(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


دوشنبه 24  آبان 1389- شماره 19790

صفحه (14)

صفحه (3)

صفحه (2)

     
به بهانه اعلام موجوديت هيئت موسس تشكل واحد تهيه كنندگان سينما
سالي كه نكوست از بهارش پيداست !
براساس مصوبه مجلس نرخ ارز دربرنامه پنجم شناور مي ماند
آغاز سومين نشست كميسيون مشترك همكاري هاي ايران و افغانستان
سرلشكر بسيجي فيروزآبادي: آزادسازي سوسنگرد مرهون اراده و باور رهبر انقلاب است
پذيرش قرباني به شرط تقوا
حضور پررنگ فيلمسازان مخالف آمريكا و صهيونيسم در جشنواره فيلم كوتاه تهران
علي لاريجاني: بخش صنعت در زمان اجراي هدفمندي يارانه ها نياز به حمايت بيشتر دارد
سردار نقدي: تئوري توهم توطئه براي مقابله باوصيت نامه امام(ره) مطرح شد
در اولين روز مناسك حج متروي جديد مكه به بهره برداري رسيدبه بهانه اعلام موجوديت هيئت موسس تشكل واحد تهيه كنندگان سينما
سالي كه نكوست از بهارش پيداست !

سعيد متين
در حالي كه سالهاست، سينماي ايران از حضور توليدكنندگان دلال و ضد ارزشي در بدنه خود رنج مي برد و بنا به نظر اغلب كارشناسان و ناظران آگاه، يكي از اهرم هاي ايجاد بحران در اين سينما، شركت همين دسته از تهيه كنندگان در عرصه توليد و توزيع فيلم محسوب شده است (و از قضا يكي از مهمترين علل انشقاق صنوف به اصطلاح تهيه و توليد هم همين بوده است)، در كمال شگفتي در خبرهاي هفته گذشته شنيديم و خوانديم كه در هيئت مؤسس تشكلي كه توسط اداره نظارت و ارزشيابي معاونت سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي ايجاد تشكل واحد تهيه كنندگان برپا شده است، تني چند از توليدكنندگان بدسابقه سينما حضور دارند كه پيش از اين ساخته ها و توليداتشان، عرق شرم بر چهره سينماي ايران نشاند.
در اين هيئت 5 نفره، «مرتضي- ش» (تهيه كننده فيلم ضد انقلابي «صد سال به اين سالها» كه به نظر بسياري از منتقدين در واقع ترجمه فيلم صهيونيستي «پرسپوليس» بود)، «ضياء-ه» (تهيه كننده فيلم ضد ارزشي «زمهرير»كه با مضحكه و به سخره گرفتن آرمان ها و ارزش هاي دفاع مقدس، دل خانواده شهداء و جانبازان و مفقودين و همه دوستداران انقلاب و نظام اسلامي را به درد آورد) و «علي-م» (كه عليرغم لغو امتياز مجله اش، به دليل ابتذال و اشاعه فرهنگ مستهجن هاليوود، همچنان به عنوان كاتالوگ فيلم هاي شبكه قاچاق منتشر مي شود!) شركت دارند!! يعني در حالي كه اكثريت هيئت مذكور، كارنامه چندان روشني در حيطه تهيه و توليد سينماي ايران ندارند، چگونه مي توانند تشكلي مطلوب براي توليد فيلم در اين سينما برپا كنند؟!! و از درون چنان تشكلي، چه نوع فيلم هايي بيرون خواهد آمد؟!!! درحالي كه معاونت محترم سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در ذيل بند چهارم از بخش سوم دفترچه سياست هاي خود (كه در ارديبهشت ماه سال جاري رسماً انتشار يافت) نحوه بررسي عملكرد سالانه تهيه كنندگان سينماي ايران را شرح داده و تأثير ارزيابي توليدات آنها را در ادامه فعاليت شان مورد تأكيد قرار داده است، سؤال اينجاست كه در ارزيابي دوستان اداره كل نظارت و ارزشيابي معاونت سينمايي، آثاري همچون «صدسال به اين سالها» و «زمهرير» در چه درجه اي از ارزش قرار مي گيرند؟ آيا تهيه كنندگان آثار يادشده را نمي توان بسيار پائين تر از مصاديق گروه چهارم مندرج در همان بند دفترچه سياست ها، دانست كه بر اساس مندرجات دفترچه ابتدا يك سال از توليد فيلم محروم مي شوند و پس از آن به كلي پروانه تهيه كنندگي شان لغو مي گردد؟!!

 براساس مصوبه مجلس نرخ ارز دربرنامه پنجم شناور مي ماند

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نظام ارزي كشور در برنامه پنجم توسعه را همانند شرايط فعلي «شناور مديريت شده» تعيين كردند.
به گزارش خبرنگار امور مجلس كيهان، خانه ملتي ها در نشست علني صبح ديروز خود و در ادامه بررسي جزئيات لايحه برنامه پنجم توسعه به تصويب موادي درباره نظام اقتصادي كشور پرداختند.
بر اين اساس نمايندگان مجلس به منظور تنظيم تعهدات ارزي كشور دستگاه هاي اجرايي را ملزم به رعايت موارد زير كردند:
1- عمليات و معاملات ارزي خود را از طريق حسابهاي ارزي بانكهاي داخل يا خارج كه با تأييد بانك مركزي افتتاح كرده يا مي كنند، انجام دهند. بانكهاي عامل ايراني مكلفند خدمات مورد نياز دستگاه هاي اجرايي را در سطح استانداردهاي بين المللي تأمين نمايند.
2- دستگاه هاي اجرايي بايد فهرست كليه حسابهاي ارزي خارج از كشور خود را به بانك مركزي اعلام كنند، تا پس از تأييد اين بانك، ادامه فعاليت آنها ميسر گردد.
تكاليف دولت
درباره تعهدات خارجي
نمايندگان مجلس همچنين دولت را موظف كردند كه زمان بندي پرداخت بدهي ها و تعهدات اعم از ميان مدت، كوتاه مدت خارجي را به گونه اي تنظيم كند كه با پرداخت هاي سالانه اين بدهي ها و تعهدات بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشي از بيع متقابل در پايان برنامه پنجم از 30درصد درآمدهاي ارزي دولت در سال آخر برنامه پنجم تجاوز نكند.
مجلس همچنين دولت را موظف كرد كه ميزان تعهدات و بدهي هاي خارجي تضمين شده توسط دولت و بانك مركزي در سال هاي برنامه پنجم را به گونه اي تنظيم كند تا ارزش حال خالص بدهي ها و تعهدات دولت بدون تعهدات ناشي از قراردادهاي موضوع بند «ب» ماده 3 قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي (مابه التفاوت ارزش حال بدهي ها، تعهدات كشور و ذخاير ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) در سال آخر برنامه پنجم بيش از 50ميليارد دلار نباشد.
وضعيت نظام ارزي كشور
در برنامه پنجم
خانه ملتي ها در ادامه بررسي ماده 72 لايحه برنامه پنجم پس از بحث هاي فراوان نظام ارزي كشور را «شناور مديريت شده» تعيين كردند.
بر اين اساس نرخ ارز نيز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذيري در تجارت خارجي و با ملاحظه تورم داخلي و خارجي و همچنين شرايط اقتصاد كلان از جمله تعيين حد مطلوبي از ذخاير خارجي تعيين خواهد شد.
اما نمايندگان پيش از تصويب نوع نظام ارزي كشور مذاكرات مفصلي در اين خصوص انجام دادند.
به طور مثال عباس رجايي نماينده اراك خواهان تعيين نظام ارزي كشور براساس شناور اما مديريت نشده بود.
به گفته وي وقتي قيمت ارز ثابت مي ماند اقتصاد كشور نحيف تر مي شود لذا بايد اجازه دهيم بازار عرضه و تقاضا نرخ ارز را تعيين كند تاكشور با يك روند صحيح اداره شود.
اما هادي قوامي نماينده اسفراين در مخالفت با پيشنهاد رجايي اظهار داشت: اگر ارز را متكي به عرضه و تقاضا كنيم با توجه به نقدينگي 240هزار ميلياردي در كشور نرخ ارز حداقل به 10 هزار تومان مي رسد و اين يك فاجعه براي كشور است.
وي افزود: صحبت هاي پيشنهاددهنده براي يك نظام ارزي كاملاً ثابت است؛ در حالي كه اين موضوع پيامدهاي تورمي شديدي را به دنبال دارد و خسارات جبران ناپذيري به كشور وارد مي كند.
قوامي خاطرنشان كرد: نظام ارزي كاملاً شناور و كاملاً ثابت درست نيست بلكه بايد نظام ارزي كشور شناور مديريت شده باشد.
اما اقبال محمدي نماينده مريوان در مجلس برخلاف قوامي اظهار داشت: در دنيا نظام ارزي كشورها به صورت شناور است و هر زمان دولت در اين زمينه دخالت كرده، تورم زياد شده و بحث ضربه به توليدات داخلي مطرح مي شود.
نظام ارزي مديريت نشده
شوك معكوس است
در ادامه غلامرضا مصباحي مقدم عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: در شرايط حاضر اگر نرخ ارز شناور غيرمديريت شده باشد با توجه به ذخاير ارزي فراوان مشكلات زيادي براي كشور ايجاد مي شود.
زيرا در حال حاضر بسياري از اين ذخاير ارزي به طلا تبديل شده و 300 تن طلا در بانك مركزي وارد و ذخيره شده كه اين مقدار از آنجا به وجود آمده كه سالانه بين 6 تا 12 ميليارد دلار درآمد نقدي با نرخ ارز شناور مديريت شده حفظ و نگهداري مي شود.
اين نماينده اقتصاددان مجلس خاطرنشان كرد: ارزي كه ما داريم و در بودجه سالانه نيز مطرح شده است، به گونه اي است كه بايد دولت آن را بفروشد و درآمد آن را جزء درآمد سالانه خود قرار دهد.
مصباحي مقدم با بيان اينكه تصورات برخي نمايندگان تصورات دوران جنگ است كه در آن زمان ارز كم بود، ادامه داد: با توجه به اينكه اين مقدار ذخاير فروش نمي رود، لذا ذخيره مي شود و جزء ذخاير خارجي بانك مركزي محسوب مي شود.
وي با بيان اينكه «تعبير شناور بدون مديريت شده براي نظام ارزي كشور، يك شوك معكوس است»، در پايان گفت: پيشنهاد نماينده اراك بسياري از شاخص هاي اقتصادي، واردات، صادرات و حتي قيمتها را به هم مي ريزد.
پس از صحبتهاي مصباحي مقدم، نمايندگان دولت و كميسيون تلفيق نيز طي سخناني مخالفت خود را پيشنهاد و نظام ارزي كشور براساس شناور بدون مديريت اعلام كردند و در نهايت اكثريت نمايندگان نيز به اين پيشنهاد راي منفي دادند.
بر اين اساس وكلاي ملت نوع نظام ارزي كشور را شناور مديريت شده اعلام كردند.
استفاده از روش بيع متقابل
مجلسي ها در ادامه با تصويب ماده 73 لايحه برنامه پنجم به دستگاههاي اجرائي اجازه دادند براي تامين منابع مالي طرحهاي خود از روش بيع متقابل با رعايت اصل عدم تضمين بازگشت تعهدات ايجاد شده توسط دولت، بانك مركزي و بانكهاي دولتي پس از تصويب شوراي اقتصاد استفاده نمايند.
همچنين بانكهاي تجاري و تخصصي مجازند بدون تضمين دولت، نسبت به تامين منابع مالي طرحهاي سرمايه گذاري بخشهاي غيردولتي و شهرداريها از منابع بين المللي اقدام نمايند. تعيين نسبت بدهي به دارايي هاي ارزي هر بانك با تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد بود.
قراردادهاي خارجي فقط
از طريق مناقصه
نمايندگان مجلس در ادامه مقرر كردند تمامي معاملات و قراردادهاي خارجي كه بيش از يك ميليون (000/000/1) دلار باشد تنها از طريق مناقصه محدود و يا بين المللي با درج آگهي در روزنامه هاي كثيرالانتشار و رسانه هاي الكترونيكي داخلي و خارجي انجام و منعقد مي شود. موارد استثناء به تاييد كميته سه نفره متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي، معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و وزير وزارتخانه مربوطه يا بالاترين مقام اجرائي ذي ربط مي رسد. در كليه مناقصه ها، حق كنترل و بازرسي كمي و كيفي و كنترل قيمت براي كليه كالاهاي وارداتي و پروژه ها براي خريدار محفوظ است. وزير يا بالاترين مقام اجرائي ذي ربط، مسئول حسن اجرا اين موضوع است. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران فقط مجاز به تعهد يا پرداخت معاملات و قراردادهايي است كه تاييد بالاترين مقام دستگاههاي اجرائي، مبني بر رعايت مفاد اين قانون را داشته باشد.
انتشار اوراق مالي ارزي در بازارهاي بين المللي
نمايندگان ملت همچنين به بانك مركزي اجازه دادند در چارچوب قانون بودجه سنواتي جهت تامين مالي پروژه هاي زيربنايي توسعه اي دولتي نسبت به انتشار اوراق مالي ارزي در بازارهاي بين المللي اقدام نمايد.
همچنين شركتهاي دولتي و شهرداريها هم مي توانند در راستاي تامين منابع ارزي طرحهاي سرمايه گذاري خود، پس از تاييد وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي، اقدام به انتشار اوراق مالي ارزي نمايند. تضمين اصل و سود اين اوراق با شركتها و شهرداريهاي مذكور است.

 آغاز سومين نشست كميسيون مشترك همكاري هاي ايران و افغانستان

سومين نشست كميسيون مشترك همكاري هاي ايران و افغانستان از ديروز به مدت دو روز در تهران آغاز شد.
به گزارش فارس، زلماي رسول وزير خارجه افغانستان روز شنبه به منظور شركت در سومين نشست كميسيون مشترك همكاري هاي ايران و افغانستان در رأس هيئتي وارد تهران شد. نشست كارشناسي اين كميسيون ديروز برگزار شد و قرار است در نشست امروز كه با حضور وزراي خارجه دو كشور برگزار مي شود و يادداشت تفاهم سومين كميسيون مشترك همكاري هاي ايران و افغانستان به امضاي منوچهر متكي و زلماي رسول وزراي خارجه دو كشور برسد.
زلماي رسول وزير خارجه افغانستان را در اين سفر معاون وزير تجارت، معاون وزير ماليه، معاون وزير انرژي و آب، معاون وزارت عدليه، معاون وزارت امور مهاجرين، معاون آموزشي وزارت تحصيلات عاليه و فرمانده مرزباني اين كشور همراهي مي كنند.
همكاري هاي ايران و افغانستان در زمينه هاي مختلف از جمله انرژي، صنعت، معدن، تجارت، بانكداري، سرمايه گذاري، راه آهن، كنسولي، قضايي و... از جمله مباحثي است كه در اين نشست به آن پرداخته خواهد شد.
وزير خارجه افغانستان در مدت حضورش در ايران علاوه بر ديدار با منوچهر متكي با ديگر مقامات عالي رتبه كشورمان ديدار و درباره گسترش مناسبات دوجانبه، موضوعات منطقه اي و بين المللي بحث و تبادل نظر خواهد كرد.
دومين نشست كميسيون همكاري هاي ايران و افغانستان سال 85 در كابل برگزار شده بود.
جليلي : راه برقراري
امنيت پايدار، وحدت ملي افغانستان است
دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان در ديدار با وزير امور خارجه افغانستان با بيان اينكه نيروهاي خارجي به جاي منافع مردم افغانستان، مصالح خود را دنبال مي كنند، اظهار داشت: راه برقراري امنيت پايدار وحدت ملي افغانستان است.
به گزارش دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي كشور، سعيد جليلي در ديدار با زلمي رسول اظهار داشت: مردم افغانستان در طول تاريخ نشان داده اند با قدرت از عزت و استقلال خود دفاع مي كنند.
دبير شوراي عالي امنيّت ملّي كشورمان با بيان اينكه براي رفاه و امنيت مردم افغانستان بايد تراكتور به اين كشور فرستاده شود نه تانك، تصريح كرد: نيروهاي خارجي نبايد مصالح مردم افغانستان را فداي منافع و اهداف سياسي خود نمايند.
جليلي چند برابر شدن توليد مواد مخدر در افغانستان را نشانه ناتواني نيروهاي خارجي در تحقق شعارهاي ادعايي دانست.
دبير شوراي عالي امنيّت ملّي با اشاره به سابقه تاريخي مناسبات دوستانه دو كشور بر تعميق و توسعه روابط در ابعاد مختلف تاكيد كرد.
زلمي رسول وزير امور خارجه افغانستان نيز با اشاره به سوابق مثبت از همكاري هاي صورت گرفته در مسائل مختلف ميان دو كشور، خواستار حضور پررنگ تر ايران در ايجاد امنيت و ثبات در افغانستان و همكاري هاي في مابين شد.

 سرلشكر بسيجي فيروزآبادي: آزادسازي سوسنگرد مرهون اراده و باور رهبر انقلاب است

رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح خواستار تدوين جزئيات نحوه اشغال و آزادسازي شهر سوسنگرد و ابعاد تاسف بار خيانت هاي بني صدر در اين ماجرا شد.
سرلشكر بسيجي سيدحسن فيروزآبادي در آستانه فرا رسيدن 26 آبان سالروز حماسه آزادسازي سوسنگرد در سال 1359گفت: دفاع مقدس ملت ايران در جنگ تحميلي رژيم بعثي عراق و حاميان فرامنطقه اي آن حاوي ابعاد و زواياي حيرت انگيزي است كه بررسي و كنكاش پيرامون هر يك از آن ها مي تواند براي امروز و فرداي ايران به ويژه در طيف نخبگان و نظريه پردازان حوزه هاي سياسي دفاعي كشور گشايشگر واقع شود.
اين عضو شورايعالي امنيت ملي با اشاره به نقش برجسته، ولي امر مسلمين در پيشبرد اهداف انقلاب و نظام جمهوري اسلامي در عرصه دفاع مقدس خواستار تدوين تاريخ دفاع مقدس با توجه به نقش راهبردي مقام معظم رهبري و حضور محوري ايشان در حوزه مديريت، طراحي و اجراي عمليات هاي رزمندگان به عنوان نماينده حضرت امام(ره) در شورايعالي دفاع و مشاركت جدي در جنگ هاي نامنظم و چريكي در كنار شهيد مصطفي چمران شد. فيروزآبادي تاكيد كرد: هدايت جنگ هاي نامنظم و مقابله با سياست هاي خائنانه بني صدر در اداره جنگ، بازديد و سركشي از جبهه هاي غرب و جنوب و رساندن پيام اين حماسه مقدس از راه سخنراني در مجامع بين المللي و خطبه هاي نمازجمعه جلوه اي هر چند مختصر از نقش بسيار گسترده در حماسه دفاع مقدس به شمار مي رود.
تجزيه و تحليل آزادسازي سوسنگرد تاكنون مغفول مانده است
فيروزآبادي مغفول ماندن تجزيه و تحليل ماجراي آزادسازي شهر سوسنگرد كه به خاطر خيانت هاي بني صدر همچنان در اشغال عراقي ها بود را قابل تأمل دانست و تأكيد كرد: اين در حالي است كه عمليات آزادسازي اين شهر در 26 آبان ماه سال 59 بسيار مهم و حياتي بود.
وي افزود: بررسي و تأمل در آنچه كه طي اين عمليات اتفاق افتاد و سرانجام با آزادسازي سوسنگرد، شهر اهواز مركز استان خوزستان از سقوط حتمي نجات پيدا كرد نشان مي دهد حضور معظم له در آن روزها در منطقه از الطاف خداوندي به شمار مي رفت چرا كه با توجه به مشكلات و واقعيات موجود صحنه معلوم نبود ادامه تجاوز عراق به سمت اهواز به چه سرنوشتي دچار مي شد.
وي حماسه آزادسازي سوسنگرد را حماسه اي با ويژگي هاي خاص معرفي كرد و گفت: اين حماسه سترگ در شرايطي به وقوع پيوست كه روند جنگ و مقاومت بي امان مردم و نيروهاي مسلح به دليل رويكرد و تفكر ليبرال بني صدر در نحوه اداره جنگ نگران كننده شده بود و دشمن با اشغال بخش وسيعي از استان خوزستان به ديوارهاي شهر اهواز رسيده بود.
فيروزآبادي افزود: با تصرف اهواز يكي از اساسي ترين اهداف صدام و جنگ تحميلي تحقق مي يافت، اما با حضور به موقع و ارزنده مقام معظم رهبري و همراهي شهيد چمران و فداكاري رزمندگان ارتش، سپاه و نيروهاي نامنظم و مردمي، دشمن از دستيابي به اهداف خود ناكام ماند.
آزادسازي سوسنگرد را مرهون رهبر معظم انقلاب هستيم
رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح با اشاره به برخي از اسناد و شواهد دقيق جنگ تحميلي، حماسه بزرگ آزادسازي را مرهون اراده و باور رهبر معظم انقلاب و همراهي شهيد چمران دانست و تصريح كرد: مستندات و روايات متقن، بيانگر اين حقيقت است كه از زمان تكوين ايده و طرح عمليات تهاجم به دشمن بعثي و عقب راندن متجاوزين از شهر سوسنگرد با زمان آزادسازي اين شهر قهرمان و مقاوم و به تبع آن دفع خطر سقوط شهر اهواز نقش حضرت آيت الله خامنه اي مشهود و غيرقابل انكار است.
خيانت بني صدر
از واقعيات غم انگيز تاريخ
دفاع مقدس است
فيروزآبادي كارشكني و خيانت بني صدر در طول جنگ به ويژه در زمينه عدم پشتيباني از سپاه و رزمندگان براي عمليات از جمله در عمليات آزادسازي سوسنگرد را از واقعيات غم انگيز تاريخ دفاع مقدس قلمداد كرد و گفت: در شرايطي كه براي دفع فشار دشمن روي شهر اهواز و آغاز حركتي براي عقب راندن دشمن از سوسنگرد مقام معظم رهبري و فرماندهان و استاندار وقت خوزستان به اتفاق نظر رسيده بودند و طرحي براي حمله آماده كرده بودند بني صدر اجازه بكارگيري تيپ 2لشكر 92 ارتش را نداد و با وجود قولي كه با اصرار فرماندهان داده بود متاسفانه هيچ نشانه اي از حمايت و همراهي او با طرح عملياتي مشاهده نشد.
با يك فرمان امام(ره)
سوسنگرد يك روزه آزاد شد
وي با اشاره به خاطرات ولي امرمسلمين در خصوص اين عمليات افزود: مقام معظم رهبري با برآورد دقيق از جبهه دشمن و نقشه بعثي ها براي تصرف اهواز و مناسب دانستن فرصت تهاجم به ارتش صدام و عقب راندن آن از سوسنگرد و مشاهده كوتاهي و عدم حمايت بني صدر از عمليات طراحي شده در شبانگاه 25 آبان ماه سال 59 با ارسال گزارشي از وضعيت شهر و جبهه سوسنگرد به محضر حضرت امام خميني(ره) از ايشان استمداد طلبيد.
فيروزآبادي در ادامه اظهار داشت: آيت الله خامنه اي به محض دريافت دستور و فرمان حضرت امام(ره) مبني بر اينكه «بايستي سوسنگرد تا فردا آزاد شود» بي درنگ با تلاش شهيد چمران، فرمان امام(ره) به فرماندهان ارتش در لشكر 92 رزمندگان اسلام را براي يورش به جبهه دشمن متجاوز آماده ساختند و در فرداي آن روز- يعني 26 آبان ماه 1359- دلاور مردان تيپ 2 لشكر 92 زرهي نيروي زميني ارتش و رزمندگان سپاه و نيروهاي جنگ هاي نامنظم شهيد چمران، بي درنگ و در اوج شجاعت و فداكاري با عملياتي حيرت انگيز و برق آسا، دشمن را با شكست و عقب نشيني خفت بار از سوسنگرد مواجه ساختند.
وي با ارائه اسناد ابلاغي آيت الله خامنه اي به فرمانده تيپ 2 لشكر 92 زرهي و حمايت شهيد چمران در شب عمليات آزادسازي سوسنگرد كه هم اكنون دراختيار ستاد كل نيروهاي مسلح است، تأكيد كرد: پيروزي رزمندگان در اين عمليات، آثار و بركات تعيين كننده اي در ادامه دفاع مقدس براي جبهه اسلام به دنبال داشت و در عين حال اين حماسه بزرگ، مظلومانه در محاق غفلت قرار گرفته است و طي گذشت بيش از 22 سال از پايان جنگ تحميلي هنوز تجزيه و تحليل جامع و درخور توجهي پيرامون آن صورت نپذيرفته است.

 پذيرش قرباني به شرط تقوا

تقواي الهي در همه شئون زندگي اثر خاص خود را دارد.قرباني در قرآن كريم به عنوان يك اصل مطرح است. وقتي ذات أقدس له قرباني فرزندان آدم را مطرح مي كند، آن قرباني را مقبول خود مي داند كه با « تقوا » همراه باشد؛ يعني هم حسن فعلي و هم حسن فاعلي؛ هم مال حلال، هم نيّت خالص: ذ قرّبا قرباناً فتقبّ ل م ن احد ه ما و لم يتقبّل م ن الآخر(1)؛ حرف آن برادري كه قرباني اش مقبول بود اين است: نّما يتقبّل الله م ن المتّقين (2).
اگر خود آن عمل، با تقوا نبود، يعني مال، حلال نبود؛ يا مال حلال بود، ولي قرباني كننده با اخلاص نبود، با ريا و سمعه بود كه اصلاً آن عمل مقبول نيست ! اگر خود آن عمل با تقوا بود؛ يعني مال حلال بود، قرباني كننده با اخلاص بود، لكن در بخش هاي ديگر بي تقوائي داشت؛ عمل او مقبول هست، لكن به قبول كمال و كمال قبول نمي رسد.
مردود دانستن اقسام جاهليّت اعراب در مسأله « قرباني » توسط قرآن كريم
در جاهليّت، قرباني كردن رسم بود، گاهي فرزندانشان را براي بت ها قرباني مي كردند. اگر سخن از ابراهيم خليل و اسماعيل ذبيح (سلام الله عليهما) بود، قرباني براي خدا بود، نه براي بت ها ! در جاهليّت از 3 راه فرزند كشي رواج داشت؛ يا دخترها را زنده به گور مي كردند روي همان تفكر جاهلي، يا فرزند أعم از دختر و پسر را مي كشتند بخاطر ترس از گرسنگي و فقر، يا فرزند را براي بت ها قرباني مي كردند و قرباني هايي نظير گوسفند و گاو وقتي قرباني مي شد، گوشتش را به ديوار كعبه آويزان مي كردند و خونش را به ديوار كعبه مي ماليدند.
قرآن كريم آن 3 عمل را تقبيح كرد وفرمود: لا تقتلوا اولادكم سفهاً (3)، يا: ذا بشّ ر احدهم ب الانثي ظلّ وجهه مسودّاً و هو كظيم(4)، و هم اين را تقبيح كرد كه با اينكه قرباني كردن چيز بسيار خوبي است و از سنن ابراهيم خليل (ع) است؛ امّا ديوار كعبه را آلوده نكنيد به گوشت و خون ! لن ينال الله لحومها و لا د ماؤها و لك ن يناله التّقوي م نكم(5). گوشت و خون به خدا نمي رسد، تقواي قرباني به خدا مي رسد. يعني اگر مال حلال بود، به قصد قربت بود؛ اين عمل، با تقوا همراه است.
اهميّت ويژه « قرباني » در اسلام
آنقدر قرباني در اسلام محترم است كه سخن از « نيل » است و نه ( صعود ) ! (صعود) كجا كه در سوره فاطر است، (نيل) كجا كه در سوره حج است !! آنجا كه فرمود: ل يه يصعد الكل م الطّي ب و العمل الصّال ح (6)، از نيل خبر نداد؛ فرمود: بالا مي رود، به سمت او مي رود؛ امّا مي رسد يا نه، از آيه صعود بر نمي آيد. امّا از اين كريمه بر مي آيد كه « تقوا » به خدا مي رسد. چون تقوا وصف متّقي است ؛ اگر تقوا به خدا رسيد، يقيناً متّقي به خدا مي رسد. آنگاه دعاي عرفه حسين بن علي بن أبيطالب (ع) ظهور مي كند: ما ذا فقد من وجدك (7). تقوا به او مي رسد.
ضرورت عنايت مؤمنان به سنّت الهي « قرباني »
هر كسي توانست، قرباني را فراموش نكند، اينها سنن الهي است. سنّت هاي خدا به بهترين وجه پاداش مي يابد؛ هم در دنيا جزا دارد، هم در آخرت جزا دارد و اين قربانيها مركبهاي شما در قيامت است. خيلي ها در آن روز، سواره وارد مي شوند. آنها كه اهل قرباني اند، همين قرباني ها، مطاياي اينهاست در روز قيامت !خيلي ها هستند كه امروز سوارند، ولي فردا پياده مي آيند؛ خيلي ها هستند كه امروز پياده اند، ولي فرداي قيامت سواره مي آيند. بسا اسير كه آنجا امير خواهد بود، بسا امير كه آنجا اسير مي آيد ! فرمود: اين قرباني هاي شما، اين ضحاياي شما مطاياي شماست. اينها تقواست؛ از اين تقواي روز عيد حداكثر استفاده را بكنيم.
فرصت هايي نظير « عيد قربان »
بهترين وسيله براي بازگشت انسان به سوي خدا
بهترين توشه تقواست و بهترين فرصت براي تحصيل تقوا روزها وشب هاي پر بركت است. مهم ترين مناسبت، مناسبت « عيد قربان » است؛ تا عيد غدير كه دهه پر بركت ولايت خواهد بود. گاهي در اثر بعضي از اعمال، يك زمان پر بركت مي شود، چه اينكه يك مكان پر بركت مي شود. گاهي ليله قدر است، گاهي ليله جمعه است، گاهي شب و روز غدير است، گاهي نيمه شعبان است كه خدا را قسم مي دهيم به آن زمان: اللّهمّ نّي اسألك ب حقّ هذ ه اللّيله و مولود ها (8) در عيد نيمه شعبان، در دعاي قنوت عيد سعيد فطر و عيد سعيد قربان مي گوئيم: اسألك ب حقّ هذا اليوم الّذ ي جعلته ل لمسل مين عيداً (9). سرّش اين است؛ وقتي مردم به عبادت الهي بار يافتند و توفيق عبادت هاي رسمي را بدست آوردند، مي شود « عيد ». چون عود كرده اند، رجوع كرده اند و بازگشت شان بر اساس اين كه تقوا به خدا مي رسد ومتّقي به خدا مي رسد؛ به همان جائي بر مي گردند كه از همان جا آمدند.
اگر عيد فطر وعيد قربان، عيد است، به همين مناسبت است و اگر فتح مكه را ذات أقدس له فرمود: ذا جآء نصر الله و الفتح(10)، در چنين روزي فسبّ ح ب حمد ربّ ك و استغف ره نّه كان تواباً (11) به همين مناسبت است. وقتي اعمال حج انجام شد، مناسك حج انجام شد؛ انسان به وظيفه بندگي خودش عمل كرده است، اين مي شود ( عيد ) و بهترين فرصت براي بازگشت بنده به سوي ذات أقدس له همين عيد است.
بيانات حضرت آيت الله جوادي آملي (دام ظلّه العالي) در خطبه هاي نماز عيد سعيد قربان قم ؛ حرم مطهر ـ 10/ 10/ 1385
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مائده/ 27 (2) مائده/ 27 (3) انعام/ 140
(4) نحل/ 58 (5) حج/ 37 (6) فاطر/ 10
(7) اقبال الأعمال/ 349 ـ فصل ف يما نذكره م ن ادعيه يوم عرفه
(8) اقبال الأعمال/ 716 ـ فصل ف يما نذكره م ن بيان ص فات صلاه اللّيل ف ي ليله النّ صف م ن شعبان
(9) من لا يحضره الفقيه/ 1/ 513 ـ باب صلاه العيدين
(10) نصر/ 1 (11) نصر/ 3
خوان حكمت روزهاي دوشنبه وپنج شنبه منتشر مي شود.

 حضور پررنگ فيلمسازان مخالف آمريكا و صهيونيسم در جشنواره فيلم كوتاه تهران

گروه ادب و هنر-
بيست و هفتمين جشنواره بين المللي فيلم كوتاه تهران با حضور پررنگ فيلمسازان مخالف آمريكا و صهيونيسم از 28آبان تا سوم آذر امسال در تهران و هشت منطقه فرهنگي كشور برگزار مي شود.
به گزارش خبرنگاركيهان، هاشم ميرزاخاني، رئيس انجمن سينماي جوان و دبير بيست و هفتمين جشنواره فيلم كوتاه تهران، روز گذشته در نشستي خبري گفت: استقبال جهاني از اين جشنواره امسال رشد چشمگيري داشته است، به طوري كه تاكنون 2739 اثر از 95 كشور جهان و از هر پنج قاره جهان به اين جشنواره ارسال شده كه نشان مي دهد اين جشنواره جايگاه مهمي در جهان يافته است.
وي با بيان اين كه 40 مهمان خارجي در جشنواره بيست و هفتم فيلم كوتاه تهران حضور پيدا مي كنند افزود: با توجه به اين كه ايران ششمين كشور توليدكننده فيلم در جهان محسوب مي شود، لازم است از ظرفيت هاي بين المللي بيشتر استفاده شود و به همين دليل امسال از افراد تاثيرگذار سينماي جهان براي حضور در اين رويداد دعوت شده است.
وي به معرفي تعدادي از اين مهمانان پرداخت و اظهار داشت: «دمن شكتر» مستندساز آمريكايي شبكه سي ان ان بود كه به دليل گرايش ضداستعماري در آثارش از اين شبكه اخراج شد.
«احمد عاطف» هم كارگردان بانفوذ سينماي مصر است كه چند ماه قبل در اعتراض به حضور يك فيلم اسرائيلي در جشنواره قاهره از رياست هيئت داوران آن استعفا داد. «رياض شاهين» معاون وزير فرهنگ مصر و مدير جشنواره بين المللي غزه است كه با توجه به اهميت مسئله غزه به اين جشنواره دعوت شد. «وين كلست جين» از مستندسازان برجسته جهان است كه آثاري را در اعتراض به حمله آمريكا به عراق توليد كرده. «راشد رضوان» هم يك فيلمساز اسپانيايي عرب تبار هم ديگر مستندساز ضد آمريكايي و ضد صهيونيستي دعوت شده به اين جشنواره است. «عصامه سيلواوي» هم هنرمندي فلسطيني است كه جزو مهمانان اين رويداد خواهد بود. «رودريگرز» قائم مقام راديو و تلويزيون كوبا، خانم «كارمن ماركز» هنرمند پرتغالي مدافع اسلام و مخالف دولت آمريكا، «هانس يوآخيم اشليگل» محقق و پژوهشگر عضو آكادمي فيلم اروپا و... نيز از ديگر مدعوين به جشنواره بيست و هفتم فيلم كوتاه تهران هستند.
ميرزاخاني به ايجاد بخش ويژه دفاع مقدس به مناسبت سي امين سالگرد جنگ تحميلي در اين جشنواره اشاره كرد و درباره ساير بخش هاي اين جشنواره و تعداد فيلم ها گفت: در اين جشنواره 314 فيلم در دو بخش سينماي ملل و بين الملل رقابت مي كنند. از اين تعداد 228 فيلم در بخش ملي و86 فيلم در بخش بين الملل قرار مي گيرند.
وي همچنين از برگزاري نشست هاي تخصصي، بخش ويژه كردستان، حضور فيلمسازان سه دهه انجمن سينماي جوان، سخنراني حجت الاسلام پناهيان درباره رسالت فيلم كوتاه در جنگ نرم، برپايي بازار فيلم كوتاه و... خبر داد.
يزدان عشيري، مدير روابط عمومي اين جشنواره نيز در اين نشست خبري گفت: بيست و هفتمين جشنواره فيلم كوتاه تهران همزمان با تهران در استانهاي يزد، قزوين، كرمان، كردستان، خوزستان، خراسان رضوي، گيلان و كرمان برگزار خواهد شد. وي افزود: اين جشنواره در تهران در سينما فلسطين، خانه هنرمندان و موسسه صبا برگزار مي شود.

 علي لاريجاني: بخش صنعت در زمان اجراي هدفمندي يارانه ها نياز به حمايت بيشتر دارد

رئيس مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد كه در ابتداي اجراي طرح هدفمندي يارانه ها بايد از بخش صنعت حمايت بيشتري صورت گيرد.
به گزارش ايسنا، علي لاريجاني ديروز در ديدار با اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس، با تاكيد به اينكه با اجراي هدفمندي يارانه ها بايد از وضعيت صنعت مراقبت كرد، گفت: قصد و هدف از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها كمك و توسعه به كشور است، به همين جهت تا اجراي قانون بايد از بخش صنعت مراقبت بيشتري شود.
رئيس مجلس گفت: برخي از كميسيونهاي تخصصي مجلس همچنان گزارش عملكرد خود را ارائه نكرده اند، با اين وجود كميسيون صنايع و معادن كه يكي از كميسيونهاي تخصصي مجلس است عملكرد خوبي در خصوص صنايع و معادن داشته است.
لاريجاني با بيان اينكه در زمينه صنعت بايد به دو نكته توجه كرد، گفت: هدفمندي يارانه ها با هدف بهتر شدن توليد كشور تصويب شده است، بنابراين بايد مراقبت كرد كه در اجراي اين قانون صنعت لطمه نخورد. رئيس قوه مقننه تصريح كرد: در ابتداي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها نگران بخش صنعت هستم زيرا اگر تسهيلات لازم به توليدكنندگان داده نشود بخش توليد كشور با مشكل روبه رو خواهد شد و اين يكي از مشكلات مهم در اجراي قانون هدفمندي است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: بايد يارانه صنعتي واقعي و شفاف مطرح و برنامه مدوني در خصوص نحوه اجراي اين قانون در بخش صنعت ارائه شود. وي افزود: بخش صنعت با تجارت متفاوت است؛ چرا كه سرمايه گذار اگر نداند سال آينده وضعيت صنعت كشور چگونه خواهد بود سرمايه گذاري نمي كند.

 سردار نقدي: تئوري توهم توطئه براي مقابله باوصيت نامه امام(ره) مطرح شد

رئيس سازمان بسيج مستضعفين تأكيد كرد كه دشمن براي مقابله با وصيت نامه سياسي- الهي حضرت امام خميني(ره) از دو دهه قبل تئوري «توهم توطئه» را در كشور رواج داده است.
به گزارش روابط عمومي سازمان بسيج مستضعفين، سرتيپ پاسدار محمدرضا نقدي در همايش هاديان سياسي بسيج كه در مجموعه فرهنگي پنج آذر برگزار شد، با بيان اين مطلب كه مبناي وصيت نامه حضرت امام خميني(ره) بيان آسيب ها و تهديدات انقلاب اسلامي است، گفت: اگر كسي اين وصيت نامه را خوب درك كند، تقريباً تمام آسيب هاي انقلاب را به خوبي و به درستي مي فهمد، زيرا در اين وصيت نامه، حضرت امام(ره) مبناي تحليل خود را به طرح توطئه هاي دشمنان عليه اين انقلاب قرار داده است، به همين علت اغلب بندهاي وصيت نامه با كلماتي همچون «از توطئه ها» و «از جمله توطئه ها و نقشه هاي اجانب» شروع مي شود.
وي افزود: دشمن براي مقابله با وصيت نامه سياسي- الهي حضرت امام خميني(ره)، از حدود دو دهه قبل طرح تئوري توهم توطئه را در كشور رواج داد كه متأسفانه برخي از افراد صالح در داخل، نيز آن را باوركرده اند.
رئيس سازمان بسيج مستضعفين با ضروري و مهم دانستن استخراج و مبنا قرار دادن معيارها و شاخص هاي تمايز حق از باطل، اظهار داشت: بايد به مخاطب ياد بدهيم تا در حوادث گوناگون، همه بازيگران صحنه را ببيند زيرا بسياري از انحرافات و عقب ماندگي هاي سياسي افراد از آنجا نشأت مي گيرد كه بعضي ها فقط يك محدوده خاص جغرافيايي مثل شهر، استان و يا كشور خود را مي بينند در حالي كه وقتي اتفاقي روي مي دهد، يك بازيگر بين المللي نيز وجود دارد كه آن را نمي بينند؛ لذا به اشتباه مي افتند.
وي با اشاره به اينكه يكي از مطالبي كه بايد به مخاطبان ياد داد، اهميت درك اين موضوع است، افزود: حوادثي كه پيرامون انقلابي مثل انقلاب اسلامي ايران با تأثيرات جهاني روي مي دهد را بايد تحليل جهاني كرد، يعني اگر يك تحليل را جهاني بررسي نكنيم آن تحليل ناقص خواهد بود، بنابراين يكي از پايه هاي تحليل گري درست، رعايت و توجه به همين نكته است.

 در اولين روز مناسك حج متروي جديد مكه به بهره برداري رسيد

محمدرضا تيموري - خبرنگار اعزامي كيهان به مكه مكرمه
همزمان با آغاز نخستين روز مناسك حج امسال متروي جديد مكه از ديروز (يكشنبه) آغاز به كار كرد.
متروي جديد مكه داراي 2 خط است و 9 ايستگاه دارد. اين مترو 3 مكان مقدس يعني منا، مزدلفه و صحراي عرفات را كه در 5 روز انجام مناسك حج پر رفت و آمدترين مكان ها هستند، به هم مرتبط مي سازد.
اين مترو كه چين آن را ساخته تنها قطار دنياست كه فقط 5 روز در سال كار مي كند و در مرحله اول ظرفيت جابه جايي آن 35 درصد است واز روز يك شنبه تا 3 هزار نفر را همزمان جابه جا مي كند.
اين مترو با هزينه يك ميليارد و 800 ميليون دلار جاي 4 هزار اتوبوس را مي گيرد كه پيش از اين براي انتقال زائران از آنها استفاده مي شده است.
¤ شهردار مكه از گسترش فضاي مسجدالحرام به متراژ 400 هزار متر مربع خبر داد.
اين پروژه بيش از 400 هزارمتر مربع به فضاي اصلي مسجد اضافه مي كند و هم اكنون بيش از 40 طرح ديگر در شهر مكه در حال اجرا است.
وي گفت: سرمايه گذاري و بودجه پروژه ها و توپوگرافي شهر مكه از چالش هاي عمده مكه است زيرا اين شهر در ميان كوه ها و بر روي پستي و بلندي قرار دارد و نياز به تخصص هاي مختلفي در اجراي پروژه هايمان داريم.
وي افزود: تسهيلات براي ارائه خدمات به مردم بايد افزايش يابد و نمي توان مردم را در خانه هاي قديمي اسكان داد و اين غيرممكن است و مدرن سازي مكه سبب دور شدن اين شهر از هويت تاريخي خود مي شود و دولت عربستان چاره اي جز گسترش مسجدالحرام ندارد.
¤ وزارت حج عربستان سعودي اعلام كرد كه تا روز يك شنبه (22 آبان) 2 ميليون و يكصد هزار زائر بيت الله الحرام از خارج از اين كشور براي انجام مناسك حج وارد عربستان شده اند.
سفارتخانه هاي سعودي امسال براي يك ميليون و 700 هزار نفر از اتباع 75 كشور رواديد حج صادر كرده اند.
بقيه حجاج تا قبل از بسته شدن فرودگاه هاي اين كشور كه به طور معمول دو روز قبل از عيد قربان است وارد عربستان مي شوند.
¤ كارشناسان سعودي پيش بيني كرده اند حجاج در موسم حج امسال بيش از 6 ميليارد دلار در اين كشور هزينه كنند كه 40 درصد آن صرف تهيه مسكن مي شود و بقيه صرف خريد هدايا، موادغذايي، استفاده از خدمات مختلف بويژه خدمات ارتباطي و بهداشتي و غيره مي شود. افزايش اجراي طرح هاي عمراني در مكه مكرمه و مدينه منوره باعث افزايش سفر حجاج به اين كشور در موسم حج شده است كه در نتيجه افزايش درآمد اقتصادي را براي عربستان به دنبال داشته است. بازار كار عربستان از جمله بخش هايي است كه بهره هاي زيادي از موسم حج مي برد به گونه اي كه در مراسم حج حدود 50 هزار فرصت جديد شغلي در عربستان ايجاد مي شود.
¤ وزير كشور عربستان سعودي گفت؛ نيروهاي امنيتي عربستان براي تامين امنيت حجاج آمادگي كامل دارند. نايف بن عبدالعزيز در مراسم رژه از نيروهاي امنيتي و انتظامي عربستان گفت: ماموران سعودي آمادگي كامل دارند تا با هر تحرك ضد امنيتي كه امنيت حجاج را به خطر بيندازد برخورد كنند. سرويس هاي امنيتي عربستان تحركات گروهك هاي تروريستي و بويژه القاعده را زير نظر دارند و نگراني خاصي براي تامين امنيت مراسم حج وجود ندارد.
¤ 4 زائر در عربستان سعودي به علت ابتلا به آنفلوآنزاي نوع آ (خوكي) جان خود را از دست دادند. وزارت بهداشت عربستان افزود: تاكنون يك زن مراكشي، 2 مرد با مليت هندي و سوداني كه هر سه بيش از 75 سال داشته اند بر اثر ابتلا به اين ويروس جان سپرده اند. همچنين يك دختر 17 ساله نيجريه اي نيز در ليست درگذشتگان بر اثر آنفلوآنزا قرار دارد.

 


صفحه (14)


صفحه (3)


صفحه (2)

     


(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14