(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14


پنجشنبه 23 دی 1389- شماره 19839

در برابر قاضي
دندان هايي كه سالم رشد نمي كنند
رفتار اشتباه والدين حسادت فرزندان را رقم مي زند
راه هاي ساده براي كمتر خوردن
چرا بد خلق مي شويم؟
كوچولو داد نزن!
پوست هايي كه در سرما مي ميرنددر برابر قاضي

سركوفت هاي زنم مرا عاصي كرده

مرد 34 ساله اي كه از بداخلاقي و سركوفت هاي زنش عاصي شده بود، بعد از 7سال زندگي مشترك براي طلاق در دادگاه حاضر شد.
اين مرد در حضور قاضي گفت: همسرم به دليل وضعيت مالي ام، دائما به من سركوفت مي زند و ديگران را به رخم مي كشد براي همين مي خواهم با جدا شدن از او از زنداني كه برايم ساخته، رها شوم.
وي ادامه داد: همسرم فقط به فكر آينده است و به دليل نگراني هايي كه نسبت به آينده دارد، دائما با من دعوا گرفته و زندگي را به كامم تلخ مي كند؛ زماني كه از سر كار به منزل مي آيم همسرم با رفتارها و
سركوفت زدن هايش كاري مي كند كه من از آمدن به خانه زده مي شوم و ديگر تمايلي به كانون خانواده ندارم.اين مرد گفت: همسرم باعث شده تا من طعم شيرين زندگي را نفهمم و بخواهم تا هر چه زودتر از اين وضع رها شوم؛ مقصر اصلي اين وضع همسرم است و من هرگز او را نمي بخشم.
وي با اشاره به اينكه حاضرم تمام خرجي فرزندانم را بدهم ولي در كنار آنها نيز زندگي نكنم، افزود: رفتار فرزندانم مانند مادرشان است و تحمل آنها نيز برايم سخت است؛ رفتار فرزندانم مرا به ياد رفتار مادرشان مي اندازد و مرا عذاب مي دهد.

زني با افكار و تمايلات سالمندان

يك مرد در حضور قاضي مي گويد: مي خواهم از همسرم كه بسيار مسن تر از سن واقعيش رفتار مي كند، جدا شوم؛ او تنها 31 سال دارد ولي نوع رفتارها و لباس پوشيدنش مانند افراد ميانسال است و اين مسئله زندگي را به كامم بسيار تلخ كرده است.
وي با اشاره به اينكه 9 سال از زندگي مشتركمان مي گذرد و ما فرزندي نداريم، ادامه مي دهد: رفتارهاي همسرم گاهي مانند بچه ها و گاهي مانند افراد جاافتاده است و من ديگر تحملش را ندارم و مي خواهم از او جدا شوم.
مرد بار ديگر در مقابل قاضي اين شعبه با بيان اينكه از اين وضع عاصي شده و بايد فكري به حال خود بكنم، مي گويد: عقايد و رفتارهاي همسرم با من بسيار متفاوت است و مي خواهم با جدايي از او طعم يك زندگي شيرين را بچشم و ديگر نمي خواهم به اين زندگي ادامه دهم.
وي با اشاره به اين موضوع بايد به شكل عاقلانه نگاه كرد و در خصوص آن تصميم گرفت، مي افزايد: همسرم مانند افراد ميانسال عاشق رنگ هاي طوسي و مشكي است و اصلاً به عقايد و علايق من توجه نكرده و هر كاري را كه دوست داشته باشد، انجام مي دهد.
البته چون در اين جلسه همسر اين آقا حضور نداشت، حكمي نيز صادر نشد.

از مهريه ام نمي گذرم

يك خانم 28 ساله با مراجعه به دادگاه خانواده دادخواست مهريه 280 سكه اي خود را به قاضي شعبه 235 مجتمع قضايي خانواده يك ارائه كرد.
اين زن جوان در برابر قاضي اين پرونده با بيان اينكه حدود 5 سال از زندگي مشتركمان مي گذرد، گفت: شوهرم حاضر نيست مهريه ام را بدهد و من مجبور شدم كه به دادگاه آمده و مهريه ام را درخواست كنم؛ شوهرم در يك شركت صادرات و واردات مشغول به كار است و درآمد خوبي دارد.
وي با اشاره به اينكه يك فرزند 2 ساله دارم و شوهرم نيز برايم بسيار عزيز است ولي به 280 سكه مهريه ام نياز دارم ادامه داد: نمي توانم از اين حقم بگذرم؛ درست است كه زندگي ام برايم بسيار ارزش دارد ولي گرفتن مهريه ام نيز برايم بسيار ارزشمند است بنابر اين آن را از شوهرم مي خواهم.
مرد در مقابل قاضي اين شعبه با بيان اينكه همسرم، قدر زندگي خوب و شيرينمان را نمي داند، گفت: براي ايجاد نشدن هرگونه مشكلي در زندگيمان، حاضرم مهريه همسرم را بدهم؛ او نيز بايد قدر زندگيمان را بيشتر بداند و به خاطر خواسته هايش دست به هر اقدامي نزند. طبق حكم صادره قرار شد تا مهريه اين خانم پرداخت شود.

تقاضاي طلاق بخاطر نخريدن خودرو

زني با مراجعه به دادگاه خانواده شهيد محلاتي دادخواست جدايي خود را به قاضي نجفي رئيس شعبه 234 مجتمع قضايي خانواده يك ارائه كرد.
يك زن 22 ساله در حضور قاضي با بيان اينكه از شوهرم مي خواهم تا خودرويي برايم خريداري كند، گفت: شوهرم حاضر نيست هيچ گاه من پيشرفت كنم و با تمام رفتارهاي من مخالفت مي كند و هيچ يك از خواسته هاي مالي ام را تا به حال پاسخگو نبوده است.
وي با بيان اينكه حدود دو سال است كه از شوهرم خواسته ام تا خودرويي برايم بخرد ولي اوبه خواسته ام عمل نكرده است، ادامه داد: شوهرم اصلاً خسيس نيست ولي با پيشرفت و رضايت من مخالف است.
وي ادامه داد: شوهرم هر كاري براي خوشحالي خودش انجام مي دهد ولي كوچك ترين ناراحتي من برايش اهميتي ندارد بنابر اين مي خواهم از او جدا شوم تا به راحتي زندگي كنم.

 دندان هايي كه سالم رشد نمي كنند

رشد دندان كودكان قبل از تولد آغاز مي شود.
بنابراين مادر بايد تغذيه صحيح داشته باشد و غذاي سالم و كافي بخورد و به قدر كافي كلسيم، فسفر و ديگر مواد معدني لازم را به بدن خود برساند كه در ساختمان استخوانها و دندان هاي جنين مورد لزوم است و همچنين لازم است كه به حد كافي ويتامين ويژه ويتامين C و D مصرف نمايد تا نخستين دندانهاي كودك وي قوي و سالم باشند.
پس از تولد كودك، نبايد از بهداشت دهان كودك غافل بود و پيش از درآمدن نخستين دندانها نيز بايد به اين امر توجه نمود. درست است كه مسواك كردن را بايد پس از دندان درآوردن كودك انجام داد، ولي با يك پارچه تميز مي توان باكتري ها و پلاك ها را از زبان و لثه او پاك كرد.
اگر از دندان هاي كودكان مراقبت نشود و به حال خود رها گردند دچار پوسيدگي خواهند شد. بنابراين مراقبت از دندان ها را هرچه زودتر و از ابتداي كودكي بايد به فرزندان خود بياموزيم تا در بزرگسالي كمتر دچار پوسيدگي و ديگر عوارض دندان شوند.
انسان ها داراي دو دسته دندان هستند: 1- دندان هاي شيري و 2- دندان هاي دائمي.
دندان شيري و دندان دائمي:
معمولاً كودكان 20 دندان شيري دارند. دندان هاي شيري از حدود سن 6 ماهگي شروع به بيرون آمدن از ميان لثه ها مي كند، اغلب كودكان تا سن 2 يا 3 سالگي همه 20 دندان شيري خود را دارند. اگرچه، رشد سريعتر و يا كندتر دندان هاي كودكان نبايد باعث ايجاد نگراني شود.
دندان هاي شيري كودكان در خوردن، صحبت كردن و خنديدن و اعتماد به نفس آنان اهميت به سزايي دارد. دندان هاي شيري همچنين نقش مهمي در رشد دندان هاي اصلي دارد بنابراين مراقبت از آنها اهميت خاصي دارد.
حفظ فضاي لازم براي رويش دندان هاي دائمي، وظيفه مهم دندان هاي شيري است. هرگاه دندان هاي شيري نتوانند اين وظيفه را به خوبي انجام دهند، روش دندان هاي دائمي زيرين دچار اشكال مي شود. به عبارت ديگر رويش صحيح دندانهاي دائمي ارتباطي نزديك با وجود دندان هاي شيري تا سني خاص دارد به گونه اي كه هرگاه دندانهاي شيري زودتر از زمان طبيعي كشيده شوند يا آنكه بيشتر از مدت لازم در دهان باقي بمانند، ممكن است رويش دندان هاي دائمي زيرين دچار اشكال شود.
دندان هاي دائمي از سن 6 سالگي شروع به درآمدن مي كنند. بزرگسالان 32 دندان دائمي دارند. اغلب اين دندان ها تا سن 13 سالگي درمي آيند. اگرچه دندان عقل (دندان هايي كه در انتهايي ترين قسمت دهان قرارگرفته اند) اغلب بين سنين 17 تا 25 سالگي در مي آيند و يا شايد هرگز.
اگر دندان هاي دائمي كودك شما خراب شود و يا نياز به كشيدن داشته باشد دندان دائمي ديگري جايگزين آن نخواهد بود.
اغلب كودكان در اثر زمين خوردن به طور تصادفي دچار شكستگي دندان مي شوند. اگر چنين حادثه اي رخ داد هرچه سريعتر كودك را به همراه دندان شكسته شده براي مشاوره به نزد دندانپزشك ببريد.
پوسيدگي دندان و سائيدگي دندان ها 2 علت قابل پيشگيري از فساد دندان كودكان مي باشد.
پوسيدگي دندان و فرسايش دندان
دندان ها سرشار از باكتري هايي است كه باعث ايجاد لايه اي چسبنده بر روي دندان ها مي شود كه پلاك ناميده مي شود. اين باكتري ها قند موجود در غذا و نوشيدني هاي ما را تجزيه كرده و از آنها اسيدهايي مي سازند كه در سطح ميناي دندان (لايه سخت خارجي دندان) را كاهش مي دهد. اگر اين اسيدها براي مدت طولاني بر روي سطح دندان باقي نماند مي تواند باعث پوسيدگي دندان شود. اين مسئله زماني رخ مي دهد كه كودكان غذاها و يا نوشيدني هاي قنددار مي خورند و يا اينكه دندان هاي خود را به خوبي تميز نمي كنند.
اگر دندان كودك شما دچار پوسيدگي شده باشد و توسط دندانپزشك درمان شود، اين پوسيدگي به سطح مياني دندان نرسيده و درنهايت منجر به عفونت و يا دندان درد مي شود.
فرسايش دنداني شامل ساييدگي تدريجي ميناي دندان در كل سطح دندان است. فرسايش دندان در لثه به دليل حمله اسيدها به سطوح دندان ايجاد مي شود. اين اسيدها معمولا در اثر نوشيدن آبميوه ها، نوشابه هاي گازدار حتي از نوع بدون قند آنها به وجود مي آيند. همچنين اين نوع اسيدها ممكن است در اثر استفراغ و يا مشكلات معده اي نيز به وجود آيند.
براي كاهش خطر ابتلاي كودكانتان به پوسيدگي و يا فرسايش دندان:
1- به طور منظم كودكانتان را به نزد دندانپزشك ببريد.
2- از دادن غذاها و يا نوشيدني هاي قندي و يا اسيدي به او خودداري كنيد.
3- كودكانتان را تشويق كنيد كه روزانه 2 بار مسواك بزنيد.
4- از دندانپزشك خود در مورد درمان هاي حفاظتي از قبيل مكمل هاي فلورايد و.... مشاوره بگيريد.
مراجعه به دندانپزشك
اولين مراجعه هركودك به دندانپزشك از اهميت بسياري برخوردار است اگر اين مراجعات به خوبي پيش برود و بين دندانپزشك و كودك رابطه اي دوستانه برقرار گردد اثرات آن تا بزرگسالي براي كودك باقي خواهدماند و تجربه اي لذت بخش براي وي خواهدشد. ازطرفي ديگر اگر اين رابطه به خوبي برقرار نشود و كودك دچار اضطراب شود جبران آن كاري دشوار خواهدبود و ممكن است تا آخر عمر با وي باقي بماند.
اين يك ايده بسيار خوب است كه هنگامي كه خود براي چكاب دندانهايتان به نزد دندانپزشكتان مي رويد فرزندان خود را حتي اگر كودك هستند با خود ببريد.
اين به كودك شما كمك مي كند كه با مردم و محيط دندان پزشكي آشنا شود. دندان پزشك شما دندان هاي كودكانتان را چك كرده و چنانچه دندان كودكتان درآمده و يا درحال درآمدن باشد به شما اطلاع مي دهد. اين گونه بازديدها باعث ايجاد رابطه دوستانه بين كودكتان و دندان پزشك او در بزرگسالي مي شود. دندان پزشك مراجعه مجدد در فواصل زماني مشخص را براي كودك شما توصيه مي كند. همچنين ممكن است از اشعه ايكس براي تشخيص پوسيدگي استفاده كند. معمولا كودكان نسبت به بزرگسالان به آزمايش هاي پزشكي بيشتري نياز دارند. دندان هاي شيري نسبت به دندان هاي دايمي كوچكتر هستند و همچنين ميناي نازكتري دارند بنابراين سرعت پوسيدگي در دندان هاي شيري بيشتر است. معاينات پزشكي منظم به دندانپزشك شما كمك مي كند كه پوسيدگي را درمان كند قبل از آنكه منجر به دندان درد شود.
رژيم:
كاهش قند موجود در رژيم غذايي كودكتان بهترين راه براي جلوگيري از پوسيدگي دندان است. اگرچه ميزان قند مصنوعي توسط كودكتان از اهميت خاصي برخوردار است. خوردن غذا و نوشيدني هاي اسيدي هم اثر مخربي بر فرسايش دندان دارد. مصرف نوشابه هاي گازدار، آب ميوه هاي طبيعي، شيريني ها و كيك ها را به حداقل برسانيد. به كودكتان نوشيدني ها و غذاهاي شيرين، به عنوان ميان وعده و يا قبل از خواب ندهيد. مراقب قندهاي پنهان در سس ها و غلات، صبحانه و غيره باشيد.
از خوردن غذاهاي چسبنده پرهيز كنيم. اين مواد بعداز نظر مدتي كه در دهان باقي مي مانند متفاوت هستند براي مثال: چسبندگي تافي بر روي دندان ها بيشتر از شكلات و كارامل است. خوردن شيريني ها را در وعده هاي غذايي محدود كنيم. دراين هنگام بزاق بيشتري در دهان ترشح مي شود كه مي تواند باقي مانده موادغذايي را از روي دندان پاك كند.

 رفتار اشتباه والدين حسادت فرزندان را رقم مي زند

بعضي از والدين با رفتارهاي نادرست و اشتباه خود باعث مي شوند كه فرزندان آنها به يكديگر بي علاقه شده و حسادت در آنها تحريك شود.
والدين در كيفيت روابط خواهرها و برادرها نقش بسيار مهمي دارند و مي توانند اين روابط را بهبود بخشند يا بدتر كنند. آنها بايد هميشه سعي كنند فرزندان را به هم نزديكتر و بين آنها صميمت ايجاد كنند.
اختلاف بين خواهر و برادرها امري طبيعي است و والدين اين اختلافات را نمي توانند به طور كامل حذف كنند بلكه مي توانندآن را مديريت كرده و آشفتگي را در حد قابل تحملي نگهدارند.
رقابت و تعارض بين فرزندان در تمام خانواده ها وجود دارد و خانواده ها نبايد اين رقابتها را حذف كنند بلكه بايد اين رقابتها را تعديل، شدت آنها را كم و برخورد مناسب و كارآمد با آنها داشته باشند.
جلب توجه والدين، دستيابي به قدرت و دستيابي به مالكيت علتهاي رقابت فرزندان است.
فرزنداني كه از نظر شخصيتي شبيه به هم هستند بيشتر دچار تعارض و اختلاف مي شوند ولي اگر يكي آرام و اجتماعي و ديگري مضطرب و خشن باشد اين رقابت كمتر و خفيف تر است.
الگوهاي تربيتي اشتباه و رفتار نادرست والدين فرزندان را به يكديگر بي علاقه مي كند از اين رو تبعيض قائل شدن و توجه و محبت بيشتر به يكي از فرزندان، مقايسه كردن، طرد كردن، توهين و تحقير كردن، انتقاد و دعوا با يك فرزند در حضور فرزندان ديگر از جمله رفتارها و الگوهاي تربيتي نادرست است. بعضي از والدين براي اينكه روابط خودشان را با تك تك فرزندان حفظ كنند مانع صميميت فرزندان مي شوند.
در خانواده هاي متشنج كه والدين توجه و مراقبت كارآمد را نسبت به فرزندان اعمال نمي كنند بچه ها اغلب نسبت به يكديگر وابستگي شديد پيدا مي كنند و يا نسبت به يكديگر رقابت، حسادت و تعارض دارند.

 راه هاي ساده براي كمتر خوردن

با استفاده از اين چند روش ساده مي توانيد ميزان كالري دريافتي روزانه خود را كاهش داده و غذاي كمتري مصرف كنيد.
- زمان آشپزي از چشيدن مكرر غذاها و ريزه خواري خودداري كنيد. در اين اوقات مي توانيد ليواني آب يخ در دست داشته باشيد و يا هويج گاز بزنيد يا آدامس بدون قند بجويد.
- زمان غذا خوردن غذاهاي پركالري مانند پلو و نان را در فاصله دورتر و سبزي و سالاد را در دسترس خود قرار دهيد.
- سعي نكنيد تمامي محتويات بشقاب خود را مصرف كنيد. اگر در حين غذا خوردن احساس سيري كرديد، از ادامه مصرف غذا صرف نظر كنيد و بقيه غذا را براي وعده بعدي خود نگه داريد. در صورتي كه در خارج از منزل غذا صرف مي كنيد، اضافه غذاي خود را در ظروفي كه رستوران در اختيار شما قرار مي دهد گذاشته و به منزل بياوريد.
- از بشقاب هاي كوچك تر براي صرف غذا و ليوان هاي بلند و باريك براي نوشيدن استفاده كنيد.
- هنگام صحبت كردن يا گوش دادن به صحبت هاي ديگران در زمان صرف غذا، خوردن را متوقف كنيد.
- اگر خارج از منزل غذا مي خوريد، قبل از شروع به صرف غذا، بخشي از آن را كه احساس مي كنيد بيش از ظرفيت شماست به بشقابي ديگر منتقل كنيد.

 چرا بد خلق مي شويم؟

اخلاق خوب يكي از ويژگي هاي مثبتي است كه هر كدام از ما سعي مي كنيم هميشه به آن توجه داشته باشيم؛ اما گاه در خلال مسائل مختلف زندگي دچار دگرگونيهاي روحي مي شويم كه اخلاق و رفتار را تحت تأثير قرار مي دهد. مشكلات رفتاري مربوط به سن و شرايط خاص نيست. صرف نظر از اينكه منشأ آن جسمي يا رواني باشد، مي تواند حتي زندگي عادي فرد را دچار مشكل كند.
مهم ترين عوامل زمينه ساز بروز تغييرات رفتاري
علل بروز مشكلات رفتاري در وهله اول به وضعيت جسماني فرد برمي گردد. خانم ها نسبت به اين مسئله در مقايسه با آقايان آسيب پذيرترند كه علت را بايد مربوط به تغييرات هورموني كه در دوران عادت ماهيانه، زايمان و پس از يائسگي در بدن اتفاق مي افتد، دانست. اما اينها تنها عوامل زمينه ساز نيستند. به عنوان مثال كمبود دريافت نور خورشيد را مي توان عامل ديگري دانست كه غالبا با شروع فصل سرما بيشتر ديده مي شود و به آن افسردگي فصل زمستان اطلاق مي شود.
در اين باره نبايد علل روانشناسي را ناديده گرفت كه از اين جمله مي توان به شرايط زندگي خصوصي و شغلي فرد نيز اشاره كرد. اگر زندگي شما شيرين باشد، روابط كاري و شغل خوبي داشته باشيد، مشكل و رنجشي تهديدتان نكند احتمال كمتري وجود دارد كه مبتلا به تغييرات ناگهاني اخلاقي شويد. البته اتفاقات روزمره تأثيرات يكساني بر افراد ندارند؛ چنانكه گاه افرادي را مي بينيم كه به رغم مشكلات و سختي ها به خوبي مي توانند بر رفتار خود كنترل داشته باشند. در واقع، استرس ها و مديريت كم و بيش صحيح بر آنها با گذشته و دوران كودكي ما در ارتباط است. كساني كه با تنهايي، رهاشدگي و آسيب هاي روحي بزرگ شده اند، در آينده نيز نمي توانند به خوبي بر فشارهاي روحي غلبه كنند و غالباً دچار مشكلات رفتاري خواهند شد.
علائم نشان دهنده اختلالات رفتاري و شرايط بروز مشكل براي فرد و اطرافيانش
قبل از هر چيز بايد اشاره كرد كه تغييرات رفتاري يك پديده عادي روانشناسي است كه براي همه اتفاق مي افتد؛ با اين حال ممكن است به شكل خاصي تغيير حالت دهد و بيمار گونه شود. در اين شرايط از نظر روانشناسي به آن ادواري خوبي (نوعي اختلال خلقي به صورت نيمه شيدايي و افسردگي) و در مورد حادتر دوشخصيتي گفته مي شود. اين افراد از يك وضعيت سرخوشي و هيجان به افسردگي شديد مي رسند. البته ممكن است فرد دچار آسيب پذيري، غم، ناراحتي و فرو رفتن در خود شود. در نتيجه، مشكلاتي را با خانواده و همچنين در محيط كارش خواهد داشت. واضح است كه اطرافيان او نيز از اين مسئله رنج مي برند. او علت غم و اندوهش را نمي داند. آنها غالبا نزديكان را در شعف خود همراه مي كنند و لحظه اي بعد به ناراحتي خود فرو مي برند. فراموش نكنيد كساني كه حقيقتا دچار اختلالات اخلاقي هستند، براي كسب آرامش به سراغ مواد مخدر و مشروبات الكي نيز مي روند.
نحوه كنترل بر تغييرات خلقي
در موارد شديد و خصوصا براي بيماران دو شخصيتي درمان هاي دارويي توصيه مي شود. در رابطه با شرايط عادي تر كه در دامنه آن بسياري از ما حضور داريم، بهتر است با يك روان درمانگر مشورت شود. به اين ترتيب به روانشناس اجازه مي دهيد تا عللي را كه باعث عدم كنترل صحيح شما بر شرايط استراس زا مي شود شناسايي كند. به علاوه، امتحان روش درماني رفتاري- شناختي كه فقط به جنبه هاي زندگي در حال حاضر مي پردازد توسط روان درمانگر صورت مي گيرد و او در واقع به شرايط گذشته زندگي بيمار كاري ندارد. علاوه بر درمان، مسافرت و بهره مندي از نور خورشيد خصوصا در ماه هاي آبان و فروردين بسيار مفيد خواهد بود. همچنين فعاليت ورزشي منظم را نيز در برنامه روزانه خود بگنجانيد، چرا كه ورزش باعث توليد آندورفين در بدن شده اين ماده خلق و خو را تنظيم مي كند.
شيوه برخورد مناسب با مبتلايان به اين مشكل
هرگز به صورت رو در روبا چنين اشخاصي مخالفت نكنيد. مطمئنا عمل به اين شيوه آسان نخواهد بود، اما به محض اينكه نخستين نشانه هاي اختلال رفتار را در همسر يا يكي از نزديكانتان ديديد، سعي كنيد به آرامي با او گفتگو كنيد؛ اما قضاوت و حمله را وارد بحث نكنيد. بكوشيد با آرامش، عشق و محبت او را قانع كنيد تا بهترين راه يعني مشورت با روانشناس را انتخاب كند.

 كوچولو داد نزن!

«ديروز عصر پسر شش ساله ام را براي تفريح به پارك بردم. دو سه ساعتي را با همسالانش بازي كرد و خوشحال بود. خوراكي هاي جورواجوري كه دوست داشت برايش خريدم، اما در راه بازگشت پشت ويترين يكي از مغازه هاي اسباب بازي ايستاد و با اصرار از من خواست تا يك ماشين بزرگ كوكي برايش بخرم. ماه پيش شبيه همان ماشين را خريده بودم و او بعد از يك هفته خرابش كرد. هرچه اصرار كرد قبول نكردم و او با ديدن مخالفت من شروع به گريه كرد و مدام پا بر زمين مي كوبيد. دفعه اولش نيست؛ هر بار چيزي مي خواهد و من به حرفش گوش نمي دهم همين رفتار را تكرار مي كند.»
اينها سخنان مادر جواني است كه نمي داند در برابر اين مشكل رفتاري فرزندش چه كند. حتما شما هم در بين اطرافيان بچه هايي را ديده ايد كه به خاطر كوچكترين موضوع، داد و فرياد راه مي اندازند.
امروزه پرخاشگري بچه ها نسبت به گذشته بيشتر شده است كه در وهله اول بايد ببينيم پرخاشگري كودكان اصولا چيست؟
پرخاشگري در بچه ها يك اختلال رفتاري طبيعي و تقريبا شايع است و از آنجا كه در سنين پايين كودك قدرت تجزيه و تحليل بالايي ندارد، تنها با مشاهده اين رفتارها به صورت تقليدي، آن را تكرار مي كند. پرخاشگري لفظي، غالبا در بين دختربچه ها و پرخاشگري بدني در بين پسرها ديده مي شود. بچه ها در سن خيلي پايين با نقاشي و داستان هاي نيمه كاره احساسات ناخوشايند خود را نشان مي دهند. بد نيست بدانيم پرخاشگري انواع مختلف دارد. گاه اين رفتار وسيله اي است كه كودك قصد دارد به كمك آن به خواسته هايش برسد و والدين را تسليم خود كند. پرخاشگري بيروني حالتي است كه كودك قصد صدمه زدن به ديگران را دارد. در مورد پرخاشگري دروني او از نوعي افسردگي رنج مي برد و هرچه ناراحتي دارد در دل خود مي ريزد كه اگر اين مشكل جدي تلقي نشود در آينده به خودزني و حتي خودكشي منجر مي شود.
بچه هاي نازپرورده كه هميشه خواسته هايشان برآورده شده است نيز وقتي به مدرسه مي روند و با شكست در موارد مختلفي روبرو مي شوند نيز گاه رفتارهاي خشونت باري را بروز مي دهند.
مهم ترين عوامل زمينه ساز پرخاشگري
گرچه پرخاشگري كودك امري طبيعي است، اما در صورتي جنبه باليني پيدا مي كند و بايد با آن جدي برخورد كرد كه به صورت الگويي رفتاري براي كودك ترسيم شود.
در رابطه با علل زمينه ساز، الگوپذيري از والدين مهم ترين و نخستين عاملي است كه بچه ها را به سمت رفتارهاي خشونت آميز پيش مي برد. در خانواده هايي كه والدين با عصبانيت صحبت مي كنند، با يكديگر نزاع دارند، برخوردهاي فيزيكي وجود دارد و كودك با مشاهده اين رفتارها به تقليد از پدر و مادر اين كارها را تكرار مي كند. همچنين وضعيت اقتصادي و تعداد زياد اعضاي خانواده هم مي تواند در بروز اين رفتار دخيل باشد چون مانع از رسيدگي صحيح والدين به فرزند مي شود.
مورد دوم ناكامي بچه در رسيدن به اهداف و خواسته هايش است. وقتي او اسباب بازي مي خواهد، دوست دارد كاري مخالف نظر پدر و مادر انجام دهد و با داد و فرياد و برخوردهاي تهاجمي سعي مي كند تا حرف خود را به كرسي بنشاند و به عبارت بهتر از اين حربه براي رسيدن به مقاصدش استفاده مي كند.
در علم تعليم و تربيت، سبك هاي مختلفي براي فرزند پروري تعريف شده است. يكي از اين شيوه هاي غلط، فرزندپروري ديكتاتوري است. در چنين خانواده هايي يك نفر كه معمولا پدر است، همه تصميم گيري هاي خانواده را عهده دار است. او نظرش را به ديگران تحميل مي كند. وظايف همه را مشخص مي سازد، نظم خاصي در خانه حكمفرماست، هيچ كس حق اظهارنظر ندارد و در اين شرايط ممكن است فرزندان به ظاهر اطاعت پذيري داشته باشند، اما در مواجهه با بچه هاي ديگر خصوصا بچه هاي كوچكتر از خودشان فحاشي، كتك زدن، عصبانيت و را نشان مي دهند. پس مي توان شيوه تربيت بچه ها را عامل ديگري دانست.
در زندگي مدرن امروز تلويزيون و بازي هاي يارانه اي نيز رفتار خشونت بار بچه ها را تشديد مي كند. بازي ها و صحنه هاي نمايشي خشن براي آنها جذابيت زيادي دارد. با مشاهده اين صحنه ها كودك چنين حركاتي را ياد مي گيرد، حساسيت او نسبت به اين صحنه ها كم مي شود، اگر تا به حال از آنها مي ترسيده كم كم برايش عادي مي شود. حتي قيد وبندهاي خشونت نيز در نظرش كمرنگ مي شود، چنانكه اگر تا به حال دوست نداشته تا وجهه اش به خاطر اين رفتارها مقابل ديگران مخدوش شود، ديگر ابايي از انجام آنها ندارد. همچنين وقتي مي بيند كه قهرمان داستان به كمك اين راهكار به هدفش رسيده، او هم تقليد مي كند.
در كنار الگوپذيري از بزرگترها گاه تلقين نامناسب والدين مثل «نكنه از بچه هاي ديگر كم بياري»، «نبايد تو سري خور باشي» و نظاير آن اين احساس را در كودك تقويت مي كند.
برخورد مناسب پدر و مادر با كودكان پرخاشگر
بهتر است با يك روانشناس مشورت داشته باشند و تحت نظر او رفتارهاي فرزندشان را اصلاح كنند. عموما روانشناس قراردادي رفتاري بين والدين و كودك مي بندد. در اين صورت روي كاغذي خواسته هاي كودك و روي كاغذ ديگري خواسته هاي والدين نوشته مي شود. هر بار كه بچه رفتار صحيحي مطابق نظر پدر و مادر داشته باشد، مي تواند به يكي ا ز خواسته هايش برسد. اين شيوه را والدين مي توانند در منزل هم با فرزند خود انجام دهند.
در روانشناسي كودك شيوه تربيتي ديگري نيز به نام «اقتصاد ژتوني» در كنترل پرخاشگري كودك بسيار موثر است. در اين روش همه رفتارهاي بد كودك مانند داد زدن، فحش دادن، لگد زدن، خراب كردن وسايل و و از طرفي هم چيزهايي كه دوست دارند مثل سينما، خريد اسباب بازي، پارك رفتن و نظير آن ليست مي شود. براي هر بار عدم تكرار رفتارهاي بد هم امتيازي در نظر گرفته مي شود. به عنوان مثال اگر در روز 01 بار ديگران را لگد مي زده و حالا آن را به 5 بار رسانده است، مطابق طرح، امتيازي معادل پارك رفتن را به دست آورده است. البته اين برنامه بايد با نظر يك روانشناس انجام شود. همچنين بد نيست يادآور شويم كه اين روش براي ايجاد، كنترل و تغيير برخي رفتارهاي بچه ها كاربرد دارد.
اگر كودك با روش هاي پاداشي هيچ تغيير رفتاري نداشت، بايد به جريمه و محروم كردن متوسل شد. البته اگر او را مثلا از تماشاي برنامه مورد علاقه اش محروم مي كنيد. شرايط طوري نباشد كه به اتاق برود و با اسباب بازي هايش بازي كند. در واقع بايد محروم شدن را درك كند. چون در غير اين صورت، حالت عادت گونه به خود مي گيرد. البته نكته بسيار مهم ديگر اين كه اگر اين شيوه را در پيش مي گيريد، حتما قدرت انجام آن را به طور صحيح و كامل داشته باشد. بعضي والدين خصوصا مادر بعد از چند دقيقه حرف خود را نقض مي كنند كه اين اشتباه بسيار بزرگي است. بار ديگر يادآور مي شوم كه تنبيه را به عنوان آخرين راهكار انتخاب كنيد.
عمده ترين راهكارهايي كه مانع از بروز اين رفتارها مي شود
در تربيت بچه ها حقيقتا نقش خانواده بسيار مهم و تاثيرگذار است. كيفيت رفتار والدين با يكديگر و با ديگر اعضاي خانواده، چگونگي برخورد آنها با نيازهاي كودك و اطلاع از جنبه هاي مختلف رشد كودك بسيار مهم و حائز اهميت است. به عنوان مثال اگر ندانند كه در يك سن خاص، لجبازي بچه جنبه طبيعي دارد و مرتبا با او مقابله كنند روحيه مقابله و پرخاش در بچه شكل مي گيرد. والدين بايد بدانند كه هر نوع رفتار كودك در هر مقطع سني عادي است مگر آنكه در حد افراط باشد كه در اين صورت نياز به توجه جدي خواهد داشت.
مسئله بسيار مهم ديگر كنترل و دقت در تماشاي تلويزيون است. تلويزيون تماشا كردن او را محدود كنيد. اصلا اجازه ندهيد فرزندتان فيلم هاي خشن را نگاه كند. اگر چنين صحنه هايي را ديد برايش توضيح بدهيد كه اين حركات واقعي نيست، بازيگران فقط دارند نقش بازي مي كنند و در واقع صدمه اي نديده اند.
از طريق قصه گويي و نمايش، درد و رنجي را كه انسانها و حيوانات آزارديده متحمل مي شوند برايش بازگو كنيد. اين شيوه خصوصا براي كودكان خيلي كوچك بسيار تاثيرگذار است.
سعي كنيد رفتارهاي متغاير با پرخاشگري مثل محبت، نوازش، كمك و را به او ياد دهيد.
شرايطي را براي بچه فراهم آوريد كه بتواند هيجاناتش را تخليه كند. گاه كودكان به خاطر قرار گرفتن در محيط هاي بسته و عدم فضاي كافي براي بازي ناراحت مي شوند و به نوعي نمي دانند چطور خود را تخليه روحي كنند.
در منزل با فرزندتان مباحث گروهي داشته باشيد. اين گفت وگوها باعث ايجاد شخصيت در كودك شده و يك پرده حجب و حيا بين او و پدر و مادر شكل مي گيرد. در اين صورت او هربار كه خواسته و نيازي داشته باشد در قالب صحبت و بدون ناراحتي آن را به والدين بروز مي دهد.
نكته مهم ديگري كه بايد در اينجا اشاره كرد اين است كه از تنبيه بدني حتما اجتناب كنيد؛ چرا كه مي تواند تاثيرات سويي را در آينده كودك در پي داشته باشد.
مريم سادات كاظمي

 پوست هايي كه در سرما مي ميرند

هواي سرد و خشك در زمستان به خصوص همراه با وزيدن باد مي تواند باعث خشك شدن و حساس شدن پوست شود.
در فصل زمستان استفاده از وسايل گرم كننده، به همراه بسته بودن در و پنجره هاي منزل، مي تواند باعث خشك شدن هوا شود لذا بايد از يك مرطوب كننده مثل دستگاه هاي بخور استفاده كرد.
با مرطوب كردن هواي خانه به خصوص در طول شب و حين خواب تا حد زيادي از خشكي پوست جلوگيري مي شود.
شستشوي زياد و تماس بيش از حد پوست با شامپو و صابون سبب خشكي پوست شده و با توجه به اين كه چربي قسمت سر، صورت و بالاتنه نسبت به قسمت ساعد و پاها بيشتر است در مدت شستشوي اين قسمت ها دقت بيشتري بايد در نظر گرفته شود.
افراد براي جلوگيري از خشكي پوست بعد از هر بار استحمام، بايد از مرطوب كننده هاي پوست استفاده كنند. مرطوب كننده ها، چربي طبيعي پوست را كه بر اثر استحمام از بين رفته است، جبران مي كنند و از آن جايي كه چربي طبيعي پوست براي جلوگيري از تبخير آب پوست ضروري است، بنابراين مرطوب كننده ها، سبب حفظ و رطوبت پوست و جلوگيري از خشكي آنها مي شود زمان مصرف مرطوب كننده ها بلافاصله بعد از استحمام و خشك كردن بدن با حوله است.
بهتر است براي شستشوي دست و صورت از آب ولرم استفاده شده و حتما از كرم هاي مرطوب كننده مانند وازلين استفاده كنند همچنين جوانان و افرادي كه مستعد جوش هستند مي توانند از كرم هاي مرطوب كننده فاقد چربي استفاده كنند.
در هواي سرد، لباس مناسب پوشيده شود و براي دست ها حتما از دستكش استفاده كنند، چون سرما يكي از عوامل خشكي پوست دست به شمار مي آيد.

 

(صفحه(12(صفحه(6(صفحه(9(صفحه(7(صفحه(8(صفحه(15(صفحه(11(صفحه(5(صفحه(16(صفحه(13(صفحه(4(صفحه (2.3.14