(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


شنبه 13 شهريور  1389- شماره 19732

روز جهاني قدس ملت فلسطين تنها نيستروز جهاني قدس ملت فلسطين تنها نيست

گرد آوري و تنظيم: فريده شريفي
اشاره:
حضرت امام خميني(ره) با رهنمودهاي خود درباره دفاع از ملت فلسطين با تاكيد بر اسلام واقعي و اتحاد عليه دشمنان تجاوزگر در ميان ملت هاي مسلمان نهضتي را پي ريزي كرد كه اين نهضت نور اميد را در قلوب مردم مسلمان جهان و به ويژه ملت مظلوم فلسطين شعله ور ساخت پيروزي انتفاضه مردم فلسطين و صبر و مقاومت مسلمانان لبنان و پيروزي هاي پي در پي بر اسرائيل اثبات اين مدعاست.
مقاومت اسلامي فلسطين و لبنان ثابت كرد كه قدرت نظامي اسرائيل قادر به درهم شكستن عظمت و شوكت ملتي نيست كه از سرزمين، آزادي و حقوق خود دفاع مي كند و نيز دستاوردهاي انتفاضه فلسطين ثابت كرد كه انتفاضه و رهبري آن الهام گرفته از روح اسلامي در داخل فلسطين است.
قبل از انقلاب اسلامي، اسلام از عرصه نبرد فلسطين غايب بود و انقلاب اسلامي ايران اين حقيقت را كه اسلام تنها راه حل و جهاد تنها وسيله اصلي براي مبارزه عليه صهيونيسم است را به قيام مردم فلسطين ارزاني داشت.
امروز مجاهدان فلسطيني و ملت فلسطين و لبنان هويت ديني و اسلامي خود را باز يافته اند و مي خواهند مسلمان زندگي كنند و اجازه تجاوز، تعدي و ظلم و ستم به كسي را ندهند.
فلسطيني ها از ناكارآمدي سازمان ملل، مجامع بين المللي، نهادهاي حقوق بشري و حتي برخي از كشورهاي عربي و اسلامي واقفند و به همين دليل معتقدند كه سرنوشت فلسطين بايد به دست مردان و زنان مجاهد فلسطيني رقم بخورد و هيچ كس حق ندارد براي آنها تصميم گيري كند. امروز مسئله فلسطين يكي از مهم ترين مسائل جهان اسلام است و در عين حال يكي از اساسي ترين چالش هاي سياست خارجي استكبار جهاني به شمار مي رود. در اين ميان نسل به پاخواسته و انقلابي فلسطين نه تنها تن به ذلت نداده بلكه با انگيزه هاي اسلامي، تمسك به ايمان ديني و ورود در عرصه جهاد اسلامي، خود را براي استقامت و ايستادگي و مقابله با تجاوزگران صهيونيستي آماده كرده اند.
تجربه تاريخي نيز نشان داده است كه مسئله فلسطين در پشت ميز مذاكره حل نشده و كمترين اثر جريان سازش كه استكبار جهاني آن را طراحي كرده، خروج رژيم صهيونيستي از بحران مشروعيت است. بنابراين، هرگونه راهكاري كه رژيم اشغالگر را به رسميت شناخته و بر سر حقوق ملت فلسطين معامله كند پذيرفتني نيست و در حال حاضر راهكار اصلي همان است كه فرزندان قهرمان فلسطيني و جريان انتفاضه در پيش گرفته اند. اعلام روز قدس از سوي حضرت امام خميني(ره) و تبيين موضع نظام جمهوري اسلامي و همچنين هويت دادن به مبارزه فلسطينيان باعث شد كه مبارزه با اسرائيل و صهيونيسم رفته رفته جهاني و فراگير شود و تبديل به يك قيام همگاني عليه اين رژيم غاصب و اشغالگر شود. امروز مردم فلسطين از حمايت منطقه اي و جهاني برخوردار هستند و با اراده الهي شرايط به طرفي خواهد رفت كه اسرائيل از صفحه روزگار محو شود و سرنوشت فلسطين در دست هاي مجاهدان فلسطيني رقم خواهد خورد.
سرويس خارجي
روزي براي همه مسلمانان
حضرت آيت الله خامنه اي در مورد اهميت روز جهاني قدس فرمودند، مسئله فلسطين از لحاظ اسلامي براي همه مسلمانان از جمله براي ما يك مسئله اساسي و يك فريضه است.
مسئله فلسطين، شوخي و سرسري نيست بلكه مسئله اول جهان اسلام است به همين دليل برهمه ملت ها و دولت ها واجب است مسئله فلسطين را در اولويت مسائل خود قرار دهند.
مقام معظم رهبري با اشاره به اينكه سياست آمريكا، صهيونيست ها و استعمارگران اين است كه مسئله فلسطين به فراموشي سپرده شود افزودند، رژيم صهيونيستي يك رژيم اشغالگر و نژادپرست است و تنها راه ريشه كن كردن اين غده سرطاني خطرناك مقاومت و مبارزه است.
رهبر انقلاب خاطرنشان كردند، روز قدس بايد تعيين كننده سرنوشت مردم فلسطين باشد و همه مسلمانان و كشورهاي اسلامي با احساس مسئوليت به ملت فلسطين كمك و حمايت خود را اعلام كنند.
ايشان افزودند، انتفاضه مردم فلسطين به رغم تمام فشارها ادامه خواهد يافت و رژيم صهيونيستي نمي تواند آن را براي هميشه متوقف كند.
ديدگاه حضرت امام خميني(ره) درباره قدس
سخن گفتن از امام خميني(ره) و فلسطين سخن از بزرگترين مرد قرن و مهم ترين ماجراي قرن ماست؛ مردي كه مهم ترين مسئله قرن بيستم يعني تجاوز اسرائيل به سرزمين هاي فلسطيني مورد توجه و نقطه محوري ايشان قرار داشت.
چنين توجهي از جانب حضرت امام(ره) به مسئله فلسطين اين دليل است كه فلسطين تنها يك محدوده جغرافيايي نيست بلكه يك نشانه از جدال حق و باطل است كه قرآن وعده پيروزي آن را داده است.
امام خميني(ره) اولين مرجع تقليد و پيشواي بزرگ مذهبي بود كه مجوز حمايت از مبارزان فلسطيني از محل وجوهات شرعي و زكات و صدقات را صادر كرد و در جريان جنايت رژيم اشغالگر قدس در به آتش كشيدن مسجدالاقصي برخلاف مشي ديگران كه بازسازي مسجد را وجهه همت خود قرار داده بودند با دورانديشي تمام بر حفظ آثار جنايت اسرائيل به عنوان عامل سمبليك در جهت تحريك و تشويق مسلمانان عليه رژيم اشغالگر تاكيد مي كردند.
ايشان از همان آغاز، وجهه اسلامي و بعد اعتقادي مبارزه با اسرائيل راكارسازترين روش براي بسيج ملت مظلوم فلسطين و جلب حمايت امت اسلام از آنان معرفي كردند و اتخاذ مشي هاي ديگر همچون تكيه بر قوميت عربي و نگرش هاي ناسيوناليستي و ديگر ايدئولوژي هاي وارداتي و غيراسلامي را انحراف در مسير مبارزه براي آزادي مي دانستند.
ايشان به مشكلات دروني جهان اسلام و از جمله ضعف و ناتواني يا وابستگي بعضي از سران كشورهاي اسلامي وقوف كامل داشتند به همين دليل بر آگاهي و شعور عمومي جهان اسلام، منبعث از اصول اعتقادي و مشتركات ايماني و فرهنگي امت و پرهيز از اختلافات فرقه اي تاكيد مي كردند و سران دولت هاي اسلامي را به متابعت از اين جريان فرامي خواندند.
امام خميني(ره) معتقد بودند كه دولت ها تا آنجا كه با اين شعور و خواست عمومي مسلمانان همسو و همراه باشند شأن رهبري و مسئوليت هدايت مبارزه را عهده دار خواهند بود والا ملت هاي مسلمان مي بايست با آنان همان كنند كه ملت مسلمان ايران با شاه كردند.
بنيانگذار انقلاب اسلامي ايران معتقد بودند كه وظيفه دفاع از فلسطين كه پاره اي از پيكر اسلام است بر تمام مسلمانان واجب است و ملت هاي مسلمان بايد با تظاهرات و راهپيمايي خود تحت عنوان روز قدس عليه مستكبران قيام كنند.
به عقيده امام خميني(ره) روز قدس روزي است كه بايد تمام مستضعفين را از چنگال مستكبرين بيرون آورد و به همه ابرقدرت ها هشدار داد كه بايد دست از سر ملت هاي مظلوم بردارند و سرجاي خود بنشينند.
حضرت امام روز قدس را روز بسيج عمومي اسلام و احياي مجدد اسلام توصيف مي كردند و معتقد بودند كه مبارزه مسلحانه متكي بر ايمان تنها راه آزادي قدس است.
ايشان اشغال قدس و همكاري دولت هاي بزرگ با اسرائيل را فاجعه اي براي مسلمانان مي دانستند و روز قدس را روزي تعيين كننده براي سرنوشت ملت فلسطين برمي شمردند.
مسلمانان به پا خيزند
«عبدالله الاشعل» استاد حقوق و روابط بين الملل دانشگاه قاهره و معاون سابق وزيرخارجه مصر در آستانه روز جهاني قدس هشدار داد قدس در خطر است مسلمانان بايد به پا خيزند و براي نجات قبله اول مسلمين چاره اي بينديشند.
وي با بيان اينكه قدس متعلق به مسلمانان است خواستار حضور گسترده همه ساله مسلمانان در راهپيمايي روز جهاني قدس شد و گفت: مسلمانان با شركت در مراسم روز قدس كه يادگاري حضرت امام خميني(ره) است بايد درمقابل اين توطئه موضعگيري و حمايت خود را از مسجدالاقصي اعلام كنند. الاشعل تاكيد كرد: صهيونيست ها براي تجزيه قدس آرام ننشسته و سعي مي كنند افكار عمومي جهان را از اهميت و جايگاه قدس منحرف كنند.
آزادي قدس شريف
شيخ «محمدحسن الازهري» خطيب مسجد رحمانيه سريلانكا اظهارداشت: مسلمانان جهان بايد با اتحاد وهمبستگي خود در جبهه مقابل جبهه استكبار و ظلم بايستند و براي آزادي قدس شريف دست به كار شوند.
وي افزود: امام خميني(ره) و جمهوري اسلامي ايران در حمايت از مسئله قدس پيشتاز بوده اند و دراين قضيه باخلوص نيت عمل كرده اند در حالي كه برخي سران عربي و كشورهاي غربي حتي در ازاي حمايت هاي جزيي خود انتظاراتي دارند و اين حمايت ها بيشتر با اهداف سياسي صورت مي گيرد. شيخ الازهري تاكيد كرد، فلسطين تنها با جهاد اسلامي آزاد مي شود.
روح تازه در كالبد جهان اسلام
شيخ «احمد روسناك» رئيس شوراي اسلامي جامعه مسلمانان لهستان گفت: امام خميني(ره) با اعلام روز جهاني قدس مسئله فلسطين و قدس را احيا كردند و روح تازه اي در كالبد آنها دميدند.
وي با بيان اينكه امام خميني(ره) خواهان صلح و اتحاد در جهان بودند افزود، آرمان قدس توسط حضرت امام زنده شد و با حمايت هاي جهاني جان تازه اي به خود گرفته است.
روسناك تصريح كرد: اعلام روز جهاني قدس ابتكاري بود براي اينكه به جهانيان گفته شود قدس و فلسطين در خطر است و نياز به حمايت جهاني دارد.
حمايت از قدس
«يوسف جمعه سلامه» خطيب مسجدالاقصي اعلام كرد كه حفاري صهيونيست ها در زير مسجدالاقصي افزايش يافته و اين خطري است كه موجوديت اين مسجد را تهديد مي كند. وي افزود، مسلمانان جهان بايد از قدس شريف و مسجد مبارك الاقصي حمايت كنند و اين مكان مقدس را از چپاولگري ها و تجاوزات رژيم صهيونيستي محفوظ نگه دارند.
خطيب مسجدالاقصي تصريح كرد، مسجدالاقصي نه تنها براي مسلمانان بلكه براي مسيحيان نيز مقدس است و همين تقدس لزوم حمايت از قدس و برگزاري باشكوه روز قدس را ثابت مي سازد.
پايداري بيشتر ملت فلسطين
اسماعيل هنيه نخست وزير منتخب حماس تأكيد كرد، رژيم غاصب صهيونيست نمي تواند عزم و اراده ملت فلسطين را كه همچنان از سرزمين و حق خود دفاع مي كند درهم بشكند.
وي افزود، پيروزي ملت فلسطين نزديك است و زماني نمي گذرد كه شادماني و سرور در سرزمين فلسطين برقرار شود.
هنيه با تأكيد بر اهميت روز قدس به عنوان روز حمايت و پشتيباني جهان اسلام از ملت مظلوم فلسطين اظهار داشت: رژيم صهيونيستي نمي تواند با جنايت هاي خود ايمان و پايداري ملت فلسطين را شكست دهد و خون شهدا باعث پايداري و ايستادگي بيشتر ملت ما خواهد شد.
وي تصريح كرد: فلسطينيان همواره به خون شهدا و راه جهاد و مقاومت وفادار خواهند ماند.
جهاني شدن فلسطين
شيخ «حسين قدوسي» امام جماعت لبنان در آستانه روز جهاني قدس با بيان اينكه امام خميني(ره) به تمام ملت هاي اسلام راه و رسم زندگي و مقاومت را آموخت گفت، امام(ره) با اعلام روز جهاني قدس حمايت از فلسطين را جهاني كردند.
وي افزود، ما به عنوان فرزندان و دوستداران امام خميني(ره) همواره بايد سعي در ادامه راه ايشان داشته باشيم تا اسرائيل نابود و قدس شريف آزاد شود.
امام جماعت لبنان تأكيد كرد، حضور گسترده هر ساله مسلمانان در روز قدس باعث شكست صهيونيست ها و حاميان غربي اش خواهد شد.
روز رسوايي صهيونيست ها
«عبدالعزيز بلخادم» نخست وزير الجزاير با تأكيد بر اهميت روز قدس به عنوان روز پيروزي ملت فلسطين و رسوايي صهيونيست ها اظهار داشت، همه مسلمانان جهان با برگزاري باشكوه روز قدس اهميت موضوع فلسطين را به جهانيان ثابت مي كنند.
وي افزود، رژيم صهيونيستي به تمام معناي كلمه ناقض حقوق بشر است، رژيمي غاصب و اشغالگر كه حقوق بشر را به رسميت نمي شناسد و خود را فراتر از قانون مي داند.
نخست وزير الجزاير همچنين تأكيد كرد، برگزاري روز قدس رسوايي صهيونيست ها است، صهيونيست هايي كه غربي ها آنان را الگوي دموكراسي و حقوق بشر مي دانند.
منشاء صلح در جهان
«علاءالدين زعتري» مشاور مفتي كل سوريه گفت، شهر قدس در گذشته منشاء صلح در جهان بوده و به رغم جنايات رژيم صهيونيستي اين شهر به عنوان مكاني براي صلح جهاني باقي خواهد ماند وي افزود، جريان فلسطين نه تنها مسئله انسانيت يك ملت يا كشور است بلكه درواقع مسئله همه جهان و تمام ملت هاست.
زعتري تصريح كرد، گرفتاري و رنج ملت فلسطين شامل همه ملت هاي مسلمان و تمام آزادي خواهان جهان است و درواقع هدف امام خميني(ره) از تعيين روز جمعه آخر ماه مبارك رمضان به عنوان روز جهاني قدس تأكيدي بر پيام و اهداف والايي است كه از زمان شروع مبارزات خود براي تحقق جمهوري اسلامي ايران دنبال مي كردند.
اتحاد عليه اسرائيل
مدير و امام جماعت مركز اسلامي سان پائولو برزيل از امام خميني (ره) به عنوان رهبري نمونه در جهان ياد كرد و گفت: نامگذراري روز جهاني قدس از سوي حضرت امام خميني (ره) ابتكاري براي جاودانه ماندن حمايت جهاني از قدس و مسئله فلسطين بود.
«محمد مغربي« در آستانه روز جهاني قدس افزود: هرساله كشورهاي بيشتري به خيل عظيم راهپيمايي كندگان روز قدس مي پيوندند و اميد است همه جهانيان يكصدا عليه اسراييل متحد شوند.
وي همچنين گفت: همواه و هر روز براي جهانيان ثابت مي شود كه صهيونيستها جنايتكار در معناي واقعي كلمه هستند و بشريت هم از تاريخ و آينده آنها نيز جز ارتكاب جنايت چيز ديگري انتظار ندارد.
مغربي افزود: تاريخ نشان داده است كه ارتكاب جنايت، زورگويي و اشغالگري در خون و رگ صهيونيستها است و صهيونيستها خودشان و به دست خودشان با ارتكاب اينگونه جنايت ها ماهيت خود را براي تمام جهانيان نشان مي دهند.
روز حيات اسلامي
«حافظ محمدصابر» عضو شوراي اسلامي پاكستان روز قدس را روز حيات اسلامي دانست و خواستار بسيج عمومي و همه ساله دراين روز براي زنده نگاه داشتن قدس و آرمان فلسطين شد.
وي تصريح كرد: مسئله فلسطين تنها مسئله فلسطينيان و كشورهاي عربي نيست بلكه مسئله همه مسلمانان جهان است و مسلمانان با حضور گسترده خود در روزقدس قدرت جهان اسلام را به ابرقدرت ها نشان مي دهند تا بدانند كه ملت فلسطين تنها نيست.
محمدصابر از امام خميني(ره) به عنوان رهبر آزاده جهان ياد كرد كه از همان ابتدا از فلسطين و فلسطيني ها حمايت مي كردند.
محل معراج پيامبر اسلام(ص)
حاتم عبدالقادر مسئول پرونده قدس در جنبش فتح از كوتاهي برخي از كشورهاي عربي و اسلامي در ياري رساندن به قدس شريف و نجات مسجدالاقصي انتقاد كرد.
وي افزود، مسجدالاقصي محل معراج پيامبر اسلام(ص) بوده و همين مسئله مهم باعث مي شود كه مسلمانان به پاخيزند و در قبال تجاوزگري و توطئه هاي رژيم صهيونيستي قد علم كنند.
مشروعيت بخشي به حقوق فلسطين
«احمد راسم النفيس» نويسنده مصري اعلام روز جهاني قدس از سوي امام خميني(ره) را مشروعيت بخشي حقوق فلسطين به ويژه حق بازگشت دانست.
اين نويسنده و محقق مصري افزود، پيام جهاني نامگذاري روز جهاني قدس اين بود كه همه مسلمانان براي آزادي قدس شريف و احقاق حقوق فلسطيني ها تلاش كنند. وي با بيان اينكه حقوق فلسطيني ها نبايد به فراموشي سپرده شود گفت، حق بازگشت حقي مشروع و ويژه است و نبايد ناديده گرفته شود. النفيس خواستار حضور گسترده و هر ساله اعراب و مسلمانان سراسر جهان در مراسم روز قدس شد.
توجه جهانيان به مسئله قدس
«محمد قاسم علي» امام جماعت شهر پيتربورو انگليس با بيان اينكه همه آوارگان فلسطيني حق دارند به سرزمين اصلي خود بازگردند گفت كه مسلمانان براي تسريع در تحقق اين هدف مي بايست تلاش جدي تري كنند.
وي افزود، امام خميني(ره) مردي صلح طلب در جهان بود كه براي ريشه كن كردن زورگويان و مستكبران تلاش مي كردند و با نامگذاري روز جهاني قدس توجه جهانيان را به مسئله قدس و مسجدالاقصي قبله گاه مسلمين جهان جلب كردند.
امام جماعت شهر پيتربورو انگليس ابراز اميدواري كرد كه به زودي قدس اشغالي از چنگال صهيونيست آزاد شود و همه آوارگان فلسطيني به سرزمين اصلي خود بازگردند.
حمايتي واقعي
خالد مشعل رئيس دفتر سياسي حماس گفت، تلاش هاي اسرائيل براي يهودي سازي كامل بيت المقدس از طريق مصادره اراضي فلسطيني در بيت المقدس و طرد ساكنان اين منطقه و سكونت دو ميليون يهودي در شهر بيت المقدس زنگ خطري است براي جهان عرب.
وي تأكيد كرد، تنها راه مقابله با سياست هاي تجاوزكارانه و نژادپرستانه رژيم صهيونيستي مقاومت است.
مشعل گفت، جهان عرب و جهان اسلام بايد از مقاومت فلسطين حمايت كنند و اين حمايت بايد واقعي باشد.
رئيس دفتر سياسي حماس با تأكيد بر اهميت روز قدس تصريح كرد، تنها راه تشكيل كشور فلسطين در مرزهاي چهارم ژوئن 1967 از طريق مقاومت فلسطين در نوار غزه و كرانه باختري و حمايت جهان عرب و اسلام از مقاومت فلسطين ممكن است.
حق بازگشت آوارگان فلسطيني
جيمز بي ترينگ از اساتيد دانشگاههاي انگليس و بنيانگذار و رئيس نهاد اقدام قانوني عليه جنگ اين كشور، حق بازگشت آوارگان فلسطيني را حقي انكارناپذير ، مقاومت را روشي قانوني براي نابودي اشغالگري و اسراييل را تروريسم واقعي در جهان خواند.
وي بااشاره به نقش حضرت امام (ره) در احقاق حقوق مسلمانان جهان گفت: دنياي باوجدان بايد از امام خميني (ره) به خاطر تلاش براي نجات سرزمين مقدس از تسلط و حكمراني يهوديان تشكر كند.
وي در ادامه همچنين در باره نقش جمهوري اسلامي ايران در افشاي ماهيت اصلي تشكيل اسراييل در فلسطين نيز تاكيد كرد: جمهوري اسلامي ايران بحثي جامع، پخته و اطلاع رساني شده اي درباره حق بازگشت فلسطينيان صورت داده است و تجاوزكاري هاي لابي صهيونيست را در پيش چشم جهانيان آورده است. اين كار شجاعانه اي است چرا كه شبكه مافياي افراطي كل ايالات متحده را زيرسلطه خود آورده است. ايران بي ترديد به عنوان يك جمهوري اسلامي وظيفه دارد از برادرانش دفاع كند. ايران هر آنچه در توان دارد انجام داده و خواهد داد.
لزوم روز جهاني قدس
«جرالد فردريك توبن» انديشمند آلماني تبار منكر هولوكاست در استراليا با بيان اهميت روز جهاني قدس تاكيد كرد، حل مسئله فلسطين لزوم روزجهاني قدس را آشكار مي كند تا فلسطين دوباره به محل امني براي آوارگان فلسطيني تبديل شود.
وي افزود: تا وقتي كه مسئله آوارگان فلسطيني حل نشده است هيچ صلح پايداري در منطقه محقق نخواهدشد. توبن تصريح كرد، مردم فلسطين مانند توپ سياست گذاران جهاني شده اند كه هدفشان تاسيس يك هويت سياسي يهودي مطابق انديشه هاي صهيونيست ها بوده است و دراين راه هرگونه توطئه و فريبي را به كار بسته اند.
قدس در خطر است
شيخ «احمد باهي» مبلغ سوداني گفت، مسجد مبارك الاقصي در خطر است چراكه صهيونيست ها با انواع و اقسام ترفندها و توطئه ها مي كوشند كه اين مسجد را تخريب كنند.
وي اضافه كرد، همه ادعاهاي صهيونيست ها درباره مسجدالاقصي و بيت المقدس خيالي باطل است.
شيخ احمد باهي تصريح كرد، دلايل و مدارك تاريخي و قديمي محكمي وجود دارد كه نشان مي دهد قدس شريف متعلق به مسلمانان و مسجدالاقصي قبله نخست آنان بوده و هيچ كس نمي تواند قبله اول مسلمين را از آنها جدا كند.
وي از همه افراد، سازمان ها، جامعه بين المللي، جهان اسلام، جهان عرب، مؤسسه هاي خيريه و... خواست جلوي توسعه طلبي هاي رژيم صهيونيستي را بگيرند.
پيروزي ملت فلسطين
«مظفر اقبال» رئيس مركز اسلام و علوم كانادا با بيان اينكه برحق بازگشت آوارگان فلسطين در قطعنامه هاي سازمان ملل تاكيد شده است گفت كه اسراييل بزرگترين نقض كننده قوانين بين الملل در جهان است.
پروفسور اقبال تاكيد كرد، قطعا جنايتكاران و دشمنان جهان اسلام با شكست مواجه خواهندشد و ملت مظلوم فلسطين به پيروزي خواهد رسيد.
وي با انتقاد از اينكه برخي كشورهاي جهان اسلام و اعراب اقدامي براي نجات فلسطين انجام نمي دهند گفت: ما نبايد فقط به برگزاري كنفرانس ها و صدور بيانيه ها اكتفا كنيم بلكه مسلمانان بايد اقدام عملي براي نجات قدس و فلسطين اتخاذ كنند.
نجات قبله اول مسلمين
«خالد البطش» از رهبران جنبش جهاد اسلامي فلسطين در آستانه فرارسيدن روز قدس اظهار داشت، اوضاع منطقه به جاي صلح به سمت جنگي بزرگ در منطقه پيش مي رود به همين دليل رژيم صهيونيستي با هدف سرپوش گذاشتن بر جناياتش به مذاكره متوسل شده درحالي كه ما به عنوان طرف فلسطيني نبايد در اين بازي شريك باشيم و اجازه دهيم كه از ما به عنوان سكويي براي ادامه تجاوزات و جنگ افروزي هاي خود استفاده كند.
وي تأكيد كرد، رژيم صهيونيستي پس از ارتكاب جنايت خونين حمله به كاروان آزادي دچار انزواي بين المللي شده اما متأسفانه تشكيلات خودگردان و برخي كشورهاي عربي در حال تهيه طناب نجاتي براي اين رژيم هستند.
البطش از تمام مسلمانان جهان خواست هر چه بيشتر رژيم صهيونيستي را مطرود و منزوي سازند.

 

(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14