(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


دوشنبه اول شهريور  1389- شماره 19724

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
اين نيروگاه، دادگاه حقايق است (يادداشت روز)
غلط (گفت و شنود)
احمدي نژاد در نشست مشترك دولت و مجلس:
اجراي هدفمند كردن يارانه ها را به نقطه افتخار دولت و مجلس تبديل مي كنيم
كيهان و خوانندگان
العبريه هم از نوري زاد سواري گرفت (خبر ويژه)
روي اين ديوار نمي توان يادگاري نوشت! (خبر ويژه)
مردي ميان فتنه گران نبود كه همسر تاج زاده را جلو انداختند؟! (خبر ويژه)
نه حق وقف دانشگاه آزاد را داشتند نه سندي به اوقاف دادند (خبر ويژه)
جمهوري اسلامي با موسوي و كروبي چه كلاه گشادي سرمان گذاشت! (خبر ويژه)اين نيروگاه، دادگاه حقايق است (يادداشت روز)

اين روزها علي رغم اينكه غرب و جبهه استكبار تمام ظرفيت و توان خود را در عرصه بين المللي به صحنه آورده تا ايران اسلامي را بر مبناي برآورد و ارزيابي خود تحت فشار فزاينده قرار داده و به گمان خود پروژه اي كه «مهار ايران» نام مي نهند را عينيت بخشند پرده اي ديگر از پيشرفت علمي و تكنولوژيك نظام جمهوري اسلامي رقم خورد.
آغاز عمليات سوخت گذاري نيروگاه بوشهر به عنوان تنها نيروگاه در خاورميانه كه به لحاظ پارامترهاي فني و تخصصي نمونه مشابه اي در سطح جهان ندارد بار ديگر ايران اسلامي را در صدر اخبار دنيا نشانده و توجه افكارعمومي را به مقياس جهاني به خود معطوف داشته است.
نكته حائز اهميت اين است كه اين موفقيت و پيشرفت كه باعث شده ايران بطور رسمي در باشگاه هسته اي دنيا قرار بگيرد در بازار داغ و پرهياهوي تحريم ها، تهديدها و فتنه گري ها رخ داده است. از همين روي با آنچه در اين نوشته بر آن تمركز خواهد شد برآورد و ارزيابي اي از برنامه هاي دشمنان در رويارويي با جمهوري اسلامي ايران با شاخصي به نام «نيروگاه هسته اي بوشهر» است.
همچنانكه رهبرمعظم انقلاب اسلامي هفته گذشته در ديدار با مسئولان و كارگزاران نظام تاكيد داشتند برنامه هاي دشمن براي مقابله با جمهوري اسلامي 1- تحريم اقتصادي، 2- تهديد نظامي،3- ايجاد اختلال سياسي در داخل و 4- جنگ رواني است.
اكنون بايد هر كدام از اين برنامه ها را بصورت مجزا و جداگانه طي ماه هاي گذشته به ارزيابي نشست و در نهايت به اين پرسش كليدي پرداخت كه چطور با اينكه گزينه هاي مختلف تحريم، حمله نظامي، اختلال سياسي از درون و جنگ رواني در دستور كار بوده است سوخت هسته اي بر قلب نيروگاه بوشهر تزريق مي شود و نقطه عطفي در پيشرفت هاي هسته اي ايران بوجود مي آيد.
1- همگان اذعان دارند تحريم اقتصادي عليه ايران طي ماه هاي گذشته به نقطه اوج خود رسيد و نه تنها شوراي امنيت سازمان ملل با صدور قطعنامه 1929 به صحنه آمد بلكه در تكميل اين قطعنامه، كنگره آمريكا و اتحاديه اروپا هم وارد اين كارزار به اصطلاح نفسگير شدند.
در همين راستا، آمريكايي ها براي اينكه تحريم ها بر ضد ايران عملياتي شود و در بايگاني دبيرخانه هاي سازمان ملل، كنگره و اتحاديه اروپا خاك نخورد هيئتي از وزارت خزانه داري، وزارت امور خارجه و كاخ سفيد را مامور كردند تا با دوره گردي و سفر به كشورها حمايت آنها را براي اجرايي شدن تحريم ها جلب نمايند.
جالب اينجاست، جمعه گذشته در حالي سفر سه هفته اي اين هيئت آمريكايي به هشت كشور برزيل، تركيه، بحرين، اكوادور، ژاپن، لبنان، امارات و كره جنوبي پايان يافت كه «استوارت لوي» هماهنگ كننده تحريم ها عليه ايران در وزارت خزانه داري آمريكا در گزارش خود از ديدار با مقامات آن كشورها عجزآلود اظهار مي دارد كه از مقامات آن هشت كشور خواسته است اقدام هايي را براي جلوگيري از تلاش ايران به منظور دور زدن تحريم ها صورت دهند.
داستان بلند تحريم ها وقتي خواندني تر مي شود كه شاهد باشيم تمامي اين تحرك و تقلاي آمريكا نتيجه اي جز تخم افكندن در شوره زار نداشته باشد و آنچنان كه روزنامه آمريكايي «سانفرانسيسكو كرانيكال» گزارش مي دهد: 22 كشور جهان از جمله هند، چين، روسيه، تركيه، بلاروس و... بدون توجه به تحريم ها به تعاملات خود با ايران ادامه مي دهند.
اينجاست كه «جان بولتون» سفير پيشين ايالات متحده در سازمان ملل كه به گرفتن مواضع راديكال عليه ايران شهرت دارد دو روز پيش در آستانه آغاز به كار سوخت گذاري هسته اي در نيروگاه بوشهر اعتراف مي كند: «هيچ ترديدي نيست كه تحريم ها بر ضد ايران نتيجه اي نخواهد داشت.» «بولتون» در اين اظهارات خود با شبكه تلويزيوني فاكس نيوز صريحاً بيان مي دارد كه عمليات سوخت گذاري نيروگاه بوشهر نشان دهنده شكست سالها تلاش هاي آمريكا براي جلوگيري از اين رويداد است.
بنابراين مشاهده مي شود وقتي كه تحليلگران و مقامات آمريكايي شاخصي به نام نيروگاه بوشهر را در برآوردهاي خود از تحريم لحاظ مي كنند به صراحت و بدون پرده پوشي بر خطاي محاسبه شان از اجرايي شدن برنامه تحريم ها اعتراف دارند.
در همين ارتباط، گزارش پايگاه اطلاع رساني المحيط نيز قابل اعتناست كه تصريح مي كند: «نيروگاه بوشهر امري واقعي است و حامل اين پيام به غرب است كه تحريم ها مانعي در برداشتن گام هاي ايران در فعاليت هاي هسته اي ايجاد نخواهد كرد.»
2- به موازات تحريم هاي اقتصادي عليه ايران در ماه هاي گذشته بارها و به كرات مقامات آمريكايي يا صهيونيستي از گزينه حمله نظامي به ايران سخن گفته اند تا اينكه با نزديك شدن راه اندازي نيروگاه بوشهر، جان بولتون اين بار بر تهديد نظامي عليه ايران متمركز شد و هفته گذشته با در نظر گرفتن راه اندازي نيروگاه بوشهر در 21 اوت (30 مرداد) گستاخانه اعلام كرد كه اسرائيل براي حمله به نيروگاه بوشهر تنها 8 روز فرصت دارد! طرفه آنكه «گيلرمن» سفير پيشين رژيم صهيونيستي در سازمان ملل در گفت وگو با فاكس نيوز، سخنان جان بولتون -سفير پيشين آمريكا در سازمان ملل- را مبني بر بي فايده بودن تحريم ها و استفاده از گزينه نظامي عليه ايران تاييد مي كند و با عصبانيت بيان مي دارد:«ما شاهديم كه ايران عمل مي كند و بقيه دنيا حرف مي زنند... ما به اندازه كافي به ايران وقت و فرصت داده ايم، اكنون زمان آن فرا رسيده است كه رئيس جمهور آمريكا به ايران بگويد ديگر بس است و اين بازي به پايان رسيده است ... ايران بايد درك كند كه گزينه نظامي روي ميز قرار دارد...»
بنابراين از يكسو جان بولتون توپ را در زمين صهيونيست ها مي اندازد و به اسرائيل نهيب مي زند كه فرصت را از دست نده و به نيروگاه هسته اي ايران حمله كن! و از سوي ديگر؛ علي رغم تمام گنده گويي ها و بر طبل جنگ كوفتن ها از سوي گيلرمن، وي از آمريكا مي خواهد كه كاري كند تا ايران بداند گزينه نظامي روي ميز قرار دارد.
مع الوصف آنچه ميان اين دو رد و بدل مي شود دلالت بر آن دارد كه تبعات حمله نظامي به ايران آنها را شديداً به ترديد انداخته و هر يك توپ را در زمين ديگري مي اندازد.
3- تأمل و دقت در اظهارات مقامات آمريكايي و صهيونيستي و گزارش هاي منتشر شده از رسانه ها و مطبوعات آنان، آشكارا از «جنگ رواني» آنها عليه ايران حكايت مي كند و هيچ نشانه و قرينه اي وجود ندارد كه بر مبناي آن گزينه حمله نظامي عليه ايران جدي تلقي گردد.
واقعاً اگر قصد و توان حمله نظامي به ايران از سوي آمريكايي ها يا فرزندخوانده آنها- رژيم صهيونيستي- وجود داشت خب، طبيعي بود كه به قول مقامات آمريكايي يا صهيونيستي بايد مانع سوخت گذاري هسته اي در نيروگاه بوشهر مي شدند و آنقدر كه بر جنگ و حمله جولان مي دهند در صحنه عمل به عينيت مي رساندند.
اين نكته را بايد افزود كه حتي آمريكا و غرب در مقوله تهديد نظامي عليه ايران هم ناموفق بوده اند و طعم ناكامي را بارها چشيده اند.
همين ديروز بود كه سناتور ژان فرانسوا پونسه، وزير خارجه اسبق فرانسه و معاون فعلي كميسيون امور خارجه و دفاعي سناي اين كشور در پرسش يك خبرنگار ايراني كه از وي درباره تهديد به حمله نظامي طي سه دهه گذشته از سوي غرب پرسيده بود اقرار كرد: «غرب در تهديد نظامي عليه ايران به دلايلي كه همه مي دانند شكست خورده است.»
4- با موارد ياد شده، دشمنان نظام جمهوري اسلامي ايران اميد واهي دارند تا با «اختلال سياسي» در داخل كشور، تضعيف ساختار نظام و آنچه را كه مهار ايران نام نهاده اند محقق گردد. اما آنچه اين خواب آنها را تعبير نخواهد كرد هوشياري و وحدت مسئولان حول محور اصيل ايماني و الهي ولايت فقيه است.
دشمنان بيروني نظام در فتنه سال گذشته علي رغم به كارگيري تمام ترفندها و دسيسه ها نتوانستند اختلال سياسي را در كشور استمرار بخشند و در 9 دي و 22 بهمن ضربه شست محكمي را از ملت ايران دريافت كردند.
اگر دشمنان نظام ماهيت ايدئولوژيك و ساختار «امت، امامت» را درك نمي كنند و راهي به عمق استراتژيك ايران اسلامي نمي يابند بايد دست كم از توانمندي تكنولوژيك ايران كه مظهر ايستادگي اين ملت بزرگ است درس بگيرند و امروز نيروگاه هسته اي بوشهر خود شاخصي است كه همچون دادگاهي مي تواند بر واقعيت ها و حقايق حكم براند. آمريكايي ها و صهيونيست ها اگر چشمانشان را باز كنند خواهند ديد كه برنامه هاي آنها در رويارويي با ايران اسلامي كارساز نبوده است.
حسام الدين برومند

 غلط (گفت و شنود)

گفت: جان بولتن گفته بود كه اسرائيل بايد قبل از سوخت گذاري نيروگاه بوشهر به آن حمله كند.
گفتم: چه غلط هاي زيادي؟!
گفت: حالا كه سوخت گذاري انجام شده، اسرائيل هارت و پورت راه انداخته كه چرا چنين شد؟! نبايد مي شد!؟ و از اين غلط هاي زيادي...
گفتم: يكي از اراذل و اوباش كه به باج گيري معروف بود، در يكي از شهرها با پهلواني درگير شد. پهلوان چندتا سيلي آبدار بهش زد و گفت؛ برو گمشو ديگه اين طرفها پيدات نشه! يارو كه بدجوري كم آورده بود به شهر زادگاه خودش برگشت و روي پشت بام رفت و رو به شهر آن پهلوان كرد و فرياد زد؛ خودت برو گمشو، فلان فلان شده... همسرش يواشكي بهش گفت؛ بسه ديگه! بيا پائين! الان خون راه مي اندازي!

 احمدي نژاد در نشست مشترك دولت و مجلس:
اجراي هدفمند كردن يارانه ها را به نقطه افتخار دولت و مجلس تبديل مي كنيم

محمود احمدي نژاد در جلسه مشترك دولت و مجلس ضمن استقبال از پيشنهاد مصباحي مقدم نماينده تهران گفت: ما هم آمادگي داريم تا ماهي يك بار با نمايندگان مجلس در جلسه اي گفت وگو كنيم و براي هر جلسه يك دستور كار مشخص بگذاريم تا هم نظر شويم، يك تصميم بگيريم و دست به دست هم در خدمت ملت حركت كنيم.
رييس جمهور كه غروب يكشنبه در جلسه مشترك دولت و مجلس سخنراني مي كرد، گفت: ما مجلس، دولت و همه نظام را يكپارچه مي دانيم؛ چرا كه همه عضو يك خانواده با ماموريت هاي بزرگ داخلي و جهاني هستيم و همچنين معتقديم امروز قدم برداشتن براي همدلي امري لازم و مجاهده انقلابي است.
وي افزود: مسئوليت ها و ماموريت ها فراوان است و كارهاي فراواني با همدلي دولت و مجلس انجام شده؛ اما كارهاي زمين مانده بيشتر است و ما نيازمند همدلي بيشتر هستيم. دولت بدنه كارشناسي كل كشور و ملت است، كارهايي را كه امكان اجرايي داشته باشد بررسي مي كند و با حداكثر ظرفيت پيشنهاد مي دهد؛ لذا درخواست داريم كه دوستان به نظر كارشناسي دولت اعتناي بيشتري كنند.
احمدي نژاد با اشاره به مراحل تصويب لايحه برنامه پنجم توسعه در كميسيون تلفيق ادامه داد: قانون برنامه راه را براي پنج سال ترسيم مي كند. خوشبختانه همكاري خوبي وجود دارد. ما اميدواريم شاكله اصلي قانوني كه بسيار منسجم، هدفمند و شفاف تنظيم شده است، حفظ شود تا بتوانيم پنج سال آينده كارها را خوب جلو ببريم؛ چرا كه اگر پيچ و خم هاي اضافه وجود داشته باشد، شما (نمايندگان) در اصلاح و ما در اجرا مشكل خواهيم داشت.
احمدي نژاد گفت: قانون پايه اداره كشور است و بايد درست و خوب تصويب و همچنين اجرا شود. اگر شما قانون را خوب تصويب كنيد، دولت هم با همه توان تلاش مي كند كه آن را به خوبي اجرا كند.
رييس جمهور با اشاره به اجراي هدفمند كردن يارانه ها گفت كه اجراي اين قانون آغاز شده و افزود: ساماندهي بخش هاي گوناگون، برنامه ريزي براي بخش هاي مختلف و شناسايي اقشار مختلف جزو تكاليف قانون است و ما اجراي آن را آغاز كرديم، اما برخي ستاد درست كردند كه با شروع شدن پرداخت يارانه ها و اصلاح قيمت ها هجوم كنند و آسيب بزنند؛ اما دولت با آگاهي كامل، هوشياري، استحكام و دقت قدم برمي دارد و به فضل الهي قانون هدفمند كردن را به نقطه افتخار دولت و مجلس تبديل مي كند.
به گزارش ايسنا، نمايندگان و وزراي حاضر در اين جلسه با گفتن «انشاءالله» اميدواري خود را نسبت به تحقق اين امر ابراز كردند.
احمدي نژاد در بخش ديگري از سخنان خود گفت: دشمنان در برابر منطق ملت ايران كم آورده اند و شروع به تهديد كرده اند. يكي از حرف هايي كه آن ها مدام تكرار مي كنند، اين است كه مي گويند ملت ايران را منزوي مي كنيم؛ اما من مي خواهم از زبان شما و خودم كه همه نمايندگان ملت هستيم بگويم كه ملت ايران صد تا مثل شما را منزوي مي كند و به زباله دان تاريخ خواهد فرستاد.
اين بخش از سخنان رييس جمهور با فرياد الله اكبر نمايندگان و وزراي حاضر همراه شد.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، احمدي نژاد همچنين گفت: بعضي مي گويند ما بنزين نمي دهيم و نمي گذاريم هواپيماهاي ايراني به كشور ما بيايد؛ شما كار زشتي مي كنيد اولا خودتان را از ديدن چهره زيباي ايراني ها و ثانيا پرچم ايران كه روي هواپيماها نقش بسته محروم مي كنيد. قطعا هر كس كه بيايد با خود آباداني و پول مي آورد. حالا شما فكر كرديد كه اگر ملت ايران به اروپا نيايد درش تخته مي شود؟
وي با اشاره به آمادگي دولت در قبال تحريم ها و تهديدها گفت: ما موضوع تحريم را به يك فرصت براي جهش در اقتصاد، اصلاح ساختارهاي اقتصادي و خودكفايي در همه بخش هاي اقتصادي تبديل مي كنيم و از اين فرصت براي ايجاد نظم جديد در اقتصاد در سطح بين الملل استفاده مي كنيم.
احمدي نژاد ادامه داد: ما با 40 كشور روابط ويژه اي تنظيم كرديم تا مسائل اقتصادي از سلطه نظام سرمايه داري خارج شود. قطعا هدف اصلي آنها از اين حرف ها، فشار بر ملت است؛ اما ملت ايران آب ديده است و بيدي نيست كه از اين بادها بلرزد. همچنين ما به گونه اي برنامه ريزي كرده ايم كه دشمنان ملت حسرت يك سر سوزن فشار بر ملت را به گور مي برند.
او با اشاره به پيشنهاد مذاكره از سوي غربي ها اضافه كرد: ملت ما هميشه اهل گفت وگو و منطق بوده، بيانيه تهران هم در متن گفت وگوي منطقي جريان داشت؛ اما چرا زيرش زديد؟
احمدي نژاد ادامه داد: اگر آن ها فارغ از باد دماغ و گنده دماغي بنشينند و مثل بچه آدم گفت وگو كنند و منطق را روي ميز بگذارند، ما هم با منطق جلو مي رويم، اما اگر فكر مي كنند با اين تبليغات بچه گانه نظام از حقوق ملت عقب نشيني مي كند، اين تعبير نمي شود و اين آرزو را به گور مي برند.

 ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر: 33110065
تمام ساعات شبانه روز:33916546
سامانه پیام کوتاه: 30002323


كيهان و خوانندگان

¤ اگر قرار است جامعه با مهندسي فرهنگي به سمت تعالي سوق پيدا كند چرا در ماه مبارك رمضان و بهار قرآن، نسل جوان را به سريالهاي تلويزيوني و بازي هاي جام رمضان سرگرم مي كنند و از مسجد و برنامه هاي معنوي بازمي دارند.
9125---0935
¤ شكايت برخي فتنه گران از نهادهاي افشاكننده اهداف سران فتنه در راستاي اجراي دستورالعمل هاي كودتاهاي نرم انجام شده است. جا دارد قوه قضائيه با هوشياري جلوي پادوها و نوكران بي اختيار آمريكا و اسرائيل غاصب بايستد.
6406---0912
¤ از عموم نخبگان اصولگرا و اصلاح طلب مي خواهم در اين برهه حساس كه فتنه هايي در منطقه در حال شكل گيري است متعبد به فرمان رهبر حكيم باشند.
8497---0935
¤ در تاريخ 29/5/89 وقتي براي زيارت سيدالكريم به شهرري رفته بودم در مصلي صحنه زيبايي از ارتباط بين مردم و مسئولين را مشاهده كردم كه از باب گسترش معروف بر خود لازم دانستم آن را بيان كنم كه افراد بدخواه نيز بدانند كه اگر انتقاد و گاهي تخريب هم مي كنند اين موارد را نيز لحاظ نمايند. استاندار محترم تهران با معاونين و فرمانداري شهرري بدون تشريفات و تكلف و سادگي روي صندلي مدرسه اي نشسته و به درخواستهاي مردم رسيدگي مي كردند.
هاشمي
¤ در حالي كه دريافتي حقوق بگيران تنها 6 درصد اضافه شده است، هزينه خدمات درماني 15درصد، هزينه خريد اقلام خوراكي 20درصد و احتمالاً با اجراي طرح هدفمندي يارانه ها هزينه انرژي نيز چند برابر خواهد شد. با اين اوصاف آيا آن افزايش حقوق عادلانه است؟
مسعود صنعتي ايراني
¤ از مجلس شوراي اسلامي تقاضا مي شود طرح معافيت دو برادري كه به دليل اختلاف در چند بند، در شوراي نگهبان مردود شد را مجدداً در صحن مجلس مطرح كرده و ايراداتش را برطرف نمايند تا تصويب و اجرايي شود.
محمدرضا عباسي از اهواز
¤ نرخ بهاي برق در استان گيلان چندين برابر افزايش يافته است. به طوري كه هزينه برق ما در عرض دو ماه به 270 هزار تومان رسيده كه 160هزار تومان آن جريمه است. لطفاً رسيدگي شود.
اسدي از رشت
¤ آيا بانك ها مجازند كه بدون اجازه از صاحبان حساب، حساب هاي بانكي را به سايت وزارت رفاه، جهت اخذ يارانه اعلام كنند! اگر چنين نيست، پس چرا بانك مسكن به صورت خودسرانه، حساب بنده را معرفي كرده است؟
شرفي
¤ آهن در ظرف سه هفته از كيلويي هفتصد تومان به هشتصد و پنجاه تومان رسيده و اين روند ادامه دارد و اين يعني افزايش هزينه چند ميليوني يك ساختمان در حال ساخت. مسئولين فكري نمايند.
6650---0919
¤ خواهشمندم از مسئولين مربوطه پيگيري نمايند كه چه موقع مي خواهند معوقه لايحه خدمات كشوري و لشكري را پرداخت كنند؟
9611---0911
¤ از دولت محترم خواهشمندم براي كم كردن جمعيت تهران به سراغ بازنشسته ها هم بروند. من بازنشسته اگر منزل در شهرستان داشته باشم در اسرع وقت تهران را ترك مي كنم.
6634---0935
¤ روز جمعه در تاريخ 29/5/89 ساعت 17وقتي فرزندم با زبان روزه براي گرفتن پول از عابربانك از منزل خارج شد پس از چند ساعت با چهره اي خونين وارد منزل شد. وقتي علت را جويا شدم گفت دو موتورسوار با چاقو به من حمله كردند تا پولم را سرقت كنند با آنها درگير شدم. از مسئولين ناجا و ديگر دستگاه هاي مسئول درخواست مي شود نسبت به حاكم كردن امنيت پايدار اقدام نمايند تا شاهد چنين حوادثي نباشيم.
خانم هاشمي
پاسخ روابط عمومي نيروي انتظامي
در پاسخ به مطلب مندرج در 28/4/89 تحت عنوان «مسافران هنجارشكن» به اطلاع مي رساند: منطقه كلاردشت به دليل موقعيت خاص جغرافيايي و جاذبه هاي توريستي هر ساله پذيراي گردشگران زيادي با فرهنگ هاي مختلف و بعضا با ناهنجاري هاي اجتماعي، ناسازگار با فرهنگ بومي منطقه مي باشد، فلذا در اين ايام با تقويت نيروي انساني و افزايش گشت هاي انتظامي با هنجارشكنان به شدت برخورد مي گردد. در همين راستا و از ابتداي سال جاري تاكنون، با انجام طرح هاي مختلف امنيت اجتماعي ضمن كشف محصولات ضد فرهنگي با تقويت گشت هاي ارشاد به تعداد زيادي از افراد بدحجاب تذكر و تعدادي نيز دستگير و به مراجع قضايي معرفي گرديده اند. عليهذا از شهروندان محترم تقاضا مي گردد در صورت مشاهده هرگونه ناهنجاري و مظاهر علني فساد در سطح اين منطقه مراتب را سريعا به پليس 110 اعلام نمايند.
 العبريه هم از نوري زاد سواري گرفت (خبر ويژه)

گل بود، به سبزه هم آراسته شد. محمد نوري زاد فقط با رسانه رژيم سعودي عليه جمهوري اسلامي مصاحبه نكرده بود كه آن را هم انجام داد. وي چند روز پيش با بدرقه برخي اعضاي بدنام حزب مشاركت نظير رضا خاتمي و شماري از وابستگان به گروهك ها، به زندان بازگشت اما پيش از آن با ارگان رسمي سازمان سيا (راديو فردا) و ارگان حلقه ماسوني لندن (جرس) مصاحبه كرد و مدعي شد به قصد خيرخواهي عليه نظام و رهبري بدگويي مي كند. در همين حال العربيه وابسته به رژيم سعودي هم اعلام كرد پيش از مراجعت نوري زاد به زندان با وي مصاحبه كرده است. اين رسانه بخش هايي از مصاحبه خود با نامبرده را منتشر كرد.
شبكه العربيه از بدنام ترين شبكه ها در منطقه به شمار مي رود و مورد انزجار ملت هاي مسلمان منطقه قرار دارد. اوج خيانت هاي اين شبكه در جريان دو جنگ 33 روزه و 22 روزه بود كه ضمن تخطئه علني مقاومت مظلومانه حزب الله لبنان و حماس، حق را به جانب رژيم جنايتكار صهيونيستي داد و بعدها عبدالرحمن الراشد مدير اين شبكه توانست جايزه دوستي با صهيونيست ها را دريافت كند و همين باعث شد تا العربيه در منطقه به العبريه معروف شود و مورد تحريم قرار گيرد.
درباره پيوند فتنه سبز با رژيم سعودي بايد يادآور شد كه يكي از سران فتنه يك ماه پيش از انتخابات در عربستان با ملك عبدالله- به بهانه يك همايش فرهنگي- ملاقات كرد. رژيم سعودي همان گونه كه براي بحران آفريني در كشورهاي عراق و افغانستان و لبنان و يمن، ميلياردها دلار هزينه كرد، يك ميليار دلار نيز به فتنه گران اختصاص داد.

 روي اين ديوار نمي توان يادگاري نوشت! (خبر ويژه)

حضور چهره هاي گوناگون سياسي (و از جمله برخي چهره ها كه در مظان همراهي با فتنه گران قرار داشتند) در ديدار با رهبر معظم انقلاب، همچنان موضوع مجادله و عصبانيت در محافل ضدانقلاب است.
اين خشم بدان حد گسترش يافته كه برخي از رسانه هاي جبهه ضدانقلاب تاكيد كرده اند روي ديوار افراد مذكور نمي توان يادگاري نوشت و براي بيوه نماندن، بايد فكر شوهر ديگري بود! سايت صهيونيستي بالاترين در همين زمينه نوشت: بر روي ديوار هيچ كدام از افراد شركت كننده در آن ديدار نمي توان يادگاري نوشت. اتفاقا خوب شد. اينجوري تكليف ما هم روشن شد و ديگر نيازي به بهانه تراشي نيست. عكس ها را ديديم، همه، واضح! همه، پيدا و آشكار! هيچ فتوشاپ كار ماهري هم كاري از دستش برنمي آيد. امثال حسن خميني و هاشمي رفسنجاني و محسن رضايي و قاليباف و ديگراني كه گاهي در حكم سوپاپ اطمينان رژيم ظاهر مي شدند و مثلا نمايشي از طرفداري سبز از خود بروز مي دادند اينك تكليفشان را روشن كردند. معناي كار آنها اين است كه ما اين كاره نيستيم از ما توقع نداشته باشيد.
اين رسانه ضدانقلاب اضافه كرد: آنها با كار خود گفتند برويد و فكر ديگري بكنيد. به ما هم اميد نداشته باشيد، همين! به قول معروف؛ اگر به اميد من مناني... برو شوهر بكن بيوه نماني(!)

 مردي ميان فتنه گران نبود كه همسر تاج زاده را جلو انداختند؟! (خبر ويژه)

همسر مصطفي تاج زاده ضمن انتشار نامه اي فريبكارانه خطاب به دادستان تهران، جور اصلاح طلبان فعال در فتنه را كشيد و تلاش كرد از تبعات اعتراف نامبرده به خيانت بزرگ مدعيان اصلاح طلبي بكاهد. نامه فخرالسادات محتشمي پور در حالي منتشر شده كه فتنه گران مدعي اصلاح طلبي، در پي انتشار ويدئوي سخنان تاج زاده در سكوت سنگيني فرو رفته اند و مي كوشند تاثيرگذاري اين اظهارات تكان دهنده را به مرور زمان بسپارند.
تاج زاده در اولين ويدئوي منتشره- ظاهرا ويدئوي دومي هم در كار است- خطاب به صفايي فراهاني و عبدالله رمضان زاده- دو عضو ديگر مركزيت حزب مشاركت- مي گويد «براي بنده كه تجربه انتخابات رو دارم مي دونم كه تقلب نشده. ممكنه يكي دو ميليون عقب جلو بشه ولي ما نتيجه انتخابات رو باختيم. حالا به جاي 25 ميليون و 14 ميليون، شده باشه 24 ميليون و 15 ميليون مثلا. ما انتخابات رو باختيم».
اين اظهارات در جمع دوستان، در واقع اعتراف صريح به خيانت افراطيون مدعي اصلاح طلبي در برپايي 8 ماه آشوب خياباني و راديكاليسم هيجاني كور است كه هزينه هاي فراواني را به كشور و مردم و نظام تحميل كرد.
ظاهرا به دليل درك ابعاد تكان دهنده اين اعتراف هم بود كه فتنه گران ترجيح دادند همسر تاج زاده را به ميدان بفرستند تا وي با مظلوم نمايي و تحريك عواطف، اذهان را از اصل ماجرا منحرف كند. همسر تاج زاده در نامه خود نوشت: درست يك هفته از بازداشت مجدد همسرم مي گذرد و تا اين لحظه هيچ خبر موثقي از وضعيت او ندارم. دوباره همان حالاتي كه آقايان بازجو و حتي خود شما با آن آشنا هستيد به سراغم آمده و دارم سعي مي كنم خود را كنترل كنم تا اقدامي نسنجيده انجام ندهم. ديشب خواب عجيبي ديدم. در به در دنبال گوشي تلفن براي تماس با همسرم بودم و عده اي مانع مي شدند و مرا تعقيب مي كردند. همسرم را در آن ميان در محلي ديدم كه «دسترسي» به ما نداشت اما به من اشاره اي كرد و من به سويش رفتم و او آرام «در گوشم» گفت چه كردي؟ نمي خواهي پيگير كارها باشي؟
وي همچنين نوشت: گفته بودم اگر از همسرم بي خبر بمانم همه غيرمجازها از نظر شما برايم مجاز خواهد شد و اگر بيم جان او را داشته باشم فريادم را از هر راه ممكن به گوش آزادگان جهان مي رسانم.
همسر تاج زاده توضيح نداد در خواب كذايي و همزمان با تعقيب شدن و عدم دسترسي به وي، چگونه توانسته در گوشي با او صحبت كند و متعرض خيانت بزرگ تاج زاده و همقطاران وي نيز نشد و اين در حالي است كه اگر آقاي تاج زاده صرفا بيماري ديسك كمر دارد، افراد بسياري در آتش افروزي امثال وي آسيب ديدند يا جان باختند.
هرچند كه از انتشار ويدئوي سخنان تاج زاده بيش از يك هفته مي گذرد و فتنه گراني چون موسوي و كروبي و خاتمي به دلايل كاملا روشن در سكوت مطلق فرو رفته اند چرا كه به هر نحو موضع بگيرند، ابعاد رسوايي بيشتر خواهد شد.

 نه حق وقف دانشگاه آزاد را داشتند نه سندي به اوقاف دادند (خبر ويژه)

معاون سازمان اوقاف و امور خيريه ابعاد تخلف مديريت دانشگاه آزاد در ادعاي وقف اين دانشگاه را تشريح كرد.
محمدرضا كائيني معاون امور اوقافي سازمان اوقاف در گفت وگوهاي جداگانه با «ايلنا» و «برنا» تصريح كرد: اشكال اصلي در وقف مذكور، اموال دانشگاه آزاد است كه مال دانشگاه آزاد نيست و شخصي هم نيست. ما هنوز هيچ سندي از دانشگاه آزاد نديديم كه بگويد اين اموال من است و من مي خواهم آن را وقف كنم. هيئت امنايي در آن جا بود كه يك ريال هم از اموال شخصي خود نگذاشته بود، پس اموال شخصي نبود.
كائيني با اشاره به اينكه در زمان رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني، بسياري از استانداران و مردم زميني را در اختيار دانشگاه آزاد قرار دادند، گفت: پس اينها همه كمك هاي دولت بوده است، يعني اينها اموال دولت بوده است و بخشي هم، از درآمد دانشگاه خريداري شده است. پس حتي بخش دوم هم از اموال دانشگاه نيست، البته شايد اين بخش قابل وقف باشد، اما بايد منتظر آخرين نظر فقهي گروهي كه براي تحقيق دراين باره انتخاب شده اند باشيم.
وي تاكيد كرد: اموال دولتي و عمومي شرايط وقف را ندارند. در اين ميان مي توان از دانشگاه آزاد اسلامي نام برد كه بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد قسمتي از اموال اين دانشگاه اموال دولتي، قسمتي مربوط به محل درآمد دانشگاه و بخشي هم نذر و هبه مردم است. بخش هايي از اموال دانشگاه آزاد داراي وقف نامه است كه در ماده يك قانون اوقاف، اموالي كه به امور عام المنفعه حتي اگر هم وقف نامه براي آنها تنظيم نشده باشد، حكم موقوفات عامه را دارد. اموال وقفي دوبار وقف نمي شد به همين دليل با وقف دانشگاه آزاد مخالفت مي شود، زيرا بخشي از اموال آن در گذشته وقف شده است. اما مسئله اينجاست كه برخي ها براي گريز از سيستم ماليات و شوراي عالي فرهنگي به وقف روي مي آورند كه اين امر صحيح نيست.
وي افزود: مالكيت اموال وقفي با وقف است و سازمان اوقاف هم مالك محسوب نمي شود بنابراين اگر اموال دانشگاه آزاد وقفي باشد آنها نمي توانند تصميم گيرنده باشند زيرا اين اموال تا ابد وقف است.
كائيني همچنين گفت: طبق قانون، 2 ماه پس از وقف اموال، وقف نامه در اختيار سازمان اوقاف قرار مي گيرد اما تاكنون چنين مداركي از سوي دانشگاه آزاد در اختيار سازمان قرار نگرفته است. به همين دليل هم سازمان اوقاف نمي تواند نظارتي بر اموال دانشگاه آزاد داشته باشد.

 جمهوري اسلامي با موسوي و كروبي چه كلاه گشادي سرمان گذاشت! (خبر ويژه)

آيا اصلاح طلبان سر بقيه جريان هاي اپوزيسيون و ضدانقلاب كلاه گذاشتند اما بخاري از آنها بلند نشد؟
اين پرسشي است كه سايت ضدانقلابي خودنويس مطرح كرد، و تصريح نموده كه كلاه گشادي به سر- به اصطلاح- جنبش سبز رفت. خودنويس مي نويسد: آرام آرام مشخص مي شود كه اصل قضيه چه بود! آنها كه سرد و گرم روزگار را چشيده و بلبشوي سال 57 را ديده بودند و از بازي هاي پنهان قدرت خبر داشتند به آنها كه جوان تر بودند و هنوز كله شان بوي قرمه سبزي مي داد و هنوز پشت لبشان سبز نشده «سبزانديش» شده بودند مي گفتند؛«با طناب اصلاح طلبان به داخل چاه نرويد كه اينها از دستگاه بدترند و وقتي به قدرت برسند همه شما را فراموش خواهند كرد!» ولي افسوس كه آن روزها دوستان سبزانديش ما هنوز خيلي داغ بودند و نمي دانستند كه كروبي و موسوي محروم از قدرت چه آشي برايشان پخته اند كه به واسطه مردم در خيابان دوباره به سرير قدرت سوار شوند.
نخست همه به موسوي آويزان شدند. روشنفكران برايش «به به» و «چه چه» ها گفتند، ولي افسوس كه بخاري كه از ميرحسين بلند مي شد در حد همين بيانيه هاي تكراري در سايت كلمه است كه مانند سريال هاي تكراري روز به روز بي طرفدارتر مي شود و امتيازهايش در «بالاترين» آب مي رود! حالا كه مي بينند او «جواب» نمي دهد آويزان شيخ شجاع شده اند كه فقط خدا مي داند شجاعتش به واسطه پشتيباني كدام ملاي قدرتمند در پشت صحنه است كه در مملكتي كه در آن نفس كشيدن جرم است مردم را براي روز قدس دعوت به راهپيمايي مي كند تا جمهوري اسلامي تظاهر كنندگان را به نام خود در بوق و كرنا اعلام كند و به دنيا طرفدارانش را نشان بدهد. اين وسط فقط چادر و چاقچور زهرا رهنورد بود كه به مقتضاي زمان بالا و پايين مي رفت!
اين پايگاه اينترنتي كه خود از خارج كشور مديريت مي شود تاكيد مي كند: رفيق! خلاصه بدجور سركار هستي. خارج كشوري ها كه ديدند سروصداهاي داخل خوابيده، ماست ها را كيسه كردند و سر كار و زندگي خودشان رفتند و تو ماندي كه با اين جنبش سبزت ببيني كه چه كلاه گشادي بر سرت رفت. هنوز خيلي مانده تا بفهمي چه قدر فريب خورده اي!

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14