(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


پنجشنبه 29 مهر 1389- شماره 19769

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
اباذر يا ابوزر؟!
3 جاسوس آمريكايي 15 آبان محاكمه مي شوند
رئيس سيا در دوره بوش: ايران نمي خواهد سلاح هسته اي بسازد
محمدي گلپايگاني: استقبال مردم از رهبر انقلاب فوق تصور بود
وحيدي : ايران برنامه اي براي خريد اس 300 از چين يا ونزوئلا ندارد
نقش بي بديل « عاطفه » در اداره جامعه
كوثري در گفت وگو با فارس: طراحان فتنه هنوز به دنبال نقشه شوم خود هستند
جليلي در ديدار چاوز: اعضاي عدم تعهد مي توانند در طراحي آينده جهان نقشي فعال بر عهده بگيرند
صالحي : ميزان سوخت 20 درصد به حدود 30 كيلوگرم رسيده است
توانايي ايران در تأمين نيازهاي ديجيتالي جهان اسلام
رجوي اعضاي پادگان اشرف را تهديد به نابودي كرداباذر يا ابوزر؟!

حسين قدياني
دو جور مي توان لذت برد از نگاه كردن به كوه باشكوه دماوند. يكي اينكه راه قله را در پيش گرفته باشي و از نزديك، دامن اين طبيعت بالا و بلند را لمس كني اما از دامنه دماوند، بام ايران را به تمامي ديدن هم صفايي دارد براي خودش. گمانم هست؛ زيباترين حالتي كه مي توان ماه را نظاره كرد در ميان خيل انبوه ستاره هاست و بهترين حالتي كه مي توان شمع را مشاهده كرد، اين است كه تو در كنار پروانه ها باشي. بسيجي ها عطر مقتداي شان را مي دهند و چه خوب است كه مقتداي سيدعلي، علي است و چه خوب است تجلي 9 دي در خيابان 19 دي و چه خوب كه باز هم غديرخم وزيد از كوير قم. سه شنبه قم پر بود از اباذر. ابوزرها نبودند. خدا را شكر كه ابوزرهاي زور و تزوير نبودند. امام ابوزر، شهرام است و دلار آمريكا و امام اباذر، علي است. اباذر شهره بود به صداقت و نفاق نداشت. راستي كه چه نسبتي است ميان ابوزر و ابوزور و ابوتزوير، چه تناسبي است ميان سران كفر و سران فتنه با اباذر؟ كساني كه الله اكبر خود را بر بالاي مناره مسجد ضرار گفتند، رو سياه تر از آنند كه با بلال و مقداد و عمار و اباذر، قياس شان گرفت. بگو فريادت از كدام حنجره بيرون مي زند تا بگويم به كه برمي گردد نسبت. اباذر به بسيجيان خامنه اي مي گويند كه حتي اگر به ربذه فتنه هم تبعيدشان كني، دست از دامن رهبر خود برنمي دارند. اباذر به مراجع عاليقدر شيعه مي گويند ... كساني كه با معاويه هاي امروز پالوده ميخورند و قرآن و قانون بر سر نيزه مي كنند و براي كودتاي مخملي، كاريكاتوري از انقلاب اسلامي مي كشند، شايد ابن ابي باشند ليكن اباذر نيستند. نسل اباذر را من با همين چشمان خود در غدير قم ديدم و ديدم كه در اين كوير، باز هم ستاره باران است آسمان. علي را هر آنكس كه تنها نگذارد، اباذر است و تو ببين معاويه هاي آخرالزمان، سران آمريكا و اسرائيل كدام مرد خدايي را براي زدن نشانه گرفته اند، جبهه حق و باطل برايت ترسيم مي شود.
خامنه اي خود را غلام قنبر علي مي داند اما كيست كه نداند افتخار علي در اين زمانه مقتداي بسيجي هاست. اين بار اما به كوري چشم ابوزرها، اباذرها زيادند. مطمئن باشيد مالك اين بار برنمي گردد از در خيمه معاويه. فتنه هر چه مي خواهد پيچيده تر شود؛ ما علي را تنها نمي گذاريم. پرچم علي در روزگار غيبت، دست سيدعلي است و خورشيد به ماه اين نيابت را داده. كساني كه نيزه خوارج دست شان است، ابازرهايي هستند كه به خون ابوذرها تشنه اند. اين بار اما چون علي تنها نبود، اباذر از فتنه تبعيد به سلامت برگشت. فتنه هرچه مي خواهد پيچيده تر شو؛ ما علي را تنها نمي گذاريم. ما بزرگ شده مكتب شهادتيم. ابوزرها مشق خود را با ديكته جورج سوروس مي نويسند، ما اما با جان و دل به وصيت نامه شهدا عمل مي كنيم و نمي گذاريم ولايت فقيه تنها بماند. ما بيشماريم. بارها ثابت كرده ايم كه بيشماريم. اي ابوزرها كه شهرام، امام تان است و نيزه خوارج، رساله تان و 200 كلاهك هسته اي اسرائيل، همه زورتان، حضور حماسي نسل 9 دي در خيابان 19 دي، يعني كه با عرض معذرت، شما ابوزرهاي اهل زور و تزوير، غلط كرديد بيشماريد. بيشمار به ما ستاره هاي حضرت ماه مي گويند. آن ابوزري كه از فرط بيسوادي بعيد مي دانم تا 10 را بتواند درست بشمارد، خوابش را ببيند كه بتواند ستاره هاي حضرت ماه را بشمارد؛ ما بيشماريم. «بالاترين» به تعداد ستاره هاي حضرت ماه مي گويند در آسمان كوير قم، كه دگر براي تاريخ، غديرخم را تداعي كرد. مدح خامنه اي تمجيد از رسالت انبياي دين خداست. مقتداي ما ناخداي باخداي سفينه انقلاب است. ما دليلي نداريم براي اينكه چون شمعي را بهترين پروانه نباشيم و چون ماهي را پرنورترين ستاره. ما اثبات اين سخن خميني كبير هستيم، معناي آن فرمايش حضرت روح الله كه فرمود؛ از قوم حجاز، از امت زمان پيامبر و علي، برتريم. ما دليلي نداريم كه عاشق مقتداي خود نباشيم. ما با كدام دليل، وقتي چشممان به جمال آقا روشن مي شود، اشك بر گونه مان جاري نشود؟ اصلا مگر مي توان خامنه اي را عاشق نبود؟ اصلا مگر مي توان علي را تنها گذاشت؟ ما كه در كوفه به دنيا نيامده ايم. ما جوانان كوچه بني انقلابيم؛ هركس مي خواهد پي به اصل و نسب ما ببرد، برود و جوانان كوچه بني هاشم را ببيند. ما نسل 9 دي ادعاهاي بزرگي داريم. اگر ما امت خميني و خامنه اي در صدر اسلام بوديم، اجازه نمي داديم ابوزرها، سر از بدن اباذرها جدا كنند. ما امتحان خود را پس داده ايم. ما فريب عكس داشتن عده اي را با امام نخورديم. ما الله اكبرهاي آلوده به فتنه را كه شنيديم، قرآن را كه روي نيزه ديديم، آخرين خوارج را كه در مسجد ضرار مشاهده كرديم، هزار و يك تهمت و شايعه را كه تحمل كرديم، نفاق را كه ديديم، زر و زور و تزوير را كه نظاره كرديم، 2500 ماهواره دشمن را كه به جاسوسي مشغول شان ديديم، باز هم اين ماه پاره علوي تبار خود را اين ميثم تمار، اين عمار، اين اباذر، اين مقداد و اين مالك و اين ذوالشهادتين، اين افتخار علي در زمانه واپسين تاريخ را براي لحظه اي تنها رها نكرديم. ابوزرها مدتهاست كه آن روي خود را نشان مان داده اند. راست مي گويند؛ از همان اول هم ولايت فقيه را قبول نداشتند. ابوزرها از همان اول ولايت فقيه را قبول نداشتند اما حقيقت اين است كه نسبت به مصداق آن، ديگر فقط بحث قبول نداشتن نيست، كينه ها دارند اينها از علي. كينه هاي خيبري دارند و عقده هاي بدري. ابوزرها مي خواهند انتقام همت و باكري را از اباذر بگيرند. همت و باكري كه با شهادتشان خواب معاويه هاي زمان را آشفته كرده اند. مگر ما مرده ايم كه تنها بماند علي. دشمن بداند؛ خامنه اي هر كجا برود، داستان همين است. به كوري چشم دشمن، سانديس نظام مان را مي خوريم و به كوري چشم سران فتنه، به كوري چشم ابوزرهاي ويلانشين، ني سانديس را فرو مي كنيم در چشم فتنه. حرفي هست؟ هزاران برابر كينه اي كه معاويه هاي كاخ سفيد از علي دارند، ما علي را عاشقيم. حرفي هست؟ هر كجا حضرت ماه برود، ما جملگي ستاره هاي بي شمار مقتداي نوراني مان هستيم. حرفي هست؟ ما بي شماريم. حرفي هست؟ ما مثل كوه، باشكوه تر از دماوند، پشت انقلاب اسلامي پدران مان ايستاده ايم. حرفي هست؟... البته كه حرفي نيست. مگر حرفي هم مي تواند باشد. كدام ديار، يار ما سفر كرده، كه تنها بوده؟ كجا اباذر رفته، كه ما تبعيدي عشقش نبوديم؟ اباذر به مولا و مقتداي ما حضرت آيت الله العظمي خامنه اي مي گويند كه ويلا ندارد. بصيرت دارد؛ بصيرتي از نسل بصيرت عباس كه به حق «نافذ البصيره» بود. اباذر ما آنجا كه قرار به ايستادگي است، چون سرو محكم مي ايستد؛ آنجا كه قرار به روشنگري است، ميكروب فتنه را در نطفه و با نكته هاي ناب خود، خفه مي كند؛ آنجا كه قرار به كرامت است، خود را غلام قنبر علي مي داند؛ آنجا كه قرار به دلدادگي است، دست تكان مي دهد براي ما؛ آنجا كه فرزند شهيدي تمنا مي كند چفيه اش را، مي بخشد؛ آنجا كه بايد توي دهن آمريكا و اسرائيل بزند، مثل امام، محكم و برق آسا مي زند؛ آنجا كه بايد تذكري به دوست بدهد، هواي عدالت را حتي درباره ابوزرها هم دارد و مي گويد؛ به احدي ظلم نكنيد؛ آنجا كه بايد نايب خورشيد باشد، چون ماه در اين شبهاي تاريك، مي درخشد؛ آنجا كه بايد اباذر باشد، اباذر است و آنجا كه بايد مقداد باشد، مقداد. اي داد كه الگوي سيدعلي در رهبري، علي است و آن وقت ابوزرها خود را قياس با اباذر مي گيرند. شيخ بي سواد! كلا به شما كه عرض مي كنم؛ ما را زياد خندانده اي، اين بار اما واقعا از قياست خنده آمد خلق را. آخر تو را چه به اباذر؟ تو البته قبول؛ ابوزري، منتهي فقط با اين «ز»! حالا بايد فكر كني كه روي اين «ز» فتحه بگذاري يا كسره؟! شيخ بي سواد! مي خواهم بدانم؛ اباذر هم بلد نبود «العربيه» به «خليج» برمي گردد يا به چي؟!... نه جانم؛ زر اباذر فقر بود، نه ويلاي قيطريه. زور اباذر ذوالفقار بود، نه 200 كلاهك هسته اي اسرائيل و اباذر اهل تزوير نبود. مرد تزكيه بود. ما در روز قدس، روزه خواري طرفداران تو را ديديم اما نماز خواندشان را نديديم! و در 9 دي شنيديم و خود نيز گفتيم كه تو عامل دست موسادي. چه مفت فروختي گذشته خود را. آدمي كه به هستي اش چوب حراج نمي زند. به خود بيا اي شيخ. با دردكشان هر كه در افتاد، ور افتاد. ما كه علي را تنها نمي گذاريم. خيال همه جمع. ما شمع را پروانه ايم؛ خيال همه جمع. ما ماه را ستاره ايم؛ خيال همه جمع. اين از بدسليقگي عده اي است كه ويروس تاريكي، ميكروب فتنه را به شعاع نور ماه ترجيح مي دهند. بدسليقه نبودند كه خط امام را به خط و ربط به پول شهرام نمي فروختند. ما را اما با كج سليقه ها چه كار؟ سليقه ستاره زيباست و او در شب فتنه، ماه را برمي گزيند. سليقه امام هم زيبا بود كه مي گفت؛ من در خامنه اي لياقت رهبري مي بينم. اماما! ما هم مثل تو سليقه مان زيباست. ما هم ستاره هاي گرد ماهيم. اماما! در 8 سال قصه تحميلي پدران ما اجازه ندادند كه آبادان، عبادان شود و خرمشهر، المحره. ما هم در 8 ماه غصه تحليلي، شما را و نايب شايسته شما را نفروختيم به ابوزرهايي كه با تو چندتايي عكس داشتند اما بر عكس راه تو و برخلاف توصيه ات به پشتيباني از ولايت فقيه حركت كردند. اماما! در خيابان 19دي، انگار تو بودي كه براي ما دست تكان مي دادي. پيرمردي مي گفت: انگار همان روز است كه دوباره خميني به قم برگشته بود. اماما! ما از قوم حجاز تا ابد بهتر مي مانيم و براي يك آن، خواه دشمن مان «بعثي ها» باشند، خواه دشمن مان «بعضي ها»، نمي گذاريم اينجا كوفه شود؛ تنها بماند علي. اماما! با دلي مطمئن، روحي شاد و ضميري اميدوار، با شهدا عندربهم يرزقون باش كه به فضل خدا رهبري داريم كه تو را برايمان تداعي مي كند. اماما! خامنه اي، خميني ديگر است اما «خامنه اي» يك «الف»، يك «ها» از «خميني» بيشتر دارد كه روي هم مي شود؛ «آه». اماما! ما از قوم حجاز برتريم. نسل اباذريم؛ اجازه نمي دهيم آه علي، گره بخورد با سينه چاه.

 3 جاسوس آمريكايي 15 آبان محاكمه مي شوند

سرويس سياسي-
خبرگزاري آسوشيتدپرس از برگزاري دادگاه سه آمريكايي جاسوس كه حدود يكسال پيش در ايران بازداشت شدند در 15 آبان ماه خبر داد.
به نوشته اين خبرگزاري «سيندي هايكي»، مادر «شين باور»، يكي از دو جاسوس مرد آمريكايي زنداني در ايران گفت كه محاكمه پسرش و «جاش فتال»، ديگر آمريكايي بازداشت شده، ششم ماه نوامبر (15 آبان) برگزار مي شود.
هايكي با بيان اين كه «مسعود شفيعي»، وكيل شهروندان آمريكايي بازداشتي در ايران اين خبر را به خانواده آنها داده است، از برگزاري اين محاكمه با عنوان «فرصتي براي رد اتهام جاسوسي» به اين آمريكايي ها نام برد.
اين ادعا درحالي مطرح شد كه حجت الاسلام «حيدر مصلحي»، وزير اطلاعات كشورمان با تكرار اتهام جاسوسي عليه آمريكايي هاي بازداشت شده، گفته بود كه اين افراد بايد منتظر محاكمه و صدور حكم قضايي باشند.
گفتني است جاش فتال و شين باور حدود 15ماه پيش به همراه «سارا شورد»، ديگر جاسوس آمريكايي در مرز كردستان به اتهام ورود غيرقانوني به ايران دستگير شده بودند.
سارا شورد حدود يك ماه قبل با وثيقه 500 هزار دلاري از زندان آزاد شد و از طريق عمان به آمريكا رفت.
از سوي ديگر شافعي وكيل مدافع اين سه آمريكايي گفت: محاكمه اين افراد ساعت ده صبح 15 آبان آغاز خواهد شد و عبدالقاسم صلواتي به عنوان قاضي، رياست اين دادگاه را به عهده خواهد داشت.
وي اضافه كرد اين سه نفر به جاسوسي و ورود غيرقانوني به ايران متهم هستند و همچنين به خانواده شورد بستگي دارد كه اجازه دهند در اين دادگاه حاضر شود يا خير.
اين وكيل گفت اگر شورد در اين دادگاه حاضر نشود به ضرر آزادي وي به قيد وثيقه خواهد بود.
خاطرنشان مي شود پيش از اين دولت آبادي دادستان كل تهران درباره آزادي شورد هشدار داده و گفته بود اگر وي در جلسه دادگاه حاضر نشود مبلغ حدود پانصد هزار دلاري كه به عنوان وثيقه براي آزادي وي تعيين شده گرفته خواهد شد و وي به صورت غيابي محاكمه مي شود.
درهمين حال هيلاري كلينتون وزير خارجه آمريكا در اظهاراتي مداخله جويانه مدعي شد هيچ مبنايي براي محاكمه اين افراد وجود ندارد و آنها در معرض نظام جزايي قرار گرفته اند كه به نظر ما منعكس كننده اقداماتشان نيست.
وي پس از اين ادعاهاي واهي بلافاصله بحث انسان دوستي را مطرح كرد و خواستار آزادي جاسوسان آمريكايي شد.
وزير خارجه آمريكا البته هيچ توضيحي درباره ايراني هاي بازداشت شده در آمريكا كه بدون هيچ گناهي ماههاست در زندان هاي مخوف اين كشور به سر مي برند و نيز چهار ديپلمات ايراني كه 28 سال پيش توسط عوامل رژيم صهيونيستي ربوده شده و به داخل سرزمين هاي اشغالي برده شدند، نداد.
تعدادي از صاحب نظران مسائل سياسي حقوقي معتقدند جمهوري اسلامي ايران نبايد به سادگي از كنار جرم جاسوسي آمريكائي هاي بازداشت شده بگذرد و حداقل از آنها به عنوان ابزاري براي آزادي ديپلمات هاي ايران و ساير زندانيان در بند آمريكا استفاده كند.

 رئيس سيا در دوره بوش: ايران نمي خواهد سلاح هسته اي بسازد

سرويس سياسي-
رئيس سابق سازمان جاسوسي آمريكا، اين ادعا را كه ايران به دنبال دستيابي به سلاح هسته اي است، رد كرد.
ژنرال مايك هايدن، رئيس سابق سازمان سيا مدعي شد: ايرانيان مي خواهند براي معامله با آمريكا و شركايش، خود را در يك گامي رسيدن به بمب اتم متوقف كنند.
به گزارش شبكه تلويزيوني فاكس نيوز، ژنرال هايدن كه نزديك به 40 سال در سازمان هاي اطلاعاتي آمريكا فعاليت كرده و آخرين مقام وي نيز مديريت سيا بود، به تازگي گفته است: ايران يك گام مانده به بمب اتم، فعاليت هسته اي اش را متوقف مي كند و هدف آنها از اين كار هم، قرار گرفتن در موضع معامله با آمريكا و ديگر كشورهاست. هايدن اضافه كرد: اين كار براي آنان، همه تأثيرگذاري هايي كه داشتن بمب مي تواند به همراه بياورد، خواهد داشت.
خبرنگار فاكس نيوز هم با تأييد اين مطلب گفت: اين مسيري است كه تهران آن را در پيش گرفته است زيرا همه رفتارهاي تهران نشان مي دهد، آنان مي خواهند در يك قدمي داشتن سلاح هسته اي قرار گيرند، زيرا به باور آنان به اندازه داشتن بمب اتم برايشان مفيد است.
رئيس موساد در سمت خود
باقي مي ماند
پايگاه اينترنتي روزنامه هاآرتص هم نوشت: منابعي در تشكيلات دفاعي اسرائيل اعلام كردند، «مايرداگان» رئيس موساد در توافقي كه به زودي صورت خواهد گرفت، چند ماه ديگر در سمت خود ابقا مي شود.
تغيير ارشدترين مقامات در موساد، ارتش اسرائيل و سرويس امنيتي شين بت، در مصر زماني مشكل ساز خواهد بود، چه رسد به اينكه ماه هاي آينده به سبب روند صلح با فلسطين و نيز تلاش براي متوقف كردن برنامه هسته اي ايران، برهه زماني بسيار حساسي است.
هاآرتص ادامه داد: دوره 8 ساله رياست داگان بر موساد، ماه دسامبر پايان مي يابد. آريل شارون، داگان را به اين سمت منصوب كرد و ايهود باراك و نتانياهو نيز مدت تصدي وي را تاكنون تمديد كردند.
به گزارش اين روزنامه صهيونيستي، در دوره رياست داگان بر موساد چند عمليات اجرا شد كه عبارتند از ترور عماد مغنيه، از مقامات ارشد حزب الله، كشف و بمباران يك رآكتور هسته اي در سوريه و تلاش هاي مختلف براي به تعويق انداختن برنامه هسته اي ايران. داگان همچنين روابطي نزديك با سرويس هاي اطلاعاتي ديگر برقرار كرد و بر سه نخست وزير اخير اسرائيل نفوذ زيادي داشت به طوري كه همگي معتقد بودند وي تجربيات نظامي گسترده اي در خصوص عمليات هاي ويژه دارد.

 محمدي گلپايگاني: استقبال مردم از رهبر انقلاب فوق تصور بود

رئيس دفتر رهبر معظم انقلاب گفت: استقبال روز سه شنبه مردم از رهبر انقلاب براي ما غيرقابل انتظار بود.
به گزارش رسا، حجت الاسلام والمسلمين محمدي گلپايگاني، رئيس دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامي در مراسم افتتاح نمايشگاه بين المللي مخطوطات اسلامي در مؤسسه علمي فرهنگي دارالحديث قم با تبريك ميلاد حضرت رضا(ع) گفت: به تعبير امام خميني آستان قدس مركز اين كشور است و آثار و بركات زيادي براي نظام دارد.
وي با تبريك ورود رهبر معظم انقلاب به قم افزود: چنين استقبالي از رهبر انقلاب از سوي مردم قم در روز گذشته براي ما غيرقابل انتظار بود؛ بسياري از مردم اشكشان جاري شده بود و همه اقشار به استقبال آمدند.
رئيس دفتر رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: زن و مردم و پير و جوان و كودك براي ديدار مقام معظم رهبري آمده بودند و مردم قم قدرشناسي را بجا آوردند و قدرشناسي كردند.
محمدي گلپايگاني با بيان اينكه وجود مقبره حضرت معصومه(س) در قم محور و شمعي براي مردم در طول تاريخ بوده است تصريح كرد: توصيفات مقام معظم رهبري درباره شخصيت قم، مراجع، علما و محدثين بزرگواري كه در اين مكان حضور داشته اند گوياي جايگاه اين شهر مقدس در طول تاريخ است.
وي با اشاره به افتتاح راديو معارف در ساليان قبل بيان كرد: علما و فضلاي حوزه در سال هاي قبل درخواست داشتن يك راديو داشتند كه با راه اندازي راديو معارف امروز معارف اسلامي و تشيع از حوزه علميه و قم به اقصي نقاط جهان بر روي امواج منتقل مي شود و براساس اطلاعاتي كه من دارم مناطقي از آفريقا، آمريكاي جنوبي و شرق دور و... از آن بهره مي برند.
حجت الاسلام محمدي گلپايگاني در پايان با اشاره به افتتاح نمايشگاه مخطوطات اسلامي و راه اندازي مركز بين المللي مخطوطات اسلامي عنوان كرد: اين حركت موثر و مثبت فرهنگي از آرزوهاي مقام معظم رهبري بوده است و قابل ارج نهادن است.
1600 مقاله درباره رهبر انقلاب
بر روي اينترنت قرار گرفت
همزمان با سفر رهبر معظم انقلاب به قم، پايگاه مجلات تخصصي مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي بيش از هزار و 600 مقاله پيرامون شخصيت و ديدگاه هاي مقام معظم رهبري را در دسترس علاقه مندان قرار داد.
به گزارش فارس از قم به نقل از روابط عمومي مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي، مدير پايگاه نورمگز اظهار داشت: اين حركت عظيم علمي و پژوهشي از چند ماه پيش به همت محققان و پژوهشگران پايگاه مجلات تخصصي آغاز شده بود كه با قطعي شدن سفر معظم له به صورت شبانه روزي پيگيري شد.
نبي الله ترابي دستگردي با بيان اينكه اين مجموعه مقالات در دو بخش آماده سازي شده و در اختيار ولايتمداران قرار گرفته است، ادامه داد: از اين تعداد مقاله بيش از 400 مقاله مربوط به سخنراني يا آثار مكتوب مقام معظم رهبري بوده كه به صورت متن و تصوير ارائه شده است.
وي بيان داشت: بخش ديگري از اين مجموعه گرانسنگ مربوط به مقالاتي است كه ديگران در خصوص شخصيت و ويژگي هاي منحصر به فرد مقام معظم رهبري نوشته اند.
مدير پايگاه نورمگز افزود: محققان و پژوهشگران مي توانند براي دسترسي به اين مقالات با مراجعه به پايگاه اينترنتي مجلات تخصصي نور به نشاني wwwnoormagsir و درج كلمات مقام معظم رهبري وآيت الله خامنه اي به اين مجموعه نفيس دسترسي داشته باشند.
نماينده رهبر انقلاب امروز از كهك ديدار مي كند
به گزارش فارس از قم، حجت الاسلام سيدهاشم رسولي محلاتي همزمان با سفر مقام معظم رهبري به استان قم فردا صبح در بخش كهك حضور خواهد يافت.
براساس اين گزارش نماينده ويژه رهبر فرزانه انقلاب در اين بازديد از نزديك در جريان خواسته هاي مردم روستاها ووضعيت بخش هاي استان قم قرار خواهد گرفت.
وي همچنين با حضور در جمع مردم بخش كهك سلام و پيام مقام معظم رهبري را به ايشان ابلاغ كرده و به سخنراني خواهد پرداخت.
گفتني است در بازديد نماينده ويژه رهبر معظم انقلاب اسلامي از بخش هاي استان قم، بخشداران و ائمه جمعه مشكلات و خواسته هاي مردم بخش ها و روستاها را به سمع و نظر نماينده رهبري مي رسانند.
حجت الاسلام رسولي پيش از ظهر ديروز نيز در بخش جعفرآباد قم حضور يافته و ضمن بازديد از روستاهاي اين بخش در جريان خواسته هاي مردم اين مناطق قرار گرفت.

 وحيدي : ايران برنامه اي براي خريد اس 300 از چين يا ونزوئلا ندارد

وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح برخي اخبار منتشر شده در خصوص خريد سامانه موشكي اس 300 توسط ايران از چين يا ونزوئلا را تكذيب كرد.
سرتيپ پاسدار احمد وحيدي ديروز در حاشيه اولين كنگره بزرگداشت 1400 شهيد جامعه مهندسين كشور در دانشگاه علم و صنعت با اعلام اين مطلب به پيشرفت هاي چشمگير كشورمان در عرصه دستاوردهاي نظامي اشاره و وضعيت آمادگي نيروهاي مسلح را مناسب ارزيابي كرد و گفت: اين پيشرفت و آمادگي نيروهاي مسلح مديون ايثار و از خود گذشتگي شهيدان جنگ تحميلي و ادامه راه همين شهداي جامعه مهندسي است كه اميدواريم بتوانيم همين راه را با قوت ادامه دهيم.
وزير دفاع همچنين در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا ايران قصد خريد سامانه موشكي 300S از چين را دارد، گفت: فعلا چنين برنامه اي در دست نداريم.
وحيدي همچنين برخي اخبار منتشر شده مبني بر فروش سامانه 300S از طرف روسيه به ونزوئلا و خريد ايران از ونزوئلا را شايعه دانست و رد كرد.
وي در اين كنگره با تاكيد بر اينكه شهيد هندسه عالم هستي را شناخت و به مهندسي وجودش، جامعه و ارزش هاي آن همت گماشت افزود: شهدا مهندسين بزرگي بودند كه همه چيز را ساختند و مهندسين شهيد نيز جبهه ها را بيش از پيش براي نبرد حق عليه باطل شكل دادند.
وي با بيان اينكه اقدامات بزرگي توسط مهندسين در جنگ صورت گرفته است، بيان كرد: اگر امروز در حوزه مهندسي توانمندي هاي خوبي داريم به خاطر كارهاي بزرگي است كه در دفاع مقدس صورت گرفته است. اگر امروز به راحتي تونل زده مي شود به دليل اين است كه اولين تونل ما در دفاع مقدس زده شده بود. زماني كه هيچ فردي در ايران به فكر تونل نبود.
وحيدي با اشاره به كمبود امكانات در دفاع مقدس، گفت: در آن زمان هيچ چيزي به ما نمي دادند و براي مثال ما براي تامين آرپي چي بايد به روش هاي غيررسمي روي مي آورديم كه مشكلات خاص خود را داشت ولي در همين زمان مهندسان با ابتكار خود كارهاي بزرگي را انجام دادند.
وي ادامه داد: بعد از عمليات الي بيت المقدس در تمام مدت جنگ، ابتكار به دست رزمندگان ما بود و حتي بعد از پذيرش قطعنامه نيز به همين صورت بود و اين به دليل همين فكرهاي پيشرو و قوي مهندسان ما بود.
وحيدي با بيان اينكه مهندسي فكر در دوران جنگ از اهميت خاصي برخوردار است، خاطرنشان كرد: الان نيز كشور بر بال هاي انديشه هاي برتر مهندسين فكري ما كه متكي به ايمان هستند ساخته مي شود.

 نقش بي بديل « عاطفه » در اداره جامعه

صرف عقل براي زندگي لازم است، ولي كافي نيست. براي اينكه بسياري از مردم، جوانها، نوجوانها، پسرها، دخترها تا عاقل بشوند طول مي كشد. خيلي ها هستند كه مختال و متخيّل ب الفعلند، عاقل ب القوّه اند. كسي كه بخواهد اين عاقل بالقوّه را عاقل بالفعل كند؛ بايد از راه اخلاق بكند، نه از راه عقل ! منتها اخلاقش و عاطفه اش به رهبري عقل بايد كار انجام بدهد.
اينجاست كه بزرگان گفتند: جوانها تند و تيزند، نيروهاي فراوان دارند، اهل فعاليّت و تلاش و كوششند؛ امّا اين جوان كه اهل تلاش است، نيرومند است، قدرتمند است؛ تا از كنار كمان منحني نگذرد به هدف نمي رسد ! تير خيلي تيز است، تند هم مي رود؛ امّا بالأخره يك كمان منحني بايد او را راهنمائي بكند. گفتند: پير گردون ني، ولي پير رشاد ! اين از لطائف تعبير مولوي است، كه مبادا يك وقتي جوان خيال بكند چون تند و تيز است، به مقصد مي رسد ! يك پير قد خميده تجربه ديده كهنسال عاقل،بايد اين را از اين كمان رها بكند تا به مقصد برسد. جامعه جوان را خردمندان اداره مي كنند.
بعد از گذشت بيش از صد سال، تازه سعدي اين حرف را زده كه: گرچه عمل كار خردمند نيست، ] امّا [ جز به خردمند مفرما عمل ! گرچه عمل كار خردمند نيست. كاري داري، با آدم عاقل در ميان بگذار. او اهل كار نيست، او نيروي جوان را به خوبي استخدام مي كند، هدايت مي كند، راه اندازي مي كند، به مقصد مي رساند. اين حرف سعدي صد سال حدأقل بعد از آن تعبير بلند مولوي است. هرگز كار، جز به خردمند مفرما عمل؛ گرچه عمل كار خردمند نيست ! يعني اگر كسي بخواهد به هدف برسد، شكار كند؛ بايد به اين كمان بگويد. گرچه كمان شكار نمي كند، ولي اين كمان اين تير را خوب راهنمائي مي كند.
محوريت نظم خانوادگي بر پايه «عاطفه» در بيان امام رضا (ع)
وجود مبارك امام رضا (ع) فرمود: ما گفتيم عقل؛ امّا شمااگربخواهيد كودكان را اداره كنيد، بايد خيال آنها را طوري رهبري كنيد كه اين مختال بالفعل و عاقل بالقوّه، بشود عاقل بالفعل. لذا فرمود: پدر و مادر در داخل منزل حرمت خاصي دارند وحرف آنها در اعضاء خانواده اثر دارد؛ امّا: الأخ الأكبر ب منزله الأب(1)، برادر بزرگتر به منزله پدر است. اين هم وظيفه برادر بزرگتر را مشخص كرد كه او خيلي عاقلانه زندگي كند، هم به برادر كوچك دستور داد كه از راهنمائي برادر بزرگت در كارها بهره بگير؛ براي اينكه پدر كه هميشه با تو نيست ! اين نظم خانوادگي را وجود مبارك امام رضا با « عاطفه » مشخص كرده است.
وقتي جمعيّت از خانواده وارد جامعه شد، در جامعه همه كه خردمند و تحصيل كرده حوزوي و دانشگاهي نيستند! اكثر مردم بالأخره در حد متوسط زندگي مي كنند؛ اينها را بايد يك عاقلي هدايت كند. در اين فضا، يعني بخش سوّم، وجود مبارك امام رضا (ع) فرمود: تزاوروا (2). فاصله نگيريد؛ تك انديش، تك رو، كج انديش، كج رو نباشيد. به سراغ يكديگر، به زيارت يكديگر برويد: تزاوروا، وقتي هم دور هم نشستيد، مواظب باشيد حرف بي مغز نگوئيد؛ مبادا يك وقتي خودتان را سبك بكنيد، طنّاز يك محفل باشيد، با سخن شما ديگران بخندند ! آيا حيف نيست در جلسه اي شركت بكنيد كه يك عدّه را بخندانيد؟! اين از سفارشات نوراني اميرالمؤمنين است، فرمود: مبادا خودت را ارزان بفروشي !اگر بخواهند بخندند، تو وسيله آن نباش كه داستان بگوئي، ديگران بخندند؛ يا حركاتي انجام بدهي كه ديگران بخندند؛ تو انساني !
چگونگي گفتن ها و شنيدن ها در محافل عمومي
با عنايت به محوريت « عاطفه »
فرمود: وقتي وارد يك جلسه شديد؛ وزين، سنگين وعاقل باشيد. همه محافل هم كه محفل علمي نيست. وجود مبارك امام رضا (ع) فرمود: به زيارت يكديگر رفتيد، سعي كنيد آن دستورات اخلاقي ما را مطرح كنيد. وقتي دور هم نشستيد، بالأخره شما شيعه ايد، تربيت شده خاندان مائيد؛ حرف هاي ما را نقل مي كنيد. آن حرف هائي كه اختلاف و ش قاق و تشتّت مي آورد، نگوئيد؛ حرف هائي كه گرچه اختلاف نمي آورد، ولي وحدت بخش نيست، آنها را هم نگوئيد. سعي كنيد در بين حرف ها آن قسم سوّم را انتخاب كنيد؛ حرف اختلاف انگيز را نگوئيد، حرف بي اثر را هم نگوئيد؛ حرف هائي را بازگو كنيد كه هم در خودتان، هم در جامعه عاطفه ايجاد كند. فرمود: سخنان ما را كه مطرح مي كنيد، اين سخنان ما عاطفه ايجاد مي كند، شما را كنار هم جمع مي كند؛ عاطفه باعث دوام يك ساختاراست.
اين كه مي گويند: سنگ روي سنگ بند نمي شود، روي همين جهت است! الآن اين برج هاي محكمي كه مي سازند؛ آهن هست، سنگ هست؛ امّا مهم ترين عاملي كه اينها را به هم جمع مي كند، آن ملات نرم است. اگر اين ملات نرم نباشد كه سنگ روي سنگ بند نمي شود!! آدم 2 جور مي تواند حرف بزند؛ يك جوري كه مي رنجاند، تحقير مي كند؛ يك وقت است كه نه، تحبيب مي كند.
از كسي سؤال كردند: جمع مسواك چه مي شود؟ او كه خبري نداشت از اين؛ گفت: ض دّ محاس ن ك. چون مسواك جمعش ( مساويك ) است، معناي ديگرش يعني كارهاي سوء و زشت تو. آنجا (كاف)،جزء كلمه است، اينجا (كاف)، كاف خطاب است. او به جاي اينكه بگويد: جمع مسواك، مساويك است؛ گفت: ض دّ محاس ن ك. يعني تو حسن و زيبائي داري، ببين آن كلمه اي كه ضدّ محاسن است، مي شود: مساويك!اين يك جور حرف زدن است؛ اديبانه حرف زدن است، عاطفه ايجاد كردن است.
فرمود: چه لزومي دارد شما حرفي بزنيد كه كسي را برنجانيد؟! اصل رنجاندن كه روا نيست، چه رسد به دست شماباشد ! فرمود: احاديث ما عاطفه ايجاد مي كند: و احاديثنا تعط ف بعضكم علي بعض (3). آنوقت اين ملات نرم، اين برج را نگه مي دارد! الآن اين برج ميلاد را چه نگه مي دارد؟ آهن، يك گوشه كارش است؛ آن سنگ سخت، يك گوشه كارش است؛اما آن عنصر حساسش همان ملات نرم است! فرمود: و احاديثنا تعط ف بعضكم علي بعض؛ جامعه با عاطفه، زنده است. شما اگر بخواهيد با مطالب عقلي جامعه را اداره كنيد، يعني جامعه 70 ميليوني؛ بايد 70 ميليون حوزوي باشد يا دانشگاهي؛ اين كه شدني نيست، همه هم يكسان نيستند ! بنابراين بخش وسيعي از جامعه را عاطفه به رهبري عقل اداره مي كند. وجود مبارك امام رضا (ع) فرمود: عاطفه است كه جامعه را نگهداري مي كند.
وفاي ائمه (ع) به وعده هاي خويش
براي همين جهت فرمود: درست است ديگران نمي توانند اين كار را بكنند؛ ولي ما اهل بيت اين كاره ايم.اگر به كسي وعده داديم، خودمان را مديون مي بينيم، بايد حتماً عمل بكنيم. اگر ما وعده داديم و عمل نكرديم، ديگران مي رنجند يا نمي رنجند؟ فرمود: اين كار را نكنيد؛ ما نمي كنيم. خيلي ها فتوا ندادند به اينكه وفاي به وعد واجب است، مي گويند: حكم اخلاقي است؛ ولي وجود مبارك امام رضا فرمود: نه، ما اينطور نيستيم؛ ما اگر وعده داديم، عمل مي كنيم. وجود مبارك حضرت وعده داد كه اگر كسي به زيارت آن حضرت برود، حضرت 3 بار به بازديدش بيايد؛ حالا يكي هنگام مردن است، يكي هنگام برزخ ويكي هنگام صراط است. همه ما بالأخره خدمت حضرت مشرّف شده ايم، ن شآء الله اميدواريم بيشتر هم مشرّف بشويم و اميدواريم وجود مبارك حضرت به اين وعده شان عمل بكنند ودر موقع خطر به داد ما برسند.
بيانات حضرت آيت الله جوادي آملي (مدظلّه العالي) در جلسه درس اخلاق به مناسبت سالروز شهادت حضرت امام رضا (ع) در ديدار با جمعي از طلاب، دانشجويان و اقشار مختلف مردم ـ قم ؛ 8/ 12/ 1387
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) تحف العقول/ 442 (2و3) الكافي/ 2/ 186 ـ رو ي عن أبي عبد الله (ع)
خوان حكمت روزهاي دوشنبه وپنج شنبه منتشر مي شود.

 كوثري در گفت وگو با فارس: طراحان فتنه هنوز به دنبال نقشه شوم خود هستند

دبير فراكسيون اصولگرايان مجلس با اشاره به اينكه سران فتنه از نظر سياسي مرتدند و جايگاهي در ميان مردم ندارد، گفت: فتنه گراني كه طراح اين حوادث بودند هنوز به دنبال نقشه شوم خود هستند.
محمد اسماعيل كوثري، نماينده مردم تهران در خانه ملت در گفت وگو با فارس با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري مبني بر اينكه فتنه سال گذشته كشور را واكسينه كرد، گفت: فتنه 88 دو رويكرد دارد يكي كساني كه فتنه را طراحي كردند و سپس كساني كه مجري اين طرح بودند كه ما آنها را سران فتنه تلقي مي كنيم. وي اضافه كرد: سران فتنه از نظر سياسي مرتدند و جايگاهي در ميان مردم ندارد اما فتنه گراني كه طراح اين حوادث بودند هنوز به دنبال نقشه شوم خود هستند. نايب رئيس كميسيون امنيت ملي، تصريح كرد: فتنه براي امروز و ديروز نيست بلكه تا زماني كه جمهوري اسلامي وجود دارد، اين فتنه گران از اقدامات وقيحانه خود عليه نظام دست بر نمي دارند. كوثري به هشدار مقام معظم رهبري در رابطه با نقشه شوم فتنه گران به مردم اشاره و عنوان كرد: تذكرات رهبر معظم انقلاب اين بود كه مردم بحث فتنه را بايد در ذهن خود داشته باشند زيرا دشمنان هر لحظه به شكل هاي مختلف اين فتنه را طراحي خواهند كرد.

 جليلي در ديدار چاوز: اعضاي عدم تعهد مي توانند در طراحي آينده جهان نقشي فعال بر عهده بگيرند

دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان در ديدار رئيس جمهور ونزوئلا بر به عهده گرفتن نقش فعال اعضاي عدم تعهد در طراحي آينده جهان تأكيد كرد.
به گزارش دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي، سعيد جليلي در ديدار با هوگو چاوز رئيس جمهور ونزوئلا گفت: كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد مي توانند در طراحي آينده جهان در برابر امپرياليست ها نقشي فعال بر عهده بگيرند.
وي با اشاره به نقش موثر ايران و ونزوئلا در نظام بين الملل به عنوان دو كشور عضو جنبش عدم تعهد اظهار داشت: ايران و ونزوئلا از ظرفيت لازم براي مشاركت در حل و فصل مسائل مشترك جهاني برخوردارند و مي توانند در سايه اين همكاري ها در مسير صلح، عدالت و سعادت جهاني گام هاي موثري بردارند.
هوگو چاوز نيز با اشاره به نقش برجسته جمهوري اسلامي ايران در منطقه و جهان، توسعه روزافزون مناسبات دو كشور در عرصه هاي گوناگون را به عنوان نمونه اي شاخص در ميان كشورهاي عدم تعهد عنوان كرد.
اعطاي نشان ورزش باستاني كشور به هوگو چاوز
جمعي از ورزشكاران باستاني كار كشور نشان ورزش باستاني را به رئيس جمهور ونزوئلا اهدا كردند.
به گزارش فارس، در مراسمي كه عصر ديروز با حضور محمود احمدي نژاد رئيس جمهور كشورمان و هوگو چاوز رئيس جمهور ونزوئلا در دانشگاه افسري امام علي(ع) برگزار شد، جمعي از باستاني كاران كشور نشان ورزش باستاني را به رئيس جمهور ونزوئلا اهدا كردند.
در اين مراسم همچنين شماري از ورزشكاران دختر و پسر تيم هاي ملي جوانان و نوجوانان كاراته و ووشو به اجراي حركات رزمي پرداختند.

 صالحي : ميزان سوخت 20 درصد به حدود 30 كيلوگرم رسيده است

رئيس سازمان انرژي اتمي كشور اعلام كرد: ميزان سوخت 20 درصد اورانيوم كشور به حدود 30 كيلوگرم رسيده است.
به گزارش فارس، علي اكبر صالحي رئيس سازمان انرژي اتمي ديروز در جمع خبرنگاران درباره «معدن اورانيوم گچين بندرعباس » گفت: ميزان عمر اين منبع را بيشتر كرده ايم؛ چرا كه همزمان با استخراج، اكتشاف هم انجام مي دهيم.
وي خاطر نشان كرد كه «در معدن اورانيوم گچين بندرعباس به رگه هاي خوبي نيز دست پيدا كرده ايم كه در حال فراهم كردن مقدمات استخراج آن هستيم ».
رئيس سازمان انرژي اتمي با بيان اينكه ميزان سوخت 20 درصد اورانيوم كشور به حدود 30 كيلو گرم رسيده است، متذكر شد: مقدمات بهره برداري از معادن ساغند و ناريگان در حال انجام است اما هنوز استخراجي در اين دو معدن صورت نگرفته است.

 در مراسم اختتاميه چهارمين جشنواره رسانه هاي ديجيتال عنوان شد
توانايي ايران در تأمين نيازهاي ديجيتالي جهان اسلام

گروه ادب و هنر-
وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي گفت: با توجه به توان و دستاوردهاي ايران در عرصه رسانه هاي ديجيتال بايد به فكر تامين نياز جهان اسلام و جامعه جهاني باشيم.
آيين اختتاميه چهارمين جشنواره رسانه هاي ديجيتال با حضور سيدمحمد حسيني وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، محمدعلي رامين معاون مطبوعاتي اين وزارتخانه و تعدادي از مسئولان و فعالان اين عرصه برگزار شد.
وزير ارشاد در سخنراني خود در اين مراسم، با بيان اين كه سال به سال شاهد رشد و پويايي اين جشنواره هستيم گفت: با وجود تبليغات منفي و تحريم هايي كه در جهان بر عليه ايران شده، شاهد حضور بي نظير كشورهاي مختلف در اين نمايشگاه بوديم.
سيدمحمد حسيني با تأكيد بر اين كه «با توجه به توان و دستاوردهاي ايران در عرصه رسانه هاي ديجيتال بايد به فكر تامين نياز جهان اسلام و جامعه جهاني باشيم» ادامه داد: با استقبالي كه از رئيس جمهورمان در لبنان شد شاهد هستيم كه نقش ايران در جامعه بين المللي تأثيرگذار است حركتي كه در ايران شروع شده كل جهان اسلام را به حركت واداشته است.
وي افزود: نكته جالب توجه درباره اين نمايشگاه اين بود كه بسياري از ميهمانان خارجي با ديدن توانايي هاي ايران در رسانه هاي ديجيتال، پيشنهاد مي دادند اين نمايشگاه را در كشورهاي ديگر نيز برگزار كنيم. ما بايد نيازهاي كشورهاي اسلامي منطقه و جهان را با محصولات كاربردي تامين كنيم.
حسيني اظهار داشت: خوشبختانه ما در هيچ زمينه اي وقفه نداريم اما باز هم دست نياز به سوي هنرمندان متعهد و ارزشي كشور دراز مي كنيم كه ما را در زمينه هاي گوناگون حمايت كرده و كارهاي بيشتر و قويتري را توليد كنند.
وي تأكيد كرد: در شوراي انقلاب فرهنگي همه اعضا اين نمايشگاه را يك امر مهم و با ارزش دانسته و شايسته تقدير مي دانند.
در ادامه، عيسي زارع پور رئيس چهارمين جشنواره و نمايشگاه بين المللي رسانه هاي ديجيتال با اشاره به ابلاغيه مقام معظم رهبري در تكاليف شش گانه بخش فرهنگ در استفاده بهينه از فناوري هاي ارتباطي و اطلاعاتي براي تحقق اهداف فرهنگي نظام تاكيد كرد و گفت: اين مطلب تكليف همه مسئولان كشور را در اين حوزه معين و روشن كرده و نيازمند استفاده حداكثري از ظرفيت هاي فناوري اطلاعات در بخش فرهنگ براي مقابله با ناهنجاري ها و مخاطرات هستيم.
وي مشاركت غرفه داران و سخنراني كارشناساني از 30 كشور جهان و نيز تشكيل اتحاديه جهاني توليدكنندگان محتواي ديجيتال اسلامي را از نكات بارز نمايشگاه چهارم عنوان و خاطرنشان كرد: اميد است با تشكيل و تداوم كار اين اتحاديه در آينده نزديك ايران به عنوان محور توليد محتواي ديجيتال اسلامي در جهان قرار گيرد.
زارع پور ادامه داد: برگزاري 286نشست تخصصي و كارگاه آموزشي و هولوگرام دار شدن كليه محصولات ارائه شده در نمايشگاه نيز از ويژگي هاي منحصر به فرد چهارمين نمايشگاه بود و حداكثر تا پايان سال جاري محصولات نرم افزاري تنها با هولوگرام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قابله عرضه در بازار خواهد بود.
مهدي صرامي معاون مركز توسعه فناوري اطلاعات و رسانه هاي ديجيتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز در اين مراسم گفت: امسال شاهد رشد كيفي و كمي قابل توجهي در حوزه هاي مختلف آثار مربوط به جشنواره بوديم. بر اين اساس بخش پايگاه هاي اينترنتي نسبت به سال گذشته رشدي معادل3 برابر داشت و ديگر بخش ها نيز از نظر كيفي و كمي رشدي 60 درصدي داشته اند. گفتني است اجراي اين مراسم بر عهده «فرزاد جمشيدي» بود و مسعود شجاعي طباطبايي نيز بيانيه هيئت داوران را قرائت كرد.
چهارمين جشنواره و نمايشگاه بين المللي رسانه هاي ديجيتال در شش بخش اصلي نرم افزارهاي رسانه اي، نرم افزارهاي تلفن همراه، بازيها و سرگرمي هاي ديجيتال، پايگاه هاي اينترنتي و وبلاگ ها، هنرهاي ديجيتال، فن آوري و نوآوري در رسانه هاي ديجيتال و هشت بخش جانبي برگزار شد كه برگزيدگان آن پيش از اين در مراسم جداگانه اي معرفي و تقدير شدند.

 بعد از شكست گروهك منافقين براي ماندن در عراق
رجوي اعضاي پادگان اشرف را تهديد به نابودي كرد

سركرده گروهك تروريستي منافقين با حالتي عجزآلود تهديد كرد كه اگر راه برون رفتي از بن بست فعلي نيابد تمام اعضاي فرقه خود را نابود خواهد ساخت.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني هابيليان (خانواده شهداي ترور كشور)، با گذشت 9 ماه از حضور و تحصن خانواده هاي اعضاي گرفتار در پادگان اشرف در پشت درب هاي اين پادگان، سركردگان اين پادگان همچنان مانع از ديدار خانواده ها با فرزندانشان مي شوند.
زماني كه بيش از سه ماه از حضور اين خانواده ها مي گذشت، با توجه به اينكه سران فرقه منافقين مانع از هرگونه ارتباط خانواده هاي اسيران دربند با فرزندانشان مي شدند، خانواده هاي اسيران در پادگان اشرف تصميم گرفتند از طريق بلندگو صداي خود را به فرزندانشان برسانند و آنها را از حضور خود در خارج از پادگان مطلع سازند. عليرغم اينكه فاصله خانواده هاي متحصن در برابر دروازه اصلي پادگان (دروازه اسد) تا محل استقرار اعضاي گرفتار در فرقه زياد بود ولي سران فرقه با نصب صدها بلندگوي قوي در محوطه پادگان و برقراري قوانين منع تردد در سه كيلومتري حاشيه داخلي پادگان و اعمال ساير محدوديت ها، تلاش مي كنند در راه ديدار خانواده ها با فرزندانشان مانع ايجاد كنند.
بر پايه اين گزارش بعد از پيگيري هاي فراوان و درخواست هاي مكرر از دولت عراق اين اجازه به خانواده ها داده شد تا تعدادي از آنان در دروازه جنوبي پادگان مستقر شده و از آنجا با بلندگو فرزندان خود را مخاطب قرار دهند.
به قرار اطلاعاتي كه از درون پادگان اشرف منتشر شده، شنيده شدن صداي خانواده ها توسط اعضاي گرفتار در داخل پادگان بر روي آنان تاثير گذاشته و حتي مسئولين فرقه را نسبت به دروغ هايي كه درخصوص حضور و نيت خانواده ها گفته اند مورد سوال قرار داده اند.
اطلاعات بدست آمده حاكي از آن است كه سران فرقه حتي تصميم داشتند افراد محصور در اشرف را از نزديكي دروازه جنوبي به محل ديگري در داخل پادگان منتقل كنند تا صداي خانواده ها به گوش آنان نرسد كه اين كار البته هم به لحاظ استقرار بسيار دشوار بود و هم حساسيت بيشتري در بين اعضا ايجاد مي كرد. خبرها همچنين بيانگر آن است كه سران فرقه به هر ترتيب به دنبال ايجاد درگيري مجدد با نيروهاي عراقي هستند تا باز تعدادي كشته و زخمي شوند و از اين طريق رجوي بتواند با جار و جنجال، مسائل و مشكلات دروني خود را موقتا سرپوش بگذارد و جلوي اعتراضات داخلي را بگيرد. رجوي همچنين تهديد كرده كه چنانچه راه برون رفتي از بن بست فعلي نيابد پايان به اصطلاح «عاشورا گونه» را براي اعضاي خود رقم خواهد زد و مانند بسياري از فرقه هاي عالم همچون فرقه جيم جونز در گويانا و ديود كوروش در تگزاس همه اعضاي فرقه خود را نابود خواهد ساخت.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14