست آمريكا مي نويسند، آن هم ديكته هاي پرغلط و نسخه هاي بي اثري كه بارها ناكارآمدي خود را در برابر عزم و اراده ملت ايران نشان داده است. اتحاديه اروپا پيش از اين نيز در مسايل جهاني و واكنش در قبال آنها، نشان داده كه چشم و گوش بسته دنباله رو سياست ها و تصميم گيريهاي آمريكاست.
جنگ عراق و افغانستان در منطقه، نمونه هاي بارز و انكارناپذيري از اين تقليد كوركورانه است. در ماجراي تصويب قطعنامه اخير تحريم در شوراي امنيت نيز اين اتحاديه اروپا بود كه افسار خود را به دست سران واشنگتن داد و بدون آنكه به عاقبت تصميم خود بينديشد، راي به محكوميت ايران داد.
در حال حاضر گردش مالي و تجاري جمهوري اسلامي با اتحاديه اروپا بيش از صدها ميليارد يورو است. اين حجم از تبادلات اقتصادي، در شرايط بحراني اروپا و اقتصادي كه هر روز صداي خرد شدن استخوانهايش به گوش مي رسد و موج بيكاري و فقر آنها را فلج كرده، به خودي خود، گردش حيات در رگهاي فرسوده اقتصاد رو به زوال آنهاست.
اتحاديه اروپا در تصميم گيري اخير خود، جمهوري اسلامي را تحريم نكرده بلكه در واقع تحريم عليه شركت هاي اروپايي به تصويب رسانده است چرا كه عملا اين شركت ها از كار با ايران محروم شده و از دايره امور تجارت و بازرگاني ما خارج مي شوند. بنابراين اولين ضربه اعمال اين تحريم ها قبل از آنكه به ايران وارد شود بر سر خود اروپايي ها خواهد نشست. آنها مطمئن باشند كه دنياي تجارت و اقتصاد آن قدر راه گريز دارد كه كشورمان علاوه بر تكيه بر توانمندي و ظرفيت هاي داخلي، راهي براي طرف شدن با شريك تجاري خارجي خود پيدا نمايد.
ركود اقتصادي و بحران مالي در غرب، شركت هاي اروپايي را به آستانه تعطيلي و ورشكستگي كشانده است. قطعا پيش از آنكه ما به فكر چاره جويي بيفتيم، آنها خودشان راه آنكه چگونه امكانات خود را در اختيار كشورمان قرار دهند، جلوي پايمان خواهند گشود. تجربه 30 سال انقلاب و تحريم هاي شديد اقتصادي و نظامي سال هاي دفاع مقدس اين مساله را كرارا ثابت كرده است.
ايران تصويب قطعنامه هاي تحريم عليه خود را در سازمان ملل غيرقانوني مي داند، چه برسد به تحريم هاي فراقطعنامه اي! بهتر آن بود كه كشورهاي اروپايي و كانادا براي حفظ ظاهر هم كه شده سعي مي كردند به همان قطعنامه شوراي امنيت بسنده كرده و سياست هاي- البته خصمانه- خود را از همان مجرا پيش ببرند.
از سوي ديگر، هرچند سالهاست با اعمال نفوذ آمريكا و غرب و تحت فشارهاي دولت هاي سلطه جو، سازمان ملل خاصيت خود را از دست داده و ديگر در مسير برقراري صلح و امنيت جهاني كارايي ندارد، اما قاعدتاً اين سازمان بايد بخاطر حفظ ظاهر هم كه شده در قبال اتحاديه اروپا به خاطر تصميم اخيرشان، موضع مي گرفت و از موازي كاري هاي برخي نهادهاي بين المللي جلوگيري مي كرد.
اتحاديه اروپا ظاهرا حافظه تاريخي خود را هم از دست داده است. اگر يكي دو فصل تاريخ را به عقب ورق بزنند، مي بينند كه همين چند سال پيش چگونه با غرور و نخوت سفراي خود را از تهران فراخواندند و وقتي با قاطعيت توام با بي اعتنايي جمهوري اسلامي مواجه شدند، بعد از مدت كوتاهي چگونه سرافكنده و ملتمسانه بازگشتند. آيا ماجراي آن روز نبايد عبرتي براي تصميم گيريهاي امروزشان باشد؟
اصولا اروپايي ها آدم هاي باهوشي نيستند! چرا كه براي چندمين بار «مسير تحريم» را كه مسيري كهنه، آزموده شده، غيركارآمد كه اتفاقا داراي تاثير معكوسي هم مي باشد، انتخاب كرده اند. تصويب اين تحريم ها اگر براي اعمال فشاربر ايران به منظور توقف فعاليت هاي هسته اي و دستيابي به فناوري اتمي است كه رسماً بارها ايران اعلام كرده و در عمل نشان داده كه هرگز در اين باره كوتاه نيامده و ذره اي در مسير تحقق اهداف صلح آميز هسته اي خود خلل وارد نمي كند. اگر هم اين تحريم ها براي تحريك بيشتر ايران با هدف تن دادن به مذاكرات هسته اي است كه ايران مكرر آمادگي خود را براي از سرگيري مذاكرات اعلام كرده و البته براي انجام آن شرايط منطقي و عزتمندانه اي نيز قائل شده است. سياست چماق و هويج ديگر نخ نما شده و تار و پود آن از هم گسسته شده است. استفاده چند باره اروپايي ها از اين شيوه را، باز هم بگذاريد به پاي ضريب هوشي آنان!
به نظر مي رسد آمريكا در رويارويي ايران با اتحاديه اروپا فقط منافع خود را در نظر گرفته و اروپا را قرباني مطامع خود كرده است. اقتصاد رو به زوال و تعطيلي آمريكا، بحران هاي دامنگير داخلي و سياست هاي غلط اين كشور در جنگ عراق و افغانستان، باعث شده تا كاخ سفيد براي انحراف افكار مردم كشورش و ملت هاي ديگر به برنامه هاي فرعي با ساير كشورها بينديشد تا شايد سرپوشي بر ضعف هاي عمده خود بگذارد. ماجراي افشاي 90 هزار سند جنگ افغانستان هم در همين راستا ارزيابي مي شود.
روسيه نيز در راستاي سياست هاي «يكي به نعل، يكي به ميخ» چند ماه اخير خود در حالي تحريم هاي كينه توزانه جديد اتحاديه اروپا عليه ايران را غيرقابل قبول خوانده كه خود از حاميان اصلي قطعنامه ضد ايراني اخير در شوراي امنيت است.
مسلما تحريم ها مشكلاتي براي بخش هاي اقتصادي كشورمان ايجاد خواهد كرد اما مي توان با اعمال مديريت و استفاده از روش هاي اقتصادي موثر با اتكا به اراده بلند ملت ايران، تبعات آن را به حداقل رساند. مردم بارها ثابت كرده اند كه تا آخر پاي كار ايستاده اند.
اين دوره هم خواهد گذشت. تحريم ها بسان سابق هيچ تاثيري در اراده ملت بزرگ ايران در دستيابي به قله هاي رفيع پيشرفت و سرافرازي نخواهد داشت و با اتكاء به توانمنديها و ظرفيت هاي قابل خود، از اين «پيچ» هم به سلامت عبور خواهيم كرد.
آنچه از تصميم اخير اتحاديه اروپا و كانادا بر جاي مي ماند، ديوار بلند بي اعتمادي به آنان است. كشورهايي كه امروز خودشان را در صف دشمنان ما قرار مي دهند، نبايد در آينده انتظاري جز مقابله به مثل از سوي جمهوري اسلامي ايران را داشته باشند.
حميد اميدي

 ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر: 33110065
تمام ساعات شبانه روز:33916546
سامانه پیام کوتاه: 30002323

كيهان و خوانندگان
¤رفتار گستاخانه سفير انگليس در تهران اصلاً عجيب نيست. رفتار ما عجيب است كه به رغم نقش آفريني انگليس در كودتاي ناكام سال گذشته و ارائه طرح كاهش روابط با آن دولت خبيث، هنوز هم در روابط خود با روباه پير استعمار تجديدنظر نكرده ايم. بايد هوشيار باشيم كه فتنه انگيزي انگليس شوخي بردار نيست. كافي است فقط به عملكرد شبكه بي بي سي فارسي بنگريم تا عمق كينه و دشمني انگليس نسبت به ايران را درك كنيم.
يك هموطن
¤ در آئين هاي كهن ايراني در دوران باستان، لندن به عنوان مأواي اهريمن معرفي مي شود. وقتي به تاريخ هم نگاه مي كنيم مي بينيم كه بيشتر آسيب هاي ما از ناحيه انگلستان بوده است. در فتنه سال 88 ردپاي انگليس از هميشه پررنگ تر بود. آيا باز هم بايد مماشات كنيم تا اهريمن بيشتر به ما آسيب بزند؟
حسين شمسيان
¤ در تاريخ معاصر جهان سياستمداران بسياري ترور شدند. از جمله كندي در آمريكا، اولاف پالمه در سوئد، پدر و دختر بوتو در پاكستان و... اما جالب اين است كه آمريكا پي گير هيچ يك از اين ترورها نشد، اين در حالي است كه به شدت موضوع ترور حريري در لبنان را با هدف و جهت گيري خاصي تعقيب مي كند. زيرا به دنبال آن است كه به اين وسيله دست آويزي عليه حزب الله ايجاد كند.
علي اكبري از تهران
¤ لازم است كه روابط بازرگاني كشورمان را نيز با توجه به ميزان دوستي كشورها با ايران تنظيم كنيم. به عنوان مثال وزارت بازرگاني در اقدامي شايسته اعلام كرده كه مرغ منجمد ماه رمضان امسال از دو كشور برزيل و تركيه وارد خواهد شد. اين در حالي است كه شركت ايران خودرو همچنان يكي از مشتريان ثابت شركت پژوي فرانسه است. بهتر است اين شركت نيز در نوع روابط خود تجديدنظر كند.
كاشاني
¤ نصب نام شهدا بر عمودهاي برق توسط شهرداري اصفهان بسيار ارزشمند و مورد تقدير است. به اميد اين كه اين روند در ساير شهرستان ها نيز باب شود.
اصلاني از اصفهان
¤ از فراكسيون بانوان مجلس شوراي اسلامي و آيت الله سيداحمد خاتمي به خاطر پاسخ منفي به درخواست ملاقات سفير دولت خبيث انگليس تشكر مي كنم. اين كه انگلستان در چنين شرايطي در پي ملاقات با مسئولان ايران است جاي تأمل دارد. آن ها قصد دارند با اين كارها چهره منفي خود را پوشش دهند. لازم است كه برخورد شايسته اين گروه از نماينده ها و اين امام جمعه موقت تهران در كشورمان تبديل به يك سنت و فرهنگ شود.
سيداكبر ميرعماد
¤ شايسته است همان طور كه دولت ونزوئلا پاسخ قاطعي به دولت كلمبيا داد، ايران نيز به انگليس جواب بدهد.
احمدچاه روستايي از بوشهر
¤ نوع برخورد رسانه هاي غربي با ايران نشان از دروغ بودن جريان آزاد اطلاعات در غرب و عدم استقلال رسانه هاست. تنها راه حل اين است كه رئيس جمهور و ساير مقامات كشورمان از تمام فرصت ها در مجامع و اجلاس هاي جهان استفاده كنند و پيام مظلوميت نه تنها ايران كه تمام كشورهاي ستم ديده را بازگو كنند.
يك پيام
¤ آرم جديد اخبار سراسري شبكه يك سيما صداي قلب ايران است كه مي طپد و همه ايرانيان را به تكاپو وامي دارد. برخلاف بعضي از هم وطنان كه نسبت به تغيير بوجود آمده معترض هستند بنده رضايت كامل دارم و حمايت مي كنم.
2641---0915
¤ وقتي به دشمنان رو بدهيم درصدد برمي آيند در تمام امور جاري كشور دخالت كنند. تا حدي كه بايد از آنها اجازه نفس كشيدن داشته باشيم. براي ما ايرانيان بايد درس عبرت باشد كه ازكشورهايي كه عليه ما موضع مي گيرند براي مشورت امور مملكت دعوت نكنيم.
2329---0912
¤ از راه دور دست مسئوليني كه اقدام به قطع برنامه هاي مبتذل تلويزيون ماهواره اي فارسي وان كردند مي بوسم. باور كنيد خطر و اثر سوء اين برنامه از خرابكاري هاي هر گروه ضد انقلابي براي جامعه بيشتر و بدتر است.
1294---0916
¤ در شب نيمه شعبان كارناوال شادي وابسته به شهرداري منطقه 12 تهران در محدوده خيابان 17 شهريور و بلوار قيام اقدام به پخش آهنگهاي تند و غير شرعي نموده و عده اي پسر و دختر بدحجاب در اطراف آن به رقص و پايكوبي مشغول بودند آيا شهرداري بايد بودجه بيت المال را در چنين ايام عزيزي صرف ترويج گناه بنمايد؟ و آيا اين معني جشن انتظار است؟
علي ضرابيان و تعدادي تلفن ديگر
¤ چندين ماه مي شود كه كار احداث پل بزرگ منطقه هشت بنكله در شهرستان مسجد سليمان توسط شركت نفت متوقف شده از مسئولين امر درخواست رسيدگي داريم.
6474---0936
¤ از سهام داران شركت ايران خودرو هستم كه پارسال هيچ سودي به ما تعلق نگرفت و امسال نيز براي هر سهم فقط 15 تومان پرداخت شد. با توجه به هزينه خودروها، اين پرداخت ها غير منصفانه است.
عبدالله فر از شهر ري
¤ با اين كه وارد پنجمين ماه از سال جديد شديم، اما هنوز حقوق بازنشسته ها افزايش نيافته است. از وزارت رفاه تقاضاي پاسخگويي به اين مسئله مي شود.
بهزادي
¤ با توجه به كمبود برق دركشور، پيشنهاد مي شود از تكنيك ساده اي كه در گذشته به وسيله گاز آمونياك در يخچال ها به كار مي رفت، در كولرهاي گازي نيز استفاده شود.
نجومي از كرج
¤ مدتي است كه خودروها از چراغ هاي زنون كه در ديد ساير رانندگان اختلال ايجاد مي كند استفاده مي كنند. از راهنمايي و رانندگي تقاضا مي شود مانع استفاده از اين گونه چراغ ها شود. چرا كه اين اقدام غيرقانوني نيز مي باشد.
نصيري از اصفهان
¤ برخي خودروها، به خصوص پيكان، بسيار زياد بنزين مصرف مي كنند. لازم است كه اين گونه خودروها كه پرمصرف هستند، از رده خارج شوند و خودروهاي كم مصرف جايگزين آنها شوند.
علي باجلاني از تهران
¤ چند روز است كه در بازار تهران به دنبال يك محصول ايراني هستم. اما به ندرت آن محصول از نوع ايراني اش در فروشگاهها ديده مي شود. از مسئولان تقاضا مي شود براي كمك به اقتصاد ملي كشورمان، عرضه محصولات داخلي را افزايش دهند.
علوي
¤از مسئولين مربوطه تقاضا مي كنيم كه به مشكلات عديده كشاورزان گندمكار رسيدگي كنند. دولت محصول گندم كشاورزان را تحويل نمي گيرد و كشاورزان مجبورند محصول خود را با قيمت كمتر به دلالان بفروشند و متضررشوند.
0583---0919

 نارگيل (گفت و شنود)

گفت: يادت هست گروههاي ضدانقلاب و اصلاح طلبان و رسانه هاي بيگانه در جريان فتنه چقدر قربون صدقه همديگر مي رفتند و براي سران فتنه تشتك پپسي مي پراندند؟!
گفتم: مگه ممكنه كه قربون صدقه رفتن خاتمي و كروبي و موسوي براي بهايي ها و منافقين و سلطنت طلب ها و تقدير و تمجيد اسرائيل و آمريكا و انگليس از سران فتنه فراموش بشه؟!
گفت: ولي حالا بعد از شكست فتنه و رسوايي سران فتنه، همه آنها به جان يكديگر افتاده و تناقض گويي ها و دروغ بافي هاي همديگر را فاش مي كنند.
گفتم: سلموني ها كه بيكار ميشن سر همديگر رو مي تراشند.
گفت: يكي از همين گروههاي ضد انقلاب كه حامي سران فتنه بود خطاب به موسوي و خاتمي و كروبي نوشته؛ اگر شما مسلمان بوديد چرا در مقابل اهانت به امام حسين]ع[ ساكت نشستيد. اگر طرفدار جمهوري اسلامي بوديد، چرا زيربار قانون اساسي نرفتيد، اگر پيرو امام بوديد، اگر دنبال استقلال بوديد چرا با آمريكا و اسرائيل همكاسه شديد، اگر دموكرات بوديد چرا به رأي مردم تن نداديد و...
گفتم: يارو كه خيلي قاطي كرده بود يك هسته خرما به دستش گرفته بود و مي گفت؛ تو سيب كدوم درخت پرتقالي كه هر دونه انارت به سرخي گيلاس درخت موزه، اي گلابي درخت نارگيل روئيده از بوته كدوي باغچه من؟!

 رامين: رئيس جمهور دستور اصلاح قانون انحصار آگهي هاي دولتي را داده است

معاون مطبوعاتي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي از دستور رئيس جمهور براي اصلاح قانون انحصار آگهي هاي دولتي خبر داد.
محمدعلي رامين در يك گفت وگوي راديويي درخصوص مصوبه بودجه 89 مبني بر انحصار اعطاي آگهي هاي دولتي به روزنامه ايران اظهار داشت: ما از روز اول كه اين مصوبه اجرايي بودجه به اطلاع ما رسيد (مخالفت خود را با آن اعلام كرديم) و يك مكتوبي خدمت مسئولين داديم كه اين اصلاح شود. آنها هم قول بررسي دادند بعد هم به سمع و نظر رئيس جمهور رسيد ايشان هم دستور دادند كه اين موضوع بررسي شود و اصلاحيه اي براي آن لحاظ شود.
وي با بيان اينكه رئيس جمهور خواهان ساماندهي صرف بيت المال در مورد آگهي ها بود گفت: حالا از آن دستور آقاي رئيس جمهور يك چنين مصوبه اي در بخش بودجه استخراج كرده بودند حرف ديگري است ولي وقتي ما خدمت خود رئيس جمهور عرض كرديم كه اين مغايرت دارد با منويات حضرتعالي، دستور دادند كه بررسي و اصلاح شود.
معاون مطبوعاتي وزير ارشاد در ادامه با اعلام اينكه هم اكنون منتظر ابلاغ اصلاحيه مصوبه اجرايي بودجه درباره انحصار آگهي هاي دولتي هستيم افزود: هنوز اين اصلاحيه ابلاغ نشده ولي مي دانم كه تصميم براي اصلاح مصوبه و ابلاغ آن گرفته شده است.
 وزيرخارجه چين: پكن گفت وگو با تهران را ترجيح مي دهد

وزير امور خارجه چين بر ضرورت گفت وگو با ايران درباره موضوع هسته اي تاكيد كرد.
به گزارش مهر به نقل از شبكه تلويزيوني المنار لبنان، «يانگ جيه چي» خاطر نشان كرد: چين زبان گفت وگو را درخصوص موضوع هسته اي ايران ترجيح مي دهد.
وي بدون اشاره به زرادخانه مخوف سلاح هاي هسته اي رژيم صهيونيستي كه تهديدكننده امنيت و ثبات خاورميانه است، بر تمايل چين براي عاري بودن خاورميانه از سلاح هاي هسته اي تاكيد كرد و گفت: چين خواهان عاري سازي خاورميانه از سلاح هسته اي و تلاش براي متقاعد كردن اسرائيل در اين زمينه است.

 دولت مصر اجازه صدور ويزا براي هيئت پارلماني ايران را صادر كرد

دولت مصر با سفر هيئت پارلماني جمهوري اسلامي ايران به غزه موافقت كرد و دفتر حافظ منافع اين كشور در ايران نيز در تماسي با مجلس قول داده كه نهايتا ظرف 2 هفته آينده ويزاي 4 نماينده مجلس كشورمان را صادر كند.
محمود احمدي بيغش نماينده مردم شازند و عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به موضوع سفر 4 نماينده مجلس كشورمان كه قرار بود به غزه بروند، اظهار داشت: «ساعتي قبل (بعدازظهر ديروز) دبير دفتر حافظ منافع مصر در ايران با بنده تماس گرفت و گفت كه «قول مي دهيم نهايتا ظرف 2 هفته آينده ويزاي 4 نماينده مجلس ايران كه خواستار سفر به غزه هستند را صادر كنيم و سفر شما 4 نماينده مجلس به غزه منتفي نيست.»
محمود احمدي بيغش نماينده شازند، پرويز سروري نماينده تهران، شبيب جويجري نماينده اهواز و عوض حيدرپور نماينده شهرضا، 4 نماينده اي هستند كه با موافقت دولت مصر و صدور ويزا، به غزه خواهند رفت.

 گزارش خبري تحليلي كيهان
افشاي 90 هزار سند جنگ افغانستان سرپوش كدام واقعيت؟!

سرويس سياسي-
روز يكشنبه ابتدا «وب سايت آمريكايي ويكي ليكس» و سپس سه روزنامه بسيار مهم آمريكايي، انگليسي و آلماني -يعني نيويورك تايمز، گاردين و اشپيگل- از وجود بيش از 90هزار سند «خيلي محرمانه» ارتش آمريكا كه نشان مي دهد فرماندهان يگان هاي نظامي كشورهاي عضو ناتو از يك سو تعداد زيادي از شهروندان غيرنظامي افغاني را در فاصله ژانويه 2004 تا دسامبر 2009- بهمن 1382 تا آذر 1388- بي محابا و مكرر به قتل رسانده اند و از طرف ديگر اطلاعات گمراه كننده اي درباره ميزان توانايي و قدرت طالبان و القاعده در افغانستان به دولت هاي خود ارائه كرده اند.
مديرسايت ويكي ليكس مدعي است كه اين اسناد را يك سازمان غيردولتي (!) در اختيار او قرار داده و بيانگر آن است كه روي اصلي جنگ افغانستان هرگز در رسانه هاي غرب و حتي گزارش هاي رسمي نيامده است. «جوليان اسنج» در گفت وگو با «اشپيگل» مي گويد: «جنايات زيادي توام با نقض حقوق بشر در افغانستان اتفاق افتاده و جان هزاران افغاني بي گناه گرفته شده است» و «يگان سياه» نيروهاي ويژه، رهبران طالبان را بدون محاكمه به قتل رسانده اند و حال آنكه جرم اكثر آنان صرفاً شركت در تظاهرات اعتراضي عليه دولت بوده است»!
ادعاي انتشار بيش از 000/90 سند محرمانه كه تاكنون جز تعداد كمي از آنان در دسترس قرار نگرفته اند، درست در فاصله زماني 3 تا 4 روز پس از برگزار شدن اجلاس كابل صورت گرفته است و جالب اين است كه مباني گزارش منتشر شده در نيويورك تايمز و گاردين و اشپيگل- روزنامه هاي سه كشوري كه شكل دهنده اصلي نيروهاي ائتلاف در افغانستان هستند- قبلاً در اجلاس كابل بصورت جمعبندي نهايي و مبناي تغيير نگرش در مسائل افغانستان به تصويب رسيده است! مهمترين موضوعاتي كه در اجلاس 29 تير كابل به تصويب رسيد عبارت بودند از تغيير رويه ايساف-نظاميان ناتو در افغانستان- نسبت به طالبان و چشم پوشي از تلاش جدي آنان براي بازگشت به حاكميت و زمينه سازي براي تجزيه افغانستان بر مبناي پايه گذاري يك نزاع جدي بين بخش هاي شمالي از بخش جنوبي افغانستان بود. جالب اين است كه در اسناد منتشر شده آمده است كه نيروهاي آمريكايي، فرانسوي و انگليسي به جاي بي طرفي در نزاع بين دولت كرزاي و طالبان عليه يك گروه وارد عمل شده و حال، آنكه اكثر رهبران طالبان كه بدون فراهم شدن شرايط محاكمه به قتل رسيده اند جرمي جز مخالفت با بعضي از تصميمات دولت نداشته اند. يعني در اين اسناد طالبان از حد نيرويي برانداز، شورشي و تروريست به حد «اپوزيسيون» -يعني مخالفي كه با استفاده از روش هاي قانوني درصدد ايفاي نقش سياسي حاكميت است- تنزل داده شده است و اين در حالي است كه همه گزارش ها بيانگر آن است كه در فاصله سالهاي 2004 تا 2009- كه اين گزارش ناظر به اين دوره تاريخي است- آمار جرم و جنايات طالبان از يك سو و ناتو از سوي ديگر فزوني گرفته و در سال 2010 اين آمار به چند صددرصد رسيده است. اين نتيجه گيري ها كاملاً با مصوبات و چرخش هاي اساسي در اجلاس كابل انطباق دارد و نشان مي دهد كه اين دو يكي هستند و البته دومي براي پوشاندن مصوبات اجلاس كابل و توجيه تراشيدن براي عقب گرد ناتو از افغانستان طراحي شده است.
برخلاف ادعاي مدير و صاحب سايت ويكي ليكس- جوليان اسنج- مبني بر اينكه اين حدود 000/90 سند را يك نفر در اختيار سايت او و چند روزنامه مهم غرب قرار داده است كه البته بعضي از سايت هاي ديگر وي را «حميد گل» فرمانده اسبق اطلاعات ارتش پاكستان دانسته اند، پايگاه مهم اطلاع رساني «استرادفورد»- كه يك موسسه مهم اطلاعاتي آمريكايي است ديروز نوشت: «اين اسناد و اطلاعات در «ديتابيس»- پايگاههاي ذخيره اطلاعات هاي گوناگوني نگهداري مي شده و تصور اينكه يك نفر به همه آن ها همزمان دسترسي داشته باشد مشكل است». اين پايگاه مي افزايد: بسياري از اين اطلاعاتي كه منتشر شده اند، اطلاعات آشكار و معمولي- فاقد طبقه بندي- هستند و لذا افشاي اين اطلاعات يك سورپرايز - شگفتي- واقعي نيست بلكه يك سورپرايز جعلي است.»
جالب اين است كه مقامات آمريكايي و افغاني در اين ارتباط اظهاراتي متناقض داشته اند و اين نشان مي دهد كه درباره به نتيجه رسيدن اين «سورپرايز جعلي» ترديد داشته اند. اوباما رئيس جمهور آمريكا روز گذشته در كنفرانس خبري در واشنگتن گفت: هر چند من نگران افشاي اطلاعات حساس از ميدان نبرد هستم واقعيت اين است كه اين اسناد هيچ مسئله اي را فاش نمي كند كه قبلاً در حيطه بحث هاي عمومي درباره افغانستان وجود نداشته است. اين اسناد در واقع به همان چالش هايي اشاره دارد كه باعث شد من سياست آمريكا را درباره افغانستان در پاييز گذشته بازنگري كنم.»
حامد كرزاي رئيس جمهور افغانستان هم كه ظاهراً بايد در برابر جنايات افشا شده و اسناد موضع قاطعي بگيرد، كاملاً شبيه رئيس جمهور كشوري كه نيروهاي آن به اين جنايات دست زده اند، موضع گرفته است. «وحيد عمر» سخنگوي حامد كرزاي- دو روز پيش قبل از آنكه اوباما موضعگيري كند! - اعلام كرد: «واكنش فوري رئيس جمهور - كرزاي - اين است كه بيشتر اطلاعات اين اسناد نو نيست بلكه بيشتر آنها مسايلي است كه در گذشته درباره آنها بحث شده و ما راجع به آنها با شركاي بين المللي خود هميشه صحبت كرده ايم.»
در واقع آنچه اوباما و كرزاي گفته اند در اين جمله خلاصه مي شود: «براي اجتناب از جنايات بيشتر، استراتژي امنيتي خود را در افغانستان تغيير داده ايم.» انتشار اين تعداد سند كه آنچه افشا شده هرگز به صدها سند هم نمي رسد چه رسد به دهها هزار براي آن است كه از يك افتضاح سياسي - شكست ابرقدرت غرب از يك گروه كم شمار در استانهاي جنوبي افغانستان - يك اقدام انسان دوستانه بسازند و بر شكست استراتژيك نام تغيير در تاكتيك بدهند.
آمريكا و انگليس در افغانستان قرار است كرزاي و طالبان را در مقابل 15 استان شمالي شامل ازبك ها، هزاره ها، تاجيك ها و شيعيان كه بيش از 40 درصد از جمعيت اين كشور را شامل مي شوند قرار دهند و جنگي داخلي را بار ديگر در اين سرزمين كليد بزنند. همه مي دانند كه قدرت گرفتن طالبان، دولت كرزاي را به حاشيه آورده و يا آن را با رقيب سابق خود - طالبان - منطبق مي گرداند و اين در متن خود حذف مجاهدين و نيروهاي شمال به حساب مي آيد و اين يعني آغاز دوباره جنگ داخلي. محمد محقق رئيس حزب وحدت اسلامي افغانستان دو هفته پيش - پس از حذف كانديداي شيعه و هزاره از انتخابات وزرا - با صراحت اعلام كرد كه ما در مقابل پشتونيزاسيون كشور مي ايستيم و از اين پس با تصميمات دولت مقابله مي نمائيم.
نزاع ماههاي آينده ميان گروههاي شمال و جنوب افغانستان - اگر پيشگيري نشود - ممكن است كار را به تجزيه افغانستان بكشاند. تجزيه اين كشور، دو دولت كوچك را به وجود مي آورد كه هر دو به حمايت خارجي نيازمند باشند. آمريكايي ها با شركت دادن پاكستان و عربستان به يك سيستم ادغامي منطقه اي - داخلي مي انديشند به گمان آنها اين سيستم ادغامي به كنترل طالبان مي انجامد ضمن آنكه به يك موي دماغ عليه ايران تبديل مي كند. انگليس و آمريكا در اين صحنه به دنبال آنند تا نيروهاي خود را در افغانستان به حداقل برسانند و صرفا در حد «مشت آهنين»
- IRON Fist - براي محافظت از نيروهاي سياسي و امنيتي خود در كابل و يكي دو شهر ديگر نگه دارند. اين سياست درگيري ها را از شكل افغاني-غربي به شكل پشتون-تاجيك تغيير مي دهد و نزاع داخلي را تشديد مي كند.
آمريكايي ها به خوبي دريافتند كه توسل به جنگ هاي پر شدت و حتي كم شدت قادر نيست آنان را به اهداف خود برساند. در اين دوره 10 ساله آنان، جنگ را بطور مستقيم راه انداخته اند؛ جنگ بين المللي افغانستان در آغاز پاييز 2001 و جنگ بين المللي عراق در آغاز بهار 2003 اين دو جنگ پرشدت نزديك به 10 سال آمريكا و انگليس را درگير خود كرده و به استهلاك نيروهاي آنان انجاميده است. كما اينكه دو جنگ منطقه اي 33 و 22 روزه رژيم صهيونيستي عليه لبنان و غزه هم نشان داد كه غرب قادر نيست جنگهاي منطقه اي را هم تا دستيابي به موفقيت مديريت نمايد بر اين اساس آنان از جنگ هاي پرشدت بين المللي يا منطقه اي به جنگ هاي داخلي تغيير مسير داده اند جنگهايي كه براي آنان هزينه اي در برندارد اما مي تواند مخالفان آنان را تا حد بسيار زيادي ضعيف گرداند. درگيري طالبان با تاجيك ها، درگيري ساكنان 3 استان سني عراق با 9 استان شيعي اين كشور، درگيري الحوثي ها با دولت صنعا و يا درگيري شمال و جنوب در يمن، درگيري سني ها با شيعيان ذيل موضوع دادگاه بين المللي رسيدگي به ترور رفيق حريري در لبنان و انواع ديگري از درگيري هاي داخلي يك استراتژي كم ضرر براي آمريكا، انگليس و فرانسه به حساب مي آيد.
بر اين اساس اسنادي منتشر مي شوند تا زخم ها سر باز كنند و نظاميان غرب به خانه هاي خود برگردند اين چيزي است كه ديروز موسسه اطلاعاتي «استراد فورد» در خاتمه گزارش خود به آن اشاره مي كند: «ما اين ماجرا را با اين معني به پايان مي رسانيم، چه كسي همه اين اسناد - بيش از 90 هزار - را جمع آوري كرده و يا وقت كافي براي جمع آوري آن داشته و اجازه داشته بصورت رسوا كننده اي آنها را منتشر نمايد؟ چه كسي امكانات خروج و جابجايي آن به جهان خارج را داشته و نقض پروتكلهاي امنيتي آمريكا براي او مشكلي نداشته است؟»

 هاشمي رفسنجاني: موسوي در خدمت جنگ نبود بلكه كارشكني مي كرد (خبر ويژه)

سايت رسمي آيت الله هاشمي رفسنجاني ضمن انتشار خاطرات وي اعلام كرد ميرحسين موسوي با طرح اينكه احتمال بمباران وجود دارد، خواستار تعطيلي كارخانه پلي اكريل اصفهان بود.
اين سايت با درج روزشمار خاطرات هاشمي رفسنجاني از روز 6 مرداد 1365 و در مطلبي با عنوان «موسوي به فرمانده جنگ پيشنهاد كرد: پلي اكريل اصفهان به جهت خطر بمباران هوايي تعطيل شود!»، مي نويسد «سرهنگ جمالي جانشين فرمانده نيروي زميني آمد. گزارش سمينار امنيت بين المللي ژنو را داد. انستيتوي مطالعات استراتژيك برگزار كرده بود. او خواستار تعجيل در تعيين فرمانده نيروي زميني شد.
عصر تلفني گفتم و احتمال انتخاب شدن سرهنگ حسني سعدي را مطرح كردم. كمي ناراحت شد و گفت در صورت آمدن آقاي حسني سعدي، نمي تواند به عنوان جانشين ايشان عمل كند. نخست وزير و وزير كشور پيشنهاد تعطيل شدن كارخانه پلي اكريل اصفهان را به خاطر احتمال بمباران شدن مطرح كردند. از نيروي هوايي پرسيدم، گفتند از فردا هواپيماي اف 14 در فضاي اصفهان و تهران خواهند گماشت و امنيت نسبي دارد...».
شايان ذكر است محسن رفيق دوست وزير سپاه در كابينه موسوي اخيراً در مصاحبه اي ضمن دفاع از هاشمي رفسنجاني، انتقاداتي را متوجه عملكرد موسوي در زمان جنگ كرده و گفته بود: درست قبل از پذيرش قطعنامه ما احساس مي كرديم كه مملكت امكانات وسيع نداشت ولي اين مهم نبود. مهم اين بود كه اين امكانات آن طور كه نظامي ها مي خواستند درخدمت جنگ قرار نمي گرفت. يعني اكثر اوقات در دولت با پيشنهادهايي كه براي جنگ مي شد مخالفت مي كردند و دائم مي گفتند شماكه مي دانيد نمي توانيد بغداد را بگيريد چرا ول نمي كنيد؟چرا جنگ را تمام نمي كنيد؟ اين حرف ها در درون دولت زده مي شد. براي همين آقاي هاشمي من را صدا كرد و گفت: برو در وزارتخانه ات بشين، من مي خواهم توپ را به زمين دولت بيندازم. سپس حكم داد كه ميرحسين موسوي رئيس ستاد، آقاي بهزاد نبوي معاونت لجستيك و آقاي خاتمي معاونت تبليغات جنگ شوند. حالا دولت خودش بايد مي جنگيد و آقاي هاشمي با اين كار دولت را به وسط ميدان برد كه منجر شد به آن نامه ها. آقاي هاشمي مي گفت دولت شعار جنگ مي دهد ولي تماماً در خدمت جنگ نيست بايد تكليف را روشن كنيم.
گفتني است كه طي ماههاي اخير سران فتنه ميرحسين موسوي را نخست وزير دوران دفاع مقدس مي ناميدند و اكنون خاطرات آقاي هاشمي نشان مي دهد كه او نه فقط در خدمت جنگ نبود بلكه در كار جنگ كارشكني نيز مي كرد.

 رئيس سابق سيا: من گفتم؟! من غلط كردم اگر گفته باشم! (خبر ويژه)

رئيس سابق سازمان سيا اظهارات خود در گفت وگو با سي ان ان را پس گرفت.
مايكل هايدن به سي ان ان گفته بود: حمله نظامي به ايران اجتناب ناپذير است. اين امر اكنون محتمل تر شده چرا كه ايران برنامه هسته اي مشكوك خود را پيش مي برد. درباره حمله نظامي به ايران ديگر چون و چرا وجود ندارد.
اما خبرگزاري آسوشيتدپرس، از قول سخنگوي هايدن نوشت: هايدن اين گفته كه جنگ با ايران اجتناب ناپذير است را تكذيب مي كند. او معتقد است ادامه فعاليت هسته اي ايران اجتناب ناپذير است نه حمله نظامي به ايران.
سايت وانيتي فاير هم از قول هايدن نوشت: هرگز به جنگ با ايران فكر نكنيد.
رئيس سابق سيا در مصاحبه با سي ان ان تصريح كرده بود: ما مذاكره مي كنيم، ايراني ها به مسير خود ادامه مي دهند. ما به تحريم راي مي دهيم آنها به مسير خود ادامه مي دهند. ما تلاش مي كنيم آنها را منصرف كنيم، آنها به مسير خود ادامه مي دهند.
شايان ذكر است رسانه هاي خارجي به ويژه رسانه هاي بيگانه فارسي زبان با تمركز روي سخنان هايدن تلاش كرده بودند فضاي تهديد نظامي را پررنگ كنند. عقب نشيني رئيس اسبق سيا از اظهارات خود در حالي است كه شائول موفاز وزير سابق دفاع رژيم صهيونيستي هم در گفت وگو با راديوي اين رژيم، پيش قدمي اسرائيل در حمله نظامي به ايران را رد كرد و گفت: از ديد من در هر گزينه و از جمله حمله به ايران، آمريكا بايد پيشگام شود. به نظر من حمله نظامي بايد آخرين گزينه باشد.

 حقوقدان نروژي هويت شيرين عبادي را لو داد (خبر ويژه)

حقوقدان و فعال صلح نروژي با انتشار كتابي اعلام كرد كه بيش از نيمي از جوايز صلح نوبل كه از سال 1946 ميلادي تاكنون اهدا شده است از جمله جايزه شيرين عبادي، برخلاف شرايط و خواسته هاي «آلفرد نوبل» بوده است.
به گزارش اينديپندنت، «فردريك هفرمل» حقوقدان و فعال صلح نروژي با انتشار كتابي به نام «وصيت نامه نوبل» تاكيد مي كند: كميته نروژي اهداي جايزه صلح نوبل از قوانين و خواسته هاي «آلفرد نوبل» كه در وصيت نامه او ذكر شده است، تخلف كرده اند.
«هفرمل» در اين كتاب خاطرنشان مي كند: بيش از نيمي از دريافت كنندگان جوايز صلح نوبل از سال 1946 ميلادي تاكنون، حائز شرايط دريافت اين جايزه نبوده اند. از جمله افرادي كه «هفرمل» در كتاب خود از آنها به عنوان متخلف نام برده است، مي توان به مادر ترزا(1979)، لخ والسا(1983)، شيمون پرز و اسحاق رابين (1994)، شيرين عبادي (2003)، الگور(2007) و اوباما(2009) اشاره كرد.
بر اين اساس تقريبا تمام 10 جايزه صلح نوبل كه از سال 1999 ميلادي تاكنون اهدا شده اند، برخلاف شرايط و خواسته هاي «آلفرد نوبل» بوده است.
«بروس كنت» يكي از فعالان جنبش برچيدن جنگ نيز خاطرنشان كرد: خواست و وصيت آلفرد نوبل كاملا مشخص است، اما عملكرد كميته اهداي جايزه صلح نوبل در سالهاي اخير حاكي از نقض آشكار اين قوانين و تنها براساس خواست مسئولان آن بوده است.
«آلفرد نوبل» مخترع ديناميت در بخشي از وصيت نامه خود كه در سال 1895 نوشته شده است، قسمت زيادي از ثروتش را براي اهداي اين جايزه به افرادي كه براي پايان دادن به جنگ ها وخشونت ها در جهان فعاليت مي كنند در نظر گرفته است.
شايان ذكر است شيرين عبادي سلطنت طلب اولين بار توسط عبدالكريم لاهيجي (كريم بغدادي) از عناصر وابسته به گروهك تروريستي منافقين كشف و به واسطه الهه هيكس به محافل مرتبط با نوبل مرتبط شد.

 همه دوستان محمدرضا پهلوي به او خيانت مي كردند جز انورسادات خائن! (خبر ويژه)

بيوه محمدرضا پهلوي از وضعيت خفت آلود خود و همسرش پس از فرار از ايران تا لحظه مرگ وي خبر داد.
فرح پهلوي در گفت وگو با راديو فردا در سي امين سالگرد مرگ ديكتاتور پهلوي گفت: اول به مصر رفتيم كه رئيس جمهور سادات ما را پذيرفتند. هنوز در ايران دگرگوني نشده بود و با محبت ما را پذيرفتند. بعد از آنجا به مراكش رفتيم. همينطور پادشاه مراكش، مرحوم ملك حسن، ما را با مهرباني و دوستي پذيرفتند. چيزها تغيير كرد موقعي كه بيست ودوم بهمن 1357 اين دگرگوني اتفاق افتاد. من هيچ وقت يادم نمي رود كه در شهر مراكش بوديم و موقعي كه دائما راديو روشن بود و دنبال مي كرديم اخبار را، اين اتفاق افتاد و بعد شروع شد ندانستن كجا برويم، كجا به ما اجازه مي دهند و بايد بگويم اعليحضرت خودشان را بالاي تمام دروغ ها، خيانت ها و پستي ها نگه داشته بودند.
وي به اشاره به اينكه اغلب متحدين سابق شاه او را تحويل نمي گرفتند، گفت: او به عنوان يك سياستمدار مي دانست كه اين افراد، اين سياستمداران به دنبال منافع سياسي و اقتصادي خودشان هستند و موقعي كه يك رژيم ديگري در يك مملكت هست سعي مي كنند روابط شان را با آن مملكت درست كنند. ولي خوب رفتار غيرانساني كه داشتند واقعا وحشتناك بود.
وي همچنين با اشاره به فرود هواپيما در جزيره اسور مصر گفت: چندين ساعت آنجا منتظر بوديم و خيلي تعجب كرديم. يادم مي آيد كه بعد از چندين سال وزيرخارجه پرتغال را ديدم، او به من گفت موقعي كه طياره آنجا چندين ساعت ماند، ما از مقامات آمريكايي پرسيديم كه به چه دليل اين طياره در آنجا مانده، گفتند كه ما نمي توانيم به شما بگوييم. حتي روز بعدش سفيرشان در واشنگتن رفته بود از وزارت خارجه آمريكا پرسيده بود، آنها باز جواب نداده بودند. درست است كه گويا پرزيدنت كارتر تلفن زده بود به اشرف غربال كه آن موقع سفير مصر بود در واشنگتن، سالها سفير مصر بود، گفته بود من چندين بار به پرزيدنت سادات زنگ زدم ولي جوابم را نمي دهد، مي دانم چرا جوابم را نمي دهد براي اينكه من مي خواستم بهش بگويم كه اجازه ندهد پادشاه ايران به مصر بيايد براي اينكه ممكن است به ضرر مصر و صحبت هاي صلح اعراب و اسرائيل شود.
فرح پهلوي آنگاه از انورسادات ديكتاتور خائن مصر ستايش كرد و در پاسخ اين پرسش كه «شما از انور سادات، رئيس جمهور مصر، ياد كرديد كه به پادشاه و شما اجازه دادند كه به خاك مصر قدم بگذاريد. انورسادات اين كار را براي دوستي و معرفت انجام داد يا منافع سياسي هم پشت اين ماجرا بوده؟» گفت: كاملا دوستي بود و كلمه خوب را خودتان گفتيد. معرفت انساني و انسانيت. براي اين كه هيچ منفعتي نداشت.
گفتني است انورسادات در پي خيانت به ملت هاي مصر و فلسطين توسط خالد اسلامبولي افسر دلير مصري به هلاكت رسيد. وي از مهره هاي رژيم صهيونيستي به شمار مي رود. آنچه در اين ميان عبرت آموز است نوع برخورد آمريكا با يك نوكر تمام عيار خود پس از 37 سال خيانت به كشور خود و خوش خدمتي به كاخ سفيد است.

 استاد دانشگاه تل آويو: اسرائيل يك دروغ تاريخي است (خبر ويژه)

بي پايگي مطلق ادعاي صهيونيست ها مبني بر اينكه فلسطين وطن يهوديان رانده شده است، از سوي يك تاريخ شناس استاد دانشگاه تل آويو مورد تأييد قرار گرفته است.
به گزارش دويچه وله، شلوموسند در كتاب خود «اختراع قوم يهود- اسطوره هاي باستاني اسرائيل در بوته آزمون»، بديهيات را به پرسش مي كشد و مي پرسد: آيا ملت يهود وجود خارجي دارد؟ آيا جماعت هاي يهودي پراكنده در دنيا، افسانه اي براي تصاحب سرزمين تاريخي فلسطين نيست.
اين گزارش مي افزايد: «كتاب «سند» اعتراض شديد همكاران خود و افكار عمومي اسرائيل را برانگيخت. او در كتاب خود اين تز را مطرح مي كند كه هيچ سند علمي براي اثبات اين امر وجود ندارد كه در سال 70 پس از ميلاد مسيح، قوم يهود از سرزمين مقدس خود بيرون رانده شد. يهوديان اصلاً قومي نيستند كه 2000 سال تمام در سراسر دنيا پراكنده شده باشند. يهوديان قوم نيستند، بلكه يك جامعه ديني هستند كه گروه هايي با تبار گوناگون به آن پيوسته اند. از نگاه اسرائيلي ها كه هر كودك در آن مي آموزد يهوديان آلماني و مغربي، اتيوپي و عراقي داراي ميراث مشترك فرهنگي و ژنتيكي هستند، طرح چنين نظرات و تزهايي به معناي خيانت محض است.
دويچه وله از قول اين مورخ مي نويسد: من اسطوره بنيانگذاري جامعه يهودي- اسرائيلي را به چالش كشيده ام. اسرائيل مشروعيت خود را از تبعيد يهوديان در 20 قرن پيش مي گيرد. اما اين تبعيد هرگز وجود خارجي نداشته است و بدين گونه تكليف صهيونيسم نيز روشن مي شود. وقتي يهوديان اين كشور را هرگز ترك نكرده باشند، چگونه مي توان بازگشت به ميهن «يهوديان به سرزمين تاريخي شان را مشروع دانست.» من با اعتماد به نفس تمام مي گويم كه پژوهش هاي تاريخي ام «پايه هاي اسرائيل جديد» را به لرزه درآورده است.
بنابراين گزارش مورخ مذكور هزاران بار نام تهديد به مرگ دريافت كرده است.
در همين حال شاس فريمن سفير دولت بوش پدر در عربستان در گزارشي كه به سفارش مركز مطالعاتي سياست خارجي نيكسون تهيه كرده تأكيد كرد: اسرائيل نه برگ برنده بلكه مزاحمي دست و پا گير براي آمريكاست.
به گزارش «اينفوفلسطين» وي تأكيد مي كند: به يقين رژيم اسرائيل بدون حمايت آمريكا يك لحظه هم نمي تواند دوام بياورد. چرا كه در وهله اول 20 تا 25 درصد بودجه دفاعي رژيم صهيونيستي را آمريكا تأمين مي كند، يعني 26 درصد كل سه ميلياردي كه رژيم صهيونيستي هر ساله صرف توليد سلاح و هزينه هاي جنگي مي كند. ديگر اينكه به لطف حمايت ها توجه هاي كنگره آمريكا نيمي از هزينه هاي تحقيقاتي دفاعي و نظامي رژيم صهيونيستي و پروژه هاي توسعه اي آن را نيز آمريكا و بي چون و چرا تأمين مي كند. همچنين بسياري از هزينه هاي شركت گرداني و تامين حقوق كارمندان رژيم صهيونيستي را نيز آمريكا متحمل مي شود.»
اين سياستمدار كهنه كار در ادامه گزارش خود آورده است: بنابر محاسبات انجام شده، دولت آمريكا از سال 1949 تاكنون بيش از يك تريليون و 490 ميليارد دلار صرف سرپا نگه داشتن رژيم صهيونيستي كرده است. هيچ دليل منطقي براي حمايت آمريكا از اسرائيل وجود ندارد. به رسميت شناخته نشدن اسرائيل در منطقه خاورميانه خود دليل خوبي براي به خود آمدن دولت آمريكا و تجديد نظر در روابط با رژيم اسرائيل است.

 اين جمع از هم پاشيده (خبر ويژه)

ارگان حلقه ماسوني لندن از قول يكي از عناصر اپوزيسيون خارج نشين نوشت: سازمان دهي جنبش سبز در ايران بسيار سخت است و اين حركت در مسير بسيار سختي قرار گرفته است.
جرس از قول علي اكبر مهدي كه در آمريكا اقامت دارد، نوشت: عبور از اين گردنه كار آساني نيست. اكنون حاكميت شرايط عمل را براي اپوزيسيون سبز تعيين مي كند. عدم وجود رهبري مشخص ناشي از ماهيت متفرق جريان سبز است تا محدوديت هاي موجود. اهداف و سخنگويان اين جريان بسيار متنوعند. رژيم هم به همين دليل از دستگيري چند فرد مشخص پرهيز مي كند تا مانع از قهرمان شدن آنها شود. در مورد ارتباط رهبري جنبش با خارج از كشور نيز مشكلات ذكر شده خودنمايي مي كند. نيز بايد درنظر داشت كه نوع وابستگي و گرايش هاي ديني و سياسي و اجتماعي گروههاي سياسي خارج از كشور بسيار متنوع تر و متضادتر از الگوي سياسي و ايدئولوژيك رهبران فعلي جنبش در درون كشور است. بخشي از اين تمايز ناشي از دروني و بروني بودن آنها و امكانات و محدوديت و فرصت هاي متفاوت است كه در اختيار آنهاست.
علي اكبر مهدي از عناصر مرتبط با سمينارهاي ضدانقلابي سيرا در ساليان گذشته بوده است.

 وقف بي وقف! (خبر ويژه)

آيت الله هاشمي اخيرا در جلسه اي كه با حضور محقق داماد و موسوي بجنوردي و موسوي اردبيلي و برخي ديگر از سران اصلاحات براي بررسي آخرين وضعيت دانشگاه آزاد تشكيل شده بود گفت: با شناختي كه از ديدگاه فقهي آقاصادق (آيت الله لاريجاني) دارم ماجراي وقف دانشگاه آزاد از حالا تكليفش روشن است و بعيد است وقف انجام شود.
به گزارش جهان نيوز در اين جلسه در خصوص پيگيري وقف دانشگاه آزاد تقسيم كاري صورت گرفت و هر يك از اعضا مقرر شد در بخش هاي مختلف و مرتبط با تخصص شان همكاري كنند. در همين رابطه گفته شده است كه محقق داماد قرار شد بحث هاي نظري وقف را دنبال كند. در اين جلسه پيشنهاد شد آقاي صانعي هم در اين موضوع وارد شود كه پس از راي گيري مورد مخالفت اعضا قرار گرفت.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14