(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


پنجشنبه 29 مهر 1389- شماره 19769

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
چگونه دروغ مي گويند ؟ (يادداشت روز)
كيهان و خوانندگان
سارق (گفت و شنود)
خبرگزاري فرانسه: موفقيت هاي ديپلماتيك ايران با وجود فشار غرب رو به افزايش است
تاكيد مجدد چين بر از سرگيري مذاكرات 1+5 با ايران
تصميم گيري درباره اصلاحات اساسنامه دانشگاه آزاد در هفته آينده
تدابير ويژه وزارت اطلاعات براي برخورد با فتنه گران اقتصادي
دست چدني و دستكش مخملي اوباما به روايت عضو گروهك ملي - مذهبي (خبر ويژه)
مسيحي لبناني گفت مراقب موسوي باشيد، مي فروشدتون (خبر ويژه)
قبول نيست جوادي آملي و اميني خودي بودند! (خبر ويژه)
تغذيه انگلي اقتصاد آمريكا از ميلياردها دلار درآمد كشورهاي مرتجع (خبر ويژه)چگونه دروغ مي گويند ؟ (يادداشت روز)

در آستانه مذاكرات نوامبر 2010 شايد وقت آن است كه به يكي از مهم ترين ويژگي هاي پرونده هسته اي ايران يعني ماهيت عميقا تبليغاتي آن، نگاهي عميق تر بكنيم. يكي از بديهي ترين مشخصات اين پرونده در 8 سال گذشته اين است كه همواره جنبه رسانه اي آن بر ديگر جنبه ها غلبه داشته است. تنها چيزي كه در اين مدت تغيير كرده سناريو ها و بازيگران بوده اند اما قواعد بازي و ماهيت عميقا تبليغاتي مسئله هيچ گاه دگرگون نشده است.
پرونده هسته اي ايران از جنبه هاي بسيار متفاوتي قابل تحليل است. يك بعد از مسئله بعد سياسي و استراتژيك آن است كه تلاش مي كند به اين سوال جواب بدهد كه هسته اي شدن ايران به معناي مسلط شدن آن بر كاربردهاي صلح آميز اين فناوري در ابعاد صنعتي، موازنه قدرت و حوزه نفوذ استراتژيك كشورها در منطقه و فرامنطقه را چگونه جابجا خواهد كرد. بعد ديگر، جنبه فني و حقوقي مسئله است. در اينجا بحث بر سر اين است كه ايران از حيث فني تا كجا پيش رفته و چه هدف گذاري هايي دارد و اين پيشرفت و هدف گذاري، تا چه حد با الزامات بين المللي آن طبق مقرراتي كه آنها را پذيرفته منطبق است. وجه مهم ديگر مسئله، جنبه رسانه اي و تبليغاتي آن است. مسئله در اينجا ديگر اين نيست كه ماهيت واقعي برنامه هسته اي ايران و اهداف آن چيست بلكه اينجا با پديده اي كاملا متفاوت مواجهيم. در اينجا مسئله اين است كه چه تصويري از ايران و ماهيت فعاليت هاي آن به جهان ارائه مي شود. ميزان صادقانه بودن اين تصور به انطباق آن با واقعيت بستگي دارد و اين موضوعي است مهم كه بسيار كم به ابعاد آن پرداخته شده است.
يك نگاه كلان به ابعاد پرونده هسته اي ايران در سال هاي گذشته نشان مي دهد كه ما همواره با دو مسير مواجه بوده ايم: مسير واقعيت و مسير رسانه. اين دو مسير هيچ گاه لزوما بر هم منطبق نبوده اند. تا آنجا كه به غربي ها مربوط مي شود وظيفه مسير رسانه اي هيچ گاه اين نبوده كه مسير واقعيت را صادقانه و امانتدارانه تصوير كند، بلكه وظيفه آن اين بوده است كه ضعف ها و كاستي هاي مزمن غرب در مواجهه با ايران را بپوشاند و با اين فرض كه «واقعيت آن چيزي نيست كه واقعا وجود دارد، بلكه آن چيزي است كه مردم تصور مي كنند وجود دارد» تلاش كند با توليد فشار رواني روي ايران، بر واقعيت اهداف، تصميم ها و فعاليت هاي آن اثر بگذارد. با اين نوع نگاه به مسئله، گاه وسوسه مي شويم اينطور تصور كنيم مقام ها و استراتژيست هاي غربي درگير با اين مسئله هم كاري غير از پذيرش و ايفاي نقش در عمليات رسانه اي عليه ايران نمي كنند و در واقع كل ماجرا يك جنگ تبليغاتي بزرگ و پيچيده است براي اينكه هيچ وقت هيچ كس حقيقت را نفهمد.
اجازه بدهيد با چند مثال موضوع را روشن كنيم. اين مثال ها در قالب عمده ترين محورهاي عمليات رواني كه ظرف 7 سال گذشته عليه ايران در فضاي رسانه هاي غربي به كار گرفته شده مطرح خواهد شد.
1- برنامه هسته اي ايران يك تهديد است. شايد مهم ترين جنبه از عمليات رسانه اي غرب عليه ايران تاكيد مستمر و بدون وقفه بر اين امر بوده است كه ايران هسته اي يك تهديد بالفعل براي صلح و امنيت بين المللي است. رسانه ها و مقام هاي غربي (به عنوان بازيگران نقش هايي كه رسانه ها به آنها واگذار مي كنند) اين موضع را به گونه اي خستگي ناپذير در سال هاي گذشته تكرار كرده اند. اما هيچ وقت به اين سوال پاسخي درست داده نشده است كه منظور از تهديد در اينجا چيست. مقام هاي ايراني بارها براي طرف هاي غربي خود استدلال كرده اند كه استراتژي نظامي ايران يك استراتژي بازدارنده و مبتني بر راهبرد ضربه دوم است. ايران قصد حمله به هيچ كشوري را ندارد و هيچ هدف نظامي در خارج از مرزهاي خود براي خويش تعريف نكرده است. همه كاري كه ايران مي كند اين است كه مطمئن باشد لب مرزهاي خود قادر به دفاع مطمئن از خويش در مقابل هر نوع تهاجمي خواهد بود. بسيار خوب، كدام استراتژيست نظامي است كه بتواند تصور كند مي توان ابزاري مانند سلاح هسته اي را در اين دكترين نظامي گنجاند؟ ايران كاملا به اين موضوع واقف است كه ساخت سلاح هسته اي توان دفاعي آن را افزايش نمي دهد و چيزي هم بر امنيت آن نخواهد افزود. آيا رسانه هاي غربي هرگز مايل بوده اند اين منطق روشن را براي مخاطبان خود مطرح كنند يا اينكه عمدا آن را مخفي نگذاشته اند تا بتوانند نيات ايران را در افكار عمومي جامعه غربي مشكوك جلوه بدهند؟ گذشته از اين، غربي ها تا امروز همواره تاكيد كرده اند كه تصميم هاي ايران در حوزه سياست خارجي و امنيت ملي ايدئولوژيك است. بسيار خوب، اگر غرب واقعا به آنچه مي گويد عقيده دارد، چرا به لحاظ رسانه اي فتواي صريح و روشن رهبر معظم انقلاب اسلامي در مورد حرام بودن استفاده از سلاح هسته اي را بايكوت كرده است؟
نكته ديگر در اينجا اين است كه آژانس بين المللي انرژي اتمي هرگز در بيش از 3000 نفر روز بازرسي دقيق و سخت گيرانه خود از برنامه هسته اي ايران -كه شايد در طول تاريخ همكاري كشورها با آژانس بي سابقه است- حتي يك شاهد جدي پيدا نكرده است كه نشان دهد يك برنامه تسليحاتي هسته اي در ايران وجود داشته است. حتي سازمان هاي اطلاعاتي غربي هم كه محدوديت هاي آژانس را ندارند هيچ وقت قادر به عرضه حتي يك دليل متقاعدكننده در اين مورد نبوده اند؛ بلكه كاملا برعكس همانطور كه به عنوان نمونه برآورد اطلاعات ملي آمريكا در سال 2007 و اظهارات ديروز مايكل هايدن نشان داد، در مقاطعي ناچار شده اند اذعان كنند برنامه هسته اي جاري ايران هيچ بعد نظامي ندارد. نكته بسيار جالب توجه در اينجا اين است كه منابع غربي و مشخصا صهيونيست ها بيش از 7 سال است كه هر روز مي گويند ايران قصد ساخت سلاح هسته اي دارد، يا در آستانه ساخت سلاح هسته اي است يا حتي گفته شده كه ايران سلاح هسته اي ساخته است، اما همچنان جهان مي بيند كه هيچ خبري از بمب اتمي ايران نيست در حالي كه اگر بنا بود اين حرف ها درست باشد ايران بايد تا امروز ده ها بمب ساخته بود!
2- محور تبليغاتي بعدي كه بيشتر براي تحريك دوستان و همسايگان ايران عليه آن مصرف شده و تقريبا هر روز به اشكال و زبان هايي مختلف تكرار مي شود، اين است كه ايران قصد دارد با مجهز شدن به برنامه هسته اي منطقه را تحت كنترل خود در بياورد و با استفاده از چتر هسته اي اهداف خود در منطقه را پي گيري كند. جالب است اين حرف از جانب كساني مطرح مي شود كه خود صدها هزار نيروي نظامي و مقدار غير قابل محاسبه اي ادوات و تجهيزات نظامي در منطقه دارند و به يك معنا تمام منطقه را به يك پادگان نظامي بزرگ تبديل كرده اند. پادگاني كه در آن با آسودگي تمام و بدون كوچكترين توجهي به مقررات بين المللي، اصول انساني و خواست و منافع مردم منطقه به هر جرم و جنايتي دست مي زنند و اغلب حتي نيازي به توجيه آن هم نمي بينند. واقعيت اين است كه برنامه هسته اي ايران تاثير منطقه اي بسيار مهمي دارد اما اين تاثير دقيقا عكس آن چيزي است كه ماشين تبليغاتي غرب صبح تا شام فرياد مي كند. به طور بسيار ساده و خلاصه قضيه از اين قرار است كه براي ايران مسلم شده است كه عقب نگهداشتن و جلوگيري از پيشرفت تكنولوژيك كشورهاي اسلامي و تعريف آنها به مثابه كشورهايي كه جزتوليد مواد خام نقش ديگري در صحنه جهاني ندارند، يك سياست استراتژيك در غرب است و به همين دليل ترديدي در اين نيست كه تا آنجا كه به كشورهاي غربي مربوط است هرگز اجازه ورود كشورهاي خاورميانه -حتي كشورهاي متحد خود- را به عرصه فناوري هاي سطح بالا نخواهند داد. اين موضوعي است كه يك نگاه ساده به وضعيت فعلي منطقه هم آن را به خوبي ثابت مي كند. نقشي كه ايران براي خود تعريف كرده مستقيما محصول درك اين سياست غرب است و آن نقش هم اين است كه ايران عميقا باور دارد و در اين مسير گام برمي دارد كه آنچه به دست مي آورد يا آنچه موفق به ساخت و توسعه آن مي شود، متعلق به تمام مسلمانان و ملت هاي رنج كشيده جهان است و همه آنها بايد از مواهب و نتايج آن استفاده كنند. به اين ترتيب ايران قصد دارد محروميت تاريخي ايجاد شده در منطقه را كه بدون شك كشورهاي غربي انگيزه اي براي شكستن آن ندارند، بشكند و پايان اين گزاره تاريخي و متاسفانه عموما درست در منطقه را كه مي گويد «سقف پيشرفت ما همان است كه غرب براي ما تعريف مي كند» اعلام كند. در نتيجه، اگر غربي ها از چيزي نگران باشند اين نيست كه ايران با استفاده از چتر هسته اي منطقه را تحت كنترل خود دربياورد بلكه كاملا برعكس نگراني غربي ها اين است كه ايران با بسط روحيه خوداتكايي سلاح هاي هسته اي غرب را از كار بيندازد و اين فرايندي است كه ايران اطمينان دارد در زماني كوتاه بساط اشغالگري را از منطقه جمع خواهد كرد.
3- با هسته اي شدن ايران مسابقه هسته اي در منطقه راه مي افتد. محور بعدي كه تقريبا به موضوع ثابت در اظهارنظرها و سخنراني هاي مقام هاي آمريكايي درباره برنامه هسته اي ايران تبديل شده اين است كه با هسته اي شدن ايران، ديگر كشورهاي منطقه هم به اين سمت خواهند رفت و يك مسابقه تسليحاتي بزرگ در منطقه به راه مي افتد كه ممكن است هر لحظه از كنترل خارج شود. اين نوع نگاه به مسئله شايد در بادي امر خردپذير جلوه كند اما يك اشكال كوچك دارد و آن هم اينكه واقعيت ندارد! اگر منظور از مسابقه هسته اي، مسابقه براي ساخت سلاح هسته اي است بايد گفت اولا اگر بنا بود چنين مسابقه اي راه بيفتد تا امروز و با وجود بيش از 200 كلاهك پلوتونيومي كه غربي ها سخاوتمندانه در اختيار رژيم صهيونيستي قرار داده اند راه افتاده بود. اين مسابقه راه نيفتاده است به اين دليل كه قضيه اساسا به اين شكل نيست كه همه چيز براي ورود كشورهاي منطقه به مسابقه ساخت سلاح آماده است و فقط مانده كه آنها تصميم سياسي براي ورود به اين مسابقه را بگيرند، بلكه برعكس ورود به چنين بازي اي مستلزم در اختيار داشتن حجم وسيعي از امكانات مالي و فني دركنار توان تامين مواد خام، نيروي متخصص و دانش فني است كه محروميت هاي تحميل شده با منطقه دسترسي به آنها را غيرممكن كرده است. ثانيا ايران اساسا قصد ساخت سلاح هسته اي ندارد كه بنا باشد در پاسخ به آن يك مسابقه ساخت سلاح هسته اي در منطقه راه بيفتد. ثالثا با وجود همه تبليغاتي كه غربي ها تا امروز كرده اند ملت هاي منطقه خاورميانه به هيچ وجه از جانب برنامه هسته اي ايران احساس تهديد نمي كنند كه چنين پاسخي به آن را ضروري ببينند. مطالعه اي كه ماه گذشته موسسه زاگبي و دانشگاه مريلند به طور مشترك منتشر كردند نشان مي دهد كه 92 درصد مردم منطقه و كشورهاي عربي عقيده دارند برخورداري از فناوري صلح آميز هسته اي حق ايران است و حتي بيش از 70 درصد آنها مي گويند كه ايران حق دارد سلاح هسته اي بسازد. و نكته آخر كه رسانه هاي غربي هيچ علاقه اي به بحث درباره آن از خود نشان نمي دهند اين است كه اگر منظور از مسابقه هسته اي، مسابقه براي دستيابي به فناوري صلح آميز هسته اي باشد، اين اتفاقي است كه همين الان هم رخ داده و بسياري از كشورهاي منطقه سرمايه گذاري در اين زمينه را آغاز كرده اند.
سوال اين است كه چه مقدار از اين واقعيات را از رسانه هاي غربي شنيده ايد؟ اينها واقعيات عيني و ثبت شده برنامه هسته اي ايران است اما رسانه هاي غربي عمدا آن را سانسور مي كنند و چيزهاي ديگري به جاي آن مي نشانند تا بتوانند نتايج مورد نظر خود را بيرون بكشند. اين نوشته بسيار مجمل است و به برخي مباحث بسيار مهم ديگر درباره برنامه هسته اي ايران نمي پردازد اما از همين مقدار كه گفته شد به آساني مي توان اين نتيجه را گرفت كه پر كردن شكاف واقعيت- رسانه شايد مهم ترين كاري است كه آن دسته از اهالي رسانه كه هنوز علاقه اي به واقعيت دارند، بايد درباره برنامه هسته اي ايران بكنند.
مهدي محمدي

 ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر: 33110065
تمام ساعات شبانه روز:33916546
سامانه پیام کوتاه: 30002323

كيهان و خوانندگان
¤ در سالروز ولادت باسعادت آقا امام رضا(ع) مردم ولايتمدار قم با استقبال پر شكوه از رهبر معظم انقلاب بار ديگر ثابت كردند، كه خون مردان چهار مردان و عرصه 15خرداد هنوز گرم و در جريان است. وجود دو گوهر از امامت ، پهناي جاي جاي ايران اسلامي را بيمه نموده و غريو مردم قم نداي اقصي نقاط ايران اسلامي است. خدا را بر اين همه ايمان و موهبت سپاسگزاريم.
محمودي
¤ از همين نكته كه دشمنان ملت ايران در رسانه هاي خويش مردم را از طرح هدفمند كردن يارانه ها مي ترسانند و مي خواهند نگراني ايجاد كنند مي شود نتيجه گرفت كه اين طرح براي كشور و مردم مفيد است. فلذا همه با هم بايد كمك كنيم و اين طرح را خوب اجرايي بكنيم.
3857---0914
¤ هنوز طرح هدفمند كردن يارانه ها اجراء نشده سودجويان دست به افزايش قيمت ها زده اند. دولت بايد با استفاده از ابزار برخورد و واردات هدفمند جلوي افزايش قيمت ها را بگيرد و نگراني ها را به اطمينان و اعتماد تبديل بكند.
1933---0912
¤ يادداشت اخير مدير مسئول روزنامه در خصوص كمك به اجراء طرح هدفمند كردن يارانه ها فوق العاده عالي بود. بر خودم لازم ديدم بعنوان يك مدرس دانشگاه از ايشان به خاطر دلسوزي هايشان و مطالب آگاهي بخش كه مي نويسند و چاپ مي كنند تشكر ويژه بكنم.
مدرس يكي از دانشگاههاي كشور
¤ از آقاي احمدي نژاد به خاطر سفرشان به استان اردبيل تشكر مي كنيم.
يك شهروند از استان اردبيل
¤ با كمال تأسف در برخي ادارات دولتي شاهد نوعي پوشش نامناسب از سوي خانم ها هستيم. شايسته است دولت و مجلس اصولگرا فكري اساسي براي اين موضوع نمايند. ما شهيد داده ايم و موظف به ادامه راه آنها هستيم.
9725---0939
¤ جمعي از پذيرفته شدگان ذخيره آزمون استخدامي آموزش و پرورش استان گيلان هستيم كه منتظر جذب مي باشيم. از مسئولين وزارتخانه مربوطه تقاضا داريم ما را از بلاتكليفي بيرون بياورند.
9541---0911
¤ شرط ضامن داراي شغل دولتي با كسر از حقوق براي دريافت وام ازدواج مانع بزرگي سر راه جوانان شده، از مسئولين بخواهيد به بانك ها دستور بدهند در اين مورد مقداري آسان بگيرند.
9060---0919
¤ گروهي هستيم كه حج تمتع سال گذشته ما مدت 24 روز طول كشيد. در حالي كه سازمان حج و زيارت هزينه كامل يك ماه كامل يعني 30 روز را دريافت كرده است بعد از گذشت يك سال هنوز مابه التفاوت آن را پرداخت نكرده اند تقاضاي رسيدگي داريم.
2264---0914
¤ در ابتداي سال تحصيلي به پاس پيوند اولياء و مربيان در مدرسه اي واقع در منطقه يك كرج هر دانش آموز را مجبور به پرداخت مبلغ ده هزار تومان بابت هزينه برگه فتوكپي در طول سال كرده اند. چرا جلسه انجمن اولياء و مربيان هميشه با موضوع دريافت پول از اولياء گره خورده است.
1059---0912
¤ لطفاً گزارشي از روند پيشرفت كار احداث مسكن مهر چاپ كنيد.
يك شهروند
¤ از مسئولان دست اندركار شبكه يك سيما تقاضا مي كنم يا ساعت پخش سريال مختارنامه را يك ساعت جلو بيندازند و يا اينكه روز پنجشنبه پخش كنند چون پخش دير وقت اين سريال خوب باعث اذيت كساني مي شود كه صبح زود بر سر كارهاي خود حاضر مي شوند.
يك شهروند تهراني
¤ مي خواستم بدانم تكليف آن دسته از شهرونداني كه در مهلت هاي اعلام شده موفق به ثبت شماره حساب مربوط به هدفمند كردن يارانه ها نشدند چيست.
انصاري- تهران
¤ از مسئولان و دست اندركاران صدا و سيما درخواست مي كنيم ساعت پخش برنامه بسيار آموزنده «اين شب ها» تغيير يافته و موقعي پخش شود كه در ساعات پاياني شب نباشد و تماشاي آن براي همه اعضاي خانواده ها امكانپذير باشد.
علم الهدي- تهران
¤ از وزير محترمه بهداشت و درمان درخواست مي كنيم كه نسبت به رفع كمبود امكانات درماني تنها بيمارستان تسوج اقدام عاجل نمايند تا بيماران و بويژه افراد اورژانسي و حوادثي مجبور به طي مسير طولاني تسوج تا شبستر يا تبريز نشوند.
يك شهروند
¤ در انتهاي خيابان جيحون، 3 نفر از همسايه ها در منزل خود سگ نگهداري مي كنند كه صداي پارس آن ها تا صبح آرامش و خواب را از ما ربوده است. با كلانتري محل هم تماس گرفته ايم ولي متاسفانه ترتيب اثر داده نشده است.
يكي از اهالي
¤ وضعيت سوخت گيري گاز CNG در گچساران به گونه اي درآمده كه دارندگان اتومبيل هاي دوگانه سوز در نيمه هاي شب در صف طولاني گاز قرار مي گيرند و براي هر بار سوخت گيري وقت زيادي از آنان تلف ميشود. چرا مسئولين امر براي حل اين مشكل در اين شهر تدبيري نمي انديشند.
9223---0917
¤ از اول سال 89 تاكنون بخش هايي از استان گيلان تا ساعت 12 شب از دريافت شبكه خبر محروم هستند. لطفاً جهت اطلاع مسئولين صداوسيما موضوع را منعكس كنيد.
6815---0911
¤ در خردادماه امسال يك دستگاه پژو از نمايندگي خريدم كه گلگيرهاي آن دو رنگ است به خود شركت در تهران هم مراجعه كردم ولي كسي پاسخگو نيست آيا معني گارانتي و خدمات پس از فروش و قانون حمايت از مصرف كننده اين است؟
بهروز حيدري از اراك
¤ علي رغم اخباري كه راجع به باز شدن مجدد سايت رفاهي منتشر شد اين سايت قابل دسترسي نيست.
دفتر خدمات ارتباطي از فلاورجان
¤ در خط اتوبوسراني اسلام شهر صف هاي مخصوص خانم ها توسط مسافرين مرد اشغال شده متاسفانه از سوي هيچكس هم جلوگيري نمي شود. از مسئولين اتوبوسراني اين شهر بخواهيد پاسخگو باشند.
3319---0912
¤ در فاز 3 شهر بهارستان اصفهان يك نانوايي وجود دارد كه آن هم نان به نرخ آزاد مي فروشد. خواهشمند است به اين نانوايي سهميه دولتي اختصاص يابد.
علي صفدري
¤ از مسئولين شهرداري و شهرسازي ناحيه 3 شهرداري منطقه 16 بخاطر اقدام به روكشي آسفالت خيابانها و زيباسازي اماكن و برخورد قاطع با متخلفين ساخت و سازهاي غيرمجاز تشكر و قدرداني به عمل مي آيد.
جمعي از اهالي شهرك بعثت
¤ عبور از چهارراه گلوبندك (پانزده خرداد) به خاطر سرعت بالاي ماشين ها بسيار سخت و خطرناك شده لطفاً چاره اي انديشيده شود.
محمدي از تهران
¤ چرا شهرداري سنندج در وسط شهر با دوباره كاري هاي مكرر خود پياده روها را خراب و مجدداً مي سازد در حالي كه منطقه اي مثل بهاران فاقد پياده رو است.
اعظم كاسبي-سنندج
پاسخ روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ
در پاسخ به مطلب مندرج در شماره مورخ 15/07/89 با عنوان «خاموشي معابر» محدوده ضلع شمال شرقي ميدان امام حسين به آگاهي مي رساند: حسب بازديد كارشناس روشنايي منطقه مربوطه، در محدوده مورد نظر شبكه روشنايي برقرار و از استاندارد كافي برخوردار مي باشد.
پاسخ روابط عمومي شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه
در پاسخ به مطلب مندرج در كيهان 17/7/89 با مضمون «رسيدگي به وضعيت متكديان در مترو» به اطلاع مي رساند: متروي تهران بخشي از شهرتهران و جامعه امروز ايران است و آن چه در ايستگاه و قطارهاي مترو مي گذرد، جدا از جامعه ايران و شهر تهران نيست. البته لازم به توضيح است كه معدود ناهنجاري هاي فرهنگي كه در جامعه ديده مي شود در مترو نيز وجود دارد كه بارها توسط مسئولين شركت بهره برداري متروي تهران اعلام شده است كه اين شركت آماده هرگونه همكاري با نهادهاي مسئول در اين خصوص مي باشد. متاسفانه متكديان و دستفروشان به بهانه استفاده از مترو، پس از ورود به قطارها به دور از نگاه ماموران اقدام به تكدي گري و فروش اجناس خود مي نمايند كه در صورت مشاهده پرسنل با اين افراد برخورد قانوني شده و در اختيار پليس مترو، مستقر در ايستگاه ها قرار خواهند گرفت.
ضمن اينكه روزانه بيش از 150 نفر از اين افراد توسط پرسنل اين شركت به بيرون از ايستگاه ها هدايت مي شوند و اين شركت از نظر قانوني حق توقيف اموال اين افراد را ندارد و بهترين راه براي مقابله با اين افراد، همكاري نكردن مسافران با آنان مي باشد.»

 سارق (گفت و شنود)

گفت: يكي از كاركنان يك سفارت اروپايي كه در دوران فتنه رابط سفارت با سران فتنه و برخي از فتنه گران بازداشت شده، بوده است تهديد كرده كه عليه سفير دولت متبوع خود در ايران دست به افشاگري مي زند.
گفتم: چرا؟!
گفت: اين كارمند سفارت بعد از بازگشت به كشور خود به اختلاس مالي و بالا كشيدن بخشي از كمك هاي مالي سفارت به سران و عوامل فتنه متهم شده است.
گفتم: حالا قصد دارد چه چيزي را افشا كند؟
گفت: چه مي دانم؟ شايد مي خواهد ماجراي قتل ندا آقاسلطان و توطئه اي كه سفارت متبوع وي به طور مشترك با سران فتنه طراحي كرده بودند را لو بدهد.
گفتم: از حذف فيزيكي توسط سازمان هاي اطلاعاتي سيا و موساد و MI6 نمي ترسد؟
گفت: اگر لو بدهد مجبورند سفير آن كشور كه يكي ديگر از شاهدان و دست اندركاران قتل ندا آقا سلطان بوده است را هم ترور كنند.
گفتم: سارق مسلحي به يك بانك حمله كرد و بعد از سرقت پول ها به يكي از مشتريان بانك گفت؛ آيا شما ديديد كه من به اين بانك دستبرد زدم؟ و مشتري جواب داد؛ بله آقا! ديدم، سارق مسلح در جا او را كشت و بعد رو به يكي ديگر كرد و پرسيد؛ شما هم ديديد؟ و يارو گفت؛ نه قربان! من نديدم، اما، اين رفيقم ديد!

 خبرگزاري فرانسه: موفقيت هاي ديپلماتيك ايران با وجود فشار غرب رو به افزايش است

سرويس سياسي-
خبرگزاري فرانسه، فشارهاي غرب و آمريكا را در منزوي ساختن ايران بي اثر دانست و موفقيت هاي ديپلماتيك تهران را رو به افزايش ارزيابي كرد.
خبرگزاري فرانسه در گزارشي به قلم لوران ميلار از تهران نوشت: ايران كه غرب آن را به سبب سياست هسته اي اش تحت فشار قرار داده، در روزهاي اخير، پيروزي هاي ديپلماتيك خود را افزايش داده است به طوري كه به عقيده تحليلگران اين پيروزي ها از نقش اجتناب ناپذير اين كشور در منطقه حكايت دارد.
اين خبرگزاري توضيح داد: در طول يك هفته، احمدي نژاد سفر پيروزمندانه اي به لبنان انجام داد كه چالشي براي آمريكا و اسراييل بود، نوري مالكي نخست وزير عراق هم در جستجوي حمايت تهران براي تشكيل دولت جديد در عراق، همين هفته به تهران آمد.
علاوه بر اين، ايران براي نخستين بار پس از انقلاب 1979، رياست سازمان كشورهاي صادركننده نفت-اوپك-را كه در آن عربستان سعودي، متحد آمريكا نقش موثري ايفا مي كند، به دست آورد.
براساس اين گزارش، ايران همچنين فراتر از منطقه نفوذش، روابط خود را با قدرت هاي نوظهور مانند برزيل و ونزوئلا گسترش داده است.
خبرگزاري فرانسه در گزارش خود ادامه داد: اين افزايش پيروزي ها در حالي صورت مي گيرد كه غرب، تلاش خود را براي تضعيف و منزوي كردن تهران، به ويژه با تحريم هاي سنگين اقتصادي، افزايش داده است.
به گفته تحليلگران اين افزايش پيروزي ها در عرصه ديپلماتيك، به صورت ترديدناپذيري جايگاه تهران را در فاصله زماني يك ماه مانده به از سرگيري گفتگوها درباره مسئله هسته اي، تقويت مي كند.
محمدصالح صدقيان، مدير مركز عربي تحقيقات ايران هم در اين زمينه اعلام كرد: ايران به تازگي نشان داد آمريكا نمي تواند اين كشور را منزوي كند.
وي افزود: سياست تحريم ها ممكن است تاثير خاصي در زمينه اقتصاد داشته باشد اما نمي تواند به انزواي ايران منجر شود.
 تاكيد مجدد چين بر از سرگيري مذاكرات 1+5 با ايران

چين بار ديگر از كشورهاي عضو گروه 1+5 خواست تا مذاكرات را با ايران از سر بگيرند.
به گزارش ايرنا، «ماجائوشو» سخنگوي وزارت امور خارجه چين به خبرنگاران گفت: همه طرف هاي ذيربط بايد تلاش هاي ديپلماتيك را افزايش داده و مذاكرات با ايران درخصوص مساله هسته اي براي يافتن يك راه حل جامع، درازمدت و مناسب را از سر گيرند.
وي تاكيد كرد: چين همواره بر اين باور است كه مساله هسته اي ايران بايد از طريق گفت وگو و مذاكره و با يك راه حل صلح آميز حل و فصل شود.
خبرگزاري شين هوا نيز به نقل از «رامين مهمانپرست» سخنگوي وزارت امور خارجه ايران گزارش كرد كه ايران از هر مذاكره هدفمند و عادلانه كه حقوق ملتها را محترم بشمارد، استقبال مي كند.
چين عضو دايم شوراي امنيت سازمان ملل همواره با تحريم هاي يكجانبه آمريكا وافزايش فشارها و توسل به زور براي حل مساله هسته اي ايران مخالفت كرده است.
سخنگوي وزارت خارجه چين همچنين در پاسخ به پرسشي درباره اقدامات اسرائيل در ساخت شهرك هاي صهيونيست نشين، از سياست شهرك سازي رژيم صهيونيستي ابراز تاسف كرد. وي گفت: «ما عميقاً به اين مساله و تاثيرات آن بر گفت وگوهاي صلح توجه مي كنيم و اميدواريم اسرائيل رفتار مسئولانه اي در پيش گيرد و اقدامات درستي براي ايجاد شرايط مناسب به منظور پيشبرد مذاكرات صلح انجام دهد.»
مذاكره آينده ايران با 1+5 فراهسته اي خواهد بود
بروجردي تاكيد كرد كه گفت وگوي آتي ايران با گروه 1+5 نه يك مذاكره هسته اي، بلكه فراهسته اي خواهد بود.
علاءالدين بروجردي در نشست با خبرنگاران رسانه هاي گروهي در مورد مذاكره با كشورهاي عضو 1+5، بيان داشت: مبناي تعامل ما با اين كشورها براساس بسته پيشنهادي خواهد بود.
بروجردي تصريح كرد: با توجه به نقش جمهوري اسلامي ايران در صلح و امنيت منطقه، كمك به كاهش بحرانها در زمينه مبارزه با تروريسم، مبارزه با موادمخدر و نياز اروپا و مجموعه 1+5 به انرژي، مذاكرات آينده در چنين چارچوب هايي صورت خواهد گرفت.
نماينده مردم بروجرد در مجلس شوراي اسلامي به سخنان اخير رئيس جمهور در مورد مذاكره با گروه 1+5 اشاره كرد و گفت: اين مجموعه بايد هدف خود را از مذاكرات روشن كند كه آيا معتقد به حل مشكلات هستند و يا مذاكرات را به عنوان يك وقت گذراني براي برداشتن گامهاي بعدي خود در نظر دارند.
رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي همچنين خواستار توجه جدي اين گروه به حل مسائلي از جمله رژيم اشغالگر قدس و سلاحهاي هسته اي كه در اختيار دارد و همچنين ضرورت تعهد اين رژيم به عهدنامه «ان پي تي» شد.
بروجردي خاطر نشان كرد: ما معتقد به داشتن يك رابطه منطقي و مبتني بر منافع ملي خود و ارتباط متقابل با همه كشورهاي دنيا به ويژه كشورهاي گروه 1+5 هستيم.

 مخبر دزفولي خبر داد
تصميم گيري درباره اصلاحات اساسنامه دانشگاه آزاد در هفته آينده

دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي از تصميم گيري اين شورا درباره اصلاحات اساسنامه دانشگاه آزاد در هفته آينده خبر داد.
به گزارش فارس، محمدرضا مخبر دزفولي در حاشيه جلسه سه شنبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي گفت: از مدت ها قبل با جديت نقشه جامع علمي كشور در جلسات شوراي عالي انقلاب فرهنگي پيگيري مي شد و تقريباً در شش ماه گذشته همه جلسات شورا به بررسي و تصويب بخش هاي نقشه جامع علمي كشور اختصاص داشته است. وي افزود: به دليل اينكه بايد اين نقشه زودتر به تصويب نهائي برسد اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي موافقت كردند. جلسات شورا به صورت فوق العاده نيز برگزار شود و امشب جلسه فوق العاده برگزار شد. دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي همچنين گفت: در جلسات آينده كه مجموعه فصل راهبردها به اتمام برسد گزارش كامل ارائه خواهد شد. مخبر دزفولي درباره آخرين تصميم گيري شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص دانشگاه آزاد بعد از اعلام نظر مقام معظم رهبري، خاطرنشان كرد: كميته اي از طرف شورا تعيين شده كه در حال بررسي موارد اصلاحي است و گزارش اين كميته در جلسه عادي و رسمي هفته آينده شورا مطرح و در خصوص آن تصميم گيري مي شود.
گفتني است؛ رهبر معظم انقلاب اسلامي چندي پيش در نامه اي كه به رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي و رئيس هيئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامي ابلاغ شد تأكيد كردند كه وقف دانشگاه آزاد اسلامي شرعي و قانوني نيست.
در عين حال مقرر شد بندهاي 5 و 10 مصوبه جديد شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مورد اساسنامه دانشگاه آزاد مورد بررسي مجدد قرار بگيرد.

 مصلحي خبر داد
تدابير ويژه وزارت اطلاعات براي برخورد با فتنه گران اقتصادي

وزير اطلاعات از برخورد با فتنه گراني خبر داد كه بخواهند دراجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها اخلال ايجاد كنند.
حجت الاسلام حيدر مصلحي درجمع خبرنگاران درباره هدفمند كردن يارانه ها و تمهيدات لازم براي اجراي مناسب آن گفت: هماهنگي و انسجام خوبي براي اجراي اين قانون ميان دستگاه ها وجود دارد و نمايندگان تجار و صنوف نيز همكاري هاي خوبي در اين زمينه داشته اند.
به گزارش ايسنا، وي افزود: پيش بيني هاي لازم انجام شده كه اگر كسي بخواهد دراجراي اين طرح اخلال ايجاد كند و يا برنامه هايي براي اين كار داشته باشد با او برخورد شود و به دستگاه قضايي معرفي شود.
وزير اطلاعات درپاسخ به اين سوال كه آيا براي رئيس جمهور در لبنان طرح تروري وجود داشته يا خير؟ گفت: وضعيت آن جا طوري بود كه همه چيز علني بود و حتي وقتي كه آنجا براي رئيس جمهور آكواريومي طراحي كرده بودند كه در آن قرار بگيرد رئيس جمهور نپذيرفت.
وزير اطلاعات درپاسخ به سوال خبرنگاري درباره دستگيري هفت افغاني به جرم جاسوسي گفت: در اين زمينه اطلاعات دقيقي ندارم و فكر نمي كنم كه جاسوس باشند.
مصلحي درباره محاكمه دو آلماني دستگير شده گفت: اين محاكمه در دستگاه قضايي انجام خواهد شد وما هر پرونده اي كه داشته باشيم آن را دراختيار دستگاه قضايي قرار خواهيم داد.
اسماعيل احمدي مقدم فرمانده نيروي انتظامي هم دو هفته پيش از تدارك برخي گروه ها براي ايجاد فتنه اقتصادي خبر داده بود.

 دست چدني و دستكش مخملي اوباما به روايت عضو گروهك ملي - مذهبي (خبر ويژه)

18 ماه پس از تحليل روشنگرانه رهبر انقلاب درباره ماهيت تغييرناپذير رژيم آمريكا، سايت وابسته به گروهك ملي- مذهبي اذعان كرد ساختار قدرت در آمريكا اجازه نمي دهد دولت اوباما به راهي جز راه دولت بوش و ساير دولت هاي آمريكا برود. رهبر معظم انقلاب، تظاهر اوباما به «تغيير» و دعوت به مسالمت و مذاكره را به «دست چدني كه روي آن دست كش مخملين كشيده اند» تعبير كرده بود.
سايت ملي - مذهبي در تحليلي به قلم فريد مرجايي (مقيم آمريكا و نزديك به نهضت آزادي و گروهك ملي-مذهبي) ضمن بررسي تحريم ها عليه ايران، به هويت استوارت لوي معاون صهيونيست وزارت خارجه آمريكا و ديگر هم طيفان وي پرداخت و نوشت: وقتي نام خاورميانه و ايران به ميان مي آيد، دست اوباما براي پردازش سياست خارجي بازنيست و دليل آن اسرائيل است. استوارت لوي نماينده لابي اسرائيل و در عين حال از حلقه قدرت نئوكان ها (نومحافظه كاران) در آمريكاست.
اين تحليل اضافه مي كند: مهم ترين سكوي پرتاب اوباما در انتخابات رياست جمهوري، شعار تغيير بود و اين در واقع به معناي «شبيه دولت بوش نبودن» بود. دليل عمده اي كه اوباما، هيلاري كلينتون را در انتخابات درون حزبي شكست داد به علت مخالفت وي با سياست خارجي بوش بود. بر همين سياق، در ابتدا اوباما سعي داشت نشان دهد دولتش با دولت بوش به كلي متفاوت است. در همان حال مشاوران اندروني دولت اوباما تأكيد داشتند وي «نمي خواهد اشتباهات جيمي كارتر و بيل كلينتون را تكرار كند». ولي اين عدم تكرار اشتباه به چه معناست؟ جيمي كارتر مشاوران خود را از فضايي خارج از فضاي واشنگتن دي سي، از جورجيا با خود آورد. بيل كلينتون نيز مشاوران خود را از ميان مشاوران محلي خود در آركانزاس با خود به واشنگتن آورد، با ايده هايي آرماني؛ اما ديناميك قدرت هر دو را قرباني كرد. هم كلينتون و هم جيمي كارتر قرباني «سيستم قدرت در واشنگتن» شدند؛ كارتر قرباني زور و قدرت شد، كلينتون نيز بعد از دو سال در واشنگتن، رسم قدرت در واشنگتن را به رسميت شناخت و توانست يك دوره ديگر نيز رئيس جمهور آمريكا شود.
نويسنده سايت ملي-مذهبي آنگاه تأكيد مي كند: به رغم خلق تصويري جديد و هويتي مجزا از دولت بوش، اوباما و مشاورانش از ابتدا قواعد بازي در واشنگتن را به رسميت شناختند و اين ماهيت دولت اوباما باعث شده ما شاهد حضور كساني همچون هيلاري كلينتون، رابرت گيتس و ريچارد هالبروك در يك سو و نئوكانزرواتيوهايي مانند دنيس راس، رام امانوئل و استوارت لوي در سوي ديگر باشيم. به عنوان كسي كه به مدت 30 سال از درون نحوه سياست ورزي آمريكا را در عرصه خارجي مطالعه كرده ام، مي توانم بگويم حجم اعظم سياست خارجي آمريكا در پشت درهاي بسته «كميسيون امنيت ملي» آمريكا در كاخ سفيد مشخص مي شود. وزارت امور خارجه در واقع سياست هاي مشخص شده را رعايت مي كند و روابط عمومي را برعهده دارد. چيزي كه برخي از اعضاي حزب دموكرات و فعالان صلح را آزار مي دهد اين است كه تك تك مشاوران سياست خارجي دولت اوباما از كساني بوده اند كه از حمله دولت آمريكا به عراق حمايت كرده اند. اين پديده با تصويري كه اوباما قول آن را داده بود بسيار متفاوت است و به هيچ وجه به وعده هايي كه وي حين كارزار انتخاباتي خود داده بود شباهت ندارد. و اكنون ديگر اين مسأله كه «مشاوران» دولت آمريكا اكثراً داراي دو پاسپورت آمريكايي و اسرائيلي هستند كسي را متعجب نمي كند.
در ادامه اين تحليل آمده است: گرانت اسميت روزنامه نگار معروف آمريكايي در مقاله اي نوشت «اسرائيل و ايپك (لابي اسرائيل در آمريكا) و ديگر طرفداران اسرائيل در مؤسسه خاور نزديك واشنگتن، از جمله كساني هستند كه براي ايجاد معاونت «تروريسم و اطلاعات اقتصادي» در وزارت خزانه داري آمريكادر سال 2004 تلاش كرده اند. لابي اسرائيل همچنين فشار خود را براي آنكه بوش رئيس جمهوري وقت آمريكا نام استوارت لوي را براي اين معاونت در نظر بگيرد به حد اعلا به كار بست، معاونتي كه مدعي است در جهت ايجاد اطمينان از دور ماندن گروه هاي تروريستي و كشورهاي متخاصم از تسليحات كشتار جمعي، پولشويي و تجارت مواد مخدر و ديگر تهديدات امنيتي آمريكا قدم برمي دارد.» در آن مقاله گرانت در مورد فعاليت هاي لابي براي ايجاد و برندگي اين معاونت در جهت خدمت به لابي اسرائيل به خوبي توضيح داده است. روزنامه يو اس دي تو دي نيز در سال 2005 فاش كرد «دفتر استوارت لوي در وزارت خزانه داري آمريكا هيچ حركتي در جهت مبارزه با پولشويي ديگر كشورها در خاورميانه كه در ارتباط با اسرائيل بوده انجام نداده است.»
فريد مرجايي با اشاره به سفرهاي متعدد استوارت لوي به اسرائيل تأكيد مي كند: زماني كه از لوي سؤال شد تا در مورد نحوه هزينه كرد بودجه اي قريب 50 تا 60 ميليارد دلار از بودجه وزارت خزانه داري آمريكا با توسل به پولشويي براي شهرك سازي هاي غيرقانوني در نوار غزه پاسخگو شود، از جواب دادن طفره رفت. وزارت خزانه داري آمريكا مدعي شد معاونتي كه لوي بر رأس آن است و منابعي كه در اختيار اسرائيل قرار داده است بايد سري باقي بماند.
كيهان يادآور مي شود بنابر گزارش پايگاه اطلاع رساني «ريس فور ايران»، باراك اوباما حتي پيش از تاييد حكم تيموتي گايتنر وزير پيشنهادي وزارت خزانه داري،استوارت لوي را كه از زمان دولت بوش در جايگاه معاونت وزارت و فعاليت تحريمي عليه ايران فعال بود، در پست خود ابقا كرد.
اين پايگاه خبري تأكيد مي كند: حركت اوباما در ابقاي لوي در همان روزهاي اول رياست جمهوري، نشانه ناراحت كننده اي از وجود تناقض و عدم انسجام در سياست دولت اوباما در قبال ايران بود.

 مسيحي لبناني گفت مراقب موسوي باشيد، مي فروشدتون (خبر ويژه)

دفاع جانانه يك مسيحي لبناني از حزب الله و دكتر احمدي نژاد رئيس جمهور اسلامي ايران، لج سايت صهيونيستي بالاترين و همكار ضدانقلاب اين سايت را درآورد.
اين ضد انقلاب مقيم كانادا با اشاره به گفت وگوي اينترنتي خود با يك لبناني مسيحي، مي نويسد: نفهميدم چطور شركت به گپ زدن كرديم؛ از دستمزد حل تمريني و مديران مهندسي محيط زيست نسبت به عمران و الخ. گفت كه پارسال حل تمرينش بوده ام. دلم از شادي غنج زد. طبق معمول وسط حرف هايم گفتم كه ايراني ام. گفت من هم لبناني ام. با اينكه صليب از لاي يقه اش پيدا بود، از دينش پرسيدم. گفت لبناني مسيحي است. گفتم مسيحي هاي لبنان خيلي خوبن و با فرهنگ هستن و اصلاً مثل مسلمونا نيستن و اينا. اما او در جواب گفت«آره، اتفاقاً من طرفدار سرسخت حزب الله هم هستم.» اي بابا، هر چيزي كه مي گفتم انگار گند گسترده تر مي شد. عين اسب پيري توي باتلاق دست و پا مي زدم و هي پايين تر مي رفتم. ولي خوشبختانه نگاه سنگينش كمي عادي تر شده بود. گفت «واسه همين عاشق احمدي نژاد هستم. چون به حزب الله كمك مي كنه. خب مرد بزرگيه. تو دنيا اونه كه جرات داره جلوي آمريكا وايسه» يكهويي ترس و باتلاق و همه چيز محو شد. حالا من از اون حالم به هم مي خورد حوصله بحث هم نداشتم.
نويسنده سرخورده و دمغ بالاترين كه مشغول فحاشي به جمهوري اسلامي بوده، ادامه ماجرا را اين گونه تعريف مي كند: اون گفت«آمريكا فقط دنبال منافعشه كاري به درست و غلط نداره. واسه همين هم طرفدار عرفات بود. الان ايران قوي ترين كشور منطقه و قدرتي جهاني شده. اون رقيب احمدي نژاد... چي بود اسمش؟» گفتم موسوي. «آهان آره موسوي. خيلي طرفدار آمريكاس، مي فروشدتون».
اين ضد انقلاب كانادانشين با اشاره به اينكه «به خاطر مسيحي بودن طرف، به حمايتش از حزب الله شيعه اعتراض كردم»، مي نويسد: در جواب گفت «آره، اون بحثش جداست. بايد جلوي اسرائيل وايساد».... تا حالا كلي عرب و جهان سومي اين تيپي به پستم خورده كه مي گن نمي دونين چي دارين و قدر شو نمي دونين. پارسال توي مهموني كريسمس، يك نيجريه اي بود كه از همين حرف ها مي زد. مي گفت «احمدي نژاد مرد بزرگي است.» بمير بابا]![ يا همون فلسطينيه كه ازش بليط هواپيما مي خرم. اون هم از طرفداران احمدي نژاد است و من نمي تونم چيزي بهش بگم و مجبورم اين طوري نشان دهم كه علاقمند بحث هاي سياسي نيستم. من نمي فهمم چطور اين همه آدم چشمشان را بر واقعيت مي بندند و مثلا به خاطر حمايت ايران از حزب الله، اين طور سنگ رژيم را به سينه مي زنند.
وي كه نوشته اش مملو از فحاشي و ناسزاگويي است، خود را «فردي بي اعتقاد به خدا و پيغمبر» معرفي مي كند و مي افزايد: خانواده ام سنتي و مذهبي هستند يا بهتر است بگويم شده اند. پدرم در 65 سالگي مومن شد و مادرم در 45 سالگي و دايي ام در 40 سالگي. من از مذهب بدم مي آيد و الان تسليم علمم(!)
اظهارات نويسنده بالاترين مبني بر اينكه «نمي فهمم چطور اين همه آدم چشمشان را بر واقعيت مي بندند»، تداعي كننده ماجراي ديوانه اي است كه از تيمارستان گريخته بود و در خلاف جهت اتوبان، تخته گاز رانندگي مي كرد. در همان حال شنيد كه راديو مي گويد «ديوانه اي فرار كرده و در اتوبان، خلاف جهت، مشغول رانندگي است». بلافاصله با تعجب گفت اوه! چه قدر ديوانه!

 قبول نيست جوادي آملي و اميني خودي بودند! (خبر ويژه)

رسانه هاي بيگانه و اپوزيسيون در زمينه انكار يا دست كم كوچك نمايي استقبال تاريخي علما و مردم قم از رهبر انقلاب دچار معضل شده و به همين دليل به هر شيوه نامعقولي دست يازيدند.
تمام اين رسانه ها در اقدامي هماهنگ اقدام به سانسور آن دسته از عكس هاي استقبال ميليوني مردم در قم كردند كه عمق جمعيت را نشان مي دهد يا از آسمان، امتداد كيلومتري جمعيت انبوه استقبال كننده را در خيابان هاي شهر مقدس قم نشان مي داد. اين سانسور رسانه اي (تقليد از كبك در فرو بردن سر زيربرف) در حالي است كه در عصر انفجار اطلاعات و تنوع رسانه ها، مخاطبان مي توانند خبرها و واقعيت ها را دريابند. اين رويكرد در حالي است كه با توجه به تبليغات چند هفته اي رسانه هاي مذكور با ادعاي محوري، «پيش بيني استقبال سرد»، مخاطبان منتظر بودند گزارش اين رسانه ها از واقعيت و راستي آزمايي ادعاي خود را مشاهده كنند. به همين دليل هم اعتبار و حيثيت رسانه هاي مذكور در آمريكا و انگليس و برخي كشورهاي اروپايي-و نيز رسانه هاي ضدانقلاب داخلي- به شدت لطمه خورد.
از سوي ديگر سايت روز نت كه توسط سلطنت طلبان ورشكسته مديريت مي شود، با نمايش تصوير 3 نفر از استقبال كنندگان كه از سوي رسانه ها و خبرگزاري هاي رسمي جمهوري اسلامي منتشر شده، تحليلي از سر بلاهت منتشر كرد و مدعي شد استقبال كنندگان، مهاجران آفريقايي و عرب و عراقي بوده اند! رسانه هايي از اين دست به هنگام سفر رئيس جمهور كشورمان به لبنان هم مدعي شده بودند استقبال كننده ها از ايران به لبنان رفته بودند!
از سوي ديگر «آرش-س» همكار صداي آمريكا كه پيش از فرار از كشور در نشريات زنجيره اي فعاليت مي كرد، در گزارش خود مدعي شد «جز روحانيون خودي و رسمي كسي استقبال نرفت، از جمله ]آيت الله[ ابراهيم اميني و ]آيت الله[ رضا استادي و جوادي آملي». گويا ذات فرار از كشور و اقامت در كشورهايي نظير آمريكا براي همكاران نشريات زنجيره اي فراموشي آور است، چه اينكه همين صداي آمريكا و انواع رسانه هاي همسو، در اوج آشوب و فتنه سال گذشته و در راستاي عمليات فريب و جنگ رواني، به دروغ چنين القا مي كردند علمايي چون حضرات آيات جوادي آملي، اميني و استادي از نظام جدا شده و مقابل رهبري قرار گرفته اند!! اين رسانه هاي كاملاً حرفه اي و بي غرض! اكنون به جاي اينكه اعتراف كنند يك سال به مخاطبان خود دروغ تحويل دادند، با پررويي و خودفريبي، حضور شخصيت هايي از اين دست را نشانه اي مي دانند كه جز روحانيون خودي و رسمي كسي به استقبال نرفته است! گويا كه مثلاً منتظر بوده اند فلان روحاني نماي ضد انقلاب - كه توسط گويانيوز و راديو فردا به عنوان «مترقي، مرجع نوانديش و مجتهد واقعي» معرفي مي شود- يا برخي وابستگان به باند مهدي هاشمي كه ارتباط وثيقي با گروهك نهضت آزادي دارند، در كنار درياي مواج محبت ملت شريف و علماي متعهد و انقلابي حاضر شده باشند!

 تغذيه انگلي اقتصاد آمريكا از ميلياردها دلار درآمد كشورهاي مرتجع (خبر ويژه)

يك روزنامه آمريكايي فاش كرد دامن زدن به ناامني و هراس در منطقه خاورميانه، براي افزايش فروش اسلحه و ايجاد شغل و تدارك پايگاه نفوذ آمريكاست.
كريستين ساينس مانيتور با اشاره به قراردادهاي فروش سلاح به برخي كشورهاي منطقه مي نويسد: بنابر گزارش ديوان محاسبات آمريكا، طبق گزارش ديوان محاسبات دولت ايالات متحده، اين كشور از سال 2005 تا 2009 بالغ بر 37 ميليارد دلار اسلحه به كشورهاي حاشيه خليج فارس، شامل عربستان سعودي، امارات متحده عربي، بحرين، قطر و كويت فروخته است. قرارداد اخير ميان عربستان سعودي و آمريكا، كه انتظار مي رود به زودي توسط كنگره مهر تأييد دريافت كند، ارزشي 60 ميليارد دلاري دارد. به علاوه، مقام هاي رسمي آمريكا در حال مذاكره بر سر بسته قراردادي 30 ميليارد دلاري براي افزايش توان نيروي دريايي عربستان سعودي هستند.
روزنامه ياد شده اضافه مي كند: قراردادهايي از اين دست مي تواند حداقل 75 هزار شغل در شركت هايي نظير بويينگ و يونايتد تكنولوژي ايجاد كند. از طرف ديگر آنتوني كرد زمن كارشناس مركز مطالعات بين الملل و استراتژيك در واشنگتن تصريح مي كند «فروش تسليحات به عربستان سعودي به اين معني است كه نقش حمايتي آمريكا - براي نگهداري و آموزش- حداقل براي يك دهه باقي است». همچنين تئودور كراسيك مدير پژوهش و توسعه در مؤسسه پژوهش نظامي در خليج ]-فارس[ و خاور نزديك معتقد است «خريدهاي اخير رژيم هاي خليج فارس قسمتي از يك استراتژيك بلندمدت است. حتي پس از اين كه اين خريدها به مرحله نهايي رسيد هنوز زمان درازي باقي است تا آموزش و به كارگيري برخي سيستم هاي تسليحاتي كامل شود. اينگونه نيست كه اسلحه را بخريد و همان موقع تحويل بگيريد.»
كريستين ساينس مانيتور در پايان گزارش خود نوشته است: گرچه قراردادهاي اخير تسليحاتي در خليج فارس ممكن است توسعه اي بزرگ براي بازار اسلحه تلقي شود، اما تحليلگران معتقدند، از آنجا كه ملت هاي مختلف، مقتضي شرايط متغير تهديدهاي پيش رو در زمان هاي متفاوت ارتقاي تسليحات خود را آغاز مي كنند، نتيجتاً بازار اسلحه دوره اي يا سينوسي است. كردزمن مي گويد «اگرچه كشورهاي خليج فارس به عنوان كشورهاي بزرگ وارد كننده اسلحه ظهور كرده اند، چرا كه هيچ توليد داخلي ندارند، اما بازار اسلحه شاهد تغييري بزرگ نيست. در همين زمان قدرت هاي اروپايي بودجه نظامي شان را كاهش داده و بازار را تحت تأثير قرار داده اند.»
شايان ذكر است پيش از اين برخي مطبوعات آمريكايي از هيلاري كلينتون به عنوان بازارياب و دلال اسلحه برخي شركت هاي بزرگ ياد كرده بودند.
كاهش رشد اقتصادي در آمريكا باعث رشد آمار بيكاران و اخراج گروهي از كارگران شده و سياست هاي اقتصادي اوباما را به چالش كشيده است. دولت اوباما همچنين 3/1 تريليون دلار بدهكاري و كسري بودجه دارد. در عين حال سود سرشار كارخانه هاي اسلحه سازي به جيب كارتل هاي بزرگ مي رود.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14