(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


چهارشنبه 15 دی 1389- شماره 19832

توضيحات ستاد هدفمند كردن يارانه ها درباره نحوه محاسبه قبض هاي آب، برق و گاز
30 شركت بزرگ خواستار تحريم رئيس دوره اي اتحاديه اروپا شدند
زنان داراي فرزند خردسال يا معلول در اولويت دوركاري قرار مي گيرند
مجرميت يك آهن فروش به دليل اعلام نكردن موجودي انبار
صنعت پالايشگاهي هند قرباني اقدام اخير دهلي نو عليه ايران
وزير اقتصاد: بازار سرمايه بايد از هدفمندي يارانه ها پشتيباني كند
افزايش 26ميليون تني توليد فولاد در كشور
مشكل سهميه بندي سوخت ناوگان برون شهري برطرف مي شود
توسعه دولت الكترونيك در 8 استان كشور
كشف 347 ميليارد تومان كالاي قاچاق در 8 ماه
كوتاه اقتصاديتوضيحات ستاد هدفمند كردن يارانه ها درباره نحوه محاسبه قبض هاي آب، برق و گاز

ستاد هدفمندكردن يارانه ها با انتشار اطلاعيه شماره 6 خود اعلام كرد:شركت هاي آب و فاضلاب، برق و گاز موظفند از 15 دي ماه (امروز)، شرايط لازم براي اعلام تعداد واحدهاي مسكوني بهره مند از يك كنتور را به صورت حضوري،تلفني و سامانه هاي اينترنتي (رايانه اي) فراهم نمايند تا مردم براحتي اطلاعات خود را در اختيار بگذارند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، در اين اطلاعيه ضمن تشكر از همراهي و همكاري مسئولانه كليه اقشار مردم ايران در اجراي بزرگترين تلاش و برنامه ريزي كشور جهت تحقق پيشرفت و عدالت وهمچنين نظارت ها و همكاري هاي اصناف، صنعتگران، كشاورزان، كارگران، كارمندان، رانندگان و فعالان بخش حمل و نقل كشور در مديريت اجراي قانون، نحوه محاسبه قيمت آب، برق و گاز اعلام شده است.
براساس اين اطلاعيه، از آنجا كه محاسبه قيمت آب، برق و گاز مشتركين خانگي با تعرفه هاي جديد و بصورت پلكاني محاسبه خواهد شد ميزان مصرف مشتركين و تعداد واحدهاي بهره بردار در يك مجموعه مسكوني مهم است لذا به منظور رفاه حال مردم چنانچه ساختمان هاي مسكوني موفق به تفكيك واحد و دريافت پايان كار شهرداري نشده اند با خوداظهاري مشتركين مربوطه و دريافت يك تعهدنامه اخلاقي از آنان ميزان مصرف به تعداد واحدها تقسيم و بر مبناي آن ميزان هر واحد مشخص و محاسبه خواهد شد.
ستاد هدفمند كردن يارانه ها همچنين اعلام كرد: شركت هاي آب و فاضلاب، برق و گاز موظفند ازامروز شرايط لازم براي اعلام تعداد واحدهاي مسكوني بهره مند از يك كنتور را به صورت حضوري، تلفني و سامانه اينترنتي(رايانه اي) فراهم نمايند تا مردم براحتي اطلاعات خود را در اختيار بگذارند.
براساس اين اطلاعيه، چنانچه مشتركين جهت مديريت مصرف هر خانوار بخواهند كنتورهاي خود را تفكيك كنند مي توانند به شركت هاي ذيربط در محل خود مراجعه كرده و شركت هاي مذكور تنها با اخذ هزينه كنتور و نصب آن نسبت به نصب كنتور و واگذاري اشتراك مستقل اقدام نمايند.
ستاد هدفمند كردن يارانه ها همچنين تاكيد كرد: محاسبه هر ميزان مصرف آب، برق و گاز تا قبل از 28/9/89 براساس نرخهاي قبلي صورت گرفته ومحاسبه آنها با نرخ هاي تعرفه جديد ممنوع است.
در اين اطلاعيه همچنين تصريح شده است: از آنجا كه روش هاي محاسبه قبوض آب و برق و گاز پس از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها تغيير نموده است و تمامي نرم افزارها براي رفاه حال مردم ساده سازي شده، احتمال خطا وجود دارد لذا كليه مشتركين در صورت مشاهده هرگونه خطاي احتمالي موارد بروز خطا را به شركت ذيربط اطلاع دهند تا بلافاصله اصلاح لازم صورت گيرد.
در بخش ديگري از اين اطلاعيه آمده است: مشتركيني كه در هنگام قرائت كنتور بدليل عدم حضور در منزل مسكوني هيچگونه قبضي دريافت نكرده اند شركتهاي ذيربط را جهت دريافت قبوض خود مطلع كنند در غير اين صورت علي الحساب معادل ماه مشابه سال قبل محاسبه خواهد شد. ستاد هدفمند كردن يارانه ها همچنين شركتهاي آب، برق و گاز را موظف كرد با پيوستي كه به همراه قبض صادره به دست مشتركان مي رسد، در خصوص نحوه محاسبه قيمت بر قبض اطلاع رساني كنند.
براساس اين اطلاعيه، دريافت هرگونه مبالغي تحت عناويني مانند آبونمان، ديماند، قدرت و تبصره در قبوض ممنوع است.

 30 شركت بزرگ خواستار تحريم رئيس دوره اي اتحاديه اروپا شدند

30 شركت بزرگ از كميسيون اروپا خواستند تا مجارستان را به علت وضع ماليات ويژه بر شركتهاي خارجي تحريم كند.
به گزارش پايگاه اينترنتي ترند نيوز، مديران شركتهاي بزرگ اروپايي مقامات مجارستان را به خروج سرمايه گذاري هاي خود از اين كشور تهديد كردند. مديران شركتهاي اروپايي خواستار لغو قانون دريافت ماليات مضاعف و ويژه از شركتهاي خارجي در مجارستان شدند.
فقط شركت آلماني «دوچ تلكام» بر اثر ماليات وضع شده اخير بايد 100 ميليون يورو ماليات اضافي به دولت مجارستان بپردازد. تصميم اخير دولت مجارستان براي اخذ ماليات مضاعف از شركتهاي اروپايي براي جبران كسري بودجه اين كشور بوده است. از ژانويه سال 2011 رياست اتحاديه اروپا به مدت شش ماه به مجارستان واگذار گرديد.
چين بدهي هاي
اسپانيا را مي خرد
معاون نخست وزير چين با تاكيد بر عزم چين براي خريد بدهي هاي اسپانيا گفت: پكن كاملاً مطمئن است كه دولت اسپانيا مي تواند بر بحران مالي و اقتصادي غلبه كند.
به گزارش خبرگزاري رويترز، لي كي كيانگ در آستانه آغاز تور اروپايي خود به سه كشور اسپانيا، انگليس و آلمان تصريح كرد: چين همچنان به خريد بدهي هاي اسپانيا ادامه خواهد داد. چين به قدرت اقتصادي اسپانيا اعتقاد كامل دارد و من كاملاً مطمئن هستم كه مقامهاي مادريد مي توانند بر بحران مالي و اقتصادي اخير غلبه كنند.
وي افزود: چين از كليه برنامه هاي اقتصادي دولت اسپانيا حمايت مي كند و اميدوار است اين كشور عضو يورو هر چه زودتر از بحران اقتصادي و مالي خارج شود.
سرمايه گذاران بين المللي نگران وضعيت اقتصادي و مالي اسپانيا هستند و اين مساله نرخ بهره وام در اين كشور را به شدت افزايش داده است. بسياري از كارشناسان اقتصادي نگران تكرار تجربه تلخ يونان و ايرلند در اسپانيا در آغاز سال جديد ميلادي هستند.
اقتصاد اسپانيا دو برابر اقتصادهاي ايرلند يونان و پرتغال است و بحران مالي اين كشور آثار و تبعات به مراتب سنگين تري بر منطقه يورو خواهد داشت.

 زنان داراي فرزند خردسال يا معلول در اولويت دوركاري قرار مي گيرند

با ابلاغ معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور، اولويت استفاده از دوركاري با زنان كارمند خصوصا مادراني است كه فرزند خردسال يا معلول دارند و خود يا اعضاي خانواده آنان با بيماري هاي خاص مواجه مي باشند.
لطف الله فروزنده معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در بخشنامه اي به كليه دستگاه هاي اجرايي اعلام كرد: براساس مفاد ماده 4 آيين نامه دوركاري(كار در خانه) موضوع مصوبه مورخ
7/4/1389 وزراي عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك، در طرح دوركاري كارمندان دولت با توجه به ضرورت ملاحظه اقتضائات، حق تقدم و اولويت استفاده از اين طرح با زنان كارمند خصوصا مادراني است كه فرزند خردسال يا معلول دارند و خود يا اعضاي خانواده آنان با بيماري هاي خاص مواجه مي باشند.
براساس وظايف و اختيارات كارگروه اجرايي طرح دوركاري، مواردي چون تاييد صلاحيت كارمندان متقاضي دوركاري، تعيين امكانات و تجهيزات مورد نياز براي انجام دوركاري، تعيين ساز و كارهاي لازم براي امنيت اطلاعات مورد استفاده در فرآيند دوركاري، تعيين دوره هاي زماني براي فعاليت هاي دوركاري هر كارمند، نظارت بر اجراي فرآيند دوركاري در دستگاه اجرايي و تهيه گزارش هاي مديريتي نهايي فعاليت هاي انجام شده از طريق دوركاري را شامل مي شود.
براساس ماده 4 اين آئين نامه، پس از تعيين فعاليت هاي قابل انجام از طريق دوركاري و اعلام آن به كارمندان، انجام آن با درخواست كارمند و موافقت دستگاه يا پيشنهاد دستگاه و موافقت كارمند صورت مي پذيرد.
براين اساس، در صورت وجود چند كارمند واجد شرايط متقاضي دوركاري، افراد معلول و زنان باردار يا داراي فرزند كمتر از 6 سال از اولويت برخوردار خواهند بود.

 مجرميت يك آهن فروش به دليل اعلام نكردن موجودي انبار

يك آهن فروش به دليل اعلام نكردن موجودي انبار كالاي خود مجرم شناخته شد و پرونده او به سازمان تعزيرات حكومتي ارسال شد.
محمد حسين مولاخواه مديركل بازرسي ويژه سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان با اعلام اين خبر افزود: با اجرايي شدن قانون هدفمندسازي يارانه ها، براي جلوگيري از انباشت غيرقانوني يا احتكار، اختفاء و يا امتناع از عرضه كالا، صاحبان انبارها و سردخانه هاي سراسر كشور موظف شده اند موجودي 22 قلم كالاي اساسي و ضروري خود را به سازمانها و ادارات بازرگاني اعلام كنند و اعلام نكردن موجودي به منزله ارتكاب تخلف تلقي مي شود.
وي با اشاره به اينكه در جريان بازرسي هاي انجام شده توسط بازرسان ويژه سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان، يك انبار آهن آلات در جنوب شهر تهران كشف شد كه موجودي آن اعلام نشده بود، تصريح كرد: در بازرسي هاي به عمل آمده مشخص شد بيش از سه هزار تن آهن آلات شامل تيرآهن، ميلگرد و انواع ورق هاي فولادي سرد و گرم در اين انبار ذخيره سازي شده است، بدون اينكه اطلاعات آن در اختيار سازمان بازرگاني استان تهران قرار گرفته باشد.
به گفته مديركل بازرسي ويژه سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان با بررسي هاي انجام گرفته از سوي كارشناسان، معادل ارزش ريالي موجودي اين انبار 104 ميليارد ريال تخمين زده شده است.
وي تصريح كرد: پس از تكميل پرونده اين انبار در سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان، به منظور رسيدگي نهايي و صدور حكم، پرونده در اختيار سازمان تعزيرات حكومتي قرار گرفت.

 موسسه تحقيقاتي مودي گزارش داد
صنعت پالايشگاهي هند قرباني اقدام اخير دهلي نو عليه ايران

موسسه تحقيقاتي مودي اعلام كرد در صورت حل نشدن اختلاف دهلي نو و تهران بر سر نحوه پرداخت پول نفت صادراتي ايران، صنعت پالايشگاهي و پتروشيمي هند به شدت زيان خواهد ديد.
به گزارش خبرگزاري رويترز، اين موسسه در ادامه افزود: اگر تنش در روابط ارزي ايران و هند بيش از يك ماه طول بكشد ميزان سود صنايع پتروشيمي و پالايشگاهي هند به شدت كاهش خواهد يافت.
بانك مركزي هند هفته گذشته با تصميم جنجالي خود مبني بر ممنوعيت انجام مبادلات نفتي ايران و هند در چارچوب مكانيسم اتحاديه پاياپاي آسيايي موجب ايجاد اختلال در روند واردات نفت از ايران شد كه اين مساله هنوز حل و فصل نشده است. فشارهاي آمريكا و اروپا موجب شده تا بانك مركزي هند مبادلات ارزي با دلار و يورو را با ايران ممنوع اعلام كند.
مذاكرات مقامهاي بانكهاي مركزي دو كشور در شهر بمبئي بدون دستيابي به نتيجه اي مشخص پايان يافته است.
اين موسسه در ادامه افزود: در صورت عدم حل و فصل اين مساله به مدت بيش از يك ماه بين ايران و هند، مقامهاي دهلي نو بايد جايگزين سريعي را براي واردات نفت پيدا كنند. پالايشگاه مانگلور هند هم اكنون روزانه 153 هزار بشكه نفت از ايران وارد مي كند كه اين رقم 60درصد كل نياز اين شركت را تشكيل مي دهد.
به اعتقاد كارشناسان هندي انجام مبادلات ارزي با ايران خارج از مكانيسم اتحاديه پاياپاي آسيايي موجب افزايش هزينه هاي مالي شركتهاي هندي خواهد شد. هند اكنون در مسير لغزنده و بي ثباتي براي واردات نفت قرار گرفته است. مقامهاي دولت هند اكنون با مشكل و چالش بزرگي روبرو شده اند كه بخش بزرگي از اين مشكل به دست خود آنها ايجاد شده است.
بيش از اين نيز احتمال مي رفت كه با توجه به فشارهاي آمريكا، هند نتواند مبادلات نفتي خود با ايران را از طريق اتحاديه پاياپاي آسيايي ادامه دهد.
به اعتقاد كارشناسان هندي متوقف شدن كليه مبادلات نفتي با ايران بر مبناي يورو و دلار شوك بزرگي به شركتهاي نفتي هند وارد كرده است. معاون بانك مركزي هند ضمن رد فشارهاي خارجي و تاثير آن در اتخاذ اين تصميم گفت: اين مساله صرفا يك مساله فني و تكنيكي است و اميدوارم هرچه زودتر راهكاري براي حل اين مساله پيدا شود.
در همين حال آسيا پالس نيز با اشاره به اين كه پالايشگاه مانگلور هند 60درصد نفت مورد نياز خود را از ايران تامين مي كند هشدار داد اين پالايشگاه بازنده بزرگ اختلاف ارزي ايران و هند خواهد بود.

 وزير اقتصاد: بازار سرمايه بايد از هدفمندي يارانه ها پشتيباني كند

وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اينكه سال 89 در تقويم تاريخي اقتصاد ايران يك صفحه برجسته است گفت: براي اجراي بهتر هدفمندي يارانه ها نهادهاي مالي از جمله بورس بايد با تامين مالي مناسب به اجراي بهتر اين قانون كمك كند.
سيدشمس الدين حسيني در مراسم افتتاحيه چهارمين نمايشگاه تخصصي بورس، بانك، بيمه و خصوصي سازي با اشاره به اينكه سال 89 در تقويم تاريخ اقتصاد ايران يك صفحه برجسته است اظهار داشت: پس از نزديك يك قرن بي توجهي يا كم توجهي به ارزش منابع، امروز با اجراي هدفمندي يارانه ها اين كم توجهي ورق خورد.
وي افزود: در برخي موارد نقدهايي به اجراي اين قانون و افزايش قيمت بعضي از كالاها از جمله گازوئيل شد ولي اين ميزان تا قيمت فوب خليج فارس فاصله زيادي دارد. همچنين در هدفمندي يارانه ها كه يكي از بخش هاي تحول اقتصادي است بايد تلاش كنيم از اين طريق تراز اقتصادي كشور را ارتقاء دهيم تا ارزش منابع اقتصادي خود را بيش از گذشته بدانيم.
وزير امور اقتصاد و دارايي بيان كرد: سالهاست با هزينه هاي گزاف به دنبال مبارزه با قاچاق سوخت از ايران به كشورهاي ديگر بوده ايم ولي امروزه اين قاچاق با اجراي هدفمندي يارانه ها محو شده است.
حسيني تصريح كرد: توليدكنندگان نيز در راستاي اجراي اين قانون پس از مشخص شدن قيمت ها راه و نشاني مسير براي آنها مشخص شده ولي بايد نسبت به گذشته تغيير مسير داده و خطوط توليد خود را اصلاح كنند بنابراين براي اين اقدام بايد منابع مالي در اختيار آنها قرار دهيم.
وي افزود: يكي از موارد مهمي كه هميشه با اجراي هدفمندي يارانه ها صحبت مي شد اين بود كه هدفمندي يارانه ها چه اثري بر بازار سرمايه دارد ولي با توجه به اينكه بازارهاي مالي ما افرادي هستند كه داراي دانش بوده و براساس آمار و ارقام تحليل مي كنند مي دانستند كه شفاف سازي قيمت ها در جهت توسعه بازار سرمايه است.
وي تاكيد كرد: پشتيباني بازار سرمايه بخشي از هدفمندي يارانه هاست و بر اين اساس از آنها مي خواهيم و توقع داريم بازار سرمايه دين خود را به طرح تحول از طريق تامين مالي مناسب ادا كند.
وزير اقتصاد با اشاره به اينكه اين فضا، فضاي تغيير است و كاهش تعرفه كه از سوي رئيس كل بيمه مركزي اعلام شده نويد خوبي است كه به اجراي بهتر هدفمندي يارانه ها كمك مي كند گفت: يكي ديگر از اقداماتي كه بايد از سوي بورس انجام شود كاهش كارمزدها است.
حسيني تصريح كرد: با توجه به اينكه بازار گسترده شده بايد سود سهامداران نيز افزايش يابد كه اين كار با كاهش كارمزدها انجام مي شود. بنابراين تاكيد مي كنم در كنار تاثير هدفمندي يارانه ها در بورس، بانك، بيمه و خصوصي سازي بايد نقش آنها در حمايت از اقتصاد و هدفمندي يارانه ها اضافه شود.
تالار مجازي بازار سرمايه راه اندازي شد
رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار تهران گفت: تالار مجازي بازار سرمايه راه اندازي مي شود.
علي صالح آبادي ديگر سخنران اين مراسم، افزود: حجم معاملات در بورس و اوراق بهادار امسال حدود 18 هزار ميليارد تومان بود كه اين ميزان تا پايان سال نيز افزايش خواهد يافت.
وي با اشاره به حجم معاملات سال گذشته، اظهار داشت: كل حجم معاملات در سال گذشته 18 هزار و 400 ميليارد تومان بود.
وي تاكيد كرد: با اين وجود مشاهده مي شود تاكنون توانسته ايم به اندازه تمام سال گذشته حجم معاملات در بورس را افزايش دهيم.
به گفته صالح آبادي، هم اكنون نقد شوندگي بازار سرمايه روند مطلوبي دارد و در اكثر سهام شرايط خوبي داريم بطوري كه هر كس مبادرت به خريد و فروش كند تقاضا كننده در بازار وجود دارد.
رئيس سازمان بورس تصريح كرد: بازار سرمايه چند پله ارتقا يافته زيرا زيرساختهاي اين بازار به درستي تامين شده است.
وي با اشاره به روند فعاليت در فرابورس گفت: فعاليت عمده اين شركت از سال 89 شروع شده كه اكنون حجم آن پنج هزار ميليارد تومان است كه سال گذشته اين ميزان تنها 200 ميليارد تومان بوده است. در صورت افزايش فعاليت بورس اوراق بهادار حجم معاملات بورس و فرابورس در سال جاري به 23 هزار ميليارد تومان مي رسد.
وي اضافه كرد: امروز تالار مجازي آنلاين يا برخط افتتاح مي شود كه بايد براي استفاده از اين تالار در كشور فرهنگ سازي شود و مردم در اين خصوص آموزش هاي لازم را كسب كنند.
وي ادامه داد: اين تالار مجازي با سرمايه مجازي در اختيار افراد قرار مي گيرد تا افراد بتوانند سهمي را خريد يا فروش كرده زيرا با اين روش پويا مي توانند سبد درست كنند.
تعرفه ها در صنعت بيمه كاهش يافت
رئيس كل بيمه مركزي از كاهش حق بيمه ها با اجراي هدفمندي يارانه ها خبر داد و گفت: تعرفه ها در بخش بيمه بدنه 17 درصد و آتش سوزي 50 درصد كاهش يافته است، بنابراين ارقام نشان مي دهد صنعت بيمه در جهت كاهش حق بيمه ها حركت كرده است.
فرشباف ماهريان با اشاره به اينكه همگام با اصلاح ساختار اقتصادي، صنعت بيمه نيز به سوي بازارهاي رقابتي حركت كرده است، گفت: به جز بيمه عمر و شخص ثالث اختياري بقيه بيمه ها از نظام تعرفه خارج و با اين اقدام زمينه براي بازار رقابتي گسترده فراهم مي شود.

 تا پايان برنامه پنجم صورت مي گيرد
افزايش 26ميليون تني توليد فولاد در كشور

500 شركت صنعتي و معدني و صنايع معدني در نخستين نمايشگاه دستاوردهاي بومي سازي و خودكفايي صنعت و معدن حضور خواهند داشت.
حسن پلارك رئيس هيات عامل سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) در يك كنفرانس خبري با تاكيد بر اينكه توانمندي توليدكنندگان تجهيزات صنعتي و معدني داخلي بسيار بيشتر از ظرفيت نمايشگاه بومي سازي است افزود: برگزاري اين نمايشگاه با هدف ارائه توانمندي هاي ايجاد شده توسط صنعتگران و دانشمندان بصورت فيزيكي و نرم افزاري و نيز اطلاع يافتن از نياز شركتهاي توليدي به قطعات است.
رئيس هيات عامل ايميدرو با اشاره به بحث افزايش جهشي توليد در اين سازمان در برنامه پنجم توسعه گفت: اكنون ظرفيت توليد فولاد
5/17 ميليون تن است كه با افتتاح 2 طرح فولادي ( فولاد ارفع يك ميليون تن و فولاد هرمزگان 1/6 ميليون تن) تا پايان سال جاري، ظرفيت توليد فولاد ايميدرو به 20 ميليون تن مي رسد.
وي افزود: با توجه به برنامه 46 ميليون تني فولاد تا پايان سال 93، قرار شده با تلاش مجموعه بخش صنعت و معدن، برنامه توليد 26 ميليون تني فولاد را بين 3 تا 4 سال آينده به سرانجام برسانيم.
پلارك ادامه داد: البته اين برنامه با حفظ تمام جوانب كارخانه يك ميليون تني فولاد نظير مسائل زيست محيطي، ايمني، تامين آب، برق و غيره انجام خواهد شد.
رئيس هيات عامل ايميدرو با اشاره به اينكه براي طرح هاي مذكور 2/11 ميليارد دلار نياز داريم، گفت: هر واحد يك ميليون تني 450 ميليون دلار اعتبار نياز دارد.
وي ادامه داد: پس از انجام كار مطالعاتي گسترده و فشرده، مشخص شد كه امكان ساخت تجهيزات در داخل كشور تا حد قابل توجهي وجود دارد.
پلارك خاطرنشان كرد: با تاكيد رياست جمهوري و وزير صنايع و معادن بر بومي سازي صنايع، كميته بومي سازي در اين وزارتخانه تشكيل شد و به طور جدي آن را دنبال مي كنيم.
رئيس هيات عامل ايميدرو با اشاره به استقبال بي نظير و گسترده توليدكنندگان داخلي از نمايشگاه بومي سازي گفت: در طول اين مدت، با توانمندي هايي مواجه شديم كه پيش از اين، آنها را سازماندهي و تجميع نكرده بوديم.
وي همچنين درباره نمايشگاه مجازي افزود: ارزيابي ما نشان مي دهد كه براي ارائه توانمندي صنعتگران در نمايشگاه مجازي حدود 5 هزار نفر شركت خواهند كرد.
رئيس هيات عامل ايميدرو خاطرنشان كرد: نمايشگاه مجازي بصورت دائمي ادامه خواهد داشت و ميزبان سطوح مختلف صنعت اعم از صنايع كوچك تا صنايع بزرگ نظير آلومينيوم، مس، فولاد و غيره خواهد بود.
پلارك اظهار داشت: در فراخوان انجام شده، به اين نتيجه رسيديم كه 90درصد تجهيزات مهم بخش فولاد بومي سازي شده و مي توان آنها را در داخل ساخت.
وي ادامه داد: 80درصد واحد احياي مستقيم، 65 درصد بخش كوره بلند فولاد، 70درصد صنايع مس، معدني و تبديلي را بومي كرده و قادريم اين تجهيزات را در داخل بسازيم.وي افزود: اكنون سازندگان داخلي مي توانند كارخانه گندله سازي را به طور 100درصد در داخل احداث كنند و در عين حال از آمادگي لازم براي صدور تجهيزات اين كارخانه ها نيز برخوردارند.
شايان ذكر است: اين نمايشگاه از 16 تا 21 ديماه در تهران برگزار مي شود.

 مشكل سهميه بندي سوخت ناوگان برون شهري برطرف مي شود

نماينده تام الاختيار وزارت راه در هدفمندي يارانه ها با اشاره به موافقت دولت با افزايش ميزان سهميه هاي ناوگان حمل و نقل برون شهري، گفت: هر ناوگاني كه فعال تر باشد مشكلي براي دريافت سوخت در راستاي ارائه خدمات گسترده تر ندارد.
شهريار افندي زاده زرگري در گفت وگو با فارس در مورد تعيين تكليف سهميه سوخت ناوگان حمل و نقل برون شهري پس از اختصاص 10 روزه سوخت 165 ريالي، اظهار داشت: در مدت زمان فعلي پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، در سيستم حمل و نقل جاده اي به خاطر همكاري مطلوب تشكل هاي صنفي اعم از رانندگان و موسسات حمل و نقل، روند مثبتي طي شد.
وي ادامه داد: با اين حال برخي مشكلات اجرايي نيز در كنار موضوع سهميه بندي سوخت وجود داشت كه اين مشكلات در چندين مولفه متفاوت توسط كارشناسان بررسي شد.
افندي زاده خاطر نشان كرد: تلاش شد پس از شارژ 10 روزه سوخت 165 ريالي براي ناوگان برون شهري بسته به ميزان مصرف آنها، سهميه ماهيانه ناوگان حمل و نقل عمومي جاده اي را مشخص كنيم كه با توجه به اينكه نوع ناوگان متفاوت بود، تلاش كرديم در يك ماه اول اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها، بررسي كنيم كه انواع ناوگان حمل و نقل برون شهري به چه ميزان سوخت نيازمند است و طي اين يك ماه، مقدار سهميه را به صورت علي الحساب روزانه در كارت هاي سوخت شارژ كنيم.
نماينده تام الاختيار وزارت راه در هدفمندي يارانه ها خاطر نشان كرد: فعلا سهميه علي الحساب نفت گاز مورد نياز ناوگان، متناسب با نياز آنها تا پايان دي ماه شارژ شده است بنابراين مشكل سهميه بندي سوخت ناوگان تا پايان دي ماه برطرف شد.
معاون وزير راه و ترابري ادامه داد: تا پايان ماه جاري تلاش مي كنيم كه با بررسي هاي انجام شده، ميزان واقعي مورد نياز سوخت را براي سيستم حمل و نقل برون شهري بسته به ميزان سير آنها تعيين كنيم.
نماينده ويژه دولت در امر ترانزيت ادامه داد: با سياست هاي حمايتي دولت تلاش شده است نوع سهميه بندي سوخت ناوگان حمل و نقل برون شهري، مشكلي را براي فعاليت شركت هاي حمل و نقل ايجاد نكند و در بهمن ماه نيز اين روش ادامه يابد.
افندي زاده ادامه داد: از اين پس تلاش مي شود سهميه بندي سوخت ناوگان برون شهري براساس ميزان عملكرد وسايل نقليه تعيين شود به طوري كه اگر حتي ناوگاني علاقمند بودند حمل و نقل و جابه جايي بيشتر و عملكرد بالاتري داشته باشند، اين امكان براي آنها فراهم است كه مشكلي براي دريافت سوخت در راستاي ارايه خدمات بيشتر نداشته باشند.

 توسعه دولت الكترونيك در 8 استان كشور

رئيس سازمان فناوري اطلاعات ايران گفت: با اجرايي شدن تفاهم نامه ميان سازمان فناوري اطلاعات ايران و استانداري هاي 8 استان بزرگ كشور، دولت الكترونيك در اين استان ها توسعه مي يابد.
علي حكيم جوادي ديروز در مراسم امضاي تفاهم نامه همكاري ميان اين سازمان با 8 استان، ضمن بيان اين مطلب يكي از برنامه هاي اصلي دولت دهم را پياده سازي دولت الكترونيك و خدمات الكترونيكي عنوان كرد.
وي با بيان اين مطلب كه اقدام هاي خوبي در راستاي پياده سازي زيرساخت ها از سوي دولت صورت گرفته است، ابراز اميدواري كرد، با وجود اين زيرساخت ها و كمك استانداري ها، پياده سازي دولت الكترونيكي در طول برنامه پنجم توسعه محقق شود.
به گفته حكيم جوادي، افزايش آمادگي الكترونيكي و توسعه خدمات الكترونيكي در استان ها از جمله اهداف وزارت ارتباطات در راستاي همكاري با استانداري ها محسوب مي شود.
معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با بيان اين مطلب كه در همين راستا، 8 استان فعال (خراسان رضوي، مازندران، همدان، تهران، فارس، آذربايجان شرقي، خوزستان و گلستان) در اين زمينه انتخاب شدند، تصريح كرد: پيش از اين، توسعه دولت الكترونيكي در استان بوشهر با همكاري استانداري اين استان به عنوان يك الگو پياده سازي شده و هم اكنون آماده بهره برداري است.
وي ادامه داد: در همين راستا، علاوه بر ايجاد مركز داده، 21 خدمت قابل ارائه به صورت الكترونيكي از طريق پورتال اين استان ها قابل دستيابي است.
گفتني است در مراسم ديروز، تفاهم نامه همكاري ميان سازمان فناوري اطلاعات ايران و هشت استانداري تهران، خراسان رضوي، اصفهان، فارس، گلستان و مازندران، همدان، خوزستان و آذربايجان شرقي به امضاء رسيد.

 مرتضوي خبر داد
كشف 347 ميليارد تومان كالاي قاچاق در 8 ماه

رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز از كشف 347 ميليارد توماني كالاي قاچاق در 8 ماهه سال جاري و رشد 58 درصدي آن خبر داد.
سعيد مرتضوي صبح ديروز در گردهمايي تخصصي دبيران و مسئولان دبيرخانه كميسيون هاي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در تهران اظهار داشت: در 8 ماهه امسال ميزان جريمه قاچاقچيان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 97 درصد رشد داشته و ارزش آن به 107 ميليارد تومان رسيده، اين در حالي است كه ميزان وصول جريمه ها 136 درصد رشد داشته است.
وي افزود: در 8 ماهه سال جاري ارزش كالاي مكشوفه قاچاق 347 ميليارد تومان بوده است كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 58 درصد رشد نشان مي دهد.
رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز اظهار داشت: 80 درصد كشفيات قاچاق در 10 استان مرزي و 3 استان بارانداز داخلي بوده است.
وي افزود: ارزش متوسط هر پرونده در اين مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته 56 درصد رشد داشته است، پرونده هاي با ارزش بيش از 100 ميليون تومان رشد 46 درصدي داشته و اين در حالي است كه ارزش پرونده هاي كمتر از يك ميليون تومان كاهش 5/8 درصدي داشته است.
مرتضوي با تاكيد بر اينكه تمركز ستاد بر روي باندهاي بزرگ و حرفه اي قاچاق كالا است، اظهار داشت: ما معتقديم براي مبارزه با قاچاق بايد پيش از ورود كالا به مبادي، مبارزه صورت گيرد.
وي ادامه داد: دولت در تاريخ ششم شهريورماه امسال تكاليفي را براي نهادها و سازمان هاي مختلف در راستاي تشديد پيشگيري مبارزه با قاچاق كالا و ارز وضع كرده كه از جمله وظايف مشخص شده مي توان به ساماندهي مبادلات مرزنشينان در مبادي مجاز مرزي، برخورد جدي با شبكه هاي سازمان يافته و باندي و عوامل قاچاق كالا و ارز، بررسي مبادي شكل گيري قاچاق در اطراف مرزهاي كشور با برگزاري جلسات دو جانبه با رده متناظر كشورهاي همسايه از جمله عراق، الزام استانداري هاي استان هاي مرزي به اجراي كامل مقررات ورود كالاي ملواني و جلوگيري از ورود كالاي قاچاق تحت اين پوشش اشاره كرد.
مرتضوي گفت: مجلس مقرر كرده، دولت لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز را ارايه كند. دولت نيز ستاد را موظف نمود ظرف مدت 3 ماه لايحه جامع مبارزه با قاچاق كالا و ارز را تهيه و ارايه كند.
رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز تصريح كرد: با تشكيل دولت دهم و پس از انتصاب و عارفه اينجانب به سمت رياست ستاد در تاريخ 19 دي ماه سال 88، موضوع تدوين لايحه جامع مبارزه با قاچاق كالا و ارز به عنوان اولويت راهبردي ستاد معرفي شد.

 كوتاه اقتصادي

¤ ستاد بسيج اقتصادي كشور اعلام كرد: كالابرگ شماره(542) شهري مرحله سيزدهم براي دريافت سهميه شكر به ازاي هر نفر 1200گرم به قيمت (4800) ريال صرفاً براي شهروندان ساكن استانهاي: خراسان رضوي، فارس و قزوين تعيين گرديده است.كالابرگ ياد شده براي مصرف كنندگان و عاملان فروش تا تاريخ 15/12/89 داراي اعتبار خواهد بود.
¤ مشاور بازرگاني وزير جهادكشاورزي با بيان اينكه مشكل وثيقه دريافت گندم ارزان برطرف شد، گفت: ليست دامداران هرچه سريعتر از سوي اتحاديه ها ارائه شود، گندم سهميه اي ارزان قيمت زودتر در اختيار دامداران قرار مي گيرد.
¤ معاون وزير بازرگاني، از ارائه كالا با درصد و حاشيه سود كمتر خبر داد و گفت: به منظور تنظيم بازار و كنترل حواشي رواني اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، فروش هاي فوق العاده با همكاري اصناف در بخش هايي همچون پوشاك و لوازم خانگي آغاز شده است و اين روند تا اواخر امسال ادامه خواهد داشت.
¤ با اجراي عمليات كابل برگردان ارتباط تلفني مشتركين با پيش شماره هاي 2206الي 2209، 2234 الي 2237، 2211 الي 2214 از امروز به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
¤ معاون وزير نفت با اشاره به كاهش 6 درصدي مصرف گاز خانگي با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، از صرفه جويي روزانه 15ميليون دلاري با افزايش گازرساني و كاهش مصرف سوخت مايع در صنايع و نيروگاه ها خبر داد.
¤ دايره مبارزه با قاچاق كالا و ارز شوراي اصناف كشور از كشف بيش از 30ميليون نخ سيگار قاچاق در آذر ماه 89 خبر داد.
¤ مديرعامل اتحاديه مركزي عشاير گفت: هدايت دام هاي مولد جامعه عشايري به كشتارگاه ها به دليل كمبود علوفه در كاهش قيمت گوشت تأثير مضاعفي داشته است، اين در حالي است كه در اين فصل با توجه به افزايش تقاضاي گوشت و عرضه كم در بازار انتظار افزايش قيمت مي رفت.
¤ مديرعامل شركت بازرگاني پتروشيمي گفت: پيشنهاد ما اين است كه قيمت خوراك پتروشيمي ها در نرخ مرداد ماه حفظ شود و مابه التفاوت آن از محل سهم 30درصدي صنعت از هدفمند كردن يارانه ها به دست بيايد؛ ما رقم مورد نياز را محاسبه كرده ايم اما فعلاً آن را اعلام نمي كنيم.
¤ سرپرست امور معادن و صنايع معدني وزارت صنايع و معادن گفت: براساس برنامه ريزي صورت گرفته توسط وزارت صنايع و معادن و مطابق پيش بيني معاونت توليد اين وزارتخانه، ميزان توليد انواع مواد معدني در كشور در سال جاري به بيش از 280 ميليون تن مي رسد.
¤ مديركل دفتر محصولات اساسي وزارت جهادكشاورزي گفت: هم اكنون كيفيت گندم تأثيري در قيمت خريد آن ندارد كه اين روند بايد به گونه اي تغيير كند كه كشاورزان براي گندم هاي با كيفيت بالاتر، دريافتي بيشتري داشته باشند.
¤ معاون مهندسي و توسعه شركت فاضلاب تهران گفت: از ابتداي سال جاري 215 كيلومتر شبكه فاضلاب در مناطق مختلف شهر تهران اجرا شد.
¤ رئيس اتحاديه نانوايان سنتي معتقد است: كيفيت آرد 80 درصد بر روي پخت نان مؤثر است و به همين دليل بايد در توليد آرد كيفي استانداردها مدنظر قرار گيرد.

 

(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14