(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


پنجشنبه 7 مرداد 1389- شماره 19701

رفتار كودكان تغيير مي كند
عذرخواهي كردن تنها راه پيروزي است
تاثير رفتارهاي ضداجتماعي والدين بر فرزندان
خطر پرتوهاي مضر آفتاب براي چشمان كودكان
براي جذب كلسيم روزانه 1 ليوان ماست بخوريد
قدم زدن آرام كليد عمر طولاني
بيماري هاي ژنتيكي در كشور رو به افزايش است
داروهاي ضدچاقي آلوده به شيشه
خطر دارو دادن با قاشق چاي خوري به كودكان
توت دشمن سلول هاي سرطاني
طالبي به پوست طراوت و شادابي مي بخشدرفتار كودكان تغيير مي كند

برخي از والدين حقيقتاً از رفتار كودكان خود ناراضي هستند و اميدي به تغيير رفتار آنها ندارند. بايد به آنها حق داد. وقتي كودك شما رفتاري پرخاشگرانه دارد، به تخريب وسايل مي پردازد يا والدين و اعضاي خانواده را آزار مي دهد، خود را ضعيف احساس مي كنيد.
اگر علي رغم كمك گرفتن از مشاوران، رفتار كودك شما تغييري نكند احساس دلسردي خواهيد كرد ولي تجربه نشان داده در بسياري از موارد والدين و كودكان مي توانند تغيير كنند.
سؤال اين نيست كه «آيا بچه ها مي توانند تغيير كنند؟» بلكه اين است كه «آنها چرا و چگونه تغيير مي كنند؟»
نقش والدين در پيشرفت روحي كودكان
بسياري از والدين براي تغيير دادن شخصيت كودكان خود دست به اقداماتي بي نتيجه مي زنند. يادتان باشد كودكان به خاطر اين كه احساس بهتري داشته باشند تغيير نمي كنند بلكه به خاطر تغيير كردن است كه احساس بهتري پيدا مي كنند. آنها براي اين تغيير مي كنند كه مهارت هاي لازم براي حل مشكلات را ياد بگيرند.
در واقع وقتي كودكان از حل مشكلات خود عاجز مي مانند دچار خشم، نااميدي يا ترس مي شوند و در اين زمان است كه به «رفتار جبراني» روي مي آورند.
قطعاً مردم با فراگيري راههاي حل مشكلات پيش رو تغيير مي كنند. تجربه نشان مي دهد كه بشر همواره به پيشرفت و بهتر شدن مي انديشد. وقتي به كسي راه درست غلبه بر مشكلات را نشان مي دهيد غالباً از آن استقبال مي كند.
اگر به زندانيان توجه كنيد متوجه مي شويد به علت ناتواني آنها در حل مشكلات اوضاع پيچيده تر شده و آنها ياد گرفته اند با پيش گرفتن رفتاري تهاجمي، ضد اجتماعي و حتي جنايت آميز به جنگ اين مشكلات بروند. برخي از والدين ب راين باورند كه عواقب بعضي از رفتارهاي آنها در قبال كودكان غير قابل جبران است و خود را مقصر مي دانند ولي سرزنش كردن خود فايده اي ندارد بلكه مسأله مهم مسئوليت پذيري است.
واقعيت اين است كه والدين قبل از بچه دار شدن مهارت هاي لازم را فرا نمي گيرند و وقتي با مشكلات مواجه مي شوند نمي دانند چه كار بايد بكنند و خود را ناتوان مي بينند. ولي زماني كه آنها مسئوليت بيشتري مي پذيرند براي حل مشكلات كودكان خود از ديگران كمك مي گيرند.
درست است كه مردم تغيير مي كنند ولي كودك شما بايد مهارت هاي لازم براي هماهنگي با شرايط جديد را بياموزد.
اگر به خود بگوييد «دلم مي خواهد پدري متفاوت براي فرزندم باشم» اما مهارت هاي لازم را فرانگيريد اشتباهات خود را تكرار خواهيد كرد. در واقع طبيعت بشر اين است كه دچار نااميدي و درماندگي شود.
آيا جاي اميدواري هست؟
بله. شما هرگز نبايد اميد خود را از دست بدهيد. به قول معروف «اميد ارزان است، پس در مصرف آن زياده روي كنيد!»
البته اگر نتوانيد براي خود و كودكانتان اهدافي را در نظر بگيريد و براي رسيدن به آنها راههايي پيدا كنيد چيزي تغيير نخواهد كرد.مردم هميشه به روزهاي بهتر مي انديشند اما براي رسيدن به اين هدف بايد ابزار لازم را فراهم كرد.
تربيت فرزند كار دشواري است، هيچكس به والدين راه هاي مقابله با مشكلات كودكان را ياد نمي دهد بنابراين بهتر است هر چه سريعتر مهارت هاي لازم را بياموزيد.
بله، هميشه جاي اميدواري هست ولي بايد كاملاً آماده باشيد.

 عذرخواهي كردن تنها راه پيروزي است

آيا اين جملات براي شما آشناست: «اگر واقعاً علاقه اي ميان من و همسرم وجود دارد، چرا او مرا آنطور كه هستم نمي پذيرد؟ چرا بر سر هر مسئله اي با من جر و بحث مي كند؟ چرا به جاي سازش كردن تنها به برنده شدن فكر مي كند؟ چرا هميشه من بايد عذرخواهي كنم؟»
هر زمان كه در زندگي زناشويي با مشكلي روبرو مي شويد به اين جملات فكر مي كنيد ولي يادتان نرود كه همسرتان نيز چنين افكاري را در ذهن دارد.
بنابراين شما حداقل در يك مورد اشتراك نظر داريد و آن اينكه، طرف مقابل را مقصر مي دانيد! اين، طبيعت مشاجره است. اينطور نيست؟
مشاجرات لفظي
زماني كه دو نفر با ايده هاي مختلف يكديگر را مقصر مي دانند بينشان مشاجره شكل مي گيرد. هرچه تمايل به برنده شدن بيشتر باشد دوست داشتن ديگري و اعتماد كردن به او دشوارتر مي شود.
در زمان مشاجره، موضوع در درجه دوم اهميت قرار مي گيرد و به همين دليل است كه مردم در مورد مسائلي مثل رنگ روميزي به مشاجره مي پردازند! در اين گونه مواقع منطق از بين مي رود.
همگي ما بايد با احساسات خود كنار بيائيم. غالباً احساس طردشدگي، بي ارزشي و خيانت، خود را در مشاجره بر سر مسائل بي اهميت نشان مي دهد.
واكنش هاي غيرموثر
اگر انتظار داريد همسرتان در زمان مشاجره، منطقي عمل كند يا احساسات مثبتي از خود نشان دهد در اشتباه هستيد. تنها در فيلم هاي تلويزيوني است كه مشاجره با صحنه هاي اشكبار و تسليم شدن يكي از طرفين پايان مي يابد.
در زندگي واقعي همواره دو عقيده مختلف وجود دارد كه غالباً اشتباه هستند و وقتي تلاش مي كنيم طرف مقابل رابه پذيرش نظر خود وادار كنيم احساسات او جريحه دار مي شود. به هر حال نبايد اين موضوع را فراموش كنيم كه مردها هم داراي احساسات هستند. يكي از بدترين جنبه هاي مشاجره اين است كه در آن جايي براي ابراز احساسات و پاسخ هاي منطقي وجود ندارد و به نظر مي رسد كه يك نفر بايد بازنده باشد. در واقع تلاش طرفين براي برنده شدن است كه مشاجره را شكل مي دهد.
ضرورت عذرخواهي
بازنده شدن در مقابل همسر چه معنايي دارد؟
شايد شما آماده ايد جان خود رابراي همسرتان فدا كنيد، البته تا زماني كه با عقيده شما مخالفت نكند!
در واقع تنها راه برنده شدن اين است كه به اشتباه خود اعتراف و طلب بخشش كنيد.
چطور چنين چيزي
ممكن است؟!
يادتان باشد داشتن رابطه گرم زناشويي مهمتر از هرچيزي است و شما نبايد عقيده خود را به همسرتان ترجيح بدهيد. اگر همان اندازه كه ادعا مي كنيد همسرتان را دوست داريد با عذرخواهي كردن قدرت بيشتري پيدا خواهيد كرد.
با ترجيح دادن علائق همسرتان، علاقه خود را به او ثابت مي كنيد و محيطي مي سازيد كه ستيزه جويي در آن جايي ندارد. فكر مي كنيد در اين محيط سرشار از عشق، محبت، آرامش و احترام واكنش همسرتان چه خواهد بود؟ در اين محيط عشق شما صدچندان مي شود و اين، يعني پيروزي بزرگ! در واقع عذرخواهي كردن تنها راه پيروز شدن است در اين مسير سنگلاخ، توكل به خدا را از ياد نبريد.
ترجمه از آذر شايان

 تاثير رفتارهاي ضداجتماعي والدين بر فرزندان

رفتارهاي ضداجتماعي يا جامعه ستيزي يعني تبعيت نكردن از معيارها و آداب و رسوم اجتماعي كه سبب همزيستي مسالمت آميز افراد يك جامعه است.
براساس تحقيقات انجام شده، در حالي كه فقط حدود پنج درصد افراد جامعه دچار اختلال رفتارهاي ضداجتماعي هستند، اما نيمي از جرائم جامعه را مرتكب مي شوند. اكثر اين افراد، مرد هستند و زنان سهم بسيار كمتري در بين اين افراد دارند. جامعه ستيزي مي تواند از دوران كودكي، نوجواني يا بزرگسالي شروع شود. در دوران كودكي اين رفتارها، اختلال رفتاري و در دوران بزرگسالي اختلال شخصيتي ضداجتماعي ناميده مي شوند. اختلال هاي رفتاري در اوايل زندگي پيش از دوران بلوغ خود را نشان مي دهد و به احتمال زياد به دوران بزرگسالي هم منتقل شده و ممكن است پرخاشگرانه هم شود. اما برعكس اين قضيه هم صادق است زيرا در دوران كودكي احتمال درمان بسيار بيشتر است. كودكاني كه داراي اختلال رفتاري هستند، اغلب قرباني خشونت يا سوءرفتار بوده اند و يا در محيط هاي آزاردهنده و تنبيهي زندگي كرده اند، اغلب والدين شان ناسازگارند و در نوساني از مداراي بيش از حد و تنبيهات بيش از اندازه به سر مي برند. كودكان يا نوجواناني كه اختلال رفتار دارند حداقل سه مورد از نشانه ها و رفتارهاي زير را بروز مي دهند.
- نسنجيده و آني رفتار مي كنند و از روي بي فكري امنيت خود يا ديگران را به خطر مي اندازند.
- فريبكاري مي كنند و ممكن است متوسل به دروغ و حقه شوند.
- از قوانين يا مقررات پيروي نمي كنند و از قانون شكني لذت مي برند.
- پول قرض مي گيرند اما پس نمي دهند.
- دزدي مي كنند.
- بيش از حد پرخاشگرند و اغلب دعوا راه مي اندازند.
- بدون احساس پشيماني، ديگران را يا از نظر احساسي يا فيزيكي مي آزارند.
- متكبر و خودخواه اند و بيش از اندازه اعتماد به نفس دارند.
- نسبت به حيوانات ظالم و بي رحمند.
- دوست دارند آتش سوزي راه بيندازند.
شخصي كه اختلال رفتاري يا اختلال شخصيتي جامعه ستيزي دارد، ممكن است در وهله نخست براي دوستي بسيار خوب، جذاب و خونگرم، به نظر برسد اما با آشكار شدن رفتارش كسي نمي تواند دوستي با او را ادامه دهد زيرا اين افراد بسيار خودخواه و خودمحور هستند. با گذشت زمان، ماهيت رفتارهاي منفي افزايش مي يابد، بدترين مورد رفتارهاي ضداجتماعي در جرائم بزرگسالي، قتل است كه معمولاً ريشه در اختلالات رفتاري دوران كودكي دارد. جامعه ستيزي در دوران بزرگسالي به آساني با روان درماني يا دارو، درمان نمي شود. بزرگسالان انگيزه كمي براي تغيير دارند. اما هدف اصلي درمان براي كودكان آموختن رفتارهاي مثبت به آنها و جايگزيني رفتارهاي مثبت با رفتارهاي منفي آنهاست. در اين موارد والدين نيز بايد كاملاً آموزش ببينند تا بتوانند رفتارهاي مثبت كودك را تقويت كنند. از ميان روش هاي به كار گرفته شده براي آموزش مهارت هاي اجتماعي و مهارت هاي ارتباط نقش عمده اي را ايفا مي كنند. ارتباط با خانواده، گروه همسالان، دوستان و... كمك زيادي به كودك يا نوجوان مي كند. تحقيقات نشان مي دهد كودكاني كه دستورالعمل ها و راهكارهاي مهارت هاي اجتماعي را فراگرفته اند، رفتارهاي ضداجتماعي كمتري از خود نشان مي دهند به ويژه اگر از حمايت گروه همسالان و خانواده برخوردار باشند. همچنين نقش مدرسه و معلم نيز بسيار مهم است. از آنجايي كه كلاس يك محيط طبيعي است اگر معلم از شيوه آموزش گروهي يا دسته جمعي استفاده كند، براي اين كودكان بسيار مفيد است و آنها را براي تعامل هاي گروهي آتي آماده مي سازد. طبق تحقيقات اخير دانشگاه كاليفرنيا، كودكاني كه در خانواده هايي با رفتارهاي ضداجتماعي بزرگ مي شوند به احتمال زياد، خودشان نيز جامعه ستيز مي شوند. كودكان با مشاهده و تفسير رفتارهاي ضداجتماعي والدين شان، اين رفتارها را ياد مي گيرند. والدين به مثابه الگو براي كودكان خود هستند. درك و مشاهده كودك از رفتارهاي جامعه ستيز والدينش، نقش مهمي در انتخاب و درستي اين رفتارها در نزد كودك ايفا مي كند و كودك به خود اجازه مي دهد تا رفتارهاي مشابه داشته باشد عوامل ژنتيك و موروثي در جامعه ستيزي بزرگسالان و عوامل محيطي در جامعه ستيزي كودكان و نوجوانان نقش مهمتري دارند.
تحقيقات نشان داده است پسرهايي كه رفتارهاي ضداجتماعي دارند و اين رفتارها تا بزرگسالي هم ادامه پيدا مي كند، به لحاظ جسمي و سلامتي، مردان ضعيفي خواهند شد. در مقايسه با ميانگين مردان، مرداني كه از دوران كودكي رفتارهاي ضداجتماعي داشته اند، 9/2 برابر بيشتر در معرض بيماري هاي قلبي و سكته مغزي هستند و 2/2 برابر بيشتر مبتلا به ويروس تبخال مي شوند و 3 برابر بيشتر دچار برونشيت هاي مزمن و بيماري هاي لثه مي شوند. همچنين اين افراد سيستم ايمني ضعيف تري دارند و به طور كلي از سلامتي كمتري برخوردارند. طبق همين تحقيقات گروهي از كودكان كه رفتارهاي ضداجتماعي شديدي در دوران كودكي داشته اند اما تا سنين نوجواني اين رفتارها بسيار كاهش داشته است، در دوران بزرگسالي مشكلات سلامتي مربوطه را ندارند. در واقع فاكتور اصلي، ادامه اين رفتارها از دوران كودكي تا اوايل دوران جواني و بزرگسالي است. ماندگار شدن رفتارهاي ضداجتماعي از دوران كودكي به بزرگسالي منجر به جرائم و اختلالات رواني در بزرگسالي نيز مي شود. بنابراين اقدامات پيشگيرانه، نه تنها به جلوگيري از وقوع جرائم و خشونت در جامعه كمك مي كند بلكه مشكلات سلامتي كه بر دوش فرد، خانواده و جامعه گذاشته شده را برطرف مي كند.
ستار علمي

 خطر پرتوهاي مضر آفتاب براي چشمان كودكان

پرتوهاي مضر آفتاب براي چشمان كودكان 10 برابر خطرناك تر از چشمان بزرگسالان است.
به گفته دكتر ابراهيم جعفرزاده پور، عوارض پرتوهاي ماوراي بنفش در چشم كودكان 10برابر چشم افراد بزرگسال بوده و اين ضرورت استفاده از عينك آفتابي براي كودكان را به مراتب بيشتر از افراد بزرگسال نشان مي دهد.
شرايط خاص فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي موجود در جامعه دليلي براي بي توجهي والدين به اين امر است. متأسفانه در حال حاضر خانواده ها استفاده از عينك آفتابي براي كودكان را تنها به عنوان يك وسيله تزييني دانسته و بعضا با تهيه عينك هاي آفتابي غيراستاندارد براي كودكان، مشكلات و عوارض بيشتري را براي سيستم بينايي آنها ايجاد مي كنند.
بر خلاف تصور برخي خانواده ها، كودك يك انسان بزرگ يا اشل كوچك نيست؛ بنابراين عينك هاي آفتابي يا طبي كه والدين كودك استفاده مي كنند نمي تواند تنها با ابعاد كوچكتر براي كودك مورد استفاده قرارگيرد، بلكه كودكان نيازهاي خاص خود را داشته و مي بايست براي برطرف كردن مشكل بينايي آنها در انتخاب فريم، عدسي تصحيح كننده و حتي روند ساخت آنها توجه ويژه به عمل آمده و والدين براي بررسي مشكل بينايي فرزندان خود و همچنين تهيه عينك هاي آفتابي مناسب به مراكز مجاز كه داراي مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هستند مراجعه كنند تا از ايجاد مشكلات آتي و تشديد بيماري آنها جلوگيري به عمل آيد.

 براي جذب كلسيم روزانه 1 ليوان ماست بخوريد

ماست منبع خوبي براي پروتئين رژيمي محسوب مي شود. در هر ليوان ماست تقريباً 10 تا 14 گرم پروتئين وجود دارد كه براي رشد كودكان مفيد است.
ماست در درمان اسهال كودكان مفيد است، اسيد لاكتيك موجود درماست نيز موجب سهولت هضم و جذب تركيبات مغذي موجود در غذا مي شود، به ويژه براي كودكان مبتلا به كندي رشد يا بيماري سوءجذب هستند، مفيد است.
كلسيم موجود در ماست مانع رشد بي رويه سلول هاي پوششي روده بزرگ مي شود و افرادي كه كلسيم بيشتري مصرف مي كنند، بروز سرطان روده در آنها كمتر است.
ماست منبع غني از كلسيم است. 250 ميلي ليتر (يك ليوان ماست) داراي 450 ميلي گرم كلسيم است. اين مقدار مي تواند حدود 40 درصد نياز كلسيم بزرگسالان را برطرف كند.
حضور باكتري هاي زنده در ماست باعث افزايش جذب كلسيم در بدن مي شود. تحقيقات نشان داده كه ماست مي تواند، باعث كاهش كلسترول خون شود كه اين ممكن است، به علت تأثير فعاليت باكتري هاي زنده و سهولت در متابوليسم كلسترول باشد.

 قدم زدن آرام كليد عمر طولاني

پژوهشگران مي گويند: براي حفظ سلامتي و اندام متناسب لازم نيست ساعت ها بر روي تردميل راه برويد، بلكه فقط با نيم ساعت قدم زدن آرام در روز مي توانيد از عمر طولاني تر برخوردار شويد.
كارشناسان باانجام يك تحقيق جديد مي گويند: پياده روي تا فروشگاه براي انجام خريد روزانه مي تواند تا 20 درصد خطر مرگ زودرس را كاهش دهد.
تحقيقات انجام شده تاييد مي كند كه تنها ورزش سنگين نيست كه براي سلامتي انسان مفيد است، بلكه فعاليت هاي ملايم روزانه مانند پياده روي و دوچرخه سواري مي تواند فوايد سلامتي زيادي به همراه داشته باشد.
راهپيمايي تا مغازه ها و طي مسافت خانه تا مدرسه با پاي پياده مي تواند موجب افزايش طول عمر انسان شود. اين يك پيام بسيار مهم است كه كمي فعاليت سبك تا متوسط كه بطور منظم انجام شود، فوايد بسيار زيادي به همراه خواهد داشت.
در اين مطالعه ديده شد افرادي كه از بي تحركي به تحرك بيشتر روي آوردند، از فوايد سلامتي زيادي برخوردار شدند.

 بيماري هاي ژنتيكي در كشور رو به افزايش است

به گفته سازمان بهزيستي، بيماري هاي محيطي در بسياري از كشورها از جمله كشور ما ريشه كن شده اما بيماري هاي ژنتيكي روز به روز در حال افزايش است.
در حال حاضر بيش از يك هزار نفر از متخصصان در 15 مركز مشاوره ژنتيك در كشور حضور دارند تا خدمات لازم را به مردم ارائه دهند، اظهار داشت: كشور ما در خاورميانه از نظر وجود دفاتر مشاوره ژنتيك، حالت منحصر به فردي دارد.
سالانه 10 ميليون كودك با بيماري ژنتيكي متولد مي شوند كه 90درصد از آنها در كشورهاي جهان سوم و 10درصد نيز دركشورهاي توسعه يافته هستند.
هزينه درمان اين افراد به خانواده ها، دولت و بيمه هاي اين كشورها تحميل مي شود، ادامه داد: براي بيماري هاي ژنتيكي، سالانه ميلياردها تومان هزينه مي شود و بهزيستي از افراد مبتلا حمايت مي كند.
هم اكنون آمار مبتلايان به بيماري هاي ژنتيكي به مرز 20هزار نفر رسيده است، بيماري هاي محيطي در بسياري از كشورها از جمله كشور ما ريشه كن شده ولي بيماري هاي ژنتيكي روزبه روز در حال افزايش بوده و درمان آن تنها در موارد معدودي ممكن است كه البته قيمت آن نيز بسيار بالاست به طور مثال يك بيمار ژنتيكي بايد هفته اي 3هزار يورو به رگ هاي خود تزريق كند به همين دليل بايد براي شناسايي اين بيماري ها تلاش كرده و در بارداري هاي بعدي با تشخص ناسالم بودن جنين، بارداري را ختم كنيم.
هم اكنون با انجام طرح غربالگري، تالاسمي كودكان از يك هزار تا يك هزار و 500 به صفر رسيده است. اين سيستم در ايران راه اندازي شده و در اين زمينه بيش از 10 سال تجربه وجود دارد همچنين قبل از انقلاب تعدادي مركز علوم پزشكي در استان هاي بزرگ ايران وجود داشت كه هم اكنون در تمام استان هاي كوچك نيز سرويس هاي پزشكي در حد استاندارد به بالا خدمات ارائه مي دهند.
در كشور ما تعداد معدودي دپارتمان ژنتيك وجود دارد، متأسفانه پزشكان نيز به دليل سختي كار و عدم وجود سوبسيد دولتي، دپارتمان ژنتيك ندارند بنابراين بايد در اين مورد براي پزشكان تعرفه هايي ايجاد شود همچنين پزشكان به دليل كم بودن درآمد، وارد عرصه ژنتيك باليني نمي شوند.
با اين حال ژنتيك باليني در كشور بر دوش مشاوراني است كه بهزيستي آنها را آموزش داده و به نقاط مختلف كشور اعزام كرده است ولي با اين حال، خدمات ارائه شده مطلوب بوده است.

 داروهاي ضدچاقي آلوده به شيشه

براساس تحقيقات انجام شده داروهاي ضدچاقي كه در شبكه هاي ماهواره اي تبليغ مي شود، آغشته به ماده مخدر شيشه است.
گروهي از زنان از طريق تبليغات شبكه هاي ماهواره اي در خصوص مصرف داروهاي لاغري يا مصرف داروهايي كه سبب باز شدن چين و چروك هاي صورت مي شود، دچار اعتياد مي شوند.
اين دسته از افراد تحت تاثير تبليغات شبكه هاي ماهواره اي يا دوستان و آشنايان مبني بر اينكه مصرف شيشه براي لاغري و آب كردن چربي ها مناسب است، قرار مي گيرند و دچار اعتياد مي شوند.
از طرفي شبكه هاي ماهواره بدون اعلام هيچ اسم و آدرسي و فقط با اعلام يك شماره تلفن، به تبليغ و فروش داروهاي ضدچاقي مي پردازند.
درحاليكه با بررسي هاي انجام شده، ماده اصلي به كار رفته در تركيب اين داروها «شيشه» است.
مواردي مشاهده شده است كه فرد با مصرف اين نوع داروها در عرض يك روز، موهاي خود را از دست مي دهد و دچار عوارض كليوي و كبدي و اعتياد بسيار عميقي به اين ماده مخدر خطرناك مي شود.
والدين و آموزش و پرورش بايد با آموزش جوانان به طور شفاف دست مافياي موادمخدر روان گردان را از جامعه كوتاه كنند.

 خطر دارو دادن با قاشق چاي خوري به كودكان

محققان به والدين هشدار دادند با قاشق هاي چاي خوري به كودكشان دارو ندهند. چرا كه ممكن است فرزندشان بيش از حد لازم دارو دريافت كرده و دچار مسموميت شود.
در طي يك بررسي، محققان متوجه شدند قاشق هاي چاي خوري اندازه هاي متفاوتي از 52. ميلي ليتر تا 3/7 ميلي ليتر دارند كه اين نشان مي دهد كودكان ممكن است دوزهاي مختلفي از دارو را با استفاده از اين قاشق ها دريافت كنند.
به جاي آن، والدين بايد از قاشق هاي خاصي كه به همراه دارو ارائه مي شود استفاده كنند يا قاشق هاي خاص را از داروخانه ها تهيه كنند كه داراي درجه بندي هستند. آن ها هم چنين بايد توصيه هاي نوشته شده روي بسته داروها يا دستور داده شده توسط پزشك را به دقت رعايت كنند تا مطمئن شوند فرزندشان به ميزان كافي و درستي دارو دريافت مي كند.
براي انجام اين تحقيق، كارشناسان يوناني و آمريكايي 71 قاشق چاي خوري و 49 قاشق غذاخوري را كه در 25 خانه مختلف وجود داشت بررسي كردند.
بعد از انجام اين تحقيقات مشخص شد والديني كه از بزرگ ترين قاشق هاي چاي خوري استفاده مي كنند ممكن است 192 درصد بيش از كوچك ترين قاشق چاي خوري به كودكشان دارو بدهند. برخي قاشق هاي غذاخوري نيز اندازه هاي دو برابر قاشق هاي ديگر داشتند.
اين كارشناسان اعلام كردند استفاده از اين قاشق ها نه تنها ممكن است باعث شود كودكان بيش از حد مورد نياز دارو دريافت كرده و حتي دچار مسموميت شوند، بلكه در برخي موارد به دليل كوچك بودن اندازه قاشق آن ها ممكن است به اندازه كافي دارو دريافت نكنند.
آن ها هم چنين گفتند: قاشق هاي چاي خوري و غذاخوري براي دارو دادن به كودكان بسيار غيردقيق هستند و ديگر نبايد مورد استفاده قرار بگيرند.
بايد توجه داشت كه دادن دارو به كودكان دقت بسيار بيش تري نسبت به بزرگسالان احتياج دارد. براي دارو دادن به كودكان فاكتورهايي مانند وزن، سن و مانند آن ها بايد در نظر گرفته شود و به همين دليل خطاهاي دارويي در كودكان بسيار بيش تر و خطرناك تر از بزرگسالان است.
اگر چه بزرگ سالان در معرض خطر كم تري قرار دارند، اما باز هم محققان توصيه كردند آن ها نيز از قاشق هاي مخصوص استفاده كنند تا مقادير درست دارو را دريافت كنند.

 توت دشمن سلول هاي سرطاني

مصرف انواع توت سطح كلسترول بد خون را پايين مي آورد و از تقسيم شدن سلول هاي سرطاني جلوگيري مي كند.
توت سفيد سرشار از املاح معدني، تانن، ويتامين هاي A و C مواد چربي است.
توت سياه و قرمز داراي آنتي اكسيداني به نام آنتوسانيد است كه سطح كلسترول بد را پايين مي آورد.
آنتي اكسيدان ها با عوامل سرطان زا مبارزه مي كنند. تركيبات آنتي اكسيدان از ساخته شدن كلسترول بد جلوگيري مي كند. بنابر اين در پيشگيري از بيماري هاي قلبي مؤثرند و از تقسيم شدن سلول هاي سرطاني جلوگيري مي كند. انواع توت باعث بهبود سلامت بدن مي شود. توت داراي فيبر بالا و قند نسبتاً پايين است، بنابر اين اگر در حد متعادل مصرف شوند، موجب تغييرات شديد انسولين نمي شوند.

 طالبي به پوست طراوت و شادابي مي بخشد

مصرف طالبي موجب طراوت و شادابي پوست بدن مي شود.
طالبي علاوه بر ويتامين هاي A و C حاوي مواد مغذي مفيد ديگري مثل پتاسيم، فولات، فيبر، منيزيم، يد و ويتامين هايB5،B3، B6 و B1 است و ميوه اي اشتهاآور است.
طالبي سرشار از ويتامين A است كه هر 100 گرم آن 165 ميكروگرم ويتامين A دارد براي بالا بردن قدرت بينايي و براي سلامت سيستم ايمني بسيار مفيد است.
طالبي داراي پتاسيم است و براي افراد فشارخوني مي تواند مفيد باشد و يكي از غني ترين ميوه هاي حاوي ويتامين C است.
طالبي به دليل اينكه خاصيت هيپوگلايسمي دارد و قند خون را به سرعت بالا مي برد براي ديابتي ها مضر است و در مصرف آن احتياط بايد كرد.
طالبي ويتامين C خوبي دارد و در كنار ويتامين A منبع خوبي از آنتي اكسيدان است. كساني كه در معرض استرس و آلودگي هوا قرار دارند مي توانند از طالبي استفاده كنند. طالبي، ادرارآور و نرم كننده (ملين) است و مصرف آن موجب طراوت و شادابي پوست بدن مي شود.

 

(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14