(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


پنجشنبه 20  آبان 1389- شماره 19787

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
اين صدا خاموش نمي شود (يادداشت روز)
كيهان و خوانندگان
آلو خشك -گفت و شنود
احمدي نژاد: زمان قيام علماي ديني براي سرنگون كردن بت هاي مادي فرا رسيده است
رويترز: 1+5 با پيشنهادهاي جليلي موافقت مي كند
بروجردي در نشست خبري با همتاي ترك خود:دليل انتخاب تركيه براي ميزباني مذاكرات صداقت اين كشور بود
جلوگيري رئيس جمهور از يك اقدام چاپلوسانه (خبر ويژه)
اين يكي هم كه تو زرد از آب درآمد! (خبر ويژه)
اكبر گنجي: ما بي شماريم يعني چه؟! جنبش و شبكه كجا بود؟ (خبر ويژه)
پياده نظام دشمن در فتنه 88 چگونه مي توانند در جبهه «ايستادگي ملي» باشند؟! (خبر ويژه)
تاكتيك جديد فتنه گران براي انتقام از رئيس مجلس (خبر ويژه)اين صدا خاموش نمي شود (يادداشت روز)

اين نوشته در پي آن نيست كه با ارائه دلايل و شواهد ثابت كند آمريكا بزرگ ترين ناقض حقوق بشر در دنياست؛ چرا كه پرونده حقوق بشر ايالات متحده آشكارا بر نقض گسترده حقوق بشر و ناديده گرفتن اصول و ميثاق نامه هاي بين المللي دلالت دارد.
از همين روي، نيم نگاهي به نشست اخير شوراي حقوق بشر سازمان ملل كه در چارچوب بررسي دوره اي وضعيت حقوق بشر كشورها-UPR- پرونده حقوق بشري آمريكا را مورد بررسي قرار داد خود گوياي وضعيت وخامت بار اين كشور داعيه دار حقوق بشر است كه تبعيض نژادي، شكنجه زندانيان، رفتار وحشيانه و خشونت بار سربازانش با مردمان مناطق تحت اشغال، ناديده گرفتن حقوق اقليت ها، اعدام بيماران مجرم رواني، شرايط نامطلوب پناهندگان و مهاجران و... در آن كشور موج مي زند.
البته در همين راستا؛ بايد گزارش اخير 310 سازمان غيردولتي حقوق بشري از كشورهايي چون آمريكا، عراق، كوبا، سوئيس، انگلستان، بلژيك و جمهوري اسلامي ايران كه شاخص هاي اصلي نقض حقوق بشر در ايالات متحده را برملا و بازگو نمود به پرونده سياه كاخ سفيد در زمينه حقوق بشر پيوست كرد.
تازه نشست اخير شوراي حقوق بشر سازمان ملل درباره پرونده قطور آمريكا در نقض حقوق بشر و گزارش اين 310 سازمان غيردولتي حقوق بشري و همچنين صدها كميته و نهاد حقوق بشري جدا از گزارش هاي قبلي شوراي حقوق بشر سازمان ملل (the Human Rights council)، سازمان ديده بان حقوق بشر (Human Rights watch)، سازمان عفو بين الملل (Amnesty International) و يا حتي گزارش ساليانه برخي كشورها مثل وزارت امور خارجه چين درخصوص نقض حقوق بشر در آمريكا است.
تمامي اين گزارش ها به روشني و بي آنكه جاي شك و شبهه اي را باقي بگذارد نشان مي دهد ايالات متحده رتبه نخست را در نقض حقوق بشر و شهروندان از آن خود كرده است.
كشوري كه هر ساله بصورت يكجانبه در كميسيون حقوق بشر خود با ژست حامي حقوق بشر بودن! وضعيت 019 كشور دنيا را واكاوي نموده و حتي براي اتخاذ تصميم به كنگره مي فرستد وضعيتش در رعايت شاخص هاي حداقلي حقوق بشر به گونه اي است كه: ركورددار بيشترين زنداني در دنياست، از بزرگ ترين توليدكنندگان و توزيع كنندگان تصاوير فحشاي كودكان است، يكي از دو كشوري در جهان است كه كنوانسيون حقوق كودك را نپذيرفته است، بيشترين كودتاها را در كشورهاي مختلف طراحي و اجرا كرده است، جنگ هاي متعددي كه ميليون ها كشته و زخمي در پي داشته را در اقصي نقاط عالم به راه انداخته است و...
جالب است كه حتي مقامات ارشد اين كشور هر از گاهي به اقدامات خودشان كه مصداق بارز نقض حقوق بشر است اعتراف مي كنند. همين اواخر جرج بوش در كتاب خاطراتش با عنوان «لحظات تصميم گيري» به دستور شكنجه زندانيان اعتراف كرده و گستاخانه اقرار مي كند براي شكنجه زندانيان از روش غرق مصنوعي استفاده مي كرده است.
از اين مقدمه كه بگذريم آنچه علت قلمي شدن اين سطور است، پيام ها و پيامدهاي كشتي حقوق بشري آمريكايي هاست كه به گل نشسته است.
نشست اخير شوراي حقوق بشر -4 نوامبر 0201- كه براي اولين بار پرونده حقوق بشر آمريكا را مورد رسيدگي قرار داد قطع نظر از اينكه پس از بررسي نهايي در پروسه زماني دو، سه ماهه چه تصميمي اتخاذ مي كند يك پيام استراتژيك به دنيا مخابره كرد و آن اينكه دوره معيار بودن آمريكا درخصوص حقوق بشر به سر رسيده و اكنون عيار حقوق بشر اين كشور به خواست ملت ها و دولت ها و افكار عمومي دنيا در دست بررسي و بازبيني قرار گرفته است.
اين پيام بدان معناست كه شمشير برنده و براق حقوق بشر آمريكا ديگر چشم ها را به خود جلب نمي كند بلكه همگان فهميده اند كه اين شمشير علي رغم ظاهر به اصطلاح براق و شيك، نتايجي دردآور و خونين به همراه داشته است.
در واقع حقوق بشر آمريكايي ها كه هميشه طي دهه هاي گذشته و به خصوص يك دهه اخير و پس از سناريوي ساختگي 11سپتامبر اسم رمزي براي چپاولگري ها و غارتگري ها و كشتار و جنگ و خونريزي بوده و اكنون لو رفته و نقاب داعيه داران و مدعيان به زير كشيده شده است.
در اينجا نكته اي را داخل پرانتز بايد اشاره كرد و آن اتفاقي بود كه خردادماه گذشته به وقوع پيوست و سرانجام پس از يك ماه گفت وگو و بحث در نشست بازنگري ان.پي.تي در نيويورك، تمام 918 كشور شركت كننده با امضاي سندي 82 صفحه اي خواستار پيوستن اسرائيل به معاهده ان.پي.تي و پاسخگويي اين رژيم درباره اشاعه تسليحات هسته اي شدند.
بنابراين آنچه اكنون در جامعه بين المللي در خصوص پرونده حقوق بشري آمريكا و پرونده هسته اي رژيم صهيونيستي شكل گرفته و قوام يافته است مطالبه جهاني افكار عمومي پيرامون افزون طلبي ها، زياده خواهي ها و چپاولگري هاي آمريكا و فرزند خوانده اش- رژيم صهيونيستي- است.
پيامد اين خيزش و خروش ملت ها و دولت ها كه برآيندي از آن در كنفرانس بازنگري ان.پي.تي يا شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد متجلي شده است تغيير در ساختار كهنه و ظالمانه سازمان ملل را در پي خواهد داشت، چرا كه اكنون صداي جامعه جهاني به گوش مي رسد و اگر چه واشينگتن- به قول نوام چامسكي- سعي مي كند جامعه جهاني را مساوي با آمريكا و اقمار خود معرفي نمايد ولي اكنون افكار عمومي مردم جهان نسبت به سياست هاي غارتگرانه و چپاولگرانه كابوها اعتراض شديد دارند.
و اما، شكافي كه در اين ميان مشاهده مي شود نبود ضمانت اجرا براي خواست جامعه جهاني است. يعني هر چند اين فضا بوجود آمده است كه عموم كشورهاي دنيا با بهره گيري از نشست ها و يا اجلاس هايي بين المللي «نه بزرگ» خود را در قبال مشي ظالمانه مستكبراني چون آمريكا و رژيم صهيونيستي فرياد به اعتراض بلند كنند اما در نهايت به خاطر ساختار بسته سازمان ملل و قانون ناعادلانه «حق وتو»، صداي جامعه جهاني به تصميماتي الزام آور و لازم الاتباع منجر نمي شود. اما علي رغم اين واقعيت تلخ، شواهد و قراين حكايت از آن دارد كه جامعه جهاني با ادامه دادن مسير خود و فريادهاي پي درپي در نشست هاي سازمان ملل يا اجلاس هاي بين المللي خواهد توانست بالاخره نظم به اصطلاح حقوقي سازمان ملل و شوراي امنيت را به چالش كشيده و به خواسته حقيقي تمام كشورها و ملت ها مبدل سازد.
آمريكايي ها بايد بدانند و به باور برسند شرايط و اتفاقات دوران حاضر به گونه اي علي رغم ميل آنها در حال سپري شدن است. اگر آمريكايي ها با هياهو و كمك دو، سه كشور غربي، ايران اسلامي را به فعاليت غيرصلح آميز در زمينه انرژي هسته اي متهم مي كنند نمي توانند مجمع عمومي آژانس بين المللي انرژي اتمي را كه از جمله 811كشور عدم تعهد در آن بر پايبندي ايران به رعايت قوانين آژانس و مفاد ان.پي.تي گواهي مي دهند ناديده بگيرند.
همچنان كه خواسته به حق 918كشور در خصوص پيوستن رژيم صهيونيستي به معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي و عدم اشاعه را نمي توان در تصميم گيري ها به حساب نياورد.
و بالاخره بايد گفت، بررسي پرونده حقوق بشري آمريكا در شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد در قالب ساختار يو.پي.آر (بررسي دوره اي و جهاني حقوق بشر) از اين جهت قابل اهميت است كه پروژه حقوق بشر آمريكا براي تامين منافع و اهداف شوم سياسي و اقتصادي اش با شكست مواجه شده است و همه ملت ها و دولت هاي آزاده و مستقل دنيا بايد مسئوليت تاريخي خود را براي تغيير در ساختار مندرس و ظالمانه سازمان ملل متحد انجام داده تا همچنان كه صداي جامعه جهاني را بر صدر نشانده اند اين فرصت را قدر بدانند تا ضمانت اجراي لازم براي تصميمات مهم و برچيدن ظلم و تجاوز و تعدي و غارت و چپاولگري را عينيت بخشند.
حسام الدين برومند

 ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر: 33110065
تمام ساعات شبانه روز:33916546
سامانه پیام کوتاه: 30002323

كيهان و خوانندگان
¤ فتنه گران كه اكنون نزد مردم منزوي شده اند از اتحاد و تلاش براي عدم ايجاد اختلاف بين مردم دم مي زنند. جالب اينجاست باز هم درصدد سوءاستفاده از گفته هاي بزرگان هستند. اما امروز ديگر حناي آنها رنگي ندارد و مردم با بصيرت ديگر فريب آنها را نخواهد خورد.
2283---0916
¤ متأسفانه موضوع بازگرداندن باغ قلهك بطور جدي دنبال نمي شود حداقل چند روزنامه اصول گرا پيگير قضيه باشند و نگذارند مسئله فروكش كند.
4399---0915
¤اوايل آبان كه ورزشكاران بوكس به مسابقات اعزام مي شدند از قول آقاي سعيدلو اعلام شد كه علي الحساب به هر كدام مبلغ ده ميليون تومان پرداخت مي شود و در صورت كسب مقام به هر كدام 100 تا 150 سكه و به متأهلين يك واحد مسكوني اهداء خواهد شد حال به عرض ما اساتيد قرآني هم توجه كنيد! خوبست، جناب آقاي سعيدلو ومسئولين فرهنگي هم بشنوند كه در هر ساعت 2700 تومان به ما مي دهند كه در طول يكسال يك ميليون و پانصد و پنجاه هزار تومان مي شود. آيا اين انصاف است؟ چرا مسئولين فرهنگي به اين قشر اينقدر بي توجه هستند؟
جمعي از اساتيد قرآن
¤ از وزير محترم آموزش و پرورش درخواست مي شود به وضعيت حقوقي جمعي از خدمتگزاران آموزش و پرورش دهلران كه گويا در افزايش حقوق از قلم افتاده اند رسيدگي فرمايند.
جمعي از فرهنگيان دهلران
¤ ماده 48 لايحه پنجم توسعه از تصويب نمايندگان مجلس گذشت ولي هيچگونه مصوبه اي در ارتباط با استخدام فرزندان شهدا و ايثارگران كه داراي رشته هاي خاص كه رديف استخدامي آن رشته وجود ندارد در آن مشاهده نمي شود. بنده كه فرزند شهيد مي باشم مي بايست تا 5 سال آينده در مراجعات خود با اين پاسخ مواجه شوم كه رديف استخدامي رشته شما وجود ندارد! همچنانكه از سال 86 تاكنون با مدرك دانشگاهي پزشك هسته اي بيكارم. بنويسيد شايد مثمرثمر واقع شود.
فرزند شهيد
¤ جانبازاني كه در مشاغل دولتي مشغول بكارند از ترفيع گروه، عدم پرداخت بيمه و... برخوردارند ولي جانبازان شاغل در بخش خصوصي از هيچگونه امتيازي برخوردار نيستند از مجلس شوراي اسلامي و دولت محترم تقاضا مي شود براي اين بخش از جانبازان نيز همانند شاغلين دولتي تسهيلاتي را درنظر بگيريد.
نوروززاده از دليجان
¤ افزايش حقوق اعضاي هيئت علمي دانشگاهها كار پسنديده اي است ولي قشر ديگري كه در كنار همان اعضاي هيئت علمي مشغول بكارند كارشناسان ارشد دانشگاهها و پزشكان شاغل در دانشگاه چرا از اين امر استثنا شده اند از مسئولين وزارت علوم عاجزانه درخواست رسيدگي و رفع تبعيض را داريم.
جمعي از كارشناسان ارشد شاغل در دانشگاهها
¤ بالاخره ما نفهميديم چطور يك كارمند از سهام عدالت برخوردار مي شود ولي يك فرد بيكار از سهام بي بهره است؟
0861---0914
¤ چرا در استخدام برخي از ادارات فرزندان كاركنان آنها در اولويت استخدام قرار دارند؟ آيا اين بي عدالتي نيست؟
5790---0913
¤ چگونه خدا را خوش مي آيد كه كشاورز شمال كشور از دولت بابت پول برگ چاي طلب داشته باشد ولي براي تأمين مخارج زندگي پول قرض بگيرد؟
5399---0912
¤ سال 85 اقدام به خريد خودرو پژو دوگانه سوز كردم به دليل نبود قطعات بعد از سه سال براي نصب سيستم گاز فراخوان شدم ولي چه فايده چون قطعات مربوطه خراب هستند و يك سال بيشتر هم گارانتي ندارند. خلاصه اينكه از هر جهت ضرر كرده ام چرا كسي به اين اجحاف ها در حق مردم رسيدگي نمي كند.
8832---0914
¤ از مسئولين امر بپرسيد چرا قيمت نصب تجهيزات سي ان جي در شهرستانها از 570 هزار تومان به 890 هزار تومان رسيده است؟ چه كسي مسئول پيگيري و برخورد با اين گرانفروشان است؟
9686---0919
¤ بعضي از فيلمسازان اول فيلمشان مي نويسند كپي كردن اين فيلم شرعاً حرام است ولي وقتي فيلم پخش ميشود موارد زيادي خلاف شرع ديده ميشود. غرض اينكه آن خواسته با اين عمل سازگاري ندارد كسانيكه نظرات شرعي را مطرح مي كنند قبل از هر چيز بايد خودشان عامل به شرع باشند.
5480---0917
¤ بايد به آقاي بحراني براي ساخت فيلم زيبا و ارزشي ملك سليمان تبريك گفت ايشان ما را به آينده سينماي ايران اميدوار كرد.
5738---0911
¤ چرا وعده رياست محترم جمهوري و وزير كار در خصوص حذف شركت هاي پيمانكاري نيروي انساني عملي نمي شود.
1657---0914
¤ مطالبي كه در روزنامه پيرامون فراماسونرها مي نويسيد و افشاگري مي كنيد خيلي خوب است ولي تقاضا مي شود در يك شماره توضيح دهيد كه فراماسونري به چه معنا است و چگونه در تاريخ شكل گرفت و خلاصه فراماسونرها دنبال چه اهدافي هستند.
لوني
¤ بنويسيد براي جانبازان زير 25 درصد كارت شناسايي صادر نمي كنند چه برسد به اينكه بخواهند به آنان تسهيلات بدهند.
9216---0911
¤ از گزارش 30/20 تاريخ 12/8/89 در مورد خيلي از پاركبانها كه خودسر پول از مردم مي گرفتند بسيار سپاسگزارم واقعاً لازم است ناجا براي اين موضوع تدبيري بينديشد.
7586---0912
¤ عصر جمعه خانواده را به پارك بسيج در بزرگراه آزادگان بردم متأسفانه علي رغم پول زيادي كه براي ورودي و پارك خودرو مي گيرند از بهداشت در محيط پارك خبري نيست. دستشويي هاي آن كاملا غيربهداشتي هستند. نمازخانه پارك هم متأسفانه كثيف و غيرقابل تحمل مي باشد. لطفاً چاپ كنيد بلكه رسيدگي بشود.
7352---0912
¤ جمعه شب در هنگام عبور از ورودي خيابان بروجردي به بزرگراه آزادگان خودروام بخاطر تاريكي معبر داخل چاله افتاد و آسيب جدي ديد. به مسئولين شهرداري منطقه مراجعه كردم هيچ مسئوليتي را نپذيرفتند. لطفاً شكايت بنده را چاپ كنيد.
2809---0912
¤ برخي اراذل و اوباش مسلح و سارق ، امنيت جاني و مالي اهوازيها را سلب كرده اند و كسي نيز پاسخگو نيست.
4168---0938
¤ ريالي كردن اتوبوس هاي شركت واحد در مناطق محروم و مسيرهاي كوتاه مثل خط مترو شهر ري تا حرم حضرت عبدالعظيم فشار به اقشار ضعيف جامعه است. اميدواريم در اين مورد تجديدنظر بشود.
6939---0912
¤ در شهر بابل شبكه هاي خبر، آموزش در همه ساعات و شبكه قرآن درعصرها قابل دريافت نيست از مسئولين صدا و سيما درخواست حل مشكل ياد شده را داريم.
7638---0917
¤ برخي سودجويان در جريان هدفمند كردن يارانه ها در پي ذخيره سازي و احتكار برآمده اند كه لازم است دولت محترم با شدت عمل هرچه بيشتر با اين زالوصفتان برخورد نمايد تا فشاري بر قشر مستضعف وارد نشود.
زنوزي از آذربايجان شرقي
¤ از مسئولين امر درخواست مي شود فكري به حال روشنايي بزرگراه آزادگان بويژه حدفاصل سه راه افسريه- شهرك شهيد بروجردي تا پل شهيد رجايي كنند.
4761---0912
¤ اتوبوس هاي مسير امامت به ميدان امام خميني(ره) هر نيم ساعت يكي حركت مي كند كه باعث مي شود بچه ها دير به مدرسه برسند از مسئولين تقاضاي رسيدگي داريم.
جمعي از اهالي محل
پاسخ روابط عمومي فرهنگسراي كار منطقه 9 شهرداري
در پاسخ به مطلب چاپ شده در كيهان به شماره 19780 به تاريخ 10 آبان 1389، به آگاهي مي رساند: كتابخانه مهرآباد به دليل حضور تعداد كمي از مراجعه كنندگان در ساعتي از روز اقدام به خاموش كردن لامپ هاي اضافي مي نمايد كه صرفاً براي صرفه جويي در مصرف برق است و اصولاً بحث كمبود بودجه در ميان نيست. ضمن اينكه به اطلاع اين شهروند محترم مي رسانيم كه كتابخانه هاي سازمان فرهنگي هنري به زودي به سيستم شبكه اي مجهز خواهد شد. و همه اعضاء مي توانند از كتابخانه هاي ديگر مراكز هم استفاده نمايند.
¤از مسئولان اجرايي قانون هدفمند كردن يارانه ها مي خواهم تكليف كساني را كه نتوانستند ثبت نام بكنند مشخص كنند.
قهرماني-اقليد
¤آيا اين درست است كه دانش آموز اول دبيرستان از ساعت 30/6 صبح تا 30/4 بعدازظهر در كلاس بنشيند و درس بخواند.
پسرم زماني به خانه مي رسد كه هوا تاريك شده است.
محمدحسين
¤از مسئولان مي خواهيم يك جاده كمربندي در شهر ساوه احداث كنند تا بار ترافيكي شهر كمتر شود.
كاظمي-ساوه
¤مدت 4 ماه است كه سازمان چاي پول چاي تحويلي بنده را پرداخت نكرده است.
كردكور-لاهيجان
¤از مسئولان وزارت مسكن درخواست مي كنيم كه نظارتي بر روند عملكرد ساخت مسكن مهر داشته باشند.
فواد كاسب-تهران
¤چرا دستور رئيس محترم جمهور مبني بر برچيده شدن شركت هاي پيمانكاري اجرا نمي شود.
اميد روحاني
¤يكي از كارهاي اساسي كه جراحان بعد از هر عملي مثلا برداشتن تومورها مي كنند ريشه هاي عامل به وجود آورنده اين تومورها را هم به كل از بين مي برند. ضمن تشكر از رئيس جمهور محترم به خاطر اجرايي كردن قانون هدفمند كردن يارانه ها كه از آن به عنوان جراحي اقتصاد بيمار كشور ياد مي شود خواهش مي كنم كه با يك مشاوره جمعي ضمن ريشه يابي اين بيماري عوامل آن را بدون هيچ گونه ملاحظه اي ريشه كن كنند.
كاشاني
¤از روزنامه وزين و ولايتمدار كيهان تقاضا مي كنم كه سفر بسيار مهم و تاريخي رهبر معظم انقلاب به قم را در قالب كتابي منتشر كنيد.
علي غلامي-كرج
¤يك ماه قبل به شركت سفارش پودر شوينده داده ام تا به امروز اقدام نكرده اند مي گويند بر سر قيمت جديد با دولت اختلاف دارند. نبايد اجازه داده شود كه شركت ها در اجراء هدفمند كردن يارانه ها اقدام به سودجويي كنند.
7022---0919
¤با اينكه خط آهن ها داراي عمر مشخصي هستند چرا وزارت راه و مسئولين ذيربط طوري برنامه ريزي نمي كنند كه اين خطوط به موقع تعويض شود تا هرازچندگاهي شاهد خسارات جاني و مالي افراد نشويم.
8858---0919
¤از وزارت علوم و آموزش و پرورش مراكز تربيت معلم و مراكز دانشگاهي نهادها و درخواست مي شود كلاسها طوري برنامه ريزي شود كه حداقل 51 دقيقه به اذان، كارمندان و دانشجويان قادر به شركت در نماز جماعت اول وقت شوند.
از مسئولين امر درخواست مساعدت و پيگيري را دارم.
پيمان بيگي
¤راجع به يك طرفه شدن و خط ويژه مسير شوش به راه آهن كه راننده هاي متخلف وارد اين خط ويژه شده و برخي مواقع مانع بزرگي براي تردد آمبولانس هاي حامل بيمار مي شوند فكري كنيد.
حسن محمدي
¤قرار بود معافيت تمام فرزندان شهيد كه مصوبه مجلس نيز هست تا شهريورماه از سوي ناجا ابلاغ شود ولي با گذشت بيش از چهل روز از شهريور هيچ خبري از اين ابلاغيه نيست.
غفوري از دزفول
¤طبق ابلاغ وزارت علوم كليه دانشجويان مي توانند براي ادامه تحصيل به محل زندگي خانواده منتقل شوند ولي متاسفانه دانشگاه آزاد هيچ توجهي به اين امر نمي نمايد و دختران بسياري در شهرهاي غير از محل زندگي خود پذيرفته شده اند يا مجبورند يك ترم را مرخصي بگيرند و يا ناچارا در همان محل پذيرفته شده با دغدغه بسيار خانواده ها به تحصيل ادامه دهند. از مسئولين امر درخواست رسيدگي عاجل داريم.
احمدي
¤جاده علويجه به اصفهان بسيار حادثه آفرين است كه فقط در فروردين سال جاري حدود 01 نفر در سانحه تصادف كشته و 02 نفر نيز زخمي شدند با توجه به تصويب هيئت دولت در سفر استاني براي 4 بانده كردن اين جاده از مسئولين مربوطه درخواست مي شود براي جلوگيري از حوادث بعدي در ساخت جاده تسريع نمايند.
رضا رصاف از وزوان
¤در بحث هدفمند كردن يارانه ها اعلام شد وقتي سرپرست خانوارهايي عوض مي شود به طور اتوماتيك عمل مي كند و با مراجعه به ثبت احوال مي توانند پيگيري نمايند ولي فردي كه طلاق گرفته و به عنوان سرپرست خانواده محسوب مي شود طي يك هفته در آمد و شد بين ثبت احوال و مركز آمار بوده و هيچ نتيجه اي حاصل نشده است از مسئولين اين طرح درخواست مي شود نسبت به تعيين تكليف اين قشر و مبلغ يارانه اي كه به حساب سرپرست قبلي واريز شده روشنگري نمايند.
گودرزي
¤با توجه به انحلال دانشگاه ايران از مسئولين وزارت علوم درخواست مي شود با توجه به وجود بيش از دو هزار دانشجو در مقاطع مختلف تحصيلي در اين دانشگاه و وجود صدها كارمند رسمي و قراردادي نسبت به تعيين تكليف آنها از حيث چارت خدمتي، حقوق و مزايا و كه به دغدغه اصلي كاركنان تبديل شده اقدام نمايند.
جمعي از كارمندان شاغل در دانشگاه ايران
¤برخي افراد از طريق روزنامه اقدام به كلاهبرداري مي نمايند، با دادن شماره حساب به روزنامه اعلام مي كنند افرادي كه تمايل دارند وام ازدواج بگيرند و يا وام مسكن مبلغي (مثلا هزار تومان يا دو هزار تومان) واريز نمايند تا وام ازدواج براي آنان در نظر گرفته شود. فردي با همين شگرد ظرف يك روز چهل و پنج ميليون درآمد نامشروع كسب مي كند و به جيب مي زند، خانواده ها هشيار باشند.
يك هموطن
¤ به شكر خدا پيشرفت هاي تدريجي قابل توجه و بي نظير انرژي هسته اي گستاخي هاي دشمنان از جمله آمريكا را در اقدام نظامي عليه كشورمان به شدت كاسته است و به ناچار مجبور هستند به جنگ نرم و تهاجم فرهنگي متوسل شوند لذا بر مسئولان بزرگوار واجب است كه با ارتقاء و نشر و ترويج معارف انديشه هاي اسلامي با چنين رويكردهايي مقابله كنند.
يك شهروند
¤ از سازمان آب و ارگان هاي مربوطه مي خواهم كه در تفكيك كنتورهاي آب مصرفي در ساختمان هاي آپارتمان نشين اقدام فوري انجام دهند تا حقي از خانوارهايي كه در مصرف آب صرفه جويي مي كنند ضايع نشود.
يك شهروند
¤ با تشكر از دست اندركاران روزنامه كيهان تقاضا دارم مقاله اي درباره فناوري نانو كه اخيراً نمايشگاهي در تهران درباره آن برگزار شده بود تهيه و منتشر كنند تا خوانندگان با محصولات اين فناوري جديد بيشتر آشنا شوند.
معين فر
¤ جديداً ديده مي شود كه در مدارس برخي از مناطق آموزش و پرورش معاونين با رئيسان مدارس به عنوان سرايدار در مدارس خود ساكن شده اند و خانه خود را اجاره داده اند. لطفاً از وزير محترم آموزش و پرورش بخواهيد كه به اين مسئله كه باعث بدبيني مي شود رسيدگي شود.
صفايي
¤ از نويسنده مقاله ستون خبرگزاري «چيزنا» در صفحه 41 آن روزنامه مورخه چهارشنبه 5 آبان 98 قدرداني و تشكر مي كنم.
يك شهروند
¤ مدتي است كه متأسفانه شهرداري اهواز درخت هاي قديمي بالاي 02 سال قدمت اين شهر را از ريشه مي كند. اعتراض هم كه مي كنيم مي گويند مي خواهيم درخت هاي تازه بكاريم. آيا اين كار عقلاني است.
يك شهروند
¤ بنده به پخش ديروقت و در ساعت هاي پاياني شب برنامه بسيار خوب و تأثيرگذار «اين شب ها» اعتراض دارم. لطفاً در اين خصوص تجديد نظر كنيد.
يك شهروند
¤ از صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به خاطر پوشش خبري بسيار عالي از سفر مقام معظم رهبري به قم تشكر فراوان دارم.
رضا غنجي
¤ مي خواستم به اطلاع برسانم كه عوامل راهنمايي و رانندگي مدتي است كه خودروهاي جانبازان داراي آرم طرح ترافيك را جريمه مي كنند لطفاً به اين مسئله رسيدگي فرمايند.
محسن هدايتي
¤ مي خواستم بدانم كه چرا امسال براي فرهنگيان هيچگونه بن نقدي تعلق نگرفته است.
رحيمي
¤ پيكان مدل 06 دارم كه پس از اتمام بيمه اش به خاطر تعويض هيچ استفاده اي از آن نكرده ام وقتي براي تمديد بيمه و راه اندازي مجدد خودرو مراجعه نمودم اعلام داشتند كه بايد صد هزار و اندي جريمه دهيد با توجه به اينكه در طول سال گذشته هيچ استفاده اي از آن نكرده ام و همينطور از بيمه هاي گذشته آن چه جريمه اي بايد پرداخت نمايم. از مسئولين مربوطه درخواست پاسخ قانع كننده را دارم.
محمدي
¤ از مسئولين درخواست مي شود نظارت بيشتري به فروشگاه هاي وسايل آزمايشگاهي داشته باشند و كمي جلوي گرانفروشي آنها را بگيرند.
2736---0913
¤ در مورد خبر روزنامه درباره كاهش صيد بايد گفت مهمترين عامل صيد بي رويه عدم برخورد جدي توسط شيلات و نيروي انتظامي است خواهش مي كنم گزارش كاملي تهيه كنيد.
يك شهروند از بوشهر
¤ قرار بود به كارمندان كارت خريد بدهند اما تاكنون كارمندان پست از وجود چنين كارتي بي خبرند.
3933---0919
¤ با وجود مدارس كپري و فاقد امكانات اوليه در كشور اختصاص بودجه براي تامين استخر و آموزش اجباري شنا در آموزش و پرورش چه معنايي دارد؟
3819---0916
¤ در نورآباد لرستان قيمت بسياري از اجناس تا 04 درصد افزايش يافته است. با اين حال خبري از يارانه اي كه دولت بايد به مردم بدهد نيست.
1428---0938
¤ دولت در بودجه سال 98 دلار را به قيمت 059 تومان لحاظ كرده پس چرا بانك مركزي هر دلار را به قيمت هزار و پنجاه تومان عرضه مي كند. ثانياً چرا تسهيلات بانك ها با سود 42درصد محاسبه مي شود آيا اين دو مورد از موارد گران فروشي توسط دولت محسوب نمي شود؟
محمدي از كوهدشت
¤ از مسئولان محترم روزنامه كيهان تقاضا مي كنم كه اطلاعات بيشتري درباره ماهيت واقعي سايت مشكوك ويكي ليكس و اسناد منتشره از سوي اين سايت بنويسيد.
يك شهروند از تهران
¤ اينكه مجلس تصويب كرده كساني كه در آستانه بازنشستگي هستند و مرخصي استحقاقي طلب دارند بايد به جاي دريافت پول از مرخصي استفاده كنند، يك مصوبه غيرمنصفانه است چون اين مرخصي هاي استحقاقي مربوط به زماني است كه اداره نياز به حضور ما در محل كار داشته است. لطفاً بنويسيد تا نمايندگان در مصوبه خود تجديدنظر كنند.
روحاني- از قوه قضائيه
¤ با توجه به اينكه در نيمه دوم سال قرار داريم هنوز افرادي كه تحت پوشش كميته امداد هستند عيدي خود را دريافت نكرده اند.
يك شهروند
¤ با اتوبوسي كه در تاريخ 9/8/89 عازم بندرعباس بودم پانصد ليتر سوخت نيز راننده ذخيره مي كرد داخل خودرو؟ مگر قرار است اتفاقي بيفتد چرا نظارتي نيست.
2705---0916
¤ از بانك... وام مشاركت ساخت با سود 11% گرفتم ولي موقع قسط بندي متوجه شدم كه 61% مي باشد و رئيس بانك نيز در پاسخ گفتند ما نيز نمي دانيم رايانه تصميم مي گيرد؟!
2392---0938
¤ چرا زير هر لينك خبري پنجره بازشدني ارسال نظر، ارسال به دولت نمي گذاريد؟
4636---0914
¤ متروي مسير صادقيه كه از دانشگاه علم و صنعت در حركت بود ساعت يازده و نيم صبح 01/8/89 در ايستگاه بهارستان و ملت توقف ننمود و مسافران را به ايستگاه امام خميني(ره) منتقل نموده و هنگام توقف در ايستگاهها نيز برخي اوقات نام ايستگاه را اشتباه اعلام و باعث ايجاد دردسر براي مسافران را فراهم مي نمايد.
صفوي
¤ در برنامه هفت شبكه 3 از فيلم اخراجي ها به عنوان فيلمي نازل و كمدي ياد شد كه متاسفم اينقدر سطحي نگر شده ايم. فيلمي كه مفاهيمي مثل عزت، غيرت، وطن دوستي را با ارائه تصوير واقعي از ماهيت منافقين وطن فروش به خوبي به مخاطب منتقل نموده در صداوسيما تقبيح مي شود.
افشار از اروميه
¤ دوربرگردان زير اتوبان شهيد بابايي تقاطع جاده تلو سالهاست به صورت خاكي و خراب است. با توجه به حجم زياد تردد خودروها و نزديك بودن فصل بارندگي ها خواهشمند است مسئولين امر رسيدگي كنند.
4209---0912
¤ از مسئولين شهرداري و پليس راهور درخواست مي شود فكري به حال جاده هاي منتهي به جلوي تنها بيمارستان شهر پنجاه هزار نفري مهريز كنند كه هر روز تصادفي در آنجا رقم مي خورد.
0103---0913
¤ ما خانواده هشت نفره هستيم يارانه براي شش نفر واريز شده براي رفع مشكل به كجا مراجعه كنيم.
1949---0918
¤ در روستاي لاور خشت از توابع شهرستان لامرد در استان فارس تلفن همراه آنتن دهي ندارد. از مسئولين شركت مخابرات منطقه تقاضاي چاره انديشي داريم.
4153---0917
¤ دولت موفق گرديد با سياست خود قيمت دلار را پايين بياورد. اين كار در آستانه اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها بسيار موثر واقع شد. فلذا مسئولين امر تا مي توانند بايد قيمت دلار را پايين نگهدارند تا به تبع آن قيمت اجناس و اقلام نيز افزايش زيادي پيدا نكند.
ايراني
¤ با خواندن مقاله «منطقه ممنوعه» به قلم آقاي اسماعيلي در كيهان به لزوم بازنگري در رشته هاي علوم انساني بويژه اقتصاد در كشورمان بيشتر پي بردم. جامعه به اين نوع تحليل ها بيش از پيش نياز دارد.
6736---0912
¤ با توجه به خوب بودن مطالب ستون ديدگاه صفحه معارف توصيه مي شود كه اين ستون به صورت هميشگي چاپ شود.
سليمان بلغار
¤ يك سال است هتل مرمر واقع در نبش خيابان سپهبدقرني وسميه داربستي را در خيابان اصلي زده به طوري كه تمام فضاي پياده رو را اشغال كرده است. چندين بار به شهرداري منطقه عارض شده ايم اما تاكنون هيچ ترتيب اثري داده نشده است.
يكي از اهالي
¤از صدا و سيماي استان كهگيلويه و بويراحمد درخواست مي شود اخبار و گزارشات بقيه استان بويژه گچساران را هم تحت پوشش قرار دهد نه فقط مركز استان.
3292-0917
¤ با اينكه بيشترين دارايي و ثروت ايرانيان زمين و مسكن است و سازمان ثبت اسناد متولي اين ثروت عظيم است اما هيچ توجهي كه در خور شأن و جايگاه اين سازمان باشد نمي شود و كارمندان اين سازمان خيلي كمتر از ديگر كارمندان حقوق دريافت مي كنند.
3216-0911
¤ بازنشسته آموزش و پرورش و آزاده هستم. بنياد شهيد تاكنون مستمري به من نداده است خواهشمندم به اطلاع مسئولين بويژه رياست جمهوري برسانيد تا بيشتر از اين حقم ضايع نشود.
هدايت غلاميان
¤ علت خطوط ريزي كه بكار مي بريد چيست؟ كمي درشت تر بنويسيد معمولا كيهان مي خوانم چشم خواننده به مرور ضعيف مي شود. دوست دارم شما اولين روزنامه باشيد كه به عزيزترين عضو مخاطب كه چشم باشد اهميت بدهيد.
9436-0918
¤ از مسئولين سازمان تامين اجتماعي و وزارت كار سؤال دارم كه آيا افزايش يكسان حقوق بازنشسته كارگري كه شغلي سخت و زيان آور داشته با كارمند پشت ميزنشين عدالت است. اميد است مسئولان كشور قدر كارگران زحمتكش را بيش از پيش بدانند.
يك بازنشسته
¤ از دولت محترم خواهشمند است با حمايت از ساخت و گسترش مدارس قرآني به افزايش اقتدار مكتب اسلام در كشورمان كمك كند.
سليمان بلغار
¤ ارديبهشت امسال شركت سايپا اقدام به انتشار فراخوان براي ارسال نام فارسي خودروي مينياتور نمود كه در نهايت نيز نام پيشنهاد شده از سوي بنده، يعني تيبا پذيرفته شد. اما اين شركت به تعهد خودش براي اعطاي جايزه عمل نكرده است. لطفا رسيدگي شود.
تيمور حاتمي
¤ در مرادآباد پونك صاحب يك زمين هستيم، اما اجازه ساخت مسكن در آن داده نمي شود. لطفا راهنمايي شود كه ما با اين زمين چه كار كنيم.
قهرماني
¤ لباس هاي فرم سربازان خيلي بي كيفيت است. به طوري كه اكثرا وامي روند. از ارتش خواهش مي شود فكري به حال اين لباس ها شود. چون سربازان با چنين لباس هايي در مأموريت ها و يا رزم ها به مشكل برخواهند خورد.
يك هموطن
¤ داروخانه ها براي خود حق فني دريافت مي كنند، اين درحالي است كه در قبال اين هزينه كار خاصي انجام نمي شود و هر داروخانه اي به سليقه خودش اين مبلغ را تعيين مي كند.
ميرنصرالهي
¤ بسياري از كهنسالان و بازنشسته ها مبتلا به كمردرد هستند. اما متأسفانه در شهرستان كاشان قرص ها و داروهاي مربوط به كمردرد به صورت آزاد فروخته مي شوند و هزينه بسيار زيادي به آن ها وارد مي شود. لطفا رسيدگي شود.
يك هموطن از كاشان

 آلو خشك -گفت و شنود

گفت: «ريچارد فراي» مستشرق آمريكايي در مصاحبه با «سي.ان.ان» ابراز اميدواري كرده است كه نظام جمهوري اسلامي سقوط كند!
گفتم: اين مردك كه همين چند ماه پيش از طرف دفتر رئيس جمهور براي شركت در همايش ايرانيان مقيم خارج كشور دعوت شده و يك خانه مجلل هم در اصفهان به وي اهدا كرده بودند!
گفت: تازه اين يارو يهودي صهيونيست هم هست! و «مكتب ايراني» هم از حرف هاي من درآوردي اوست.
گفتم: پس چرا با هزينه بيت المال او را دعوت كرده و يك خانه مجلل هم به او داده اند، يعني او را نمي شناخته اند؟!
گفت: اي عوام! ريچارد فراي به دشمني با اسلام و جمهوري اسلامي ايران شهره آفاق است، مگر مي شود او را نشناخته دعوت كرده باشند.
گفتم: هيچكس پيدا نمي شود كه به اين مسائل رسيدگي كند؟! با اينهمه سرنخ هاي مشكوك چرا دستگاههاي اطلاعاتي و امنيتي متوجه ماجرا نمي شوند؟!
گفت: چه عرض كنم؟!
گفتم: معلمي سر كلاس متوجه شد كه يكي از دانش آموزان دارد چيزي مي خورد. به او گفت؛ مگر نمي داني سركلاس نبايد چيزي بخوري؟ دانش آموز گفت؛ نمي خورم! آلوخشك را گذاشته ام توي دهنم خيس بخورد تا زنگ تفريح كه شد راحت تر بخورم!

 احمدي نژاد: زمان قيام علماي ديني براي سرنگون كردن بت هاي مادي فرا رسيده است

رئيس جمهور كشورمان پس از دريافت نامه رهبر كاتوليك هاي جهان تأكيد كرد كه زمان قيام علماي ديني براي سرنگون كردن بت هاي مادي فرا رسيده است.
به گزارش دفتر امور رسانه هاي رياست جمهوري، محمود احمدي نژاد در ديدار «كاردينال ژان لوئي فوران» رئيس شوراي پاپي واتيكان گفت: علماي اسلام و مسيحيت مي توانند دست در دست هم و با تعامل و همكاري شرايط جهان را به نفع عدالت و ظهور مصلحان آماده كنند.
وي با اشاره به نقش دين در زندگي انسان افزود: سعادت بشريت در تبعيت از تعليمات انبياي الهي است و همه مشكلات بشر به خاطر دوري از اين تعليمات است.
رئيس جمهور با تأكيد بر اينكه دين در متن زندگي قرار دارد، گفت: امروز زمان آن است كه علماي ديني قيام كرده و با سرنگون كردن بت هاي مادي، حقيقت دين را آنگونه كه پيامبران الهي گفته اند، در جهان منتشر كنند.
رئيس شوراي پاپي واتيكان نيز در اين ديدار پيام پاپ رهبر كاتوليك هاي جهان را تقديم احمدي نژاد كرد و گفت: مسيحيان و مسلمانان به عنوان انسان هاي ديندار بايد با رفتارهاي خود براي ملت هاي جهان الگو و اسوه باشند.
ديدار وزراي خارجه عمان
تركمنستان و ازبكستان
با رئيس جمهور
رئيس جمهور كشورمان همچنين در ديدار وزراي خارجه و هيئت هاي عاليرتبه عمان، تركمنستان و ازبكستان نشست چهارجانبه ايران، عمان، تركمنستان و ازبكستان را در زمينه همكاري هاي ترانزيتي تاريخي و بسيار ارزشمند دانست و گفت: با توافقات اين نشست در زمينه اتصال كشورهاي حوزه خليج فارس به آسياي مركزي فرصت هاي فراواني ايجاد خواهد شد كه مي تواند در خدمت صلح و پيشرفت ملت هاي منطقه قرار گيرد.
وي همكاري هاي چهارجانبه در زمينه ترانزيت و حمل و نقل را نشانه عمق علاقه قلبي بين دولت ها و ملت هاي چهار كشور دانست و ادامه داد: اين نشست نشان دهنده آنست كه 4 كشور در يك جبهه و در يك جهت و با مشتركات فراوان مصمم هستند آينده اي را بسازند كه همگان در صلح و امنيت و دوستي زندگي كنند.
رئيس جمهور افزود: همكاري هاي ترانزيتي چهارجانبه فرصتي براي همه ملت هاي منطقه و به خصوص چهار كشوري است كه پايه گذار اين اتفاق مهم و تاريخي هستند.
احمدي نژاد تصريح كرد: با همكاري هاي ترانزيتي چهارجانبه شرايط و فرصت هايي ايجاد خواهد شد كه همه ملت ها و نسل هاي آينده اين اقدام را تحسين كنند.
رئيس جمهور گفت: دولت جمهوري اسلامي ايران، پشتيبان توافقات چهارجانبه در زمينه همكاري هاي ترانزيتي است و آن را به نفع همه ملت ها مي داند.
در ابتداي اين ديدار وزير خارجه عمان در سخناني اتصال كشورهاي حوزه خليج فارس به حوزه آسياي ميانه را از طريق خاك ايران مرحله جديدي در تاريخ منطقه دانست.
وزير خارجه تركمنستان نيز با اشاره به روابط برادرانه ايران و تركمنستان اظهار داشت: تركمنستان نزديك ترين همسايه و دوست براي ايران است و اميدواريم در قالب نشست چهارجانبه ترانزيتي، دوستي و همكاري هاي عميقي بين كشورهاي منطقه بنيانگذاري شود.
وزير خارجه ازبكستان نيز اظهار داشت: توافقنامه نشست چهارجانبه در حقيقت بازسازي روابط ديرينه بين چهار كشور منطقه است كه ارزش هاي تاريخي خود را بار ديگر به منصه ظهور مي رساند.
رئيس جمهور ديروز همچنين در ديدار «ادريس آرنائوعلي» رئيس مجلس جيبوتي گفت: با همكاري و كمك كشورهاي مستقل بايد تلاش كنيم شرايط جهان به نفع عدالت و دوستي تغيير كند.

 با تاييد دريافت نامه جديد توسط سخنگوي اشتون
رويترز: 1+5 با پيشنهادهاي جليلي موافقت مي كند

سرويس سياسي-
با اعلام وصول نامه جديد ايران توسط سخنگوي اشتون، رويترز احتمال مخالفت با پيشنهادات جليلي را بسيار كم دانست و ابراز اميدواري كرد كه 1+5 با نظر ايران موافقت مي كند.
سعيد جليلي دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران در نامه جديد خود به كاترين اشتون، رئيس سياست خارجي اتحاديه اروپا، تاريخ و مكان مذاكرات ايران و گروه 1+5 را پيشنهاد داده است.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، سخنگوي اشتون گفت: من مي توانم دريافت اين نامه را تاييد كنم. ما اكنون درباره جزييات و پيشنهادات با شركاي خود مشورت مي كنيم و در چند روز آينده پاسخ دكتر جليلي را خواهيم داد.
سخنگوي رئيس سياست خارجي اتحاديه اروپا افزود: من نمي توانم وارد جزييات اين نامه شوم، اما پيشنهاداتي در آن توسط ايران مطرح شده است كه در نظر گرفته خواهد شد.
به گزارش خبرگزاري رويتر، سخنگوي اشتون در بخش ديگري از اظهاراتش با اشاره به نامه جليلي گفت: اين گام مثبتي است ما قدم هاي بعدي را در نظر خواهيم گرفت.
خبرگزاري رويتر گزارش داد كه در اين نامه مورخ نهم نوامبر سال ميلادي جاري (18 آبان ماه) جليلي به اشتون گفت كه آماده است در تاريخ 23 نوامبر (دو م آذرماه) يا پنجم دسامبر (14 آذرماه) در استانبول با مقامات كشورهاي گروه 1+5 ديدار كنند.
اشتون پيش از اين پيشنهاد داده بود كه ديدار ايران با 1+5 در 15 تا 17 نوامبر (24 تا 26 آبان ماه) در وين انجام گيرد.
يك منبع ديپلماتيك اتحاديه اروپا گفت كه احتمال اين كه 1+5 با تاريخ جديد پيشنهادي جليلي مخالفت كنند بسيار كم است، اما ممكن است مكان متفاوتي را در اروپا براي برگزاري مذاكرات پيشنهاد دهند.
در حالي كه مسئولان كشورمان بارها بر پايان مذاكرات هسته اي تاكيد و اعلام كرده اند كه در قالب سوالات هسته اي به آژانس پاسخ داده اند و ديگر حاضر به مذاكره نيستند، سخنگوي وزارت خارجه آمريكا در واشنگتن گفت كه 1+5 پس از مشورت با يكديگر به زودي به پيشنهاد جليلي پاسخ خواهند داد و تاكيد كرد كه برنامه هسته اي ايران بايد موضوع اصلي اين مذاكرات باشد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، كراولي گفت كه دفتر اشتون به آمريكا اطلاع داده است كه پاسخ رسمي سعيد جليلي را دريافت كرده است.
كراولي با بيان اين كه «ايران دو تاريخ مختلف را پيشنهاد داده است» مشخص نكرد كه تاريخ دقيق مذاكرات چه روزي است و تنها ابراز اميدواري كرد كه مذاكرات پيش از پايان ماه ميلادي جاري از سر گرفته شود.
سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا با بيان اين كه «انتظار مي رود در يكي، دو روز آينده گفت وگوهايي در داخل گروه 1+5 صورت گيرد» افزود كه اشتون و هيلاري كلينتون- وزير امور خارجه آمريكا- روز سه شنبه يا چهارشنبه از طريق تلفن با يكديگر گفت وگو خواهند كرد.
آنكارا ميزبان مذاكرات ايران
و 1+5
رئيس جمهور تركيه هم در گفت وگو با يك شبكه تلويزيوني انگليس گفت كه مي تواند به عنوان ميزبان مذاكرات ايران و 1+5 به دستيابي به يك توافق بين طرفين كمك كند.
عبدالله گل روز سه شنبه در مصاحبه با شبكه تلويزيوني بلومبرگ در لندن گفت كه تركيه انتظار دارد ميزبان مذاكراتي بسيار مهم باشد و گنجايش كمك به اين روند را دارد.
رئيس جمهور تركيه علاوه بر آن گفت كه ايران بايد شفاف تر باشد تا بتواند جامعه بين المللي را متقاعد كند.
در اين ميان يك مقام آگاه در وزارت خارجه كشورمان نيز اظهارات منتشر شده به نقل از متكي در برخي رسانه ها درباره تاريخ مذاكرات را صحيح ندانست و يادآور شد: تاريخ قطعي پس از بررسي هاي لازم و هماهنگي با برنامه هاي دو طرف، تعيين خواهد شد.

 بروجردي در نشست خبري با همتاي ترك خود: دليل انتخاب تركيه براي ميزباني مذاكرات صداقت اين كشور بود

رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس، صداقت را از دلايل انتخاب تركيه براي ميزباني مذاكرات ايران و غرب دانست.
علاءالدين بروجردي ظهر چهارشنبه در نشست خبري مشترك با مراد مرجان رئيس كميسيون روابط خارجي مجلس تركيه، اظهار داشت: در دور نخست مذاكرات با آقاي مرجان كه به ميزباني بنده به تهران آمد، مرور مناسبي بر مجموعه همكاري هاي دو كشور به ويژه همكاري مجالس كه در سطح روساي مجالس دو كشور در تركيه و آنكارا برگزار شده بود، داشتيم.
وي با تاكيد بر حمايت مجلس شوراي اسلامي از گسترش روابط تهران و آنكارا، افزود: در حال حاضر 10 ميليارد دلار مبادلات اقتصادي و تجاري با تركيه داريم كه البته در چشم انداز ميان مدت، اين ميزان از همكاري به دو برابر و در چشم انداز بلندمدت به سه برابر افزايش خواهد يافت.
رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تصريح كرد: در مذاكرات امروز صبح دو طرف، مروري بر مسائل عراق و خاورميانه هم داشتيم؛ البته در اين جلسه حضور تركيه در اجلاس تهران و صدور بيانيه اي كه آن را به مدير كل آژانس ارائه كرده ايم نيز مورد بررسي قرار گرفت.
بروجردي با اشاره به مذاكرات ايران و غرب از تركيه كه ميزباني مذاكرات تهران با 1+5 را پذيرفته تقدير كرد و افزود: دولت تركيه در بيانيه تهران صداقت خود را به اثبات رساند و صداقت اين كشور براي ما ارزشمند است.
وي با بيان اينكه تهران از نقش آفريني تركيه در مسائل بين المللي استقبال مي كند، متذكر شد: صداقت تركيه از جمله دلايل انتخاب اين كشور براي ميزباني مذاكرات تهران و غرب بوده است.
رئيس كميسيون روابط خارجي مجلس تركيه هم در اين نشست خبري گفت: ايران و تركيه در منطقه به عنوان دو كشور مهم مطرح هستند و طبيعي است كه نمايندگان مجلس دو كشور هم در مذاكرات خود در ارتباط با موضوعات منطقه اي گفت وگوهاي متعدد و سازنده اي داشته باشند.
مراد مرجان ادامه داد: براي ايران و تركيه به عنوان دو كشور مهم و حامي برقراري صلح در خاورميانه، استقلال، آسايش و استقرار امنيت و ثبات در كشورهاي منطقه از اهميت بالايي برخوردار است.
وي در پايان در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره ميزباني تركيه براي مذاكرات هسته اي ايران و 1+5، اظهار داشت: دولت تركيه موضع خود را در اين زمينه به روشني اعلام كرده و ارزيابي ما درخصوص اين مذاكرات مثبت است.

 جلوگيري رئيس جمهور از يك اقدام چاپلوسانه (خبر ويژه)

رئيس جمهور از انتشار كتابي تملق آميز نسبت به مديريت وزارت صنايع انتقاد كرد.
به گزارش جهان نيوز پس از پايان يكي از جلسات اخير هيئت دولت، دكتر احمدي نژاد از «وزير صنايع و معادن مي خواهد بماند چرا كه با او كار خصوصي دارد» وزير صنايع و معادن پس از اين ديدار سريعاً به محل كار خود مي آيد و دستور مي دهد تا آنچه را كه رئيس جمهور به او تذكر داده است پيگيري نمايد.
محرابيان از مجموعه زير دست خود مي خواهد تا در خصوص چاپ كتاب «محراب توليد» كه توسط «ع.د» مديرعامل صندوق بازنشستگي مس درباره عملكرد و فعاليت هاي وزارت صنايع و معادن در دوران محرابيان مي باشد گزارش فوري بدهند. وزير صنايع محورهاي گزارش خواسته شده را تعداد كتاب چاپ شده، هزينه هاي آن، محل پرداخت و اينكه اين كتاب با اجازه چه كسي چاپ شده است مشخص مي نمايد؟
جهان نيوز مي افزايد: خبرهاي دريافتي از پيگيري هاي ويژه وزير در اين خصوص گزارش مي دهند. اين منابع آگاه معتقدند كه اين پيگيري ويژه محرابيان با تذكر رئيس جمهور بعد از جلسه هيات دولت بي ارتباط نبوده است. اين منابع خبري همچنين گزارش داده اند كه وزير صنايع و معادن از پاسخ نويسنده كتاب محراب توليد به سايت جهان به شدت ابراز ناراحتي و تاسف كرده است.
محرابيان معتقد است هيچ هماهنگي براي چاپ اين كتاب حتي ده جلد با وي نشده بود و تا لحظه انتشار خبر مربوطه اطلاعي از موضوع نداشته است اما آقاي «د» در پاسخ خود به سايت جهان آورده بود «كتاب منتشر نشده مزبور كه مجموعه اخبار و گزارشات عملكرد وزارت صنايع و معادن را در برمي گرفت، به ابتكار شخصي اينجانب و به منظور دفاع از عملكرد وزارت صنايع و معادن، به صورت مقدماتي آماده و پس از تهيه در 10 نسخه آزمايشي، به رويت برخي از دست اندركاران عرصه صنعت و از جمله جناب آقاي مهندس علي اكبر محرابيان وزير محترم صنايع و معادن و 3 نفر از معاونين و مشاورين ايشان رسيد».
وزير صنايع و معادن به دفتر وزير دستور داده است تا هر چه سريعتر اين گزارش تهيه تا در جلسه بعدي هيات دولت به رئيس جمهور گزارش داده شود.
يك منبع آگاه در وزارت صنايع گفت: وزير صنايع در برخي ديدارهاي خود با مسئولان وزارت خانه با اعلام نارضايتي شديد رئيس جمهور از رواج اينگونه تملق و چاپلوسي ها آنهم از كيسه بيت المال تاكيد كرده است كه با مسببان اين نگراني رئيس جمهور به شدت برخورد مي كند.
خبرهاي رسيده از صندوق بازنشستگي مس كه «ع.د» نويسنده كتاب «محراب توليد» عهده دار مديرعاملي آن مي باشد حاكي از انتشار اخباري مبني بر عزل وي مي باشد.

 اين يكي هم كه تو زرد از آب درآمد! (خبر ويژه)

مستشرق آمريكايي كه اخيرا تحت عنوان ابراز علاقه به تمدن ايراني خانه اي مجلل در اصفهان دريافت كرد، مخالف سرسخت جمهوري اسلامي است.
ريچارد فراي كه ظاهرا يهودي و از جاعلان عنوان مكتب ايراني هم به شمار مي رود چندي پيش در مصاحبه با شبكه سي ان ان و در پاسخ به اين سؤال كه «ايراني كه شما از آن صحبت مي كنيد زير سلطه ملاها و آيت الله ها قرار دارد»، مي گويد مردم خوب و مردم بد در همه جاي جهان وجود دارند و حكومت مذهبي در ايران نيز از بين مي رود و همه چيز تغيير مي كند. اين آمد و شد حكومت ها درگذشته نيز بارها وجود داشته است.
به گزارش رجا نيوز، مجري در ادامه از وي درباره كسب مجوز دفن در ايران(اصفهان) سؤال مي كند كه فراي مي گويد: پوپ هم پيش از اين در اصفهان دفن شده بود. در آسيا دو فرهنگ بزرگ وجود دارد، يكي چين و ديگري ايران. من ايران را انتخاب كرده ام و پسرم چين را.
بنابر اين گزارش، آرتور پوپ از مستشرقين و مورخين جاعل يهودي است كه در آغاز قرن چهاردهم شمسي به ايران آمده و از بانيان تدوين كتب درسي تاريخ مدارس شد. پوپ، بخش عمده اي از اطلاعات مشكوك در مورد ادوار تاريخي ايران را كه حاصل فريبكاري هاي جاعلين يهودي است، به تاريخ ايران تزريق كرد. او با جلسات فشرده اي كه با مقام هاي آموزشي پهلوي داشت، آنها را براي پذيرش جعل هاي يهود ساخته آماده كرد. در اثر آموزش هاي اين افراد بود كه سلسله هاي مخدوش و مشكوك به عنوان تاريخ مسلم وارد كتاب هاي درسي شدند.
گفتني است كه سال ها پيش از اين، كيهان به هويت صهيونيستي «ريچارد فراي» اشاره كرده بود و البته حضور اينگونه افراد و بذل وبخشش هاي دولتي به آنها از كيسه بيت المال با توجه به ماهيت بارها برملا شده رئيس دفتر رئيس جمهور محترم، چندان تعجب آور نيست!

 اكبر گنجي: ما بي شماريم يعني چه؟! جنبش و شبكه كجا بود؟ (خبر ويژه)

اكبر گنجي ول كن معامله نيست! او پس از آن كه به استناد نظرسنجي هاي اصلاح طلبان و اظهارات كساني چون بهزاد نبوي، تاج زاده، رمضان زاده و عبدي ثابت كرد تقلب واقعيت ندارد و سپس تحت فشار به قول خودش «استبداد سبز» مجبور شد عقب نشيني كند، باز هم به فتنه گران و اپوزيسيون ضد انقلاب گير سه پيچ داده كه كو؟ كدام جنبش و شبكه اجتماعي سبز؟!
وي در ادامه پرسش هاي خود از ماهيت مفقود «جنبش سبز» مي نويسد: آناني كه از جنبش سبز سخن مي گويند بايد روشن سازند كه اصطلاح جنبش را دقيقاً به چه معنايي به كار مي برند؟ اگر جنبش به معناي وجود شبكه هاي اجتماعي غيررسمي است، دو نكته بايد روشن شود؛ اول- اين شبكه ها به چه معناست. دوم- شبكه اجتماعي هر معنايي كه داشته باشد، بايد با شواهد و قرائن نشان داد كه به همان معناست، اينك روابط شبكه بالفعل ميان سبزها وجود دارد. اعتراض يكي از اركان جنبش هاي اجتماعي است. چرا شاهد اعتراضات سياسي سبزها نيستيم؟ آيا متغير سركوب به تنهايي رفتار سبزها و عدم وجود اعتراض سياسي را توضيح مي دهد؟
وي با اشاره به ناتواني فتنه گران از برگزاري تجمع و تحصن و اعتصاب و... مي نويسد: جنبش هاي اجتماعي از طريق اعتراض هاي پرتعداد، ميزان پايگاه اجتماعي و قدرت خود را به رخ رژيم ها مي كشند. سبزها در عين اين ادعا كنش خاصي بروز نمي دهند. با اين حساب «ما بيشماريم» يعني چه؟ شايد «سركوب گسترده» توجيه مفيدي باشد. ]اما[ خارج از كشور را چگونه بايد تبيين كرد؟ گفته مي شود حدود 3 ميليون ايراني در كشورهاي خارجي اقامت دارند. «ما بيشماريم» در خارج چه معنايي دارد؟ ساده ترين مدعا، مدعاي وجود بيشمار ناراضي است. «بيشمار ناراضي» يعني چه قدر؟ 95 درصد؟ 90 درصد؟ 75 درصد؟ فرض كنيم 90 درصد ايرانيان مقيم ديگر كشورها ناراضي هستند. متغير سركوب هم در خارج وجود ندارد. آيا سبزها مي توانند در يك روز تعطيل، 10 درصد (300هزار تن) يا 5 درصد(150هزار تن) از اين جمعيت را براي حركتي اعتراضي در سراسر دنيا گرد آورد؟ اختصاص چند ساعت وقت براي يك تظاهرات در خارج هيچ هزينه اي ندارد. اگر چنين امكاني وجود ندارد، متغير «سركوب» نمي تواند توجيه گر مسئله باشد. در اين صورت چرا تحليلگر نبايد در وجود شبكه هاي اجتماعي سبز شك و ترديد كند؟ و چرا نبايد ناظر بيطرف مجاز نباشد كه بگويد شبكه هاي اين چنيني وجود خارجي ندارد؟
يادآور مي شود گنجي در پي انتشار تحليل هاي اخير خود با موجي از ناسزا و فحاشي محافل ضد انقلاب مواجه شد چندان كه «ا.ن» طنزنويس قريحه خشكيده فراري، او را به چارپايي تشبيه كرد كه سم بر زمين مي كوبد! با اين حال بايد گفت كه ظاهراً گنجي با وجود سم و دمي كه براي او بسته اند، بهتر از ديگر هم قطارانش در خارج واقعيت آشفته فتنه سبز را درك كرده است.

 پياده نظام دشمن در فتنه 88 چگونه مي توانند در جبهه «ايستادگي ملي» باشند؟! (خبر ويژه)

در پي استناد مجيد انصاري عضو مجمع روحانيون مبارز به منشور برادري «حضرت امام خميني براي بازگشت اصلاح طلبان به عرصه»، محسن رضايي طي مقاله اي نوشت: بديهي است تمام منشورهاي حضرت امام خميني به سود روابط و مناسبات اجتماعي نيروهاي وفادار به جمهوري اسلامي است اما آيا دوستان فكر نمي كنند براي اين كار خيلي دير شده است؟
رضايي در سرمقاله روزنامه «ملت ما» مي نويسد: گفت وگو بسيار پسنديده است اما بر سر چه موضوعي؟ چرا گفت وگوهاي سال گذشته بي نتيجه ماند و نتوانست مانع بروز آن همه خسارت به مردم و نظام شود و اكنون بايد بر سر چه چيزي وحدت داشت؟ وحدت كه جوهر انسجام سياسي است، بيش از 7 ماه به بازي گرفته شد و كسي فريادهاي دلسوزان انقلاب را درباره آن نشنيد؛ كار به جايي رسيد كه درياي خروشان ملت ايران در نهم دي ماه با غيرت حسيني خود وحدتي ديگر را رقم زدند و بيعتي دوباره با نظام و رهبري كردند.
وي سپس اصلاح طلبان را به تشكيل جبهه «ايستادگي ملي» در برابر فشار آمريكا و استكبار دعوت كرده و در عين حال با افراطي خواندن طرفين، تلويحاً خود را در نقطه اعتدال و ميانه توصيف كرده است.
گلايه رضايي از اصلاح طلبان درباره اينكه چرا سال گذشته وارد مذاكره نشدند، در حالي است كه وي پيش از انتخابات به خاطر برخي تشويق ها! بحث تشكيل «دولت ائتلافي» را پيش كشيده بود و اين در عمل -ولو ندانسته- كمك به عبور از اصولگرايي بود. بنابراين اصلاح طلبان از چنان سناريوهايي صرفاً توقع داشتند انسجام اصولگرايان را به هم بريزد در حالي كه خود با انسجام كامل عمل مي كردند و اساساً پروژه ديگري داشتند كه سناريوي القاي تقلب تازه آغاز آن بود و خود را در فتنه 8 ماهه بعد از انتخابات نشان داد. بنابراين ابراز دل خوري آقاي رضايي از اصلاح طلبان هم فاقد مبناست اگرچه افراطيون مدعي اصلاحات در پروژه القاي تقلب براي چندماه از نوع واكنش هاي آقاي رضايي بهره بردند اما در ادامه اين سوءاستفاده- به اعتبار كنار كشيدن رضايي و جدا كردن حساب خود- موفق نشدند.
با اين صورت مسئله بايد پرسيد وقتي يك جريان سياسي به جاي پذيرفتن چارچوب هاي قانوني و دموكراتيك و جمهوريت تن به بازي در زمين و نقشه دشمن مي دهد و بساط آتش افروزي و فتنه را عليه «وحدت ملي» برمي افروزد، چگونه مي تواند محل اعتماد در موضوع «ايستادگي ملي» قرار گيرد و چگونه مي توان از جريان هاي آلت دست دشمن براي چيدن خط مقدم دفاعي بهره برد؟! و سرانجام اينكه آيا آقاي رضايي و تيم ايشان جمله اي از موسوي و كروبي و خاتمي- و مجمع روحانيون و مشاركت و مجاهدين و نظاير آنها- لااقل در ابراز برائت لفظي از استكبار و اعلام دل بستگي به ولايت فقيه (جوهره خط امام) شنيده است؟ البته آقاي رضايي حق دارد اگر اصلاح طلبان را به اعتبار فريبكاري هايي كه در حق شخص وي انجام داده اند، به سوال و انتقاد كشد.

 تاكتيك جديد فتنه گران براي انتقام از رئيس مجلس (خبر ويژه)

هدايت كنندگان اقليت مجلس در خارج از پارلمان كه جزو ستاد فتنه 88 محسوب مي شوند، پروژه منافقانه اي را عليه فراكسيون اصولگرايان و رئيس مجلس شوراي اسلامي طراحي كرده اند.
طراحان اين پروژه طي هفته هاي اخير تلاش كرده اند از يك طرف، اختلاف سلايق ميان فراكسيون اصولگرايان را برجسته و پررنگ كنند و ضمن بازي گرفتن دو سه نفر از اعضاي اين فراكسيون چنين القا كنند كه بخشي از فراكسيون اصولگرايان با اقليت مجلس به تفاهم و ائتلاف رسيده اند و از طرف ديگر چهره اصولگرايانه دكتر لاريجاني را مخدوش سازند.
در اين راستا طي هفته هاي اخير خبرگزاري ايلنا، سايت پارلمان نيوز و برخي روزنامه ها نظير شرق، آرمان و... مامور شده اند ضمن مصاحبه ها و گزارش هاي صفحه اولي به اختلاف در فراكسيون اصولگرايان دامن بزنند. به عنوان مثال سخنگوي اقليت در مصاحبه اي مدعي شده همدلي و ائتلاف نانوشته اي ميان فراكسيون اقليت و برخي نمايندگان اصولگرا وجود دارد و فراكسيون اصولگرايان تا مرز انشعاب پيش رفته است(!!) و يا رئيس و برخي اعضاي فراكسيون اقليت نيز عين همين جملات را تكرار كرده اند.
از سوي ديگر خدشه در اصولگرايي رئيس مجلس و (رئيس فراكسيون اصولگرايان) از طريق القاي نزديكي وي با فراكسيون اقليت هم شدت گرفته است. چندان كه روزنامه زنجيره اي شرق، روز گذشته در حركتي ناشيانه تيتر «تبريك اصلاح طلبان به لاريجاني»(به خاطر انتخاب به رياست فراكسيون) را برگزيد و نوشت «تبريك سخنگوي اقليت به لاريجاني مورد انتقاد برخي نمايندگان قرار گرفت كه رئيس ابقا شده را عتاب مي كردند مبني بر اين كه كار لاريجاني به كجا رسيده كه اقليت برايش تبريك مي فرستند» در ادامه اين تحركات خبرگزاري ايلنا خبري را مبني بر ديدار هفته آينده اقليت مجلس با دكتر لاريجاني منتشر كرده است.
يادآور مي شود اجراي اين پروژه توسط نيروهاي ميداني افراطيون در مجلس و تظاهر به تفاهم و همدلي با طيفي از اصولگرايان و علي لاريجاني در حالي است كه جريان رسانه اي و حزبي افراطيون در جريان انتخابات مجلس هشتم، منتخبان اصولگرا را علي الاطلاق، «راه يافته به مجلس»، «وابسته به حزب پادگاني»، «دولتي» و فاقد مشروعيت معرفي مي كرد و پس از آن نيز تا مدت ها به تخريب كليت مجلس اصولگرا پرداخت. جريان نفاق همچنين درگذشته خود بارها به تخطئه و تخريب و ترور شخصيت دكتر لاريجاني پرداخته است، چه آن هنگام كه وي رئيس سازمان صدا و سيما بود، چه پس از آن كه دبير شوراي عالي امنيت ملي شد و آن جمله طلايي را گفت كه در جريان برخي مذاكرات هسته اي در دوره اصلاحات «درّ غلطان را داديم و آب نبات گرفتيم».
گزارش هاي موثق حاكي است افراطيون، رئيس مجلس را يكي از چهره هاي مورد اعتماد نظام مي دانند كه به اعتبار سوابق اصولگرايانه اش بايد مورد انتقام قرار گيرد آنها در عين حال معتقدند اين انتقام بايد به شيوه اظهار نزديكي افراطيون و فتنه گران به لاريجاني و تخريب اعتبار و حيثيت وي باشد.
با اين حال راي اكثريت قريب به اتفاق شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان به دكتر لاريجاني- پس از رقابت اوليه ميان وي و دكتر صدر- نشان داد كه اصولگرايان به بازي جريان اقليت ورشكسته اعتنايي نمي كنند اگرچه نقد و انتقادهاي خود را هم براي بهبود امور مطرح مي كنند.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(10(صفحه(6(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14