(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


چهارشنبه 19 آبان 1389- شماره 19786

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
مرد جنگي نمي خوابد (يادداشت روز)
كيهان و خوانندگان
رو ! (گفت و شنود)
متكي: صلح پايدار منطقه اي درگرو اختصاص سهم مناسب به كشورهاي ساحلي خزر است
اعتراض نماينده ايران به اظهارات آمانو در مجمع عمومي سازمان ملل
استناد به منشور برادري تبديل به كيفرخواست عليه فتنه گران شد (خبر ويژه)
فوران خشم رسانه هاي استكباراز شجاعت و بصيرت سيدحسن نصرالله (خبر ويژه)
بودجه VOA را آمريكا مي دهد ولي مديريت آن دست ايران است! (خبر ويژه)
راديو فردا: تحريم ها كار نمي كند بنابراين فشار در مذاكرات هم معنا ندارد (خبر ويژه)
باغ وحش لندن يكي يكي تكميل مي شود (خبر ويژه)مرد جنگي نمي خوابد (يادداشت روز)

مرد جنگي، بيدار و هميشه هوشيار است. ا نّ اخا الحرب الار ق. مرد جنگي يك موقعيت ياب و رادار هميشگي است. مي داند كجاست و پيرامونش را مي شناسد. سپهبد علي صياد شيرازي يكي از آن مردان جنگي بود. نه از آن جهت كه فقط نظامي كاركشته اي بود، كه قطعاً بود؛ مرد جنگي بود يعني «اخاالحرب» - نگوييد پس چرا روز روشن مقابل خانه اش بي هيچ محافظي ترور شد. به تعبير اميرمؤمنان(ع) هر انساني را سپري است در برابر مرگ و چون اجل سر رسد، آن سپر گشوده شود و تير كارگر افتد. و اساساً «ترور» پهلواناني كه مرد جنگند، شيوه عاجزانه اهل شقاوت و نفاق است، همچنان كه صيادي شهادت، هنر مردان خداست.- صياد مرد جنگي بود به اين اعتبار كه موقعيت شناس بود. مي گويند فراوان آيه 561 (آخر) سوره انعام را تلاوت مي كرد و متذكر مي شد. «و هوالذي جعلكم خلائف الارض و رفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. خداوند كسي است كه شما را جانشينان زمين قرار داد و برخي از شما را بر بعضي ديگر درجه و برتري داد تا شما را در آنچه داده بيازمايد». صياد يقين كرده بود جايگزين و جانشين شدن را، و باور داشت كه انسان مدام با موقعيت گرفتن- يا نگرفتن- «مبتلا» و امتحان مي شود. آن روز كه مقتداي انقلاب پيش پيكر پاكيزه صياد بر زانو نشست و بر آن جان مطهر بوسه اي غبطه برانگيز زد، ابراز مشتاقي و قدرشناسي نسبت به اين «مرد جنگي» بود.
سخن از «اصولگرايي» و جبهه بزرگ و مباركي است كه با همين نام طي دهه اخير پا گرفت و اسباب برآمدن مجالس هفتم و هشتم، و دولت هاي نهم و دهم را فراهم ساخت. استقبال عمومي از اصولگرايان در اوج سيطره جريان نفاق جديد بر مجلس و دولت، حاكي از آن بود كه افكار عمومي نيز به سان سياستمداران انقلابي، نگران غلبه اباحي مسلكي و زوال اصول و آرمان هاي انقلاب است. ظهور جريان اصولگرايي در كشور به مفهوم آن نبود كه پيش از آن اصولگراياني در كشور نبوده اند بلكه به معناي كمرنگ شدن اصول نزد طيفي از صاحب منصبان و سياستمداران بود كه اتفاقاً روزگاري از همه انقلابي تر و اصولگراتر و خط امامي تر مي نمودند اما به تدريج بند را به آب داده و به خيال موج سواري سياسي، غرق شده و از دست رفته بودند. جبهه بزرگ اصولگرايي هنگامي پا گرفت كه دشمن به واسطه «خواب مردان سياست» از هر سو به كشور تاخته بود، از اقتصاد و فرهنگ كشور بگيريد تا سياست داخلي و خارجي. اصولگرايان در چنين فضايي و پس از قريب 7 سال خون دل خوردن، جانشين و جايگزين مجلس ششمي ها و دولت هشتمي ها شدند. و تاريخ از سر گرفته شد؛ هلاكت و انتحار گروهي به دست خود و جانشين شدن اهل ايمان، اما نه براي تن آسايي و عافيت طلبي و خوش باشي يا احياناً به راه هلاك شدگان پيشين رفتن. «ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون. پس شما را بعد از آنها ]گروه ستمگر[ در زمين جانشين قرار داديم تا ببينيم شما چه مي كنيد» (آيه 41 سوره يونس). دوره اي مالامال از محنت و غصه و خيانت و سختي گذشت تا پس از آن گشايش حاصل شد. «(جز خدا) كيست كه مضطر را اجابت كند و بدي ها و سختي ها را كنار زند و شما را جانشينان زمين قرار دهد؟ آيا اله ديگري همراه خداوند است؟ چه اندك متذكر مي شويد!». (آيه 26 سوره نمل)
به يقين حاكميت اصولگرايي در مجالس هفتم و هشتم و دولت هاي نهم و دهم، توفيقات و بركات بسياري را براي كشور و ملت به ارمغان آورده است. بي آنكه بخواهيم از كاستي ها و كمبودها و خطاها و احياناً برخي تخلف ها و خيانت ها چشم بپوشيم، انصاف بايد داد كه عملكرد اصولگرايان در زمينه خدمتگزاري، عدالت خواهي، مبارزه با فساد و تبعيض و فقر، و دفاع عزتمندانه از كيان كشور در مقابل مستكبران اصلا قابل قياس با عملكرد خيانت آلود جريان اصول گريز يا اصول ستيز قبلي نيست. اما با وجود اين كارنامه انباشته از نقاط عطف و درخشان، نمي توان از خلل ها و فتنه ها و رخنه جويي هاي دشمنان و منافقين غافل شد؛ حركتي كه به ويژه پس از فتنه رسوا و منكوب شده سال گذشته وارد فاز جديدي شده است. تمركز فتنه جديد بر خلل جستن و شكاف انداختن در رمز اقتدار جبهه اصولگرايي يعني وحدت و همدلي و كوشايي بر مدار ولايت و رهبري است.
جريان منهزم فتنه با انواع ترفندها از جمله ايجاد بدگماني مي كوشد ميان دولت (خط مقدم مقاومت و خدمت) و مجلس (پشتوانه بزرگ و تعيين كننده خط مقاومت و خدمت) شكاف اندازد اما به اين بسنده نمي كند بلكه درصدد است فراكسيون 022 نفره اصولگرايان در مجلس را نيز دچار انشقاق كند همچنان كه از رخنه جويي در اجزاء دولت- به ترفندهاي گوناگون- غافل نيست. برخي غفلت ها در فراكسيون اصولگرايان- از سوي شماري از اعضا- و غفلت هاي مشابه از سوي برخي دولتي ها كه بازي از سر غفلت در زمين و پروژه دشمن و زدن ساز موافق دشمنان (ساز مخالف با اصولگرايي) را تداعي مي كند، قاطبه اصولگرايان را به هوشياري دوچندان فرا مي خواند، هرچند كه اين خطاها در قياس با توفيقات بزرگ و انسجام قاطبه اصولگرايان اساساً قابل ذكر نباشد يا بزرگ نمايي برخي از اختلافات، اساساً و به درستي، عمليات رواني دشمن براي القا و ايجاد اختلاف مبنايي و آغاز شكاف افكني تلقي شود.
امير مؤمنان علي عليه السلام هنگامي كه مالك اشتر را به ولايت مصر مي فرستاد، نامه اي خطاب به مردم آن ديار نوشت كه حاوي 2 مضمون بود، يكي نگراني از رخنه جويي و غلبه جبهه مفسدي كه مقابل امام صف كشيده بودند و ديگري آگاهي بخشيدن به اينكه مرد جنگي تن به سستي و سنگيني و خواب نمي دهد تا در كمين دشمن افتد. «... به يقين من به ملاقات پروردگار مشتاقم و پاداش نيكوي او را منتظر و اميدوار. اما نگرانم كه نابخردان و ستمگران حاكم شوند و اموال الهي را دست به دست ميان خود بگردانند و بندگان خدا را به بردگي بگيرند و با صالحان بجنگند و با فاسقان حزب تشكيل دهند. پس، از آنها كسي است كه شراب نوشيد (وليد بن عقبه) و حد تازيانه بر او جاري شد... آيا نمي بينيد اطرافتان را كه چگونه مرزهاي شما رو به كاهش مي رود و شهرهاي شما چگونه فتح مي شود... خدايتان بيامرزد! بسيج شويد براي جهاد با دشمنانتان و سنگيني نكنيد كه در اين صورت، در خواري فرو مي رويد و در ذلت پناه مي گيريد و پست ترين موقعيت زندگي نصيب شما مي شود. و انّ اخا الحرب الارق و من نام لم ينم عنه. همانا مرد جنگي هميشه بيدار است و هر كس به خواب رود، دشمن او به خواب نمي رود». (نامه 26 نهج البلاغه).
مرد جنگي ملاك دارد. هيجان هايش با همت بلند او گره خورده است. او در كمين نمي افتد چون مهار هيجان خود را در زمينه «خواستني ها» و «دلخوري ها و ناگواري ها» رها نكرده است. اصولگراي تراز دين، نهايت همتش را مستي نعمت، گروكشي، خودشيفتگي، خوش باشي، و خنك دل خود بر سر خشم و غضب شخصي قرار نمي دهد. همت و دل مشغولي و جديت او فراتر از مدار تنگ خودمداري است. امير مؤمنان در نامه 66 نهج البلاغه به عبدالله بن عباس متذكر مي شود «اما بعد، انسان از چيزي شادمان شود كه هرگز فوت نمي شود و از دست نمي رود.و براي چيزي محزون و غصه دار شود كه هرگز نصيب او نمي شود. پس نبايد رسيدن به لذتي يا خنك كردن دل از غيظ و غضبي برترين چيزي باشد كه تو از دنيا به آن مي رسي بلكه برترين مراد تو بايد خاموش كردن باطل يا زنده كردن حق باشد و شادماني تو بايد براي چيزي باشد كه پيش فرستاده اي و تأسف و غصه تو بر آن چيزي كه بر جاي مي گذاري، و همت تو بايد براي بعد از مرگ باشد».
تنها خللي كه مي تواند به اصولگرايي اصولگرايان آسيب زند و اين جبهه بزرگ و منسجم را دستخوش انشقاق كند، كوتاه شدن قد همت هاي بلند در حد هيجان هاي شخصي- دميدن در روحيه «از خود متشكر بودن» و «خالي كردن خشم براي خنك كردن دل از دلخوري ها»- است. به يقين وسواسان خناسي در اين ميان هستند كه كار ويژه شان «شرارت»، «پنهانكاري» و «وسوسه» است، فرقي هم نمي كند اين وسوسه گران خزيده در لباس دوست و خوش نما، راهي به عرصه مطبوعات و احزاب بخزند يا به جانب اصولگرايان مجلس و دولت بخزند. اگر هم بعضاً حاشيه هاي تلخي در مجلس يا دولت اصولگرا پديد مي آيد، آبشخور آن را بايد در همين آميزش «رخنه» و «خواب» و «مستي نعمت» جستجو كرد كه غبار بر چهره حقيقت مسئوليت و امانتداري و امتحان مي نشاند. آنجاست كه مي بيني پاي گاوهاي پيشاني سفيدي مثل «هوشنگ- الف» به همايش ايرانيان و نظاير آن باز مي شود يا حيله شرعي «وقف دانشگاه آزاد» رأي مي آورد همچنان كه فوريت طرح نظارت بر نمايندگان مجلس از رأي و تصويب باز مي ماند. كار به آنجا مي رسد كه فلان نماينده وابسته به جريان ورشكسته فتنه، جرئت مي كند لاف بزند «ائتلاف نانوشته اي ميان ما و برخي نمايندگان اصولگرا به وجود آمده و فراكسيون اصولگرايان رو به انشعاب است»!
نشست صميمانه 42 تن از سران جبهه اصولگرايي به دعوت رئيس جمهور كه دو هفته پيش انجام گرفت و توافق تقريباً قاطع شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان بر سر انتخاب رئيس -با وجود رقابت 2 نامزد- و نيز همدلي دولت و مجلس در مقاطع گوناگون به خودي خود شاهدي است بر اين كه منافقين و فتنه گران آلت دست دشمن، بخيه بر آب مي زنند و صرفاً دست خيانت و خباثت خود را رو مي كنند. بي ترديد بسياري از فضاسازي هاي رسانه اي در زمينه اختلاف اصولگرايان، صرفاً كاربرد القايي و جنگ رواني دارد. همچنين نبايد فراموش كرد كه اصولگرايي يك «جبهه» است نه «حزب» و از ابتدا تنوع و تكثر اضلاع به شرط پايبندي به مباني و اصول پذيرفته شده است كه عملكرد جبهه متحد اصولگرايان در انتخابات مجلس هشتم و اجماع- تقريبا كامل- بر سر نامزدي دكتر احمدي نژاد در انتخابات رياست جمهوري دهم از جمله نشانه هاي آن است. اما نبايد از ياد برد كه خلل ها و روزنه هايي ولو كوچك در سدي بزرگ- اگر به موقع چاره جويي و مسدود نشود- مي تواند فاجعه آفرين باشد.
دشمن براي زدن خط اول اصولگرايان (دولت) نقشه هاي فراوان چيده، همچنان كه براي انشقاق و آشفتگي در پشتوانه استراتژيك خط مقدم (مجلس). و خطاست اگر به مرزبندي هاي جعلي «دولت- مستقل از دولت» يا «فراكسيون حاميان دولت- فراكسيون اصولگرايان منتقد» اعتبار قائل شويم. مرزبندي حقيقي، مرزبندي بزرگ «انقلاب- ضدانقلاب» و «جبهه پيشرفت و عدالت- جبهه عقب ماندگي، وابستگي و تبعيض» است و هر مرزسازي ديگري كه حاشيه ها را جاي اصول بنشاند و به خط كشي ميان دولت و مجلس يا درون فراكسيون اصولگرايان منجر شود، به يقين انحرافي، القايي و فرصت سوز است. رقابت و عداوت را نبايد به اردوگاه بزرگ اصولگرايي كشاند و هر كس عملگي چنين رقابت و عداوتي را بكند، يا سرانگشت رخنه دشمن است و يا انسان كم ظرفيتي كه قابليت سواري دادن به دشمن را دارد و بنابراين اهليت مشورت و هم نشيني ندارد. درباره توان دشمن زمين خورده و جريان منفعل و متأثر از آن كه در فتنه سال گذشته تن به هر خفتي داد، نبايد اغراق كرد اما در عين حال از دشمن زخم خورده هم نبايد غافل شد. دشمن خواب هايي مي بيند، نبايد به خواب او رفت! آنچه اطمينان آفرين است كاستن از فاصله ها، عمق بخشيدن به الفت و محبت ها، راندن اختلاف افكنان و بدگوياني كه بدگماني مي پراكنند و قدرشناسي نعمت ولايت و رهبري از طريق نصب العين قرار دادن رهنمودهاست. و اين نعمتي است كه منافقين و فتنه گران از آن محرومند و حسادت مي برند و به انحاء مختلف نسبت به آن غيظ و غضب مي ورزند.
...ره دراز است سبك تر بشتابيم اي قوم
خصم بيدار است، يك چشمه بخوابيم اي قوم
نه بنوشيم از اين رودكه زهرآلوده است
غوطه بايد زد و بگذشت كه پل فرسوده است
... مي رويم امروز با صاعقه همپاي سفر
گردباديم و ز سر تا به قدم پاي سفر
محمد ايماني

 ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر: 33110065
تمام ساعات شبانه روز:33916546
سامانه پیام کوتاه: 30002323

كيهان و خوانندگان
¤مطمئن باشيد كه عقبه بسياري از فتنه ها در كشورمان دولت انگليس بويژه سفارت اين كشور در تهران است و تا زماني كه اين سفارت در ايران داير است از برپايي فتنه هاي جديد دريغ نخواهد كرد.
يك شهروند
¤طرح هدفمند كردن يارانه ها يك جهاد اقتصادي و معنوي است و اصناف و كسبه به عنوان پيشقراولان اين جهاد مقدس با رعايت قيمت هاي اعلام شده توسط دولت بايد بكوشند تا رو سفيد از اين آزمايش ملي بيرون آيند. لذا پيشنهاد مي شود كه در وهله اول قيمت 25 كالاي اساسي در سطح كشور و در طول يك سال ثابت نگه داشته شود تا امكان كنترل راحت تر باشد و براي اين كار بهترين راه اعلام روزانه قيمت اصلي كالاهاي ياد شده از طريق صدا و سيما و نظارت دقيق بر اجراي صحيح طرح مي باشد تا مردم با آگاهي از قيمت ها بتوانند هم كنترل كنند، هم اعتراض كنند، و هم شكايت كننده باشند.
جعفر حبيبي-كرج
¤اگر قوه قضائيه در اجراي طرح ملي هدفمند كردن يارانه ها با دولت همكاري تنگاتنگي داشته باشد و از ايجاد گراني هاي بي رويه و كاذب جلوگيري كنند مطمئن باشند كه مردم نيز با جان و دل با اين طرح همراهي كامل خواهند كرد. اما اگر يك گران فروش و مفسد اقتصادي را امروز بگيرند و به جاي عبرت قرار دادن به ديگر متخلفان فورا آزادش كنند مطمئن باشيد كه اين طرح رفته رفته رو به افول خواهد گذاشت.
اصغر ضيايي-كردستان
¤خدا را شاكريم كه چهره نفاق پنهان را برملا كرد و كشور را از آسيب جدي و اساسي در امان قرار داد. ولي بايد از خدا بخواهيم كه چنانچه در شناخت وظيفه و عمل به آن كوتاهي كرديم ببخشد و متعهد شويم كه من بعد در شناخت حق و حمايت از حق تحت هر شرايطي كوتاهي نكنيم و در آزمون فتنه روزگار رفوزه نشويم.
6720---0913
¤جهت بيدارباش نهادهاي مسئول و مسئولين امر بنويسيد كه فرقه ضاله بهائيت فعاليت خود را در استان ايلام بويژه بين قشر جوانان گسترش داده است.
1430---0918
¤به علت محدود بودن دايره انتخابات ميان دو حزب صهيونيستي دموكرات و جمهوري خواه در آمريكا، مردم نمي توانند اراده خود را فراتر از اين محدوده ببرند، ولي به هر حال پيروزي جمهوري خواهان سيلي بود كه به گوش اوباما نواخته شد. شايد موجب شود از اين به بعد كمي عاقلانه فكر و عمل نمايد.
محمودي
¤مي خواستم از رئيس جمهور محترم بپرسم كه چرا وزارت آموزش و پرورش نسبت به اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد جانبازان فرهنگي كه مصوبه قانوني مجلس را هم به همراه دارد كوتاهي مي كند.
يك جانباز فرهنگي
¤پخش سريال «همچون سرو» كه شب ها در تلويزيون نمايش داده مي شود واقعا نهايت بي توجهي به ارزش هاي دفاع مقدس بشمار مي آيد بطوري كه بچه هاي امروز هم كه جنگ را نديده اند اين سريال را مسخره مي كنند. فرهنگي كه در اين سريال تبليغ مي شود به هيچ وجه با جريان جنگ و صحنه هاي واقعي عمليات و رزمندگان و آن روزهاي به ياد ماندني سازگاري ندارد.
حسن لطفي -شاهرود
¤از مسئولين ذيربط خواهش مي كنم كه يك فكري براي سهميه بنزين وانت بارها كه تنها روزي و معاش خانواده شان از اين طريق تامين مي شود بكنند.
سيداحمد حسيني-تهران
¤وزير آموزش و پرورش اعلام كرد سال آينده استخدام پنج هزار مربي بهداشت خواهيم داشت ولي در حال حاضر با كمبود شديد مربي بهداشت وضعيت مربيان شركتي با 7 سال سابقه نامعلوم است. از وزير محترم درخواست حل مشكل اين 7 ساله هاي شركتي را داريم.
9016---0912
¤از دولت عدالت محور درخواست مي كنم به كارگران بخش خصوصي نيز توجهي نمايند و براي اين طيف سهام عدالت در نظر بگيرند.
1902---0913
¤حدود يك سال است كه براي تعويض خودروي فرسوده ثبت نام نموده ام ولي تا به حال كسي پاسخگو نيست.
مرادي
¤با توجه به گرايش برخي جوانان به عرفانهاي كاذب درخواست مي شود مطالب بيشتري در مورد فرقه هاي ضاله بنويسيد.
حميد خويي
¤مسئولين سازمان تامين اجتماعي آيا مي توانند با 6درصد افزايش حقوق به زندگي خودشان سر و سامان بدهند كه براي بازنشستگان تامين اجتماعي چنين دستوري را تجويز كرده اند.
3073---0911
¤ دو سال است كه در ساختمان يادمان شهداء جهاد عشاير خوزستان وابسته به بنياد شهيد به شغل نگهباني مشغول هستم اما تاكنون حقوق بنده را نداده اند. مسئولين محترم بنياد شهيد چگونه راضي مي شوند حق و حقوق يك شهروند از قشر ضعيف جامعه ضايع بشود.
5642---0916
¤ با وجود جوانان بي شمار در كشور كه مشكل ازدواج دارند آيا بهتر نيست كه كميته امداد امام خميني(ره) بيشترين كمك هاي خود را در رفع اين مشكل متمركز بكند و به اين مسئله اولويت اول را بدهد.
5834---0912
¤ خطاب به آقاي رئيس جمهور بفرماييد قانون خوب مجري خوب هم مي خواهد. عده اي حدود هزار نفر منتقلين از كلان شهرها به شهرهاي كوچك هستيم كه علي رغم گذشت 14 ماه از تاريخ انتقال هنوز هيچ خبري از واگذاري زمين وعده داده شده نيست خلاصه از آنجا رانده و از اينجا مانده ايم. لطفاً دولتمردان جواب قانع كننده بدهند.
4012---0912
¤ كارت منزلتي كه به ما سالخوردگان داده شده براي استفاده از اتوبوس هاي شركت واحد است ولي در بعضي از خطوط اتوبوسراني مانند خط ميدان رسالت- ميدان ونك راننده اتوبوس ها به بهانه خراب بودن دستگاه كارت خوان از ما پول مي گيرند. بنويسيد، رسيدگي بكنند.
حبيبي
¤ مجلس شوراي اسلامي به جانبازان بالاي 50% توجه ويژه اي مي نمايد ولي خبر ندارد كه جانبازان 40 تا 49% شيميايي اعصاب و روان بعضا شرايط دشوارتري از جانبازان 60%غيرشيميايي دارند. از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي انتظار مي رود تسهيلاتي كه براي جانبازان بالاي 50% در نظر مي گيريد آن را به اين بخش از جانبازان شيميايي اعصاب و روان 40 تا 49% نيز تسري دهيد.
جمعي از جانبازان 40 تا 49%شيميايي اعصاب و روان
¤ ضمن تشكر از خادم ملت، دولت خدمتگزار در افتتاح آزاد راه خرم زال پيشنهاد مي شود مسير زال به دهلران كه محل سفر به عتبات عاليات و ترانزيت بين الملل است براي مردم ولايتمدار اين سامان نيز به بزرگراه تبديل شود.
5782---0916
¤ از وزير علوم، تحقيقات و فناوري اطلاعات انتظار مي رود همچنان كه به افزايش حقوق هيئت علمي مبادرت مي ورزند توجهي نيز به حقوق پايين پزشكان و كادر شاغل دانشگاهها كه با حقوق هاي 350 هزار توماني به امرار معاش مشغولند بنماييد.
جمعي از پزشكان و شاغلين دانشگاه هاي تهران
پاسخ روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش
در پاسخ به مطلب مندرج در كيهان مورخ 10/7/89 با عنوان: «تقاضاي اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد را براي بيماران صعب العلاج» به اطلاع مي رساند: در اجراي بخشنامه هاي شماره 2134/200 مورخ 29/1/89 و 20027358 مورخ 26/5/89 معاونت محترم توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و با توجه به اينكه اعتبار مالي براي بازنشستگان پيش از موعد تاكنون تامين نگرديده لذا در حال حاضر امكان اجابت درخواست ميسور نمي باشد.
ضمناً در تاريخ 5/6/89 مهلت قانوني بازنشستگي پيش از موعد به پايان رسيده است. خواهشمند است طبق قانون مطبوعات نسبت به درج جوابيه اين مركز اقدام لازم انجام گيرد.

 رو ! (گفت و شنود)

گفت: يكي از اعضاي مجمع روحانيون با اشاره به نظر حضرت امام(ره) در «منشور برادري» گفته است؛ حضرت امام همه جناح هاي درون نظام را تاييد مي كردند و چند صدايي را قبول داشتند.
گفتم: منظورش چيست؟ مگر كسي منكر آن است؟!
گفت: مي خواهد بگويد كه مطابق اين نظر حضرت امام(ره)، گروه هاي مدعي اصلاحات هم مورد تاييد امام راحل(ره) هستند!
گفتم: ولي حضرت امام(ره) در همان منشور برادري چند بار تاكيد مي كنند كه ملاك حضور در نظام اسلامي، پايبندي به اصول انقلاب و نظام، خشم انقلابي عليه آمريكا و اسرائيل، پيروي از سياست نه شرقي نه غربي، تقابل هميشگي با دشمنان اسلام و انقلاب و... است.
گفت: پس چرا عضو مجمع روحانيون به اين بخش از نظرات حضرت امام(ره) اشاره اي نكرده است؟
گفتم: اي عوام! براي اينكه، خودشان مي دانند مدعيان اصلاحات با وجود پيوند آشكار با آمريكا و انگليس و اسرائيل و ائتلاف با منافقين و بهايي ها و سلطنت طلب ها و ماركسيست ها و دهها وطن فروشي ديگري كه كرده اند، بايد مطابق نظر صريح حضرت امام، نه فقط طرد شوند بلكه بايد به سختي مجازات هم شوند.
گفت: يعني بخش اصلي فرمايش امام(ره) را حذف كرده اند تا بخش اول آن را تحريف كنند؟ عجب رويي؟!
گفتم: چه عرض كنم؟! از شخصي كه خيلي ادعاي تقدس مي كرد پرسيدند؛ از ميان عبادات كدام يك را بيشتر دوست داري؟ جواب داد؛ روزه را. پرسيدند چرا؟! گفت؛ چون تنها عبادتي است كه مي شود آن را خورد!
 متكي: صلح پايدار منطقه اي درگرو اختصاص سهم مناسب به كشورهاي ساحلي خزر است

وزير امور خارجه كشورمان در مراسم افتتاحيه بيست و هفتمين اجلاس گروه كاري ويژه تدوين كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر تأكيد كرد كه اختصاص سهم مناسب و منصفانه به كشورهاي ساحلي خزر تضمين كننده صلح پايدار در منطقه است.
منوچهر متكي در اين مراسم كه با حضور مقاماتي از پنج كشور ساحلي درياي خزر سخن مي گفت تصريح كرد: ايران با توجه به رعايت اصل اتفاق آرا در كليه تصميمات مربوط به درياي خزر بر لزوم اجتناب از اقدامات يك جانبه و مغاير با منافع ديگر كشورها و انعطاف در گفتمان مربوط به مسائل رژيم حقوقي درياي خزر تأكيد دارد.
متكي گفت: توجه به آزادي و تأمين امنيت كشتيراني تجاري، پرهيز از رقابت هاي نظامي و تسليحاتي و حفاظت از محيط زيست و بهره برداري معقولانه و پايدار از منابع آبزيان اين دريا از جمله اصولي است كه بايد در تكميل رژيم حقوقي درياي خزر مدنظر قرار گيرد. همچنين اختصاص سهم مناسب و منصفانه براي هر يك ازكشورهاي ساحلي از اصول مسلم و مبتني بر موازين بين المللي است كه تضمين كننده صلح و ثبات پايدار در منطقه خواهد بود.
به گزارش ايسنا، متكي در بخش ديگري از سخنانش در اين مراسم كه به مدت دو روز در روزهاي سه شنبه و چهارشنبه در تهران در حال برگزاري است خاطرنشان كرد: مرور تحولات و مناسبات بين كشورهاي ساحلي درياي خزر نشانگر افزايش روند همكاري و هماهنگي بين كشورهاي ساحلي درياي خزر است. برگزاري دومين اجلاس سران كشورهاي ساحلي خزر در تهران در سال 2007 و توافقات آن زمينه ساز همكاري هاي جديد درباره درياي خزر است كه آغاز مذاكرات مربوط به تدوين موافقتنامه همكاري هاي امنيتي، تشكيل كنفرانس همكاري هاي اقتصادي كشورهاي ساحلي درياي خزر و نهايي شدن پروتكل هاي الحاقي به كنوانسيون حفاظت از محيط زيست درياي خزر (كنوانسيون تهران) در اين زمينه قابل ذكر است.
وي يادآور شد: برگزاري اجلاس آتي سران كشورهاي ساحلي خزر هفته آينده در باكو نشان دهنده عزم و اراده سياسي كشورهاي ساحلي خزر در بهره گيري هرچه بيشتر از ظرفيت هاي موجود براي توسعه مناسبات دوستانه تلقي مي شود.
متكي ادامه داد: مذاكرات گروه كاري ويژه تدوين كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر نيز نقش بسزايي در نزديك تر كردن مواضع كشورهاي ساحلي دارد. خوشبختانه بخش هاي مفاد پيش نويس اين كنوانسيون مورد توافق قرار گرفته است و اميدواريم با ادامه مذاكرات در فضايي سازنده و درك متقابل و بهره گيري از مباني حقوقي موجود درياي خزر كه مبتني بر معاهدات سال 1921 و 1940ايران و شوروي سابق است به رژيم حقوقي جامعي دست يابيم كه در برگيرنده حقوق و تكاليف كليه كشورهاي ساحلي و نشان دهنده چگونگي فعاليت در خزر باشد.
وزير امور خارجه كشورمان افزود: نهايي شدن اين كنوانسيون زمينه مناسبي را براي توسعه همكاري هاي منطقه اي در حوزه درياي خزر در ابعاد اقتصادي، سياسي و امنيتي به ارمغان خواهد آورد.
متكي اضافه كرد: ايران با توجه به اهميتي كه براي درياي خزر قائل است و با در نظر گرفتن منافع بلندمدت منطقه و مسئوليت خطير در قبال نسل هاي آتي همواره از گسترش همكاري ها و حل و فصل مسالمت آميز مسائل درياي خزر حمايت كرده است. از نظر ايران درياي خزر درياي صلح، تفاهم، دوستي و همكاري است. اين دريا همانگونه كه در طول تاريخ منشأ بهره مندي ساحل نشينان بوده در شرايط فعلي نيز بايد عاملي براي پيوند مردمان كشورهاي ساحلي و بهره مندي آنها از مواهب اين دريا باشد.
گفتني است؛ رئيس جمهور كشورمان اواخر هفته آينده به منظور شركت در نشست سران كشورهاي ساحلي درياي خزر به آذربايجان سفر خواهد كرد.

 به دنبال ادعاهاي غيرقانوني مدير كل آژانس انرژي اتمي صورت گرفت
اعتراض نماينده ايران به اظهارات آمانو در مجمع عمومي سازمان ملل

سرويس سياسي-
معاون نماينده دائم ايران در سازمان ملل، با رد ادعاهاي مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي، بر حق مسلم ايران در بهره مندي از انرژي صلح آميز هسته اي تاكيد كرد.
يوكيا آمانو دو روز پيش طي سخناني در مجمع عمومي سازمان ملل مدعي شده بود كه ايران از همكاري كافي با بازرسان آژانس خودداري كرده است.
در واكنش به اين اظهارات آمانو، اسحاق آل حبيب سفير و معاون نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در سازمان ملل متحد طي سخنراني خود در نشست مجمع عمومي سازمان ملل متحد درخصوص گزارش سالانه آژانس بين المللي انرژي اتمي و بررسي فعاليتهاي آژانس گفت: ايران طي نامه اي آمادگي خود را براي از سرگيري مذاكرات براساس مفاد نامه جناب آقاي سعيد جليلي به خانم كاترين اشتون اعلام كرده و حالا نوبت طرفهاي مقابل است كه تمايل واقعي و حسن نيت خود براي انجام گفتگوهاي جدي و موفقيت آميز را اثبات كنند.
اسحاق آل حبيب اضافه كرد: جمهوري اسلامي ايران در بهره مندي از حق مسلم خود در استفاده از انرژي هسته اي براي مقاصد صلح آميز كاملا مصمم بوده و ضمن پايبندي به تعهدات حقوقي خويش، با هدف تامين نياز فزاينده خود به انرژي هسته اي، جهت بهره مندي از مزاياي فن آوري هسته اي در توليد برق و ساير زمينه هاي صلح آميز تلاش خواهد كرد.
نماينده كشورمان با اعلام اينكه گزارشهاي آژانس بين المللي انرژي اتمي مكررا صلح آميز بودن فعاليت هسته اي ايران را مورد تاييد قرار داده است، به آخرين گزارش اين نهاد در مورد ايران اشاره كرد و گفت: ارائه اطلاعات درباره جزئيات فعاليت هاي هسته اي ايران در گزارش مذكور ثابت مي كند كه كشورمان در حال همكاري كامل با آژانس مي باشد.
سفير و معاون نمايندگي جمهوري اسلامي ايران همچنين در تبيين خطر اشاعه هسته اي گفت: فعاليت هسته اي پنهان رژيم صهيونيستي كه با همكاري و حمايت آمريكا و همپيمانان آن صورت مي گيرد، صلح و امنيت منطقه اي و بين المللي را به مخاطره انداخته و تحقق ايجاد منطقه عاري از سلاح هاي هسته اي در خاورميانه را نيز با مانعي اساسي مواجه ساخته است. اين در حالي است كه 189 كشور عضو پيمان عدم اشاعه هسته اي در اجلاس سال جاري خود خواستار پيوستن رژيم صهيونيستي به اين پيمان و قرار دادن تاسيسات هسته اي خود تحت بازرسي آژانس گرديدند.
اسحاق آل حبيب در ادامه سخنان خود ضمن تاكيد بر لزوم افزايش فعاليت هاي آژانس در گسترش استفاده صلح آميز از فن آوري هسته اي، بويژه در كشورهاي در حال توسعه، اقدام برخي كشورهاي هسته اي در انتقال مواد و فن آوري هسته اي به كشورهاي غير عضو پيمان عدم اشاعه را مورد انتقاد قرار داد.
تكرار اظهارات گمراه كننده آمانو
مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي در اين رابطه طي اظهاراتي گمراه كننده گفته بود كه ايران شواهدي حاكي از صلح آميز بودن برنامه هسته اي اش ارائه نكرده است.
يوكيا آمانو - مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي - در اولين گزارش سالانه خود به مجمع عمومي سازمان ملل روز دوشنبه مدعي شد: ايران هنوز همكاري هاي لازم را براي دادن اجازه به آژانس براي تاييد اينكه همه مواد هسته اي در ايران براي فعاليت هاي صلح آميز است، فراهم نكرده است.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، آمانو در ادامه ادعاهايش گفت كه تهران بايد قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل و آژانس را «كاملا اجرايي كند».

 استناد به منشور برادري تبديل به كيفرخواست عليه فتنه گران شد (خبر ويژه)

يك سايت حامي فتنه گران ضمن انتشار چند مصاحبه و مقاله و مانور روي «منشور برادري» امام خميني(ره) چنين القا كرد كه منكوب شدن جريان فتنه، به معناي تك صدايي و يكدست كردن جامعه و مخالف ديدگاه هاي امام است.
سايت كلمه مصاحبه سايت جماران با مجيد انصاري را با اين عنوان منتشر كرد «مجيد انصاري: منشور برادري به رسميت شناختن چند صدايي در جامعه اسلامي است» و براي مقاله عماد افروغ هم اين تيتر را برگزيد «امام، مخالف يكدست جامعه بود».
نكته جالب در اين ميان اين است كه در هر دو مصاحبه و مقاله اشارات روشني نسبت به مرزبندي امام با مخالفان اصل نظام و انقلاب وجود دارد كه همان گمشده اصلي جريان فتنه گر مدعي اصلاحات است. به عبارت ديگر اين جريان به اعتبار برهم خوردن مرزبندي اش با ضد انقلاب بلكه تعامل و تفاهم و ائتلاف با محافل ضد انقلاب نمي تواند صلاحيت و رسميت حضور در درون خانواده انقلاب را داشته باشد.
به عنوان مثال در مقاله افروغ اگر چه قيد شده كه «اگر كسي در اين نظام در فكر حذف و يا تخريب ديگران برآيد و مصلحت جناح و خط خود را بر مصلحت انقلاب مقدم بدارند، پيش از ضربه به رقيب به اسلام و انقلاب لطمه زده» اما در عين حال اين نكته هم اشاره شده كه «حضرت امام محور وحدت را حفظ اصول مي دانند و به طور خاص بر حفظ جمهوري اسلامي اصرار مي ورزند» و «امام در منشور برادري اشاره مي كنند: توجه داشته باشيد كه شما هر دو ]جناح[، دشمن مشترك داريد و اگر ديديد فردي در داخل گروه شما يا در گروه ديگر از اصول تخطي مي كند بايد قاطعانه مقابلش بايستيد.»
بنابراين طبيعي است بپرسيم جرياني كه آشوب خياباني راه انداخت، مقابل راي مردم و جمهوريت ايستاد، علناً روي «اسلام» خط كشيد و شعار جمهوري ايراني سر داد، به ضديت با ولايت فقيه پرداخت و هماهنگ با دشمن رفتار كرد، آيا بايد تحمل شود يا «قاطعانه» مورد برخورد قرار گيرد؟
مجيد انصاري عضو مركزيت مجمع روحانيون نيز در مصاحبه خود از لزوم چند صدايي كردن جامعه براساس منشور برادري سخن گفته و خواستار تحمل جريان متبوع خود از سوي اصولگرايان و نظام شده است. او هم اگر چه به برخي پرسش هاي صريح مطرح درباره عملكرد مدعيان اصلاح طلبي جواب نداده اما در عين حال جملاتي قابل تأمل و قابل احتجاج بيان كرده است؛ «امام مي فرمايند جناح ها به اسلام و قرآن و انقلاب وفادارند. فهرست اصول اينهاست؛ اصل اسلام، اصل قرآن و اصل انقلاب اسلامي. طبيعي است كه به اين ترتيب اگر گروهي پيدا شد و اساس انقلاب را قبول نداشت مثلاً سلطنت طلب باشد يعني كسي كه اصل انقلاب را نهي مي كند مفهوم و معنايش اين است كه او همان ارزش هاي نظام شاهنشاهي را مناسب مي دانسته، طبيعي است كه او فردي نيست كه در دايره وحدت بگنجد.»
جا دارد از آقاي انصاري پرسيده شود دفاعيات جانانه سلطنت طلبان فاسدي چون رضا ربع پهلوي، داريوش همايون، فرح پهلوي و ده ها خائن نظير آنها نسبت به اصلاح طلبان و به طور مشخص موسوي و كروبي و خاتمي- با ذكر دليل اين حمايت، يعني خيانت آنها به جمهوري اسلامي و ايجاد آشوب و فتنه- چه معنايي مي تواند داشته باشد؟
همچنين مجيد انصاري با استناد به «منشور برادري» حضرت امام خميني مي گويد:« امام مي گويند اكثريت هر دو جريان مي خواهند كشورشان مستقل باشد.... اكثريت قاطع هر دو جريان مي خواهند كه كشورشان مستقل باشد. پس استقلال كشور يكي از اصول است. اگر گروهي و حزبي اعتقادش بر اين باشد كه چه اشكالي دارد در اين نظم نوين جهاني يك بچه حرف شنوي باشيم، كشور تسليمي باشيم و ببينيم كه نظم جهاني چه مي گويد و ما همان را انجام دهيم، هر چه آمريكا و قدرت هاي جهاني مي گويند و مي پسندند ما خارج از دايره قدرت جهاني حرفي نزنيم يا اگر در جايي كه لازم است بايستيم، ايستادگي نكنيم ولو به بهاي از دست دادن استقلال كشور، اين ها نيز از دايره اصول خارج اند.»
درباره اين استناد هم جا دارد بپرسيم آيا منطق تسليم طلبي در برابر نظم نوين جهاني آمريكايي غير از حلقوم مدعيان اصلاح طلبي بلند شد و هم اكنون هم در بيانيه هاي موسوي و كروبي و مشاركت و ديگران جز همين منطق نهفته است؟ همچنين بايد پرسيد حضرات كدام رويكرد خائنانه و ذلت بار را پيشه كرده اند كه سران جبهه استكبار در آمريكا و رژيم صهيونيستي و اسرائيل علناً و با ذكر نام بارها از «مبارزات شجاعانه و الهام بخش آنها با جمهوري اسلامي»! تمجيد كرده اند؟ اگر به تعبير آقاي مجيد انصاري ، گروهك آمريكايي نهضت آزادي يكي از خط قرمزهاي خط امام است، بايد از ايشان پرسيد چگونه نامزد مجمع روحانيون (ميرحسين موسوي) طي يك سال و نيم گذشته، از جمله با سران اين گروهك بارها ملاقات و رايزني كرده و يا پس از چند بار انكار، خبر يكي از همان ملاقات ها را خردادماه گذشته علناً و رسماً در سايت خود- كلمه- منتشر كرد؟ و چرا كوچك ترين اعتراضي به اين تحركات منافقانه از سوي «مجمع» و كساني چون آقاي انصاري نشد؟ اين است وفاداري به مضامين بلند منشور برادري و خط امام؟!
نهايتاً بايد تصريح كرد كه خط امام و اصول بنيادين آن، رسواكننده است و جريان نفاق هر چه بيشتر بكوشد خود را پشت اين عنوان پنهان كند، به اعتبار اصول و شاخص هاي روشن اين خط، بيشتر رسوا خواهد شد. در اين ميان از اصلاح طلباني كه هنوز مدعي اند به خط امام وفادارند توقع اين است كه در صورت داشتن صداقت، قبل از هر چيز از فتنه گران و آشوب طلبان نوكر آمريكا و اسرائيل اعلام برائت و بيزاري كنند. اين كمترين اداي دين به خط امام است.

 فوران خشم رسانه هاي استكباراز شجاعت و بصيرت سيدحسن نصرالله (خبر ويژه)

شبكه هاي فارسي زبان وابسته به رژيم صهيونيستي، آمريكا و انگليس در اقدامي هماهنگ مدعي شدند «سيدحسن نصرالله به تمدن ايراني حمله كرده» و نتيجه گرفتند حمايت جمهوري اسلامي از مقاومت حزب الله خيانت به ايران است!
شبكه ها و سايت هاي بي بي سي انگليس، راديو فردا و صداي آمريكا، بالاترين، روزنت، گويانيوز در اين اقدام هماهنگ انواع فحاشي ها را نثار دبيركل حزب الله لبنان كرده اند، چرا كه او در پاسخ جريان 14 مارس كه حضور ايران در لبنان را به بهانه مرزبندي عرب و عجم تخطئه مي كند، گفته است تمدن ايران، تمدن اسلامي و دين حضرت محمد(ص) است نه تمدن پارسي. و رهبران جمهوري اسلامي- امام خميني و امام خامنه اي- از سلاله پيامبر(ص) اسلام هستند.
وي در اين نوار ويدئويي كه به زمان فتنه مربوط مي شود در قبال بزرگنمايي فتنه گران از سوي جريان هاي وابسته به آمريكا و رژيم صهيونيستي با شجاعت مي گويد: در هفته هاي اخير عده اي خيالي داشتند كه جمهوري اسلامي را سرنگون كنند اما اينها خيال باطلي بود. امروز من به شما اطمينان مي دهم اين ايران-كه امروز خيلي ها درباره حوادث اش صحبت مي كنند- و اين نظام و اين حكومت و مردم و نخبگانش، به بركت وجود رهبر فرزانه و شجاع و مدير و مدبر و مهربان، اين رهبر تاريخي حضرت آيت الله امام خامنه اي و به بركت حضور 30 ساله مردم در صحنه، قوي تر و سرسخت تر از هميشه از بحران عبور مي كند. اين ايران هميشه اين طور خواهد ماند.
آنچه در اين ميان قابل تاكيد است خشم و عصبانيت محافل ضدانقلاب و استكباري و صهيونيستي، از شجاعت و صراحت و بصيرت ستايش برانگيز سيدحسن نصرالله- حفظه الله تعالي- است كه مقهور جريان ايران هراسي و شيعه هراسي مستكبران در خاورميانه نشده و با افتخار مي گويد من عضو حزب ولايت فقيه و سرباز امام خامنه اي هستم و هيچ كشوري مانند ايران صادقانه و شجاعانه از مقاومت اسلامي حمايت نكرده است.
سيدحسن نصرالله همچنان كه در مقاومت پيروز 33 روزه خار چشم آمريكا و رژيم صهيونيستي شد در جريان سفر تاريخي و حماسي اخير رئيس جمهور اسلامي ايران به لبنان هم، با سخنراني مستدل و شجاعانه خود، سيلي ديگري بر گونه اسرائيل و آمريكا و رژيم هاي مرتجع منطقه نواخت كه ظاهرا صداي آن سيلي پس از يك ماه تازه درآمده است! و گرنه حلقوم هاي آمريكايي و انگليسي و اسرائيلي را چه به تمدن بزرگ و اسلامي ايران.

 بودجه VOA را آمريكا مي دهد ولي مديريت آن دست ايران است! (خبر ويژه)

شماري از جريان هاي ضدانقلاب در اعتراض به عملكرد تلويزيون صداي آمريكا در لس آنجلس تظاهرات مي كنند. آنها مي گويند شبكه VOA عملاً به دست جمهوري اسلامي افتاده و تبديل به صداي جمهوري اسلامي شده است!
يكي از مجريان و برنامه سازان تلويزيون پارس در برنامه اي با عنوان «اشكها و لبخندها» اعلام كرد: قرار است در روز هفدهم نوامبر تظاهراتي عليه «صداي آمريكا» در لس آنجلس برگزار بشود. وي با ادعاي اينكه مديريت صداي آمريكا «VOA» به دست جمهوري اسلامي افتاده است، گفت: صداي آمريكا ظرف چند سال گذشته تبديل به صداي جمهوري اسلامي شده ولي بودجه اش را دولت آمريكا مي دهد و مديريتش در دست جمهوري اسلامي افتاده است VOA به درخواست جمهوري اسلامي عليه آمريكا و سياستهاي آمريكا سخن پراكني مي كند و برنامه هايي پخش مي كند كه براي اپوزيسيون نه نان مي شود نه آزادي. ما دست به اقدام اعتراضي مي زنيم.
به گزارش «آخرين نيوز» وي افزود: به خاطر روشي كه ظرف چند سال گذشته، صداي آمريكا در پيش گرفته و ادامه مي دهد و هر روز بدتر و بدتر مي شود 17 نوامبر در واشنگتن برنامه اي تدارك ديده شده و اعتراض و تجمع اعتراضي در برابر ساختمان صداي آمريكا با مشاركت ماليات دهندگان آمريكايي انجام مي شود.

 راديو فردا: تحريم ها كار نمي كند بنابراين فشار در مذاكرات هم معنا ندارد (خبر ويژه)

راديو فردا ارگان رسمي سازمان سيا از قول دو تن از عناصر اپوزيسيون اعلام كرد تحريم ها عليه ايران كار نمي كند و به همين دليل هم غرب در مذاكره آن با ايران براي مهار ايران هسته اي راه به جايي نخواهد برد.
هوشنگ حسن ياري مقيم كانادا در گفت وگو با راديو فردا اظهار داشت: اگر نگاه كنيد از سال 2003 به اين طرف يعني از 7 سال پيش تاكنون با وجود مذاكره ايران با 1+5 و حتي پذيرش پروتكل الحاقي از سوي دولت وقت، برنامه هسته اي ايران ادامه پيدا كرد و نتيجه اين شد كه ايران توانست به غني سازي اورانيوم دست پيدا كند و درجه خلوص اورانيوم را بالا ببرد. در نتيجه ايران توانست غرب را در برابر عمل انجام شده قرار دهد. در نتيجه آنچه كه ايران امروز حاضر است در موردش به مذاكره بنشيند دقيقا آن چيزي نيست كه غربي ها دنبال آن هستند.
وي اضافه كرد: در حالي كه غربي ها دنبال عملياتي كردن قطعنامه هاي شوراي امنيت هستند، ايران اين قطعنامه ها را كاغذ پاره مي خواند و دنبال اين است كه به اورانيوم با غلظت بيشتر دست پيدا كند.
بهمن آقايي ديبا هم كه در آمريكا اقامت دارد، گفته است: كشورهاي غربي با اين مشكل مواجه هستند كه تحريم ها كار نمي كند.
وي تصريح كرد حتي با درگيري نظامي هم مسئله هسته اي ايران حل نمي شود.

 باغ وحش لندن يكي يكي تكميل مي شود (خبر ويژه)

يكي ديگر از همكاران نشريات زنجيره اي، به شبكه هاي ماهواره اي ضدانقلاب در خارج كشور پيوست.
«سام-غ» كه سابقه همكاري با نشرياتي چون اقتصاد ايران، ابرار اقتصادي، همبستگي و دنياي اقتصاد و شرق را دارد به بهانه تحصيل به لندن رفت و پس از آغاز به كار يكي از شبكه هاي ماهواره اي ضدانقلاب و مبتذل (من و تو) به عنوان خبرنگار و مجري به اين شبكه پيوست. به گزارش بولتن نيوز، شبكه ياد شده با حمايت مالي يكي از خوانندگان مبتذل و فراري روزگار طاغوت (خانم گ) و برخي دوستانش اداره مي شود.
اين شبكه ماهواره اي، عمده برنامه هايش با محوريت گوگوش و فعاليت هاي او بوده و ساعات طولاني به پخش كلاس هاي اين خواننده لس آنجلسي اختصاص دارد و مخلوطي از شبكه هاي ماهواره اي تي وي پرشيا و فارسي وان مي باشد.
«سام-غ» از جمله اعضاي فعال ستاد كارگزاران در انتخابات نهم رياست جمهوري و در انتخابات سال گذشته نيز در ميان سبزها مشغول فعاليت بوده است.
نامبرده يكي از ده ها همكار نشريات زنجيره اي متعلق به جبهه اصلاحات است كه طبق روالي خاص و تعريف شده از كشور خارج و در خدمت شبكه هاي رسانه اي ضد انقلاب مقيم خارج قرار مي گيرد. هم اكنون بسياري از همكاران رسانه هايي چون بي بي سي، راديو فردا، صداي آمريكا، راديو زمانه، گويانيوز، روز آن لاين و... را همكاران فراري نشريات زنجيره اي تشكيل مي دهد.
خبر ديگر اينكه زني به نام «ت.ا» كه از سال 2008 در ناتينگهام انگليس به سر مي برد، اخيراً براي دريافت پناهندگي، مدعي شده اگر به ايران برگردد اعدام خواهد شد! او سند ادعاي خود را، اقدام غيراخلاقي و سخيف خويش دانسته است. به گزارش «آتي نيوز» نامبرده كه خود را فمينيست معرفي كرده، اخيراً عكس ها و تصاوير مختلفي را از خود با گريم هاي مختلف (شوخ طبع، روشنفكر، روسپي! و...) منتشر نمود. نامبرده حالا مي گويد چون عكس هايي از برهنگي خود منتشر كرده، يك فمينيست مبارز!! محسوب مي شود و بنابراين انگليسي ها بايد به او هم مانند خيلي هاي ديگر كه به شيوه هاي مشابه پناهندگي گرفته اند، پناهندگي بدهند! بعد از ادعاي همجنس بازي و احتمال اعدام، اقدام اين خانم آخرين نوع از نمايش اپوزيسيون بازي براي گرفتن پناهندگي است و ظاهراً لندن از اين جهت تبديل به يك باغ وحش كامل شده است.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14