(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


شنبه 13 شهريور  1389- شماره 19732

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
اسرائيل در حلقه تنگ محاصره (يادداشت روز)
پالتو (گفت و شنود)
پيغام غرب به يكي از سران فتنه پس از شكست تحريم ها: نامه بنويسيد كه ما تحريم ها را تعديل كنيم
شركت هاي آلماني مبادلات خود با ايران را 14درصد افزايش دادند (خبر ويژه)
شكاف ميان فتنه گران و آن كه مي خواست زير پل زار بزند (خبر ويژه)
كيهان و خوانندگان
گفته بوديم سبزها خل و چل هستند اين هم سندش! (خبر ويژه)
نام برنده ايران است آمريكا در عراق با بحران موفقيت روبروست(خبر ويژه)
نگراني آقاي فسيل درباره انحرافات فتنه سبز(خبر ويژه)
واكنش ايران به مذاكرات سازش احمدي نژاد :
سرنوشت قدس در فلسطين تعيين مي شود نه در واشنگتن ، لندن و پاريساسرائيل در حلقه تنگ محاصره (يادداشت روز)

«مبارزه ما عليه فلسطيني ها مبارزه اي از پيش باخته است، از همان آغاز روز انتفاضه- زمستان سال 1366- اين مبارزه شكست خورده بود و بطور حتم باعث از بين رفتن ما مي شود از اين رو من به شهروندان اسرائيلي ساكن در شهرك هاي كرانه باختري و شهر قدس مي گويم سريعتر منازل خود را ترك كنيد و به عمق اسرائيل در سرزمين هاي 48 برويد.»
اين بخشي از سخنان پروفسور «وان كليفيلد» از چهره هاي شاخص رژيم صهيونيستي است. وي كسي است كه بعد از فروپاشي بلوك شرق و تحت تاثير ادعاي آمريكايي ها مبني بر اينكه جهان در قرن 21تك قطبي و تحت سيطره آمريكاست، پيشنهاد كرد كه اسرائيل بايد همه اعراب ساكن اسرائيل را در يك روز قتل عام كند و يك شوك زودگذر بين المللي را پذيرا شود ولي براي هميشه خود را از شر اعراب مسلمان رها كند. موضع و اندرز امروز كليفيلد به خوبي وضعيت بحراني رژيم صهيونيستي و چشم انداز آينده آنان را به تصوير مي كشد.
ترديد نسبت به آينده و نگراني توام با وحشت در همه اجزاي رفتار و تاكتيك هاي اسرائيل قابل مشاهده است و از اين رو مي توان با قاطعيت گفت، اينك رژيم صهيونيستي امروز را براي زنده ماندن سپري مي كند در حاليكه اميدي به «فردا» ندارد. موارد زير مي تواند بخشي از مستندات و استشهادات اين چشم انداز تلقي شوند:
1-نتانياهو دو روز پيش در آغاز دور جديد مذاكرات سازش در واشنگتن رو به باراك اوباما و محمود عباس كرد و گفت: «مشروعيت و امنيت بايد دو پايه اصلي مذاكرات واشنگتن باشد» عبارت نخست وزير رژيم غاصب درباره امنيت مفهوم بود ولي درباره مشروعيت كمي ابهام داشت از اين رو خانم كلينتون به كمك نتانياهو آمد وگفت «حماس هم بايد به جرگه مذاكرات بپيوندد.» در واقع اسرائيلي ها از يك سو مي دانند كه اين مذاكرات گرهي را از مشكلات عظيم رژيم تل آويو باز نمي كند چرا كه گم شده اسرائيل -يعني امنيت كه براساس آن به مذاكرات مادريد و اسلو تن داد- با امضاي آقاي عباس و تاييد اوباما، ملك عبدالله و حسني مبارك پيدا نمي شود، امنيت اسرائيل از سوي مردمي-در فلسطين و كشورهاي مسلمان- تهديد مي شود كه امضاكنندگان بيانيه واشنگتن هيچ جايگاهي در ميان آنان ندارند. در واقع نتانياهو با پيش كشيدن موضوع مشروعيت و امنيت مي خواهد بگويد اسرائيل ناچار است راه خود را برود و حضور او در ميزگرد واشنگتن يك انتخاب- بخوانيد استراتژي- نيست. انتخاب واقعي اسرائيل تلاش براي تامين امنيت از طريق مواجهه - نظامي و سياسي- با كساني است كه با روش هايي شرافتمندانه امنيت و آينده اسرائيل را سلب كرده اند. با اين وصف مي توان با قاطعيت و بدون ترديد گفت كه در روند منازعه اسرائيلي- اسلامي، حركت استراتژيك در اختيار كساني است كه به يك اندازه اسرائيل، حكومت خودگردان، حكومت هاي مصر و اردن را نامشروع مي دانند.
2- روند جمعيتي در درون سرزمين هاي اشغالي 1948 بيانگر آن است كه در وضع فعلي نسبت جمعيت عرب به جمعيت يهودي اگرچه با برتري يهودي ها توام است ولي رشد جمعيتي 7/4عرب نسبت به رشد جمعيتي 2/1 يهودي روند را طي كمتر از يك دهه به نفع فلسطيني ها و به ضرر اسرائيلي ها تغيير مي دهد. اينك جمعيت عرب فلسطيني ساكن در سرزمين هاي 1948از مرز 5/1ميليون نفر فراتر رفته است. اين اعراب كه «اعراب اسرائيلي» خوانده مي شوند از حق راي برخوردارند و در يك فرايند انتخاباتي مي توانند در آينده دولت را به نفع خود تغيير بدهند. جمعيت عرب سرزمين هاي 1948 يك دغدغه مهم امنيتي براي رژيم تل آويو به حساب مي آيد بر همين اساس يك عضو عالي رتبه ارتش اسرائيل- سرلشكر دايان- مي گويد: «توازن جمعيت تا چند سال ديگر در داخل فلسطين به نفع اعراب تغيير مي كند و ما در خوشبينانه ترين حالت شاهد يك تغيير و تحولاتي همانند آفريقاي جنوبي در فلسطين خواهيم بود». براساس همين ابراز نگراني شديد، نتانياهو در مذاكرات واشنگتن اصرار دارد كه موضوع اسرائيلي كردن همه 78درصد سرزمين هاي 1948 را به ثبت برساند. اسرائيل حداقل دو دهه است كه اخراج عرب هاي ساكن سرزمين هاي 48 را مد نظر دارد ولي هيچگاه نتوانسته است به آن دست يازد. امروز هم اسرائيلي كردن شمال و مركز فلسطين يك درخواست است كه اسرائيل از آن حرف مي زند اما آيا اسرائيلي ها واقعا جرات دست زدن به آن را دارند؟ در واقع اسرائيل در شرايط ضعيفي قرار دارد و جرات ورود به يك بازي پرمناقشه را ندارد. اگر اين رژيم بخواهد موج تازه اي از آوارگي فلسطيني ها را آغاز كند اولين سؤال اين است كه اين يك فرايند مسالمت آميز نخواهد بود. ثانيا نه در فلسطين و نه در كشورهاي همجوار امكان انتقال نزديك به يك ميليون و نيم جمعيت و حتي ثلث آنان وجود ندارد پس براي اين جمعيت چاره اي جز «مقاومت به هرقيمت» وجود ندارد و اين يعني تن دادن رژيم صهيونيستي به يك انتفاضه بسيار بزرگ در شهرهاي تل آويو، حيفا، نهاريا، صفه و دهها شهر ديگر! كاملا واضح است كه رژيم صهيونيستي هرگز ياراي چنين ريسكي را ندارد. اين ريسكي است كه به فلسطيني هاي ساكن در اراضي فلسطين- يعني 5/5ميليون جمعيت- اجازه مي دهد تا در يك اقدام هماهنگ، استراتژي محو اسرائيل را عملياتي نمايند. پس مي توان با قاطعيت گفت كه استراتژي عاري سازي سرزمين هاي 48 از اعراب كه مقامات مختلف اسرائيلي از آن حرف مي زنند، به هيچ وجه عملي نيست.
3- راهپيمايي هاي بزرگ جهان اسلام- بخصوص تظاهرات عظيم روز قدس- كه هر سال گسترش بيشتري پيدا مي كند بخوبي نشان مي دهد كه سررشته فلسطين ديگر در دست چهار شخصيت وابسته عربي نيست. اينك اين جهان اسلام است كه براي آزادي كامل فلسطين و محو سازشكاران خيز برداشته است. جالب اين است كه اينك 31سال از نامگذاري جمعه آخر ماه مبارك رمضان به «روز قدس» مي گذرد و جمعيت شركت كننده هر سال بيشتر شده است و حال آنكه صهيونيست ها و آمريكايي ها گمان مي كردند به زودي مسلمانان اين گونه اقدامات را بي نتيجه ديده و كنار مي كشند. حالا اين حضور، اقداماتي نظير راه اندازي كاروان هاي دريايي و زميني براي شكستن محاصره غزه را در پي داشته است. اين همه در حالي است كه حاميان غربي رژيم صهيونيستي- و بطور خاص دولت هاي آمريكا، انگليس، فرانسه و آلمان- قادر نيستند به گرمي گذشته از اين رژيم حمايت كنند. در واقع به ميزان ترديدي كه غربي ها پيدا كرده اند، امت اسلام براي رهايي فلسطين راسخ تر شده است.
4- هيچ چيزي به اندازه اقدامات 10سال اخير رهبران تل آويو به اسرائيل ضربه نزده است، اسرائيل در سالهاي 2000 و 2005 از لبنان و غزه گريخت بدون آنكه بتواند پيش بيني كند كه چه پيش مي آيد، اسرائيل كه رفته بود در سال 2006 هوس كرد كه به لبنان بازگردد بدون آنكه آمادگي لازم را داشته باشد، اسرائيل پايان جنگ 33 روزه را پذيرفت بدون آنكه تكليف بعدي خود را در مواجهه با حزب الله بداند، اسرائيل سال 2008 به غزه بازگشت بدون آنكه از ميزان توانايي حماس و جهاد در مقاومت اطلاع داشته باشد، اسرائيل 22روز بعد توقف جنگ را پذيرفت و از غزه رفت، بدون آنكه برنامه جديدي در مواجهه با حماس داشته باشد، تل آويو غزه را محاصره كرد و 4سال آن را ادامه داد بدون آنكه قادر به پيش بيني تاثير اين محاصره در افكار عمومي باشد. رژيم صهيونيستي با ابتكار بين المللي شكست محاصره غزه- كاروان آزادي- برخورد خونين نظامي كرد بدون آنكه بداند تيرهاي او به سمت خود كمانه مي كند. مقامات تل آويو از سال 2000 دچار اقدامات عجولانه، بي برنامه و غيراستراتژيك بوده اند و البته هر اقدام آنان تاثيري استراتژيك و درازمدت را در پي داشته است. «اسرائيل امروز» برخلاف «اسرائيل دهه هاي 50، 60 و 70ميلادي» مملو از اشتباه است و از اين رو مي توان آن را به ورطه هايي كشاند و به آن ضربات پي درپي وارد كرد. نتانياهو ثابت كرده است كه از يك دهم عقل نصرالله و هنيه هم برخوردار نيست. در اين 10سال هرچه اين دو حكيمانه تصميم گرفته اند، نتانياهو و... احمقانه رفتار كرده اند.
سعدالله زارعي

 پالتو (گفت و شنود)

گفت: در خبرها آمده بود كه عده اي در اطراف خانه كروبي جمع شده و عليه او شعار داده اند و به منزلش حمله كرده اند!
گفتم: باز هم شيخ اصلاحات از اينكه هيچكس به او محل نمي گذارد، عصباني شده و صحنه سازي كرده است.
گفت: پسر كروبي بلافاصله با راديو فردا و دويچه وله و بي بي سي و... تماس مي گيرد و براي آنها از اين حمله گزارش لحظه به لحظه مي دهد! ولي برخي از رخدادهايي كه پسر كروبي گزارش مي داد، اصلاً اتفاق نيفتاد.
گفتم: اين هم يك دليل ديگر كه نشان مي دهد كروبي براي اينكه خودش را مهم جلوه دهد اين صحنه ها را تدارك ديده است وگرنه كروبي عددي نيست كه ارزش اين حرفها را داشته باشد.
گفت: چه عرض كنم؟!
گفتم: 6ماه بعد از 28 مرداد سال 1332، شخصي چند جاي پالتوي خود را با آتش سيگار سوراخ كرد و نزد مرحوم آيت الله كاشاني رفت و گفت ؛ در جريان 28 مرداد من خيلي فعال بودم و مورد اصابت چند گلوله قرار گرفتم كه جاي آنها هنوز روي پالتوي بنده باقي است. مرحوم آيت الله كاشاني پوزخندي زد و گفت؛ اولا با اينهمه گلوله كه خورده اي چرا هنوز زنده اي؟ و ثانياً در آن گرماي 28 مرداد چرا پالتو پوشيده بودي؟!

 پيغام غرب به يكي از سران فتنه پس از شكست تحريم ها: نامه بنويسيد كه ما تحريم ها را تعديل كنيم

به دنبال ناكامي غرب در اعمال موثر تحريم ها عليه ايران، اين كشورها با ارسال پيغامي به يكي از سران فتنه از وي درخواست كردند كه نامه اي به سران غرب نوشته و خواهان تعديل تحريم ها شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران يك روزنامه نگار لبناني مرتبط با ديپلمات هاي غربي در ديدار با يك خبرنگار قديمي ايراني پرده از خبري برداشت كه هم از استيصال غرب در برخورد با ايران حكايت دارد و هم سند ديگري بر خط گيري جريان فتنه از غرب است.
اين روزنامه نگار لبناني با اشاره به اقدامات موثر ايران در رويارويي با پروژه تحريم اقتصادي غرب به ويژه در مورد بنزين كه در ابتدا تصور مي شد پاشنه آشيل ايران است مي گويد: غربي ها اخيرا توسط يكي از نزديكان سران فتنه به او پيغام دادند كه با توجه به مشكلاتي كه بر سر اجراي تحريم هاي ضدايراني وجود دارد آنها تمايل دارند كه پيش از اعلام شكست قطعي، به نوعي ابتكار عمل را بدست بگيرند و خود به بهانه اي اين پروژه را كنار بگذارند و به همين دليل بهتر است كه يكي از سران فتنه طي درخواستي از سران كشورهاي غربي بخواهد كه تحريم هاي ضدايراني را تعديل كنند تا با اين اقدام هم اپوزيسيون تقويت شود و هم كاري كنند كه آبرو و حيثيت غرب در اين ماجرا از بين نرود.
ديپلمات هاي غربي به اين روزنامه نگار لبناني چنين گفتند: با توجه به اينكه جريان شكست خورده در انتخابات رياست جمهوري در ايران به طور كامل جمعيت حامي و مردمي خود را از دست داده است واسطه شدن سران فتنه در مورد تعديل تحريم هاي ضدايراني باعث ايجاد وجهه براي اين جريان و اميد بخشيدن به اندك هواداران آن در ايران مي شود و نشان مي دهد سران فتنه از اين سطح از قدرت برخوردارندكه تحريم ها را تعديل كنند. اين روزنامه نگار لبناني تاكيد كرد: عنصر مشاور و امين يكي از سران فتنه به وي فشار آورده است تا اين نامه خطاب به مقامات غربي نوشته شود و با توجه به اينكه رئيس جمهوري ايران محمود احمدي نژاد راهي نيويورك است اين خبر مي تواند اين سفر را همزمان با شكست پروژه ضدايراني ديگر غرب تحت الشعاع قرار دهد.
اين روزنامه نگار لبناني همچنين اعلام كرده در صورت لزوم نام خود و ديپلمات هاي غربي را فاش خواهد كرد.

 شركت هاي آلماني مبادلات خود با ايران را 14درصد افزايش دادند (خبر ويژه)

تجارت ميان ايران و آلمان با وجود تشديد تحريم ها افزايش يافته است.
روزنامه هندلز بلات اين خبر را ضمن گزارشي منتشر كرد و نوشت: اگرچه سازمان ملل و اتحاديه اروپا تازگي تحريم ها عليه ايران را تشديد كرده اند تجارت بين ايران و آلمان افزايش چشمگيري دارد. در نيمه اول سال شركت هاي آلماني به ارزش 1/9ميليارد يورو كالا به ايران صادر كردند، اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 14درصد افزايش نشان مي دهد. صادرات پيوسته رو به افزايشند؛ از ژانويه تا آوريل ميزان افزايش هنوز زير ده درصد بود. صادرات ايران به آلمان در شش ماه اول سال حتي 88درصد افزايش يافته و به 280ميليون يورو رسيده است، بويژه بعلت افزايش دوباره صادرات نفت.
ميشائل توكوس رئيس اتاق بازرگاني آلمان و ايران در هامبورگ به هندلز بلات گفت: «افزايش زياد ميزان معامله هاي تجاري بين آلمان و ايران تعجب آور است زيرا در اين فاصله تاسيسات بزرگ ساخته نمي شود.» توكوس روند افزايش حجم معامله با ايران را كه باز هم وضع مالي خوبي دارد تاييد مي كند: «شركت هاي ايراني بعد از خريدهاي گذشته از چين دوباره توجه بيشتري به اروپا نشان مي دهند.» به گفته وي بعلاوه تحريم هاي اتحاديه اروپا تاثير خود را نگذاشته اند «زيرا نهادهاي اجرايي هنوز حتي دستورالعمل هاي لازم را دريافت نكرده اند.»
اطلاعات منتشر شده ديروز توسط اداره آمار فدرال نشان مي دهند كه بويژه ماشين آلات و فرآورده هاي شيميايي و فلز به ايران صادر شده است. البته شركت هايي مانند زيمنس و دايملر اعلام كرده بودند معامله با ايران را متوقف مي كنند. اما بسياري از شركت ها به كار با ايران ادامه مي دهند. يكي از سخنگويان باير گفت: «با مجموعه محصولاتي كه عرضه مي كنيم قصد نداريم از بازار ايران خارج شويم.»
در همين حال اخبار منتشره از اعتراض تجار هلندي به تحريم ايران حكايت مي كند. بيش از يك صد هلندي در مركز توسعه تجارت هلند در شهر لاهه جمع شدند تا به وضع تحريم عليه ايران اعتراض كنند.
تجار از كم شدن و يا توقف تجارت با ايران بسيار ناراضي بودند و وضع اين تحريم ها را بيشتر به ضرر طرف اروپايي و هلندي مي دانستند. در بيانيه مطبوعاتي بعد از اين نشست آمده است كه اختلافات سياسي نبايد روي تجارت و مراودات اقتصادي اين كشورها تاثير بگذارد.
 شكاف ميان فتنه گران و آن كه مي خواست زير پل زار بزند (خبر ويژه)

من فردا در خيابان هاي تهران سبز مي شوم. اين عبارت آخرين تبليغات فريبكارانه اي بود كه عناصر ضد انقلاب خارج نشين روز پنجشنبه در آستانه روز قدس انجام دادند تا بقاياي گروهك ها و برخي عناصر ساده لوح را به خيابان بياورند و مرگ فتنه سبز را انكار كنند.
رسانه هاي ضد انقلاب- اگر چه بي رمق تر از سال گذشته- تبليغاتي را سازمان داده بودند تا بتوانند ولو به صورت نقطه اي چند ده نفر را به خياباني حاشيه اي در تهران بكشانند و نتيجه بگيرند كه اپوزيسيون وابسته هنوز قدرت سازماندهي دارد. اين جريان در عين حال از يك سردرگمي آشكار رنج مي برد. كساني چون خاتمي، محتشمي پور و منتجب نيا طي چند روز پيش از روز قدس سعي كرده بودند با عبرت آموزي از افتضاح بزرگ فتنه گران در روز قدس سال گذشته، به طور تلويحي از بار مسئوليت شعار صهيونيستي «نه غزه، نه لبنان» شانه خالي كنند. موسوي و كروبي هم ضمن ديداري، بي آنكه به حركت انحرافي آشوبگران اعتراض كنند تظاهر به حمايت از ملت فلسطين كرده بودند هر چند كه از حاشيه سازي هم ابايي نداشتند كروبي با برخي مواضع تند و تحريك آميز تلاش كرد خود را در كانون توجهات قرار دهد و با ايجاد تشنج در اطراف منزل خود، به محوريت ماجرا تبديل شود. در تشنج ايجاد شده در اطراف منزل كروبي و در پي شليك محافظان وي 4 نفر زخمي شدند. فتنه گران با پيش بيني عدم همراهي مردم بلكه تبديل شدن روز قدس به روز انزجار از فتنه، تلاش داشتند شكاف و نزاع شديد ميان جريان هاي حاضر در فتنه سبز را كتمان كنند و ضمن ايجاد هيجان، از تشديد نزاع ها جلوگيري كنند.
اما در عرصه رسانه هاي ضد انقلاب فضاي ديگري حاكم بود. نويسنده سايت خودنويس كه روز پنجشنبه از خارج كشور ادعا مي كرد «من فردا در خيابان هاي تهران سبز مي شوم»، نوشته بود: جريان سبز نياز به يك تنفس دارد. نمي دانم سبزها مي آيند يا نه؟ نمي دانم باز هم مي توانيم خودي نشان بدهيم يا نه؟ واي بر من... مگر مي توانم شيخ مهدي كروبي را فراموش كنم و دعوتش را لبيك نگم؟! خيلي بايد نامرد باشم كه تنهايش بگذارم... از دستگيري و سركوب مي ترسم ولي با وجدانم چه كنم؟! نمي دانم فردا چه مي شود ولي دوستان سبز انديشم چه سكولار چه با دين چه بي دين چه اصلاح طلب و چه اصولگرا من فردا در خيابان هاي تهران مي بينمتان... ياحسين، ميرحسين.
اما وقتي شواهد نشان داد كساني چون موسوي جرئت خطر ندارند و كسي از فتنه گران جرئت آفتابي شدن ندارد، همين سايت نوشت: مهندس جان، همين هفته، جمعه آخرماه رمضان است ها. جمعه ديگر عيد فطره! آدم كم كم نگران مي شود نكنه موسوي جمعه آخر ماه رمضان را اشتباه گرفته كه بيانيه نمي دهد. مهندس جان! اين جوري كه بوش مياد به روي خودت نمياري كه جمعه آخر است.
سايت صهيونيستي بالاترين هم اين روزها به ويژه از ديروز با بدحالي مواجه شده است چندان كه مي نويسد: روز قدس هم آمد. نمي دانم به چه كسي بايد ايراد گرفت. به خودمان كه مانند تمام مقاطع تاريخي اهل شوك هستيم و وقتي از جوگير شدنمان مي گذرد همه چيز را فراموش مي كنيم. به آقاي سازگارا و كميته نامعلوم كاما كه با وجودي كه ديد 22 خرداد با همين تظاهرات پراكنده اي كه اعلام كرد دستگيري ها روي دست بچه هاي ايران گذاشت و باز هم در 18 تير روي تظاهرات پراكنده تاكيد كرد و كسي نيامد و امروز هم... يا به دوستان خارج نشين مرفه بي درد كه مدام در شبكه هاي لس آنجلسي خود تبليغ مي كردند روز قدس از آن حكومت هست و به تظاهرات نرويد. يا به آقاي موسوي كه حداقل شجاعت كروبي را هم نداشت و نشست و بيانيه داد. يا به سايت هايي نظير بالاترين كه هر موضوعي به نام روز قدس مي آمد سريع حذف مي شد. يا به آن رهبر كاريزماتيكي كه پيدا نشد و يا به كساني كه در خانه هاي گرم نرم خود نشستند و تا من آي دي ياهو را آنلاين كردم هزار پيام مي آيد كه چه خبر؟ }}}} ديگر خبرهايم را به شما نخواهم گفت!!! {{{{
اين سايت در سوگنامه ديگري مي نويسد: تجربه 22 بهمن و 22 خرداد را داشتيم اما باز هم همان ايده ها بود كه بود. «پنجشنبه ساعت 10 شب به پشت بام ها برويد و شعار الله اكبر بدهيد.... جمعه صبح راس ساعت ده به خيابان ها بياييد و تظاهرات پراكنده داشته باشيد.... نمادها يادتان نرود». آيا اين ها همان فرمولهايي نيست كه در روز 22 بهمن و 22 خرداد هم اجرا شد و نتيجه مناسبي نداشت؟ آيا منطق حكم نمي كند كه وقتي كاري براي يكبار انجام شد و به هر دليلي خنثي شد تاكتيكها را تغيير دهيم. ساده انديشي بود اگر باور مي كرديم امروز امكان حضور راهبران جنبش در تظاهراتي كه نه برنامه مشخصي داشت و نه بيانيه براي آن صادر شده بود وجود دارد و ساده انديشانه تر اگر فكر مي كرديم كه امكان حضور گسترده در خيابان هاي مملو از نيروهاي نظامي با انواع سلاح هاي سرد و گرم وجود خواهد داشت. هشدار اول را الله اكبر ديشب نشان داد. اما نظير يك اپوزيسيون ضعيف بلافاصله يكي دو فيلم از چند صداي الله اكبر در كوچه هاي فرعي نشان داديم و گفتيم ببينيد ملت هنوز از اين ايده ها حمايت مي كند! بعد هم انواع ابراز احساسات در مورد حماسه سازي فردا شروع شد كه آري در راه آزادي وطن فردا به خيابانها مي آييم و... چرا؟ آيا گذشت يكسال و سه ماه از اين جنبش به جاي اينكه ما را به واقع بيني و بررسي پتانسيل هاي موجود براي پيشبرد آن برساند به رويابافي و رخوت نرسانده است؟
سايت ضد انقلابي ايران گلوبال هم از قول يكي از عناصر گروهكي كه سري به خيابان هاي دور از ازدحام مردم زده بود مي نويسد: الان از ميدان هفت تير به ميدان ولي عصر آمدم. هيچ خبري از هيچ كس ما نبود. تقريبا تمام مسير را قدم رو و تنها رفتم. زير پل كريم خان از تنهايي خودم مي خواستم زار بزنم.
يك ضد انقلاب نيز در بالاترين تصريح كرد: بعد از ماجراي 22 بهمن ديگه از تظاهرات پرشور در اعتراض به جمهوري اسلامي خبري نشد.
در ابتدا يك گروه سردي مردم رو منكر شدند و عده اي هم اعلام كردند كه فتنه خوابيد. مقصر كيه؟ آيا موسوي و كروبي بعد از ماجراي روز عاشوراي سال گذشته و تند شدن شعارها پا عقب كشيدند و تصميم گرفتند كه اعتراضات به پند و اندرزهاي پدرانه گاه و بيگاه تقليل پيدا كنه؟ آيا كساني مثل ابراهيم نبوي، مهاجراني، كديور، نيك آهنگ كوثر و... باعث ايجاد چند دستگي در مردم و از هم پاشيدگي معترضين شدند؟ آيا اساسا ما آدم هاي جوگيري هستيم؟
بالاترين همچنين به طعنه و ناراحتي نوشت: ماجراي 22 بهمن نشان داد اگر عده اي از سبزها، به «شمال» رفتند دليلي دارد، اينكه جنبش نياز به تغيير تاكتيك دارد تا سبزها موثر بودن مبارزه را باور كنند و منفعل نشوند.
اما يكي ديگر از همين كاربران معتقد بود: در آستانه روز قدس هيچ خبري نيست. پاي بالاترين بنشينيد تا صبح دولتتان بدمد(!)
و سرانجام اين كامنت در بالاترين كه؛ «متاسفانه هر كس در جريان سبز، رئيس شده و برنامه مي دهد. تا وقتي كه سران جنبش از اسلام و اهداف خميني سخن بگويند، همين است. ما بي برنامه ايم. من اين بي برنامگي را روز 22 بهمن ديدم».
يادآور مي شود آشوبگران سال گذشته در اوج تشنجات خياباني و به دعوت عناصري چون كروبي و موسوي و خاتمي، روز قدس را بهانه اي براي حرمت شكني، روزه خواري، فحاشي عليه جمهوري اسلامي و شعار دادن به نفع آمريكا و رژيم صهيونيستي قرار داده بودند.

 ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر: 33110065
تمام ساعات شبانه روز:33916546
سامانه پیام کوتاه: 30002323

كيهان و خوانندگان


¤بيش از 30 سال از برپايي روز جهاني قدس به فرمان حضرت امام خميني(ره) مي گذرد. آنچه كه آن پير سفر كرده در خشت خام ديده بود يعني شكست هيمنه استكبار جهاني و رژيم جنايتكار صهيونيستي اكنون جهانيان با چشم خود شاهد هستند. در ضمن هرگونه مزدوري اجانب جهت خدشه دار كردن اين روز بزرگ محكوم به شكست است. دير نخواهد بود كه تمام مسلمانان جهان نماز وحدت را با هم در قدس شريف بخوانند مشروط به اينكه همچنان صبور باشيم و به خداوند توكل بكنيم.
محمودي
¤آفرين بر مسئولين صدا و سيما كه الحق و الانصاف با تهيه و پخش مستند لبنان وظيفه خود را در قبال اسلام و مسلمانان مظلوم انجام دادند. مدت ها بود مردم جنايات رژيم صهيونيستي در صبرا و شتيلا در لبنان را فراموش كرده بودند. به اميد آزادي پاره تن اسلام يعني فلسطين عزيز.
2745---0918
¤رژيم غاصب صهيونيست با اينكه بزرگترين جنايت هاي بشري را بر عليه مردم مظلوم و بي گناه فلسطين انجام داده ولي بنابر شواهد و مستندات فراوان در حال فروپاشي و اضمحلال است كه همه به بركت زنده نگه داشتن روز جهاني قدس مي باشد. به اميد خداوند راهپيمايي روز قدس امسال باشكوهتر از سالهاي قبل برگزار شد.
علي نژاد
¤هر كس با بصيرت به حوادث پس از انتخابات نگاه بكند اذعان خواهد كرد نقش ولي فقيه در دفع فتنه و جلوگيري از تفرقه و بوجود آمدن ديكتاتوري نقش حياتي است.
1843---0912
¤چند سال پيش يكي از دوستانم كه عضو سپاه پاسداران بود با اينكه در حال ماموريت درتصادف كشته شده بود ايشان را بعنوان شهيد قبول نكردند حال چگونه چند نفر از كشته شده هاي حوادث پس از انتخابات را بعنوان شهيد پذيرفته اند.
اماميان
¤مناظره آقاي نوري زاد با عبدالله نوري در سالهاي 79 و 89 را در روزنامه كيهان خواندم. وقتي اين دو مناظره و تغيير اعتقاد بوجود آمده را مقايسه كردم به خودم لرزيدم واقعا بايد همگي به خدا پناه ببريم.
8779---0914
¤اين چه سري است كه فتنه گران حوادث بعد از انتخابات در شمال شهر تهران ساكن هستند بعنوان نمونه يكي از آنان در جنوب شهر زندگي نمي كند. با اين حال خجالت نمي كشند به دروغ شعار دفاع از محرومين مي دهند.
5074---0919
¤بعضي ها به بهانه وحدت و شعار اتحاد ملي قصد دارند همه خسارت هاي جاني و مالي كه بعد از انتخابات به مردم و كشور وارد شده را به فراموشي بسپارند و خودشان را از اين همه خيانت تبرئه كنند. ولي كور خوانده اند مردم هوشيار هستند و نمي گذارند.
5074---0919
¤از مسئولين محترم آموزش و پرورش درخواست داريم تسهيلاتي فراهم كنند كه فرهنگيان داراي مدرك معادل (آموزش ضمن خدمت) بتوانند ادامه تحصيل بدهند.
6706---0919
¤از مسولين محترم درخواست مي شود ميزان مهريه را تعيين كنند تا از اين مبلغ بالاتر دفاتر ثبت ننمايند. واقعا بسياري از خانواده ها درمانده و پسرانشان به راحتي و بي خبر از عواقب آن زيربار اين مهريه هاي سنگين مي روند كه پس از مدتي مشكلات فراواني را براي خانواده فراهم مي كنند.
غفاري
¤از قرار معلوم شهردار محترم تهران دستور داده تمام مراكز فرهنگي از جمله كتابخانه ها به بخش خصوصي واگذار شود. با اين طرز تفكر و شيوه مديريتي در شهرداري بايد فاتحه فرهنگ را خواند.
9678---0912
¤اگرچه قيمت مسكن پايين آمده ولي قيمت بالاي آهن و اجاره مسكن مردم مستاجر و خانه به دوش را به زانو درآورده است. پس مامورين و بازرسين تعزيرات حكومتي چه مي كنند؟
5074---0919
¤بلوار طالقاني در فاز يك انديشه فاقد روشنايي است وقتي پايه هاي چراغ نصب شده چرا برق آن را وصل نمي كنند تا ساكنين بهره مند شوند.
5057---0912
¤ پولهاي زيرميزي كه بعضي از پزشكان متخلف مي گيرنداسفبار است متاسفانه مرجع رسيدگي هم وجود ندارد. به هركجا مراجعه مي كنيم شاهد و مستندات مي خواهند. كدام پزشك متخلف به هنگام ارتكاب اين خلاف رسيد مي دهد.
8801---6190
¤ در نمايندگي ايران خودرو شوشتر براي خودروپارس ثبت نام و به علت مشكل مالي انصراف دادم. با توجه به شرايط مكتوب اوليه مبني بر اعاده سپرده ظرف 15روز با گذشت يك ماه هربار كه مراجعه مي نمايم به بعد موكول مي كنند و علت را مشكل مالي ايران خودرو اعلام مي كنند چه كسي بايد پاسخگو باشد؟
5627---0916
¤ متاسفانه در ماه مبارك رمضان بعد افطار به علت خلوتي بزرگراههاي تهران تبديل به پيست اتومبيلراني و موتورسواري شده از پليس راهور تقاضاي رسيدگي داريم.
6383---0912
¤ مسير شركت واحد اتوبوسراني بلوار ابوذر- بازار بسيار شلوغ است و كساني كه در طول مسير بويژه ايستگاه شهيد مخبر در بزرگراه شهيد محلاتي منتظر سرويس هستند اكثر اوقات بايد 4-3 اتوبوس از مسير بگذرد تا بتوان با اتوبوس چهارم يا پنجم سوار شد. از مسئولين مربوطه درخواست مي شود نسبت به افزايش سرويس و يا ايجاد خط ويژه بزرگراه شهيد محلاتي- چهارراه سيروس اقدام نمايند.
جمع بسياري از اهالي محل
¤ در شهر قم شير را از دامداران 365 تومان خريداري مي كنند در صورتي كه براي دامداران 600 تومان تمام مي شود. مسئولين جهاد كشاورزي و بازرگاني متاسفانه پاسخگو نيستند و هر روز شاهد تعطيلي دامداري ها هستيم كه به بيكاران استان اضافه مي شوند.
4080---0912
¤ از مسئولين بندرانزلي درخواست مي شود نسبت به گرفتن اعتبار و اصلاح سيمهاي برق كه تيرهاي آن از سال 84 در معابر كاشته شده اقدام كنند و كار را نيمه كاره رها نكنند.
3743---0911
¤ خودروهاي سواري در بزرگراه بسيج از دست خودروهاي سنگين بخصوص كاميونها آن هم در خط سبقت درامان نيستند بويژه اواخر شب. راهنمايي و رانندگي اقدام لازم را بنمايد.
4761---0912
¤ چرا ساخت زايشگاه فاطمه الزهرا(س) داراب شروع نمي شود و اين قدر زمين آن معطل مانده است؟
1519---0917
¤ خودروي وانت از ايران خودرو در يزد خريدم ولي متأسفانه باك آن سوراخ است و نمايندگي امروز و فردا مي كند درخواست رسيدگي دارم.
2930---0913
¤ در دور دوم سفر استاني رئيس جمهور به استان كهگيلويه و بويراحمد، قرار شد به افراد نيازمند يكصد هزار تومان پرداخت شود. اما هنوز هيچ خبري نشده است.
يك هموطن
¤ در برخي از مدارس ابتدايي پسرانه در تهران از مديران خانم استفاده مي شود كه به دليل عدم آشنايي اين گروه از مديران با روحيات دانش آموزان پسر مشكلات تحصيلي فراواني براي آن ها پيش مي آيد. لطفاً رسيدگي شود.
از طرف جمعي از اوليا
¤ از جرايد و به خصوص روزنامه كيهان خواهشمند است كه در كنار چاپ مطالبي درباره محاسن خصوصي سازي درباره معايب آن نيز مطالبي را چاپ نمايند.
ناصري از خوزستان
¤ پل عابر پياده واقع در خيابان شهيد رجايي، انتهاي كوچه پاستور كه از روي ريل قطار عبور مي كند داراي 185پله است كه كهنسالان و افراد معلول براي عبور از اين محل با دشواري هاي بسياري مواجه هستند. خواهشمند است براي ايجاد پله برقي در اين پل عابر پياده اقدام شود.
عباسي
¤ منزل ساكنان محله هاي اطراف فرودگاه قلعه مرغي، به خاطر پرواز چرخ بال ها و هواپيماهاي آموزشي، روزانه 03 الي 04 مرتبه به لرزه درمي آيد كه زندگي و آسايش را بر اين مردم دچار اخلال نموده است. ضمن اين كه خدايي نكرده امكان سقوط اين وسايل بر سر مردم اين محله ها وجود دارد. به همين دليل از مسئولان مربوطه خواهشمند است اين فرودگاه را به خارج از تهران منتقل كنند.
عباس كاشفي
¤ كالاهاي چيني، به خصوص گوشي هاي تلفن همراه كيفيت بسيار نازلي دارند. از دولت محترم خواهشمند است مانع ورود اين كالاها به كشور شود.
رضايي از اصفهان
¤ عدم استخدام جوانان تحصيل كرده در شهرستان تسوج باعث نارضايتي و مشكلات روحي و رواني آن ها شده است. از دولت محترم خواهشمند است نسبت به رفع مشكل بيكاري در اين شهرستان رسيدگي شود.
يك هموطن
¤ دفترخانه هاي اسناد رسمي براي ارائه هر صفحه كپي برابر اصل اسناد و مدارك 2500 تومان دريافت مي كند. اين نرخ توسط چه كسي و روي چه حسابي تعيين شده است؟
9453---0912
¤ در تاريخ 21/5/98 اقدام به سفارش اينترنتي سيمكارت نمودم. اما اداره پست منطقه 91هنوز اقدامي براي ارسال آن ننموده است. لطفاً رسيدگي شود.
رضايي
¤ براي خريد اوراق مشاركت پارس جنوبي و قبل از رسيدن اين اوراق، به عنوان اولين نفر به شعبه شهداي بانك صادرات شهرستان ساري مراجعه كردم. اما با كمال تعجب به بنده جواب دادند كه قبلاً قول آن به فرد ديگري داده شده و در حال حاضر هيچ اوراقي در استان موجود نيست. آيا كار قانوني است؟ لطفاً رسيدگي شود.
برهاني
¤ نام پارك شهيد محمدهادي زارع، واقع در ناحيه 6 منطقه 4 تهران به وسيله سازمان زيباسازي شهرداري تهران به نام يك گل تغيير يافته است. اين اقدام در تضاد با فرهنگ ايثار و شهادت و انتقاد برانگيز است. لطفاً رسيدگي شود.
حسين زارع
¤ مدت هاست كه عده اي اقدام به سرقت صندوق هاي صدقات مي كنند از كميته امداد خواهشمند است صندوق هاي جديدي طراحي شود.
غلامعلي
¤ دو شماره تلفن درباره طرح هدفمندسازي يارانه ها اعلام شده كه يكي از آن ها در شبكه موجود نيست و ديگري هم پاسخ نمي دهد. لطفاً رسيدگي شود.
شهرآبادي
¤ اكثر كاركنان نانوايي هاي شهرستان كاشان معتاد هستند و به خوبي كار نمي كنند. همچنين دراطراف فين كاشان كفتربازي بيداد مي كند و كفتربازان به اين بهانه، از پشت بام، حريم خصوصي زندگي مردم را بازديد مي كنند. لطفاً رسيدگي شود.
يك هموطن از كاشان
¤ كشور همسايه و مسلمان پاكستان به دليل سيل بي سابقه، چشم انتظار كمك هستند. به همين دليل از هلال احمر انتظار مي رود با جمع آوري كمك هاي مردمي از سرتاسر كشورمان مرهمي بر جسم و روح مردم آن ديار نهد.
سليمان بلغار
¤ از وزارت آموزش و پرورش خواهشمند است درباره وضعيت مجتمع هاي آموزشي تجديدنظر شود. زيرا مدارسي كه تبديل به مجتمع مي شوند بايد نيروي بيشتري داشته باشند، در حالي كه امروز برعكس است.
ياسيني از هرمزگان
¤از دولت محترم خواهشمند است بيش از گذشته به فكر كشاورزان باشند.
يك كشاورز
¤در تاريخ 82/01/88 از توپخانه 55 ارتش جمهوري اسلامي ايران ترخيص شده ام و با گذشت 7 ماه هنوز از كارت پايان خدمت خبري نيست هر روز كه مراجعه مي كنم به امروز و فردا موكول و براي اخذ گواهينامه رانندگي و گذرنامه دچار مشكل شده ام از مسئولين درخواست رسيدگي دارم.
اسماعيلي
¤آيا با شروع اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها ذخيره بنزين موجود در كارتهاي سوخت كماكان معتبر است يا اينكه باطل مي شود؟
7623---0912
¤علت گراني ميلگرد چيست از مسئولين مربوطه درخواست پيگيري و پاسخگويي را داريم.
7195---0912
¤مراجعين به بيمارستان بزرگ دكتر علي شريعتي اصفهان واقع در خيابان چهارباغ بالا و نبش خيابان شريعتي اين شهر، متاسفانه جايي براي پارك كردن اتومبيل خود ندارند و هر كجا كه در اطراف بيمارستان توقف يا خودروي خود را پارك كنند بلافاصله جريمه مي شوند و براي پارك نمودن در محوطه وسيع پاركينگ بيمارستان اجازه ورود به مراجعين به هيچوجه داده نمي شود. پس تكليف چيست؟
محمود بليغيان- اصفهان
¤از وزير محترم رفاه تقاضا داريم اضافه حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي را پس از 5 ماه ترتيب اثر دهند.
1407---0916
¤سهام عدالت بيماران دياليزي پيوند كليه چه وقت به بيماران تحويل مي شود؟
2500---0935
¤مدت 6 ماه است كه از شروع بكار شهرداري در خاتون آباد شهر بابك مي گذرد ولي هيچ اقدامي براي عمران و آباداني صورت نگرفته است. چرا؟
3803---0913
¤پيشنهاد مي كنم به جاي واريز مبلغ يك ميليون تومان به حساب نوزادان آن -را به حساب جوانان فاقد شغل بريزيد تا بتوانند كاري براي خود و ازدواجشان انجام دهند.
1848---0912
¤از هيئت محترم دولت درخواست مي شود نسبت به خريد تضميني برنج طارم اقدام كند تا جلوي گراني گرفته شود؟
2066---0911
¤در بحبوحه تبليغات رنگارنگ بانكها هيچكدام از آنها قبوض آب، گاز، برق و تلفن را در شهر جديد پرديس نمي پذيرند؟
2217---0912
¤جاده فيروزكوه (زرين دشت) به گرمسار صد كيلومتر است كه 71 كيلومتر آن مال رو است و روزانه چند تصادف در اين مسير مي شود با توجه به اينكه بودجه آن تامين شده و كلنگ شروع عمليات نيز به زمين زده شده ولي هيچ خبري از پيشرفت نيست چرا؟
8271---0912
¤قيمت هندوانه در اطراف تهران و برخي بارفروشي ها 100 تا 150 تومان است آنوقت در ميادين ميوه و تره بار 250 تومان، چرا؟
1747---0912
¤لطفا با كارشناسان اقتصادي به بحث هدفمند كردن يارانه ها بپردازيد.
9915---0912
¤چون ورودي به سالن مترو تقريبا به وسط طول قطار مترو ختم مي شود اين امر باعث گرديده بعضي از خانم ها بخاطر عجله و از ترس اينكه جا بمانند فورا در قسمت مربوط به آقايان سوار شوند پيشنهاد مي كنم تعداد سه واگن از قطار مترو به سوار شدن خانم ها اختصاص پيدا كند.
1360---0919
¤ خيابان اصلي 41 متري و خيابان هاي فرعي آن در شهرستان بابل مدتي است كه مورد كنده كاري شركت فاضلاب قرار گرفته است. اما به دليل برخورد اين كنده كاري به شبكه لوله كشي آب شهري، در اين محل هر روز آب قطع مي شود. لطفا رسيدگي شود.
ميرحميدي
¤ ثبت نام براي سهام عدالت بازنشسته ها با دردسرهاي بسياري همراه است. به طوري كه بازنشسته ها كه غالبا افراد سالخورده اي هستند، براي پركردن يك فرم بايد چند ساعت در صف بايستند. خواهشمند است فكر چاره اي براي اين مسئله شود.
رحماني
¤ به عنوان يك جانباز، اسفندماه سال 88 به صورت حالت اشتغال بازنشسته شدم. اما از آن زمان تاكنون وضعيت بيمه بنده نامشخص است.
قربانعلي جهانديده از لنگرود
¤ از آيت الله يزدي به خاطر رد كردن تقاضاي ملاقات خصوصي سفير انگليس تشكر مي كنم. لازم است اين رفتار براي ساير مسئولان و شخصيت هاي كشور ما يك الگو شود. زيرا غربي ها به وسيله اين ملاقات هاي خصوصي قصد انتقال ويروس هاي خود به ديگران را دادند.
شهيدي
¤ درحالي كه اضافه حقوق شاغلين پرداخت شده، اضافه حقوق بازنشسته ها هنوز پرداخته نشده است. لطفا رسيدگي شود.
يك بازنشسته
¤ پيشنهاد مي شود كتابي با عنوان عفاف و حجاب در مقاطع راهنمايي و دبيرستان خواهران تدريس شود تا شاهد فرهنگسازي بيش از پيش در اين زمينه باشيم.
آخونديان از آذربايجان شرقي
¤ كميته امداد امام خميني(ره) به مناسبت ماه مبارك رمضان به افراد تحت پوشش خود فقط يك سير قند مي دهند. آيا با اين كمك ها مي توان مشكلات مستضعفان را برطرف كرد؟
داريوش آگهي
¤ مغازه بنده در طرح تعريض خيابان امام خميني(ره) قرار دارد اما شهرداري تهران قصد دارد مبلغ نصف قيمت آن را بپردازد. اين درحالي است كه مسئولان كشور در اين باره تأكيد فرموده بودند كه اين قيمت بايد مطابق قيمت يك محله بالا تر محاسبه شود.
جهانگير حسندوند از تهران
¤ ژاپني ها از سال ها قبل تمايل به لايروبي تالاب انزلي براي برداشت تتانيوم آن داشتند. حالا كه دستگاه هاي مسئول در كشورمان درحال انجام اين كار هستند، ژاپن هم مشاركت كرده است. بايد مراقب بود كه فكر بردن تتانيوم ها را نداشته باشند.
يك هموطن
¤ لطفا در مورد شبكه بي بي سي فارسي اطلاعات كاملي ارايه نماييد.
6697---0911
¤ پيشنهاد مي كنم ناجا با اعلام عمومي و دريافت فيلم كاروان هاي متخلف عروسي با رانندگان خاطي برخورد كند.
1264---0919
¤ از افراد پاسخگو در دفتر حضرت آيت الله العظمي مكارم شيرازي در كرج تشكر مي كنم كه خيلي با حوصله به سؤالات ما پاسخ مي دهند.
66072--0912
¤ امنيت در استان سيستان و بلوچستان تا اخراج كامل افاغنه و شناسايي و ابطال شناسنامه هاي صادره ايران براي بيگانگان و مسدود كردن كامل مرزها امكان پذير نيست.
7140---0915
¤ كوچه هاي شهرك فرهنگيان آستارا بدون نام است شوراي شهر و مسئولين زيربط اقدام نمايند.
6501---0911
¤ پروژه سنگ فرش كردن پياده رويي در قزوين كه بسيار مسير پرترددي است بيشتر از 5 ماه از شروع آن تنها 03% پيشرفت داشته است!
1202---0912
¤ چرا كسي به وضعيت معيشتي طلبه ها رسيدگي نمي كند؟ طلبه متأهل با يك فرزند با شهريه يكصدوبيست هزار تومان؟!
7105---0919
¤ اعتبار كوپن روغن مدام در بجنورد تمديد مي شود ولي در هيچ مغازه اي يافت نمي شود؟
4900---0915
¤ اگر قطع روزنامه كوچكتر و تنوع مطالب بيشتر و جذاب تر و فونت كلمات درشت تر شود بهتر و دوست داشتني تر خواهد بود.
2705---0916
¤ به تهيه كنندگان سريال هاي تلويزيوني پيشنهاد مي كنم سريالي در مورد كشف قاره آمريكا و كشته شدن ميليون ها سرخ پوست توسط اروپائيان وحشي در پاسخ به فيلم 300 تهيه كنند.
8303---0912
¤ دستاوردهاي جديد هسته اي، مرهون خون شهدا و پايداري دولت مكتبي احمدي نژاد است.
قاسمي از استان اصفهان
¤ چرا بيمه فعاليت هاي ساختماني 52 برابر افزايش يافته است؟
فريده خامسي از تهران
¤ چرا قانون بانك ها براي ارائه تسهيلات متفاوت است؟ آيا بهتر نيست براي سهولت كار، همه بانك ها دراين مورد قوانين يكسان داشته باشند؟
آذر گندآبي
¤ وزارت آموزش و پرورش نيروهاي باسابقه را استخدام نكرده و به جاي آن 04 هزار نيروي جديد را جذب نموده است. علت چيست؟
زيور خام فروش
¤ چرا با گذشت 01 سال ازتصويب استخدام نيروهاي شركتي، وزارت نيرو هيچ اقدامي دراين راستا نكرده است؟
سعادت خالص
¤ مراكز صاف كاري و نقاشي خودرو در ميدان سبلان، واقع در منطقه 8 تهران، چهره شهر را بسيار زشت كرده اند. از شهرداري محترم تهران خواهشمند است تا براي تغيير مكان آنها اقدام شود.
يك شهروند
¤ ايجاد خط ويژه اتوبوس در بزرگراه چمران نه تنها باعث كاهش ترافيك در اين بزرگراه نشده كه به آن افزوده است. زيرا باعث باريك شدن بزرگراه شده. با توجه به اين كه دراين بزرگراه استفاده از اتوبوس كم است، بسيار جاي تعجب دارد كه خط ويژه براي آن راه اندازي شده است.
ممتحن
¤ بنده يك فرهنگي در رسته آموزگار هستم. اما 52 سال تمام در سمت هاي ديگري خدمت كردم. اما اكنون وزارتخانه اعلام كرده كه همه كساني كه در اين رده هستند بايد به تدريس دركلاس ها بپردازند. سؤال اين است كه بنده با اين همه سال دوري از عرصه تدريس چگونه مي توانم تدريس كنم؟
يك فرهنگي
¤ 4 ، 5 سال پيش با پرداخت 150 هزار تومان به عنوان مشترك دائم ايرانسل ثبت نام كردم. اما اكنون به بنده اعلام كرده اند كه تنها 52 هزار تومان اعتبار دارم. چطور ممكن است؟ پس مابقي پولي كه پرداخت كردم چه شد؟
كاشاني
¤ از جانبازان جنگ تحميلي هستم كه سال گذشته در حين پاكسازي ميادين مين مجروح شدم. از آن زمان بنياد جانبازان ديگر بنده را تحت پوشش قرار نداده است. لطفا رسيدگي شود.
ناصري
¤ از قوه قضاييه سؤال دارم كه چرا با مفسدين اقتصادي و آقازاده هاي خارج نشين برخورد نمي شود؟
يك هموطن
¤ چرا طرح مصوب عفاف و حجاب كه به وزارت كشور ابلاغ شده است اجرا نمي شود؟
قاسمي از استان اصفهان
ا¤ ز صدا و سيما به خاطر عدم پخش صداي شجريان بسيار ممنون هستم.
علوي
¤ قيمت لاستيك مدتي است كه به شدت افزايش يافته است. لطفا رسيدگي شود.
يك شهروند
¤ به رغم اين كه بازسازي بلوار شهيد باكري مدتهاست اتمام يافته، اما هنوز استفاده از آن ممكن نيست. همچنين يكي از ايستگاههاي اتوبوس در خيابان آيت الله كاشاني حذف شده است.
جمشيد احمدي
¤ تغيير ساعت كاري درماه مبارك رمضان براي كاركنان بيمارستان ها و مراكز بهداشتي اعمال نشده است. لطفا رسيدگي شود.
كوثري
¤ كوچه شهيد عباس زارع واقع در خزانه بخارايي دچار خاموشي است. از اداره برق اين منطقه تقاضاي رسيدگي مي شود.
نصيرپور
¤ دولت از يك طرف جلوي واردات برنج را گرفته و ازسوي ديگر قيمت برنج داخلي را كنترل نمي كند. به همين دليل قشر كم درآمد جامعه براي مصرف برنج دچار مشكل شده است.
سبحاني از آبيك
¤ لطفا توطئه هاي دشمنان براساس نظريات جين شارپ و جورج سوروس را به زبان عمومي تفسير كنيد تا اطلاعات مردم افزايش يابد و بتوانند بهتر در مقابل كودتاي نرم مقاومت كنند.
هاشمي
¤ پيشنهاد مي شود كتاب مسئله حجاب نوشته استاد شهيد مطهري درسطح مدارس راهنمايي تدريس شود تا شاهد تقويت فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه باشيم.
آخونديان از آذربايجان شرقي
¤ در تهران و به خصوص در تهرانپارس، مراكز ارائه قليان به شكل قارچ گونه اي در حال افزايش است. از مسئولان مربوطه خواهشمند است فكري به حال اين مسئله نمايند.
غلامي
¤ گرماي هوا در استان گيلان امسال به شدت افزايش يافته است. با اين وضعيت، استفاده مردم از كولر طبيعي است. اما دولت هزينه برق را بسيار گران مي كند. مگر چقدر به حقوق كارمندان اضافه شده كه حالا اين قدر از آنها پول گرفته مي شود؟
به منش
¤ يكي از بدترين راههاي كشور مسير گردنه آغاجري است. در ورودي شهر آغاجري نوشته به سرزمين ذخايرنفت و گاز خوش آمديد. چرا درصدي از اين ذخاير هزينه اين راهها نمي شود؟
2705-0916
¤ حدود دوماه قبل از عملكرد يك پليس راهنمايي و رانندگي با 197 تماس گرفتم و شكايت كردم درمدتي كمتر از 84 ساعت به شكايت من رسيدگي شد و پليس خاطي به مجازات خود رسيد. خواستم بدين وسيله از پليس راهور استان تهران تشكر كنم.
9986-0912
¤ به بنيادمسكن خوزستان بفرماييد اي كاش به تعهد خود در قبال پروژه 69واحدي ماهشهر ظرف 81ماه اقدام مي كرديد و ثبت نام كنندگان را پس از 6سال انتظاركشيدن و گرفتن تمام بهاي مسكن اينقدر متضرر نمي كرديد.
5823-0916
آيا بهتر نبود بخشي از هزينه ميلياردي كه صرف پخش بازي جام جهاني شد صرف عمران و آباداني روستاها مي شد.
4845-0912
¤ از وزيرمحترم بهداشت درخواست مي شود نسبت به رفع كمبود امكانات درماني تنها بيمارستان نهاوند اقدام نمايند تا بيماران و بويژه افراد اورژانسي و تصادفي مجبور نشوند مسير نهاوند تا همدان را طي كنند.
0291-0918
¤ وجود تعدادي دامداري در مقابل منطقه پرديسان قم كنار جاده اصلي نرسيده به بوستان غدير كه چندسالي است منطقه مسكوني شده و اين امر باعث وجود حشرات، بوي تعفن كود حيواني و... مردم منطقه را آزار مي دهد مسئولين نسبت به خارج كردن آنها از منطقه اقدام كنند.
4105-0912
¤ در انگشته درود استان لرستان خيلي راحت افراد سودجو موادمخدر مبادله مي كنند متاسفانه ناجا نيز هيچ كاري ندارد. شما را به خدا مسئولين فكري نمايند.
6485-0937

 گفته بوديم سبزها خل و چل هستند اين هم سندش! (خبر ويژه)

يكي از عناصر فعال در اپوزيسيون خارج نشين اعلام كرد سبزهايي كه سال گذشته در روز قدس شعار «نه غزه نه لبنان» داده بودند، «سفيه»هستند.
داريوش سجادي در وبلاگ خود و در مطلبي با عنوان «سبزهاي سفيه» نوشت: سال گذشته و بعد از تظاهرات روز قدس كه در خلال آن سبزها شعار «نه غزه، نه لبنان، جانم فداي ايران» را سر دادند طي مصاحبه اي مفصل مدعي انحراف جنبش سبز بدليل سر دادن چنين شعاري شدم. البته آن مصاحبه بازتاب هاي متفاوتي پيدا كرد و حجم بالائي از ترشروئي سبزها را متوجه من كرد. اما اكنون مشاهده كردم هم زمان حجت الاسلام منتجب نيا عضو ارشد حزب اعتماد ملي در كنار محمد خاتمي و علي اكبر محتشمي پور متفقاً شعار «نه غزه، نه لبنان» را انحرافي دانسته و بالاخره و بعد از يك سال سكوت سراينده هاي چنان شعاري را مورد شماتت قرار داده اند. ظاهراً اين وسط فقط فحاشي هاي معوقه سبزها بايد به حساب اينجانب واريز مي شد تا با تاخيري يك ساله بالاخره رهبران جنبش سبز هم به چنين صرافتي بيفتند. تقبل الله. اما علي رغم چنين شماتتي باز هم عده اي از مدعيان سبزينگي مي فرمايند: خير! مرغ يك پا دارد و كماكان «نه غزه، نه لبنان، جانم فداي ايران». من با استدلال و بدون اغراق معتقدم اين گروه از سبزها سفيه اند. مطابق منطق حاكم بر چنين شعاري، مظالم دولت صهيونيستي بر مردم لبنان و فلسطين براي ايشان (سبزهاي مدافع چنان شعاري) عاري از اهميت است.
وي تصريح كرد كه با اين منطق غربي ها نيز از جريان سبز حمايت نخواهند كرد چرا كه 4 ديواري، اختياري. آيا سفاهت شاخ و دم دارد؟
شايان ذكر است چند روز پيش موسوي و كروبي ضمن ديداري مدعي شدند:« حمايت از مسلمانان و ملت هاي مظلوم بويژه ملت فلسطين همواره مورد توجه ملت بزرگ ايران و امام خميني بوده است. روز قدس تبلور حمايت مردم آزاده از ملتي مظلوم است كه از سرزمين مادري خود رانده شدند و در خلال اين مدت رنج ها و مشقت هاي بسياري را متحمل گرديدند ملت مظلوم فلسطين عليرغم تصويب قطعنامه هاي متعدد از سوي سازمان ملل متحد و عدم تمكين رژيم اشغالگر هنوز نتوانسته حق طبيعي خود را كسب نمايد» و اين در حالي است كه سران رژيم صهيونيستي بارها از شجاعت- بخوانيد خيانت- آشوبگران و فتنه گران تجليل كرده و آنها را سرمايه رژيم صهيونيستي كساني كه به نيابت از اسرائيل مي جنگند، معرفي كرده بودند.
جميله كديور همسر بهاءاله مهاجراني روز گذشته با اشاره به موضع اخير موسوي و كروبي نوشت: اين موضع گيري ضرورت دارد. شعارها و موضع گيري هاي سال گذشته موجب ايجاد شبهاتي در بين افكار عمومي جهان خصوصاً فلسطينان و جهان عرب شد گويي كه جنبش سبز نسبت به رنج هاي ملت فلسطين و لبنان حساسيت ندارد.

 نام برنده ايران است آمريكا در عراق با بحران موفقيت روبروست(خبر ويژه)

«نام برنده، ايران است». اين عبارت ارزيابي روزنامه اتريشي استاندارد از سخنراني باراك اوباما درباره اعلام پايان جنگ عراق و خروج نظاميان آمريكايي از آن كشور است.
«استاندارد» با مرور سخنراني اوباما كه گفته بود جنگ عراق پايان يافته است، نوشت: عراق از سال 2003 به سرزميني بي صاحب بين آرزو و واقعيت تبديل شده است. آمريكايي ها دستخوش رويا بودند. اما طارق عزيز معاون صدام با شنيدن خروج آمريكايي ها گفت آنها عراق را در كام ايران مي اندازند. نوري مالكي اكنون استقلال كامل عراق را اعلام مي كند و آمريكايي ها سكوت آزاردهنده دارند، هرچه باشد مقامات عراقي دوستان و همسايگان ايران هستند. در اين ميان سكولارها در عراق از ايران هراسان هستند.
روزنامه اتريشي اضافه كرد: در ارزيابي اشغال عراق و 7 سال بعد از آن، بيشتر به تاثير بر اوضاع داخلي اين كشور و وعده اي كه آمريكا داده پرداخته مي شود، مهم ترين پيامدهاي منطقه اي- با اهميت فرامنطقه اي آن- اغلب فراموش مي شود؛ قدرت يافتن ايران. و اين فصل از تاريخ عراق را نمي توان بست زيرا گفتن «بعد از من هرچه پيش مي آيد به جهنم» به اوباما كمكي نمي كند.
روزنامه آلماني فرانكفورتر روند شاو هم به بحران هدف و موفقيت براي آمريكا در ماجراي اشغال عراق پرداخت و نوشت: ملاك موفقيت چيست؟ اوباما از پايان عمليات نظامي در عراق صحبت كرد اما هر كس به دقت به سخنان وي گوش مي داد پي به جاي خالي يك عبارت مي برد؛ پايان موفقيت آميز.
اين روزنامه نوشت: عبارت «ماموريت با موفقيت انجام شد»، عبارتي بود كه بر روي پارچه اي بالاي سر جورج بوش نوشته شده بود كه در اول مه 2003 بر عرشه ناو هواپيمابر آبراهام لينكلن پيروزي آمريكا را در جنگ عراق اعلام مي داشت. اين يكي از دروغ هاي جنگ عراق بود، زيرا ماموريت به هيچ وجه هنوز پايان نيافته بود حالا در سال 2010 عمليات را پايان يافته اعلام مي كنند. زيرا معلوم شده است- با خونريزي معلوم شده است- «پايان موفقيت آميز» هيچگاه وجود نخواهد داشت. از اينجا مي توان فهميد كه اوباما مبنا را بر اين مي گذارد- بايد بر اين بگذارد- حتي خود در سخنراني مي گويد كه پايان عمليات نظامي آمريكا پايان درگيري هاي نظامي در عراق نخواهد بود. آمريكا برخلاف حقوق بين الملل عراق را اشغال كرد و اوباما در اين مبارزه چيزي نگفت. درباره اهداف اين حمله، اوباما هيچ حرفي نزد و اينكه آيا به اهداف رسيدند يا نه؟ آزادي؟ پيشرفت؟ اين وضع در افغانستان بغرنج تر است. آنجا حتي ديكتاتوري مثل صدام هم وجود ندارد كه آمريكا به عنوان يك ابرقدرت او را شكست دهد و سرنگون كند. در اين جنگ ملاك موفقيت چيست؟ وقتي براي عراق نتوان گفت «ماموريت با موفقيت به پايان رسيد» چگونه چنين سخني براي افغانستان ممكن است.
سايت بي بي سي انگليس ديگر رسانه غربي بود كه به ارزيابي خروج آمريكا از عراق و نفوذ ديرين ايران پرداخت و از قول يك استاد علوم سياسي در سوئيس اعلام كرد: نفوذ ايران در عراق يك واقعيت است كه حتي به سال هاي قبل از پيروزي انقلاب اسلامي برمي گردد يعني زماني كه صدام حسين، «معاودين»، يعني شيعيان عراقي را كه اصليت ايراني داشتند، از اين كشور اخراج كرد. بخش قابل توجهي از معاودين به ايران آمدند و به خاطر علقه هاي مذهبي، حول محورهاي مذهبي ايران جمع شدند. اين گروه حتي در پيروزي انقلاب اسلامي در ايران هم نقش قابل توجهي داشتند و بعد از پيروزي انقلاب، توانستند در برخي مراكز تصميم گيري و اجرايي حضور داشته باشند. آنها لشكر بدر و مجلس اعلا را تشكيل دادند. كساني هم كه در كردستان عراق حكومت مي كنند در دهه هاي گذشته در ايران زندگي كرده اند و هنوز بخشي از خانواده هايشان در ايران هستند، در نتيجه هم آنها نسبت به ايران احساس دين مي كنند و هم ايران ابزارهاي فشار بر آنها را در اختيار دارد.
بي بي سي تصريح كرد: با خروج آمريكا، همكاري اقتصادي و اجتماعي و سياسي ايران با دولت عراق بيشتر هم خواهد شد.

 نگراني آقاي فسيل درباره انحرافات فتنه سبز(خبر ويژه)

وزير صهيونيست رژيم پهلوي گفت اگر جنبش سبز آلوده به تفكرات ملي و مذهبي بشود، اميد من بر باد مي رود.
داريوش همايون داماد زاهدي (عامل كودتاي 28 مرداد 1332) كه انقلاب اسلامي را بزرگ ترين و تلخ ترين كابوس زندگي پرنكبت خود مي داند، به دويچه وله گفت: من زياد اهل سمبل و مچ بند سبز نيستم اما در 15-14 ماه گذشته دست كم 100 مطلب در اين باره نوشته ام. من بيش از حد سبز شده ام.
اين سلطنت طلب فراري افزود: جريان سبز تلاش داشت مانند يك ويروس گسترش پيدا كند و تعدادش در يك لحظه آن قدر زياد شود كه واگيردار و همه گير شود. جريان سبزمي خواست به يك نقطه جابجايي دگرگوني (tipping point) برسد. اين نقطه جابجايي درست روي جريان سبز بود.
وي درباره استفاده از مچ بند سبز و اينكه كي آن را به خاطر نااميدي از دست خود بيرون مي آورد گفت: البته به جاي مچ بند من گاهگاهي كراوات سبز بسته ام. ولي آن بحث ديگري است. اگر جريان سبز، گفتمان ليبرال دموكراسي را از دست بدهد و دوباره آلوده تفكرهاي ملي و مذهبي و گرايش هاي مذهبي شود، اميد من بر باد مي رود.
اين سلطنت طلب وامانده كه فسيل سلطنت طلب ها محسوب مي شود درباره خروج اشغالگران آمريكايي از عراق و تاثير آن در گسترش نفوذ ايران گفت: اين كه حتما باعث نفوذ بيشتر ايران خواهد شد. يك وسيله دفاع جمهوري اسلامي، حملاتي است كه در عراق و افغانستان به آمريكايي ها مي شود. ولي تخليه سربازان آمريكايي معنا ندارد. آنها به تعداد زياد هنوز در عراق هستند.

 واكنش ايران به مذاكرات سازش احمدي نژاد :
سرنوشت قدس در فلسطين تعيين مي شود نه در واشنگتن ، لندن و پاريس

رئيس جمهور كشورمان در واكنش به مذاكرات سازش كه با حضور مقامات آمريكا، اردن، رژيم صهيونيستي و تشكيلات خودگردان فلسطيني در واشنگتن در حال برگزاري است تاكيد كرد كه سرنوشت فلسطين در فلسطين مشخص مي شود نه در پايتخت هاي كشورهاي غربي.
«محمود احمدي نژاد» ديروز طي سخناني در پيش از خطبه هاي نمازجمعه تهران در اين باره با طرح اين سؤال كه چه كسي مي خواهد گفت وگو كند، گفت: كساني كه مي خواهند گفت وگو كنند، از چه كسي نمايندگي دارند؟ نماينده دولت فلسطين چه كسي است؟ و كسي كه صحبت مي كند از كجا اين نمايندگي را به دست آورده است؟ راجع چه موضوعي مي خواهند صحبت كنند؟ چه كسي حق دارد قطعه اي از سرزمين فلسطين را به دشمنان بفروشد؟
احمدي نژاد تاكيد كرد: بنده اينجا اعلام مي كنم نه ملت فلسطين و نه ملتهاي مستقل اجازه نخواهند داد كه هيچكس حتي يك وجب از خاك سرزمين فلسطين را به دشمنان ببخشد.
رئيس جمهور گفت: در چه فضايي مي خواهند گفت وگو كنند و چه كسي مي خواهد ميانجي شما شود؟ كساني كه به نام منجي آمده اند خودشان شريك دزد هستند و خودشان پايه گذاري و حمايت كرده اند، بنابراين چطور اين افراد مي توانند ميانجي شوند و فضاي عادلانه براي مذاكرات ايجاد كنند؟ ما از اين رويه تعجب مي كنيم.
اهداف مذاكرات سازش
احمدي نژاد در ادامه اهداف رژيم غاصب صهيونيستي و آمريكايي ها از برگزاري مذاكرات به اصطلاح سازش را در3 بخش توصيف كرد و در اين زمينه توضيح داد: هدف اول از برگزاري اين مذاكرات، انتخابات آمريكا است؛ متاسفانه در دموكراسي ليبرال، قدرت حرف اول را مي زند و براي رسيدن به قدرت، مي توان دست به انجام هر كاري زد و حتي مي شود لشكركشي كرد و يك ميليون از مردم را كشت براي انتخابات، مي شود بمب گذاري كرد و مي شود گروههاي تروريستي را سازماندهي كرد.
رئيس جمهوري اضافه كرد: امروز انتخابات دارند و مي خواهند بگويند ما يك كاري انجام داديم و يك تغيير ايجاد كرديم و پيش رفتيم، آدم از اين تحليل تاسف مي خورد و بعدا مي خواهند در جهان حكومت كنند؛ به فرض كه انتخابات را برديد كه به احتمال زياد خواهيد برد، پس واقعا نيازي به اين كثافت كاري نداريد، اما بعدش چه كاري مي خواهيد انجام دهيد با ظلم و دروغ و خيانت و از بين بردن حق يك ملت مي خواهيد انتخابات برگزار كنيد، اما سؤال اين است كه پس از آن چه كاري مي خواهيد انجام دهيد؟ معلوم است كه پس از آن نيز ظلم و خيانت است.
رئيس جمهور هدف دوم غربي ها از برگزاري مذاكرات سازش را ايجاد فرصت براي رژيم صهيونيستي دانست و گفت: رژيم صهيونيستي امروز در بن بست است و از درون دچار مشكل شده است. آنها مي خواهند با برگزاري مذاكرات سازش فضايي را براي اين رژيم غاصب صهيونيستي ايجاد كنند تا خودش را بازسازي كند.
احمدي نژاد هدف سوم آنها از برگزاري مذاكرات به اصطلاح سازش دادن بهانه به صهيونيست ها براي سركوب بيشتر فلسطيني ها و احيانا حمله به كشورهاي همسايه توصيف كرد، اما اين مذاكرات را شكست خورده خواند و گفت: اصلا اين مذاكرات مرده به دنيا آمده است. مبنايي براي مذاكرات وجود ندارد. زماني كه به اصل موضوع و حقوق ملت فلسطين و واقعيت هاي منطقه توجه نشود، معلوم است كه اين مذاكرات شكست خورده است و بنده نيز بلند اعلام مي كنم كه سرنوشت فلسطين در فلسطين و از خلال مقاومت مردم فلسطين تعيين خواهد شد نه در واشنگتن، پاريس و لندن.
رئيس جمهور در عين حال با تاكيد بر اينكه ملت فلسطين براي تعيين سرنوشت خود نياز به دخالت كسي ندارد، گفت: اين مذاكرات شكست خورده است و اصلا موضوعي براي مذاكره وجود ندارد و غربي ها مي خواهند راجع به چه موضوعي مذاكره كنند؟ آنها چيزي در دست ندارند؛ امروز اختيار دست ملت فلسطين است و رژيم صهيونيستي در سراشيبي سقوط قرار گرفته است و بنده با صداي بلند اعلام مي كنم كه اين ترفندها و شرارت هاي بيشتر، هرگز نخواهد توانست كه رژيم صهيونيستي را نجات دهد.
احمدي نژاد همچنين گفت: اگر با كسي در ارتباط با اين رژيم غاصب حرفي مي زديم، آنها مي گفتند كه نمي شود و بايد پذيرفت و اين يك واقعيت است. اما چه شد امام و انقلاب امام آمد و ملت ايران حركت كرد و امام روز قدس را برپا كرد و درست پس از روز تاسيس روز قدس تا به امروز، رژيم صهيونيستي در سراشيبي سقوط قرار گرفته است.
وي در بخش ديگري از سخنان خود تصريح كرد: آمريكايي ها براي نجات اين رژيم دست به هر كاري زدند، اما موفق نشدند؛ چند دور گفت وگو كردند و وعده دادند؛ سازشكاران را به پاي ميز كشاندند، اما مشكل حل نشد؛ به لبنان حمله كردند تا هيمنه خودشان را بازسازي كنند، اما باز هم مشكل حل نشد؛ به غزه حمله كردند تا خودشان را تثبيت كنند، اما مشكل حل نشد.
وي خطاب به همه ملت هاي منطقه اظهار داشت: از مستكبران نهراسيد چرا كه آنها ببرهاي كاغذي هستند و اصالت ندارند و رفتني هستند و هركس امروز از آنها بترسد از جمله خسارت ديدگان تاريخ است.
رفراندوم تنها راه حل است
رئيس جمهور خطاب به برخي دولتهاي غربي و آمريكايي كه سرنوشت خود را به صهيونيست ها گره زده اند، خاطرنشان كرد: راه حل ايران معلوم است و ما اعلام كرديم كه منشور ملل متحد را كه شما تهيه كرده ايد مبنا قرار گيرد.
وي در ادامه به اين كشورها توصيه كرد كه اجازه دهيد در فلسطين رفراندوم آزاد برگزار شود و آنها خودشان سرنوشت خود را تعيين كنند.
رژيم صهيونيستي جرات تعرض به ايران را ندارد
وي همچنين در خصوص تهديدات اخير رژيم صهيونيستي عليه ايران، اظهار داشت: هرچند يكبار سروصدايي مي آيد كه مي خواهند به بوشهر و... حمله كنند ولي اين هويت و موجوديت آنهاست و الا نمي توانند كاري كنند.
وي افزود: رژيم صهيونيستي و حتي اربابان آنها كوچكتر از آن هستند كه قصد تعرض به ايران و حقوق ايران را داشته باشند.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14